Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen koper William Boothstraat 5 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen koper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen verkoper William Boothstraat 5 1757 254 111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen verkoper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
FINK, Mino Vink naastligger ten oosten Rozengracht 7oost 1809 268 274v
FINK, A. A. Vink naastligger ten westen Werfpad 1763 255 222v
FINK, AGE SIEBRENS oud burgemeester Age Sybrens Vink koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
FINK, ANTJE Antje Vink koper Nieuweburen 25 1779 259 159r
FINK, ANTJE Antje Vink koper Noorderhaven 101 1779 259 199r
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Schritsen 1oost 1781 260 26v
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Bildtstraat 3 1784 261 135r
FINK, ANTJE Anna Vink verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink verkoper Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink verkoper Noorderhaven 101 1790 263 182v
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink verkoper Droogstraat 55 1790 263 182v
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink verkoper Liemendijk 1790 263 185r
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthonis Vink verkoper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vink verkoper Werfpad 1780 259 289v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck hovenier koper woning Achterstraat 5 1750 252 93r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck, c.u. hovenier naastligger ten oosten Achterstraat 5 1750 252 93r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck hovenier koper woning met een weefwinkel Achterstraat 7 1750 252 94v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck, c.u. hovenier naastligger ten westen Achterstraat 7 1750 252 94v
FINK, ANTONIUS Antoni Vink scheepssleper en hovenier koper huis, tuin en 2 zomerhuisjes Hofstraat 16 1734 248 353r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink scheepsbewaarder koper twee hoven met huizen of woningen aan de einden Rozengracht 9 1740 250 141r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink scheepsbewaarder naastligger ten noorden Rozengracht 9 1740 250 141r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten westen Rozengracht 15 1741 250 169v
FINK, ANTONIUS de cementmakerij [na niaar niet] gekocht door Antoni Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1746 251 135v
FINK, ANTONIUS Antoni Vink gardenier geniaarde koper Rozengracht 13 1746 251 138r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten westen Rozengracht 13 1746 251 138r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met weefwinkel voor drie getouwen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper hof en zomerhuis Hofstraat 12 1748 251 211r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier naastligger ten westen Hofstraat 12 1748 251 211r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper 1/2 huis Rozengracht 19 1751 252 150v
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier koper woning Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier koper Romastraat 4oost 1752 252 191r
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier verkoper Romastraat 4oost 1752 252 213r
FINK, ANTONIUS Antony Vink naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 2 1753 253 63r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink hovenier koper huis en tuintje Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
FINK, ANTONIUS Antony Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1754 253 135v
FINK, ANTONIUS Antony Vink koopman koper huis Bildtstraat 3 1755 253 201r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met plaatske en bleekveld Werfpad 1758 254 125v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink verkoper Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink koper huis en grote hof Nieuweburen 25 Pasveer 1759 254 183r
FINK, ANTONIUS Anthonie Vink hovenier koper huis Zuiderhaven 33 1759 254 200r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Nieuweburen 27 1759 254 233v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Voorstraat 11west 1760 255 1r
FINK, ANTONIUS de woning gekocht door Antony Vink naastligger ten westen Schritsen 3 1760 255 17r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1760 255 25v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink koper huis Voorstraat 9 1760 255 31v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink hovenier koper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis en tuintje Schritsen 1oost 1761 255 63r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Werfpad 1761 255 78v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink eigenaar van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink koper huis Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink bijker en hovenier verkoper van 1/3 Werfpad ZZ 1762 255 157v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier verkoper Rozenstraat 3 1762 255 165r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Zuidersteeg 9 1762 255 170v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Scheerstraat 9 1762 255 174v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Rozengracht 15 1763 255 184r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Rozengracht 15 1763 255 210v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Rozengracht 13 1763 255 218v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Rozengracht 13 1763 255 218v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier verkoper Voorstraat 9 1763 255 229v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier geniaarde koper Werfpad 1763 255 237r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1763 255 250v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper woning en bleekveld Anjelierstraat 18 1763 255 255v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Karremanstraat 8 1764 256 37v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Noorderhaven 66 1764 256 88v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper woning Bargebuurt 9 1765 256 97r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurt 1765 256 109v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1765 256 116r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten oosten Anjelierstraat 16 1765 256 143v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier verkoper Anjelierstraat 18 1766 256 197r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten zuiden Liemendijk 1766 256 217r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Achterstraat 7 1765 256 264r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier verkoper Noorderhaven 66 1767 257 11r
FINK, ANTONIUS de erfgenamen van wijlen Anthoni Vink naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FINK, ANTONIUS de erfgenamen van wijlen Anthony Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
FINK, ANTONIUS de erfgenamen van wijlen Anthoni Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vinck lichtervoerder verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vink stuurman verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
FINK, AUKJE Aukje Vink koper Schritsen 5oost 1810 269 102r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r
FINK, JAN Jan Vink verkoper Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
FINK, KLAAS DIRKS Claes Dircx Vinck koper huis en ledige plaats Voorstraat 73 1602 228 287r
FINK, M. burgemeester M. Vink verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. oud burgemeester M. Vink verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Hofstraat 19oost 1803 266 188v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1803 266 210v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1803 266 275r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1804 267 56r
FINK, MINKE Minne Vink naastligger ten zuiden Anjelierstraat 34 1810 269 19v
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vink koper Heiligeweg 6 1799 265 153r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinck koopman verkoper q.q. Noorderhaven 107 1796 264 320v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Bargebuurt 14 1780 259 242v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Wortelstraat 15 1780 259 243v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Heiligeweg 17 1780 259 245r
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Heiligeweg 21 1780 259 248r
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
FINK, MINNE Minne Vink koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
FINK, MINNE Minne Vink eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
FINK, MINNE Menno Vink koopman koper huis en koemelkerij Moriaanstraat 10 1783 261 27r
FINK, MINNE Minne Vink koopman geniaarde koper Rommelhaven 1 1783 261 31v
FINK, MINNE vroedsman Minno Vink verkoper Rozenstraat 3 1783 261 127v
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1784 261 147r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koopman koper huis Karremanstraat 1784 261 170r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper door niaar hof en ? Kruisstraat 3west 1784 261 234r
FINK, MINNE Minne Vink huistimmerman geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FINK, MINNE Minne Vink koper van 1/3 huis Romastraat ZZ 1784 261 254r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten oosten Rozengracht 7 1785 261 263r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper Zuiderhaven 33 1785 262 36r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 14 1786 262 125v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 1786 262 127r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten westen Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Droogstraat 61 1787 262 208v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1787 262 222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1787 262 222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper huis Karremanstraat 21 1787 262 223v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Vianen 1787 262 228r
FINK, MINNE burgemeester Menne Vink verkoper Kruisstraat 3west 1788 262 276av
FINK, MINNE burgemeester Minne Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1789 263 72v
FINK, MINNE burgemeester en vroedschap Menno Vink koper 1/2 pakhuis en erf Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten westen Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten noorden Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Noorderhaven 101 1790 263 182v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Droogstraat 55 1790 263 182v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Liemendijk 1790 263 185r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper huis Hofstraat 19west 1791 263 310v
FINK, MINNE Menno Vink verkoper q.q. Hofstraat 19west 1791 263 310v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink koper huis Anjelierstraat 18 1791 263 351r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Weverstraat 14 1789 263 375r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink verkoper q.q. Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper huis Lanen 21achter 1794 264 171v
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vink koper kamer en weefwinkel Rapenburg 7 1794 264 185r
FINK, MINNE Menno Vink geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
FINK, MINNE Menno Vink geniaarde koper Noorderhaven 114 1795 264 238r
FINK, MINNE Menno Vink koopman verkoper Lanen 21achter 1795 264 249r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten oosten Anjelierstraat 16 1796 264 345r
FINK, MINNE de heer Menno Vink koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
FINK, MINNE Minno Vink koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
FINK, MINNE Minne Vink verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r
FINK, MINNE Minne Vink verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r
FINK, MINNE Menno Vink koopman naastligger ten oosten Rozengracht 7 1802 266 130r
FINK, MINNE Minno Vink naastligger ten westen Zoutsloot 52 1803 266 214r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
FINK, MINNE Minne Vink koopman koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FINK, MINNE Minne Vink mederechter verkoper Moriaanstraat 10 1805 267 126r
FINK, MINNE Minno Vink mederechter verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vink verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1808 268 106r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1808 268 106r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozenstraat 2 1808 268 106r
FINK, MINNE Menno Vink koopman koper stalling Rozenstraat 3 1809 268 209r
FINK, MINNE Minno Vink verkoper Rozenstraat 3 1810 268 357v
FINK, SIENE Syno Vink huurder Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Vrank koopman verkoper q.q. Nieuweburen 25 1784 261 175v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Vrank naastligger ten oosten Voorstraat 30 1785 262 40r
FRANK, JOHANNES oud burgemeester Johannes Vrank verkoper Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
FRANK, JOHANNES oud burgemeester Johannes Vrank verkoper Voorstraat 32 1809 268 189v
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck mr. brouwer en koopman koper grondpacht van 25-00-00 CG ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck mr. brouwer verkoper Spinhuisstraat 1677 240 270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valck koper 1/2 houtmolen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koper grondpacht van 0-15-00 CG onbekend 1679 241 54v
VALK, HARMEN PIETERS grondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valck eigenaar perceel onbekend 1679 241 54v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc. verkoper q.q. Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc. verkoper q.q. Zuiderstraat 31west 1680 241 84r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten westen Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck koper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
VALK, HARMEN PIETERS wijlen Harmen Pytters Valck naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
VALK, HARMEN PIETERS de erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valck naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1682 241 55va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valk koper huis Noorderhaven 38 1670 240 3r
VALK, HARMEN PIETERS wijlen Harmen Pieters Valk erflater Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, JAKOB KLASES Jacob Claessen Valck crediteur q.q. Voorstraat 1604 228 401v
VALK, JAN JANS Jan Jansen Valk verkoper Romastraat 12 1670 240 9r
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten oosten Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten zuiden Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten westen Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten noorden Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN de heer Jurien Valck verkoper Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, c.u. verkoper Vijver 2 1659 237 205v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, vader van de koper verkoper Bildtstraat 1 1661 238 73v
VALK, JURJEN de zoon van Jurrien Valck naastligger ten westen Achterstraat 1 1662 238 157v
VALK, JURJEN Jurrien Valck naastligger ten westen Achterstraat 1 1663 238 166v
VALK, JURJEN 2 kamers van Jurjen Valk naastligger ten oosten Achterstraat 5 1664 238 237r
VALK, JURJEN Jurrien Valk koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valck verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v
VALK, MARGARETA Margareta Valk verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, TIETJE wijlen Tyttie Valck erflater Voorstraat NZ 1675 240 26ra
VALK, TJERK JURJENS Tierck Juriens Valck verkoper Bildtstraat 1 1662 238 123v
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntie Harmens Valk verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Valk verkoper Voorstraat 30achter 1730 247 312v
VALK, TRIJNTJE HARMENS wijlen Trijntje Harmens Valk verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r
VALKEN, DOUWES de weduwe van Claeske Douwes Valken huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1749 251 276r
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valken naastligger ten westen Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valken mr. brouwer koper kamer en plaats Nieuweburen 25 1724 246 194v
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valken koper twee kamers Nieuwstraat 1674 240 142v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel koper huis en tuin Gardenierstraat 4 1808 268 152v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel huurder Gardenierstraat 4 1808 268 152v
VASTRIK, HENDRIK Hendrick Vastrick verkoper Voorstraat 29 1644 235 141r
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk koper Brouwersstraat 2 1793 264 153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk naastligger ten noorden Brouwersstraat 2 1793 264 153v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veen oud bakker betrokkene onbekend 1764 256 44v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaard oud bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaard oud bakker verkoper Franekereind 20 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaard oud bakker verkoper Achterstraat 7 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS de door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veen oud bakker verkoper Bargebuurt 28 1765 256 264r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Veno naastligger ten oosten Vijver 9 1617 230 100r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Veno naastligger ten zuiden Vijver 9 1617 230 100r
VEEN, GIJSBERT JANS burgerhopman Gijsbert Janssen Veno koper huis en ledige plaats, stal erachter en kamer ten westen Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
VEEN, GIJSBERT JANS Gijsbert Jans Veno koper door niaar huis Vijver 9 1617 230 100r
VEEN, GIJSBERT JANS Gijsbert Jansen Veno verkoper Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
VEEN, HETTE Hette van der Veen, c.u. huurder beneden Hofstraat 29 1806 267 198r
VEEN, HETTE Hette van der Veen huurder tuin Vianen 6 1806 267 199r
VEEN, HETTE Hette van der Veen naastligger ten zuiden Vianen 6 1806 267 199r
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat ZZ 1773 258 111r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Yttie Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen koper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten noorden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1803 266 298r
VEEN, J. de Heer J. L. van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 70 1808 268 89v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1810 269 75v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper huis en erf ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 68 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper huis en erf ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 25 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen huurder (p.j.) Noorderhaven 68 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen huurder (p.j.) Voorstraat 25 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper kaarsenmakerij en pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 56 het Eekhuis 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen huurder (p.j.) Noorderhaven 56 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper q.q. Zoutsloot 79 1790 263 251v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper q.q. Lanen 21 1791 263 346v
VEEN, JAN Jan van der Veen geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper q.q. Vijverstraat 20 1794 264 203r
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 58 1799 265 189r
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman koper kamer Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
VEEN, JAN Jan van der Veen, n.u. eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 222r
VEEN, JAN Jan van der Veen, n.u. eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r
VEEN, JAN Jan van der Veen mr. horlogemaker koper huis Voorstraat 6 1802 266 54v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman verkoper q.q. Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Voorstraat 23 1803 266 256v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper hof met tuinkamer Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman huurder Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper huis Heiligeweg 46een_achter 1805 267 121r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper huis Heiligeweg 46 1805 267 127v
VEEN, JAN de koper Jan van der Veen naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1805 267 127v
VEEN, JAN Jan van der Veen mr. horlogemaker verkoper Voorstraat 6 1805 267 128r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman verkoper Heiligeweg 46 1806 267 270r
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1806 267 285v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1807 267 351r
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman koper huis Noorderhaven 72 1808 268 45v
VEEN, JAN de koper Jan van der Veen koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 72 1808 268 45v
VEEN, JAN Jan L. van der Veen naastligger ten noorden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
VEEN, JAN Jan van Vreen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 23 1601 228 254v
VEEN, JAN Jan van Vreen verpachter grond Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
VEEN, JAN Jan van Vreen verkoper Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
VEEN, JAN Jan van Vreen crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 3 1615 230 4r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel verwandelaar Franekereind 14 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel aanhandelaar 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongman bakkersgezel verkoper Voorstraat ZZ 1773 258 111r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig vrijgezel verkoper Rommelhaven 6 1774 258 150v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen medeverkoper en bewoner Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Zoutsloot 77 1787 262 182r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen koopman verkoper q.q. Lanen 91 1793 264 127v
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen verkoper Noorderhaven 72 1808 268 109v
VEEN, JOCHEM JANS Jochem Jans van der Veen winkelier koper woninge Zoutsloot 77 1773 258 97r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veen mr. bakker verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper q.q. Hofstraat 35 1785 261 276r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
VEEN, LAMMERT JANS de erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veen naastligger ten westen Lanen 28 1810 269 6r
VEEN, MINNE Minne van der Veen mr. verver koper huis Poortje 13 1805 267 112v
VEEN, MINNE Minne van der Veen naastligger ten oosten Lanen 3 1805 267 123r
VEEN, MINNE Minne van der Veen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veen mr. verver koper huis Lanen 5 1802 266 52v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen, en comp. verkoper Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen naastligger ten oosten Lanen 24 1810 269 17r
VEEN, PIER LAMMERTS Pier Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
VEEN, POPPE Poppe van der Veen huurder Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
VEEN, R. R. van der Veen naastligger ten noorden Schritsen 53 1810 269 115r
VEEN, REINER Reinder van der Veen mr. blauwverver koper huis en tuin Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen huurder Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen blauwverver koper huis Lanen 64 1804 267 105v
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Noorderhaven 76 1724 246 209r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Noorderhaven 78 1724 246 209r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Noorderhaven 90 1724 246 210v
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Hofstraat 5 1724 246 211v
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Franekereind 14 1771 257 199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Franekereind 14 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen huurder achter en tuin (p.j.) Rommelhaven 6 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS de goederen van Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 6 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS de goederen van Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 4 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen eigenaar van en bewoner van de opkamer Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstra naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VEENSTRA, R. R. Veenstra koper huis Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, ROELOF Roelof Veenstra mr. hovenier koper huis en tuin Rozengracht 7oost 1809 268 274v
VEENSTRA, S. S. Veenstra koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer koper Voorstraat 87 1765 256 113r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Rommelhaven 16 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lanen 18 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Kroonsteeg 3 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
VEER, CHRISTINA Cristina de Veer verkoper Havenplein 20 1786 262 133r
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Heiligeweg 17 1788 262 261r
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Westerstraat 43 1790 263 261r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veer verkoper Zoutsloot 49 1804 267 50r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
VEER, DOEDE Doede van der Veer trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Heiligeweg 19 1803 266 254r
VEER, DOEDE Doede van der Veer trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 9 1804 267 25v
VEER, DOEDE Doede van der Veer trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 11 1804 267 25v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer koper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer naastligger ten zuiden Jekelsteeg 2 1809 268 248r
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer koper huis Schritsen 19 1809 268 249v
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersma naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1737 249 177v
VEERSMA, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Veersma verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 38 1600 228 217r
VEERSMA, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Veersma verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 38 1600 228 220r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten westen Franekereind 3 1738 249 223r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1738 249 345v
VEERSMA, KORNELIS het huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1738 249 290v
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersma verkoper huis Franekereind 1 1758 254 152r
VELD, GERARDUS Gerardus Veldt gleibakker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
VELDE, Trijntje van der Velde, c.u. naastligger ten zuiden Havenplein 24 1791 263 290v
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Velde verkoper Noorderhaven 39 1618 230 120r
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Velde verkoper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
VELDE, ANTJE Meerderjarige vrijster Antje van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, ANTJE Meerderjarige vrijster Antje van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u. koper huis Achterstraat 49 1661 238 116v
VELDE, B. B. ten Velde mr. kleermaker koper huis Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
VELDE, B. B. ten Velde naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
VELDE, BALTHASAR Balster J. ten Velde naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Velde bontwerker koper huis Rapenburg 6west 1689 242 297r
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 6west 1690 242 328v
VELDE, JOCHEMKE Jogchemke van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, JOCHEMKE Jogchemke van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Velde koper Karremanstraat 3 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE WIEBES Jochemke Wybes van der Velde koper Bildtstraat 18 1804 267 8v
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 1786 262 127r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper woning Havenplein 24 1791 263 290v
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Weeshuisstraat 11 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde naastligger ten zuiden Havenplein 24 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Havenplein 24 1803 266 193r
VELDE, WIEBE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, WIEBE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDHUIS, vroedsman Velthuis naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r
VELDHUIS, burgemeester Velthuis naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1696 243 225v
VELDHUIS, burgemeester Velthuis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1696 243 225v
VELDHUIS, wijlen Velthuis verkoper q.q. Kerkpoortstraat 45 1708 245 68v
VELDHUIS, Velthuis koopman naastligger ten noorden Hofstraat 3 1738 249 356v
VELDHUIS, vroedsman Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1683 241 235v
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 76 1689 242 282v
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 78 1689 242 282v
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys koper huis, tuintje en gang Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, FOKJE Fockjen Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, FOKJE Fockjen Velthuis koper Noorderhaven 82 1703 244 205r
VELDHUIS, HARMEN Harmen Veldhuis huurder Hofstraat 14 1778 259 109r
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 4west 1789 263 160v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuis verkoper Romastraat ZZ 1803 266 302r
VELDHUIS, HENDRIK vroedsman Hendrick Velthuys verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r
VELDHUIS, J. gemeensman J. Velthuis huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1692 243 17v
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis koper provisioneel huis genaamd de Drie Schelvissen Zuiderhaven 23 de Drie Schelvissen 1675 240 26va
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuis koper door niaar huis Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuis geniaarde koper Lanen 86 1692 242 376r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuis koper door niaar huis en hof Hofstraat 17west de Fontein 1692 243 17v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis koper plaatsje gebruikt als hoenderhok Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten westen Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten noorden Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedman Jacob Velthuis koper door niaar kamer Romastraat 6 1693 243 45v
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1695 243 126v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1696 243 248v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1697 243 305r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1697 243 305r
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1697 243 314r
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1697 243 315v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester de heer Jacobus Velthuis naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper Noorderhaven 108 1698 243 382r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Velthuis verpachter grond Hofstraat 27 1700 244 87r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar naastligger ten westen Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis verkoper Noorderhaven 88achter 1702 244 142v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis verkoper Noorderhaven 74 1702 244 143v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis verkoper Noorderhaven 46 1702 244 144v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis verkoper Zuiderhaven 6 1702 244 166r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuis verkoper Noorderhaven 82 1703 244 205r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis verkoper Hofstraat 17west 1704 244 245v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 6 1705 244 301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuis verkoper Romastraat 6 1705 244 301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen Jacobus Velthuis verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1708 245 47v
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuis, c.u. koper huis, brouwerij en paardestal Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper q.q. Noordijs 23 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB de stalling van Jacobus Velthuis mr. brouwer naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1680 241 115r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys aanhandelaar hof met een prieel Zuiderstraat 1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1681 241 144r
VELDHUIS, JAKOB de hof van vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys koper provisioneel huis Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys biersteker bewoner Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB burgervaandrig Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 46 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 88achter Benthem 1681 241 40va
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1684 242 26v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1685 242 82r
VELDHUIS, JAKOB huis genaamd de Beurs Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 80 de Beurs 1687 242 176r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1687 242 207r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuys aanhandelaar huis Noorderhaven 88 1691 242 358r
VELDHUIS, JAKOB het huis genaamd Benthum, van de koper vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 Bentheim 1691 242 358r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuys koper door niaar twee kamers onder 1 dak Romastraat ZZ 1694 243 77r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1694 243 77r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten westen Romastraat ZZ 1694 243 77r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuys verkoper Zuiderstraat 1694 243 89r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuys mr. brouwer verkoper Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v
VELDHUIS, JAN Jan Velthuis oud bontwever verkoper Zoutsloot 82 1768 257 85r
VELDHUIS, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Veldhuis naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1764 256 24r
VELDHUIS, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Velthuis naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1768 257 82v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis koper huis Molenpad 1 1782 260 231r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis verkoper Molenpad 1 1783 261 123r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Velthuis huurder Molenpad 1 1784 261 243v
VELDHUIS, MICHIEL de weduwe van Michiel Velthuis huurder gedeelte 1 tot mei 1791 (p.w.) Kerkpad WZ 1791 263 381r
VELDHUIS, RIKSTJE Richtje Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, TOBIAS Tobias Velthuis naastligger ten noorden Achterstraat 31 1770 257 150v
VELLINGA, Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
VELLINGA, D. de stal van D. Vellinga naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1789 263 376r
VELLINGA, D. D. Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
VELLINGA, DIRK meerderjarige jongman Dirk Vellinga koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc. Rozengracht 17 1768 257 43r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Rozengracht 17 1778 259 116v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur koper huis Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur admiraliteit Friesland verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman aanhandelaar William Boothstraat 31 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koper huis Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellinga koper Bildtstraat 12 1773 258 86r
VELLINGA, MINNE Menno Vellinga koper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
VELSEN, Aggatha van Velsen koper Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
VELSEN, dr. Velsen verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
VELSEN, ds. van Velzen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsen koper William Boothstraat 3 1618 230 112v
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsen koper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsen koper Lombardstraat 2 1618 230 140r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsen koper Lombardstraat 2 1618 230 144r
VELSEN, AGATHA Agatha Velsen verkoper Lombardstraat 2 1621 230 279r
VELSEN, AGATHA Agata van Velsen verkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte]) Lombardstraat 4 1625 231 72r
VELSEN, AGATHA Agata van Velsen verkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte]) Lombardstraat 2 1625 231 72r
VELSEN, AGATHA Agata van Velsen verkoper Lombardstraat 2 1625 231 72v
VELSEN, ARJEN dr. Adrianus van Velsen verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VELSEN, F. de hof van ds. F. Velsen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
VELSEN, FRANS ds. Franciscus Velsen, c.u. predikant koper kamer Weverstraat ZZ 1701 244 126v
VELSEN, GERARDUS Gerardus van Velsen predikant verkoper van 1/6 Noorderhaven 109 1722 246 153r
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen predikant koper Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS de kopers ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS de kopers ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS eerw. heer Gerardus van Velsen predikant verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velsen emeritus predikant erflater Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velzen emeritus predikant erflater Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
VELSEN, JAN SIETSES huisman Jan Sytses Velsen verkoper Nieuwstraat 6 1759 254 220v
VELSEN, JAN SIETSES huisman Jan Sytses Velsen verkoper Nieuwstraat 8 1759 254 220v
VELSEN, JAN SIETSES huisman Jan Sytses Velsen verkoper Rapenburg 22 1766 256 204r
VELSEN, JOHANNES dr. Joannes van Velsen verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen bewoner Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen mr. bakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1758 254 171v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Zoutsloot 21 1763 255 254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Anjelierstraat 18 1763 255 255v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u. verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KOMMERKE Commer van Velsen verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen theologiae candidatus verkoper van 1/12 Noorderhaven 109 1722 246 153r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
VELSEN, OBBICHJE Obrecht van Velsen, minderjarig verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VELSEN, WILLEM wijlen burgemeester van Leeuwarden, dr. Wilhelm van Velsen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VELSEN, WILLEM wijlen dr. Wilhem van Velsen erflater Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
VENEMA, D. de erfgenamen van wijlen D. Venema, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
VENEMA, DIRK Dirk Venema koper huis Droogstraat 61 1787 262 208v
VENEMA, DOEKE Doeke Veenema verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenema naastligger ten oosten Lanen 38 1790 263 264r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten westen Nieuwstraat 34 1772 258 60r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper huis Karremanstraat 5 1778 259 139v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema geniaarde koper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema verver en glasmaker koper Kerkpoortstraat 10 1782 260 233r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1783 261 36v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema koper van 1/3 huis Droogstraat 59 1783 261 45v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten oosten Voorstraat 57 1783 261 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Voorstraat 57 1783 261 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema koper 1/3 huis Droogstraat 59 1786 262 75r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten westen Voorstraat 61 1786 262 88r
VENEMA, DOEKE oud burgersergeant Doeke Venema koper huis Lanen 80 1789 263 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver koper van 1/2 Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
VENEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Venema naastligger ten oosten Lanen 38 1802 266 104ar
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema mr. glasmaker koper huis Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
VENEMA, DOEKELTJE Doeke Venema geniaarde koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthony Verbruggen bontwever koper huis Rapenburg 10west 1768 257 84v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthoni Verbruggen bontwever verkoper Rapenburg 10west 1774 258 149v
VERHAGEN, PIETERS Jisacq Pytters Verhagen koper huis genaemt de Silverberg Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1655 237 11v
VERHAGEN, ISAAK de erfgenamen van wijlen Isack Verhagen verkoper Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen geniaarde koper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
VERHAGEN, JOHANNES Johannes Verhagen, veniam aetatis verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
VERHAGEN, JOHANNES Johannes Verhagen, veniam aetatis verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
VERHAGEN, JOHANNES de weduwe van Johannes Verhagen koper van 2/3 Bildtstraat 17 1659 238 10r
VERHAGEN, MARTJEN JOHANNES Martie Johannis Verhagen verkoper van 1/4 Noorderhaven 97 1697 243 271v
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
VERHEL, JOHANNES Johan Verhel verkoper q.q. Hofstraat ZZ 1673 240 119r
VERHOEK, Haasje Verhoek, c.u. huurder Achterstraat 18 1778 259 111r
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
VERHOEK, IEKJE Jikke Voorhoek verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
VERHOEK, IEKJE Jikke Voorhoek verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
VERHULST, JAN Jan Verhulst verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerck koper Zuiderhaven 54 1634 233 130r
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerck koper Spinstraat 9oost 1643 235 52v
VERMEER, JORIS kamer Joris Vermeer naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1597 228 52v
VERMEERS, huis en tuin van Vermeers koopman naastligger ten westen Rapenburgermolen 1 1688 242 250v
VERMEERS, Vermeersch koopman naastligger ten noorden Lanen 17 1709 245 77r
VERMEERS, de juffrs. Vermeersch naastligger ten noorden Lanen 17 1746 251 158r
VERMEERS, juffrouw Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1766 256 179r
VERMEERS, stal en wagenhuis van de erfgenamen van wijlen juffer Vermeersch naastligger ten noorden Lanen 17achter 1767 256 241r
VERMEERS, de erfgenamen van wijlen juffrouw Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1768 257 38v
VERMEERS, de erfgenamen van wijlen de juffers Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1769 257 111r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch koper Noorderhaven 113 1731 248 29r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, ANTJE vrouw Anna Vermeersch koper paardenstal met een afdakje Droogstraat 65 1755 253 205r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 5/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden Noorderkade 23 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van wijlen G. Vermeersch voormalig bewoner Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden Noorderkade 25 1776 259 8v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, GIJSBERT dr. Gijsbertus Vermeersch teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch, J.U.D. koopman verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, GIJSBERT dr. Gijsbert Vermeersch koopman verkoper q.q. Noordijs 4 1741 250 155r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman koper 1/2 van 5 pm 11 einsen 9 roeden land ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman koper 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT wijlen dr. Gijsbertus Vermeersch verkoper en Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten westen Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten noorden Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers koopman koper tuin en prieel Rapenburg 22 1687 242 177r
VERMEERS, GILLES het pakhuis van Gillis Vermeers naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch verkoper q.q. Noorderhaven 35 1684 242 27v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koopman koper twee kamers Rapenburg 18 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koopman koper twee kamers Rapenburg 20 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Rapenburg 18 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Rapenburg 20 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koopman verkoper q.q. Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koper woning Vijverstraat 11 1695 243 152r
VERMEERS, GILLES als bewoner Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Vijverstraat 9 1699 243 398v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch mr. blikslager huurder Noorderhaven 88 1699 244 6v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch koopman koper hof met zomerhuis en een kamer daarachter ten noorden Rapenburg 16 1701 244 117v
VERMEERS, GILLES de hof van Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg 16 1701 244 117v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch koper twee kamers Lanen 17achter 1705 244 299r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch, c.u. naastligger ten noorden Lanen 17achter 1705 244 299r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch mr. blikslager huurder voor 1 jaar (p.j.) Zuiderhaven 38 1711 245 145r
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Zuiderhaven 38 1714 245 221r
VERMEERS, GILLES het huis van Gilles Vermeersch naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch verkoper Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch koopman geniaarde koper Hondenstraat 4 1726 246 260r
VERMEERS, GILLES weduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1726 246 263v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch blikslager naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1726 246 294v
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1730 247 350r
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1731 247 391v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Vijver 12 1734 248 318r
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1735 249 50r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1735 249 78v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 170r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1738 249 343v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1738 249 257r
VERMEERS, JANKE meerderjarige juffer en vrijster Janneke Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, JANKE Janneke Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, JILLES Jillis Vermeersch naastligger ten noorden Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
VERMEERS, LIJSBET Lijsbet Vermeersch koper Zuiderhaven 38 1714 245 221r
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, LIJSBET Elisabeth Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, ROELOFKE Roeloffke Vermeersch koper Zuiderhaven 38 1714 245 221r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen huurder Zuiderstraat 22 1775 258 234r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochters voormalig huurder Zuiderstraat 22 1776 258 251v
VERMEULEN, AGNIETJE Agnietie Vermeulen verkoper Noorderhaven 88 1732 248 4ra
VERMEULEN, BAARTJE Baatje Vermeulen verkoper Schritsen 66 1802 266 172v
VERMEULEN, BAUKJE Baukje Vermeulen koper Schritsen 66 1786 262 124v
VERMEULEN, LIJSBET JANS Lijsbettie Jans Vermeulen koper van 1/2 twee erven Zuiderhaven 69 1686 242 110v
VERMEULEN, LIJSBET JANS Lijsbettie Jans Vermeulen koper van 1/2 twee erven Zuiderhaven 71 1686 242 110v
VERMEULEN, LIJSBET JANS Lijsbetje Jans Vermeulen verkoper Zuiderhaven 71 1691 242 358v
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulen verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
VERRUCI, JAN Jan Willem Verruci fiscaal verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker en koopman verkoper Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogel verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1787 262 196r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1809 268 256r
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Duke Jelles Vettevogel verkoper Lanen 15 1733 248 205r
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Duike Jelles Vettevogel verkoper Noorderhaven 33 1733 248 209v
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES wijlen Dieuke Jelles Vettevogel erflater Noorderhaven 34 1738 249 281v
VETTEVOGEL, DIRKJE JELLES Dirkje Jelles Vettevogel verkoper Noorderhoofd 3 1733 248 225v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman koper huis Bildtstraat 12 1773 258 86r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten westen Bildtstraat 14 1780 259 270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1780 259 270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten westen Bildtstraat 14 1781 260 11r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1781 260 11r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 91achter 1782 260 306r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman verkoper Lanen 91achter 1782 260 306r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper q.q. Zoutsloot 94 1803 266 239r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper q.q. Zoutsloot 96 1803 266 240v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper q.q. Wortelstraat 15 1803 266 242r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel verkoper Bildtstraat 12 1810 269 37v
VETTEVOGEL, DOUWE oud vroedsman Douwe W. Vettevogel verkoper Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn koper huis Lanen 45 1728 247 214v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn koper huis Lanen 36 1730 247 347r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel naastligger ten oosten Lanen 34 1732 248 122r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn koper huis gebouwd op een kelder Voorstraat 65 1732 248 140r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn verkoper Lanen 36 1732 248 169v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn verkoper Lanen 45 1732 248 174v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 63 1739 250 55r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel verkoper q.q. Lanen 56 1797 265 16v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, als verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman verkoper q.q. Voorstraat 19 1797 265 21v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman verkoper q.q. Lanen 47 1797 265 28v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel koopman verkoper Lanen 93 1798 265 68r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1798 265 100r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel naastligger ten oosten Zoutsloot 28 1802 266 162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel koopman verkoper van 3/4 Zoutsloot 28 1802 266 162r
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik Vettevogel, c.u. banketbakker huurder (p.j.) Noorderhaven 87 1802 266 92v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogel mr. banketbakker verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogel banketbakker koper huis Nieuwstraat 9 1810 269 48r
VETTEVOGEL, J. J. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1810 269 30r
VETTEVOGEL, JAKOB Jacobus Vettevogel mr. zilversmid huurder Voorstraat 63 1807 267 331v
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 6 1784 261 207v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Vianen 1787 262 228r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven 89 1790 263 198r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder ([voor de vijf percelen in deze akte]) Weverstraat 13 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Weverstraat 13 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder ([voor de vijf percelen in deze akte]) Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het eerste perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het vijfde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder ([voor de vijf percelen in deze akte]) Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het vierde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder ([voor de vijf percelen in deze akte]) Weverstraat 7 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 7 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper voorhuis of ondervertrek, kamer daarboven en daarboven een zolder ([voor de vijf percelen in deze akte]) Weverstraat 9 het Staltje 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 9 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 9 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper huis Herenwaltje 17 1791 263 364r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman koper huis, het Cartouw genaamd Lanen 78 het Kartouw 1792 264 59r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman koper door niaar huis Voorstraat 43 1792 264 71r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 15 1793 264 148r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 17 1794 264 226r
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel koopman koper huis Zuiderhaven 83 1796 264 311r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Franekereind 40 1798 265 106r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 80 1803 266 190r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1805 267 131r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 3 1808 268 36v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Franekereind 40 1808 268 145r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 63 1809 268 272r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel verkoper Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS huis gekocht door Jan Pieters Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel koper huis Lanen 89 1731 248 49r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel verkoper van 1/2 Lanen 89 1739 250 36r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1747 251 166v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper door niaar huis Zoutsloot 41 1767 256 236r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koper van 1/2 Brouwersstraat 13 1768 257 38r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Bildtstraat 6 1770 257 157r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper stal, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 14 1786 262 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis en bakkerij Schritsen 11 1787 262 171r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Noorderhaven 87 1789 263 67r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven 91achter 1789 263 98v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Voorstraat 19 1789 263 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis en weefwinkel Anjelierstraat 5 1793 264 138r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper woning Bargebuurt 16 1796 264 325r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Zoutsloot 21 1799 265 204r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman verkoper Noorderhaven 87 1802 266 92v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman verkoper Anjelierstraat 5 1803 266 199v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogel koopman verkoper Voorstraat 33 1805 267 183v
VETTEVOGEL, JELLE Jelle Vettevogel naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin 1652 236 199r
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS Jelle Pyters Vettevogel naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS de erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogel naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1665 239 25r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel, c.u. huurder Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel, c.u. huurder Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 91achter 1782 260 306r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel koopman verkoper Lanen 91achter 1782 260 306r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1792 264 10r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1799 265 166r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, JOHANNES WIETSES Johannes Wytses Vettevogel mr. wolkammer verkoper Lanen 93 1798 265 68r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claeske Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 63 1752 253 4r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel koper Hoogstraat 1 1782 260 204r
VETTEVOGEL, KLAASKE Klaaske Vettevogel verkoper Voorstraat 65 1782 260 277r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel koper stalling en wagenhuis Droogstraat 63 1785 262 12r
VETTEVOGEL, KLAASKE DOUWES ongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogel verkoper Lanen 15 1752 252 192v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1781 260 65v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1781 260 160r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1781 260 160r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter W. Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven 89 1791 263 345r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter W. Vettevogel afgewezen niaarnemer ratione societatis Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter W. Vettevogel naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER vader Pieter W. Vettevogel mr. wolkammer erflater Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pytter Wytses Vettevogel koper van 1/2 huis en hof Brouwersstraat 13 1768 257 38r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1793 264 155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1793 264 155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1797 265 11v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1797 265 11v
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u. huurder (p.j.) Bildtstraat 18 1796 264 338v
VETTEVOGEL, W. de erfgenamen van wijlen W. Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
VETTEVOGEL, W. W. Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 24 1808 268 126r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Heiligeweg 3 1756 254 31v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 59 1759 254 232v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1761 255 108v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten zuiden Poortje 3 1781 260 15v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Heiligeweg 3 1782 260 222r
VETTEVOGEL, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1790 263 222r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 21achter 1795 264 249r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 22 1795 264 271v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 20 1796 264 305v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel koopman koper Zuiderhaven 83 1796 264 311r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur en koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Hoogstraat 30 1801 265 306r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Hoogstraat 33 1801 265 307r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper Voorstraat 26 1807 267 341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris naastligger ten westen Voorstraat 26 1807 267 341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris verkoper Voorstraat 24 1807 267 346r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 16 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 14 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15een_achter 1748 251 222v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 223v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jans Vettevogel mr. wolkammer verkoper q.q. Lanen 30 1755 253 234v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 21 1756 254 42v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Janz Vettevogel mr. wolkammer koper huis Lanen 57 1758 254 169v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 86 1771 257 222r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman naastligger ten noorden is ook verkoper Voorstraat 24 1796 264 316r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman verkoper Voorstraat 24 1796 264 316r
VIDELIUS, H. huis gekocht door H. Videlius naastligger ten noorden Voorstraat 81achter 1766 256 190r
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius stadsrentmeester erflater Voorstraat 81voor 1774 258 162v
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius stadsrentmeester erflater Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius mr. zilversmid verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten westen Voorstraat 83 1753 253 118r
VIDELIUS, HARMEN Hermanus Videlius stadsrentmeester koper huis Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten zuiden Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
VIERSEN, Assuereus van Viersen, c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1657 237 113r
VIERSEN, heer Viersen verkoper Noorderhaven 100 1659 237 197r
VIERSEN, dr. van Viersen verkoper Noorderhaven 40 1659 237 197v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, de hof van de heer Viersen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1662 238 137r
VIERSEN, de heer Viersen naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
VIERSEN, van Viersen verkoper ([Alle Friezen: Dyuwerke van Viersen]) Zuiderhaven ZZ 1664 238 27va
VIERSEN, de heer Viersen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
VIERSEN, de heer Ghijsbartus van Viersen secretaris Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
VIERSEN, Vlekien van Vierssen verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
VIERSEN, AALTJE Alida van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersen secretaris Gedeputeerde Staten van Friesland koper 2/9 van de grote lijnbaan Rozengracht 42 1659 237 203v
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersen koper 2/9 van de grote lijnbaan Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, ASSUERUS de heer Assuerus van Viersen verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
VIERSEN, BERNOU juffrouw Bennu van Viersen verkoper Noordijs 19 1672 240 86v
VIERSEN, BRUIN de heer Bruno van Viersen, voor zich kapitein van een compagnie infanterie verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersen raad Hof van Friesland betrokkene onbekend 1737 249 167r
VIERSEN, IESKJE de verkoper Jisca van Viersen koper door niaar Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Grote Bredeplaats 31 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamer koper ca. 4 pm bouwland ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen kapitein te voet verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, JOCHEM Jochum van Viersen verkoper Noordijs 19 1672 240 86v
VIERSEN, KLAARTJE Clara van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen verkoper Rapenburg 16 1701 244 117v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen koper Heiligeweg 7 1708 245 43v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen eigenaar van 1/3, en van 1/16 van 2/3 Heiligeweg 7 1708 245 43v
VIERSEN, LUCRETIA wijlen Lucretia van Viersen erflater Heiligeweg 7 1724 246 207v
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VIERSEN, UILKJE de erfgenamen van wijlen juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Lanen 36 1668 239 153v
VIERSEN, UILKJE wijlen juffrouw Uilkjen van Viersen erflater Noordijs 19 1672 240 86v
VIERSEN, WIKJE juffrouw Wickjen van Viersen verkoper Schritsen 27 1668 239 154r
VIGLIUS, SJOUKJE Sjouckjen Viglius verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 21r
VISKER, DIRK de andere kamer van Dirck Visker naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 31v
VISSER, gemeensman Visscher naastligger ten oosten Liemendijk 1666 239 63r
VISSER, als huurder dr. Visscher naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1731 247 371v
VISSER, de weduwe van Visser naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
VISSER, B. B. Visser gebruiker Zuiderhaven 71 1804 267 45r
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten westen Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BAUKE Baucke Visscher naastligger ten westen Herenwaltje 1597 228 42v
VISSER, BAUKJE FRANSES Baukien Fransen Visscher koper huis Noorderhaven 44 1665 239 5v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckjen Fransen Visscher koper huis en hof met bomen en planten daarachter Rozengracht 14 1670 240 22r
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1674 240 139v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis Noorderhaven 19 het Groot Wanschapen of Noachs Ark 1784 261 165v
VISSER, BEREND Barend Visser geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 23 1786 262 71r
VISSER, BEREND Barend I. Visser, c.u. koopman huurder Noorderhaven 41 1787 262 159r
VISSER, BEREND Barend Visser, c.u. koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 41 1787 262 187r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis, voormaals bakkerij Noorderhaven 12 1789 263 169r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 300v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 322v
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 17 het Wanschapen 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 17 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 15 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Droogstraat 20 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper woning Achterstraat 1792 264 39v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Liemendijk 3 1792 264 67r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis met twee houtschuren Noorderhaven 35 1797 265 63r
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 32 1801 265 290v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman verkoper Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1801 266 33v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huis Noorderhaven 13 1802 266 94v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 16 1803 267 5r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper plek ledige grond Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten noorden Zuiderstraat 14 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper door niaar huis en tuin Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper pan- en estrikwerk etc. Droogstraat 7west 1807 267 303v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND de heer Barend Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 11 1809 268 203r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser grootschipper verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischer naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 26r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Franssen Visscher naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1656 237 79v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES het huis van Dirck Fransen Visscher naastligger ten zuiden Schritsen 50 1657 237 254v
VISSER, DIRK FRANSES de kamers van Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1660 238 29r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper ledige plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirk Fransen Visscher koper huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieel Rozengracht 14 1666 239 58v
VISSER, DIRK FRANSES vroedsman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Rozengracht 16 1669 239 214r
VISSER, DIRK FRANSES oud vroedsman Dirk Fransen Visscher verkoper Schritsen 50achter 1670 240 4r
VISSER, DIRK FRANSES vroedsman Dirk Fransen Visscher verkoper Voorstraat 31 1670 240 20v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1670 240 22r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visser baantjer verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visser lijnslager verkoper q.q. Bildtstraat 17 1760 255 33r
VISSER, GRIETJE Grietje Visser, c.s. huurder Weverstraat 14 1810 269 75v
VISSER, HARMEN wijlen Harmen Visscher erflater Weverstraat 1 1771 257 240v
VISSER, HARMEN Harmen Visser naastligger ten westen Weverstraat 3 1768 257 73r
VISSER, HARMEN JANS Harmen Jansen Visser mr. bontwever koper huis Weverstraat 1 1752 252 226r
VISSER, HEIN FRANSES burgervaandrig Hein Fransen Vischer koper hof met bomen, planten en allerhande bloemen (koper en verkoper zijn broers) Weverstraat 1667 239 111r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
VISSER, HEIN FRANSES burgervaandrig Hein Fransen Visscher koper 9/10 huis genaamd de Acht Pelsen Achterstraat 5 de Acht Pelsen 1664 238 222r
VISSER, HEIN FRANSES wijlen Hein Franses Visscher bewoner Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
VISSER, HEIN FRANSES de vacante boedel van wijlen Heyn Franses Visscher verkoper Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 53 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VISSER, JAN Jan Visser, c.u. huurder Bildtstraat 9 1787 262 216r
VISSER, JAN Jan Visser stadstamboer naastligger ten oosten Havenplein 24 1791 263 290v
VISSER, JAN Jan Visser, c.u. huurder Lanen 91 1799 265 205r
VISSER, JAN Jan Visser, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 24 1803 266 193r
VISSER, JAN Jan F. Visser koopman koper huis Franekereind 17 1805 267 108r
VISSER, JAN Jan F. Visser koopman huurder (p.j.) Franekereind 17 1805 267 108r
VISSER, JAN Jan Visser koopman verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
VISSER, JAN Jan Visser naastligger ten westen Franekereind 19 1809 268 298v
VISSER, JAN FOKKES Jan Fokkes Visser naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1784 261 207v
VISSER, JOHANNES Johannes Visser koopman koper woning Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
VISSER, JOHANNES Johannes Visser naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visscher naastligger ten westen Schritsen 64 1644 235 133r
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Vioolsteeg 1665 239 9v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven 10 1666 239 50v
VISSER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Visscher naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1679 241 38r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Vischer koper kamer met een loodsje erachter Weverstraat ZZ 1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES de hof van Claes Fransen Vischer naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES de hof van Claes Fransen Vischer naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koper hof Weverstraat 1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. koper nieuw huis en mouterij Noordijs 7 1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Franssen Visscher koper huis Bildtstraat 17 1662 238 138r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 10 1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher verkoper Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koper huis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelder Noorderhaven 66 de Haan 1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1666 239 39v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Weverstraat 1667 239 111r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher koper hof met bomen, planten en prieel Wasbleek 1668 239 171v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
VISSER, KLAAS FRANSES het achterhuis van Claas Fransen Visscher naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1669 239 203v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Achterstraat 5 1673 240 116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher geniaarde koper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visscher erflater Molenpad 8 1690 242 338v
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visscher erflater Noorderhaven 66 1691 242 347r
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visscher erflater Rommelhaven 8 1691 242 347v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1684 242 2va
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visser apotheker koper 1/2 huis, loods en plaats Rozengracht 20 1659 237 180v
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visser verkoper Wasbleek 1687 242 169r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schuitschipper koper huis Zuiderhaven 4 1783 261 88r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schuitschipper koper Noorderhaven 24 1784 261 200r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1786 262 81r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1786 262 109v
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schuitschipper verkoper Zuiderhaven 4 1793 264 79v
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser oud schuitschipper verkoper Noorderhaven 24 1794 264 186r
VISSER, PIEKE grondpacht uit het huis nagelaten door de weduwe van Piecke Visscher eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visser mr. kompasmaker verkoper Rommelhaven 12 1781 260 125r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visser mr. kompasmaker verkoper Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visser verkoper Bildtstraat 17 1760 255 33r
VISSER, SIEBE Sybe Visser koper huis Noordijs 6 1794 264 193v
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper Noordijs 6 1797 265 30r
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper q.q. Bildtstraat 23 1800 265 220v
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper q.q. Droogstraat 37 1800 265 223r
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper q.q. Noorderhaven 76 1800 265 224r
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper q.q. Noorderhaven 78 1800 265 224r
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Visser notaris koper Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Visser huurder Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Droogstraat 27 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Noorderhaven 83 1751 252 154r
VLASBLOEM, HENDRIK sr. Hendrick Vlasbloem, q.q. brouwer koper huis daar de Stadt Bolsvert uithangt, stalling en plaats met put en gemak Zuiderstraat ZZ de Stad Bolsward 1652 236 213v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Vlasbloem naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1691 242 357v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1691 242 366v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u. verkoper Brouwersstraat 23 1691 242 366v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS wijlen Hendrik Rienx Vlasbloem verkoper Brouwersstraat 25 1702 244 148v
VLASBLOEM, HESSEL JANS Hessel Jans Vlasbloem verkoper Lanen NZ 1629 232 93v
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloem naastligger ten oosten Lanen 66achter de Vlasbloem 1612 229 113v
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloem naastligger ten oosten Lanen 66achter 1623 230 339r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1603 228 338r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1603 228 343r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem koopman koper huis Gardenierstraat 1605 228 453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 53r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1612 229 77v
VLASBLOEM, KEIMPE Keimpe D. Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1772 258 20v
VLASBLOEM, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloem naastligger ten noorden Droogstraat 61 1785 261 277r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1756 254 24r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten westen Droogstraat 59 1768 257 72r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten noorden Droogstraat 59 1768 257 72r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1771 257 222v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten noorden Voorstraat 17 1775 258 211v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES de erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Vijverstraat 20 1792 264 25r
VLASBLOEM, SIETSKE Sytske Vlasbloem koper Herenwaltje 3 1801 265 284v
VLASBLOEM, SIETSKE Sytske Vlasbloem verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1790 263 250r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1793 264 92v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem verkoper Vijverstraat 22 1805 267 158r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
VLASMAN, SIEBOUT ANDRIES de twee kinderen van Sybout Andries Vlasman verkoper Noorderhaven 52 1720 246 75r
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1679 241 6ra
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
VLIE, HARMEN JANS Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1710 245 111r
VLIE, HARMEN JANS Harmen Jansen van het Vlie, c.u. koper huis Bildtstraat 22 1720 246 63r
VLIE, HARMEN JANS oud hopman Harmen Jansen van 't Vlie mr. glasmaker verkoper van 2/3 Lanen 93 1740 250 90r
VLIE, J. J. van 't Vlie naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1793 264 74v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1785 261 311v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1791 263 325v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper pakhuis Droogstraat ZZ 1793 264 76v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper door niaar huis Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie naastligger ten westen Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker naastligger ten westen Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker verkoper Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN wijlen Jan van 't Vlie verver en glasmaker verkoper Bildtstraat 22 1801 265 298v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie verkoper Noorderhaven 11 1685 242 103v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie koper kamer Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van Vlie koper door niaar Hoogstraat 10 1697 243 275r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie verkoper Rommelhaven 5 1697 243 297r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie verkoper Hoogstraat 10 1697 243 300r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie verkoper Schoolsteeg 1705 244 309r
VLIE, JAN HARMENS het plaetske van Jan Harmens van 't Vlie naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1714 245 210v
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlie verkoper Rommelhaven 26 1714 245 210v
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
VLIET, DIRK Dirk W. van Vliet naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vliet mr. bakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1761 255 93v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1764 256 89v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes van Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 91 1731 248 48r
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 105v
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 5ra
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 115v
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 126v
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 129r
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1763 255 238r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1763 255 238r
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1790 263 255r
VLIET, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirks Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, MARTEN Marten van Vliet koper huis Noorderhaven 9 1808 268 84r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vliet mr. bakker huurder Rommelhaven 28 1784 261 143r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet koper huis Noorderhaven 3 1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet brugman Kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet naastligger ten westen Noorderhaven 11 1809 268 203r
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliet mr. timmerman koper huis Bildtstraat 21 1737 249 215r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper 1/2 huis Lanen 2 1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Lanen 2 1759 254 231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper q.q. Bildtstraat 20 1762 255 122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 de Pelikaan 1766 256 155v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
VOET, MARIA Marijke Voets koemelker koper Heiligeweg 38 1807 267 327v
VOET, MARIA Marijke Voets koper Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voet verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
VOET, SJOUKJE HENDRIKS Sjoukje Hendriks Voets koper Noorderhaven 88 1782 260 246r
VOGELSANG, burgemeester Vogelsang verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsang schipper koper huis Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsang schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelzang schipper koper huis Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
VOGELSANG, AUKE SWIERS Auke Swerus Vogelsang, c.u. huurder voorhuis en voorkamer (p.j.) Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
VOGELSANG, DOMINICUS Dominicus Vogelzang huurder (p.j.) Nieuwstraat 19 1804 267 82r
VOGELSANG, HENDRIK Hendrik Vogelzang koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 233r
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsang verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang koopman koper huis Hoogstraat 2 1803 266 253r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang verkoper Rommelhaven 18 1803 266 307r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang verkoper Hoogstraat 2 1804 267 99v
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelzang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelzang koper huis Rommelhaven 18 1801 265 287r
VOGELSANG, JAN JANS Jan Jansen Vogelzang klompmaker koper huis Bargebuurt 9 1760 254 251v
VOGELSANG, MEINERT JANS Meindert Jans Vogelzang koper woning Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS de ledige plaats van burgemeester Sytse Pieters Vogelsangh naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1629 232 91v
VONK, MARTEN Marten Vonk schipper koper Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten westen Schritsen 53 1642 234 176r
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten oosten Schritsen 51 1654 236 253v
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten westen Lanen 64 1660 238 23v
VOORDA, achter de brouwerij van wijlen burgemeester Voorda naastligger Kruisstraat 1679 241 30r
VOORDA, de kinderen en erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda, c.s. naastligger ten westen Schritsen 65b 1710 245 119v
VOORDA, Voorda notaris naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a 1712 245 166v
VOORDA, Voorda notaris naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1713 245 188r
VOORDA, Voorda notaris verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r
VOORDA, Voorda notaris verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r
VOORDA, Voorda notaris verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
VOORDA, Voorda koopman koper finaal pakhuis Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
VOORDA, Voorda notaris koper door niaar huis Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Schritsen 21 1624 230 381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda verkoper Schritsen 21 1633 233 118v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 35 1633 233 127v
VOORDA, HELENA Helena Voorda koper Noorderhaven 46 1739 250 51r
VOORDA, HELENA Helena Voorda verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1741 250 183r
VOORDA, HELENA Helena Voorda verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
VOORDA, HELENA wijlen Helena Voorda erflater Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
VOORDA, J. J. Voorda notaris en fiscaal verkoper Schritsen 65 1714 245 203v
VOORDA, JAKOB de brouwerij van Jacob Voorda naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1668 239 168v
VOORDA, JAKOB huis en brouwerij van wijlen burgemeester Jacobus Voorda naastligger Noordijs OZ 1675 240 199v
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda, verkoper verkoper Heiligeweg 40 1682 241 61va
VOORDA, JAKOB Jacob J. Voorda, J.U.D. professor verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
VOORDA, JAKOB KLASES Jacob Claesen Voorda verkoper q.q. Voorstraat NZ 1624 230 390r
VOORDA, JAN wijlen Jan Voorda verkoper van 5/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VOORDA, JANKE Janneke Voorda verkoper Bildtstraat 15 1732 248 124v
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voorda koper Noorderhaven 68 1723 246 177r
VOORDA, JOOST oud burgemeester Joost van der Voorda naastligger ten westen Lanen 64 1643 235 78v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda verkoper van 3/8 Schritsen 35 1633 233 127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda verkoper q.q. Schritsen 35 1633 233 127v
VOORDA, JUSTUS Justus Voorda notaris en fiscaal verkoper Lanen 76achter 1714 245 202v
VOORDA, JUSTUS Justus Voorda verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 282v
VOORDA, JUSTUS wijlen Justus Voorda koper door niaar Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
VOORDEWIND, KLAAS de vrouw van Claas Voordewind, c.s. huurder Hondenstraat 10 1747 251 201r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v
VORM, JANKE TJEERDS Janneke Tieerds van der Vorm koper Lanen 29 1733 248 181v
VOS, SIEMENS Jantyen Simons Vos protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 64 1620 230 199r
VOS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus di Vos mr. zilversmid verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
VOS, EVERT Evert Vos verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS wijlen Folkert Alberts Vos verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 15 1659 238 3raa
VOS, FOLKERT ALBERTS wijlen Folkert Alberts Vos verkoper Lanen 40 1659 238 3raa
VOS, FREERK Frederick Cristiaen de Vos koper door niaar Rozengracht 7oost 1721 246 117r
VOS, FREERK Frederick Christiaan de Vos verkoper van 1/2 Rozengracht 7west 1726 246 251r
VOS, GEERT Geert Vos, n.u. naastligger ten westen Heiligeweg 6 1780 259 307v
VOS, GEERT JANS wijlen Geert Jans Vos verkoper Heiligeweg 4 1784 261 252r
VOS, GRIETJE Grietje de Vos koper Hoogstraat 23 1772 258 47r
VOS, GRIETJE Grietje de Vos koper Droogstraat 26 1772 258 47r
VOS, GRIETJE LAMMERTS Grietie Lamberts de Vosch, c.s. verkoper Hofstraat ZZ 1661 238 90r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Heiligeweg 13 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Lanen 45achter 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Lanen 45achter 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Lanen 45 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Lanen 45 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos protesteert vanwege een vordering Voorstraat 40 1614 229 209v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos crediteur (triumphant) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper huis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert Veno Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1626 231 124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos koper huis Rozengracht 27 1627 232 10v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1627 232 26v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Vijver 9 1628 232 44r
VOS, JAN Jan Vos verkoper van 1/4 Nieuwstraat 38 1796 264 322r
VOS, JAN Jan Vos verkoper Kerkpoortstraat 10 1796 264 323v
VOS, JAN Jan Vos verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
VOS, JAN Jan Vos koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
VOS, JAN Jan Vos koopman verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
VOS, JAN Jan Vos koopman verkoper van 1/4 Lanen 23 1796 264 333v
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Vos koper huis Vijver 3 1723 246 174r
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vos verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vos verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vos verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
VOS, JOHANNES Joannes Vos mr. zilversmid verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
VOS, MARIA Marijcke Vos koper Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
VOS, MICHIEL GERRITS Michiel Gerrits Vos lakenkoper verkoper Brouwersstraat 14 1723 246 155r
VOS, REGINA de 5 minderjarige voorkinderen en de minderjarige Regina van Vos verkoper Noorderhaven 33 1801 266 33v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1682 241 194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1682 241 194v
VOS, RINTJE Reintien de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1667 239 112v
VOS, RINTJE wijlen Rintie de Vos koper Heiligeweg 25 1685 242 89r
VOS, RINTJE Rintie de Vos mr. kleermaker koper Heiligeweg 8 1685 242 89v
VOS, RINTJE HESSELS Rintie Hessels de Vos, c.u.