Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuik koper provisioneel huis Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
WABES, de weduwe en erfgenamen van Wabbo Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1625 231 95r
WABES, ANSKE Antke Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
WABES, ANTJE Antie Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten* Voorstraat 67 1658 237 176v
WABES, ANTJE Antie Wabes naastligger ten oosten* Voorstraat 67 1658 237 245r
WABES, ANTJE het huis nagelaten door wijlen Antie Wabes naastligger Voorstraat 67 1677 241 2v
WABES, GERRIT Gerrit Wabbes koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes koper Schritsen ZZ 1673 240 120v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper huis en tuintje Heiligeweg 12 1671 240 33v
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper door niaar huis en een vrije steeg Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JAKOB wijlen Jacob Wabbes kapitein ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WABES, JONGE Jonger Wabbes proevenier in het gasthuis binnen Leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
WABES, JONGE de ouders van Jonger Wabbes eerdere eigenaar Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
WABES, MARTEN Marten Wabbes koper huis Brouwersstraat WZ 1605 228 486r
WABES, REPKJE Repck Wabbes , voor haar kind verkoper Nieuwstraat 1615 229 255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 1615 229 255v
WABES, SIETSKE Sytske Wabes naastligger ten westen Achterstraat 1651 236 146v
WABES, WABE Wabbe Wabbes kleermaker geniaarde koper Voorstraat 62 1614 229 230r
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 4 1612 229 100v
WALINGS, Trijntgie Waelings koper Rozengracht 6 1612 229 100v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1797 265 55v
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, ANTJE Antje Walings naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1810 269 46r
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faber koper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Achterstraat 6 1738 249 260v
WALINGS, BINKE Bente Walings huisman verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1738 249 21va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 3ra
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2 1642 235 16v
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4 1642 235 30r
WALINGS, JAN Jan Walinghs koper huis en schuur met een plaats daartussen Hoogstraat NZ 1612 229 74v
WALINGS, JAN Jan Walinghs , c.u. koper huis, loods en plaats Rozengracht 20 1643 235 94v
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
WALINGS, JAN Jan Walings naastligger ten westen Hoogstraat 15 1627 231 165v
WALINGS, JAN Jan Walings koper kamer met weefwinkel Romastraat ZZ 1643 235 66v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.u. koper van 1/2 Zuiderplein 1 1644 235 148r
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper Zuiderplein 1 1645 235 177v
WALINGS, JAN het huis van Jan Walings naastligger ten westen Rozengracht 22 1648 236 13v
WALINGS, JAN Jan Walings , c.s. huurder onbekend 1665 239 13r
WALINGS, JAN Jan Walings bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat 23 1804 267 32r
WALINGS, JAN Jan Walings bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat 25 1804 267 32r
WALINGS, JAN Jan Wallings , c.u. verkoper Hoogstraat 13 1632 233 52v
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, LIEPKJE Lupkjen Walings verkoper Hofstraat 25 1766 256 184r
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 10 1685 242 101v
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Grauda koper Voorstraat 10 1684 242 28r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walinghs koper Kruisstraat NZ 1663 238 190r
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u. zoutzieder koper door niaar zoutkeet met gereedschappen Scheffersplein 27 1646 235 204r
WALINGS, PIETER het hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
WALINGS, PIETER het hof van Pytter Walings naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1652 236 184v
WALINGS, PIETER Pyter Walings Lanen NZ 1654 236 249r
WALINGS, PIETER de zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1656 237 55v
WALINGS, PIETER de hof van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
WALINGS, PIETER wijlen Pieter Walings koper Kruisstraat 5 1663 238 193r
WALINGS, PIETER de erfgenamen van Pytter Walings naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1667 239 82v
WALINGS, PIETER de erfgenamen van Pytter Walings naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER de erfgenamen van Pytter Walings naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1667 239 95r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder (p.j.) Heiligeweg 36 1793 264 108v
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 4 1808 268 166v
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 38 1784 261 137r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 38 1790 263 264r
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings koper Lanen 33 1615 229 254v
WALINGS, TRIJNTJE Trijnke Waelings verkoper Lanen 33 1615 229 282r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings koper Lanen 35 1612 229 124r
WALINGS, TRIJNTJE Trijntke Walings verkoper Lanen 42 1613 229 172v
WALKES, HENDRIKJE Hendrikje Walkes koper Hofstraat ZZ 1729 247 287r
WALKES, HENDRIKJE Henderina Walkes verkoper Brouwersstraat 15 1745 251 72v
WALKES, PIETJE Pyttje Waltes verkoper Zoutsloot 95 1763 255 257v
WALKES, TIETJE Tytje Waltes verkoper Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwer koper Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
HETTEMA, HIELKJE WALLES Hike Walles Hettema koper Zuiderstraat 20 1787 262 193r
OPPEDIJK, JAN WALLES Jan Walles Oppedijk erflater Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
WARNERS, AALTJE Aelcke Warners verkoper Fabrieksstraat 1616 230 24r
WARNERS, AREND Aernt Warners bakker koper huis Hoogstraat 32 1643 235 46v
WARNERS, AREND de weduwe van Aernt Warners naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 34 1659 237 194r
WARNERS, ATE Ate Warners knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 54 1655 237 41r
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend 1606 228 487v
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter (p.j.) Droogstraat NZ 1777 259 77v
WARNERS, EGBERT wijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezel verwandelaar Voorstraat ZZ 1687 242 209r
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezel aanhandelaar 1/4 huis Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
WARNERS, GERRIT Gerrit Warners , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
WARNERS, HANS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1731 248 39v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1735 249 37v
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders huurder huis (p.j.) William Boothstraat OZ 1758 254 265r
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders bewoner William Boothstraat OZ 1758 254 266v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18 1745 251 68v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders huurder Zoutsloot 18 1752 252 232v
WARNERS, HARMEN de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders bontwever verkoper van 1/2 Zoutsloot 18 1752 252 232v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners , c.u. eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18 1741 250 151v
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders huistimmerman koper huis Heiligeweg 54 1791 263 308v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warners huurder (p.w.) Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1624 231 30v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kindere verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kindere verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([koopprijs is niet vermeld]) Franekereind 14 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 14 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 140v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts verwandelaar Lanen 2 1606 228 471v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Lanen 1606 228 493v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Lanen ZZ 1606 228 503v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper provisioneel huis en hof Schritsen 1613 229 130v
WARNERS, LAMMERT de hof van Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1614 229 208r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q. verpachter grond Nieuwstraat WZ 1615 229 240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Lanen 33 1615 229 254v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper huis Nieuwstraat 56 1628 232 78r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1630 232 116v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1631 233 11v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1631 233 23r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20 1633 233 81r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , c.u. verkoper Nieuwstraat 56 1633 233 89r
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van het huis van Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen NZ 1653 236 220r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten westen onbekend 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen NZ 1663 238 161v
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammerts Warners naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1689 242 19ra
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts , burger bakker aanhandelaar 1/3 huis Franekereind 14 1606 228 472r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners Holcama verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 53va
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers koper Zoutsloot 53tuin 1634 233 133v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners aanhandelaar Lanen 2 1606 228 471v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 14 1606 228 472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Grote Kerkstraat 1630 232 127v
WARNERS, MAAIKE Mayke Warners verkoper Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 2 1656 237 101r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verkoper Lanen 83 1656 237 102r
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west 1657 237 104r
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WARNERS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Zuiderhaven 57 1657 237 105r
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 2 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat WZ 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 83 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 57 1656 237 265v
WARNERS, MARIA Marij Warners verkoper Rozengracht 23 1614 229 193r
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 83 1616 230 30v
WARNERS, NEELTJE Neeltie Warnders naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders , c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 26 1791 263 319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar koper huis Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaar eerdere huurder (p.j.) Heiligeweg 26 1799 265 196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1805 267 180r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Liemendijk 1806 267 246r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Zoutsloot 42 1806 267 247r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_ac 1806 267 248v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1810 269 51r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopman naastligger ten westen Heiligeweg 28 1810 269 52r
WARNERS, PIETER wijlen Pieter Warnders verkoper Anjelierstraat 15 1811 269 152v
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder westelijkste woning aan het Bolwerk Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WARNERS, PIETJE Pytie Warners koper Achterstraat NZ 1733 248 211r
WARNERS, PIETJE Piettie Warners eerdere huurder Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
WARNERS, RINSKE Rinske Warners koper Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners erflater Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknecht huurder (p.w.) Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WARNERS, UILKJE Uylckjen Warners koper Vijverstraat ZZ 1691 242 354r
WARNERS, UILKJE Uilkjen Warners , voor zich en haar zoon verkoper Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
WATSES, Stellanus Watses , c.u. verkoper Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
WATSES, AGE Age Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaas huurder beneden Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
WATSES, ANDELTJE Andel Watzes koper Zuiderstraat 1605 228 471r
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u. bakker koper huis Heiligeweg 34 1652 236 191v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u. bakker verkoper Heiligeweg 34 1653 236 223v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u. mr. bakker koper hoekhuis, loods en plaats Rozenstraat 2 1656 237 79v
WATSES, ARJEN Arien Watses bakker naastligger ten oosten Hofstraat 16 1658 237 170ar
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kind bakker verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u. bakker verkoper Rozenstraat 2 1660 238 29r
WATSES, ARJEN Arjen Watses , c.u. koper huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
WATSES, ARJEN de erfgenamen van Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v
WATSES, ARJEN de erfgenamen van Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat 31 1740 250 108v
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1632 233 75r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1633 233 83v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes koper huis, schuur, voortuin en een hof met een zomerhuisje daarachter (NB. in akte staat CG, maar in de marge verbeterd naar GG !) ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WATSES, HENDRIK de Hincxte fenne, nu gebruikt door Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WATSES, HENDRIK het schaaphuis van Hendrick Waatzes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1606 228 490v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slachter verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten westen Voorstraat 9 1617 230 96v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses bemiddelaar Voorstraat 9 1617 230 96v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses vleeshouwer koper grondpacht van 0-14-00 CG Noorderhaven 50 1617 230 97r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1629 232 108r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slager naastligger ten oosten Voorstraat 7 1630 232 153v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slager naastligger ten oosten Noorderhaven 46 1630 232 153v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Herenknechtenkamerstraat 1631 233 3v
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses naastligger ten westen Voorstraat 9 1631 233 13r
WATSES, HENDRIK de schuur van wijlen Hendrick Watses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1635 233 166v
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
WATSES, HENDRIK de schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1625 231 58r
WATSES, HENDRIK de schuur van Hendrick Watzes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1625 231 62r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slachter naastligger ten oosten Voorstraat 7 1627 232 6r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slachter naastligger ten oosten Noorderhaven 46 1627 232 6r
WATSES, HENDRIK als gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 54r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
WATSES, HETTE de weduwe van wijlen Hette Waatses huurder Zuiderpoort (gebied) 1617 230 91r
WATSES, HETTE de weduwe van Hette Watses huurder Zuiderpoort (gebied) 1617 230 104v
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoort betrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling]) Lanen 36 1616 230 53r
WATSES, IEMKJE Ymck Watses koper Zoutsloot 26 1637 234 44r
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 28 1642 234 177v
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 76 1615 229 253r
WATSES, JAN huis of erf van Jan Waatses naastligger ten noorden* Zoutsloot NZ 1606 228 495r
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Lanen 12 1656 237 71r
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Vijverstraat NZ 1656 237 81v
WATSES, JELTE Jelte Watses , nagelaten zoon verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het water onbekend 1629 232 102v
WATSES, KLAAS Claes Watses verkoper William Boothstraat 1630 232 158r
WATSES, KORNELIS wijlen Cornelis Watzes kastelein koper Zoutsloot 79 1790 263 251v
WATSES, PIETER wijlen Pytter Watzes naastligger ten oosten Zuiderstraat 19oost 1675 240 195v
WATSES, RUURD Ruyrdt Watzes , als man en voogd van zijn huis verkoper Schritsen 1661 238 86r
WATSES, SAKE Sake Watses , c.u. verkoper Zuiderhaven NZ 1644 235 98r
WATSES, SAKE Sake Watzes , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1642 235 4v
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1642 235 9r
WATSES, SIKKE wijlen Sicke Watses koper Droogstraat NZ 1640 234 112v
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSES Thomas Watses Schotsman verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r
WATSES, TRIJNTJE Trijn Watses geniaarde koper Zuiderplein 1 1611 229 6v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg 1653 236 244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1653 236 244v
WATSES, WIETSKE Wytske Watses Schritsen 31 1709 245 80r
WATSES, WIETSKE Wytske Watses verkoper Schritsen 29 1726 246 286v
WELMERS, GRIETJE Griet Welmers verkoper Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
WESSELS, ANNE Anne Wessels huurder Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
WESSELS, ANTJE Anke Wessels , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1788 263 15r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1788 263 31v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1791 263 304r
WESSELS, ANTJE Antje Wessels koper Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, ANTJE Antje Wessels naastligger ten zuiden Lanen 60 1807 267 340v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 16 1682 241 203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels koper finaal huis Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten noorden Rommelhaven 1 1694 243 96v
WESSELS, HENDRIK Hendrik Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1696 243 203r
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1710 245 138r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels wijdschipper koper huis Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten zuiden Schritsen 62 1730 247 342r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels , n.u. naastligger ten westen Schritsen 62 1730 247 342r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis wijdschipper aanhandelaar huis 1 Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis wijdschipper verwandelaar Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluis oud beurtschipper op Amsterdam verkoper Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
WESSELS, SIEMEN Symen Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1699 244 23v
WESSELS, SIEMEN Symon Wessels bootsgezel verkoper Liemendijk ZZ 1703 244 216r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1708 245 41v
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten westen Zoutsloot 65 1708 245 49r
WESSELS, SIEMEN Simon Wessels naastligger ten noorden Achterstraat 7 1710 245 118r
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u. huurder Vijver 8 1726 246 272v
WIDMERS, RUURD Ruierd Widmers verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
WIEBES, Lieuwe ? Wybes verkoper Bildtstraat OZ 1616 230 23v
WIEBES, Lampck Wybes verkoper Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
WIEBES, Yefk Wybes verkoper Wortelstraat ZZ 1626 231 117v
WIEBES, Piecke Wybes koper huis Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
WIEBES, Piecke Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
WIEBES, de erfgenamen van Lampck Wybes verkoper Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
WIEBES, Lampk Wybes Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Zoutsloot 46 1695 243 138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, de kamer van Jongers? Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1718 246 22v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1725 246 247r
WIEBES, de weduwe van Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Karremanstraat 13 1728 247 140r
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
KALF, WIEBES weduwe Yelskjen Wybes Calff verkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen) Noorderhaven 79 1725 246 227r
WIEBES, AAFKE Affke Wybes koper Noorderhaven 114 1629 232 98v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes Lanen 36 1760 255 12v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoning Lanen 36 1782 260 191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 36 1782 260 191v
WIEBES, AATJE Attie Wiebes huurder (p.w.) Liemendijk 1766 256 217r
WIEBES, AGE Aege Wybes mr. bakker huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.) Franekereind 20 1765 256 264r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes , c.u. verpachter grond ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1617 230 82v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes grootschipper koper 4/6 huis Lanen 77 1663 238 168v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes grootschipper koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht Comediesteeg 6 1663 238 169r
WIEBES, ALBERT het perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 169r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 huis Lanen 77 1663 238 16ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Lanen 77 1663 238 16ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamer Comediesteeg 6 1663 238 16ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6 1663 238 16ra
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalf schipper naastligger ten westen Lanen 79 1685 242 78v
WIEBES, ALEF Alef Wybes bontwever verkoper Kerkpoortstraat 9een_ac 1749 252 37r
WIEBES, ALEF Alof Wybes , c.u. huurder beneden Kruisstraat 12 1761 255 51r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder (p.j.) Weverstraat 8 1766 256 183r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder Weverstraat 8 1775 258 200v
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ 1626 231 130r
WIEBES, AME Ame Wybes verkoper (verkoper als voogd over zijn echtgenote) Heiligeweg 6 1645 235 164v
WIEBES, ANDRIES wijlen Andries Wybes koper Noorderhaven 3 1808 268 83r
WIEBES, ANNE Anne Wybes koper huis Vijverstraat ZZ 1650 236 110r
WIEBES, ANNE Anne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1650 236 110r
WIEBES, ANTJE Anna Wibes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1616 230 45v
WIEBES, ANTJE Anna Wybes bruid 1606 228 529r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Noorderhaven 21 1614 229 238r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Noorderhaven 39 1618 230 120r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
WIEBES, ANTJE Anna Wybes verkoper Kleine Kerkstraat 1 1625 231 64r
WIEBES, ANTJE de erfgenamen van Antie Wybes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 7 1705 244 290v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Kerkpad WZ 1705 244 303v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes huurder (p.j.) Noorderhaven 105 1713 245 195v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes verkoper Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Heiligeweg 56 1734 248 343ar
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper ([staat: Antje Jansen]) Heiligeweg 56 1779 259 187v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Schritsen 54 1785 261 275r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau koper Lanen 21 1785 261 310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareau koper Zuiderhaven 35 1786 262 97v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Lanen 21 1791 263 346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes eigenaar van 1/2 Lanen 21 1791 263 346v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Lanen 21 1792 264 55v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lorreau koper door niaar Zuiderhaven 4 1793 264 79v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Grote Kerkstraat 41 1799 265 134v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Weeshuisstraat 5 1803 266 193r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 24 1803 266 193r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Mooy koper Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Moy verkoper Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
WIEBES, AREND de erven van Arent Wybes verpachter grond Kleine Kerkstraat 1628 232 40r
WIEBES, AUKE Aucke Wybes verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
WIEBES, AUKJE Auckien Wybes , jongedochter koper van 1/2 Zoutsloot 64 1681 241 161r
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Zoutsloot 64 1685 242 102v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes koper huis Rommelhaven 11 1713 245 193r
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 234 164v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_ac 1638 234 61v
WIEBES, BAUKJE het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIEBES, BAUKJE de erven van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20 1656 237 72v
WIEBES, BAUKJE Baukje Wybes koper Hofstraat ZZ 1770 257 177r
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Zoutsloot 46 1695 243 138r
WIEBES, BOTJE Botie Wybes Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, DIRK Dirck Wybes pottenbakker koper huis, en pottenbakkerij en gereedschap Herenwaltje 1632 233 74v
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakker koper huis Schritsen 48 1734 248 312v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1790 263 186v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1799 265 134v
WIEBES, DIRK Dirk Wybes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes van Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes verkoper Scheerstraat 3 1597 228 12v
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes , c.u. huurder (p.j.) Herenwaltje 1675 240 213r
WIEBES, DOEKE Doecke Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 95 1708 245 69r
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Zoutsloot 95 1703 244 216v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u. huurder Heiligeweg 15 1731 248 55v
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Heiligeweg 21 1731 248 66v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes schuitschipper koper door niaar huis met hof Heiligeweg 20 1748 251 228ar
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u. huurder Heiligeweg 20 1748 251 228ar
WIEBES, DOEKELE de weduwe van Doekle Wybes naastligger ten westen Tiepelsteeg 1758 254 132r
WIEBES, DOEKELE wijlen Doekle Wybes verkoper Heiligeweg 20 1759 254 239v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huis Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes huurder Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u. huurder Lanen 37 1788 262 293r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u. huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
KWAST, DOUWE WIEBES Douwe Wybes Quest schipper koper huis Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 6 1695 243 160v
WIEBES, ELING wijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
WIEBES, ENNE Enne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
WIEBES, ETJE Ettie Wybes koper Noorderhaven 41 1690 242 323r
WIEBES, ETJE Ettie Wybes huurder voor 12 jaren Noorderhaven 41 1690 242 323r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat 1625 231 48r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 56v
WIEBES, EVERT het huis van Evert Wybes naastligger ten zuiden Noordijs 1627 232 21r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Lanen 28achter 1644 235 103r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes verkoper Grote Bredeplaats NZ 1605 228 486v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes koper Hofstraat 1614 229 215r
WIEBES, FEITE Feyte Wybes verkoper Schoolsteeg 1658 237 162r
WIEBES, FEITE het huis bewoont door de weduwe van Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
WIEBES, FONGER Fonger Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1729 247 294r
WIEBES, FREERK Freeck Wybes koper huis met plaats erachter Heiligeweg 27a 1632 233 72ar
WIEBES, FREERK Freerk Wybes huurder achterste gedeelte (p.j.) Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
WIEBES, FROUKJE Frouck Wibes verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
WIEBES, FROUKJE Frouck Wybes koper Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
WIEBES, FROUKJE Frouckie Wybes koper Noorderhaven 76 1629 232 102r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik koper huis en zeepziederij Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuik verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
WIEBES, GERRIT Gerryt Wybes , c.u. koper huis met plaats erachter Achterstraat 1637 234 26r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes schipper verkoper Scheffersplein 15 1692 242 374v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper zoutkeet en 1/5 van twee pramen William Boothstraat 5 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein 21 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT de kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten oosten Scheffersplein 21 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT de kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten zuiden Scheffersplein 21 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT het pakhuis van Gerrit Wybes naastligger ten westen Nieuwstraat 32 1695 243 180v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutkoper koper huis Voorstraat 85 1696 243 207r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutzieder verkoper Weverstraat NZ 1699 244 26v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1701 244 115r
WIEBES, GERRIT wijlen Gerrit Wybes zoutzieder Voorstraat 85 1702 244 147v
WIEBES, GERRIT wijlen Gerrit Wybes zoutzieder verkoper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
WIEBES, GERRIT zoutkeet van wijlen Gerrit Wybes , c.u. naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1702 244 166v
WIEBES, GERRIT de erfgenamen van Gerrit Wybes naastligger ten westen Voorstraat 81 1706 244 312v
WIEBES, GERRIT de erfgenamen van Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
WIEBES, GRIETJE Grietie Wybes koper huis Droogstraat NZ 1684 242 25v
WIEBES, HAIE wijlen Haye Wyebes koper Kerkpoortstraat 1639 234 72v
WIEBES, HAITSE Haytse Wybes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes , mede namens overige eigenaren koper door niaar Lanen 41 1659 238 11r
WIEBES, HENDRIK wijlen Hendrik Wybes koper door niaar Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker koper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Prinsenstraat 4 1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker eigenaar van 1/8 Prinsenstraat 4 1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker koper houten schuur en werkhuis gebruikt als mastmakerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhoofd 1 1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker koper door niaar lijnbaan Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1780 260 5v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes mr. blokmaker naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes mr. blokmaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blok koper door niaar huis genaamd Saayen en Baayen Zuiderhaven 1 Saayen en Baayen 1782 260 240r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker koper van 1/2 huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blokmaker koper 1/2 huis Prinsensteeg 3 1784 261 180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1784 261 180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blok blokmaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 1 1784 261 196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blok blokmaker verkoper Zuiderhaven 1 1784 261 196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Block mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1787 262 184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker Schritsen 50 1803 266 219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker Schritsen 50achter 1803 266 219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker Schritsen 54 1803 266 226v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok, curator mr. blokmaker Ooievaarsteeg 1803 266 228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BLOK, HENDRIK WIEBES wijlen Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker Noorderhaven 100 1803 266 250r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
WIEBES, HERE Heere Wybes bewoner Schritsen 35 1680 241 102v
WIEBES, HIELKE Hylke Wybes koper huis Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
WIEBES, HIELKE Hylke Wybes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1810 268 353v
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
WIEBES, HIELKJE Hilck Wybes koper Voorstraat 23 1615 229 242r
WIEBES, HINKE wijlen Henne Wybes koper door niaar Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Achterstraat 6 1738 249 260v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik koper Zoutsloot 32 1749 252 6v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik koper Scheffersplein 23 1751 252 170r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik verkoper Scheffersplein 23 1754 253 159v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik koper Nieuwstraat 40 1759 254 204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 36 1759 254 205v
WIEBES, IEDE Yede Wybes koper huis Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v
WIEBES, IEDE Yde Wybes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WIEBES, IEKE Ykke Wybes verkoper Schritsen 11 1735 249 66r
WIEBES, IEME Yeme Wybes huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
WIEBES, IESKJE Jisk Wybes koper Franekerpoort (gebied) 1626 231 120v
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes verkoper Vijverstraat 4 1782 260 210r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes , voor haar twee minderjarige ki verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
WIEBES, IESKJE Jieskjen Wybes verkoper Vijverstraat 6 1805 267 133r
WIEBES, IETJE Ytje Wybes verkoper van 1/3 Voorstraat 60 1728 247 72r
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes slotmaker koper huis Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
WIEBES, JAKOB Jacob Wybes , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuik koopman verkoper Nieuwstraat 14 1775 258 230r
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes verkoper Grote Kerkstraat 37 1611 229 47r
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslager naastligger ten oosten Voorstraat 75 1611 229 51v
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslager naastligger ten oosten Voorstraat 75 1611 229 52r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 75achter 1612 229 111r
WIEBES, JAN Jan Wybes koper provisioneel van 1/2 huis Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
WIEBES, JAN Jan Wybes demonstrant (wegens een borgtocht) Noorderhaven 40 1617 230 78r
WIEBES, JAN de erfgenamen van Jan Wybes olieslager naastligger ten oosten Voorstraat 75achter 1628 232 72v
WIEBES, JAN Jan Wybes bakker verkoper Romastraat 1 1631 233 7v
WIEBES, JAN de erfgenamen van Jan Wybes naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1631 233 28v
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes erflater Rommelhaven 8 1634 233 145v
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u. olieslager koper huis en plaats erachter Zoutsloot 88 1643 235 54r
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u. olieslager verkoper Zoutsloot 88 1644 235 104r
WIEBES, JAN eerder de kamer van Jan Wybes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1663 238 181r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Lanen 1669 239 188v
WIEBES, JAN Jan Wybes panbakker naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1682 241 203r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos transportjacht Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_a 1732 248 93r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Hondenstraat 3west 1734 248 296r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Hondenstraat 3oost 1736 249 155r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht naastligger ten westen Hondenstraat 3oost 1736 249 155r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 5 1737 249 162r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Vijverstraat 1 1753 253 101r
WIEBES, JAN Jan Wybes stuurman van het Admiraliteitsjacht van Friesland koper Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west 1764 256 35v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 5 1773 258 66r
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes naastligger ten westen Hondenstraat 3 1777 259 28v
WIEBES, JAN wijlen Jan Wybes verkoper Hondenstraat 3 1777 259 28v
