Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1774 258 162v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
AARTS, de erven van Henrdrick Aarts naastligger ten noorden William Boothstraat 1626 231 116v
AARTS, de weduwe van mr. Aerts naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37 1611 229 47r
AARTS, de erfgenamen van Hendick Aerts naastligger ten noorden William Boothstraat 1639 234 82r
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat 61 1672 240 11va
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, ANTJE Antie Aarts , voor haar kinderen verkoper Hofstraat 19 1707 245 40r
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat 61 1672 240 11va
AARTS, ARJEN Arian Aarts naastligger ten zuiden Heiligeweg 46 1626 231 115v
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ 1625 231 87r
AARTS, ARJEN Ariaen Aerts huurder Grote Kerkstraat 38 1633 233 122r
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 114v
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27 1683 241 63va
AARTS, BARTELD Bartel Aerts , c.u. bewoner achterste gedeelte Voorstraat 43 1632 233 70r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Noordees (gebied) 1612 229 73r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis naastligger ten westen Schritsen 1612 229 81r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
AARTS, HENDRIK huis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts naastligger ten westen Schritsen de Bonte Arend 1611 229 68r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducis koper tuin of ledige plaats met afbakening Schritsen de Arend 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten zuiden Schritsen 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten noorden Schritsen 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Duces naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1613 229 138v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducis naastligger ten westen Rozengracht NZ 1613 229 160v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper Schritsen 1613 229 186r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1614 229 198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1614 229 198r
AARTS, HENDRIK als bewoner Hendrik Aerts slachter naastligger ten oosten Voorstraat 29 1698 243 372v
AARTS, HENDRIKJE Hendrickyen Aerts koper kamer Rommelhaven 18twee_a 1628 232 71v
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1689 242 268v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 30 1635 233 156r
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts galeibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten 1661 238 8va1
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper 2 kamers onder 1 dak Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 5 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1687 242 204v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Lanen 2 1690 242 309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noorderhaven 31 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Lanen NZ 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noordijs 1690 242 311r
AARTS, JAKOB de erven van Jacobus Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1692 242 385v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB de erven van Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen NZ 1691 242 21ra
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB de erfgenamen en weduwe van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1695 243 137r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1698 243 392r
AARTS, JAKOB de desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopman verkoper Zoutsloot 66 1695 243 6ra
AARTS, JAN de erfgenamen van Jan Aarts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1679 241 55v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v
AARTS, JAN Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1671 240 52v
AARTS, JAN de mouterij van Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
AARTS, JAN Jan Aerts verkoper Schritsen 50 1681 241 168v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts gleibakker Schritsen 50 1684 242 54v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Voorstraat 8 1781 260 15v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts Poortje 3 1781 260 15v
AARTS, JORIS de gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen Kruisstraat 12 1755 253 211r
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Heiligeweg 62 1759 254 244v
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Kruisstraat 10 1759 254 248v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
AARTS, JORIS de weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
AARTS, JORIS Joris Aerts linnenwever koper huis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westen Hofstraat 41 1632 233 72v
AARTS, JORIS gorterij van Joris Aerts , c.s. naastligger ten westen Kruisstraat 12 1728 247 70r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper 1/2 bakhuis nu gorterij Kruisstraat 10 1728 247 74v
AARTS, JORIS de gorterij van Jooris Aerts naastligger ten westen Kruisstraat 12 1728 247 102v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper 1/2 pakhuis Kruisstraat 10 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper huis Heiligeweg 62 1731 247 377r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1736 249 128v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
AARTS, KLAAS Claes Aerts naastligger ten westen Voorstraat 74 1626 231 121r
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u. verkoper Voorstraat 72 1633 233 108v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts oud schipper koper huis Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1802 266 150v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1799 265 200r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Schritsen 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Voorstraat 53 1614 229 190v
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts koper Zoutsloot 22 1725 246 242v
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 1 1613 229 179r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts koper Romastraat 5 1614 229 214r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
AARTS, MAAIKE Maycke Aerts koper Herenwaltje 19 1629 232 103v
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
AARTS, PIETER wijlen Pieter Aerts erflater Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, SIETSKE Sydske Aarts koper Zuiderhaven 7 1788 263 3v
AARTS, SIETSKE Sietske Aarts verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
ABELS, BROER wijlen Broer Ables bakker verkoper Kerkpoortstraat 59 1665 239 3va
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.u. koper huis daer de Vergulden Star uuthangt Grote Kerkstraat 28 de Vergulden Star 1644 235 138v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s. verkoper Achterstraat ZZ 1647 235 268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 40v
ABELS, DOUWE Douue Abeles naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1655 237 24v
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels verkoper Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestal Achterstraat 5 1721 246 103v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABELS, GEESKE Geeske Abels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker huurder bleekveld (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1781 260 61r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker koper huis Zuiderhaven 4 1782 260 292v
ABELS, HENDRIK de boedel van Hendrik Abels mr. zeilmaker verkoper Zuiderhaven 4 1783 261 88r
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ABELS, JAN Jan Ables huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ABELS, JELTJE Jeltje Ables verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
ABELS, LIJSBET Lijsbet Abels verkoper Franekereind ZZ 1611 229 57r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1611 229 49v
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
ABELS, SIEBREN Sybrandus Abeli verpachter grond Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1613 229 154r
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli predikant verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels koper huis Zuiderplein 3 1611 229 36r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1615 229 254r
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochter verkoper q.q. Voorstraat 82 1702 244 183v
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82 1699 244 22r
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
ABES, Hettien Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1638 234 70r
ABES, Heertien Abbes verkoper Zuiderhaven 26 1645 235 171r
ABES, Driekie Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat 1660 238 21v
ABES, AKE weduwe en de erfgenamen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ 1664 238 221r
ABES, AKE de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1664 238 23va
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1786 262 70r
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper koper 1/2 huis Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar) verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat]) Rozengracht 17 1661 238 87r
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijster verkoper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30 1656 237 97v
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat 1690 242 320v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 36 1653 236 230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottie koper kamer Franekereind ZZ 1660 238 35r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singel ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abes verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
ABES, DOETJE Doetje Abes koper Noorderhaven 42 1754 253 147r
ABES, DOUWE Douwe Abes mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1697 243 267r
ABES, DOUWE wijlen Douwe Abes mr. soudter verkoper Achterstraat 7 1699 244 23v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes koper Rommelhaven 6 1782 260 178v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
ABES, EELKE Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat OZ 1648 236 28v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat ZZ 1615 229 277v
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes koper Kerkpoortstraat 1702 244 160r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes verkoper Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinstraat NZ 1626 231 144v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, FOKKE Focke Abbes , vanaf mei 1726 huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1729 247 285v
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7 1735 249 20r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, FOKKE de weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, FOKKE de erfgenamen van Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1750 252 68r
ABES, FOKKE de erfgenamen van Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1 1772 258 20r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Zuiderstraat 8 1775 258 207r
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huis Kerkpad 22 1808 268 71r
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1809 268 241v
ABES, GOSSE Gosse Abes schipper koper huis Kerkpad 22 1809 268 245v
ABES, GRIETJE Griet Abbes koper Liemendijk ZZ 1627 232 10r
ABES, GRIETJE Grietie Abbes koper Hoogstraat 38 1632 233 63v
ABES, GRIETJE Griettie Abbes verkoper Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
ABES, GRIETJE Grietie Abbes , bejaarde dochter verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, HARMEN Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 28 1606 228 499v
ABES, HARMEN het gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 28 1606 228 499v
ABES, HETTE Hette Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1630 232 122v
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjer koper huis Lanen NZ 1745 251 97v
ABES, HIELKE Hyltje Abes naastligger ten zuiden Lanen 57 1758 254 169v
ABES, HIELKE Hylke Abes boer verkoper Lanen 59 1759 254 232v
ABES, HIELKE de weduwe van Hyltie Abes huurder (p.j.) Noordijs 8 1777 259 72r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkjen Abbes Kuiper verkoper Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper verkoper Rommelhaven 1 1773 258 75v
ABES, HILTJE Hyltie Abes naastligger ten westen Lanen 65 1750 252 101v
ABES, HOITE Hoite Abbes naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1692 242 403r
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
ABES, IEKE Eke Abbes , c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat OZ 1648 236 9r
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Rozengracht 23 1648 236 44r
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats gebruikt als helling Zoutsloot 1 1699 244 3r
ABES, JAKOB het hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid naastligger ten westen Zoutsloot 9 1699 244 3v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid verkoper Zoutsloot 24 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1703 244 215v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 1 1726 246 267r
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 182v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelier verkoper Bargebuurt 18 1775 258 227v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
ABES, JAN Jan Abbes huurder beneden (p.j.) Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1774 258 172r
ABES, JAN Jan Abes schipper koper Bildtstraat 18 1800 265 249v
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventer verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
ABES, JANKE Jantje Abes verkoper Nieuwstraat 62 1804 267 103r
ABES, JETSE Jetse Abbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37 1631 233 26r
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huis Grote Bredeplaats 18 1639 234 82v
ABES, JOHANNES Johannes Abbes huurder zuidelijke bovenkamer (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder verkoper van 1/2 Noorderhaven 32 1617 230 69r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1625 231 74r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper huis met schuur, strekkende naar de Nieuwe Kerkstraat Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ABES, KOENRAAD nu Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg 1628 232 68v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder koper kamer Kruisstraat 1628 232 70r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder naastligger ten westen Kruisstraat 1628 232 70r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes verkoper q.q. Brouwersstraat 10 1630 232 163r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes geniaarde koper Voorstraat 34 1631 232 172v
ABES, KOENRAAD gezworen gemeensman Coenraedt Abbes koper huis Noordijs 4 1631 233 21r
ABES, KOENRAAD burgemeester Coenraedt Abbes verpachter grond ([staat: een rijksdaalder]) Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
ABES, KOENRAAD burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1633 233 89v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
ABES, KOENRAAD de keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend 1636 234 2v
ABES, KOENRAAD de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1642 234 175r
ABES, KOENRAAD gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten westen Noorderhaven 114 1795 264 238r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1801 266 37v
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat 4oost 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat 4oost 1669 239 204r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper huis en lege plaats daarachter Franekerpoort (gebied) 1628 232 69r
ABES, LIEUWE huis en plaats van Lieuwe Abbes naastligger ten zuiden [staat: westen] Hoogstraat 38 1632 233 63v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper lege plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis ([staat: 100 rijksdaalders van 50 stuivers het stuk]) Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
ABES, LIEUWE de erfgenamen van Lieue Abes naastligger ten noordoosten Hoogstraat 34 1659 237 194r
ABES, MAAIKE Mayke Abes koper Noorderhaven 66 1767 257 11r
ABES, MARIA de kamer nagelaten door Marij Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 56 1626 231 157r
ABES, MARIA de kamer van Marij Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54 1629 232 96r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter koper huis Romastraat 4oost 1697 243 305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 4west 1701 244 128r
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintje Romastraat 12 1704 244 264r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter verkoper Romastraat 4oost 1705 244 271v
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absent koper door niaar Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1717 245 283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1718 246 30r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1728 247 116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker koper huis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker verkoper Hoogstraat 34 1732 248 107v
ABES, MARTEN de erfgenamen van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erfgenamen van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1741 250 186v
ABES, MARTEN de erfgenamen van Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN de erfgenamen van Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MINNE Minne Abbes mr. ijzersmid koper huis en stalling Achterstraat 7 1735 249 20r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s. naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. koper stokerij Achterstraat 3 1719 246 33v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5 1721 246 103v
ABES, MINNE Minne Abes smid naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 3 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten oosten Achterstraat 3 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid koper provisioneel dwarshuis Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid verkoper Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Liemendijk ZZ 1750 252 69v
ABES, MINNE de boedel van wijlen Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
ABES, MINNE Minne Abes mr. grofsmid geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1780 259 261v
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper William Boothstraat 37 1661 238 104r
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper William Boothstraat OZ 1666 239 8va
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
ABES, PIER Pier Abes koper door niaar huis Hoogstraat 19 1784 261 155v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1786 262 112r
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes snikschipper op Bolsward verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ABES, PIETER Pieter Abes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1786 262 99r
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 30 1642 235 34v
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 1797 265 18r
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u. koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangt Sint Odolphisteeg 5 de Drie Zakkendragers 1658 237 177r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38 1661 238 71v
ABES, RINSE het sterfhuis van wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 32 1661 238 99v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huis Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1676 240 229v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
ABES, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes verkoper Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1684 242 15v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1689 242 276r
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper koper huis Franekereind 4 1701 244 135v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper Hoogstraat 32 1712 245 185v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1714 245 223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70 1720 246 63v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 9 1727 247 47v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes mr. kuiper koper Heiligeweg 36 1730 247 308v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Heiligeweg 70 1734 248 290r
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 4 1751 252 111r
ABES, RINSE de weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1683 241 257r
ABES, RINSE Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 6 1685 242 70r
ABES, RITSKE Ritske Abes naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1645 235 162r
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel huis Rommelhaven 18een_ac 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Rommelhaven 18een_ac 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_ac 1681 241 30ra
ABES, SIETSKE Sytske Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
ABES, SIPKE Sipke Abis verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abbes , bejaarde dochter verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abes , ongehuwde meerderjarige dochte Schritsen 37 1694 243 109v
ABES, SJOUKJE Sjoukje Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, SJOUKJE Sjoukien Abes naastligger ten noorden Noordijs 8 1735 249 42v
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten noorden Noordijs 8 1736 249 118r
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1741 250 155r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker koper schoenmakersperk Zoutsloot 1 1639 234 78v
ABES, STEFFEN Stephen Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1642 235 17r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5 1642 235 18r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Achterstraat ZZ 1657 237 114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1666 239 38v
ABES, TJALLING wijlen Tjalling Abbes verkoper Hofstraat 21 1707 245 25v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1631 233 3v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1635 233 166v
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes koper Nieuwstraat 1611 229 64r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamer Zoutsloot 1 1663 238 177v
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat 1734 249 8v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ABRAHAMS, GERRIT wijlen Gerrit Abrahams koper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u. koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put Nieuwstraat 38achter 1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams koper Romastraat 4oost 1752 252 213r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams verkoper Romastraat 4oost 1764 256 21r
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosen geniaarde koper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams koper Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuidersteeg 2 1692 243 22v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman verkoper Lanen 76 1782 260 288r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergier eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
ABRAHAMS, JAN wijlen Jan Abrahams Kniphaen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
ABRAHAMS, JOHANNES Johan Abrahams koper huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1774 258 167v
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1681 241 42va
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 46 1702 244 144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 46 1702 244 171r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 46 1706 245 2v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar verkoper Hofstraat 21 1777 259 61v
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams (zie DTB: huwelijk Sybrandt van Hittingha (apotheker)en Maritie Abrahams van Berg) Lanen 1668 239 149r
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosen koper Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams koper kamer Lanen 71twee_a 1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u. koper hofje Romastraat NZ 1668 239 151v
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot 1 1674 240 136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmaker koper kamer Romastraat 25 1675 240 194v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. verkoper Romastraat NZ 1675 240 210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel 1681 241 41va2
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Lanen NZ 1690 242 311r
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams knoopmaker naastligger ten oosten Romastraat 13 1692 243 13v
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1693 243 70v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1698 243 349r
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 67 1700 244 75r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1701 244 88r
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams mr. knoopmaker verkoper Lanen 71twee_a 1703 244 222v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams naastligger ten westen Lanen 71vier_a 1704 244 256r
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1705 244 307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1709 245 3v
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
ABRAHAMS, MOSES de erfgenamen van het huis van Moises Abrahams naastligger ten oosten Lanen NZ 1713 245 201v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuin Lanen 71 1670 240 16r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams koper huis Hofstraat 21 1765 256 135r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21 1767 257 34v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1768 257 52r
ABRAHAMS, PIETER Pieter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21 1774 258 194r
ABRAHAMS, PIETER de erfgenamen van Pieter Abrahams , c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 21 1777 259 27v
ABRAHAMS, PIETER wijlen Pieter Abrahams , c.u. bewoner Hofstraat 21 1777 259 61v
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92 1781 260 80r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
ABRAHAMS, SIETSKE Sydtske Abrahams koper Brouwersstraat WZ 1605 228 486r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 21 1752 252 217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Heiligeweg 4 1754 253 181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Zuiderstraat 25 1757 254 77r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams verkoper Heiligeweg 4 1758 254 151r
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
ADAMS, ANTJE Anna Adams verkoper Vioolsteeg 1625 231 38r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1788 262 288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1799 265 169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 20 1808 268 128r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams huurder (p.j.) Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1779 259 179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1780 260 1r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper van 1/2 huis Molenpad 14 1785 261 305r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1789 263 96r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams bewoner Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams verkoper Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GRIETJE Grietie Adams huurder Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 6 1805 267 133r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V
ADAMS, HENDRIK wijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ 1730 247 333v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing koper huis, weefwinkel en hof Romastraat ZZ 1736 249 124v
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Hofstraat 27 1725 246 216v
ADAMS, HERE Here Adams korendrager koper huis Peterseliestraat 1725 246 243v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Romastraat NZ 1733 248 261r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woning Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
ADAMS, HERE Herre Adams korendrager koper woning Achterstraat 14 1745 251 75v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1749 251 260v
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams verkoper Achterstraat 14 1759 254 209r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 247v
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams erflater Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
ADAMS, JAN de weduwe van Jan Adam Gypsums naastligger ten oosten (zie AF: Gipson) Grote Kerkstraat 31oost 1645 235 168r
ADAMS, JAN Jan Adams koper huis, strekkende vanaf de haven zuidwaarts tot het huis en plaatske van Hendrick Noorderhaven 48 1629 232 108r
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
ADAMS, JAN gesterkt door Jan Adams Alemanssteeg 1632 233 61v
ADAMS, JAN burgerhopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Noorderhaven 50 1642 235 17r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun koper schuur Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
ADAMS, JAN de erfgenamen van Jan Adams naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1645 235 180r
ADAMS, JAN de gleybakkerij van wln. Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 1648 236 29v
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1652 236 184v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1652 236 184v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Lanen 64 1660 238 23v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz naastligger ten noorden Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 30 1803 266 191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson onbekend 1639 234 89r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper schuur of huis Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper 2 boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuid Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper kamer Kruisstraat NZ 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper lege plaats met bomen en planten Kruisstraat 5 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 5 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden Kruisstraat 5 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipson naastligger ten oosten Kruisstraat 3 1662 238 125r
ADAMS, JANKE het tuintje van Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1647 235 266v
ADAMS, JANKE het tuintje van Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1647 235 266v
ADAMS, JETSE Jetse Adams naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1706 244 315v
ADAMS, JETSE wijlen Jetse Adams Liemendijk ZZ 1714 245 214r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
ADAMS, KLAAS Claes Adams niaarnemer q.q. Zoutsloot 95 1630 232 158v
ADAMS, KLAAS Claes Adams koper huis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeft Lanen 45 de Blauwe Pot 1652 236 189r
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams mr. linnenwever koper twee kamers Lanen NZ 1680 241 70r
ADAMS, KORNELIS wijlen Cornelis Adams linnenwever verkoper Lanen NZ 1692 242 404r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper provisioneel huis Kleine Kerkstraat 1612 229 88r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper huis Noorderhaven 31 1612 229 118r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper huis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 39 de Drie Parochiekercken 1618 230 120r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1618 230 120r
ADAMS, REIER wijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voet verkoper Sint Odolphisteeg 5 1658 237 177r
ADAMS, STITTERT Stittert Adams schuitschipper naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1692 242 386r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe grootschipper verkoper Zuiderstraat 1737 249 160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe trekschipper koper huis Hoogstraat 18 1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe trekschipper verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1767 257 23r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe verkoper Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ADAMS, WOUTER Wolter Adams verkoper q.q. Rommelhaven 20 1612 229 86r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
ADOLFS, TRIJNTJE Trijn Adolphs koper Grote Ossenmarkt ZZ 1613 229 141v
AGES, Yurre? Ages , voor zijn kind houtmolenaar verkoper Franekereind 26 1669 239 36ra
AGES, Jottie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, Trijntgie Agges koper Zuiderplein 3 1611 229 36r
AGES, Ruyrtgie Agges koper Schritsen 62 1612 229 72r
AGES, Grolt Agges verkoper Rommelhaven ZZ 1692 242 403r
AGES, AAFKE Aef Agges koper onbekend OZ 1629 232 88v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper onbekend 1664 238 204r
AGES, AATJE Attje Ages koper Hoogstraat 4 1751 252 134v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
AGES, AATJE Attje Ages verwandelaar Hoogstraat 4 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages Lanen 40 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Lanen 40 1758 254 177r
AGES, AATJE Attie Ages koper Hoogstraat 45 1767 257 33v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderen Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderen Bildtstraat 21 1680 241 28ra
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
AGES, ANTJE vrijster Antje Aages verkoper Droogstraat 24 1665 239 32v
AGES, ANTJE Antje Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, AREND huis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1630 232 116v
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Brouwersstraat 25 1612 229 111v
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 15r
AGES, BEATRIX Beatrix Ages verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agema koper Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
AGES, BOTE Botte Ages verkoper Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, BROER Broer Aeges naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1631 233 25v
AGES, BROER Broer Ages naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1667 239 95v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend 1626 231 103v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huis Hofstraat NZ 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1679 241 58v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1707 245 25v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges verkoper Wortelstraat ZZ 1611 229 44v
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
AGES, DIRK Dirck Agges koper 1/2 kamer of oud brouwhuis onbekend 1613 229 154v
AGES, DIRK Dierck Agges verkoper onbekend 1617 230 80r
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Zuiderhaven 1 1677 240 252v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Voorstraat 37 1677 240 253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten zuiden Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen NZ 1677 240 254v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Lanen NZ 1677 240 254v
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
AGES, DOUWE Douue Agges verkoper Kerkpoortstraat 1613 229 134r
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 24 1665 239 32v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v
AGES, EEUWE Yeve Ages oud zoutmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
AGES, FEIKJE Feyckien Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huis Schritsen 23 1678 241 11v
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen 23 1680 241 114r
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 9 1734 248 285v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1737 249 205v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 242v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 243v
AGES, FOPPE Foppe Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolen Karremanstraat 27 1655 237 48r
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 27 1657 237 108v
AGES, FREERK wijlen Freerck Ages metselaar verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1658 237 142v
AGES, GEPKE Gepke Ages koper Noorderhaven 58 1760 254 260r
AGES, GREULT Greolt Aeges smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1655 237 38v
AGES, GREULT Greolt Ages koper huis Rommelhaven 2oost 1648 236 18v
AGES, GREULT Greolt Ages koper door niaar 3 kamers onbekend 1661 238 89v
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 4 1663 238 182r
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 4 1663 238 21ra
AGES, GREULT Greolt Agges koper door niaar Rommelhaven 4 1651 236 156v
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, HARMEN Harmen Aeges mr. brouwer koper huis Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
AGES, HARMEN burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achter Scheffersplein OZ 1723 246 169r
AGES, HARMEN Harmen Ages mr. brouwer verkoper Noorderhaven 113 1723 246 187r
AGES, HARMEN de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1729 247 252r
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages koper huis Lanen 31 1733 248 181v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
AGES, HARMEN Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17 1752 253 25v
AGES, HARMEN Harmen Agis mr. brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper Liemendijk 40 1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer Wasbleek ZZ 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 25 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 31 1766 256 151v
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Noordermolen 1 1809 268 326r
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 6 1809 268 326r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 87 1781 260 67r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 87 1781 260 118r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r
AGES, HIELKJE Hilck Ages geniaarde koper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
AGES, HINNE Henne Ages verkoper Noorderhaven 114 1701 244 107v
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47oost 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderstraat 1668 239 145v
AGES, IEME grondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IETJE Ytie Ages koper Achterstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ 1668 239 176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, JAN Jan Aages , c.u. wagenaar koper 2/3 huis voorheen schuur Droogstraat 24 1665 239 32v
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael Droogstraat 24 1672 240 81v
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v
AGES, JANKE de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
AGES, JANKE Jancke Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler koper huis Nieuwstraat 36 1687 242 206r
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaen Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u. geniaarde koper Nieuwstraat OZ 1703 244 224r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
AGES, JELTE Jelte Ages mr. brouwer en koopman verkoper Sint Odolphisteeg 6 1713 245 194r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 4 1709 245 97r
AGES, JETSKE Jets Agges koper Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v
AGES, KLAAS Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ 1625 231 40r
AGES, KLAAS achter herberg de Pauw Klaas Ages bootsman koper huis genaamd het Pauwestaartje Zuiderhaven 13 de Pauwenstaart 1780 259 250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitevoerder huurder Hondenstraat 10 1804 267 71r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 1 1752 252 197r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges grootschipper koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
AGES, METJE Mettje Ages koper Vijverstraat 24 1759 254 199r
AGES, METJE Mettje Ages verkoper Vijverstraat 24 1767 256 262r
AGES, MINKE Mintje Ages koper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
AGES, MINNE Minne Ages verkoper Nieuwstraat 30 1752 252 233v
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 48 1682 241 48va
AGES, PIETJE Pytertie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, PIETJE Pyter Ages huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Achterstraat 1611 229 24r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ 1614 229 232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten zuiden Liemendijk OZ 1614 229 232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper hoekhuis, loods, achterhuis en lege plaats Liemendijk OZ 1615 229 243r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Achterstraat OZ 1615 229 277r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ 1617 230 90r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 1617 230 91v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Lanen 84 1624 231 23r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein 1626 231 104v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Noordijs 1 1628 232 77r
AGES, SIEBRICHJE Sibrig Ages koper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
AGES, SIEMEN Symen Aeges , c.u. koper kamer Spinstraat 1655 237 35v
AGES, SIEMEN Symen Ages Nieuwstraat 58 1659 238 2ra
AGES, SIEMEN Symen Ages koper huis waar het Billandts Wapen uithangt Grote Kerkstraat 12 het Billandts Wapen 1670 239 216v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaar geniaarde koper Molenpad 14 1675 240 170v
AGES, SIEMEN de stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar verkoper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
AGES, SIEMEN Symen Ages koper provisioneel tuin met bomen en planten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1681 241 141v
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
AGES, SIEMEN de hof van Simon Ages naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1684 242 19r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ([staat: 1 gouden ducaton]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar Lanen 2 1690 242 309r
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmaker verkoper q.q. Brouwersstraat 1613 229 134r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. Voorstraat 91 1657 237 259r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. 1657 237 259r
AGES, SIEMEN de stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg 1671 240 34v
AGES, SIETSKE Sytske Ages koper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 14 1710 245 119r
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. koper huis waar de Gulden Handbijl uithangt, plaats, tuintje en noodstal Noordijs 25 de Gulden Handbijl 1661 238 91v
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. smid koper huis Hoogstraat 37 1668 239 161v
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid naastligger ten zuiden Noordijs 23 1669 239 179r
AGES, SJOERD Sioerd Ages smid naastligger ten noorden Noordijs 27 1667 239 18ra
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 1 1671 240 8va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Noordijs 25 1679 241 51r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Hoogstraat 24 1682 241 187r
AGES, SJOUKJE de weduwe van wijlen Sjouken Ages erflater Zuiderhaven 27 1730 247 326v
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.) Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
AGES, THOMAS de erfgenamen van Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 29 1697 243 287v
AGES, THOMAS Tomas Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 19 1732 248 165r
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
AGES, TRIJNTJE Tryn Agges koper kamer Sint Christoffelsteeg ZZ 1605 228 462v
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges koper kamer Lanen 1606 228 493v
AGES, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijn Agges eigenaar perceel onbekend 1606 228 525v
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
AGES, TRIJNTJE wijlen Trijncke Agges verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AISES, ARJEN weduwe en erven van Arien Ayses naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AISES, ARJEN weduwe en erven van Arien Ayses naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises Zuiderhaven 12 1713 245 189v
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises Zuiderhaven 14 1713 245 189v
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 46 1716 245 258v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman Bildtstraat 18 1725 246 222v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs OZ 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1728 247 134r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 44 1730 247 322v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Grutterstraat 5 1732 248 129r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 14 1732 248 131r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Vijverstraat NZ 1732 248 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper greidland 8 pm waarop huis, schuur en wagenhuis Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman Zuiderstraat 12 1749 252 24v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10 1728 247 74v
AISES, TRIJNTJE Trijnke Ayses verkoper Voorstraat 33 1606 228 512r
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 7 1684 242 2va
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper Zoutsloot 65 1802 266 82r
ALBERTS, Bartl Alberts bakker geniaarde koper Voorstraat 11west 1639 234 77r
ALBERTS, wijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v
ALBERTS, Mouike Alberts verkoper Kerkpad 34 1707 245 30v
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 44 1730 247 322v
ALBERTS, de weduwe van Syouck Albes naastligger ten oosten Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 1615 230 1r
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamer Zoutsloot 1 1728 247 95v
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheen verkoper Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
