Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten oosten Lanen 30 1782 260 267r0
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten oosten Hofstraat 4 1786 262 96v0
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1786 262 96v0
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 4 1786 262 96v0
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c. naastligger ten westen Rozengracht 17 1768 257 43r0
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 20b 1764 256 81r0
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 5 1778 259 146v0
BAKKER, C. de weduwe van wijlen C. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 55 1804 267 29r0
BAKKER, C. C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1803 266 250r0
BAKKER, C. wijlen C. Bakker verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r0
BAKKER, C. de weduwe van wijlen C. Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v0
BEIMA, C. de heer C. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1747 251 171v0
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper q.q. Lanen 25 1809 268 291v0
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper q.q. Lanen 25achter 1809 268 291v0
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
DUMAN, C. C. Duman mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v0
DUMAN, C. C. Duman schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r0
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u. predikant huurder (p.j.) Noordijs 21zuid 1757 254 75v0
GROOT, C. de weduwe van wijlen C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1802 266 54v0
GROOT, C. de weduwe van wijlen C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1805 267 128r0
HEINS, C. vroedsman C. Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v0
JELBEMA, C. C. Jelbema landmeter betrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden) ten oosten van Harlingen 1732 248 167r0
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4west 1810 269 81r0
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4west 1809 268 278v0
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten westen Hofstraat 21west 1808 268 176r0
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 21west 1808 268 176r0
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r0
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r0
, C. dr. C. Luydinga naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r0
MOLLEMA, C. C. Mollema naastligger ten westen Voorstraat 54 1807 267 347r0
MOLLEMA, C. C. Mollema koopman naastligger ten noorden Lanen 71een_achter 1807 267 292r0
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 28 1765 256 123v0
SYVERDA, C. dr. C. Sivarda naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra0
TIMMERMAN, C. de weduwe van wijlen C. J. Timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v0
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersma naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1737 249 177v0
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r0
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 22 1786 262 93v0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra verkoper q.q. Vijverstraat 5 1793 264 157v0
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen van de Stad koper Schritsen 54 1808 268 65v0
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v0
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v0
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra0
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra0
FISCHER, KAREL de erfgenamen van wijlen Caarl Fischer naastligger ten westen Brouwersstraat 6 1660 238 59r0
, Caarle houtzager naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1605 228 442v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v0
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v0
KLASES, CATHARINA wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r0
KLASES, CATHARINA wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r0
KLASES, CATHARINA wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r0
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint koper Zoutsloot 21 1790 263 272v0
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint koper Zoutsloot 21 1790 263 272v0
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 38 1810 269 107r0
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 38 1810 269 107r0
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 24 1602 228 283v0
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 24 1602 228 283v0
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1620 230 231r0
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1620 230 231r0
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visscher naastligger ten westen Schritsen 64 1644 235 133r0
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visscher naastligger ten westen Schritsen 64 1644 235 133r0
, KAREL Caerle houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1606 228 491r0
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter 1603 228 345v0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter 1603 228 345v0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter 1603 228 345v0
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) Vijver 7 1600 228 221r0
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) Vijver 7 1600 228 221r0
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) Vijver 7 1600 228 221r0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56 1631 233 12v0
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56 1631 233 12v0
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoper verkoper Achterstraat ZZ 1611 229 16r0
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoper verkoper Achterstraat ZZ 1611 229 16r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. huurder Hoogstraat 43 1743 251 17r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. huurder Hoogstraat 43 1743 251 17r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. huurder Hoogstraat 43 1743 251 17r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. verkoper Hoogstraat 43 1743 251 17r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. verkoper Hoogstraat 43 1743 251 17r0
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. verkoper Hoogstraat 43 1743 251 17r0
SLAAPKOOL, Caio Slaapcool herbergier koper huis en herberg Voorstraat 36 de hof van Friesland 1734 248 299v0
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straaten commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r0
, KAREL Carel van Deinse, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 29 1711 245 163v0
, KAREL het huis gekocht door Carel van Deinse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r0
, KAREL Carel van Deynse trekwerker koper huis Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v0
, KAREL Carel le Febre koopman verkoper Zuiderhaven 36oost 1668 239 159v0
NIPPOLD, KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p. verkoper Voorstraat 24 1808 268 126r0
NIPPOLD, KAREL Carel Christiaan Nippoldt koper huis en tuin Voorstraat 24 1807 267 346r0
, KAREL Carel Hendrik Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 36 1794 264 212r0
, KAREL Carel Hendrik Roezer verkoper Lanen 36 1799 265 182v0
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
, KAREL Carel Wilhelm geniaarde koper Heerensteeg 2 1648 236 33r0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v0
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v0
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v0
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v0
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v0
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmerman koper huis Schritsen 2 1809 268 251v0
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmerman koper huis Schritsen 2 1809 268 251v0
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r0
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r0
PIETERS, KAREL wijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 26 1631 232 181r0
PIETERS, KAREL wijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 26 1631 232 181r0
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Brouwersstraat 8achter 1629 232 85v0
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Brouwersstraat 8achter 1629 232 85v0
WILLEMS, KAREL de weduwe van wijlen Carl Willems naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
WILLEMS, KAREL de weduwe van wijlen Carl Willems naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
WILLEMS, KAREL de weduwe van wijlen Carl Willems verkoper in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
WILLEMS, KAREL de weduwe van wijlen Carl Willems verkoper in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems naastligger ten westen in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems naastligger ten westen in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems verkoper in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems verkoper in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Zoutsloot 17 1789 263 173v0
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Zoutsloot 18 1789 263 175v0
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas koper Zoutsloot 17 1787 262 226v0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v0
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v0
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r0
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r0
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
CARDANUS, KAREL Carolus Caroli Cardanus medicinae doctor verkoper onbekend 1602 228 314v0
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
ARJENS, Carsien Ariens koper Zoutsloot 1626 231 116v0
ARJENS, Carsien Ariens koper Zoutsloot 1626 231 116v0
ARJENS, Carsien Ariens koper Zoutsloot 1626 231 116v0
, KARST Carst schuitvaarder naastligger ten oosten Achterstraat 1666 239 42r0
NOORDMANS, KARST Carst Noordman naastligger ten oosten Achterstraat 1644 235 115r0
NOORMAN, KARST Carst Noorman verkoper Achterstraat 1652 236 197r0
ROS, KARST oud burgemeester Carst Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderstraat 17 1749 252 8r0
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 13 1612 229 114v0
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 13 1612 229 114v0
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 13 1612 229 114v0
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 11 1613 229 157r0
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 11 1613 229 157r0
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 11 1613 229 157r0
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u. crediteur (triumphant) Hofstraat 1613 229 184r0
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u. crediteur (triumphant) Hofstraat 1613 229 184r0
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u. crediteur (triumphant) Hofstraat 1613 229 184r0
ALEFS, KARST de verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 13 1612 229 114v0
ALEFS, KARST de verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 13 1612 229 114v0
ALEFS, KARST de verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 13 1612 229 114v0
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r0
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r0
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v0
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r0
