Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuik koper provisioneel huis Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 38 1784 261 137r
WATSES, HAANTJE Hancke Waatses naastligger ten westen Franekereind 27 1600 228 223r
WATSES, HETTE de weduwe van wijlen Hette Waatses huurder Zuiderpoort (gebied) 1617 230 91r
WATSES, JAN huis of erf van Jan Waatses naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1606 228 495r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes koper huis, schuur, voortuin en een hof met een zomerhuisje daarachter ([staat CG, maar in de marge verbeterd naar GG]) ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WATSES, HENDRIK de Hincxte fenne, nu gebruikt door Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slachter koper huis daer den Roede Os uutsteeckt, en 2 kamerkes daarachter staande met een vrij, ledige en doorgaande steeg van de haven tot aan de Voorstraat toe Noorderhaven 28 de Rode Os 1600 228 197v
WATSES, HENDRIK het schaaphuis van Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slager verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WATSES, HESSEL de weduwe van wijlen Hessel Waatzes naastligger ten westen Heiligeweg 1 1598 228 104r
WATSES, IEPE de verkoper Ippe Waatzes , c.u. verpachter grond Noorderhaven 76 1599 228 139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verkoper Noorderhaven 76 1599 228 139r
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Noorderhaven 76 1600 228 234v
WATSES, IEPE Ippe Waatzes verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Noorderhaven 78 1600 228 234v
WATSES, JAN Jan Waatzes koper huis achter Heyn Tiepckes Zoutsloot 80 1598 228 104v
WATSES, PIETER Pieter Waatzes koper huis Lanen 6 1601 228 242r
WATSES, IEPE Ype Waatzes naastligger ten noorden Voorstraat 33 1601 228 237r
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
WABES, GERRIT Gerrit Wabbes koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes koper Schritsen 56zuidoost 1673 240 120v
WABES, HOMME Homme Wabbes koper huisstede van 24 x 88 voet (en 15000 rood en 15000 grau steengoed) Zuiderhaven ZZ 1600 228 207v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JONGE Jonger Wabbes proevenier gasthuis Leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
WABES, JONGE de ouders van Jonger Wabbes eerdere eigenaar Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
WABES, MARTEN Marten Wabbes koper huis Brouwersstraat 4 1605 228 486r
WABES, MARTEN Marten Wabbes verkoper Noorderhaven 52 1620 230 231r
WABES, MARTEN Marten Wabbes mr. schoenmaker koper kamer met plaats onbekend 1622 230 322v
WABES, REPKJE Repck Wabbes , voor haar kind verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
WABES, WABE Wabbe Wabbes kleermaker geniaarde koper Voorstraat 62 1614 229 230r
WABES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1625 231 95r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten Voorstraat 67 1658 237 176v
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten Voorstraat 67 1658 237 245r
WABES, ANTJE het huis nagelaten door wijlen Antie Wabes naastligger Voorstraat 67 1677 241 2v
WABES, ANSKE Antke Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper huis en tuintje Heiligeweg 12 1671 240 33v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper door niaar huis en een vrije steeg Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
WABES, SIETSKE Sytske Wabes naastligger ten westen Achterstraat 1651 236 146v
WALINGS, IEBELTJE Ebell Waelings bruid 1600 228 212r
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings koper Lanen 33 1615 229 254v
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings verkoper Lanen 33 1615 229 282r
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 8 1612 229 100v
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 6 1612 229 100v
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
WALINGS, JAN Jan Walinghs koper huis en schuur met een plaats daartussen Hoogstraat 13 1612 229 74v
WALINGS, JAN Jan Walinghs , c.u. koper huis, loods en plaats Rozengracht 20 1643 235 94v
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Grauda koper Voorstraat 10 1684 242 28r
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walinghs koper Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1797 265 55v
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1810 269 46r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber koper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
WALINGS, BINKE huisman Bente Walings verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
WALINGS, BINKE huisman Bente Walings verkoper van 1/5 Achterstraat 6 1738 249 260v
WALINGS, BINKE huisman Bente Walings verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 17 1599 228 154r
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1738 249 21va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 3ra
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper Voorstraat 21 1600 228 208v
WALINGS, HILTJE Hiltje Walings koper Kerkpoortstraat 65 1800 265 245r
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
WALINGS, JAN Jan Walings naastligger ten westen Hoogstraat 15 1627 231 165v
WALINGS, JAN Jan Walings koper kamer met weefwinkel Romastraat ZZ 1643 235 66v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.u. koper van 1/2 Zuiderplein 1 1644 235 148r
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper Zuiderplein 1 1645 235 177v
WALINGS, JAN het huis van Jan Walings naastligger ten westen Rozengracht 22 1648 236 13v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.s. huurder onbekend 1665 239 13r
WALINGS, JAN Jan Walings bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat 23 1804 267 32r
WALINGS, JAN Jan Walings bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat 25 1804 267 32r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, LIEPKJE Lupkjen Walings verkoper Hofstraat 25 1766 256 184r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 10 1685 242 101v
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walings koper Kruisstraat 5oost 1663 238 193r
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u. zoutzieder koper door niaar ratione proximitatis zoutkeet met gereedschappen Scheffersplein 27 1646 235 204r
WALINGS, PIETER Pyter Walings verkoper q.q. Lanen 17 1654 236 249r
WALINGS, PIETER de hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Kruisstraat 5west 1650 236 123v
WALINGS, PIETER de hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Kruisstraat 5west 1652 236 184v
WALINGS, PIETER de zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1656 237 55v
WALINGS, PIETER de hof van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
WALINGS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1667 239 82v
WALINGS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder (p.j.) Heiligeweg 36 1793 264 108v
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 4 1808 268 166v
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 38 1790 263 264r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings koper Lanen 37 1612 229 124r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings verkoper Lanen 70 1613 229 172v
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper q.q. William Boothstraat 1603 228 381r
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4 1642 235 30r
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2 1642 235 16v
WALKES, HENDRIKJE Henderina Walkes verkoper Brouwersstraat 15 1745 251 72v
WALKES, HENDRIKJE Henderina Walkes verkoper Hofstraat 12a 1745 251 73v
WALKES, HENDRIKJE Hendrikje Walkes koper Hofstraat 12a 1729 247 287r
HETTEMA, HIELKJE WALLES Hike Walles Hettema koper Zuiderstraat 20 1787 262 193r
OPPEDIJK, JAN WALLES wijlen Jan Walles Oppedijk erflater Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
WALINGS, JAN Jan Wallings , c.u. verkoper Hoogstraat 13 1632 233 52v
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes koper Zoutsloot 95 1762 255 150v
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes verkoper Zoutsloot 95 1763 255 257v
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwer koper Scheffersplein 7 1786 262 84r
WALKES, TIETJE Tytje Waltes verkoper Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
, IEPKJE Jepke Waltus koper Bildtstraat 14 1756 254 32v
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders huurder huis (p.j.) Wortelstraat 1 1758 254 265r
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders bewoner Wortelstraat 1 1758 254 266v
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers koper Zoutsloot 53tuin 1634 233 133v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten oosten Lanen 63 1622 230 312v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars verwandelaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1624 231 30v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld]) Franekereind 20 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 20 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts verwandelaar Lanen 2 1606 228 471v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts verkoper William Boothstraat OZ 1620 230 252r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT de proclamant Lambert Warnarts , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/3 van 3 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakker bruidegom 1604 228 419v
, PIETER Pieter Warnder naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1805 267 167r
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter (p.j.) Droogstraat NZ 1777 259 77v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18 1745 251 68v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders huurder Zoutsloot 18 1752 252 232v
WARNERS, HARMEN de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders bontwever verkoper van 1/2 Zoutsloot 18 1752 252 232v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders huistimmerman koper huis Heiligeweg 54 1791 263 308v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders , c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 26 1791 263 319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar koper huis Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar eerdere huurder (p.j.) Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1805 267 180r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Liemendijk 1806 267 246r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Zoutsloot 42 1806 267 247r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1810 269 51r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopman naastligger ten westen Heiligeweg 28 1810 269 52r
WARNERS, PIETER wijlen Pieter Warnders verkoper Anjelierstraat 15 1811 269 152v
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknecht huurder (p.w.) Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Kerkpoortstraat 33 1616 230 24r
WARNERS, AREND Aernt Warners bakker koper huis Hoogstraat 32 1643 235 46v
WARNERS, AREND de weduwe van Aernt Warners naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 34 1659 237 194r
WARNERS, ATE Ate Warners knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 54 1655 237 41r
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend 1606 228 487v
WARNERS, EGBERT wijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 5oost 1674 240 135v
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezel verwandelaar Voorstraat ZZ 1687 242 209r
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezel aanhandelaar 1/4 huis Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
WARNERS, GERRIT Gerrit Warners , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
WARNERS, HANS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1731 248 39v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1735 249 37v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners verkoper Franekereind 38 1600 228 204v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners , c.u. eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18 1741 250 151v
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warners huurder (p.w.) Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg 60 1640 234 117v
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1606 228 493v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper provisioneel huis en hof Schritsen 30 1613 229 130v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q. verpachter grond Nieuwstraat 64 1615 229 240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Lanen 33 1615 229 254v
WARNERS, LAMMERT de kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutzieder verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1622 230 326v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huis Franekereind 18 1623 230 368v
WARNERS, LAMMERT de mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 18 1623 230 368v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper huis (wordt betaald met 1/16 part in het schip van Jan Bentes) Nieuwstraat 56 1628 232 78r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1631 233 23r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20 1633 233 81r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , c.u. verkoper Nieuwstraat 56 1633 233 89r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners koper provisioneel huis, schuur en ledige plaats Kleine Bredeplaats WZ 1600 228 190r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners aanhandelaar huis met plaats, en een klein huisje met een vrije in- en uitgang in de steeg Noordees (gebied) 1600 228 215r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Lanen ZZ 1606 228 503v
WARNERS, LAMMERT de hof van Lammert Warners naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1630 232 116v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1631 233 11v
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
WARNERS, LAMMERT het huis van de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65achter 1653 236 220r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65west_achter 1663 238 161v
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammerts Warners naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners Holcama verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 53va
WARNERS, LIEUWKJE Luck Warners eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 26 1599 228 132v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 2 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 28 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 83 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 57 1656 237 265v
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 83 1616 230 30v
WARNERS, MARIA Mary Warners verkoper Rozengracht 23 1614 229 193r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners aanhandelaar Lanen 2 1606 228 471v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 14 1606 228 472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 40west 1630 232 127v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 2 1656 237 101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 83 1656 237 102r
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west 1657 237 104r
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 57 1657 237 105r
WARNERS, MAAIKE Mayke Warners verkoper Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind 1597 228 16r
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
WARNERS, PIETJE Piettie Warners eerdere huurder Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
WARNERS, PIETER Pyeter Warners verkoper Franekereind 29oost 1597 228 69r
WARNERS, PIETJE Pytie Warners koper Achterstraat NZ 1733 248 211r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners koper Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
WARNERS, RINSKE wijlen Rinske Warners erflater Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
WARNERS, UILKJE Uilkjen Warners , voor zich en haar zoon verkoper Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
WARNERS, UILKJE Uylckjen Warners koper Vijverstraat 20 1691 242 354r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakker aanhandelaar 1/3 huis Franekereind 14 1606 228 472r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1623 230 359v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 25 1604 228 384v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 27 1604 228 384v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat 31 1740 250 108v
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend 1598 228 76v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u. bakker koper huis Heiligeweg 26 1652 236 191v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u. bakker verkoper Heiligeweg 26 1653 236 223v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u. mr. bakker koper hoekhuis, loods en plaats Hofstraat 16 1656 237 79v
WATSES, ARJEN Arien Watses bakker naastligger ten oosten Hofstraat 16 1658 237 170ar
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u. bakker verkoper Hofstraat 16 1660 238 29r
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v
WATSES, ARJEN Arjen Watses , c.u. koper huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer erachter ofwel ten zuiden in de Peterseliestraat Heiligeweg 24 1664 238 224r
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het water onbekend 1629 232 102v
WATSES, KLAAS Claes Watses verkoper William Boothstraat 1630 232 158r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 76 1597 228 48r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 78 1597 228 48r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 76 1615 229 253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 78 1615 229 253r
WATSES, IEPE Epo Watses koper huis Voorstraat 20 1597 228 66v
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1632 233 75r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1633 233 83v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten westen Voorstraat 9 1617 230 96v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses vleeshouwer koper grondpacht van 0-14-00 CG Noorderhaven 50 1617 230 97r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1629 232 108r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slager naastligger ten oosten Voorstraat 7 1630 232 153v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slager naastligger ten oosten Noorderhaven 46 1630 232 153v
WATSES, HENDRIK de schuur van wijlen Hendrick Watses naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses naastligger ten westen Voorstraat 9 1631 233 13r
WATSES, HETTE de weduwe van Hette Watses huurder Zuiderpoort (gebied) 1617 230 104v
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 28 1642 234 177v
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Lanen 12 1656 237 71r
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter 1656 237 81v
WATSES, JELTE Jelte Watses , nagelaten zoon verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
WATSES, SAKE Sake Watses , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1644 235 98r
WATSES, SIKKE wijlen Sicke Watses koper Droogstraat NZ 1640 234 112v
WATSES, Stellanus Watses , c.u. verkoper Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
SCHOTSMAN, THOMAS WATSES wijlen Thomas Watses Schotsman verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r
WATSES, TRIJNTJE Trijn Watses geniaarde koper Zuiderplein 1 1611 229 6v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg 1653 236 244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1653 236 244v
WATSES, WIETSKE Wytske Watses koper Schritsen 31 1709 245 80r
WATSES, WIETSKE Wytske Watses verkoper Schritsen 29 1726 246 286v
WATSES, IEMKJE Ymck Watses koper Zoutsloot 26 1637 234 44r
WATSES, AGE Age Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaas huurder beneden Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
WATSES, ANDELTJE Andel Watzes koper Zuiderstraat 1605 228 471r
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
WATSES, KORNELIS wijlen Cornelis Watzes kastelein koper Zoutsloot 79 1790 263 251v
WATSES, HENDRIK de schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r
WATSES, HENDRIK de schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 62r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slager naastligger ten oosten Voorstraat 7 1627 232 6r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slager naastligger ten oosten Noorderhaven 46 1627 232 6r
WATSES, HENDRIK als gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoort betrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling]) Lanen 36 1616 230 53r
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoort betrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling]) Schritsen 27 1616 230 53r
WATSES, PIETER wijlen Pytter Watzes naastligger ten oosten Zuiderstraat 19 1675 240 195v
WATSES, RUURD Ruyrdt Watzes , als man en voogd van zijn huisvrouw verkoper Schritsen 66 1661 238 86r
WATSES, SAKE Sake Watzes , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1642 235 4v
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1642 235 9r
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1642 235 9r
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r
WATSES, JETSKE Yets Watzes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
, JAN Jan Weiners , c.s. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruyn verkoper Poortje 1652 236 202r
, LIENTJE Lijntie Wellens verkoper William Boothstraat 3 1654 236 260r
WELMERS, GRIETJE Griet Welmers verkoper Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
WELMERS, HENDRIKJE wijlen Hendrick Welmers verkoper Schritsen 32 1604 228 387r
WELMERS, Hendrickye Welmers eigenaar van 1/2 Schritsen 1597 228 72r
WELMERS, HENDRIKJE de kinderen van Hendrickyen Welmers verkoper Schritsen 1597 228 72r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes , n.u. koper kamer Hofstraat 3 1658 237 171r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes naastligger ten oosten Hofstraat 1 1667 239 17va
WIEPKES, LIEUWE wijlen Lieuwe Wepkes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
WARNERS, LAMMERT Lammer Werners verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
, MAAIKE Mayke Wernners koper onbekend 1644 235 136v
WORPS, AUKJE Akke Werps koper Lanen 40 1751 252 175r
WORPS, ARJEN Arian Werps verkoper Rommelhaven 8een_achter 1619 230 189r
WORPS, ARJEN het huis onlangs gekocht door Arien Werps naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1619 230 189r
WORPS, ARJEN Arien Werps aanhandelaar 1/2 huis Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
WORPS, ARJEN de weduwe van wijlen Arien Werps naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
WORPS, ARJEN Arrien Werps naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
WORPS, ARJEN Aryen Werps verkoper Alemanssteeg NZ 1635 233 168v
WORPS, AATJE Attie Werps verkoper Hoogstraat 4 1756 253 268r
WORPS, AATJE Attje Werps aanhandelaar Hoogstraat 4 1755 253 249r
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woning Poortje 9 1756 253 262r
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 9 1757 254 114v
WORPS, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
WORPS, HARMEN Harm Werps naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1707 245 10v
WORPS, HARMEN Harmen Werps verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
WORPS, HARMEN Harmen Werps tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
WORPS, HARMEN Harmen Werps mr. tabakpijpmaker naastligger ten westen Weverstraat 1699 244 18r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmaker verkoper Blindemanssteeg 1707 245 27r
WORPS, HARMEN wijlen Harmen Werps verkoper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ 1631 233 18v