ALBERTS, AATJE jonge dochter Attje Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, AATJE Attie Alberts verkoper Zoutsloot 1 1629 232 99r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat 5 1728 247 116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever geniaarde koper Vijver 4 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, AGE als bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 70v
ALBERTS, AGE als bewoner de weduwe van Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1626 231 126r
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
ALBERTS, AGE de geabandonneerde boedel van Age Alberts mr. schoenmaker verkoper Hoogstraat 53 1764 256 51r
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker huurder gedeelte van het huis (p.j.) Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoemaker huurder Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
ALBERTS, ALBERT Albart Albarts naastligger ten westen Schritsen 64 1687 242 201v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT de koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis, plaats, put en bak met 2 kamers Schritsen 44 1671 240 46v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis met twee woningen er achter Schritsen 15 1683 241 246r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 15 1683 241 246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis Schritsen 62 1684 242 29v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper kamer Brouwersstraat 12noord_ 1685 242 80v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten oosten Schritsen 54 1692 243 12v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker koper hoekhuis met bottelarij ernaast Hofstraat NZ Bruinenbeerd 1695 243 130v
ALBERTS, ALBERT het huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1695 243 131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis of woning met een lege plaats en loods Schritsen 48 1697 243 294r
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakker eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten westen Schritsen 46 1717 245 300r
ALBERTS, ALBERT wijlen Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1761 255 68v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 4 1763 255 195r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potter mr. pottenbakker koper huis Brouwersstraat 12zuid_a 1691 242 342r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potter mr. pottenbakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_a 1691 242 342r
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u. galjootschipper koper huis Schritsen 47 1718 246 27r
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1723 246 175v
ALBERTS, ANTJE wijlen Antie Alberts verkoper Voorstraat 79 1691 242 24va
ALBERTS, ANTJE wijlen Antie Alberts verkoper Bargebuurt WZ 1691 242 24va
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts verkoper Kerkpoortstraat NZ 1736 249 128r
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 28 1758 254 137r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts dienstmaagd verkoper van 1/4 Hofstraat 21 1802 266 109r
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind ZZ 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind ZZ 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met lege plaats, tuin en hovinge Gardenierstraat 1628 232 75v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , c.u. koper huis Lanen NZ 1630 232 146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noorden Lanen NZ 1630 232 146v
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Weverstraat 1631 232 175r
ALBERTS, BEREND wijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1720 246 89r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 1724 246 197v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts bontwever koper huis Hoogstraat 49 1727 247 48v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts bontwever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Hoogstraat 47 1731 247 380v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
ALBERTS, BEREND Berend Alberts naastligger ten oosten Hoogstraat 47 1743 250 288v
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever Zoutsloot 25 1739 250 1ra
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, BEREND wijlen Berend Alberts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1802 266 80v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1802 266 90v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer koper huis Schritsen 48 1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v
ALBERTS, BIEUWE wijlen Bieuwe Alberts smakschipper verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 20 1726 246 285r
ALBERTS, DIENA Dina Alberts koper Heiligeweg 22 1748 251 229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo koper Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper Noordergrachtswal 1793 264 142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huis Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIRK wijlen Dirck Aberts erflater Noordijs 1627 232 21r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten buiten Harlingen 1633 233 101r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts koper door niaar huis met een gorterij daarachter Brouwersstraat 18 1708 245 49v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper Brouwersstraat 18 1708 245 56r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1740 250 105v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1750 252 50v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1761 255 104v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipper koper huis en tuintje Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden (p.j.) Lanen 21achter 1766 256 174r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstra varenspersoon Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
ALBERTS, DIRKJE haar dochter Dirkjen Alberts verkoper Rommelhaven 6 1782 260 274r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
ALBERTS, DIRKJE Dirkje Alberts koper Kruisstraat 3 1788 262 276av
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopman koper huis Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
ALBERTS, DOUWE de nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Alberts verkoper Nieuwstraat 1625 231 92v
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts huurder Hoogstraat 32 1733 248 275r
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts karreman gebruiker Lombardstraat 1 1733 248 276v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert koper 2/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkert oud opzichter verkoper Zoutsloot 41 1760 254 261v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 168v
ALBERTS, ENNE de lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 7 1630 232 149v
ALBERTS, EVA Eva Alberts koper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 21achter 1766 256 174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v
ALBERTS, FEITSE Fettje Alberts verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1730 247 346r
ALBERTS, FOLKERT de verkoper Volkert Alberts mr. metselaar naastligger ten westen Zoutsloot 65 1639 234 90r
ALBERTS, FOLKERT Volkert Alberts verkoper Zoutsloot 65 1639 234 90r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS wijlen Folkert Alberts Vos verkoper van 1/5 1659 238 3raa
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3raa
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts naastligger ten westen Zoutsloot 97 1782 260 166r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u. bontwever huurder 1 (p.j.) Kerkpoortstraat 14 1792 264 65v
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 195r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.u. koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc. verkoper Kruisstraat 13 1671 240 70v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GEERT de erven van Geert Alberts van Minden naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1685 242 5ra
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts koper huis Brouwersstraat 16 1742 250 227r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts mr. blauwverver afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 14 1749 251 279r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1749 251 279r
ALBERTS, GERLOF Gerloff Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1749 252 17v
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Wasbleek 1762 255 128v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten westen Brouwersstraat 18 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Zoutsloot 37 1768 257 63r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts verkoper Zoutsloot 33 1768 257 64v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Albarts naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts koper huis of twee kamers Zoutsloot 76 1612 229 112r
ALBERTS, GERRIT de kamer van Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 74 1626 231 149r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 74 1627 231 161r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. schilder huurder Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts huurder Noorderhaven 100 1735 249 88v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huis Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 6voor 1738 249 231r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. glasmaker Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1772 258 1r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 1 1774 258 148v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1779 259 187v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 3 1781 260 151v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1791 263 292r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopman verkoper Heiligeweg 54 1791 263 308v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts mr. verver en glasmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 5 1794 264 223r