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r0
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r0
DOOITSES, KARST wijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 6 1782 260 178v0
DOOITSES, KARST wijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 6 1782 260 178v0
DOOITSES, KARST wijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 6 1782 260 178v0
DOOITSES, KARST de boedel van wijlen Carst Dooytzes mr. ijzersmid erflater Rommelhaven 6 1782 260 178v0
DOOITSES, KARST de boedel van wijlen Carst Dooytzes mr. ijzersmid erflater Rommelhaven 6 1782 260 178v0
DOOITSES, KARST de boedel van wijlen Carst Dooytzes mr. ijzersmid erflater Rommelhaven 6 1782 260 178v0
FOKKES, KARST huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v0
FOKKES, KARST huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v0
FOKKES, KARST huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v0
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1755 253 232v0
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1755 253 232v0
JANS, KARST Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16 Rozengracht 10 1613 229 142v0
JANS, KARST Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16 Rozengracht 10 1613 229 142v0
LAMMERTS, KARST het diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1687 242 167v0
LAMMERTS, KARST het diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1687 242 167v0
LAMMERTS, KARST de weduwe van wijlen Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1690 242 331r0
LAMMERTS, KARST de weduwe van wijlen Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1690 242 331r0
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1684 242 38r0
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1684 242 38r0
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe Edgers Karremanstraat 24noord 1628 232 79r0
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe Edgers Karremanstraat 24noord 1628 232 79r0
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u. verkoper Karremanstraat 24noord 1641 234 150r0
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u. verkoper Karremanstraat 24noord 1641 234 150r0
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 84 1662 238 141r0
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 84 1662 238 141r0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1667 239 120r0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1667 239 120r0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84 1667 239 99ar0
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84 1667 239 99ar0
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v0
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v0
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken Zoutsloot 82oost 1657 237 136v0
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken Zoutsloot 82oost 1657 237 136v0
PAULUS, KARST wijlen Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 11 1658 237 179v0
PAULUS, KARST wijlen Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 11 1658 237 179v0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huis Lanen 52 1617 230 64v0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huis Lanen 52 1617 230 64v0
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter 1664 238 236v0
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter 1664 238 236v0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Herenwaltje 1 1801 265 283v0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Herenwaltje 1 1801 265 283v0
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis daar de Vergulden Sleutel in de gevel staat waarnaast drie kamers voor de verhuur Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis daar de Vergulden Sleutel in de gevel staat waarnaast drie kamers voor de verhuur Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Herenwaltje 1 1795 264 240r0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Herenwaltje 1 1795 264 240r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r0
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r0
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamer Hoogstraat 1een_achter 1642 234 170v0
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamer Hoogstraat 1een_achter 1642 234 170v0
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 1een_achter 1642 234 170v0
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 1een_achter 1642 234 170v0
PIETERS, KARST wijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter 1673 240 123r0
PIETERS, KARST wijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter 1673 240 123r0
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1657 237 132v0
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1657 237 132v0
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc. geniaarde koper Nieuwstraat 64 1658 237 143r0
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc. geniaarde koper Nieuwstraat 64 1658 237 143r0
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1653 236 223r0
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1653 236 223r0
TEUNIS, KARST de weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v0
TEUNIS, KARST de weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v0
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r0
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r0
TEUNIS, KARST Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1623 230 345v0
TEUNIS, KARST Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1623 230 345v0
TEUNIS, KARST Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1603 228 372r0
TEUNIS, KARST Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1603 228 372r0
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg 11 1661 238 96v0
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg 11 1661 238 96v0
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht koper Noorderhaven 17 1776 258 249v0
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht koper Noorderhaven 17 1776 258 249v0
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v0
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v0
WILLEMS, KARST de weduwe van wijlen Carst Willems , e.a. huurder Noorderhaven 17 1784 261 165v0
WILLEMS, KARST de weduwe van wijlen Carst Willems , e.a. huurder Noorderhaven 17 1784 261 165v0
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 17 1647 235 264r0
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 17 1647 235 264r0
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1667 239 111r0
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1667 239 111r0
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1659 237 217r0
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1659 237 217r0
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteeckt Schritsen 58 Maestricht 1618 230 118r0
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteeckt Schritsen 58 Maestricht 1618 230 118r0
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteeckt Schritsen 58 Maestricht 1618 230 118r0
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v0
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v0
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 16 1782 260 208r0
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 16 1782 260 208r0
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 18 1782 260 208r0
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 18 1782 260 208r0
, KASPER wijlen Caspar naastligger ten oosten Klaverbladstraat 27 1692 242 399v0
BRUIN, KASPER Caspar de Bruin oud gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland requirant Schritsen 28 1704 244 252v0
BRUIN, KASPER Caspar de Bruyn gewaldige koper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachter Schritsen 30 1697 243 276v0
GROEN, KASPER Caspar Groen bontwever koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1706 244 335r0
, KASPER Caspar Rehage, c.u. verkoper Romastraat 8 1650 236 132v0
RIVE, KASPER Caspar Rivee huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r0
RIVE, KASPER de weduwe van wijlen Caspar Rivee huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r0
, KASPER Caspar Roer, c.u. distillateur huurder Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v0
, KASPER Caspar Ruer distillateur huurder Lanen 83west 1692 242 26ra0
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 8 1749 252 35r0
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 8 1749 252 35r0
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 8 1749 252 35r0
KLASES, KASPER wijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r0
KLASES, KASPER wijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r0
KLASES, KASPER wijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r0
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r0
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r0
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r0
BERG, KASPER Casparus van der Berg huurder (p.j.) Schritsen 2 1783 261 60r0
BERG, KASPER Casparus van den Berg huurder Zuiderhaven 27 1781 260 17v0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinckman koopman koper huis Zoutsloot 119zuid 1723 246 174v0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 119zuid 1732 248 96r0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 107 1731 248 35r0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 109 1731 248 35r0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 111 1731 248 35r0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 114 1731 248 35r0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 115 1731 248 35r0
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkman koopman verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v0
BRINKMAN, KASPER de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkman koopman verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v0
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 107 1716 245 262r0
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 109 1716 245 262r0
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 111 1716 245 262r0
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 113 1716 245 262r0
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 115 1716 245 262r0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman mr. pan- en estrikbakker koper huis Noorderhaven 113 1723 246 187r0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 107 1724 246 200v0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 109 1724 246 200v0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 111 1724 246 200v0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 113 1724 246 200v0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 115 1724 246 200v0
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Noorderhaven 113 1731 248 29r0
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman koopman koper huis Vismarkt 1 1735 249 76v0
BRUIN, KASPER Casparus de Bruin oud gewaldige Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 30 1704 244 251v0
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Schritsen 26 1699 243 393r0
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Schritsen 26 1699 243 393r0
BRUIN, KASPER Casparus de Bruyn, c.u. kapitein Admiraliteit in Friesland koper huisreed of erf met benevens de schuur daarachter Schritsen 28 1690 242 324v0
, KASPER Casper distillateur naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1701 244 122r0
