Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
AKKRINGA, JAN E. Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v0
AKKRINGA, JAN E. Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v0
AKKRINGA, JAN E. Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 5west 1777 259 28v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers koper Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers koper Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers koper Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r0
EDGERS, DOUWE wijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26 1629 232 81v0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid 1662 238 132r0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r0
EDGERS, DOUWE wijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26 1629 232 81v0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid 1662 238 132r0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r0
EDGERS, DOUWE wijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26 1629 232 81v0
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid 1662 238 132r0
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v0
TADEMA, EVERT EDGERS de boedel van wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker verkoper Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v0
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v0
TADEMA, EVERT EDGERS de boedel van wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker verkoper Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v0
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v0
TADEMA, EVERT EDGERS de boedel van wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker verkoper Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
EDGERS, JETSKE de erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1623 230 346v0
EDGERS, JETSKE de erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1623 230 346v0
EDGERS, JETSKE de erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1623 230 346v0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. compasseur verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. kompasmaker verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edgers verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. compasseur verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. kompasmaker verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edgers verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. compasseur verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. kompasmaker verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edgers verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u. schooldienaar geniaarde koper Vijversteeg 2 1741 250 179r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeester koper huis Hondenstraat 8 1751 252 104v0
EDGERS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edsgers schoolmeester verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u. schooldienaar geniaarde koper Vijversteeg 2 1741 250 179r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeester koper huis Hondenstraat 8 1751 252 104v0
EDGERS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edsgers schoolmeester verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u. schooldienaar geniaarde koper Vijversteeg 2 1741 250 179r0
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeester koper huis Hondenstraat 8 1751 252 104v0
EDGERS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edsgers schoolmeester verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, SIEUWKE Syucke Edgers verkoper Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s. huurder Lanen 40 1762 255 145r0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s. huurder Lanen 40 1762 255 145r0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s. huurder Lanen 40 1762 255 145r0
EDGERS, WOPKE wijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 19 1774 258 181r0
EDGERS, WOPKE wijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 19 1774 258 181r0
EDGERS, WOPKE wijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 19 1774 258 181r0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1627 232 9r0
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r0
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r0
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r0
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 74 1636 233 180r0
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 74 1636 233 180r0
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 74 1636 233 180r0
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper Liemendijk NZ 1630 232 133v0
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper Liemendijk NZ 1630 232 133v0
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper Liemendijk NZ 1630 232 133v0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven 1600 228 218r0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven 1600 228 218r0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven 1600 228 218r0
EEBES, KORNELIS de hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 27 1631 232 187r0
EEBES, KORNELIS de hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 27 1631 232 187r0
EEBES, KORNELIS de hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 27 1631 232 187r0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Rozengracht 24oost_achter 1660 238 58r0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Rozengracht 24oost_achter 1660 238 58r0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v0
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Rozengracht 24oost_achter 1660 238 58r0
EEBES, RIEMKJE wijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, RIEMKJE wijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, RIEMKJE wijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes bruidegom 1601 228 262r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u. mr. kistmaker verkoper Karremanstraat 30 1643 235 86r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes bruidegom 1601 228 262r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u. mr. kistmaker verkoper Karremanstraat 30 1643 235 86r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes bruidegom 1601 228 262r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u. mr. kistmaker verkoper Karremanstraat 30 1643 235 86r0
EEBES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1729 247 238v0
EEBES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1729 247 238v0
EEBES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1729 247 238v0
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs 8 1739 250 25v0
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs 8 1739 250 25v0
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs 8 1739 250 25v0
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt Noorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen 1598 228 99v0
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt Noorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen 1598 228 99v0
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt Noorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen 1598 228 99v0
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v0
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 58 1702 244 154v0
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 58 1702 244 154v0
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 58 1702 244 154v0
EEDES, AALTJE wijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r0
EEDES, AALTJE wijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r0
EEDES, AALTJE wijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r0
EEDES, AATJE wijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 58 1618 230 133v0
EEDES, AATJE wijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 58 1618 230 133v0
EEDES, AATJE wijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 58 1618 230 133v0
EEDES, ANTJE Anna Edes koper Voorstraat 95 1598 228 115v0
EEDES, ANTJE Anna Edes koper Voorstraat 95 1598 228 115v0
EEDES, ANTJE Anna Edes koper Voorstraat 95 1598 228 115v0
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 36 1600 228 233r0
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 36 1600 228 233r0
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 36 1600 228 233r0
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat 7 1656 237 70v0
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat 7 1656 237 70v0
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat 7 1656 237 70v0
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegen Zuiderhaven 29 1625 231 80r0
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegen Zuiderhaven 29 1625 231 80r0
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegen Zuiderhaven 29 1625 231 80r0
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Grietie Edes niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r0
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot NZ 1642 235 31v0
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot NZ 1642 235 31v0
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot NZ 1642 235 31v0
EEDES, HENDRIK Hendrick Eedes , vrijgezel verkoper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, HENDRIK Hendrick Eedes , vrijgezel verkoper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, HENDRIK Hendrick Eedes , vrijgezel verkoper Lanen 58 1681 241 142v0
EEDES, HIBBE de weduwe van wijlen Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3 1655 237 18r0
EEDES, HIBBE de weduwe van wijlen Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3 1655 237 18r0
EEDES, HIBBE de weduwe van wijlen Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3 1655 237 18r0
EEDES, HIELKE Hylcke Edis naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1626 231 121r0
EEDES, HIELKE Hylcke Edis naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1626 231 121r0
EEDES, HIELKE Hylcke Edis naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1626 231 121r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis koper 2/3 huis Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis koper 2/3 huis Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis koper 2/3 huis Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v0
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper eeuwige rente van 10-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 5-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 2-17-08 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 3-10-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper eeuwige rente van 10-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 5-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 2-17-08 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 3-10-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper eeuwige rente van 10-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 5-00-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 2-17-08 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 3-10-00 cg ([voor alle grondpachten in deze akte]) Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
EEDES, JAN Jan Edes koper huis daer den Exter uuthanght, met het kamertje ten oosten Hofstraat NZ de Ekster 1627 232 24r0
EEDES, JAN de weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 202r0
EEDES, JAN Jan Edes koper huis daer den Exter uuthanght, met het kamertje ten oosten Hofstraat NZ de Ekster 1627 232 24r0
EEDES, JAN de weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 202r0
EEDES, JAN Jan Edes koper huis daer den Exter uuthanght, met het kamertje ten oosten Hofstraat NZ de Ekster 1627 232 24r0
EEDES, JAN de weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 202r0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v0
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslager naastligger ten westen Hofstraat 1633 233 95r0
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslager naastligger ten westen Hofstraat 1633 233 95r0
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslager naastligger ten westen Hofstraat 1633 233 95r0
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a. mr. chirurgijn huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga) Lanen 39 1617 230 101v0
EEDES, JAN Jan Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Lanen NZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijverstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a. mr. chirurgijn huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga) Lanen 39 1617 230 101v0
EEDES, JAN Jan Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Lanen NZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijverstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a. mr. chirurgijn huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga) Lanen 39 1617 230 101v0
EEDES, JAN Jan Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Lanen NZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijverstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v0
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v0
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v0
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r0
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r0
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r0
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v0
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v0
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v0
EEDES, KORNELIS nu Cornelis Edes Feytema naastligger ten westen Voorstraat 58 1611 229 11r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v0
EEDES, KORNELIS het huis van Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1612 229 78v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1612 229 84v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1613 229 148r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver]) Noorderhaven 112 1619 230 167v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (volgens AF gehuwd 14-11-1627) Kerkpoortstraat 9twee_achter 1622 230 327r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS nu Cornelis Edes Feytema naastligger ten westen Voorstraat 58 1611 229 11r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v0
EEDES, KORNELIS het huis van Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1612 229 78v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1612 229 84v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1613 229 148r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver]) Noorderhaven 112 1619 230 167v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (volgens AF gehuwd 14-11-1627) Kerkpoortstraat 9twee_achter 1622 230 327r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS nu Cornelis Edes Feytema naastligger ten westen Voorstraat 58 1611 229 11r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v0
EEDES, KORNELIS het huis van Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1612 229 78v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1612 229 84v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1613 229 148r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver]) Noorderhaven 112 1619 230 167v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (volgens AF gehuwd 14-11-1627) Kerkpoortstraat 9twee_achter 1622 230 327r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarnemer Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema gebruiker Kerkpoortstraat NZ 1625 231 81v0
EEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Edis Feytema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarnemer Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema gebruiker Kerkpoortstraat NZ 1625 231 81v0
EEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Edis Feytema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1619 230 189v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarnemer Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema gebruiker Kerkpoortstraat NZ 1625 231 81v0
EEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Edis Feytema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 1v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 4v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 50v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 1v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 4v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 50v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 1v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 4v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 50v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 20 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1620 230 215r0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20 1808 268 94r0
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20 1808 268 94r0
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20 1808 268 94r0
EEDES, MARTEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1654 236 261v0
EEDES, MARTEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1654 236 261v0
EEDES, MARTEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1654 236 261v0
EEDES, MARTJEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1656 237 100r0
EEDES, MARTJEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1656 237 100r0
EEDES, MARTJEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat 10 1656 237 100r0
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sorore naastligger ten zuiden Noordijs 3 1622 230 317v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 5 1626 231 100r0
EEDES, REIN de loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagie Droogstraat 45 1628 232 60v0
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Droogstraat 45 1633 233 111v0
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sorore naastligger ten zuiden Noordijs 3 1622 230 317v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 5 1626 231 100r0
EEDES, REIN de loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagie Droogstraat 45 1628 232 60v0
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Droogstraat 45 1633 233 111v0
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sorore naastligger ten zuiden Noordijs 3 1622 230 317v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 5 1626 231 100r0
EEDES, REIN de loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 3achter 1626 231 110v0
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagie Droogstraat 45 1628 232 60v0
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Droogstraat 45 1633 233 111v0
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur Voorstraat 14 1633 233 89v0
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur Voorstraat 14 1633 233 89v0
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur Voorstraat 14 1633 233 89v0
EEDES, REIN de hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 39 1630 232 145r0
EEDES, REIN burgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 15 1635 233 157r0
EEDES, REIN de hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 39 1630 232 145r0
EEDES, REIN burgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 15 1635 233 157r0
EEDES, REIN de hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 39 1630 232 145r0
EEDES, REIN burgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 15 1635 233 157r0
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v0
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v0
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes verpachter grond Noorderhaven 110 1616 230 27v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes verpachter grond Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r0
EEDES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sibrant Edes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 37r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes verpachter grond Noorderhaven 110 1616 230 27v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes verpachter grond Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r0
EEDES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sibrant Edes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 37r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes verpachter grond Noorderhaven 110 1616 230 27v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes verpachter grond Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r0
EEDES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sibrant Edes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 37r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg 2 1631 232 170r0
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytema verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytema verpachter grond ([staat: gulden]) Roeperssteeg OZ 1622 230 296r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN de kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytema verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1627 232 29r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema koper Rozengracht 26 1630 232 165v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema verkoper Hondenstraat 13 1634 233 148r0
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytema verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytema verpachter grond ([staat: gulden]) Roeperssteeg OZ 1622 230 296r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN de kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytema verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1627 232 29r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema koper Rozengracht 26 1630 232 165v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema verkoper Hondenstraat 13 1634 233 148r0
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytema verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytema verpachter grond ([staat: gulden]) Roeperssteeg OZ 1622 230 296r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN de kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytema verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1627 232 29r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Voorstraat 61 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg 2 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Noorderhaven 106 1628 232 71r0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema koper Rozengracht 26 1630 232 165v0
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v0
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema verkoper Hondenstraat 13 1634 233 148r0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema verpachter grond Lanen 83oost 1619 230 161v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema verpachter grond Lanen 83oost 1619 230 161v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema verpachter grond Lanen 83oost 1619 230 161v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Noorderhaven 112 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v0
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v0
FEITEMA, SIEBREN EEDES wijlen Sybrant Edis Feitema verkoper Simon Stijlstraat 4 1626 231 125r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES wijlen Sybrant Edis Feitema verkoper Simon Stijlstraat 4 1626 231 125r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES wijlen Sybrant Edis Feitema verkoper Simon Stijlstraat 4 1626 231 125r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Roeperssteeg 2 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
EEDES, SIEBRICHJE Sibrich Edis naastligger ten noorden Lanen 83oost 1620 230 256r0
EEDES, SIEBRICHJE Sibrich Edis naastligger ten noorden Lanen 83oost 1620 230 256r0
EEDES, SIEBRICHJE Sibrich Edis naastligger ten noorden Lanen 83oost 1620 230 256r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r0
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijster koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsje Weverstraat 1619 230 173r0
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijster koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsje Weverstraat 1619 230 173r0
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijster koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsje Weverstraat 1619 230 173r0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1793 264 79v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1802 266 68v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1793 264 79v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1802 266 68v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1793 264 79v0
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1802 266 68v0
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost 1598 228 102r0
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r0
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost 1598 228 102r0
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r0
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost 1598 228 102r0
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r0
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaats in de noorder nieuwestad 1618 230 151r0
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaats in de noorder nieuwestad 1618 230 151r0
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaats in de noorder nieuwestad 1618 230 151r0
EELKES, Rins ? Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat 4oost 1711 245 161r0
EELKES, Emmeric Eelckes verkoper Romastraat 4oost 1718 246 30r0
EELKES, Rins ? Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat 4oost 1711 245 161r0
EELKES, Emmeric Eelckes verkoper Romastraat 4oost 1718 246 30r0
EELKES, Rins ? Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat 4oost 1711 245 161r0
EELKES, Emmeric Eelckes verkoper Romastraat 4oost 1718 246 30r0
EELKES, Wissel Elckes koper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, Wissel Elckes koper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, Wissel Elckes koper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg 1599 228 142v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1605 228 443v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r0
EELKES, ALEF grondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg 1599 228 142v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1605 228 443v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r0
EELKES, ALEF grondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg 1599 228 142v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v0
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1605 228 443v0
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r0
EELKES, ALEF grondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r0
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes huurder Lanen 45 1809 268 198v0
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes huurder Lanen 45 1809 268 198v0
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes huurder Lanen 45 1809 268 198v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen Schritsen 53 1738 249 355v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker aanhandelaar huis en tuintje Noorderhaven 65 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verwandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4 Lanen 62 1741 250 179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 34 1749 252 6v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1749 252 6v0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen Schritsen 53 1738 249 355v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker aanhandelaar huis en tuintje Noorderhaven 65 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verwandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4 Lanen 62 1741 250 179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 34 1749 252 6v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1749 252 6v0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen Schritsen 53 1738 249 355v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker aanhandelaar huis en tuintje Noorderhaven 65 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verwandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4 Lanen 62 1741 250 179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 34 1749 252 6v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1749 252 6v0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKES, ANNE de weduwe van wijlen Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r0
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannus crediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 10 1615 229 282v0
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannus crediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 10 1615 229 282v0
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannus crediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 10 1615 229 282v0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, ANTJE Antie Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, ANTJE Antie Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
EELKES, ANTJE Antie Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1622 230 323r0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32 1628 232 52r0
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma koper Zoutsloot 119 1700 244 65v0
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma koper Zoutsloot 119 1700 244 65v0
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma koper Zoutsloot 119 1700 244 65v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v0
EELKES, AREND burgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ 1723 246 165v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v0
EELKES, AREND burgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ 1723 246 165v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v0
EELKES, AREND burgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ 1723 246 165v0
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 6 1703 244 210r0
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 6 1703 244 210r0
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 6 1703 244 210r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20 1707 245 16r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1653 236 244r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1654 236 265r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1656 237 78v0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1659 237 239r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1653 236 244r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1654 236 265r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1656 237 78v0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1659 237 239r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1653 236 244r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1654 236 265r0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1656 237 78v0
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1659 237 239r0
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamer Lanen NZ 1644 235 136r0
EELKES, DIRK wijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 41 1711 245 163r0
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamer Lanen NZ 1644 235 136r0
EELKES, DIRK wijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 41 1711 245 163r0
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamer Lanen NZ 1644 235 136r0
EELKES, DIRK wijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 41 1711 245 163r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Werfpad 1757 254 57v0
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Werfpad 1764 256 23r0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u. verkoper Zoutsloot 102 1668 239 166v0
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdrager koper twee huisjes of kamers Zoutsloot 96 1668 239 167v0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u. verkoper Zoutsloot 102 1668 239 166v0
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdrager koper twee huisjes of kamers Zoutsloot 96 1668 239 167v0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v0
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v0
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u. verkoper Zoutsloot 102 1668 239 166v0
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdrager koper twee huisjes of kamers Zoutsloot 96 1668 239 167v0
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v0
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. turfdrager verkoper Zoutsloot 96 1674 240 166v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. turfdrager verkoper Zoutsloot 96 1674 240 166v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v0
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. turfdrager verkoper Zoutsloot 96 1674 240 166v0
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q. koper kamer Romastraat 6 1653 236 240r0
EELKES, DOETJE de kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1661 238 110v0
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1664 238 225r0
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q. koper kamer Romastraat 6 1653 236 240r0
EELKES, DOETJE de kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1661 238 110v0
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1664 238 225r0
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q. koper kamer Romastraat 6 1653 236 240r0
EELKES, DOETJE de kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1661 238 110v0
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1664 238 225r0
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1660 238 60v0
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1660 238 60v0
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1660 238 60v0
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r0
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r0
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r0
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxt luitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteit koper huis en erf Voorstraat 60 1792 264 58r0
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxt luitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteit koper huis en erf Voorstraat 60 1792 264 58r0
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxt luitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteit koper huis en erf Voorstraat 60 1792 264 58r0
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit koper Vijver 4 1786 262 91v0
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit koper Vijver 4 1786 262 91v0
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit koper Vijver 4 1786 262 91v0
EELKES, EELKE Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKE Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKE Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 13 1709 245 100v0
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 13 1714 245 211v0
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 13 1709 245 100v0
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 13 1714 245 211v0
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 13 1709 245 100v0
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 13 1714 245 211v0
EELKES, FEIE Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v0
EELKES, FEIE Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v0
EELKES, FEIE Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r0
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r0
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v0
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v0
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v0
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes verkoper Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes verkoper Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes verkoper Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EELKES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59 1718 246 23r0
EELKES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59 1718 246 23r0
EELKES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59 1718 246 23r0
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huis Zoutsloot 1 1671 240 63r0
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huis Zoutsloot 1 1671 240 63r0
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huis Zoutsloot 1 1671 240 63r0
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat 1651 236 146v0
EELKES, GRIETJE Grietie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1684 242 3ra0
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 163r0
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat 1651 236 146v0
EELKES, GRIETJE Grietie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1684 242 3ra0
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 163r0
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat 1651 236 146v0
EELKES, GRIETJE Grietie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1684 242 3ra0
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 163r0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. koper kamer Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. verwandelaar Kruisstraat 3west 1650 236 123v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. koper kamer Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. verwandelaar Kruisstraat 3west 1650 236 123v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. koper kamer Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. verwandelaar Kruisstraat 3west 1650 236 123v0
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r0
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 18voor 1780 259 271v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 18voor 1780 259 271v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 18voor 1780 259 271v0
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v0
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Vijversteeg 6 1728 247 69r0
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Vijversteeg 6 1728 247 69r0
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Vijversteeg 6 1728 247 69r0
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Nutstraat 2 1747 251 192v0
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven verkoper Lanen 75 1809 268 193r0
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven verkoper Lanen 75 1809 268 193r0
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven verkoper Lanen 75 1809 268 193r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r0
EELKES, IESE vrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, IESE vrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, IESE vrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat 19 1696 243 226v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat 19 1696 243 226v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1680 241 109v0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r0
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat 19 1696 243 226v0
EELKES, IETJE Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v0
EELKES, IETJE Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v0
EELKES, IETJE Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v0
EELKES, IETJE Yttie Elckes koper Zuiderstraat 19 1685 242 61r0
EELKES, IETJE Yttie Elckes koper Zuiderstraat 19 1685 242 61r0
EELKES, IETJE Yttie Elckes koper Zuiderstraat 19 1685 242 61r0
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1686 242 125v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 3 1719 246 44r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1686 242 125v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 3 1719 246 44r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1686 242 125v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 3 1719 246 44r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1 1694 243 92r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamer Nieuwstraat 1 1700 244 81v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1720 246 70v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1 1694 243 92r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamer Nieuwstraat 1 1700 244 81v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1720 246 70v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1 1694 243 92r0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamer Nieuwstraat 1 1700 244 81v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1720 246 70v0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 1 1647 235 260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u. koper huis Hofstraat 41 1660 238 22r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 1 1647 235 260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u. koper huis Hofstraat 41 1660 238 22r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 1 1647 235 260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u. koper huis Hofstraat 41 1660 238 22r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper huis Zoutsloot 40 1760 255 23r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper door niaar huis Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1785 261 276r0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1788 263 54r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper huis Zoutsloot 40 1760 255 23r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper door niaar huis Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1785 261 276r0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1788 263 54r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper huis Zoutsloot 40 1760 255 23r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper door niaar huis Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1779 259 200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 15 1782 260 172v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Nieuweweg 17 1782 260 173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1785 261 276r0
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1788 263 54r0
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krol geniaarde koper Weverstraat 1656 237 73r0
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krol geniaarde koper Weverstraat 1656 237 73r0
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krol geniaarde koper Weverstraat 1656 237 73r0
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra0
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra0
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes , minderjarige koper huis en tuintje Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKES, JELLE verkopers zoon Jelle Eelkes , c.u. mr. huistimmerman bewoner Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes , minderjarige koper huis en tuintje Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKES, JELLE verkopers zoon Jelle Eelkes , c.u. mr. huistimmerman bewoner Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes , minderjarige koper huis en tuintje Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKES, JELLE verkopers zoon Jelle Eelkes , c.u. mr. huistimmerman bewoner Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v0
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes koper Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes , voor zich en haar kinderen verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1680 241 74v0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes koper Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes , voor zich en haar kinderen verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1680 241 74v0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes koper Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v0
EELKES, JELTJE Jel Eelckes , voor zich en haar kinderen verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1680 241 74v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ 1741 250 150r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ 1741 250 150r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ 1741 250 150r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoper verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes mr. brouwer verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoper verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes mr. brouwer verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoper verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes mr. brouwer verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v0
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooper mr. pannenbakker verkoper Lanen 7 1743 250 296v0
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooper mr. pannenbakker verkoper Lanen 7 1743 250 296v0
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooper mr. pannenbakker verkoper Lanen 7 1743 250 296v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma koopman geniaarde koper q.q. Voorstraat 40 1682 241 220v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma koopman geniaarde koper q.q. Voorstraat 40 1682 241 220v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma koopman geniaarde koper q.q. Voorstraat 40 1682 241 220v0
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lolck Eelckes verkoper Kruisstraat NZ 1625 231 74r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lolck Eelckes verkoper Kruisstraat NZ 1625 231 74r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r0
EELKES, LOLKJE Lolck Eelckes verkoper Kruisstraat NZ 1625 231 74r0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper van 2/3 Schritsen 17 1750 252 99r0
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Lanen 2 1756 254 41r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16 1757 254 90r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v0
EELKES, PIER de weduwe van wijlen Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper van 2/3 Schritsen 17 1750 252 99r0
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Lanen 2 1756 254 41r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16 1757 254 90r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v0
EELKES, PIER de weduwe van wijlen Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper van 2/3 Schritsen 17 1750 252 99r0
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r0
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Lanen 2 1756 254 41r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16 1757 254 90r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r0
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost 1782 260 170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Nieuweweg 19 1782 260 174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Nieuweweg 21 1782 260 175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v0
EELKES, PIER de weduwe van wijlen Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes koper huis Hoogstraat 16 1624 230 387r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1630 232 115r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1630 232 115r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes koper huis Hoogstraat 16 1624 230 387r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1630 232 115r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1630 232 115r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes koper huis Hoogstraat 16 1624 230 387r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1630 232 115r0
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1630 232 115r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66 1640 234 94r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16 1640 234 94r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1730 247 379r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman koper huis Lanen 66 1739 250 6r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. timmerman naastligger ten oosten Lanen 64 1742 250 276v0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman verkoper Lanen 66 1750 252 100r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. huistimmerman koper huis met weefwinkel Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1753 253 76v0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1757 254 78v0
EELKES, PIETER Pytter Eelkes huistimmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. huistimmerman verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66 1640 234 94r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16 1640 234 94r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1730 247 379r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman koper huis Lanen 66 1739 250 6r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. timmerman naastligger ten oosten Lanen 64 1742 250 276v0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman verkoper Lanen 66 1750 252 100r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. huistimmerman koper huis met weefwinkel Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1753 253 76v0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1757 254 78v0
EELKES, PIETER Pytter Eelkes huistimmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. huistimmerman verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66 1640 234 94r0
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16 1640 234 94r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1730 247 379r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman koper huis Lanen 66 1739 250 6r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. timmerman naastligger ten oosten Lanen 64 1742 250 276v0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman verkoper Lanen 66 1750 252 100r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. huistimmerman koper huis met weefwinkel Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1753 253 76v0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1757 254 78v0
EELKES, PIETER Pytter Eelkes huistimmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. huistimmerman verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKES, PIETJE Pytie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, PIETJE Pytie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, PIETJE Pytie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r0
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v0
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes mr. metselaar koper huis Nieuwstraat 38 1686 242 156v0
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v0
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes mr. metselaar koper huis Nieuwstraat 38 1686 242 156v0
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v0
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
EELKES, REINER Reyner Eelckes mr. metselaar koper huis Nieuwstraat 38 1686 242 156v0
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r0
EELKES, REINER Reyner Eelkes mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r0
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v0
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r0
EELKES, REINER Reyner Eelkes mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r0
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v0
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r0
EELKES, REINER Reyner Eelkes mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r0
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r0
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat 1632 233 46v0
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat 1632 233 46v0
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat 1632 233 46v0
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende]) Zoutsloot 56 1626 231 102v0
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende]) Zoutsloot 56 1626 231 102v0
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende]) Zoutsloot 56 1626 231 102v0
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs 8 1677 240 248r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1678 241 5ra0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven 51 1679 241 35v0
EELKES, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1685 242 72v0
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs 8 1677 240 248r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1678 241 5ra0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven 51 1679 241 35v0
EELKES, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1685 242 72v0
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs 8 1677 240 248r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1678 241 5ra0
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven 51 1679 241 35v0
EELKES, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1685 242 72v0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va0
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 30 1689 242 279r0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 30 1689 242 279r0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 30 1689 242 279r0
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopman koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1698 243 379v0
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopman koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1698 243 379v0
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopman koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1698 243 379v0
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsma rechter van Barradeel koper huis en huis erachter Noorderhaven 97 1704 244 240v0
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsma rechter van Barradeel koper huis en huis erachter Noorderhaven 97 1704 244 240v0
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsma rechter van Barradeel koper huis en huis erachter Noorderhaven 97 1704 244 240v0
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r0
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r0
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r0
