Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Kabbeljauw boekbinder koper huis Hoogstraat 28 1808 268 144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauw mr. boekbinder koper dubbel huis Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalf schipper naastligger ten westen Lanen 79 1685 242 78v
KALF, HAIE Haye Kalf naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1730 247 358v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf naastligger ten westen Zoutsloot 89 1730 247 302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf galjootschipper verkoper Zoutsloot 87 1730 247 338v
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalf mr. metselaar koper huis Karremanstraat 5 1776 258 243v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Bargebuurt 26 1778 259 141v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendriks Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 17 1778 259 140v
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m. huurder Karremanstraat 5 1778 259 139v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalf varenspersoon koper tuin met een woning daarin gelegen Anjelierstraat 6 1749 251 275r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalf naastligger ten zuiden Liemendijk 4 1759 254 180v
KALF, JAN JANS Jan Janzen Kalf naastligger ten noorden Achterstraat 7 1765 256 264r
KALF, JAN Jan Reus Kalf verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalf naastligger ten westen Lanen 37 1685 242 80r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalf naastligger ten zuiden Lanen 31 1687 242 195v
KALF, JAN WIEBES de erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalf naastligger ten westen Lanen 37 1694 243 116v
KALF, RINSKE Rinske Kalf naastligger ten oosten Lanen 33 1750 252 90r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalf naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1695 243 128v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf verkoper Noorderhaven 47 1695 243 172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u. mr. brouwer verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1691 242 21ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1691 242 21ra
KALF, MARIA Marijke Kalff eigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Vioolsteeg 1735 249 101r
KALF, MARIA Marijke Kalff naastligger ten noorden Vioolsteeg 1735 249 101r
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalff verkoper van 1/3 Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KALF, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kalff verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
KALF, WIEBE wijlen Wybe Kalff schipper koper Schritsen 17 1718 246 17r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalff mr. brouwer en zoutzieder koper hof met bomen, planten en prieel Hofstraat 16 1701 244 110r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff galjootschipper verkoper Hofstraat 16 1709 245 94v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper Noordijs 4 1710 245 111r
, burgerhopman Kalkensteen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u. koper huis Heiligeweg 58 1714 245 226r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
KALSBEEK, WILLEM Willem van Kalsbeek verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma koper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 129r
KAMERLING, JAN Jan Kamerling koper huis Zoutsloot 65 1802 266 82r
KAMERLING, JAN Jan Kamerling schuitschipper koper huis Zoutsloot 63 1807 267 318v
KAMERLING, JAN de koper Jan Kamerling schuitschipper naastligger ten zuiden Zoutsloot 63 1807 267 318v
KAMMEN, GRIETJE JOHANNES Grietje Johannes van Kammen geniaarde koper Lanen 25 1803 266 224r
KAMMEN, JOHANNES Johannes van Kammen huurder (p.w.) Liemendijk 1793 264 115r
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Kamminga erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Kamminga erflater Wasbleek 92 1782 260 216r
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal koper huis Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal naastligger ten oosten Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal naastligger ten noorden Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie koper Schritsen 50 1732 248 163r
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie naastligger ten westen Schritsen 50 1732 248 163r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1782 260 221r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp koper huis Karremanstraat 12 1788 262 251r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1788 262 255r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp bontwever verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
KAMP, HARMEN JANS Harmen Jans Kamp naastligger ten zuiden Anjelierstraat 18 1791 263 351r
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kamp mr. schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampen koper huis Hofstraat 21midden 1732 248 89v
KAMPEN, AKE Ake van Kampen verkoper Hofstraat 21midden 1733 248 230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Kampen, c.u. huurder Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
KAMPEN, JAN Jan Kampen, c.s. contrarolleur naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampen verkoper Hoogstraat 2 1804 267 99v
KAMPEN, PIETER Pieter van Kampen naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1801 265 283v
, HELENA Helena Kampers koper Heiligeweg 34 1798 265 80v
KAMPHUIS, JOHANNES Johannes Kamphuis huurder Nieuwstraat 54 1810 269 83r
KAMS, JOHANNA Johanna Kams verkoper van 1/2 Karremanstraat 30 1795 264 247v
KAMS, JOHANNA Johanna Kams koper plek grond Kerkpoortstraat 67 1802 266 67r
KAMS, JOHANNA Johanna Kams naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1802 266 67r
KAMS, JOHANNES Johannes Kams, c.u. huurder (p.j.) Rinnertspijp 1 1781 260 106r
KAMS, JOHANNES wijlen Johannes Kams koper Karremanstraat 30 1788 262 253v
KAMSMA, de erfgenamen van wijlen Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrands Kamsma, bejaarde vrijster verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
KAMSMA, F. vroedsman F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1771 257 222v
KAMSMA, F. F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1780 259 269v
KAMSMA, F. de weduwe van F. S. Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v
KAMSMA, F. wijlen vroedsman F. S. Kamsma koper Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten oosten Voorstraat 17 1775 258 211v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1788 263 28r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1788 263 28r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1789 263 125v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma verkoper Lanen 56 1797 265 16v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Schritsen 54 1808 268 65v
KAMSMA, FEIKE wijlen Feyke Kamsma verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Voorstraat 19 1797 265 21v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Lanen 47 1797 265 28v
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KAMSMA, S. S. Kamsma procureur naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
KAMSMA, S. F. de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsma naastligger ten westen Lanen 64 1782 260 253r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma naastligger ten westen Lanen 60 1746 251 125r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1769 257 109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1769 257 109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1780 259 261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1780 259 261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma procureur postulant verkoper Voorstraat 19 1789 263 125v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma procureur postulant koper huis Havenplein 8 het Lands Welvaren 1791 263 299r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma procureur postulant koper huis Noorderhaven 10 1791 263 300v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma procureur fiscaal verkoper Heiligeweg 16 1791 263 315v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsma procureur fiscaal verkoper Heiligeweg 18 1791 263 315v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kolonel Sybrand Feikes Kamsma verkoper Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsma naastligger ten westen Schritsen 53 1781 260 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsma koper Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma koper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma verkoper Lanen 85west 1758 254 120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsma naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1773 258 122v
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r
KAN, KLAAS mr. Claes Kan chirurgijn aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 GG Lanen ZZ 1602 228 298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kan chirurgijn aanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GG onbekend 1602 228 298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kan verpachter grond ([staat: 12-14-00 GG]) Grote Bredeplaats 22 1606 228 530r
CANNEGIETER, dr. Kannegieter naastligger ten zuiden Heiligeweg 29 1664 238 242r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieter naastligger ten westen Kerkpad WZ 1709 245 86r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieter naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1709 245 86r
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieter naastligger ten oosten Voorstraat 53 1711 245 157v
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieter naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v
CANNEGIETER, de hof van vroedsman Kannegieter naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1720 246 62r
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1727 247 24v
CANNEGIETER, BALT wijlen dr. Baltus Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter naastligger ten westen Hofstraat 16 1656 237 76r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacops Kannegieter naastligger ten westen Rozengracht 19 1652 236 188v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieter verkoper Kerkpad WZ 1734 248 304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieter koper huis, tuin Vianen ZZ 1728 247 92r
CANNEGIETER, SIEBREN gemeensman Sibrand Kannegieter naastligger ten zuiden Vianen 1716 245 276v
CANNEGIETER, SIEBREN de vroedsman Sibrandt Kannegieter naastligger ten westen Kerkpad 1710 245 127v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u. koper huis Vianen ZZ 1719 246 43v
CANNEGIETER, SIEBREN vroedsman Sibren Kannegieter naastligger ten zuiden onbekend 1705 244 269v
CANNEGIETER, SIEBREN het hoff van vroedsman Sibren Kannegieter naastligger ten noorden Kerkpad 32achter 1712 245 173r
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS de tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieter naastligger ten westen Kerkpad WZ 1700 244 84v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS vroedsman Sibren Sybrens Kannegieter naastligger ten westen Voorstraat 57achter 1705 244 272v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS vroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter verkoper Voorstraat 55 1720 246 68v
, PIETER de kamer van Pytter Kanthaek naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
, JAN de weduwe van Jan Kapiteintie naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1696 243 233v
, HANS wijlen Hans Kardenael bewoner Noorderhaven 76 1601 228 247r
, HANS wijlen Hans Kardenael bewoner Noorderhaven 78 1601 228 247r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Karlemeer koper Hofstraat 47west 1698 243 354r
, MAAIKE Mayke Kartouw verkoper Noorderhaven 44 1681 241 144r
WILLEMS, HESTER Hester Wilhelmus van Kastel verkoper Brouwersstraat 1 1760 255 4v
WILLEMS, JOHANNA Johanna Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
, WILLEM Wilhelmus van Kastel herbergier koper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1751 252 173r
WILLEMS, WILLEM Willem Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
KAT, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Kat eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Kat varenspersoon koper huis en walling Zuiderhaven 29 1736 249 111v
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kath verkoper Noorderhaven 58 1685 242 87v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jans Kath oud smakschipper verkoper Noorderhaven 58 1685 242 87v
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kath koopman verkoper Franekereind 10 1750 252 103r
KATJE, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Katje verkoper Zuiderhaven 29 1741 250 196r
KATJE, KORNELIS Kornelis Katje naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1738 249 285v
, H. H. Keets commies huurder Zuiderhaven 9 1810 269 32r
