Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens Kruisstraat 6 1782 260 286r
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Rapenburg 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
, PAULUS Paulus Caarles naastligger ten westen Schritsen 1615 229 275v
KARELS, PIETER wijlen Pyter Caarls Brouwersstraat 11 1659 237 207r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u. linnenwever koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met het hof of plaats ten oosten Both Apothekerstraat OZ het Spinhuis 1643 235 64v
KARELS, JURJEN Georg Carel Kramp koper huis Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Lanen NZ 1642 234 166r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmerman huurder Lanen 83 1656 237 102r
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
KARELS, DANIEL het voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Weverstraat 1642 234 178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
KARELS, GRIETJE Grietje Carels huurder Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
KARELS, JAN Jan Carels huurder Zuiderhaven 33 1785 262 36r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerman koper huis Romastraat 3 1786 262 51r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaas verkoper Romastraat 3 1786 262 76r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
KARELS, JAN Jan Carels , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.w.) Zuiderstraat 16 1801 266 25r
KARELS, JANKE Jancke Carels Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u. bontwever koper 2 kamers Kerkpad WZ 1709 245 86r
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieuman Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat ZZ 1643 235 40r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels Hoogstraat 6 1635 233 174r
KARELS, MAAIKE 2 weeskinderen van wijlen Maycke Carels Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
KARELS, PIETER wijlen Piter Carls Brouwersstraat 11 1641 234 140r
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus Rommelhaven 26 1647 235 246v
KARSTES, HENDRIK Hendrik Carst huurder westelijke kamer (p.j.) Zoutsloot 20 1787 262 177v
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) het Half Maakt Schip 1784 261 151r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten scheepstimmerman koper huis Hondenstraat 8 1765 256 112v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten , burger koper huis Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KARSTES, FOKKE wijlen burgercorporaal Fokke Carsten Hondenstraat 8 1790 263 205v
KARSTES, JAN Jan Carsten koper door niaar huis Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN Jan Carsten mr. chirurgijn verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN Jan Carsten mr. chirurgijn Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten Ross naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten westen Zuidersteeg 1739 250 23v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten koper gedeelte van half gesloopte en omgevallen woning Zuiderpoort (gebied) 17 1748 251 232r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten , burger wagenaar koper huis Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten , burger wagenaar naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 10 1749 252 24v
KARSTES, JURJEN de schuur van Jurjen Carsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 1751 252 131v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten zuiden Zuiderstraat NZ 1752 253 271r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderpoort (gebied) 1756 254 49v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderpoort (gebied) 1756 254 50v
KARSTES, JURJEN wijlen Jurjen Carsten Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1756 254 35r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong verkoper Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u. huurder Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES wijlen Jurjen Carsten de Jong Voorstraat 62 1767 256 250r
KARSTES, LIJSBET Lijsbeth Carsten Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, RUURD erfgenaam Ruurd Carsten Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , burger koper huis met daarachter een plaatske Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u. huurder/bewoner Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat 1652 236 203v
KARSTES, ANTJE Anne Carstens Hofstraat NZ 1615 230 2v
KARSTES, ANTJE Anne Carstens Nieuwstraat WZ 1615 230 3r
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg OZ 1772 258 55v
KARSTES, GRIETJE Grietie Carstens verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
KARSTES, JAN Jan Carstens chirurgijn huurder Zuiderhaven 18 1682 241 222v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
KARSTES, LAMMERT de mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1695 243 124v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, PIETER Pytter Carstens huurder 3e kelder met aparte ingang (p.j.) Noorderhaven 19 1745 251 99v
KARSTES, ERASMUS Asmis Carstes , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 29 1667 239 121av
KARSTES, BEITSKE Beytske Carstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1648 236 39r
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Achterstraat 1688 242 260v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , burger mr. kuiper koper huis Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , c.u. kuiper verkoper Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
KARSTES, STIJNTJE Stijntie Carstes Achterstraat ZZ 1719 246 53r
KARSTES, SIETSKE Sytse Carstes Kerkpoortstraat NZ 1644 235 128r
KARSTES, TJERK wijlen burgemeester Tierck Carstes Bildtstraat 13 1652 236 199v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
KARSTES, WIETSKE Wyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad 1646 235 192v
, HILTJE Hiltie Cartens verkoper van 1/2 Herenwaltje 1642 235 7r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck, burger mr. stadschirurgijn koper huis met achterwoning Voorstraat 10 1685 242 101v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterk naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1701 244 351v
BENNEMA, JELLE hopman Jelle Casparis Bennema naastligger ten oosten Bildtstraat 13 1630 232 125v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karreman huurder (p.j.) Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
KASPERS, BALT Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
KASPERS, wijlen Beerns Caspers Hofstraat NZ 1736 249 14va
KASPERS, wijlen Beerns Caspers Hofstraat NZ 1737 249 16va
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
KASPERS, BERBER Berber Caspers Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BERBER Berber Caspers Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BEREND Berend Caspers Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 27 1737 249 158v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers bontwever koper dwarshuis Kerkpad WZ 1717 245 289v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1730 247 325v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.) Rapenburg 1751 252 149v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers Bildtstraat WZ 1727 247 29r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Kerkpoortstraat 1782 260 216r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u. huurder Bargebuurt OZ 1806 267 211r
KASPERS, JAN Jan Caspers bontwever koper huis Hoogstraat 47 1743 250 288v
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten westen Hoogstraat 49 1746 251 6va
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1759 254 241v
KASPERS, JANKE Janke Caspers huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Rozengracht ZZ 1781 260 80r
KASPERS, LUITJEN Luite Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32 1733 248 227r
KASPERS, LUDSER Luiter Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32 1750 252 63v
KASPERS, LUDSER Lutgerus Caspers bontwever geniaarde koper Herenwaltje 1708 245 59r
KASPERS, OTTE Otte Caspers mr. metselaar koper huis en plaats Schritsen 3 1675 240 176v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Anjelierstraat 2 1660 238 14r
, HENDRIK de plaats van Hendricus Ceasarius naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1661 238 118r
KEIMPES, HOITE Hoyte Ceimpes naastligger ten noorden Schritsen 37 1767 256 251r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1729 247 221r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopman koper van 1/4 Noorderkade 13 1767 256 247r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36 1755 253 232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman verkoper Zuiderhaven 36 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 36 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper huis Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
SINTS, HILTJE wijlen Hiltie Cents strowijf laatst eigenaar en bewoner Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r
, HILTJE Hiltie Cents* strowijf naastligger ten zuiden Vijverstraat 8 1660 238 24r
, HILTJE Hiltie Cents* strowijf naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1662 238 144v
CAESARS, HENDRIK Hendricus Cesarius , met advies van zijn vader verkoper Rapenburg 4 1644 235 118v
, HENDRIK de heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s. verkoper Peterseliestraat 1669 239 192v
, DIRK Dirck Christaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot NZ 1673 240 129r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaan naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4 1726 246 248r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekebakker verkoper 1689 242 270r
CHRISTIAANS, ALBERT hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderstraat 1706 244 313v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekebakker verkoper Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
CHRISTIAANS, ANTJE Antje Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever koper huis Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever naastligger ten westen Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans naastligger ten oosten Vijverstraat 17 1753 253 43v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 30 1801 265 294v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker Lanen 79 1767 257 20v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 10 1776 259 4v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans Wortelstraat 10 1807 267 307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1668 239 159r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans schoenmaker huurder van het Vergulde Rad Brouwersstraat 19 1685 242 91r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper woning Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK de koper Dirk Christiaans bewoner Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , burger gleibakker verkoper Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Noorderhaven 108 1749 252 26r
CHRISTIAANS, DIRK de smederij van Dirk Christiaans naastligger ten westen Noorderhaven 110 1749 252 42r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1755 253 202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis en hof Zuiderhaven 30 1758 254 179r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper pakhuis met een grote ruimte daarachter Zuiderhaven 30 1759 254 198r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans ijzersmid koper huis Romastraat ZZ 1759 254 221v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Rommelhaven 18vier_a 1763 256 6r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Spinstraat ZZ 1764 256 23r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten noorden Zuiderstraat 10 1764 256 26v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Bargebuurt OZ 1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huis Lanen 20 1766 256 207r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_a 1766 256 218v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 61 1767 256 254v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Rinnertspijp WZ 1767 257 14r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Hoogstraat 38 1771 257 204r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper 1/3 woning en benedenkamer Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1773 258 81r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1775 258 234r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_a 1776 259 19v
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31 1777 259 54r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1779 259 205r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 18 1781 260 102r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1783 261 57r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1788 262 246v
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1800 265 260r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 34 1801 265 290v
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1810 269 46r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 12 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat ZZ 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woninge Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erven van Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
CHRISTIAANS, DIRK Durk Christiaans mr. ijzersmid koper Kruisstraat 6 1767 256 252r
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper 1689 242 270r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaans verkoper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
CHRISTIAANS, GERRIT wijlen Gerryt Christiaans Karremanstraat 19 1761 255 51v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans , burger verkoper 1689 242 270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans bontwever koper huis Zoutsloot 98 1759 254 242v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten westen Vijverstraat 7 1792 264 3r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm Herenknechtenkamerstraat 19 1785 261 278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm schipper Vijverstraat 5 1793 264 157v
CHRISTIAANS, JANKE Janke Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, JURJEN Jurjen Christiaans huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis 1689 242 270r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans huurder Lanen 33 1784 261 186r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans geniaarde koper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkje Christiaans Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkjen Christiaans Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sipkje Christiaans Vijverstraat 20 1792 264 25r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans , burger bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
CHRISTIAANS, WOPKE Wopke Christiaans huurder achterkamer Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrand Christiaans koper huis Lanen 47 1797 265 28v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1800 265 227r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipper koper huis en tuin Heiligeweg 52 1809 268 191v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1809 268 198v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens mr. koekebakker koper huis Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens koper hof met vruchtdragende bomen en planten Zuiderpoort (gebied) 1698 243 351v
CHRISTIAANS, ALBERT hof van Albert Christiaens naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens Kerkpoortstraat 1734 248 320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , burger koper Zoutsloot 1667 239 99ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat WZ 1668 239 147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat WZ 1674 240 153r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1682 241 199v
CHRISTIAANS, DIRK huis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ het Gouden Rad 1681 241 32va
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaens naastligger ten oosten Schritsen 46 1717 245 300r
CHRISTIAANS, DIRK de erven van Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 18 1776 258 264v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer Schritsen 61 1731 248 53r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaens koper woning met een kelder daaronder Rinnertspijp 10 1716 245 278r
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huis Nieuwstraat OZ 1695 243 123v
CHRISTIAANS, JAKOB wijlen Jacob Christiaens Nieuwstraat 50 1723 246 185v
CHRISTIAANS, JAN wijlen Jan Christiaens Potemberg kapitein op het Admiraliteitsjacht Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 1633 233 127v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 1633 233 118v
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder (p.j.) Noorderhaven 97 1713 245 195v
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens Scheerstraat ZZ 1700 244 45v
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens noordoost van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
CHRISTIAANS, de erven van wijlen Wimmeltie Christiaens verkoper Schritsen 38 1680 241 90r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians mr. koekbakker naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE Agnietje Christoffels Schritsen 58 1809 268 231v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS het onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot 13 1788 262 303v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 14 1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht Achterstraat 1794 264 173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, Christiaan* Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat WZ 1641 234 125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1647 235 243r
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.) Lanen 85 1733 248 248r
CHRISTOFFELS, DANIEL de weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b 1752 252 226v
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 29 1687 242 212v
CHRISTOFFELS, GERRIT de voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels verkoper Both Apothekerstraat 1616 230 16r
CHRISTOFFELS, GRIETJE Grietje Christoffels koper huis Zoutsloot 96 1788 263 5r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider/schoolmeester koper huis met loods en plaatske Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeester koper dwarshuis Kerkpoortstraat 1705 244 303v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider verkoper Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
CHRISTOFFELS, JAN schoolmr. Jan Christoffels , c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1708 245 59v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis met een tuintie ernaast Heiligeweg NZ 1717 245 279r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u. verkoper Kerkpad WZ 1717 245 289v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1727 246 315v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , burger koper huis Heiligeweg 56 de Zwarte Laars 1734 248 343ar
CHRISTOFFELS, JAN wijlen Jan Christoffels Heiligeweg NZ 1738 249 263r
CHRISTOFFELS, JAN de weduwe van Jan Christoffels naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1739 250 65r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steeven Christoffels plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels , c.u. huurder kamer of keuken (p.j.) Schritsen ZZ 1761 255 59v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 21 1765 256 132v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen [staat: oosten] Heiligeweg 21 1770 257 148v
, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1646 235 236r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christyaans naastligger ten westen Vijverstraat 21 1756 254 5r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christyaans mr. ijzersmid koper huis en hof Zuiderstraat 12 1764 256 25r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeek Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
, SJOUKE Sjouke Cl. Roodtje naastligger ten oosten Hofstraat 45 1800 265 271v
KLASES, AUKE Auke Claas , burger c.u. verkoper Franekereind 25 1641 234 145v
KLASES, WIEGER Wieger Claas Noorderhaven 10 1778 259 143v
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herberg (niet verkocht wegens wanbetaling!) Franekereind 23 de Ooievaar 1795 264 273r
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott koper huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingang Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott huurder Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ANDRIES Andries Claasen huurder Lanen 9oost 1784 261 183v
KLASES, ANTJE Antje Claasen Zoutsloot 71 1810 269 16r
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brug verkoper van 1/8 Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, BERBER de erven van Berber Claasen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1689 242 286v
KLASES, KASPER Casper Claasen , burger karman koper huis Kerkpoortstraat 1695 243 176v
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen Karremanstraat 1 1740 250 102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen eigenaar van en wonende beneden Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Oosterbolwerk 1777 259 57r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong Bildtstraat 21 1794 264 196v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Schritsen NZ 1688 242 255v
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
KLASES, DIRK Dirk Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1746 251 120r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen mr. brouwer koper huis met loods en plaats Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DIRK KLASES Durk Claasen Claasen Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen Franekereind 2 1808 268 95v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.) Rozengracht 18 1780 259 271v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1696 243 207r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen bieder 1 van de westerse kamers op 1 na de voorste 1660 238 7ra1
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam, burger Rozengracht 23 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam, burger Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam, burger Weverstraat ZZ 1688 242 258r
KLASES, GEESKE Geeske Claasen Brouwersstraat 5 1791 263 348v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen Noorderhaven 8 1807 267 352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Vijverstraat 9 1808 268 75r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Lanen 48 1808 268 76r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen naastligger ten westen Lanen 50 1810 268 352v
KLASES, GERLOF vroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde naastligger ten zuiden William Boothstraat 37 1782 260 242v
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijk Zoutsloot 45 1796 265 6r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
KLASES, HARING Haring Claasen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1661 238 100r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1686 242 121v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper huis Nieuwstraat 1780 259 278r
KLASES, HERE Heere Claasen Zoutsloot 55 1790 263 378v
KLASES, HERE Heere Claasen zeilmakersknecht verkoper Voorstraat 62 1797 265 53v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeek verkoper van 1/2 Schritsen 35 1784 261 160r
KLASES, JARICH de weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1800 265 252r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claasen metselaar Droogstraat 59 1783 261 45v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u. eerder eigenaar Nieuwstraat 32 1788 262 265r
KLASES, JAN Jan Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar koper huis genaamd de Haan Grote Kerkstraat 18 de Haan 1776 258 248v
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelker koper huis William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknecht huurder Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
KLASES, JAN Jan Claasen naastligger ten noorden Voorstraat 91 1785 262 23v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
KLASES, JAN Jan Hendrik Claasen mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsma mr. bakker koper huis en jeneverstokerij Brouwersstraat 8 1807 268 14r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtje koper huis en stalling Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
KLASES, JAN Jan Claasen Roodtje melktapper koper huis Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , burger koper huis Noorderhaven 108 1660 238 58v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u. schoenmaker huurder (p.j.) Nieuwstraat 35 1793 264 122v
BRAAM, JOUKE KLASES Jouke Claasen Braam, burger apotheker verkoper Droogstraat 21 1688 242 255r
KLASES, LAMMERT Lammert Claasen boormaker Zoutsloot 1 1689 242 286r
KLASES, LEENTJE Leentie Claasen Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE Leentie Claasen verkoper van 1/4 Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claasen Vijverstraat 4 1781 260 314r
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Coster mr. slager koper huis Hoogstraat 41 1781 260 36v
KLASES, MARTEN Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u. koper huis Vijver WZ 1662 238 155r
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver WZ 1666 239 33v
KLASES, MINKE Minke Claasen Hoogstraat 19 1792 264 28v
KLASES, MINNE Minne Claasen naastligger ten westen Zuiderhaven 99 1686 242 128v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond Scheerstraat ZZ 1666 239 62r
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopman koper woning Hoogstraat 33 1801 265 307r
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopman verkoper Hoogstraat 33 1801 266 8r
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 28 1808 268 144r
LEISTRA, PIETER KLASES de minderjarige Pieter Claasen Leystra verkoper Franekereind 2 1783 261 49r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Nap bootsman bij het voormalig Collegie ter admiraliteit te Harlingen verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
KLASES, PIETER Pyter Claasen , burger bontwever verkoper Kerkpoortstraat NZ 1750 252 51v
KLASES, PIETER Pyter Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaff Noorderhaven 114 1731 248 55r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1699 244 8v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Rozengracht 23 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind Raamstraat 1 1794 264 163v
KLASES, ROELOF Roeloff Claasen bewoner van het voorhuis (p.w.) Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen , c.u. schoenmaker huurder Noorderhaven 98 1787 262 225v
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1799 265 203r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1806 267 262v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk mr. schoenmaker verkoper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
KLASES, SIJKE Sijke Claasen verkoper Hoogstraat 26 1787 262 173v
KLASES, SIKKE de weduwe van Sikke Claasen huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1806 267 272r
KLASES, SIKKE de weduwe van Sikke Claasen huurder (p.j.) Nieuwstraat 64 1809 268 323v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijverstraat NZ 1660 238 19v
KLASES, STEFFEN vrijgezel Steven Claasen koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 16 Romen 1669 239 191v
KLASES, TJEERD wijlen Tjeerd Claasen Zoutsloot 65 1748 251 249v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 222r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 16 1801 266 25r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1806 267 192r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen huurder wagenhuis Zuiderstraat 31 1806 267 223v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 8 1806 267 287r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 18 1792 264 60v
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 18 1806 267 227r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer Zuiderpoort (gebied) ZZ 1786 262 116r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v
BEER, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claasen de Beer Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
KLASES, WIEBE Wybe Claasen Vijverstraat 4 1781 260 314r
KLASES, WIEBE wijlen Wybe Claasen scheepstimmerman Zoutsloot OZ 1804 267 58v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdrager Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1786 262 89v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
KLASES, JETSE de weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat NZ 1782 260 259r
KLASES, KLAAS Claas Claasens Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KORNELIS het schoenmakersperk van Cornelis Claasens , c.soc. naastligger ten westen Droogstraat 1689 242 287r
KLASES, FOEKE de weduwe van Foeke Claasens naastligger ten westen Hofstraat 23 1768 257 68v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
KLASES, JAN Jan Claasens verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v
KLASES, MARTJEN onmondige kinderen Maartje Claasens verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v
KLASES, AGE Age Claases sleefmaker koper stalling Kerkpoortstraat 1734 248 320v
KLASES, ANTJE Antie Claases Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, ANTJE Antie Claases Zoutsloot ZZ 1757 254 58v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norel Franekereind 1 1797 265 57v
KLASES, ANTJE Antje Claases Heiligeweg 21 1756 254 33v
KLASES, ANTJE Antje Claases Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KLASES, ARJEN wijlen Arjen Claases turfdrager Heiligeweg 4 1784 261 252r
KLASES, BIEKE Beke Claases Kerkpoortstraat 1695 243 176v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51 1801 266 11r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases Heiligeweg 19 1803 266 254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases Heiligeweg 19 1803 266 254r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker kopers Voorstraat 72 1775 258 238r
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.) William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis Molenpad ZZ 1804 267 16v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij Hoogstraat 27 1804 267 42r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelker verkoper Molenpad 4 1808 268 153r
KLASES, ETJE het testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.) Romastraat 29 1789 263 145r
KLASES, ETJE wijlen Ettje Claases Schritsen 37 1767 256 251r
KLASES, FOLKERT Folkert Claases mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1751 252 115r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claases Braam Franekereind 30 1752 252 196r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam Kerkpoortstraat 1757 254 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam Noordijs 21zuid 1757 254 75v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claases Braam Rapenburg 1757 254 68r
KLASES, GATSKE Gatske Claases Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 27 1796 264 351v
KLASES, GEERTJE Geertje Claases Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
KLASES, GEPKE Gepke Claases koper Zoutsloot OZ 1783 261 28r
KLASES, GRIETJE Grietje Claases Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
KLASES, GRIETJE Grietje Claases Kerkpoortstraat OZ 1803 267 2v
KLASES, GRIETJE Grytie Claases Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezel Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u. eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Borstelsteeg 5 1808 268 35v
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever Romastraat ZZ 1781 260 34v
KLASES, HERE Heere Claases zeilmakersknecht koper 1/4 huis Voorstraat 62 1785 262 14r
KLASES, HERE Heere Claases koopman verkoper Nieuwstraat 25 1802 266 169v
KLASES, HERE Heere Claases voormalig huurder Voorstraat 84 1807 267 334v
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeider koper huis Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeek verkoper Lanen 73 1796 264 304v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeek voormalig koper Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
KLASES, JAKOB Jacob Claases huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
KLASES, JAN Jan Claases , c.u. huurder (p.j.) Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claases huurder achterste gedeelte Zoutsloot NZ 1785 261 283r
KLASES, JANKE Janke Claases Klaverbladstraat 1 1783 261 126v
KLASES, JANKE Janke Claases Klaverbladstraat 1 1783 261 126v
DANSER, JANKE KLASES Janke Claases Danser Zoutsloot 86 1768 257 87r
KLASES, JELLE Jelle Claases Rozengracht 27 1809 268 236v
KLASES, JELLE Jelle Claases Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
OVERDIJK, JELLE KLASES Jelle Claases Overdijk Zoutsloot 45 1796 265 6r
KLASES, JELTJE Jeltje Claases Rommelhaven 10 1666 239 50v
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Goch schildersgezel koper huis Voorstraat 9 1795 264 283v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claases huurder benedenkamer Grutterstraat 5 1732 248 129r
KLASES, Lioukien Claases Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v
KLASES, MARIA Marijke Claases Lanen 47 1797 265 28v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, MAAIKE Mayke Claases Voorstraat 78 1695 243 160r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blok koopman verkoper van 3/10 Lanen 40 1762 255 126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blok koopman koper huis Noordijs WZ 1797 265 30r
BLOK, MINNE KLASES wijlen Minne Claases Blok ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woning WZ 1665 239 25v
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindie Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
KLASES, PIETER Pieter Claases Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brug verkoper van 1/8 Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, PIETJE Pietie Claases winkelierse erfgenaam van onbekend 1733 248 219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse verkoper Schritsen NZ 1733 248 220r
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdrager Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, RIKSTJE Rigtje Claases Zoutsloot 65 1802 266 82r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases Hofstraat 35 1779 259 200v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases huistimmermansknecht koper huis Vijver OZ 1793 264 162r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1795 264 295v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1795 264 295v
KLASES, ROMMERT wijlen Rommert Claases Vijver OZ 1801 266 10r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra kopers Grachtswalplein 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
KLASES, SIJKE Sijke Claases Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases melktapper huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases Roodtje koper huis Hofstraat 47 1799 265 149r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases Schritsen 5 1800 265 216r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases Hoogstraaten verkoper Noorderhaven 109 1781 260 130v
