Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SIPKES, Iaycke Sipckes koper Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
STAPERT, IEBELTJE Ibbeltie Stapert verkoper Liemendijk NZ 1656 237 77v
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 12noord_ 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
JANS, IEBELTJE Ibel Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat ZZ 1625 231 90v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zich zelf koper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg lang Wasbleek 1664 238 215r
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles Wasbleek 1664 238 215r
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
RINNERTS, grondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1628 232 60r
, de weeskinderen van wijlen Ibelcke verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen 1659 238 3raa
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapert koper Noorderhaven NZ 1635 233 158r
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS de verkoopster Ibeltje Harmens Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
, IEKJE Icke naastligger ten zuiden ([staat: Icke Willems weduwe]) Nieuwstraat 46 1605 228 454r
RIENKS, IEKJE Icke Riencks koper onbekend 1617 230 80r
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
BAERDT, IETJE Ida Baerdt verkoper Lanen 46 1612 229 119r
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Voorstraat 17oost 1616 230 13v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Sint Jacobstraat 14 1616 230 13v
, IETJE Ida van Cuiklenburg verkoper Voorstraat 58 1729 247 276r
, IETJE Ida van Kyll koper provisioneel hof met bomen, planten een belv?d?re Zuiderhaven 38 1668 239 25ra
POPTA, IETJE Ida van Popta verkoper Hofstraat ZZ 1654 236 273v
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m. verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1708 245 47v
, IETJE Ida van Quiklenburg verkoper Vismarkt 1 1729 247 277r
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts koper Voorstraat 33 1606 228 512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts naastligger ten westen Voorstraat 33 1606 228 512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baerts naastligger ten noorden Voorstraat 33 1606 228 512r
JANS, IETJE de plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 1616 230 18v
JANS, IETJE Ida Jans koper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg 1647 236 3r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7 1627 232 19r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verkoper Kerkpad 7 1628 232 35r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthof naastligger ten oosten Droogstraat 100 1653 236 238r
, IEDE Ide gardenier naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1649 236 61r
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u. gardenier koper lege plaats Zoutsloot NZ 1646 235 210v
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1774 258 134r
HANSES, IEDE Ide Hansen , c.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 248r
HEMMES, IEDE de smederij van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
HEMMES, IEDE de smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 84r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs koper schuur en gortmolen Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
REINS, IEDE Ide Reyns bruidegom 1605 228 479r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamer Lombardstraat 1668 239 166v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings geniaarde koper onbekend 1661 238 89v
WOPKES, IEDE Ide Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
RINTJES, Ides Rinties , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1672 240 97r
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 36 1647 235 249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 27 1647 235 249v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat 1637 234 32v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama koper Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschap verkoper Zoutsloot 53 1759 254 214v
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat 9 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar verkoper onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IDS ids Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettinga verkoper Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 267v
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettinga koper huis Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga verpachter grond Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT Idsardt van Hettinga koper 4,5 pm greidland, genaamd Fetse Fenne ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittinga verpachter grond Rommelhaven 10 1642 235 33r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga koper kamer Zoutsloot 1 1625 231 78v
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga koper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkoven Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsart Hettinga naastligger ten noorden Lanen 69 1640 234 99r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 111 1643 235 43r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 107 1643 235 47r
HETTINGA, IDSERT de tuin van Idsart Hettinga naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1643 235 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga tichelaar verkoper Oosterkeetstraat 9 1648 236 40r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga, c.u. verkoper Voorstraat 50achter 1643 235 83r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
ALLERTS, IDS Idse Allerts doopsgezind predikant koper huis met extra grote tuin Zoutsloot 53 1755 253 236r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s. gedeputeerde der Vijf Delen Dijckagie koper kamer met tuin onbekend ZZ 1647 235 267r
DOUWES, IDSERT de kamer van wijlen Idser Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1687 242 9va
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem buiten Harlingen 1633 233 102v
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinga naastligger ten westen Lanen NZ 1644 235 136r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van Idsert Hettinga verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van Idsert Hettinga naastligger ten noorden Lanen 1669 239 188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, IDSERT Idsert van Hettinga* naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittinga koper huis, loods en plaats Lanen 35 1635 233 174v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater Lanen 35 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater onbekend 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater onbekend 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater onbekend 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater onbekend 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittinga verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
STAPERT, IDSKE Idske Stapert verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda koper Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 6 1809 268 265r
AUKES, IDSKE Idske Auckes Noorderhaven 47 1678 241 5ra
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper voor zich en als moeder en voorstanderse over haar kinderen Noordermolen 1 1686 242 153r
DIRKS, IDSKE Idske Dirks koper Voorstraat 90 1798 265 112v
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens koper Franekereind 25 1633 233 117r
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huis Karremanstraat 30 1788 262 253v
HERES, IDSKE wijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 30 1795 264 247v
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
HILLES, IDSKE Idske Hilles verkoper Noorderhaven 97 1790 263 259v
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 12 1713 245 189v
JANS, IDSKE Idske Jans koper Zuiderhaven 14 1713 245 189v
JANS, IDSKE Idske Jans verkoper Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes verkoper Rozenstraat 2 1699 244 20r
TEUNIS, IDSKE het hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 1650 236 115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Noordijs 17 1655 237 50r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper (zie alle Friezen: Wrijthoff(?) en vgl. naastligger ten westen) Droogstraat NZ 1663 238 185r
TJEPKES, IDSKE Idske Tiepkes koper Noorderhaven 37 1638 234 54v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds koper Hoogstraat 53 1753 253 113v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof Zuiderstraat 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten onbekend 1724 246 189r
, Idtgien Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat ZZ 1611 229 67r
, Idtgien Pheltens verkoper q.q. Voorstraat ZZ 1611 229 67r
JANS, Idtgien Jansen koper Droogstraat 1615 229 256v
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
DIRKS, IETJE Idtie Dyrcx koper Voorstraat 14 1633 233 89v
FOPPES, IETJE Idtie Foppes koper Hoogstraat 1 1642 234 170v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts koper Schritsen 55 1641 234 158r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis koper Heiligeweg 52 1667 239 82v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgema koper Franekereind 18 1644 235 130v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huis Romastraat 5 1657 237 137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts Romastraat 5 1657 237 137r
ROELOFS, IETJE Idtie Roeleffs verkoper Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Voorstraat ZZ 1636 234 17v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Lanen NZ 1636 234 18r
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woning Achterstraat ZZ 1711 245 153r
KORNELIS, IDS Idts Cornelis zeilmaker koper voor- en achterhuis met de lege plaats en loods er tussen Zuiderhaven 9 1615 230 12r
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r
FOKKES, IDS Idts Fockes koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
FOKKES, IDS Idts Fockes koopman verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1633 233 122r
FOKKES, IDS Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat 31west 1636 234 12v
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r
JANS, IDS de weduwe van wijlen Idts Jans Zuiderhaven 33 1625 231 55v
JANS, IDS Idts Jans Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
PIETERS, IDS Idts Pyters verkoper Noordees (gebied) 1612 229 79v
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
HILLES, IDSKE Idtske Hilles koper Noorderhaven 97 1775 258 195r
JELTES, IDSKE Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 95 1737 249 219r
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
JANS, Idtyen Jans verwandelaar Droogstraat 1616 230 40v
JANS, Idtyen Jans aanhandelaar ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murray Heiligeweg 9 1766 256 205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murray verkoper Heiligeweg 9 1771 257 214r
HETTINGA, IDSERT Idzart Hettinga naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1628 232 72r
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga koper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopers Kerkpad 3 1631 232 175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga naastligger ten westen Kerkpad 3 1631 232 175v
HETTINGA, IDSERT de landen verkocht door Idzart Hittinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1655 237 36r
HETTINGA, IDSERT de nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Lanen 35 1655 237 49r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15een_ac 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_a 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Sint Odolphisteeg 13 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Sint Odolphisteeg 7 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Noordijs 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Franekereind 13 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Herenwaltje 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Lombardstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Droogstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Droogstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Zuiderhaven 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittinga bijzitter verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittinga bijzitter verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huis Heiligeweg 30 1642 234 164v
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4 1642 235 30r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
, IEDE als bewoner Iede bakker naastligger ten zuiden Rommelhaven 24 1651 236 163v
, IEDE Iede Feytama, c.s. koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter onbekend 1641 234 145r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Heerensteeg 2 1652 236 194r
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenier verkoper Zoutsloot 105 1663 238 170r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u. koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 6 1658 237 142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 156r
JANS, IEDE de weduwe van Iede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1651 236 150v
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ 1644 235 126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u. naastligger ten westen Achterstraat NZ 1644 235 126v
PIETERS, IEDE Iede Pytters mr. huistimmerman verkoper Nieuwstraat 38 1684 242 58v
REMMERTS, IEDE wijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 94 1653 236 233r
REINS, IEDE Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1612 229 79v
RIENKS, IEDE het huis van Iede Riencx gortmaker grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE de erfgenamen van Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE het huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen stee Hoogstraat 39 1668 239 136v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper kamer, weefwinkel en loots Liemendijk ZZ 1774 258 144v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
, IETJE Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
JANS, IETJE Iedtie Jans Liemendijk ZZ 1696 243 192v
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u. koper hof met bomen, planten en prieel Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 9v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1795 264 274v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten westen Spekmarkt 2 1795 264 274v
ALLERTS, IEME wijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20 1612 229 70v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 56v
DIRKS, IEME Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME Ieme Dircx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1655 237 23v
DIRKS, IEME Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor Rommelhaven 15 de Roode Leeuw 1644 235 108v
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u. verkoper Rommelhaven 15 1650 236 122r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 203r
RUTGERS, IEMKE de brouwerij van Iemke Rutgers naastligger ten westen Zoutsloot 36 1628 232 60v
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 26 1627 232 26r
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30west 1640 234 111v
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1653 236 229r
WOUTERS, IEPE de erfgenamen van Iepe Wouters verkoper Voorstraat 81 1636 234 15v
, IESKJE Ies eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
MARTENS, JETSKE Iets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1644 235 98r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 7 1612 229 113r
BARTELDS, JETSKE de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat 1650 236 116r
JANS, JETSKE Ietske Jans Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters koper Heiligeweg 68 1725 246 236r
GALEMA, IEGE Ige van Galama aanhandelaar Kerkpoortstraat 11 1684 242 53r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper huis Nieuwstraat 34 1654 236 265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper kamer Alemanssteeg NZ 1654 236 265v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34 1656 237 78v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg 1656 237 86r
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersma verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1662 238 15va
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts verkoper Grote Kerkstraat 31west 1657 237 140r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants koper Grote Kerkstraat 31west 1654 236 265v
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1653 236 226v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1656 237 81v
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1657 237 115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v
STOFFELS, IEGE de vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1657 237 259r
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat NZ 1606 228 484v
GERBENS, IEGE Ighe Gerbens verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GALEMA, IEGE Igo van Galama verkoper Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat 35 1779 259 200v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1656 237 89v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper Noordijs 5achter 1656 237 89v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , c.u. koper 1/2 huis Hondenstraat 8 1657 237 115r
, Iisbrandt turfdrager naastligger ten noorden Voorstraat 91 1657 237 259r
, Iisbrandt Veltes, n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u. grootveerschipper koper huis Noorderhaven 50 1656 237 101v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper koper Droogstraat NZ 1657 237 137v
, wijlen Iisbrant Iisbrants grootschipper verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Rommelhaven 26 1655 237 51r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u. timmerman verkoper Weverstraat 1655 237 51v
ARENDS, Iisbrants Arents koper hof Weverstraat ZZ 1656 237 100r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1802 266 82r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 63 1807 267 318v
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Herenwaltje 1 1782 260 202r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
, IJSBRAND het huis van IJsbrand Heyns koopman naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 de Nieuwe Pinas 1695 243 160v
, IJSBRAND IJsbrand Heyns koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1695 243 160v
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstra schipper naastligger ten westen Noorderhaven 44 1741 250 175v
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1691 242 342v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoon verkoper Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 2 1685 242 97v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 4 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 4 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 56 1734 248 343ar
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
KORNELIS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks erflater Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks erflater Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, IJSBRAND de verkopers IJsbrand Dirx , c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_ac 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19een_ac 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
HARMENS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Harmens Hofstraat 41 1773 258 111v
, IJSBRAND IJsbrand Heytes koopman verkoper Hondenstraat 3west 1720 246 79v
BUREN, IJSBRAND HOITES IJsbrand Hoytes van Buiren koopman en ontvanger van het Nieuwe Bildt verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman geniaarde koper Schritsen 14 1721 246 125v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman koper Vijver 10 1725 246 232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 12 1734 248 318r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 13 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar koper Lanen 57 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins naastligger ten noorden Lanen 57 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES dr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper koper door niaar kamer Lanen 51 1692 243 22r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper Lanen NZ 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND de uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heyns koopman naastligger ten westen Lanen NZ 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper Lanen NZ 1677 240 254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten westen onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west 1684 242 13r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heyns koopman koper Heiligeweg 30 1680 241 87v
PIETERS, IJSBRAND IJsbrand Pyters , minderjarige broeder van Antie verkoper Voorstraat 72 1624 231 33r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter 1740 250 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra verkoper Noorderhaven 42 1749 252 32r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder (p.j.) Lanen 43 1777 259 59r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas verkoper Rozenstraat 1 1727 247 392v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u. huurder Bildtstraat 21 1752 253 7r
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 11 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat 18 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 32 1805 267 181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ 1654 236 258v
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 39r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid verkoper Hofstraat 15 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderstraat 19 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1760 254 257r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 15 1771 257 258r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heins naastligger ten noorden Lanen NZ 1712 245 168v
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns koper nieuwe schuur en stal Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns wijnhandelaar koper Franekereind 23oost 1683 241 269r
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1771 245 148v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid verkoper Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND de boedel van IJsbrandt Dirx zoon en erfgenaam van zijn ouders Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
JANS, IJSBRAND dwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES de schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman geniaarde koper Zuiderhaven 61 1669 239 212r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1682 241 220v
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachter Gardenierstraat 4 1634 233 151r
LIEUWES, IJSBRAND de koper IJsbrandt Liuues , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1634 233 151r
LUITJENS, IJSBRAND IJsbrandt Luytzes naastligger ten oosten Lanen 54 1616 230 39r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters grootschipper verkoper Hoogstraat 17 1614 229 239r
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere koper schuur bij de molen Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 34 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris provinciale rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen kapitein te voet Noorderhaven 62 1710 245 102v
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend 1664 238 214r
, IJSBRAND IJsbrant turfdrager naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1631 232 177v
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1642 235 21v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1649 236 91r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 50 1662 238 148v
OUTGERS, IJSBRAND IJsbrant Algers verkoper q.q. Hoogstraat 41 1632 233 40r
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1726 246 272v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 45achter 1682 241 219r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1687 242 162r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND de proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1631 233 8r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 1613 229 186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
PIETERS, IJSBRAND de erven van IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31 1633 233 86r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen ZZ 1720 246 69v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrant Toenis naastligger ten oosten Lanen 35 1635 233 174v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 26 1654 236 271r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1667 239 72v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper huis Lombardstraat 4 1660 238 44v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
WIENSENS, IJSBRAND de erfgenamen van IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1739 250 18v
, IEKE Ike Hobbekees naastligger ten noorden Droogstraat 21 1688 242 255r
JAKOBS, IEMKJE wijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ 1636 234 4r
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige ki verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1657 237 127v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg ZZ 1628 232 59r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1652 236 191v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
, IEMKJE Imck Hackes* naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1649 236 67r
HESSELS, IEMKJE Imck Hessels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1659 238 13v
HESSELS, IEMKJE bewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
HESSELS, Imck Hessels Noorderhaven 10 1672 240 96v
HILLEBRANDS, IEMKJE Imck Hilbrandts koper door niaar huis Voorstraat 32 1667 239 124v
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
PIETERS, IEMKJE Imck Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
RINSES, weduwe Imck Rintses bierdrager naastligger ten noorden Schritsen 52 1612 229 83v
ROUKES, IEMKJE Imck Rouckes verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
SIETSES, IEMKJE wijlen burgemeester Imck Sytses verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va
BELIDA, IEMKJE Imcke Belida verkoper van 1/2 Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Liemendijk NZ 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 62r
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kind bakster verkoper Rozenstraat 2 1661 238 12ra
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts koper Noorderhaven 52 1667 239 83r
BRUINSMA, IEMKJE wijlen Imckjen Bruynsma erflater Voorstraat 50 1692 243 1ra
RING, IEME de keet van Ime de Ring naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47oost 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderstraat 1668 239 145v
DIRKS, IEME Ime Dircksen naastligger ten zuiden* Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
DIRKS, IEME het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden Hoogstraat 20 1646 235 214v
DIRKS, IEME Ime Dirckx , c.u. koper nieuwe schuur of paardenstal Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
DIRKS, IEME Ime Dirckx koper door niaar schuur, paardenstal, koestal en een lege plaats, wijd 24 voeten Zuiderhaven ZZ 1648 236 28r
DIRKS, IEME Ime Dirkx niaarnemer ratione proximitatis Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
FEDDES, IEME Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1643 235 72r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 55 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat 14 1668 239 155v
JAKOBS, IEME de molen van Ime Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
ROGIERS, IEME het huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen 69 1640 234 99r
TJEBBES, IEME Ime Tiebbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer koper huis Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1661 238 89r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperse afgewezen niaarnemer Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huis Zoutsloot 98 1665 239 11r
GOOITSENS, IEMKJE Imk Goyckes koper Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
HESSELS, IEMKJE Imk Hessels koper door niaar 1/2 huis Noorderhaven 10 1661 238 107v
, IEMKE Imke meedbrenger naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
, IEMKJE Imke meedbrenger naastligger ten oosten Karremanstraat 1695 243 186r
, IEMKE Imke verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
KLASES, IEMKJE Imke Clases koper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 64r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
HENDRIKS, IEMKJE Imke Hendriks , bejaard vrijster koper huis Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters verkoper Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 61 1775 258 232v
DOUWES, IEMKJE Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
, IEMKJE Imkje Builard naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1770 257 161r
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 35 1754 253 188v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes koper Voorstraat 47 1695 243 119r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
GERRITS, IEME Imme Gerrits van Langerack schoenmaker verkoper Rinnertspijp 4 1709 245 84v
GERRITS, IEME Imme Gerryts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 23 1685 242 88r
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochter koper huis Lanen 74 1718 246 14v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
YNTEMA, IEMKJE Immetje Yntema naastligger ten oosten Lanen 72 1720 246 59v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1669 239 198r
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 1612 229 76r
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes koper Klaverbladstraat OZ 1611 229 11v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
, IEMKJE Impck Hackes* naastligger ten westen Heiligeweg 34 1659 238 1v
JANS, IEMKJE Impck Jans verkoper Noorderhaven 110 1614 229 215v
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Liemendijk OZ 1617 230 90r
REINS, IEMKJE Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
SIEBES, IEMKJE Impck Sibes eigenaar van 1/2 Lanen NZ 1611 229 62r
SIEBES, IEMKJE wijlen Impck Sibes verkoper Lanen NZ 1611 229 62r
SIPKES, IEMKJE Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 3 1618 230 112v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v
PIETERS, IEMKJE Impcke Pyters verkoper van 1/3 Voorstraat ZZ 1611 229 67r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad WZ 1616 230 32r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad WZ 1616 230 32r
FOPPES, Impckjen Foppes geniaarde koper Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOPPES, Impckjen Foppes koper Voorstraat 49 1696 243 218r
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat 1675 240 169v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1668 239 167v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 28 1642 234 177v
, IEMKE wijlen Impke meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1660 238 21r
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 21r
JANS, jongedochter Impktien Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
SIEBRENS, Imscke Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 95 1656 237 95v
ARJENS, wijlen Imte Ariens verkoper Voorstraat 84 1634 233 148v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrants erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
KORNELIS, Indu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v
KORNELIS, Indu Cornelis verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 168v
ALBERTS, ENNE de lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 7 1630 232 149v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen 1614 229 197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen 1614 229 197v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand Zoutsloot 30 1650 236 141r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1689 242 295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1692 243 9v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker naastligger ten zuiden Schritsen 18 1709 245 96r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmar naastligger ten zuiden Schritsen 18 1712 245 178v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met daarbij een lege plaats Zoutsloot 1 1667 239 116r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1682 241 216r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 2 1683 242 9r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker aanhandelaar kamer Voorstraat ZZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts aanhandelaar Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts verwandelaar Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76achter 1714 245 202v
HIDDES, ENNE [als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 65 1714 245 203v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman koper 1/2 huis Voorstraat 81 1724 246 208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 244v
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. koper 5/12 huis Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. bewoner Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES burgemeester Inne Hiddes de Vries koopman koper 1/2 huis Schritsen 65b 1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 81achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten westen Voorstraat 81achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten noorden Voorstraat 81achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries naastligger ten oosten Schritsen 65 1729 247 230v
JANS, ENNE Inne Jansen verkoper Voorstraat NZ 1631 233 28v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1674 240 166r
JURJENS, ENNE Inne Juriens verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54v
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u. mr. kuiper koper huis Noorderhaven 20 1721 246 121r
MINNES, ENNE Inne Minnes mr. kuiper koper door niaar huis Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1650 236 122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1646 235 214r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkoper geniaarde koper Droogstraat 22 1636 234 9r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkoper naastligger ten westen Hoogstraat 16 1640 234 94r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 9 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkoper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1643 235 49r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkoper naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1643 235 49r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 16 1657 237 109r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1646 235 216r
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16 1662 238 12va
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoper verkoper Zoutsloot ZZ 1629 232 114r
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Noorderhaven 1635 233 176v
DOUWES, IENSE de weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat 1649 236 97r
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v
JELLES, IENSKE Insk Jelles koper Zoutsloot 1 1630 232 156r
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
JANS, IENSKE Inske Jans koper Noorderhaven 26 1645 235 186r
SIEBRENS, IENSKE Inske Sybrens koper huis met loods en lege plaats Noordijs 8 1654 236 273r
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda verkoper Hoogstraat 1 1658 237 175av
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode bij de gedep. Staten van Friesland verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemaker naastligger Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
BARTELDS, de erven van Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, de erven van Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
JELTES, IENTE wijlen Inte Jeltes verkoper Franekereind 40 1655 237 30v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaats onbekend 1624 231 11v
OTTES, IENTE Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 66 1626 231 113v
OTTES, IENTE het huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1626 231 114r
PIETERS, IENTE Inte Pytters mr. glasmaker koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 72 1660 238 62r
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
, IENTE Inte Pytters* glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1665 239 28v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u. koper kamer met een lege daarvoor gelegen Liemendijk ZZ 1645 235 175r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat 1646 235 213v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1644 235 107r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. koper nieuw huis Rapenburg 1645 235 166r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1646 235 202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1649 236 88r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u. koper huis, loods en een lege plaats Zuiderhaven NZ 1642 235 9r
GERRITS, Intgie Gerryts koper Lanen 33 1615 229 282r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58 1665 239 28r
PIETERS, IENSE wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat 1611 229 53r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes naastligger ten westen Zuiderhaven 37 1646 235 200r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u. verkoper Rapenburg 1647 236 3r
TIEMENS, de nagelaten weeskinderen van wijlen Intien Tymens verkoper Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 58 1661 238 113r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
ROMMERTS, IENSKE Ints Rommerts koper Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat 1652 236 211v
, IEPE Ipe kuiper naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1658 237 146r
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns mr. kuiper koper hoekhuis Voorstraat 60 1638 234 58r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huis Franekereind 29 1645 235 189r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachter Franekereind 9 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis Voorstraat 60 1638 234 60r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis, brouwerij en mouterij William Boothstraat 1639 234 82r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29 1650 236 128v
FEDDES, IEPE het huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1654 236 252r
, IEPE Ipe Grytgiens koper huis of kamer Nieuwstraat 1611 229 64r
HESSELS, IEPE Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1717 245 280r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman koper Zuiderhaven 69 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u. mr. timmerman geniaarde koper Zuiderhaven 1656 237 68r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 15 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 4 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 6 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat NZ 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Schoolsteeg OZ 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper onbekend 1644 235 139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman niaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman koper lege plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 33 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat ZZ 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE de lege plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper lege plaats Nieuwstraat 28 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman verkoper Vijver 5 1655 237 2v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Klaverbladstraat 27 1698 243 335v
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1651 236 150v
SIJES, IEPE wijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1644 235 108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 98 1659 237 195v
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
SIEDSES, IEPE Ipe Sydts naastligger ten oosten Liemendijk 1634 233 145r
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1658 237 156v
TJEPKES, IEPE de erfgenamen van Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1658 237 250v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 5 1655 237 2v
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen koper provisioneel Hoogstraat 16 1662 238 12va
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen bieder Hoogstraat 16 1662 238 12va
TIJSES, IEPE Ipe Tyssen timmerman koper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes Bonnema Rozengracht 5 1644 235 137v
, IEPE de huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat NZ 1606 228 484v
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind ZZ 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE de hof van de erfgenamen van Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west 1640 234 111v
MEINERTS, het andere nieuwe huis van Ipe [staat: Ibe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1648 236 21r
JELLES, IEPKE Ipke Jelles , c.u. herbergier koper huis op een verwulfde kelder Noorderhaven 78 1655 237 4r
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
HEREMA, IEPE Ippe van Heerema koper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1645 235 179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen 33 1647 235 249r
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwolt kapitein Zuiderhaven 46 1669 239 33va
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester bij de Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s. naastligger ten oosten Weverstraat 14 1789 263 375r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman verkoper Lanen 76 1782 260 288r
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix bontwever verkoper Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter verkoper Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1774 258 175r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1775 258 236r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1779 259 160v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1710 245 104v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1666 239 37r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
JANS, ISAAK Isaack Jans koper huis Bildtstraat 22 1613 229 152r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
, ISAAK Isaak Roosen verkoper van 1/2 Wortelstraat 1 1732 248 77r
, ISAAK Isaak Roosen koopman verkoper Scheffersplein OZ 1741 250 170v
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1700 244 59v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1723 246 172v
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstra verkoper Noorderhaven 106 1784 261 197v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van Isabelle van Hoorn verpachter grond Lanen 24 1627 232 16r
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 29 1779 259 177r
, ISAAK Isac Abrahams [staat naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
CODDE, ISAAK Isack Codde koper 2 kamers met een lege plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewolt koper Rozengracht 7west 1660 238 29v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout kapitein geniaarde koper onbekend 1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout koper huis Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u. koper erf en gebouw, bomen en planten daarop Zuiderhaven ZZ 1650 236 138r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u. verkoper Rozengracht 19 1652 236 188v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.soc. verkoper Zuiderhaven ZZ 1653 236 224v
, ISAAK wijlen Isack Roozen erflater Zoutsloot 24 1773 258 92v
VERHAGEN, ISAAK de erfgenamen van wijlen Isack Verhagen verkoper Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
JANS, ISAAK het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1634 233 138v
JANS, ISAAK Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderen verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
JANS, ISAAK Isack Janssen naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1617 230 76r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen geniaarde koper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein koper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
GROENEWOUD, ISAAK Isak Groenwolt verkoper Rozengracht 7west 1668 239 157v
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Franekereind NZ 1778 259 127v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants grootschipper koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
FREERKS, IJSBRAND Isbrand Freerks koper huis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan he Zoutsloot NZ 1626 231 127v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts grootschipper koper huis of woning Lanen NZ 1655 237 18r
JANS, IJSBRAND Isbrand Jansen verkoper Vijver 10 1749 252 12v
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegen Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper huis alwaer de Gecapte Raven uythangt Rommelhaven 26 de Gekapte Raven 1652 236 218r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrand Wynties , c.soc. naastligger ten noorden Weverstraat 1659 237 199r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1643 235 50r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1637 234 27r
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopman Voorstraat 40 1671 240 66v
IJSBRANDS, IJSBRAND wijlen Isbrandt Isbrandts Hoogstraat 4 1659 238 2ra
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND zijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper koper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper naastligger ten oosten Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten noorden Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns koper Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten oosten Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1672 240 110r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper verkoper Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters grootschipper verkoper Zuiderhaven 38 1711 245 145r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pyeters verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopman koper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappen Franekereind 23oost 1636 234 1r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 3 1654 236 267r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat 1655 237 14r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1665 239 8v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen] secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
, IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ([staat: Isbrant van Woudseynd]) Romastraat NZ 1624 231 7v
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 48v
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1642 235 11r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ 1630 232 133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ 1630 232 133r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Heiligeweg 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Heiligeweg 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Sint Odolphisteeg 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Sint Odolphisteeg NZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Sint Odolphisteeg NZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verpachter grond Lanen NZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vos verkoper Lanen NZ 1613 229 182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1626 231 124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos koper huis Rozengracht 27 1627 232 10v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1627 232 26v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos demonstrant (wegens betalingsachterstand) Voorstraat 40 1614 229 209v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos verkoper Vijver 9 1628 232 44r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper 2 kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper huis, lege plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gek Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents veerschipper koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voeten Zuiderhaven 6 1631 233 29r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 52 1633 233 127r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerks verkoper Lanen 52 1625 231 79r
JANS, IJSBRAND Isbrant Jans , voor zijn kind verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper onbekend 1676 240 234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns koopman demonstrant (wegens gelijktijdig niaar op een naastligger) Weverstraat 1676 240 235r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues koper door niaar 2 kamers aanelkaar Weverstraat ZZ 1630 232 152r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachter Gardenierstraat 1626 231 126r
, IJSBRAND wijlen Isbrant Luitgies verkoper onbekend 1617 230 102v
LUITJENS, IJSBRAND het sterfhuis van Isbrant Luyties linnenwever verkoper Lanen ZZ 1618 230 106r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters grootschipper koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnen Noorderhaven 76 1615 229 253r
PIETERS, IJSBRAND erfgenamen van Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 33 1630 232 136r
PIETERS, IJSBRAND de weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80 1633 233 79r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1627 232 32r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1628 232 45v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters demonstrant (wegens niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 (!)) Voorstraat ZZ 1605 228 489r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pyters naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1612 229 110r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 76 1644 235 101r
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 76 1644 235 112r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huis Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
TEUNIS, IJSBRAND de erven van Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1633 233 79v
TEUNIS, IJSBRAND een vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND het hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de ste Lanen NZ 1626 231 122r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis verkoper van 1/4 Noorderhaven ZZ 1625 231 91v
TEUNIS, IJSBRAND de weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1632 233 71v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1635 233 166v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 66 1635 233 166v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1643 235 39v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 1646 235 221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties koper huis Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. mr. timmerman verkoper Both Apothekerstraat 11 1644 235 161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en lege plaats Rapenburg ZZ 1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1650 236 117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats William Boothstraat 3 1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6 1616 230 15v
HOITES, IESK Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 40 1644 235 106v
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboom Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat 22 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1807 267 343v
DOUWES, IETJE It Douwes verkoper Heiligeweg 1606 228 509v
WOUTERS, Itgien Wouters naastligger ten westen Voorstraat 19 1613 229 131r
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 12 1641 234 144v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda koper Havenplein 10 1636 234 11v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
, IDSKE Itske huurder (p.w.) Zoutsloot NZ 1771 257 221r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper huis Heiligeweg 66 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper 1/2 huis Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23 1808 268 30v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JANS, IDSKE Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1663 238 173r
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff koper onbekend 1641 234 128v
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, of geen huis 1660 238 55v
DOUWES, IETJE Ittie Douwes koper van 1/2 Lanen 50 1659 237 181r
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper onbekend 1605 228 470v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ 1606 228 472v
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 1 1698 243 391v
TJEPKES, IETJE Ittje Tiepckes koper door niaar huis Romastraat NZ Roma 1664 238 232r
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ 1699 244 26v
WILLEMS, ISAAK de medekoper Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r