HOP, JAN WIEBES Jan Wybes Hop naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1750 252 69v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalf naastligger ten westen Lanen 37 1685 242 80r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalf naastligger ten zuiden Lanen 31 1687 242 195v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u. naastligger ten oosten Lanen NZ 1691 242 21ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u. naastligger ten noorden Lanen NZ 1691 242 21ra
KALF, JAN WIEBES de erfgenamen van Jan Wybes Kalf naastligger ten westen Lanen 37 1694 243 116v
WIEBES, JANKE Jancke Wybbes koper Voorstraat 57 1668 239 171r
WIEBES, JANKE Jancke Wybbes koper Voorstraat 59 1668 239 172v
WIEBES, JANKE Jantien Wybes koper Lanen 1 1644 235 143r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes kamerbodinne naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
WIEBES, JANKE Jancke Wybes naastligger ten westen Voorstraat 61 1691 242 369r
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten oosten Vijver 5 1694 243 75r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes kamerbediende naastligger ten zuiden Voorstraat 57 1695 243 177v
WIEBES, JANKE Janke Wybes koper Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter 1705 244 272v
WIEBES, JANKE Janke Wybes koper Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
WIEBES, JANKE wijlen Jantje Wybes erflater William Boothstraat OZ 1804 267 58v
WIEBES, JANKE Janke Wybes verkoper Bildtstraat 3 1805 267 145r
WIEBES, JELTJE Jeltie Wybes koper door niaar Lanen 41 1659 238 11r
WIEBES, JETSKE Jets Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63 1629 232 83r
WIEBES, JETSKE Jetske Wybes naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1756 254 7r
VELDE, JOCHEMKE WIEBES Jochemke Wybes van der Velde koper Bildtstraat 18 1804 267 8v
WIEBES, JOHANNES Johannes Wybes verkoper Herenwaltje 1649 236 87v
WIEBES, JOHANNES Johannes Wybes koper huis Liemendijk 40 1702 244 142r
WIEBES, JORRIT de crediteuren van wijlen Jorryt Wybes verkoper Zoutsloot 74 1626 231 149r
WIEBES, JORRIT het sterfhuis van wijlen Jorryt Wybes verkoper Zoutsloot 74 1627 231 161r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond Spijkerboor (gebied) 1663 238 183v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenlapper koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. en c.s. bewoner Lanen 21achter 1794 264 171v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes , c.u. huurder (p.w.) Kromme Elleboogsteeg 7 1802 266 107v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenmaker verkoper van 1/3 William Boothstraat OZ 1804 267 58v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1807 267 318v
WIEBES, KORNELIS Cornelis Wybes , c.u. koper 2/3 huis Sint Odolphisteeg 4 1658 237 156r
WIEBES, KORNELIS Cornelis Wybes , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
WIEBES, KORNELISKE Corneliske Wybes koper Herenwaltje 1631 232 184r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Zoutsloot 105 1643 235 59r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes koper huis waar Barradeel uithangt Bildtstraat 17 Barradeel 1644 235 141v
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1649 236 99r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Bildtstraat 17 1659 238 10r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes bruid 1597 228 4r
WIEBES, LAMKE Lampcke Wybes verkoper Rommelhaven 18 1611 229 51r
WIEBES, LAMKE Lampke Wybes verkoper Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verpachter grond Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes naastligger ten noorden Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Spinhuisstraat 1631 232 172r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Zuiderhaven 48 1648 236 53v
WIEBES, LAMKE Lampkje Wybes Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Voorstraat 86 1700 244 80v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Molenpad 11 1722 246 135v
WIEBES, LIEUWE de weduwe van Lieuue Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 99 1617 230 88r
VRIES, LIEUWE WIEBES Lieuwe Wybes de Vries verkoper Lanen 39 1805 267 141v
WIEBES, LIJSBET Lijsbeth Wybes koper Simon Stijlstraat 1605 228 467r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes verkoper Schritsen 37 1624 231 16r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat 1631 233 13v
WIEBES, LOLKJE Lolck Wybes bruid 1606 228 531r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES wijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensma erflater Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensma mr. brouwer koper huis of stallinge Lanen 82west 1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensma naastligger ten westen Lanen 82west 1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensma naastligger ten noorden Lanen 82west 1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES burgemeester Lolle Wybes Steensma naastligger ten westen Lanen 85oost 1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES burgemeester Lolle Wybes Steensma naastligger ten noorden Lanen 85oost 1774 258 167v
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 72 1806 267 216v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor haar zelf en haar twee ki verkoper Rommelhaven 20 1736 249 13va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor haar zelf en haar twee ki verkoper Rommelhaven 20 1737 249 15va
WIEBES, MARTEN Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 2 1702 244 140v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vliet mr. bakker huurder Rommelhaven 28 1784 261 143r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet koper huis Noorderhaven 3 1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet brugman Kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet naastligger ten westen Noorderhaven 11 1809 268 203r
WIEBES, MEILE Meyle Wybes verkoper Lanen 28achter 1644 235 103r
WIEBES, MELIS Melis Wybes houtkoper geniaarde koper Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8 1709 245 81r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 8 1710 245 108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
WIEBES, OEDS Oedts Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65 1612 229 78v
WIEBES, OEDS Oets Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65 1613 229 148r
WIEBES, OEDS wijlen burgemeester Oedts Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63 1629 232 83r
WIEBES, OEDS wijlen burgemeester Oedts Wybes erflater Noorderhaven 63 1629 232 83r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u. koper huis Zoutsloot 98 1661 238 102v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u. verkoper Zoutsloot 98 1665 239 11r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes geniaarde koper Lombardstraat 1668 239 166v
WIEBES, OENE Oenne Wybes naastligger ten westen Schritsen ZZ 1626 231 147r
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1626 231 154v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1627 231 166v
WIEBES, OENE erfgenamen van Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
WIEBES, OENE de weeskinderen van wijlen Oene Wybes verkoper Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
WIEBES, PIETER Pytter Wybes , c.u. koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 1687 242 172v
WIEBES, PIETER Pyter Wybes mr. bakker koper pakhuis Prinsenstraat 4 1689 242 299r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakker huurder bovenste graanzolder (p.m.) Rommelhaven 1 1694 243 96v
WIEBES, PIETER Pieter Wybes mr. bakker verkoper Zuiderhaven 5 1694 243 115r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Zoutsloot 46 1695 243 138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, PIETER Pieter Wybes verkoper Noorderhaven 1 1719 246 49v
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderen verkoper van 1/2 Voorstraat 60 1634 233 131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderen verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderen verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
WIEBES, PIETJE Pytke Wybes , voor hun vijf kinderen verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
WIEBES, PIETJE Pyttie Wybes huurder Bargebuurt 1661 238 98v
WIEBES, PIETJE Pietie Wybes koper Bargebuurt 26 1734 248 343r
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u. timmermansknecht huurder beneden (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 15 1782 260 272r
WIEBES, REBEKKA Rebecka Wybes verkoper van 1/3 William Boothstraat OZ 1804 267 58v
WIEBES, REBEKKA wijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 32 1805 267 181v
WIEBES, REIN Reyn Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1618 230 112v
WIEBES, REIN Rein Wybes naastligger ten noorden Lombardstraat 2 1625 231 72r
WIEBES, REIN Rein Wybes houtmolenaar verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
WIEBES, REINER Reinder Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
WIEBES, REINER Reyner Wybes apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
WIEBES, REINER Reiner Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes Noorderhaven 76 1800 265 224r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes verkoper Noorderhaven 40 1617 230 78r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuiper naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1655 237 2r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuiper naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1656 237 59v
WIEBES, RIENK wijlen Rient Wybes verkoper Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WIEBES, RIENK Rienk Wybes huurder Schritsen 31 1805 267 132r
WIEBES, RIENKJE Rynck Wybes koper Hoogstraat 2 1606 228 516v
WIEBES, RINSE Rinse Wybes verkoper Lanen 28achter 1644 235 103r
WIEBES, RINSE de zonen van Rinse Wybes verkoper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper) Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
WIEBES, RINSE wijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg 1654 236 256r
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes grootschipper verwandelaar Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes grootschipper aanhandelaar huis Vijverstraat 1615 229 284v
WIEBES, ROBIJN de weduwe van Robijn Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1617 230 75v
WIEBES, ROBIJN de weduwe van Robijn Wybes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1628 232 33v
WIEBES, ROBIJN de weduwe van Robijn Wybes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1628 232 45v
WIEBES, ROELOF Roeliff Wybes Teppenboer verkoper Noorderhaven NZ 1630 232 143r
WIEBES, ROMKE Romke Wybes koper kamer Schritsen 1597 228 8r
WIEBES, ROMKE Romke Wybes , c.u. naastligger ten oosten Schritsen 1597 228 8r
WIEBES, ROMKE wijlen Romcke Wybes veerschipper op Leeuwarden verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
WIEBES, ROMMERT Rommert Wybes huurder achterste deel (p.w.) Lanen 36 1794 264 212r
WIEBES, ROUKE sterfhuis van Roucke Wybes veerschipper eerdere bewoner Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 21r
WIEBES, ROUKE de weduwe van Roucke Wybes veerschipper verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 21r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huis Bildtstraat OZ 1649 236 74r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huis Bildtstraat OZ 1649 236 74r
WIEBES, SETSKE Setske Wybes koper Noorderhaven 13 1795 264 296v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes koper Noorderhaven 87 1802 266 92v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13 1802 266 94v
WIEBES, SIBBELTJE Sibbel Wybes geniaarde koper onbekend 1655 237 22r
WIEBES, SIBBELTJE Sibbel Wybes koper kamer Spinstraat 1655 237 35r
WIEBES, SIEDS burgervaandrig Syds Wybes , q.q. eigenaar van 1/4 Lanen 23 1711 245 161v
WIEBES, SIEDS het huis van Syds Wybes naastligger ten noorden Spekmarkt 6 1715 245 245r
WIEBES, SIEDS het huis van vaandrig Syds Wybes naastligger ten noorden Spekmarkt 6 1712 245 315v
WIEBES, SIEDS Syds Wybes koper huis Spekmarkt 4 1723 246 157v
WIEBES, SIEDS wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes bakker erflater Spekmarkt 4 1728 247 212v
WIEBES, SIETSKE wijlen Sytske Wybes verkoper Zoutsloot 42 1611 229 50r
WIEBES, SIETSKE wijlen Sydtske Wybes koper Rommelhaven 18 1611 229 51r
WIEBES, SIETSKE het huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes naastligger ten westen Both Apothekerstraat 18 1691 242 351r
WIEBES, SIETSKE het huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter het Vergulde Rad 1691 242 357v
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Grote Kerkstraat 16 1690 242 20ra
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27a 1808 268 52r
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 8 1808 268 66v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 10 1808 268 67v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar voor 30 strs. onderhouden met kost, drank) Peterseliestraat 1631 232 180v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes verkoper Hofstraat ZZ 1631 233 25r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper huis William Boothstraat 27 1634 233 148r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u. verkoper Peterseliestraat 1637 234 35v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u. zoutzieder verkoper William Boothstraat 27 1646 235 232r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1662 238 143v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hof buiten Harlingen 1630 232 159r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes bewoner Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
WIEBES, SJOERD Sioerdt Wybes koper huis en plaats Noordijs 7 1633 233 91v
WIEBES, SJOERD de erfgenamen van Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1659 237 204v
WIEBES, SJOERD de erfgenaam van Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1660 238 5va
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_ac 1660 238 5va
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_ac 1666 239 39v
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes verkoper van 1/2 Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_ac 1682 241 212r
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes verkoper q.q. Hoogstraat 19 1682 241 54va
WIEBES, SJOUKE Sjoucke Wybes demonstrant (wegens een hypotheek) Grote Bredeplaats 6 1616 230 31v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES Sioucke Wybes Jellema koper huis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutsteckt Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES voor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6 1616 230 31v
WIEBES, SJOUKJE Siouk Wybes koper Lanen 37 1661 238 112v
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 6 1770 257 157r
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 27oost 1631 233 6v
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3 1632 233 44r
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 18 1681 241 126v
WIEBES, TEUNIS Tonis Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
WIEBES, THOMAS Tomas Wibes koopman koper 1/24 huis Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes verkoper q.q. Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1648 236 31v
WIEBES, THOMAS het verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1654 236 256r
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes verkoper q.q. Zoutsloot 1 1663 238 177v
WIEBES, THOMAS de weduwe van Thomas Wybes koper grondpacht van 1-04-00 CG Kleine Bredeplaats 7 1679 241 54v
WIEBES, THOMAS grondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 7 1679 241 54v
WIEBES, THOMAS de erfgenamen van Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 12r
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiper koper winkel met opkamer en zolder Voorstraat 94 1597 228 13v
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huis Voorstraat 92 1612 229 83r
WIEBES, TJEERD de koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Voorstraat 92 1612 229 83r
WIEBES, TJEERD de verkopers Tierd Wybes , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1612 229 101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper onbekend 1612 229 101r
WIEBES, TJEERD de weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind ZZ 1624 231 32r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Zoutsloot 46 1695 243 138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, TJITSKE Tjietske Wybes koper Scheffersplein 3 1791 263 288v
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalff verkoper van 1/3 Zuiderhaven 57 1723 246 181v
WIEBES, TRIJNTJE wijlen Trijn Wybes koper door niaar Vijverstraat 1605 228 481r
WIEBES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Wybes naastligger ten noorden onbekend 1611 229 32v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes herbergierster koper huis, schuur en ledige plaats waar de Gulden Pauw uitsteekt Grote Bredeplaats 2 de Gulden Pauw 1612 229 115v
WIEBES, TRIJNTJE de kuil van de koper Trijn Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2 1612 229 115v
WIEBES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Wybes verpachter grond Zuiderhaven 13 1615 229 280r
WIEBES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1615 229 280r
WIEBES, TRIJNTJE de weduwe Trijn Wybes naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1615 229 280r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verkoper Zuiderhaven 13 1615 229 280r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verpachter grond Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verkoper Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper William Boothstraat WZ 1635 233 175r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 98 1648 236 30v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Schoolsteeg WZ 1667 239 96v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 16 1682 241 203v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Zoutsloot 46 1695 243 138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuys koper huis Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuys naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Moriaanstraat 12 1748 251 237r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper Zoutsloot 82 1750 252 73v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper Zoutsloot 82 1750 252 73v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Moriaanstraat 12 1751 252 121r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Lanen 59 1759 254 232v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper onbekend 1762 255 125v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Hofstraat ZZ 1765 256 128v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes verkoper van 1/2 Zoutsloot 86 1768 257 87r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper 5/16 huis Wasbleek 1769 257 97v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes eigenaar van 11/16 Wasbleek 1769 257 97v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES Trijntie Wybes Munnikhuis koper huis Hondenstraat 14 1725 246 221v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES Trijntie Wybes Munnikhuis naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1725 246 221v
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
WIEBES, WIEBE Wiebe Wiebes koopman Noorderhaven 108 1691 242 350r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koper huis Noorderhaven 34 1669 239 190r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1669 239 206r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1671 240 7ra
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1678 241 17v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koopman koper kamer Kerkpoortstraat 1682 241 203r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes panbakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 203r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1685 242 97v
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Voorstraat 21 1690 242 316r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panninga Rapenburg ZZ 1694 243 76r
WIEBES, WIEGER wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp 1642 234 168r
WIEBES, WIEGER wijlen Wyger Wybes verkoper Rinnertspijp 1643 235 42v
WIEBES, WIEMER de erfgenamen of rechthebbenden van Wymer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1626 231 119r
WIEBES, WIEMER de erfenamen van Wijmer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1631 233 35v
WIEBES, WIEMER de erfgenamen van Wymmer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1633 233 92v
WIEBES, WIEMER Wymer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1638 234 71r
WIEBES, WIGLE Wigle Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat 15 1615 229 268v
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerder verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 21r
WIEBES, WIJNAND Wynne Wybes verkoper q.q. Bargebuurt 22 1706 244 329r
WIEBES, WIJNAND wijlen Wynne Wybes naastligger achter Karremanstraat 13 1729 247 234r
WIEBRENS, de crediteuren van het sterfhuis van Bieue Wybrants verkoper Schritsen ZZ 1655 237 10v
WIEBRENS, Hottie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, AAKJE Ake Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, AART wijlen Aert Wibrants verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
WIEBRENS, ALBERT Albert Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstra verkoper Franekereind 23west 1778 259 156v
WIEBRENS, ANTJE wijlen Antie Wibrens verkoper Schritsen 18 1712 245 178v
WIEBRENS, ANTJE Antje Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antie Wyberens Wijngaard koper huis Vijverstraat 13 1740 250 112r
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antje Wybrens Wijngaard koper Schritsen 23 1731 248 20v
WIEBRENS, BERBER Berberke Wybrens koper Noorderhaven 58 1646 235 203r
WIEBRENS, BEREND Bene Wybrens mr. schoenmaker verkoper Zuiderstraat 19oost 1647 235 254v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten noorden Zuiderstraat 19west 1641 234 153v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5 1642 235 18r
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrens schoenmaker naastligger ten noorden Zuiderstraat 19west 1637 234 47v
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1649 236 89r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1649 236 89r
WIEBRENS, BIENING de crediteuren van het sterfhuis van wijlen Biene Wybrants verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats WZ 1656 237 55r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrens koper huis en erf Zuiderstraat 19oost 1636 234 10v
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1651 236 180v
WIEBRENS, BOTJE Bottie Wybrens verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats WZ 1656 237 55r
WIEBRENS, BROER Broer Wyberens verkoper van 1/4 Lanen 43 1739 250 67v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman koper huis Hofstraat 7 1743 251 18r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. tinmmerman koper huis en weefwinkel Hofstraat 45 1765 256 96r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 17 1765 256 108r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens koper Kerkpad 7 1766 256 220r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. timmerman koper woning Kerkpad 20 1770 257 176v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. huistimmerman koper huis Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. huistimmerman koper woning Bargebuurt 14 1780 259 242v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. timmerman koper huis Both Apothekerstraat 17 1781 260 90r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 17 1781 260 90r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. timmerman koper huis Romastraat 2west 1782 260 283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. timmerman naastligger ten westen Romastraat 2west 1782 260 283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. huistimmerman naastligger ten westen Romastraat 2west 1782 260 300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. huistimmerman verkoper Romastraat 2west 1782 260 300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens huistimmerman geniaarde koper Rommelhaven 1 1783 261 31v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad 1791 263 381r
WIEBRENS, BROER de erfgenamen van Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad 22 1808 268 71r
WIEBRENS, DIRK het sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat 1625 231 53v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wyberens huurder Schritsen 48 1732 248 126v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wybrens verkoper van 1/3 Schritsen 44 1730 247 322v
WIEBRENS, DOEKE Doecke Wybrens mr. glasmaker koper 1/7 huis Voorstraat 57 1742 250 212r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens mr. glasmaker koper van 1/3 Liemendijk NZ 1744 251 29v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens mr. glasmaker en winkelier koper van 1/2 Voorstraat 57 1744 251 42v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens mr. glasmaker geniaarde koper Bildtstraat 21 1746 251 152r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter 1751 252 167v
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Feenema geniaarde koper Voorstraat 57achter 1751 252 167v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema mr. glasmaker koper huis Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenema mr. verver koper door niaar huis Voorstraat 57 1783 261 80v
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wybrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, DOUWE wijlen Douwe Wyberens verkoper Bildtstraat 3 1695 243 122r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts mr. linnenwever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1668 239 22va
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huis Rapenburg 1648 236 46r
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrens , c.u. winkelier koper huis Bildtstraat 3 1693 243 48r
WIEBRENS, FEIKJE Feyck Wibrens koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
WIEBRENS, FRANS Frans Wibrants , voor zijn kinderen dienende onder de compagnie van hopman Saeghman verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
WIEBRENS, FROUKJE Froukjen Wybrens Wijngaerd verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, FROUKJE Froukjen Wybrens koper Lanen 46 1729 247 259v
WIEBRENS, FROUKJE Vroukjen Wybrens Wijngaerd koper door niaar Lanen 44 1730 247 335v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerden verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerden geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerden verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerden geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
WIEBRENS, GAUKE Gaucke Wybrens , c.u. verkoper Lanen 50 1658 237 153v
WIEBRENS, GEERTJE Geertje Wybrens verkoper Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens mr. slager koper huis Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens mr. slager verkoper Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
WIEBRENS, GERRIT het pakhuis van Gerrit Wybrens , n.u. naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1696 243 192r
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1646 235 225r
WIEBRENS, GRIETJE Griettie Wybrants verkoper Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants Noorderhaven 43 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noorderhaven 41 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants Liemendijk NZ 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de erfgenamen van Grietie Wybrants verpachter grond verpachter grond Noordijs 15 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE wijlen Grytie Wybrants Noordijs 15 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarien van wijlen Grietie Wybrants verkoper Noordijs 15 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants Noordijs 4 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1668 239 169v
WIEBRENS, GRIETJE Gryttie Wybrens Liemendijk 1671 240 37v
WIEBRENS, HANS het huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor] naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
WIEBRENS, HARING meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven NZ 1617 230 70r
WIEBRENS, HARING meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Droogstraat ZZ 1617 230 70r
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants koper huis Herenwaltje 1611 229 24v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants naastligger ten noorden Herenwaltje 1612 229 118v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants verkoper Nieuwstraat 1615 229 255v
WIEBRENS, HEIN Hein Wybrens mr. metselaar koper huis Herenwaltje 1 1782 260 202r
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrants naastligger ten zuidwesten Franekerpoort (gebied) 1628 232 69r
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakker koper huis met de 1/2 eigendom van e steeg ten westen Hoogstraat ZZ 1628 232 65v
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wybrens , c.u. koper huis en kamer William Boothstraat 1635 233 174v
WIEBRENS, HERE erfgenamen v Heere Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 20 1721 246 121r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Here Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 20 1723 246 162r
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huis Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrandts mr. lijnslager naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Zoutsloot 111 1716 245 262r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Noorderhaven 103 1751 252 144v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18 1751 252 177v
WIEBRENS, HERE Heerre Wybrens naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1752 253 1v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18 1753 253 70r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18 1755 253 221r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens mr. metselaar koper huis Zoutsloot 25 1757 254 53v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Noorderhaven 105 1765 256 120v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis en hof Liemendijk ZZ 1766 256 167v
WIEBRENS, HERE Here Wybrens koper huis Kerkpad 7 1766 256 220r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1765 256 264r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten westen Droogstraat 18 1768 257 92v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1769 257 142r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Bargebuurt 20 1774 258 182v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1779 259 199r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Heiligeweg 21 1780 259 248r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper woning Bargebuurt 26 1781 260 86v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Weverstraat 1 1781 260 87v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1783 261 15r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1783 261 70v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1784 261 133r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1789 263 163v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1791 263 307r
WIEBRENS, HERE wijlen Heere Wybrens mr. metselaar erflater Zoutsloot 25 1798 265 104r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van Heere Wybrens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens , c.u. mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
WIEBRENS, HINNE de weduwe van Henne Wybrens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
WIEBRENS, HINNE wijlen Hinne Wybrens naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1715 245 238v
WIEBRENS, HINNE de weduwe van Henne Wybrens , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1715 245 242r
WIEBRENS, HITJE Hidtie Wybrants koper Voorstraat 26 1636 234 5r
WIEBRENS, HITJE Hittie Wybrens koper Lanen 67 1633 233 119r
WIEBRENS, HITJE Hedtie Wybrens verkoper Lanen 21achter 1650 236 114r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopman koper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappen Franekereind 23oost 1636 234 1r
WIEBRENS, JAKOB het huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling]) Lanen 36 de Brandaris 1616 230 53r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens koper huis Heiligeweg 70 1729 247 252r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1734 248 290r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens oud mr. bakker koper van 1/3 3 woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkel Liemendijk NZ 1744 251 29v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens naastligger ten zuiden Liemendijk 1749 252 10v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens mr. bakker verkoper Liemendijk NZ 1750 252 93r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens mr. bakker verkoper Liemendijk NZ 1750 252 94v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backer naastligger ten westen Liemendijk NZ 1749 252 40v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backer verkoper Liemendijk NZ 1749 252 40v
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens mr. kleermaker koper kamer met een tuintje erachter Gardenierstraat 1 1666 239 57r
WIEBRENS, JAN vroedsman Jan Wybrandts naastligger ten westen Schritsen 45 1682 241 178v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrandts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1682 241 194v
WIEBRENS, JAN Mede-vroedschap Jan Wybrants verkoper q.q. Bildtstraat 19 1683 241 257r
WIEBRENS, JAN huis genaamd de Bonte Oss Jan Wybrants mr. glasmaker koper 1/2 huis Voorstraat 22 de Bonte Os 1683 241 264r
WIEBRENS, JAN de erfgenamen van Jan Wybren naastligger ten westen Gardenierstraat 3 1727 246 306v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten westen Schritsen 45 1667 239 87r
WIEBRENS, JAN vroedsman Jan Wybrens verkoper q.q. Hoogstraat 15 1683 241 68va
WIEBRENS, JAN vroedsman Jan Wybrens verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. glasmaker naastligger ten westen Voorstraat 24 1685 242 77r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. glasmaker naastligger ten westen Voorstraat 24 1692 242 401r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. glasmaker verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. kleermaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1697 243 317v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. glasmaker koper provisioneel huis al eer het huis Bremen genaamd Noorderhaven 74 Bremen 1708 245 313r
WIEBRENS, JAN de hof van Jan Wybrens naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1720 246 76r
WIEBRENS, JAN ontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerd mr. kleermaker verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, JAN de weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 20 1730 247 365v
WIEBRENS, JAN de weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 20 1731 247 386r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten zuiden Lanen 54 1732 248 81r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten westen Lanen 54 1736 249 134r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten oosten Lanen 62 1741 250 179v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Scheffersplein OZ 1771 257 221v
NAUTA, JAN WIEBRENS de weduwe van Jan Wybrens Nauta naastligger ten westen Voorstraat 24 1732 248 151v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerden mr. kleermaker verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker koper achterkamer, loods en plaats Lanen 52achter 1726 246 269v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS de koper Jan Wybrens Wijngaert mr. kleermaker naastligger ten zuiden Lanen 52achter 1726 246 269v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wyberens Wijngaarden mr. kleermaker koper huis Schritsen 53 1738 249 355v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerden mr. kleermaker verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker koper kamer of woning Lanen 52 1734 249 4r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaarden mr. kleermaker naastligger ten zuiden Lanen 52 1734 249 4r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 64 1742 250 276v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS de erfgenamen van Jan Wybrens Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 62 1752 252 206v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS de erfgenamen van Jan Wybrens Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens koper Gardenierstraat ZZ 1704 244 264v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens verkoper Anjelierstraat 15 1811 269 152v
WIEBRENS, JARICH veiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuid de Brandaris 1614 229 189v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wyberens geniaarde koper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Bargebuurt OZ 1741 250 150v
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroos verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens varensgezel koper huis Vijverstraat 9 1744 251 49v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens varensgezel verkoper Vijverstraat 9 1758 254 167r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer bij de Admiraliteit koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1761 255 69v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluis koper woning Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koper van 1/3 Liemendijk NZ 1744 251 29v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelker koper terrein van ca. 20 voet Grote Kerkstraat 28twee_a 1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u. koemelker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_a 1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens , c.u. huurder Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koemelker verkoper Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS Cunira Wybrandus Reddinguis S.S.M. candidatus koper van 1/4 Rozengracht 7west 1728 247 126v
WIEBRENS, LAMMERT Lammert Wybrens verkoper Voorstraat 22 1683 241 264r
PORTIER, LAMMERT WIEBRENS Lammert Wybrens Portier huurder voor 1 jaar Franekereind 29oost 1689 242 17ra
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Lanen 23 1686 242 116v
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
NAUTA, LIJSBET WIEBRENS de kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta verkoper Lanen 83 1718 246 5r
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1775 258 212v
WIEBRENS, LUITJEN Luittje Wybrens baantjer geniaarde koper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
WIEBRENS, LUITJEN Luytje Wybrens meesterknecht op lijnbaan van koopman Reinder Zeilemaker verkoper q.q. Achterstraat 11 1783 261 122r
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens verkoper huis en tuin Achterstraat 11 1787 262 232v
WIEBRENS, LUITJEN Luitjen Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1787 262 232v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1788 263 19v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens verkoper Achterstraat 11 1788 263 19v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1790 263 229r
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjer verkoper Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens mr. touwslager verkoper Achterstraat 15 1806 267 222v
WIEBRENS, MARIA Marij Wybrandts verkoper onbekend 1606 228 487v
WIEBRENS, MINK Minke Wybrens koper Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WIEBRENS, MINKE Minke Wybrens verkoper Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1643 235 80r
WIEBRENS, PIERKJE Peerckjen Wybrens verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrants , c.s. verkoper Hoogstraat 53 1660 238 68v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrens koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 116v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrens , c.u. koper 3/5 huis Voorstraat ZZ 1641 234 135r
WIEBRENS, PIETER de erfgenamen van Pyter Wybrands naastligger ten westen Rommelhaven 8 1634 233 145v
WIEBRENS, PIETER de nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Wybrandts koper 1/6 huis Zoutsloot NZ 1606 228 507r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1643 235 58r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts verkoper Voorstraat ZZ 1643 235 58r
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrandts naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pytter Wybrandts verkoper q.q. Zuiderstraat ZZ 1659 237 241r
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pyter Wybrandts eerdere koper ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrandts naastligger ten oosten Voorstraat 20 1668 239 160r
WIEBRENS, PIETER het hofje van Piter Wybrants naastligger ten noorden Voorstraat 75achter 1628 232 72v
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants koper door niaar mouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waa Voorstraat 22 de Boogh 1643 235 66r
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants naastligger ten westen Voorstraat 24 1644 235 97r
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants verkoper Voorstraat 24 1644 235 100v
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1645 235 170r
WIEBRENS, PIETER Gezworen gemeensman Pytter Wybrants , c.u. koper kamer, zijnde oostelijke van 2 kamers aan elkaar Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
WIEBRENS, PIETER gezworen gemeensman en oud burgemeester Pytter Wybrants koper nieuw huis Voorstraat 80 de Meermin 1669 239 207r
WIEBRENS, PIETER Pieter Wybrens naastligger ten westen Rommelhaven 8 1616 230 21v
LINGEN, PIETER WIEBRENS Pyter Wybrants Linge verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 48v
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
WIEBRENS, REINER het nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrandts verkoper Both Apothekerstraat 1617 230 72r
WIEBRENS, REINER het nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrens verkoper Romastraat 1 1617 230 62v
WIEBRENS, RINNERT Rinnert Wybrens koopman koper huis Kruisstraat 12 de Witte Gevel 1728 247 102v
WIEBRENS, RINSE Rinse Wybrens naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1659 237 215r
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v
WIEBRENS, SCHELTE de erfgenamen van Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
WIEBRENS, SCHELTE de overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens mr. gortmaker koper gortmakerij en schuur Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens koper Rommelhaven 4een_ac 1710 245 107r
WIEBRENS, SCHELTE de gorterie van Schelte Wybrens naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker verkoper Hoogstraat 35 1723 246 176r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens mr. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker eerdere eigenaar schuur bij de molen Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIEBRENS, SIEBREN Sybrant Wyberens koper Noorderhaven 43 1648 236 16v
WIEBRENS, SIEBREN Syberen Wyberens naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1741 250 157v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopman geniaarde koper Noorderhaven 76 1724 246 209r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopman geniaarde koper Noorderhaven 78 1724 246 209r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens mr. zeilmaker en fabrikeur verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens fabrikeur verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 15 1729 247 281r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten zuiden Vijver 7 1731 247 384v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 15 1732 248 102v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens Wijngaerdt naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1741 250 172v
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Syberen Wyberens Wijngaard koopman verkoper Vijverstraat 13 1740 250 112r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaert huurder (p.j.) Zuiderhaven 7 1728 247 123r
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaarden bontreder koper huis Vijverstraat 13 1728 247 76r
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens , c.u. koper ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens koper huis waar de Swaerte Leers uithangt Heiligeweg 58 de Swarte Leers 1657 237 112v
WIEBRENS, SIEMEN het nagelaten weeskind van Symen Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
WIEBRENS, SIEMEN de weduwe van Symen Wybrens naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1669 239 212r
WIEBRENS, SIEMEN wijlen Symon Wybrens koper Zuiderhaven 79 1676 240 242v
WIEBRENS, SIEMEN wijlen oud vaandrig Symon Wybrens erflater Heiligeweg 1676 240 242v
HUISMAN, SIEMEN WIEBRENS Simen Wybrants Huisman, c.u. koper ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
WIEBRENS, SIERK Sierck Wyberens koper van 1/2 huis Bildtstraat 3 1695 243 122r
WIEBRENS, SIEUWKE Siouke Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrants verkoper q.q. Both Apothekerstraat 1617 230 72r
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrens verkoper q.q. Romastraat 1 1617 230 62v
WIEBRENS, SJOERD Sjoerd Wybrens mr. zeilmaker verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
WIEBRENS, SJOERD Sjoerd Wybrens mr. zeilmaker koper huis Zuiderhaven 7 1728 247 123r
WIJNGAARDEN, SJOERD WIEBRENS de erfgenamen van Sjoerd Wybrens Wijngaarden naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1753 253 96r
WIEBRENS, SJOUKJE wijlen Siouckje Wibrandi erflater Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants mr. bakker koper huis en bakkerij erachter Zuiderhaven 5 1667 239 106r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Taeke Wybrands Jellema naastligger ten oosten Zuiderhaven 3 1676 240 228v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema commissaris en politiemeester Scheerstraat 1 1679 241 52v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema koper pakhuis Noorderhaven 1675 240 193v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de erfgenamen en de weduwe van burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v
WIEBRENS, TJALLING Tialling Wybrens verkoper Heiligeweg 25 1717 245 287r
WIEBRENS, TJALLING Tjalling Wybrens verkoper Both Apothekerstraat OZ 1721 246 112v
WIEBRENS, TJEERD Tjeert Wybrens huurder Zoutsloot OZ 1673 240 129r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u. koper huis en brouwerij Franekereind 24 het Haantje 1650 236 126v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u. koper door niaar woning of twee kamers Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBRENS, WIEBE huis en hof van Wybe Wybrants , c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBRENS, WIEBE huis en hof van Wybe Wybrants , c.u. naastligger ten westen Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBRENS, WIEBE de hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1660 238 37v
WIEBRENS, WIEBE Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1661 238 99r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens plateelbakker Schritsen 48 1750 252 76v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens pottenbakker bewoner Weverstraat 2 1767 256 235r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjer koper Achterstraat 11 1772 258 16r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjer geniaarde koper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 7 1778 259 136v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1783 261 122r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 11 1783 261 122r
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat ZZ 1729 247 287r
WIEGERS, ALBERT Albert Wygers schipper koper loods Schritsen 12 1740 250 103v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstra verkoper Franekereind 23oost 1778 259 156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstra verkoper Franekereind 29oost 1781 260 46r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen NZ 1611 229 62r
WIEGERS, ANNE Anne Wiegers naastligger ten oosten Lanen NZ 1612 229 77v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmerman naastligger ten westen Zoutsloot 21 1626 231 109v
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1636 234 13v
WIEGERS, DOEDE Doede Wygers verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wiegers koper Schritsen 32 1627 232 14r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers koper Bildtstraat 16 1772 258 27v
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers koper Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
WIEGERS, DOETJE Dutje Wiegers koper Zoutsloot 31 1788 262 303v
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wygers verkoper Schritsen 32 1631 233 28r
WIEGERS, DOETJE Doettje Wygers , meerderjarige vrijster verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers , c.u. huurder (p.j.) Rommelhaven 18voor 1803 266 307r
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers huurder Rommelhaven 18voor 1805 267 161v
WIEGERS, FOLKERT Folkert Wygers huurder Rommelhaven 18voor 1805 267 177r
WIEGERS, FONGER Fonger Wygers naastligger ten noorden Bargebuurt 1706 244 320v
WIEGERS, GEERTJE Geertje Wygers koper Schritsen 2 1809 268 251v
WIEGERS, GEERTRUIDA Truycke Wiegers verkoper Klaverbladstraat OZ 1611 229 11v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers mr. wolkammer en koopman koper woning Anjelierstraat ZZ 1759 254 196r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers wolkammer koper door niaar kamer, loods, plaats Achterstraat 14 1759 254 209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Achterstraat 14 1759 254 209r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Noorderhaven 52 1767 257 30r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ 1775 258 212v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1775 258 232v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1779 259 171r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1780 259 280r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Voorstraat 5 1783 261 62r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1783 261 64r
WIEGERS, GERLOF de weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1784 261 135r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1784 261 182r
WIEGERS, GERLOF wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Vijver 5 1785 262 17r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1788 263 45r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers , minderjarig verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers koopman en mr. wolkammer koper pakhuis Noorderhaven 44 1772 258 26v
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wygers naastligger ten noorden Voorstraat 5 1782 260 309r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1805 267 145r
WIEGERS, GERLOF de erfgenamen van Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1809 268 213r
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman koper Rinnertspijp 8 1784 261 173v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wygers Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
WIEGERS, GRIETJE Grietje Wichers verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
WIEGERS, GRIETJE meerderjarige dochter Grietje Wiggerts koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1792 264 57r
WIEGERS, GRIETJE Grytie Wygers verkoper Midlumerlaan 1750 252 80r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoon koper huis Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdrager koper huis Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 12 1802 266 100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1805 267 116v
WIEGERS, HARING Haring Wygers turfdrager verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
WIEGERS, HENDRIK Hendrick Wygers koper kamer Spinhuisstraat 1631 232 172r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wiegers naastligger ten oosten Schritsen 64 1692 242 402v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1655 237 52v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Kruisstraat 1 1658 237 171r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers , c.u. verkoper Kruisstraat 3 1662 238 125r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen ZZ 1673 240 123v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen ZZ 1674 240 166r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1683 242 9r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten oosten Schritsen 64 1687 242 201v
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers naastligger ten westen Schritsen 68 1690 242 309v
WIEGERS, HITJE Hittje Wygers verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1679 241 52v
WIEGERS, IENSKE Jents Wygers naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1676 240 31ra
WIEGERS, IENSKE Jents Wygers koper door niaar huis Hoogstraat 47 1681 241 172r
WIEGERS, JAKOB Jacob Wygers , minderjarig Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 3 1766 256 200v
BAKKER, JAKOB WIEGERS wijlen Jacob Wygers Bakker mr. koperslager verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r
WIEGERS, JAN Jan Wiggerts naastligger ten westen Weverstraat NZ 1648 236 32v
WIEGERS, JAN Jan Wygers scheepstimmerman koper dwarshuis of twee kamers Romastraat NZ 1646 235 195r
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1652 236 217v
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat 1656 237 73r
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Hoogstraat NZ 1684 242 20r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers koopman naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
WIEGERS, JARICH de kamer van Jarich Wiegers naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers , voor zijn kindje koopman verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
WIEGERS, JARICH Jarig Wygers verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGERS, JENKE Jent Wygers koper Hoogstraat 39 1668 239 136v
WIEGERS, JETSKE Jetske Wiegers koper huis Noorderhaven 10 1778 259 143v
WIEGERS, JETSKE Jetske Wygers verkoper Noorderhaven 10 1782 260 273r
WIEGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wiegers bontwever erflater Noorderhaven 10 1778 259 143v
WIEGERS, MARTEN de nagelaten boedel van wijlen Marten Wiegers mr. molenmaker verkoper Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers mr. molenmaker koper huis Brouwersstraat 5 1699 244 30r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5 1699 244 30r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygerts molenmaker naastligger ten noorden Rozengracht 5 1705 244 298r
WIEGERS, PIETER wijlen Pieter Wiegers verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Noorderhaven 24 1692 242 396v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Zoutsloot 1 1694 243 96r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Vijverstraat 4 1696 243 233v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 14 1697 243 315v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges Zoutsloot 1 1699 244 3r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltje Wigges verkoper Noorderhoofd NZ 1708 245 45r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Noorderhaven 24 1708 245 75r
WIEGERS, SIERK Sierck Wiggers koper huis met de lege plaats eracher Zoutsloot 1 1616 230 43v
WIEGERS, SIPKE Sipke Wiegers koper Zuiderhaven 6 1758 254 144v
WIEGERS, SIPKE Sipke Wygers , thans uitstedig zeeman koper Zuiderhaven 4 1762 255 116r
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat NZ 1657 237 131v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg 1684 242 37v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 3/4 huis Kerkpoortstraat 1673 240 124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 1/4 huis Kerkpoortstraat 1673 240 124v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 145r
WIEGERS, TJEERD de erfgenamen van Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1680 241 86v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1687 242 174v
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wigges naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wygers , c.u. koper huis en stal Kerkpoortstraat 22 Saretten 1668 239 160v
WIEGERS, TJEERD de erfgenamen van Tjeerd Wygers naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1720 246 67v
WIEGERS, WIETSKE wijlen Wytske Wiegers erflater Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakker koper van 1/3 huis genaamd de Morgenster Lanen 85oost de Morgenster 1800 265 214v
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker Nieuwstraat 38 1783 261 121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 70 1784 261 193r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Noordijs 14 1795 264 266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker koopman koper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangt Voorstraat 72 de Blinde Ezel 1776 259 25r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wymers Bakker koper huis Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u. naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 3 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker Rommelhaven 28 1800 265 240r
BAKKER, ALBERT WIEMERS oud burgemeester Albert Wymers Bakker koper 1/3 huis Lanen 85oost de Morgenster 1805 267 122r
WIEMERS, PIETER Piter Wymerts demonstrant (wegens ontbrekende precario) Zuiderhaven 9 1636 234 20v
WIEMERS, PIETER Piter Wymerts naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1636 234 20v
WIEMERS, SIEBREN Sybren Wijmers , c.u. bewoner Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
WIEMERS, WIEMER de erfgenamen van Wymer Wymers losbare renten Voorstraat 66 1625 231 71v
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Rommelhaven 26 1655 237 51r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Weverstraat 1655 237 51v
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties veerschipper verkoper Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties wijdschipper verkoper Zoutsloot 61 1681 241 130v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1643 235 39v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 1646 235 221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 3 1654 236 267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties koper huis Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. mr. timmerman verkoper Both Apothekerstraat 11 1644 235 161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en lege plaats Rapenburg ZZ 1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1650 236 117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats William Boothstraat 3 1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegen Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangt Rommelhaven 26 de Gekapte Raven 1652 236 218r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ 1654 236 258v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 26 1654 236 271r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat 1655 237 14r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrand Wynties , c.soc. naastligger ten noorden Weverstraat 1659 237 199r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1667 239 72v
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 39r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper huis Lombardstraat 4 1660 238 44v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1665 239 8v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere koper schuur bij de molen Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIENSENS, JELTJE Jeltie Winties verkoper Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WIENSENS, PIETJE Pyttie Wynties koper Romastraat 4west 1670 240 31v
WIENSENS, SASKE Saske Winckes koper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
WIENSENS, SASKE Sascke Winckes verkoper Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
WIENSENS, SIETSKE wijlen Sytske Wynties verkoper Achterstraat NZ 1656 237 264r
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.) William Boothstraat 5 1753 253 73v
WIEPKES, BEITSKE Beitske Wypkes koper huis en tuintje Schritsen 33 1810 268 346r
WIEPKES, FOKKE de kamer van Focke Wypkes , e.a. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
WIEPKES, JAN Jan Wypkes zeeman verkoper van 1/3 Zuidersteeg OZ 1762 255 170v
WIEPKES, JAN Jan Wypkes naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1771 257 192v
WIEPKES, JETSE Jetse Wypkes verkoper van 1/3 Zuidersteeg OZ 1762 255 170v
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes , n.u. koper kamer Hofstraat 3 1658 237 171r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes naastligger ten oosten Hofstraat 1 1667 239 17va
WIEPKES, LIEUWE wijlen Lieuwe Wepkes Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
WIEPKES, LIJSBET meerderjarige vrijster Lijsbeth Wypkes verkoper van 1/3 Zuidersteeg OZ 1762 255 170v
WIEPKES, PIETER Pieter Wypkes geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1730 247 359r
WIEPKES, PIETER Pieter Wypkes koper 1/2 huis Kerkpoortstraat 18 1735 249 72v
WIEPKES, PIETER wijlen Pytter Wypkes steenvoerder erflater Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huis Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huis Kerkpoortstraat 18 1735 249 2va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 18 1735 249 2va
WIEPKES, REIN Rein Wypkes koper huis Zoutsloot 13 1671 240 66r
WIERDS, Wermel Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 1615 229 251r
WIERDS, ANDRIES wijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q. verkoper van 1/2 Havenplein 18oost 1605 228 490r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor hem zelf verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer met de annexe loods Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v
WIERDS, ARJEN de kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
WIERDS, ARJEN het grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 7 1627 231 171r
WIERDS, ARJEN het achterhuis nagelaten door Arian Wierdts naastligger ten noorden Voorstraat 63 1627 231 172v
WIERDS, ARJEN de hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 1r
WIERDS, ARJEN de hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 2r
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoper demonstrant (wegens een obligatie) Voorstraat 40 1614 229 209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Voorstraat 45 1617 230 101r
WIERDS, ARJEN Arien Wierts naastligger ten westen Voorstraat 65 1626 231 139r
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van Arian Wierdts Popta verkoper Voorstraat 63 1627 231 172v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ARJEN WIERDS de andere meerdere erfgenamen van Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gemeene erfgenamen van Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van Adryaen Wierdts Popta verkoper Voorstraat 45 1634 233 146r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van Arian Wierts Popta verkoper Roeperssteeg 7 1627 231 171r
WIERDS, DIRK Dirk Wyaarts , c.u. stoelmaker huurder Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel koper door niaar Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 25 1739 250 9r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30 1739 250