WORPS, Tiaedtske Werps koper kamer onbekend 1641 234 153r
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, TJITSKE Tjiedske Werps koper woning Nieuwstraat 64 1705 244 306r
WORPS, TJITSKE Tjitske Werps koper Zuiderstraat 1702 244 161v
WORPS, TRIJNTJE Trijntie Werps verkoper Zuidersteeg 9 1737 249 160r
WORPS, TRIJNTJE Trijntje Werps koper Hoogstraat 18 1758 254 131r
WORPS, TRIJNTJE Trijntje Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
WORPS, TJITSKE Tyeetske Werps koper Schoolsteeg WZ 1625 231 73v
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
WESSELS, ANTJE Anke Wessels , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1788 263 15r
WESSELS, ANNE Anne Wessels huurder Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1788 263 31v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1791 263 304r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels koper Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 16 1682 241 203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels koper finaal huis Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten noorden Rommelhaven 1 1694 243 96v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1710 245 138r
WESSELS, HENDRIK Hendrik Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1696 243 203r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels wijdschipper koper huis Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten zuiden Schritsen 62 1730 247 342r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten westen Schritsen 62 1730 247 342r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis wijdschipper aanhandelaar huis 1 Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis wijdschipper verwandelaar Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis oud beurtschipper op Amsterdam verkoper Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
WESSELS, PIETER de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER een kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersman verkoper onbekend 1601 228 239r
WESSELS, Pyther Wessels Ongersman verkoper Brouwersstraat 1597 228 25v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1708 245 41v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten westen Zoutsloot 65 1708 245 49r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1710 245 118r
WESSELS, SIEMEN Symen Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1699 244 23v
WESSELS, SIEMEN Symon Wessels bootsgezel verkoper Anjelierstraat 6 1703 244 216r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u. huurder Vijver 8 1726 246 272v
, GRIETJE Grietie Weyns? , mede voor haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel koper door niaar Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
WIEBES, ANTJE Anna Wibes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1616 230 45v
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 234 164v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
WIEBES, BROER Broer Wibes koper twee kamers Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WIEBES, ELING wijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
WIEBES, ENNE Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WIEBES, FROUKJE Frouck Wibes verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
WIEBES, THOMAS Tomas Wibes koopman koper 1/24 huis Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
WIEBES, WIEGER wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp 1642 234 168r
WIEBRENS, SJOUKJE wijlen Siouckje Wibrandi erflater Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v
WIEBRENS, HERE Heere Wibrandus koper van 1/3 5/9 huis Noorderhaven 18 1710 245 137v
WIEBRENS, AART wijlen Aert Wibrants verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1641 234 153v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1642 235 18r
WIEBRENS, DIRK het sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat 1625 231 53v
WIEBRENS, FRANS Frans Wibrants , voor zijn kinderen dienende onder hopman Saeghman verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
WIEBRENS, GERRIT Gerryt Wibrants koper Zuiderhaven 12 1623 230 366v
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants snijder geniaarde koper Nieuwstraat 54 1620 230 222r
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants koper huis of kamer Kerkpoortstraat ZZ 1622 230 309r
WIEBRENS, HANS het huis van Hans Wibrants schroor naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
WIEBRENS, HEERKE wijlen Heercke Wibrants koper Herenwaltje OZ 1618 230 129v
WIEBRENS, HEERKE wijlen Heercke Wibrants erflater Herenwaltje OZ 1618 230 129v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Schritsen 21 1624 230 381v
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrants naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 36 1628 232 69r
WIEBRENS, JAKOB het huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling]) Lanen 36 de Brandaris 1616 230 53r
WIEBRENS, JAKOB het huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling]) Schritsen 27 de Brandaris 1616 230 53r
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrants , c.s. verkoper Hoogstraat 53 1660 238 68v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrants koper finaal huis, plaats en schuur Hoogstraat 53 1659 237 243r
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, ANTJE wijlen Antie Wibrens verkoper Schritsen 18 1712 245 178v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrens schoenmaker naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1637 234 47v
WIEBRENS, FEIKJE Feyck Wibrens koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakker koper huis met de 1/2 eigendom van de steeg ten westen Hoogstraat 34 1628 232 65v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrens koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 116v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrens , c.u. koper 3/5 huis Voorstraat ZZ 1641 234 135r
WIEGERS, GRIETJE Grietje Wichers verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
, RUURD Ruirdt Widdes , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1673 240 121v
WIDMERS, RUURD Ruierd Widmers verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
WIEBES, AATJE Attie Wiebes huurder (p.w.) Liemendijk 1766 256 217r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
WIEBES, WIEBE Wiebe Wiebes koopman verkoper q.q. Noorderhaven 108 1691 242 350r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen 73 1611 229 62r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen 73 1612 229 77v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WIEGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wiegers bontwever erflater Noorderhaven 10 1778 259 143v
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1636 234 13v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmerman naastligger ten westen Zoutsloot 21 1626 231 109v
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wiegers koper Schritsen 32een_achter 1627 232 14r
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers koper Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers koper Bildtstraat 16 1772 258 27v
WIEGERS, DOETJE Dutje Wiegers koper Zoutsloot 31 1788 262 303v
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat 12a 1729 247 287r
WIEGERS, FREERK de hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend 1624 230 392v
WIEGERS, FREERK de hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend 1624 230 392v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers mr. wolkammer en koopman koper woning Achterstraat 12 1759 254 196r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer koper door niaar kamer, loods, plaats Achterstraat 14 1759 254 209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Achterstraat 14 1759 254 209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Noorderhaven 52 1767 257 30r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Achterstraat 6 1775 258 212v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1775 258 232v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1779 259 171r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1780 259 280r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Voorstraat 5 1783 261 62r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1783 261 64r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1784 261 135r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1784 261 182r
WIEGERS, GERLOF wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Vijver 5 1785 262 17r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1788 263 45r
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman koper Rinnertspijp 8 1784 261 173v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoon koper huis Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdrager koper huis Droogstraat 22 1787 262 175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 12 1802 266 100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wiegers naastligger ten oosten Schritsen 64 1692 242 402v
WIEGERS, JARICH de kamer van Jarich Wiegers naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers koopman naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers , voor zijn kindje koopman verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
WIEGERS, JETSKE Jetske Wiegers koper huis Noorderhaven 10 1778 259 143v
WIEGERS, MARTEN Marten Wiegers molenmaker naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1710 245 132r
WIEGERS, MARTEN de nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegers mr. molenmaker verkoper Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
WIEGERS, PIETER wijlen Pieter Wiegers verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
WIEGERS, SIPKE Sipke Wiegers koper Zuiderhaven 6 1758 254 144v
WIEGERS, SJOERD Siuerd Wiegers verkoper ([staat: Siuerd Wieger Galtyes]) Zuiderhaven ZZ 1620 230 209v
WIEGERS, GEERTRUIDA Truycke Wiegers verkoper Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
WIEGERS, WIETSKE wijlen Wytske Wiegers erflater Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
, RUURD Ruird Wierdes naastligger ten zuiden Franekereind 20 1655 237 29r
, RUURD Ruird Wierdes , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1663 238 19ra
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schuitschipper koper huis Prinsenstraat 6 1806 267 255v
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 25 1739 250 9r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30 1739 250 32r
WIERDS, WIENSEN Wijnsen Wierds koper 1/4 huis Zuiderhaven 61 1717 245 298v
WIERDS, ARJEN het grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 7 1627 231 171r
WIERDS, ARJEN de hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 1r
WIERDS, ARJEN de hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 2r
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ARJEN WIERDS de andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zich verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
WIERDS, ARJEN de kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Popta verkoper Voorstraat 45 1634 233 146r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zich verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer met loods Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v
WIERDS, ARJEN het achterhuis nagelaten door Arian Wierdts naastligger ten noorden Voorstraat 63 1627 231 172v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Popta verkoper Voorstraat 63 1627 231 172v
WIERDS, JAN Jan Wierdts eerdere eigenaar Voorstraat 45 1617 230 101r
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, LUTSKE WIERDS wijlen Lutske Wierdts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
WIERDS, SIPKE Sipcke Wierdts koper kamer Spinstraat 9 1636 233 179r
WIERDS, SIPKE wijlen Sipke Wierdts verkoper Spinstraat 9oost 1644 235 122r
