Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BLOK, K. burgemeester K. Blok naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
LANTING, K. het pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lanting naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1774 258 178v
LANTING, K. burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1775 258 235v
LANTING, K. de weduwe van wijlen burgemeester K. Lanting naastligger ten oosten Liemendijk 3 1781 260 72v
OOSTERBAAN, K. de heer K. Oosterbaan naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
, K. K. D. Vlasblom naastligger ten westen Noorderhaven 62 1780 259 269v
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 17 1783 261 87r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 21 1783 261 87r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 2 1783 261 87r
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
, CATHARINA wijlen Kaatje Leemans huurder van 1/2 Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
, CATHARINA de boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans verkoper Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
ANTONIUS, CATHARINA Kaatje Antony verkoper Hoogstraat 47 1731 247 380v
RUDOLFS, CATHARINA Kaatje Rudolphs koper Bildtpoort (gebied) 1782 260 266r
, CATHARINA Kaatje Rudolphy koper Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 10 1748 251 234v
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 12 1748 251 237r
HUBERTS, CATHARINA Kaetje Huiberts koper Rommelhaven 20achter 1760 254 259v
HANSES, KAREL Karel Hansen , c.u. huurder Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KLASES, KARST Karst Claeses , c.u. koper huis Achterstraat 1644 235 115r
HANSES, KARST Karst Hansen varenspersoon koper huis Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
HANSES, KARST Karst Hanzen verkoper Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
JANS, KARST wijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
JANS, KARST het huis bewoond door Karst Jansen naastligger ten oosten Voorstraat 65 1705 244 297r
JANS, KARST Karst Jansen mr. wever huurder Romastraat 27 1738 249 227r
PAULUS, KARST Karst Palses , c.u. koper kamer Romastraat 13 1651 236 182r
PIETERS, KARST de verkoper Karst Pieters naastligger ten oosten Lanen 48 1808 268 76r
PIETERS, KARST Karst Pieters , meerderjarig jongman verkoper Lanen 48 1808 268 76r
PIETERS, KARST meerderjarig vrijgezel Karst Pieters verkoper Lanen 50 1810 268 352v
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verpachter grond Karremanstraat 2 1644 235 107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1644 235 107r
TEUNIS, KARST het sterfhuis van wijlen Karst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 163r
TEUNIS, KARST Karst Toenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
, KASPER Kasper Roer distillateur naastligger ten westen Achterstraat 3 1700 244 78r
DIRKS, CATHARINA Katje Durks huurder Nieuwstraat 9 1801 266 14v
, GERRIT Kaye Slaapkool kastelein koper q.q. ([kastelein in het Hof van Friesland]) Simon Stijlstraat 2 het hof van Holland 1740 250 119r
, KEIMPE ledige plaats van Keimpe schroor naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1612 229 69r
, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe visjager naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
, KEIMPE Keimpe timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman naastligger ten oosten Lanen 86 1692 242 376r
, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman naastligger ten westen Heiligeweg 5 1700 244 71v
, KEIMPE de weduwe van Keimpe smid naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1700 244 87v
DONIA, KEIMPE Keimpe Donia naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
VLASBLOEM, KEIMPE Keimpe D. Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1772 258 20v
VLASBLOEM, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloem naastligger ten noorden Droogstraat 61 1785 261 277r
, KEIMPE Keimpe D. Vlasblom naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1781 260 157r
, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbom naastligger ten zuiden Karremanstraat 25 1788 263 13r
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmaker verkoper Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, KEIMPE hun wijlen oom Keimpe Zeilmaker erflater Noorderhaven 7 1799 265 128r
ANDRIES, KEIMPE het nagelaten huis van Keimpe Andries timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 6 1640 234 103r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten westen Zoutsloot 62 1679 241 56v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg 7 1684 242 19v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens mr. timmerman koper door niaar huis Hoogstraat NZ 1684 242 20r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman naastligger ten zuiden Hoogstraat NZ 1684 242 20r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten noorden Droogstraat 67 1687 242 193v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens mr. timmerman koper grondpacht van 1-10-00 CG Heiligeweg NZ 1688 242 247v
ARJENS, KEIMPE grondpacht uit het huis van Keimpe Arjens mr. timmerman eigenaar perceel Heiligeweg NZ 1688 242 247v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
ARJENS, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ARJENS, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1699 244 27r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
ARJENS, KEIMPE de kamer van Keimpe Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 58 1706 244 335v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , ter zee absent verkoper Zuiderhaven 1683 242 1v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaar koper huis Rommelhaven 18drie_achter 1729 247 256r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1729 247 283r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaar verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1732 248 71v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes winkelier koper huis Kleine Kerkstraat 18 1736 249 122r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
BOUWES, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1693 243 33v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Buwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1729 247 259v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes , c.s. eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost 1745 251 62v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes , c.s. naastligger ten westen Franekereind 29oost 1745 251 62v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes naastligger ten oosten Vijverstraat 20 1777 259 68v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1756 254 24r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1771 257 222v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten noorden Voorstraat 17 1775 258 211v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES de erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Vijverstraat 20 1792 264 25r
GERRITS, KEIMPE wijlen Keimpe Gerryts huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdrager huurder Romastraat 4oost 1697 243 305r
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites mr. bakker koper huis en tuin Lanen 46 1729 247 259v
HOITES, KEIMPE burgervaandrig Keimpe Hoites naastligger ten oosten Lanen 42 1740 250 123v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites naastligger ten zuiden Lanen 64 1752 253 22r
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites naastligger ten zuiden Lanen 64 1760 255 27r
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma mr. bakker geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
REITSMA, KEIMPE HOITES oud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma verkoper Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma mr. bakker koper q.q. Brouwersstraat 14 1738 249 348r
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes mr. bakker verkoper Voorstraat 71achter 1726 246 262v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 44 1730 247 335v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes mr. bakker naastligger ten zuiden Lanen 44 1730 247 335v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsma mr. bakker verkoper Zoutsloot 58 1735 249 59v
REITSMA, KEIMPE HOITES [geniaarde koper] Keimpe Hoytes Reidsma naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1752 253 30v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoyttes mr. bakker verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
JAKOBS, KEIMPE Keimpe Jacobs verkoper Hoogstraat 3achter 1660 238 33v
JARICHS, KEIMPE Keimpe Jaerichs , c.u. koper huis Noorderhaven 9 1695 243 136v
, KEIMPE Keimpe Jaersen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1 1755 253 203v
JANS, KEIMPE Keimpe Jans , c.s. naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1752 252 234r
JANS, KEIMPE Keimpe Jansen mr. kompasmaker koper huis Noorderhaven 5 1761 255 67v
JARICHS, KEIMPE wijlen Keimpe Jarighs verkoper Noorderhaven 9 1725 246 223v
JARICHS, KEIMPE Keimpe Jarigs wijdschipper verkoper Noorderhaven 27 1699 244 5v
JOHANNES, KEIMPE Keimpe Johannis scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 77 1755 253 225r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u. koper huis Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes stoeldraaier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaier verkoper Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
OEDSES, KEIMPE Keimpe Oedses koper huis Bildtstraat 19 1617 230 87r
PIETERS, KEIMPE de botenmakerij van Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 29 1728 247 73r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1729 247 280r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 31west 1730 247 370r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters , c.soc. naastligger ten westen Zuiderstraat 17 1733 248 208r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters oud mr. bakker verkoper Schritsen 4 1734 248 329r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters oud mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Heiligeweg 4 1739 250 77v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters huurder voor 7 jaren (p.j.) Zuiderstraat 31 1724 246 198v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters naastligger ten westen Zuiderstraat 31 1724 246 198v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters , c.soc. naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1728 247 120r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters aanhandelaar huis Schritsen 4 1734 248 286v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters verwandelaar Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pytters , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 21 1721 246 118r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pytters , c.soc. naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1727 246 299r
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 1 1740 250 140v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tieerds mr. sleefmaker koper huis Heiligeweg 25 1733 248 239r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds mr. sleefmaker geniaarde koper Karremanstraat 25 1742 250 268r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds mr. sleefmaker geniaarde koper Heiligeweg 17 1744 251 33r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds mr. sleefmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1749 251 272v
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ 1761 255 100r
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1761 255 100r
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ 1763 256 17v
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1763 256 17v
TJEERDS, KEIMPE de weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
WIEGERS, KEIMPE Keimpe Wygers naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1605 228 444v
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jonge verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 400r
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jonge verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 400r
ARJENS, KEIMPE het huis van Kempe Ariaens naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1615 229 279v
ARJENS, KEIMPE de weduwe van Kempe Arians naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1626 231 140r
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
KORNELIS, KEIMPE Kempe Cornelis koper 3/4 houtstek strekkende van de straat voor noordwaarts tot aan het huis van Kempe Ariaens Hoogstraat 27 1615 229 279v
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
, KEIMPE Kempo bierdrager bewoner Vijverstraat 1620 230 215v
, KEIMPE Kempo bierdrager bewoner huis Vijverstraat 1620 230 220v
, KEIMPE Kempo schroor naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1625 231 88v
, KEIMPE Kempo schroor naastligger ten westen Achterstraat NZ 1626 231 101r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jonge verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 406r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jonge verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 406r
DONIA, KEIMPE de landen van Kempo Donia naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1612 229 73r
ANNES, KEIMPE Kempo Annii verkoper Zuiderplein 1 1622 230 330v
ARJENS, KEIMPE Kempo Arians naastligger ten westen Wortelstraat 2 1612 229 107r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten noorden Droogstraat 1613 229 158r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwer verkoper Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
KORNELIS, KEIMPE de weduwe en erfgenamen van wijlen Kempo Cornelis naastligger ten westen Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
JELLES, KEIMPE de ledige plaats van Kempo Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 42 1611 229 50r
JELTES, KEIMPE Kempo Jeltes naastligger ten oosten Achterstraat 1601 228 253v
RINSES, KEIMPE Kempo Rintses verkoper Grote Kerkstraat 14 1611 229 15v
JANS, KENAU de andere erfgenamen van wijlen Kenu Jans verkoper Rinnertspijp WZ 1625 231 60v
, KEIMPE [geniaarde koper] Keympe Reydsma, c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1748 251 229v
ARJENS, KEIMPE Keympe Ariens mr. huistimmerman koper huis Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens timmerman koper kamer Zoutsloot 60 1679 241 59v
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 58 1680 241 61r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens naastligger ten westen Zoutsloot 62 1680 241 97r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens , c.u. mr. timmerman koper huis Lombardstraat 6 1681 241 151v
BOUWES, KEIMPE de kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes scheepstimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Droogstraat 1617 230 83r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten westen Droogstraat 59 1768 257 72r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten noorden Droogstraat 59 1768 257 72r
HOITES, KEIMPE Keympe Hoytes mr. bakker koper door niaar huis Lanen 44 1730 247 335v
JANS, KEIMPE Keympe Jans naastligger ten westen Hondenstraat 8 1747 251 176v
JANS, KEIMPE Keympe Jans naastligger ten westen Hondenstraat 8 1751 252 104v
JANS, KEIMPE Keympe Janssen koper van 1/2 huis Hondenstraat 6 1616 230 15v
JELTES, KEIMPE Keympe Jeltes verkoper van 1/2 Zoutsloot 1 1600 228 217v
JELTES, KEIMPE de ledige plaats van Keympe Jeltes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1603 228 339v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Zoutsloot 30 1602 228 287v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Droogstraat 37 1602 228 287v
TEEKES, KEIMPE Keympe Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r
, KLAAS Klaas metselaar naastligger ten zuiden Achterstraat 18 1782 260 310r
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
BOER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaas de Boer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19 1809 268 238v
BRUIN, KLAAS Klaas de Bruyn koopman verkoper Wasbleek 1727 246 300V
HEINS, KLAAS vroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Voorstraat 24 1773 258 89v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1808 268 75r
HEINS, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten westen Vijver 8 1810 268 336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heins naastligger ten noorden Vijver 8 1810 268 336r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek koopman naastligger ten westen Zoutsloot 105 1785 261 283r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeek brouwer en koopman koper huis Prinsenstraat 2 Zeeburg 1787 262 184r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek koopman koper huis Kerkpoortstraat 1805 267 171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeek naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1805 267 171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek koopman naastligger ten westen Achterstraat 1785 261 282r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek koopman naastligger Achterstraat 1794 264 173v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1806 267 228v
JACOBI, KLAAS Klaas Jacobi huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
, KLAAS Klaas Klaauwen naastligger ten westen Achterstraat 11 1783 261 122r
KNOOP, KLAAS de weduwe van Klaas Knoop naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1737 249 185v
KOSTER, KLAAS Klaas L. Koster naastligger ten oosten Lanen 76 1806 267 227v
KOSTER, KLAAS Klaas Koster naastligger ten oosten Spinstraat 11 1808 268 29v
KOSTER, KLAAS Klaas L. Koster verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1810 269 35v
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiper bakker koper huis Lanen 2 1759 254 231v
KUIPER, KLAAS Klaas Kuiper naastligger ten westen Lanen 4 1783 261 53v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystra koper huis Gardenierstraat 8 1750 252 58v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Klaas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 24 1773 258 89v
NOREL, KLAAS Klaas Norel varensgezel koper huis Lanen 50 1810 268 352v
PIJPER, KLAAS Klaas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 14 1806 267 285v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort koper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Hoogstraat 23 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Droogstraat 24 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Kruisstraat 3west 1784 261 234r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Ooievaarsteeg 1785 261 299r
, KLAAS Klaas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
SPANNENBURG, KLAAS Klaas Spannenburg koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
TICHELAAR, KLAAS Klaas Tigchelaar rustend leraar van de Doopsgezinden koper Voorstraat 83 1808 268 86v
VRIES, KLAAS Klaas de Vries naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1788 263 14r
WIJNGAARDEN, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 41 1785 262 43r
AGES, KLAAS achter herberg de Pauw Klaas Ages bootsman koper huis genaamd het Pauwestaartje Zuiderhaven 13 de Pauwenstaart 1780 259 250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitvoerder huurder Hondenstraat 10 1804 267 71r
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
BOER, KLAAS ARENDS Klaas Anes de Boer koper huis Voorstraat 71achter 1793 264 149v
ANNES, KLAAS Klaas Anjus , c.u. mr. scheepstimmerman huurder Vijverstraat 20 1777 259 68v
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS wijlen Klaas Baukes verkoper Heiligeweg 4 1807 268 9r
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeek verkoper Hoogstraat 27 1788 262 273r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaas Doedes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaas Doedes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaas verkoper Nieuweburen 25 1785 262 10r
DOEDES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaas Doedes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V
DIRKS, KLAAS Klaas Durks huurder Ooievaarsteeg 1785 261 299r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Klaas Everts Oosterbaan koopman koper door niaar 1/2 huis Zoutsloot 18 1745 251 68v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten westen Bildtstraat 2 1782 260 265r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts mr. metselaar naastligger ten westen Bildtstraat 6 1784 261 207v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts verkoper (bejaarde vrijer) Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes koper woning Vijver 10 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS de koper Klaas Foppes , c.u. huurder Vijver 10 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8 1810 268 336r
GABES, KLAAS Klaas Gabbes naastligger ten westen Anjelierstraat 8 1783 261 113r
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Achterstraat 5 1776 258 244r
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
GABES, KLAAS Klaas Gabes huistimmermansknecht verkoper Achterstraat 7 1785 261 288r
GERRITS, KLAAS Klaas Gerrits koper huis Voorstraat 78 de Vergulde Driehoek 1709 245 82r
HANSES, KLAAS Klaas Hansen kofschipper koper Lanen 22 1776 259 7ar
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u. brouwersknecht huurder Nieuwstraat 34 1798 265 86v
HEINS, KLAAS vroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
HEINS, KLAAS vroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
HEINS, KLAAS Klaas Heins naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
HEINS, KLAAS wijlen Klaas Heins apotheker verkoper Achterstraat NZ 1795 264 278r
HENDRIKS, KLAAS Klaas Hendriks koper huis Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
HENDRIKS, KLAAS Klaas Hendriks huurder Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
HENDRIKS, KLAAS Klaas Hendriks mr. klokmaker verkoper q.q. Heiligeweg 20 1810 269 28r
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs verkoper Hofstraat 21midden 1732 248 89v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten oosten Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezel mr. brouwer naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezel mr. brouwer naastligger ten westen Wortelstraat 6 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Wortelstraat 6 1755 253 243r
JANS, KLAAS Klaas Jans , c.u. mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1780 259 269r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1780 259 269r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1780 259 269r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1780 259 269r
JANS, KLAAS Klaas Jans naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1781 260 77r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker koper tuin, hof en zomerhuis Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
JANS, KLAAS de tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
JANS, KLAAS wijlen Klaas Jans gebruiker Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
JANS, KLAAS wijlen Klaas Jans verkoper Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
JANS, KLAAS wijlen Klaas Jans verkoper Kerkpoortstraat 31 1808 268 142r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
JANS, KLAAS wijlen Klaas Jans Tobias verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
KOSTER, KLAAS LOURENS Klaas Lourens Koster verkoper Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
LUITJENS, KLAAS de nagelaten kinderen van wijlen Klaas Luitjens verkoper Nieuwstraat 52 1731 248 58v
MARTENS, KLAAS Klaas Martens huurder Noorderhaven 112 1802 266 143v
, KLAAS Klaas Myrkes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1809 268 199v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar koper woning Liemendijk ZZ 1778 259 136v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar koper woning Achterstraat 7 1778 259 136v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 17 1778 259 140v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar koper huis Noorderhaven 36 1781 260 100v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1782 260 310r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1783 261 113r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters , c.u. huurder Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar naastligger ten westen Noorderhaven 38 1784 261 228r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1792 264 32v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters mr. metselaar koper huis Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PIETERS, KLAAS de koper Klaas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1805 267 121r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters koopman koper huis Bildtstraat 15 1808 268 42v
JONG, KLAAS PIETERS Klaas Pieters de Jong mr. metselaar koper huis Hoogstraat 24 1804 267 100v
PIETERS, KLAAS weduwe Klaas Pietes naastligger ten oosten Werfpad 1732 248 73r
PIETERS, KLAAS Klaas Pyters mr. metselaar koper huis Zoutsloot 71 1777 259 63r
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipper koper huis Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
RIENKS, KLAAS Klaas Rinkes naastligger ten westen Anjelierstraat 10 1784 261 236v
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjer koper plek ledige grond Achterstraat 11 1810 269 66r
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes , c.u. huurder boven Lanen 59 1759 254 232v
SIEMENS, KLAAS Klaas Simons naastligger ten zuiden Voorstraat 92 1804 267 75r
SIPKES, KLAAS huisman Klaas Sipkes verkoper q.q. Schritsen 11 1783 261 3ra
SIEBRENS, KLAAS Klaas Sybrands koper huis en hof Voorstraat 30 1809 268 321v
SIEMENS, KLAAS wijlen Klaas Symons huurder Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
SIEMENS, KLAAS wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Bargebuurt 8 1808 268 58r
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Zoutsloot 37 1808 268 62r
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Rapenburg 22 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Rapenburg 18 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Rapenburg 20 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS wijlen Klaas Symons wijdschipper verkoper Vijver 8 1808 268 66v
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper erflater Vijverstraat 9 1808 268 75r
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopman koper huis en hof achter het huis genaamd Sevilien Voorstraat 30achter 1779 259 168v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Klaas Willems Hoogstraten koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelker koper terrein van ca. 20 voet Grote Kerkstraat 28twee_achter 1752 252 235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u. koemelker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter 1752 252 235v
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
RADSMA, KLAASKE Klaaske Radsma koper Voorstraat 12 1807 267 350r
VETTEVOGEL, KLAASKE Klaaske Vettevogel verkoper Voorstraat 65 1782 260 277r
ANNES, KLAASKE Klaaske Annes bleker koper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
VETTEVOGEL, KLAASKE DOUWES ongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogel verkoper Lanen 15 1752 252 192v
FOLKERTS, KLAASKE Klaaske Folkerts huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
HAIES, KLAASKE Klaaske Haayes koper Lanen 30 1808 268 61r
HANSES, KLAASKE Klaaske Hanses koper Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jong koper Heiligeweg 2 1786 262 134r
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4 1810 269 13v
WOPKES, KLAASKE de erfgenamen van wijlen Klaaske Wopkes verkoper Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaes Burger naastligger ten westen Noorderhaven 44 1681 241 144r
HINLOPEN, KLAAS wijlen Klaes Hinlopen koopman koper Achterstraat NZ 1727 247 3r
MAHIU, KLAAS Klaes R. Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1746 251 116r
DOUWES, KLAAS de kinderen van Klaes Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 71 1726 246 281r
JOCHEMS, KLAASKE Klaeske Jochems koper Zuiderstraat 27 1806 267 241v
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ 1686 242 123r
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester verkoper Zoutsloot 99 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting rentmeester verkoper Achterstraat 49 1741 250 201v
LANTING, KLEIS Kleis Lanting winkelier koper woning Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, KNIERKE Knierke verkoper Lanen 42 1654 236 251v
TALMA, KNIERKE juffrouw Knierke Talma verkoper Brouwersstraat 15 1762 255 160r
KLASES, KNIERKE Knierke Clases koper door niaar huis waar in de voorgevel het Haantje staat, recht langs de Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 het Haantje 1701 244 99r
KLASES, KNIERKE Knierke Clases verkoper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
DIRKS, KNIERKE de woning van Knierke Dirks naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
HENDRIKS, KNIERKE Knierke Hendrix verkoper van 1/3 Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Schritsen 15 1732 248 73v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
SWART, KNIERKE SIEMENS Knierke Simens Swart koper Hofstraat 22 1782 260 219v
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
SWART, KNIERKE SIEMENS Knierke Simons Swart verkoper Hofstraat 22 1782 260 251r
TALMA, KNIERKE SJOERDS Knierke Sjoerds Talma koper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
SIEMENS, KNIERKE Knierke Symons verkoper Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
SIEMENS, KNIERKE Knierke Symons verkoper Grote Kerkstraat 33 1790 263 284r
TJEERDS, KNIERKE Knierke Tjeerdts van der Ferm koper Rozengracht NZ 1695 243 144r
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Hoogstraat 24 1745 251 86v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks koper Lanen 65west 1750 252 101v
ORKS, KNIERKE Knierke Urks verkoper Hoogstraat 24 1751 252 160v
TALMA, KNIERKE WIETSES Knierke Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
SWART, KNIERKE SIEMENS de weduwe Kniertje Simons Swart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
SWART, KNIERKE SIEMENS de weduwe Kniertje Simons Swart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
SWART, KNIERKE SIEMENS Kniertje Simons Swart verkoper Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KLASES, KNIERKE Knirke Clases geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
, KOENRAAD Koene metselaar naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1673 240 129r
, KOENRAAD Koene metselaar naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1692 242 391v
HENDRIKS, KOENRAAD Koene Hendrix , c.u. huurder William Boothstraat WZ 1701 244 116r
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schuitschipper verkoper Ooievaarsteeg 1784 261 159r
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems mr. metselaar koper van 2/3 Havenplein 26 1735 249 89v
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1768 257 58v
, KOENRAAD Koenraad Heinser koper huis Voorstraat 62 1810 268 348r
, KOENRAAD Koenraad Heinser naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1810 268 348r
HENDRIKS, KOENRAAD Koenraad Hendrix mr. bakker verkoper q.q. Zuiderstraat 1733 248 221r
, KOERT Koert geniaarde koper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BEIMA, KOERT mr. Koert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings koper huis Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
BEIMA, KOERT Koert Lambertus van Beyma thoe Kingma fiscaal des konings koper woning Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
BEIMA, KOERT Koert Lambertus van Beyma thoe Kingma naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
BOERMAN, KOERT Koert Burman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleur koper provisioneel Nieuwstraat OZ 1671 240 7ra
, KOERT Koert Tap soldaat geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoon verkoper Weverstraat 1679 241 46r
BEMEN, KORNELIS Kornelis J. van Beemen metselaar koper huis Schritsen 5oost 1810 269 102r
GROOT, KORNELIS wijlen Kornelis de Groot verkoper Hoogstraat 21 1808 268 168r
KATJE, KORNELIS Kornelis Katje naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1738 249 285v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Bargebuurt 8 1808 268 58r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Zoutsloot 37 1808 268 62r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 22 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 18 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Rapenburg 20 1808 268 63v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Vijverstraat 9 1808 268 75r
MOLLEMA, KORNELIS Kornelis Mollema koopman verkoper Zoutsloot 37 1809 268 216r
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.) Kerkpad 18 1738 249 273v
BOKKES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Kornelis Bockes verkoper Lanen 4 1638 234 62r
JAKOBS, KORNELISKE Korneliske Jacobs koper Noorderhaven 27 1698 243 354v
TETMANS, wijlen Kreyn Tetmans verkoper Kruisstraat NZ 1680 241 94r
GERRITS, KRIJN Krijn Gerryts , c.u. crediteur (triumphant) Heiligeweg 38 1601 228 264v
HANSES, KRIJN Krijn Hanses koper Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
TETMANS, KRIJN wijlen Krijn Tetmans verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
THOMAS, KRIJN de weduwe en erfgenamen van wijlen Krine Tomas naastligger ten oosten Hofstraat 31 1616 230 47r
TJEERDS, Kunerke Tjeerds koper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
KORNELIS, KNIERKE Kuniera Cornelis koper Lanen 42achter 1624 231 22r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis koper Rommelhaven 15 1754 253 182r