Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Brouwersstraat 16 1631 232 169r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1631 232 169r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg 3 1661 238 96v
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1662 238 146r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles mr. bakker koper 2/3 huis Droogstraat 55west 1670 239 220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker koper provisioneel hoekhuis Hoogstraat 30 1666 239 6va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat 4 1666 239 12va
OEBELES, WATSE Watse Ubles koper door niaar huis Gardenierstraat 2 1631 233 8r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1631 233 8r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1631 233 30r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1632 233 70v
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1639 234 75r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1625 231 76v
OEBELES, WATSE Watze Ubles koper huis Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakker koper huis en plaats Romastraat 1 1631 233 7v
OFFES, FOPPE Foppe Uftes bruidegom 1598 228 119ar
OFFES, FOPPE Foppe Uftes grootschipper verwandelaar Heiligeweg 64 1616 230 29r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes protesteert vanwege een wandelbrief Heiligeweg 64 1617 230 64r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes naastligger ten westen Noorderhaven 33 1617 230 70r
, FOPPE Foppe Uftis grootschipper aanhandelaar huis en ledige plaats Noorderhaven 31 1616 230 28v
OFFES, FOPKJE de huisvrouw van Foppe Uiftes naastligger ten westen Lanen 28 1703 244 355r
OFFES, FOPPE grondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakker eigenaar perceel Lanen 26 1708 245 53r1
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes koper Schritsen 65 1714 245 203v
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes koper Zuiderhaven 36oost 1717 245 290r
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes koper Zoutsloot 49 1721 246 119r
OFFES, FOPPE wijlen Foppe Uiftes verkoper Zuiderhaven 36oost 1722 246 131r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes verkoper van 1/2 Zoutsloot 25 1718 246 32r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes mr. tichelaar verkoper Rommelhaven 4een_achter 1724 246 193v
OFFES, HARMEN de tuin van Harmen Uiftes naastligger ten noorden Hofstraat 5 1724 246 211v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes , c.soc. koopman verkoper Voorstraat 72 1726 246 292v
OFFES, SCHELTE de mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman koper huis Schritsen 27 1723 246 186r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bewoner Schritsen 27 1732 248 138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Schritsen 27 1732 248 138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman koper huis Lanen 45 1732 248 174v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman voormalig bewoner Lanen 45 1734 248 351r
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
UILKES, ANTJE Anna Uilckes verkoper Hofstraat 47west 1634 233 147r
UILKES, BOTJE Bottie Uilckes verkoper Franekereind 36 1680 241 26va
UILKES, DOUWE Douwe Uilckes verkoper Franekereind 36 1680 241 26va
UILKES, GERRIT Gorryt Uilckes verkoper Franekereind 36 1680 241 26va
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
UILKES, LUTSKE Lutske Uilckes verkoper Achterstraat 1611 229 35v
UILKES, MEILE wijlen Meile Uilckes pottenbakker naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ 1678 241 24v
UILKES, MEILE Meyle Uilckes koper kamer, loods en plaats Achterstraat 1674 240 145r
UILKES, MEILE de kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes mr. bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 20 1679 241 38r
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat 1611 229 35v
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilckes verkoper Franekereind 36 1680 241 26va
UILKES, WOUTER Wolter Uilckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1605 228 461v
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergierse huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 19 1782 260 285r
UILKES, BAUKJE Baukje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes koper Zoutsloot 20 1787 262 177v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes verkoper Zoutsloot 20 1794 264 209r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Noorderhaven 78 1782 260 200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides verkoper Noorderhaven 78 1783 261 115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Zoutsloot 61 1784 261 182r
NOLLIDES, BAUKJE UILKES Boutje Uilkes Nollides verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat 10 1738 249 226v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes verkoper Gardenierstraat 12 1738 250 2r
UILKES, DIRK de weduwe van Dirk Uilkes huurder Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
UILKES, GEERTJE Geertje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va
UILKES, JAN Jan Uilkes huurder voorkamer (p.w.) Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
UILKES, LOLKJE Lolkje Uilkes koper Bargebuurt 1793 264 90r
UILKES, LOLKJE Lolkjen Uilkes koper Zoutsloot 39 1774 258 189v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker koper pan- en estrikwerk en een huis Zoutsloot 33 1672 240 76v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes mr. bakker koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkende Zoutsloot 1 1674 240 160v