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat 1603 228 359v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoper protesteert vanwege een obligatie Voorstraat 40 1614 229 209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Voorstraat 45 1617 230 101r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
WIERDS, ANDRIES wijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
WIERDS, ANDRIES wijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1629 232 110r
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Arian Wierts Popta verkoper Roeperssteeg 7 1627 231 171r
WIERDS, ARJEN Arien Wierts naastligger ten westen Voorstraat 65 1626 231 139r
WIERDS, ARJEN Arjan Wierts verkoper q.q. Lanen 40 1619 230 161r
WIERDS, LUTSKE Lutske Wierts koper onbekend 1602 228 324v
WIERDS, SIPKE Sipcke Wierts bewoner kamer Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
WIERDS, WARMOLT Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 52 1613 229 181r
WIERDS, WARMOLT Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52 1611 229 64r
WIERDS, Wermel Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 52 1615 229 251r
WIERDS, WIENSEN Wyntien Wierts verkoper Zuiderhaven 61 1725 246 214v
, ANTJE Antie Wigbolt koper van 1/4 Rozengracht 27 1631 232 187r
, HENDRIK Hendrick Wigbolt koper van 1/4 Rozengracht 27 1631 232 187r
, HENDRIK het huis van Hendrick Wigbolt naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1654 236 261r
, HENDRIK op de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt naastligger ten westen Lanen 36 1667 239 91r
, HENDRIK op de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt naastligger ten westen Schritsen 27 1667 239 91r
, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse Wigbolt verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 103r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ 1643 235 58v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Voorstraat 10 1644 235 151v
WIGBOLDS, ANTJE Antje Wigbolts koper Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
WIGBOLDS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 27 1668 239 154r
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakker verkoper q.q. Lanen 24 1627 232 16r
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1633 233 82v
WIGBOLDS, HENDRIK op de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Lanen 36 1663 238 200v
WIGBOLDS, HENDRIK op de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 27 1663 238 200v
WIGBOLDS, RINSE Rinse Wigbolts , c.u. koper huis, mouterij, eesthuis en ledige plaats Zuiderhaven ZZ 1650 236 134v
WIGBOLDS, RINSE wijlen Rinse Wigbolts moutmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 263r
, WIEBE Wybe Wigeles pelser bewoner Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
, HENDRIK Henrick Wiges verkoper Spinhuisstraat NZ 1636 234 12v
WIEGERS, FREERK Fredrick Wiggers naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1602 228 314r
WIEGERS, IDSKE Itske Wiggers koper Lanen 44achter 1603 228 340r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wiggers verkoper Achterstraat NZ 1699 244 1v
WIEGERS, SIERK Sierck Wiggers koper huis met de ledige plaats eracher Zoutsloot 1 1616 230 43v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 3/4 huis Kerkpoortstraat 1673 240 124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 1/4 huis Kerkpoortstraat 1673 240 124v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 145r
WIEGERS, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
WIEGERS, TRIJNTJE Trijn Wiggers koper 1/4 huis en plaats daarachter Karremanstraat 24noord 1602 228 339r
WIEGERS, GRIETJE meerderjarige dochter Grietje Wiggerts koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1792 264 57r
WIEGERS, JAN Jan Wiggerts naastligger ten westen Weverstraat NZ 1648 236 32v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg 1684 242 37v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1680 241 86v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Noorderhaven 24 1692 242 396v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Zoutsloot 1 1694 243 96r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Vijverstraat 4 1696 243 233v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 18 1697 243 315v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zoutsloot 1 1699 244 3r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Noorderhaven 24 1708 245 75r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wigges verkoper Noorderhoofd 3 1708 245 45r
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wigges naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIGLES, GERBEN wijlen Gerben Wigles huurder Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west 1698 243 342v
, SIEBE Sibbe Wijckes , c.s. verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker verkoper q.q. Nieuwstraat 38 1783 261 121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Noordijs 14 1795 264 266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r
WIEMERS, SIEBREN Sybren Wijmers , c.u. bewoner Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, DIEUWKE Dieuw Wijmerts koper Voorstraat 63 1627 231 172v
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wijmes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 70 1784 261 193r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands koper Heiligeweg 28 1724 246 190v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands verkoper Heiligeweg 28 1724 246 202r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands geniaarde koper Heiligeweg 21 1731 248 66v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper van 1/2 Noorderhaven 102 1725 246 219v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants verkoper Noorderhaven 102 1727 246 304v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Grote Kerkstraat 23 1727 247 26v
WIJNANDS, ANTJE Antje Wijnants verkoper Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
, DIRK Dirk Wijnekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
, DIRK Dirk Wijnekes bontwever verkoper Werfpad ZZ 1781 260 29r
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schipper geniaarde koper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings , c.u. koper huis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschap Bildtstraat 14 1633 233 90r
, KORNELIS de weduwe van Cornelis Wijnerts naastligger ten westen Franekereind 18 1656 237 96v
, DIEUWKE Dieucke Wijnerts koper Hoogstraat 20 1620 230 201v
, PIETER Pieter Wijnerts naastligger ten oosten onbekend 1624 230 391r
, TETJE wijlen Tettie Wijnes erflater Noorderhaven 13 1681 241 34va
, DIRK Dirk Wijnkes bontwever koper huis Werfpad ZZ 1765 256 116r
, TEETSKE Taads Wijnnerings koper Schoolsteeg 1599 228 142v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roorda koper Rozengracht 16 1655 237 27v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roorda verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
, WIENSEN Wyntien Wijns naastligger ten zuiden Schritsen 18 1722 246 148r
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.) William Boothstraat 5 1753 253 73v
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Lanen 36 1600 228 233r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Schritsen 27 1600 228 233r
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 48 1654 236 274r
WILKES, LUTSKE Luts Wilckes naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1622 230 308v
WILKES, Luts Wilckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1629 232 120r
WILKES, LUTSKE Lutske Wilckes protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42 1598 228 99v
WILKES, LUTSKE Lutske Wilckes protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 42 1598 228 99v
WILKES, MARTJEN Martie Wilckes verkoper Lanen 37 1612 229 124r
WILKES, RUURD Ryuerd Wilckes naastligger ten westen Kerkpad 3 1632 233 68v
WILKES, UILKE Uulcke Wilckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
WILKES, WOUTER Wouter Wilckes naastligger ten westen onbekend 1601 228 259r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi geniaarde koper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi koper Noorderhaven 95 1683 241 239v
WILLEMS, JAN wijlen mr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 6 1613 229 147r
WILLEMS, JAN mr. Jan Wilhelmi naastligger ten oosten Lanen 6 1615 229 250v
WILLEMS, JOHANNES Joannes Wilhelms naastligger ten noorden Schritsen 5 1611 229 35r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Wilhelmus huurder (p.w.) Zoutsloot NZ 1797 265 14r
WILLEMS, HESTER Hester Wilhelmus van Kastel verkoper Brouwersstraat 1 1760 255 4v
WILLEMS, JAN mr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 6 1599 228 148r
WILLEMS, JAN mr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 6 1599 228 148v
WILLEMS, JAN mr. Jan Wilhelmus naastligger ten oosten Lanen 6 1601 228 242r
WILLEMS, JOHANNA Johanna Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
WILLEMS, WILLEM Willem Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
WILLEMS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Wilhelmy , aan de achtergevel naastligger Kerkpoortstraat 1597 228 34r
WILKES, ANTJE Antie Wilkes koper Kerkpad 1633 233 101v
WILKES, HENDRIK Hindrick Wilkes huurder bovenste gedeelte (p.j.) Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes mr. bontwever naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1799 265 130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes mr. bontwever naastligger ten oosten Vijverstraat 15 1799 265 130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes mr. bontwever naastligger ten oosten Vijverstraat 17 1799 265 130v
WILLEMS, BAUKJE Baukjen Willem verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1771 257 203r
WILLEMS, BEREND Bernt Willem koper huis Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v
WILLEMS, ?nk Willems verkoper van 1/5 ([niet goed leesbaar in de boekvouw]) Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 50v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12 1753 253 89r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huis Wortelstraat 6 1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 20 1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 20 1774 258 182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 6 1779 259 175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.) Hoogstraat 34 1802 266 154v
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen Karremanstraat 27 1673 240 121v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver Brouwersstraat 22 1803 266 182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1803 266 230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1806 267 191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 1 1752 252 226r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1601 228 257v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 38v
WILLEMS, AAGJE Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 5ra
WILLEMS, AAGJE wijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat 1617 230 59r
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 27 1675 240 26va
WILLEMS, AAGJE Aegh Willems koper Lanen 38 1647 236 3v
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Kerkpoortstraat 39 1617 230 96r
WILLEMS, AALTJE Aeltie Willems koper Noordijs 12 1735 249 102r
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ 1597 228 32r
WILLEMS, AART Aert Willems verkoper Hoogstraat NZ 1621 230 271v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat 61 1676 240 219r
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1679 241 37v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat 59 1679 241 37v
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker koper hoekhuis Karremanstraat 19 1682 241 202v
WILLEMS, AART wijlen Aert Willems mr. gortmaker erflater Karremanstraat 27 1683 241 63va
WILLEMS, AUKJE Akke Willems verkoper Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend 1598 228 81r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend 1599 228 162r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems slotmaker bruidegom 1601 228 264v
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten oosten Liemendijk OZ 1615 229 243r
WILLEMS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Willems soldaat naastligger ten oosten Liemendijk 1619 230 172v
WILLEMS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Willems soldaat naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1619 230 179r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems koper huis Achterstraat 1630 232 148v
WILLEMS, ALBERTJE Albertje Willems naastligger ten noorden Lanen 63 1745 251 97v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
WILLEMS, ANDRIES wijlen Andries Willems verkoper Sint Odolphisteeg 9 1623 230 357r
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems wagenaar verkoper van 1/6 Spinstraat 5 1705 244 294v
WILLEMS, ANDRIES grondpacht uit het land gebruikt door Andries Willems eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems verkoper Bargebuurt 11 1712 245 179v
WILLEMS, ANDRIES wijlen Andrys Willems huurder Liemendijk NZ 1731 248 51v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems koper Hoogstraat 29 1597 228 12v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Hoogstraat 29 1611 229 4v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Kerkpad 1614 229 207r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems eerdere eigenaar? Herenwaltje 1616 230 46r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems koper Weverstraat 15 1618 230 140v
WILLEMS, ANTJE wijlen Anna Willems koper Lanen 42achter 1618 230 141r
WILLEMS, ANTJE wijlen burgemeester Anna Willems erflater Lanen 42achter 1618 230 141r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1637 234 48v
WILLEMS, ANTJE Anne Willems koper Herenwaltje NZ 1606 228 515v
WILLEMS, ANTJE Anne Willems naastligger ten oosten Herenwaltje NZ 1606 228 515v
WILLEMS, ANTJE wijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Brouwersstraat 16 1631 232 169r
WILLEMS, ANTJE wijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1631 232 169r
WILLEMS, ANTONIUS Anthony Willems , c.u. timmerman huurder Zuiderhaven 36 1782 261 7v
WILLEMS, ANTONIUS Anthoon Willems huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Nieuwstraat 34 1664 238 229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems geniaarde koper Rapenburg 10west 1778 259 147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg 10west 1778 259 147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Brouwersstraat 3 1797 265 27r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Voorstraat 75 1798 265 92v
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems verkoper Kerkpoortstraat 1597 228 15v
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems koper huis met ledige plaats onbekend 1611 229 8r
WILLEMS, ARJEN Arian Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1618 230 129v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems van Sijl verkoper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems Suylcum koper kamer Herenwaltje 1612 229 118v
WILLEMS, ARJEN Arien Willems verkoper Hoogstraat 34 1611 229 10r
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Willems de Bruyn verkoper Noorderhaven 89 1653 236 231r
WILLEMS, AUKJE Auck Willems koper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
WILLEMS, AUKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuiper naastligger ten noorden Voorstraat 84achter 1615 230 10r
WILLEMS, AUKE wijlen Aucke Willems kuiper naastligger ten noorden Voorstraat 84achter 1616 230 13r
WILLEMS, AUKE wijlen Aucke Willems verkoper Voorstraat 84 1634 233 153v
WILLEMS, BEREND wijlen Baerent Willems verkoper Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
WILLEMS, BEREND de weduwe van Baernt Willems naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
WILLEMS, BALTHASAR Baltasar Willems verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
WILLEMS, BALTHASAR wijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg 1603 228 358v
WILLEMS, BALTHASAR wijlen Balthasar Willems koper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
WILLEMS, BEREND wijlen Barent Willems verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wever naastligger ten noorden Romastraat 1 1706 244 334r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper nieuw huis, loods met daarachter een vierkante ledige plaats Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems verkoper Zuiderstraat 1613 229 176r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper huis met loods en een ledige plaats ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofman naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidel verkoper Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Luddell eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1616 230 26r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel koper kamer Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7 1660 238 67v
WILLEMS, BAUKJE Bauck Willems koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 58 1706 244 335v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WILLEMS, BEREND Beern Willems verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
WILLEMS, BEREND Beern Willems mr. linnenwever koper door niaar kamer met tuintje Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
WILLEMS, BEREND de verkoper Beern Willems , c.u. turfdrager naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdrager verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1707 245 30r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
WILLEMS, BEREND de hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1716 245 260r
WILLEMS, BEREND Beern Willems matroos op het Prinsenjacht koper woning Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems koper kamer en ledige plaats Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1613 229 125r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems , c.u. koper kamer Gardenierstraat 2 1671 240 62r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1680 241 66v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieter koper huis Romastraat ZZ 1683 241 253r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieter naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1684 242 16v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1695 243 182v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems mr. linnenwever naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
WILLEMS, BEITSKE Beitske Willems bewoner achterkamer om zunst Achterstraat ZZ 1730 247 358v
WILLEMS, BEREND wijlen Berent Willems verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1702 244 164v
WILLEMS, BEREND Berent Willems mr. bontwever koper huis Hoogstraat 47 1713 245 190r
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1725 246 237r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schuitschipper verkoper Voorstraat 91 1707 245 34r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schuitschipper verkoper Voorstraat 93achter 1707 245 35v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schuitschipper verkoper Schoolsteeg 1707 245 36r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaar verkoper Grote Kerkstraat 34 1719 246 37r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems , c.u. makelaar koper huis Schritsen 3 1720 246 65r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems makelaar naastligger ten zuiden Lanen 6 1728 247 74r
WILLEMS, BOUWE wijlen Bouwe Willems makelaar verkoper Schritsen 3 1729 247 219v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems koper Zoutsloot 1 1675 240 192v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems , mede voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1694 243 96r
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems verkoper Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 17 1647 235 264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht koper Noorderhaven 19 1776 258 249v
WILLEMS, KARST de weduwe van Carst Willems , e.a. huurder Noorderhaven 19 1784 261 165v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1665 239 8v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koper Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
WILLEMS, KLAAS de woning van Claas Willems naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1726 246 261v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1730 247 353r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger bakker en tichelaar koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger koper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Prinsenstraat 2 1662 238 14va
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraaten koopman koper Kerkpoortstraat ZZ 1746 251 124v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraeten naastligger ten westen Voorstraat 52west 1758 254 118r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de tuin van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten noorden Rozengracht 27 1760 255 5v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS de weduwe van Claas Willems Hoogstraten naastligger ten zuiden Hofstraat 30 1763 255 226r
WILLEMS, KLAASKE Claaske Willems geniaarde koper Sint Odolphisteeg 18 1739 250 7v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van ?t Seepaert koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 het Zeepaard 1617 230 69v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver verkoper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker verkoper Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantage Rozengracht 7oost 1637 234 27r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar hof van twee erven breed, met bomen en plantage Zuiderhaven ZZ 1637 234 27r
WILLEMS, KLAAS de koper Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 33r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems kleermaker koper huis waar Barradeel uithangt Bildtstraat 17 Barradeel 1642 235 32r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker koper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachter Rozengracht 23 1644 235 149r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker koper plaats ca. 15 voet lang Rozengracht NZ 1645 235 163v
WILLEMS, KLAAS plaats ten noorden van Claes Willems naastligger Rozengracht NZ 1645 235 163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 23 1646 235 196r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker verkoper Rozenstraat 1646 235 230v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc. koper lege huisstede met bomen en planten Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1650 236 113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Zuiderplein 5noord 1650 236 113v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems geniaarde koper Hofstraat 17west 1656 237 74r
WILLEMS, KLAAS de verkoper Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1656 237 88v
WILLEMS, KLAAS de verkoper Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1656 237 88v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Rozengracht 7oost 1656 237 88v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper kamer Weverstraat 1658 237 163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker verpachter grond Klaverbladstraat 2 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker verkoper Klaverbladstraat 2 1658 237 173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper door niaar schuur Kruisstraat 10west 1664 238 216r
