Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 20 1764 256 81r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c. naastligger ten westen Rozengracht 17 1768 257 43r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 5 1778 259 146v
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten oosten Lanen 30 1782 260 267r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten oosten Hofstraat 4 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 4 1786 262 96v
BAKKER, C. C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1803 266 250r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 55 1804 267 29r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
BAKKER, C. wijlen C. Bakker verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r
BEIMA, C. de heer C. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1747 251 171v
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper q.q. Lanen 25 1809 268 291v
BLOK, C. burgemeester C. Blok koper q.q. Lanen 25achter 1809 268 291v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u. huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
DUMAN, C. C. Duman mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DUMAN, C. C. Duman schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u. predikant huurder (p.j.) Noordijs 21zuid 1757 254 75v
GROOT, C. de weduwe van C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1802 266 54v
GROOT, C. de weduwe van C. de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1805 267 128r
HEINS, C. vroedsman C. Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
, C. C. Jelbema landmeter betrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden) ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten westen Hofstraat 21west 1808 268 176r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 21west 1808 268 176r
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1809 268 278v
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1810 269 81r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lanting naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
, C. dr. C. Luydinga naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
MOLLEMA, C. C. Mollema koopman naastligger ten noorden Lanen 71een_achter 1807 267 292r
MOLLEMA, C. C. Mollema naastligger ten westen Voorstraat 54 1807 267 347r
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 28 1765 256 123v
SYVERDA, C. dr. C. Sivarda naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
TIMMERMAN, C. de weduwe van C. J. Timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersma naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1737 249 177v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra naastligger ten westen Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Voorstraat 6 1788 263 21r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra verkoper q.q. Vijverstraat 5 1793 264 157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstra schepen van de Stad koper Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
FISCHER, KAREL de erfgenamen van wijlen Caarl Fischer naastligger ten westen Schritsen 64achter 1660 238 59r
, Caarle houtzager naastligger ten westen onbekend 1605 228 442v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochter koper dubbelhuis Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman huurder (p.j.) Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
KLASES, CATHARINA wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r
LINT, CATHARINA HENDRIKS wijlen Caatje Hendriks van Lint koper Zoutsloot 21 1790 263 272v
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 38 1810 269 107r
HENDRIKS, wijlen Caereltjen? Hendricx erflater Lanen 24 1602 228 283v
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1620 230 231r
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visscher naastligger ten westen Schritsen 64 1644 235 133r
, KAREL Caerle houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1606 228 491r
, KAREL de kamer van Caerle Feiskers naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 14 1598 228 116r
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) onbekend 1600 228 221r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1600 228 234v
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1602 228 322r
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter 1603 228 345v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56 1631 233 12v
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoper verkoper Achterstraat ZZ 1611 229 16r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. huurder Hoogstraat 43 1743 251 17r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m. verkoper Hoogstraat 43 1743 251 17r
, Caio Slaapcool herbergier koper huis en herberg Voorstraat 36 de hof van Friesland 1734 248 299v
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straaten commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, KAREL het huis gekocht door Carel van Deinse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r
, KAREL Carel van Deinse, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 29 1711 245 163v
, KAREL Carel van Deynse trekwerker koper huis Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
, KAREL Carel le Febre koopman verkoper Zuiderhaven 36 1668 239 159v
, KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p. verkoper Voorstraat 24 1808 268 126r
, KAREL Carel Christiaan Nippoldt koper huis en tuin Voorstraat 24 1807 267 346r
, KAREL Carel Hendrik Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 36 1794 264 212r
, KAREL Carel Hendrik Roezer verkoper Lanen 36 1799 265 182v
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
, KAREL Carel Wilhelm geniaarde koper Heerensteeg 2 1648 236 33r
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarende verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmerman koper huis Schritsen 2 1809 268 251v
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
PIETERS, KAREL wijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 26 1631 232 181r
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL wijlen Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 67v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend 1680 241 91v
WILLEMS, KAREL de weduwe van Carl Willems verkoper onbekend 1680 241 91v
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas koper Zoutsloot 13 1787 262 226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Zoutsloot 18 1789 263 175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
KOETS, KAREL Carolus Kutsch predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
, KAREL Carolus Caroli Cardanus medicinae doctor verkoper onbekend 1602 228 314v
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
, KARST Carst schuitvaarder naastligger ten oosten Achterstraat 1666 239 42r
NOORDMANS, KARST Carst Noordman naastligger ten oosten Achterstraat 1644 235 115r
NOORMAN, KARST Carst Noorman verkoper Achterstraat 1652 236 197r
ROS, KARST oud burgemeester Carst Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderstraat 25 1749 252 8r
ALEFS, KARST de verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 17 1612 229 114v
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 17 1612 229 114v
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 15 1613 229 157r
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u. crediteur (triumphant) Hofstraat 1613 229 184r
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
DOOITSES, KARST wijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 6 1782 260 178v
DOOITSES, KARST de boedel van wijlen Carst Dooytzes mr. ijzersmid erflater Rommelhaven 6 1782 260 178v
FOKKES, KARST huisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
JANS, KARST Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16 Rozengracht 10 1613 229 142v
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1684 242 38r
LAMMERTS, KARST het diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1687 242 167v
LAMMERTS, KARST de weduwe van Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1690 242 331r
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe Edgers Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u. verkoper Karremanstraat 24noord 1641 234 150r
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 84 1662 238 141r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84 1667 239 99ar
MEINERTS, KARST Carst Meinerts mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1667 239 120r
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken Zoutsloot 82oost 1657 237 136v
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 11 1658 237 179v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huis Lanen 52 1617 230 64v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuur Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Herenwaltje 1 1795 264 240r
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Herenwaltje 1 1801 265 283v
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamer Hoogstraat 1twee_achter 1642 234 170v
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 1twee_achter 1642 234 170v
PIETERS, KARST wijlen Carst Pyters verkoper Hoogstraat 1achter 1673 240 123r
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1657 237 132v
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc. geniaarde koper Nieuwstraat 64 1658 237 143r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1653 236 223r
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
TEUNIS, KARST de weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
TEUNIS, KARST Carst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1623 230 345v
TEUNIS, KARST Carst Tonys naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1603 228 372r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg 3 1661 238 96v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u. geniaarde koper Franekereind 29 1647 235 263v
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 17 1647 235 264r
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknecht koper Noorderhaven 19 1776 258 249v
WILLEMS, KARST de weduwe van Carst Willems , e.a. huurder Noorderhaven 19 1784 261 165v
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 111r