UILKES, MEILE het huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes mr. bakker naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1674 240 160v
UILKES, PIETER Pieter Uilkes koper door niaar 3/4 huis Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, SIEBE Siebe Uilkes koper huis Hofstraat 25 het Olifantje 1801 265 288r
UILKES, SIEBE de kopers Siebe Uilkes naastligger ten westen Hofstraat 25 1801 265 288r
UILKES, SJOERD Sioerdt Uilkes huurder (p.j.) Noorderhaven 33 1714 245 212r
UILKES, SIEBREN Sybren Uilkes naastligger ten westen Hofstraat 29 1806 267 198r
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilkes , bejaarde vrijster koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1709 245 76v
UILKES, UILKE meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarende verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
UILKES, UILKJE Uilkie Uilkes koper Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
UILKES, IEBELE Aebele Uiltjes , c.u. huurder (p.j.) Rozenstraat 1 1793 264 131v
OEDSES, HARMEN Harmen Uitses naastligger ten noorden Hofstraat 1 1724 246 191v
ULBES, Ulbes koper Hoogstraat 40 1787 262 153r
ULBES, BEERT Beert Ulbes koper Droogstraat 43 1660 238 70r
ULBES, BEERT Beert Ulbes mr. bakker koper hof met bomen, planten en prieel Liemendijk NZ 1667 239 87v
ULBES, BEERT Beert Ulbes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1668 239 133r
ULBES, BEERT vroedsman Beert Ulbes verkoper Droogstraat 55west 1670 239 220r
ULBES, BEERT het hoff van Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
ULBES, BEERT de erfgenamen van wijlen burgemeester Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
WASSENAAR, BEERT ULBES de hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
WASSENAAR, BEERT ULBES burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1680 241 79r
WASSENAAR, BEERT ULBES de hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
ULBES, BERBER Berber Ulbes naastligger ten westen Zoutsloot 62 1705 244 303r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes aanhandelaar Vijverstraat 8 1618 230 136v
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Lanen 36 1618 230 137r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Schritsen 27 1618 230 137r
ULBES, BRECHTJE Bregje Ulbes koper huis Hofstraat 1 1774 258 148v
ULBES, BRECHTJE de erfgenamen van wijlen Bregtje Ulbes naastligger ten westen Hofstraat 3 1781 260 151v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Voorstraat 71achter 1704 244 356r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes turfdrager geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes substituut stadstamboer koper huis Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes tromslager koper door niaar woning Sint Odolphisteeg 18 1739 250 7v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1739 250 7v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
ULBES, KORNELIS wijlen Cornelis Ulbes substituut tamboer verkoper Sint Odolphisteeg 18 1743 251 12v
ULBES, KORNELIS wijlen Cornelis Ulbes verkoper Sint Odolphisteeg 14 1746 251 154r
ULBES, DIRK Dirck Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1613 229 167r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter 1634 233 132r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 1634 233 133r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, Douttjen Ulbes koper Schritsen 62 1764 256 86v
ULBES, DOUWTJE Douwtje Ulbes verkoper Schritsen 62 1777 259 81v
ULBES, FOKJE Fokjen Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
ULBES, FOSKE Foske Ulbes koper Noorderhaven 100 1735 249 88v
ULBES, GEERTJE Geertie Ulbes koper Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwalda molenmaker verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ULBES, GRIETJE Gryet Ulbes koper kamer Hofstraat 1597 228 23v
ULBES, HENDRIK Hendrik Ulbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
ULBES, HENDRIK wijlen Hendrik Ulbes verkoper Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN het nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat 15 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN de weeskinderen van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat 1631 232 175r
ULBES, JAN huis was genaamd de Klimmer Jan Ulbes mr. stadsmetselaar bewoner Zoutsloot 56 de Klimmer 1679 241 59r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. stadsmetselaar huurder Zoutsloot 56 1681 241 125v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper 1/2 huis Hofstraat 16 1699 244 20r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 4 1701 244 135v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper huis Hofstraat 19west 1702 244 178v
ULBES, JAN de kamer van Jan Ulbes bakker grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1704 244 245v
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
ULBES, JAN Jan Ulbes naastligger ten westen Hofstraat 19oost 1707 245 40r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
ULBES, JAN Jan Ulbes mr. bakker verkoper Hofstraat 19west 1714 245 211r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1714 245 223v
ULBES, JAN de kamer van Jan Ulbes bakker grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1709 245 314v
ULBES, JAN Jan Ulbes , c.u. verkoper Heiligeweg 70 1720 246 63v
ULBES, JAN wijlen Jan Ulbes metselaar erflater Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ULBES, JAN Jan Ulbes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes koper Lanen 76a 1780 259 257r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes naastligger ten zuiden Lanen 76a 1780 259 257r