WILLEMS, KLAAS de kamer van Claes Willems naastligger ten westen Romastraat 29 1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidere Rapenburg ZZ 1672 240 91v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker geniaarde koper Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper William Boothstraat 37 1672 240 108r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 58twee_achter 1674 240 136v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper 1/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Weverstraat 6 1676 240 213v
WILLEMS, KLAAS de hof van Claes Willems naastligger ten westen Rozengracht 13 1673 240 17va
WILLEMS, KLAAS de hof van Claes Willems naastligger ten noorden Rozengracht 13 1673 240 17va
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems erflater Zoutsloot 102 1680 241 85r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27 1683 241 63va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1714 245 204r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat 14 1720 246 67r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u. koopman koper 1/3 huis Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1720 246 89r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat 15 1721 246 101v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper huis met achtertuin Voorstraat 50 1723 246 156r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten westen Hoogstraat 15 1725 246 239v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1729 247 268r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten westen Hoogstraat 15 1730 247 340r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems lakenkoper verkoper Hoogstraat 13 1731 248 25v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u. koper hof, twee erven of huisstedes breed met bomen en plantage daarin Rozengracht 7oost 1637 234 33r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten noorden Voorstraat 73 1642 235 32v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.u. koper kamer Klaverbladstraat WZ 1650 236 122v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger verkoper Rozengracht 7oost 1655 237 31v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger abusievelijk vermelde koper Hofstraat NZ 1656 237 74v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger, c.soc. verkoper Hofstraat NZ 1660 238 52v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper twee kamers of dwarshuis Romastraat 29 1667 239 119r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten westen Hofstraat 12 1669 239 191v
WILLEMS, KLAAS de hof en uitgang van Claes Willems Burger naastligger ten westen Rozengracht 13 1671 240 43r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten noorden Rozengracht 13 1671 240 43r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper 1/4 huis genaamd de Swarte Ruiter Sint Jacobstraat 4 de Zwarte Ruiter 1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger eigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger koper welgelegen ledige plaats Voorstraat 26achter 1672 240 85v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger naastligger ten westen Noorderhaven 44 1674 240 164v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burger verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
WILLEMS, KLAAS grondpacht uit het huis van wijlen Claes Willems Burger eigenaar perceel Voorstraat 71 1681 241 171v
WILLEMS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Willems Burger, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten koopman verkoper Hoogstraat 12 1735 249 40v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten koopman naastligger ten westen Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraeten naastligger ten westen Voorstraat 52west 1757 254 96v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten crediteur q.q. Rapenburg 10west 1759 254 189v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten verkoper q.q. Moriaanstraat 4 1760 255 43r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Zuiderhaven 19zuid 1624 231 12r
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems koper Sint Odolphisteeg 8 1682 241 184v
WILLEMS, KLAASKE Claeske Willems verkoper Sint Odolphisteeg 8 1704 244 251r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey koper Zuiderhaven ZZ 1643 235 64r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems koper van 3/4 Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 28 1752 252 187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1752 252 187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1752 252 187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1762 255 116r
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 28 1762 255 124v
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1766 256 226r
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Coene Willems naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1771 257 201v
WILLEMS, KOENRAAD wijlen Coenraad Willems verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje land Noorderkade 23 1800 265 208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Schritsen 5oost 1810 269 102r
WILLEMS, KORNELISKE Cornelia Willems huurder (p.j.) Hofstraat 31 1681 241 155v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , alias Swart naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1598 228 99v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems protesteert vanwege een niet aangegeven reden Kleine Bredeplaats 25 1599 228 174v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schoenmaker koper kamer Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems verkoper Sint Odolphisteeg 13 1655 237 50v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems wijdschipper koper kamer Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems wijdschipper verkoper Rozengracht 8 1686 242 149r
WILLEMS, KORNELIS wed. van Cornelis Willems naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems wijdschipper verkoper Franekereind 8 1685 242 7ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems koper huis Voorstraat 11west 1694 243 115v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , c.u. en c.s. tichelaar huurder Herenwaltje 7 1698 243 369v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems verkoper van 1/3 Hoogstraat 35 1694 243 4ra
WILLEMS, KORNELIS de hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems boekdrukker verkoper Voorstraat 11west 1705 244 270v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems stadsdrukker verpachter grond Voorstraat 9 1702 244 352v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems stadsdrukker naastligger ten oosten Voorstraat 9 1701 244 352v
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts wijdschipper verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Jellema, c.u. koper 1/2 huis Voorstraat 49 1666 239 40r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Noorderhaven 17 1782 260 299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Noorderhaven 17 1792 264 26v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huis Lanen 21 1792 264 55v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1794 264 171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper woninge Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuis 1798 265 108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 22 1801 265 281r
WILLEMS, DAVID David Willems mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 35 1801 266 3r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 21 1801 266 19r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 35 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Zoutsloot 71 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Lanen 21achter 1810 269 35r
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 76 1600 228 234v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 78 1600 228 234v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems verkoper Noorderhaven 74 1601 228 236v
WILLEMS, DIRK Dierck Willems verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1603 228 338r
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaats Hoogstraat 28 1719 246 53v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems koper Hoogstraat 30 1695 243 124r
WILLEMS, DIEUWKE het huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 38 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuucke Willems verkoper Voorstraat 35 1616 230 51r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Voorstraat 35 1613 229 135v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Noorderhaven 60 1615 229 274v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems verkoper Noorderhaven 60 1619 230 196r
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1597 228 68v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems koper huis Noorderhaven 74 1599 228 140r
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems bewoner Noordees (gebied) 1602 228 313v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1621 230 263v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 374r
WILLEMS, DIRK oud burgemeester Dirck Willems , mede namens de andere erfgenamen verkoper destijds Rinnertspijp 4 1624 231 26r
WILLEMS, DIRK de schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1624 231 34r
WILLEMS, DIRK de schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1625 231 50v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 27 1683 241 63va
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Glaes naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1601 228 256v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Ket, q.q. protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraan Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS de proclamant, burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten westen Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS de proclamant, burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1612 229 79v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamer Voorstraat 97 de Ossenkop 1613 229 130v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper provisioneel huis Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Keth verkoper Romastraat 1623 230 358v
KET, DIRK WILLEMS de erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Keth naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 386r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth erflater Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth erflater Noorderhaven 46 1627 232 6r
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems Ketth verkoper q.q. Rommelhaven 8 1616 230 21v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrugh protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Woff verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff koper huis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westen Brouwersstraat 10 1613 229 146r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1631 233 17v
WILLEMS, DIRK Dirk Willems koper Voorstraat 70 1784 261 193r
WILLEMS, DOEDE Doed Willems naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1631 233 5r
WILLEMS, DOEDE Doede Willems verkoper Achterstraat NZ 1630 232 122r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems , c.u. koper huis Nieuwstraat 50 1687 242 206v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningen Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar stal Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE de weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63 1693 243 42v
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib. verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib. verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
WILLEMS, EELKJE Eecke Willems koper Lanen 91 1619 230 157r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochter koper van 1/12 Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochter koper van 1/12 Both Apothekerstraat 2 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 36 1680 241 26va
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1682 241 61ra
WILLEMS, IEKE de dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WILLEMS, EELKJE de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergier koper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons]) Franekereind 38achter 1684 242 30r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergier naastligger ten westen Franekereind 38achter 1684 242 30r
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 10 1755 253 243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 12 1755 253 243v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems koekbakker verkoper Voorstraat 11west 1631 232 173r
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 129v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u. verkoper Nieuwstraat 38 1662 238 155v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 36 1686 242 114v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v
WILLEMS, LIJSBET Elisabeth Willems verkoper Lanen 46 1798 265 107r
WILLEMS, LIJSBET Elizabeth Willems koper Lanen 46 1797 265 42v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems koper Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a 1736 249 144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a 1737 249 196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v
WILLEMS, ELSKE wijlen Elske Willems erflater Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
WILLEMS, EVERT Evert Willems mr. bontwever koper huis met een ledige plek ernaast Kerkpoortstraat 29 1746 251 120r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1773 258 81r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
WILLEMS, EVERT Evert Willems , c.f. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems mr. kuiper verkoper Bargebuurt WZ 1684 242 51v
WILLEMS, de weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
WILLEMS, FEIKE de weduwe van Feike Willems huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de jonge verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de oude erflater Noorderhaven 28 1600 228 197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 54 1612 229 84v
WILLEMS, Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat 1637 234 26r
WILLEMS, FOEKJE Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat 1682 241 198r
WILLEMS, FOLKJE Folkjen Willems verkoper Hoogstraat 28 1719 246 53v
WILLEMS, FRANS Frans Willems naastligger ten westen Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huis Karremanstraat 10 1788 262 255r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper door niaar huis geschikt als wagenmakerij Hoogstraat 14 1787 262 183r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool koper door niaar Heiligeweg 16 1793 264 159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkool koper door niaar Heiligeweg 18 1793 264 159r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper 1/2 huis Karremanstraat 10 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman eigenaar van 1/2 Karremanstraat 10 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool huurder (p.j.) Voorstraat 68 1804 267 19v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman naastligger ten oosten Voorstraat 66 1804 267 22r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koper 6 pm greidland ten zuidoosten van Harlingen 1805 267 178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman verkoper q.q. Franekereind 27 1808 268 129r
WILLEMS, FROUKJE wijlen Frouck Willems erflater onbekend 1622 230 322v
SLOTERDIJK, FROUKJE WILLEMS Froucktjen Willems Sloterdijk koper Herenwaltje 10 1699 244 2r
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
WILLEMS, GEERTJE Geertie Willems verkoper Sint Christoffelsteeg 1614 229 192v
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruid Willems koper huis Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruit Willems verkoper Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huis Droogstraat 63 1684 242 12r
WILLEMS, GERBEN wijlen Gerben Willems verkoper q.q. Brouwersstraat 17 1722 246 143v
WILLEMS, GERLOF Gerlof Willems naastligger ten westen Weverstraat NZ 1681 241 159v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper Lanen 21achter 1664 238 222v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman koper vier kamers met put, bak en loods Rommelhaven 6 1669 239 203v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerrit Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5 1671 240 73v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerrit Willems , q.q. naastligger ten westen Heiligeweg 5 1672 240 15ra
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. timmerman verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman naastligger ten westen onbekend 1690 242 332v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. timmerman verkoper onbekend 1691 242 356v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems naastligger ten noorden Lanen 9 1692 242 402r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. huistimmerman verkoper Voorstraat 12 1694 243 94v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems koper huis Spekmarkt 6 1715 245 245r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems geniaarde koper Noorderhaven 7 1738 249 291r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezel geniaarde koper Franekereind 23west 1739 250 76v
WILLEMS, Gerrrit Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1723 246 157v
WILLEMS, GERRIT het huis van Gerryt Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5 1674 240 149r
WILLEMS, GERRIT het timmermanshuis van Gerryt Willems naastligger ten westen Droogstraat 65 1676 240 225r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten westen Weverstraat 1680 241 109r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Weverstraat NZ 1681 241 147r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems huistimmerman verkoper Sint Odolphisteeg 8 1682 241 184v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Rommelhaven 4 1682 241 186v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10 1684 242 11v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Droogstraat 63 1684 242 12r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s. verkoper Lanen 21achter 1684 242 12v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems huistimmerman verkoper Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems smalschipper koper 1/2 huis en asloods daarachter Voorstraat 86 1684 242 49v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems mr. timmerman koper provisioneel huis Voorstraat 12 1688 242 15ra
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems mr. scheepsbouwer verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems mr. scheepsbouwer verkoper van 1/6 Hofstraat 16 1727 247 59v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1728 247 212v
WILLEMS, GERRIT wijlen Gerryt Willems scheepstimmerman verkoper Spekmarkt 6 1753 253 48v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter 1756 254 35r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter 1756 254 50v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems molenaar verkoper q.q. Lanen 53 1766 256 209r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.s. naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1767 257 9r
WILLEMS, GERRIT wijlen Gerryt Willems erflater Zuiderpoortsmolen 1 1771 257 203r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u. huurder achterboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
BUIS, GERRIT WILLEMS Gerryt Willems Buys naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 11 1663 238 172r
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 6 1679 241 40v
WILLEMS, Ghijs Willems eerdere eigenaar Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
WILLEMS, GIJSBERT wijlen Gijs Willems naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats WZ 1599 228 184v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u. koper huis Voorstraat 66 1624 230 391v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems verkoper Zuiderhaven 19zuid 1624 231 12r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems koper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts tot het huis van Duke Taebes, met een vrije uitgang naar de Wortelhaven Voorstraat 66 1625 231 71v
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems verkoper Voorstraat 66 1626 231 119r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems koper huis met loodske en daarachter een plaatske Noorderhaven 33 1630 232 150r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1630 232 150r
WILLEMS, GIJSBERT Gijs Willems , c.u. naastligger ten noorden Noorderhaven 33 1630 232 150r
WILLEMS, GIJSBERT het huis van Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 37 1638 234 54r
WILLEMS, GIJSBERT het huis van de erfgenamen van wijlen Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 37 1638 234 54v
WILLEMS, GIJSBERT wijlen Gijs Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163r
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 17 1663 238 164r
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Zuiderhaven 6 1663 238 164v
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijs Willems naastligger ten westen Noorderhaven 35 1682 241 234v
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems koper huis Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r
WILLEMS, GIJSBERT de koper Gijsbert Willems , c.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems verkoper Sint Odolphisteeg 12 1612 229 116ar
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems verkoper Sint Odolphisteeg 10 1612 229 116ar
WILLEMS, GIJSBERT Gijsbert Willems koper door niaar 1 1/2 ledige plaats Zuiderhaven 1625 231 67v
WILLEMS, GIJSBERT de weduwe van Gijsbert Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1656 237 85r
WILLEMS, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Willems naastligger Noorderhaven 35 1682 241 234v
WILLEMS, GIJSBERT Gijsberth Willems , c.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1601 228 260r
WILLEMS, GIJSBERT Gijsberth Willems verkoper Sint Odolphisteeg 10 1601 228 260r
WILLEMS, GOMPERT Gommert Willems , uitlandig, soe hij noch in leven is verkoper Schritsen 28 1631 233 19v
WILLEMS, GRIETJE Griedt Willems koper Noorderhaven 82 1597 228 15r
WILLEMS, GRIETJE Griet Willems verkoper Noorderhaven 82 1615 229 264r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 17 1779 259 180r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 21 1779 259 180r
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Zuiderstraat 2 1779 259 180r
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
BOER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems de Boer verkoper Nieuwstraat 54 1808 268 46v
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Hoogstraat 40 1598 228 119v
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Franekereind 12 1599 228 156r
WILLEMS, GRIETJE Gryttie Willems koper Herenwaltje 3 1702 244 158r
WILLEMS, Guilleaen Willem Willems mr. linnenwever koper huis Spinstraat 11 1659 237 180r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems koper Achterstraat ZZ 1711 245 153r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems meesterknecht bewoner knechtswoning Liemendijk 3 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems naastligger ten oosten Liemendijk 3 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjer verkoper Liemendijk 1760 255 2v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems huurder Hofstraat 2 1763 256 9r
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuiden onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuiden onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper Rinnertspijp 4 1624 231 26r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