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteeckt Schritsen 58 Maestricht 1618 230 118r
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 16 1782 260 208r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwer verkoper Heiligeweg 18 1782 260 208r
, KASPER wijlen Caspar naastligger ten oosten Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruin oud gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland requirant Schritsen 28 1704 244 252v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruyn gewaldige koper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachter Schritsen 30 1697 243 276v
GROEN, KASPER Caspar Groen bontwever koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1706 244 335r
, KASPER Caspar Rehage, c.u. verkoper Romastraat ZZ 1650 236 132v
, KASPER Caspar Rivee huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
, KASPER de weduwe van Caspar Rivee huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, KASPER Caspar Roer, c.u. distillateur huurder Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
, KASPER Caspar Ruer distillateur huurder Lanen 85west 1692 242 26ra
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
KLASES, KASPER wijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
BERG, KASPER Casparus van den Berg huurder Zuiderhaven 27 1781 260 17v
BERG, KASPER Casparus van der Berg huurder (p.j.) Schritsen 2 1783 261 60r
, KASPER Casparus Brinckman koopman koper huis William Boothstraat 25 1723 246 174v
BRINKMAN, KASPER Vaandrig Casparus Brinkman koper pan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning Zoutsloot 111 1716 245 262r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman mr. pan- en estrikbakker koper huis Noorderhaven 113 1723 246 187r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman pan- en estrikbakker koper grondpacht Zoutsloot 111 1724 246 200v
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Noorderhaven 113 1731 248 29r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper Zoutsloot 111 1731 248 35r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkman verkoper William Boothstraat 25 1732 248 96r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkman koopman koper huis Vismarkt 1 1735 249 76v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkman koopman verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v
BRINKMAN, KASPER de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkman koopman verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruin oud gewaldige Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 30 1704 244 251v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruyn, c.u. kapitein Admiraliteit in Friesland koper huisreed of erf met benevens de schuur daarachter Schritsen 28 1690 242 324v
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Schritsen 26 1699 243 393r
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Schritsen 26 1699 243 393r
, KASPER Casper distillateur naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
, KASPER Casper distillateur naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
, KASPER Casper distillateur naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
, KASPER Casper distillateur naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
BRUIN, KASPER Casper de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Schritsen 30 1697 243 276v
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r
, KASPER Casper Freunink huurder noordelijke benedenkamer (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
, KASPER Casper Freunink huurder oostelijke helft (p.j.) Achterstraat 15 1764 256 71v
, KASPER Casper Freunink, c.u. huurder oostelijke woning Achterstraat 15 1767 256 261r
HAAS, KASPER Casper de Haas koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, KASPER de weduwe van Casper Hoojbergen huurder Wortelstraat 8 1776 259 4v
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
RIVE, KASPER de weduwe van Casper Rive huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
, KASPER Casper Roer distillateur koper huis, mouterij en stokerij Achterstraat 1 1698 243 387v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KLASES, KASPER Casper Claasen karreman koper huis Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever verkoper q.q. Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirx mr. bontwever koper huis Romastraat 27 1733 248 238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25 1749 252 38r
HENDRIKS, KASPER meerderjarige vrijgezel Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1749 251 259v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16 1750 252 67r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks bontwever verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever verkoper Kerkpad 14 1762 255 161r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks mr. bontwever huurder Rozengracht 15 1763 255 210v
JANS, KASPER Casper Jans , mede voor zich verkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r
ROMMERTS, KASPER de weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92 1781 260 80r
HASELAAR, Cataharina Haselaar koper Noorderhaven 77 1731 248 46r
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601 228 269v
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoni verkoper Voorstraat 17oost 1606 228 512r
, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 1/4 Voorstraat 23 1625 231 87v
BOIS, CATHARINA Catalina de Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1667 239 106r
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina de Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1686 242 128v
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat ZZ 1686 242 150r
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois naastligger ten noorden Hofstraat ZZ 1686 242 150r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina du Bois naastligger ten oosten Zuiderhaven 5 1687 242 172v
BOYS, de kamers van Catalina du Boys, c.soc. naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1676 240 35ra
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
, CATHARINA Catalina Salizelis tafelhouder koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 67 1624 230 377r
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini eigenaar van 3/4 Voorstraat 23 1624 230 379v
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 3/4 Voorstraat 23 1624 230 379v
HENDRIKS, CATHARINA Catalina Hendricks koper Spinhuisstraat 1625 231 61r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boys verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
JANS, CATHARINA Catalina Jansen verkoper ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaer koper Noorderhaven 96 1749 251 276r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis koper huis Hondenstraat 14 1738 249 220v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1738 249 220v
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
JANS, CATHARINA Cataryna Jansen koper Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
EISMA, CATHARINA Catelina Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen NZ 1605 228 444r
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boys naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annis verkoper Romastraat 8 1612 229 108v
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter 1619 230 159v
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 91 1659 238 5r
, Cathalma Chalichetes koper Hofstraat NZ 1599 228 172r
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1723 246 184v
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1724 246 192r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Scheffersplein 25 1789 263 117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
, CATHARINA juffrouw Catharina Beatrix Baroni koper van 1/8 Lombardstraat 2 1704 244 257v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderen verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining koper Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining verkoper Heiligeweg 38 1807 267 327v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruining verkoper Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt koper huis, hof en 2 kamers daarachter Voorstraat 28 1700 244 68v
, CATHARINA Catharina Bruinsfeldt naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1700 244 68v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt koper door niaar kamer met een loods erachter Werfpad 1693 243 68v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsvelt naastligger ten westen Werfpad 1693 243 68v
BRUINSVELD, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsvelt naastligger ten oosten Lanen 23achter 1708 245 43r
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruynsvelt koper huis (uitgebreide beschrijving) Lanen 25 1694 243 100v
, CATHARINA Catharina de Court koper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, CATHARINA Catharina de Court koper Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
CUP, CATHARINA Catharina Cup koper Lanen 58 1793 264 78r
DOMA, CATHARINA Catharina van Doma verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
DOORN, CATHARINA Catharina van Dorn koper Noorderhaven 100 1651 236 160r
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina van Eelkoma verkoper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
, CATHARINA Catharina van Elcoma naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1695 243 172r
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 11noord 1787 262 191v
FEITEMA, CATHARINA Catharina Feitema koper Noordijs 11zuid 1787 262 191v
, CATHARINA Catharina Feytama koper 1/2 pakhuis Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de* Fries verkoper Vijverstraat 18 1668 239 32ra
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Fries verkoper Vijverstraat 20 1668 239 32va
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratama koper door niaar huis Franekereind 3 1777 259 30r
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GROEN, CATHARINA Catharina Groen koper Kerkpoortstraat 7 1754 253 153v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haan koper Voorstraat 60 1792 264 58r