ULBES, JELTJE Jeltje Ulbes koper Brouwersstraat 20 1789 263 159r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes koper woning of kamer Gardenierstraat 16 1703 245 6r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes naastligger ten westen Weverstraat 17 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Weverstraat 17 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat 16 1711 245 142v
ULBES, MARIA Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg 1619 230 158v
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ULBES, MINKE Meinke Ulbes verkoper Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ULBES, Meinouw Ulbes koper Anjelierstraat 9 1774 258 160v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 14 1730 247 325v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1631 233 33v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes varenspersoon verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
ULBES, PIETER Pyter Ulbes trekveerschipper koper woning en weefwinkel Nieuwstraat 3 1767 256 238r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakker naastligger ten oosten Franekereind 17 1667 239 101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes verkoper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolen koper huis Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes controleur aan de Noordermolen koper huis Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u. verkoper Franekereind 19 1667 239 113v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaats Franekereind 19 1664 238 231r
ULBES, RIKSTJE de erfgenamen van wijlen Richt Ulbes verkoper Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r
ULBES, RIKSTJE Ricxt Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes mr. bakker koper schuur Zuiderstraat 1668 239 143v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruierd Ulbes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1669 239 41ra
ULBES, RUURD de kamer van vaandrig Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat 1675 240 179v
ULBES, RUURD de kamer van Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
ULBES, RUURD de erfgenamen van wijlen burgemeester Ruird Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
GERLSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsma koper hof met bomen, planten, prieel en bellividere Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman en oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma koper kamer ([staat: of 20 zilveren ducatons]) Zuiderstraat 1696 243 257v
GERLSMA, RUURD ULBES het pakhuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
GERROLTSMA, RUURD ULBES de weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderstraat 1699 243 394r
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakker naastligger ten oosten Zuiderstraat 1672 240 110v
ULBES, RUURD vaandrik Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruyrd Ulbes geniaarde koper Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruyrd Ulbes koper huis Zuiderstraat 1680 241 109v
ULBES, RUURD het huis van burgervaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 109v
ULBES, RUURD de stal van burgervaandrig Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat 1680 241 109v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruyrd Ulbes koper huis, loods en plaats Zuiderstraat 1680 241 110r
ULBES, RUURD kamers van de verwandelaar vroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderstraat 1681 241 143r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes verwandelaar Zuiderstraat 1681 241 143r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes , c.u. aanhandelaar 6 pm bouwland Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1681 241 143r
ULBES, RUURD vroedsman Ruyrd Ulbes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
ULBES, RUURD burgemeester Ruyrd Ulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1693 243 63v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper 1/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1683 241 263v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerlssma koper huis, van voor tot achter op een kelder Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper door niaar huis of houtstek Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper woning Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 103r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1680 241 103r
GERLSMA, RUURD ULBES de stal van vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper 1/3 van 4 pm greidland buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper huis Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma, c.u. naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper q.q. Liemendijk NZ 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma verkoper Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ULBES, SJOUKJE Siouwkje Ulbes verkoper Noorderhaven 38 1784 261 228r
ULBES, STEFFEN Steven Ulbes koper 1/2 huis Romastraat 5 1717 245 283v
ULBES, STEFFEN de koper Steven Ulbes , c.u. eigenaar van 1/2 Romastraat 5 1717 245 283v
ULBES, STEFFEN de kinderen van wijlen Steven Ulbes verkoper Romastraat 5 1728 247 116v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes koper huis Zuiderhaven 29 1619 230 195r
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper Weverstraat 15 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE de goederen van Sybe Ulbes verkoper Weverstraat 1631 232 175r
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes verkoper Noorderhaven 88 1762 255 164r
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes verkoper Voorstraat 33 1762 255 172r
ULBES, SIEBREN huisman Sybren Ulbes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
ULBES, SIETSE de curator over Sytse Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
ULBES, TEETSKE het nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16 1669 239 36va
ULBES, TJITSKE Tietske Ulbes koper Kerkpoortstraat 9een_achter 1734 248 325r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes naastligger ten zuiden Noordijs 1626 231 112v
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37 1631 233 26r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper q.q. William Boothstraat 37 1631 233 26r
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes , meerderjarige dochter wolnaaister verkoper van 1/3 Zuiderstraat 1727 247 50v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.) Noorderhaven 24 1741 250 148v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.) Noorderhaven 24 1754 253 141v
ULBES, FOSKE Voske Ulbes verkoper Noorderhaven 98 1754 253 166v
ULBES, WIEBE Wybe Ulbes schoolmeester koper huis Hoogstraat 1691 242 362r
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r
ULBES, WIEPKJE Wypkjen Ulbes koper door niaar Achterstraat 1765 256 102r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda geniaarde koper Voorstraat 81 1749 251 256v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Achterstraat NZ 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Hoogstraat 31 1774 258 175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r
ULBES, Ymsk Ulbes verkoper Lanen 71drie_achter 1692 242 404r
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes koper Lanen 22 1696 243 211v
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder Noorderhaven 90 1738 249 292r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
ULBES, SIEBE Sybe Ulbis molenaar verkoper Zuiderhaven 29 1625 231 80r
ULBES, JAN Jan Ulbus mr. bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1698 243 348r
UILKES, ALBERT de tuin van Albert Ulckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1628 232 47r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes pannenboeter verkoper Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes zoutdrager naastligger ten noorden William Boothstraat 37 1631 233 26r
UILKES, DIRK timmermanswoning van de vorige eigenaar Dirck Ulckes naastligger Zuiderhaven ZZ 1642 235 20r
UILKES, FORMER Former Ulckes koper 1/4 huis Hoogstraat 23 1644 235 140r
UILKES, FORMER Former Ulckes , c.u. eigenaar van 1/2 Hoogstraat 23 1644 235 140r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes verpachter grond Voorstraat 71 1630 232 157r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes zijdekramer koper huis waar de Witte Gekroonde Lelie uithangt, mouterij en achterhuis Voorstraat 75 de Witte Gekroonde Lelie 1630 232 160r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 75 1630 232 160r
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1631 233 10v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v
UILKES, JELTJE de kamer van Jeltje Ulckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
UILKES, MEILE Meile Ulckes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
UILKES, NEELTJE Neel Ulckes koper Liemendijk 1620 230 208r
UILKES, WOUTER weduwe van Wouter Ulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1612 229 69r
ULDRIKS, ALBERT Albart Uldrichs verkoper Weverstraat NZ 1650 236 117v
UILKES, ALBERT de tuin van Albert Ulkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1628 232 40r
UILKES, DOETJE Doed Ulkes koper huis Vijverstraat 1640 234 108r
UILKES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 73 1642 234 175v
UILKES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes naastligger ten westen Voorstraat 73 1642 234 175v
UILKES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1642 234 175v
UILKES, SIEBE Sybe Ulkes naastligger ten oosten Hofstraat 23 1809 268 270r
UILKES, IETJE Ytje Ulkes verkoper Hoogstraat 40 1797 265 55v
ULDRIKS, JURJEN Jurriaen Ulrichs herbergier bewoner Grote Bredeplaats 21 1603 228 345v
OEPKES, HAAKJE Hack Upckes koper Wortelstraat 2 1612 229 107r
TALMA, HAAKJE OEPKES Hack Upckes Tallum verkoper Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Upckes Cromwal naastligger ten oosten Zuiderhaven 63 1630 232 123r
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER mr. Pyter Upckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
OEPKES, PIETER Pyter Upckes naastligger ten oosten Vijverstraat 1612 229 105r
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Wortelstraat 17 1659 237 189v
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES de erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsang naastligger ten zuiden Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14achter 1630 232 131r
OEPKES, TRIJNTJE wijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v
OEPKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Upkes naastligger ten oosten Schritsen 61 1731 248 53r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbesteller naastligger ten zuiden Lanen 74 1712 245 164r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbesteller naastligger ten westen Schritsen 65 1714 245 203v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes , c.u. briefbesteller verkoper Schritsen 63 1718 246 9v
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10 1699 244 28r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes verkoper Nieuwstraat 50 1718 246 16r
OEPKES, GOOITSKE Goik Upkes verkoper Lanen 23 1669 239 202v
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Hoogstraat 20 1620 230 201v
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15 1627 232 30r
OEPKES, HAIE Haeye Upkes , c.u. koper huis Rommelhaven 22 1667 239 118v
OEPKES, HAIE Haye Upkes horlogemaker koper huis Rommelhaven 10 1666 239 50v
OEPKES, HAIE wijlen Haye Upkes koper Schoolsteeg WZ 1684 242 48v
OEPKES, HINKE Henke Upkes verkoper Ooievaarsteeg 1706 244 344v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes koper Nieuwstraat 13 1699 244 14v
OEPKES, HINKE Hinke Upkes verkoper Nieuwstraat 13 1709 245 100v
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west 1685 242 70r
OEPKES, JAN het huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
OEPKES, JAN Jan Upkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsje Scheerstraat 6 1659 237 185v
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderen verkoper Franekereind 4 1669 239 187r
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Upkes Cromwal koper provisioneel huis Zuiderhaven NZ 1620 230 216r
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v
OEPKES, PIETER de erfgenamen van wijlen burgemeester Piter Upkes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1638 234 56v
OEPKES, PIETER wijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwal verkoper onbekend 1643 235 55r
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger Lombardstraat 1662 238 136r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen 28 1668 239 139v
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 8west 1685 242 70r
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u. koper 1/2 huis Zoutsloot 94 1653 236 233r
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper finaal kamer nr. 10 Bargebuurt 12 1660 238 7ra
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper provisioneel Bargebuurt 12 1660 238 7ra
OEPKES, REIN Reyn Upkes koper huis, schuur en een ledige plaats erachter en met een vrije uit- en ingang achter op de Lanen Voorstraat 14 de Smack 1597 228 46v
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes koper provisioneel huis, mouterij en loods met de kamer ten zuiden Rommelhaven 8 1616 230 31r
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1619 230 159v
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1619 230 159v
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes verkoper van 1/2 Lanen 28 1683 241 238r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes huurder van 1/2 Zoutsloot 1 1685 242 79v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes verkoper Havenplein 28 1628 232 35v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes , c.u. koper twee kamers of woning Rozenstraat WZ 1665 239 12v
OEPKES, RIENK de kamers van Rienck Upkes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1669 239 182v
OEPKES, TRIJNTJE administratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes verkoper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u. schoenmaker huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Hoogstraat 24 1745 251 86v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Lanen 65west 1750 252 101v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks verkoper Hoogstraat 24 1751 252 160v
ORKS, LIJSBET Lijsbert Urks koper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
, HIBBE Hebbe Ustes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v
, HIBBE Hibbe Ustes koper huis Nieuwstraat 60 1621 230 267r
, HIBBE Hibbe Ustes , c.s. verkoper Grote Kerkstraat 12 1635 233 167r
, HIBBE het huis nu van Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
, HIBBE Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
, HIBBE het huis van Hibbe Ustes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
, WIEBE Wybe Ustes huurder (p.j.) Schritsen 54 1710 245 122v
, HIBBE Hibbe Usts koper onder- en bovenkamer Kruisstraat 1612 229 116av
, HIBBE Hibbe Ustus , c.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat 4 1666 239 62r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1684 242 40r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1688 242 246v
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1619 230 200r
OEBELES, WATSE Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6 1625 231 75r
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
, FOPPE Foppe Uuftes naastligger ten oosten Noorderhaven 55 1621 230 269r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75 1612 229 111r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75achter 1612 229 111r
UILKES, WOUTER wijlen Wolter Uuilkes verkoper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes verkoper Molenpad 1 1606 228 484v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1613 229 133r
ULBES, DOETJE wijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
ULBES, RIKSTJE wijlen Ricxt Uulbes erflater ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
ULBES, SJUK de weduwe van Sjouck Uulbes verpachter grond Franekereind ZZ 1625 231 47r
ULBES, SIEBE de goederen van wijlen Sybe Uulbes verkoper Zuiderhaven 29 1632 233 75r
ULBES, SIETSE Sytse Uulbes verkoper Lanen 83 1616 230 30v
ULBES, SIETSE Sytze Uulbes verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
ULBES, TJEERD de weduwe van Tiaerdt Uulbes bewoner Zoutsloot NZ 1615 229 253v
ULBES, TJEERD wijlen Tiaerdt Uulbes Buvalda verkoper Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