ALBERTS, GOSLING Goslingh Albarts mr. chirurgus verkoper Liemendijk 1675 240 181r
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra verpachter grond Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra Hoogstraat 31 1683 241 259v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS het huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Noorderhaven 97achter de Wanne 1697 243 292v
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALBERTS, GRIETJE Grietje Albarts naastligger ten zuiden Lanen 20 1669 239 34va
ALBERTS, GRIETJE Grietje Alberts verkoper Schritsen 4 1681 241 173v
ALBERTS, GRIETJE Grietie Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1680 241 23ra
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts geniaarde koper Hoogstraat 28 1719 246 53v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts verkoper Wortelstraat 10 1722 246 141v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts koper Franekerpoort (gebied) 1723 246 164v
ALBERTS, HAIE Haye Alberts galjootschipper koper huis en tuin erachter (en 1 zilveren lepel) Zoutsloot 87 1725 246 220v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf naastligger ten westen Zoutsloot 89 1730 247 302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf galjootschipper verkoper Zoutsloot 87 1730 247 338v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts koper kamer en ledig plaatsje onbekend 1617 230 80r
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts , c.u. huurder beneden Hoogstraat 19 1753 253 103v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
ALBERTS, HARMEN de erfgenamen van Harmen Alberts kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krol mr. wever koper huis Hoogstraat 49 1691 242 352r
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts timmerman huurder (p.j.) Heiligeweg 15 1692 242 376v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts naastligger ten westen Schritsen 22 1703 244 209v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker koper huis Rommelhaven 2west 1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten westen Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK houtstek van Hendrik Alberts naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1729 247 268r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker verkoper Rommelhaven 5 1732 248 116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts mr. bontwever verkoper Hofstraat ZZ 1765 256 128v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1774 258 165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1772 258 2ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1801 265 294r
ALBERTS, HENDRIK de erfgenamen van Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 21 1803 266 308r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts koper Romastraat 4 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts verkoper Romastraat 4 1810 269 81r
ALBERTS, HILTJE Hil Alberts verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1738 250 1r
ALBERTS, HISKE Hiske Alberts verkoper van 1/2 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Molenpad 11 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALBERTS, HUBERT wijlen Huibert Alberts erflater Zoutsloot 49 1732 248 78v
ALBERTS, IESKJE Jieskjen Alberts Voorstraat 82 1785 261 5ra
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts verkoper Voorstraat 5 1734 248 314r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts koper Zoutsloot NZ 1755 253 198r
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1657 237 110r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Lanen 91 1614 229 187v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1614 229 218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen OZ 1615 229 276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1626 231 104r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v
ALBERTS, JAKOB wijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een lege plaats Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB de kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren Zoutsloot 1 1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker verkoper Heiligeweg 34 1685 242 71r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Wynalda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huis Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts huurder Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts Wynalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1706 244 340r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1707 245 8v
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
ALBERTS, JAKOB de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB het huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoon koper woning Hofstraat 27 1731 247 380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1733 248 265r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 1690 242 312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1 1690 242 313r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56noordw 1721 246 100r
ALBERTS, JAN Jan Albarts naastligger Heiligeweg 22 1642 235 14v
ALBERTS, JAN Jan Albarts koper kamer Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1613 229 150r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1616 230 49r
ALBERTS, JAN het huis van Jan Alberts turfmeter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger Heiligeweg 22 1636 234 5v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v
ALBERTS, JAN de tuin van Jan Alberts naastligger ten westen 2 1645 235 178r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v
ALBERTS, JAN de kamer van Jan Alberts turfmeter naastligger ten oosten Peterseliestraat 1656 237 65v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1657 237 127v
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
ALBERTS, JAN het huis van wijlen Jan Alberts naastligger Heiligeweg 24 1669 239 198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend 1680 241 67v
ALBERTS, JAN Jan Alberts kramer verkoper Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
ALBERTS, JAN de erfgenamen van Jan Alberts naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1683 242 1v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u. bontwever koper huis off woning Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 23 1724 246 198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen 21 1725 246 237v
ALBERTS, JAN Jan Alberts bontwever verkoper van 1/4 Kruisstraat 12 1728 247 70r
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman verkoper Schritsen 23 1731 248 20v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19 1731 248 39v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever huurder (p.j.) Nieuwstraat OZ 1742 250 253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman koper huis Lanen 85oost de Morgenster 1751 252 114r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
ALBERTS, JAN Jan Alberts zeeman verkoper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman verkoper Lanen 85oost 1770 257 147v
ALBERTS, JAN Jan Alberts lands opzichter huurder (p.j.) Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, JANKE Janke Alberts koper Voorstraat 32 1705 244 281v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Voorstraat 34 1717 245 297v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
ALBERTS, JANKE Janke Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts koper Hofstraat 47oost 1746 251 141v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts koper Hofstraat 47west 1764 256 63v
ALBERTS, JANKE wijlen Janneke Alberts erflater Hofstraat 47oost 1790 263 204r
AKKER, JANKE ALBERTS de uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1730 247 312v
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg 1658 237 162r
ALBERTS, JEEN vrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, JELLE Jelle Alberts , c.u. en c.soc huurder Brouwersstraat 17 1726 246 250v
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts huurder Romastraat NZ 1741 250 175r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 1 1729 247 254v
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper huis en ledige plaats Lanen 64 1717 245 285r
ALBERTS, JOB Joop Alberts naastligger ten oosten Liemendijk 1630 232 145v
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v
ALBERTS, JOCHEM Jochum Alberts , c.u. huurder achterste deel Rozengracht 7 1802 266 130r
ALBERTS, JOEKE Joecke Alberts , c.u. zeevarende koper huis met een tuin daaragter Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, JOEKE de erfgenamen van Joecke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
ALBERTS, JOEKE de erfgenamen van Joecke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Romastraat ZZ 1775 258 218r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts oud schipper op Bolsward koper huis Heiligeweg 13 1775 258 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 15 1776 258 249r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts wijdschipper verkoper Heiligeweg 13 1776 259 14v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1778 259 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper woning Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1780 259 245r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1780 259 290v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1783 261 100r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Romastraat ZZ 1783 261 118r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1787 262 174v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1787 262 214r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1788 262 261r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper Herenwaltje 9 1789 263 86r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker geniaarde koper Nieuwstraat 1789 263 124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1789 263 154r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 7 1790 263 211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 9 1790 263 211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper koper huis Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts mr. schipper verkoper Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 7 1791 263 342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 9 1791 263 342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1794 264 172v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1796 265 8v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 82 1797 265 44r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1798 265 119r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Heiligeweg 26 1799 265 196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper verkoper Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekveerschipper op Franeker verkoper Weeshuisstraat 11 1800 265 225v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1800 265 232v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 253r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 1 1802 266 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts trekschipper op Franeker huurder (p.j.) Heiligeweg 1west 1807 267 293v
ALBERTS, KLAAS Claes Albarts , c.u. koper houtstek met een kamer Zuiderhaven ZZ 1642 235 11r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts slotmaker verkoper Schritsen 41 1627 232 23v
ALBERTS, KLAAS wijlen Claes Alberts bezemmaker erflater Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
ALBERTS, KLAAS het huis van Claes Alberts naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1628 232 40r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts bezemmaker Kleine Kerkstraat 1628 232 40r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts bezemmaker Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts bezemmaker Grote Kerkstraat 1628 232 40r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts bezemmaker Grote Kerkstraat 1628 232 40r
ALBERTS, KLAAS erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 36 1631 232 174v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
ALBERTS, KLAASKE weduwe Claescke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1613 229 140r
ALBERTS, KLAASKE Claescke Alberts verkoper Zoutsloot ZZ 1613 229 140r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje 1613 229 159v
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje 1613 229 159v
ALBERTS, KLAASKE weduwe Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje 1613 229 168r
ALBERTS, KLAASKE weduwe Claeske Alberts naastligger ten zuiden Herenwaltje 1613 229 168r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje 1613 229 168r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts naastligger ten noorden Herenwaltje 1625 231 35r
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts naastligger ten noorden onbekend 1625 231 63r
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts naastligger ten oosten Kerkpad 3 1632 233 44r
ALBERTS, KLAASKE de hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1632 233 44r
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts koper Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Lanen 40 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3raa
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3raa
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
ALBERTS, LEENTJE meerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts koper Moriaanstraat 1 1696 243 240r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Hofstraat 1614 229 226r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Noorderhaven 103 1751 252 144v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zoutsloot 25 1757 254 53v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, LIJSBET wijlen Lijsbet Alberts erflater Zoutsloot 25 1798 265 104r
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter 1627 231 170v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter 1630 232 154v
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 15 1729 247 281r
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg NZ 1739 250 9v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Wasbleek 2 1739 250 14v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper Oosterkeetstraat 1701 244 100v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts mr. bakker verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, MARTJEN Martien Alberts koper 1/2 huis met een klein plaatske Sint Jacobstraat 1612 229 104r
ALBERTS, MARTJEN Martgien Alberts koper Sint Odolphisteeg OZ 1617 230 99r
ALBERTS, MARTJEN Martijntie Alberts verkoper Schritsen 15achter 1628 232 42r
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 95r
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west 1689 242 262v
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 5va
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra verkoper Franekereind 36 1709 245 78v
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s. commissaris van de grouue waren verkoper Lanen 71een_ac 1646 235 225v
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts koper Heiligeweg 27a 1701 244 132v
ALBERTS, MINKE wijlen Meinske Alberts verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2) Heiligeweg 27a 1727 246 315v
ALBERTS, MINKE Minke Alberts Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1791 263 369r
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 202v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat NZ 1734 248 338r
ALBERTS, OTTE Otto Alberts Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 8 1791 263 305r
ALBERTS, PIETER Pyter Albarts , c.u. koper huis waar de Swarte Ruyter uithangt Sint Jacobstraat 4 de Swarte Ruyter 1643 235 91r
ALBERTS, PIETER Pytter Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
ALBERTS, PIETER wijlen Pyter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1761 255 72v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker huurder pakhuis beneden Zuiderhaven 49 1774 258 192v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1777 259 60r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1783 261 68v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Hofstraat 23 1784 261 181r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts zeepziedersknecht koper huis Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
ALBERTS, PIETER de erfgenamen van Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1791 263 336r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. kuiper verkoper Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
ALBERTS, PIETER de erfgenamen van Pieter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1800 265 218v
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra mr. sleefmaker geniaarde koper Schritsen 2 1783 261 60r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u. mr. sleefmaker naastligger ten zuiden Schritsen 2 1783 261 60r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Noorderkade 13 1680 241 79v
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Vijver WZ 1680 241 80r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Zuiderhaven 13 1680 241 80v
ALBERTS, POPPE de weduwe van Poppe Alberts naastligger ten oosten Schritsen 56 1702 244 171v
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Schritsen 56 1702 244 180r
ALBERTS, POPPE de weduwe van Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u. verkoper Liemendijk 1666 239 46v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u. koper huis met plaats en 1/2 steeg Liemendijk 1657 237 135v
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts naastligger ten oosten Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts verkoper Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Hulstcamp verkoper Hoogstraat 1 1708 245 312r
ALBERTS, RINSKE wijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, RINTJE de nagelaten zoon van Rintje Albarts verkoper Lanen 46 1665 239 2va
ALBERTS, ROMKE Rompcke Albarts koper huis Voorstraat 66 1635 233 166v
ALBERTS, ROMKE de kopers Romcke Albarts , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 66 1635 233 166v
ALBERTS, ROMKE Romke Albarts naastligger ten westen