Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1782 260 277r
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1784 261 256r
BRUG, F. F. van Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
BRUG, F. F. van Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
BRUG, F. F. van Brug verkoper Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
, F. F. van der Brugh, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 43 1789 263 73v
, F. F. Calander, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
KAMSMA, F. vroedsman F. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1772 258 20v
KAMSMA, F. vroedsman F. S. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1790 263 250r
COLLINGA, F. de erfgenamen van wijlen F. Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
ESTA, F. de weduwe van F. J. Esta huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1771 257 247r
ESTA, F. F. van Esta koopman verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
ESTA, F. F. F. van Esta koper Zuiderplein 3 1783 261 74r
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman koper huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. gemeentebestuurslid F. van Esta koper 1/2 huis Rozengracht 32 1805 267 125r
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 32 1805 267 125r
ESTA, F. F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
ESTA, F. de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1700 244 48v
FONTEIN, F. de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82 1700 244 48v
FONTEIN, F. de weduwe van dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v
GRATEMA, F. F. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 81 1809 268 314r
HAAS, F. F. Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1 1802 266 126r
HOOGLAND, F. vroedsman F. Hoogland naastligger ten oosten Voorstraat 24 1773 258 89v
HOUT, F. F. van der Hout koopman verkoper Zoutsloot NZ 1777 259 40v
JORRITSMA, F. F. Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
KAMSMA, F. vroedsman F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1771 257 222v
KAMSMA, F. F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1780 259 269v
KAMSMA, F. de weduwe van F. S. Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v
KAMSMA, F. wijlen vroedsman F. S. Kamsma koper Schritsen 54 1803 266 226v
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroek predikant huurder Hofstraat 17west 1757 254 100v
PLAATS, F. F. van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1782 260 277r
RADSMA, F. F. Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1778 259 98r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1783 261 13r
STAPERT, F. wijlen F. Stapert kapitein huurder Hoogstraat 5 1758 254 166r
TJALLINGII, F. F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat 1 1807 267 300v
, F. F. Tjallngii, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1804 267 30v
VELSEN, F. de hof van ds. F. Velsen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
GERARDUS, F. F. Gerardi protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r
GERARDUS, F. F. Gerardi niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huis Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visser lijnslager verkoper q.q. Bildtstraat 17 1760 255 33r
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visser baantjer verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huis Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
JURJENS, FEMKE Famke Jurjens geniaarde koper Zuiderhaven 16 1729 247 243r
WILLEMS, de weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ 1670 240 12av
ALLERTS, FEKKE Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
FREERKS, FEKKE huis en kamer gekocht door Fecke Freercks , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
FREERKS, FEKKE grondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx eigenaar perceel Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
GOSLINGS, FEKKE Fecke Goslings , c.u. metselaarsknecht koper kamer Kerkpad 1710 245 127v
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels grootveerschipper verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
HESSELS, de weduwe van Fecke?/Freerck? Hessels naastligger ten westen (Opm.: Fecke c.q. Freerck [zie verderop in de akte]) Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v
ALKES, FETJE de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 1 1630 232 156v
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14r
RINSES, FETJE Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14v
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 14 1620 230 230r
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamer Schritsen 12 1623 230 362r
SIETSES, FETJE Fed Sytzes koper Noordijs 2 1597 228 59v
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v
TJEERDS, FETJE Fed Tziaerdts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 43r
WIETSES, FETJE het nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses koper kamer Zoutsloot 80 1613 229 140r
WIETSES, FETJE Fed Wytses koper q.q. Zoutsloot 80 1613 229 140r
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acronius mr. zilversmid koper huis Voorstraat 63 1752 253 4r
ACRONIUS, FEDDE wijlen Fedde Acronius erflater Voorstraat 63 1801 266 22v
BONNEMA, FEDDE heer Fedde Bonnema, en overigen naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1649 236 56r
BONNEMA, FEDDE hof en kamers van de heer Fedde Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1655 237 24r
BRUG, FEDDE Fedde van der Brug verkoper van 6/18 Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
BRUG, FEDDE Fedde van der Brug verkoper Hondenstraat 12 1761 255 90v
, FEDDE het kind van wijlen Fedde Harings verkoper Voorstraat 81 1730 247 305v
MEY, FEDDE Fedde van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Slooten, c.u. predikant koper huis Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u. predikant koper huis Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten pastor verkoper Zuiderhaven 38 1714 245 221r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten koper Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
SLOTEN, FEDDE Fedde van Sloten naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten koper Hondenstraat 14 1725 246 221v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1725 246 221v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Fedde van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
SLUIS, FEDDE dr. Fedde van der Sluis secretaris van Hennaarderadeel verpachter grond Voorstraat 72 1726 246 292v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk koper Brouwersstraat 2 1793 264 153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk naastligger ten noorden Brouwersstraat 2 1793 264 153v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56noordoost 1719 246 39r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest 1721 246 100r
ALEFS, FEDDE pottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1721 246 118v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58 1720 246 69v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs verkoper Schritsen 58 1720 246 69v
ALEFS, FEDDE gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
ARENDS, FEDDE mr. Fedde Arnts bruidegom 1604 228 429r
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost 1682 241 193r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 8 1690 242 338v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1704 244 245r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoor koper door niaar huis Noorderhaven 100 1710 245 106v
BOELES, FEDDE het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v
BOELES, FEDDE de weduwe van Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 102 1725 246 219v
BOELES, FEDDE wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 386r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1604 228 388r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend 1606 228 520v
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht ZZ 1638 234 59r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 393r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v
DOEKES, FEDDE Fedde Doeckes verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat NZ 1620 230 245r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis Noordijs 27 1624 230 389v
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar huisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1 Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, FEDDE de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDES, FEDDE de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v
FEDDES, FEDDE gemeensman Fedde Feddes verkoper Liemendijk NZ 1619 230 182r
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1629 232 109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1629 232 109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1631 232 179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1631 232 179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1632 233 56r
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1632 233 56r
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1644 235 148r
BONNEMA, FEDDE FEDDES oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1 1644 235 148r
BONNEMA, FEDDE FEDDES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v
BONNEMA, FEDDE FEDDES de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht NZ 1644 235 153r
