Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IDSINGA, brigadier Idsinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
IDSINGA, Idsinga secretaris naastligger ten westen Spinstraat 4 1766 256 222v
IDSINGA, de heer Idsinga naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1668 239 140v
IDSINGA, Idsinga secretaris naastligger ten zuiden Spinstraat 2 1767 257 30v
IDSINGA, A. A. van Idsinga secretaris huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsinga raad fiscaal van de Admiraliteit geniaarde koper Zuiderhaven 54 1698 243 352v
IDSINGA, ALEF Aleff van Idsinga raad huurder (p.j.) Zuiderhaven 50 1706 244 321r
IDSINGA, ANTJE juffrouw Anna van Idsinga verkoper Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
IDSINGA, ARNOLDUS dr. Arnold van Idsinga secretaris en ontvanger van de boelgoederen verkoper Nieuwstraat 1699 244 25r
IDSINGA, ARNOLDUS Arnold van Idsinga ontvanger van de boelgoederen en servituten van de stede Harlingen verkoper Nieuwstraat 1705 244 308v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Hofstraat 20 1793 264 131v
IDSINGA, BALTHASAR raadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
IDSINGA, juffrouw Cilia van Idsinga verkoper Noorderhaven 88 1714 245 228v
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hof Grote Werf 1 1650 236 105r
IDSINGA, JANKE Jancke Idsinga verkoper Zuiderhaven 24 1668 239 178v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Voorstraat 92 1804 267 75r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19 1804 267 82r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsinga oud griffier van de Staat te Leeuwarden verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Spinstraat NZ 1705 244 280v
IDSINGA, M. M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Rapenburg 4 1705 244 271r
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsinga koper provisioneel 1/2 schuur Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsinga secretaris van Barradeel koper 1/2 huis Zoutsloot 51achter 1661 238 79r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Rozengracht 26 1781 260 57v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga secretaris van Barradeel verkoper Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1781 260 106r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Voorstraat 11oost 1781 260 109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger van de boelgoederen en oud secretaris koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga secretaris en ontvanger van de boelgoederen verkoper Grote Kerkstraat 31west 1760 255 15r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Noorderhaven 54 1781 260 109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga verkoper Franekereind 3 1777 259 30r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Voorstraat 11west 1781 260 109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger van de boelgoederen verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga verkoper Zoutsloot 51achter 1700 244 71r
IDSINGA, MATTEUS de heer Mathijs Idsinga secretaris van Barradeel koper huis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en tuin Voorstraat 24 1685 242 77r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga secretaris naastligger ten noorden Noorderhaven 88achter 1702 244 142v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1761 255 82v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1761 255 82v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1761 255 82v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga secretaris van Barradeel koper huis lopende tot huis Bentum Noorderhaven 88 1699 244 6v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga secretaris verkoper Spinstraat 2 1767 256 253v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Idsinga secretaris van Barradeel gebruiker Droogstraat 67 1687 242 193v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga secretaris koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 31west 1749 252 14v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Zuiderstraat 1781 260 99r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga ontvanger van de boelgoederen verkoper Zuiderhaven 16 1776 259 17v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsinga oud secretaris verkoper q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinga naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinga naastligger ten westen Rapenburg 4 1712 245 174r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsinga secretaris van Barradeel koper hof onbekend 1696 243 201r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsinga secretaris van Barradeel naastligger ten zuiden onbekend 1696 243 201r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthias ab Idsinga secretaris over Barradeel koper hof of tuin met jonge vruchtbomen en wijnstokken Liemendijk NZ 1694 243 102v
IDSINGA, MATTEUS Matthias ab Idsinga secretaris over Barradeel naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1694 243 102v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsinga oud secretaris en ontvanger van de boelgoederen verkoper Zuiderhaven 8 1793 264 129v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsinga oud secretaris en ontvanger van de boelgoederen verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsinga oud secretaris en ontvanger van de boelgoederen verkoper van 1/2 Hofstraat 20 1793 264 131v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1706 244 321r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs Adolph van Idsinga verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1792 264 57r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinga naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel eigenaar huis Voorstraat 24 1692 242 401r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga secretaris koper timmerwerf Zuiderhaven 16 1746 251 132r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel koper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de Droogstraat Droogstraat NZ 1696 243 245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1696 243 245v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga secretaris koper kamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboet Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga secretaris naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinga secretaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, MATTEUS oud gedeputeerde van Friesland Matthijs van Idsinga verkoper Rozenstraat 1708 245 62r
IDSINGA, PETRONELLA vrouw Petronella van Idsinga verkoper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebruikt door Allert Allerts en Joost Thomas ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 3 pm bouwland ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper provisioneel schuur geschikt voor stalling van 4 paarden Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Camp ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper drie haringhangen en het recht op gebruik van een halve steeg Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 8 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsinga hoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen verkoper Prinsenstraat 2 1755 253 220r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1665 239 18v
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde staat Saco van Idsinga naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1698 243 352v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper huis voorheen in gebruik als ankersmederij Prinsenstraat 2 1749 251 266v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belved?re Zuiderhaven 52 1665 239 10r
IDSINGA, SAKE de heer Saco van Idsinga oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland en nu gecommiteerde van de stad koper kamer Steenhouwersstraat WZ 1696 243 217v
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde van Friesland de heer Saco van Idsinga koper kamer ([staat: tien zilveren ducatons a 63 stuivers]) Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de poort ten noorden van de Silverbergh Kerkpoortstraat 1662 238 145r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper ca. 8 pm weiland (per pm) ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger Admiraliteit in Friesland koper grondpacht van 1-00-00 CG onbekend 1673 240 118v
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsinga eigenaar perceel onbekend 1673 240 118v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel twee stukken land resp. 3 en 4 pm groot ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper Zuiderhaven 16 1746 251 132r
IDSARDI, burgervaandrig de heer Idzardi, c.u. huurder Schritsen 52 1767 256 260v
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzinga oud griffier verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzinga oud griffier verkoper van 1/3 Achterstraat 29 1798 265 116r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzinga oud griffier verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 117r
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinga naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1781 260 8r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idzinga secretaris koper 1/2 pakhuis van beneden tot de 2e zolder, met spinnerij Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzinga oud secretaris verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzinga oud secretaris verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga raad en advocaat fiscaal Admiraliteit koper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht]) Wasbleek 1680 241 118v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1668 239 169r
, JAN Jan Beuckes van Ieveren koper kamer Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
IJLST, HESTER Hester van IJlst verkoper Zuiderhaven ZZ 1708 245 46v
IJLST, HESTER Hester van IJlst verkoper Werfpad 1708 245 48r
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstra verkoper bovenhuis Heiligeweg 46 1805 267 127v
IJSBRANDS, ANTJE Anna Geertruida IJsbrandi verkoper Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOUKJE SIPKES Jouke Sipkes IJsbrandi koper Noorderhaven 96 1779 259 192r
IJSBRANDS, JOUKJE Joukje IJsbrandi koper Raamstraat 3 1777 259 65r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, S. de erfgenamen van wijlen S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1798 265 79r
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten westen Rozenstraat 2 1798 265 79r
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1785 262 47v
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten westen Hofstraat 14 1785 262 47v
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper door niaar huis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuis Voorstraat 75 1795 264 252r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1793 264 97r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman naastligger ten westen Rozenstraat 2 1793 264 97r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper pan- en estrikwerk, blokovenhuizen, turfschuur, knegtswoningen, paardestal, zand en estrikbokken op de wal en tuin Rozengracht 17 1778 259 116v
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 4 1782 260 254r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman verkoper Voorstraat 75 1798 265 92v
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman verkoper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi verkoper q.q. Voorstraat 82 1785 261 5ra
IJSBRANDS, SIPKE Sipke D. IJsbrandi verkoper q.q. Voorstraat 82 1785 261 5ra
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijntje IJsbrandi geniaarde koper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijntje IJsbrandi geniaarde koper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES Trijntje Sipkes IJsbrandi koper Voorstraat 82 1776 259 18v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 73 1771 257 209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Noordijs 25 1767 256 233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman koper huis Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u. koopman naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDY, IJsbrandy koopman huurder Hofstraat 26 1793 264 156r
IJSBRANDY, JANKE Janna Geertrui IJsbrandy verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
IJSBRANDY, JANKE Janna Geertruida IJsbrandy verkoper Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
IJSBRANDY, JOUKJE wijlen Joukje IJsbrandy verkoper Voorstraat 71achter 1793 264 149v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandy naastligger ten westen Franekereind 1 1797 265 57v
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandy koopman verkoper Rozengracht 21 1803 266 275r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koopman verkoper q.q. Karremanstraat 22 1796 264 362r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koper huis Noordijs 23 1786 262 138r
IJSBRANDY, SEERP de weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp IJsbrandy verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy verkoper q.q. Voorstraat 71achter 1793 264 149v
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandy koopman verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koopman naastligger ten noorden Franekereind NZ 1801 265 279v
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandy naastligger ten noorden Voorstraat 71 1803 266 286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandy verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
, ANTJE Antie IJsenbeeck koper huis Zuiderhaven 29 1676 240 227r
, ANTJE Antie IJsenbeeck naastligger ten oosten Schritsen 17 1693 243 29v
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeck geniaarde koper Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeck koper vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers) Schritsen 7achter 1695 243 129v
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeck koper huis Lanen 2 1691 242 370r
, KLAAS Claas IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
JANS, KLAAS Claas Jansen IJsenbeeck koper huis met binnenkamer, loods en plaats Karremanstraat 10 1686 242 9ra
, KLAAS als bewoner Claes IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
, KLAAS Claes IJsenbeeck huistimmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeeck naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1693 243 71r
, JAN aan het einde van de hof Jan IJsenbeeck naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1695 243 157v
, JAN de weduwe van Jan IJsenbeeck naastligger ten oosten Voorstraat 75 1612 229 111r
, JAN wijlen Jan IJsenbeeck verkoper Voorstraat 73 1599 228 185v
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecq koper 1/2 huis ([voor 1/1]) Grote Bredeplaats 15 de Goudberg 1688 242 220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecq geniaarde koper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecq koper Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
JANS, DIRK de kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq naastligger ten zuiden Vijverstraat 18 1692 242 375r
, DIRK Dirk IJsenbeecq naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1759 254 219r
JANS, DIRK Dirk Jansen IJsenbeecq mr. huistimmerman verkoper Noorderhaven 73 1748 251 213r
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecq koper Zoutsloot 30 1745 251 98v
THOMAS, GRIETJE Grytie Tomas IJsenbeecq verkoper Zoutsloot 30 1746 251 115r
DIRKS, JAN zijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecq erflater Noorderhaven 73 1748 251 213r
IJSENBEEK, IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeek verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeek verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
IJSENBEEK, ANTJE THOMAS mejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek verkoper Brouwersstraat 22 1783 261 35r
IJSENBEEK, ANTJE Antie IJsenbeek verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
IJSENBEEK, ANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Antie Jans IJsenbeek verkoper Lanen 2 1698 243 331r
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1805 267 134r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 89 1804 267 38v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1776 259 21v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten oosten Zoutsloot 97 1782 260 166r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 97 1782 260 166r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek oud brouwer koper huis Grote Bredeplaats 6oost_voor de Pauw 1779 259 190r
IJSENBEEK, Bente IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1777 259 34v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS wijlen Bente Thomas IJsenbeek erflater Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeek mr. brouwer en koopman verkoper Zoutsloot 83 1766 256 177v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeek lakenkoper koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek en woningen erachter en een stal op de Zoutsloot Noorderhaven 37 1741 250 163v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeek mr. brouwer koper huis voorheen tapperij Rommelhaven 18twee_achter 1742 250 265r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeek mr. brouwer koper hof met zomerhuis Zoutsloot 83achter 1757 254 63v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeek mr. brouwer koper woning Kerkpoortstraat 45 1753 253 76r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1779 259 175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten westen Wortelstraat 6 1779 259 175r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling Hoogstraat 27 1779 259 160v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1788 263 43v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek mr. brouwer koper door niaar huis Wortelstraat 6 1779 259 175r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koopman verkoper Droogstraat 7west 1807 267 303v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten zuiden Rozengracht 32 1805 267 125r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek fabrikant en koopman verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Toomas IJsenbeek niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15 1739 250 16r
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van Claes IJsenbeek naastligger ten oosten Vijverstraat 16 1702 244 178r
IJSENBEEK, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeek naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van Claes IJsenbeek naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeek koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeek verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeek mr. huistimmerman verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeek koper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangen Vijverstraat 18 het Witte Paard 1692 242 375r
IJSENBEEK, KLAAS JANS de weduwe van Claes Jansen IJsenbeek naastligger ten oosten Achterstraat 3 1700 244 78r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeek koper van 1/3 Zoutsloot 99 1741 250 201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeek koper van 1/3 Achterstraat 49 1741 250 201v
IJSENBEEK, DIRK Dirck IJsenbeek verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeek koper ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staat Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
IJSENBEEK, DIRK JANS de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek verkoper Heiligeweg 27zuid 1701 244 132v
IJSENBEEK, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 13 1783 261 73r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 13 1775 258 205v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek, c.u. naastligger ten oosten Lanen 9 1756 254 45v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 9 1756 254 45v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper huis Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1753 253 97v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper woning Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeek mr. timmerman verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
IJSENBEEK, DIRK REINERS het kind van Dirk Reinders IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, EELKJE Eeke IJsenbeek verkoper Noordijs 14 1805 267 124r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r
IJSENBEEK, EELKJE Eke IJsenbeek koper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeek, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1805 267 134r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 89 1804 267 38v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeek koper Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeek verkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeek verkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
IJSENBEEK, H. H. IJsenbeek koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeek verkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeek verkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, HINKE Hinke IJsenbeek koper van 1/2 woning Achterstraat 1766 256 219v
IJSENBEEK, HINKE Hinke Cl. IJsenbeek verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeek erflater Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeek verkoper van 1/2 Schritsen 35 1784 261 160r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeek verkoper Lanen 73 1796 264 304v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeek verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeek verkoper Hofstraat 19oost 1791 263 289v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.u. huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman koper van 1/2 Achterstraat 1766 256 219v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Hylke IJsenbeek naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Hylke IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Noorderkade 13 1767 256 247r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat 6 1767 256 252r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.s. naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1773 258 96r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zoutsloot 57 1767 256 256r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeek eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN de erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeek naastligger ten zuiden Lanen 28 1668 239 139v
IJSENBEEK, JAN Jan IJsenbeek verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1726 246 281r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman geniaarde koper Lanen 58 1702 244 154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman koper 1/2 huis Rommelhaven 4een_achter 1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragter Noorderhaven 73 de Zevenster 1709 245 101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huistimmerman koper pakhuis laatst bootjesmakerij Zuiderhaven 37 1726 246 260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman verkoper Zuiderhaven 37 1727 246 303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huurder bovenkamer (p.w.) Lanen 21achter 1766 256 174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirxen IJsenbeek verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek winkelier verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeek lakenkoper koper huis, dubbele hof en achterhuis Voorstraat 28 1738 249 221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeek lakenkoper naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Tomas IJsenbeek naastligger ten westen Voorstraat 30achter 1753 253 56v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeek koopman naastligger ten noorden Lanen 25 1741 250 168v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 23 1741 250 205r
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Toomas IJsenbeek naastligger ten westen Voorstraat 30 1753 253 53v
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeek verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeek koper Noordijs 14 1805 267 124r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeek naastligger ten westen Noordijs 14 1805 267 124r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeek naastligger ten westen Voorstraat 99 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 99 1810 269 3r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek koopman naastligger ten westen Zoutsloot 105 1785 261 283r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek koopman koper huis Kerkpoortstraat 1805 267 171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1805 267 171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeek brouwer en koopman koper huis Prinsenstraat 2 Zeeburg 1787 262 184r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen koper Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen koper Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 Noorderkade 13 1767 256 247r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 Kruisstraat 6 1767 256 252r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 Zoutsloot 57 1767 256 256r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeek mr. brouwer koper zoutkeet Scheffersplein 25 1789 263 117v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeek koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1795 264 301r
IJSENBEEK, SIKKE Sikke B. IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1786 262 140v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeek naastligger ten noorden Noorderhaven 39 1808 268 161v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeek naastligger ten noorden Noorderhaven 39 1808 268 25r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeek koopman koper huis Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeek naastligger ten oosten Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeek koper achterhuis als stalling Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1763 255 192v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1778 259 118v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeek koopman verkoper Noorderhaven 65 1783 261 50v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van Thomas IJsenbeek huurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 2 1780 260 5v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1766 256 164v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Noorderkade 13 1767 256 247r
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeek koopman verkoper van 3/8 Romastraat 4oost 1780 259 290v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat 6 1767 256 252r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten westen Noorderhaven 64 1778 259 153r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zoutsloot 57 1767 256 256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper Hoogstraat 40 1754 253 148r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
IJSENBEEK, THOMAS BINKES wijlen Thomas Bentes IJsenbeek verkoper Noorderhaven 62 1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeek koopman koper Noorderkade 25 1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeek koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1761 255 96r
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek erflater Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, THOMAS JANS [de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Zoutsloot 83 1731 248 42v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 83 1731 248 42v
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek koopman verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek bontreder en koopman koper Zoutsloot 83achter 1725 246 231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 85 1731 248 50r
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek bontwever verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat 31 1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat 33 1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeek mr. bakker verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
IJSENBEEK, THOMAS Tomas IJsenbeek koopman koper huis Hoogstraat 40 1754 253 132v
IJSENBEEK, THOMAS Tomas IJsenbeek koopman verkoper Zoutsloot 83achter 1757 254 63v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1730 247 358v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek koopman naastligger ten zuiden Noordijs 15 1738 249 352v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.m. verkoper Zuiderhaven 29 1717 245 301r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u. koper huis Noordijs OZ 1716 245 276r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u. mr. wolkammer koper heerlijke huis Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS wijlen Trijntie Dirk IJsenbeek erflater Heiligeweg 23 1717 245 285v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJsenbeek verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeek verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam koper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
IJSKAMP, HARMEN Hermanus IJskamp huurder Schritsen 56west 1809 268 227r
PIETERS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsma verkoper Achterstraat 1652 236 205v
PIETERS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsma verkoper Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
PIETERS, GERRIT huis en plaats van Gerryt Pieters IJsma naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1640 234 97v
KORNELIS, MARIA de weduwe Maritie Cornelis IJssels koper ledige plaats of tuintje Achterstraat 1650 236 123r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters IJssma verkoper Hoogstraat 17 1648 236 11v
IJSENBEEK, IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1789 263 163v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJzenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1780 259 232v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek mr. brouwer koper dwarshuis Zoutsloot 83 1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek naastligger ten westen Zoutsloot 83 1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot 83 1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer koper pan- en estrikwerk,knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Achterstraat 49 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman koper huis Droogstraat 1 1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek brouwer en koopman verkoper Noorderhaven 37 1779 259 206r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1772 258 34v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar pan- en estrikwerk Rozengracht 34 1794 264 214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar wagenhuis Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman verwandelaar Zoutsloot 99 1794 264 217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1793 264 102v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1797 265 41r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek verwandelaar wagenhuis Zoutsloot NZ 1794 264 217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis en hof Nieuweburen 25 het Pasveer 1809 268 257v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek huurder (p.j.) ten zuidoosten van Harlingen 1805 267 178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1750 252 96r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJzenbeek naastligger deelt put Voorstraat 18 1774 258 153v
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJzenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJzenbeek verkoper Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeek afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45 1761 255 57v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeek koper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeek eigenaar van 1/3 Zoutsloot NZ 1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeek koper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Achterstraat 49 1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeek eigenaar van 1/3 Achterstraat 49 1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeek verkoper Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeek verkoper Achterstraat 49 1774 258 178v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJzenbeek, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1770 257 175r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJzenbeek koopman verkoper Noorderhaven 93 1771 257 216r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeek koopman koper op redemptie huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1771 257 225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper van 3/4 Zoutsloot NZ 1765 256 103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper van 3/4 Achterstraat 49 1765 256 103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper huis Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeek koopman verkoper Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeek koopman verkoper Achterstraat 49 1774 258 178v
IJSENBEEK, JAN Jan IJzenbeek verkoper q.q. Noorderhaven 28 1806 267 282v
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Thomas IJzenbeek naastligger ten noorden Lanen 25 1759 254 244r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJzenbeek koper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
IJSENBEEK, JANKE Janke IJzenbeek verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek koper huis Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek koopman naastligger ten westen Achterstraat 1785 261 282r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek koopman naastligger Achterstraat 1794 264 173v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1806 267 228v
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeek verkoper Hoogstraat 27 1788 262 273r
IJSENBEEK, S. S. IJzenbeek naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1801 265 307r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeek mr. brouwer en koopman verkoper Hoogstraat 27 1794 264 166v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeek koopman koper huis Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeek koopman koper huis, brouwerij, mouterij, tapperij, stal, tuin en twee woningen daarachter Hoogstraat 27 1794 264 220r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJzenbeek naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1801 266 8r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeek koopman verkoper q.q. Hoogstraat 27 1794 264 220r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJzenbeek koopman koper huis Nieuwstraat 46 1804 267 86r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeek koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1797 265 63r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeek mr. brouwer koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningen Hoogstraat 27 de Lelie 1788 262 273r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeek naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1805 267 184r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeek verkoper q.q. Noorderhaven 33 1801 266 33v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeek koopman verkoper Hoogstraat 27 1801 265 278r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeek koper huis, mouterij met inventaris Noorderhaven 37 1779 259 206r
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeek koopman verkoper Lanen 28 1774 258 168v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeek koopman koper huis Noorderhaven 62 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeek koopman verkoper Zoutsloot 45 1761 255 57v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeek koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeek bontreder koper huis Zoutsloot 45 1755 253 199r
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jans IJzenbeek mr. timmerman koper huis Schritsen 56noordoost de Drie Spaarpotten 1736 249 130v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeek koper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeek verkoper Noorderhaven 28 1806 267 282v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeek verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
IMMERZEEL, oud burgemeester Immerseel naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1698 243 378v
IMMERZEEL, de hof van burgemeester Immerseel naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel verkoper q.q. Herenwaltje 15 1687 242 177v
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseel verkoper Zuiderhaven ZZ 1693 243 33v
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseel koper huis strekkende van de Haven naar de Droogstraat met vrij medegebruik van de steeg van koopman Braem Noorderhaven 75 1691 242 22ra
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerseel naastligger ten westen Hofstraat 16 1697 243 326r
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus Immerseel verkoper Voorstraat 11west 1694 243 115v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerseel koper hof met prieel en verscheidene fruitbomen Rozengracht 7oost 1695 243 122v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel, c.u. mr. boekdrukker koper tuin Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
IMMERZEEL, HUBERT vroedsman Hubertus van Immerseel koopman verkoper Zuiderhaven 77west 1690 242 329r
IMMERZEEL, HUBERT grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseel eigenaar perceel Voorstraat 11west 1689 242 281r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 16 1698 243 363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1698 243 363r
IMMERZEEL, HUBERT de tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u. naastligger ten westen Hofstraat 16 1698 243 363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel verkoper Hofstraat 16 1698 243 363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u. naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1698 243 365v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel verkoper Hofstraat ZZ 1698 243 365v
IMMERZEEL, H. de tuin van oud burgemeester H. van Immerzeel naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1700 244 70r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel naastligger ten westen Noorderhaven 77 1696 243 258r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman koper door niaar hof met bomen, planten, huis en zomerhuis Hofstraat 16 1697 243 326r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman verkoper Noorderhaven 75 1701 244 112r
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeel, c.u. mr. boekstadsdrukker koper huis met tuintje, loods, deftige graan- en turfzolders, bierkelder, plaatske met gemak Zuiderhaven 77west 1685 242 75r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman verkoper Hofstraat ZZ 1701 244 114r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel verkoper Rozengracht 7oost 1696 243 237v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman koper Zoutsloot 51achter 1700 244 71r
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeel mr. stadsboekhouder koper huis Voorstraat 11west 1683 241 237v
IMMERZEEL, Huybert Immerzeel stadsdrukker geniaarde koper Voorstraat 2 1681 241 142r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeel mr. stadsboekdrukker naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1683 241 272r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeel mr. stadsboekdrukker verkoper Noorderhaven 52 1683 241 272r
INIA, SIETSKE JAKOBS Sytske Jacobus Inia koopvrouw verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
JANS, PAULUS Pouuels Jansens Innama naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1648 236 9v
JANS, PAULUS de plaats van Pouwels Jansen Innama naastligger ten westen Rozengracht 22 1648 236 13v
ENNEMA, vroedsman Innema naastligger ten westen Voorstraat 85 1702 244 147v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jans Innema koper 1/2 huis, plaats en loods Zuiderhaven 11 1631 233 20r
ENNEMA, PAULUS JANS de erfgenamen van wijlen burgemeester Paulus Jansen Innema naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1667 239 95v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jansen Innema verkoper Noorderhaven 95 1629 232 111r
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Pauwels Janssen Innema koper hoekhuis met klein plaatsje daarachter Bildtstraat 21 1638 234 52v
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Pouuels Jansen Innema koper huis met een ledige plaats, 2 kamers of loodsen, een schuur met oliemolen, een hooischuur en (gedeeltelijk beschreven) gereedschappen Voorstraat 75 1642 235 26v
ENNEMA, PAULUS JANS de hof van wijlen Pouwels Jansen Innema naastligger ten westen Vijver WZ 1662 238 155r
ENNEMA, SJOUKJE Siouck Innema verkoper Noorderhaven 95 1629 232 111r
ENNEMA, TJEERD ENNES de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r
YNTEMA, Emmetje Intema verkoper Lanen 74 1729 247 289r
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochter koper huis Lanen 74 1718 246 14v
YNTEMA, IEMKJE Ymmetie Intema naastligger ten westen Lanen 76 1718 246 18r
YNTEMA, DIRK Dirck Inthema verpachter grond Franekereind 30west 1640 234 111v
YNTEMA, DIRK de nazaten van Dirk Inthiema verpachter grond Franekereind 30 1660 238 37v
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkema notaris verkoper Schritsen 15 1661 238 104v
, ABEL dr. Abele Isbrandi verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1617 230 60r
ARJENS, KORNELIS verkoper Cornelis Ariens Iselmonde naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1646 235 201v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1646 235 201v
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Iselmonde verkoper Rapenburg ZZ 1647 235 244v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u. verkoper Bildtstraat 17 1642 235 32r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Isenbeeck mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r
, JAN Jan Isenbeeck naastligger ten oosten Schritsen 1644 235 144r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer veerschipper koper huis, loods en plaats Grote Ossenmarkt 2 1646 235 202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer veerschipper koper huis, loods en plaats Zuiderhaven 35 1646 235 202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer, c.u. verkoper Zuiderhaven 35 1647 235 248v
JURJENS, MARIA Marijke Jurjens Iskamp koper Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters Isma, c.u. verkoper Rommelhaven 4een_achter 1644 235 132r
, ABRAHAM wijlen Abraham Israel erflater Voorstraat 87 1765 256 113r
, ABRAHAM Abraham Israel joods koopman en winkelier koper huis, hof, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1758 254 156v
, ABRAHAM Abraham Israel joods koopman verkoper Voorstraat 85achter 1758 254 162v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Israel bewoner Voorstraat 87 1765 256 113r
, DEBORA de geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israel erflater Voorstraat 87 1765 256 113r
, DEBORA Debora Israel koper Voorstraat 87 1758 254 156v
, DEBORA Debora Israel verkoper Voorstraat 85achter 1758 254 162v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u. koper huis, loods, plaats en houtstek Hoogstraat 12 1643 235 49r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u. koper huis, loods, plaats en houtstek Rommelhaven 7 1643 235 49r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde verkoper Achterstraat ZZ 1645 235 179v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde naastligger ten oosten Rapenburg 1646 235 231v
ARJENS, KORNELIS het oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmonde naastligger ten noorden Rommelhaven 7 1646 235 216r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u. verkoper Rommelhaven 7 1646 235 216r
YTSMA, de heer Itsma secretaris naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1650 236 119v
YTSMA, de heer van Itsma naastligger ten noorden Lanen 13 1754 253 194r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsma naastligger ten noorden Lanen 15 1757 254 56v
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsma naastligger ten oosten Voorstraat 12 1753 253 93r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsma naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1753 253 93r
YTSMA, WIEBREN de heer burgemeester Wybrandus van Itsma lid Staten Generaal koper huis, grote tuin en stal Voorstraat 14 1753 253 97v
YTSMA, WIEBREN wijlen burgemeester Wybrandus van Itsma verkoper Voorstraat 14 1759 254 219r