ULBES, TRIJNTJE Trijnke Uulbes koper in de noorder nieuwestad 1616 230 44r
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ 1625 231 46r
ULBES, WATSE Watse Uulbes naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1623 230 341v
ULBES, WELMOED Welmoed Uulbes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v
UILKES, ALBERT Albert Uulckes verkoper William Boothstraat 35 1633 233 96r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1644 235 155r
UILKES, ANDRIES Andries Uulckes verkoper Nieuwstraat 1632 233 46v
UILKES, PIEKE Piecke Uulckes koper 1/8 huis genaamd in het Vergulden Hoofft Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1605 228 473r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2west 1619 230 172r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2oost 1619 230 172r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 6 1613 229 147r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Zuiderhaven 1597 228 61r
UILKES, TJALKE Tyalcke Uulckes verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats NZ 1600 228 218v
UILKES, Tzialcke Uulckes verwandelaar Grote Bredeplaats NZ 1598 228 101r
UILKES, UILKE Uulcke Uulckes koper huis Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
UILKES, WOUTER Wolter Uulckes verpachter grond Achterstraat ZZ 1601 228 238v
UILKES, WOUTER het huis van Wolter Uulckes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1601 228 238v
UILKES, WOUTER de vijver van Wolter Uulckes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1601 228 238v
UILKES, WOUTER de weduwe van Wolter Uulckes naastligger ten zuiden Noordijs 10 1617 230 73r
UILKES, WOUTER wijlen Wolter Uulckes naastligger ten zuiden Noordijs 10 1617 230 76v
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 4 1605 228 446v
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1597 228 53v
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwer naastligger ten oosten onbekend 1602 228 301r
, ANDRIES Andries Uulckjes timmerman koper huis Franekereind 20 1633 233 81r
UILKES, HIDDE Hidde Uulkes naastligger ten westen Voorstraat 75 1628 232 72v
UILKES, HILTJE Hill Uulkes koper Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
, JURJEN Jurian Uulrichgs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1622 230 312r
, PIETER wijlen Pyter Uupckes Cromwall bewoner Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Uupckes Cromwall verkoper Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, REIN de weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12 1623 230 341v
VOGELSANG, REIN burgemeester Rein Uupckes Fogelsangh, mede voor zich verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
, REIN Reyn Uupckes , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1611 229 34r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1611 229 34r
, REIN burgemeester Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12 1622 230 330r
, TRIJNTJE Trijn Uupckes koper Gardenierstraat 1613 229 165r
OEPKES, PIETER oud burgemeester Pieter Uupkes verkoper Zuiderhaven 65 1632 233 62v
OEPKES, PIETER burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwal koper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronder onbekend 1642 231 24v
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Uupkes Cromwal koper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsen Havenplein 1627 232 8v
OEPKES, RIENK Rienck Uupkes leertouwer verkoper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
, HIBBE Hibbe Uustes koper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
, HIBBE Hibbe Uustes verkoper Nieuwstraat 60 1621 230 287r
, HIBBE Hibbe Uustes naastligger ten westen Romastraat NZ 1633 233 112r
, HIBBE de erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes naastligger ten oosten Lanen 1 1644 235 143r
, TRIJNTJE Trijn Uustes naastligger ten oosten Hofstraat 1621 230 283r
, TRIJNTJE Trijn Uustes naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1627 232 24r
, HIDDE Hidde Uuylckes naastligger ten oosten Voorstraat 71 1630 232 157r
, IEMKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
, HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopman verkoper q.q. Rapenburgermolen 1 1728 247 114r
, SCHELTE Schelte Uyfkes naastligger ten zuiden Lanen 36 1730 247 347r
, FOPPE Foppe Uyftes , absent trekt zijn protest in Heiligeweg 64 1617 230 64r
, FOPPE de weduwe van wijlen Foppe Uyftes naastligger ten westen Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
, HARMEN Harmen Uyftes koopman koper grondpacht van 1-02-00 CG onbekend 1725 246 232v
, HARMEN Harmen Uyftes koopman verkoper q.q. William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
, HARMEN Harmen Uyftes koopman verkoper q.q. 1 1728 247 96v
, SCHELTE Schelte Uyftes naastligger ten westen Schritsen 29 1726 246 286v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes , mede voor zich koper kamer, loods en plaats Achterstraat 1674 240 145v
UILKES, MEILE Meyle Uylckes verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1677 240 255v
UILKES, MEILE de pottenbakkerij van Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ 1677 240 257r
UILKES, MEILE het huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
UILKES, MEILE wijlen Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ 1681 241 152r
UILKES, WOUTER Wolter Uylckes brouwer naastligger ten oosten Liemendijk 1612 229 95v
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
, HIBBE Hibbe Uystes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1639 234 75v