WILLEMS, Haduw Willems koper Noorderhaven 74 1599 228 140r
WILLEMS, Haduw Willems verkoper Noorderhaven 74 1601 228 236v
WILLEMS, Haduwij Willems koper Noordees (gebied) 1612 229 79v
WILLEMS, HEEBELTJE Haebel Willems , voor zich verkoper ([staat: Haebel Willem Gerrits dr.]) Achterstraat NZ 1625 231 40r
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjer koper woning Noordergrachtswal 1742 250 238r
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten westen Voorstraat 68 1597 228 31v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems cremer verkoper Voorstraat 68 1599 228 173r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Bargebuurt 18 1723 246 175v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems koper huis Bargebuurt 5 1723 246 183r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg koper kamer Zoutsloot 90 1727 247 6v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 92 1728 247 63v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1728 247 95v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekweg verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekweg koper woning Bargebuurt 26 1730 247 314r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 26 1732 248 153r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 5 1746 251 151r
WILLEMS, HAIE Haye Willems koper huis Hofstraat 1 1724 246 191v
WILLEMS, HAIE Haye Willems mr. metselaar verkoper Hofstraat 1 1735 249 80v
WILLEMS, HAIE huisman Haye Willems verkoper Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbij Kerkpad 18 1604 228 405r
WILLEMS, HENDRIK de kopers Hendrick Willems , c.u. bewoner Kerkpad 18 1604 228 405r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1606 228 492r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper provisioneel vier kamers of woningen met plaats onbekend 1606 228 497v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , vrijgezel boendermaker koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 20 1613 229 161r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 20 1616 230 32v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 78v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper huis Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper twee ledige plaatsen aanelkaar Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 20 1619 230 194v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems linnenwever verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems linnenwever verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verkoper q.q. Grote Kerkstraat 11 1620 230 207r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , q.q. verkoper Zuiderhaven 1620 230 210v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper 1/7 huis Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1623 230 334v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1623 230 345v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper Noorderhaven 107 1624 231 3r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u. geniaarde koper Weverstraat ZZ 1630 232 152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1630 232 152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1630 232 152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis en schuur Hoogstraat 21 1630 232 162v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 26 1631 232 174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker eigenaar van 1/2 Heiligeweg 36 1631 232 174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper hoekhuis daer de Rode Braedpoth uytsteeckt Noorderhaven 36 de Rode Braadpot 1631 232 176r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper 4/14 huis Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper 4/14 huis Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u. koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u. koper 1/14 huis Kleine Kerkstraat 9 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK de koper Hendrick Willems , c.u. eigenaar van 5/14 Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK de koper Hendrick Willems , c.u. eigenaar van 5/14 Kleine Kerkstraat 9 1633 233 105r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat 72 1633 233 108v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 16 1634 233 152r
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper Heiligeweg 13 1634 233 152r
WILLEMS, HENDRIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems naastligger ten westen Voorstraat 84 1634 233 153v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1636 233 181v
WILLEMS, HENDRIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems naastligger ten noorden Noordijs 6 1644 235 147r
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper Grote Kerkstraat 19 1648 236 49v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
WILLEMS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Willems naastligger ten westen Voorstraat 84 1653 236 219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper kamer ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper huis Noordijs 4 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten westen Noordijs 4 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steeg Noordijs 4 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 4 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrickie Willems naastligger ten westen Droogstraat 18 1641 234 158v
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen 1606 228 517r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems koper 1/2 huis Voorstraat 74 1626 231 121r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1633 233 83v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrik Willems boendermaker verkoper Hoogstraat 21 1650 236 131r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems verkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems mr. bontwever koper huis Lanen 24 1761 255 78r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems bontwever verkoper Lanen 24 1771 257 201r
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendryck Willems verkoper Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendryck Willems verkoper Heiligeweg 13 1643 235 54v
WILLEMS, HIDDE Hidde Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems verkoper Noorderhaven 18 1664 238 216v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems , voor haar dochter verkoper Noorderhaven 18 1664 238 24va
WILLEMS, Huiegh Willems koper 1/2 huis Bildtstraat 11 1667 239 108v
WILLEMS, HUGO het huis van Huige Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 33 1672 240 76v
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u. bakker koper huis Zoutsloot 1 1667 239 73v
WILLEMS, HUBERT Huybert Willems Oestrum koper ca. 2 pm land genaamd Gerryt Smits land ([bedrag niet vermeld]) ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
WILLEMS, HUGO Huyg Willems koper 1/2 huis Bildtstraat 11 1667 239 125r
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn kinderen verkoper Zoutsloot 41 1677 240 260v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderen mr. bakker verkoper Bildtstraat 11 1678 241 1ra
WILLEMS, HIELKJE Hycke Willems koper Bildtstraat 23 1697 243 267r
WILLEMS, HIELKJE Hylck Willems koper Lanen 80 1657 237 117v
WILLEMS, HIELKJE wijlen Hylck Willems verkoper Rozengracht 23 1688 242 258r
WILLEMS, HIELKJE wijlen Hylck Willems verkoper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
WILLEMS, HIELKJE wijlen Hylck Willems verkoper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 18 1714 245 226v
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Weverstraat 1668 239 166r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
WILLEMS, HIELKJE Hylkje Willems koper Heiligeweg 52 1809 268 191v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 9 1714 245 206r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 7 1714 245 206v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 20 1714 245 229v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 11 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat 18 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 32 1805 267 181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1710 245 104v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
WILLEMS, ISAAK de medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper Romastraat 1598 228 100r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 152r
WILLEMS, JAKOB wijlen Jacob Willems verkoper Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , q.q. verkoper Heiligeweg 62 1600 228 222r
WILLEMS, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzager verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat 1603 228 348r
WILLEMS, JAKOB wijlen Jacob Willems eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r
WILLEMS, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzager verkoper Romastraat 5 1606 228 497r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verpachter grond Lanen ZZ 1606 228 501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1606 228 501r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1615 229 258v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1615 229 266v
WILLEMS, JAKOB mr. Jacob Willems , c.u. graanrooier verkoper onbekend 1659 237 214r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningen Gardenierstraat 6 1682 241 194r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Alemanssteeg 1695 243 152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1704 244 264r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 5 1705 244 294v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WILLEMS, JAKOB de weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Romastraat 11 1715 245 253v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems verkoper van 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper van 1/6 Hofstraat 16 1727 247 59v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 31 1730 247 311r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis Vianen 2 1731 248 70r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuis Vianen 2 1732 248 95r
WILLEMS, JAKOB wijlen Jacob Willems huurder Rommelhaven 12 1736 249 146v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 101 1735 249 3va
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 101 1735 249 8ra
WILLEMS, JAKOB de lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend 1739 250 64r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Anjelierstraat 10 1740 250 117r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 99 1741 250 201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Achterstraat 49 1741 250 201v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker en winkelier verkoper van 1/2 Schritsen 64 1742 250 219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. huurder Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdrager koper huis en tuintje Heiligeweg 24 1743 251 9v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1748 251 229v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems trekveerschipper koper 3/4 huis Voorstraat 74 1752 252 183r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Heiligeweg 24 1752 252 195r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper Liemendijk NZ 1755 253 205v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis recht tegenover de vermaning Droogstraat 18 1755 253 221r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Hofstraat 31 1756 253 256v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Schritsen 14 1756 254 10v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper 1/4 huis Voorstraat 74 1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 30 1762 255 146r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper hof met zomerhuis