, HENDRIK Hendrik D. Keets commies ter recherche Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Zuiderstraat 12 1809 268 207v
, HENDRIK Hendrik D. Keets koper huis Zuiderstraat 12 1810 269 105v
, JAN Jan Keiler naastligger ten oosten Liemendijk 1667 239 103v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpema koper Zuiderhaven 27 1802 266 122v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpema koper Vijverstraat 2 1802 266 122v
KEIZER, GERLOF Gerloff de Keiser verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
KEIZER, MARIA Marretje Keiser verkoper Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
JANS, ROMKE de crediteuren van de boedel van Romke Jansen Keivyt verkoper van 1/14 (1/7 van 1/2) Lanen 35 1708 245 51v
KEIZER, EDWARD Eduard Keizer koper q.q. Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
KEIZER, PIETER Pieter Keizer mr. schoenmaker koper huis Hofstraat 4 1810 269 96r
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Kelder naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 11 1708 245 54r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v
KELLER, Romberto Keller koper Rozengracht 21 1624 231 27r
, GERARDUS Gerardus van Kempen huurder Noorderhaven 32 1801 266 24r
, GERARDUS Gerardus van Kempen, c.u. huurder Droogstraat 22 1809 268 254v
, JAKOB Jacobus van Kempen mr. schoenmaker huurder Heiligeweg 38 1796 265 4r
, JAN Jan van Kempen, c.u. huurder beneden Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
, JAN de weduwe van Jan van Kempen huurder van 1/2 (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1802 266 127r
, JAN de weduwe van Jan van Kempen huurder gedeelte (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 36 1781 260 100v
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder Rinnertspijp 4 1788 263 10v
KEMPENAER, de heer Kempenaar naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1706 244 321r
KEMPENAER, Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 46 1728 247 200r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaar secretaris van de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1698 243 356v
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaar koper tuin met uitgang over het baanpad, zomerhuis en vijver Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaar koper lijnbaan en baanpad Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danker de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1740 250 120v
KEMPENAER, DANKERT Dankert de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaer lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Wasbleek 1743 251 7r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaer ritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranje verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, DANKERT wijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaer erflater Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer koper hof Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, GEERTRUIDA Geertruid de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, HENDRIK Hendrik de Kempenaer schepen en rentmeester geestelijke goederen Peelland, meierij van 's Hertogenbosch verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, JAN Jan de Kempenaer ordinaris Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, SARA wijlen Sara Johanna de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, SARA wijlen Sara Johanna de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPER, HELENA Helena Kemper koper Heiligeweg 36 1798 265 70v
KEMPER, HELENA Helena Kemper verkoper Heiligeweg 34 1804 267 55v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper koper huis Franekereind 2 1803 266 178v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper, c.u. huurder (p.j.) Franekereind 2 1803 266 178v
KEMPER, HENDRIK wijlen Hendrik Kemper verkoper Franekereind 2 1808 268 95v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
TEUNIS, SIEMEN Simon Tonis Kennis, c.u. koper twee kamers Vioolsteeg 1665 239 9v
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kennis koper huis Rommelhaven 18twee_achter 1679 241 35r
, JAKOB Jacob P. Kerkhooven koper huis en tuin Zoutsloot 47 1803 266 307v
, JAKOB Jacob Kerkhooven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1804 267 50r
, JAKOB Jacobus J. Kerkhooven koper huis Voorstraat 63 het Gouden Kertting 1807 267 331v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooven mr. timmerman verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
KERKHOVEN, ANTJE de boedel van wijlen Antje Kerkhoven verkoper Voorstraat 89 1804 267 60v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u. schipper huurder Lanen 21 1801 266 19r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven huurder Voorstraat 65 1806 267 277v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1811 269 156r
KERKHOVEN, JAKOB Jacobus J. Kerkhoven verkoper Schritsen 63 1811 269 157v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhoven geniaarde koper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhoven geniaarde koper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven koper huis, voorheen biertapperij Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven mr. timmerman huurder Zuiderhaven 32 1801 265 290v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven mr. timmerman huurder Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes J. Kerkhoven naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes J. Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1806 267 270r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven koper Molenpad ZZ 1806 267 281v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten westen Tiepelplein 1807 267 329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten noorden Tiepelplein 1807 267 329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1808 268 58r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven, c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten westen Heiligeweg 50 1810 269 87r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven koper wagenhuis en huis genaamd de Drie Schellevissen Kruisstraat 10oost de Drie Schelvissen 1776 258 245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman koper wagenhuis en grond Scheffersplein 3 1789 263 84v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1789 263 142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman koper Zuiderstraat 14 1790 263 253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Scheffersplein 3 1791 263 288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Zuiderstraat 14 1806 267 192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1790 263 202r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven koper Noordijs 7 1792 264 14r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven verkoper Noordijs 7 1794 264 211r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. huistimmerman koper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 61 1795 264 279r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman koper Rozengracht 21 1799 265 207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven verkoper van 1/3 Rozengracht 21 1801 265 285r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1805 267 127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. huistimmerman koper Heiligeweg 40 1808 268 110v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman verkoper Heiligeweg 40 1809 268 302v
KERKHOVEN, TJEERD Tjeerd Kerkhoven huistimmerman koper huis Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
, HENDRIK Hendrik Kers huurder Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
, ANTJE Anna Catharina Kerstmeyer verkoper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
, MARIA Maria Catharina Kerstmeyer koper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervel koper Zuiderhaven 8 1793 264 129v
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervel verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
, HANS Hans Kesman koper huis Hondenstraat 10 1603 228 377r
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Ket, q.q. protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
KET, FREERK Frederik de Ket verkoper Vijverstraat 13 1728 247 76r
KET, JAN Jan de Ket koper huis en hof ([staat: 100 zilveren ducatons]) Nutstraat 2 1707 245 37v
KET, JAN Jan de Ket, q.q. naastligger ten zuiden Vijver 9 1717 245 286r
KET, JAN Jan de Ket naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1717 245 290r
KET, JAN Jan de Ket klerk van ontvanger Widenbrugh verkoper Nutstraat 2 1718 246 14r
KET, JAN Jan de Ket, n.f. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
KET, JAN Jan de Ket verkoper q.q. Vijverstraat 13 1728 247 76r
KET, JAN Jan de Ket ontvanger-generaal Franekeradeel koper huis Zuiderhaven 65 1729 247 229r
KET, JAN Jan de Ket substituut ontvanger van Franekeradeel geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
KET, JAN Jan de Ket ontvanger koper 2/3 huis, en tuin daarachter Zuiderhaven 67 1735 249 50r
KET, JAN Jan de Ket ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1735 249 50r
KET, JAN Jan de Ket ontvanger eigenaar van 2/4 Zuiderhaven 67 1735 249 78v
KET, JAN Jan de Ket ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1735 249 78v
KET, JOHANNES Johannes de Ket naastligger ten zuiden Vijver 9 1712 245 167v
KETEL, TRIJNTJE de kamer van Trijntie Ketel naastligger ten westen Spinhuisstraat 1694 243 77v
KET, de hof van burgemeester Keth naastligger ten noorden Liemendijk 1639 234 74v
KET, de hof van burgemeester Keth naastligger ten noorden Zoutsloot 107achter 1642 235 7r
KET, wijlen de heer Keth verkoper Lanen 36 1668 239 153v
KET, wijlen de heer Keth verkoper Schritsen 27 1668 239 154r
KET, de Keth ledezetter naastligger ten westen Schritsen 44 1777 259 64r
KET, de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 60 1784 261 174v
KET, de Keth naastligger ten westen Schritsen 60 1784 261 174v
KET, de heer de Keth naastligger ten oosten Schritsen 36 1803 266 282r
KET, de heer de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 36 1803 266 282r
KET, de heer de Keth naastligger ten westen Schritsen 36 1803 266 282r
KET, ANTJE Anna de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, ANTJE Anna de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, ANTJE Anna de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraan Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS de proclamant, burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten westen Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS de proclamant, burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer Voorstraat 97 de Ossenkop 1613 229 130v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper provisioneel huis Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper Romastraat 1623 230 358v
KET, DIRK WILLEMS de erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 386r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth erflater Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth erflater Noorderhaven 46 1627 232 6r
KET, E. de heer E. de Keth naastligger ten westen Schritsen 44 1783 261 84r
KET, EVERT Everardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper q.q. Voorstraat 24 1773 258 89v
KET, EVERT Everardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper q.q. Noordijs 21 1774 258 146r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper huis met achter ruimte/pottenbakkerij Schritsen 44 1777 259 64r
KET, EVERT Everhardus de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 44 1777 259 64r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte]) Schritsen 36 1784 261 190r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Schritsen 38 1784 261 190r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit naastligger ten oosten Schritsen 36 1786 262 77r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit naastligger ten zuiden Schritsen 36 1786 262 77r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen 36 1786 262 77r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper Schritsen 36 1786 262 77r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth naastligger ten westen Schritsen 58 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper q.q. Schritsen 58 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit verkoper q.q. Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, EVERT Evert de Keth vendumeester Admiraliteit koper door niaar van 1/2 Schritsen 58 1782 260 167r
KET, EVERT Evert de Keth vendumeester Admiraliteit koper door niaar van 1/2 Schritsen 36 1782 260 224r
KET, FREERK Fredericus de Keth verkoper Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
KET, FREERK Fredrik de Keth koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, FREERK Fredrik de Keth koper huis en tuin Vijver 1 1808 268 116v
KET, FREERK Fredrik de Keth koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, G. burgemeester G. Keth, i.q. verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
KET, GERRIT de kamers van de heer Gerryt Keth naastligger ten noorden Noordijs 21 1643 235 79v