HAAR, CATHARINA vrouwe Catharina Wilhelmina van der Haar verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar koper onbekend WZ 1731 248 17r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar verkoper Werfpad 1763 255 237r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staet Lanen 87 het Zwarte Kruis 1730 247 316r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 16 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verkoper van 1/2 Rozengracht 16 1733 248 193r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper door niaar Noorderhaven 94 1749 251 277v
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwd verkoper Kerkpad 16 1749 251 259v
, CATHARINA juffrouw Catharina Hilma huurder Lanen 39 1752 253 5v
JAGER, CATHARINA Catharina de Jager verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 64 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Voorstraat 21 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 52 1767 257 30r
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
, CATHARINA Catharina Leusing koper paardenstallen, koets, huis en wagenhuis Hofstraat ZZ 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u. naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1756 254 20v
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA wijlen Catharina Elysabeth Leydegemans erflater Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemans koper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
LINT, CATHARINA Catharina van Lint koper Lanen 2 1787 262 209v
, CATHARINA Catharina Ludsing koper Rozenstraat 1 1730 247 340v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsma koper Noorderhaven 22 1700 244 83r
MULLER, Catharina Muller naastligger ten westen Romastraat ZZ 1803 266 302r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuis verkoper Schritsen 60 1735 249 90v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuys verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun wijlen moeder Catharina Munnikhuys erflater Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis Kerkpad 16 1751 252 168v
, CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwels verkoper William Boothstraat 5 1753 253 73v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad 16 1753 253 111r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Zuiderstraat 29 1753 253 112v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Hoogstraat 53 1753 253 113v
, CATHARINA Catharina Rut koper Karremanstraat 30 1795 264 247v
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag verkoper Dalpad 7 1782 260 241r
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat 11 1784 261 207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingius verkoper Bildtstraat 6 1784 261 207v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantius verkoper van 1/3 Voorstraat 43 1734 249 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra koper pakhuis Noorderhaven 106 1784 261 197v
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstra verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
SWART, CATHARINA Catharina Swart koper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
VRIES, CATHARINA Catharina de Vries koper Noorderhaven 108 1662 238 144r
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Vries verkoper Vijverstraat 14 1672 240 16ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries eerdere eigenaar Vijverstraat 14 1679 241 36r
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Noorderhaven 2 1679 241 15ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Noorderhaven 108 1679 241 15ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vries erflater Franekereind 23oost 1679 241 15ra
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vries verkoper onbekend 1685 242 96r
, CATHARINA Catharina Westeruydt verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winter medeverkoper onbekend 1739 250 64r
, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Dalpad 9 1783 261 64v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigers koper Lanen 39 1805 267 141v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 23 de Olde Hilbrand 1772 258 36v
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduwe verkoper Nieuwstraat 4 1795 264 290v
GERRITS, CATHARINA de boedel van wijlen Catharina Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwer verkoper Schritsen 17 1784 261 198v
HENDRIKS, CATHARINA Catharina Hendrickx koper Zuiderhaven 1646 235 230r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 18 1741 250 151v
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Voorstraat 23 1782 260 196r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Molenpad 9tuin 1784 261 154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostra koper Noorderhaven 37 1779 259 206r
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles koper Zoutsloot 51 1807 268 4r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 12 1732 248 166r
STEFFENS, CATHARINA wijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 5 1612 229 122r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 6 1770 257 157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjus winkelier koper Bildtstraat 11 1764 256 33v
TJEERDS, CATHARINA Catharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1764 256 63v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
, CATHARINA Catharyna Sopynius geniaarde koper Zoutsloot 41 1767 256 236r
WOLF, Cathelijne de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindt verkoper Schritsen 62 1798 265 121r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Lanen 2 1799 265 131r
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lint verkoper Zoutsloot 21 1799 265 204r
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 78 1734 248 333v
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boys naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 17 1779 259 180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 21 1779 259 180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 2 1779 259 180r
, CATHARINA wijlen Catrina van Eelkoma verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r
GEIS, CATHARINA Catrina Geis verkoper van 1/3 Bildtstraat 19 1810 268 351r
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaer verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r
, CATHARINA Catrina Hilma koper huis, hof, tuinhuis en bleekveld Kerkpad 16 1737 249 195r
, KAJE Caye Slaapkool bewoner (p.j.) Voorstraat 36 1730 247 339r
, KAJE Caye Slaapkool herbergier koper van 1/2 10783/11450 huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse kerk 1739 250 39v
, KAJE wijlen Caye Slaapkool verkoper Voorstraat 36 1764 256 75r
, KAJE wijlen Caye Slaapkool koper Lanen 86 1771 257 222r
, KAJE de weduwe van Caye Slaapkool huurder Voorstraat 36 1772 258 31v
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1749 252 16v
DOUWES, KEIMPE Ceimpe Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1749 252 16v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r
HOITES, KEIMPE Ceimpe Hoytes naastligger ten zuiden Lanen 64 1765 256 134v
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
HEIMANS, Celycke Heymans verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
, Cempe schroor naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1628 232 70v
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27 1625 231 46v
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmaker verkoper Romastraat 5 1614 229 214r
HUBERTS, SINT grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts eigenaar perceel Lanen 83 1637 234 38r
HUBERTS, SINT het huis van burgemeester Cent Huiberts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
HUBERTS, SINT oud burgemeester Cent Huiberts naastligger ten westen Lanen 4 1638 234 62r
HUBERTS, SINT Cent Huyberts aanhandelaar huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanght Lanen 2 het Blauwe Kruis 1606 228 471v
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 14 1606 228 472r
HUBERTS, SINT burgemeester Cent Huyberts koper Zuiderhaven 11 1626 231 141r
JENTJES, SINT Cent Jenkes koper 1/2 huis Franekereind 29west 1625 231 64v
REINERS, SINT wijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 24 1619 230 191r
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1611 229 66r
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1612 229 77v
ROMKES, SINT de gewezen kamer van Cent Romckes naastligger ten westen Spinhuisstraat 1625 231 61r
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes koper door niaar Hofstraat 9 1613 229 159r
ROMKES, SINT wijlen Cent Rompckes verkoper Both Apothekerstraat 1617 230 59v
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1742 250 278v
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 77 1767 257 29r
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG]) Lanen 46 1797 265 42v
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r
TJEERDS, CATHARINA Chatharina Tjeerds , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 45 1765 256 96r
, C. Chr. Rex notaris bewoner Noorderhaven 88 1675 240 26va
, CRISPIJN Chrespin Calner bruidegom 1604 228 420v
, CHRISTIAAN Christ Charpentier mr. pruikenmaker verkoper Lanen 64 1752 253 22r
SCHREUDER, Christ. Schreuder verkoper Voorstraat 27 1797 265 12v
, CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 17 1755 253 235v
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u. wolkammer huurder Heiligeweg 34 1778 259 148r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u. mr. kleermaker huurder (p.j.) Franekereind 2 1761 255 111r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester huurder Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester steenhouwer koper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1788 263 24r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer koper Heiligeweg 36 1793 264 108v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeester mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 36 1798 265 70v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester huurder Heiligeweg 34 1798 265 80v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeester verkoper Heiligeweg 34 1798 265 80v
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u. huurder beneden Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein in de Gouden Leeuw koper paardestalling en wagenhuis Vissersstraat 1 de Gouden Leeuw 1776 259 4r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman naastligger ten westen Voorstraat 29 1776 259 7r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burman kastelein verkoper q.q. Bildtstraat 9 1783 261 2ra
, CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u. huurder 1 kamer (p.w.) Romastraat 27 1802 266 137r
HERTOG, CHRISTIAAN Christiaan de Hartog secretaris van Menaldumadeel verkoper q.q. Noordijs 7 1684 242 2va
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
, CHRISTIAAN Christiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
, CHRISTIAAN Christiaan Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u. sergeant huurder Zoutsloot 59 1793 264 143v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 14 1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper koper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot 97 1802 266 70v
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen mr. kleermaker huurder Bildtstraat 17 1756 253 267r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 210v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurriens , c.soc. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r
, CHRISTIAAN Christiaen Temmer pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 62 1752 252 206v
, CHRISTIAAN Christiaen van Voorde naastligger ten westen Schritsen 65b 1633 233 76v
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 48 1718 246 22v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachter Lombardstraat 1662 238 136r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda verkoper Schritsen 21 1633 233 118v
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Schritsen 21 1624 230 381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 35 1633 233 127v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians , Zwitser koper huis Schritsen 38 1618 230 142r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 36 1620 230 202r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40 1628 232 34r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1660 238 16v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40 1659 238 2ra
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 36 1630 232 116v1
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
BOERMAN, CHRISTIAAN Christian Burman winkelier koper huis Voorstraat 27 1746 251 126r
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beek koper Voorstraat 37 1780 259 274r
, CHRISTINA Christina Briel koper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
, CHRISTINA Christina Briel verkoper van 1/4 Lanen 40 1790 263 208v
, CHRISTINA Christina Briels koper Franekereind 2 1783 261 49r
, CHRISTINA Christina Briels koper Nieuwstraat 38 1783 261 121r
, CHRISTINA Christina Brouwenstein huurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 20 1803 266 303r
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholt erflater Noorderhaven 104 1695 243 134r
FORMHOLT, CHRISTINA wijlen Christina Formholt verkoper Voorstraat 57achter 1695 243 144v
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsma verkoper Tuinsteeg 4 1809 268 195v
HUIDEKOPER, CHRISTINA de eerstgerechtigde crediteuren van Christina Huidekoper verkoper Voorstraat 74 1752 252 183r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Nieuwstraat 9 1752 252 185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
, CHRISTINA Christina Morrou koper Zuiderstraat 15 1777 259 73r
, CHRISTINA Christina Morrouw bewoner en eigenaar Zuiderstraat 15 1781 260 122r
, CHRISTINA Christina Morrouw verkoper Zuiderstraat 15 1781 260 122r
OLIVIER, CHRISTINA Christina Olivier verkoper Voorstraat 28 1682 241 186r
, CHRISTINA Christina Reynders koper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
, CHRISTINA Christina Rogeau protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11 1655 237 22v
, CHRISTINA Christina Rogeau verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steins koper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lanen 18 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Kroonsteeg 3 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Heiligeweg 17 1788 262 261r
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Westerstraat 43 1790 263 261r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veer verkoper Zoutsloot 49 1804 267 50r
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost 1776 259 2v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JANS, CHRISTINA Christina Jans koper Schritsen 63 1780 259 291v
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Rommelhaven 16 1771 257 184r
, Christintie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, CHRISTOFFEL Christoffel leertouwer naastligger ten westen Schritsen 60 1619 230 170v
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1658 237 168av
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u. glasmaker verkoper Karremanstraat 1658 237 168av
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bos garentwijnder verkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, CHRISTOFFEL Christoffel Charpentier mr. pruikenmaker koper huis Lanen 64 1742 250 276v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper huis en tuin Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper leerlooierij en drogerij Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant verkoper q.q. Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier en koopman verkoper q.q. Zoutsloot 18 1789 263 175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas koper huis Hofstraat 15 de Fontein 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas huurder Hofstraat 15 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koper huis Hofstraat 13 1809 268 230r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel huurder Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 34achter 1739 250 3va
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u. huurder Grote Bredeplaats 7 1762 255 143v
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Klein koper huis Kerkpoortstraat 7 de Prins 1803 266 194v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1721 246 102v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland verkoper Rozengracht 7oost 1721 246 117r
, CHRISTOFFEL de heer Christoffel Middaghten verkoper q.q. Schritsen 35 1723 246 184v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagten schout bij nacht verkoper Noorderhaven 65 1714 245 216r
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuder huurder (p.j.) Lanen 46 1810 269 49v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?) Hondenstraat 13 1614 229 223r
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer koper Voorstraat 87 1765 256 113r
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1648 236 11r
IDSINGA, juffrouw Cilia van Idsinga verkoper Noorderhaven 88 1714 245 228v
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1779 259 175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeek naastligger ten westen Wortelstraat 6 1779 259 175r
, wijlen Cl. Steenveld koper Rozenstraat 3 1798 265 83r
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 50 1800 265 248v
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat 1626 231 126r
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 9 1752 252 199v
, KLAAS Claas bezemmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter 1597 228 48v
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1661 238 113r
, KLAAS Claas poortsluiter naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1665 239 28r
, KLAAS de kamer van Claas schuitvoerder naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas schuitschipper naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1697 243 309r
, KLAAS Claas sleefmaker naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1738 249 226v
, KLAAS Claas , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat 16 1768 257 58r
, KLAAS Claas uitdrager huurder (p.j.) Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
, KLAAS Claas steenvoerder huurder achter (p.w.) Lanen 36 1799 265 182v
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn koper 1/6 van 2 kamers Droogstraat 21 1688 242 255r
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn geniaarde koper Noorderhaven 42 1688 242 256v
, KLAAS mr. Claas Barbide bewoner onbekend 1598 228 126r
, KLAAS mr. Claas Barbide afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1598 228 126r
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u. huurder voorste gedeelte (p.j.) Zuiderhaven 6 1786 262 109v
BLOK, als bewoner Claas Blok naastligger ten noorden Noordijs 10 1801 265 303r
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Borgers naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter 1704 244 356r
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger naastligger ten noorden Schritsen 5 1730 247 331r
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1737 249 210r
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten noorden Lanen 15 1738 249 224r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kind koopman koper huis Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braam ontvanger en koopman koper 5/6 van 1/2 huis Voorstraat 12 1739 250 38v
BRAAM, KLAAS Claas Braam ontvanger en koopman eigenaar van 1/6 Voorstraat 12 1739 250 38v
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman koper q.q. door niaar William Boothstraat 29 1745 251 80v
BRAAM, KLAAS Claas Braam naastligger ten westen Lanen 16 1745 251 3ra
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1735 249 76v
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1752 253 12v
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1754 253 190r
, KLAAS Claas Bretton naastligger ten oosten Lanen 12 1755 253 204v
, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 76 1755 253 211v
, KLAAS Claas Bretton, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1755 253 211v
, KLAAS de weduwe van Claas Bretton naastligger ten oosten Voorstraat 76 1766 256 211r
, KLAAS de weduwe van Claas Bretton naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1766 256 211r
, KLAAS Claas Britton mr. hoedenmaker naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug koopman verkoper Franekereind 12 1750 252 75v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorum naastligger ten oosten Franekereind 10 1750 252 86r
, KLAAS de stal van de weduwe van Claas Buiske naastligger ten oosten Nieuwstraat 1689 242 297v
, KLAAS Claas Burger verpachter grond Klaverbladstraat 2 1666 239 61r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1666 239 61r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Rozengracht 13 1667 239 90v
, KLAAS Claas Burger naastligger ten noorden Rozengracht 13 1667 239 90v
, KLAAS Claas Burger koper huis William Boothstraat 37 1667 239 104r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten westen Voorstraat 73 1668 239 141r
, KLAAS Claas Burger naastligger ten oosten Romastraat 25 1667 239 18ra
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, KLAAS Claas Burgerhoff, c.s. huurder Zoutsloot 67 1808 268 43v
KOSTER, KLAAS Claas Coster mr. slager verkoper Brouwersstraat 20 1799 265 142r
, KLAAS Claas Crats naastligger ten westen Romastraat 2 1660 238 60v
KUIPER, wijlen Claas Cuiper mr. bakker verkoper Lanen 2 1785 261 4va
DANSER, KLAAS Claas Danser naastligger ten westen Bildtstraat 14 1756 254 32v
DANSER, KLAAS Claas Danser mr. metselaar verkoper Zoutsloot 28 1762 255 119v
DROST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Drost naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1708 245 49r
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
FABER, KLAAS de kamer van Claas Faber naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1665 239 25v
VISSER, KLAAS Claas Fisscher verkoper Rozengracht 20 1667 239 72r
FONTEIN, KLAAS het pakhuis van Claas Fontein naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1663 238 164v
FONTEIN, KLAAS de hof van Claas Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1668 239 150v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1740 250 132r
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 73 1748 251 213r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 6 1753 253 47v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 53 1755 253 236r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 69 1752 253 272r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Nieuweburen 27 1759 254 233v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS de heer Claas Fontein naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1768 257 90v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1783 261 25r
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r
FONTEIN, KLAAS wijlen erfgezetene Claas Fontein erflater Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, KLAAS wijlen Claas Fontein erflater Droogstraat 49 1789 263 172r
FONTEIN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Fontein naastligger ten westen Droogstraat 55 1790 263 182v
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema verkoper Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukema koper huis en hof Noorderhaven 65 1746 251 116r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heerema naastligger ten westen Havenplein 28 1733 248 254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heerema naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1733 248 254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heerema naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1733 248 254r
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker koper huis Hoogstraat 6 1763 255 191v
HEINS, KLAAS Claas Heins apotheker verkoper Hoogstraat 6 1763 255 200v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1765 256 112v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Hofstraat 21west 1780 259 282v
HEINS, KLAAS Claas Heins koper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huis Zoutsloot 1 1779 259 305v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Vijver 12 1782 260 183r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper Vijver 3 1783 261 22v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
HEINS, KLAAS vroedman Claas Heins koper door niaar huis Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heins apotheker verkoper Zoutsloot 1 1784 261 213v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1785 261 278r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1790 263 205v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 7 1792 264 3r
HEINS, KLAAS Claas Heins verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heins verkoper q.q. Franekereind 4 1792 264 49v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1808 268 66v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heins naastligger ten westen Vijver 10 1808 268 67v
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heins naastligger ten zuiden Vijver 4 1808 268 133r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Anjelierstraat 39 1809 268 266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Anjelierstraat 41 1809 268 266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heins verkoper Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1801 266 13v
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1801 266 32v
, KLAAS de weduwe van Claas Heyns naastligger ten zuiden Vijver 4 1802 266 166r
, KLAAS de weduwe van Claas Hindelopen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1737 249 171v
, KLAAS Claas Hoffius hoedenmaker verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Hoogstraten naastligger ten noorden Rozengracht 27 1763 255 203r
, KLAAS Claas IJsenbeeck mr. timmerman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstalling Hoogstraat 27 1779 259 160v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek mr. brouwer koper door niaar huis Wortelstraat 6 1779 259 175r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1788 263 43v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek naastligger ten zuiden Rozengracht 32 1805 267 125r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeek koopman verkoper Droogstraat 7west 1807 267 303v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek naastligger ten westen Achterstraat 1793 264 102v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar pan- en estrikwerk Rozengracht 34 1794 264 214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman aanhandelaar wagenhuis Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman verwandelaar Zoutsloot 99 1794 264 217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek verwandelaar wagenhuis Zoutsloot NZ 1794 264 217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1797 265 41r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek huurder (p.j.) ten zuidoosten van Harlingen 1805 267 178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koopman koper huis en hof Nieuweburen 25 het Pasveer 1809 268 257v
, KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
, KLAAS Claas Jonas koper provisioneel Lanen 62 1669 239 35ra
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Kelder naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 11 1708 245 54r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1780 259 286av
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten westen Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Franekereind 27 1740 250 134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper huis Nieuwstraat 46 1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistra verkoper Brouwersstraat 14 1749 252 17v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper q.q. Heiligeweg 20 1759 254 239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1760 254 252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 75r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Romastraat 13 1761 255 84v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamer Franekereind 20 1765 256 264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman koper pakhuis of gortmakerij Kruisstraat 10west 1759 254 248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystra koopman verkoper Kerkpad 34 1766 256 224r
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1767 257 252r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra koper Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystra naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystra erflater Franekereind 2 1783 261 49r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui niaarnemer q.q. Rozengracht 15 1739 250 16r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman niaarnemer q.q. Rozengracht 17 1739 250 16r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui geniaarde koper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta koper door niaar pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1752 252 231v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper provisioneel Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta distillateurse huurder tot 1768 (p.j.) Voorstraat 41 1764 256 54r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 32 1778 259 151v
NAUTA, KLAAS het huis genaamd Sevilien, van de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.) Voorstraat 30achter Sevilien 1779 259 168v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Voorstraat 30achter Sevilla 1780 259 238v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nauta koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1784 261 191v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis, c.u. huurder boven Lanen 78 1792 264 59r
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s. huurder (p.j.) Voorstraat 16 1766 256 179r
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s. huurder Voorstraat 16 1768 257 38v
OEVER, KLAAS Claas van den Oever koper huis en tuintje Vijver 4 1808 268 133r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1745 251 68v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1752 253 272r
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, c.sorore naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1789 263 175v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 69 1808 268 158v
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper hof, tuin en zomerhuis Weverstraat 8 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper huis Weverstraat 10 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 14 1810 269 75v
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantinga voormalig bewoner Franekereind 34 1799 265 164r
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantinga verkoper Franekereind 34 1799 265 164r
POORT, KLAAS Claas Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 14 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 16 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1782 260 187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn verkoper Heiligeweg 48 1782 260 192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat ZZ 1782 260 207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort mr. chirurgijn verkoper q.q. Hoogstraat 23 1781 260 312r
POORT, KLAAS Claas Poort naastligger ten oosten Kruisstraat 1782 261 4r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumus mr. loodgieter koper huis Zoutsloot 61 1788 263 45r
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra koper provisioneel Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstra verkoper Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra
, KLAAS wijlen Claas Schoegster wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
STEEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Steen naastligger ten oosten Hofstraat 14 1809 268 301r
, KLAAS de weduwe van Claas Steenfeld naastligger ten noorden Rozenstraat 2 1798 265 79r
, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 14 1785 262 47v
, KLAAS Claas Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 2 1793 264 97r
, KLAAS Claas Tobias schuitschipper koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valken naastligger ten westen Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen bewoner Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen mr. bakker koper huis en bakkerij Noordijs 1 1758 254 171v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Zoutsloot 21 1763 255 254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Anjelierstraat 18 1763 255 255v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u. verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Vioolsteeg 1665 239 9v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven 10 1666 239 50v
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, KLAAS de weduwe van Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VOORDEWIND, KLAAS de vrouw van Claas Voordewind, c.s. huurder Hondenstraat 10 1747 251 201r
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman geniaarde koper Voorstraat 30 1785 262 40r
VRIES, KLAAS Claas de Vries koopman koper huis Hoogstraat 13 1786 262 64r
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten westen Hoogstraat 15 1792 264 37r
VRIES, KLAAS Claas de Vries naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1793 264 118v
VRIES, KLAAS Claas de Vries huurder achterste deel (p.j.) Hoogstraat 9 1794 264 189r
VRIJBURG, KLAAS de vrouw van Claas Vrijburg naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1796 265 7r
WIJNGAARDEN, KLAAS Claas Wijngaarden naastligger ten noorden Voorstraat 33 1762 255 172r
WIJNGAARDEN, KLAAS vroedsman Claas Wijngaarden naastligger ten westen Lanen 45 1779 259 193v
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wilde huurder Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopman koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 1686 242 128v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 26 1786 262 93v
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s. bewoner Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u. mr. metselaar koper woning Lanen 86 1714 245 216v
ARJENS, KLAAS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1665 239 6v
ARJENS, KLAAS de weduwe van Claas Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smid schipper koper huis Noorderhaven 90 1761 255 73v
SMID, KLAAS ARJENS wijlen Claas Arjens Smit verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v
, KLAAS de weduwe van Claas Arrjans naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huis Vijver 1 1662 238 128v
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r
AUKES, KLAAS de weduwe van vaandrig Claas Auckes , c.s. huurder Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 27 1674 240 137r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 1788 263 43v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1660 238 45v
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, KLAAS de verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaar verkoper Lanen 48 1773 258 125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1777 259 57r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1619 230 174v
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1644 235 98r
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37 1777 259 89v
KLASES, KLAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1660 238 18v
KLASES, KLAAS de weduwe van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r
KLASES, KLAAS de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40 1659 238 2ra
KLASES, KLAAS de curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2 1666 239 58r
KLASES, KLAAS de uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14 1668 239 26ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14 1668 239 26ra
KLASES, KLAAS vrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
KLASES, KLAAS wijlen Claas Clasen Jonas, de oude verkoper Hondenstraat 13 1666 239 56r
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
KORNELIS, KLAAS de weduwe van Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65 1739 250 47r
KORNELIS, KLAAS wijlen Claas Cornelis mr. kuiper verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 22 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v
DIRKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker verkoper q.q. Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 11 1663 238 172r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx , c.u. huurder achterboven (p.w.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claas Dirx Fontein verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
DOEDES, KLAAS de weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachter Schritsen 15 1661 238 104v
DOEDES, KLAAS het huis van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1665 239 9r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Lanen 3 1684 242 52r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 252 17v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. schoenmaker koper door niaar paardenstal met woonkamer en div. Weverstraat 8 1761 255 52r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1765 256 90v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10 1765 256 90v
DOEDES, KLAAS wijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v
DOEDES, KLAAS wijlen Claas Doedes koopman verkoper Weverstraat 8 1766 256 183r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes mr. scheepstimmerman koper huis Nieuweburen 25 Pasveer 1784 261 175v
DOEDES, KLAAS de weduwe van Claas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
DOEDES, KLAAS de weduwe van Claas Doedes naastligger ten westen Nutstraat 2achter 1803 266 260r
DOUWES, KLAAS stal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 31 1731 248 5r
DOUWES, KLAAS stal erfgenamen Claas Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1731 248 5r
DOUWES, KLAAS kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 27 1758 254 135r
DOUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckens naastligger ten westen Wasbleek ZZ 1730 247 333v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens mr. brouwer verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
DOUWES, KLAAS wijlen Claas Douwes Falkens ontvanger 1 jaar huur Voorstraat 20 1731 247 386r
DOUWES, KLAAS de kinderen van wijlen Claas Douwes Falkens reversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728]) Vijver 8 1739 250 18v
DOUWES, KLAAS de weduwe van Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
DOUWES, KLAAS Claas Douwes Falkens naastligger ten oosten Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 17 1778 259 140v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1714 245 215v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan koopman koper q.q. Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1741 250 151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1741 250 152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21 1747 251 182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1752 252 214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1739 250 41v
FEDDES, KLAAS wijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 51 1730 247 335r
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u. gortmaker koper huis Heiligeweg 56 1667 239 95r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r
FOKKES, KLAAS de weduwe van Claas Fockes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts mr. metselaar koper huis Klaverbladstraat 19 1762 255 171v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 14 1769 257 121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1775 258 200v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Weverstraat 8 1779 259 165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huis Vissersstraat 12 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Vissersstraat 12 1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 14 1780 259 242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte]) Bargebuurt 8 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts pottenbakker koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte]) Bargebuurt 10 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar bewoner Zoutsloot 39 1787 262 196r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar naastligger ten noorden Zoutsloot 39 1787 262 196r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Zoutsloot 39 1787 262 196r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Bargebuurt 8 1787 262 197v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Bargebuurt 10 1787 262 198v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Achterstraat 1787 262 199v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Achterstraat 1787 262 201r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Vissersstraat 12 1787 262 202v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Weverstraat 1787 262 203v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts , meerderjarig vrijgezel koper huis Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r
FOPPES, KLAAS de woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1808 268 66v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen koper kamer Sint Odolphisteeg 9 1680 241 74v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1680 241 75r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen bontwever verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1763 255 224v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen huurder noord boven (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koper hof Weverstraat 1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. koper nieuw huis en mouterij Noordijs 7 1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 10 1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher verkoper Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koper huis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelder Noorderhaven 66 de Haan 1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1666 239 39v
VISSER, KLAAS FRANSES het achterhuis van Claas Fransen Visscher naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1669 239 203v
FREERKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen mr. Claas Fredrix verkoper Spekmarkt 1604 228 404r
BRAAM, KLAAS de hof van Claas Freeercx Braam naastligger ten noorden Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
BRAAM, KLAAS FREERKS het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braam naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1694 243 88v
BRAAM, KLAAS FREERKS het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braam naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1694 243 88v
BRAAM, KLAAS FREERKS huis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braem naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar koper huis (met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molenstraat langs de naastligger ten oosten) Brouwersstraat 21 1745 251 57r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter 1747 251 181r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1756 254 42v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper Brouwersstraat 21 1756 254 42v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v
FREERKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Freerks verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1786 262 116r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koopman geniaarde koper Rozengracht 17 1661 238 87r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koper finaal hoekhuis Noorderhaven 61 1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braam koper finaal koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daarop Noorderhaven 59 1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem koopman koper grondpacht van 8-00-00 CG Zuiderplein 1 het Nieuw Kasteel 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem koopman koper grondpacht van 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem koopman koper grondpacht van 6-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1675 240 193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braem koopman koper grondpacht van 0-10-08 CG Simon Stijlstraat 3 1675 240 193r
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakker koper huis Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 77v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 4va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verpachter grond Zoutsloot 32 1661 238 89r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1665 239 30r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten oosten Lanen 71twee_achter 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen 71twee_achter 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verkoper Lanen 71twee_achter 1667 239 97r
SCHIERE, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerrits Schiere koper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerrits van Slooten koper door niaar huis, noordelijk gedeelte Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1684 242 51v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts trekschipper en winkelier verkoper van 1/3 en Lanen NZ 1738 249 278r
BUIS, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerryts Buys verkoper Achterstraat 1 1683 242 10r
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerryts van Sloten naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
SLOTEN, KLAAS GERRITS oud burgemeester Claas Gerryts van Sloten verkoper q.q. Schritsen 53 1738 249 355v
GOOITSENS, KLAAS de weduwe van Claas Goikes naastligger ten oosten Voorstraat 36 1730 247 339r
GOOITSENS, KLAAS Claas Goikes naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1730 247 339r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderplein 5zuid 1767 256 253r
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1663 238 193v
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper door niaar dwarshuis en bleekveld Vijverstraat 6 1779 259 178r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen kofschipper verkoper Vijverstraat 4 1782 260 210r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 6 1805 267 133r
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARMENS, KLAAS grondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter 1624 231 28r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens , vrijgezel bontwever koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkel Zoutsloot 82 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper hof Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 82 1737 249 204v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 82 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
HAIES, KLAAS het huis van Claas Hayes naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1715 245 238r
HAIES, KLAAS de weduwe van Claas Hayes naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1726 246 261v
HAITSES, KLAAS Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1665 239 21v
HEINS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Heins naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins verkoper q.q. Noordijs 21 1774 258 146r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heins naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1776 258 250r
HEINS, KLAAS Claas Heins naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Weverstraat 1661 238 80v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 1661 238 8va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks trekveerschipper op Franeker koper huis Zoutsloot 57 1767 256 256r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 59 1768 257 81r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. horlogemaker geniaarde koper Voorstraat 48 1782 260 163v
HENDRIKS, KLAAS wijlen Claas Hendriks mr. bakker en trekveerschipper verkoper Zoutsloot 57 1790 263 378v
HENDRIKS, KLAAS de weduwe van Claas Hendriks huurder (p.w.) Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. uurwerkmaker koper huis Voorstraat 93 de Bril 1802 266 86v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks mr. uurwerkmaker koper huis achter de Bril Voorstraat 93achter de Bril 1802 266 86v
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielen mr. horlogemaker koper huis Bargebuurt OZ 1806 267 211r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendrix mr. linnenwever koper door niaar kamer en loods Kromme Elleboogsteeg WZ 1714 245 222r
HEERKES, KLAAS Claas Herckes gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1666 239 53v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes gortmaker naastligger ten noorden Droogstraat 59 1666 239 53v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeus koper huis, schuur en ledige plaats Voorstraat 38 1619 230 193r
HERES, KLAAS de weefwinkel van de weduwe van Claas Herres , c.s. naastligger ten westen Zoutsloot 13 1787 262 226v
HERES, KLAAS de weduwe van Claas Herres , c.s. naastligger ten westen Bargebuurt 1789 263 173v
HESSELS, KLAAS Claas Hessels gleibakker verkoper van 1/2 Hoogstraat 15 1730 247 340r
HILDERTS, KLAAS Claas Hillerts , vrijgezel verkoper Heiligeweg 2 1666 239 52r
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s. verkoper Romastraat 1667 239 67r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid 1679 241 31v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1679 241 32r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend 1679 241 32v
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
HIELKES, KLAAS wijlen Claas Hylkes verkoper Zuiderstraat 13 1738 249 339r
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes huurder Lanen 18 1783 261 104v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Bretton mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 1 1747 251 189v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs koper kamer Noordees (gebied) 1598 228 81v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezel koper huis of woning Nieuwstraat 19 1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar koper woning en erf Hofstraat 21midden 1731 247 389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat 6 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 18va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 58 1776 259 1r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1731 248 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1733 248 217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper koper huis en zomerkeuken Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper wijdschipper verkoper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Hoogstraat 35 1757 254 95v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Wortelstraat 6 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer verwandelaar Hoogstraat 27 1759 254 203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar 1/2 veerschip op Leeuwarden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r
JANS, KLAAS Claas Jans gortmaker en koopman verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis Rozengracht 27 1774 258 131r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 26 1777 259 47v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Rozengracht 27 1779 259 182r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Rozengracht 27 1783 261 125r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JANS, KLAAS de weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4 1788 263 55v
JANS, KLAAS de tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat 1789 263 92r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper door niaar huis Weverstraat 15 1793 264 148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 15 1793 264 148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 17 1794 264 226r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Weverstraat 17 1794 264 226r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 14 1795 264 298r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 16 1795 264 298r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u. huurder Noorderhaven 2 1800 265 228r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis en plekje grond Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1803 266 254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1803 266 254r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper q.q. Zoutsloot 49 1804 267 50r
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantinga koper 1/2 huis Franekereind 34 1796 264 306v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vries houtmolenaar verkoper Havenplein 26 1786 262 93v
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
JANS, KLAAS mr. Claas Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59 1658 237 170r
JANS, KLAAS Claas Jansen verkoper Romastraat NZ 1660 238 45v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 59 1665 239 3va
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JANS, KLAAS Claas Jansen kaagschipper koper kamer Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. koper huis Lanen 74 1712 245 164r
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. scheepstimmerman koper door niaar huis en plaats Schritsen 63 1718 246 9v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. gortmaker verkoper van 1/2 Droogstraat 6 1731 248 44v
JANS, KLAAS Claas Jansen bontwever huurder Heerensteeg 6 1735 249 3va
JANS, KLAAS huisman Claas Jansen verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
JANS, KLAAS Claas Jansen gleibakker verkoper Nieuwstraat 46 1740 250 128v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1748 251 236r
JANS, KLAAS Claas Jansen schuitschipper verkoper Noorderhaven 107 1774 258 179v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk van 2 1/2 pm land, steenoven, loods, huis en steenplaatsen ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS de hof van Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 27 1664 238 212v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS Claas Jansen Faber naastligger ten westen Rozengracht 1665 239 2v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber koper hof of tuin met bomen en planten met een zomerhuis en vijvers met een stenen kanaal onder de stadsmuur afwaterend Spinhuisstraat 1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op 2 1/2 pm land genaamd de Vallom ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
JANS, KLAAS Claas Jansen IJsenbeeck koper huis met binnenkamer, loods en plaats Karremanstraat 10 1686 242 9ra
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u. bakker verkoper Vijver 2 1661 238 113v
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wilde huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Janses Faber koper huis of stal Lombardstraat 1684 242 52v
JANS, KLAAS Claas Janssen , c.u. koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvesten Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
JARICHS, KLAAS Claas Jarighs Britton mr. hoedenmaker koper huis Voorstraat 1 1731 247 375v
JELLES, KLAAS Claas Jelles koper door niaar ratione sanguinis huis Sint Jacobstraat 1achter 1598 228 107v
JOHANNES, KLAAS Claas Joannes scheepstimmerman naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ 1674 240 146r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannes schoolmeester geniaarde koper Heiligeweg 27zuid 1759 254 250v
JOHANNES, KLAAS wijlen Claas Johannes huurder Vijverstraat 7 1792 264 3r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannis , c.u. scheepstimmerman koper huis met een klein tuintje erachter Both Apothekerstraat 3 1693 243 70r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26 1749 251 251r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 26 1749 252 18v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1762 255 130r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1763 255 233v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1765 256 121r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1767 256 245v
JOOSTES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Joosten naastligger ten westen Hoogstraat 28 1769 257 113v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1776 258 253v
JOOSTES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Joostens naastligger ten westen Hoogstraat 28 1773 258 119v
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1597 228 50r
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achter Gardenierstraat 1625 231 70v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes naastligger ten noorden onbekend 1710 245 124v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes verkoper onbekend 1710 245 124v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claas Juriens Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
FONTEIN, KLAAS JURJENS de hof van Claas Jurjens Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1669 239 33va
DJURRES, KLAAS Claas Jurres mr. verver koper huis Schritsen 5west 1800 265 216r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 3 1803 266 208r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 5oost 1810 269 102r
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 10 1686 242 9ra
LOURENS, KLAAS Claas Lourens naastligger ten westen Lanen 78 1792 264 59r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster koper huis Schritsen 65b 1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster naastligger ten oosten Lanen 76 1782 260 288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, voor zich en zijn broers en zusters mr. slager verkoper Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1792 264 8r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis, stalling en wagenhuis Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager koper huis Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Koster mr. slager naastligger ten zuiden Lanen 76a 1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Coster mr. slager verkoper Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Koster naastligger ten oosten Lanen 76 1790 263 268r
MARTENS, KLAAS huisman Claas Martens koper huis of herberg Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1748 251 214r
MARTENS, KLAAS wijlen Claas Martens verkoper Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus koper huis Romastraat 13 1732 248 72r
MATTEUS, KLAAS wijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13 1750 252 91v
MELIS, KLAAS Claas Melis , thans uitlandig matroos ter zee verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
MEIES, KLAAS Claas Meyes mr. kuiper koper huis Brouwersstraat 19 1696 243 213v
MEIES, KLAAS de weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1664 238 203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes , c.u. koper 6/8 huis Lanen 46 1665 239 4v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 22 1665 239 1ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huis Lanen 44 1665 239 2va
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat WZ 1726 246 259v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok fabrikant en koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud 1748 251 214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1765 256 106v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1755 253 201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1761 255 57v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1764 256 33v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk wijdschipper koper door niaar huis en tuintje Zoutsloot 45 1761 255 57v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper verkoper Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES de weduwe van Claas Ottes Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1784 261 131r
OVERDIJK, KLAAS OTTES wijlen Claas Ottes Overdijk, c.u. erflater Zoutsloot 45 1796 265 6r
PIETERS, KLAAS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 6 1665 239 2va
PIETERS, KLAAS huisman Claas Pieters koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 25 1731 248 1r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper q.q. Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 72 1737 249 17va
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 72 1737 249 18ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 13 1778 259 94r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Wasbleek 92 1781 260 80r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zoutsloot 71 1781 260 107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar koper Zuiderhaven 54 1786 262 66r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1787 262 232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper huis Romastraat 25 1788 262 243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1788 263 19v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1790 263 229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1802 266 137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11 1810 269 66r
BRUG, KLAAS PIETERS oud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderen verpachter grond Nieuwstraat 50 1748 251 245v
PIETERS, KLAAS de weduwe van C