Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WAAI, TEUNIS Anckie Tonis du Way verkoper Lanen NZ 1613 229 150v
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Way verkoper Karremanstraat 28 1638 234 51r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way koper door niaar huis Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Way verpachter grond Karremanstraat 28 1642 234 163v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1626 231 148v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1626 231 156v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten zuiden Karremanstraat 26 1627 232 26r
WAAI, TEUNIS de erfgenamen van Tonis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1634 233 152v
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van het huis van Thonis Symens de Way naastligger ten westen Noorderhaven 114 1629 232 98v
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van Tonis Symons de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1629 232 111r
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van Theunis Symens de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1633 233 97r
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1683 241 239v
WAAL, GERARDUS Gerardus de Waal verkoper q.q. Noorderhaven 107 1796 264 320v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal koper Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal huurder Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAARD, H. vroedsman H. de Waard naastligger ten noorden Romastraat 13 1780 259 277v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten westen Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. H. de Waard naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
WAARD, HARMEN burgervaandrig Harmanus de Waard geniaarde koper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
WAARD, HARMEN vroedsman Harmanus de Waard koper huis Zuiderstraat 27 1781 260 156r
WAARD, HARMEN gezworen gemeensman Harmanus de Waard koper huis Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
WAARD, HARMEN burgemeester Hermanus de Waard koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
WAARD, HARMEN oud burgemeester Harmanus de Waard verkoper Voorstraat 63 1801 266 22v
WAARD, HARMEN Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WAARD, HARMEN de boedel van wijlen Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WAARD, JOHANNES Johannes de Waard naastligger ten westen Heiligeweg 4 1758 254 151r
WAARD, JOHANNES wijlen Johannes de Waard verkoper Heiligeweg 2 1776 259 15v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1739 250 77v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1739 250 4va
WAARD, JOHANNES Johannes de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1754 253 181r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waart naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1760 255 4v
WAARD, PIETER burgersergeant Pieter de Waard kok koper loods en boerderij Voorstraat 27 1730 247 314v
WAARD, SOFIA JOHANNES Sophia Johannes de Waard Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
WAARD, SOFIA JOHANNES Sofia Johannes de Waart Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadman koper Schritsen 15 1784 261 217v
WAEYEN, ANTJE TEUNIS Antie Tonis van Wayen, moeder van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis ([deze informatie komt uit het niaarverzoek]) Rozengracht 7oost 1655 237 31v
WAGENAAR, burgervaandrig Wagenaer, c.u. huurder (p.w.) Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
WAGENAAR, JAN Jan C. Wagenaar huurder (p.j.) Lanen 45 1809 268 198v
WAGENAAR, JOHANNES Johannes Wagenaer, c.u. huurder (p.w.) Romastraat ZZ 1753 253 66r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Voorstraat 63 1752 253 4r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Lanen 39 1752 253 5v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Franekereind 20 1753 253 71r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Romastraat 25 1753 253 109r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLER, de weduwe van Waller naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
WALLER, de weduwe van Waller naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
WALLER, JOHANNES Johannes Waller mr. blikslager huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
WALLER, JOHANNES Johannes Waller mr. blikslager koper huis (koper was huurder) Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
WALLER, SOFIA Sophia Waller koper Voorstraat 63 1807 267 331v
WALLER, SOFIA vrouwe Sophia Waller, c.s. verkoper Schritsen 63 1811 269 157v
WALRICH, Walrich notaris naastligger ten oosten Rozengracht 16 1725 246 215r
WALRICH, Walrich klerk bewoner Hoogstraat 1 1733 248 235r
WALRICH, Walrich commies en klerk bewoner Hoogstraat 1 1733 248 252v
WALRICH, DOMINICUS Dominicus Walrich notaris koper van 1/2 door niaar huis Rozengracht 18 1711 245 140v
WALRICH, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrich notaris koper door niaar koolstekplaats off oud huisstede Rozengracht 22 1715 245 241r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal Friesland verkoper buiten Harlingen 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich klerk Admiraliteit verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich klerk Admiraliteit verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter 1695 243 130r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland Hofstraat NZ 1695 243 130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland Hofstraat NZ 1695 243 130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland Kerkpad WZ 1695 243 131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland Kerkpad WZ 1695 243 131v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis of woning Kerkpad 32 1695 243 142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland eigenaar van 1/2 Kerkpad 32 1695 243 142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten zuiden Kerkpad 1 1698 243 389v
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich, c.u. koper huis en lege plaats Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten noorden Kerkpad 34 1707 245 30v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten noorden Kerkpad 34 1707 245 31v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich commies Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 32 1707 245 32r
WALRICH, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van Cornelius Walrich commies verkoper Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u. huurder Schritsen 15 1718 246 30v
WALSWEER, dr. Walsweer naastligger ten westen Noorderhaven 80 1687 242 176r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer, c.u. koper 1/3 huis Zoutsloot 1 1667 239 111v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer, c.u. procureur postulant koper 1/2 huis Noorderhaven 78 1668 239 134v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer koper 1/2 huis Noorderhaven 78 1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer procureur huurder Noorderhaven 78 1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer notaris koper huis en ledige plaats Noorderhaven 76 1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS het huis van Cornelius Walsweer notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer notaris koper 2 kamers Kerkpoortstraat NZ 1671 240 71r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1674 240 133r
WALSWEER, KORNELIS de kamer van dr. Cornelius Walsweer naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
WALSWEER, KORNELIS dr. Cornelius Walsweer naastligger ten westen Voorstraat 35 1685 242 85v
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweer verkoper Noorderhaven 76 1689 242 282v
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweer verkoper Noorderhaven 78 1689 242 282v
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
WALTA, ANDRIES Andries van Walta huurder Herenknechtenkamerstraat 1631 233 3v
WALTA, SIEBREN wijlen Sibrant van Walta verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v
WASSENAAR, burgemeester Wassenaar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
WASSENAAR, het panwerk van oud burgemeester Wassenaar naastligger ten westen Rozengracht NZ 1716 245 267r
WASSENAAR, oud burgemeester Wassenaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1717 245 293v
WASSENAAR, Wassenaar, n.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1740 250 107v
WASSENAAR, burgemeester Wassenaar naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
WASSENAAR, wijlen Wassenaar voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
WASSENAAR, rentmeester Wassenaer naastligger ten noorden Rozengracht 19 1685 242 88v
WASSENAAR, de mouterij van Wassenaer rentmeester naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaer rentmeester naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1692 243 2v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaer rentmeester naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1692 243 3r
WASSENAAR, de heer Wassenaer koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
WASSENAAR, de oud rentmeester Wassenaer, c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 13 1695 243 137v
WASSENAAR, oud rentmeester Wassenaer naastligger ten oosten Voorstraat 28 1700 244 68v
WASSENAAR, burgemeester Wassenaer naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1711 245 140v
WASSENAAR, Tjiskien Wassenaer huurder Schritsen 50achter 1736 249 12va
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaar geniaarde koper William Boothstraat 31 1699 244 16r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaar koper Noorderhaven 75 1701 244 112r
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaar verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
WASSENAAR, AAKJE HESSELS Aken Hessels Wassenaar verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaar koper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaar koper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, ANTJE AUKES Antje Aukes Wassenaar bewoner Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1745 251 59v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman koper woning Nieuwstraat 9 1745 251 61r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1749 252 5r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar verkoper Voorstraat 74 1752 252 183r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Nieuwstraat 9 1752 252 185r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar verkoper Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar cementmaler verkoper q.q. Achterstraat 11 1772 258 16r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar koopman naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar koopman naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaar koopman Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE de weduwe van Auke Wassenaar koopman naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaar koopman verkoper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaer koper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden) Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15 1683 241 68va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar, c.u. huurder voorste gedeelte Lanen 77 1790 263 281r
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar , c.u. huurder voorbeneden (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
WASSENAAR, BEERT ULBES burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
WASSENAAR, BEERT ULBES burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1680 241 79r
WASSENAAR, BEERT ULBES burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar koper Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaar verkoper q.q. Lanen 42 1707 245 33v
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker Noorderhaven 79 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker Noorderhaven 81 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker Noorderhaven 83 1763 255 238r
WASSENAAR, GERBEN de weduwe van Gerben Wassenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
WASSENAAR, GERBEN SIPKES wijlen Gerben Sipkes Wassenaar erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
WASSENAAR, GRIETJE Grietje Wassenaar huurder (p.j.) Schritsen 50achter 1736 249 120r
WASSENAAR, GRIETJE Grytie Wassenaer huurder (p.j.) Schritsen 50achter 1736 249 12va
WASSENAAR, GRIETJE Grytje Wassenaer huurder begane grond (p.j.) Grote Bredeplaats 6oost 1744 251 2ra
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaar koper huis Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar hofmeester op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar mr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaar huurder achter Heiligeweg 30 1778 259 104r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaar, c.u. huurder boven Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaer naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaer naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaar naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaer verkoper q.q. Zoutsloot 22 1742 250 210v
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS vroedsman Hendrik Cornelis Wassenaar koper q.q. Brouwersstraat 14 1738 249 348r
WASSENAAR, HERE WIETSES oud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1700 244 46r
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester naastligger ([dit is schuin tegenover het verkochte]) Vijver 2 1686 242 127v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten oosten Rozengracht 14 1689 242 270v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten oosten Rozengracht 20 1694 243 78v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1694 243 78v
WASSENAAR, HESSEL oud rentmeester Hessel Wassenaar verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
WASSENAAR, HESSEL de brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar naastligger ten westen Hondenstraat 9 1705 244 278r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten oosten Rozengracht 20 1706 244 338v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1706 244 338v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1709 245 91v
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Vijver 3 1712 245 181v
WASSENAAR, HESSEL oud burgemr. Hessel Wassenaar naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1717 245 289r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Rozengracht 22 1722 246 144r
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaer verkoper Brouwersstraat 1b 1700 244 36v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1687 242 185r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaar koopman koper mouterij Voorstraat 30achter 1687 242 186r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaar Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten westen Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES vroedsman Hessel Wytses Wassenaar verkoper Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES vroedsman Hessel Wytses Wassenaar verkoper q.q. Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES burgemeester Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1707 245 14r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, c.u. verkoper OZ 1712 245 177r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud bburgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1712 245 179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u. verkoper Rozengracht 18achter 1712 245 179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar verkoper Voorstraat 30achter 1730 247 312v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond Vijver 5 1754 253 149r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1681 241 156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper Rozengracht 18 1681 241 156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen koper provisioneel huis Vijver 3 1683 241 63ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES het pakhuis van Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer rentmeester koper brouwerij en mouterij ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
WASSENAAR, HIELKE ARJENS Hyke Arjens Wassenaar koper Lanen 85oost 1774 258 167v
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar verkoper Lanen 85oost 1785 262 7v
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar koper Scheerstraat 9 1786 262 56r
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Rozengracht 27 1784 261 235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Wasbleek 23 1784 261 237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1784 261 238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Nieuwstraat 22 1784 261 241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Nieuwstraat 20 1784 261 257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Vijver 3 1785 261 262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zuiderhaven 36 1785 261 269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Westerstraat 43 1785 261 270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zoutsloot 25 1785 261 280r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zoutsloot 1 1785 261 298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18 1788 262 290r
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaar koopman koper Rozengracht 20 1788 262 306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuis Schritsen 58 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis Schritsen ZZ 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar procureur postulant verkoper Noorderhaven 23 1791 263 358r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar verkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis en ijzersmederij Noorderhaven 1 1797 265 59r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1799 265 186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Rozengracht 20 1800 265 214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Noorderhaven 108 1801 265 299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Hoogstraat 30 1801 265 306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Noorderhaven 31 1803 266 248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper looiersperk of leertouwerij Schritsen 56west_a 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 56west_a 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 31 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 33 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 74 1806 267 192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper pakhuis Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris huurder (p.j.) Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 56west 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Schritsen 56oost 1809 268 228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Hofstraat 13 1809 268 230r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 60 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 1 1809 268 308r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar metselaar koper huis Heiligeweg 17 1788 262 261r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1788 263 11v
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar naastligger ten westen Heiligeweg 19 1803 266 254r
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Clases Wassenaar verkoper Zoutsloot ZZ 1689 242 288v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaar verkoper Lanen 42 1707 245 33v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen Wassenaar verkoper Hondenstraat 10 1712 245 177v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaer mr. schoenmaker koper huis Hondenstraat 10 1679 241 34r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar huurder Lanen 81 1782 260 304v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten noorden Rapenburg 1785 261 300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 18 1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten westen Molenpad 18 1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 16 1785 261 302r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten oosten Molenpad 14 1785 261 305r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten oosten Lanen 74 1788 262 284r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Lanen 76 1790 263 268r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad ZZ 1790 263 269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad 16 1790 263 270r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaar mr. verver en glasmaker koper huis Lanen 76 1782 260 288r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker Noorderhaven 41 1737 249 198r
WASSENAAR, ROMKE wijlen Romke Wassenaar mr. glasmaker erflater Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper van 1/20 Achterstraat 6 1738 249 260v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper van 1/20 Noorderhaven 85 1738 249 283r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.s naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1753 253 99r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1756 254 36r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1768 257 51r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaer, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1753 253 120r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar mr. glasmaker Noorderhaven 41 1736 249 142r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar mr. glasmaker koper door niaar van 1/3 Voorstraat 10 1738 249 345r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaar mr. glasmaker en verver verkoper q.q. Voorstraat 23 1782 260 196r
WASSENAAR, SIETSKE Sytske Wassenaar Heiligeweg 9 1783 261 11v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbier ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
WASSENAAR, STEFFEN Stephanus Wassenaar, s.s.min.cand. conrector geniaarde koper Scheerstraat 2 1714 245 230v
WASSENAAR, TJITSKE Tjieskjen Wassenaar Schritsen 50achter 1736 249 120r
WASSENAAR, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Wassenaar verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
WASSENAAR, WIETSE Wytse Wassenaar William Boothstraat 31 1699 244 16r
WASSENAAR, WIETSE HESSELS Wytse Hessels Wassenaer koopman koper door niaar pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht 22 1722 246 144r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaar, c.u. verkoper Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Kerkpad WZ 1681 241 152v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester naastligger ten westen Kerkpad WZ 1681 241 163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper was bewoner Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman, c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 52 1752 252 216v
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman grootschipper koper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Waterman grootschipper koper huis Vijverstraat 4 1774 258 188v
WAYER, TEUNIS SIEMENS Tonis Symons de Wayer verkoper q.q. Grote Bredeplaats NZ 1605 228 486v
WAYER, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer naastligger ten zuiden Karremanstraat 26 1638 234 49v
WEERD, DIRK Dirk van Weerd naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuis mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v
WEGHUIS, JAN Jan Weghuis naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper molen genaamd de Noordermolen, en huis Noordermolen 1 de Noordermolen 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper molen genaamd de Noordermolen, en huis Liemendijk 6 de Noordermolen 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper 2 huizen Karremanstraat 2 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper 2 huizen Karremanstraat 4 1809 268 326r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weide mr. bakker koper huis en bakkerij Spitsbergen genaamd Rommelhaven 28 Spitsbergen 1800 265 240r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weide huurder (p.j.) Rommelhaven 28 1800 265 240r
WEILAND, JETSKE Jetske Weiland voormalig bewoner Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WEILAND, JETSKE de nagelaten goederen van wijlen Jetske Weiland verkoper Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WEILAND, SIPKE Sipke Weiland mr. hoedenmaker koper huis Brouwersstraat 5 1765 256 114v
WEILAND, SIPKE Sipke Weiland huurder (p.j.) Brouwersstraat 5 1765 256 114v
WEIMA, burgemeester Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
WEIMA, burgemeester Weima naastligger ten westen Weverstraat 10 1722 246 138r
WEIMA, oud burgemeester Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1723 246 171v
WEIMA, de weduwe van wijlen burgemeester Weima naastligger ten noorden Voorstraat 99 1731 248 32r
WEIMA, de weduwe Weima naastligger ten noorden Voorstraat 99 1739 250 69v
WEIMA, wijlen burgemeester Weima Voorstraat 101 1741 250 195r
WEIMA, wijlen burgemeester Weyma naastligger ten noorden Voorstraat 99 1751 252 163r
WEIMA, SJOERDS burgemeester Jaregh Sjoerds Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1722 246 150r
WEIMA, JANKE Janneke Weima naastligger ten zuiden Noordijs 12 1753 253 89r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weima koper houttuin of afgestekte grond Droogstraat 5 1754 253 157v
WEIMA, JANKE het panwerk van Janke Weima naastligger ten oosten Droogstraat 5 1754 253 157v
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weima verkoper Weverstraat 8 1755 253 206r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weyma koper leerlooiersperk of gedeelte grond Zoutsloot 1755 253 196v
WEIMA, JARICH burgemeester Jarigh Weima, n.u. naastligger ten westen Weverstraat 10 1723 246 171r
WEIMA, JARICH de weduwe van oud burgemeester Jarig Weima naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
WEIMA, JARICH de hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Weverstraat 10 1739 250 25v
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH de weduwe van burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
WEIMA, JARICH SJOERDS oud burgemeester Jarigh Sioerds Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1724 246 196v
WEIMA, JARICH SJOERDS oud burgemeester Jarigh Sjoerds Weyma koper 3 voet grond van de stalling van de verkoper onbekend 1728 247 112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weyma naastligger ten zuiden onbekend 1728 247 112v
WEIMA, JARICH SJOERDS burgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma koper huis Weverstraat 8 1730 247 351r
WEIMA, JARICH SJOERDS Jaerigh Sjoerds Weyma naastligger ten noorden Weverstraat 8 1730 247 351r
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1793 264 129v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Rozenstraat 1 1793 264 131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Hofstraat 20 1793 264 131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Lanen 63 1793 264 139r
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Zoutsloot 59 1793 264 143v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Franekereind ZZ 1793 264 148r
WEIMAN, KORNELIS Cornelis Wijman naastligger ten oosten Liemendijk 1793 264 113v
WEIMAN, SIEMEN Simon Wijman commies van de lands middelen in Westergoo naastligger ten oosten Liemendijk 1793 264 123v
WELLINGA, ANTJE Antje Wellinga koper Lanen 70 1804 267 104r
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
WELLINGA, PAULUS mede raad der stad Paulus Wellinga verkoper Lanen 73 1802 266 122r
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekes mr. bontwever koper huis Hofstraat 25 1781 260 78v
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekes huurder (p.j.) Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WENNEKES, HARMEN Harmen Wennekes naastligger ten westen Romastraat 4 1810 269 81r
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1795 264 273r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 29oost 1799 265 152r
WENSELAAR, DANIEL JARICHS wijlen Daan Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1796 264 313v
WENTHOLT, L. L. R. Wentholt koper wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stalling Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
WERF, van der Werf koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 40 1801 265 305v
WERF, van der Werf koopman naastligger ten westen [staat: oosten] Zoutsloot 40 1801 265 305v
WERF, DIRK Dirk van der Werf naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werf bakkersknecht koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
WERF, DIRK JANS de boedel van wijlen Dirk Jans van der Werff mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werff koper door niaar huis Schritsen 2 1783 261 60r
WERF, G. G. A. van der Werf koopman naastligger ten westen Droogstraat 51 1801 266 11r
WERF, HIDDE Hidde van der Werff mr. bakker Hofstraat 1 1774 258 148v
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1786 262 112r
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WERF, JAN Jan W. van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf timmerman koper huis Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
WERF, JENTJE WILLEMS Janke Willems van der Werff huurder Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman koper huis Noordijs OZ 1784 261 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman naastligger ten westen Noordijs OZ 1784 261 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten westen Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman verkoper Heiligeweg 16 1791 263 302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman verkoper Heiligeweg 18 1791 263 302r
WERF, JOHANNES Johannes A. van der Werf koopman koper huis Noorderhaven 95 1800 265 230r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werf koopman koper huis gebruikt als stokerij Droogstraat 47 1801 265 296v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1779 259 179v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1785 261 4va
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff bewoner Heiligeweg 16 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff bewoner Heiligeweg 18 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper Heiligeweg 16 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper Heiligeweg 18 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman Havenplein 8 1791 263 321r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
WERF, JOHANNES Johannis O. van der Werff koopman verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1803 266 217r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1810 269 107r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Zuiderstraat 1781 260 99r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 16 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 18 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Heiligeweg 20 1784 261 220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman eigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg 1785 262 38r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman erflater Heiligeweg 27a 1791 263 306r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman en havenmeester verkoper Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf Brouwersstraat 17 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf Weeshuisstraat 7 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf Weeshuisstraat 9 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werf havenmeester naastligger Zuiderhaven 71 1804 267 45r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten noorden Romastraat 7 1778 259 148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1780 260 1r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werff naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman verkoper Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1787 262 209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1799 265 131r
WERF, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis van der Werff verkoper Voorstraat 56oost 1651 236 172r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van de helft van 5 pm en 2/5 part van 1/3 part greidland ([per pm]) buiten Harlingen 1611 229 27r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werff afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
WERNER, HENDRIK Hendrik Werner huurder Anjelierstraat 39 1809 268 266r
WERNER, HENDRIK Hendrik Werner huurder Anjelierstraat 41 1809 268 266r
WESSELING, JAN Jan Wesseling naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1782 260 290r
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesseling koopman koper Hofstraat ZZ 1756 254 20v
WESSELIUS, HARMEN ds. Harmannus Wesselius predikant verkoper Hondenstraat 7 1705 244 291r
WESSELIUS, HARMEN ds. Hermanus Wesselius, c.u. predikant verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
WESSELS, SJOERD Sjoerd Wessels huurder achterkamer (p.j.) Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
WESTENDORP, de erfgenamen van Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a 1803 266 290r
WESTENDORP, de gezusters Westendorp naastligger ten oosten Voorstraat 32 1809 268 189v
WESTENDORP, A. A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
WESTENDORP, ALLERT Allert Westendorp, c.u. huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. koekbakker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. banketbakker koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververij Voorstraat 7 het Paradijs 1753 253 87r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. banketbakker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1762 255 149r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1772 258 14v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a 1775 258 199v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. koekebakker koper huis en bakkerij Voorstraat 34 1785 262 48v
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 de Witte Trompet 1766 256 156v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever geniaarde koper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp bontwever koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorp mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 1 1766 256 180r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 181v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp Hofstraat 16 1766 256 196r
WESTENDORP, BEREND Berent Westendorp mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat WZ 1766 256 216r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Rommelhaven 18drie_a 1766 256 218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter 1769 257 112r
WESTENDORP, BEREND Beernd Westendorp mr. bontwever geniaarde koper Karremanstraat 31 1770 257 150v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jansen Westendorp bontwever verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1768 257 84v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1768 257 84v
WESTENDORP, G. G. Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1776 259 12v
WESTENDORP, GEESKE Geeske Westendorp koper Brouwersstraat 17 1737 249 188v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Brouwersstraat 17 1781 260 65v
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Hofstraat ZZ 1781 260 77r
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Romastraat 29 1781 260 83v
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Nieuwstraat 22 1781 260 88v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Hofstraat 22 1781 260 103v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WESTENDORP, GEESKE Gezina Westendorp erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WESTENDORP, GERARDUS Gerardus Westendorp ijzerkramer koper huis Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
WESTENDORP, GERARDUS wijlen Gerardus Westendorp verkoper van 1/2 Rozengracht 16achter 1763 255 206r
WESTENDORP, GERARDUS de weduwe van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1764 256 76r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1766 256 176r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1767 256 250r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1769 257 136r
WESTENDORP, JAN de minderjarige Jan Westendorp verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter 1769 257 112r
WESTENDORP, JOHANNA Johanna Westendorp koper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
WESTER, SUFFRIDUS Suffridus Wester huisrentmeester verkoper Schritsen 56 1702 244 171v
WESTERBAAN, ANTJE GERRITS Anna Gerryts Westerbaan koper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
WESTERDIJK, ANTJE JANS Annetie Jans Westerdijk verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof winkelier verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier Noordijs 23 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff koopman verkoper Romastraat ZZ 1749 252 3v
WESTERHUIS, de heer Westerhuis, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 72 1696 243 248v
WESTERHUIS, de heer Westerhuis naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1700 244 61v
WESTERHUIS, Beere Westerhuis naastligger ten westen Noorderhaven 72 1702 244 169v
WESTERHUIS, Westerhuis naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1723 246 177r
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuis koopman naastligger ten westen Voorstraat 92 1804 267 75r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koper huis Voorstraat 90 1798 265 112v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koopman Noorderhaven 76 1800 265 224r
WESTRA, gemeensman Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16 1725 246 215r
WESTRA, vroedsman Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
WESTRA, dhr. Westra naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1791 263 339r
WESTRA, dr. Westra naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1801 266 30r
WESTRA, dr. Westra naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1801 266 30r
WESTRA, Westra baljuw naastligger ten westen Bildtstraat 12 1810 269 37v
WESTRA, JARICHS vroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u. koper huis en zomerhuis Wasbleek 1721 246 114v
WESTRA, ARJAANTJE Arjaentie Westra, meerderjarige vrijster koper huis Voorstraat 62 1726 246 249r
WESTRA, ARJAANTJE Arjaantie Westra verkoper Voorstraat 62 1740 250 107v
WESTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Westra demonstrant Voorstraat 50 1639 234 80v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
WESTRA, BRECHTJE Bregtje Westra koper Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westra koper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal (Koper moet de marmeren vloer en het schoorsteenstuk uit het huis verwijderen en ) Zuiderhaven 40 1801 265 281v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregje Zikkes Westra koper huis Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregtje Zikkes Westra verkoper Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
WESTRA, BRECHTJE TJEERDS Bregtje Tjeerds Westra, mede voor haar minderjarige ki verkoper Schritsen 44 1770 257 256r
WESTRA, H. de. H. Westra, nom.prop. koper door niaar pakhuis Droogstraat 27 de Oude Vermaning 1790 263 255r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1796 264 338v
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1802 266 142r
WESTRA, H. H. J. Westra gebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1804 267 8v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Schritsen 9achter 1805 267 135r
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Scheffersplein 7 1808 268 137r
WESTRA, H. H. Westra baljuw van Barradeel naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1808 268 158v
WESTRA, H. de erfgenamen van H. Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en tuintje Noorderhaven 71 1787 262 235v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1789 263 84v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Havenpoort 1789 263 139v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper huis en timmerwinkel Noorderhaven 73 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra naastligger ten westen Noorderhaven 73 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1791 263 288v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis of pakhuis en lege ruimte gebruikt als smederij Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra koper huis Dalpad 7 1802 266 53v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra koper huis Zoutsloot 28 1802 266 162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra naastligger ten westen Zoutsloot 28 1802 266 162r
WESTRA, HENDRIK drost van het tiende Drostambt Hendricus Westra koper huis Noorderhaven 75 1803 266 246v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra naastligger ten westen Noorderhaven 75 1803 266 246v
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westra Sint Odolphisteeg 18 1799 265 169v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Noordijs 19 1788 263 29v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra Lanen 60 1788 263 31v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten westen Noorderhaven 73 1788 263 42v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper van 1/2 William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat koper huis Scheffersplein 7 1789 263 94v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra Scheffersplein 7 1789 263 94v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1798 265 69r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Noorderhaven 26 1798 265 69r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 26 1781 260 57v
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 28 1781 260 145r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, JAN Jan Westra koopman koper door niaar grond (eerder leerlooiersperk), stalling en kamer Bargebuurt de Weegkamer 1765 256 109v
WESTRA, JAN Jan Westra koopman geniaarde koper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WESTRA, JAN Jan Westra koopman koper door niaar pakhuis Noorderhaven 52 1767 257 30r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
WESTRA, JAN Jan Westra, c.u. huurder Noorderhaven 69 1768 257 90v
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1770 257 181r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
WESTRA, JAN Jan Westra procureur postulant en koopman verkoper q.q. Bildtstraat 16 1772 258 27v
WESTRA, JAN Jan Westra procureur-postulant en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 18 1774 258 145v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westra naastligger ten noorden Zoutsloot 13 1774 258 152v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westra naastligger ten westen Zoutsloot 13 1774 258 152v
WESTRA, JAN de erfgenamen van Jan Westra, c.s. naastligger Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1733 248 212v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1733 248 262v
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
WESTRA, JARICH Jarigh Westra lakenkoper verkoper en Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
WESTRA, JARICH Jaerig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Hofstraat 7 1735 249 104v
WESTRA, JARICH Jarig Westra koopman verpachter grond Spekmarkt 1 1737 249 182v
WESTRA, JARICH Jarig Westra koopman naastligger ten zuiden Rozenstraat 1740 250 113v
WESTRA, JARICH de tuin van Jarig Westra koopman naastligger ten noorden Wasbleek 3 1742 250 229r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra William Boothstraat OZ 1758 254 265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra William Boothstraat OZ 1758 254 265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westra verkoper Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1761 255 89r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1761 255 89r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra Hondenstraat 12 1761 255 90v
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westra naastligger ten oosten Voorstraat 64 1761 255 91v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten westen Wasbleek 1762 255 128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Wasbleek 1762 255 128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1763 255 206r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1764 256 68r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1764 256 68r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1765 256 131v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1765 256 131v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra koopman verkoper Noorderhaven 52 1767 257 30r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra verpachter grond Spekmarkt 1 1772 258 29v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra verpachter grond Spekmarkt 1 1772 258 44r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Voorstraat 64 1778 259 137v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1780 259 271v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1780 259 271v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1781 260 95r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1782 260 281r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1782 260 281r
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westra naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westra naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
WESTRA, JARICH mede raad en oud burgemeester Jarig Westra erflater Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, JARICH wijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westra erflater Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten westen Noorderkade 25 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden Noorderkade 25 1807 267 325r
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westra lit. hum. med. studiosus verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westra lit. hum. med. studiosus verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, LOLKE de hof van vroedsman Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1722 246 144r
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westra lakenwinkelier koper door niaar panwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachter Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westra lakenwinkelier koper door niaar tuin noord van het panwerk Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE de tuin van Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1731 248 33r
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1731 248 33r
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van burgemeester Lolke Westra naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1733 248 6ra
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westra verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra koper huis Voorstraat 66 1713 245 188r
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 82 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 84 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 86 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 82a 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Spekmarkt 6 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS gemeensman Lolke Jarigs Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1726 246 264r
WESTRA, LOLKE JARICHS het panwerk en tuintje van de verwandelaars Lolke Jarigs Westra, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra verwandelaar huis en tuin Rozengracht 16achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra aanhandelaar hof Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS de nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra, c.u. naastligger ten zuiden Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10 1728 247 74v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1728 247 134r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
WESTRA, LOLKE JARICHS wijlen Lolke Jarigs Westra koper Rozengracht 20 1729 247 250v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westra Lanen 25 1759 254 244r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES de gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westra verkoper Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westra houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westra naastligger ten oosten Schritsen 4 1711 245 143r
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westra verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra Voorstraat 66 1788 262 297r
WETSENS, burgervaandrig Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1662 238 124v
WETSENS, Jelle* Wetzens rentmeester naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1663 238 165r
WETSENS, de woning gekocht door burgemeester Wetzens naastligger ten westen Rozengracht 17 1671 240 42v
WETSENS, Wetzens secretaris bewoner Voorstraat 24 1732 248 151v
WETSENS, Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
WETSENS, Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 142v
WETSENS, AATJE Attie Jellles Wetsens verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, AATJE JELLES Attie Jelles Wetsens verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, voor zijn kinderen koopman verkoper Zoutsloot 18 1774 258 187v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten zuiden Franekereind 4 1784 261 202r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1785 261 265v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1786 262 52r
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 1 1786 262 113r
WETSENS, DIRK wijlen Dirk C. Wetzens verkoper Heiligeweg 70 1789 263 156r
WETSENS, DIRK wijlen Dirk Wetzens Romastraat 4west 1789 263 160v
WETSENS, DIRK wijlen Dirk Wetzens Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzens Bargebuurt 22 1789 263 163v
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk C. Wetzens verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 83 1766 256 189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 81 1766 256 190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS de verkoper Dirk Cornelis Wetsens bewoner Voorstraat 72 1775 258 238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Voorstraat 72 1775 258 238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Voorstraat 82 1776 259 18v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Lanen 72 1776 259 23v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens verkoper Voorstraat 72 1776 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman koper 1/3 mouterij en turfhuis Kruisstraat 8 1778 259 136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman eigenaar van 1/3 Kruisstraat 8 1778 259 136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1767 256 231r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1771 257 210v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten noorden Droogstraat 21achter 1771 257 227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper huis Lanen 72 1772 258 63r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper huis Romastraat ZZ 1774 258 147v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper door niaar van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
WETSENS, DIRK KORNELIS Durk Cornelis Wetzens koopman koper huis en bakkerij met winkel en gereedschappen Heiligeweg 70 1778 259 90v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat 8 1781 260 105r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1787 262 180r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1760 255 16r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1765 256 142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1767 257 34v
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1722 246 151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1726 246 285r
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsens rentenier erflater Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsens rentenier erflater Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, JELLE burgemeester Gellius Wetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
WETSENS, JELLE oud burgemeester Jellius Wetzenius koper hof met vruchtdragende bomen Rozengracht 13 1671 240 43r
WETSENS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
WETSENS, JELTE KORNELIS de erfgenamen van wijlen Jelte Cornelis Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
WETSENS, JOHANNA Johannes Wetzens akte van scheiding Noorderhaven 104 1755 253 222r
WETSENS, JOHANNES secretaris v d vijfdelen vd zeedijk binnen en buitendijks Johannes Wetsens verkoper Noorderhaven 95 1724 246 203v
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetsens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsens secretaris Vijfdeelen Zeedijken binnen- en buitendijks koper huis Noorderhaven 44 1731 248 64r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsens secretaris naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1732 248 81v
WETSENS, JOHANNES heer Johannes Wetsens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 42 1732 248 81v
WETSENS, JOHANNES het huis de Witte Arend Johannes Wetsens secretaris Vijfdeelen dijken in Westergo koper huis, hof, plaats en steeg Noorderhaven 104 de Witte Arend 1732 248 120r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetsens secretaris naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1734 248 341r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsens secretaris huurder Noorderhaven 44 1745 251 82r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes van Wetsens naastligger ten oosten Rozengracht 26 1748 251 218r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsens naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1751 252 167v
WETSENS, JOHANNES secretaris Johannes Wetsens koper dwarshuis metdaarachter een grote hof Hofstraat 17 1757 254 100v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper Vismarkt 1 1735 249 76v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken naastligger ten oosten Rozengracht 38 1739 250 46v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper Rozengracht 38 1739 250 46v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannis Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 46 1739 250 51r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper Noorderhaven 44 1741 250 175v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 46 1741 250 183r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken verkoper Noorderhaven 104 1755 253 227r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetzens verpachter grond Hofstraat 21 1765 256 135r
WETSENS, JOHANNES wijlen de heer Johannes van Wetzens secretaris Vijfdeelen Zeedijken Hofstraat 17 1768 257 52r
WETSENS, KORNELIS kamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens naastligger ten westen Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten westen Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager geniaarde koper Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer en weefwinkel Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten oosten Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer Kruisstraat 12 1754 253 150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 83achter 1766 256 186v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 83 1766 256 189r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Voorstraat 81 1766 256 190r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens, c.u. en c.s. huurder Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper huis en tuin Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper woning Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper Rozengracht 3 1758 254 160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 186v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Voorstraat 83 1766 256 189r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Voorstraat 81 1766 256 190r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkopers van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzens substituut baljuw van de heerlijkheid Ameland koper door niaar huis en hof Hofstraat 17 1768 257 52r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzens substituut baillien en rentmr. op de vrije heerlijkheyd Ameland verkoper Hofstraat 17 1770 257 168v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 7 1790 263 211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 9 1790 263 211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens koper huis en tuin Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsens verkoper van 1/5 Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsens verkoper van 1/5 Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, SIETSKE jonge dochter Sytske Wetsens huurder Hofstraat 27 1776 259 7av
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens koper huis Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Heiligeweg 1 1802 266 126r
WETSENS, SIETSKE Sytske Wetzens huurder Lanen 86 1771 257 222r
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 7 1790 263 211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 9 1790 263 211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, bejaarde vrijster geniaarde koper Heiligeweg 27a 1791 263 306r
WIARDA, wijlen Herone Wiaarda verkoper Lanen 40 1636 233 179r
WIARDA, het nagelaten huis van dr. Wiaerda naastligger ten westen Lanen 42 1654 236 251v
WIARDA, het huis van dr. Wiarda naastligger ten westen Schritsen 1649 236 66r
WIARDA, Ab. Wiarda secretaris van Baarderadeel geniaarde koper Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
WIARDA, Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20 1801 266 25r
WIARDA, Wiarda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6 1808 268 114r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wijlen Bocke Doytses Wyaerda verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats ZZ 1611 229 5r
WIARDA, BOKKE DOOITSES de nagelaten jongste onmondige kinderen van wijlen Bocke Doytses Wyaerda verkoper van 4/7 van 1/2 Grote Bredeplaats ZZ 1611 229 5r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid Zuiderhaven 47 1751 252 117v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda zilversmid verkoper q.q. Noordijs 1 1763 256 15v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid Heiligeweg 9 1766 256 205v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda naastligger ten oosten Voorstraat 15 1773 258 80r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid geniaarde koper Voorstraat 17 1775 258 211v
WIARDA, GEESKE juffrouw Gesina Wiarda verkoper van 1/8 Hondenstraat 12 1754 253 162v
WIARDA, GERLOFKE Gerlofke Wiarda koper William Boothstraat 5 1753 253 73v
WIARDA, HERE hof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerda naastligger ten westen Schritsen 35 1629 232 90v
WIARDA, HERE de weduwe en de erfgenamen van dr. Hero Wiaerda naastligger ten oosten Lanen 38 1633 233 115v
WIARDA, HERE de erfgenamen van dr. Hero Wiarda naastligger ten westen Schritsen 35 1633 233 127v
WIARDA, HERE Hero Wiarda verkoper Lanen 40 1636 233 179r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda koper Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 6 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda Havenplein 5 1752 252 223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyarda koper Havenpoort 1 1752 252 224v
WIARDA, MONSE Monte Wiarda commies convooien en licenten koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
WIARDA, MONSE Monte Wiarda huurder (p.j.) Westerstraat 43 1790 263 261r
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WIARDA, S. de heer S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1807 268 7v
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1808 268 114r
WIARDA, SIEMEN Simon Wiarda boekverkoper erflater Heiligeweg 23 1791 263 307r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar koper huis en tuin Zuiderhaven 26 1788 262 246v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1789 263 100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1789 263 100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda kofschipper koper huis Voorstraat 6 1794 264 168v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda oud makelaar koper huis Zuiderhaven 30 1800 265 260r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper verkoper Voorstraat 6 1802 266 54v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda bewoner Zoutsloot 47 1803 266 307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda verkoper Zoutsloot 47 1803 266 307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 37 1805 267 114v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda oud gezworen makelaar koper huis Zuiderstraat 22 1806 267 227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1806 267 227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
WIARDA, WILHELMINA Wilhelmina Wiarda verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardi predikant verkoper Rozengracht 9 1730 247 300v
WIARDI, EGBERT JOHANNES ds. Egbertus Johannes Wiardi predikant verkoper Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUS wijlen ds. Annius Theodori Wiegersma predikant erflater Sint Odolphisteeg OZ 1705 244 274r
WIEGERSMA, GERARDUS Gerhardus Wiegersma muntmeester verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1705 244 274r
WIEGERSMA, GERLOF Gerlof Wiegersma naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1769 257 139r
WIEGERSMA, MEINOU Meinu Wiegersma, ongehuwde meerderjarige dochte verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1705 244 274r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielen mr. horlogemaker koper huis Bargebuurt OZ 1806 267 211r
WIELING, JAN Jan Wieling naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1709 245 97r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mede rechter van Baarderadeel Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mede rechter van Baarderadeel Karremanstraat 11 1708 245 54r
WIERDA, HIELKE Hylko Wierda oud bijzitter van Doniawerstal verkoper Zuiderhaven 10 1726 246 265r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93 1785 262 30r
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93achter 1785 262 30r
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 89 1785 262 31v
WIERDSMA, JAN JANS Jan Jansen Wierdsma, met zijn moeder mr. huistimmerman huurder Lanen 74 1697 243 265r
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsma koper Zuiderhaven 46 1662 238 159v
WIERDSMA, NIESKE JANS de kinderen van Nieske Jans Wierdsma verkoper Zuiderhaven 46 1669 239 33va
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wiering verkoper van 1/2 Romastraat 29 1738 249 232r
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersma naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1786 262 115r
WIERSMA, ALBERT Albertus Wiersma huurder hof Rozengracht 2 1769 257 124v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersma verkoper Schritsen 36 1680 241 60v
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma koper Voorstraat 89 1789 263 171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1789 263 171r
WIERSMA, GILLES JANS de erfgenamen van vroedsman Gilles Jansen Wiersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper koper kamer Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
WIERSMA, HESSEL JANS de kamer van Hessel Jansen Wiersma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 139r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper koper nieuw gebouwd huis Schritsen 26 1699 243 393r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper naastligger ten westen Schritsen 30 1704 244 251v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker naastligger ten westen Noorderhaven 14 1731 248 63r
WIERSMA, JAKOB JANS Jacob Jansen Wiersma verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
WIERSMA, JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen Wiersma verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Schritsen 63 1705 244 268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma mr. timmerman naastligger ten noorden Schritsen 63 1705 244 268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma naastligger ten noorden Schritsen 63 1706 244 337v
WIERSMA, JAN JANS Jan Jans Wiersma naastligger ten oosten Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
WIERSMA, JAN JANS de kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersma mr. timmerman verkoper Lanen 74 1712 245 164r
WIERSMA, JILLES JANS Jillis Jansen Wiersma verkoper q.q. Voorstraat 78 1709 245 82r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggers zoutmeter koper Huis Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
WIGGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wiggers verkoper Achterstraat NZ 1699 244 1v
WIGLEMA, TRIJNTJE Trijntje Wiglama verkoper Grote Kerkstraat 28twee_a 1691 242 368r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Voorstraat 40 1671 240 66v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Noorderhaven ZZ 1681 241 153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r
WIJDENBRUG, de heer Widenbrugh verpachter grond Werfpad 7 1712 245 170v
WIJDENBRUG, wijlen Widenbrugh verkoper Voorstraat 62 1719 246 46r
WIJDENBRUG, mevrouw Widenbrugh verpachter grond Romastraat ZZ 1731 248 13r
WIJDENBRUG, de erfgenamen van Wiedenbrug verpachter grond Romastraat ZZ 1718 246 30r
WIJDENBRUG, de heer Wiedenbrug naastligger ten westen Kruisstraat 11 1753 253 64r
WIJDENBRUG, mevrouw Wijdenbrug naastligger ten westen Kruisstraat 11 1731 247 375r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug verpachter grond Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, Wijdenbrug naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1734 248 343ar
WIJDENBRUG, Wijdenbrug naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1734 248 343ar
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten oosten Kruisstraat 1 1762 255 123r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5 1767 256 242r
WIJDENBRUG, Vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1767 256 244r
WIJDENBRUG, wijlen Wijdenbrugh naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
WIJDENBRUG, mevr. Wijdenbrugh verpachter grond Romastraat ZZ 1731 248 56r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh verpachter grond Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, Wijdenbrugh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1732 248 115v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh verpachter grond Romastraat 4oost 1752 252 191r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh verpachter grond Romastraat 4oost 1752 252 213r
WIJDENBRUG, vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrugh verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, van Wijdenbrugh fiscaal naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1785 261 259r
WIJDENBRUG, A. hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1700 244 79r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond Spinstraat NZ 1733 248 202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1733 248 202r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh Weverstraat OZ 1692 242 381r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh secretaris van Franekeradeel verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh secretaris Franekeradeel koper door niaar huis, stalling en hof Zuiderhaven 54 1698 243 352v
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinstraat 9 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh verpachter grond Spinstraat 9 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh naastligger ten westen Spinstraat 9 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh naastligger ten noorden Spinstraat 9 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER dr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper oude kamer ([staat: vier zilveren ducatons]) Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh oud ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 8 1717 245 304r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen de heer Alexander Wijdenbrug koper door niaar Heiligeweg 7 1724 246 207v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van Alexander Wijdenbrug verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van Alexander Wijdenbrug heer naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Kruisstraat 11 1728 247 85v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat 5 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1767 256 244r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat-fiscaal Admiraliteit in Friesland betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugh raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugh raad en advocaat Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 54 1785 262 33r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1767 256 244r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugh verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. Heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 9 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 7 1735 249 23ar
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond onbekend 1739 250 71v
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug naastligger ten noorden onbekend 1739 250 71v
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/3 Kruisstraat 5 1767 256 242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland Kruisstraat 3 1767 256 244r
WIJDENBRUG, PIETER dr. Pieter Baerend van den Wijdenbrug koper huis genaamd de Nakende Mannen, hof, stal en wagenhuis Zuiderhaven 54 de Naakende Mannen 1785 262 33r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Zuiderhaven 54 1786 262 66r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Barend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van verkoper Spinstraat 7 1786 262 72v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Heiligeweg 54 1736 249 108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 54 1736 249 108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond ((voor 1/1)) onbekend 1738 249 339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden onbekend 1738 249 339v
WIJDENBRUG, PIETER wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat ZZ 1764 256 23r
WIJDENBRUG, PIETER TJEERDS Pieter Berent Tjeerds van Wijdenbrugh koper door niaar 2/3 huis (1/2, en 2/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJGA, ELIAS Eli Wijga naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijga verkoper Bargebuurt 1806 267 207r
WIJGA, ENNE Enne H. Wijga kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 1809 268 226r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder woning 1 (p.j.) Hoogstraat 27 1794 264 220r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div. Noordermolen 1 de Noordermolen 1761 255 49v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1800 265 266v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wyga huurder Lanen 46 1788 262 301r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wijga naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1791 263 369r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wyga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1782 260 206r
WIJGA, KORNELIS Cornelis E. Wyga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1789 263 90v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar koper huis bestaande uit twee woningen Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WIJGA, KORNELIS ENNES grutterij van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1786 262 134r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJGA, KORNELIS ENNES de weduwe van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga Noordermolen 1 1800 265 233v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Molenpad 4 1802 266 55v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Zuidersteeg 2 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga, c.u. mr. molenaar naastligger ten zuiden Zuidersteeg 2 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 wind rogge- en weitmolen, huis en stallen Zuiderpoortsmolen 1 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga eigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 1 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga roggemolenaar verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 en 1/30 rogge- en weitmolen met woning en stal Zuiderpoortsmolen 1 1786 262 116r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wyga rogmolenaar Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyga naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1807 267 333r
WIJGA, SIEMEN Simon Wyga commies van de lands middelen in Westergoo koper zomerhuis met woning eronder, hof en tuin ([voor de drie percelen in deze akte]) Liemendijk 1793 264 115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wyga commies van de lands middelen in Westergoo koper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte]) Liemendijk 1793 264 115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wyga commies van de lands middelen in Westergoo koper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte]) Liemendijk 1793 264 115r
WIJMA, JAN Jan Wijma naastligger ten noorden Kerkpad 20 1721 246 98r
WIJMA, JARICH de mouterij van vaandrig Jarigh Wijma naastligger ten zuiden Noordijs 5 1697 243 7va
WIJMA, JARICH SJOERDS huis, plaats en mouterij van burgervaandrig Jarich Sioerds Wijma naastligger ten zuiden Noordijs 5 1697 243 318v
WIJMA, JARICH SJOERDS vroedsman Jarig Sjoerds Wijma naastligger ten zuiden Noordijs 5 1700 244 72v
WIJMA, S. S. Wijma naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIJMA, S. S. Wijma naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIJMA, S. S. Wijma verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
WIJMA, S. S. Wijma verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WIJMA, S. S. Wijma procureur naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1808 268 120v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma gezworen klerk ter secretarie van Barradeel koper huis Scheerstraat 4 1771 257 243v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Heiligeweg 15 1776 258 249r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal Scheerstraat 11 1777 259 80v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma procureur fiscaal koper huis en wagenmakerij Scheerstraat 10 1778 259 142v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma procureur fiscaal koper huis Hoogstraat 30 1781 260 32v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma naastligger ten westen Hoogstraat 30 1781 260 32v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur-fiscaal koper 1/2 huis Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur-fiscaal koper woning Noordijs OZ 1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur-fiscaal naastligger ten oosten Noordijs OZ 1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur-fiscaal naastligger ten noorden Noordijs OZ 1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper stalling en wagenhuis William Boothstraat WZ 1785 262 5r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1785 262 5r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1785 262 5r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma Hoogstraat 14 1787 262 183r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Heiligeweg 15 1788 263 11v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Heiligeweg 34 1788 263 24r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Kerkpad 4 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Kerkpad 6 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Kerkpad 8 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Kerkpad 10 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Kerkpad 4 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Kerkpad 6 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Kerkpad 8 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Kerkpad 10 1788 263 25v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper huis William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal Lanen 80 1789 263 80v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal Schritsen 49 1790 263 218r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur koper door niaar woning en weefwinkel Liemendijk 1793 264 123v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma Lanen 21achter 1794 264 171v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur postulant Hofstraat 17 1795 264 275v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma, curatoren procureur Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Kerkpad 32 1799 265 140r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur postulant verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1799 265 143r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur Hoogstraat 30 1801 265 306r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper van 1/2 Kerkpad 4 1802 266 167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper van 1/2 Kerkpad 6 1802 266 167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper van 1/2 Kerkpad 8 1802 266 167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper van 1/2 Kerkpad 10 1802 266 167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Wortelstraat 4 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 35 1808 268 40v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Bildtstraat 15 1808 268 42v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat koper huis Hoogstraat 5 1808 268 48v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Zoutsloot 18 1808 268 88r
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Zoutsloot 107 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Scheffersplein 1 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Havenplein 16 1809 268 294v
WIJMA, W. W. J. Wijma procureur fiscaal naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
WIJNALDA, oud burgemeester Winalda naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WIJNALDA, E. de weduwe van E. Wijnalda naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnalda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnalda naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
WIJNALDA, EVERT wijlen Evert Wijnalda verkoper Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnalda koper huis Lanen 25 1759 254 244r
WIJNALDA, EVERT JANS de koper Evert Jans Wijnalda, c.u. naastligger ten westen Lanen 25 1759 254 244r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnalda naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1765 256 123v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnalda naastligger ten oosten Lanen 21 1766 256 178r
WIJNALDA, EVERT JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda, c.u. verkoper Lanen 25 1779 259 173r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 1690 242 312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1 1690 242 313r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56noordw 1721 246 100r
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winalda verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, LOUW JANS Louw Jans Wijnalda naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1765 256 123v
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1802 266 82r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda koper huis, bakkerij en tuin Zoutsloot 79 1810 268 362r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda naastligger ten oosten Zoutsloot 71 1810 269 16r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1810 269 97v
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 22 1796 264 362r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda verkoper Karremanstraat 22 1810 269 1r
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
WIJNGAARD, de hof van hopman Wijngaerden naastligger ten oosten Weverstraat 1659 238 6r
WIJNGAARD, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van s.s. theologie studiosus verkoper ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, de hof van burgemeester Wijngaerden naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1695 243 137v
WIJNGAARD, Tjietskjen Wijngaerden koper Noorderhaven 64 1718 246 6v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1769 257 127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Kerkpoortstraat NZ 1773 258 4ra
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerden aanhandelaar Hoogstraat 10 1704 244 242v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerden aanhandelaar Rommelhaven 11 1704 244 244r
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antje Wybrens Wijngaard koper Schritsen 23 1731 248 20v
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antie Wyberens Wijngaard koper huis Vijverstraat 13 1740 250 112r
WIJNGAARD, ANTONIUS Antoni Wijngaerden naastligger ten westen Hoogstraat 12 1735 249 40v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden verwandelaar Schritsen 4 1734 248 286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden aanhandelaar huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerden naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerden koper door niaar huis, hof en pakhuis Noordijs 15 1700 244 64v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerden mr. gortmaker koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats Kerkpoortstraat 11 de Witte 1687 242 189v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmeester verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerden oud gerechtsbode aanhandelaar huis en tuintje Hoogstraat 10 1704 244 242v
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerden oud gerechtsbode verwandelaar Rommelhaven 11 1704 244 244r
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerden verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerden geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
WIJNGAARD, GERRIT JANS Gerryt Jansen Wijngaerden koper huis Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
WIJNGAARD, JAN de weduwe van Jan Wijngaerden huurder voor 1 jaar (p.w.) Hofstraat 47west 1691 242 353v
WIJNGAARD, JAN Jan Wijngaerden, c.u. huurder Lanen 62 1752 252 206v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaard metselaarsknecht koper Nieuwstraat 35 1793 264 122v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen 43 1760 255 36r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerden mr. kleermaker verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker koper achterkamer, loods en plaats Lanen 52achter 1726 246 269v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS de koper Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker naastligger ten zuiden Lanen 52achter 1726 246 269v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaard koopman verkoper Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaard koopman verkoper Lanen 52 1755 253 230v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaard koopman verkoper Voorstraat 4 1757 254 105r
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaard koopman verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bl ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARD, KLAASKE Claeske Wijngaerden koper door niaar Romastraat ZZ 1716 245 260r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 75 1730 247 305v
WIJNGAARD, KORNELIS Burgerhopman Cornelis Wijngaerden koper huis Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerden Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
WIJNGAARD, KORNELIS mede vroedsman Cornelius Wijngaerden verkoper Lanen 37 1685 242 80r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerden naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1685 242 90r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerden koper kamer onbekend 1686 242 112r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerden verkoper q.q. Voorstraat 11west 1689 242 281r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerden Voorstraat 73 1689 242 281r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerden Sint Jacobstraat 1689 242 281r
WIJNGAARD, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekebakker eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KORNELIS BOUWES Cornelis Buwes Wijngaerden, c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1644 235 124v
WIJNGAARD, PIETER Pieter Wijngaerden huurder Vismarkt 1 1729 247 277r
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerden mr. gortmaker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1670 240 6v
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerden mr. bakker koper huis en losse goederen Zuiderstraat 27 1729 247 280r
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 171v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS burgerhopman Riemer Juriens Wijngaerden geniaarde koper Hofstraat 20 1660 238 27v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u. verkoper (moet voor 4 jaar klei leveren van het land van Gerben Claesen Luydum) Rozengracht 34 1660 238 55r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de erfgenamen van de hopman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1668 239 166r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerden koopman Noorderhaven 79 1751 252 129r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerden koopman Droogstraat 27 1751 252 129r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerden koopman Noorderhaven 83 1751 252 129r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Syberen Wyberens Wijngaard koopman verkoper Vijverstraat 13 1740 250 112r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaert huurder (p.j.) Zuiderhaven 7 1728 247 123r
WIJNGAARD, SJOERD de erfgenamen van Sjoerd Wijngaard naastligger ten zuiden Lanen 52 1755 253 230v
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERS een gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden toehaak Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTS regerend burgemeester Tomas Huberts Wijngaerden koper tuin Romastraat ZZ 1696 243 225v
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTS burgemeester Thomas Huyberts Wijngaerden koper door niaar huis met een tuintie Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
WIJNGAARD, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerden verkoper Schritsen 4 1734 248 329r
WIJNGAARD, TRIJNTJE Trijntje Wijngaard huisvrouw verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
WIJNGAARD, TRIJNTJE SJOERDS Trijntje Sjoerds Wijngaard verkoper Zuiderhaven 7 1759 254 192v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaard koopman verkoper Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaard koopman verkoper Lanen 52 1755 253 230v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaard fabrikant verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
WIJNGAARD, WIEBREN vroedsman Wybren Wijngaard koopman koper huis Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaert mr. kleermaker Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
WIJNGAARDEN, de kamers van hopman Wijngaarden naastligger ten noorden Weverstraat 1661 238 80v
WIJNGAARDEN, wijlen gemeensman Wijngaarden ([Alle Friezen: Riemer Jurians Wijngaarden]) Lanen 21achter 1664 238 222v
WIJNGAARDEN, de kamers van de erfgenamen van de gemeensman Wijngaarden naastligger ten noorden Weverstraat 1664 238 237v
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaarden naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1708 245 54r
WIJNGAARDEN, de hof van Burgemr. Wijngaarden naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1709 245 92r
WIJNGAARDEN, de erfgenamen Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 31 1805 267 132r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r