KET, GERRIT de heer Gerryt Keth verkoper q.q. Noordijs 8 1654 236 273r
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s. naastligger ten oosten Schritsen 36 1782 260 224r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s. naastligger ten zuiden Schritsen 36 1782 260 224r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth secretaris van Franekeradeel verkoper Schritsen 58 1788 263 8r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth secretaris van Franekeradeel verkoper Schritsen ZZ 1788 263 8r
KET, GOVERT Govert de Keth secretaris van Franekeradeel koper door niaar van 1/2 huis en tuin Schritsen 58 1782 260 167r
KET, GOVERT Govert de Keth secretaris van Franekeradeel koper door niaar van 1/2 huis Schritsen 36 1782 260 224r
KET, GOVERT Govert de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, GOVERT Govert de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, GOVERT Govert de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Keth koper huis onbekend 1620 230 224v
KET, JAN Jan de Keth ontvanger-generaal Franekeradeel verkoper q.q. Zuiderstraat 14 1736 249 156r
KET, JAN Jan de Keth ontvanger van Franekeradeel naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1738 249 343v
KET, JAN Jan de Keth ontvanger van Franekeradeel verkoper Zuiderhaven 67 1738 249 343v
KET, JAN Jan de Keth ontvanger naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1738 249 257r
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth lid Nationale Rekenkamer erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth lid Nationale Rekenkamer erflater Vijver 1 1808 268 116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth lid Nationale Rekenkamer erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, JANKE Janneke de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, P. Commissaris P. de Keth huurder Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KET, P. de heer P. de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1807 267 305v
KET, P. de Heer P. de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. de Heer P. de Keth naastligger ten westen Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 42 1810 269 48v
KET, P. P. de Keth naastligger ten westen Schritsen 42 1810 269 48v
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis en tuin Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
KET, PETRUS Petrus de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 44 1807 267 299v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen koper 1/2 huis en hof Noordijs 17 1655 237 50r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen eigenaar van 1/2 Noordijs 17 1655 237 50r
KET, THEODORUS Theodorus Keth verkoper q.q. Liemendijk NZ 1658 237 172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Lanen 36 1667 239 91r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Schritsen 27 1667 239 91r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems Ketth verkoper q.q. Rommelhaven 8 1616 230 21v
, JAN hun zoon Jan Ketwich verkoper Zuiderhaven 54 1634 233 130r
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oude verkoper Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
ARJENS, ARJEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Arjens Keucken, de oude verkoper Zuiderstraat 1618 230 147v
KEULEN, ANTJE Antie van Keulen naastligger ten westen Karremanstraat 22 1671 240 45r
KEULEN, ANTJE JANS Antie Jans van Keulen verkoper Zoutsloot 65 1680 241 85v
KEULEN, JAKOB Jacobus van Keulen, c.u. huurder Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
KEULEN, JAN Jan van Keulen huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
, LIJSBET Elisabeth Keunings koper Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
, JOHANNES Johannes Kevelaar koper huis Schritsen 67 1787 262 214r
, JURJEN Georg Keyl koper huis Voorstraat 48 1802 266 97v
, JURJEN Georg Keyl huurder (p.j.) Voorstraat 48 1802 266 97v
ALLERTS, DIRK wijlen Dirk Allerts Keyma huurder Achterstraat 3 1796 264 337v
KEIZER, EDWARD Eduard Keyser koper huis met hof ten oosten Rozengracht 7 1802 266 130r
KEIZER, EDWARD wijlen Eduard Keyser verkoper Rozengracht 7oost 1809 268 274v
KEIZER, JAN Jan de Keyser naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1658 237 174v
KEIZER, JAN Jan Keyser naastligger ten oosten Achterstraat 1659 237 217v
KEIZER, JAN Jan Keyser naastligger ten oosten Liemendijk 1662 238 133r
KEIZER, JAN Jan Keyser, c.u. herbergier huurder Noorderhaven 108 1691 242 350r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyser verkoper Achterstraat NZ 1681 241 169r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyser verkoper Achterstraat NZ 1682 241 199r
KEIZER, MARIA Marietje Keyser verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v
, TRIJNTJE Trijntie Keysers naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KEIZER, JAN de weduwe van Jan Keyzer verkoper Achterstraat ZZ 1727 247 30v
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaar arbeider verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
, JOHANNES Johannes Kibler huurder (p.j.) Rapenburg 1785 261 300r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kiel protesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 23 1601 228 258r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kiel koper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckende Voorstraat 17west de Oude Leeuw 1602 228 316r
KIEL, JAN Jan Kiel kastelein koper pak- of wagenhuis Zoutsloot 38 1810 269 107r
KIEL, JAN JANS Jan Jansen Kiel koper huis en herberg, wagenhuis en stal Bildtpoort (gebied) de Roskam 1782 260 162v
KIEL, JAN JOHANNES Jan Johannes Kiel kastelein bij de Bildtpoort naastligger ten oosten Achterstraat 7 1785 261 288r
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 179v
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1703 244 233v
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1710 245 114r
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 154v
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestra verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestra verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r
KIESTRA, IEPE Epaeus Kiestra notaris verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. Lanen 35 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r
KIEWIET, ROMKE Romke Kieviet huurder voor 1 jaar (p.j.) Noorderhaven 60 1698 243 360v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jans Kieviet huurder Noorderhaven 60 1700 244 69v
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kievit eigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
KIEWIET, JAN Jan Kievit naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
KIEWIET, PIETER wijlen Pieter Kievit naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1774 258 193r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievit naastligger ten zuiden Heiligeweg 16 1791 263 315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievit naastligger ten zuiden Heiligeweg 18 1791 263 315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievit naastligger ten westen Heiligeweg 16 1791 263 315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievit naastligger ten westen Heiligeweg 18 1791 263 315v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievit naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1700 244 52r
KIEWIET, ROMKE de erfgenamen van wijlen Romke Kievit naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1721 246 106v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievit mr. scheepstimmerman koper 1/2 kanthelling en werf Zuiderhaven ZZ 1689 242 288r
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievit koper Nieuwstraat 46 1700 244 35v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievit, c.u. en c.s. huurder Noorderhaven 60 1700 244 63v
KIEWIET, WALING JANS Waelingh Jansen Kievit verkoper Hofstraat 21 1723 246 159r
KIEWIET, JAN het huis van Jan Kievyt grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1709 245 314v
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten zuiden Heiligeweg 16 1791 263 302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten zuiden Heiligeweg 18 1791 263 302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten westen Heiligeweg 16 1791 263 302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievyt naastligger ten westen Heiligeweg 18 1791 263 302r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievyt naastligger ten westen Heiligeweg 16 1782 260 208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievyt naastligger ten westen Heiligeweg 18 1782 260 208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievyt naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1792 264 27v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievyt eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievyt naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1703 244 219v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievyt verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1725 246 216v
KIEWIET, WALING JANS de weduwe van Waling Jansen Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1731 247 380r
JANS, PIETER Pieter Jansen Kiewyt oud beurtschipper verkoper Heiligeweg 14 1791 263 353v
JANS, PIETER Pytter Jansen Kiewyt naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1767 257 10r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra naastligger ten noorden Franekereind 15 1715 245 250r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra naastligger ten noorden Franekereind 15 1715 245 252v
KIMSTRA, ANTJE Anke Kimstra naastligger ten noorden Brouwersstraat 8 1739 250 4r
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstra koper huis Brouwersstraat 4 1735 249 35v
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstra, e.a. naastligger ten noorden Brouwersstraat 8 1743 250 289v
KIMSTRA, ANTJE haar wijlen tante Antje Kimstra erflater ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
KIMSTRA, REIN SIETSES burgemeester Rein Sydtses Kimstra verkoper q.q. Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud birgemeester Rein Sytses Kimstra protesteert Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
KIMSTRA, REIN SIETSES oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra koper provisioneel huis, kamer en loodsje Grote Bredeplaats 18 1701 244 349r
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra verkoper Noordijs 19 1721 246 110r
GERROLTS, Meynscke Gerrolts Kingema verkoper Voorstraat 72 1618 230 120v
KINGMA, Meynscke Kinghma koper Tuinpad 4 1618 230 109r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghma, c.u. oud boelgoedroeper naastligger ten zuiden Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghma oud boelgoedroeper verkoper Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KINGMA, Kingma overste over een compagnie te peert betrokkene Noorderhaven 104 1681 241 39va
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u. koper tuin met beplanting en prieel en een kamer Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS de weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1672 240 96v
KINGMA, Meyntscke Kingma verkoper Tuinpad 4 1618 230 139r
KINGMA, PIETER de plaats van Pieter Kingma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1626 231 101v
KINGMA, PIETER Pieter Durk Kingma huurder (p.j.) Voorstraat 13 1795 264 280r
KINGMA, PIETER RUURDS de plaats van Pieter Rieurdts Kingma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1625 231 89r
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingma aanhandelaar huis, schuur met daarachter een ledige plaats Grote Kerkstraat 41 1619 230 188v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingma naastligger Kruisstraat 3 1620 230 221v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingma protesteert vanwege twee hypotheken Vijverstraat NZ 1625 231 48v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Ruirdts Kingma verkoper q.q. Voorstraat 66 1633 233 92v
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingma koper kamer met een weefwinkel Liemendijk 1652 236 184r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma oproeper van de boelgoederen verkoper Lanen 85oost 1691 242 339v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma oproeper van de boelgoederen verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma oproeper van de boelgoederen verkoper Molenpad 1691 242 340v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma, n.u. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
KINGMA, RINTJE de dogter van Rintie Kingma naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingma boelgoedroeper verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingma naastligger ten zuiden Schritsen 4 1703 244 234v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingma naastligger ten westen Droogstraat 1705 244 300v
KINGMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
KINGMA, SIEBREN RUURDS Sibrant Ruierdts Kingma koper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts met een vrije uitgang mede aan de Wortelhaven Voorstraat 66 1626 231 119r
KINGMA, SIEBREN RUURDS de plaats van Sibrant Ruierdts Kingma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1628 232 67r
KINGMA, SIEBREN RUURDS de nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingma verkoper van 1/2 Voorstraat 66 1633 233 92v
KINGMA, SIEBREN Sibren Kingma naastligger ten westen Rozengracht 5 1681 241 173r
KINGMA, SIEBREN Sibren Kingma, c.s. naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1697 243 284r
KINGMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibren Kingma, c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 5 1705 244 298r
KINGMA, SIEBREN Sybbren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybrand Kingma naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1681 241 126r
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma, q.q. verkoper Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma huurder voor 8 jaren (p.j. [staat: 10 zilveren ducatons]) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1669 239 185r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten noorden Kruisstraat ZZ 1669 239 185r
KINGMA, SIEBREN het huis van Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
KINGMA, SIEBREN de kamer van Sybren Kingma naastligger ten oosten Weverstraat 1677 240 257v
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
KINGMA, SIEBREN stal en tuin van Sybren Kingma naastligger ten westen Droogstraat 21 1688 242 255r
KINGMA, SIEBREN de tuin van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1699 244 30r
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingma koper Noorderkade 1 1811 269 129v
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingma koper Havenplein 3 1782 260 256v
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper q.q. Liemendijk 1652 236 184r
, ALLERT Allert Kirchman hovenier koper huis, groot priëel en hof Rozengracht 13 1680 241 112r
, ALLERT mr. Allert Kirchman naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1683 241 260r
, ALLERT Allert Kirchman naastligger ten noorden Franekereind 23west 1687 242 167r
, ALLERT Allert Kirchman naastligger ten noorden Franekereind 23west 1689 242 262v
, ALLERT Allert Kirchman naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1690 242 303v
, ALLERT het huis van de erfgenamen van wijlen Allert Kirchman naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
, ALLERT Allert Kirghman naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1690 242 325r
, ALLERT Allert Kirghman hovenier verkoper Scheffersplein 29 1692 243 6r
, ALLERT Allert Kirghman hovenier verkoper Rozengracht 13 1693 243 25v
, ALLERT het huis van Allert Kirghmans naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1689 242 272v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistie trekschipper koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, planten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
HENDRIKS, JAN betalen Jan Hendriks Kistie trekschipper huurder voor 5 jaren (p.j.) Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendriks Kistje verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendriks Kistje koper Noorderhaven 6 1748 251 209r
, KLAAS Klaas Klaauwen naastligger ten westen Achterstraat 11 1783 261 122r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaaver naastligger ten noorden Heiligeweg 13 1776 259 14v
KLAVER, JAN JARICHS de weduwe van Jan Jarigs Klaaver verkoper Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
, SIEMEN Symon Klamsma koopman naastligger ten noorden Schritsen 50 1732 248 163r
GERBENS, PIETER de erfgenamen van wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Klamstra verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Klamstra koper huis Hoogstraat 30 1736 249 143r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west het Zwart Kruis 1801 265 289r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter verkoper Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
KLAVER, ANTONIUS Anthony Klaver koper tuin Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
KLAVER, ANTONIUS Anthony Klaver huurder Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klaver naastligger ten noorden Nieuwstraat 25 1777 259 46v
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaver verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaver mr. schrijnwerker verkoper Heiligeweg 68 1785 261 265v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaver winkelier huurder (p.j.) Heiligeweg 64 1736 249 128v
KLAVER, JARICH Jarig Klaver naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 39 1809 268 266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 41 1809 268 266r
, DOUWE Douwe Kleber huurder Kerkpoortstraat 12 1805 267 129r
KLEIN, AMALIA Amelia Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, AMALIA Amelia Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, AMALIA Amelia Klein verkoper Lanen 3 1783 261 47v
KLEIN, ANDRIES KORNELIS wijlen Andries Cornelis Klein schipper verkoper Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterkamer Kerkpoortsmolen 1 1782 260 190r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterkamer Rozengracht 32 1782 260 190r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein koper huis en tuintje Kerkpad 24 1782 260 195r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1792 264 6v
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1808 268 71r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Klein koper huis Kerkpoortstraat 7 de Prins 1803 266 194v
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Klein koper Schritsen 8 1773 258 103r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein koper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
KLEIN, LIJSBET Elizabeth Klein verkoper Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
KLEIN, FOKKE Fokke Klein koopman koper huis Franekereind 21 1801 266 49r
KLEIN, FOKKE Fokke Klein koopman huurder (p.j.) Franekereind 21 1801 266 49r
KLEIN, FOKKE Fokke Klein verkoper Franekereind 21 1803 266 225v
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hironimus Klein commies verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hieronimus Klein verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
KLEIN, JURJEN George Hieronimus Klein commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis Noorderhaven 46 1739 250 51r
KLEIN, JURJEN wijlen George Heronimus Klein commies erflater Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, HENDRIK Hendrik Klein eigenaar van 1/3 Hondenstraat 7 1705 244 291r
KLEIN, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Klein zeevarende koper huis Hondenstraat 9 1705 244 278r
KLEIN, JAN HENDRIKS de weduwe van Jan Hendrix Klein eigenaar van 1/3 Hondenstraat 7 1705 244 291r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Klein verkoper Vijverstraat 4 1803 266 266r
KLEIN, JOHANNA Johanna Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, JOHANNA Johanna Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, MARIA Maria Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, MARIA Maria Eva Klein verkoper Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u. huurder Kerkpad 4 1802 266 167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u. huurder Kerkpad 6 1802 266 167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u. huurder Kerkpad 8 1802 266 167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u. huurder Kerkpad 10 1802 266 167r
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Schritsen 16 1689 242 279v
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
SJOERDS, GRIETJE Grytje Sjoerdts Klempenhoff, ongetrouwde dochter koper huis met eigen steeg Schritsen 16 1689 242 279v
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, LIJSBET Elisabeth Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, JAN Jan Beerend Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleyn koper huis Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleyn naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
KLEIN, PIETER wijlen Pieter Kleyn verkoper Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
HERES, ARJEN wijlen Arien Heres Kleyntie verkoper onbekend 1673 240 128r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoet koper huis met een vrije ingang in het steegje ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
JANS, PIETER de weduwe van Piter Jansen Klifoet naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1650 236 115v
, JAN burgervaandrig Jan Klinchamer naastligger ten westen Voorstraat 5 1684 242 4va
, JOHANNES Johannis Klinckebijl secretaris van Barradeel koper grondpacht van 2-05-00 CG onbekend 1641 234 128v
KLINKHAMER, FROUKJE Frouckien Klinckhamer verkoper Hofstraat ZZ 1733 248 255v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] hopman Jan Klinckhamer naastligger ten oosten Voorstraat 1 1698 243 391v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamer koper tuin met prieel Weverstraat ZZ 1687 242 167v
KLINKHAMER, PIETER Pieter Klinckhamer mr. zilversmid bewoner Voorstraat 85 1681 241 170v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedman Pyter Jacobs Klinckhamer koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 58 1685 242 87v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer naastligger ten westen Noorderhaven 58 1685 242 87v
, JOHANNES dr. Johannis Klingbijl geniaarde koper Droogstraat 45 1641 234 129r
, JAKOB Jacob Klingenspoor herbergier verkoper Zoutsloot 105 1736 249 148v
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinken huurder Borstelsteeg 1 1810 268 341r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert koper 2/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert oud opzichter verkoper Zoutsloot 41 1760 254 261v
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkert koper 1/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 243v
, het huis van hopman Klinkhaamer naastligger ten zuiden Noorderhaven 42 1688 242 256v
, LOURENS vroedsman Lourens Klinkhaemer naastligger ten zuiden Noorderhaven 108 1749 252 26r
JANS, LOURENS vroedsman Lourens Janzen Klinkhaemer verkoper Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
KLINKHAMER, gemeensman Klinkhamer naastligger ten westen Noorderhaven 60 1698 243 360v
KLINKHAMER, wijlen Klinkhamer verkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud 1709 245 78r
KLINKHAMER, burgerhopman Klinkhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1710 245 102v
KLINKHAMER, weduwe Klinkhamer verkoper Zoutsloot 83achter 1724 246 203r
KLINKHAMER, AUKE PIETERS Aucke Pytters Klinkhamer naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1703 244 190v
KLINKHAMER, AUGUSTINUS Augustinus Klinkhamer verkoper van 1/2 Vijverstraat 5 1703 244 197v
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamer verkoper Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KLINKHAMER, DIRK JANS Dirck Jansen Klinkhamer verkoper van 1/4 Noorderhaven 64 1718 246 6v
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamer verkoper Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamer verkoper van 1/4 Noorderhaven 64 1718 246 6v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer naastligger ten westen Schritsen 17 1718 246 17r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer verkoper Schritsen 17 1718 246 17r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer mr. koperslager verkoper Schritsen 15 1718 246 30v
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamer verkoper Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamer verkoper van 1/4 Noorderhaven 64 1718 246 6v
KLINKHAMER, JAN Jan Klinkhamer, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 3 1700 244 54v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamer naastligger ten westen Voorstraat 5 1701 244 97v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager koper 1/2 huis Noordijs 5 1697 243 318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer koper provisioneel 1/2 huis met ledige plaats en tuintje Noordijs 5 1697 243 7va
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager verkoper Noordijs 5 1700 244 72v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamer verkoper q.q. Vijverstraat 5 1703 244 197v
KLINKHAMER, JAN LOURENS Jan Louwrens Klinkhamer verkoper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
KLINKHAMER, L. vroedsman L. Klinkhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
KLINKHAMER, L. L. Klinkhamer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1749 252 42r
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Laurens Klinkhamer mr. gortmaker koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappen ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Lourens Klinkhamer eigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Lourens Klinkhamer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamer verkoper Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamer verkoper van 1/4 Noorderhaven 64 1718 246 6v
KLINKHAMER, LOURENS JANS vroedsman Lourens Janzen Klinkhamer verkoper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Louwrens Klinkhamer naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
KLINKHAMER, LOURENS JANS vrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamer koper huis met een gorterij daaragter Brouwersstraat 18 1708 245 56r
KLINKHAMER, LOURENS JANS vroedsman Louwrens Jansen Klinkhamer koper huis en cementmakerij Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
KLINKHAMER, PIETER gemeensman Pieter Klinkhamer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS wijlen gemeensman Pieter Jacobs Klinkhamer verkoper Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
KLINKHAMER, PIETER vroedsman Pyter Klinkhamer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS gezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamer wijnhandelaar koper huis met plaats en loodske Noorderhaven 64 1698 243 358v
KLINKHAMER, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamer naastligger ten westen Noorderhaven 60 1700 244 69v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS wijlen gezworen gemeensman Pytter Jacobs Klinkhamer verkoper van 1/2 Vijverstraat 5 1703 244 197v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoff verkoper Brouwersstraat 14 1723 246 155r
KLIP, PIETER JURJENS Pieter Jurjens Klip wijdschipper naastligger ten oosten Schritsen 8 1688 242 241v
, JOHANNES Johannes Klock mr. bakker huurder Franekereind 19 1749 252 28r
KLOK, JANKE Janke Klok verkoper Lanen 38 1802 266 104ar
KLOK, JOHANNES Johannes Klok, c.s. huurder Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok koper Rozengracht 18achter 1744 251 30v
KLOK, WIEBREN Wybrand Klok naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
KLOK, WIEBREN Wybrand Klok naastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten zuiden Lanen 80 1759 254 207r
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten oosten Rozengracht 14 1765 256 126v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok mr. uurwerkmaker koper door niaar huis Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1772 258 32v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten oosten Rozengracht 14 1774 258 151v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1780 259 271v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker koper huis Spekmarkt 2 1754 253 134v
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburg naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1775 258 198v
KLOPPENBURG, SIERK huisman Sierk Kloppenburg verkoper Romastraat ZZ 1749 252 3v
KLOPPER, HARMEN Harm Klopper koopman verkoper Brouwersstraat 22 1783 261 35r
KLOPPER, HARMEN Harmanus Klopper koopman verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
KLOPPER, HARMEN Harmen Klopper verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
KLOPPER, NICOLAAS ds. Nicolaus Klopper doopsgezind predikant huurder Zuiderhaven 79 1778 259 118v
, ANTJE Antje Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
JAKOBS, PIETER de gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamer naastligger ten westen Noorderhaven 60 1697 243 291v
JANS, JAN Jan Jans Knas naastligger ten oosten Schritsen 55achter 1613 229 172r
JANS, JAN Jan Jans Knas naastligger ten oosten Lanen 70 1613 229 172v
PIETERS, JAN de weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knas verkoper Lanen 54 1616 230 39r
PIETERS, JAN Jan Pyters Knas bewoner Sint Odolphisteeg 12 1612 229 116ar
, JAN de kamer van Jan Kniff naastligger ten oosten Rapenburg 2 1647 235 269r
KNIJFF, burgemeester Knijf naastligger ten westen Schritsen 5 1658 237 144r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijf verkoper Voorstraat 35 1699 244 1r
KNIJFF, HENDRIK de heer Hendrick Jan Knijf geniaarde koper ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten zuiden Rapenburg 1647 236 3r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten westen Rapenburg 1647 236 3r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 88r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten westen onbekend 1649 236 88r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten noorden onbekend 1649 236 88r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf verkoper onbekend 1649 236 88r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijf, c.u. koper 4/7 huis en hof Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
KNIJFF, JAN de heer burgemeester Jan Knijf naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
KNIJFF, JOHANNES burgerhopman Johannes Knijf koper hof met put, bak, bomen en plantagie Zuiderhaven NZ 1651 236 178r
KNIJFF, OTTE oud burgemeester Otte Knijf naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
KNIJFF, burgemeester Knijff naastligger ten noorden Spinstraat 11 1660 238 60r
KNIJFF, burgemeester Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
KNIJFF, burgemeester Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
KNIJFF, de kamers van oud burgemeester Knijff naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1665 239 6ra
KNIJFF, ANTJE Anna Knijff koper Wortelstraat 5tuin 1706 244 322r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff koper Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff verkoper Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff verkoper Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijff naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
KNIJFF, JAN Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 1645 235 166r
KNIJFF, JAN Jan Knijff koper door niaar hof of tuin Rapenburg 1648 236 54r
KNIJFF, JAN Jan Knijff, c.u. koper door niaar kamer Rapenburg NZ 1649 236 92v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1649 236 92v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u. koper huis en plaats Schritsen ZZ 1650 236 112V
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u. koper twee ledige plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachter Zuiderhaven 69 1650 236 130v
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1651 236 154r
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1651 236 154r
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 2 1651 236 170r
KNIJFF, JAN de kamer van Jan Knijff naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
KNIJFF, JAN burgerhopman Jan Knijff naastligger ten zuiden Lanen 6 1654 236 250r
KNIJFF, JAN burgerhopman Jan Knijff, c.u. koper huis, hof en kamer Zuiderhaven ZZ 1655 237 39v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1658 237 150v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Liemendijk NZ 1658 237 172av
KNIJFF, JAN de kamers van Jan Knijff naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper Rapenburg 1661 238 74v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 3 1661 238 96v
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff huurder Zuiderhaven 63 1662 238 141r
KNIJFF, JAN het houtstek en tuin van oud burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1663 238 199r
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff koper 3/4 huis met eigen steeg en een achteruitgang ten westen Sint Jacobstraat 4 de Swarte Ruiter 1664 238 235r
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Noorderhaven 77 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Zoutsloot 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Liemendijk 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Liemendijk 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. onbekend 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1661 238 8va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Droogstraat 77 1661 238 8va1
KNIJFF, JAN de tuin en houtstek van oud burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1664 238 27va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1667 239 117r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff koper provisioneel hof met bomen, planten en prieel Kerkpad WZ 1669 239 37va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff koper provisioneel huis met tuin en loods en een uitgang op de Both Apothekerstraat Kerkpad WZ 1669 239 39ra
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 1674 240 147r
KNIJFF, JAN het huis en hof van oud burgemeester Jan Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
KNIJFF, JAN wijlen Jan Knijff erfgenaam Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, JAN de kopers van de kamers van burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 203v
KNIJFF, JAN de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jan Knijff verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
KNIJFF, JAN WILLEMS de andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijff naastligger ten westen Rapenburg 20 1656 237 91r
KNIJFF, JAN WILLEMS burgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff, c.u. verkoper Rapenburg 20 1656 237 91r
KNIJFF, JARICH GERRITS Jarich Gerryts Knijff verkoper William Boothstraat 35 1605 228 478v
KNIJFF, JOHANNES Johannis Knijff naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1646 235 203v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijff naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1689 242 282v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijff naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1689 242 282v
KNIJFF, OTTE het huis van de oud burgemeester Otte Knijff naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
KNIJFF, OTTE Otto Knijff mr. hoosbreyder koper huis Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff verkoper q.q. Noorderhaven 47 1678 241 5ra
KNIJFF, OTTE Otto Knijff huurder Voorstraat 25 1685 242 83v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff koopman koper huis Voorstraat 35 1685 242 85v
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker naastligger ten westen Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 12 1675 240 171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Voorstraat 65 1675 240 177r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Kerkpad 16 1675 240 178r
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris verkoper Schritsen 3 1675 240 176v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
, EILERT de verkoper Eylert van Knipes, c.u. naastligger ten westen onbekend 1598 228 113r
, EILERT Eylert van Knipes verkoper onbekend 1598 228 113r
ABRAHAMS, JAN wijlen Jan Abrahams Kniphaen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
, EILERT Eylert van Knippens kuiper verkoper Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
, EILERT een ledige plaats eerder van Eyllert van Knippens naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
, EILERT de crediteuren van Eyllert van Knippens crediteur (triumphant) Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
, APOLLONIA de erfgenamen van wijlen Apolonia Knippers naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
KNOL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Knol stokersknecht verkoper Lanen 40 1778 259 128v
KNOOP, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Knoop naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1732 248 91r
KNOOP, GERRIT Gerrit Knoop huurder woning 2 Noorderhaven 60 1658 237 159r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS huis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop eerdere bewoner Voorstraat 25 1662 238 150r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Knoop naastligger ten westen Noorderhaven 70 1661 238 73r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerryt Lammerts Knoop bewoner Noorderhaven 60 1658 237 247v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1776 258 243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1778 259 139v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Werfpad ZZ 1748 251 244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Hofstraat 23 1768 257 68v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoop huurder boven (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoop huurder van 3 kamers Poortje OZ 1699 243 400v
KNOOP, KLAAS de weduwe van Klaas Knoop naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1737 249 185v
KNOOP, PIETER Pieter Knoop naastligger ten noorden Kerkpad 32 1758 254 121v
KNOOP, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Knoop naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1763 255 243v
KNOOP, WOPKE de erfgenamen van wijlen Wopke Knoop naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
KNOOP, WOPKE de erfgenamen van wijlen Wopke Knoop naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 41r
, PIETER Pytter Knoopmaker commandeur huurder Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
CNOSSEN, ANTJE SIEMENS het huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oost de Pynas 1660 238 22v
MARCUS, Lollo Marcus Knosses koper Voorstraat 51 1601 228 270r
, OTTE burgemeester Otto Knyf naastligger ten zuiden Noorderhaven 80 1687 242 176r
, burgemeester Knyff naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1670 239 215v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kock mr. schoenmaker koper huis met plaats en tuin Zuiderhaven 77west 1690 242 329r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kock mr. schoenmaker koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerij Zuiderhaven 71 1691 242 358v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kock mr. schoenmaker verkoper Bildtstraat 3 1693 243 48r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kock schoenmaker verkoper Hofstraat 25 1693 243 49r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock mr. schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 39 1691 242 361v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock, c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes Zuiderhaven 69 1691 242 364v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock mr. schoenmaker koper woning Hofstraat 25 1692 243 20r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kock koper huis waar de Vlasblom uitsteekt Lanen 70 de Vlasblom 1634 233 132v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kock naastligger ten oosten Schritsen 55 1661 238 88v
KOK, JAKOB JANS de weduwe van Jacob Jansen de Kock naastligger ten westen Lanen 72 1669 239 184r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kock mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56noordwest 1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kock mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest 1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES perk van Jacob Lolles Kock naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest 1721 246 118v
KOK, JAN Jan Kock naastligger ten noorden Bildtstraat 1 1672 240 91r
KOK, LOLLE Lolle Kock naastligger ten westen Lanen 72 1776 259 23v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kock naastligger ten westen Rozengracht 14 1774 258 151v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kock naastligger ten oosten Lanen 66achter 1685 242 68r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kock naastligger ten zuiden Lanen 66achter 1685 242 68r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kock mr. leerlooier betrokkene Voorstraat 36 1764 256 77v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kock verkoper Lanen 40 1801 266 26r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kock, c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 25 1641 234 160v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kock naastligger ten westen Lanen 56 1643 235 73r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs Kock naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock verpachter grond ([voor 1/6]) Lanen 70 1650 236 141v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock verkoper Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOKER, JORIS JILLES Jorys Jelys de Kocker koper Lanen 82 1605 228 464v
, JAN Jan Kockjen huurder Zoutsloot NZ 1697 243 286v
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koe koper Lanen 7 1695 243 164r
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrugh protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems Koebrugh protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
, ARJEN het sterfhuis van wijlen Arien Koecken verkoper Zuiderstraat 1619 230 155r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx Koecken naastligger ten westen Bildtstraat 4 1661 238 103r
, JAN Jan Koeckman huurder Kerkpoortstraat 65 1683 241 263r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdam verkoper Rozengracht 1713 245 195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdam verkoper Rozengracht 1713 245 195r
, juffrouw de weduwe Koedurk huurder Werfpad ZZ 1762 255 157v
SIEMENS, ANDRIES Andries Simens Koekman eigenaar van 1/2 Rozengracht 18 1711 245 140v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks Koekman koper huis met plaats en tuintje Rozengracht 20 1694 243 78v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Koekman verkoper Romastraat 13 1732 248 72r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Koekman, c.u. geniaarde koper Hofstraat 16 1701 244 96r
KOEL, WILLEM de weduwe van Willem Koel huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
KOELMAN, HENDRIK Hendrik Koelman, c.u. huurder (p.w.) Moriaanstraat 12 1789 263 72v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 30 1788 262 253v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r
KOELMAN, B. B. Koelmans naastligger ten westen Voorstraat 75 1798 265 92v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans koper huis en tuintje Voorstraat 73 1771 257 209v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans koopman koper huis Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans koper door niaar Schritsen 43 1789 263 73v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmans koopman verkoper q.q. Lanen 82 1797 265 44r
KOELMAN, BERNARDUS wijlen Bernardus Koelmans koopman verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
KOEN, Koen commissaris naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1739 250 58r
KOEN, Koen commissaris naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1739 250 58r
KOEN, Koen oud commissaris naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koen naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koen naastligger ten westen Raamstraat 8 1766 256 221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koen naastligger ten noorden Raamstraat 8 1766 256 221v
KOEN, G. de weduwe van wijlen G. Koen naastligger ten zuiden Schritsen 44 1770 257 256r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1730 247 309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Brouwersstraat 24 1730 247 309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Brouwersstraat 22 1730 247 309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbert Koen commissaris huurder van 2/3 Zuiderhaven 67 1735 249 50r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper werf 45 x 48 voet Zuiderhaven 16 1728 247 110r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1728 247 110r
KOEN, GIJSBERT commissaris Gijsbertus Koen koper door niaar huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte]) Brouwersstraat 24 1729 247 297v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper tuin en zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper huis Droogstraat 18 1735 249 71v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris verwandelaar Droogstraat 18 1735 249 78v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris aanhandelaar 1/4 huis en tuin Zuiderhaven 67 1735 249 78v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland koper 8/12 huis Zuiderhaven 67 1738 249 343v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1738 249 343v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper 1/12 huis en tuin Zuiderhaven 67 1738 249 257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1738 249 257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 18va
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper door niaar pakhuis Zuiderhaven 69 1739 250 58r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper woning Werfpad 1742 250 231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt naastligger ten oosten Werfpad 1742 250 231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt naastligger ten noorden Werfpad 1742 250 231r
KOEN, SIEMEN Symen Koen naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1692 242 391v
KOENES, JAKOB HESSELS de weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenes verpachter grond Weverstraat 15 1613 229 157r
KOER, SIEMEN Simen Koer naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1673 240 129r
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 11 1808 268 56v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 13 1808 268 56v
HARMENS, SIEBREN de kinderen van wijlen Sybren Harmens Koese naastligger ten zuiden Schritsen 50 1721 246 95v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesma verkoper Heiligeweg 36 1664 238 206v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesma, voor zich en zijn drie kinderen verkoper Grote Kerkstraat 26 1664 238 24va
, MARTEN Martinus Koevenhoven huurder Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitker koper huis Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
KOK, de hof van de vroedsman Kok naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
KOK, vroedsman Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1712 245 184r
KOK, vroedsman Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1712 245 184r
KOK, vroedsman Kok naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1712 245 184v
KOK, de hof van de weduwe van vroedsman Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
KOK, AAFKE Aafke de Kok koper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kok koper huis Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u. huurder 2e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r
KOK, KLAASKE LOLLES Claeske Lolles Kok koper Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
KOK, DIRK Dirk Kok pottenbakkersknecht verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
KOK, DIRK Dirk Kok pottenbakkersknecht verkoper Achterstraat 18 1782 260 310r
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kok huurder (p.j.) Nieuwstraat 22 1793 264 136v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kok, c.u. verkoper Heiligeweg 1west 1660 238 62v
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Kok naastligger ten oosten Lanen 66 1739 250 6r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Kok naastligger ten noorden Schritsen 57 1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u. mr. schoenmaker koper huis Schritsen 57 1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok mr. schoenmaker koper 1/2 perk Rozenstraat 1740 250 113v
KOK, JAKOB LOLLES de weduwe van Jacob Lolles Kok naastligger ten oosten Lanen 66 1750 252 100r
KOK, JAKOB LOLLES de weduwe Jacob Lolles Kok naastligger ten westen Lanen 72 1753 253 123r
KOK, JAN Jan Kok, c.u. huurder Hofstraat 20 1764 256 81r
KOK, LOLKE JAKOBS Lolke Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1799 265 167v
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
KOK, LOLLE Lolle Kok naastligger ten westen Schritsen 59 1763 256 1r
KOK, LOLLE Lolle Kok naastligger ten westen Rozengracht 14 1765 256 126v
KOK, LOLLE Lolle Kok naastligger ten westen Lanen 72 1772 258 63r
KOK, LOLLE Lolle Kok naastligger ten oosten Rozengracht 8 1778 259 158r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kok mr. blauwverver koper huis en een grote hof Rozengracht 12 1754 253 173r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kok mr. blauwverver koper door niaar pakhuis Rozengracht 10 1776 259 13v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kok mr. blauwverver verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kok oud mr. blauwverver verkoper Rozengracht 10 1781 260 112r
KOK, LOLLE JAKOBS de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1770 257 170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1770 257 170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1771 257 196v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok leerlooier verkoper Kerkpoortstraat 1768 257 255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 59 1781 260 39v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1786 262 147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1786 262 147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1799 265 157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1799 265 157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1799 265 167v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1802 266 112v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1802 266 133v
KOK, LOLLE JAKOBS wijlen Lolle Jacobs Kok verkoper Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
KOK, LOLLE JAKOBS wijlen Lolle Jacobs Kok verkoper Lanen 70 1804 267 104r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kok koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippersgezelschap 1801 266 30r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kok koper Lanen 40 1790 263 208v
KOK, MICHIEL Michiel Kok, c.u. bewoner Zoutsloot NZ 1779 259 305v
KOK, MICHIEL de weduwe van Michiel Kok huurder Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
KOK, MICHIEL Migchiel Kok, c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot NZ 1777 259 40v
KOK, SCHELTE het perk van Schelte Kok naastligger ten westen Schritsen 56oost 1773 258 69v
KOK, WIETSE JOHANNES vinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kok mr. schoenmaker koper Schritsen 24 1768 257 93v
KOKER, GILLES Gillis Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, GILLES Gillis Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS JILLES wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, JORIS JILLES wijlen Joris Jelis de Koker verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
, JORIS Joris de Kokere naastligger ten westen Lanen 84 1623 230 344r
, JORIS Joris de Kokere naastligger ten westen Lanen 84 1624 231 23r
JILLES, JORIS wijlen Joris Jelis de Kokere verkoper Rozengracht 7west 1625 231 57v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Schritsen 21 1624 230 381v
, JAKOB Jacobus Kolder organist en dorpsrechter verkoper van 1/2 Hondenstraat 2 1784 261 191v
KOLLE, BEREND Beernt Kolle, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
KOLLE, BEREND JANS Beernt Jans Kolle verkoper Hoogstraat 4 1781 260 150v
, BAUKE Bauwke J. Koms naastligger ten oosten Rapenburg 16 1809 268 235v
KOMST, de weduwe van Komst naastligger ten oosten Franekereind 19 1809 268 298v
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komst koper Franekereind 21 1808 268 154r
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst koper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 22 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 18 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 20 1808 268 63v
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komst koper huis Zuiderhaven 33 1809 268 253r
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Rozengracht 27 het hof van Friesland 1809 268 236v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Kerkpoortstraat 24 het hof van Friesland 1809 268 236v
KONING, ALBERT Albert Koning naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1775 258 204v
KONING, ALBERT wijlen Albert Koning huurder Hoogstraat 36 1780 259 251r
KONINGS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Konings verpachter grond Lanen 2 1606 228 471v
KOKER, JORIS JILLES Joris Jelis de Koocker naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1622 230 298v
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kooker verkoper Schritsen 21 1633 233 118v
KOOL, PIETER KLASES Pyter Clazen Kool naastligger ten westen Liemendijk 2 1758 254 147v
KOOL, SIEBRICHJE Sybregje Kool verkoper Zoutsloot 99 1794 264 224r
KOOL, SIEBRICHJE Sybregje Kool verkoper Zoutsloot NZ 1794 264 224r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Kool koopman verwandelaar Rozengracht 34 1794 264 214r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Kool verwandelaar Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Kool aanhandelaar pan- en estrikwerk Zoutsloot 99 1794 264 217r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Kool aanhandelaar stal en wagenhuis Zoutsloot NZ 1794 264 217r
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Kool koper Zuiderhaven 24 1777 259 33v
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1706 244 316r
HIELKES, PIETER vroedsman Pytter Hylckes Koolhert wijdschipper koper hof met bomen en planten en een zomerhuis Romastraat 4oost 1668 239 164r
KONING, ALBERT Albert Kooning naastligger ten westen Hoogstraat 38 1771 257 204r
KONING, ALBERT wijlen Albert Kooning verkoper Romastraat 27 1781 260 9r
KOORNSTRA, GRIETJE JANS wijlen Grietie Jans Koornstra verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
, FRANS Frans Kooyinga verkoper van 1/4 Rozenstraat 3 1806 267 226r
, Jets Koppeltje naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korf mr. chirurgijn koper van 1/2 Lanen 2 1756 254 41r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korf mr. chirurgijn verkoper Lanen 9 1756 254 45v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korf mr. chirurgijn verkoper Lanen 2 1759 254 193v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korf mr. chirurgijn verkoper Zoutsloot 87 1759 254 236v
KOSTER, Koster huurder (p.w.) Kerkpoortstraat 1805 267 171v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager koper huis Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager naastligger ten zuiden Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Koster naastligger ten oosten Lanen 76 1790 263 268r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Koster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1788 263 63v
KOSTER, KORNELIS Cornelis J. Koster naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1789 263 376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Koster koopman verkoper Weverstraat 3 1789 263 82v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster verkoper Zuiderhaven 29 1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster verkoper Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
KOSTER, J. J. H. Koster naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Koster mr. wolkammer verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1782 260 204r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster verkoper Hoogstraat 1achter 1798 265 124r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster verkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter 1807 267 334r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster koper 5/16 huis Heiligeweg 25 1732 248 100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u. eigenaar van 11/16 Heiligeweg 25 1732 248 100r
KOSTER, KLAAS Klaas L. Koster naastligger ten oosten Lanen 76 1806 267 227v
KOSTER, KLAAS Klaas Koster naastligger ten oosten Spinstraat 11 1808 268 29v
KOSTER, KLAAS Klaas L. Koster verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1810 269 35v
KOSTER, KLAAS LOURENS Klaas Lourens Koster verkoper Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
KOSTER, LEENDERT Leendert Koster huurder Lanen 39 1808 268 112r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbeth Lourens Koster koper Voorstraat 62 1776 259 12v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Koster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1782 260 239r
KOSTER, LOURENS KLASES Louwrens Clazen Koster koper pakhuis waarin boven een synagoge Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
KOSTER, MARTEN Marten Koster mr. slager huurder westelijk gedeelte (p.j.) Voorstraat 17 1799 265 193v
KOSTER, SIETSE DIRKS de woning van Sytse Dirx Koster naastligger ten noorden Romastraat NZ 1675 240 210v
KOSTER, TEUNIS Teunis Koster naastligger ten zuiden Noorderhaven 32 1801 266 24r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Koster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Koster mr. slager verkoper Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
KOSTER, TJALKE Tjalke Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
KOSTER, TJALKE Tjalke Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
KOSTER, TJALKE Tjalke Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kraamer koopman verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
KRAB, GERARDUS Gerhardus Krab apotheker verkoper van 1/2 Voorstraat 29 1716 245 274r
, JAN de panbakkerij en kleiplaats van Jan Kraemer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1688 242 232v
, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Kraemer naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
KRAMER, DIRK Dirk Kramer naastligger onbekend 1755 253 197r
KRAMER, DOEKE Doeke Kramer veerschipper op Sneek koper huis Nieuwstraat 54 1808 268 46v
KRAMER, DOEKE wijlen Doeke Kramer verkoper Nieuwstraat 54 1810 269 83r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Kramer turfdrager koper huis Rozengracht 19 1757 254 95r
KRAMER, HENDRIK wijlen Hendrik Kramer, c.u. verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 90r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramer koopman koper hof Rozengracht 28 1733 248 204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramer koopman naastligger ten noorden Rozengracht 28 1733 248 204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramer koopman verkoper Heiligeweg 56 1734 248 343ar
KRAMER, JAN SIEBOUTS de kinderen van wijlen Jan Sybouts Kramer mr. brouwer verkoper Noorderhaven 94 1749 251 277v
KRAMER, JOHANNES het panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Kramer koopman naastligger ten oosten Rozengracht 9 1730 247 317v
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Kramer naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1730 247 334v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer naastligger ten westen Hofstraat 16 1730 247 334v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
KRAMER, SIEBOUT JANS meerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramer koper huis en stokerij Brouwersstraat 18 1763 255 230v
, JURJEN Georg Carel Kramp schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
KARELS, JURJEN Georg Carel Kramp koper huis Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeft koper huis met hof erachter en een zomerhuis en prieel ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
KREEFT, HENDRIK Hendrick Kreeft naastligger ten oosten Lanen NZ 1604 228 393r
KREEFT, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Kreeft naastligger ten oosten Lanen 1605 228 439v
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u. herbergier koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
KREEFT, JAN Jan Kreeft herbergier verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, HENDRIK de weduwe van Hendrick Kreft naastligger ten oosten Lanen NZ 1604 228 385v
, JOHANNES Johannes Kresner leerlooier koper perk en leerlooierij met 23 looikuipen, 7 kalkhuizen, werkhuis met 8 laafkuipen etc. Zoutsloot 13 1787 262 226v
, JOHANNES Johannes Kresner leerlooier verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v
, JOHANNES de nalatenschap van wijlen Johannes Kresner verkoper Zoutsloot 18 1789 263 175v
, JOHANNES Johannes Kretsner naastligger ten westen Zoutsloot 20 1777 259 41v
, HESTER Hester van Krieken koper Lanen 18 1719 246 57r
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriex verkoper onbekend 1681 241 169v
, ARJEN mr. Arjen Krijtenburgh naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1681 241 163v
, BERBER Barbara Krimpe verkoper Hofstraat 16 1698 243 363r
, BERBER Barbera van Krimpen verkoper Rozengracht 7oost 1696 243 237v
, HENDRIK wijlen Hendrik Kroder verkoper Hofstraat 13 1741 250 166r
KROESE, JAKOB Jacobus Kroese wijnkoper geniaarde koper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1741 250 196r
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krol verpachter grond Kerkpad 1 1750 252 64v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krol naastligger ten noorden Kerkpad 1 1750 252 64v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krol verpachter grond Kerkpad 1 1763 255 207v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krol naastligger ten noorden Kerkpad 1 1763 255 207v
KROL, ALLERT HARMENS de weduwe van Allert Harmens Krol naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1752 253 33v
KROL, KORNELIS Cornelis Krol stokersknecht koper huis Schritsen 61 1758 254 167v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krol koper huis Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS wijlen Cornelis Geerts Krol verkoper Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol bewoner Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS de boedel van wijlen Geert Harmens Krol verkoper Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol mr. bontwever verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
KROL, GEERT HARMENS wijlen Geert Harmens Krol verkoper Heiligeweg 3 1782 260 222r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krol mr. wever koper huis Hoogstraat 49 1691 242 352r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krol geniaarde koper Weverstraat 1656 237 73r
KROL, SJOERDJE JANS Sjoerdtje Jans Krol koper Vijver 8 1808 268 66v
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Kroll huurder Vijverstraat 9 1685 242 90r
KROL, FREERK Frederick Kroll, q.q. verkoper q.q. Hoogstraat 20 1646 235 214v
KROL, FREERK Frederick Kroll verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v
KROL, FREERK Fredrick Kroll verkoper q.q. Schritsen 4 1636 234 10r
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ytje Johans Krommedijk verkoper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
, PIETER Pyter Kromwal verkoper onbekend 1641 234 128v
OEPKES, PIETER wijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwal verkoper onbekend 1643 235 55r
KRONENBURG, AGNIETJE Agnietje Kronenburg koper huis Heiligeweg 24 1810 269 51r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburg mr. huistimmerman koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente]) Nieuwstraat 35 1782 260 221r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg naastligger ten noorden Heiligeweg 11 1799 265 163r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis en weefwinkel Molenpad 11 1800 265 255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburg mr. timmerman koper twee woonkamers Romastraat 27 1802 266 137r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman naastligger ten noorden Lanen 25achter 1803 266 258r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburg mr. timmerman koper Lanen 85oost 1805 267 122r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburg mr. huistimmerman verkoper q.q. Noorderhaven 114 1805 267 182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburg mr. huistimmerman verkoper q.q. Heiligeweg 2 1805 267 182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg naastligger ten oosten Romastraat 25 1810 269 18r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman naastligger ten oosten Molenpad 5 1810 269 73r
KROON, JAKOB Jacob Kroon koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Kroon naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroon koper huis Schritsen 52 1807 267 326v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroon huurder (p.j.) Schritsen 52 1807 267 326v
KROON, MINKE Minke Kroon huurder Noorderhaven 40 1807 267 315r
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KROON, TRIJNTJE FREERKS Trijntie Freerks Kroon koper Brouwersstraat 21achter 1747 251 181r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg koper 1/2 woning gebruikt als bakkerij Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg huurder (p.j.) Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten noorden Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Kroonenburg verkoper Rozengracht 7oost 1809 268 274v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburg mr. timmerman koper huis, tuin, plaats en stalling Voorstraat 87 1804 267 33v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburg mr. timmerman naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburg mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburg mr. timmerman verkoper q.q. Rommelhaven 18 1805 267 161v
KROP, JAN Jan Krop koper van 1/2 Vijverstraat 20 1792 264 25r
KROP, JAN Jan Krop, minderjarige jongman bakkersknecht koper huis en bakkerij Brouwersstraat 2 1793 264 153v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krose makelaar verkoper Lanen 48 1744 251 29r
, JOHANNA Johanna Dorothea Kruise verkoper Noorderhaven 31 1806 267 188r
, JOHANNA Johanna Dorothea Kruise verkoper Noorderhaven 33 1806 267 188r
, NANNE de weduwe van Nanne Kruissebroer naastligger ten oosten Weverstraat 1659 237 217r
, JAN Jan Kruse negotiant koper huis Noorderhaven 33 1801 266 33v
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Kruse naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1803 266 248r
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Kruse naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1803 266 248r
, JOHANNA Johanna Dorothea Kruse koper Noorderhaven 31 1803 266 248r
, DIRK Dirk Kruseman huurder Zoutsloot 43 1784 261 131r
SJOERDS, LAMMERT grondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer eigenaar perceel Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, GEERT Geurt van Krycken bakker verkoper Brouwersstraat 1 1760 255 4v
, HESTER wijlen Hester van Kryken erflater Lanen 18 1760 255 9v
, ARJEN de weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Arjen Krytenborgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1685 242 75r
, de erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg naastligger ten westen Schritsen 16 1739 250 70v
, THEODORUS Theodorus van Krytenburg medicinae doctor verkoper Vijver 2 1732 248 170v
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, ARJEN de weduwe van Arjen Krytenburgh naastligger ten westen Romastraat 4oost 1687 242 178r
, ARJEN de kinderen en erfgenamen van wijlen Arjen Krytenburgh naastligger ten westen Romastraat 4oost 1697 243 305r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuick koper huisje of kamer Zoutsloot 96 1674 240 166v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuik erflater Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jans Kuik koper twee kamers of dwarshuis Romastraat 27 Roma 1698 243 349r
KUIK, HELENA Helena Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u. huurder Rommelhaven 11 1765 256 130v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuik naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuik mr. bakker koper huis en pakhuis daarachter Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
KUIK, JAN Jan Kuik naastligger ten oosten Rozengracht 10 1715 245 253r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuik verkoper Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, JAN Jan Kuik gebruiker van een gedeelte van het huis Noordijs 1 1737 249 180r
KUIK, JAN Jan Kuik mr. bakker koper Noorderhaven 87 1737 249 207v
KUIK, JAN Jan Kuik huurder zolders Rommelhaven 3 1737 249 215v
KUIK, JAN burgervaandrig Jan Kuik naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1745 251 105v
KUIK, JAN Jan Kuik naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1745 251 3va
KUIK, JAN Jan Kuik naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1745 251 5ra
KUIK, JAN de kinderen van Jan Kuik soldaat in dienst van dit land verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
KUIK, JAN de kinderen van Jan Kuik soldaat verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Poortje 7 1747 251 166v
KUIK, JOOST MICHIELS de erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuik kapitein naastligger ten oosten Rozengracht 10 1700 244 39v
KUIK, JOOST MICHIELS de erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuik kapitein verkoper Rozengracht 10 1700 244 39v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuik stadstorenblazer geniaarde koper Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steeven Kuik naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1758 254 154v
KUIK, Stephanius Kuik verkoper Brouwersstraat 1b 1700 244 36v
KUIK, STEFFEN Steven Kuik kamerbewaarder Admiraliteit in Friesland verkoper Vianen ZZ 1728 247 92r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1740 250 91r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steven Kuik naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1754 253 183r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kuik verkoper Noordijs 27 1738 249 290v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik koper Poortje 7 1706 244 326v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrink koper huis Moriaanstraat 12 1784 261 147r
KUIPER, ANTJE Antie Kuiper naastligger ten oosten Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijster verkoper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiper mr. slager bewoner Voorstraat 31 1793 264 86r
KUIPER, DOUWTJE DOUWES de erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiper verkoper Brouwersstraat 18 1763 255 230v
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
KUIPER, FETJE Fettie Kuiper verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiper verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiper verkoper Voorstraat 86 1784 261 195v
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiper koper huis Romastraat 29 1802 266 141r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper koper van 1/2 huis (p.j.) Noorderhaven 89 1790 263 198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
KUIPER, FOEKJE Foekjen Kuiper verkoper Franekereind 34 1782 260 252r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytie Symons Kuiper koper huis Bildtstraat 5 1749 252 39r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytje Symons Kuiper koper huis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuis Vijver 7 de Kogel 1759 254 224v
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper verkoper Rommelhaven 1 1773 258 75v
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkjen Abbes Kuiper verkoper Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper naastligger ten westen Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper, c.soc. naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1776 258 245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1777 259 87r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper bewoner Zoutsloot 49 1734 248 339v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper schipper verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper mr. brouwer verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper koopman verkoper q.q. Hofstraat 17west 1757 254 100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper koopman verkoper q.q. Hofstraat 17west 1757 254 100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1759 254 187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper q.q. Vismarkt 1 1759 254 222v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper ontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 23 1759 254 223v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper q.q. Vijver 7 1759 254 224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper q.q. Gardenierstraat 9 1759 254 225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper q.q. Gardenierstraat 7 1759 254 226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper naastligger ten oosten Rozengracht 6 1766 256 161v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 91 1766 256 187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper naastligger ten oosten Rozengracht 6 1769 257 137r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper oud wijdschipper verkoper van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiper verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r
KUIPER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Kuiper naastligger ten oosten Schritsen 65b 1752 252 226v
KUIPER, JANKE SIEMENS wijlen Janke Symons Kuiper erflater Hondenstraat 9 1759 254 210v
KUIPER, JANKE SIEMENS wijlen Janke Symons Kuiper erflater Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiper bakker koper huis Lanen 2 1759 254 231v
KUIPER, KLAAS Klaas Kuiper naastligger ten westen Lanen 4 1783 261 53v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper koper huis en voormalige bakkerij Noorderhaven 12 1788 262 269r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper verkoper Noorderhaven 12 1789 263 169r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper koper van 1/2 Noorderhaven 89 1790 263 198r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper verkoper Noorderhaven 62 1790 263 250r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiper verkoper Hoogstraat 22 1798 265 108v
KUIPER, MARTJEN JAKOBS Martje Jacobs Kuiper koper Voorstraat 76 1775 258 235v
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiper koper Klaverbladstraat 14 1795 264 298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiper koper Klaverbladstraat 16 1795 264 298r
KUIPER, OENE Oene Kuiper huurder Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
KUIPER, SIEMEN Simon Kuiper naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1737 249 207v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuiper koopman koper huis Rommelhaven 1 1738 249 354r
KUIPER, SIEMEN Symen Kuiper schipper naastligger ten westen Noorderhaven 91 1716 245 259r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u. wijdschipper geniaarde koper Noorderhaven 7 1726 246 255v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper koopman koper huis van twee verdiepingen hoog Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuiper koper van 1/3 Brouwersstraat 14 1731 248 5v
KUIPER, TJEBBE HEERKES de weduwe van Tiebbe Herkes Kuiper huurder Franekereind 4 1784 261 202r
KUIPER, UILKE de weduwe van Uilke Kuiper huurder voorboven (p.w.) Rozengracht 18 1761 255 89r
KUIPER, WOUTER SIPKES wijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f. grootveerschipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
KUIPERS, FOEKJE Foekje Kuipers koper Franekereind 34 1781 260 123v
KUIPERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Kuipers naastligger ten zuiden Spekmarkt 6 1753 253 48v
KUIPERS, MARTJEN Maartie Kuipers verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av
KUIPERS, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuipers koper Noorderhaven 62 1780 259 269v
KUMMEL, PIETER de weduwe van Piet Kummel huurder (p.w.) Rapenburg 18 1808 268 63v
KUNST, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Kunst naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1621 230 264v
KUNST, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Kunst naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunst grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
, ARJAANTJE wijlen Adriaantje Kup erflater Zuiderhaven 9 1810 269 32r
, ANDRIES Andreas Kup mr. chirurgijn koper huis Zuiderhaven 9 1802 266 150v
, ANDRIES wijlen Andries Kup mr. chirurgijn erflater Zuiderhaven 9 1810 269 32r
PIETERS, GERBEN wijlen Gerben Pieters Kussendraeger verkoper Brouwersstraat 4 1759 254 186v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u. koper huis en plaats Lanen 36 1668 239 153v
KUSSENDRAGER, HARKE Harcke Kussendrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendrager naastligger ten noorden Schritsen 27 1685 242 68v
KUSSENDRAGER, HARKE de weduwe van Harke Kussendrager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1691 242 362v
KUSSENDRAGER, JAN Jan Kussendrager huurder Lanen 36 1643 235 65v
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendrager koper Karremanstraat 22 1810 269 1r
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendrager naastligger ten oosten