EELKES, TIEMEN vrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huis Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TIEMEN vrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huis Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TIEMEN vrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huis Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TRIJNTJE Trijn Eelckes koper Herenwaltje 1 1613 229 159v0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TRIJNTJE Trijn Eelckes koper Herenwaltje 1 1613 229 159v0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TRIJNTJE Trijn Eelckes koper Herenwaltje 1 1613 229 159v0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 14 1680 241 116v0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes koper Voorstraat 69 1625 231 55r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes koper Voorstraat 69 1625 231 55r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes koper Voorstraat 69 1625 231 55r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 18 1778 259 111r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 18 1778 259 111r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 18 1778 259 111r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 18 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 18 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 18 1782 260 310r0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ca. 7 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ca. 7 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ca. 7 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EELKES, WESSEL wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r0
EELKES, WESSEL wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r0
EELKES, WESSEL wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r0
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost 1611 229 14v0
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost 1611 229 14v0
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 19twee_oost 1611 229 14v0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses verkoper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r0
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerdt Elses verkoper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 73 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses verkoper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r0
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerdt Elses verkoper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 73 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses verkoper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r0
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerdt Elses verkoper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 73 1689 242 281r0
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r0
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huis Kleine Kerkstraat 8 1717 245 282v0
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huis Kleine Kerkstraat 8 1717 245 282v0
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huis Kleine Kerkstraat 8 1717 245 282v0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
EERKES, AREND wijlen Arent Eerks verkoper Lanen 56 1728 247 100r0
EERKES, AREND wijlen Arent Eerks verkoper Lanen 56 1728 247 100r0
EERKES, AREND wijlen Arent Eerks verkoper Lanen 56 1728 247 100r0
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 2 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 2 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 2 1615 229 246r0
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKES, HANS burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingen koper huis Voorstraat 2 1597 228 24r0
EERKES, HANS de hof van de kopers Hans Erix , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 11 1598 228 86v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r0
EERKES, HANS burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingen koper huis Voorstraat 2 1597 228 24r0
EERKES, HANS de hof van de kopers Hans Erix , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 11 1598 228 86v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r0
EERKES, HANS burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingen koper huis Voorstraat 2 1597 228 24r0
EERKES, HANS de hof van de kopers Hans Erix , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 11 1598 228 86v0
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r0
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r0
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 3 1675 240 176v0
EERKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 3 1675 240 176v0
EERKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 3 1675 240 176v0
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r0
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r0
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r0
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12 1656 237 71r0
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12 1656 237 71r0
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12 1656 237 71r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v0
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v0
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u. koper woning Lanen 66achter 1657 237 123r0
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u. koper woning Lanen 66achter 1657 237 123r0
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u. koper woning Lanen 66achter 1657 237 123r0
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix koper huis Hondenstraat 9 1677 240 262r0
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix koper huis Hondenstraat 9 1677 240 262r0
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix koper huis Hondenstraat 9 1677 240 262r0
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v0
EERKES, TIJS wijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 95 1729 247 288r0
EERKES, TIJS wijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 95 1729 247 288r0
EERKES, TIJS wijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 95 1729 247 288r0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandrager koper huis en plaatske Zoutsloot 95 1708 245 69r0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandrager koper huis en plaatske Zoutsloot 95 1708 245 69r0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandrager koper huis en plaatske Zoutsloot 95 1708 245 69r0
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 8 1720 246 91r0
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 8 1720 246 91r0
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 8 1720 246 91r0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra0
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra0
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huis Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r0
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huis Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r0
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huis Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r0
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 446r0
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 446r0
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 446r0
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v0
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v0
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v0
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1600 228 222r0
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1600 228 222r0
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1600 228 222r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges grootschipper verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges grootschipper verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges grootschipper verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r0
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 25 1732 248 113r0
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges