Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JOOSTJE Josina Laakwart verkoper Noorderhaven 56 1749 252 16v
, JOOSTJE Josina Laakwart verkoper Noorderhaven 58 1749 252 16v
LAAN, JELLE Jelle van der Laan koper huis Zoutsloot 71 1810 269 16r
LAAN, JELLE Jelle van der Laan, c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 71 1810 269 16r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laan koper Zuiderhaven 63 1643 235 74r
LAAN, SIKKE Sicco van der Laan, c.m. verkoper Heiligeweg 26 1791 263 319r
LAAN, SIKKE Sicco van Laan verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
LAAN, SIKKE Sicco van Laan verkoper q.q. Zuiderhaven 28 1801 265 301r
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1777 259 62v
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1789 263 87v
LAAN, SIKKE Sikke van Laan naastligger ten westen Voorstraat 9 1795 264 283v
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan verkoper Schritsen 37 1803 266 252r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan verkoper van 1/2 Hoogstraat 16 1803 266 264r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laan verkoper van 1/2 Hoogstraat 24 1804 267 100v
LAAN, SIKKE de weduwe van Sikke van der Laan naastligger ten westen Hoogstraat 26 1804 267 107r
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
LAAN, SIKKE Sikko van Laan koper Voorstraat 7a 1775 258 199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laan bewoner halve huis ten oosten Voorstraat 7a 1775 258 199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laan koopman koper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko Thomas van der Laan koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 51 1802 266 110v
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laan koopman koper Schritsen 37 1802 266 138r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laan koopman verkoper Voorstraat 7a 1802 266 139r
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansma verkoper Bildtstraat 11 1714 245 205v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar koper dwarshuis Noorderhaven 17 1764 256 78v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1765 256 109r
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar naastligger ten westen Noorderhaven 19 1776 258 249v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laar verkoper Noorderhaven 17 1782 260 299r
LAAR, TRIJNTJE JANS het huis van Trijntie Jans van der Laar naastligger ten oosten Voorstraat 50 1677 240 250v
, P. wijlen P. Lacquart erflater Heiligeweg 25 1803 266 293r
, S. S. Lacquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1803 266 293r
, P. P. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
, S. S. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
, PAULINA Paulina Ladder verkoper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, PIETER Pieter Ladder Schot verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
LAUDER, Paulyna Lader koper Fabrieksstraat 1613 229 155r
, PIETER Pyter Lader Schoth tavenier koper hoekhuis Fabrieksstraat 1613 229 155r
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laen koper huis, plaats en het huisje erachter Schritsen 28 1642 235 6v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
LAAN, MAAIKE de plaats van de verkoperse Maycke van der Laen naastligger ten zuiden Schritsen 50 1643 235 62v
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laen verkoper Schritsen 50 1643 235 62v
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laen verkoper Raamstraat 1 1645 235 184r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Schritsen 1649 236 93r
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1652 236 197r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1675 240 168r
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laen verkoper Voorstraat 95 1643 235 60r
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laen koper twee kamers aan elkaar Schritsen 18 1643 235 73v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laen naastligger ten oosten Schritsen 18 1643 235 73v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen koper ledige plaats of huis Schritsen ZZ 1641 234 126v
LAAN, MAAIKE het molenhuis van Mayke van der Laen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 126v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1641 234 139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1641 234 139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen geniaarde koper Schritsen 1642 235 26r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laen verkoper Schritsen 28 1642 235 37r
LAAN, HENDRIKS Mayke Hendrix van der Laen koopmansbode koper door niaar twee ledige huisplaatsen aan elkaar Zuiderhaven 71 1641 234 139v
, JAKOB diaconiekamer bewoond door Jacobus Laer naastligger ten oosten Peterseliestraat 1718 246 29r
, JAN Jan van Laer naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1654 236 251r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u. koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 34 1653 236 244r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1683 242 6v
EILERTS, JAN grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laer eigenaar perceel Voorstraat 56oost 1694 243 105r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer koper huis en hof Zuiderstraat 1648 236 21v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer mr. kleermaker koper huis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvan Voorstraat 56oost 1651 236 172r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer verkoper Nieuwstraat 34 1654 236 265r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer koper Voorstraat 52west 1659 237 208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer koper Voorstraat 52west 1659 237 208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer naastligger ten noorden Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laer naastligger ten oosten Voorstraat 50 1682 241 180v
, J. J. Lagére naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
JANS, DIRK wijlen Dirk Jans Lahou mr. bontwever verkoper Lombardstraat 4 1791 263 295v
JANS, DIRK Dirk Jans Lahouw mr. bontwever koper huis Lombardstraat 4 1772 258 33v
, GERARDUS Gerardus Wilhelmus van Laken mr. knoopmaker koper huis Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam koper Zuiderhaven 7 1786 262 83r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam verkoper Zuiderhaven 7 1788 263 3v
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lam koper Voorstraat 13 1788 263 46r
LAM, AATJE DOUWES Attje Douwes Lam verkoper Voorstraat 13 1795 264 280r
LAMBERGEN, Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 1 1784 261 161r
LAMBERGEN, de heer Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1801 265 292r
LAMBERGEN, S. wijlen Jur.mr.dr. S. Lambergen erflater Zuiderhaven 73 1793 264 91r
LAMBERGEN, de heer Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland koper dubbel huis en tuin Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland koper twee kamers Raamstraat 3achter 1774 258 132r
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1777 259 65r
LAMBERGEN, TIBERIUS Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 73 1793 264 91r
LAMBERGEN, TIBERIUS dr. Tiberius Anthonius Lambergen medicinae doctor verkoper Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechts verkoper Bildtstraat 3 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregts koper huis Bildtstraat 3 1805 267 145r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lambsma koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lambsma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1735 249 55v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper mouterij Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
JANS, HAANTJE Haantie Jans Lamckema verkoper Voorstraat 95 1645 235 167v
, HAANTJE Haentie Lamckema naastligger ten zuiden Lanen NZ 1644 235 136r
HAANTJES, JAN oud vaandrig Jan Hanties Lamckema verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
HAANTJES, JAN Jan Haentjes Lamkama verkoper Noorderhaven 54 1636 234 14v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES de verkoper, oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v
, BERNARDUS wijlen Bernardus Lamons commies verkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
LAMBSMA, SIEMEN Simon Lamsma koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lamsma koper huis, hof en wagenhuis Zuiderhaven 46 1728 247 200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman koper wagenhuis Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten oosten Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten westen Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten noorden Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsma naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1728 247 197v
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsma verkoper (bij wederkoop of redemptie verkocht) Zuiderhaven 48 1740 250 120v
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1646 235 224v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1657 237 129v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u. verkoper onbekend 1647 236 2v
LANDEN, JAN Jan van alle Landen naastligger ten westen Hofstraat 5 1794 264 223r
, ANTJE Anna Landreben verkoper Werfpad 1708 245 48r
, ARNOLDUS Arnoldus Landreben predikant verkoper Zuiderhaven ZZ 1708 245 46v
, ARNOLDUS Arnoldus Landreben predikant verkoper Werfpad 1708 245 48r
LANDSMAN, HELENA Helena Landsman requireerde Schritsen 28 1704 244 252v
LANDSMAN, HELENA Helena Landsman huurder Zuiderhaven 79 1721 246 114r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra koopman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuin Droogstraat 47 de Witte Leest 1786 262 90v
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra distillateur en koopman verkoper Droogstraat 47 1791 263 297r
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Lange huurder (p.j.) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Lange koper door niaar kamer Rapenburg 10oost 1687 242 182r
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten westen Lanen 84 1672 240 16va
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Lanen 93 1680 241 19va
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Lange naastligger ten westen Rapenburg 12tuin 1687 242 187v
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Lange naastligger ten westen Lanen 86 1692 242 376r
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange verpachter grond Spekmarkt 1 1671 240 51v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1671 240 51v
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurriens de Lange koper 1/2 huis, plaats en tuintje Lanen 84 1672 240 82v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Lange naastligger ten westen Lanen 84 1672 240 82v
LANGE, JAKOB JURJENS gemeensman Jacob Jurriens de Lange koper provisioneel 1/2 huis, plaats en tuin Lanen 84 1672 240 16va
LANGE, JOHANNES DIRKS Johannes Dirks de Lange mr. grofsmid koper huis Hoogstraat 38 1809 268 280r
LANGE, JURJEN de weduwe van Jurrien Lange naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1636 234 20v
LANGE, JURJEN wijlen Jurrien Lange geniaarde koper Hofstraat 7 1642 234 178r
LANGE, TIEMEN Timen de Lange eerdere eigenaar Lanen 86 1714 245 216v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 82 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 84 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 86 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Lanen 82a 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Spekmarkt 6 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Rapenburg 10oost 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Lange verkoper Rapenburg 12 1712 245 315v
LANGE, TIEMEN vroedsman Timeus di Lange, s.s.minist. candidatus medicinae doctor koper door niaar huis naast het huis van wijlen de vroedsman Jacob Jurjens de Lange Lanen 86 1692 242 376r
LANGE, TIEMEN Tymen de Lange naastligger ten zuiden Lanen 93 1695 243 148r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerack schoenmaker verkoper Rinnertspijp 8 1709 245 84v
, GERRIT Gerryt Langezaal huurder Nieuwstraat 16 1753 253 63v
, JURJEN wijlen Jurien Langhe verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
, JURJEN Jurrien Langhe koper huis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizen Grote Kerkstraat 6 Sodoma 1636 234 7r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Voorstraat 58 1672 240 81r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
, ARJAANTJE Adriana Langriet naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
, ARJAANTJE Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN wijlen Jan Paulus Lansenberg koopman erflater Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS de nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenberg verkoper Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenberg mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenberg mr. bakker koper huis met bakkerij Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenberg bakker verkoper Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSENBERG, TRIJNTJE Trijntje Lansenberg verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Lansenberg verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1790 263 276v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing, c.u. huurder Heiligeweg 4 1758 254 151r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing fabrikant en koopman koper woning met twee vertrekken Nieuwstraat 6 1759 254 220v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing fabrikant en koopman koper woning met twee vertrekken Nieuwstraat 8 1759 254 220v
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman verkoper Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman verkoper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
, HENDRIK Hendricus Lanson bontfabrikant geniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8 1761 255 52r
LANTING, burgemeester Lanting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
LANTING, de heer Lanting naastligger ten oosten Kruisstraat 10west 1664 238 216r
LANTING, de heer burgemeester Lanting koper provisioneel 1/2 grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 29 1661 238 8va
LANTING, de heer burgemeester Lanting koper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
LANTING, de heer burgemeester Lanting koper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
LANTING, de heer burgemeester Lanting koper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
LANTING, oud burgemeester Lanting naastligger tegenover Heiligeweg 20 1665 239 20r
LANTING, het huis van oud burgemeester Lanting naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
LANTING, burgemeester Lanting naastligger ten westen Heiligeweg 9 1670 240 27v
LANTING, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
LANTING, Lanting rentemeester naastligger ten noorden Noordijs 21zuid 1731 248 15v
LANTING, panwerk van de rentmeester Lanting naastligger ten zuiden Liemendijk 1740 250 115v
LANTING, rentmeester Lanting naastligger ten oosten Zoutsloot 93 1740 250 139v
LANTING, rentmeester Lanting naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1740 250 139v
LANTING, procureur Lanting naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lanting koper Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
LANTING, ANTJE Antie Lanting verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting koper Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
LANTING, AUKJE Aukjen Lanting koper Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
LANTING, B. B. Lanting executeur huurder Voorstraat 15 1775 258 220r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur huurder (p.j.) Lanen 21 1785 261 310r
LANTING, BAARTE Bart Lanting mr. kunstschilder koper 1/2 huis Lanen 21 1785 261 292r
LANTING, BARTELD de ledige plaats van burgerhopman Bartel Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1653 236 246v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting verkoper Kruisstraat NZ 1660 238 36v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
LANTING, BARTELD de heer burgemeester Bartel Lanting huurder Noorderhaven 100 1667 239 15va
LANTING, BARTELD Bartel Lanting mr. chirurgijn verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Lanting verkoper Noordijs 21 1752 253 2v
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lanting kunstschilder verkoper Lanen 21 1791 263 346v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Schritsen 7 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 0-05-00 CG Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1670 239 215r
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD KLEISES de heer Bartle Cleyssen Lanting verpachter grond Liemendijk NZ 1656 237 77v
LANTING, BARTELD burgervaandrig Bartold Lanting rentmeester koper huis en tuin Noordijs 19 1721 246 110r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1780 259 286av
LANTING, KLEIS het panwerk van Cleis Lanting naastligger ten zuiden Liemendijk 1755 253 219r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lanting koopman koper huis Achterstraat 1763 256 3r
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lanting naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1765 256 103v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting verkoper q.q. Hoogstraat 10 1768 257 253v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 111 1740 250 99r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 99 1740 250 99r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lanting naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
LANTING, DOMINICUS de weduwe van vroedsman Dominicus Lanting naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 de Drie Schelvissen 1685 242 63r
LANTING, DOMINICUS wijlen vroedsman Dominicus Lanting koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
LANTING, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Lanting verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, K. het pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lanting naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1774 258 178v
LANTING, K. burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1775 258 235v
LANTING, K. de weduwe van wijlen burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Liemendijk 3 1781 260 72v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester verkoper Zoutsloot 99 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester verkoper Achterstraat 49 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting winkelier koper woning Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1783 261 39v
LANTING, P. P. Lanting verkoper Zoutsloot 99 1786 262 69r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1788 263 43v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1793 264 102v
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper huis en weefwinkel Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, PIETER Pieter Lanting koper 1/2 huis Zoutsloot 105 1785 261 283r
LANTING, PIETER Pieter Lanting eigenaar van 1/2 Zoutsloot 105 1785 261 283r
LANTING, PIETER Pieter Lanting verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter Lanting naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
LANTING, PIETER Pieter K. Lanting koopman verkoper Voorstraat 78 1789 263 167v
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder (p.j.) Noordijs 14 1795 264 266v
LANTING, PIETER Pieter Lanting oud koopman verkoper Zoutsloot 105 1805 267 156r
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s. huurder Noordijs 1 1808 268 164r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting koper Heiligeweg 15 1776 258 249r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Noorderhaven 61 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Noorderhaven 59 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Achterstraat 1785 261 282r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Zoutsloot 105 1785 261 283r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting eerdere gebruiker Noorderhaven 61 1785 261 303r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Heiligeweg 15 1788 263 11v
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Heiligeweg 34 1788 263 24r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Kerkpad 4 1788 263 25v
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Kerkpad 6 1788 263 25v
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Kerkpad 8 1788 263 25v
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Kerkpad 10 1788 263 25v
LANTING, ROMKE Romke Lanting procureur postulant koper huis en een pakhuis erachter Hoogstraat 10 1753 253 41r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper q.q. Zoutsloot 1 1757 254 87r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
LANTING, ROMKE procureur Romke Lanting verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1757 254 107v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1763 255 191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1763 255 191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1763 255 200v
LANTING, ROMKE Romke Lanting naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1763 255 200v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting naastligger ten westen Hoogstraat 12 1764 256 77r
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lanting procureur naastligger ten westen Hoogstraat 12 1764 256 263r
LANTING, T. T. Lanting naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1671 240 73v
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lanting commies naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1700 244 71v
LANTING, TJITSKE Tiedske Lanting verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, de absente Ybelte Lanting verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTINGA, ROMKE de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Romke Lantinga verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v
LANTINGA, Tilia Lantinga verkoper Noordijs 19 1721 246 110r
, de plaats van burgerhopman Lantingh naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1650 236 106v
, de heer Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1662 238 123r
, burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 8 1668 239 168r
, burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 6 1668 239 168v
, oud burgemeester Lantingh verpachter grond Kruisstraat 6 1671 240 72r
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
, Lantingh commies naastligger ten westen Rapenburg 22 1687 242 177r
, burgerkolonel Lantingh naastligger Heiligeweg NZ 1688 242 247v
, de kamer van commies Lantingh commies naastligger ten westen Rapenburg 18 1694 243 76r
, de kamer van commies Lantingh commies naastligger ten westen Rapenburg 20 1694 243 76r
, ANTJE Anna Lantingh koper Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
, ANTJE Anna Lantingh koper Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
, AUKJE Auckjen Lantingh koper Weverstraat 1711 245 156r
, AUKJE Aukjen Lantingh verkoper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
, BARTELD burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond Liemendijk NZ 1658 237 172av
, BARTELD oud burgemeester Bartel Lantingh verkoper Kruisstraat 6 1665 239 32r
, BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
, BARTELD de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh verkoper Zoutsloot 38 1679 241 47r
KLEISES, BARTELD burgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1647 235 252r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1647 235 254r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Hopman Bartel Cleysen Lantingh verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18 1649 236 88v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper huis of koeschuur Zoutsloot 38 1666 239 37v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh aanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 9 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
KLEISES, BARTELD de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, BARTELD burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1677 240 252v
, BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 10west de Drie Schelvissen 1677 240 259r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk NZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 11 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 12 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kruisstraat 1679 241 30r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentenier koper hof en zomerhuis Rozengracht 18achter 1720 246 79r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v
, BARTELD Bartoldus Lantingh rentmeester verkoper Zuiderhaven 13 1724 246 197r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, q.q. rentmeester verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
, KLEIS Cleis Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1680 241 86r
, KLEIS Cleis Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1680 241 86r
, KLEIS het pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantingh naastligger ten westen Noorderhaven 58 1685 242 87v
, KLEIS oud burgervaandrig Cleis Lantingh verkoper Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
, KLEIS burgervaandrig Cleys Lantingh apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1677 240 265r
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten noorden Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh apotheker naastligger ten oosten Lanen 9west 1681 241 133v
, KLEIS Cleys Lantingh wijnhandelaar verkoper Lanen 9oost 1683 241 261v
, DOMINICUS Dominicus Lantingh huurder Brouwersstraat 13 1672 240 77r
, DOMINICUS Dominicus Lantingh biersteker koper hof met bomen, planten, prieel en bellevidere Zuiderstraat 1675 240 179v
, DOMINICUS Dominicus Lantingh biersteker verkoper Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
, DOMINICUS vroedsman Dominicus Lantingh koper huis Noorderhaven 56 de Drie Rozijnekorven 1681 241 172v
, DOMINICUS vroedsman Dominicus Lantingh naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1682 241 55va
, DOMINICUS het huis genaamd de Drie Schelvissen, van de weduwe van vroedsman Dominicus Lantingh naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 de Drie Schelvissen 1685 242 6ra
, DOUWE vroedsman Douwe Lantingh verkoper Lanen 9west 1680 241 86r
, DOUWE vroedsman Douwe Lantingh bewoner Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
, T. de kamer van T. Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg 12 1687 242 202v
, T. de ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 12 1694 243 79r
, THEOTARDUS ingang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 12 1696 243 193r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1674 240 149r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh notaris koper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1672 240 15ra
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1679 241 52r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1679 241 52r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin 1687 242 187v
, THEOTARDUS de tuin van burgerkolonel Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
, THEOTARDUS wijlen Theotardus Lantingh commies verkoper Rapenburg 16 1701 244 117v
, TIETJE Titia Lantingh verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
, Titzia Lantingh protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
, TJEERD burgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q. verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
, TJEERD burgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q. verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
, TJITSKE Tjitske Lantingh verkoper Nieuweburen 27 1681 241 143v
, P. P. J. Lanzenberg naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
LAQUART, P. P. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart verkoper Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, S. S. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 82 1771 257 217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaart verkoper Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, SIERK Sierk Laquard koopman verkoper q.q. Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
LAQUART, SIERK Sjerk Laquard verkoper q.q. Achterstraat 15 1764 256 71v
LAQUART, SIERK Sjerk Laquard koopman verkoper q.q. Rommelhaven 10 1764 256 72v
LAQUART, FONGER oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardt staat op het tegenwoordige Landschap verkoper Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
LAQUART, FONGER oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardt staat op het tegenwoordige Landschap verkoper Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
LAQUART, SIERK Sierk Laquardt koopman verkoper q.q. Hoogstraat 53 1764 256 70v
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
LAQUART, de vroedsman Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1717 245 287r
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1718 246 1v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1722 246 142v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 82 1722 246 142v
LAQUART, oud burgemeester Laquart naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1727 247 25v
LAQUART, oud burgemeester Laquart naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1727 247 25v
LAQUART, juffrouw Laquart naastligger ten noorden Voorstraat 13 1739 250 67av
LAQUART, Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1783 261 111v
LAQUART, de heren Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
LAQUART, de heeren Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1803 266 205r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquart naastligger ten westen Noorderhaven 60 1716 245 268v
LAQUART, AALTJE ALLERTS de erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquart verkoper Zoutsloot 83achter 1724 246 203r
LAQUART, AALTJE ALLERTS de hof van Aeltie Allerts Laquart naastligger ten westen Zoutsloot 87achter 1704 244 256v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquart verkoper Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart koopman koper tuin, zomerhuis en zeven kamers Weverstraat 1712 245 165r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart koper huis, hof en pakhuis Voorstraat 80 1713 245 197v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1713 245 198v
LAQUART, ALLERT vroedsman Allardus Laquart verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquart verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquart verkoper q.q. Heiligeweg 26 1721 246 93v
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquart verkoper q.q. Rapenburgermolen 1 1728 247 114r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquart verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquart verkoper onbekend 1736 249 121v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1752 252 204v
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1752 252 204v
LAQUART, FONGER Fonger Laquart koper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
LAQUART, FONGER Fonger Laquart koper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
LAQUART, FONGER Fonger Laquart koper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 26 1618 230 123v
LAQUART, JOOSTJE Josina Laquart verkoper Zoutsloot 83achter 1724 246 203r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
LAQUART, PETRUS Petrus Laquart koper door niaar van 1/2 Voorstraat 84 1778 259 134v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 23 1768 257 74v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart koper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1789 263 167v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1807 267 334v
LAQUART, PIETER Pieter Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1808 268 27r
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
LAQUART, SIERK Sierk Laquart koopman verkoper q.q. Noorderhaven 92 1765 256 100v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 23 1768 257 74v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1773 258 122v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten westen Voorstraat 82 1776 259 18v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart koper door niaar van 1/2 huis met daarnaast een woning onder een dak Voorstraat 84 1778 259 134v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1807 267 334v
LAQUART, SIERK Sierk Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1808 268 27r
LAQUART, SIERK wijlen Sierk Laquart verkoper Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
LAQUART, SIERK Sjerk Laquart naastligger ten oosten Voorstraat 78 1789 263 167v
LAQUART, SIERK Sjierk Laquart koper huis Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud 1709 245 78r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau koper Lanen 21 1785 261 310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau koper Zuiderhaven 35 1786 262 97v
, GERLANDJE landen van verkoper Gerlant van Lauckama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, J. de weduwe van J. Lauer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
, FONGER Fonger Lauquart koper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v
, FONGER Fonger Lauquart koper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v
LAURENTIUS, T. T. Laurentius secretaris van Harlingen protesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ 1625 231 48v
LAUTA, burgemeester Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1652 236 186v
LAUTA, de weduwe van wijlen burgemeester Lauta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
LAUTA, wijlen burgemeester Lauta naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1658 237 159r
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
LAUTA, AALTJE Aeltie Lauta verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lauta verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Grote Bredeplaats 31 1659 238 7r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 1659 238 7v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta naastligger ten noorden Hofstraat 20 1660 238 27v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
LAUTA, Alethea Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 64 1664 238 209v
LAUTA, Alethea Lauta verkoper Noorderhaven 64 1664 238 209v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1655 237 4r
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lauta koper door niaar ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lauta verpachter grond Zoutsloot 61 1663 238 16ra
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten grasland buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper huis Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta naastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v
LAUTA, TEEKE de hof van wijlen Taecke Lauta naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
LAUTA, TEEKE TEEKES oud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oude koper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopers Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1628 232 77v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1631 233 15v
LAUTA, TEEKE TEEKES burgervaandrig Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 31 1633 233 86r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud hopman Taecke Taeckes Lauta koper 1/2 huis Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES wijlen Taecke Taeckes Lauta, de oude verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Lauta naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1697 243 291v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta koper huis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt Noorderhaven 40 het Vergulden Hooft 1640 234 116r
LAUTA, TEEKE Take Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 112r
LAUTA, TEEKE Take Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 112r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lauta ontvanger verkoper Zuiderhaven 33 1653 236 234r
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lauta eigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
LAUTA, TEEKE Teake Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 101r
LAUTA, TEEKE Teake Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 101r
LAUTA, TEEKE Tecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1647 235 248v
LAUTENBACH, Lautenbach mr. schoenmaker naastligger ten noorden Noordijs 27 1796 265 312r
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach doodgraver koper huis Noordijs 25 1791 263 356v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach mr. schoenmaker koper huis Droogstraat 77 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper huis Noorderhaven 82 1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1783 261 102v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten noorden Voorstraat 37 1800 265 268r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbach mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, HARMEN Harmen Lautenbach verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Bargebuurt 8 1808 268 58r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Zoutsloot 37 1808 268 62r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 22 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 18 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 20 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Vijverstraat 9 1808 268 75r
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbach koper Havenplein 26 1774 258 138r
, JOHANNES Johannes Lauwer koper huis Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, BEREND grondpacht uit de huisstede van wijlen Beernt Leckerbier eigenaar perceel Lanen 45 1613 229 182v
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbier koper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuiden Romastraat 1621 230 268v
, BEREND de erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbier naastligger ten zuiden Lanen 45achter 1613 229 182v
, DOUWE Douwe B. Leefsma koopman koper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
LEEGSMA, GERRIT Gerryt Leeksma huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 20 1794 264 209r
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemans mr. bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Hoogstraat 14 1776 259 3v
, FRANS Frans W. Leemkool koopman verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
, FRANS Frans Leemkool koopman naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool verkoper q.q. Brouwersstraat 17 1798 265 314r
, FRANS Frans Leemkool verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r
, FRANS Frans Leemkool verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Hoogstraat 16 1803 266 264r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1803 266 267r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1807 267 316v
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Hoogstraat 14 1807 267 333v
, FRANS Frans Leemkool verkoper Hoogstraat 14 1807 267 333v
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1808 268 98r
, FRANS Frans Leemkool naastligger ten westen Heiligeweg 20 1810 269 28r
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Heiligeweg 26 1811 269 143r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper door niaar huis geschikt als wagenmakerij Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool koper door niaar Heiligeweg 16 1793 264 159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool koper door niaar Heiligeweg 18 1793 264 159r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper 1/2 huis Karremanstraat 10 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman eigenaar van 1/2 Karremanstraat 10 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool huurder (p.j.) Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman naastligger ten oosten Voorstraat 66 1804 267 22r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper 6 pm greidland ten zuidoosten van Harlingen 1805 267 178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman verkoper q.q. Franekereind 27 1808 268 129r
, PIETER Pieter Leerman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, PIETER Pieter Leerman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, JAN Jan Leermans smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 1682 241 226r
LEERS, KOENRAAD Coenraad Leers, ongehuwd koopman koper huis, tuin, zomerhuis en pakhuizen Voorstraat 78 1808 268 27r
LEEUW, BERBER de erfgenamen van wijlen Berbara Anna de Leeuw naastligger ten westen Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
LEEUW, J. J. de Leeuw mr. blokmaker verkoper van 1/2 Schritsen 43 1789 263 73v
LEEUW, JAN Jan de Leeuw, c.u. huurder (p.j.) Vijver 9 1793 264 162r
LEEUW, SIEMEN JANS Symon Jansen de Leeuw koopman koper huis met winkel in het voorhuis, met plaatske en schuur Voorstraat 82 1702 244 183v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems Leeuwarder naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1661 238 92v
LEEUWEN, van Leeuwen kapitein naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1708 245 72r
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikje van Leeuwen verkoper Liemendijk NZ 1730 247 343v
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikjen van Leeuwen verwandelaar Zuiderhaven ZZ 1729 247 291v
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikjen van Leeuwen aanhandelaar huis Liemendijk NZ 1729 247 291v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein huurder Voorstraat 35 1699 244 7v
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 42r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein verkoper Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein verkoper Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein naastligger ten westen Wortelstraat 9 1707 245 39v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein naastligger ten noorden Wortelstraat 9 1707 245 39v
LEEUWEN, JAN de hof van Jan van Leeuwen kapitein naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1708 245 59r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein koper huis Voorstraat 71 1710 245 113v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein ter zee verkoper Hoogstraat 1 1713 245 199v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwen kapitein verkoper Wortelstraat 5tuin 1713 245 200r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwen kapitein Admiraliteit in Friesland koper hof Wortelstraat 5tuin 1706 244 322r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwen kapitein verkoper Voorstraat 71 1719 246 52v
LIEUWMA, HOITE JANS Hoite Jans Leeuwma mr. zilversmid koper huis Voorstraat 45 1789 263 89r
, JOHANNES wijlen Johannes Legeen bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r
, JOHANNES wijlen Johannes Legeer verkoper Voorstraat 2 1800 265 246r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Leidenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten westen Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper huis Nieuwstraat 46 1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistra verkoper Brouwersstraat 14 1749 252 17v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper q.q. Heiligeweg 20 1759 254 239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1760 254 252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 75r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 84v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer Franekereind 20 1765 256 264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistra naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1770 257 151v
LEISTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra naastligger ten oosten Zuiderstraat 23 1782 261 2r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper Kruisstraat 10west 1783 261 116r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
LEISTRA, PIETER Pieter Leistra verkoper Nieuwstraat 46 1804 267 86r
LELIE, TJEERD Tjeerd Lely verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke koper Nutstraat 6 1790 263 194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke koper Nutstraat 4 1790 263 194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke koper Nutstraat 2 1790 263 194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke koper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke verkoper Nutstraat 6 1791 263 382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke verkoper Nutstraat 4 1791 263 382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke verkoper Nutstraat 2 1791 263 382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembke verkoper Nutstraat 2achter 1791 263 382r
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemke huurder Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsma koper hof met zomerhuis Franekereind NZ 1778 259 127v
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennep verkoper Noordijs 21zuid 1731 248 15v
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennep verkoper onbekend WZ 1731 248 17r
LENNEP, ANTJE juffrouw Anna Elisabeth van Lennep verkoper Weverstraat ZZ 1747 251 203r
, JAN Jan Lennich naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 19va
, JAN Jan Lenning koopman koper 18/72 huis en tuin Franekereind 36 1738 249 258v
, JAN Jan Lenning koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 258v
, JAN wijlen Jan Lenning koopman verkoper Franekereind 40 1750 252 83r
, P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
LENTS, ADAM Adam Lens naastligger ten noorden Lanen 39 1805 267 141v
LENTS, JETSE Jetze Lens mr. bakker koper huis Voorstraat 83 1781 260 132v
, HENDRIK wijlen Hendrick Lens? ijzerkramer verkoper Noorderhaven 21 1614 229 238r
, ABE Abe Lenses verkoper Zoutsloot 94 1767 257 31v
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein 3 1782 260 256v
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper q.q. Heiligeweg 36 1782 260 164v
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn koper door niaar van 1/2 1/2 huis Noorderhaven 23 1786 262 71r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn geniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23 1786 262 71r
, PIETER Pieter Lensius koper huis met twee daarachter staande houtschuren Noorderhaven 35 1786 262 140v
, PIETER Pieter Lensius, jr. huurder Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
, PIETER Pieter Lensius koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1787 262 168v
, PIETER Pieter Lensius verkoper Noorderhaven 35 1795 264 301r
, PIETER Pieter Lensius lands schrijver huurder (p.j.) Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn geniaarde koper Noorderhaven 85 1753 253 58v
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1758 254 166r
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1759 254 203r
, PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Schritsen 43 1760 255 36r
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn verkoper Schritsen 45 1761 255 105v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn verkoper q.q. Zoutsloot 94 1767 257 31v
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper 1/2 huis Havenplein 3 1780 259 279r
LENTS, ADAM Adam Lents naastligger ten noorden Lanen 35 1801 266 3r
LENTS, JAKOB Jacob Lents verkoper Zuiderhaven 61 1717 245 298v
LENTS, JAKOB Jacob Lents naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
LENTS, JETSE Jetse Lents mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 81 1795 264 255r
LENTS, JETSE wijlen Jetze Lents huurder Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u. mr. verver en glasmaker huurder (p.j.) Lanen 37 1785 262 22r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver en glasmaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1788 262 293r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver naastligger ten noorden Lanen 35 1795 264 294r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1804 267 9v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten oosten Lanen 29 1804 267 92v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1808 268 112r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
LENTS, GEERTJE Geertje Lentz verkoper van 1/6 Voorstraat 83 1808 268 86v
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 35 1808 268 113r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1808 268 179r
LENTS, JETSE Jetze Lentz mr. bakker en koopman koper huis Schritsen 23 1803 266 289r
LENTS, JETSE Jetze Lentz mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 81 1806 267 218v
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentz mr. brood- en kleinbakker verkoper Schritsen 23 1808 268 85r
LENTS, JETSE Boedel en nalatenschap Jetze Lentz mr. broodbakker verkoper van 5/6 Voorstraat 83 1808 268 86v
, PETRUS Petrus Lenzius mr. chirurgijn verkoper q.q. Lanen 13 1775 258 205v
, PIETER Pieter Lenzius naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER wijlen Pieter Lenzius mr. chirurgijn erflater Hoogstraat 7 1788 262 278r
, PIETER Pieter Lenzius verkoper Herenwaltje 9 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius verkoper Herenwaltje 11 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn verkoper Herenwaltje 9 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn verkoper Herenwaltje 11 1789 263 86r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper q.q. Noorderhaven 73 1790 263 265v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper q.q. Bargebuurt 8 1791 263 305r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper q.q. Hoogstraat 26 1791 263 327v
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 12 1791 263 329r
, PIETER Pieter Lenzuis mr. chirurgijn koper huis en tuin Hoogstraat 7 1754 253 168r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Noorderhaven 112 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Noorderhaven 112 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis verkoper Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
LESPIERRE, STEFFEN ds. Stephanus de Lespiere predikant verkoper Lombardstraat 2 1704 244 257v
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierre erflater Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierre erflater Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
, CATHARINA Catharina Leusing koper paardenstallen, koets, huis en wagenhuis Hofstraat ZZ 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u. naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1756 254 20v
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Leuven naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
, JAN Jan van Leuwen kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Voorstraat 35 1699 244 1r
LEVERLAND, EELKJE Eelkje Leverland koper door niaar Hoogstraat 1 1781 260 154v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 12 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Herenwaltje 19 1780 259 263r
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverland verkoper Rommelhaven 2 1767 256 240r
LEVERLAND, IETJE Yttie Leverland koper Hoogstraat 1 1764 256 67r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland koper Rommelhaven 2 1760 254 257v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Rommelhaven 3 1781 260 153r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi hoedenmaker geniaarde koper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi, c.u. huurder Droogstraat 37 1772 258 12r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi joods koopman huurder beneden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
, Ahron Levy joods koopman verkoper Hoogstraat 45 1789 263 97r
, BENJAMIN Benjamin Levy huurder Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
, ELKAN Elkan Isack Levy joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
, ELKAN Elkan Levy koopman koper van 1/2 Voorstraat 36 1805 267 113v
, ELKAN Elkan Ysaack Levy naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
, ELKAN Elkan Levy naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
, ELKAN Elkan Ysaak Levy koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 36 de Hof van Holland 1805 267 113v
, JAKOB Jacob Levy joods koopman huurder (p.j.) Heiligeweg 25 1803 266 293r
, JAKOB Jacob Levy verkoper q.q. Brouwersstraat 18 1810 268 356v
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Voorstraat 45oost 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy joods koopman koper huis Voorstraat 45 1755 253 246r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman koper deftig huis Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, AREND Arend Lewy joods koopman koper huis Hoogstraat 45 de Klok 1787 262 229r
LEX, HESSEL Hessel Lex naastligger ten zuiden Schritsen 10 1710 245 108v
LEX, HESSEL Hessel Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1717 245 304r
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1739 250 13v
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1740 250 103v
LEX, HILTJE de verkoperse Hiltje Lex naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
LEX, HILTJE Hiltje Lex verkoper Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
LEX, HILTJE Hiltje Lex naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
LEX, HILTJE JANS Hiltje Jans Lex koper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
LEX, HILTJE JANS wijlen Hiltje Jans Lex erflater Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
LEX, HILTJE JANS wijlen Hiltje Jans Lex erflater Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LEX, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrikx Lex huurder Hofstraat 25 1698 243 347v
LEX, MARIA Maria Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1755 253 225v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1796 264 308r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1798 265 106r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 4 1800 265 218v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1808 268 145r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1810 269 2r
LEX, MARIA Marijke Lex koper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1781 260 123v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1782 260 252r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1783 261 68v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1784 261 165r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten westen Romastraat ZZ 1784 261 254r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1785 261 306r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 1787 262 228r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Weverstraat 7 1791 263 360r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten westen Franekereind 38 1793 264 87r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Franekereind 38 1793 264 87r
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex koper Heiligeweg 24 1743 251 9v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Schritsen 53 1768 257 44v
LEX, JANS Marijke Jans Lex geniaarde koper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdraagster verkoper Schritsen 53 1781 260 129r
LEX, SJOUKJE JAKOBS wijlen Sioukjen Jacobs Lex erflater Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lex koper huis Zuiderhaven 1786 262 55r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lex koper huis Vijverstraat 7 1792 264 3r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lex naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1793 264 157v
, HESSEL Hessel Lexs naastligger ten westen Schritsen 22 1731 248 39r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Ley verkoper Schritsen 3 1803 266 208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Karremanstraat 23 1803 266 210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Zoutsloot 98 1803 266 212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Wortelstraat 12 1803 266 212r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE JARICHS Ariaantje Jarigs van der Ley koper Zoutsloot 98 1781 260 13r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Noordijs 21 1774 258 146r
LEI, B. B. van der Ley koper door niaar Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley koopman koper huis waarin een weefwinkel voor 4 getouwen, met plaats en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden William Boothstraat 25 1781 260 19r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper groot huis Rommelhaven 26b 1766 256 158v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper door niaar huis en tuin Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
LEI, BINKE Bente van der Ley naastligger ten noorden Noordijs 21 1766 256 161v
LEI, BINKE Bente van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper van 1/3 Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper van 1/3 Rommelhaven 16 1771 257 184r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, BINKE Bente van der Ley koper Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper pakhuis met tuin Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper wagenhuis Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper wagenhuis Nieuwstraat 12 1780 259 261v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman naastligger ten noorden Noordijs 21 1781 260 92r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman verkoper van 1/2 Noordijs 21 1781 260 92r
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1782 260 280v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 1782 260 280v
LEI, BINKE JARICHS meerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Ley distillateur en koopman koper huis met pakhuis Noordijs 13 1751 252 178v
LEI, BINKE JARICHS Bente Jarigs van der Ley huurder (p.j.) Voorstraat 39 1764 256 57r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarig verkoper Nutstraat 6 1791 263 382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarig verkoper Nutstraat 4 1791 263 382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarig verkoper Nutstraat 2 1791 263 382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarig verkoper Nutstraat 2achter 1791 263 382r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper anker- of grofsmederij Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper huis Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper woning Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper plek grond geschikt als timmerwerf Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Ley koper plek grond Zuiderhaven 71 1804 267 45r
LEI, J. J. J. van der Ley koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1801 265 287r
LEI, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1803 266 307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Ley huurderse Zoutsloot 37 1809 268 216r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 80 1737 249 217r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1728 247 210r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman eigenaar van 1/2 Rozengracht 22 1731 248 33r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman koper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman koper van een niet gespecificeerd deel Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1739 250 58r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Kerkpoortstraat 1748 251 216r
LEI, JAKOB JARICHS de weduwe van Jacob Jarigs van der Ley huurder benedenhuis (p.j.) Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
LEI, JAKOB JARICHS de weduwe van Jacob Jarigs van der Ley huurder benedenhuis (p.j.) Grote Ossenmarkt 5 1767 257 3v
LEI, JARICH Jaerich van der Ley koopman geniaarde koper Zuiderhaven 16 1776 259 17v
LEI, JARICH Jaerig van der Ley koper Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 154r
LEI, JAN Jan van der Ley koopman huurder (p.j.) Voorstraat 61 1786 262 88r
LEI, JAN Jan Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1788 263 52v
LEI, JAN Jan van der Ley koper huis voor enige jaren nieuw gebouwd, eerder anker- en grofsmederij ([voor de vier percelen in deze akte]) Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koper plek grond eerder gebruikt als timmerwerf ([voor de vier percelen in deze akte]) Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JAN Jan van der Ley koopman gebruiker Nutstraat 6 1791 263 382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Ley erflater Nutstraat 6 1791 263 382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Ley erflater Nutstraat 4 1791 263 382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Ley erflater Nutstraat 2 1791 263 382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Ley erflater Nutstraat 2achter 1791 263 382r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1751 252 173r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarighs van der Ley koopman koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman verkoper q.q. Lanen 41 1733 248 228r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezel koper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1739 250 33v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Droogstraat 27 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley koopman koper William Boothstraat 4 1753 253 117v
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Ley mr. timmerman koper huis Franekereind 23west 1714 245 218r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper van 1/3 Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper van 1/3 Rommelhaven 16 1771 257 184r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper koolstek Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper woning Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1780 260 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 85 1780 260 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper stal, wagenhuis en bleekveld William Boothstraat 3 1781 260 38r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman verkoper van 1/2 Noordijs 21 1781 260 92r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper q.q. Zuiderstraat 15 1781 260 122r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Rommelhaven 12 1781 260 125r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 12 1781 260 125r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1781 260 156r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 274r
LEI, JARICH de heer Jarig van der Ley naastligger ten noorden Zuiderstraat 23 1782 261 2r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis en tuin Zuiderhaven 36 1782 261 7v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1782 261 7v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 8 1783 261 69v
LEI, JARICH de heer Jarig van der Ley naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1783 261 99r
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1783 261 108v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten westen Westerstraat 43 1785 261 270v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman koper huis Hofstraat 35 1785 261 276r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 79 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 81 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Bildtstraat 24 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 83 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley koopman verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley koopman verkoper Zoutsloot 26 1785 261 311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1786 262 84r
LEI, JARICH Jarig van der Ley, c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1788 263 15r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper Rommelhaven 18 1788 263 52v
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten oosten Westerstraat 43 1790 263 261r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley naastligger ten westen Westerstraat 43 1790 263 261r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper q.q. Bargebuurt 16 1796 264 325r
LEI, JARICH Jarig J. van der Ley verkoper q.q. Voorstraat 69 1796 264 326r
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten oosten Westerstraat 43 1797 265 45v
LEI, JARICH Jarig van der Ley koopman naastligger ten noorden Westerstraat 43 1797 265 45v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
LEI, JARICH wijlen Jarig van der Ley koopman huurder Hofstraat 15 1807 267 291r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Rommelhaven 26b 1783 261 71v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Hoogstraat 36 1784 261 245v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
LEI, JARICH ANNES de verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Ley verkoper Noordijs 19 1788 263 29v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper van 1/2 Lanen 60 1788 263 31v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley verkoper van 1/2 William Boothstraat WZ 1788 263 62r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Scheffersplein 7 1789 263 94v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Zoutsloot 42 1728 247 80r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Zoutsloot 1 1728 247 81v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Zoutsloot 48 1728 247 82v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper huis Voorstraat 9 1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper q.q. Voorstraat 76 1783 261 39v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper dubbel huis Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley naastligger ten noorden Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89 1785 262 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Noorderhaven 93 1788 263 47v
LEI, JARICH JAKOBS de verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper William Boothstraat 3 1788 263 51r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Hofstraat 35 1788 263 54r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Heiligeweg 11 1789 263 104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Romastraat 15 1789 263 106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderstraat 23 1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderstraat 25 1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 87 1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley naastligger ten westen Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89 1804 267 38v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71 1804 267 45r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 Lanen 60 1788 263 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Ley koopman verkoper van 1/2 William Boothstraat WZ 1788 263 62r
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Ley koopman koper 3/4 huis en pakhuis Noorderhaven 79 1725 246 227r
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley koper huis en hof Noorderhaven 53 1675 240 201v
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 51 1679 241 35v
LEI, SIERK Sierk van der Ley koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
LEI, SIERK Sierk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
LEI, SIERK Sierk van der Ley koopman koper kamer Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley, c.u. koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Ley verkoper Noorderhaven 22 1767 257 15r
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Ley verkoper Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1737 249 183r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley koopman koper Noorderhaven 22 1740 250 135r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1741 250 152v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1741 250 176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 20 1741 250 176v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman koper huis Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman huurder (p.j.) Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman geniaarde koper Zuiderhaven 49 1774 258 192v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1775 258 199v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley huurder (p.j.) Rozengracht 10 1776 259 13v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1777 259 62v
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman koper huis Voorstraat 5 1782 260 309r
LEI, SIEMEN Simon van der Ley koopman verkoper Voorstraat 5 1783 261 62r
LEI, SIEMEN Simon van der Ley huurder herberg (p.j.) Rozengracht 27 1784 261 235r
LEI, SIERK Sjerk van der Ley naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
LEI, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs van der Ley huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 44 1772 258 26v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten noorden Schritsen 51west 1752 252 189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder Zoutsloot 70 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder Herenwaltje 10 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Noordijs 21 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Rozengracht 6 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Ley koopman koper op redemptie heerlijk huis en tuin Zuiderhaven 79 1766 256 164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Voorstraat 62 1769 257 136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal (de koper is verplicht tot leverantie van het ijzer tot het oorlogschip alhier thans gemaakt wordende) Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 woning Rommelhaven 16 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper woning Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper huis en schuure Noorderhaven 93 1771 257 216r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper 2/3 pakhuis Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/3 Lanen 73 1743 251 3r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper huis William Boothstraat 4 1753 253 117v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley naastligger ten zuiden Noordijs 13 1751 252 178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1774 258 143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koper huis Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Ley koopman koper huis William Boothstraat 29 1745 251 80v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Droogstraat 27 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis Lanen 60 1746 251 125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis en tuin, met stal en wagenhuis Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper 1/3 pakhuis Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuin Noordijs 21 1774 258 146r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA wijlen Catharina Elysabeth Leydegemans erflater Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemans koper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten zuiden Vissersstraat 2 1807 267 337v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar commandeur aan het lands magazijn koper huis Schritsen 17 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Schritsen 19 1809 268 249v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 3 1799 265 133r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 3 1804 267 106v
LEIENAAR, HAANTJE JANS de erfgenamen van wijlen Haantie Jans Leyenaar naastligger ten westen Hoogstraat 31 1696 243 241r
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaar mr. metselaar huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik J. Leyenaar metselaar koper huis Bargebuurt 26 1808 268 174v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaar mr. metselaar verkoper q.q. Zoutsloot 18 1811 269 132v
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaar verkoper q.q. Molenpad 1 1638 234 52r
LEIENAAR, JAN KLASES voormalig gebruiker Jan Claessen Leyenaar huurder ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
LEIENAAR, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pytters Leyenaar naastligger ten zuiden Noordijs 5 1653 236 226r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes J. Leyenaar mr. metselaar huurder (p.j.) Romastraat 15 1789 263 106r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten westen Zoutsloot 99 1794 264 217r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten westen Zoutsloot 99 1794 264 224r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar mr. metselaar koper huis Hofstraat 29 1806 267 198r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar mr. metselaar koper huis en tuin Vianen 6 1806 267 199r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1808 268 101v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaar naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar mr. metselaar koper huis Brouwersstraat 9 1786 262 115r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar mr. metselaar koper huis genaamd de Zilverberg Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1789 263 166r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot 97 1797 265 31v
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaar koper Zoutsloot 54 1796 264 343v
LEIENAAR, MARIA JANS wijlen Marijke Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot 54 1806 267 238r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaar koper Heiligeweg 1 1802 266 126r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hof onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaer brouwer koper kamer met schuur en ledige plaats daarachter Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaer naastligger ten westen Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
PIETERS, JAN Jan Pieters Leyenaer verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaer naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
PIETERS, JAN Jan Pytters Leyenaer, c.u. koper huis genaamd De Blauwe Bijl Rommelhaven 13 de Blauwe Bijl 1688 242 229v
KLASES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Clasen Leyenaer verkoper Noordijs 15 1668 239 140r
JANS, HAANTJE de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leyenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1685 242 66r
JANS, HANSKE Haentie Jans Leyener koper door niaar Hoogstraat 29 1667 239 121av
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener brouwer verkoper Liemendijk ZZ 1641 234 136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener koper kamer Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten zuiden Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN wijlen Jan Clasen Leyener brouwer erflater Hoogstraat 29 1667 239 121av
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyener naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin 1649 236 55v
JANS, HENDRIK de geabandonneerde boedel van Hendrik Jansen Leyke verkoper Heiligeweg 20 1773 258 116v
LEIKER, HENDRIKS Hendriks Leyker verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1798 265 100r
LEIKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Leyker doodgraver huurder Heiligeweg 20 1784 261 220v
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker bakkersknecht koper huis Heiligeweg 19 1803 266 254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker huurder Heiligeweg 19 1803 266 254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leyker naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leyker bakkersknecht verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1798 265 100r
JANS, HAANTJE de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
LEISTRA, vroedsman Leystra naastligger ten noorden Romastraat 13 1750 252 91v
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystra oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 22 1748 251 229v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman koper pakhuis of gortmakerij Kruisstraat 10west 1759 254 248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman verkoper Kerkpad 34 1766 256 224r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1767 257 252r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra koper Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystra erflater Franekereind 2 1783 261 49r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper woning Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper huis Hofstraat 29 1752 252 209r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper huis Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v
LEISTRA, KLAAS Claes Leystra naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
LEISTRA, KLAAS PIETERS gemeensman Claes Pieters Leystra koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 251 279r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystra koper huis Gardenierstraat 8 1750 252 58v
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leystra verkoper Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1784 261 159r
LEISTRA, PIETER Pieter C. Leystra, thans uitlandig verkoper Nieuwstraat 62 1804 267 103r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarig verkoper van 1/2 Franekereind 2 1783 261 49r
, SARA Sara Liasar koper Voorstraat 45 1755 253 246r
, SARA Sara Liasar koper Voorstraat 45 1755 253 246r
, GERLANDJE juffrouw Gerlant van Liaucama verkoper ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, de landen van overste Liaukma naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1640 234 101r
BROERS, HOITE Hoite Broers Libarius koopman verkoper van 1/2 Noordermolen 1 1761 255 49v
BROERS, HOITE Hoyte Broers Libarius koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1761 255 62r
, BARTELD Bartel Liddel eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidel verkoper Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
, Fobby Liers soldaat koper kamer Spinhuisstraat 1657 237 138v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuma, c.u. zilversmid koper door niaar huis Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
LIEUWEN, JAN Jan van Lieuwen notaris koper huis en ledige plaats Voorstraat 68 1629 232 101r
LIEUWMA, ANTJE meerderjarige vrijster Anna Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
LIEUWMA, ANTJE meerderjarige vrijster Anna Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
LIEUWMA, H. H. Lieuwma naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1791 263 298r
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma mr. zilversmid geniaarde koper Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwma mr. zilversmid naastligger ten oosten Voorstraat 43 1792 264 71r
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwma mr. zilversmid verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwma mr. zilversmid verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina Lieuwma bewoner Voorstraat 78 1808 268 27r
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina H. Lieuwma verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendael notaris verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendael notaris verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
, JAKOB Jaques Lijbart, c.u. koper 6/7 voor- en achterhuis Voorstraat 8 1648 236 18r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbart naastligger ten oosten Voorstraat 89 1657 237 115v
, JAKOB Jaques Lijbarts, c.u. verkoper Voorstraat 8 1661 238 115v
JAKOBS, THOMAS Tomas Jaques Lijbarts naastligger ten oosten Voorstraat 89 1666 239 36r
, JAKOB Jaques Lijbert naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
, FRANS Frans W. Lijmkool verkoper Hoogstraat 30 1781 260 32v
LIMBURG STIRUM, FREERK Fredrik Theodoor Ernst graaf van Limburg Stirum kapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitz verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s. huurder Nieuwstraat 22 1802 266 118v
LINDE, JAKOB Jacob van de Linde koper huis Nieuwstraat 38 1803 266 279r
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom verkoper Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom koper huis Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboom naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboom koper huis Kerkpad 1 1787 262 166r
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
LINDEBOOM, JAN Jan Evert Lindeboom huurder Kerkpoortstraat 7 1762 255 168v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. schoenmaker koper huis Karremanstraat 14 1763 256 11r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Karremanstraat 14 1769 257 136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom koper huis Havenplein 10 1782 260 237v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom kastelein koper huis Liemendijk ZZ 1784 261 136v
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboom kastelein koper huis en weefwinkel Moriaanstraat 1784 261 249r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom herbergier koper door niaar huis Havenplein 8 het Lands Welvaren 1784 261 253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1784 261 253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Havenplein 10 1790 263 262v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom verkoper Havenplein 8 1791 263 299r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1791 263 321r
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
, ARNOLDUS Arnoldus Lindringa koper huis en hof Zuidersteeg WZ 1669 239 207v
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindt verkoper Schritsen 62 1798 265 121r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Lanen 2 1799 265 131r
, MARGARETA op het graf de naam van Margaretha van Lindt naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v
LINGEN, PIETER Pyter Linge naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
LINGEN, PIETER WIEBRENS Pyter Wybrants Linge verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 48v
LINGEN, ANTJE Anna van Lingen koper Hoogstraat 2 1804 267 99v
, JOHANNES Johannes Lingenhouwer huurder huis (p.j.) Moriaanstraat 12 1803 266 262r
, JAN de weduwe van Jan Linnich koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1750 252 84r
, JAN wijlen Jan Linnich koopman verkoper Franekereind 36 1750 252 84r
, JAN Jean Linnich koopman koper huis en hof Franekereind 40 1728 247 129r
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint koper Zoutsloot 21 1790 263 272v
LINT, CATHARINA Catharina van Lint koper Lanen 2 1787 262 209v
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lint verkoper Zoutsloot 21 1799 265 204r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint, c.u. huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint huurder Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint huurder Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint bewoner Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
LINT, HENDRIK [als bewoner] Hendrik van Lint naastligger ten noorden Heiligeweg 15 1776 258 249r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint, c.u. huurder Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint mr. schoenmaker koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1784 261 233r
LINT, HENDRIK officier van het schoenmakersgilde Hendrik van Lint verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
LENTS, FRANSKE Francijntje Lints huurder (p.j.) Hofstraat 16 1763 255 196r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Lioeske koper huis, loods en plaatske Zoutsloot 49 1657 237 127r
FREERKS, FREERK Freerk Freerks Liouchter koper 1/2 van 2 kamers Weverstraat 1661 238 82v
, TEUNIS wijlen Teunis van Lobbesson verkoper Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, wijlen Loee kapitein koper door niaar Rozengracht 7west 1726 246 251r
, wijlen Loee verkoper Rozengracht 7west 1728 247 126v
LOENEN, Loenen koopman verkoper ([Alle Friezen: Pieter Minnes Loenen]) Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten oosten Voorstraat 64 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 64 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper q.q. Voorstraat 64 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper q.q. Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koopman koper 4/7 kamer Wortelstraat 17 1659 237 189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koper ledige plaats Kruisstraat NZ 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, c.u. naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koper Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koopman koper Kruisstraat 5oost 1663 238 193r
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenen naastligger ten oosten Voorstraat 64 1659 237 243r
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 64 1659 237 243r
LOENEN, PIETER MINNES Pyter Minnes Loenen koper Kruisstraat NZ 1663 238 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 68 1658 237 145v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 47 1659 237 184r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Lanen 91 1659 238 5r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen verkoper Sint Jacobstraat 7 1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v
LOENEN, PIETER MINNES wijlen Pytter Minnes Loenen koper Heiligeweg 9 1670 240 27v
, GEERTRUIDA Geertrui Loising koper Voorstraat 92 1804 267 75r
, GEERTRUIDA Geertruy Loising koper Franekereind NZ 1801 265 279v
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides verkoper q.q. Westerkerklaan 1671 240 7ra
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Werfpad ZZ 1765 256 116r
LOHMAN, PIETER Pieter Loman, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 81achter 1766 256 190r
LOHMAN, PIETER [als huurder] Pyter Loman, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 83achter 1766 256 189r
LOHMAN, BEREND Beernd Lomans naastligger ten westen Werfpad ZZ 1754 253 187r
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomans mr. bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1763 255 226v
LOHMAN, BEREND Beernt Lomans naastligger ten westen Werfpad ZZ 1749 251 265v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernt Lomans mr. bontwever verkoper Anjelierstraat ZZ 1754 253 129r
LOHMAN, BEREND Beint Lomans naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1743 251 15v
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomans fabrikant koper 1/2 huis Hofstraat 14 1768 257 64r
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomans bontwever verkoper Hofstraat 14 1776 259 5v
LOHMAN, JOHANNES Johannes Lomans bontwever verkoper Hofstraat 14 1768 257 64r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder (p.w.) Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder (p.w.) Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomans huurder bovenkamer (p.w.) Hoogstraat 31 1793 264 121r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomans mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
LON, DIRK Dirk van Lon koper 1/3 huis Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
LON, DIRK Dirk van Lon koopman verkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
LON, DIRK Dirk van Lon koopman verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
LON, JAKOB Jacobus van Lon verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
LON, S. S. Louisa van Lon koper Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
LON, TOBIA Tobia de Lon verkoper Schritsen 13 1808 268 138v
LON, TOBIA de weduwe van Tobia de Lon naastligger ten zuiden Lanen 4 1808 268 166v
LON, TOBIA Tobia de Lon verkoper Lanen 4 1808 268 166v
LON, TOBIA Tobia de Lon verkoper Schritsen 1oost 1809 268 220r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhou naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1647 235 246r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, c.u. naastligger ten westen Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sibrens Longerhou verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhou grootschipper koper huis Bildtstraat 14 1646 235 206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u. grootschipper verkoper Bildtstraat 14 1648 236 15r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u. koper 1/2 huis en loodsje Schritsen 7 1655 237 28r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou koper huis met tuin Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou naastligger ten oosten Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS gemeensman Dirck Sybrens Longerhou naastligger ten westen Lanen ZZ 1663 238 177r
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybrant Jans Longerhou verkoper q.q. Vijverstraat 1604 228 398r
LONGERHOUW, TJALLING Tjalling Longerhou, c.u. bode huurder Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
LONGERHOUW, de weduwe van de gemeensman Longerhouw naastligger ten westen Lanen ZZ 1665 239 30r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS grondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouw eigenaar perceel Schritsen 7 1661 238 82r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirk Sibrants Longerhouw eigenaar Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
LONGERHOUW, MINK SIEBRENS Mynck Sybrens Longerhouw verkoper Lanen 44achter 1636 234 2r
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouw naastligger ten oosten Schritsen 3 1675 240 176v
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouw verkoper Schritsen 5 1678 241 13r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouw houtmolenaar koper ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouw huurder ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
LONGERHOUW, SIEBREN wijlen Sibren Longerhouw verkoper Kleine Bredeplaats 23 1700 244 34v
LONGERHOUW, SIEBREN grondpacht uit 3 pm en 4 einsen land met daarop het huis bewoond door Sybren Longerhouw eigenaar perceel ([voor 1/1]) ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouw houtmolenaar naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybren Jansen Longerhouw verkoper Kleine Bredeplaats 15 1598 228 100v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Loo verkoper Hoogstraat NZ 1600 228 235v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Loo verkoper Droogstraat NZ 1600 228 235v
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Achterstraat 1637 234 43r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Achterstraat 1637 234 43r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus van Loo verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Loo verkoper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
LOO, ALBERT Albert van Loo koopman verkoper q.q. Voorstraat 12 1738 249 21va
LOO, ALBERT Albert van Loo koopman verkoper q.q. Voorstraat 12 1739 250 3ra
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, ARJAANTJE JAKOBS Ariaenthie Jacobs van Loo koper Hoogstraat 15 1612 229 110r
LOO, ARJAANTJE Ariaentie van Loo verkoper van 1/2 Herenwaltje 10 1620 230 246v
LOO, ARJAANTJE Ariaentie van Loo verkoper Hoogstraat 15 1627 231 165v
LOO, BOUDEWIJN de erfgenamen van wijlen Boudewijn van Loo protesteert q.q. Lanen 80 1598 228 109r
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1597 228 53r
LOO, JAKOB het huis van Jacob van Loo naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1600 228 235v
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1601 228 246r
LOO, JAKOB Jacob van Loo deurwaarder kantoor van Friesland verkoper Noorderhaven 83 1603 228 379r
LOO, JAKOB Jacob van Loo deurwaarder kantoor van Friesland verkoper Noorderhaven 85 1603 228 379r
LOO, JAN de tuin van dr. Jan Loo naastligger ten westen Zoutsloot 64