, KASPER Casper distillateur naastligger ten zuiden Bildtstraat 1 1701 244 122r0
, KASPER Casper distillateur naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1700 244 79v0
, KASPER Casper distillateur naastligger ten zuiden Bildtstraat 1 1700 244 79v0
BRUIN, KASPER Casper de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Schritsen 30 1697 243 276v0
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r0
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r0
, KASPER Casper Freunink huurder oostelijke helft (p.j.) Achterstraat 15 1764 256 71v0
, KASPER Casper Freunink huurder noordelijke benedenkamer (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 51r0
, KASPER Casper Freunink, c.u. huurder oostelijke woning Achterstraat 15 1767 256 261r0
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
HAAS, KASPER Casper de Haas koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
, KASPER de weduwe van wijlen Casper Hoojbergen huurder Wortelstraat 8 1776 259 4v0
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r0
RIVE, KASPER de weduwe van wijlen Casper Rive huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r0
, KASPER Casper Roer distillateur koper huis, mouterij en stokerij Achterstraat 1 1698 243 387v0
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v0
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v0
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v0
KLASES, KASPER Casper Claasen karreman koper huis Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v0
KLASES, KASPER Casper Claasen karreman koper huis Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v0
KLASES, KASPER Casper Claasen karreman koper huis Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever verkoper q.q. Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever verkoper q.q. Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever verkoper q.q. Romastraat 27 1737 249 158v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r0
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r0
HENDRIKS, KASPER meerderjarige vrijgezel Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
HENDRIKS, KASPER meerderjarige vrijgezel Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever verkoper Kerkpad 12 1762 255 161r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever verkoper Kerkpad 12 1762 255 161r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14 1750 252 67r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14 1750 252 67r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1750 252 67r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1750 252 67r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever huurder Rozengracht 15 1763 255 210v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever huurder Rozengracht 15 1763 255 210v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14 1749 251 259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14 1749 251 259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1749 251 259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1749 251 259v0
JANS, KASPER Casper Jans , mede voor zich verkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
JANS, KASPER Casper Jans , mede voor zich verkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
ROMMERTS, KASPER de weduwe van wijlen Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92 1781 260 80r0
ROMMERTS, KASPER de weduwe van wijlen Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92 1781 260 80r0
HASELAAR, Cataharina Haselaar koper Noorderhaven 77 1731 248 46r0
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601 228 269v0
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601 228 269v0
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoni verkoper Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
AUGUSTIJN, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 1/4 Voorstraat 23 1625 231 87v0
AUGUSTIJN, CATHARINA Catalina Augustini protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 67 1624 230 377r0
AUGUSTIJN, CATHARINA Catalina Augustini eigenaar van 3/4 Voorstraat 23 1624 230 379v0
AUGUSTIJN, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 3/4 Voorstraat 23 1624 230 379v0
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina de Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1686 242 128v0
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 20achter 1686 242 150r0
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois naastligger ten noorden Hofstraat 20achter 1686 242 150r0
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1687 242 172v0
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten westen Zuiderstraat 12 1668 239 174r0
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 12 1670 240 9v0
BOIS, CATHARINA Catalina de Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1667 239 106r0
BOYS, de kamers van Catalina du Boys, c.soc. naastligger ten noorden Hofstraat 20achter 1676 240 35ra0
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r0
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v0
SALICETH, CATHARINA Catalina Salizelis tafelhouder koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
HENDRIKS, CATHARINA Catalina Hendricks koper Zuiderhaven NZ 1625 231 61r0
HENDRIKS, CATHARINA Catalina Hendricks koper Zuiderhaven NZ 1625 231 61r0
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r0
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r0
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boys verkoper Grote Bredeplaats 1 1642 234 167v0
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boys verkoper Grote Bredeplaats 1 1642 234 167v0
JANS, CATHARINA Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r0
JANS, CATHARINA Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v0
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Kerkpad 2 1737 249 217v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42west 1737 249 217v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42oost 1737 249 217v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaer koper Noorderhaven 96 1749 251 276r0
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis koper huis Hondenstraat 12 1738 249 220v0
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis naastligger ten oosten Hondenstraat 12 1738 249 220v0
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v0
JANS, CATHARINA Cataryna Jansen koper Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
JANS, CATHARINA Cataryna Jansen koper Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
EISMA, CATHARINA Catelina Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r0
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen 25 1605 228 444r0
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen 25 1605 228 444r0
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen 25 1605 228 444r0
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 222v0
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v0
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r0
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boys naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va0
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r0
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annis verkoper Romastraat 6 1612 229 108v0
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annis verkoper Romastraat 6 1612 229 108v0
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annis verkoper Romastraat 6 1612 229 108v0
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter 1619 230 159v0
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter 1619 230 159v0
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 89 1659 238 5r0
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 89 1659 238 5r0
, Cathalma Chalichetes koper Hofstraat 17west 1599 228 172r0
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1724 246 192r0
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1723 246 184v0
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Noorderhaven 43 1789 263 110r0
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 23 1789 263 117v0
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v0
BARON, CATHARINA juffrouw Catharina Beatrix Baroni koper van 1/8 Lombardstraat 2 1704 244 257v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat 28 1781 260 77r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderen verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining koper Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v0
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v0
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining verkoper Heiligeweg 38 1807 267 327v0
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining verkoper Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt koper huis, hof en 2 kamers daarachter Voorstraat 28 1700 244 68v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1700 244 68v0
BRUINSVELD, CATHARINA [de achteruitgang van] de erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsvelt naastligger ten oosten Lanen 23achter 1708 245 43r0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt koper door niaar kamer met een loods erachter Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruynsvelt koper huis (uitgebreide beschrijving) Lanen 25 1694 243 100v0
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r0
, CATHARINA Catharina de Court koper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v0
, CATHARINA Catharina de Court koper Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v0
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v0
CUP, CATHARINA Catharina Cup koper Lanen 58 1793 264 78r0
DOMA, CATHARINA Catharina van Doma verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v0
DOORN, CATHARINA Catharina van Dorn koper Noorderhaven 100 1651 236 160r0
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Pakhuissteeg 1 1692 243 1r0
, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina van Eelkoma verkoper Scheerstraat 12twee_achter 1706 245 5r0
, CATHARINA Catharina van Elcoma naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1695 243 172r0
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 9 1787 262 191v0
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 11 1787 262 191v0
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Roeperssteeg 2 1795 264 234v0
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de* Fries verkoper Vijverstraat 20 1668 239 32ra0
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Fries verkoper Vijverstraat 20achter 1668 239 32va0
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v0
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v0
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratama koper door niaar huis Franekereind 3 1777 259 30r0
GROEN, CATHARINA Catharina Groen koper Kerkpoortstraat 7 1754 253 153v0
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haan koper Voorstraat 60 1792 264 58r0
HAAR, CATHARINA vrouwe Catharina Wilhelmina van der Haar verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r0
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v0
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v0
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r0
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar verkoper Werfpad 1763 255 237r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar koper onbekend WZ 1731 248 17r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verkoper van 1/2 Rozengracht 18voor 1733 248 193r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper door niaar Noorderhaven 94 1749 251 277v0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staet Lanen 85 het Zwarte Kruis 1730 247 316r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verwandelaar Hofstraat 12a 1732 248 150r0
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 18voor 1732 248 150r0
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma huurder Lanen 39 1752 253 5v0
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwd verkoper Kerkpad 14 1749 251 259v0
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwd verkoper Kerkpad 16 1749 251 259v0
JAGER, CATHARINA Catharina de Jager verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va0
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Voorstraat 21 1756 254 36r0
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 64 1756 254 36r0
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 52 1767 257 30r0
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v0
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Hondenstraat 14 1808 268 116v0
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Hondenstraat 12 1808 268 116v0
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r0
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va0
, CATHARINA Catharina Leusing koper paardenstallen, koets, huis en wagenhuis Hofstraat ZZ 1756 254 20v0
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u. naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1756 254 20v0
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r0
, CATHARINA wijlen Catharina Elysabeth Leydegemans erflater Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r0
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemans koper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v0
LINT, CATHARINA Catharina van Lint koper Lanen 2 1787 262 209v0
, CATHARINA Catharina Ludsing koper Rozenstraat 1 1730 247 340v0
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r0
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v0
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsma koper Noorderhaven 22 1700 244 83r0
MULLER, Catharina Muller naastligger ten westen Romastraat 4oost 1803 266 302r0
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuis verkoper Schritsen 60 1735 249 90v0
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuys verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r0
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun wijlen moeder Catharina Munnikhuys erflater Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v0
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun wijlen moeder Catharina Munnikhuys erflater Hondenstraat 14 1745 251 102v0
, CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zoutsloot 119 1753 253 73v0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis Kerkpad 14 1751 252 168v0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis Kerkpad 16 1751 252 168v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad 14 1753 253 111r0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad 16 1753 253 111r0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Zuiderstraat 21 1753 253 112v0
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Hoogstraat 53 1753 253 113v0
RUT, CATHARINA Catharina Rut koper Karremanstraat 30 1795 264 247v0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag verkoper Dalpad 7 1782 260 241r0
SOPINGIUS, CATHARINA de gerepudieerde boedel van Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat 11 1784 261 207v0
SOPINGIUS, CATHARINA de gerepudieerde boedel van Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat 6 1784 261 207v0
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v0
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper van 1/3 Voorstraat 43 1734 249 1r0
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra koper pakhuis Noorderhaven 106 1784 261 197v0
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v0
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r0
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r0
SWART, CATHARINA Catharina Swart koper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r0
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vries verkoper onbekend 1685 242 96r0
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Vries verkoper Vijverstraat 14 1672 240 16ra0
VRIES, CATHARINA Catharina de Vries koper Noorderhaven 108 1662 238 144r0
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries eerdere eigenaar Vijverstraat 14 1679 241 36r0
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Noorderhaven 2 1679 241 15ra0
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra0
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Noorderhaven 108 1679 241 15ra0
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Franekereind 23oost 1679 241 15ra0
, CATHARINA Catharina Westeruydt verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r0
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r0
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v0
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Schritsen 2 1739 250 59v0
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper onbekend 1739 250 64r0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Dalpad 9 1783 261 64v0
REIGER, CATHARINA ANDRIES Catharina Andreus Reigers koper Lanen 39 1805 267 141v0
REIGER, CATHARINA ANDRIES Catharina Andreus Reigers koper Lanen 39 1805 267 141v0
REIGER, CATHARINA ANDRIES Catharina Andreus Reigers koper Lanen 39 1805 267 141v0
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v0
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v0
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 23 de Olde Hilbrand 1772 258 36v0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 23 de Olde Hilbrand 1772 258 36v0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r0
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduwe verkoper Nieuwstraat 4 1795 264 290v0
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduwe verkoper Nieuwstraat 4 1795 264 290v0
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v0
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v0
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwer verkoper Schritsen 17 1784 261 198v0
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwer verkoper Schritsen 17 1784 261 198v0
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx koper Schoolstraat 2 1646 235 230r0
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx koper Schoolstraat 2 1646 235 230r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 18 1741 250 151v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 18 1741 250 151v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Moriaanstraat 10achter 1784 261 154v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Moriaanstraat 10achter 1784 261 154v0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Voorstraat 23 1782 260 196r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Voorstraat 23 1782 260 196r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west 1705 244 287r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west 1705 244 287r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostra koper Noorderhaven 37 1779 259 206r0
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostra koper Noorderhaven 37 1779 259 206r0
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles koper Zoutsloot 51 1807 268 4r0
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles koper Zoutsloot 51 1807 268 4r0
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 10 1732 248 166r0
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 10 1732 248 166r0
STEFFENS, CATHARINA wijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 5 1612 229 122r0
STEFFENS, CATHARINA wijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 5 1612 229 122r0
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v0
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v0
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r0
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r0
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 6 1770 257 157r0
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 6 1770 257 157r0
SOPINGIUS, CATHARINA TJALLINGS Catharina Tjallings Sopingjus winkelier koper Bildtstraat 11 1764 256 33v0
SOPINGIUS, CATHARINA TJALLINGS Catharina Tjallings Sopingjus winkelier koper Bildtstraat 11 1764 256 33v0
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1764 256 63v0
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1764 256 63v0
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 4zuid 1779 259 201v0
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 4zuid 1779 259 201v0
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 4zuid 1779 259 201v0
SOPINGIUS, CATHARINA Catharyna Sopynius geniaarde koper Zoutsloot 41 1767 256 236r0
WOLF, Cathelijne de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r0
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindt verkoper Schritsen 62 1798 265 121r0
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r0
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Lanen 2 1799 265 131r0
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lint verkoper Zoutsloot 21 1799 265 204r0
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 78 1734 248 333v0
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 78 1734 248 333v0
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 78 1734 248 333v0
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boys naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r0
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 9 1779 259 180r0
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 13 1779 259 180r0
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 2 1779 259 180r0
, CATHARINA wijlen Catrina van Eelkoma verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r0
GEIS, CATHARINA Catrina Geis verkoper van 1/3 Bildtstraat 19 1810 268 351r0
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaer verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r0
, CATHARINA Catrina Hilma koper huis, hof, tuinhuis en bleekveld Kerkpad 14 1737 249 195r0
, CATHARINA Catrina Hilma koper huis, hof, tuinhuis en bleekveld Kerkpad 16 1737 249 195r0
SLAAPKOOL, KAJE de weduwe van wijlen Caye Slaapkool huurder Voorstraat 36 1772 258 31v0
SLAAPKOOL, KAJE Caye Slaapkool herbergier koper van 1/2 10783/11450 huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse kerk 1739 250 39v0
SLAAPKOOL, KAJE wijlen Caye Slaapkool verkoper Voorstraat 36 1764 256 75r0
SLAAPKOOL, KAJE Caye Slaapkool bewoner (p.j.) Voorstraat 36 1730 247 339r0
SLAAPKOOL, KAJE wijlen Caye Slaapkool koper Lanen 86 1771 257 222r0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1749 252 16v0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1749 252 16v0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1749 252 16v0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1749 252 16v0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1749 252 16v0
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1749 252 16v0
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r0
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r0
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r0
HOITES, KEIMPE Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 64 1765 256 134v0
HOITES, KEIMPE Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 64 1765 256 134v0
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
HEIMANS, Celycke Heymans verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
HEIMANS, Celycke Heymans verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
, Cempe schroor naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1628 232 70v0
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27 1625 231 46v0
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27 1625 231 46v0
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27 1625 231 46v0
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmaker verkoper Romastraat 5 1614 229 214r0
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmaker verkoper Romastraat 5 1614 229 214r0
HUBERTS, SINT grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts eigenaar perceel Lanen 81 1637 234 38r0
HUBERTS, SINT grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts eigenaar perceel Lanen 81 1637 234 38r0
HUBERTS, SINT het huis van burgemeester Cent Huiberts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r0
HUBERTS, SINT het huis van burgemeester Cent Huiberts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r0
HUBERTS, SINT oud burgemeester Cent Huiberts naastligger ten westen Lanen 4 1638 234 62r0
HUBERTS, SINT oud burgemeester Cent Huiberts naastligger ten westen Lanen 4 1638 234 62r0
HUBERTS, SINT Cent Huyberts aanhandelaar huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanght Lanen 2 het Blauwe Kruis 1606 228 471v0
HUBERTS, SINT Cent Huyberts aanhandelaar huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanght Lanen 2 het Blauwe Kruis 1606 228 471v0
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 14 1606 228 472r0
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 14 1606 228 472r0
HUBERTS, SINT burgemeester Cent Huyberts koper Zuiderhaven 11 1626 231 141r0
HUBERTS, SINT burgemeester Cent Huyberts koper Zuiderhaven 11 1626 231 141r0
JENTJES, SINT Cent Jenkes koper 1/2 huis Franekereind 29west 1625 231 64v0
JENTJES, SINT Cent Jenkes koper 1/2 huis Franekereind 29west 1625 231 64v0
REINERS, SINT wijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
REINERS, SINT wijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 24 1619 230 191r0
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 24 1619 230 191r0
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1612 229 77v0
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1612 229 77v0
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1611 229 66r0
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1611 229 66r0
ROMKES, SINT de gewezen kamer van Cent Romckes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1625 231 61r0
ROMKES, SINT de gewezen kamer van Cent Romckes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1625 231 61r0
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes koper door niaar Hofstraat 9 1613 229 159r0
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes koper door niaar Hofstraat 9 1613 229 159r0
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes verkoper Hofstraat 9 1617 230 59v0
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes verkoper Hofstraat 9 1617 230 59v0
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1742 250 278v0
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1742 250 278v0
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 77 1767 257 29r0
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 77 1767 257 29r0
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r0
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG]) Lanen 46 1797 265 42v0
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1765 256 96r0
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1765 256 96r0
, C. Chr. Rex notaris bewoner Noorderhaven 88 1675 240 26va0
, CRISPIJN Chrespin Calner bruidegom 1604 228 420v0
, CHRISTIAAN Christ Charpentier mr. pruikenmaker verkoper Lanen 64 1752 253 22r0
SCHREUDER, Christ. Schreuder verkoper Voorstraat 27 1797 265 12v0
, CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 17 1755 253 235v0
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u. wolkammer huurder Heiligeweg 34 1778 259 148r0
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u. mr. kleermaker huurder (p.j.) Franekereind 2 1761 255 111r0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester huurder Grote Kerkstraat 42west 1784 261 140r0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester steenhouwer koper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1788 263 24r0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 36 1798 265 70v0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer koper Heiligeweg 36 1793 264 108v0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester huurder Heiligeweg 34 1798 265 80v0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester verkoper Heiligeweg 34 1798 265 80v0
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u. huurder beneden Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein in de Gouden Leeuw koper paardestalling en wagenhuis Bargebuurt WZ 1776 259 4r0
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman naastligger ten westen Voorstraat 29 1776 259 7r0
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein verkoper q.q. Bildtstraat 9 1783 261 2ra0
BOORMEESTER, CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u. huurder 1 kamer (p.w.) Romastraat 27 1802 266 137r0
HERTOG, CHRISTIAAN Christiaan de Hartog secretaris van Menaldumadeel verkoper q.q. Noordijs 5 1684 242 2va0
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v0
REUSER, CHRISTIAAN Christiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v0
, CHRISTIAAN Christiaan Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v0
SOLDAN, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u. sergeant huurder Zoutsloot 59 1793 264 143v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 12 1778 259 132r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 12 1778 259 132r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 12 1778 259 132r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1803 266 303r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 18 1794 264 203r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper koper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper koper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v0
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper koper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r0
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r0
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot 97 1802 266 70v0
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot 97 1802 266 70v0
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen mr. kleermaker huurder Bildtstraat 17 1756 253 267r0
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen mr. kleermaker huurder Bildtstraat 17 1756 253 267r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 210v0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 210v0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurriens , c.soc. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurriens , c.soc. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v0
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r0
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r0
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r0
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r0
, CHRISTIAAN Christiaen Temmer pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 62 1752 252 206v0
, CHRISTIAAN Christiaen van Voorde naastligger ten westen Schritsen 65b 1633 233 76v0
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v0
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v0
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 46 1718 246 22v0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 46 1718 246 22v0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 46 1718 246 22v0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r0
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r0
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachter Lombardstraat 1662 238 136r0
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachter Lombardstraat 1662 238 136r0
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachter Lombardstraat 1662 238 136r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda verkoper Schritsen 21 1633 233 118v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda verkoper Schritsen 21 1633 233 118v0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58 1626 231 147r0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58 1626 231 147r0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost 1626 231 147r0
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost 1626 231 147r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Schritsen 21 1624 230 381v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Schritsen 21 1624 230 381v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 35 1633 233 127v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 35 1633 233 127v0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians , Zwitser koper huis Schritsen 38 1618 230 142r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians , Zwitser koper huis Schritsen 38 1618 230 142r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40 1628 232 34r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40 1628 232 34r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 202r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 202r0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1659 238 2ra0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1659 238 2ra0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1660 238 16v0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1660 238 16v0
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 36 1629 232 116v1
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 36 1629 232 116v1
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 8achter 1700 244 45v0
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burman winkelier koper huis Voorstraat 27 1746 251 126r0
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beek koper Voorstraat 37 1780 259 274r0
, CHRISTINA Christina Briel koper Grote Ossenmarkt 1 1782 260 227v0
, CHRISTINA Christina Briel verkoper van 1/4 Lanen 40 1790 263 208v0
, CHRISTINA Christina Briels koper Nieuwstraat 38 1783 261 121r0
, CHRISTINA Christina Briels koper Franekereind 2 1783 261 49r0
BROUWENSTEIN, CHRISTINA Christina Brouwenstein huurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 20 1803 266 303r0
BROUWENSTEIN, CHRISTINA Christina Brouwenstein huurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 18 1803 266 303r0
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholt verkoper Voorstraat 57een_achter 1695 243 144v0
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholt erflater Noorderhaven 104 1695 243 134r0
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsma verkoper Tuinsteeg 4 1809 268 195v0
HUIDEKOPER, CHRISTINA de eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoper verkoper Voorstraat 74 1752 252 183r0
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r0
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Nieuwstraat 7 1752 252 185r0
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Kleine Kerkstraat 12 1752 252 185v0
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v0
, CHRISTINA Christina Morrou koper Zuiderstraat 7 1777 259 73r0
, CHRISTINA Christina Morrouw bewoner en eigenaar Zuiderstraat 7 1781 260 122r0
, CHRISTINA Christina Morrouw verkoper Zuiderstraat 7 1781 260 122r0
REINDERS, CHRISTINA Christina Reynders koper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v0
, CHRISTINA Christina Rogeau protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11 1655 237 22v0
, CHRISTINA Christina Rogeau verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r0
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steins koper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r0
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Westerstraat 43 1790 263 261r0
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Heiligeweg 17 1788 262 261r0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lanen 18 1783 261 104v0
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Kroonsteeg 3 1783 261 104v0
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veer verkoper Zoutsloot 49 1804 267 50r0
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost 1776 259 2v0
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost 1776 259 2v0
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost 1776 259 2v0
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v0
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r0
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r0
JANS, CHRISTINA Christina Jans koper Schritsen 63 1780 259 291v0
JANS, CHRISTINA Christina Jans koper Schritsen 63 1780 259 291v0
OLIVIERS, CHRISTINA Christina Oliviers verkoper Voorstraat 28 1682 241 186r0
OLIVIERS, CHRISTINA Christina Oliviers verkoper Voorstraat 28 1682 241 186r0
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r0
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Rommelhaven 16 1771 257 184r0
, Christintie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1658 237 168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u. glasmaker verkoper Karremanstraat 1658 237 168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel leertouwer naastligger ten westen Schritsen 60 1619 230 170v0
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r0
, CHRISTOFFEL Christoffel Charpentier mr. pruikenmaker koper huis Lanen 64 1742 250 276v0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas koper huis Hofstraat 15 de Fontein 1808 268 151r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas huurder Hofstraat 15 1808 268 151r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koper huis Hofstraat 13 1809 268 230r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant verkoper q.q. Zoutsloot 17 1789 263 173v0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper huis en tuin Rozengracht 16 1788 262 295v0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier en koopman verkoper q.q. Zoutsloot 18 1789 263 175v0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r0
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper leerlooierij en drogerij Rozengracht 14 1788 262 305r0
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r0
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 34achter 1739 250 3va0
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel huurder Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r0
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder Grote Bredeplaats 7 1762 255 143v0
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Klein koper huis voormaals de Prins genaamd Kerkpoortstraat 7 de Prins 1803 266 194v0
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1721 246 102v0
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland verkoper Rozengracht 7oost 1721 246 117r0
, CHRISTOFFEL de heer Christoffel Middaghten verkoper q.q. Schritsen 35 1723 246 184v0
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagten schout bij nacht verkoper Noorderhaven 65 1714 245 216r0
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuder huurder (p.j.) Lanen 46 1810 269 49v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?) Hondenstraat 13 1614 229 223r0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?) Hondenstraat 13 1614 229 223r0
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?) Hondenstraat 13 1614 229 223r0
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer koper Voorstraat 87 1765 256 113r0
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1648 236 11r0
IDSINGA, CECILIA juffrouw Cilia van Idsinga verkoper Noorderhaven 88 1714 245 228v0
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r0
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Lanen 91 1807 268 17r0
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1779 259 175r0
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten westen Wortelstraat 6 1779 259 175r0
STENEVELD, wijlen Cl. Steenveld koper Rozenstraat 3 1798 265 83r0
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 50 1800 265 248v0
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 50 1800 265 248v0
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat 4 1626 231 126r0
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat 4 1626 231 126r0
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 9 1752 252 199v0
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 9 1752 252 199v0
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1665 239 28r0
, KLAAS Claas , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat 16 1768 257 58r0
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1697 243 309r0
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1661 238 113r0
, KLAAS mr. Claas barbier bewoner onbekend 1598 228 126r0
, KLAAS mr. Claas barbier afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1598 228 126r0
, KLAAS Claas steenvoerder huurder achter (p.w.) Lanen 36 1799 265 182v0
, KLAAS Claas sleefmaker naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1738 249 226v0
, KLAAS Claas bezemmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter 1597 228 48v0
, KLAAS Claas uitdrager huurder (p.j.) Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
, KLAAS de kamer van Claas schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r0
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn koper 1/6 van 2 kamers Droogstraat 21 1688 242 255r0
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn geniaarde koper Noorderhaven 42 1688 242 256v0
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u. huurder voorste gedeelte (p.j.) Zuiderhaven 6 1786 262 109v0
BLOK, als bewoner Claas Blok naastligger ten noorden Noordijs 10 1801 265 303r0
BORGER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Borgers naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter 1704 244 356r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman koper q.q. door niaar Zoutsloot 127 1745 251 80v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1745 251 3ra0
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger naastligger ten noorden Schritsen 5 1730 247 331r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten noorden Lanen 15 1738 249 224r0
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braam ontvanger en koopman koper 5/6 van 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 38v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger en koopman eigenaar van 1/6 Voorstraat 12 1739 250 38v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kind koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1737 249 210r0
BRETON, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1752 253 12v0
BRETON, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1754 253 190r0
BRETON, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 76 1755 253 211v0
BRETON, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1755 253 211v0
BRETON, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Bretton naastligger ten oosten Voorstraat 76 1766 256 211r0
BRETON, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Bretton naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1766 256 211r0
BRETON, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1755 253 204v0
BRETON, KLAAS Claas Bretton naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1735 249 76v0
BRETON, KLAAS Claas Britton mr. hoedenmaker naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1739 250 43v0
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorum naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 86r0
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug koopman verkoper Franekereind 12 1750 252 75v0
BUISKE, KLAAS de stal van de weduwe van wijlen Claas Buiske naastligger ten oosten Westersteeg 4 1689 242 297v0
BURGER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r0
BURGER, KLAAS Claas Burger verpachter grond Klaverbladstraat 2 1666 239 61r0
BURGER, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1666 239 61r0
BURGER, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Rozengracht 13 1667 239 90v0
BURGER, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Rozengracht 13 1667 239 90v0
BURGER, KLAAS Claas Burger koper huis Zoutsloot 129 1667 239 104r0
BURGER, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Voorstraat 73 1668 239 141r0
BURGER, KLAAS Claas Burger naastligger ten oosten Romastraat 25 1667 239 18ra0
BURGERHOF, KLAAS Claas Burgerhoff, c.s. huurder Zoutsloot 67 1808 268 43v0
KOSTER, KLAAS Claas Coster mr. slager verkoper Brouwersstraat 20 1799 265 142r0
, KLAAS Claas Crats naastligger ten westen Romastraat 2 1660 238 60v0
KUIPER, wijlen Claas Cuiper mr. bakker verkoper Lanen 2 1785 261 4va0
DANSER, KLAAS Claas Danser naastligger ten westen Bildtstraat 14 1756 254 32v0
DANSER, KLAAS Claas Danser mr. metselaar verkoper Zoutsloot 28 1762 255 119v0
DROST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Drost naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1708 245 49r0
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v0
FABER, KLAAS de kamer van Claas Faber naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1665 239 25v0
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper Rozengracht 20 1667 239 72r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v0
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 53 1755 253 236r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 53tuin 1755 253 236r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 6 1753 253 47v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat 49 1777 259 77v0
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein erflater Droogstraat 51 1789 263 172r0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1740 250 132r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r0
FONTEIN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1790 263 182v0
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r0
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 69 1752 253 272r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1783 261 25r0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
FONTEIN, KLAAS wijlen erfgezetene Claas Fontein erflater Noorderhaven 71 1787 262 235v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v0
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Nieuweburen 27 1759 254 233v0
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r0
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r0
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema koper huis en hof Noorderhaven 65 1746 251 116r0
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema verkoper Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v0
HEREMA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heerema naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1733 248 254r0
HEREMA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heerema naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1733 248 254r0
HEREMA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heerema naastligger ten westen Havenplein 24 1733 248 254r0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Anjelierstraat 39 1809 268 266r0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1790 263 205v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 7 1792 264 3r0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r0
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Anjelierstraat 41 1809 268 266r0
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Vijver 12 1782 260 183r0
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker koper huis Hoogstraat 6 1763 255 191v0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1765 256 112v0
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heins verkoper q.q. Franekereind 4 1792 264 49v0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v0
HEINS, KLAAS Claas Heins verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r0
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1785 261 278r0
HEINS, KLAAS Claas Heins koper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huis Zoutsloot 1 1779 259 305v0
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker verkoper Hoogstraat 6 1763 255 200v0
HEINS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heins naastligger ten zuiden Vijver 4 1808 268 133r0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Hofstraat 21west 1780 259 282v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Vijver 3 1783 261 22v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v0
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heins apotheker verkoper Zoutsloot 1 1784 261 213v0
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van wijlen Claas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1808 268 66v0
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van wijlen Claas Heins naastligger ten westen Vijver 10 1808 268 67v0
HEINS, KLAAS vroedman Claas Heins koper door niaar huis Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heyns naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1801 266 32v0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heyns naastligger ten zuiden Vijver 4 1802 266 166r0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Heyns naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1801 266 13v0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Hindelopen naastligger ten oosten Liemendijk 12 1737 249 171v0
, KLAAS Claas Hoffius hoedenmaker verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v0
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Hoogstraten naastligger ten noorden Rozengracht 27oost 1763 255 203r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek mr. brouwer koper door niaar huis Wortelstraat 6 1779 259 175r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koopman verkoper Droogstraat 7west 1807 267 303v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1805 267 125r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling Hoogstraat 27 1779 259 160v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten westen Heerensteeg 2 1788 263 43v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman verwandelaar Zoutsloot 99 1794 264 217r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek verwandelaar wagenhuis Zoutsloot 101 1794 264 217r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek huurder (p.j.) ten zuidoosten van Harlingen 1805 267 178r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1797 265 41r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis en hof Nieuweburen 25 het Pasveer 1809 268 257v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar pan- en estrikwerk Rozengracht 30 1794 264 214r0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek naastligger ten westen Heerensteeg 2 1793 264 102v0
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar wagenhuis Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
JONAS, KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra0
JONAS, KLAAS Claas Jonas koper provisioneel Lanen 62 1669 239 35ra0
KELDER, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Kelder naastligger ten westen Karremanstraat 11 1708 245 54r0
LANTING, KLAAS de weduwe van wijlen burgemeester Claas Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1780 259 286av0
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistra verkoper Brouwersstraat 14 1749 252 17v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper q.q. Heiligeweg 20 1759 254 239v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten westen Franekereind 27 1740 250 134r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Franekereind 27 1740 250 134r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Franekereind 20 1769 257 126v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 75r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1760 254 252v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 84v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper huis Nieuwstraat 46 1749 252 9r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer Franekereind 20 1765 256 264r0
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1767 257 252r0
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra koper Nieuwstraat 62 1774 258 144r0
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1774 258 144r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman koper pakhuis of gortmakerij Kruisstraat 10west 1759 254 248v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r0
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystra erflater Franekereind 2 1783 261 49r0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v0
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman verkoper Kerkpad 34 1766 256 224r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui geniaarde koper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui niaarnemer q.q. Rozengracht 15 1739 250 16r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman niaarnemer q.q. Rozengracht 17 1739 250 16r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1784 261 191v0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 32 1778 259 151v0
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman koper huis Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman geniaarde koper Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16 1763 255 220av0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten noorden Voorstraat 30achter Sevilla 1780 259 238v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v0
NAUTA, KLAAS Claas Nauta koper door niaar pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1752 252 231v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper provisioneel Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta distillateurse huurder tot 1768 (p.j.) Voorstraat 41 1764 256 54r0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r0
NAUTA, KLAAS het huis genaamd Sevilien, van de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.) Voorstraat 30achter Sevilien 1779 259 168v0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nauta koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v0
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis, c.u. huurder boven Lanen 78 1792 264 59r0
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s. huurder Voorstraat 16 1768 257 38v0
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s. huurder (p.j.) Voorstraat 16 1766 256 179r0
OEVER, KLAAS Claas van den Oever koper huis en tuintje Vijver 4 1808 268 133r0
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v0
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1808 268 158v0
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, c.sorore naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1789 263 175v0
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1745 251 68v0
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1752 253 272r0
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper huis Weverstraat 10 1804 267 15r0
PIJPER, KLAAS Claas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 14 1810 269 75v0
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper hof, tuin en zomerhuis Klaverbladstraat 1 1804 267 15r0
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantinga voormalig bewoner Franekereind 34 1799 265 164r0
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantinga verkoper Franekereind 34 1799 265 164r0
POORT, KLAAS Claas Poort naastligger ten oosten Kruisstraat 1782 261 4r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 14 1779 259 198r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 16 1779 259 198r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat 24 1782 260 207r0
POORT, KLAAS Claas Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Voorstraat 89drie_achter 1766 256 169v0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort mr. chirurgijn verkoper q.q. Hoogstraat 23 1781 260 312r0
POORT, KLAAS mr. Claas Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 257r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1782 260 187v0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn verkoper Heiligeweg 48 1782 260 192v0
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumus mr. loodgieter koper huis Zoutsloot 61 1788 263 45r0
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
ROODJE, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
ROODJE, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 3 1810 269 44r0
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra koper provisioneel Zuiderhaven 38een_achter 1668 239 25ra0
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Zuiderhaven 38een_achter 1668 239 25ra0
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra0
SCHOESTER, KLAAS wijlen Claas Schoegster wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
STEEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Steen naastligger ten oosten Hofstraat 14 1809 268 301r0
STENEVELD, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Steenfeld naastligger ten noorden Rozenstraat 2 1798 265 79r0
STENEVELD, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 2 1793 264 97r0
STENEVELD, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 14 1785 262 47v0
, KLAAS Claas Tobias schuitschipper koper huis Grote Ossenmarkt 1 1796 264 331r0
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valken naastligger ten westen Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen bewoner Noordijs 1 1763 256 15v0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper Noordijs 1 1763 256 15v0
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u. verkoper Noordijs 1 1763 256 15v0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Zoutsloot 21 1763 255 254v0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen mr. bakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1758 254 171v0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Anjelierstraat 18 1763 255 255v0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Zoutsloot 21achter 1762 255 169v0
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1665 239 9v0
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven 10 1666 239 50v0
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat 7 1783 261 83r0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r0
VOORDEWIND, KLAAS de vrouw van Claas Voordewind, c.s. huurder Hondenstraat 10 1747 251 201r0
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten westen Hoogstraat 15 1792 264 37r0
VRIES, KLAAS Claas de Vries huurder achterste deel (p.j.) Hoogstraat 9 1794 264 189r0
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1793 264 118v0
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman koper huis Hoogstraat 13 1786 262 64r0
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman geniaarde koper Voorstraat 30 1785 262 40r0
VRIJBURG, KLAAS de vrouw van Claas Vrijburg naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1796 265 7r0
WIJNGAARDEN, KLAAS Claas Wijngaarden naastligger ten noorden Voorstraat 33 1762 255 172r0
WIJNGAARDEN, KLAAS vroedsman Claas Wijngaarden naastligger ten westen Lanen 45 1779 259 193v0
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wilde huurder Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopman koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 1686 242 128v0
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopman koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 1686 242 128v0
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopman koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 1686 242 128v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s. bewoner Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s. bewoner Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s. bewoner Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u. mr. metselaar koper woning Lanen 86 1714 245 216v0
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u. mr. metselaar koper woning Lanen 86 1714 245 216v0
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u. mr. metselaar koper woning Lanen 86 1714 245 216v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 6v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 6v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 6v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v0
ARJENS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v0
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smid schipper koper huis Noorderhaven 90 1761 255 73v0
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smid schipper koper huis Noorderhaven 90 1761 255 73v0
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smid schipper koper huis Noorderhaven 90 1761 255 73v0
SMID, KLAAS ARJENS wijlen Claas Arjens Smit verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v0
SMID, KLAAS ARJENS wijlen Claas Arjens Smit verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v0
SMID, KLAAS ARJENS wijlen Claas Arjens Smit verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v0
, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Arrjans naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 1ra0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen vaandrig Claas Auckes , c.s. huurder Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen vaandrig Claas Auckes , c.s. huurder Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r0
AUKES, KLAAS de weduwe van wijlen vaandrig Claas Auckes , c.s. huurder Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r0
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r0
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r0
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r0
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 25 1674 240 137r0
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 25 1674 240 137r0
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 25 1674 240 137r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v0
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder (p.j.) Heerensteeg 2 1788 263 43v0
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder (p.j.) Heerensteeg 2 1788 263 43v0
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder (p.j.) Heerensteeg 2 1788 263 43v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r0
KLASES, KLAAS de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar verkoper Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar verkoper Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar verkoper Lanen 48 1773 258 125v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v0
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 3 1740 250 102v0
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v0
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v0
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v0
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r0
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r0
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven 75midden 1619 230 174v0
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven 75midden 1619 230 174v0
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven 75midden 1619 230 174v0
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1644 235 98r0
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1644 235 98r0
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1644 235 98r0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r0
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37 1777 259 89v0
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37 1777 259 89v0
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37 1777 259 89v0
KLASES, KLAAS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2 1666 239 58r0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2 1666 239 58r0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2 1666 239 58r0
KLASES, KLAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1660 238 18v0
KLASES, KLAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1660 238 18v0
KLASES, KLAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1660 238 18v0
KLASES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r0
KLASES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r0
KLASES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r0
KLASES, KLAAS vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
KLASES, KLAAS vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
KLASES, KLAAS vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
KLASES, KLAAS de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14 1668 239 26ra0
KLASES, KLAAS de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14 1668 239 26ra0
KLASES, KLAAS de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14 1668 239 26ra0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14 1668 239 26ra0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14 1668 239 26ra0
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14 1668 239 26ra0
JONAS, KLAAS KLASES wijlen Claas Clasen Jonas, de oude verkoper Hondenstraat 13 1666 239 56r0
JONAS, KLAAS KLASES wijlen Claas Clasen Jonas, de oude verkoper Hondenstraat 13 1666 239 56r0
JONAS, KLAAS KLASES wijlen Claas Clasen Jonas, de oude verkoper Hondenstraat 13 1666 239 56r0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v0
KORNELIS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis mr. kuiper verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis mr. kuiper verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis mr. kuiper verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v0
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v0
DIRKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r0
DIRKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r0
DIRKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker verkoper q.q. Zuiderhaven 1666 239 50r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker verkoper q.q. Zuiderhaven 1666 239 50r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker verkoper q.q. Zuiderhaven 1666 239 50r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven (p.w.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven (p.w.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven (p.w.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10 1765 256 90v0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10 1773 258 94r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1684 242 52r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1684 242 52r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1684 242 52r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 252 17v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 252 17v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 252 17v0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter 1803 266 260r0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter 1803 266 260r0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter 1803 266 260r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v0
DOEDES, KLAAS het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1665 239 9r0
DOEDES, KLAAS het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1665 239 9r0
DOEDES, KLAAS het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1665 239 9r0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost 1800 265 259r0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost 1800 265 259r0
DOEDES, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost 1800 265 259r0
DOEDES, KLAAS de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachter Schritsen 15 1661 238 104v0
DOEDES, KLAAS de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachter Schritsen 15 1661 238 104v0
DOEDES, KLAAS de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachter Schritsen 15 1661 238 104v0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper door niaar paardenstal met woonkamer en div. Klaverbladstraat 1 1761 255 52r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper door niaar paardenstal met woonkamer en div. Klaverbladstraat 1 1761 255 52r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper door niaar paardenstal met woonkamer en div. Klaverbladstraat 1 1761 255 52r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1769 257 108r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1769 257 108r0
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1769 257 108r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r0
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r0
DOEDES, KLAAS wijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v0
DOEDES, KLAAS wijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v0
DOEDES, KLAAS wijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v0
DOEDES, KLAAS wijlen Claas Doedes koopman verkoper Klaverbladstraat 5 1766 256 183r0
DOEDES, KLAAS wijlen Claas Doedes koopman verkoper Klaverbladstraat 5 1766 256 183r0
DOEDES, KLAAS wijlen Claas Doedes koopman verkoper Klaverbladstraat 5 1766 256 183r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0
DOUWES, KLAAS de kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r0