Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINERTS, IEBE het andere nieuwe huis van Ibe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s. verkoper Brouwersstraat 12noorda 1667 239 110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1671 240 49r
FOKKES, Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper hovinge en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg (plus 5 ducaten voor verkopers kinderen) Wasbleek 1664 238 215r
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
RINNERTS, Ibel Rinnerts bewoner/eigenaar onbekend 1630 232 129v
SIEBRENS, wezen van Ibelcke Sybrands Aedis verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen 1659 238 3raa
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapert Noorderhaven NZ 1635 233 158r
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS vrouw van Ibeltje Harmens Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
PIETERS, IETJE Id Peters onbekend OZ 1642 235 35r
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert Voorstraat 17oost 1616 230 13v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert Sint Jacobstraat 14 1616 230 13v
, IETJE Ida van Cuiklenburg verkoper voorkinderen Voorstraat 58 1729 247 276r
, IETJE Ida van Kyll koper provisioneel hof met bomen, planten een een belv?d?re Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
POPTA, IETJE Ida van Popta verkoper Hofstraat ZZ 1654 236 273v
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m. Kerkpoortstraat 1708 245 47v
, IETJE Ida van Quiklenburg verkoper Vismarkt 1 1729 247 277r
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd Drie Roemerssteeg 1 1615 229 270r
JANS, IETJE de plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 1616 230 18v
JANS, IETJE Ida Jans Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
JANS, IETJE Ida Jans Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
PIETERS, IETJE Ida Pytters Rapenburg 1647 236 3r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthof naastligger ten oosten Droogstraat 100 1653 236 238r
, IEDE Ide gardenier naastligger ten oosten onbekend 1649 236 61r
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u. gardenier koper lege plaats Zoutsloot NZ 1646 235 210v
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1774 258 134r
FOKKES, IEDE Ide Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
FOKKES, IEDE ide Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HEMMES, IEDE de smitte van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
HEMMES, IEDE de smidse van Ide Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1720 246 84r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs koper schuur en gortmolen Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings koper 3 kamers onbekend 1661 238 89v
RINTJES, Ides Rinties , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1672 240 97r
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat 1637 234 32v
OLFERTS, IEDE Ido Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1639 234 74v
OLFERTS, IEDE Ido Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama, burger Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschap verkoper Zoutsloot 53 1759 254 214v
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma Bildtstraat 9 1798 265 81v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaar onbekend 1701 244 119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1636 234 16r
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1650 236 111r
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettinga verkoper Lanen 33 1647 235 249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinga naastligger ten oosten Lanen 33 1647 235 267v
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettinga koper huis Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga verpachter grond Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittinga verpachter grond Rommelhaven 10 1642 235 33r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga, burger koper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkoven Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsart Hettinga naastligger ten noorden Lanen NZ 1640 234 99r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 111 1643 235 43r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga verpachter grond Zoutsloot 107 1643 235 47r
HETTINGA, IDSERT de tuin van Idsart Hettinga naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1643 235 92r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittinga, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten oosten onbekend 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga, c.u. verkoper Lanen 1643 235 83r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
ALLERTS, IDS Idse Allerts predikant (doopsgezind) koper huis met een extra grote tuin Zoutsloot 53 1755 253 236r
WOUTERS, IDS de erven van Idse Wouters verkoper Voorstraat 81 1636 234 15v
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s. gedeputeerde der Vijf Delen Dijckagie koper kamer met tuin onbekend ZZ 1647 235 267r
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem 1633 233 102v
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinga naastligger ten westen Lanen NZ 1644 235 136r
HETTINGA, IDSERT de erven van Idsert Hettinga verpachter grond Oosterkeetstraat 1661 238 118r
HETTINGA, IDSERT de erven van Idsert Hettinga naastligger ten noorden Lanen 1669 239 188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittinga koper huis, loods en plaats onbekend 1635 233 174v
STAPERT, IDSKE Idske Stapert Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bargebuurt 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 6 1809 268 265r
AUKES, IDSKE Idske Auckes Noorderhaven 47 1678 241 5ra
AUKES, IDSKE Idske Auckes verkoper van haar zelf en als moeder en voorstanderse over haar kinderen Grachtswalplein 1686 242 153r
DIRKS, IDSKE Idske Dirks Voorstraat 90 1798 265 112v
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens Franekereind 25 1633 233 117r
HERES, IDSKE Idske Heeres Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huis Karremanstraat 30 1788 262 253v
HERES, IDSKE wijlen Idske Heeres Karremanstraat 30 1795 264 247v
HILLES, IDSKE Idske Hilles Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r
HILLES, IDSKE Idske Hilles Noorderhaven 97 1790 263 259v
JANS, IDSKE Idske Jans Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes Rozenstraat 2 1699 244 20r
TEUNIS, IDSKE het hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 1650 236 115v
TEUNIS, IDS het vrijthof van Idske Teunis , c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper (zie alle Friezen: Wrijthoff(?) en vgl. naastligger ten Westen) Droogstraat NZ 1663 238 185r
TJEPKES, IDSKE Idske Tiepkes Noorderhaven 37 1638 234 54v
TJEERDS, IDSKE Idske Tjeerds Hoogstraat 53 1753 253 113v
WILLEMS, IDSKE Idske Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten onbekend 1724 246 189r
JANS, Idtgien Jansen , burger Droogstraat 1615 229 256v
BAERDT, IETJE Idtie Baerdt 1654 236 264r
AARTS, IETJE Idtie Aerts Romastraat NZ 1633 233 112r
FOPPES, IETJE Idtie Foppes Hoogstraat 1 1642 234 170v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts Schritsen NZ 1641 234 158r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts Rapenburg NZ 1652 236 201r
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat OZ 1659 237 221r
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis Heiligeweg 52 1667 239 82v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgema onbekend 1644 235 130v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huis Romastraat 5 1657 237 137r
ROELOFS, IETJE Idtie Roeleffs Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael Voorstraat ZZ 1636 234 17v
JENTJES, IETJE Idtje Jenties koper woning Achterstraat ZZ 1711 245 153r
KORNELIS, IDS Idts Cornelis , burger zeilmaker koper voor- en achterhuis met de lege plaats en loods er tussen Zuiderhaven 3 1615 230 12r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1636 233 182r
FOKKES, IDS de mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
FOKKES, IDS Idts Fockes , burger koopman verkoper Grote Kerkstraat NZ 1643 235 49v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
FOKKES, IDS Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1636 234 12v
JANS, IDS Idts Jans Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
HILLES, IDSKE Idtske Hilles kopers Noorderhaven 97 1775 258 195r
JELTES, IDSKE Idtske Jeltes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes Zoutsloot NZ 1737 249 219r
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds Ooievaarstraat 6 1751 252 137v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murray Heiligeweg 9 1766 256 205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murray Heiligeweg 9 1771 257 214r
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga koper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopers Kerkpad 3 1631 232 175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinga naastligger ten westen Kerkpad 3 1631 232 175v
IEBES, IEBE Iebe Iebes , burger koper huis Heiligeweg 19 1642 234 164v
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes , burger Noorderhaven 4 1642 235 30r
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers Carl Visschersteeg 1654 236 266v
BROERS, IEBELTJE de kamer gekocht door Iebeltje Broers Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, IEDE Iede Feytama, burger c.s. koper huis met een grote hovinge ten oosten en nog een kamer met een prieel erachter onbekend 1641 234 145r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Herenwaltje 1652 236 194r
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenier verkoper Zoutsloot NZ 1663 238 170r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
HANSES, IEDE Iede Hansen , burger c.u. koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts , burger verkoper Achterstraat 1644 235 126v
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , burger c.u. naastligger ten westen Achterstraat 1644 235 126v
PIETERS, IEDE Iede Pytters mr. huistimmerman verkoper Nieuwstraat 38 1684 242 58v
REMMERTS, IEDE wijlen burgemeester Iede Remmerts Zoutsloot 94 1653 236 233r
RIENKS, IEDE de erven van Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen stee Hoogstraat 39 1668 239 136v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper kamer, weefwinkel en loots Achterstraat 1774 258 144v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 19 1774 258 181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoper koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
, IETJE Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
JANS, IETJE Iedtie Jans Liemendijk 1696 243 192v
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , burger c.u. koper hovinge met bomen, planten en prieel Zoutsloot 1648 236 47v
EESGES, Iemcke Aesges verkoper Weverstraat 1629 232 104r
ROGIERS, IEMKJE Iemcke Rogiers Weverstraat ZZ 1630 232 124r
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1795 264 274v
GROOT, IEME Ieme de Groot naastligger ten westen Spekmarkt 2 1795 264 274v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 56v
DIRKS, IEME Ieme Dirckx , burger koper hovinge met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor Rommelhaven 15 de Roode Leeuw 1644 235 108v
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u. verkoper Rommelhaven 15 1650 236 122r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 203r
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30 1640 234 111v
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1653 236 229r
WILLEMS, IEPE Ieppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1652 236 201r
MARTENS, JETSKE Iets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven OZ 1644 235 98r
BARTELDS, JETSKE de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
IENSES, JETSKE Ietske Inses Lombardstraat 1650 236 116r
JANS, JETSKE Ietske Jans Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
PIETERS, JETSKE Ietske Pytters Heiligeweg 68 1725 246 236r
GALEMA, IEGE Ige van Galama Kerkpoortstraat 13 1684 242 53r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper huis Nieuwstraat 34 1654 236 265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper kamer Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
JAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Jaersma verkoper (uitdager en winnaar is Hendrick Mouts) Zoutsloot 1662 238 15va
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts , burger verkoper Grote Kerkstraat NZ 1657 237 140r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
STOFFELS, IEGE de woning van het wijf van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1653 236 226v
STOFFELS, IEGE woning vd vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1657 237 115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 2 1659 237 205v
WABES, IEGE Ige Wabbes verkoper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
GERBENS, IEGE Ighe Gerbens verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubert ritmeester Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans Lanen 93 1807 268 17r
GALEMA, IEGE Igo van Galama Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat 1648 236 11r
ROMMERTS, Iietske Rommerts verkoper van 1/2 Hofstraat 35 1779 259 200v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , burger c.u. koper 1/2 huis Hondenstraat 8 1657 237 115r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , burger c.u. schipper (grootveer-) koper huis Noorderhaven 52 1656 237 101v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-) Droogstraat 1657 237 137v
, Iisbrandt Veltes , n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1802 266 82r
, IJSBRAND IJsbrand timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 63 1807 267 318v
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Zoutsloot 78 1782 260 202r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
, IJSBRAND het huis van IJsbrand Heyns koopman naastligger ten zuiden onbekend de nieuwe Pinas 1695 243 160v
, IJSBRAND IJsbrand Heyns koopman naastligger ten westen onbekend 1695 243 160v
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstra schipper naastligger ten westen Noorderhaven 44 1741 250 175v
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoon verkoper Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis Rinnertspijp 8 1685 242 97v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis Rinnertspijp 8 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Cornelis Rinnertspijp 8 1709 245 84v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 56 1734 248 343ar
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
KORNELIS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Cornelis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx , e.a. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
HARMENS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Harmens Hofstraat 41 1773 258 111v
, IJSBRAND IJsbrand Heytes koopman verkoper Vijverstraat NZ 1720 246 79v
HOITES, IJSBRAND IJsbrand Hoytes van Buixen koopman en ontvanger van't Nieuwe Bild Voorstraat 27 1730 247 314v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmerman geniaarde koper Schritsen 16 1721 246 125v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen , burger timmerman koper Vijver WZ 1725 246 232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 12 1734 248 318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen verkoper Vijver 10 1749 252 12v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar kopers Lanen NZ 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins naastligger ten noorden Lanen NZ 1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES dr. IJsbrand Joosten Heins wijnkoper koper door niaar kamer Lanen 51 1692 243 22r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman koper van 1/4 Lanen NZ 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman Lanen NZ 1677 240 254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns koopman Lanen NZ 1677 240 254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns, burger koopman kopers onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten westen onbekend 1681 241 167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west 1684 242 13r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heyns, burger koopman kopers Heiligeweg 30 1680 241 87v
PIETERS, IJSBRAND IJsbrand Pyters Voorstraat ZZ 1624 231 33r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinder verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra Noorderhaven 42 1749 252 32r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder (p.j.) Lanen 43 1777 259 59r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas Rozenstraat 1 1727 247 392v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u. huurder Bildtstraat 21 1752 253 7r
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems , c.u. huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1787 262 232v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat 18 1788 262 256v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 32 1805 267 181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1809 268 306v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten westen Hofstraat 3 1811 269 122v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwer huistimmerknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ 1654 236 258v
WIENSENS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 39r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid Hofstraat 15 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 31 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
IESES, IJSBRAND IJsbrand Yses mr. ijzersmid huis en smederij (p.j.) Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heins naastligger ten noorden Lanen NZ 1712 245 168v
, IJSBRAND IJsbrandt Heyns, burger wijnhandelaar kopers Franekereind 23oost 1683 241 269r
, IJSBRAND huis genaamd de Oyevaer van IJsbrandt Heyns naastligger ten oosten Franekereind 23west de Ooievaar 1687 242 167r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1771 245 148v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx zoon en erfgenaam van zijn ouders Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heyns koper nieuwe schuur en stal Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES de schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns, burger koopman geniaarde koper Zuiderhaven 61 1669 239 212r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1682 241 220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heyns koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1682 241 220v
KARSTES, IJSBRAND de erven van IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden 't Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachter Gardenierstraat 1634 233 151r
LIEUWES, IJSBRAND de koper IJsbrandt Liuues , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 151r
PIETERS, IJSBRAND Ijsbrandt Pieters grootschipper verkoper Hoogstraat NZ 1614 229 239r
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
WIENSENS, IJSBRAND het huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerder koper schuur bij de molen onbekend 1737 249 178v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris te Harlingen dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer Noorderhaven 34 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov.rekenkamer Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de provinciale rekenkamer Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer Voorstraat 25 1662 238 150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris van de rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen kapitein te voet Noorderhaven 62 1710 245 102v
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1664 238 214r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend 1664 238 214r
, IJSBRAND IJsbrant turfdrager naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1631 232 177v
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1642 235 21v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 1649 236 91r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1662 238 148v
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver WZ 1726 246 272v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns, burger wijnkoper kopers Lanen 45 1682 241 219r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heyns naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1687 242 162r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heins koper Lanen NZ 1659 238 13r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters Schritsen ZZ 1720 246 69v
TEUNIS, IJSBRAND de erven van IJsbrant Toenis naastligger ten oosten onbekend 1635 233 174v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties verkoper Voorstraat 26 1654 236 271r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1667 239 72v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes , burger koper van 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend 1652 236 191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes , burger koper huis Lombardstraat 4 1660 238 44v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
WIENSENS, IJSBRAND de erven van IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes Wynties, burger koper van 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes Wynties, burger koper van 1/2 kamer Zuiderhaven 18 1650 236 140r
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8 1739 250 18v
, IEKE Ike Hobbekees naastligger ten noorden Droogstraat 21 1688 242 255r
JAKOBS, IEMKJE wijlen Im Jacobs Sint Jacobstraat 1636 234 4r
, IEMKJE Imck naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1649 236 67r
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1657 237 127v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1652 236 191v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
HESSELS, IEMKJE Imck Hessels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1659 238 13v
HESSELS, IEMKJE bewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
HESSELS, Imck Hessels Noorderhaven 10 1672 240 96v
HILLEBRANDS, IEMKJE Imck Hilbrandts koper door niaar huis Voorstraat ZZ 1667 239 124v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 65v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1 1671 240 10va
BELIDA, IEMKJE Imcke Belida Brouwersstraat 1667 239 21ra
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 62r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts Noorderhaven 52 1667 239 83r
BRUINSMA, IEMKJE Imckjen Bruynsma Voorstraat 50 1692 243 1ra
RING, IEME de keet van Ime de Ring naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
DIRKS, IEME het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 214v
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 55 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat 14 1668 239 155v
JAKOBS, IEME de molen van Ime Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
PIETERS, IEME Ime Pytters , burger mr. glasmaker koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 72 1660 238 62r
ROGIERS, IEME het huis van Ime Rogiers naastligger ten zuiden Lanen NZ 1640 234 99r
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer koper huis Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1661 238 89r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huis Zoutsloot 98 1665 239 11r
HESSELS, IEMKJE Imk Hessels koper door niaar 1/2 huis Noorderhaven 10 1661 238 107v
, IEMKE Imke meedbrenger naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
, IEMKJE Imke meedbrenger naastligger ten oosten Karremanstraat 1695 243 186r
, IEMKE Imke verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
KLASES, IEMKJE Imke Clases Brouwersstraat 9 1722 246 149v
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 64r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles Kerkpoortstraat WZ 1738 249 267v
HENDRIKS, IEMKJE bejaard vrijster Imke Hendriks koper huis Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
WIEBRENS, IEMKE Imke Wybrens verkoper Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IEDES, IEMKJE Imke Yedes kopers Zoutsloot 61 1775 258 232v
DOUWES, IEMKJE Imkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
, IEMKJE Imkje Builard naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1770 257 161r
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans Nieuwstraat 35 1754 253 188v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 1731 248 53v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes Voorstraat 91 1695 243 119r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes Zoutsloot 106 1728 247 90v
GERRITS, IEME Imme Gerrits van Langerack, burger schoenmaker verkoper Rinnertspijp 8 1709 245 84v
GERRITS, IEME Imme Gerryts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 23 1685 242 88r
REITSES, IEME Imme Ritses Moriaanstraat 1675 240 209v
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochter koper huis Lanen 74 1718 246 14v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 5 1777 259 52v
YNTEMA, IEMKJE Immetje Yntema naastligger ten oosten Lanen 72 1720 246 59v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkopers Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 17 1751 252 178v
, IEMKJE Impck naastligger ten westen Heiligeweg 34 1659 238 1v
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1669 239 198r
JANS, IEMKJE Impck Jans Noorderhaven 110 1614 229 215v
REINS, IEMKJE Impck Reyns Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
FOPPES, Impckjen Foppes Romastraat ZZ 1694 243 77r
FOPPES, Impckjen Foppes Voorstraat 49 1696 243 218r
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat 1675 240 169v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1668 239 167v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, IEMKE wijlen Impke meedbrenger Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1660 238 21r
DOEDES, IEMKE Impke Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 21r
JANS, jongedochter Impktien Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
ARJENS, wijlen Imte Ariens Voorstraat ZZ 1634 233 148v
HILLEBRANDS, IENTE Incke Hillebrants Midlumerlaan 1660 238 55v
TJEERDS, Inderen Tieerdts , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
ALBERTS, ENNE lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx , burger c.u. koper schuur of paardenstal Rozengracht 40 1648 236 26v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand Zoutsloot ZZ 1650 236 141r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1689 242 295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1692 243 9v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , burger mr. schoenmaker verkoper Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schipper (schuit-) koper huis Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met daarbij een lege plaats Zoutsloot 1 1667 239 116r
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1682 241 216r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 2 1683 242 9r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts mr. schoenmaker aanhandelaar kamer Voorstraat ZZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts bewoner Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts verwandelaar Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten oosten Lanen 76achter 1714 245 202v
HIDDES, ENNE [als huurder] Inne Hiddes naastligger ten oosten Schritsen 65 1714 245 203v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman koper 1/2 huis Voorstraat 81 1724 246 208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 81voor 1725 246 244v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes naastligger ten noorden Voorstraat 81voor 1725 246 244v
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. koper 5/12 huis Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries, c.u. bewoner Schritsen 65b 1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES burgemeester Inne Hiddes de Vries koopman koper 1/2 huis Schritsen 65b 1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten westen Voorstraat 81achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries koopman naastligger ten noorden Voorstraat 81achter 1727 246 308r
VRIES, ENNE HIDDES Inne Hiddes de Vries naastligger ten oosten Schritsen 65 1729 247 230v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1674 240 166r
JURJENS, ENNE Inne Juriens Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens , burger verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54r
JURJENS, ENNE Inne Jurriens , burger verkoper Noorderhaven 37 1638 234 54v
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u. mr. kuiper koper huis Noorderhaven 20 1721 246 121r
MINNES, ENNE Inne Minnes mr. kuiper koper door niaar huis Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes , burger wijnhandelaar geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1756 254 22v
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , burger c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 1650 236 122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1646 235 214r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen , burger houtkoper geniaarde koper onbekend 1636 234 9r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkoper naastligger ten westen Hoogstraat 16 1640 234 94r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 15 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven NZ 1662 238 127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkoper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1643 235 49r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdts naastligger ten westen Hoogstraat 16 1657 237 109r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 15 1646 235 216r
TJEERDS, ENNE Inne Tjeerds naastligger ten westen Hoogstraat 16 1662 238 12va
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards zoutkoper verkoper Zoutsloot ZZ 1629 232 114r
SLOTEN, wijlen Ins? Fedde van Sloten Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkopers Scheerstraat 9 1786 262 56r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u. verkoper Noorderhaven 1635 233 176v
DOUWES, IENSE de weduwe van Inse Douwes naastligger ten westen Lombardstraat 1649 236 97r
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes Scheerstraat 10 1651 236 159v
JELLES, IENSKE Insk Jelles , burgerse Zoutsloot 1 1630 232 156r
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALEFS, IENSKE de kamer van Inske Aleffs Carl Visschersteeg 1654 236 266v
JANS, IENSKE Inske Jans Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
SIEBRENS, IENSKE Inske Sybrens koper huis met loods en lege plaats Noordijs 8 1654 236 273r
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda Hoogstraat 1 1658 237 175av
, IENTE Inte glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1665 239 28v
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode bij de gedep. Staten van Friesland Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemaker naastligger onbekend 1646 235 237r
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaats onbekend 1624 231 11v
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u. koper kamer met een lege daarvoor gelegen Liemendijk 1645 235 175r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolt verkoper Achterstraat 1646 235 213v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Sint Jacobstraat WZ 1644 235 107r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat WZ 1645 235 182v
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. koper nieuw huis (plus 2 1/2 rijksdaalder) Rapenburg 1645 235 166r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1646 235 202r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepkes , c.u. koper huis, loods en een lege plaats Zuiderhaven NZ 1642 235 9r
HANSES, IENTJE Intie Hanses Nieuwstraat 58 1665 239 28r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1646 235 200r
HANSES, IENTJE Intje Hanses Nieuwstraat 58 1661 238 113r
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderpoort (gebied) 1652 236 211v
, IEPE Ipe kuiper naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1658 237 146r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns , burger mr. kuiper koper hoekhuis Voorstraat 60 1638 234 58r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrich Ipe Beerns koper 1/2 huis onbekend 1645 235 189r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns , burger koper huis met een schuur daarachter Franekereind 9 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erven van Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts , burger mr. kuiper koper huis Voorstraat 60 1638 234 60r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis, brouwerij en mouterij William Boothstraat 1639 234 82r
BERENDS, IEPE vaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29 1650 236 128v
FEDDES, IEPE het huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 1654 236 252r
HESSELS, IEPE Ipe Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1717 245 280r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verkoper Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger mr. timmerman verkoper onbekend 1644 235 139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger mr. timmerman koper lege plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 33 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE de lege plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper lege plaats Nieuwstraat WZ 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
PIETERS, IEPE Ipe Pieters , burger zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Weverstraat 1698 243 335v
SIJES, IEPE Ipe Sijes Achterstraat NZ 1644 235 108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 98 1659 237 195v
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
SIEDSES, IEPE Ipe Sydts naastligger ten oosten Liemendijk 1634 233 145r
TJEPKES, IEPE de erven van Ipe Tiepckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
TJEPKES, IEPE de erven van Ipe Tiepkes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1658 237 156v
TIJSES, IEPE Ipe Tyssen , burger timmerman koper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes Bonnema Rozengracht 1644 235 137v
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind ZZ 1624 231 14r
WOUTERS, IEPE de hovinge van de erven van Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30 1640 234 111v
JELLES, IEPKE de weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
JELLES, IEPKJE Ipke Jelles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1667 239 21ra
BERENDS, IEPE vaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen 33 1647 235 249r
TIJSES, IEPE Ippe Tijssen verkoper Rozengracht 1646 235 234v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwolt kapitein curator Zuiderhaven 46 1669 239 33va
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester bij de Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 25 1783 261 16r
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s. naastligger ten oosten Weverstraat 14 1789 263 375r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) verkoper Lanen 76 1782 260 288r
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix bontwever verkoper Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1774 258 175r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten westen Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1775 258 236r
JANS, ISAAK Isaac Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1779 259 160v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 18 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
WILLEMS, ISAAK Isaac Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
FABER, ISAAK Isaack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1794 264 220r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s. mr. wever huurder Zoutsloot NZ 1751 252 115r
FABER, ISAAK Isaak Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1801 265 278r
, ISAAK Isaak Roosen verkoper van 1/2 Zoutsloot 1732 248 77r
, ISAAK Isaak Roosen koopman verkoper Scheffersplein OZ 1741 250 170v
FABER, ISAAK JANS Isaak Jans Faber verkoper Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
HOORN, ISABELLA de erven van Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 26 1700 244 59v
HOORN, ISABELLA de erven van Isabella van Hoorn verpachter grond Lanen 26 1723 246 172v
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstra verkoper Noorderhaven 106 1784 261 197v
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Franekereind 29 1779 259 177r
, ISAAK Isac Abrahams [staat: Joosten] naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
CODDE, ISAAK Isack Codde, burger koper 2 kamers met een lege plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
FABER, ISAAK Isack Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1804 267 42r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewolt koper Rozengracht NZ 1660 238 29v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout kapitein koper kamer onbekend 1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewout koper huis Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, burger c.u. koper erf en gebouw, bomen en planten daarop Zuiderhaven 18 1650 236 138r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.u. verkoper Rozengracht 19 1652 236 188v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenwolt, c.soc. verkoper Zuiderhaven 18 1653 236 224v
, ISAAK wijlen Isack Roozen Zoutsloot 24 1773 258 92v
JANS, ISAAK het huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1634 233 138v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen, burger koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen geniaarde koper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
GROENEWOUD, ISAAK Isak Groenwolt verkoper Rozengracht NZ 1668 239 157v
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Franekereind NZ 1778 259 127v
WILLEMS, ISAAK Isak Willems , c.u. koper van 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrand Anny Vos, burger koper huis met een lege plaats en stalling daarachter+ twee kamers m.u.v. een kamer, d Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper 1669 239 203r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegen Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u. koper huis waar de Gekapte Raven uithangt Rommelhaven 24b 1652 236 218r
WIENSENS, IJSBRAND de kamers van Isbrand Wynties , c.soc. naastligger ten noorden Weverstraat 1659 237 199r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen 1672 240 80r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1643 235 50r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1637 234 27r
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopman Voorstraat 40 1671 240 66v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrandt Isbrandts Hoogstraat 4 1659 238 2ra
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND zijn broeder Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns wijnkoper Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Lanen 1672 240 93r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heyns Voorstraat 40 1672 240 110r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Zuiderhaven 6 1711 245 145r
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts , burger koopman koper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappen Franekereind 23oost 1636 234 1r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper Lombardstraat 1654 236 267r
WIENSENS, IJSBRAND de weduwe van Isbrandt Wyntjes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1665 239 8v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen] secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
, IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ((staat: Isbrant van Woudseynd)) Romastraat NZ 1624 231 7v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1642 235 11r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns , burger verkoper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ 1630 232 133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ 1630 232 133r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos, burger koper 2 kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper onbekend 1625 231 63r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 52 1633 233 127r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heyns wijnkoper onbekend 1676 240 234r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues , burger koper door niaar 2 kamers aanelkaar Weverstraat ZZ 1630 232 152r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper 1630 232 159r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters , burger grootschipper koper ten dele nieuw huis en plaats Noorderhaven 76 1615 229 253r
PIETERS, IJSBRAND erven van Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 33 1630 232 136r
PIETERS, IJSBRAND de erfgenamen van Isbrant Pyters verkoper Noorderhaven 76 1644 235 101r
PIETERS, IJSBRAND de kinderen en erfgenamen van Isbrant Pyters verkoper Voorstraat ZZ 1644 235 112r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis , burger koper huis Noorderhaven 1630 232 143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
TEUNIS, IJSBRAND de erven van Isbrant Tuenis naastligger ten zuiden Voorstraat 1635 233 166v
TEUNIS, IJSBRAND de erven van Isbrant Tuenis naastligger ten westen Voorstraat 1635 233 166v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1643 235 39v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg 1646 235 221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , burger koper huis Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , burger c.u. mr. timmerman verkoper Romastraat 1644 235 161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en lege plaats Rapenburg 1650 236 114v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1650 236 117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats Lombardstraat 1652 236 207v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1652 236 208r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6 1616 230 15v
HOITES, IESK Iske Hoytes geniaarde koper van 1/2 Lanen 1644 235 106v
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt ZZ 1664 238 241r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboom Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1807 267 343v
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Fabrieksstraat 1641 234 144v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda Havenplein 10 1636 234 11v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
, IDSKE Itske huurder (p.w.) Zoutsloot NZ 1771 257 221r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper huis Heiligeweg 66 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper 1/2 huis Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23 1808 268 30v
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JANS, IDSKE Itske Jans verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1663 238 173r
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoff onbekend 1641 234 128v
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DOUWES, IETJE Ittie Douwes Lanen 50 1659 237 181r
LOUWS, IETJE Ittie Louwes Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
PIETERS, IETJE Ittie Pitters Nieuwstraat 48 1658 237 176r
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 1 1698 243 391v
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts Weverstraat NZ 1699 244 26v
WILLEMS, ISAAK Izaak Willems naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
FABER, ISAAK Izac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1793 264 121r