BONNEMA, FEDDE FEDDES burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r
GABES, FEDDE Fedde Gabbes koper finaal huis Brouwersstraat 23 1601 228 254v
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v
GERBENS, FEDDE Fedde Gerbens huurder Liemendijk 38 1688 242 254r
GAUKES, FEDDE de weduwe van mr. Fedde Gouckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
GAUKES, FEDDE de weduwe van mr. Fedde Gouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put onbekend 1646 235 215r
GAUKES, FEDDE Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
GAUKES, FEDDE mr. Fedde Goukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 16 1711 245 142v
HEINS, FEDDE wijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v
JANS, FEDDE wijlen Fedde Jans verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
JELLES, FEDDE Fedde Jelles verkoper Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
JELLES, FEDDE Fedde Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1671 240 64r
JOEKES, FEDDE Fedde Joeckes aanhandelaar huis Hoogstraat 53 1603 228 363r
JORIS, FEDDE Fedde Joris naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1668 239 127r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 3 1746 251 122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 5 1746 251 122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1758 254 132r
LIEUWES, FEDDE de weduwe van Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 47west 1764 256 63v
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker koper kamer met loods en plaats en het medegebruik van de steeg Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws mr. glasmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 150r
LOUWS, FEDDE eerder in bezit van Fedde Louws , c.s. glasmaker eerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
LOUWS, FEDDE mr. Fedde Louws , nom. lib. verkoper onbekend 1677 240 269r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Spinstraat NZ 1733 248 202r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar onbekend 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
MINNES, FEDDE het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Spinstraat ZZ 1739 250 19v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Spinhuisstraat 1739 250 71v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 16 1749 251 259v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder zolders (p.j.) Noordijs 4 1756 254 27r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
OEDSES, FEDDE het kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 89 1599 228 144r
OEDSES, FEDDE de weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Weverstraat 1612 229 106r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 103v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend 1667 239 105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaar eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va
PIETERS, FEDDE grondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Zoutsloot 39 1714 245 210r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erf of huisstede Zoutsloot 37 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 4 1733 248 254r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 29oost 1650 236 128v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters hopkoper koper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koper Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters , en zijn dochters hopkoper eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Voorstraat 56west 1686 242 149v
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1689 242 267v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 267v
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost 1689 242 17ra
PIETERS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 17ra
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS de weduwe van Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1727 247 29r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman koper Voorstraat 20 1731 247 386r
DREYER, FEDDE PIETERS weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1731 248 30r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyer koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 52achter 1637 234 37v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter 1637 234 37v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Schritsen 52achter 1650 236 126r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters verkoper Voorstraat 32 1667 239 124v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost 1668 239 137r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 58 1672 240 81r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters grootschipper verkoper Schritsen 50achter 1699 243 394v
DREYER, FEDDE PIETERS meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat 11 1715 245 253v
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 5 1717 245 283v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants koper huis Nieuwstraat 46 1613 229 130r
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 46 1621 230 288v
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds koper huis Zuiderstraat 10 1806 267 287r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1809 268 207v
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1810 269 105v
SIEBES, FEDDE Fedde Sybes verkoper Schritsen 39 1605 228 464r
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sybrandts naastligger ten zuiden Lombardstraat 1603 228 365r
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1790 263 269r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerds , c.soc. lakenkoper verkoper Lanen 45 1652 236 189r
TJEERDS, FEDDE de hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1659 237 211r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 110v
TJEERDS, FEDDE de hof van de erfgenamen van wijlen Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerij Droogstraat 9 1657 237 131v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
TJEERDS, FEDDE wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TJEERDS, FEDDE de tuin van de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts , c.u. koper huis, hof en steeg Voorstraat 58 1672 240 81r
TJEERDS, FEDDE het huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts , c.u. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1674 240 152v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 9 1674 240 154r
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
TJEERDS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1691 242 354v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1605 228 457v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v
WIETSES, FEDDE wijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 10 1725 246 232r
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker koper kamer Zoutsloot 1 1690 242 315v
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 William Boothstraat 35 1692 242 380r
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Scheerstraat 3 1599 228 168r
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1698 243 337r
, FEDDE wijlen Feddes naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1624 230 387r
BONNEMA, FEDDE mijnheer Feddes Bonnema naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1625 231 69v
GABES, Feddke Gabbes koper Bildtstraat 14 1605 228 456r
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koopman koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koopman en fabrikant koper huis, hof met zomerhuis en blauwververij Zoutsloot 83 1766 256 177v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug koper huis Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug verkoper Zoutsloot 83 1768 257 90r
BRUG, FEDDE Feddo van der Brug verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slooten predikant koper 3/4 hof Zuiderhaven 38 1711 245 145r
SLOTEN, FEDDE Feddo van Slooten predikant eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 38 1711 245 145r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten erflater Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten pastor verkoper Schritsen 54 1710 245 122v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant koper 3/4 huis Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant eigenaar van 1/4 Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Feddo van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1733 248 195v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant verkoper Schritsen 60 1735 249 90v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant koper Hondenstraat 14 1738 249 220v
SLOTEN, FEDDE Feddo van Sloten predikant naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1738 249 220v
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper door niaar van 3/8 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u. mr. chirurgijn koper tuin of klein hofje Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerden mr. chirurgijn koper drie kamers Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
, FEDDE de koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 5 1728 247 116v
, FEDDRIK de kamer van Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
, FEDDRIK de kamer van de weduwe van Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
, FEDDRIK Feddrick brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1649 236 99r
, FEDDRIK Feddrick slager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 42 1716 245 258v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppen bruidegom 1602 228 307v
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes koper twee kamers of woningen Zuiderstraat 1600 228 209r
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Weverstraat 1612 229 106r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. koper huis met schuur en plaats in gebruik als koemelkerij Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1675 240 184r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1675 240 184v
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u. slager verkoper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calff mr. slager verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r
GREULTS, FEDDRIK het huis van Feddrick Grolts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
JARICHS, FEDDRIK wijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koper door niaar huis William Boothstraat 37 1676 240 222r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 40 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30oost 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30west 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 28 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1687 242 166r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 35 1692 242 380r
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1717 245 306r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat 31 1718 246 24r
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16 1673 240 117v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huis Franekereind 7 1597 228 54v
SIPKES, FEDDRIK de koper Feddrick Sipckes , c.u. bewoner Franekereind 7 1597 228 54v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes grootschipper koper huis Voorstraat 65 1659 238 8r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 3 1621 230 277v
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9 1625 231 82r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwer koper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen Zoutsloot 30 1646 235 224r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper Noorderhaven 44 1647 235 247v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. brouwer verkoper Zoutsloot 30 1650 236 141r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u. grootschipper verkoper Voorstraat 65 1668 239 128v
TEEDES, FEDDRIK de weduwe van Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 7 1684 242 2va
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van Feddrick Tieercx naastligger ten zuiden Noordijs 7 1656 237 89v
TJERKS, FEDDRIK Feddrick Tierx koper huis met de mouterij Noordijs 9 1645 235 170v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FONTEIN, FEDDRIK de heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r
FONTEIN, FEDDRIK heer Feddrik Fontein medicinae doctor verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Rozengracht 2 1753 253 119r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 39 1753 253 120r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 63 1753 253 121r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 21 1753 253 122r
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 16 1713 245 189v
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 18 1713 245 189v
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v
ALLERTS, FEDDRIK wijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 24 1759 254 199r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 44 1730 247 322v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1749 252 24v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1697 243 321r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 31 1699 244 16r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes mr. bakker geniaarde koper Voorstraat 69 1701 244 89r
IEPES, FEDDRIK geniaarde koper Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jippes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1717 245 286v
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 7 1622 230 317r
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 7 1664 238 213v
TJERKS, FEDDRIK de weduwe van Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 7 1662 238 119v
TJERKS, FEDDRIK wijlen Feddrik Tjerx verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1732 248 142r
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 1 1647 235 260r
, het huis bewoond door Fedmer naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1615 230 11r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r
LASES, FETJE Fedtie Laeses geniaarde koper Rozengracht 7oost 1655 237 31v
LASES, FETJE Fedtie Laesses koper Voorstraat 59 1654 236 277r
RINSES, FETJE wijlen Fedtie Rinses verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v
JELLES, FEITSE Fedtse Jelles verkoper onbekend 1603 228 350v
JELLES, FEITSE Fedtze Jelles koper kamer 1602 228 284r
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r
, FEIKE Feicke bakker verkoper Rommelhaven 6 1651 236 156v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
FEIKES, FEIKE burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1694 243 91r
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot 82oost 1694 243 91r
JANS, FEIKE Feicke Jansen , nom. lib. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1694 243 107r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
IEPES, FEIKE Feicke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1694 243 102v
IEPES, FEIKE grondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1718 246 25v
EIES, FEIKE Feicke Jies , c.u. koper stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1718 246 25v
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
SJOERDS, FEIKE Feicke Sjoerds meelmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1643 235 71r
SIEMENS, FEIKE Feicke Symens naastligger ten oosten Weverstraat 2 1696 243 200r
GERRITS, FEIKJE Feickie Gerryts , jongedochter koper huis met een loods Lanen 17 1667 239 120v
, FEIKE Feike meelker naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1664 238 209v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
COLLINGA, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feike Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten oosten Voorstraat 17 1775 258 211v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1788 263 28r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1788 263 28r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1789 263 125v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat ZZ 1723 246 155v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat ZZ 1725 246 231r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuin Zoutsloot 91 1725 246 247r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipper verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
GEERTS, FEIKE Feike Geerts verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r
HARINGS, FEIKE Feike Harings majoor eerdere eigenaar Liemendijk NZ 1698 243 342r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
JANS, FEIKE Feike Jans mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord 1691 242 346r
JANS, FEIKE Feike Jans , c.u. mr. schoenmaker huurder (p.j.) Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten noorden Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r
JANS, FEIKE Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v
JANS, FEIKE Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
JANS, FEIKE Feike Jansen verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
JANS, FEIKE Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
JANS, FEIKE Feike Jansen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
HEMERT, FEIKE JANS Feike Jansen Hemert, c.u. koper dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 112r
IEPES, FEIKE Feike Jeppes koper provisioneel 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 8va
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Hofstraat 1 1774 258 148v
LOLKES, FEIKE Feike Lolkes huurder Hofstraat 13 1779 259 226r
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Simens , c.u. verkoper Kruisstraat 6 1668 239 168v
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u. koper kamer met een keuken erachter Weverstraat 4 1667 239 80r
SJOERDS, FEIKE Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19 1661 238 83r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds scheepstimmerman koper woning Hofstraat 15 1755 253 250r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1757 254 100v
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1757 254 100v
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1770 257 168v
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1779 259 226r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1783 261 94r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma verkoper Lanen 56 1797 265 16v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Schritsen 54 1808 268 65v
SIEMENS, FEIKE Feike Symens huurder Kruisstraat 8 1668 239 168r
SIEMENS, FEIKE de crediteuren van Feike Symens , c.u. verkoper Kruisstraat 8 1668 239 168r
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u. schuitvoerder verkoper Nieuwstraat 31 1693 243 52r
SIEMENS, FEIKE Feike Symons , c.u. koper koeschuur Kruisstraat 6 1665 239 32r
SIEMENS, FEIKE grondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r
TJITSES, FEIKE kamer bewoond door Feike Tjietses , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
THOMAS, FEIKE Feike Tomas naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
WILLEMS, FEIKE de weduwe van Feike Willems huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Kerkpad WZ 1734 248 304v
BLOEMBERGEN, FEIKJE Feikje Blombergen, meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Bildtstraat 3 1809 268 213r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper Hoogstraat 23 1784 261 188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper Droogstraat 24 1784 261 188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE oud burgemeester Feikje Tuininga koper door niaar 1/4 huis Noorderhaven 114 1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga, c.s. eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga koper huis, tuin en bleekveld Hoogstraat 21 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga verkoper Noorderhaven 114 1809 268 214r
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
HOITES, FEIKJE Feikje Hoites verkoper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
JELLES, FEIKJE Feikje Jelles koper Anjelierstraat 15 1811 269 152v
JOCHEMS, FEIKJE Feikje Jochems koper Zuiderhaven 9 1799 265 200r
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijster verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
SJOERDS, FEIKJE Feikje Sjoerds verkoper van 1/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes koper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
DOUWES, FEIKJE Feikjen Douwes verkoper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v
ARJENS, FEITE Feite Arjens huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
ARJENS, FEITE de weduwe van Feite Arjens , c.s. huurder Nieuwstraat 37 1743 250 285v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
CHRISTIAANS, FEITE weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r
JELTES, FEITE Feite Jelties verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper drie kamers Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
TJEERDS, FEITE de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 3 1659 237 214v
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 6 1669 239 203v
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerts koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huis Franekereind 2 1734 249 16r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1741 250 175r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 4 1751 252 111r
MICHIELS, FEITE wijlen Feitel Michels verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
JANS, FEKKE Feke Jans mr. bakker koper huis en boomgaard Liemendijk ZZ 1729 247 266r
KORNELIS, FELKJE Felkje Cornelis koper Rozengracht 18 1726 246 264r
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v
JAKOBS, FEMKE Femme Jacobs koper Hoogstraat 29achter 1611 229 17r
JANS, FEMME Femme Jansen metselaar huurder en Romastraat 27 1738 249 227r
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb]) Schritsen 52achter 1633 233 119v
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Liemendijk NZ 1731 248 51v
TJOMMES, FEMME Femme Tjommes verpachter grond Liemendijk NZ 1733 248 243r
MUNKERUS, FEMKE wijlen Femmetie Munckerus erflater Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten noorden Zoutsloot 87 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Zoutsloot 87 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
TEUNIS, FEMKE Femmigjen Teunis , minderjarig verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
, FENNE Fenne verkoper Spinstraat 9 1640 234 96v
, FENTJE Fenne Harckemae koper Voorstraat 73achter 1614 229 218r
HARKEMA, FENNE het nagelaten huis van Fenne Harkema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
RAS, FENNE Fenne Ras naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1652 236 186r
, FENTJE Fenne Aliphs koper Romastraat ZZ 1621 230 286r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts koper Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat 1627 232 9r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
HARMENS, FENTJE Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs verkoper Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs koper Spinstraat 7 1634 233 140v
JAKOBS, FENTJE de erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10 1667 239 89v
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Romastraat NZ 1632 233 50v
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Achterstraat 1662 238 147r
JANS, FENNE Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat 1663 238 188r
MARTENS, FENTJE Fenne Martens koper Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
MARTENS, FENTJE Fenne Martens verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1652 236 212r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 6 1779 259 178r
JAKOBS, FENTJE Fennecken Jacobs bruid 1600 228 192v
, FENTJE Fenneke Margaretha huurder (p.j.) Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
HENDRIKS, FENTJE Fenneke Hendrix koper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
LOUWS, FENTJE Fenneken Louwes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1599 228 136r
, Fenniken , voor zich en haar kinderen protesteert vanwege een hypotheek Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis, tuin en stalling Voorstraat 54 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper wagenhuis Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Comediesteeg 2 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
, FERDINAND Ferdinand Roterman bontwever verkoper Hoogstraat 49 1782 260 199v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper twee ledige plaatsen Zuiderstraat 1611 229 47v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoper koper ledige plaats met een huis daarachter Zuiderhaven ZZ 1613 229 133r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat 1615 229 271r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderpoort (gebied) 1617 230 104v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoper verkoper Hoogstraat 21 1619 230 153v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper provisioneel in de zuider nieuwestad ZZ 1619 230 155r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper Zuiderstraat 31 1619 230 169v
JELLES, Fetgie Jelles koper huis Heiligeweg 30 1612 229 90v
HANNEMA, FETJE LASES de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 12a 1669 239 183r
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
PIETERS, FETJE Fetie Pyters koper Zuiderstraat 1635 233 164r
GERKES, FEITSE Fetje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
JURJENS, FETJE Fetje Jurjens verkoper Heiligeweg 58 1776 259 1r
PIETERS, FETJE Fetje Pyters geniaarde koper Zuiderhaven 6 1692 242 379r
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Werfpad ZZ 1782 260 173v
HESSELS, FEITSE Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen 1602 228 302v
JELLES, FEITSE Fetse Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin 1611 229 18v
JELLES, FEITSE Fetse Jelles naastligger ten westen onbekend 1611 229 60v
JELLES, FEITSE Fetse Jellis naastligger ten westen Gardenierstraat 1621 230 264r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
KUIPER, FETJE Fettie Kuiper verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 9 1734 248 285v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 76 1724 246 209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 78 1724 246 209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 90 1724 246 210v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Hofstraat 5 1724 246 211v
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties , c.u. koper huis Lanen 13 1700 244 63r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopman verkoper Lanen 13 1707 245 28v
, FETJE Fettie Gadtzes verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
, FETJE Fettie Gadtzes , voor haar voorkinderen verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
GATSES, FETJE Fettie Gatses naastligger ten zuiden William Boothstraat 2 1738 249 264v
GATSES, FEITSE Fettie Gatties koper huis met loods en ledige plaats erachter Brouwersstraat WZ 1614 229 236r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
HOTSES, FETJE Fettie Hotses verkoper Schritsen 53 1693 243 68r
JANS, FETJE Fettie Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v
HANNEMA, FETJE LASES Fettie Laeses Hannema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
LASES, FETJE lege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases naastligger ten oosten Rozengracht 10 1668 239 129r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 10 1668 239 129r
LASES, FETJE eerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 10 1668 239 23va
LASES, FETJE de weduwe Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 24ra
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 24ra
HANNEMA, FETJE LASES de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 12 1669 239 191v
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roorda bakker koper Noorderhaven 6 1698 243 386v
PIETERS, FETJE Fettie Pytters koper Nutstraat 2 1669 239 214v
RUURDS, FETJE Fettie Ruierdts koper Voorstraat 17west 1620 230 205v
SAKES, FETJE Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
SAKES, FETJE Fettie Sakes koper Zuiderstraat 25 1749 252 8r
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
TEEKES, FETJE Fettie Taakes koper Noorderhaven 7 1799 265 128r
MEDALEN, FETJE Fettje J. Medalen koper Schritsen 52 1779 259 180v
ALBERTS, FEITSE Fettje Alberts verkoper van 1/2 Herenwaltje 7 1730 247 346r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes geniaarde koper Zuiderhaven 21 1741 250 190r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15een_achter 1748 251 222v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 223v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
KLASES, FETJE Fettje Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
GATSES, FETJE Fettje Gatses koper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
JANS, FETJE Fettje Jans verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalen koper Lanen 40 1778 259 128v
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
MEDALEN, FETJE JANS de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat 4oost 1769 257 99r
MICHIELS, FETJE Fettje Migchiels verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r
PIETERS, FEITSE Fettje Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 3 1781 260 151v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster koper 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE de kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijster eigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , bejaarde vrijster koper huis Voorstraat 65 1782 260 277r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 2 1781 260 314r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters erflater Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters koper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
RIENKS, FETJE Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11 1764 256 33v
SAKES, FETJE Fettje Saekes koper Zuiderstraat 17 1748 251 232r
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
TEEKES, FETJE Fettje Taakes naastligger ten westen Noorderhaven 9 1808 268 84r
GATSES, FEITSE Fettye Gatses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
PIETERS, FETJE Fettye Pieters huurder Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
EEBES, FEIKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes verkoper Heiligeweg 6 1625 231 75r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga koper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
JANS, FEIKJE Feyck Jansen bruid 1599 228 164v
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Hoogstraat 16 1624 230 387r
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Lanen 66achter 1624 231 5v
RINSES, FEIKJE Feyck Rinses koper William Boothstraat WZ 1637 234 26v
WIEBRENS, FEIKJE Feyck Wibrens koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes verkoper Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes koper Hofstraat 1614 229 215r
KLASES, FEIKE Feycke Claesen bode Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
DIRKS, FEIKE het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1602 228 327v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1602 228 327v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx protesteert vanwege een hypotheek ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
DOOITSES, FEIKE Feycke Doytses rustmeester bewoner Rozengracht 1651 236 162v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts teruggetrokken koper Herenwaltje 10 1620 230 246v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij Scheffersplein 27 1624 231 25r
EVERTS, FEIKE de mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmaker koper door niaar huis, loods, plaats en tuin Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE huis en mouterij van Feycke Everts moutmaker naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1656 237 57r
EVERTS, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s. verkoper Franekereind 23oost 1657 237 105v
EVERTS, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feycke Everts verkoper Scheffersplein 27 1657 237 106r
EVERTS, FEIKE wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Scheffersplein 27 1657 237 262v
EVERTS, FEIKE wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1649 236 77v
HARINGS, FEIKE Feycke Haerings oud luitenant ter zee geniaarde koper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feycke Haringhs Feltsma verkoper Liemendijk NZ 1698 243 392r
JANS, FEIKE Feycke Jans mr. schoenmaker koper provisioneel van 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1682 241 46va
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voerman koper kamer Liemendijk NZ 1679 241 39v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voerman naastligger ten westen Liemendijk NZ 1679 241 39v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1682 241 232r
IEPES, FEIKE grondpacht uit het land gebruikt door Feycke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va1
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1689 242 301v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1696 243 245v
JETSES, FEIKE Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Hoogstraat 2 1649 236 93v
JOOSTES, FEIKE Feycke Joestes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1604 228 388r
JOOSTES, FEIKE Feycke Joostes naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1603 228 379r
JOOSTES, FEIKE Feycke Joostes naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1603 228 379r
JOOSTES, FEIKE Feycke Joostes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1620 230 218r
JOOSTES, FEIKE de verkoper Feycke Joostes , c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1622 230 298r
JOOSTES, FEIKE burgerhopman Feycke Joostes verkoper Zuiderhaven 52 1622 230 298r
JOOSTES, FEIKE wijle Feycke Joostes verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 393r
JOOSTES, FEIKE wijlen Feycke Joostis verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 385v
JOOSTES, FEIKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Feycke Joostis verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 385v
LUCAS, FEIKE Feycke Lucas naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1597 228 25v
LUCAS, FEIKE de crediteuren van Feycke Luyckes , c.u. verkoper Brouwersstraat 8 1605 228 474r
MARTENS, FEIKE wijlen Feycke Martens verkoper Schritsen 7 1655 237 28r
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper huis met steeg ten westen Bildtstraat 16 1599 228 173v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters , voor zijn twee zusters verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper Bildtstraat 16 1601 228 252v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper hoekhuis en ledige plaats Zoutsloot 80 1602 228 298r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters koper Rozengracht ZZ 1626 231 135r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ 1626 231 135r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sibrants eerdere eigenaar Zoutsloot 82oost 1657 237 136v
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds meelker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1647 235 254r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1662 238 123r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts , c.u. koper huis daer de Vergulden Helm uythangt Voorstraat 21 de Vergulde Helm 1652 236 186v
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts bewoner onbekend 1656 237 81r
SJOERDS, FEIKE de paardenstal van Feycke Sioerdts , c.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts verkoper Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
, FEIKE de crediteuren van Feycke Sipckens verkoper Hoogstraat 25 1602 228 280r
SIPKES, FEIKE de crediteuren van Feycke Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 25 1601 228 251v
SIPKES, FEIKE de geprefereerde crediteuren van Feycke Sipckes verkoper Hoogstraat 25 1602 228 296v
SIPKES, FEIKE weduwe van Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 329v
SIPKES, FEIKJE wijlen Feycke Sipckes erflater ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
SIPKES, FEIKE wijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2west 1619 230 172r
SIPKES, FEIKE wijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2oost 1619 230 172r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sybrants , c.u. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sybrants schoenmaker naastligger ten westen Zoutsloot 88 1644 235 104r
SIEMENS, FEIKE Feycke Symens naastligger ten westen Weverstraat 6 1679 241 57v
SIEMENS, FEIKE Feycke Symons koper huis Nieuwstraat 31 1686 242 121r
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Lanen 36 1602 228 281v
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Schritsen 27 1602 228 281v
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Lanen 28achter 1644 235 103r
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
DOUWES, FEIKJE Feyckie Douwes naastligger ten noorden Heiligeweg 34 1685 242 71r
AGES, FEIKJE Feyckien Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huis Schritsen 23 1678 241 11v
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen 23 1680 241 114r
DOUWES, FEIKJE Feyckjen Douwes koper Heiligeweg 34 1685 242 71r
EELKES, FEIE Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v
, FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 1/4 huis, schuur en plaatsje Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
, FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 3/4 part van huis, schuur en plaatske Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
HAIES, FEIE Feye Hayes mr. chirurgijn koper 1/2 huis Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
JANS, FEIE Feye Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
PIETERS, FEIE Feye Pytters verkoper Lanen 23 1686 242 116v
, FEIE Feye Rychers mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
SIEBRENS, FEIE Feye Sybrandts verkoper Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
, FEIKE Feyke schuitvoerder naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 149r
COLLINGA, FEIKE Feyke Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
FABER, FEIKE Feyke Faber naastligger ten westen Vijverstraat 5 1659 238 2ra
KAMSMA, FEIKE wijlen Feyke Kamsma verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 22 1738 249 341r
DIRKS, FEIKE Feyke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 216v
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
FRANSES, FEIKE wijlen Feyke Fransen verkoper Schritsen 64 1728 247 208r
FRANSES, FEIKE wijlen Feyke Fransen waterhaler verkoper Zoutsloot 91 1729 247 262r
FRANSES, FEIKE wijlen Feyke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
FRANSES, FEIKE de weduwe van Feyke Fransens naastligger ten westen Karremanstraat 13 1728 247 140r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsma koper huis met ernaast een mandelige steeg Liemendijk NZ 1695 243 137r
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks bontwever koper woning Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 2 1730 247 357v
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 79v
EIES, FEIKE de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1721 246 101v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u. mr. schoenmaker verkoper Schoolsteeg WZ 1684 242 48v
JANS, FEIKE Feyke Jansen schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 1 1707 245 19v
HEMERT, FEIKE JANS pakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1751 252 113r
HEMERT, FEIKE JANS wijlen Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer verkoper Noorderhaven 10 1751 252 113r
IEPES, FEIKE Feyke Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk NZ 1685 242 86v
EIES, FEIKE de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Jes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1725 246 239v
LIEUWES, FEIKE huisman Feyke Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
MARTENS, FEIKE Feyke Martens verkoper Sint Jacobstraat 9 1651 236 162r
COLLINGA, FEIKE PIETERS wijlen Feyke Pyters Collinga erflater Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
SIEMENS, FEIKE Feyke Simens koper Franekereind 28 1697 243 281r
SIEMENS, FEIKE Feyke Simons naastligger ten oosten Franekereind 26 1703 244 191r
SJOERDS, FEIKE Feyke Sioerdts , c.u. koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
SJOERDS, FEIKE Feyke Sioerdts , c.u. koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast Heiligeweg 13 1643 235 54v
SJOERDS, FEIKE Feyke Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
SJOERDS, FEIKE Feyke Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1768 257 52r
SJOERDS, FEIKE wijlen Feyke Sjoerds , vader van verkopers erflater Hofstraat 15 1784 261 255r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Voorstraat 19 1797 265 21v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Lanen 47 1797 265 28v
SIEBRENS, FEIKE het schoenmakersperk voorheen van Feyke Sybrants naastligger ten westen Zoutsloot 88 1643 235 54r
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schuitschipper naastligger ten oosten Franekereind 26achter 1702 244 172v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schuitschipper verkoper Franekereind 26achter 1702 244 172v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons verkoper Franekereind 28 1707 245 11v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons verkoper Weverstraat 4 1707 245 16v
EIES, FEIKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r
EIES, FEIKE de weduwe van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v
SIEMENS, FEIKJE Feykie Simons naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
LOURENS, FEIKJE Feykien Louwerens verkoper Schritsen 48 1734 248 312v
FEIKES, FEIKJE Feykje Feykes huurder Noorderhaven 104 1726 246 282r
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JOCHEMS, FEIKJE Feykje Jochems verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
JOUWS, FEIKJE de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws verkoper Vissersstraat 2 1763 255 232v
, Feynstan Muncks naastligger ten noorden Noordijs 4 1631 233 21r
, FEIE dr. Feyo Gabbama verkoper Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
WINTER, FEIE wijlen oud burgemeester te Leeuwarden de heer Feyo Winter oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Noorderhaven 105 1702 244 180v
APPELMAN, FEITE Feyte Appelman naastligger ten westen Rommelhaven 4 1682 241 186v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer koper door niaar Schritsen 61 1731 248 53r
GOOITSENS, FEITE Feyte Goyties protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 3 1604 228 430r
IEPES, FEITE Feyte Jeppes voerman geniaarde koper Liemendijk NZ 1687 242 171v
IEPES, FEITE Feyte Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1687 242 171v
, FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Franekereind 1614 229 225v
TJEERDS, FEITE Feyte Tiaerts , c.u. koper huis Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u. verkoper Hofstraat 47oost 1661 238 76r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds , c.u. koper door niaar huis, schuur en paardenstal Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts kaagschipper koper kamer, loods en ledige plaats Moriaanstraat 3 1656 237 67v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts koopman koper huis en plaats Hofstraat 47 1659 237 220r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerds naastligger Noorderhaven 110 1678 241 9v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1683 241 252r
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts protesteert q.q. Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts , c.u. koper van 1/2 bierhuis, nette opkamer en een schrijfkamertje boven de steeg gebouwd Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1680 241 77v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts kaagschipper koper huis, loods en ledige plaats Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts kaagschipper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts koper provisioneel 1/2 pakhuis eerder brouwhuis alwaer de Gecroonde Werelt in de gevel staat Noorderhaven 112achter de Gekroonde Wereld 1680 241 27ra
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts eerdere koper Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 2 1761 255 111r
WIEBES, FEITE Feyte Wybes verkoper Schoolsteeg 1658 237 162r
WIEBES, FEITE het huis bewoond door de weduwe van Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
NICOLAAS, FEITE Feytel Nickels bewoner Weverstraat 10 1722 246 138r
BOKKES, FEITSE wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v
HENDRIKS, VICTOR Fictoor Hendrix verkoper Romastraat 3 1643 235 75v
LIEUWES, VICTOR Fictoor Lyuues bewoner Voorstraat 73 1597 228 28r
LIEUWES, VICTOR Fictoor Lyuues verkoper Voorstraat 73 1597 228 28r
HENDRIKS, VICTOR Fictor Hendrix verkoper Romastraat 4west 1650 236 134r
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
FEDDES, FIEKE Fietje Feddes koper Hoogstraat 15 1730 247 340r
JANS, Fij Jansen verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
JETSES, Fij Jetsses koper Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244r
, FIEKE Fijcke uitdraagster naastligger ten westen Lanen 19 1671 240 67r
DOUWES, FIEKE Fijcke Douues koper Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v
HAIES, FIEKE Fijcke Hayes koper onbekend 1624 231 11v
HENDRIKS, FIEKE Fijcke Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 14 1611 229 15v
PIETERS, FIEKE Fijcke Pyters , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 22 1629 232 110v
ANNES, Fijckien Annes verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1640 234 115v
JANS, FEIE grondpacht uit het huis van Fije Jan Murcx eigenaar perceel Voorstraat 93achter 1601 228 255v
MURKS, FEIE Fije Jan Murcx naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1604 228 410r
FABER, FEIKE Fijke Faber verkoper Noordijs 25 1661 238 91v
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1729 247 283v
BROERS, FIEKE Fijke Broers , voor haar nagelaten kinderen verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
BROERS, FIEKE Fijke Broers verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1748 251 249v
BROERS, FIEKE Fijke Broers verkoper Zoutsloot 63 1759 254 208r
KORNELIS, FIEKE Fijke Cornelis verkoper Noorderhaven 7 1726 246 277v
KORNELIS, FIEKE wijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
DIRKS, FEIKE Fijke Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DOUWES, FEIKE Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
DOUWES, FEIKE Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
DOUWES, FEIKE Fijke Douwes naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1728 247 67r
DOUWES, FEIKE Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
DOUWES, FIEKE Fijke Douwes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
DOUWES, FIEKE Fijke Douwes verkoper Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
EVERTS, FIEKE Fijke Ewerts koper Herenwaltje 15 1733 248 278v
HESSELS, FIEKE Fijke Hessels koper Zoutsloot 93 1740 250 139v
HESSELS, FIEKE wijlen Fijke Hessels koper Nutstraat 2 1747 251 192v
FABER, FIEKE JANS Fijke Jans Faber verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1662 238 158v
FABER, FIEKE JANS Fijke Jans Faber, voor zich en haar kinderen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Kerkpad 18 1738 249 273v
SIETSES, FIEKE Fijke Sytses koper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
SIETSES, FIEKE Fijke Sytzes verkoper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat 12a 1729 247 287r
BOS, FILIPPUS Filippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1743 251 23v
, FILIPPUS Filippus Fedderen koopman verkoper Hofstraat 19west 1756 254 46v
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuik koopman koper huis Vijver 9 1758 254 143v
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper huis Heiligeweg 7 1743 250 295r
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper tuin met waskeukentje Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swart, c.u. boekhouder bij de suikerraffinaderij naastligger ten oosten Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
LUCAS, Filypus Luicas koopman verkoper Noorderhaven 111 1696 243 208v
LUITJENS, FEMKE Fimke Luitjes koper Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
GORTER, FEMKE KLASES Fimmigje Clasen Gorter koper Hoogstraat 43 1808 268 157v
, Fjamke Zinses verkoper Rommelhaven 18een_achter 1727 247 43r
, FLORIS Florens Fockelman koper huis en tuin Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
, FLORIS Florens Fockelman koper plaats Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
, FLORIS Florens Fockelman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
JELTES, FLORIS Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 4 1809 268 246v
JELTES, FLORIS Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 6 1809 268 246v
JELTES, FLORIS Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
, FLORIS Floris naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts , c.u. koper kamer met een winkel en plaats Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
KORNELIS, FLORIS Floris Cornelis schilder naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v
FRANSES, FLORIS Floris Fransen , c.u. huurder boven Hofstraat 29 1806 267 198r
FREERKS, FLORIS Floris Freercks portier verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
JANS, FLORIS Floris Jansen naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1691 242 348v
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
MELLES, FLORIS Floris Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter 1632 233 49r
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
PIETERS, FLORIS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
PIETERS, FLORIS als bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huis Vijverstraat 14 1736 249 150r
IEDES, FLORIS wijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 14 1778 259 132r
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v
HENDRIKS, FLORIS wijlen Florus Hendriks erflater Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de jonge verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems , de oude erflater Noorderhaven 28 1600 228 197v
WILLEMS, FLORIS Florys Willems protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 54 1612 229 84v
, Fobby Liers soldaat koper kamer Spinhuisstraat 1657 237 138v
, Focce Focces naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 153r
, Focce Focces naastligger ten westen onbekend 1641 234 153r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r
HEEMSTRA, FOKKE het huis van Focco Heemstra grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 85 1656 237 77r
HEEMSTRA, FOKKE het huis ten oosten, van de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten Voorstraat 85 1656 237 77r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Voorstraat 64 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Voorstraat 49 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Wortelstraat 17 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE wijlen Focco Heemstra protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
HEEMSTRA, FOKKE de stal van de oud burgemeester Focco Heemstra naastligger ten noorden Vioolsteeg 1665 239 9v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
HEEMSTRA, FOKKE de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
HEIDKAMP, FOKKE ds. Focco Heidkamp predikant verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdrager koper kamer met ledige plaetse en steeg Alemanssteeg 1605 228 468r
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u. mr. scheepstimmerman koper huis met een steeg terzijde Zuiderhaven ZZ 1659 237 209v
JANS, FOKJE wijlen Fock Jans erflater Rozengracht 14 1687 242 215v
JANS, Fock Jansen Jongblom mr. kleermaker verkoper Hoogstraat 34 1659 237 194r
JETSES, FOKJE Fock Jetses verkoper Rozengracht ZZ 1626 231 135r
, FOKKE Focke coolcker naastligger ten oosten onbekend 1611 229 60v
, FOKKE het huis van de weduwe van Focke bleker naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1632 233 64v
, FOKKE de schuur van Focke bleker naastligger ten westen Achterstraat NZ 1637 234 23r
, FOKKE Focke bleker naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1652 236 183v
, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
BIRDEMA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Birdema naastligger ten oosten onbekend 1632 233 45v
EISINGA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke van Eysinga verpachter grond Heiligeweg 4 1611 229 9r
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman, c.soc. verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 219v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman mr. scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175v
HASPELMAN, FOKKE de timmerwerf van Focke Haspelman naastligger Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1684 242 59v
HASPELMAN, FOKKE ledige plaats of timmerwerf van Focke Haspelman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1693 243 33v
HASPELMAN, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
HASPELMAN, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1698 243 382v
HASPELMAN, FOKKE de weduwe van Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1699 244 32r
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JORRITSMA, FOKKE Focke Jorritsma naastligger ten westen Noorderhaven 4 1725 246 246v
OLTHOUT, FOKKE wijlen Focke Oltholt verkoper van 1/2 Droogstraat 63 1693 243 42v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1628 232 54v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1729 247 285v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7 1739 250 10r
ABES, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestal Achterstraat 5 1721 246 103v
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BAUKES, FOKKE Focke Bauckes , uitlandig verkoper van 1/2 Hondenstraat 14 1628 232 69v
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1625 231 53r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns verkoper q.q. Droogstraat NZ 1626 231 102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns , c.u. verkoper Hoogstraat 26 1634 233 142r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten geniaarde koper Anjelierstraat 8 1783 261 113r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) NZ het Halfmaakt Schip 1784 261 151r
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1703 244 210r
KORNELIS, FOKKE wijlen Focke Cornelis mr. bakker verkoper Heiligeweg 6 1726 246 291v
KORNELIS, FOKKE wijlen Focke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
DIRKS, FOKKE Focke Dirx grootschipper koper huis Heiligeweg 5 1674 240 149r
DIRKS, FOKKE Focke Dirx naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1699 244 13v
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v
IEPES, FOKKE Focke Epeus verkoper Spinstraat 1597 228 39v
EVERTS, FOKKE Focke Everts koper huis Alemanssteeg 1604 228 426r
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Lanen 36 1626 231 125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Schritsen 27 1626 231 125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterij Lanen 36 1632 233 47v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterij Schritsen 27 1632 233 47v
FOKKES, FOKKE de brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen Lanen 38 1633 233 115v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper kamer met een ledige plaats daarachter Brouwersstraat 10 1634 233 150v
FOKKES, FOKKE de koper Focke Fockes , c.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1634 233 150v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36 1639 234 76r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36 1643 235 85v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 27 1643 235 85v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter 1644 235 110v
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes koper Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
FOKKES, FOKKE wijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 64achter 1660 238 59r
GERBENS, FOKKE huisman Focke Gerbens koper huis en tuintje Schritsen 43 1760 255 36r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 45 1761 255 105v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 16 1763 255 220v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 45 1765 256 106r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Lanen 20 1767 256 232r
GERBENS, FOKKE wijlen Focke Gerbens huurder huis en tuin Rozengracht 14 1774 258 151v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs koper provisioneel ledige plaats van 24 x 136 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1686 242 122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 1695 243 159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman koper Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1698 243 351r
JANS, FOKKE Focke Jans mr. ijzersmid koper huis en tuintje Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
JANS, FOKKE Focke Jans mr. ijzersmid huurder deel (p.j.) Rozengracht 27 1763 255 203r
JANS, FOKKE Focke Jans bontwever koper huis en erf Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1766 256 213r
JANS, FOKKE Focke Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
JANS, FOKKE de weduwe van Focke Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
JANS, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1770 257 165r
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 232v
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
JILLES, FOKKE Focke Jilles koper huis Both Apothekerstraat 11 1707 245 17r
JORIS, FOKKE Focke Joris huurder William Boothstraat 39 1687 242 166r
JORRITS, FOKKE dit is het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts eerdere eigenaar Heiligeweg 38 1615 229 257v
JORRITS, FOKKE wijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 38 1615 229 257v
JORRITS, FOKKE het jongste nagelaten weeskind van wijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 38 1615 229 257v
JORRITS, FOKKE Focke Jorryts koper huis Heiligeweg 38 1615 229 265r
JORRITS, FOKKE het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 38 1615 229 266v
JORRITS, FOKKE Focke Jorryts verkoper Grote Kerkstraat 31west 1615 229 280v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts verkoper Kerkpoortstraat 69 1680 241 62v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huis onbekend 1684 242 59r
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes pannenbakker koper kamer met een loodske erachter Nieuwstraat 32 1695 243 180v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1706 244 344v
MARTENS, FOKKE Focke Martens mr. timmerman koper huis, plaats en halve tuin Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Jekelsteeg 1 1654 236 261r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , c.u. koper huis en ledige plaats Lanen 64 1660 238 23v
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 30 1668 239 134r
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huis Droogstraat 47 1670 240 8v
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 30 1674 240 153V
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens puistermaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1679 241 47r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten westen Lanen 66 1687 242 217v
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens mr. timmerman verkoper Droogstraat 47 1688 242 219r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens puistermaker naastligger ten noorden Schritsen 53 1693 243 68r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat 7 1711 245 146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens erflater Liemendijk 2 1757 254 80r
OBBES, FOKKE Focke Obbes verkoper van 2/6 Noorderhaven 31 1627 231 158v
OENES, FOKKE Focke Oenes , c.u. en c.s. huurder Hoogstraat 4 1756 253 268r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons huistimmerman geniaarde koper William Boothstraat 6 1722 246 150r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons mr. gleibakker koper 5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaarts William Boothstraat 6 1723 246 171v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons koper 7/12 huis, gleibakkerij, oven, putten, 3 zolders boven elkaar William Boothstraat 6 1724 246 196v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons pan- en estrikbakker verkoper Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
SIEMENS, FOKKE de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons verkoper (deduceerde) Herenwaltje 7 1758 254 265r
SIEMENS, FOKKE de nagelaten boedel van wijlen Focke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 1 1758 254 265r
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes , c.u. verpachter grond Heiligeweg 1oost 1597 228 65v
SIPKES, FOKKE de verkoper Focke Sipckes , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 1oost 1597 228 65v
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes verkoper Heiligeweg 1oost 1597 228 65v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons mr. gleibakker naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons mr. gleibakker verkoper William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
SIEMENS, FOKKE de geabandonneerde boedel van Focke Symons verkoper 1 1728 247 96v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten noorden onbekend 1736 249 121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopman verkoper Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
SIEMENS, FOKKE het verkochte estrikwerk van Focke Symons naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1757 254 58v
SIEMENS, FOKKE het verkochte estrikwerk van Focke Symons naastligger ten oosten Droogstraat 77 1757 254 58v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons oud estrikbakker verkoper Zoutsloot 70 1757 254 60v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons oud estrikbakker verkoper Herenwaltje 10 1757 254 60v
, FOKKE Focke Tialliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1617 230 66v
TJALLINGS, FOKKE het huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1629 232 90r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20 1629 232 90r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1737 249 191r
TJALLINGS, FOKKE wijlen Focke Tjallings verkoper Karremanstraat 22 1635 233 170r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Spinstraat 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Spinstraat 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Hofstraat 7 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman verkoper Hofstraat 7 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Bargebuurt het Halfgemaakte Schip 1766 256 228r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend 1598 228 86r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1598 228 116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles verwandelaar Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, FOKKE Focke Tyalliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1619 230 152v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings verwandelaar Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachter Zoutsloot NZ 1624 231 18v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings koper ledige plaats Achterstraat NZ 1628 232 65r
WIEPKES, FOKKE de kamer van Focke Wypkes , e.a. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
JANS, FOKJE Fockie Jans koper Grote Kerkstraat 19een_achter 1652 236 190r
JANS, Fockie Jans verkoper Grote Kerkstraat 19 1658 237 169r
DOUWES, FOKJE een rozenobel voor verkopers kind Fockien Douwes toehaak Rozengracht 13 1680 241 112r
JANS, FOKJE Fockien Jans naastligger ten oosten ([blijkens een niaar]) Grote Kerkstraat 19 1658 237 150r
SJOUKES, FOKJE Fockien Sioukes koper Droogstraat 9 1657 237 131v
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend 1672 240 101v
JANS, FOKJE Fockje Jans verkoper Franekereind 26achter 1702 244 172v
VELDHUIS, FOKJE Fockjen Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, FOKJE Fockjen Velthuis koper Noorderhaven 82 1703 244 205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier verkoper Lanen 23 1741 250 205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelier aanhandelaar Spinhuisstraat 1741 250 205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andrys koper Lanen 23 1735 249 44r
DIRKS, FOKJE Fockjen Dirx verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1 1693 243 42r
JELLES, FOKJE Fockjen Jolles verkoper Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
JELLES, FOKJE Fockjen Jolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
LOLLES, FOKJE wijlen Fockjen Lolles verkoper Voorstraat 47 1671 240 5ra
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters verkoper Zoutsloot 1755 253 196v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens koper door niaar huis Rommelhaven 24 1729 247 232v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Vijver 12 1752 252 230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaans verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaens verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
, FOKKE Focko Oldholt koper van 1/2 Droogstraat 63 1684 242 12r
, FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 15 1618 230 140v
, FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 15 1622 230 318v
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
BERENDS, Foeck Beernts protesteert vanwege een hypotheek Droogstraat 7 1616 230 42r
BERENDS, FOEKJE Foeck Berents verkoper Zuiderstraat 1597 228 20v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes koper Liemendijk WZ 1619 230 180v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, FOEKJE Foeck Faaskes koper Kerkpoortstraat 1599 228 163v
, FOEKJE Foeck Faaskes verkoper Schritsen 52 1599 228 171v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r