Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberius koper Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
OKKINGA, H. H. van Ockinga oud raad Hof van Friesland verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
, HILTJE Hiltie Oedendall koper 2/3 en 2/5 van 1/3 (=12/15) huis waar de Goutbergh uithangt, en plaats Grote Bredeplaats 15 de Goutbergh 1659 238 2v
, HILTJE Hiltie Oedendall koper provisioneel 3/5 van 1/3 (=3/15) huis en plaats Grote Bredeplaats 15 de Goutbergh 1659 238 3raa
, HILTJE Hiltie Oedendall huurder Grote Bredeplaats 15 1659 238 3raa
, HILTJE Hiltje Oedendall naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1664 238 216v
, HILTJE Hiltje Oedendall naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1664 238 24va
KORNELIS, MAAIKE Mayke Cornelis Oedendall koper Schritsen 48 1666 239 41r
, KOERT Coert Oeghener verkoper Spinstraat 1597 228 39v
, A. A. Oendstra verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1790 263 276v
, TJITSKE juffrouw Tyeets van Oeninga verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 406r
, TJITSKE juffrouw Tyeets van Oeninga verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 406r
, TJITSKE juffrouw Tjiets van Oeningha verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 400r
, TJITSKE juffrouw Tjiets van Oeningha verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 400r
, TINKE de landen van Tinco Oennema naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
OENSTRA, A. A. Oenstra stadsbode verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
, ANTONIUS Anthoni Oesters mr. kleermaker koper huis Kleine Bredeplaats 15 1672 240 109v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1623 230 367v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1623 230 367v
WILLEMS, HUBERT Huybert Willems Oestrum koper ca. 2 pm land genaamd Gerryt Smits land ([bedrag niet vermeld]) ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
, JAKOB Jacob Oestrum verkoper Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
OEDSMA, WIEBE Wybe Oetsma bewoner achterhuis Voorstraat 42 1605 228 489r
OEVER, ARJEN Aris van den Oever kapitein huurder Zoutsloot 54 1806 267 238r
OEVER, ARJEN Ary van den Oever grootschipper koper huis, tuin, bleekveld Havenplein 16 1809 268 294v
OEVER, ARJEN Ary van den Oever schipper huurder Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
OEVER, KLAAS Claas van den Oever koper huis en tuintje Vijver 4 1808 268 133r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringa mr. bakker koper huis Heiligeweg 12 1760 255 35r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1761 255 69v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offinga secretaris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
OFFINGA, GEERTJE Geertie Offinga verkoper Bildtstraat 18 1800 265 249v
OFFRINGA, EELKE Eelco Offringa schrijver van een compagnie verkoper Voorstraat 76 1703 244 211r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Lanen 25 1779 259 173r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten westen Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Bildtstraat 18 1796 264 338v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten noorden Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper van 2/3 Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper van 1/3 Lanen 25achter 1803 266 258r
OFFRINGA, GERRIT Gerrit Offringa mr. bakker verkoper Heiligeweg 8 1774 258 193r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1765 256 94r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1765 256 137v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1772 258 40v
OFFRINGA, GERRIT wijlen Gerryt Offringa koper van 1/2 Voorstraat 32 1778 259 151v
OFFRINGA, GERRIT wijlen Gerryt Offringa koper van 1/2 Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
OFFRINGA, GERRIT wijlen Gerryt Offringa koper Lanen 25 1779 259 173r
OFFRINGA, GEERTJE Gertie Offringa koper van 1/2 Voorstraat 32 1778 259 151v
OFFRINGA, GEERTJE Gertie Offringa koper van 1/2 Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roelofs Offringa herbergierse geniaarde koper Franekereind 29oost 1738 249 350r
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roels Offringa koper door niaar Franekereind 23west 1739 250 76v
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringa, c.u. koper huis Noorderhaven 32 het Wit Hart 1717 245 286v
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringa mr. bakker verkoper Noorderhaven 32 1727 247 55v
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringa koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1739 250 18r
OOLGAARD, B. B. Ohlgaard naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgaard koper huis Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL de kopers Daniel Ohlgaard naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgaard mr. hovenier verkoper q.q. Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
OOLGAARD, B. B. Ohlgard naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1805 267 121r
OOLGAARD, B. de koper B. Ohlgard huurder tuin Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
OOLGAARD, B. B. Ohlgard hovenier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonefacius Ohlgard hovenier verkoper Heiligeweg 52 1805 267 110v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard gardenier verkoper Weverstraat 8 1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard gardenier verkoper Weverstraat 10 1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard hovenier naastligger ten westen Kruisstraat 3west 1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard hovenier verkoper Kruisstraat 3west 1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard hovenier naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgard hovenier verkoper Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
OOLGAARD, D. D. Ohlgard koopman naastligger ten westen Schritsen 26 1808 268 182r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard distillateur koper 1/2 huis met jeneverstokerij Schritsen 24 1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard koper huis Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard huurder Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, P. de erfgenamen van wijlen P. Ohlgard naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1805 267 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard verkoper Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
, ritmeester Okkingha naastligger ten noorden Hofstraat 47oost 1661 238 76r
, KORNELIS Cornelis Oldaan naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1744 251 49v
, KORNELIS Cornelis Oldaan koopman naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1747 251 176v
, KORNELIS Cornelis Oldaan koopman verkoper Hondenstraat 8 1747 251 176v
, JAN Jan Oldaan koopman naastligger ten oosten Droogstraat 61 1755 253 200v
, JAN Jan Oldaan naastligger ten westen Droogstraat 65 1755 253 205r
PIETERS, JAN de hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaan naastligger ten westen Vijver 10 1725 246 232r
, PIETER oud burgervaandrig Pieter Oldaan koper door niaar drie huisplaatsen genummerd 2, drie en 4 en waren voorheen de afgebrande gleibakkerij van Reyer Jacobs. Op huisplaats drie staat een rendmolen Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
OLDAANS, de tuin van Oldaans koopman naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1732 248 5ra
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans koper provisioneel 1/2 huis [staat: huis] Hondenstraat 8 1732 248 5ra
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans naastligger ten zuiden Vijver 10 1749 252 12v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans naastligger ten westen Vijver 10 1749 252 12v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaans naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans koper huis Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans koopman koper huis Vijver 12 1734 248 318r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaans koopman naastligger ten westen Vijver 12 1734 248 318r
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaans erflater Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaans erflater Hondenstraat 4 1752 252 231v
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaans erflater Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Rozengracht 23 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaans verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, FOKJE PIETERS de erfgenamen van zijn wijlen moeder Fokjen Pieters Oldaans verkoper Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fokjen Pyters Oldaans verkoper Bargebuurt 1765 256 109v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaans koper Rozengracht 23 1688 242 258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaans koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaans koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
OLDAANS, JAN Jan Oldaans koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
OLDAANS, JAN Jan Oldaans koper van 1/64 Droogstraat 27 1745 251 105v
OLDAANS, JAN Jan Oldaans koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
OLDAANS, JAN Jan Oldaans koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaans koopman verkoper Lanen 15 1757 254 56v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaans eerdere bewoner Noorderhaven 51 1784 261 225r
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper Noorderhaven 51 1784 261 225r
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
OLDAANS, JAN PIETERS de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaans koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaans koopman koper hof met vruchtdragende bomen en zomerhuis Vijver 6tuin 1695 243 167r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaans koopman verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pytters Oldaans naastligger ten westen Vijver 10 1699 243 393v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaans koopman koper van 2/5 schuur en stalling met een ledige plaats Droogstraat 63 1699 243 402v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaans koopman geniaarde koper van 1/2 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r
OLDAANS, JANKE JANS Janke Jans Oldaans geniaarde koper van 1/2 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margareta Oldaans koper Spinstraat 9oost 1703 244 203v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaans koopman geniaarde koper Noorderhaven 62 1710 245 102v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaans koper huis, brouwerij en mouterij Noordijs 4 1710 245 111r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaans koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 54 1731 247 389v
OLDAANS, PIETER JANS de schuur van Pieter Jansz Oldaans naastligger ten noorden Zoutsloot 51 1730 247 335r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaans koopman koper van 2/5 Droogstraat 63 1699 243 402v
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans koper 1/2 huis Rozengracht 23 1688 242 258r
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans koper huis Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans koper tuin met prieel Weverstraat ZZ 1688 242 258r
, mevrouw Oldaen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
, Oldaen koopman naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
, Oldaen koopman naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
, KORNELIS Cornelis Oldaen, bejaarde vrijgezel, oom van moederswegen van verkoperse Acke Sytses teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
, KORNELIS Cornelis Oldaen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 17 1741 250 200v
, KORNELIS Cornelis Oldaen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 17 1741 250 200v
, KORNELIS Cornelis Oldaen naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1743 250 293r
, KORNELIS Cornelis Oldaen naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost 1744 251 2ra
, KORNELIS Cornelis Oldaen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost 1744 251 2ra
, KORNELIS de tuin van Cornelis Oldaen naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1751 252 104v
PIETERS, JAN Jan Pytters Oldaen koopman naastligger Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
, MARGARETA Margarieta Oldaen verkoper Voorstraat 62 1719 246 46r
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1726 246 270v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Vijver 8 1726 246 272v
PIETERS, PIETER oud burgemeester Pyter Pyters Oldaen lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper halve houtmolen en half huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
PIETERS, PIETER gedeputeerde staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaen koper q.q. 19/24 huis Grote Bredeplaats 2 de Pauw 1684 242 35r
PIETERS, PIETER Gedeputeerde Staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaen koper q.q. 1/24 huis Grote Bredeplaats 2 de Pauw 1684 242 36r
PIETERS, PIETER Gedeputeerde Staat van Friesland Pytter Pytters Oldaen koper q.q. 1/12 huis Grote Bredeplaats 2 de Pauw 1684 242 36v
OLDAANS, de zoutkeet van Oldaens koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1693 243 36r
OLDAANS, Oldaens koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor 1710 245 128v
OLDAANS, Oldaens koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1720 246 63r
OLDAANS, Oldaens koopman naastligger ten westen Bildtstraat 22 1720 246 63r
OLDAANS, ANTJE JANS Anke Janz Oldaens verkoper van 1/5 Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, KORNELIS de tuin van Cornelis Oldaens naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaens koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaens koper 1/2 huis Hondenstraat 8 1733 248 182v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaens eigenaar van 1/2 via decreet Hondenstraat 8 1733 248 182v
OLDAANS, KORNELIS JANS de tuin van de koper Cornelis Jans Oldaens naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1733 248 182v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaens verkoper van 1/5 Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaens koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 240r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaens koopman verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 240r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaens koopman koper door niaar pakhuis Hondenstraat 4 1726 246 260r
OLDAANS, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Oldaens erflater Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaens erflater Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens koper door niaar huis Rommelhaven 24 1729 247 232v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaens verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaens naastligger ten westen Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaens verkoper Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokje Pieters Oldaens erflater Grote Kerkstraat 31oost 1772 257 250v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokjen Pieters Oldaens erflater Zoutsloot 1 1770 257 181r
OLDAANS, GRIETJE Grietie Oldaens verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS huis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaens koper grondpacht van 9-09-00 CG Heiligeweg 9 de Witte Zwaan 1679 241 52r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS huis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaens koper grondpacht van 9-09-00 CG Heiligeweg NZ de Witte Zwaan 1679 241 52r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters Oldaens koper door niaar Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
OLDAANS, GRIETJE achteruitgang hof Grietje Oldaens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Kruisstraat 5west 1728 247 85v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grytie Pyters Oldaens verkoper van 8/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
OLDAANS, JAN Jan Oldaens koopman verkoper Zoutsloot 37 1714 245 213v
OLDAANS, JAN Jan Oldaens naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1725 246 221r
OLDAANS, JAN Jan Oldaens naastligger ten westen Bildtstraat 24 1725 246 221r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1675 240 21va
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Noorderhaven 43 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Noorderhaven 41 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Liemendijk NZ 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Noordijs 15 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Noordijs 15 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. Noordijs 4 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens geniaarde koper Rozengracht 9 1694 243 111v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman geniaarde koper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Oldaens koopman naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1699 243 398v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Oldaens naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1717 245 305r
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Oldaens koopman naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
OLDAANS, JAN PIETERS de ingang van de hof van Jan Pieters Oldaens naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 57 1723 246 181v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens naastligger ten oosten Noorderhaven 49 1752 252 215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens koopman verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaens koopman koper 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaens koopman koper 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaens koopman koper 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens koopman verkoper q.q. Hondenstraat 9 1677 240 262r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens koopman verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaens verkoper q.q. Vijver 3 1754 253 149r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman koper 1/2 huis ([staat: Lb]) Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman verkoper Rozengracht 14 1687 242 215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman koper q.q. Hoogstraat 41 1691 242 345v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman koper van 1/2 pan- en estrikwerk, 2 woningen, stalling en wagenhuis Zoutsloot 1 1702 244 152r
OLDAANS, JAN PIETERS de hof van Jan Pytters Oldaens naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1703 244 190v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1703 244 197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1703 244 197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaens koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1705 244 289r
OLDAANS, JAN PIETERS de gezamelijke erfgenamen van wijlen Jan Pytters Oldaens verkoper van 1/5 Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, LIJSBET PIETERS Lijsbert Pyters Oldaens verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margarieta Oldaens koper door niaar huis Heiligeweg 7 1724 246 207v
OLDAANS, MARGARETA de weduwe Margarieta Oldaens naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1724 246 207v
OLDAANS, PIETER burgemeester Pieter Oldaens koper q.q. Zuiderhaven 11 1682 241 44va
OLDAANS, PIETER Pieter Oldaens koopman verkoper Zoutsloot 37 1714 245 213v
OLDAANS, PIETER het huis genaamd de Swarte Raven Pieter J. Oldaens naastligger ten oosten Rommelhaven 24 de Swarte Raven 1729 247 232v
OLDAANS, PIETER Pieter J. Oldaens koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 22 1729 247 245r
OLDAANS, PIETER J. Pieter J. Oldaens koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 20 1729 247 246r
OLDAANS, PIETER JANS het panwerk van Pieter Jansen Oldaens naastligger ten westen Zoutsloot 41 1709 245 93r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman koper Noorderhaven 79 1713 245 186r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman naastligger ten westen Zoutsloot 39 1714 245 210r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman verkoper Zoutsloot 39 1714 245 210r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman koper tuintie of ledige erve Rommelhaven 26 1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman koper huis waar voor de Swarte Raven plagt uit te hangen Rommelhaven 26 de Zwarte Raven 1718 246 6r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1718 246 6r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 77 1724 246 194r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman koper van 1/4 huis Bildtstraat 24 1725 246 221r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaens koopman koper van 1/4 huis verdeeld in woningen Zoutsloot 26 1728 247 62r
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester Pieter Pieters Oldaens verkoper q.q. William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
OLDAANS, PIETER PIETERS huis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 de Zwaan 1679 241 27v
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester Pieter Pieters Oldaens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester Pieter Pieters Oldaens verkoper ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaens koper Heiligeweg 9 1679 241 52r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaens koper Heiligeweg NZ 1679 241 52r
OLDAANS, PIETER PIETERS huis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaens naastligger ten oosten Heiligeweg 9 het Billands Wapen 1679 241 52r
OLDAANS, PIETER PIETERS huis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaens naastligger ten oosten Heiligeweg NZ het Billands Wapen 1679 241 52r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaens crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaens naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1725 246 221r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaens naastligger ten westen Bildtstraat 24 1725 246 221r
OLDAANS, PIETER KORNELIS Pyter Cornelis Oldaens verkoper Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaens koper huis Zoutsloot 26 1728 247 89v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaens naastligger ten noorden Zoutsloot 26 1728 247 89v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaens verkoper q.q. Noorderhaven 19 1728 247 206v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaens koopman verkoper Spekmarkt 4 1728 247 212v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Janzen Oldaens koopman koper van 1/4 huis Noorderhaven 83 1727 247 15r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pyter Pyters Oldaens koper door niaar huis genaamd het Verguld Billands Wapen Grote Kerkstraat 12 het Verguld Billands Wapen 1679 241 27v
OLDAANS, PIETER Gedeputeerde Staat van Friesland Pytter Oldaens naastligger ten westen Heiligeweg 11 1684 242 33r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jans Oldaens koopman koper van 1/2 Zoutsloot 1 1702 244 152r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaens naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1717 245 287v
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaens koopman eigenaar van 1/4 Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaens naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaens verkoper van 1/4 Noorderhaven 79 1725 246 227r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jansen Oldaens koopman koper huis, tuin, achterhuis Noorderhaven 51 1728 247 101r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Oldaensz, bejaarde vrijgezel koper door niaar kamer Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
OLDERSMA, SJOUKJE Sjouwkje Oldersma verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
, EILERT Eylert Oldhof mr. brouwer koper Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
, FOKKE Focko Oldholt koper van 1/2 Droogstraat 63 1684 242 12r
JANS, JAN Jan Jans Oldthoff verkoper Noordees (gebied) 1601 228 241r
, MEILE wijlen Meyle Olema koper Weverstraat 6 1749 252 34r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Olgaard gardenier verkoper Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
, FILIPPUS Philippus Olgaart huurder Schritsen 52 1765 256 122r
, FILIPPUS Philippus Olgard hovenier koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
JAKOBS, PIETER de erfgenamen van wijlen de heer Pieter Jacobs Olican verkoper Noorderhaven 108 1660 238 58v
JAKOBS, PIETER oud burgemeester Pyeter Jacobs Olican, c.u. brouwer koper huis waar de Drie Blauwe Croonen uitsteken Noorderhaven 108 de Drie Blauwe Kronen 1639 234 87r
, FILIPPUS Philip Oligaart verkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ 1781 260 90r
, FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
, FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
OLINGIUS, ALBERT Albert Olingius naastligger ten westen Voorstraat 72 1775 258 238r
OLINGIUS, ALBERT Albert Olingius naastligger ten westen Voorstraat 72 1776 259 25r
OLINGIUS, ALBERT HEINS Albert Heyns Olingius gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1771 257 210v
OLINGIUS, ALBERT HEINS de koper Albert Heyns Olingius, c.u. gortmaker huurder (p.j.) Voorstraat 70 1771 257 210v
OLINGIUS, JOUKE HEINS Jouke Heins Olingius koopman koper huis Zoutsloot 1 het Halfgemaakte Schip 1767 256 258r
, Alb. Olingus koopman verkoper Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, JOUKE burgemeester Jouke Olingus verkoper Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
, JOUKE Jouke H. Olingus naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1809 268 274v
, JOUKE wethouder Jouke Olingus verkoper Rozengracht 7west 1810 269 25v
, PIER Pier Olinius naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1769 257 96v
, de weduwe van Olinjus naastligger ten westen Lanen 47 1797 265 28v
, ALBERT wijlen Albert Olinjus koper Lanen 45 1792 264 43r
JOUKES, HEIN wijlen Hein Joukes Olinjus grootschipper verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, dochter van de koper eigenaar van 1/2 Rozengracht 7 1785 261 263r
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, minderjarige koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus verkoper van 1/2 Rozengracht 7 1802 266 130r
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten oosten Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten westen Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1807 267 312r
, J. de Heer J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1808 268 94r
, JOHANNES Johannes Olinjus stadsbierdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
, JOHANNES Johannes Olinjus verkoper Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
, JOUKE Joucke Olinjus naastligger ten noorden Voorstraat 81een_achter 1795 264 257r
, JOUKE burgemeester Jouke Olinjus verkoper Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
, JOUKE oud burgemeester Jouke Olinjus verkoper Zoutsloot NZ 1783 261 64r
, JOUKE gezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman koper huis Lanen 18 1783 261 104v
, JOUKE het volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjus naastligger ten zuiden Lanen 18 1783 261 104v
, JOUKE gezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman koper woning Kroonsteeg 3 1783 261 104v
, JOUKE het vorige perceel, gekocht door Jouke Olinjus naastligger ten noorden Kroonsteeg 3 1783 261 104v
, JOUKE oud burgemeester Jouke Olinjus niaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
, JOUKE oud burgemeester Jouke H. Olinjus procureur fiscaal verkoper q.q. Lanen 78 1792 264 59r
, JOUKE oud burgemeester Jouke Olinjus koper benedenhuis Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
, JOUKE Heer Jouke H. Olinjus koper 5/8 van 6 pm greidland als blekerij ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, JOUKE Jouke H. Olinjus verkoper q.q. Lanen 42 1798 265 72r
, JOUKE Jouke H. Olinjus verkoper van 1/2 Rozengracht 7 1802 266 130r
, JOUKE schepen Jouke H. Olinjus verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
HENDRIKS, JOUKE oud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus koper huis en tuin Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
HENDRIKS, JOUKE oud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus koper huis Grote Ossenmarkt 14 1783 261 103v
HENDRIKS, JOUKE Oud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus koper 1/2 huis en grote dubbele hof Rozengracht 7 1785 261 263r
HENDRIKS, JOUKE vroedsman Jouke Hendriks Olinjus koper huis Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
HENDRIKS, JOUKE schepen en lid gemeentebestuur Jouke Hendriks Olinjus koper 1/4 huis Brouwersstraat 12 1806 267 267v
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis Oliphier koper Rozengracht 27 1631 232 178r
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Franekereind 18 1626 231 99v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, KORNELISKE Cornelis Jansen Oliphier verkoper q.q. Franekereind 18 1626 231 99v
JANS, KORNELISKE Cornelis Jansen Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
, JAN Jan Oliphier naastligger ten westen Lanen NZ 1615 229 263r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, MAAIKE de weduwe Maycke Jans Oliphier huurder (Maycke mag nog 4 jaar in het pand wonen met gebruik van 1 achterkamer, vooropkamer, houtkamerke en de voorhuiszolder.) Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
JANS, MAAIKE Maycke Jans Oliphier verkoper Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphier bewoner Voorstraat NZ 1622 230 332v
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphier, voor zich en haar kinderen verkoper Voorstraat NZ 1622 230 332v
JANS, ANTJE Antie Jans Oliphiers koper Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Hofstraat ZZ 1631 233 25r
OLIVIER, de erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier naastligger ten oosten Lanen 33 1779 259 209v
OLIVIER, de erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier naastligger ten oosten Lanen 29 1779 259 303r
OLIVIER, CHRISTINA Christina Olivier verkoper Voorstraat 28 1682 241 186r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 53 1614 229 190v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 36 1614 229 191r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten westen Voorstraat 30 1616 230 20r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1622 230 332v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS de erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten oosten Voorstraat 26 1640 234 107v
OLIVIER, KORNELIS Cornelis Ariaesn Olivier teruggetrokken niaarverzoeker ratione sanguinis William Boothstraat OZ 1620 230 252r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arians Olivier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Olivier koper 1/4 tuinkamer Wortelstraat NZ 1625 231 63r
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper onbekend 1622 230 331v
OLIVIER, J. oud burgemeester J. Olivier naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
OLIVIER, JAN mr. Jan Olivier koper Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
OLIVIER, JAN Jan Olivier naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
OLIVIER, JAN Jan Olivier schooldienaar koper Tiepelsteeg 1740 250 87r
OLIVIER, JAN Jan Olivier schoolmeester koper huis Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
OLIVIER, JAN Jan Olivier schoolmeester naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
OLIVIER, JAN Jan Olivier naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1743 251 12v
OLIVIER, JAN Jan Olivier naastligger ten westen Lanen 39 1744 251 32r
OLIVIER, JAN Jan Olivier naastligger ten noorden Lanen 39 1744 251 32r
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Olivier naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1748 251 229v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Olivier naastligger ten oosten Lanen 35 1751 252 109v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Olivier naastligger ten westen Lanen 39 1752 253 5v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Olivier naastligger ten noorden Lanen 39 1752 253 5v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Olivier naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1752 253 30v
OLIVIER, JAN gezworen gemeensman Jan Olivier verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 132r
OLIVIER, JAN burgemeester Jan Olivier naastligger ten oosten Lanen 29 1766 256 151v
OLIVIER, JAN de weduwe van burgemeester Jan Olivier naastligger ten oosten Lanen 31 1772 258 39v
OLIVIER, LIJSBET Lijsbeth Olivier bewoner Zoutsloot 58 1680 241 61r
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivier verkoper William Boothstraat OZ 1620 230 252r
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivier koper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
OLIVIER, MAAIKE JANS Maycke Jans Olivier verkoper Voorstraat 3 1616 230 53r
ALLEMA, Ollema koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1725 246 219v
ALLEMA, Ollema koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
ALLEMA, GEERTJE Geertje Ollema koper door niaar van 1/2 Voorstraat 57achter 1751 252 167v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 13 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 11 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 5 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 7 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 9 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Herenwaltje 17 1791 263 364r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Nieuweburen 23 1791 263 366v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Molenpad 6 1791 263 369r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Lanen 71 1791 263 370ar
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollema koopman koper royaal pakhuis Noorderhaven 68 1700 244 61v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema koopman verkoper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema koopman koper door niaar huis, hof en schuur Zoutsloot 1 1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema verkoper Liemendijk 1691 242 353r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Jancke Jacobs Ollema koper Zoutsloot 32 1732 248 142v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Franekereind 15 1715 245 250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema koper van 1/2 zoutkeet, pakhuis en twee huizen William Boothstraat 31 1718 246 24r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Schritsen 1west 1735 249 73v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Heiligeweg 58 1739 250 65r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Zoutsloot 32 1739 250 75v
ALLEMA, MEILE Meile Ollema koper huis (vier woningn en een paardestal) Weverstraat 13 1717 245 292v
ALLEMA, MEILE Meile Ollema koper huis Lanen 71 1727 247 10r
ALLEMA, MEILE Meile Ollema koopman koper huis Kromme Elleboogsteeg 7 1729 247 218v
ALLEMA, MEILE Meile Ollema koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1734 248 341r
ALLEMA, MEILE Meile Ollema koopman verkoper Kerkpoortstraat 7achter 1735 249 24v
ALLEMA, MEILE Meile Ollema verkoper Weverstraat ZZ 1736 249 145v
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollema koper Molenpad 1749 252 35r
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollema koper door niaar van 1/2 Voorstraat 57achter 1751 252 167v
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meile Jacobs Ollema koper huis en hof Voorstraat 55 1720 246 68v
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1727 246 304v
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1727 246 304v
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman naastligger ten westen Weverstraat 13 1728 247 5ra
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1732 248 120r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman verkoper Noorderhaven 104 1732 248 120r
ALLEMA, MEILE Meyle Ollema koopman naastligger ten westen Lanen 73 1743 251 3r
ALLEMA, MEILE wijlen Meyle Ollema koper Herenwaltje 17 1749 252 36r
ALLEMA, MEILE de weduwe van Meyle Ollema naastligger ten zuiden Franekereind 40 1750 252 83r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollema bontreder verkoper Noorderhaven 68 1723 246 177r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollema koper huis, plaats, tuin genaamd de Witte Arend Noorderhaven 104 de Witte Arend 1726 246 282r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollema naastligger ten westen Noorderhaven 104 1726 246 282r
PIETERS, GEERTJE wijlen Geertie Pieters Ollemans verkoper Voorstraat NZ 1624 230 390r
JORIS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 6 1619 230 198v
JORIS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1619 230 198v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphen herbergier bewoner en gebruiker Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphen herbergier verkoper Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
, PAULUS wijlen Paulus Olpherts koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
OLTHOF, ALT Ayelt Olthof mr. brouwer verkoper Kruisstraat 1768 257 67v
OLTHOF, ALT Ayelt Olthof mr. brouwer verkoper Kruisstraat 8 1768 257 68r
OLTHOF, ALT Aylt Olthof mr. brouwer betrokkene onbekend 1768 257 60r
OLTHOF, ALT Aylt Olthof mr. brouwer koper 1/3 huis en tuin Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
OLTHOF, ALT Aylt Olthof mr. brouwer verkoper Kruisstraat 8 1778 259 136r
OLTHOF, EILERT Eilert Olthof, c.s. naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1768 257 89r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof mr. brouwer koper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1767 256 252r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof, c.s. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof eigenaar van 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1774 258 150v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof koper door niaar van 1/3 (werknemer mouterij en turfhuis voor 4-00-00 CG p.w.) Kruisstraat 8 1776 258 259v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker koper huis Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof bottelier v.h. brouwer verkoper Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof mr. brouwer verkoper van 1/2 Kruisstraat 8 1781 260 105r
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker koper Kruisstraat 8 1778 259 136r
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker eigenaar van 1/3 Kruisstraat 8 1778 259 136r
OLTHOF, JAN Jan Olthof verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
OLTHOF, JAN Jan Olthof verkoper q.q. Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer koper van 1/3 mouterij en turfhuis Kruisstraat 8 1776 258 259v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer verkoper van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
OLTHOF, EGBERT Eybert Olthoff naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
OLTHOUT, FOKKE wijlen Focke Oltholt verkoper van 1/2 Droogstraat 63 1693 243 42v
OLY, FOLKERT JANS Folckert Janssen Oly, c.soc. verkoper Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v
, SIBBELTJE Sibbella Ommelo koper Franekereind 21 1801 266 49r
, SIBBELTJE Sibbella Ommelo huurder Franekereind 21 1801 266 49r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides verkoper q.q. Schritsen 36 1784 261 190r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides verkoper q.q. Schritsen 38 1784 261 190r
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneides verkoper q.q. Schritsen 36 1784 261 190r
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneides verkoper q.q. Schritsen 38 1784 261 190r
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneides verkoper q.q. Schritsen 36 1784 261 190r
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneides verkoper q.q. Schritsen 38 1784 261 190r
WESSELS, PIETER de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER een kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersman verkoper onbekend 1601 228 239r
WESSELS, Pyther Wessels Ongersman verkoper Brouwersstraat 1597 228 25v
, STEFFEN Steffen Onland, c.u. bontwever koper huis Hoogstraat 12 1768 257 77v
, ANDRIES Andries Onsman, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 29 1802 266 105r
, ANDRIES Andries Onsman koper huis Schritsen 31 1805 267 132r
, ANDRIES Andries Onsman huurder Lanen 38 1805 267 140r
, H. H. Onsman naastligger ten zuiden Lanen 38 1808 268 44v
, B. B. Oohlgard hovenier huurder Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
OOLGAARD, B. B. Oolgaard hovenier en kooltjer verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonifacius Oolgaard gardenier koper huis en erf, vroeger leerlooierij Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard naastligger ten westen Vijverstraat 14 1778 259 132r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard gardenier koper huis Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard mr. hovenier verkoper q.q. Weverstraat 14 1789 263 375r
OOLGAARD, FILIPPUS Phylip Oolgaard hovenier koper huis Vijverstraat 8 1768 257 70v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier koper huis Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, Oolgard hovenier naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1779 259 178r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Oolgard hovenier koper tuin en zomerhuis Kruisstraat 3west 1788 262 276av
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Oolgard naastligger ten westen Kruisstraat 3west 1788 262 276av
OOLGAARD, DANIEL Daniel Oolgard distillateur koper 1/2 huis Schritsen 24 1796 264 319v
OOLGAARD, FILIPPUS Ph. Oolgard naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard hovenier koper huis en tuin Heiligeweg 52 1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1785 262 27r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten noorden Heiligeweg 50 1785 262 27r
, BONIFATIUS Bonifacius Oolgardt koper q.q. huis (p.j.) Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
, BEREND Beerend Oorthuis naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1810 269 66v
, BEREND Beernd Oorthuis koper huis Heiligeweg 70 1789 263 156r
, BEREND Beernd Oorthuis naastligger ten zuiden Franekereind 4 1792 264 49v
, BEREND Berend Oorthuis brouwersknecht geniaarde koper Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
, BEREND Berend Oorthuis geniaarde koper Schritsen 43 1789 263 73v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Zoutsloot 107 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, HARMKE Harmina Johanna Oorthuis huurder voorbovenkamer Noorderhaven 36 1781 260 100v
, JAN Jan Oorthuis huurder Lanen 54 1810 269 110r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten oosten Lanen 19 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorp voormalig huurder Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorp, c.u. koper Lanen 21 1792 264 55v
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorp schildersbaas koper huis Lanen 21 1801 266 19r
OOSTERBAAN, A. de weduwe van A. Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaan verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, ASSUERUS meerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaan koper huis en bakkerij Brouwersstraat 28 1788 262 262v
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaan mr. bakker koper huis Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaan koper door niaar kamer onbekend 1669 239 193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaan koper provisioneel huis, hof met prieel Liemendijk NZ 1679 241 6ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1684 242 22r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Liemendijk NZ 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Bargebuurt 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Ewerts Oosterbaan verkoper Noorderhaven 18 1737 249 183r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1745 251 68v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1752 253 272r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, c.sorore naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1789 263 175v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1808 268 158v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan koopman koper q.q. Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1741 250 151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1741 250 152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21 1747 251 182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1752 252 214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1739 250 41v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Nutstraat WZ 1731 248 34r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1746 251 116r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zoutsloot 18 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAASKE ARJENS Claeske Arjens Oosterbaan, minderjarige verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, E. vroedsman E. A. Oosterbaan verkoper Noorderhaven 24 1708 245 75r
OOSTERBAAN, E. de weduwe van E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1774 258 187v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eevert Arjens Oosterbaan verkoper Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan lijnslager en koopman koper kamer Achterstraat ZZ 1688 242 240v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan lijnslager en koopman naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1688 242 240v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan, zoon van de verkoper koopman koper twee lijnbanen en een hof ([voor de twee percelen in deze akte]) Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan koopman koper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaan advocaat koper Noorderhaven 41 1787 262 159r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman gebruiker tuin Hofstraat 16 1734 248 353r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Anjelierstraat 8 1740 250 85r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten westen Noordergrachtswal 1742 250 238r
OOSTERBAAN, EVERT stal van Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1750 252 88r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1754 253 150r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Liemendijk 4 1759 254 180v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1768 257 90v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan zoutbrander en koopman koper hof of tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Droogstraat 21achter 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21achter 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan zoutbrander en koopman koper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Droogstraat 21 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan zoutbrander en koopman koper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Droogstraat 23 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 23 1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1777 259 41v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan advocaat verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
OOSTERBAAN, EVERT dr. Evert Oosterbaan huurder Noordijs 23 1797 265 56v
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1800 265 252r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjen Oosterbaan mr. lijnslager verkoper Noorderhoofd 3 1708 245 45r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de hof van Evert Arjens Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1686 242 122v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens Oosterbaan koper 4/5 huis Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan, c.u. eigenaar van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens Oosterbaan koper 1/2 timmerhelling en 1/2 huis Zoutsloot 1 1695 243 151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens Oosterbaan eigenaar van 1/2 Zoutsloot 1 1695 243 151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaan naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1695 243 151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1699 244 3r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager verkoper Zoutsloot 1 1699 244 3r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager naastligger ten noorden Zoutsloot 9 1699 244 3v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES koopman Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Clasen Oosterbaan naastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman koper huis Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman koper pakhuis Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman koper huis Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman verkoper Kruisstraat 10oost 1755 253 211r
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan verkoper Voorstraat 76 1755 253 211v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman verkoper Grote Werf 2 1755 253 212v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heeres Oosterbaan koopman verkoper Liemendijk 3 1759 254 237v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Evert Heres Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 111 1731 248 35r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Evert Jansen Oosterbaan koper huis of woning Lanen 71twee_achter 1703 244 222v
OOSTERBAAN, EVERT JANS de kopers Evert Jansen Oosterbaan, c.u. naastligger ten oosten Lanen 71twee_achter 1703 244 222v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Ewert Arjens Oosterbaan verkoper Achterstraat NZ 1699 244 1v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Ewert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager verkoper Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Ewert Arjens Oosterbaan, c.u. mr. lijnslager verkoper Zoutsloot 9 1699 244 3v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Ewert Arjens Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1700 244 83r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1701 244 102v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper huis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstal Voorstraat 85 1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 85 1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
OOSTERBAAN, EVERT HERES Ewert Heeres Oosterbaan koper van 1/3 Noorderhoofd 3 1733 248 225v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan verkoper van 1/4 Zoutsloot 47 1701 244 103r
OOSTERBAAN, EVERT JANS de hof van Ewert Jansen Oosterbaan naastligger ten westen Rapenburg 16 1701 244 117v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan koopman koper huis, hof en pakhuis of kamer daarachter Voorstraat 14 1701 244 118v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan mr. lijnslager en koopman verkoper Rapenburg 8 1702 244 165v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten oosten Rommelhaven 16 1734 248 301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten zuiden Rommelhaven 16 1734 248 301v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaan naastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter 1729 247 242v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 89 1734 248 352r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper huis, tuin Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS meerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, hof en stal Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS wijlen Foekjen Everts Oosterbaan bewoner Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, zomerhuis en boomgaard Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan eigenaar van 1/2 Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper pakhuis 2 vierkanten hoog Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS de hof van Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1731 247 372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 83achter 1731 247 372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 3/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS het huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS de tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten westen Voorstraat 89 1734 248 352r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS wijlen Foekjen Everts Oosterbaan, bejaarde vrijster erflater Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, GEERTJE ARJENS wijlen Geertie Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, GEERTJE Geertje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, GEERTJE wijlen Geertje E. Oosterbaan erflater William Boothstraat 31 1791 263 332v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Gertie Everts Oosterbaan koper door niaar Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper Nutstraat WZ 1731 248 34r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan erflater Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Voorstraat 99 1739 250 69v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaan doopsgezind predikant verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaan doopsgezind predikant verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
OOSTERBAAN, HERE Heere Oosterbaan leraar van de doopsgezinden koper huis Vismarkt 1 1788 262 249r
OOSTERBAAN, HERE ds. Heere Oosterbaan doopsgezind predikant verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
OOSTERBAAN, HERE Heere Oosterbaan doopsgezind predikant koper huis, tuin met zomerhuis Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
OOSTERBAAN, HERE ds. Heere Oosterbaan verkoper van 2/3 Noordijs 5 1804 267 93v
OOSTERBAAN, HERE EVERTS studiosus Heere Everts Oosterbaan verkoper Hoogstraat 3 1758 254 161v
OOSTERBAAN, HERE EVERTS Heere Everts Oosterbaan verkoper Hoogstraat 5 1758 254 166r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman koper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning Schoolstraat 2 1791 263 340v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakkersknecht koper huis en bakkerij Lanen 46 1798 265 107r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 32 1800 265 257v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 30 1800 265 260r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuidersteeg 1 1800 265 261r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, kleinkind van de erflaters koopman verkoper Zuiderstraat 14 1800 265 262r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman verkoper Nieuweburen 7 1800 265 263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman verkoper Brouwersstraat 24 1800 265 264r
OOSTERBAAN, JAKOB neef van de koper Jacob Oosterbaan koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven 40 1801 265 281v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman eerdere eigenaar Zuiderhaven 32 1801 265 290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman eerdere eigenaar Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1802 266 138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1803 266 252r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan verkoper Schoolstraat 2 1807 268 6r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan naastligger ten noorden Schritsen 37 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan mr. bakker verkoper Lanen 46 1810 269 49v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS de hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan verkoper Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS de hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan verkoper Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaan koper Franekereind 23oost 1810 269 59v
OOSTERBAAN, K. de heer K. Oosterbaan naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Klaas Everts Oosterbaan koopman koper door niaar 1/2 huis Zoutsloot 18 1745 251 68v
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaan schoolmeester koper huis Lanen 5 1747 251 185r
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTS Stijntie Ewerts Oosterbaan geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaan koper huis Noorderhaven 26 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS de koper Taetske Everts Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 26 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaan koper Noorderhaven 24 1708 245 75r
OOSTERBAAN, TRIJNTJE Trijntie Oosterbaan, meerderjarige ongehuwde dochter koper door niaar huis Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE EVERTS ongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE Trijntje Oosterbaan, c.u. huurder Noordijs 1 1731 248 36r
OOSTERBAAN, TRIJNTJE wijlen Trijntje Oosterbaan bewoner Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE wijlen Trijntje Oosterbaan erflater Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE Trijntje Oosterbaan voormalig eigenaar Franekereind 34 1782 260 252r
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan koper Noorderkade 23 1800 265 208r
OOSTERBAAN, IEMKJE ARJENS Ymcke Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
OOSTERBAAN, IETJE Ytie Oosterbaan, meerderjarige ongehuwde dochter koper door niaar Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, IETJE EVERTS ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, IETJE Yttje Oosterbaan, c.u. huurder Noordijs 1 1731 248 36r
OOSTERBAAN, IETJE Yttje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaen naastligger ten noorden onbekend 1669 239 193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koopman koper schuur geschikt voor stalling van 4 paarden Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koper ledige plaats Achterstraat NZ 1682 241 199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen naastligger ten westen Achterstraat NZ 1682 241 199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r
OOSTERBAAN, E. wijlen E. C. Oosterbaen verkoper Kruisstraat 10west 1728 247 74v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen koper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen koper 1/2 timmerhelling en huis Zoutsloot 1 1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper paardenstal of pakhuis Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES huis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper kamer Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, c.u. geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Ariens Oosterbaen koper 1/2 pakhuis Zuiderhaven 18 1697 243 314r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Ariens Oosterbaen verkoper Zuiderhaven 18 1697 243 315v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Evert Arjens Oosterbaen verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1699 243 398r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES gesterkt met Evert Claesen Oosterbaen koper Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rapenburg 12 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Rapenburg 10oost 1712 245 315v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Evert Jansen Oosterbaen koopman verkoper Hoogstraat 17 1698 243 334v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1696 243 207r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaen koper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachter Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES van voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Ewert Claesen Oosterbaen koopman erflater Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen koopman verkoper Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten Rapenburg 8 1689 242 291v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Rapenburg 12 1729 247 274v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1729 247 274v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1729 247 278r
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaen naastligger ten noorden Voorstraat 83 1729 247 278r
OOSTERBAAN, FOEKJE pakhuis Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaen verkoper Kruisstraat 10west 1728 247 74v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Ewerts Oosterbaen, meerderjarige dochter verkoper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaen koper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertje Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaen erflater Kruisstraat 10west 1728 247 74v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Ewerts Oosterbaen verkoper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen koper huis Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen naastligger ten oosten Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen naastligger ten noorden Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTS wijlen Stijntje Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout koper Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
OOSTERHOUT, KOOP Coop Oosterhout herbergier Het Wapen van Barradeel koper huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v
OOSTERHOUT, HANS Hans Oosterhout verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
OOSTERHOUT, J. burgemeester J. Oosterhout naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1788 262 297r
OOSTERHOUT, JAN vroedsman Jan Oosterhout verkoper q.q. Hoogstraat 13 1785 262 6r
OOSTERHOUT, JAN burgemeester Jan Oosterhout verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
OOSTERHOUT, JAN burgemeester Jan Oosterhout verkoper q.q. Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
OOSTERHOUT, JAN burgemeester Jan Oosterhout koper huis Noorderhaven 62 1790 263 250r
OOSTERHOUT, JAN oud burgemeester Jan Oosterhout verkoper Noorderhaven 62 1793 264 92v
OOSTERHOUT, JAN HANSES Jan Hansen Oosterhout koper huis met tuin Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
OOSTERHOUT, JANKE Jantje Oosterhout koper 1/3 huis, bakkerij en tuin Zoutsloot 79 1795 264 260r
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout verkoper Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
OOSTERHOUT, JANKE JANS Jantje Jans Oosterhout koper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
OOSTERHOUT, JANKE JANS Jantje Jans Oosterhout koper 1/3 huis, bakkerij en tuin Zoutsloot 79 1802 266 145r
OOSTERHOUT, RINSKE JANS Rinske Jans Oosterhout koper Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
OOSTERHOUT, RINSKE JANS Rinske Jans Oosterhout verkoper Zuiderhaven 1oud 1777 259 88r
OOSTERHOUT, TRIJNTJE Trijntie Oosterhout koper huis en stokerij Brouwersstraat 8 1794 264 195r
OOSTERHOUT, TRIJNTJE Trijntje Oosterhout verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE Trijntje Oosterhout koper Zoutsloot 79 1790 263 251v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE de boedel van wijlen Trijntje Oosterhout verkoper Brouwersstraat 8 1795 264 258v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE de boedel van Trijntje Oosterhout verkoper Zoutsloot 79 1795 264 260r
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker koper huis, plaats en tuin Hoogstraat 53 1725 246 222r
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Antonis Oosterhuyzen gardenier verkoper Hoogstraat 53 1725 246 238r
OOSTERVEEN, burgemeester Oosterveen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
OOSTERVEEN, de hof van oud burgemeester Oosterveen naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1709 245 86r
OOSTERVEEN, de crediteuren van oud burgemeester Oosterveen, c.u. verkoper Nieuwstraat 42 1712 245 172av
OOSTERVEEN, de crediteuren van oud burgemeester Oosterveen, c.u. verkoper Kerkpad 32achter 1712 245 173r
OOSTERVEEN, de crediteuren van de olde burgemr. Oosterveen, c.u. verkoper Nieuwstraat 42 1712 245 174v
OOSTERVEEN, de zoutketen van Oosterveen koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1727 246 300r
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS vroedsman Hans Cornelis Oosterveen koper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet Nieuwstraat 40 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS vroedsman Hans Cornelis Oosterveen koper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveen eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 40 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveen eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS grondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveen eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1708 245 53r
OOSTERVEEN, JETSKE Jetske Oosterveen koper Rommelhaven 18drie_achter 1732 248 71v
OOSTERVEEN, JETSKE Jetske Oosterveen verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen koper hof en zomerhuis Kruisstraat 3west 1767 256 244r
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen huurder (p.j.) Kruisstraat 3west 1767 256 244r
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld koper huis Hoogstraat 28 1767 256 245v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld verkoper Hoogstraat 28 1769 257 113v
, GEERT Geert Oostman, c.u. koper huis Romastraat 12 1670 240 9r
, GEERT Geert Oostman verkoper Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechs naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten oosten onbekend 1603 228 353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten zuiden onbekend 1603 228 353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten westen onbekend 1603 228 353r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r
, LUCAS Lucas Pieter Ooy mr. grofsmid koper huis Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
, LUCAS wijlen Lucas P. Ooy verkoper Hofstraat 14 1809 268 301r
, LUCAS wijlen Lucas P. Ooy verkoper Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters Ooy naastligger ten noorden Zuiderhaven 21 1802 266 104r
JANS, PIETER Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v
OPPEDIJK, JAN WALLES wijlen Jan Walles Oppedijk erflater Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jans Oppedijk koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jansz Oppedijk koopman verkoper Zuiderstraat 10 1806 267 287r
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters Oppedoes koper huis en steede Noorderhaven NZ 1600 228 195r
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
KLASES, TEUNIS Thoenis Claessen Opperduys koopman koper kamer Rozengracht 1652 236 207r
, DIRK Dirk Opperman naastligger ten zuiden Zoutsloot 1681 241 129v
, JAN Jan Opperman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
, LIEUWE de weduwe van Liuue Orangie naastligger ten oosten Noorderhaven 70 1661 238 73r
, PAULUS Paulus Orinus verkoper Hoogstraat 5 1630 232 125v
H., JOHANNES Johannes H. Orisand verkoper Vianen 22 1810 269 15v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisand varensgezel koper huis Vianen 22 1809 268 232v
ORNIA, JANKE Jantyen Ornia verkoper Voorstraat 38 1619 230 193r
GERRITS, BAARTJE Baetje Gerrits Orsinga koper Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v
GERRITS, Baettie Gerrits Orsinga eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GERRITS, DIEUWKE Dieucke Gerryt Orsinga naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper q.q. William Boothstraat 39 1666 239 8va
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
SIKKES, GERRIT het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 65v
SIKKES, GERRIT het huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 10va
SIKKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Molenpad 1 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Weverstraat 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT de twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga verkoper Nieuwstraat 62 1665 239 26r
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga koper kamer Weverstraat NZ 1668 239 163v
GERRITS, JANKE Jancke Gerrits Orsinga geniaarde koper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
, JANKE Janke Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
, JANKE Janke Orsinga koper tuin Moriaanstraat 1722 246 132v
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga koper Brouwersstraat 11 1691 242 343r
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga huurder voor 15 jaren Brouwersstraat 11 1691 242 343r
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
GERRITS, JANKE de erfgenamen van wijlen Janke Gerryts Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 12 1751 252 175v
GERRITS, IETJE Jidtie Gerryts Orsinga naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1720 246 59r
GERRITS, IETJE Ytje Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
OS, GOVERT Govert van Os huurder Lanen 80 1598 228 109r
OS, GOVERT Govert van Os verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, HARMEN Harmen van Osenbrugh koper kamer Liemendijk 1624 231 20v
OSINGA, A. A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1775 258 207v
OSINGA, A. oud burgemeester A. Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1773 258 4ra
OSINGA, ALBERT burgemeester Albert Osinga verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 128v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1758 254 128v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 131r
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v
OSINGA, ALBERT IEPES de tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
OSINGA, GEERTJE Geertje S. Osinga koper door niaar Brouwersstraat 10 1790 263 228r
OSINGA, HISKE Hiske Osinga verkoper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
OSINGA, HISKE Hiske Osinga koper Voorstraat 74 1781 260 51v
OSINGA, HISKE Hiske Osinga verkoper Hoogstraat 20 1781 260 54v
OSINGA, HISKE Hiske Osinga verkoper Voorstraat 74 1783 261 29r
OSINGA, HISKE Hiske Osinga koper Voorstraat 34 1785 261 309r
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Molenpad 11 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
OSINGA, HOTSE DOUWES Hotse Douwes Osinga verkoper Zuiderhaven 1684 242 45v
OSINGA, JANKE GERRITS Janke Gerrits Osinga verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
, EVERT Evert Ostkotte verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, KOENRAAD Coenraad Ostwald naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
, KOENRAAD Coenraad Ostwald naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
, BAARTJE Baatje Oswald verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
, KOENRAAD Coenraad Oswald hofmeester op het Prinsenjacht koper huis Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
, KOENRAAD Coenraad Oswald naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1759 254 218ar
, KOENRAAD Coenraad Oswald naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
, KOENRAAD Coenraad Oswald naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Oswald verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
, GRIETJE Grietje Oswald verkoper Zoutsloot 51 1807 268 4r
, H. H. Oswald koopman huurder Brouwersstraat 8 1794 264 195r
, JOHANNES Johan Georg Oswald mr. blikslager koper huis Voorstraat 45 1780 259 276r
, JOHANNES Johannes Oswald mr. blikslager verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
, JOHANNES Johannes Oswald mr. blikslager verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
, JOHANNES Johannes Oswald verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
, JOHANNES Johannes G. Oswald mr. blikslager verkoper Voorstraat 45 1789 263 89r
, M. M. D. van Otterlo bankier verkoper q.q. Hoogstraat 27 1794 264 220r
, MICHIEL Michael Dirk van Otterlo bankhouder koper huis ([staat: of 204-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Noorderhaven 101 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Droogstraat 55 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Liemendijk 1790 263 185r
, MICHIEL Michel Dirk van Otterloo kassier in de Bank van Lening verkoper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
, KORNELIS Cornelis Oudaan naastligger ten noorden Vijverstraat 11 1739 250 74v
, KORNELIS de tuin van Cornelis Oudaans koopman naastligger ten westen Vijver 8 1739 250 18v
OLDAANS, AALTJE Aeltie Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
OLDAANS, MARIA PIETERS Maritie Pieters Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
OUDEBOON, GERRIT Gerrit Oudeboon huurder Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
OUDEBOON, GERRIT Gerryt Oudeboon mr. metselaar verkoper van 1/2 Karremanstraat 30 1795 264 247v
OUDEBOON, SIEMEN wijlen Simon Oudeboon huurder Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
, KORNELIS Corneelis Oudeman verkoper Brouwersstraat 3 1752 253 23v
, KORNELIS Cornelis Oudeman trekveerschipper verkoper Schritsen 62 1764 256 86v
OUDENDAG, M. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag naastligger Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
OUDENDAG, M. M. Oudendag naastligger ten zuiden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
, KORNELIS Corneelis Ouderman koper huis Schritsen 62 1753 253 37v
OUDKERK, JOHANNES wijlen Johannis Oudkerk verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoff weversgezel koper Achterstraat 1726 246 263r
, MATTEUS Matthijs Ouwendag mr. hoedenmaker koper huis Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
TJEERDS, MATTEUS Matthijs Tjeerds Ouwendag koper huis, thans ledig Voorstraat 13 1795 264 280r
, J. burgervaandrig J. Ouwerkerk naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1717 245 281v
, JOHANNES Johannes Ouwerkerk mr. bakker verkoper Voorstraat 81 1707 245 24r
, JOHANNES Johannes Ouwerkerk, c.u. verkoper Rozenstraat 1 1709 245 91v
, JOHANNES Johannes Ouwerkerk, c.u. mr. bakker koper huis Noorderhaven 105 1713 245 195v
, JOHANNES burgervaandrig Johannes Ouwerkerk, c.u. verkoper Noorderhaven 105 1717 245 302r
JANS, JOHANNES Johannis Jansen Ouwerkerk mr. bakker koper huis genaamd Almenum Rozenstraat 1 Almenum 1707 245 14r
OVERBEEK, GERRIT de weduwe van Gerrit Overbeek huurder (p.j.) Weverstraat 11 1791 263 360r
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeek verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeek huurder (p.j.) Moriaanstraat 9 1784 261 163v
AUKES, OTTE Otte Auckes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1752 252 199v
AUKES, OTTE Otte Aukes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1752 253 8r
OVERDIJK, A. A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1808 268 177v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Hondenstraat 5west 1802 266 157v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk naastligger ten noorden Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk verkoper Hondenstraat 5west 1805 267 162v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk wijdschipper koper door niaar huis en tuintje Zoutsloot 45 1761 255 57v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper verkoper Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES de weduwe van Claas Ottes Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1784 261 131r
OVERDIJK, KLAAS OTTES wijlen Claas Ottes Overdijk, c.u. erflater Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, GRIETJE Grietje Overdijk koper Bildtstraat 14 1809 268 256r
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, JELLE KLASES Jelle Claases Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbert Ottes Overdijk koper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbeth Ottes Overdijk verkoper Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
OVERDIJK, O. O. Overdijk naastligger ten westen Noorderhaven 18 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1797 265 14r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk verkoper Noorderhaven 18 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1810 269 10r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker koper perk en looierij Bargebuurt 1789 263 173v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 16 1809 268 218v
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otto Aukes Overdijk naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1728 247 124r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk mr. schoenmaker verkoper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijk mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 1achter 1798 265 124r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijk mr. schoenmaker huurder (p.j.) Hoogstraat 1achter 1798 265 124r
OVERHART, Overhart bode naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1710 245 138r
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
OVERHART, THOMAS Tomas Overhart aanhandelaar Hoogstraat 10 1704 244 242v
OVERHART, THOMAS Tomas Overhart aanhandelaar Rommelhaven 11 1704 244 244r
OVERHART, THOMAS Tomas Overhart naastligger ten westen Voorstraat 57 1718 246 5v
OVERHART, THOMAS Tomas Overhart verkoper Voorstraat 57 1718 246 5v
, JOHANNES Johannes Overmeyer, c.u. huurder Bargebuurt OZ 1767 257 26r
, JOHANNES Johannes Overmeyer bewoner (p.w.) Vissersstraat 12 1773 258 107r
, JOHANNES Johannes Overmeyer, c.u. huurder (p.w.) Vissersstraat 12 1779 259 168r
OVERNEI, MAAIKE JOHANNES Maycke Joannes Overney protesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overse verkoper Noorderhaven 66 1733 248 178v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overse verkoper Lanen 29 1733 248 181v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overse mr. brouwer koper 5/9 huis Hondenstraat 9 1734 248 322r
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overse mr. brouwer naastligger ten westen Hondenstraat 9 1734 248 322r
OVERZEE, JAN Jan Oversee wijdschipper geniaarde koper Droogstraat 16 1728 247 147r
OVERZEE, JAN Jan Oversee wijdschipper koper Lanen 29 1728 247 199r
OVERZEE, JAN Jan Oversee koper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
OVERZEE, vroedsman Overzee naastligger ten oosten Hondenstraat 5west 1736 249 155r
OVERZEE, ANTONIUS Anthony Overzee huurder woonkelder Bildtstraat 22 1801 265 298v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzee koper Noorderhaven 18 1808 268 115v
OVERZEE, GERRITJE Gerrytje Overzee verkoper Bildtstraat 22 1801 265 298v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1751 252 157v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1753 253 38v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee mr. brouwer en makelaar verkoper Brouwersstraat 22 1756 254 12v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar eerdere eigenaar Brouwersstraat 22 1757 254 98r
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzee makelaar naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
OVERZEE, HENDRIK wijlen Hendrik Overzee makelaar verkoper Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
OVERZEE, HIELKJE JANS Hylkje Jansen Overzee verkoper Schritsen 55 1786 262 147r
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee koper huis Schritsen 55 1770 257 170r
OVERZEE, JAN Jan Overzee schipper naastligger ten westen Noorderhaven 68 1723 246 177r
OVERZEE, JAN vroedman Jan Overzee naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter 1730 247 312v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzee verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
OVERZEE, JAN Jan Overzee geniaarde koper Rommelhaven 5 1732 248 116v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzee koper huis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
OVERZEE, JAN Jan Overzee naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1737 249 162r
OVERZEE, JAN wijlen vroedsman Jan Overzee mr. brouwer erflater Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, JAN wijlen vroedsman Jan Overzee mr. brouwer erflater Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
OVERZEE, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Overzee schipper koper Achterstraat 1725 246 219r
OVERZEE, JANKE Jannetje Overzee, meerderjarige vrijster verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, JANKE Jannetje Overzee, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, JANKE vrijster Jannetje Overzee verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzee brouwer koper Lanen 12 1752 253 12v
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzee brouwer verkoper Lanen 12 1754 253 190r
OVERZEE, SIEMEN wijlen Simon Overzee, overleden broeder erflater Hondenstraat 9 1759 254 210v
OVERZEE, SIEMEN wijlen Simon Overzee, overleden broeder erflater Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
OVERZEE, SIEMEN vrijgezel Symon Overzee geniaarde koper van 1/2 Lanen 64 1752 253 22r
PIETERS, LUCAS Luicas Pyters Oy ijzersmid koper huis en smederij Zuiderhaven 17 de Brandaris 1768 257 55r
JANS, PIETER Pieter Jansen Oy mr. ankersmid geniaarde koper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
JANS, PIETER Pyter Janses Oy mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
LUCAS, PIETER Pytter Lucas Oy mr. ijzersmid verkoper van 1/12 Zoutsloot 18 1741 250 151v
OYEN, JAN Jan van Oyen hovenier requireerde onbekend 1745 251 84r