Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
, PAULUS Paulus Caarles naastligger ten westen Schritsen 64 1615 229 275v
KARELS, DANIEL Daniel Caarls mr. dopjeswever naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
KARELS, PIETER wijlen Pyter Caarls verkoper Brouwersstraat 11 1659 237 207r
KARELS, JILLES Jelis Caerles verkoper Lanen 11 1600 228 190r
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmerman verkoper q.q. Weverstraat 1633 233 85v
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u. linnenwever koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid het Spinhuis 1643 235 64v
KARELS, JILLES Jelis Caerls verkoper Lanen 11 1599 228 185r
KARELS, JURJEN Georg Carel Kramp koper huis Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend 1602 228 314v
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Spekmarkt 4 1642 234 166r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmerman huurder Lanen 83 1656 237 102r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmerman bewoner Lanen 83 1656 237 265v
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
KARELS, DANIEL het voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Hofstraat 7 1642 234 178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
KARELS, GRIETJE Grietje Carels huurder Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
KARELS, JAN Jan Carels huurder Zuiderhaven 33 1785 262 36r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerman koper huis Romastraat 5 1786 262 51r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaas verkoper Romastraat 5 1786 262 76r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
KARELS, JAN Jan Carels , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.w.) Zuiderstraat 20 1801 266 25r
KARELS, JANKE Jancke Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u. bontwever koper twee kamers Kerkpad WZ 1709 245 86r
KARELS, JOOST Joost Carels verkoper Kerkpad WZ 1717 245 282r
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieuman koper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r
KARELS, MAAIKE twee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 76 1619 230 153r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 78 1619 230 153r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper q.q. Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, PAULUS Pouwels Carels naastligger ten westen Schritsen 64 1627 231 169v
KARELS, PIETER wijlen Piter Carls koper Brouwersstraat 11 1641 234 140r
, KAREL Carolus Caroli Cardanus medicinae doctor verkoper onbekend 1602 228 314v
, PAULUS Paulus Caroli koper huis Schritsen 62 1612 229 72r
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
KARSTES, HENDRIK Hendrik Carst huurder westelijke kamer (p.j.) Zoutsloot 20 1787 262 177v
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
KARSTES, KORNELIS Cornelis Carsten bruidegom 1605 228 474v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten verkoper Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten geniaarde koper Anjelierstraat 8 1783 261 113r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) NZ het Halfmaakt Schip 1784 261 151r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten scheepstimmerman koper huis Hondenstraat 8 1765 256 112v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten koper huis Anjelierstraat 10 1784 261 236v
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KARSTES, FOKKE wijlen burgercorporaal Fokke Carsten erflater Hondenstraat 8 1790 263 205v
KARSTES, JAN Jan Carsten koper door niaar huis Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN Jan Carsten mr. chirurgijn verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN wijlen Jan Carsten mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten Ross naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten westen Zuidersteeg 1 1739 250 23v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten koper gedeelte van half gesloopte en omgevallen woning Zuiderstraat 17 1748 251 232r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar koper huis Zuiderstraat 25 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar naastligger ten westen Zuiderstraat 25 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
KARSTES, JURJEN de schuur van Jurjen Carsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1752 253 271r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 2 1756 254 49v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 6achter 1756 254 50v
KARSTES, JURJEN wijlen Jurjen Carsten koper Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 6achter 1756 254 35r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong verkoper Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 23 1757 254 79r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u. huurder Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES wijlen Jurjen Carsten de Jong verkoper Voorstraat 62 1767 256 250r
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhaler verkoper Both Apothekerstraat 11 1703 244 203r
KARSTES, LIJSBET Lijsbeth Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, RUURD erfgenaam Ruurd Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, TJERK Tierck Carsten koper huis met daarachter een plaatske Bildtstraat 7 1630 232 149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u. bewoner Bildtstraat 7 1630 232 149v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens aanhandelaar Hofstraat NZ 1615 230 2v
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KARSTES, GRIETJE Grietie Carstens verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
KARSTES, JAN Jan Carstens chirurgijn huurder Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
KARSTES, LAMMERT de mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1695 243 124v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, PIETER Pieter Carstens bruidegom 1603 228 353v
KARSTES, PIETER Pytter Carstens huurder 3e kelder met aparte ingang (p.j.) Noorderhaven 19 1745 251 99v
KARSTES, ERASMUS Asmis Carstes , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 29 1667 239 121av
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad 1646 235 192v
KARSTES, BEITSKE Beytske Carstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1648 236 39r
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Grote Kerkstraat 26 1618 230 123v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat 7 1688 242 260v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 9 1651 236 169r
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , c.u. kuiper verkoper Bildtstraat 9 1651 236 181v
KARSTES, STIJNTJE Stijntie Carstes koper Achterstraat ZZ 1719 246 53r
KARSTES, SIETSKE Syts Carstes koper Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
KARSTES, TJERK wijlen burgemeester Tierck Carstes koper Bildtstraat 13 1652 236 199v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
, HILTJE Hiltie Cartens verkoper van 1/2 Zoutsloot 107achter 1642 235 7r
, ABRAHAM Abraham Casarius verkoper Rommelhaven 20 1612 229 86r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck mr. stadschirurgijn koper huis met achterwoning Voorstraat 10 1685 242 101v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 10 1688 242 221v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterk naastligger ten noorden Voorstraat 9 1701 244 352v
STERK, BALT mr. Baltus Casparii Sterk naastligger ten westen Voorstraat 12 1688 242 15ra
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karreman huurder (p.j.) Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
KASPERS, BALT Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 19 1697 243 280r
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost 1736 249 14va
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost 1737 249 16va
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 19 1702 244 154r
KASPERS, BERBER Berber Caspers koper Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BERBER Berber Caspers eigenaar van 1/2 Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BEREND wijlen Berend Caspers erflater Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 27 1737 249 158v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers bontwever koper dwarshuis Kerkpad WZ 1717 245 289v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 14 1730 247 325v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1751 252 149v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ 1727 247 29r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Wasbleek 92 1782 260 216r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u. huurder Bargebuurt OZ 1806 267 211r
KASPERS, JAN Jan Caspers bontwever koper huis Hoogstraat 47 1743 250 288v
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten westen Hoogstraat 49 1746 251 6va
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1759 254 241v
KASPERS, JANKE Janke Caspers huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
KASPERS, JANKE Janke Caspers bewoner achterwoning Voorstraat 62 1726 246 249r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Wasbleek 92 1781 260 80r
KASPERS, LUITJEN Luite Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter 1733 248 227r
KASPERS, LUDSER Luiter Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter 1750 252 63v
KASPERS, LUDSER Lutgerus Caspers bontwever geniaarde koper Herenwaltje 3 1708 245 59r
KASPERS, OTTE Otte Caspers mr. metselaar koper huis en plaats Schritsen 3 1675 240 176v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Achterstraat 3 1660 238 14r
, HENDRIK de plaats van Hendricus Ceasarius naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
KEIMPES, HOITE Hoyte Ceimpes naastligger ten noorden Schritsen 37 1767 256 251r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 18 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1774 258 145v
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderstraat 23 1757 254 79r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopman geniaarde koper van 1/4 Noorderkade 13 1767 256 247r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman verkoper Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper huis Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 20 1767 257 19r
, HESSEL Hessel Celis koopman verkoper Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
SINTS, HILTJE Hiltie Cents strowijf naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
SINTS, HILTJE Hiltie Cents strowijf naastligger ten zuiden Vijverstraat 8 1660 238 24r
SINTS, HILTJE Hiltie Cents strowijf naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1662 238 144v
SINTS, HILTJE wijlen Hiltie Cents , c.soc. strowijf laatst eigenaar en bewoner Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r
SINTS, JAN Jan Cents naastligger ten oosten Voorstraat 73 1618 230 150r
SINTS, JAN Jan Cents naastligger ten oosten Voorstraat 73 1619 230 160v
SINTS, JAN Jan Cents verpachter grond Hoogstraat 1achter 1622 230 307r
SINTS, ROMKE haar zoon Rompcke Cents verkoper Both Apothekerstraat 1617 230 59v
, HENDRIK de heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s. verkoper Peterseliestraat 1669 239 192v
, DIRK Dirck Christaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot OZ 1673 240 129r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaan naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1726 246 248r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderstraat 1702 244 173r
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderpoortsmolen 1 1706 244 313v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
CHRISTIAANS, ANTJE Antje Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever koper huis Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever naastligger ten westen Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans naastligger ten oosten Vijverstraat 17 1753 253 43v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost 1668 239 159r
CHRISTIAANS, DIRK het huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmaker naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter het Vergulde Rad 1685 242 91r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper woning Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK de koper Dirk Christiaans bewoner Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakker verkoper Gardenierstraat 10 1738 249 226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Noorderhaven 108 1749 252 26r
CHRISTIAANS, DIRK de smederij van Dirk Christiaans naastligger ten westen Noorderhaven 110 1749 252 42r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1755 253 202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper pakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachter Zuiderhaven 28 1759 254 198r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans ijzersmid koper huis Romastraat 6 1759 254 221v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Voorstraat 89twee_achter 1763 256 6r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Spinstraat ZZ 1764 256 23r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1764 256 26v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Zoutsloot 38 1764 256 55v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Bargebuurt 1 1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huis Lanen 20 1766 256 207r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 61 1767 256 254v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Noorderhaven 34achter 1767 257 14r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Hoogstraat 38 1771 257 204r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel 1/3 woning en benedenkamer Rommelhaven 4 1767 257 252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1773 258 81r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1775 258 234r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1779 259 205r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 18 1781 260 102r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1783 261 57r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1788 262 246v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1797 265 55v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1800 265 260r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 32 1801 265 290v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1810 269 46r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 14 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 38 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat 6 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger ten westen Kruisstraat 8 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
CHRISTIAANS, DIRK Durk Christiaans mr. ijzersmid koper Kruisstraat 6 1767 256 252r
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaans verkoper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
CHRISTIAANS, GERRIT wijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans bontwever koper huis Zoutsloot 98 1759 254 242v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten westen Vijverstraat 7 1792 264 3r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm koper Vijverstraat 5 1785 261 278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm schipper verkoper Vijverstraat 5 1793 264 157v
CHRISTIAANS, JANKE Janke Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, JURJEN Jurjen Christiaans huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans huurder Lanen 33 1784 261 186r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans geniaarde koper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkje Christiaans koper Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkjen Christiaans verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sipkje Christiaans koper van 1/2 Vijverstraat 20 1792 264 25r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
CHRISTIAANS, WOPKE Wopke Christiaans huurder achterkamer Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrand Christiaans koper huis Lanen 47 1797 265 28v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1800 265 227r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipper koper huis en tuin Heiligeweg 52 1809 268 191v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1809 268 198v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens mr. koekbakker koper huis Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens koper hof met vruchtdragende bomen en planten Zuiderstraat 1698 243 351v
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaens naastligger ten noorden Zuiderstraat 1702 244 161v
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens koper Zoutsloot 84 1667 239 99ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid 1668 239 147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
CHRISTIAANS, DIRK de crediteuren van Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1682 241 199v
CHRISTIAANS, DIRK huis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter het Gouden Rad 1681 241 32va
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mesmaker huurder Voorstraat 32 1691 242 339r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaens naastligger ten oosten Schritsen 46 1717 245 300r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 18 1776 258 264v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer koper door niaar Schritsen 61 1731 248 53r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaens koper woning met een kelder daaronder Rinnertspijp 10 1716 245 278r
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huis Nieuwstraat 25 1695 243 123v
CHRISTIAANS, HENDRIK wijlen Hendrick Christiaens protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
CHRISTIAANS, JAKOB wijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
CHRISTIAANS, JAN wijlen Jan Christiaens Potemberg kapitein op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 35 1633 233 127v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 21 1633 233 118v
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder (p.j.) Noorderhaven 105 1713 245 195v
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
CHRISTIAANS, de erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens verkoper Schritsen 38 1680 241 90r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians mr. koekbakker naastligger ten oosten Zuiderstraat 1699 244 14r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE Agnietje Christoffels koper Schritsen 58 1809 268 231v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS het onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 14 1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.) Lanen 85oost 1733 248 248r
CHRISTOFFELS, DANIEL de weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b 1752 252 226v
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 29 1687 242 212v
CHRISTOFFELS, GERRIT de voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1616 230 16r
CHRISTOFFELS, GRIETJE Grietje Christoffels koper huis Zoutsloot 96 1788 263 5r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider en schoolmeester koper huis met loods en plaatske Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeester koper dwarshuis Kerkpad WZ 1705 244 303v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider verkoper Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u. schoolmeester naastligger ten noorden Kerkpad 16 1708 245 59v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis met een tuintie ernaast Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u. verkoper Kerkpad WZ 1717 245 289v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1727 246 315v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis Heiligeweg 56 de Zwarte Laars 1734 248 343ar
CHRISTOFFELS, JAN wijlen Jan Christoffels erflater Heiligeweg 27zuid 1738 249 263r
CHRISTOFFELS, JAN de weduwe van Jan Christoffels naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1739 250 65r
CHRISTOFFELS, JAN wijlen Jan Christoffels verkoper Heiligeweg 56 1779 259 187v
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels wever koper huis Alemanssteeg 1606 228 528v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steeven Christoffels plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels , c.u. huurder kamer of keuken (p.j.) Schritsen ZZ 1761 255 59v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 21 1765 256 132v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 21 1770 257 148v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christyaans naastligger ten westen Vijverstraat 21 1756 254 5r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christyaans mr. ijzersmid koper huis en hof Zuiderstraat 14 1764 256 25r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeek erflater Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
, SJOUKE Sjouke Cl. Roodtje naastligger ten oosten Hofstraat 45 1800 265 271v
KLASES, ARJEN Ariaen Claas naastligger ten oosten Voorstraat 65 1626 231 139r
KLASES, ROELOF Roelif Claas koper huis Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
KLASES, STIJNTJE Stijntie Claas verkoper Lanen 52 1625 231 79r
KLASES, WIEGER Wieger Claas verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claas verkoper Schritsen 4 1626 231 117r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1795 264 273r
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott koper provisioneel huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingang Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott huurder Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ANDRIES Andries Claasen huurder Lanen 9oost 1784 261 183v
KLASES, ANTJE Antje Claasen koper Zoutsloot 71 1810 269 16r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslager naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 350r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslager naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 350v
KLASES, AUKE Auke Claasen , c.u. verkoper Franekereind 25 1641 234 145v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brug verkoper van 1/8 Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, BERBER de erfgenamen van wijlen Berber Claasen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1689 242 286v
KLASES, BIEUWE Beue Claasen naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1598 228 95r
KLASES, KASPER Casper Claasen karreman koper huis Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, KLAAS de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar verkoper Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1777 259 57r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Schritsen 33 1688 242 255v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Lanen 40 1688 242 255v
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
KLASES, DIRK Dirck Claasen metselaar verkoper q.q. Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirk Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29 1746 251 120r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen mr. brouwer koper huis met loods en plaats Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DIRK KLASES wijlen Durk Claasen Claasen verkoper van 1/2 Anjelierstraat 7 1779 259 181v
KLASES, DIEUWKE Dyeuw Claasen protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2 1808 268 95v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.) Rozengracht 18 1780 259 271v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1696 243 207r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper finaal kamer nr. 2 van de westerse kamers (op 1 na de voorste) Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper provisioneel Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Rozengracht 23 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
KLASES, GEESKE Geeske Claasen verkoper Brouwersstraat 5 1791 263 348v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen verkoper Noorderhaven 8 1807 267 352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Vijverstraat 9 1808 268 75r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Lanen 48 1808 268 76r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen naastligger ten westen Lanen 50 1810 268 352v
KLASES, GERLOF vroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde naastligger ten zuiden William Boothstraat 37 1782 260 242v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claasen Braam apotheker verkoper Droogstraat 21 1688 242 255r
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
KLASES, HARING wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1661 238 100r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 52 1796 264 340v
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper huis Nieuwstraat 13 1780 259 278r
KLASES, HERE Heere Claasen verkoper Zoutsloot 57 1790 263 378v
KLASES, HERE Heere Claasen zeilmakersknecht verkoper Voorstraat 62 1797 265 53v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeek verkoper van 1/2 Schritsen 35 1784 261 160r
KLASES, JARICH de weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1800 265 252r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claasen metselaar erflater Droogstraat 59 1783 261 45v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u. eerdere eigenaar Nieuwstraat 32 1788 262 265r
KLASES, JAN de weduwe van wijlen Jan Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 76 1597 228 71r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaar protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r
KLASES, JAN Jan Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar koper huis genaamd de Haan Grote Kerkstraat 18 de Haan 1776 258 248v
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelker koper huis William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknecht huurder Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
KLASES, JAN Jan Claasen naastligger ten noorden Voorstraat 91 1785 262 23v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claasen naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
KLASES, JAN Jan Hendrik Claasen mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsma mr. bakker koper huis en jeneverstokerij Brouwersstraat 8 1807 268 14r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtje koper huis en stalling Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
KLASES, JAN Jan Claasen Roodtje melktapper koper huis Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
KLASES, JANKE Jantyen Claasen verkoper Kerkpoortstraat 1597 228 50r
KLASES, JELLE Jelle Claasen koper huis waar de Drie Croonen uithangen Noorderhaven 108 1660 238 58v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u. schoenmaker huurder (p.j.) Nieuwstraat 35 1793 264 122v
KLASES, LAMMERT wijlen Lammert Claasen boormaker erflater Zoutsloot 1 1689 242 286r
KLASES, LEENTJE wijlen Leentie Claasen erflater Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE de kindskinderen van Leentie Claasen verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claasen , dochter verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Coster mr. slager koper huis Hoogstraat 41 1781 260 36v
KLASES, MARTEN het huis van Marten Claasen , c.u. grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
KLASES, MARTEN Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u. koper huis Vijver WZ 1662 238 155r
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver 8 1666 239 33v
KLASES, MINKE Minke Claasen koper Hoogstraat 19 1792 264 28v
KLASES, MINNE Minne Claasen naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1686 242 128v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond Scheerstraat 4 1666 239 62r
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopman koper woning met kamer, gang, weefwinkel en genoegzame zolder Hoogstraat 33 1801 265 307r
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopman verkoper Hoogstraat 33 1801 266 8r
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 28 1808 268 144r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarig verkoper van 1/2 Franekereind 2 1783 261 49r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Nap bootsman voormalig Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Noorderhaven 23 1806 267 193r
KLASES, PIETER Pyter Claasen bontwever verkoper Kerkpoortstraat 45 1750 252 51v
KLASES, PIETER Pyter Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaff verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1699 244 8v
KLASES, REINER Reyner Claasen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west 1597 228 58r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Rozengracht 23 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel Zuiderhaven 40 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1693 243 50ar
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v
KLASES, RINTJE wijlen Rintje Claasen koper door niaar Anjelierstraat 8 1783 261 113r
KLASES, ROELOF Roeloff Claasen bewoner van het voorhuis (p.w.) Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen , c.u. schoenmaker huurder Noorderhaven 98 1787 262 225v
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1799 265 203r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1806 267 262v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijk mr. schoenmaker verkoper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
KLASES, SIJKE Sijke Claasen verkoper Hoogstraat 26 1787 262 173v
KLASES, SIKKE de weduwe van Sikke Claasen huurder (p.w.) Molenpad 2 1806 267 272r
KLASES, SIKKE de weduwe van Sikke Claasen huurder (p.j.) Nieuwstraat 64 1809 268 323v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijverstraat NZ 1660 238 19v
KLASES, STEFFEN vrijgezel Steven Claasen koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 12 1669 239 191v
KLASES, TJEERD wijlen Tjeerd Claasen verkoper Zoutsloot 65 1748 251 249v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 222r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1801 266 25r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1806 267 192r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen huurder wagenhuis Zuiderstraat 31 1806 267 223v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1806 267 287r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 16 1792 264 60v
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 22 1806 267 227r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer koper Zuiderpoortsmolen 1 1786 262 116r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v
BEER, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claasen de Beer koper Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
KLASES, WIEBE Wybe Claasen , zoon verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
KLASES, WIEBE wijlen Wybe Claasen scheepstimmerman erflater Herenwaltje 7 1804 267 58v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdrager verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1786 262 89v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
KLASES, JETSE de weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat 47 1782 260 259r
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KORNELIS het schoenmakersperk van Cornelis Claasens , c.soc. naastligger ten westen Droogstraat 9 1689 242 287r
KLASES, FOEKE de weduwe van Foeke Claasens naastligger ten westen Hofstraat 23 1768 257 68v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
KLASES, JAN Jan Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v
KLASES, AGE Age Claases sleper koper grote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1734 248 320v
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Zoutsloot 64 1757 254 58v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Droogstraat 77 1757 254 58v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norel koper Franekereind 1 1797 265 57v
KLASES, ANTJE Antje Claases verkoper Heiligeweg 21 1756 254 33v
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KLASES, ARJEN wijlen Arjen Claases turfdrager verkoper Heiligeweg 4 1784 261 252r
KLASES, BIEKE Beke Claases koper Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51 1801 266 11r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases koper Heiligeweg 19 1803 266 254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder Heiligeweg 19 1803 266 254r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker koper Voorstraat 72 1775 258 238r
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.) William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis Molenpad ZZ 1804 267 16v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij Hoogstraat 27 1804 267 42r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelker verkoper Molenpad 4 1808 268 153r
KLASES, ETJE het testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.) Romastraat 29 1789 263 145r
KLASES, ETJE het testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 37 1767 256 251r
KLASES, FOLKERT Folkert Claases mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1751 252 115r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claases Braam koper Franekereind 30 1752 252 196r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam verkoper Kerkpoortstraat 1757 254 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam verkoper Noordijs 21zuid 1757 254 75v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claases Braam verkoper Rapenburg 16 1757 254 68r
KLASES, GATSKE Gatske Claases koper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 27 1796 264 351v
KLASES, GEERTJE Geertje Claases koper Anjelierstraat 14 1783 261 114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases huurder Anjelierstraat 14 1783 261 114r
KLASES, GEPKE Gepke Claases koper Herenwaltje 5 1783 261 28r
KLASES, GRIETJE Grietje Claases koper Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
KLASES, GRIETJE wijlen Grietje Claases verkoper Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
KLASES, HANS Hans Claases varensgezel koper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u. eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter 1808 268 35v
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever verkoper Romastraat ZZ 1781 260 34v
KLASES, HERE Heere Claases zeilmakersknecht koper 1/4 huis Voorstraat 62 1785 262 14r
KLASES, HERE Heere Claases koopman verkoper Nieuwstraat 13 1802 266 169v
KLASES, HERE Heere Claases voormalig huurder Voorstraat 84 1807 267 334v
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeider koper huis Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeek verkoper Lanen 73 1796 264 304v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeek eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
KLASES, JAKOB Jacob Claases huurder voor 3 jaren (p.j.) Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
KLASES, JAN Jan Claases , c.u. huurder (p.j.) Zuiderstraat 29 1753 253 112v
KLASES, JAN de weduwe van Jan Claases huurder achterste gedeelte Zoutsloot 105 1785 261 283r
KLASES, JANKE Janke Claases huurder Weverstraat 8 1783 261 126v
KLASES, JANKE Janke Claases verkoper Weverstraat 8 1783 261 126v
DANSER, JANKE KLASES Janke Claases Danser geniaarde koper Zoutsloot 84 1768 257 87r
KLASES, JELLE Jelle Claases verkoper q.q. Rozengracht 27 1809 268 236v
KLASES, JELLE Jelle Claases verkoper q.q. Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
OVERDIJK, JELLE KLASES Jelle Claases Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
KLASES, JELTJE Jeltje Claases koper Rommelhaven 10 1666 239 50v
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Goch schildersgezel koper huis Voorstraat 9 1795 264 283v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claases huurder benedenkamer zolang zij leeft Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47 1797 265 28v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, MAAIKE Mayke Claases koper Voorstraat 78 1695 243 160r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blok koopman verkoper q.q. Lanen 40 1762 255 126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blok koopman koper huis Noordijs 6 1797 265 30r
BLOK, MINNE KLASES de stalling van de kopers Minne Claases Blok, c.u. naastligger ten zuiden Noordijs 6 1797 265 30r
BLOK, MINNE KLASES wijlen Minne Claases Blok verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woning Grote Kerkstraat 19een_achter 1665 239 25v
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindie verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brug verkoper van 1/8 Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse betrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1733 248 219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijster winkelierse verkoper Schritsen 53 1733 248 220r
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdrager verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, RIKSTJE wijlen Rigtje Claases verkoper van 1/2 Zoutsloot 65 1802 266 82r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases verkoper Hofstraat 35 1779 259 200v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases huistimmermansknecht koper huis Vijver 9 1793 264 162r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1795 264 295v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1795 264 295v
KLASES, ROMMERT wijlen Rommert Claases verkoper Vijver 9 1801 266 10r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra koper Noordermolen 1 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg 1661 238 74r
KLASES, SJOUKJE Sioukien Claases koper Schritsen 17 1750 252 99r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1 1665 239 29r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases melktapper huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases Roodtje koper huis Hofstraat 47oost 1799 265 149r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases koper Schritsen 5west 1800 265 216r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases Hoogstraaten verkoper Noorderhaven 109 1781 260 130v
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Claases koper Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases Hoogstraaten koper door niaar huis Voorstraat 48 1782 260 163v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsma koper Kerkpad 16 1750 252 67r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases mr. scheepstimmerman huurder (p.j.) Zuiderhaven 16 1776 259 17v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat 12 1782 260 198r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 16 1791 263 293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Kool koper Zuiderhaven 24 1777 259 33v
KLASES, TJITSKE Tjietske Claases koper Zuidersteeg 2 1778 259 130v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Molenpad 4 1802 266 55v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claases verkoper Noorderhaven 107 1751 252 108v
KLASES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Claases verkoper Noordijs 23 1669 239 179r
KLASES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Claases verkoper Heiligeweg 68 1669 239 179v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 26 1802 266 118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 26 1802 266 118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 22 1802 266 118v
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claases de Wit koper Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Lanen 74 1746 251 113r
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Vianen WZ 1746 251 140v
KLASES, WILLEM Willem Claases koopman geniaarde koper van 1/2 Hofstraat 20 1764 256 81r
KLASES, WILKE Wiltie Claases bontwever verkoper Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, WILKE de weduwe van Wiltje Claases huurder midden bovenkamer (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
KLASES, WILKE de weduwe van Wiltje Claases huurder midden boven (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
KLASES, WIEBE Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 20 1783 261 41v
KLASES, WIEBE Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper dwarshuis Herenwaltje 7 het Blauw Panhuis 1783 261 128v
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 30 1788 262 253v
KLASES, WIETSE Wytze Claases koper huis Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Claases verkoper Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLASES, IESK Yske Claases timmerman koper huis of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1747 251 164av
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth, mede voor zijn kinderen verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ARJEN Arjen Claassen koper 1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt Noorderhaven 27 de Vergulde Bootshaak 1684 242 43r
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1619 230 174v
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1644 235 98r
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claassen mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
RUITER, KORNELIS KLASES Cornelis Claassen de Ruiter huistimmerman verkoper van 1/2 Schritsen 1oost 1736 249 135v
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopman koper tuin Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claassen Braam koopman koper huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen Noordijs 8 1677 240 248r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen linnenwever koper door niaar huis en schuur Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
KLASES, JAN Jan Claassen mr. metselaar naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1788 262 261r
BOT, JAN KLASES de erfgenamen van wijlen Jan Claassen Bot, c.s. naastligger ten oosten Heiligeweg 1west 1660 238 62v
KLASES, JAN Jan Claassen Roodtje verkoper q.q. Hofstraat 47oost 1799 265 149r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fontein naastligger ten oosten Franekereind 12 1695 243 168v
FONTEIN, REINER KLASES sr. Reyner Claassen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1799 265 130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1799 265 130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1799 265 130v
KLASES, TJEERD wijlen Tieerd Claassen erflater Hondenstraat 8 1732 248 5ra
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknecht koper huis Droogstraat 59 1776 258 247v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoop huurder boven (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
KLASES, JAN Jan Claazen naastligger ten noorden Heiligeweg 15 1788 263 11v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.) Rommelhaven 6 1774 258 150v
KLASES, PIETER Pieter Claazen huistimmerman koper door niaar huis Kruisstraat 1782 261 4r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap schipper koper huis/winkel Zuiderhaven 7 1788 263 3v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap onderbootsman Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Heiligeweg 26 1774 258 153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ 1774 258 153r
HOUTKOPER, ANTJE KLASES Antje Claazes Houtkoper koper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.) Bildtpoort (gebied) ZZ 1773 258 126v
KLASES, JANKE Janke Claazes koper Klaverbladstraat 5 1775 258 200v
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Scheerstraat 10 1776 258 242v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 24r
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1599 228 184r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Kleine Kerkstraat 1600 228 190v
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper q.q. Lanen 32 1611 229 68r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Schritsen 51achter 1633 233 128r
KLASES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Claes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r
KLASES, ALLERT Allert Claes koper kamer Zuiderhaven 12 1625 231 51v
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
KLASES, BINNE de erfgenamen van wijlen Benno Claes naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1601 228 254v
KLASES, KLAAS Claes Claes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuinder naastligger ten westen onbekend 1602 228 321v
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ 1613 229 167r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 41 1613 229 178v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
KLASES, DIRK de brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huis Voorstraat 20 1618 230 147r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
KLASES, DIRKJE Dircktien Claes eigenaar van 1/2 Voorstraat 73achter 1602 228 319r
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v
KLASES, DOUWE Douwe Claes , vader van de koper verkoper Kerkpoortstraat NZ 1612 229 102v
KLASES, DOUWE Douwe Claes verkoper Noordijs 1 1634 233 147r
KLASES, DOUWE Douwe Claes Weck koper huis Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werck verkoper Kerkpoortstraat 1611 229 14r
KLASES, DOEIE de huisplaatsen van Doye Claes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 9 1629 232 111v
KLASES, wijlen Doyes Claes naastligger ten oosten Schritsen 35 1629 232 90v
KLASES, DIRK Dyrck Claes naastligger ten oosten Voorstraat 21 1600 228 208v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 386r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1604 228 388r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend 1606 228 520v
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Droogstraat 3 1606 228 518v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1624 231 21r
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 14 1613 229 132r
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r
KLASES, HARMEN Harmen Claes naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1612 229 74v
KLASES, HARMEN Harmen Claes koper 1/2 huis Hoogstraat 15 1612 229 110r
KLASES, HARMEN Harmen Claes verkoper van 1/2 Zoutsloot 76 1612 229 112r
KLASES, HARMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes verkoper Noorderhaven 31 1614 229 198v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claes van Minback koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
KLASES, HIDDE Hidde Claes , vrijgezel ver over 25 jaren oud verkoper Herenwaltje 1611 229 24v
KLASES, HIDDE Hidde Claes verkoper q.q. Kruisstraat 5oost 1620 230 217v
KLASES, HOBBE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Hobbe Claes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1668 239 176v
KLASES, HUBERT Hubert Claes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
KLASES, HUBERT Huybert Claes bruidegom 1606 228 531r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopman koper hof en tuin met bomen, planten en staketting en steeg naar de Schritsen ([voor de drie percelen in deze akte]) Schritsen 58achter 1626 231 147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopman koper dwarskamer en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte]) Schritsen 58achter 1626 231 147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopman koper ledige plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de haven aldaar ([voor de drie percelen in deze akte]) Schritsen 58achter 1626 231 147r
KLASES, JAKOB het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat 1613 229 155r
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
KLASES, JAKOB Jacob Claes kuiper verkoper Lanen 66achter 1624 231 5v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u. olieslager geniaarde koper Sint Christoffelsteeg OZ 1636 234 12r
KLASES, JAKOB burgerhopman Jacob Claes van der Foorde koper huis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de Schritsen Schritsen 35 1629 232 90v
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verpachter grond onbekend 1599 228 176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verkoper onbekend 1599 228 176r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 53r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
KLASES, JAN wijlen Jan Claes molenaar erflater Spekmarkt 6 1619 230 187r
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 227v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
KLASES, JAN Jan Claes koper brouwerij en mouterij Hoogstraat 27 1626 231 140r
KLASES, JAN de plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Zoutsloot 74 1626 231 149r
KLASES, JAN de plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Zoutsloot 74 1627 231 161r
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
HAARLEM, JAN KLASES mr. Jan Claes van Haarlem koper dwarshuis Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
KLASES, JANKE Janneken Claes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1603 228 378v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes verkoper Brouwersstraat 4 1602 228 321r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes koper Noorderhaven 23 1612 229 118r
KLASES, LUBBRICHJE de verkoperse Lubbrich Claes verpachter grond Molenpad 1 1606 228 484v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claes verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat 1604 228 412v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat 8 1605 228 474r
KLASES, MARIA Mary Claes koper Schritsen 52 1620 230 232v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
KLASES, PIETER het huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1603 228 378r
KLASES, PIETER Pieter Claes koper huis Brouwersstraat 4 1629 232 103r
KLASES, PIETER wijlen Pieter Claes Tesseler naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1605 228 479v
KLASES, PIETER wijlen Pieter Claes Tesseler verkoper Nieuwstraat 42 1605 228 479v
KLASES, PIETER Piter Claes geniaarde koper Schritsen ZZ 1641 234 155v
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huis Franekereind 4 1611 229 31v
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4 1612 229 83r
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claes Tesselaer verkoper Nieuwstraat 40 1612 229 99v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v
KLASES, REINER Reyner Claes crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 14 1606 228 472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes naastligger ten westen Heiligeweg 26 1629 232 89v
KLASES, RIKSTJE Rixt Claes verkoper Kleine Kerkstraat 7 1606 228 507v
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaats onbekend 1602 228 301r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes naastligger ten oosten Achterstraat 1634 233 143r
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van Babelonien Franekereind 23west de Toren van Babel 1606 228 521r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
KLASES, TJERK Tierck Claes verkoper Liemendijk ZZ 1634 233 142v
KLASES, TJALKE Tjalcke Claes naastligger Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes bewoner Voorstraat ZZ 1600 228 212v
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes verkoper Voorstraat ZZ 1600 228 212v
KLASES, WILLEM Willem Claes bruidegom 1606 228 422r
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73 1611 229 62r
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73 1612 229 77v
KLASES, WILLEM Willem Claes bakker verkoper Lanen 71 1613 229 150v
KLASES, WILLEM Willem Claes bakker koper hof van 2 huissteden breed Rozengracht 7oost 1613 229 160v
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdrager koper huis Schritsen 4 1613 229 173r
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskamer onbekend 1600 228 208r
KLASES, WIEBREN wijlen Wybren Claes koper Lanen NZ 1612 229 108r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ 1606 228 495r
KLASES, JAKOB Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1606 228 507r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakker naastligger ten westen Franekereind 8 1620 230 247v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 52 1601 228 256v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker verkoper Nieuwstraat 30 1683 241 240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
KLASES, AART Aert Claesen , c.u. gortmaker koper huis met schuur Karremanstraat 27 1659 237 212r
KLASES, AGE vrijgezel Age Claesen sleper koper huis Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmaker verkoper Lanen NZ 1606 228 517v
KLASES, ALBERT Albert Claesen stadsslotmaker verkoper Lanen 32 1613 229 129v
KLASES, ALBERT wijlen Albert Claesen verkoper Hofstraat NZ 1620 230 253v
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend 1624 230 391r
KLASES, ALBERT Albert Claesen , of zijn erfgenamen slotmaker verpachter grond Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker naastligger ten noorden Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker verkoper Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, OUTGER oud hopman Alge Claesen , n.u. en c.s. verkoper Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
BLOK, ALLERT KLASES de erfgenamen van wijlen Allert Claesen Block verkoper Zuiderhaven 91 1640 234 119v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties]) onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen aanhandelaar Hoogstraat 53 1603 228 363r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat 1621 230 287v
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANNE Anne Claesen koper kamer Grote Kerkstraat 28een_achter 1616 230 49r
KLASES, ANNE Anne Claesen aanhandelaar kamer Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, ANTJE Antie Claesen koper Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
KLASES, ARJEN Ariaen Claesen koper huis en dwarshuis daarachter Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten westen Achterstraat 49 1619 230 197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Achterstraat 49 1619 230 197v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1621 230 290r
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1622 230 297r
KLASES, ARJEN Arian Claesen verkoper in de noorder nieuwestad 1622 230 320r
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1624 230 383v
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakker verkoper Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend 1598 228 110v
KLASES, AATJE Atke Claesen koper Sint Christoffelsteeg OZ 1601 228 273r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 60 1621 230 267r
KLASES, AATJE Attye Claesen koper Heiligeweg 1 1598 228 104r
KLASES, AUKE Aucke Claesen koper huis Franekereind 25 1633 233 117r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1639 234 79v
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
KLASES, BEREND Berent Claesen verkoper Zuiderstraat 1597 228 20v
KLASES, BOELE Boele Claesen verkoper Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
KLASES, BOELE Boele Claesen koper twee kamers Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
KLASES, BRECHTJE Brecht Claesen verkoper Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
KLASES, BRECHTJE Bregtje Claesen verkoper Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37 1777 259 89v
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Lanen ZZ 1597 228 39r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1601 228 249v
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huis Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
KLASES, KLAAS de proclamant Claes Claesen , c.u. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnder huurder voor 3 jaren (p.j.) Drie Roemersteeg 1611 229 55v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1614 229 210r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1614 229 212v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1614 229 216r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Schritsen 42 1614 229 225r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Voorstraat 6 1620 230 239v
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Zoutsloot 94 1622 230 307v
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huis met een ledige plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaarts tot aan zekere gemeene steeg Zuiderhaven 23 1624 231 2r
KLASES, KLAAS het huis bewoond door Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45 1625 231 49r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper van 1/4 Noorderhaven 50 1625 231 91v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23 1627 232 25v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23 1628 232 53r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwer naastligger ten westen Lombardspijp 1631 232 171r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 3 1633 233 124v
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakker naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1642 235 4r
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakker naastligger ten noorden Rozengracht 21 1643 235 57r
KLASES, KLAAS de kinderen en erfgenamen van wijlen Claes Claesen verkoper Lombardstraat 1673 240 118r
KLASES, KLAAS Claes Claesen , c.soc. verkoper Hofstraat 12 1674 240 160r
KLASES, KLAAS bewoner Claes Claesen baantjer naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkert koper huis Heiligeweg 5 1671 240 73v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkert koper provisioneel huis Heiligeweg 5 1672 240 15ra
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen verkoper Lanen 85 1599 228 150r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen koper huis Zuiderstraat ZZ 1601 228 266v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmaker koper kamer Droogstraat 43 1632 233 49v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmaker koper kamer Droogstraat 41 1632 233 65v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmaker naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1633 233 111v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen koper kamer ([staat: Lb]) Kerkpad 20 1671 240 64r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten noorden Kerkpad 20 1671 240 64r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , c.u. verkoper Hofstraat 29achter 1674 240 155v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 2 1686 242 127v
KLASES, KORNELIS de woning van Cornelis Claesen , c.soc. naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1688 242 15ra
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen verkoper Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonck mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1683 241 247r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar verkoper Brouwersstraat 4 1603 228 362r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Franekereind 1614 229 200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 301r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1624 230 390r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claesen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
KLASES, DIRK de kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45 1627 232 13v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r
KLASES, DIRK het huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1675 240 191r
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Rommelhaven 26 1675 240 19va
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Hoogstraat 30 1675 240 19va
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat 1749 251 281r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat 1601 228 273r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen koper huis Noordijs 4 1614 229 216v
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r
KLASES, IEBELTJE Ebel Claesen verkoper Hofstraat NZ 1623 230 349v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1599 228 139r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen verkoper Voorstraat 33 1601 228 237r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaier verkoper Alemanssteeg 1650 236 136r
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 12 1602 228 327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 7 1602 228 327v
KLASES, LIJSBET Elisabeth Claesen koper Zuiderstraat 1611 229 47v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES koopman Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES gesterkt met Evert Claesen Oosterbaen koper Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaen koper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachter Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES van voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Ewert Claesen Oosterbaen koopman erflater Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
KLASES, EGBERT verkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend 1647 235 259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaier verkoper onbekend 1647 235 259v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r
KLASES, FEIKE Feycke Claesen bode Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
KLASES, FOEKE wijlen Foeke Claesen erflater Hofstraat 21oost 1776 259 2v
KLASES, FOPKE Fopcke Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 105 1620 230 221r
KLASES, FOPPE oud-burgervaandrig Foppe Claesen koper huis Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES de erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper huis Noorderhaven 21 1614 229 238r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoper koper Noorderhaven 39 1618 230 120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoper koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper provisioneel dwarshuis Zuiderhaven 1620 230 210v
KLASES, FREERK Freerck Claesen verkoper Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
KLASES, FREERK de curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claesen Braem verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
BRAAM, FREERK KLASES de weduwe van Freerck Claesen Braem koopman naastligger ten westen Noorderhaven 65 1692 242 389r
KLASES, FREERK Freryck Claesen bruidegom 1606 228 529r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckien Claesen Braem naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, GERBEN huisman Gerben Claesen verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
KLASES, GERBEN als bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen naastligger ten noorden Zuiderstraat 1606 228 494r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter 1614 229 218r
KLASES, GERRIT wijlen Gerryt Claesen , en zijn 3 zoons verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
KLASES, GERRIT de schuur van Gerryt Claesen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen Vossinga, c.u. mr. chirurgijn koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claesen Braem, voor zijn kinderen verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, voor zijn twee kinderen koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem koopman koper pakhuis Noorderhaven 106 1687 242 169v
KLASES, GREULT Greolt Claesen naastligger ten oosten Schritsen 58 1618 230 118r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 14 1600 228 203r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper onbekend 1602 228 324v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper Rommelhaven 10 1602 228 326v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Gryet Claesen koper kamer staand achter het Groen laeken onbekend 1597 228 52r
KLASES, HAANTJE Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1611 229 13r
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 7 1726 246 277v
KLASES, HARMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen verkoper Noorderhaven 31 1614 229 205r
KLASES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 17 1614 229 239r
KLASES, HARMEN wijlen Harmen Claesen verkoper van 1/2 Herenwaltje 10 1620 230 246v
KLASES, HARMEN Harmen Claesen linnenwever koper boven- en benedenkamer Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 25va
KLASES, HARMEN Harmen Claesen Groeyer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1641 234 140r
KLASES, HARMEN wijlen Harmen Claesen Groeyer verkoper Brouwersstraat 13 1672 240 77r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huis Kerkpad 1 1647 235 260r
KLASES, HIDDE Hidde Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
KLASES, HIDDE de ruigscherne van Hidde Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
KLASES, HIDDE de crediteuren van wijlen Hidde Claesen verkoper Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
KLASES, HIDDE wijlen Hidde Claesen koper Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
KLASES, HENDRIK Hindrick Claesen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
KLASES, HUBERT het houtstek van Huibert Claesen naastligger ten westen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen koper achterhuis (strekkende westwaarts van het erf van de kopers tot aan de scheidsmuur van het genoemde voorhuis) Lanen 75 1614 229 227v
KLASES, HUBERT de kopers Huybert Claesen , c.u. naastligger ten oosten Lanen 75 1614 229 227v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen naastligger ten oosten Voorstraat 52oost 1619 230 158r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen naastligger ten noorden Lanen 75 1620 230 223r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen koper door niaar kamer Lanen 71een_achter 1644 235 125r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braem koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1682 241 60ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braem verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braem koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1691 242 22ra
KLASES, HIELKE Hylck Claesen naastligger ten noorden Schritsen 21 1676 240 233r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar koper huisje bij de hof van Aesge Harmens Kerkpoortstraat 1597 228 53r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar verkoper Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar koper nieuw huis onbekend 1598 228 113r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verkoper Lanen 85 1599 228 150r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar bewoner Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, JAKOB een ledige plaats nu van Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar crediteur (triumphant) Herenwaltje 1600 228 198r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1600 228 198v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar crediteur (triumphant) Herenwaltje 1602 228 305r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huis Zoutsloot NZ 1606 228 495r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slager verpachter grond Sint Odolphisteeg 11 1614 229 214v
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slager verkoper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiper koper provisioneel huis Voorstraat 15 1620 230 208v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verwandelaar Voorstraat 15 1623 230 338v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huis Lanen 66achter 1623 230 339r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiper verkoper Hoogstraat 16 1624 230 387r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen stadsroeper koper kamer Alemanssteeg 1650 236 136r
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claesen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1687 242 14ra
KLASES, JAKOB Jacob Claesen schrijnwerker huurder (p.j.) Voorstraat 32 1705 244 281v
HOTSMA, JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claesen Hatsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
HOTSMA, JAKOB KLASES burgemeester Jacob Claesen Hatsma verkoper Zuiderhaven 18 1697 243 314r
HOTSMA, JAKOB KLASES burgemeester Jacob Claesen Hatsma verpachter grond Brouwersstraat 11 1698 243 345v
VOORDA, JAKOB KLASES Jacob Claesen Voorda verkoper q.q. Voorstraat NZ 1624 230 390r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen van der Voorde protesteert q.q. Voorstraat 51 1601 228 270r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 44r
KLASES, JAN Jan Claesen molenaar naastligger onbekend 1599 228 144v
KLASES, JAN Jan Claesen koper huis en plaats van 60 x 24 havenistenvoeten Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 19 1600 228 192r
KLASES, JAN de mouterij van Jan Claesen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, JAN Jan Claesen protesteert vanwege een vordering Heiligeweg 52 1601 228 256v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper Voorstraat 17oost 1606 228 512r
KLASES, JAN Jan Claesen kistmaker naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1613 229 145r
KLASES, JAN Jan Claesen kistmaker naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1613 229 145v
KLASES, JAN Jan Claesen timmerman verkoper Scheffersplein OZ 1615 229 262v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1615 229 268v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
KLASES, JAN Jan Claesen protesteert vanwege twee hypotheken Noorderhaven 31 1616 230 28v
KLASES, JAN Jan Claesen kistenmaker naastligger ten noorden Spekmarkt 6 1619 230 187r
KLASES, JAN de onmondige kinderen van wijlen mr. Jan Claesen verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
KLASES, JAN huis en winkel van Jan Claesen naastligger ten oosten Schritsen 67 1624 230 377r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 50 1625 231 91v
KLASES, JAN de curatoren over de 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Claesen , thans naar Oost indie verkoper van 3/4 Noorderhaven 74 1627 232 32r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 29 1633 233 111r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1633 233 111r
KLASES, JAN Jan Claesen mesmaker koper door niaar van 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
KLASES, JAN wijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 2 1641 234 124v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1650 236 139r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1650 236 139v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1650 236 140r
KLASES, JAN Jan Claesen schoenmaker koper 2/4 schoenmakersperk Zoutsloot 1 1674 240 152v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen bontwever koper huis Nieuwstraat 31 1728 247 68r
KLASES, JAN Jan Claesen bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1728 247 107v
KLASES, JAN wijlen Jan Claesen verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
KLASES, JAN Jan Claesen mr. metselaar koper huis Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1737 249 161r
KLASES, JAN Jan Claesen mr. metselaar verkoper van 1/20 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
KLASES, JAN Jan Claesen , c.u. mr. sleefmaker huurder Zoutsloot 41 1742 250 243v
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1746 251 152r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Zoutsloot 30 1752 253 32r
KLASES, JAN Jan Claesen bontwever verkoper Droogstraat 37 1753 253 40r
KLASES, JAN Jan Claesen huurder (p.j.) Heiligeweg 32 1777 259 49r
KLASES, JAN Jan Claesen Both koopman koper dwarshuis en ledige plaats Heiligeweg 1west 1651 236 167v
KLASES, JAN mede koper Jan Claesen Both koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 1west 1651 236 167v
KLASES, JAN Jan Claesen Both, c.soc.q.q. koper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer koper hof onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaer naastligger ten westen onbekend 1641 234 136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener brouwer verkoper Liemendijk ZZ 1641 234 136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener koper kamer Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten zuiden Zoutsloot 1642 234 179v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Pot oud wijdschipper verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1727 247 25v
KLASES, JANKE Jantien Claesen koper Grote Kerkstraat 42 1603 228 377v
KLASES, JARICH Jarich Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1650 236 130v
KLASES, JARICH Jarich Claesen verkoper Zuiderhaven 69 1650 236 130v
KLASES, JARICH Jarich Claesen eerdere eigenaar (is nog 120 GG verschuldigd wegens uitgeslagen vensters, lichtschepping en een breekmolen) Grote Ossenmarkt 2 1651 236 170r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Vijverstraat 14 1725 246 217v
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 32 1725 246 218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 32 1725 246 218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan Zoutsloot 64 1674 240 130v
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraan Droogstraat 77 1674 240 130v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen winkelier koper huis precario op stadsgrond Noorderhaven 5 het Kaske 1727 247 31r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fontein verkoper Noorderhaven 35 1684 242 27v
FONTEIN, JURJEN KLASES de tuin van wijlen Jurjen Claesen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper grondpacht van 6-00-00 CG Brouwersstraat 16 1683 241 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis Havenplein 18west 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18west 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES het dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u. naastligger ten oosten Havenplein 18west 1684 242 56r
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krose makelaar verkoper Lanen 48 1744 251 29r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn koper grondpacht van 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES de gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Grote Ossenmarkt 2 1674 240 163r
FONTEIN, JURJEN KLASES het huis van Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteyn verkoper Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
KLASES, LAMMERT de weduwe van wijlen Lambert Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1704 244 255v
KLASES, LAMMERT de hof van Lammert Claesen koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1672 240 86v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot 6 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker verkoper Zoutsloot 6 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot 66 1682 241 223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen koopman koper huis met tuin waarin een vrije in- en uitgang Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1 1693 243 51r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, pro se ac sociis koopman verkoper q.q. Lanen 70achter 1683 241 270v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen naastligger ten oosten Herenwaltje 1597 228 42v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zuiderhaven ZZ 1613 229 133r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Hoogstraat 21 1618 230 119v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Noorderhaven 39 1618 230 120r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, LIJSBET Lijske Claesen verkoper Voorstraat 67 1658 237 176v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claesen koper huis Kerkpoortstraat NZ 1603 228 378v
KLASES, MARTEN Marten Claesen , c.s. koper huis Lanen 85west 1660 238 17v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v
KLASES, MAAIKE Maycke Claesen naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens]) Voorstraat 95 1624 230 374r
KLASES, MEINERT Meinert Claesen koper huis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegen Zoutsloot 17 1628 232 72r
KLASES, MINNE Menne Claesen naastligger ten westen Noorderhaven 58 1619 230 185v
KLASES, MINNE Minne Claesen blokmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1694 243 115r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichterman koper kamer en loods Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 20 1598 228 103v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Scheffersplein 27 1602 228 334v
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 8 1615 229 250r
KLASES, PIETER Pieter Claesen tichelaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1597 228 30r
KLASES, PIETER wijlen Pieter Claesen gebruiker Nieuwstraat 42 1605 228 479v
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper van 1/4 Lanen 40 1619 230 161r
KLASES, PIETER Pieter Claesen protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 52 1622 230 304v
KLASES, PIETER Pieter Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 69 1625 231 55r
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper Havenplein 1627 232 8v
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdrager koper door niaar huis Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, PIETER Pieter Claesen koper woning Anjelierstraat 7 1754 253 180r
KLASES, PIETER Pieter Claesen , voor zijn minderjarige kinderen koper q.q. Anjelierstraat 7 1754 253 180r
KLASES, PAULUS wijlen Pouuels Claesen koper Zoutsloot 80 1613 229 140r
KLASES, PIETER Pyter Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 2 1635 233 171r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1680 241 114r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen 23 1724 246 198r
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pytter Claesen koper provisioneel 1/2 huis Schritsen 66 1661 238 12ra
KLASES, PIETER burgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Schritsen 44 1671 240 46v
KLASES, PIETER oud burgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ 1671 240 55v
KLASES, PIETER Pytter Claesen mr. bontwever koper Kerkpad WZ 1745 251 89r
KLASES, REINER de keet van Reiner Claesen naastligger Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, REINER Reiner Claesen verwandelaar Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1621 230 260v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1623 230 344v
KLASES, REINER de ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1623 230 366r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claesen naastligger ten westen Heiligeweg 26 1628 232 42v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1726 246 254r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Voorstraat 2 1597 228 24r
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 14 1598 228 116r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Franekereind 12 1599 228 156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r
KLASES, REINER Reyner Claesen aanhandelaar huis en steede Noorderhaven 5 1599 228 178r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 195r
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper Heiligeweg 1600 228 210r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 22 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 24 1601 228 253r
KLASES, REINER de kamers van Reyner Claesen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west 1601 228 268v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger Klaverbladstraat 3 1602 228 333r
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
KLASES, REINER de gewezen keten van wijlen Reyner Claesen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1611 229 25r
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven 35 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein koopman koper huis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noorden Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein, voor zijn kinderen verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Claesen Fontein verkoper Zuiderhaven 6 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, RIKSTJE Ricxt Claesen verkoper Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
KLASES, RIEMKJE Rieme Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat ZZ 1621 230 288r
KLASES, Rijcklandt Claesen Gleyns naastligger ten westen Voorstraat 17 1599 228 154r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2 1598 228 75r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen koopman koper q.q. Roeperssteeg 7 1672 240 113r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
KLASES, RINTJE het achterhuis van Rintie Claesen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1675 240 28ra
KLASES, RINTJE Rintie Claesen Both koopman koper Heiligeweg 1west 1651 236 167v
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat 1638 234 71r
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper onbekend 1602 228 320r
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper Alemanssteeg 1606 228 528v
KLASES, ROELOF Roelef Claesen koper kamer Rozengracht 40 1627 232 13r
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend 1620 230 212v
KLASES, ROELOF Roeloff Claesen timmerman naastligger ten oosten Rozengracht 18 1642 235 20v
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen koper huis met drie verdiepingen Heiligeweg 32 1777 259 49r
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1778 259 104r
KLASES, RUURD Ruert Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1611 229 13r
KLASES, RUURD Ruierd Claesen koper huis Grote Bredeplaats 4 1623 230 354v
KLASES, RIJKJE Ryck Claesen koper Noordees (gebied) 1622 230 322r
KLASES, SARA Saartie Claesen koper Bildtstraat 18 1725 246 222v
KLASES, SAKE wijlen Saecke Claesen kistmaker verkoper Voorstraat 67 1658 237 176v
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braem koper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden onbekend 1602 228 335r
KLASES, SAKE Sake Claesen naastligger ten oosten Voorstraat 65 1644 235 135v
KLASES, SIKKE Sicke Claesen koper Nieuwstraat 66 1600 228 213v
KLASES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Claesen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen grootschipper naastligger ten zuiden Vijver 1 1659 237 239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen koemelker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1619 230 154r
KLASES, SIPKE Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1625 231 40r
KLASES, SIPKE de woning van Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1627 232 1v
KLASES, STEFFEN wijlen Steven Claesen erflater Hofstraat 12 1674 240 160r
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 26 1619 230 197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper William Boothstraat 1619 230 197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Liemendijk 1619 230 197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Achterstraat 49 1619 230 197v
KLASES, SWIER wijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 31 1725 246 214r
KLASES, SWIER wijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 33 1725 246 214r
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u. verkoper onbekend 1700 244 73v
KLASES, SIEBREN Sybrant Claesen verkoper Lanen 85 1599 228 150r
KLASES, SIEBREN Sybren Claesen verkoper Zoutsloot 41 1742 250 242v