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Claases Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases Hoogstraaten koper door niaar huis Voorstraat 48 1782 260 163v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsma Kerkpad 16 1750 252 67r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases mr. scheepstimmerman huurder (p.j.) Zuiderhaven 6 1776 259 17v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat 10 1782 260 198r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper van 1/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 18 1791 263 293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Kool Zuiderhaven 24 1777 259 33v
KLASES, TJITSKE Tjietske Claases Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker Brouwersstraat 1 1786 262 136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Rapenburg 1802 266 55v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 84v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Grachtswalplein 1782 260 226r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claases verkoper Noorderhaven 107 1751 252 108v
KLASES, TRIJNTJE de erven van Trijntje Claases verkoper Noordijs 23 1669 239 179r
KLASES, TRIJNTJE de erven van Trijntje Claases verkoper Heiligeweg 68 1669 239 179v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases Nieuwstraat 26 1802 266 118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases Nieuwstraat 26 1802 266 118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases Nieuwstraat 22 1802 266 118v
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claases de Wit Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
KLASES, TIETJE Tyttje Claases Lanen 74 1746 251 113r
KLASES, TIETJE Tyttje Claases Vianen WZ 1746 251 140v
KLASES, WILLEM Willem Claases koopman koper woning Hofstraat 20 1764 256 81r
KLASES, WILKE Wiltie Claases , burger bontwever verkoper Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, WILTJE de weduwe van Wiltje Claases huurder midden bovenkamer (p.w.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
KLASES, WILTJE de weduwe van Wiltje Claases huurder midden boven (p.w.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 36 1765 256 111r
KLASES, WIEBE Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 20 1783 261 41v
KLASES, WIEBE Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper dwarshuis William Boothstraat OZ het Blauw Panhuis 1783 261 128v
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 30 1788 262 253v
KLASES, WIETSE Wytze Claases koper huis Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Claases Kerkpoortstraat OZ 1724 246 191r
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLASES, IESK Yske Claases timmerman koper huis of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_a 1747 251 164av
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
, HANS Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ARJEN Arjen Claassen koper 1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt Noorderhaven 27 de Vergulde Bootshaak 1684 242 43r
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven OZ 1644 235 98r
KLASES, KLAAS Claas Claassen , burger bontwever verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claassen mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
RUITER, KORNELIS KLASES Cornelis Claassen de Ruiter huistimmerman verkoper van 1/2 Schritsen 1 1736 249 135v
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claassen Braam koopman koper huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen Noordijs 8 1677 240 248r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen , burger linnenwever koper door niaar huis en schuur Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
KLASES, JAN Jan Claassen mr. metselaar naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1788 262 261r
BOT, JAN KLASES de erven van Jan Claassen Bot, c.s. naastligger ten oosten Heiligeweg 1west 1660 238 62v
KLASES, JAN Jan Claassen Roodtje, burger Hofstraat 47 1799 265 149r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fontein naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 168v
KLASES, REINER Reyner Claassen Fontein, sr.? naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein, burger koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1799 265 130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1799 265 130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1799 265 130v
KLASES, TJEERD wijlen Tieerd Claassen Hondenstraat 8 1732 248 5ra
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopman Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknecht koper huis Droogstraat 59 1776 258 247v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoop huurder boven (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
KLASES, JAN Jan Claazen naastligger ten noorden Heiligeweg 15 1788 263 11v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.) Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
KLASES, PIETER Pieter Claazen huistimmerman koper door niaar huis Kruisstraat 10 1782 261 4r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap schipper koper huis/winkel Zuiderhaven 7 1788 263 3v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap onder bootsman bij het Ed, Mog.Collegie ter Adminiraliteit in Frieslan verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkopers Heiligeweg ZZ 1774 258 153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkopers Franekerpoort (gebied) 1774 258 153r
HOUTKOPER, ANTJE KLASES Antje Claazes Houtkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.) Bildtpoort (gebied) 1773 258 126v
KLASES, JANKE Janke Claazes Weverstraat 8 1775 258 200v
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok koopman naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1774 258 176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Lombardstraat 10 1776 258 242v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1642 235 24r
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten onbekend OZ 1642 235 35r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper onbekend 1633 233 128r
KLASES, ALLERT Allert Claes , burger koper kamer Havenplein 1625 231 51v
KLASES, AUKE Aucke Claes koper huis Franekereind 25 1633 233 117r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK de erven van Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 1640 234 114v
KLASES, DOUWE Douwe Claes verkoper Noordijs 1 1634 233 147r
KLASES, DOEIE Doye Claes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ 1629 232 111v
KLASES, FEDDE erven van Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Voorstraat 46 1624 231 21r
KLASES, HOBBE de erven van de weduwe van Hobbe Claes naastligger ten noorden Karremanstraat 1668 239 176v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , burger kuiper verkoper Lanen 40 1624 231 5v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u. olieslager eerdere koper Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
KLASES, JAN de erfgenamen van Jan Claes naastligger ten oosten Heiligeweg 1624 231 15v
KLASES, JAN de erven van Jan Claes naastligger ten westen Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
KLASES, PIETER Pieter Claes koper huis Brouwersstraat WZ 1629 232 103r
KLASES, PIETER Piter Claes , burger geniaarde koper Schritsen ZZ 1641 234 155v
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes naastligger ten oosten Karremanstraat 1634 233 143r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
KLASES, TJERK Tierck Claes verkoper Liemendijk ZZ 1634 233 142v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker verkoper Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, AART Aert Claesen , burger c.u. gortmaker koper huis met schuur Karremanstraat 27 1659 237 212r
KLASES, AGE vrijgezel Age Claesen sleper koper huis Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
KLASES, OUTGER oud hopman Alge Claesen , n.u. en c.s. verkoper Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
BLOK, ALLERT KLASES de erven van Allert Claesen Block verkoper Zuiderhaven 91 1640 234 119v
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind 36 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind 26 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind 40 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen Franekereind 32 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen 1680 241 25ra1
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1639 234 79v
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
KLASES, BRECHTJE Bregtje Claesen verkoper Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende Noorderhaven 31 1698 243 354v
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1777 259 89v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1614 229 212v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1614 229 216r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Schritsen 50 1614 229 225r
KLASES, KLAAS Claes Claesen , burger koper huis met een lege plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaart Zuiderhaven WZ 1624 231 2r
KLASES, KLAAS het bewoonde huis van Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45 1625 231 49r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 3 1633 233 124v
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakker naastligger ten oosten Hofstraat 1642 235 4r
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakker naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1643 235 57r
KLASES, KLAAS de kinderen en erven van Claes Claesen verkoper Lombardstraat 1673 240 118r
KLASES, KLAAS Claes Claesen , c.soc. verkoper Hofstraat 16 1674 240 160r
KLASES, KLAAS bewoner Claes Claesen baantjer naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1694 243 99r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkert, burger koper huis Heiligeweg 5 1671 240 73v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkert koper provisioneel huis Heiligeweg 5 1672 240 15ra
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
LEERTOUWER, KLAAS KLASES Claes Claesen Leertouwer leertouwer naastligger ten westen onbekend 1631 232 171r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 36 1633 233 111v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , burger koper kamer Kerkpad WZ 1671 240 64r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , burger naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1671 240 64r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , c.u. Hofstraat 63 1674 240 155v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , burger verkoper Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonck mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1683 241 247r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper achterste kamer Franekereind 1614 229 200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r
KLASES, DIRK het huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1675 240 191r
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen Rommelhaven 26 1675 240 19va
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen Hoogstraat 28 1675 240 19va
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat 1749 251 281r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen koper huis Noordijs 1614 229 216v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, burger c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen , burger wieldraaier verkoper 1650 236 136r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES koopman Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Rapenburg 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten zuiden Rapenburg 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan debiteur Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan debiteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan debiteur Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES gesterkt door Evert Claesen Oosterbaen Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaen koper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachter Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES van voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaen koopman Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden, burger gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden, burger gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden, burger gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden, burger gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
KLASES, EGBERT verkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend 1647 235 259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaier verkoper onbekend 1647 235 259v
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 1614 229 202v
KLASES, FEIKE Feycke Claesen kamerbode bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
KLASES, FOEKE wijlen Foeke Claesen Hofstraat 21 1776 259 2v
KLASES, FOPPE oud-burgervaandrig Foppe Claesen koper huis Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
KLASES, FOPPE Foppe Claesen , c.u. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
KLASES, FOPPE de erven van Foppe Claesen , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KLASES, FREERK Freerck Claesen , burger koper huis Noorderhaven 21 1614 229 238r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckien Claesen Braem naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, GERBEN Gerben Claesen huisman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
KLASES, GERBEN als bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
KLASES, GERRIT haar zoon Gerryt Claesen onbekend 1614 229 218r
KLASES, GERRIT wijlen Gerryt Claesen Droogstraat 1615 229 256v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen Vossinga, c.u. mr. chirurgijn koper provisioneel huis Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, burger koopman verkoper als vader en wettige voorstander over zijn 2 kinderen Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, burger koopman koper pakhuis Noorderhaven 106 1687 242 169v
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 87 1726 246 277v
KLASES, HARMEN de weduwe en erfgenamen van Harmen Claesen verkoper Noorderhaven NZ 1614 229 205r
KLASES, HARMEN de erfgenamen van Harmen Claesen naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1614 229 239r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1675 240 25va
KLASES, HARMEN Harmen Claesen Groeyer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1641 234 140r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen Groeyer Brouwersstraat 13 1672 240 77r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen , burger koper 3/4 huis Kerkpoortstraat 1647 235 260r
KLASES, HIDDE wijlen Hidde Claesen Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
KLASES, HUBERT het houtstek van Huibert Claesen naastligger ten westen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem, burger koopman verkoper als man en voogd van zijn vrouw Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper achterhuis (strekkende westwaarts van het erf van de kopers tot aan de scheidsmuur van het g) Lanen 1614 229 227v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen , c.u. naastligger ten oosten Lanen 1614 229 227v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen koper door niaar kamer Lanen 23 1644 235 125r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braem koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1682 241 59va
KLASES, HIELKE Hylck Claesen naastligger ten noorden Schritsen NZ 1676 240 233r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slachter verpachter grond Sint Odolphisteeg 1614 229 214v
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slachter Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen , burger stadsroeper koper kamer 1650 236 136r
HOTSMA, JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claesen Hatsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
HOTSMA, JAKOB KLASES mede regerend burgemeester Jacob Claesen Hatsma, burger verkoper Zuiderhaven 14 1697 243 314r
HOTSMA, JAKOB KLASES burgemeester Jacob Claesen Hatsma verpachter grond Brouwersstraat 11 1698 243 345v
KLASES, JAN Jan Claesen , burger timmerman verkoper Scheffersplein 1615 229 262v
KLASES, JAN de erfgenamen van Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
KLASES, JAN de erfgenamen van Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 29 1633 233 111r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1633 233 111r
KLASES, JAN Jan Claesen mesmaker koper door niaar van 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
KLASES, JAN wijlen Jan Claesen Kerkpad 2 1641 234 124v
KLASES, JAN Jan Claesen , burger koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1650 236 139r
KLASES, JAN Jan Claesen , burger koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1650 236 139v
KLASES, JAN Jan Claesen , burger koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1650 236 140r
KLASES, JAN Jan Claesen , burger koopman koper dwarshuis en lege plaats onbekend 1651 236 167v
KLASES, JAN Jan Claesen , burger koopman naastligger ten oosten onbekend 1651 236 167v
KLASES, JAN Jan Claesen schoenmaker koper 2/4 schoenmakersperk Zoutsloot 1 1674 240 152v
KLASES, JAN Jan Claesen verkopers, ooms en curatoren over 2 nagelaten kinderen van noordoost van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen , burger bontwever koper huis Nieuwstraat 31 1728 247 68r
KLASES, JAN Jan Claesen bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1728 247 107v
KLASES, JAN Jan Claesen mr. metselaar koper huis Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1737 249 161r
KLASES, JAN Jan Claesen mr. metselaar verkoper van 1/20 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
KLASES, JAN Jan Claesen , c.u. mr. sleefmaker huurder Zoutsloot 41 1742 250 243v
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Zoutsloot 32 1752 253 32r
KLASES, JAN Jan Claesen bontwever verkoper Droogstraat NZ 1753 253 40r
KLASES, JAN Jan Claesen huurder (p.j.) Heiligeweg 32 1777 259 49r
KLASES, JAN Jan Claesen Both Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hovinge onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger brouwer verkoper Achterstraat 1641 234 136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger koper kamer Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener, burger naastligger ten zuiden Zoutsloot 1642 234 179v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Pot, burger oud schipper (wijd-) verkoper Weverstraat ZZ 1727 247 25v
KLASES, JENTJE wijlen Janke Claesen Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
KLASES, JENTJE wijlen Janke Claesen Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
KLASES, JAN Janne Claesen naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1746 251 152r
KLASES, JARICH Jarich Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
KLASES, JARICH Jarich Claesen verkoper Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper 1/2 Vijverstraat 14 1725 246 217v
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper 1/2 Nieuwstraat 32 1725 246 218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
KLASES, JORIS Joris Claesen , burger koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen , burger winkelier koper huis precario op stadsgrond Noorderhaven 5 het Kaske 1727 247 31r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, JURJEN KLASES de tuin van de weduwe van Jurjen Claesen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn, burger koper grondpacht CG 6:00:00 Brouwersstraat 16 1683 241 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis (de andere helft was al in het bezit van de kopers, een rijksdaalder voor het jon) Havenplein ZZ 1684 242 56r
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krose makelaar verkoper Lanen 48 1744 251 29r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn grondpacht 6-00-00 CG (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES de gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn Zuiderhaven 37 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven 37 1675 240 180r
KLASES, LAMMERT de hof van Lammert Claesen koopman Noordijs 19 1672 240 86v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker verkoper Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen , burger mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1693 243 51r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, burger koopman pro se ac sociis Lanen ZZ 1683 241 270v
KLASES, LIJSBET Lyske Claesen verkoper Voorstraat 67 1658 237 176v
KLASES, MARTEN Marten Claesen , c.s. koper huis Lanen 83 1660 238 17v
KLASES, MINNE Minne Claesen blokmeester naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1694 243 115r
KLASES, NANNE Nanne Claesen , burger lichterman koper kamer en loods in de zogenaamde dubbele regel Lombardstraat 1688 242 234r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
KLASES, PIETER Pieter Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 69 1625 231 55r
KLASES, PIETER Pieter Claesen koper woning Achterstraat NZ 1754 253 180r
KLASES, PIETER Pyter Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 2 1635 233 171r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen NZ 1680 241 114r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen NZ 1724 246 198r
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie (allen erfgenamen van Pyter Claesen Metie) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pytter Claesen bieder 1/2 ? huis Schritsen 1661 238 12ra
KLASES, PIETER burgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Schritsen 44 1671 240 46v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ 1671 240 55v
KLASES, PIETER Pytter Claesen mr. bontwever Kerkpad WZ 1745 251 89r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pondemaat zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1726 246 254r
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Claesen Fontein verkoper Zuiderhaven 6 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen , burger koopman Roeperssteeg 7 1672 240 113r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
KLASES, RINTJE het achterhuis van Rintie Claesen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1675 240 28ra
KLASES, RINTJE Rintie Claesen Both, burger koopman onbekend 1651 236 167v
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat 1638 234 71r
KLASES, ROELOF Roeloff Claesen timmerman naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1642 235 20v
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen koper huis met drie verdiepingen Heiligeweg 32 1777 259 49r
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1778 259 104r
KLASES, SARA Saartie Claesen Bildtstraat WZ 1725 246 222v
KLASES, SAKE wijlen Saecke Claesen kistmaker Voorstraat 67 1658 237 176v
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braem koper 1/4 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
KLASES, SIEMEN de erven van Simon Claesen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1674 240 167r
KLASES, SIPKE geautoriseerde voormomber Sipcke Claesen curator? Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, SIPKE Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1625 231 40r
KLASES, STEFFEN Steven Claesen Hofstraat 16 1674 240 160r
KLASES, SWIER wijlen Swerus Claesen Nieuwstraat 31 1725 246 214r
KLASES, SWIER wijlen Swerus Claesen Nieuwstraat 33 1725 246 214r
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u. verkoper onbekend 1700 244 73v
KLASES, SIEBREN Sybren Claesen verkoper Zoutsloot 41 1742 250 242v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman koper wagenhuis Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten oosten Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten westen Spinstraat 5 1729 247 253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsma koopman naastligger ten noorden Spinstraat 5 1729 247 253r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen Schritsen 37 1635 233 160v
KLASES, SIETSE Sytse Claesen verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen schipper (wijd-) verkoper Bildtstraat 1725 246 233r
KLASES, SIETSE Sytze Claesen verkoper (als wettige voorstander en vader van zijn kinderen) Noorderhaven 79 1725 246 227r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
KLASES, TJALKE de erfgenamen van Tialcke Claesen verpachter grond Lanen 33 1615 229 282r
KLASES, TJALKE Tialcke Claesen Voorstraat 30 1616 230 20r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claesen , burger schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot 65 1739 250 47r
POORT, TJEERD KLASES Tjeerd Claesen Poort, oud burger vaandrig mr. chirurgijn koper kamer Rommelhaven 18drie_a 1732 248 71v
KLASES, TJEPKE hof gelegen tussen de beide kamers van Tjepke Claesen , burger c.u. naastligger Rapenburg ZZ 1666 239 38r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten westen Schritsen ZZ 1616 230 17r
KLASES, WILLEM de erven van Willem Claesen naastligger ten oosten Rozengracht 1652 236 196r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1743 251 9v
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelier curator Hoogstraat 49 1746 251 6va
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Burger naastligger ten oosten Droogstraat 1635 233 167v
KLASES, WILLEM Willim Claesen , c.u. verkoper Heiligeweg 18 1646 235 226r
KLASES, WILTJE Wiltje Claesen naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1729 247 283v
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Claesen Braem verkoper 1688 242 243r
KLASES, IETJE Ytie Claesen Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
, SAKE Sake Claesen* naastligger ten oosten Voorstraat 65 1644 235 135v
KLASES, KORNELIS de erven van Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1694 243 114v
KLASES, HUBERT Huibert Claesens William Boothstraat WZ 1640 234 119v
KLASES, MINNE de erven van Minne Claesens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36 1722 246 131r
KLASES, TJALKE de erfgenamen van Tyalcke Claesens verpachter grond van het kleinste huis Lanen 33 1615 229 254v
KLASES, WILLEM de erven van Willem Claesens , burger naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1642 235 24v
KLASES, WIEBE Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven 18 1778 259 154r
KLASES, EELSE wijlen Aaltje Claeses Zoutsloot 1 1757 254 87r
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuis Rozenstraat 2 de Dom van Almenum 1684 242 50v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3 1684 242 52r
KLASES, ANTJE Antie Claeses Zoutsloot 1642 234 179r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Lanen NZ 1642 235 28v
KLASES, ANTJE Antie Claeses Noorderhaven 1 1719 246 49v
KLASES, ANTJE Antie Claeses Weverstraat ZZ 1723 246 171r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper 1/6 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Bildtstraat 24 1725 246 221r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Zuiderstraat 25 1728 247 120r
KLASES, ANTJE Antje Claeses Zuiderhaven ZZ 1728 247 216v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Zuiderstraat 29 1729 247 221v
KLASES, ANTJE Antje Claeses Karremanstraat 19 1729 247 223r
KLASES, ANTJE Antje Claeses naastligger ten zuiden Lanen 74 1746 251 113r
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, AATJE Attke Claeses Heiligeweg ZZ 1615 230 2r
KLASES, AUKJE Aukjen Claeses Schritsen 16 1721 246 125v
KLASES, BARTELD de weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1708 245 72v
KLASES, BERBER Berber Claeses , c.s. verkoper Brouwersstraat 26 1726 246 294r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecq Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
KLASES, CATHARINA Caatje Claeses Zoutsloot 78 1754 253 179r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses , burger koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses , burger koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses Karremanstraat WZ 1721 246 126r
KLASES, KORNELISKE wijlen Cornelia Claeses Karremanstraat OZ 1728 247 127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claeses blokmaker verkoper van 1/2 Zoutsloot 1682 241 234v
KLASES, KORNELIS de woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
KLASES, DETJE Ded Claeses Heiligeweg 1643 235 51v
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1614 229 220r
KLASES, DIRK een kleine steeg van Dierck Claeses ? naastligger ten westen Anjelierstraat 1614 229 220r
KLASES, DIRK Dirck Claeses , burger koper huis, plaats en hovinge strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan Voorstraat ZZ 1625 231 62v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u. koper van 1/2 onbekend 1659 237 214r
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOUWTJE meerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
KLASES, EELKJE Eelck Claeses koper kamer Lammert Warndersteeg 1614 229 208r
BRAAM, LIJSBET KLASES Elijsabeth Claeses Braem verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsma verkoper van 1/2 Franekereind 18 1720 246 61r
KLASES, ENGELTJE Engel Claeses , burger Brouwersstraat 5 1625 231 44r
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huis Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
KLASES, FETJE Fedtie Claeses Rommelhaven 26 1647 235 246v
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Claeses Braem Weverstraat 1667 239 89r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fookeltie Claeses Braem Hofstraat ZZ 1676 240 247v
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem onbekend 1680 241 94r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem onbekend 1680 241 94r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem onbekend 1680 241 94r
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman Brouwersstraat 23 1798 265 111r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam Franekereind 24 1731 248 2r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem Lammert Warndersteeg WZ 1727 247 23v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem William Boothstraat 3 1728 247 104r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Kerkpoortstraat NZ 1659 237 220r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Spekmarkt 1 1671 240 51v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkopers Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Hoogstraat 53 1725 246 238r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses houtmolenaar verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses houtmolenaar verkoper Havenpoort WZ 1729 247 243r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar koper huis en tuin Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar koper houtkeet/timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses Spitske Heiligeweg 6 1743 251 1ra
GROES, GERRIT KLASES Gerryt Claeses Groes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1637 234 25r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Gertje Claeses Winsma verkoper van 1/3 Zuiderplein 5 1728 247 139r
KLASES, GRIETJE Griet Claeses , burger ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claeses , burger ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses koper huis en tuin en loods Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses koper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsma verkoper van 1/3 Zuiderplein 5 1728 247 139r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochter verkoper Noordijs OZ 1694 243 75v
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyer, c.u. koper huis Brouwersstraat 13 1639 234 74r
KLASES, HARTMAN Hartman Claeses , burger mr. linnenwever koper woning en weefwinkel Hofstraat 45 1660 238 70v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claeses mr. linnenwever naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claeses huurder voor (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KLASES, HILTJE Hiltie Claeses Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
KLASES, HUBERT het huis van wijlen Huybert Claeses naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1625 231 62v
KLASES, HUBERT Huybert Claeses verkoper Lanen NZ 1646 235 225r
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses knoopmaakster verkoper van haar zelf en last hebbende van haar broeder Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE Hylk Claeses knoopmaakster verkoper Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 1 1698 243 391v
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claeses verkoper Brouwersstraat 23 1682 241 196v
HOTSMA, JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claeses Hatsma Franekereind 23west 1684 242 13r
KLASES, JAN huis genaamd Blind Esel van de weduwe van Jan Claeses naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4 de Blinde Ezel 1681 241 132r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, JAN Jan Claeses , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper (Wopkjen,Jan en Lijsbeth 5/6 deel) Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinus mr. sleefmaker en roggemeter koper huis en tuintje of bleekveld Karremanstraat OZ 1744 251 45v
PLANTINUS, JAN KLASES wijlen Jan Claeses Plantinus Karremanstraat OZ 1759 254 217r
KLASES, JETSKE Jetske Claeses Zoutsloot NZ 1644 235 109r
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u. huurder Karremanstraat 16 1778 259 108r
KLASES, JURJEN Jurjen Claeses Crosee makelaar Noorderhaven 5 1749 252 20r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fontein koopman Schritsen 8 1688 242 241v
KLASES, JURJEN de erven van Jurrien Claeses verpachter grond Nieuwstraat 50 1718 246 16r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 8-00-00 CG Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
KLASES, KARST Karst Claeses , c.u. koper huis Karremanstraat 1644 235 115r
KLASES, LAMMERT Lammert Claeses , burger koopman koper huis Rozengracht 16 1688 242 234v
KLASES, LAMMERT de erven van Lammert Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1723 246 160v
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses Vijverstraat OZ 1719 246 54r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses koper door niaar mouterij, zolder, eest en eestkamer Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper Kerkpoortstraat 77 1732 248 137r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses Zeilmakersstraat 1672 240 100r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses , burgerse verkoper Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
KLASES, LOLKJE de weduwe van Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1 1694 243 83v
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1 1694 243 83v
KLASES, LOURENS Lourens Claeses mr. slager koper huis Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
KLASES, LUTSKE Ludtske Claeses Zoutsloot NZ 1719 246 51v
KLASES, MARTEN Martien Claeses Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
KLASES, MARTEN Martien Claeses Heiligeweg NZ 1676 240 31va
KLASES, MARTEN Martien Claeses Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
KLASES, MARTJEN Martjen Claeses Voorstraat 64 1684 242 39r
KLASES, MAAIKE wijlen Maycke Claeses Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
KLASES, NANNE Nanne Claeses , burger lichterman koper kamer Lombardstraat 1688 242 218r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses , burger Scheffersplein 27 1624 231 25r
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltie Claeses Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses Hofstraat ZZ 1720 246 67v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claeses erflater onbekend 1729 247 270v
KLASES, NEELTJE Neeltje Claeses erflater Hofstraat ZZ 1729 247 271v
KLASES, NEELTJE de erven van Neeltje Claeses verkoper Vijver 7 1729 247 272v
KLASES, NEELTJE de erven van Neeltje Claeses verkoper Molenpad NZ 1729 247 273v
KLASES, PIETER Pieter Claeses Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
KLASES, PIETER wijlen burgemeester Pyter Claeses Bildtstraat 13 1652 236 199v
KLASES, PIETER Pyter Claeses naastligger ten noorden Schritsen NZ 1681 241 127r
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen NZ 1681 241 127r
KLASES, PIETJE Pytrick Claeses , burger Hondenstraat 6 1616 230 15v
KLASES, PIETER wijlen Pytter Claeses Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
KLASES, REINER de erven van wijlen Reyner Claeses naastligger ten noordoosten Heiligeweg ZZ 1636 234 5v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses onbekend 1642 235 25r
KLASES, RINSKE Rinske Claeses verkopers Brouwersstraat 23 1678 241 4r
KLASES, ROELOF het huis van Roeleff Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1639 234 74r
KLASES, ROGIER Rogier Claeses , burger koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker onbekend 1672 240 101v
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 1 1662 238 128v
KLASES, SJOUKJE Siouck Claeses Noordijs 1645 235 170v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsma verkoper van 1/3 Zuiderplein 5 1728 247 139r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
KLASES, SIEBE Sybe Claeses verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
KLASES, SIETSKE Sydske Claeses schuldenaar Noorderhoofd 1 1729 247 253v
KLASES, SIETSE Sytse Claeses erflater Rommelhaven 24 1729 247 232v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1723 246 168v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses Zoutsloot 1 1675 240 192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses Zoutsloot 1 1675 240 192v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeek koopman ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 20 1747 251 177r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses mr. scheepstimmerman huurder timmerwerf Zuiderhaven 18 1778 259 110r
KLASES, TJITSKE Tjetske Claeses Zuiderpoort (gebied) 1779 259 184r
KLASES, TJITSKE Tjetske Claeses Zuiderpoort (gebied) 1779 259 184r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1636 234 22v
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
KLASES, TRIJNTJE de hof van de weduwe Trijntie Claeses naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1657 237 138v
KLASES, TRIJNTJE de erven van het huis van Trijntie Claeses naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1670 240 3ra
KLASES, TRIJNTJE de erven van het huis van Trijntie Claeses naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1670 240 3ra
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses Rozengracht 17 1746 251 135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Kleine Bredeplaats 15achter 1748 251 222v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Droogstraat 61 1755 253 200v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Schritsen 3 1729 247 237v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Zoutsloot 47 1748 251 243r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper bovenverdieping vh huis vd verkoper onbekend 1757 254 67r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, WELMOED Welmoet Claeses huurder Lanen 1643 235 75r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker Voorstraat NZ 1639 234 77r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker Voorstraat NZ 1639 234 77r
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1688 242 229v
KLASES, WILLEM Willem Claeses koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
KLASES, WILLEM Willem Claeses mr. bontwever Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
KLASES, WILKE Wiltje Claeses , burger bontwever koper huis Karremanstraat 16 1728 247 124v
KLASES, WOPKJE Wopckien Claeses Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
KLASES, WOPKJE Wopke Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses Zuiderhaven 6 1670 239 219v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige dochter verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige vrijgezelle doch verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
KLASES, WOPKJE meerderjarige dochter Wopkjen Claeses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, WIEBE Wybe Claeses scheepstimmerman koper 1/6 timmerhelling Noorderhoofd 1 1755 253 247r
KLASES, WIEBREN Wybren Claeses , n.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
KLASES, WIEPKJE Wypke Claeses koper huis en kamer Zuiderhaven 18 1675 240 175r
KLASES, WIEPKJE Wypke Claeses huurder huis (p.j.) Zuiderhaven 18 1675 240 175r
HIBMA, WIEPKJE KLASES Wypkjen Claeses Hibma Brouwersstraat 1 1760 255 4v
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
KLASES, IEMKJE Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
KLASES, IETJE Yte Claeses , burger Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
KLASES, IETJE Yttie Claeses Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
KLASES, IETJE Yttie Claeses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
KLASES, IETJE Yttie Claeses turfmeetster Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, WILKE Wiltje Claeses* mr. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar bewoner tot mei 1726 Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar verkoper Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, DIRK de erven van Dirck Claesis verpachter grond ((staat: 1-00-00 GG)) Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
KLASES, JAN Jan Claess , burger brouwer koper huis en schuur Liemendijk 1638 234 66r
KLASES, AREND verkoper Aernt Claesse naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1646 235 228v
KLASES, AREND Aernt Claesse , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1646 235 228v
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamer onbekend OZ 1642 235 35r
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1634 233 145v
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 6voor 1659 237 204v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 6voor 1660 238 5va
KLASES, ABRAHAM de erven van Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1642 235 33r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u. koper huis Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuis ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
KLASES, Aerd Claessen , burger koper huis of kamer Rapenburg 1647 236 3r
KLASES, AREND Aern Claessen Slecht verkoper Kerkpoortstraat NZ 1646 235 201r
KLASES, AREND Aernt Claessen Kerkpoortstraat WZ 1637 234 26v
KLASES, AREND Aernt Claessen , burger koper huis en plaats Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
KLASES, AART wijlen Aert Claessen Droogstraat NZ 1672 240 11va
KLASES, AART wijlen Aert Claessen Droogstraat NZ 1672 240 11va
KLASES, ALLERT Allert Claessen mr. bakker koper 1/2 huis Brouwersstraat WZ 1676 240 245r
KLASES, ANDRIES Andries Claessen lakenkoper koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 1643 235 42r
KLASES, ANDRIES Andrys Claessen naastligger ten westen Lanen 1 1644 235 143r
KLASES, ANNE wijlen Anne Claessen Hoogstraat 30 1695 243 124r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen , burger chercher op de convooyen koper huis Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
KLASES, BAUKJE Bauck Claessen koper huis en houtstek Zuiderstraat NZ 1668 239 165r
KLASES, BENEDICTUS Benedictus Claessen ?verpachter grond Kerkpoortstraat NZ 1644 235 128r
KLASES, BERBER de erven van Berber Claessen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1679 241 42v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers weduwe?) Vijverstraat 1614 229 223r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezel en burger bakker geniaarde koper Brouwersstraat OZ 1644 235 102v
KLASES, KLAAS de (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezel en burger bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1644 235 102v
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1654 236 250v
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost 1657 237 105v
KLASES, KLAAS olderman van 't bakkersgilde Claes Claessen , burger koper woning Droogstraat NZ 1660 238 70r
KLASES, KLAAS Claes Claessen bakker verkoper Droogstraat NZ 1670 239 220r
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten oosten Romastraat 2 1670 240 14r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Heiligeweg 5 1674 240 149r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , burger c.u. rogschieter verkoper Herenwaltje 13 1693 243 14r
KLASES, KLAAS Claes Claessen koper woning Tiepelsteeg 1693 243 42r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , burger schipper (smal-) Zoutsloot 24 1694 243 78r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u. baantjer huurder Rommelhaven 18 1694 243 100r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , burger schipper (smal-) koper 1/2 dwarshuis Zoutsloot 24 1696 243 221r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , burger verkoper Gardenierstraat 1 1697 243 317v
KLASES, KLAAS wijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde Hoogstraat 23 1697 243 270v
KLASES, KLAAS de nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuik schipper (schuit-) Zoutsloot 24 1699 244 17r
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen bezemmaker onbekend 1645 235 188v
KLASES, KORNELIS de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van Cornelis Claessen bezemmaker bewoner grondpacht onbekend 1645 235 188v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper huis met plaats, bomen en plantagie Hofstraat NZ 1646 235 194v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen blokmaker Noorderhaven 16 1676 240 238r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuin Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuin Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen naastligger ten westen Voorstraat 53 1693 243 34r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koopman naastligger ten oosten Voorstraat 49 1696 243 218r
KLASES, KORNELIS de erven van de stal van Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 1709 245 100v
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, KORNELIS wijlen Cornelis Claessen Vijverstraat 17 1712 245 168r
KLASES, KORNELIS de erven van de stallinge van Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonck mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1679 241 45r
WASSENAAR, KORNELIS KLASES de erven van wijlen Cornelis Claessen Wassenaar verkoper Hondenstraat 10 1712 245 177v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaer mr. schoenmaker koper huis Hondenstraat 10 1679 241 34r
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
KLASES, DIRK Dirck Claessen 1644 235 111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , burger c.u. koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
KLASES, DIRK mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
KLASES, DIRK het huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1677 240 259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , burger mr. blauwverver koper huis Rommelhaven 28 de Spitsbergen 1695 243 128v
KLASES, DIRK de erven van Dirk Claessen naastligger ten noorden Noordijs 4 1710 245 111r
KLASES, DIRK wijlen Dirk Claessen Rommelhaven 28 1717 245 287v
KLASES, DOUWE de brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 31 1696 243 241r
KLASES, DOUWE de brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1696 243 241r
KLASES, DOUWE Douwe Claessen koopman koper door niaar huis met een plaats en tuintje erachter Noorderhaven NZ 1696 243 254v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1696 243 254v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen , burger c.u. verkoper Noorderhaven 67 1697 243 268v
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claessen Hoogstraat 27 1711 245 150v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, burger c.u. koper paardenstal of pakhuis Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES huis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, burger c.u. koper kamer Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rommelhaven 18 1694 243 100r
KLASES, ENGEL Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1638 234 57r
KLASES, EVERT Evert Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat OZ 1659 237 221r
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmaker kopers onbekend 1682 241 177v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopman naastligger ten noorden Vioolsteeg 1695 243 154r
KLASES, EVERT Evert Claessen koopman naastligger ten oosten Rapenburg 1712 245 315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopman naastligger ten zuiden Rapenburg 1712 245 315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rapenburg 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rapenburg 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaen koopman Rapenburg 1712 245 315v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden, burger gortmeester verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden, burger gortmeester verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten westen Voorstraat 89 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen koopman verkoper Voorstraat 89 1696 243 226r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerden, burger mr. gortmaker koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats Kerkpoortstraat 11 de Witte 1687 242 189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerden, burger mr. gortmaker koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats Kerkpoortstraat 11 de Witte 1687 242 189v
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen , burger wieldraaier koper schuur Grote Kerkstraat 9 1646 235 199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 9 1646 235 199r
KLASES, FEDDE de erven van Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de Edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht ZZ 1638 234 59r
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen , c.u. metselaar koper huis Hofstraat 19 1714 245 211r
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen Hofstraat 19 1718 246 8r
KLASES, FOPPE Foppe Claessen schipper naastligger ten oosten Heiligeweg 38 1697 243 316v
KLASES, FRANS Frans Claessen koper huis Romastraat 2 1670 240 14r
KLASES, FRANS Frans Claessen huurder Zoutsloot 24 1687 242 179r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claessen Braem Kruisstraat 1679 241 25v
BRAAM, FREERK KLASES de erven van Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerk Claessen Braem koopman Wortelstraat NZ 1696 243 198v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claessen Braem naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1687 242 188v
KLASES, GERRIT mr. Gerryt Claessen chirurgijn huurder (p.j.) Franekereind 9 1676 240 222v
KLASES, GERRIT mr. Gerryt Claessen chirurgijn huurder (p.j.) Franekereind 9 1676 240 229r
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1769 241 12ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen Vossinga mr. chirurgijn koper provisioneel huis Heiligeweg 19 1681 241 36va
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claessen Braem koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
BRAAM, GOOITSEN KLASES huurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
BRAAM, GOOITSEN KLASES de kinderen van Goitien Claessen Braem koopman verkoper Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claessen Braam koopman Kerkpoortstraat 1696 243 219v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braam naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r
BRAAM, GAUKE KLASES de hof van Goucke Claessen Braem apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 23 1697 243 267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Lanen 30 1687 242 181r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1687 242 187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Rapenburg ZZ 1687 242 187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Zuiderhaven 6 1687 242 188v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem, burger apotheker koper huis Noorderhaven 91 1697 243 269v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1636 234 11v
KLASES, HARMEN grondpacht uit het huis van de weduwe van Harmen Claessen Brouwersstraat OZ 1675 240 211r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer Voorstraat 60 1637 234 38r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer Lanen 83 1637 234 38r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer, c.u. koper twee kamers Both Apothekerstraat 8 1646 235 209v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1634 233 143v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen , burger koper huis met weefwinkel Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen Suyrbier verkoper Kerkpoortstraat WZ 1637 234 26v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen slachter huurder Voorstraat 57 1668 239 171r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1683 241 259v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
KLASES, HIDDE Hidde Claessen geniaarde koper Rommelhaven 4 1682 241 186v
BRAAM, HUBERT KLASES Hubert Claessen Braam naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1711 245 154r
BRAAM, HUBERT KLASES het hoff van Hubert Claessen Braam naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1711 245 163v
BRAAM, HUBERT KLASES het hoff van Hubert Claessen Braam naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1711 245 163v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braam, burger koopman koper hof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamer Kerkpoortstraat 27a 1696 243 227v
BRAAM, HUBERT KLASES wijlen Huibert Claessen Braam Noorderhaven 79 1713 245 186r
BRAAM, HUBERT KLASES wijlen Huibert Claessen Braam Bildtstraat 24 1713 245 186v
BRAAM, HUBERT KLASES wijlen Huibert Claessen Braam koopman Noorderhaven 33 1714 245 212r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braem, burger executeur Karremanstraat 14 1695 243 121v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
KLASES, HUBERT de hovinge van Huybert Claessen naastligger ten noorden Zuiderhaven 1647 236 6v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen verkoper Zuiderhaven 1647 236 6v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger olieslager geniaarde koper Voorstraat 60 1635 233 160r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u. verkoper Zuiderhaven 56 1643 235 48v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u. verkoper Hoogstraat 12 1643 235 49r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen smid Franekereind 30 1657 237 106v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 25 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 23 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 21 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 19 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 11 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 9 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 7 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 5 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 3 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claessen koper provisioneel Voorstraat NZ 1681 241 30ra
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper Franekereind NZ 1709 245 97r
HOTSMA, JAKOB KLASES de vroedsman Jacob Claessen Hatsma, burger koper 1/2 pakhuis met een lege plaats erachter Zuiderhaven 14 1695 243 126v
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.soc. verkoper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten zuiden Lanen NZ 1634 233 134r
KLASES, JAN weduwe en erven van wijlen Jan Claessen mr. kistmaker verkoper Both Apothekerstraat 1636 234 20v
KLASES, JAN de dochter van Jan Claessen naastligger ten zuiden Vijverstraat 1640 234 108r
KLASES, JAN Jan Claessen , burger timmerman geniaarde koper Lanen NZ 1642 234 166r
KLASES, JAN Jan Claessen koper kamer Weverstraat 1644 235 107v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u. schoenlapper koper kamer Kerkpoortstraat 1645 235 182r
KLASES, JAN de erven van Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat 1652 236 203v
KLASES, JAN Jan Claessen , burger voerman koper Zoutsloot 38 1679 241 47r
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
KLASES, JAN Jan Claessen estrikbakker koper kamer Liemendijk 1696 243 192v
KLASES, JAN wijlen Jan Claessen Lanen 74 1697 243 265r
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r
KLASES, JAN Jan Claessen voerman naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1714 245 204r
KLASES, JAN Jan Claessen koper huis Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaar Both Apothekerstraat 1638 234 52r
LEIENAAR, JAN KLASES voormalig gebruiker Jan Claessen Leyenaar huurder 1645 235 176r
KLASES, JARICH steeg van Jarich Claessen naastligger ten westen Voorstraat 80 1669 239 207r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , burger boterkoper koper huis Franekereind 16 1651 236 151v
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. koopman verkoper Franekereind 16 1653 236 227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , burger koopman koper oud pothuis of schuur Nieuwstraat WZ 1653 236 230r
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 18 1653 236 238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 39r
KLASES, JOHANNES Joannes Claessen pannebbakker verkoper en curator van de 2 oudste kinderen van Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
KLASES, JOHANNES Joannes Claessen pannebkakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 48 1682 241 48va
KLASES, JOEKE Juke Claessen rustmeester verkoper Rozengracht NZ 1643 235 57r
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u. koper kamer Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper nieuw huis Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein, burger koper 8 stuivers jaarlijkse grondpacht onbekend 1679 241 41v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman verpachter grond Nieuwstraat 50 1693 243 47r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein koopman koper van 1/3 2 kamers (plus 5 CG aan de inwoners voor opstal, elk 2 CG en 10 stuivers) onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fontein Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn, burger koper hof met verscheidene peer- en appelbomen en verdere planten, een vijver, vis en Spinhuisstraat 1677 240 270v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 7ra
KLASES, LAMMERT Lambert Claessen boormaker koper schuur, stal en wagenhuis Liemendijk 1671 240 37v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper van 1/2 pan- en estrikwerk Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
KLASES, LAMMERT de verkoper Lammert Claessen boormaker naastligger ten westen Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper provisioneel Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1687 242 193v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u. lijnslager koper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. Toebehoren Nieuwstraat OZ 1693 243 52r
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger (2 GG grondpacht verschuldigd aan de koper Diurre Bottes) Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Vijver 4 1679 241 33r
KLASES, MEINERT Meynert Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1637 234 40v
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1687 242 172v
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1709 245 78r
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker koper van 1/2 kamer Havenplein 20 1717 245 307v
KLASES, MINKE Minne Claessen , c.u. mr. blokmaker koper huis en hof Nutstraat 2 1718 246 14r
KLASES, MINNE huis en hof van Minne Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven 36