Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1784 261 256r0
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1782 260 277r0
BRUG, F. F. van Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3 1769 257 115v0
BRUG, F. F. van Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1769 257 115v0
BRUG, F. F. van Brug verkoper Hondenstraat 3 1769 257 115v0
BRUG, F. F. van der Brugh, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 43 1789 263 73v0
CALANDER, F. F. Calander, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 77twee_achter 1795 264 261v0
KAMSMA, F. vroedsman F. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1772 258 20v0
KAMSMA, F. vroedsman F. S. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1790 263 250r0
COLLINGA, F. de erfgenamen van wijlen F. Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v0
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 2 1794 264 214r0
ESTA, F. F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1805 267 147v0
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1805 267 147v0
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1805 267 147v0
ESTA, F. F. van Esta koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1781 260 47v0
ESTA, F. gemeentebestuurslid F. van Esta koper 1/2 huis Rozengracht 28 1805 267 125r0
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 28 1805 267 125r0
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1806 267 208v0
ESTA, F. de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r0
ESTA, F. F. F. van Esta koopman koper huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 95v0
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 95v0
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 95v0
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1806 267 214v0
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v0
ESTA, F. F. F. van Esta koper Zuiderplein 1zuid 1783 261 74r0
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 74v0
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 74v0
ESTA, F. de weduwe van wijlen F. J. Esta huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1771 257 247r0
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r0
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r0
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r0
FONTEIN, F. de weduwe van wijlen dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r0
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v0
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1700 244 48v0
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82 1700 244 48v0
GRATEMA, F. F. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 81 1809 268 314r0
HAAS, F. F. Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1 1802 266 126r0
HOOGLAND, F. vroedsman F. Hoogland naastligger ten oosten Voorstraat 24 1773 258 89v0
HOUT, F. F. van der Hout koopman verkoper Zoutsloot 1 1777 259 40v0
JORRITSMA, F. F. Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r0
KAMSMA, F. F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1780 259 269v0
KAMSMA, F. de weduwe van wijlen F. S. Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v0
KAMSMA, F. wijlen vroedsman F. S. Kamsma koper Schritsen 54 1803 266 226v0
KAMSMA, F. vroedsman F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1771 257 222v0
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroek predikant huurder Hofstraat 17west 1757 254 100v0
PLAATS, F. F. van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1782 260 277r0
RADSMA, F. F. Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1778 259 98r0
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1783 261 13r0
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1783 261 13r0
STAPERT, F. wijlen F. Stapert kapitein huurder Hoogstraat 5 1758 254 166r0
TJALLINGII, F. F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat 1 1807 267 300v0
TJALLINGII, F. F. Tjallngii, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 57een_achter 1804 267 30v0
VELSEN, F. de hof van ds. F. Velsen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r0
GERARDUS, F. F. Gerardi protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r0
GERARDUS, F. F. Gerardi protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r0
GERARDUS, F. F. Gerardi niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r0
GERARDUS, F. F. Gerardi niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v0
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidergat 21tuin 1782 260 284r0
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidergat 21tuin 1782 260 284r0
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1782 260 284r0
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van wijlen F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1782 260 284r0
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huis Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huis Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6zuid 1748 251 226v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6zuid 1748 251 226v0
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6zuid 1761 255 48v0
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6zuid 1761 255 48v0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visser lijnslager verkoper q.q. Bildtstraat 17 1760 255 33r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visser lijnslager verkoper q.q. Bildtstraat 17 1760 255 33r0
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visser baantjer verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visser baantjer verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huis Bargebuurtspoortje 6zuid 1733 248 180v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huis Bargebuurtspoortje 6zuid 1733 248 180v0
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1742 250 232r0
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1742 250 232r0
JURJENS, FEMKE Famke Jurjens geniaarde koper Zuiderhaven 16 1729 247 243r0
JURJENS, FEMKE Famke Jurjens geniaarde koper Zuiderhaven 16 1729 247 243r0
WILLEMS, de weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r0
WILLEMS, de weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r0
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 13 1670 240 12av0
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 13 1670 240 12av0
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 13 1670 240 12av0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r0
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
FREERKS, FEKKE huis en kamer gekocht door Fecke Freercks , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r0
FREERKS, FEKKE huis en kamer gekocht door Fecke Freercks , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r0
FREERKS, FEKKE grondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx eigenaar perceel Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r0
FREERKS, FEKKE grondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx eigenaar perceel Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r0
GOSLINGS, FEKKE Fecke Goslings , c.u. metselaarsknecht koper kamer Kerkpad 26 1710 245 127v0
GOSLINGS, FEKKE Fecke Goslings , c.u. metselaarsknecht koper kamer Kerkpad 26 1710 245 127v0
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels grootveerschipper verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 86v0
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels grootveerschipper verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 86v0
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 87v0
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 87v0
HESSELS, de weduwe van wijlen Fecke?/Freerck? Hessels naastligger ten westen (Opm.: Fecke c.q. Freerck [zie verderop in de akte]) Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v0
HESSELS, de weduwe van wijlen Fecke?/Freerck? Hessels naastligger ten westen (Opm.: Fecke c.q. Freerck [zie verderop in de akte]) Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v0
ALKES, FETJE de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v0
ALKES, FETJE de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v0
ALKES, FETJE de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v0
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 1 1630 232 156v0
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 1 1630 232 156v0
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 1 1630 232 156v0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r0
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14r0
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14r0
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14v0
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14v0
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamer Schritsen 12 1623 230 362r0
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamer Schritsen 12 1623 230 362r0
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 14 1620 230 230r0
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 14 1620 230 230r0
SIETSES, FETJE Fed Sytzes koper Noordijs 1 1597 228 59v0
SIETSES, FETJE Fed Sytzes koper Noordijs 1 1597 228 59v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v0
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r0
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r0
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v0
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v0
TJEERDS, FETJE Fed Tziaerdts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 43r0
TJEERDS, FETJE Fed Tziaerdts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 43r0
WIETSES, FETJE het nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses koper kamer Zoutsloot 80 1613 229 140r0
WIETSES, FETJE het nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses koper kamer Zoutsloot 80 1613 229 140r0
WIETSES, FETJE Fed Wytses koper q.q. Zoutsloot 80 1613 229 140r0
WIETSES, FETJE Fed Wytses koper q.q. Zoutsloot 80 1613 229 140r0
ACRONIUS, FEDDE wijlen Fedde Acronius erflater Voorstraat 63 1801 266 22v0
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acronius mr. zilversmid koper huis Voorstraat 63 1752 253 4r0
BONNEMA, FEDDE hof en kamers van de heer Fedde Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1noord 1655 237 24r0
BONNEMA, FEDDE heer Fedde Bonnema, en overigen naastligger ten oosten Zuiderplein 1noord 1649 236 56r0
BRUG, FEDDE Fedde van der Brug verkoper Hondenstraat 12 1761 255 90v0
BRUG, FEDDE Fedde van der Brug verkoper van 6/18 Zuiderhaven 73west 1760 255 13v0
MEY, FEDDE Fedde van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Slooten, c.u. predikant koper huis Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r0
SLOTEN, FEDDE Fedde van Sloten naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1724 246 213v0
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten pastor verkoper Zuiderhaven 38 1714 245 221r0
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u. predikant koper huis Kleine Bredeplaats 14een_achter 1710 245 114v0
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 14een_achter 1710 245 114v0
SLOTEN, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten koper Hondenstraat 14 1725 246 221v0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1725 246 221v0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten koper Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1724 246 213v0
SLUIS, FEDDE dr. Fedde van der Sluis secretaris van Hennaarderadeel verpachter grond Voorstraat 72 1726 246 292v0
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk koper Brouwersstraat 2 1793 264 153v0
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk naastligger ten noorden Brouwersstraat 2 1793 264 153v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Heiligeweg 20achter 1785 262 38r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 16 1808 268 128r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 16 1808 268 128r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 16 1808 268 128r0
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v0
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v0
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r0
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r0
ALEFS, FEDDE pottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1721 246 118v0
ALEFS, FEDDE pottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1721 246 118v0
ALEFS, FEDDE pottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1721 246 118v0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56oost 1719 246 39r0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56oost 1719 246 39r0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56oost 1719 246 39r0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_voor 1721 246 100r0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_voor 1721 246 100r0
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56west_voor 1721 246 100r0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs verkoper Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs verkoper Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs verkoper Schritsen 58 1720 246 69v0
ALEFS, FEDDE gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1731 248 9v0
ALEFS, FEDDE gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1731 248 9v0
ALEFS, FEDDE gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56west_achter 1731 248 9v0
ARENDS, FEDDE mr. Fedde Arnts bruidegom 1604 228 429r0
ARENDS, FEDDE mr. Fedde Arnts bruidegom 1604 228 429r0
ARENDS, FEDDE mr. Fedde Arnts bruidegom 1604 228 429r0
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r0
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r0
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg 16 1704 244 245r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg 16 1704 244 245r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg 16 1704 244 245r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost 1682 241 193r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost 1682 241 193r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost 1682 241 193r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 4 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 4 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 4 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 10 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 10 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 10 1690 242 338v0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 102 1725 246 219v0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 102 1725 246 219v0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 102 1725 246 219v0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r0
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoor koper door niaar huis Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoor koper door niaar huis Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoor koper door niaar huis Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v0
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v0
BOELES, FEDDE het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v0
BOELES, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v0
BOELES, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v0
BOELES, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r0
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r0
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r0
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 49 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 49 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 49 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 386r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1604 228 388r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1604 228 388r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1604 228 388r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrente onbekend 1606 228 520v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v0
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Zoutsloot 38 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat 47 1598 228 111v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v0
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v0
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v0
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v0
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r0
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r0
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v0
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht 2 1638 234 59r0
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht 2 1638 234 59r0
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht 2 1638 234 59r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 393r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 393r0
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten oosten Droogstraat 51 1604 228 393r0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v0
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v0
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v0
DOEKES, FEDDE Fedde Doeckes verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v0
DOEKES, FEDDE Fedde Doeckes verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v0
DOEKES, FEDDE Fedde Doeckes verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v0
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Vijverstraat 19 1615 229 248r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 19 1618 230 107r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis huis Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat 19 1620 230 245r0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1zuid 1611 229 12v0
FEDDES, FEDDE gemeensman Fedde Feddes verkoper Achterstraat 15 1619 230 182r0
FEDDES, FEDDE gemeensman Fedde Feddes verkoper Achterstraat 15 1619 230 182r0
FEDDES, FEDDE gemeensman Fedde Feddes verkoper Achterstraat 15 1619 230 182r0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar grondpacht van 12-00-00 cg Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar grondpacht van 12-00-00 cg Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar grondpacht van 12-00-00 cg Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
FEDDES, FEDDE de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
FEDDES, FEDDE de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
FEDDES, FEDDE de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1noord 1611 229 6v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1noord 1644 235 148r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1631 232 179v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein OZ 1644 235 153r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein OZ 1644 235 153r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein OZ 1644 235 153r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1629 232 109r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1632 233 56r0
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v0
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v0
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r0
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r0
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r0
GABES, FEDDE Fedde Gabbes koper finaal huis Brouwersstraat 23 1601 228 254v0
GABES, FEDDE Fedde Gabbes koper finaal huis Brouwersstraat 23 1601 228 254v0
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v0
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v0
GERBENS, FEDDE Fedde Gerbens huurder Liemendijk 38 1688 242 254r0
GERBENS, FEDDE Fedde Gerbens huurder Liemendijk 38 1688 242 254r0
GAUKES, FEDDE de weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v0
GAUKES, FEDDE de weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v0
GAUKES, FEDDE de weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1659 237 207v0
GAUKES, FEDDE de weduwe van wijlen mr. Fedde Gouckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1659 237 207v0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put eerde cuil onbekend 1646 235 215r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put eerde cuil onbekend 1646 235 215r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r0
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v0
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v0
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v0
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v0
HARINGS, FEDDE het kind van wijlen Fedde Harings verkoper Voorstraat 77 1730 247 305v0
HARINGS, FEDDE het kind van wijlen Fedde Harings verkoper Voorstraat 77 1730 247 305v0
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v0
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v0
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 16 1711 245 142v0
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 16 1711 245 142v0
JANS, FEDDE wijlen Fedde Jans verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v0
JANS, FEDDE wijlen Fedde Jans verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v0
JELLES, FEDDE Fedde Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1671 240 64r0
JELLES, FEDDE Fedde Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1671 240 64r0
JELLES, FEDDE Fedde Jelles verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 1ra0
JELLES, FEDDE Fedde Jelles verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1665 239 1ra0
JOEKES, FEDDE Fedde Joeckes aanhandelaar huis Hoogstraat 53 1603 228 363r0
JOEKES, FEDDE Fedde Joeckes aanhandelaar huis Hoogstraat 53 1603 228 363r0
JORIS, FEDDE Fedde Joris naastligger ten noorden Zuiderstraat 9 1668 239 127r0
JORIS, FEDDE Fedde Joris naastligger ten noorden Zuiderstraat 9 1668 239 127r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 3 1746 251 122v0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 3 1746 251 122v0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 5 1746 251 122v0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 5 1746 251 122v0
LIEUWES, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 47west 1764 256 63v0
LIEUWES, FEDDE de weduwe van wijlen Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 47west 1764 256 63v0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Heiligeweg 20achter 1758 254 132r0
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Heiligeweg 20achter 1758 254 132r0
LOUWS, FEDDE mr. Fedde Louws , nom.lib. verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 9 1677 240 269r0
LOUWS, FEDDE mr. Fedde Louws , nom.lib. verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 9 1677 240 269r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 150r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 150r0
LOUWS, FEDDE eerder in bezit van Fedde Louws , c.s. glasmaker eerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r0
LOUWS, FEDDE eerder in bezit van Fedde Louws , c.s. glasmaker eerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws verkoper Zoutsloot 129 1676 240 222r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws verkoper Zoutsloot 129 1676 240 222r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker koper kamer, loods, plaats, put en bak en het medegebruik van de steeg Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker koper kamer, loods, plaats, put en bak en het medegebruik van de steeg Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar Werfpad NZ 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar Werfpad NZ 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 20 1729 247 271v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 20 1729 247 271v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder zolders (p.j.) Noordijs 4 1756 254 27r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder zolders (p.j.) Noordijs 4 1756 254 27r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v0
MINNES, FEDDE het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Werfpad 1 1739 250 19v0
MINNES, FEDDE het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Werfpad 1 1739 250 19v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 14 1750 252 67r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 14 1750 252 67r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Werfpad 1739 250 71v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Werfpad 1739 250 71v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Werfpad 1733 248 202r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Werfpad 1733 248 202r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 14 1749 251 259v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 14 1749 251 259v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 16 1749 251 259v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 16 1749 251 259v0
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
OEDSES, FEDDE het kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 87 1599 228 144r0
OEDSES, FEDDE het kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 87 1599 228 144r0
OEDSES, FEDDE de weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1612 229 106r0
OEDSES, FEDDE de weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1612 229 106r0
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r0
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r0
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaar eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va0
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaar eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat 56oost 1640 234 103v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat 56oost 1640 234 103v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1682 241 193r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1682 241 193r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1682 241 193r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1682 241 193r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper Zoutsloot 1 1667 239 105r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper Zoutsloot 1 1667 239 105r0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Zoutsloot 39 1714 245 210r0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Zoutsloot 39 1714 245 210r0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 4 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 4 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 24 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 24 1733 248 254r0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erf of huisstede Zoutsloot 37 1714 245 213v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erf of huisstede Zoutsloot 37 1714 245 213v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v0
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r0
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r0
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r0
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Voorstraat 56west 1686 242 149v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Voorstraat 56west 1686 242 149v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters hopkoper koper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koper Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters hopkoper koper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koper Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1689 242 267v0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1689 242 267v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters , en zijn dochters hopkoper eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters , en zijn dochters hopkoper eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 267v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 267v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost 1689 242 17ra0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost 1689 242 17ra0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 17ra0
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 17ra0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 29oost 1650 236 128v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 29oost 1650 236 128v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v0
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyer koper Zoutsloot 127 1745 251 80v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyer koper Zoutsloot 127 1745 251 80v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman koper Voorstraat 20 1731 247 386r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman koper Voorstraat 20 1731 247 386r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v0
DREYER, FEDDE PIETERS weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1731 248 30r0
DREYER, FEDDE PIETERS weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1731 248 30r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v0
DREYER, FEDDE PIETERS de weduwe van wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat 6 1727 247 29r0
DREYER, FEDDE PIETERS de weduwe van wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat 6 1727 247 29r0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v0
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter 1637 234 37v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter 1637 234 37v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Grote Bredeplaats 18 1667 239 124v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Grote Bredeplaats 18 1667 239 124v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost 1668 239 137r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost 1668 239 137r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Schritsen 52achter 1650 236 126r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Schritsen 52achter 1650 236 126r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 58 1672 240 81r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 58 1672 240 81r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters grootschipper verkoper Schritsen 50achter 1699 243 394v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters grootschipper verkoper Schritsen 50achter 1699 243 394v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 52achter 1637 234 37v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 52achter 1637 234 37v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Vissersstraat 8 1723 246 180v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Vissersstraat 8 1723 246 180v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Vissersstraat 8 1723 246 180v0
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Vissersstraat 8 1723 246 180v0
DREYER, FEDDE PIETERS meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 4 1701 244 129r0
DREYER, FEDDE PIETERS meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 4 1701 244 129r0
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 5 1717 245 283v0
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 5 1717 245 283v0
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat 11 1715 245 253v0
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat 11 1715 245 253v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants koper huis Nieuwstraat 46 1613 229 130r0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants koper huis Nieuwstraat 46 1613 229 130r0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 46 1621 230 288v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 46 1621 230 288v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg 7 1783 261 13r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg 7 1783 261 13r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1809 268 207v0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1809 268 207v0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds koper huis Zuiderstraat 8 1806 267 287r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds koper huis Zuiderstraat 8 1806 267 287r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1800 265 261r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1800 265 261r0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1810 269 105v0
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1810 269 105v0
SIEBES, FEDDE Fedde Sybes verkoper Schritsen 39 1605 228 464r0
SIEBES, FEDDE Fedde Sybes verkoper Schritsen 39 1605 228 464r0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sybrandts naastligger ten zuiden Lombardstraat 1603 228 365r0
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sybrandts naastligger ten zuiden Lombardstraat 1603 228 365r0
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad 18 1790 263 269r0
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad 18 1790 263 269r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerds , c.soc. lakenkoper verkoper Lanen 45 1652 236 189r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerds , c.soc. lakenkoper verkoper Lanen 45 1652 236 189r0
TJEERDS, FEDDE de hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1659 237 211r0
TJEERDS, FEDDE de hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1659 237 211r0
TJEERDS, FEDDE de hof van de erfgenamen van wijlen Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r0
TJEERDS, FEDDE de hof van de erfgenamen van wijlen Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 110v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 110v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerij Droogstraat 9 1657 237 131v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerij Droogstraat 9 1657 237 131v0
TJEERDS, FEDDE wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r0
TJEERDS, FEDDE wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r0
TJEERDS, FEDDE de tuin van de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v0
TJEERDS, FEDDE de tuin van de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v0
TJEERDS, FEDDE het huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts , c.u. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v0
TJEERDS, FEDDE het huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts , c.u. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1674 240 152v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1674 240 152v0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 9 1674 240 154r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 9 1674 240 154r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts , c.u. koper huis, hof en steeg Voorstraat 58 1672 240 81r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts , c.u. koper huis, hof en steeg Voorstraat 58 1672 240 81r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1691 242 354v0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1691 242 354v0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r0
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra0
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra0
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1605 228 457v0
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1605 228 457v0
WIETSES, FEDDE wijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 10 1725 246 232r0
WIETSES, FEDDE wijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 10 1725 246 232r0
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v0
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v0
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v0
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker koper kamer Zoutsloot 1 1690 242 315v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker koper kamer Zoutsloot 1 1690 242 315v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Zoutsloot 127 1692 242 380r0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Zoutsloot 127 1692 242 380r0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v0
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Franekereind 7 1599 228 168r0
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Franekereind 7 1599 228 168r0
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1698 243 337r0
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1698 243 337r0
, FEDDE wijlen Feddes naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1624 230 387r0
BONNEMA, FEDDE mijnheer Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 5 1625 231 69v0
GABES, Feddke Gabbes koper Bildtstraat 14 1605 228 456r0
GABES, Feddke Gabbes koper Bildtstraat 14 1605 228 456r0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koper huis Hondenstraat 3 1768 257 56v0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3 1768 257 56v0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1768 257 56v0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug verkoper Zoutsloot 83 1768 257 90r0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koopman en fabrikant koper huis, hof met zomerhuis en blauwververij Zoutsloot 83 1766 256 177v0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koopman koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v0
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slooten predikant koper 3/4 hof Zuiderhaven 38 1711 245 145r0
SLOTEN, FEDDE Feddo van Slooten predikant eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 38 1711 245 145r0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r0
SLOTEN, FEDDE de weduwe van wijlen ds. Feddo van Slooten naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r0
SLOTEN, FEDDE de weduwe van wijlen ds. Feddo van Slooten naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten erflater Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v0
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten erflater Hondenstraat 14 1745 251 102v0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant koper 3/4 huis Schritsen 60 1711 245 144v0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant eigenaar van 1/4 Schritsen 60 1711 245 144v0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v0
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant koper Hondenstraat 12 1738 249 220v0
SLOTEN, FEDDE Feddo van Sloten predikant naastligger ten oosten Hondenstraat 12 1738 249 220v0
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant verkoper Schritsen 60 1735 249 90v0
SLOTEN, FEDDE de weduwe van wijlen Feddo van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1733 248 195v0
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten pastor verkoper Schritsen 54 1710 245 122v0
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper van 3/8 door niaar ratione sanguinis 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v0
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper van 3/8 door niaar ratione sanguinis 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v0
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper van 3/8 door niaar ratione sanguinis 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v0
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u. mr. chirurgijn koper tuin of klein hofje Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r0
BOOMGAARD, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerden mr. chirurgijn koper drie kamers Noorderhaven 28achter 1645 235 186r0
BOOMGAARD, FEDDE de koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1645 235 186r0
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 5 1728 247 116v0
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 5 1728 247 116v0
, FEDDRIK Feddrick brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1649 236 99r0
, FEDDRIK de kamer van de weduwe van wijlen Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r0
, FEDDRIK de kamer van Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v0
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 42 1716 245 258v0
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 42 1716 245 258v0
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 42 1716 245 258v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v0
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppen bruidegom 1602 228 307v0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppen bruidegom 1602 228 307v0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppen bruidegom 1602 228 307v0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ 1612 229 106r0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ 1612 229 106r0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ 1612 229 106r0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes koper twee kamers of woningen Zuiderstraat 1600 228 209r0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes koper twee kamers of woningen Zuiderstraat 1600 228 209r0
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes koper twee kamers of woningen Zuiderstraat 1600 228 209r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1675 240 184r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1675 240 184r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1675 240 184v0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1675 240 184v0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. koper huis met schuur en plaats in gebruik als koemelkerij Kerkpoortstraat 5 1668 239 151r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. koper huis met schuur en plaats in gebruik als koemelkerij Kerkpoortstraat 5 1668 239 151r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. slager verkoper Kerkpoortstraat 5 1675 240 190v0
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. slager verkoper Kerkpoortstraat 5 1675 240 190v0
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calff mr. slager verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r0
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calff mr. slager verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r0
GREULTS, FEDDRIK het huis van Feddrick Grolts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r0
GREULTS, FEDDRIK het huis van Feddrick Grolts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r0
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat ZZ 1612 229 105r0
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat ZZ 1612 229 105r0
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r0
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten noorden Zoutsloot 131 1687 242 166r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten noorden Zoutsloot 131 1687 242 166r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30west 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30west 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 28 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 28 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 26 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 26 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1718 246 24r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1718 246 24r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koper door niaar huis Zoutsloot 129 1676 240 222r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koper door niaar huis Zoutsloot 129 1676 240 222r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1717 245 306r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1717 245 306r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 222v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 222v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zoutsloot 127 1692 242 380r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zoutsloot 127 1692 242 380r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 40 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 40 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 36 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 36 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 229r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 229r0
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 34 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 34 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 32 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 32 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1673 240 117v0
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1673 240 117v0
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v0
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes grootschipper koper huis Voorstraat 65 1659 238 8r0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes grootschipper koper huis Voorstraat 65 1659 238 8r0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huis Franekereind 7 1597 228 54v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huis Franekereind 7 1597 228 54v0
SIPKES, FEDDRIK de koper Feddrick Sipckes , c.u. bewoner Franekereind 7 1597 228 54v0
SIPKES, FEDDRIK de koper Feddrick Sipckes , c.u. bewoner Franekereind 7 1597 228 54v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper Noorderhaven 44 1647 235 247v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper Noorderhaven 44 1647 235 247v0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 7 1621 230 277v0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 7 1621 230 277v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. brouwer verkoper Zoutsloot 30 1650 236 141r0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. brouwer verkoper Zoutsloot 30 1650 236 141r0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. grootschipper verkoper Voorstraat 65 1668 239 128v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. grootschipper verkoper Voorstraat 65 1668 239 128v0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwer koper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen Zoutsloot 30 1646 235 224r0
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwer koper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen Zoutsloot 30 1646 235 224r0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9 1625 231 82r0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9 1625 231 82r0
TEEDES, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 5 1684 242 2va0
TEEDES, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 5 1684 242 2va0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrick Tieercx naastligger ten zuiden Noordijs 5 1656 237 89v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrick Tieercx naastligger ten zuiden Noordijs 5 1656 237 89v0
TJERKS, FEDDRIK Feddrick Tierx koper huis met de mouterij Noordijs 7 1645 235 170v0
TJERKS, FEDDRIK Feddrick Tierx koper huis met de mouterij Noordijs 7 1645 235 170v0
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r0
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r0
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r0
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r0
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r0
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v0
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r0
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v0
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Rozengracht 2 1753 253 119r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 39 1753 253 120r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 63 1753 253 121r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 21 1753 253 122r0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat 4west 1753 253 66r0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 10 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 10 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 10 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 14 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 14 1713 245 189v0
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 14 1713 245 189v0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r0
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r0
ALLERTS, FEDDRIK wijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 24 1759 254 199r0
ALLERTS, FEDDRIK wijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 24 1759 254 199r0
ALLERTS, FEDDRIK wijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 24 1759 254 199r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v0
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r0
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r0
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker geniaarde koper Voorstraat 69 1701 244 89r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker geniaarde koper Voorstraat 69 1701 244 89r0
IEPES, FEDDRIK geniaarde koper Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v0
IEPES, FEDDRIK geniaarde koper Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 131 1697 243 321r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 131 1697 243 321r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1699 244 16r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Zoutsloot 125 1699 244 16r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jippes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1717 245 286v0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jippes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1717 245 286v0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 7 1622 230 317r0
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 7 1622 230 317r0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 3 1664 238 213v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 3 1664 238 213v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 5 1664 238 213v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 5 1664 238 213v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 3 1662 238 119v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 3 1662 238 119v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 5 1662 238 119v0
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van wijlen Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 5 1662 238 119v0
TJERKS, FEDDRIK wijlen Feddrik Tjerx verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v0
TJERKS, FEDDRIK wijlen Feddrik Tjerx verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v0
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1732 248 142r0
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1732 248 142r0
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1732 248 142r0
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 1 1647 235 260r0
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 1 1647 235 260r0
, het huis bewoond door Fedmer naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1615 230 11r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 49 1604 228 386r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 49 1604 228 386r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 51 1604 228 386r0
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 51 1604 228 386r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v0
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v0
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v0
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v0
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r0
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r0
LASES, FETJE Fedtie Laeses geniaarde koper Rozengracht 7oost 1655 237 31v0
LASES, FETJE Fedtie Laeses geniaarde koper Rozengracht 7oost 1655 237 31v0
LASES, FETJE Fedtie Laesses koper Voorstraat 59 1654 236 277r0
LASES, FETJE Fedtie Laesses koper Voorstraat 59 1654 236 277r0
RINSES, FETJE wijlen Fedtie Rinses verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v0
RINSES, FETJE wijlen Fedtie Rinses verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v0
JELLES, FEITSE Fedtse Jelles verkoper Zoutsloot 61 1603 228 350v0
JELLES, FEITSE Fedtse Jelles verkoper Zoutsloot 61 1603 228 350v0
JELLES, FEITSE Fedtze Jelles koper kamer Zoutsloot 61 1602 228 284r0
JELLES, FEITSE Fedtze Jelles koper kamer Zoutsloot 61 1602 228 284r0
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r0
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r0
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r0
, FEIKE Feicke bakker verkoper Rommelhaven 6 1651 236 156v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 77 1774 258 162v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 77 1774 258 162v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 77 1774 258 162v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 77een_achter 1774 258 162v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 77een_achter 1774 258 162v0
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 77een_achter 1774 258 162v0
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1694 243 91r0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1694 243 91r0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot 82oost 1694 243 91r0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot 82oost 1694 243 91r0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , nom. lib. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1694 243 107r0
JANS, FEIKE Feicke Jansen , nom. lib. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1694 243 107r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
IEPES, FEIKE grondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
IEPES, FEIKE grondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
IEPES, FEIKE Feicke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1694 243 102v0
IEPES, FEIKE Feicke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1694 243 102v0
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1718 246 25v0
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1718 246 25v0
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1718 246 25v0
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1718 246 25v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v0
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 394r0
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 394r0
SJOERDS, FEIKE Feicke Sjoerds meelmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1643 235 71r0
SJOERDS, FEIKE Feicke Sjoerds meelmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1643 235 71r0
SIEMENS, FEIKE Feicke Symens naastligger ten oosten Weverstraat 2 1696 243 200r0
SIEMENS, FEIKE Feicke Symens naastligger ten oosten Weverstraat 2 1696 243 200r0
GERRITS, FEIKJE Feickie Gerryts , jongedochter koper huis met een loods Lanen 17 1667 239 120v0
GERRITS, FEIKJE Feickie Gerryts , jongedochter koper huis met een loods Lanen 17 1667 239 120v0
, FEIKE Feike meelker naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1664 238 209v0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar0
COLLINGA, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feike Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten oosten Voorstraat 17 1775 258 211v0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1788 263 28r0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1788 263 28r0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1789 263 125v0
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 3oost 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 3oost 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 3oost 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r0
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v0
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat 20west 1725 246 231r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat 20west 1725 246 231r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat 20west 1725 246 231r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuin Zoutsloot 91 1725 246 247r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuin Zoutsloot 91 1725 246 247r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuin Zoutsloot 91 1725 246 247r0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat 20west 1723 246 155v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat 20west 1723 246 155v0
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat 20west 1723 246 155v0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 10achter 1810 269 73r0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 10achter 1810 269 73r0
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 10achter 1810 269 73r0
GEERTS, FEIKE Feike Geerts verkoper Voorstraat 89drie_achter 1723 246 163v0
GEERTS, FEIKE Feike Geerts verkoper Voorstraat 89drie_achter 1723 246 163v0
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r0
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r0
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r0
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r0
HARINGS, FEIKE Feike Harings majoor eerdere eigenaar Liemendijk NZ 1698 243 342r0
HARINGS, FEIKE Feike Harings majoor eerdere eigenaar Liemendijk NZ 1698 243 342r0
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v0
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v0
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r0
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten noorden Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten noorden Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jans , c.u. mr. schoenmaker huurder (p.j.) Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r0
JANS, FEIKE Feike Jans , c.u. mr. schoenmaker huurder (p.j.) Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r0
JANS, FEIKE Feike Jans mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1691 242 346r0
JANS, FEIKE Feike Jans mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1691 242 346r0
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r0
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r0
BAERDT, FEIKE JANS Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v0
BAERDT, FEIKE JANS Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v0
JANS, FEIKE Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r0
JANS, FEIKE Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r0
JANS, FEIKE Feike Jansen verkoper Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v0
JANS, FEIKE Feike Jansen verkoper Sint Jacobstraat 12 1698 243 343v0
JANS, FEIKE Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jansen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r0
JANS, FEIKE Feike Jansen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r0
HEMERT, FEIKE JANS Feike Jansen Hemert, c.u. koper dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 112r0
HEMERT, FEIKE JANS Feike Jansen Hemert, c.u. koper dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 112r0
IEPES, FEIKE Feike Jeppes koper provisioneel 1/2 kamer Achterstraat 23 1661 238 8va0
IEPES, FEIKE Feike Jeppes koper provisioneel 1/2 kamer Achterstraat 23 1661 238 8va0
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Hofstraat 1 1774 258 148v0
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Hofstraat 1 1774 258 148v0
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder Hofstraat 13 1779 259 226r0
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder Hofstraat 13 1779 259 226r0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r0
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v0
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r0
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r0
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Simens , c.u. verkoper Kruisstraat 6oost 1668 239 168v0
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Simens , c.u. verkoper Kruisstraat 6oost 1668 239 168v0
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u. koper kamer met een keuken erachter Weverstraat 4 1667 239 80r0
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u. koper kamer met een keuken erachter Weverstraat 4 1667 239 80r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19 1661 238 83r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19 1661 238 83r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1783 261 94r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1783 261 94r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1770 257 168v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1770 257 168v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds scheepstimmerman koper woning Hofstraat 15 1755 253 250r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds scheepstimmerman koper woning Hofstraat 15 1755 253 250r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1757 254 100v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1757 254 100v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1757 254 100v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1757 254 100v0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1779 259 226r0
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1779 259 226r0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma verkoper Lanen 56 1797 265 16v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma verkoper Lanen 56 1797 265 16v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Schritsen 54 1808 268 65v0
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Schritsen 54 1808 268 65v0
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u. schuitvoerder verkoper Nieuwstraat 31 1693 243 52r0
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u. schuitvoerder verkoper Nieuwstraat 31 1693 243 52r0
SIEMENS, FEIKE Feike Symens huurder Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SIEMENS, FEIKE Feike Symens huurder Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Symens , c.u. verkoper Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Symens , c.u. verkoper Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SIEMENS, FEIKE Feike Symons , c.u. koper koeschuur Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SIEMENS, FEIKE Feike Symons , c.u. koper koeschuur Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SIEMENS, FEIKE grondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r0
SIEMENS, FEIKE grondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r0
TJITSES, FEIKE kamer bewoond door Feike Tjietses , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v0
TJITSES, FEIKE kamer bewoond door Feike Tjietses , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v0
THOMAS, FEIKE Feike Tomas naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v0
THOMAS, FEIKE Feike Tomas naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
WILLEMS, FEIKE de weduwe van wijlen Feike Willems huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v0
WILLEMS, FEIKE de weduwe van wijlen Feike Willems huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v0
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van wijlen Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v0
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van wijlen Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 14 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 14 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 16 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 16 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 18 1734 248 304v0
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Vianen 18 1734 248 304v0
BLOEMBERGEN, FEIKJE Feikje Blombergen, meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Bildtstraat 3 1809 268 213r0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Noorderhaven 114 1805 267 182v0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1805 267 182v0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1805 267 182v0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Heiligeweg 2 1805 267 182v0
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga koper huis, tuin en bleekveld Hoogstraat 21 1808 268 168r0
TUININGA, FEIKJE oud burgemeester Feikje Tuininga koper door niaar 1/4 huis Noorderhaven 114 1795 264 238r0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga, c.s. eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1795 264 238r0
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1808 268 168r0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga verkoper Noorderhaven 114 1809 268 214r0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1793 264 135v0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper Hoogstraat 23 1784 261 188r0
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper Droogstraat 24 1784 261 188r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v0
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v0
HOITES, FEIKJE Feikje Hoites verkoper Zuiderstraat 5 1777 259 52v0
HOITES, FEIKJE Feikje Hoites verkoper Zuiderstraat 5 1777 259 52v0
JELLES, FEIKJE Feikje Jelles koper Anjelierstraat 15 1811 269 152v0
JELLES, FEIKJE Feikje Jelles koper Anjelierstraat 15 1811 269 152v0
JOCHEMS, FEIKJE Feikje Jochems koper Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
JOCHEMS, FEIKJE Feikje Jochems koper Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r0
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r0
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijster verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijster verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
SJOERDS, FEIKJE Feikje Sjoerds verkoper van 1/6 Hofstraat 15 1784 261 255r0
SJOERDS, FEIKJE Feikje Sjoerds verkoper van 1/6 Hofstraat 15 1784 261 255r0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes koper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes koper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes koper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes verkoper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes verkoper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v0
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes verkoper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v0
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v0
ARJENS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Arjens , c.s. huurder Nieuwstraat 37 1743 250 285v0
ARJENS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Arjens , c.s. huurder Nieuwstraat 37 1743 250 285v0
ARJENS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Arjens , c.s. huurder Nieuwstraat 37 1743 250 285v0
ARJENS, FEITE Feite Arjens huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
ARJENS, FEITE Feite Arjens huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
ARJENS, FEITE Feite Arjens huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r0
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van wijlen Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Voorstraat 72achter 1723 246 154r0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Voorstraat 72achter 1723 246 154r0
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Voorstraat 72achter 1723 246 154r0
CHRISTIAANS, FEITE weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r0
CHRISTIAANS, FEITE weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r0
CHRISTIAANS, FEITE weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r0
JELTES, FEITE Feite Jelties verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r0
JELTES, FEITE Feite Jelties verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r0
MICHIELS, FEITE het huis van wijlen Feite Michiels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1739 250 25v0
MICHIELS, FEITE het huis van wijlen Feite Michiels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1739 250 25v0
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r0
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r0
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r0
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r0
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r0
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper drie kamers Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper drie kamers Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 3 1659 237 214v0
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 3 1659 237 214v0
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 6een_achter 1669 239 203v0
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 6een_achter 1669 239 203v0
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerts koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v0
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerts koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 4 1751 252 111r0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 4 1751 252 111r0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1741 250 175r0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1741 250 175r0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huis Franekereind 2 1734 249 16r0
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huis Franekereind 2 1734 249 16r0
, FEITE wijlen Feitel Nichels verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 23 1727 247 1r0
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r0
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r0
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r0
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r0
KORNELIS, FELKJE Felkje Cornelis koper Rozengracht 18voor 1726 246 264r0
KORNELIS, FELKJE Felkje Cornelis koper Rozengracht 18voor 1726 246 264r0
KORNELIS, FELKJE Felkje Cornelis koper Rozengracht 18voor 1726 246 264r0
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 18 1774 258 142v0
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 18 1774 258 142v0
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 18 1774 258 142v0
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v0
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v0
JANS, FEMME Femme Jansen metselaar huurder en Romastraat 27 1738 249 227r0
JANS, FEMME Femme Jansen metselaar huurder en Romastraat 27 1738 249 227r0
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb]) Schritsen 52achter 1633 233 119v0
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb]) Schritsen 52achter 1633 233 119v0
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Achterstraat 11 1733 248 243r0
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Achterstraat 11 1733 248 243r0
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Achterstraat 11 1731 248 51v0
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes