Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BLOK, M. M. Blok, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r0
BLOK, M. M. Blok, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r0
BOS, M. de weduwe van wijlen M. Bos naastligger ten oosten Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
, M. M. Houttuin naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v0
IDSINGA, M. M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Rapenburg 4 1705 244 271r0
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v0
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Spinstraat 7west 1705 244 280v0
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinga naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1781 260 8r0
NAUTA, M. de weduwe van wijlen M. Nauta strandmeester naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r0
NAUTA, M. M. Nauta verkoper Zoutsloot 71 1777 259 63r0
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nauta strandmeester verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
OTTERLO, M. M. D. van Otterlo bankier verkoper q.q. Hoogstraat 27 1794 264 220r0
OUDENDAG, M. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag naastligger Noorderhaven 58achter 1799 265 189r0
OUDENDAG, M. M. Oudendag naastligger ten zuiden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r0
TOUSSAINT, M. dr. M. Toussaint verkoper q.q. Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
TOUSSAINT, M. M. Toussaint commies bewoner Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r0
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1786 262 136r0
FINK, M. burgemeester M. Vink verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r0
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1799 265 179v0
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg 5 1799 265 179v0
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1804 267 56r0
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Hofstraat 19oost 1803 266 188v0
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1803 266 275r0
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1803 266 210v0
FINK, M. oud burgemeester M. Vink verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v0
, M. M. van Wetzen naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1804 267 101v0
, M. M. van Wetzen naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1804 267 101v0
HILLEBRANDS, M. burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huis Noorderhaven 75 1682 241 60ra0
HILLEBRANDS, M. burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huis Noorderhaven 75 1682 241 60ra0
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1777 259 48v0
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1777 259 48v0
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haas verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r0
HAAS, MAAIKE Maaike de Haas koper Rozengracht 5 1778 259 146v0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS wijlen Maaike Folkerts de Haas erflater Schritsen 7 1810 269 102r0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS wijlen Maaike Folkerts de Haas erflater Schritsen 7 1810 269 102r0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS wijlen Maaike Folkerts de Haas erflater Schritsen 7 1810 269 102r0
JAKOBS, MAAIKE wijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 57 1805 267 119v0
JAKOBS, MAAIKE wijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 57 1805 267 119v0
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs verkoper Lanen 70 1804 267 104r0
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs verkoper Lanen 70 1804 267 104r0
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Doncker geniaarde koper Noorderhaven 95 1724 246 203v0
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Doncker geniaarde koper Noorderhaven 95 1724 246 203v0
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 72 1806 267 216v0
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 72 1806 267 216v0
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1782 260 307v0
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1782 260 307v0
HENDRIKS, MARTEN de curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u. verkoper Zuiderhaven 49 1628 232 33v0
HENDRIKS, MARTEN de curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u. verkoper Zuiderhaven 49 1628 232 33v0
OKKES, MARTEN vroedsman Maarten Ockes koper pakhuis Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v0
OKKES, MARTEN vroedsman Maarten Ockes koper pakhuis Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v0
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u. koper kamer Wortelstraat 3 1650 236 108r0
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u. koper kamer Wortelstraat 3 1650 236 108r0
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Wortelstraat 3 1650 236 108r0
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Wortelstraat 3 1650 236 108r0
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter 1603 228 362r0
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter 1603 228 362r0
, MARTJEN Maartie koper Zoutsloot 84tuin 1698 243 347r0
BIJLAAN, MARTJEN Maartie Bilaan koper Voorstraat 66 1713 245 188r0
KUIPERS, MARTJEN Maartie Kuipers verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av0
NAUTA, MARTJEN Maartie Nauta verkoper Noorderhaven 70 1777 259 42v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 4 1751 252 111r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 4 1751 252 111r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 4 1751 252 111r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 11 1714 245 204r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 11 1714 245 204r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 11 1714 245 204r0
KORNELIS, MARTJEN de kamer van Maartie Cornelis naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN de kamer van Maartie Cornelis naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN de kamer van Maartie Cornelis naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Rommelhaven 20 1715 245 238r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis , c.u. verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis , c.u. verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis , c.u. verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 32 1712 245 185v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 32 1712 245 185v0
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 32 1712 245 185v0
DIRKS, MARTJEN wijlen Maartie Dirks erflater Noordermolen 1 1738 249 265r0
DIRKS, MARTJEN wijlen Maartie Dirks erflater Noordermolen 1 1738 249 265r0
DIRKS, MARTJEN wijlen Maartie Dirks erflater Noordermolen 1 1738 249 265r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 1 1752 252 228r0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 1 1752 252 228r0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper door niaar Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper door niaar Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v0
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v0
JANS, MARTJEN Maartie Jans koper Brouwersstraat 25 1702 244 148v0
JANS, MARTJEN Maartie Jans koper Brouwersstraat 25 1702 244 148v0
JOHANNES, MARTJEN Maartie Joannes verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r0
JOHANNES, MARTJEN Maartie Joannes verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r0
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wijlen Maartie Kornelis Wijngaarden erflater Heiligeweg 66 1737 249 169r0
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wijlen Maartie Kornelis Wijngaarden erflater Heiligeweg 66 1737 249 169r0
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons koper Hofstraat 21oost 1776 259 2v0
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons koper Hofstraat 21oost 1776 259 2v0
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ 1676 240 218v0
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ 1676 240 218v0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r0
BIKKER, MARTJEN Maartje Bikker verkoper Noorderhaven 62 1780 259 269v0
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper Voorstraat 2 1800 265 246r0
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper van 1/3 Heiligeweg 36 1782 260 164v0
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstra bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r0
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta verkoper Zuiderhaven 49 1774 258 192v0
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta koper huis en tuin Noorderhaven 53 1784 261 258r0
RIJPMA, MARTJEN juffrouw Maartje Rypema verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 23 1762 255 133r0
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema koper Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r0
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema verkoper Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v0
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v0
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra verkoper Franekereind 36 1709 245 78v0
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra verkoper Franekereind 36 1709 245 78v0
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra verkoper Franekereind 36 1709 245 78v0
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v0
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v0
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v0
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v0
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v0
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v0
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v0
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v0
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v0
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smith verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v0
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smith verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v0
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smith verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v0
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 21 1763 256 8r0
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 21 1763 256 8r0
BREDENBRUG, MARTJEN HENDRIKS Maartje Hendriks Breedenbrug verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r0
BREDENBRUG, MARTJEN HENDRIKS Maartje Hendriks Breedenbrug verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r0
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s. huurder Achterstraat 31 1770 257 150v0
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s. huurder Achterstraat 31 1770 257 150v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v0
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost 1802 266 109r0
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost 1802 266 109r0
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43 1783 261 75r0
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43 1783 261 75r0
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks verkoper Hoogstraat 6 1745 251 67v0
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks verkoper Hoogstraat 6 1745 251 67v0
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks verkoper Hoogstraat 6 1745 251 67v0
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend 1598 228 76v0
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend 1598 228 76v0
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Achterstraat 23 1661 238 79v0
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Achterstraat 23 1661 238 79v0
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Achterstraat 23 1661 238 79v0
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r0
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Kerkpad 1 1786 262 113r0
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Voorstraat 53 1787 262 207r0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes koper Zoutsloot 56 1735 249 60v0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes koper Zoutsloot 56 1735 249 60v0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes koper Zoutsloot 56 1735 249 60v0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 60 1789 263 128v0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 60 1789 263 128v0
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 60 1789 263 128v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes koper Noorderhaven 38 1784 261 228r0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes koper Noorderhaven 38 1784 261 228r0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes koper Noorderhaven 38 1784 261 228r0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v0
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v0
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwd verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v0
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwd verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v0
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwd verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v0
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kock verkoper Lanen 40 1801 266 26r0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kock verkoper Lanen 40 1801 266 26r0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kok koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippersgezelschap 1801 266 30r0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kok koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippersgezelschap 1801 266 30r0
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijster verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v0
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijster verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v0
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 11 1790 263 229r0
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 11 1790 263 229r0
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1781 260 83v0
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1781 260 83v0
MUNTER, MICHIEL de weduwe van wijlen Machiel Munter bewoner oostzijde Voorstraat 45 1733 248 240v0
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 3west 1647 235 266v0
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ 1622 230 294r0
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ 1622 230 294r0
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad NZ 1622 230 294r0
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat 1605 228 482r0
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat 1605 228 482r0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts koper Liemendijk 45west 1613 229 176v0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts koper Liemendijk 45west 1613 229 176v0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk 1617 230 81v0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk 1617 230 81v0
GERRITS, MAGDALENA de huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1626 231 142r0
GERRITS, MAGDALENA de huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1626 231 142r0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 33 1632 233 52r0
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 33 1632 233 52r0
GERRITS, MAGDALENA de kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 1629 232 98r0
GERRITS, MAGDALENA de kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 1629 232 98r0
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1621 230 290r0
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1621 230 290r0
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1622 230 297r0
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1622 230 297r0
TJEERDS, MAGDALENA wijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 13 1621 230 261r0
TJEERDS, MAGDALENA wijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 13 1621 230 261r0
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r0
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord 1604 228 417r0
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat 1597 228 37r0
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat 1597 228 37r0
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 66 1687 242 217v0
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 66 1687 242 217v0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r0
JANS, MAGDALENA Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 1west 1598 228 104r0
JANS, MAGDALENA Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 1west 1598 228 104r0
LOUISES, Madaleentien Lowys koper Lanen NZ 1606 228 517v0
LOUISES, Madaleentien Lowys koper Lanen NZ 1606 228 517v0
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
, MAGDALENA Maegdaleentie Doecks? verkoper Voorstraat 8 1643 235 89r0
JOOSTES, MAAIKE Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v0
JOOSTES, MAAIKE Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
WILLEMS, Maertgien Willems bruid 1605 228 445r0
WILLEMS, Maertgien Willems bruid 1605 228 445r0
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kamer onbekend 1598 228 110v0
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kamer onbekend 1598 228 110v0
JANS, Maertgyen Jansen koper Harmen Honingmanssteeg 1598 228 113v0
JANS, Maertgyen Jansen koper Harmen Honingmanssteeg 1598 228 113v0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 18 1604 228 405r0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 18 1604 228 405r0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 18 1604 228 405r0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 95r0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 95r0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 95r0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 5va0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 5va0
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 5va0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 16 1735 249 100r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 16 1735 249 100r0
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 16 1735 249 100r0
GERRITS, MARTJEN Maertie Gerrits koper Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r0
GERRITS, MARTJEN Maertie Gerrits koper Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r0
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v0
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v0
JANS, MARTJEN Maertie Jans naastligger ten noorden Voorstraat 72achter 1723 246 154r0
JANS, MARTJEN Maertie Jans naastligger ten noorden Voorstraat 72achter 1723 246 154r0
JORRITS, MARTJEN Maertie Jorrits koper Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r0
JORRITS, MARTJEN Maertie Jorrits koper Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r0
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 19 1667 239 114v0
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 19 1667 239 114v0
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 1 1734 248 282v0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 1 1734 248 282v0
SJOERDS, MARTJEN wijlen Maertie Sjoerds erflater Noorderhaven 104 1681 241 39va0
SJOERDS, MARTJEN wijlen Maertie Sjoerds erflater Noorderhaven 104 1681 241 39va0
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses verkoper Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses verkoper Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r0
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r0
THOMAS, MARTJEN Maertie Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v0
THOMAS, MARTJEN Maertie Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v0
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 6 1634 233 142v0
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 6 1634 233 142v0
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v0
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v0
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v0
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r0
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r0
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r0
GIJSBERTS, MARTJEN Maertien Gijsberts koper Rommelhaven 6 1600 228 188r0
GIJSBERTS, MARTJEN Maertien Gijsberts koper Rommelhaven 6 1600 228 188r0
BIJLAAN, MARTJEN Maertje Bijlaan koper huis Rozengracht 20 1729 247 250v0
BIJLAAN, MARTJEN Maertje Bijlaan naastligger ten oosten Rozengracht 20 1729 247 250v0
BIJLAAN, MARTJEN Maertje Bijlaan naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1729 247 250v0
BIJLAAN, MARTJEN Maertje Bijlaan koper door niaar Rozengracht 22 1726 246 276v0
BIJLAAN, MARTJEN Maertje Bijlaan koper door niaar Rozengracht 22 1726 246 276v0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huis Heiligeweg 36 1730 247 308v0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huis Heiligeweg 36 1730 247 308v0
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huis Heiligeweg 36 1730 247 308v0
BREDENBRUG, MARTJEN HENDRIKS Maertje Hendriks Bredenbrugh koper Heiligeweg 8 1743 251 23v0
BREDENBRUG, MARTJEN HENDRIKS Maertje Hendriks Bredenbrugh koper Heiligeweg 8 1743 251 23v0
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkelier geniaarde koper Hoogstraat 30 1726 246 284v0
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkelier geniaarde koper Hoogstraat 30 1726 246 284v0
JANS, MARTJEN mede verkoperse Maertje Jans huurder Voorstraat 72 1726 246 292v0
JANS, MARTJEN mede verkoperse Maertje Jans huurder Voorstraat 72 1726 246 292v0
JANS, MARTJEN Maertje Jans verkoper Voorstraat 72 1726 246 292v0
JANS, MARTJEN Maertje Jans verkoper Voorstraat 72 1726 246 292v0
BIJLAAN, MARTJEN JANS Maertje Jans Bijlaen verwandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v0
BIJLAAN, MARTJEN JANS Maertje Jans Bijlaen verwandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v0
BIJLAAN, MARTJEN JANS Maertje Jans Bijlaen aanhandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v0
BIJLAAN, MARTJEN JANS Maertje Jans Bijlaen aanhandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v0
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v0
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v0
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 20 1729 247 271v0
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 20 1729 247 271v0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot 93 1729 247 261v0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot 93 1729 247 261v0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Zoutsloot 93 1728 247 140r0
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Zoutsloot 93 1728 247 140r0
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v0
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v0
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v0
, MARTJEN Maertyen koolster naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v0
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat 1597 228 41r0
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat 1597 228 41r0
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v0
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8 1617 230 58r0
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8 1617 230 58r0
, MAAIKE Maeycke bakster naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1659 237 206v0
, MAAIKE Maeycke Cartouw koper huis Noorderhaven 44 1680 241 115r0
WOLF, MAAIKE Maeycke de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r0
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v0
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v0
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v0
GERRITS, MAAIKE Maeycke Gerryts bruid 1606 228 514v0
GERRITS, MAAIKE Maeycke Gerryts bruid 1606 228 514v0
JENTJES, MAAIKE Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg 4 1703 244 209r0
JENTJES, MAAIKE Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg 4 1703 244 209r0
JOOSTES, MAAIKE grondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1656 237 61r0
JOOSTES, MAAIKE grondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1656 237 61r0
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend 1656 237 66v0
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend 1656 237 66v0
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3 1656 237 67v0
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3 1656 237 67v0
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter]) Bildtstraat 16 1647 235 246r0
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter]) Bildtstraat 16 1647 235 246r0
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderen verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r0
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderen verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 2 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 2 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 26 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 26 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 81 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 81 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 57 1656 237 265v0
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 57 1656 237 265v0
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loon verkoper Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v0
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loon verkoper Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v0
LIEUWES, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ 1745 251 76r0
LIEUWES, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ 1745 251 76r0
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra0
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra0
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v0
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v0
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kooker verkoper Schritsen 21 1633 233 118v0
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kooker verkoper Schritsen 21 1633 233 118v0
SCHOLTENS, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r0
SCHOLTENS, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ 1623 230 352r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ 1623 230 352r0
DOEKES, MAGDALENA Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33 1632 233 52r0
DOEKES, MAGDALENA Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33 1632 233 52r0
DOEKES, MAGDALENA Magdaleentie Duckes koper Achterstraat 33 1632 233 52r0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys aanhandelaar Gardenierstraat 1615 230 5r0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend 1626 231 121v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 37 1626 231 122r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 37 1626 231 122r0
HILARIUS, MAGDALENA Magdalena Hilarius verkoper van 3/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v0
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriex verkoper onbekend 1681 241 169v0
OLIVIER, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Hofstraat ZZ 1631 233 25r0
OLIVIER, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Noorderhaven 42 1646 235 193v0
OLIVIER, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Grote Kerkstraat 19 1629 232 100v0
OLIVIER, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 3 1629 232 107v0
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r0
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reynalda verkoper Vijversteeg 2 1805 267 174r0
SYTSMA, MAGDALENA vrouw Magdalena van Sydsma koper door niaar huis Rozengracht 7west 1726 246 251r0
WOPKENS, MAGDALENA Magdalena Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r0
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r0
KORNELIS, MAGDALENA Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 166v0
KORNELIS, MAGDALENA Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 166v0
KORNELIS, MAGDALENA Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 166v0
DOEKES, MAGDALENA wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38 1666 239 37v0
DOEKES, MAGDALENA wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38 1666 239 37v0
DOEKES, MAGDALENA wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38 1666 239 37v0
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23 1632 233 42r0
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23 1632 233 42r0
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23 1632 233 42r0
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinalda koper huis en tuin Franekereind 40 de Pot van Overvloed 1798 265 106r0
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinalda koper huis en tuin Franekereind 40 de Pot van Overvloed 1798 265 106r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58 1626 231 147r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58 1626 231 147r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost 1626 231 147r0
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost 1626 231 147r0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Schritsen 21 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Schritsen 21 1624 230 381v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost 1597 228 65v0
JORIS, MAGDALENA Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost 1597 228 65v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys koper Rozengracht 23 1614 229 193r0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys koper Rozengracht 23 1614 229 193r0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter 1613 229 172r0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter 1613 229 172r0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Lanen 70 1613 229 172v0
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Lanen 70 1613 229 172v0
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 52 1622 230 298r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 52 1622 230 298r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 3 1622 230 317v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 3 1622 230 317v0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sybrens koper Noorderhaven 47 1630 232 143r0
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sybrens koper Noorderhaven 47 1630 232 143r0
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r0
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r0
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r0
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r0
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r0
WOLF, Maghelyna de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r0
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r0
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v0
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v0
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r0
AARSEN, MAGNUS de weduwe van wijlen Magnus van Aarsen naastligger ten oosten Schritsen 53 1781 260 129r0
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v0
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Schritsen 55 1786 262 147r0
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssen koper Schritsen 55 1770 257 170r0
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8 1660 238 5va0
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va0
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laen koper huis, plaats en het huisje erachter Schritsen 28 1642 235 6v0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1670 240 23v0
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter 1599 228 167r0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter 1599 228 167r0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1een_achter 1599 228 167r0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 36 1626 231 125v0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 36 1626 231 125v0
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 36 1626 231 125v0
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west 1625 231 64v0
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west 1625 231 64v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Rozengracht 17 1671 240 42v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Rozengracht 17 1671 240 42v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17 1671 240 42v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17 1671 240 42v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Voorstraat 78 1638 234 60v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Voorstraat 78 1638 234 60v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Noorderhaven 32 1629 232 110r0
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Noorderhaven 32 1629 232 110r0
, MAAIKE Maicke Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat 8 1599 228 138r0
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v0
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v0
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat 69 1612 229 75r0
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat 69 1612 229 75r0
LEENDERTS, MAAIKE Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v0
LEENDERTS, MAAIKE Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v0
LIEUWES, MAAIKE Maicke Liuwes koper Voorstraat 91 1670 240 19r0
LIEUWES, MAAIKE Maicke Liuwes koper Voorstraat 91 1670 240 19r0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SJOERDS, MAAIKE Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v0
SJOERDS, MAAIKE Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v0
STOFFELS, MAAIKE Maicke Stoffels , voor haar kinderen verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra0
STOFFELS, MAAIKE Maicke Stoffels , voor haar kinderen verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra0
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18a 1635 233 173v0
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18a 1635 233 173v0
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r0
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r0
HIDDEMA, MAAIKE Maike Hiddema naastligger ten oosten Lanen 6 1719 246 45r0
HINGST, MAAIKE sterfhuis van Maike Hingst eerdere bewoner Schritsen 61 1664 238 206r0
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r0
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r0
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r0
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1725 246 242v0
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1725 246 242v0
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1725 246 242v0
KORNELIS, MAAIKE Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r0
KORNELIS, MAAIKE Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r0
KORNELIS, MAAIKE Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r0
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3 1744 251 45r0
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3 1744 251 45r0
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Achterstraat 3 1744 251 45r0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r0
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r0
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 13 1734 248 291v0
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 13 1734 248 291v0
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 13 1734 248 291v0
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 96 1770 257 155r0
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 96 1770 257 155r0
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r0
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r0
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 238 3raa0
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 238 3raa0
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits , voor haar kinderen verkoper van 1/5 238 3raa0
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits , voor haar kinderen verkoper van 1/5 238 3raa0
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huis Vijver 9 1731 247 384v0
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huis Vijver 9 1731 247 384v0
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v0
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kok koper Lanen 40 1790 263 208v0
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kok koper Lanen 40 1790 263 208v0
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r0
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r0
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1779 259 160v0
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1779 259 160v0
LOUWS, MAAIKE Maike Louws verkoper Hondenstraat 14 1662 238 154v0
LOUWS, MAAIKE Maike Louws verkoper Hondenstraat 14 1662 238 154v0
REMMERTS, MAAIKE de weduwe van wijlen Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 41 1733 248 228r0
REMMERTS, MAAIKE de weduwe van wijlen Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 41 1733 248 228r0
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 19 1729 247 223r0
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 19 1729 247 223r0
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r0
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r0
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r0
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r0
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r0
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r0
SIEBRENS, MAAIKE wijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 65 1626 231 139r0
SIEBRENS, MAAIKE wijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 65 1626 231 139r0
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
STOFFELS, MAAIKE Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost 1636 234 19r0
STOFFELS, MAAIKE Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost 1636 234 19r0
SIEMENS, MAAIKE Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r0
SIEMENS, MAAIKE Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 8 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 10 1732 248 157v0
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11 1788 263 19v0
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11 1788 263 19v0
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11 1788 263 19v0
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11 1788 263 19v0
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r0
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r0
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ 1776 259 4r0
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ 1776 259 4r0
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r0
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r0
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 45 1613 229 182v0
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 45 1613 229 182v0
, Manne smid naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1650 236 109r0
PIETERS, wijlen Manne Pieters mr. koekbakker verkoper Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v0
PIETERS, wijlen Manne Pieters mr. koekbakker verkoper Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v0
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r0
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r0
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r0
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer bewoner Voorstraat 78 1808 268 27r0
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v0
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v0
TAMBOESER, MARCELLUS Marcelis J. Tamboezer, c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 18 1802 266 115v0
KORNELIS, MARCELLUS Marcellus Cornelis bruidegom 1603 228 341v0
KORNELIS, MARCELLUS Marcellus Cornelis bruidegom 1603 228 341v0
KORNELIS, MARCELLUS Marcellus Cornelis bruidegom 1603 228 341v0
, MARCUS de dochter van Marcus houtstapelaar naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 7 1656 237 80v0
, MARCUS Marcus houtstapelaar naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 15 1651 236 157v0
, MARCUS Marcus Nordeman naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 7 1649 236 60v0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r0
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r0
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r0
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r0
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r0
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 15 1729 247 281r0
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 15 1729 247 281r0
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 15 1729 247 281r0
HENDRIKS, MARCUS Marcus Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 27 1773 258 74v0
HENDRIKS, MARCUS Marcus Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 27 1773 258 74v0
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapper koper woning of kamer Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r0
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapper koper woning of kamer Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r0
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u. schoenlapper naastligger ten westen Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r0
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u. schoenlapper naastligger ten westen Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r0
SIEMENS, MARCUS Marcus Symens verkoper Romastraat 2 1666 239 58r0
SIEMENS, MARCUS Marcus Symens verkoper Romastraat 2 1666 239 58r0
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 24 1729 247 281v0
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 24 1729 247 281v0
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 24 1729 247 281v0
, MARGARETA een weduwe Margareta naastligger ten westen Hofstraat 9 1597 228 66r0
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker koper Zuiderstraat 14 1800 265 262r0
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker verkoper Zuiderstraat 14 1803 267 5r0
, MARGARETA Margareta van Daelen koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1616 230 15r0
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssum verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margareta Oldaans koper Spinstraat 9 1703 244 203v0
ZUIDERHOF, MARGARETA Margareta Suiderhof verkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r0
, MARGARETA Margareta Suiderhoff koper Zuiderhaven 19noord 1703 244 231v0
VALK, MARGARETA Margareta Valk verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r0
, MARGARETA Margareta van der Wolt, meerderjarige ongehuwde juffer verkoper van 1/2 Hofstraat 17west 1730 247 351v0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
, MARGARETA Margareta Hieronimi verkoper Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v0
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Lanen 28 1615 229 273r0
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Lanen 28 1615 229 273r0
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Schritsen 19 1615 229 273r0
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Schritsen 19 1615 229 273r0
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margareta Johannes Mockema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v0
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margareta Johannes Mockema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 45 1810 269 89r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Schritsen 7 1810 269 102r0
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein koper Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v0
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein koper Rinnertspijp 1 1810 269 78v0
, MARGARETA op het graf de naam van Margaretha van Lindt naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v0
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r0
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r0
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5west 1767 256 244r0
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugh verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r0
JANS, MARGARETA wijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8 1768 257 70v0
JANS, MARGARETA wijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8 1768 257 70v0
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v0
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v0
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat 1636 234 6r0
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat 1636 234 6r0
, MARGARETA Margarieta Elbring naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v0
, MARGARETA Margarieta Elbring verkoper Lanen 82 1737 249 172v0
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r0
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r0
OLDAANS, MARGARETA Margarieta Oldaen verkoper Voorstraat 62 1719 246 46r0
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margarieta Oldaens koper door niaar huis Heiligeweg 7 1724 246 207v0
OLDAANS, MARGARETA de weduwe Margarieta Oldaens naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1724 246 207v0
SYTSEMA, MARGARETA vrouw Margarieta van Sytzama verkoper Rozengracht 7west 1728 247 126v0
, MARGARETA Margarieta van Wittenstein verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra0
, MARGARETA Margarieta van Wittenstein verkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend 1683 241 70va0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av0
, MARGARETA Margarita Cocqs koper Voorstraat 38 1620 230 213v0
HUBER, MARGARETA Margarita Huber verkoper Rozengracht 21 1692 242 384r0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14 1659 237 238r0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14achter 1659 237 238r0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r0
, MARGARETA Margarita van Wittensteyn verkoper Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r0
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 18 1803 266 303r0
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
PIETERS, MARGARETA Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter 1685 242 80v0
PIETERS, MARGARETA Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter 1685 242 80v0
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r0
DROOG, MARGARETA Margrieta Droog naastligger ten noorden Lanen 9west 1597 228 27v0
SURINGAR, MARGARETA Margrieta Suirger verkoper Voorstraat 76 1703 244 211r0
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 48 1664 238 241v0
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 48 1664 238 241v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
HARMENS, MARIA nu Mari Harmens bewoner Grote Kerkstraat 11drie_achter 1639 234 89r0
HARMENS, MARIA nu Mari Harmens bewoner Grote Kerkstraat 11drie_achter 1639 234 89r0
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat 19 1620 230 245r0
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat 19 1620 230 245r0
, MARIA Maria Elisabeth koper Zuiderhaven 24 1795 264 268v0
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde juffer verkoper Voorstraat 6 1788 263 21r0
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort koper huis Voorstraat 6 1778 259 98r0
BERG, MARIA Maria van der Bergh koper huis met een hof daarachter Zuiderhaven 36m 1709 245 99v0
BISSCHOP, MARIA Maria Bisschop koper Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v0
BLAUW, MARIA Maria de Blauw verkoper Brouwersstraat 9 1722 246 149v0
BLAUW, MARIA Maria de Blauw verkoper Noorderhaven 77 1724 246 194r0
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauw aanhandelaar Brouwersstraat 9 1703 244 220v0
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauw verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v0
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 14-00-00 gg uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v0
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v0
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 5-00-00 gg uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v0
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v0
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 5-00-00 gg uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Vijver 5 het Vergulde Hart 1627 231 161v0
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper Vijver 5 1627 231 161v0
BOEF, MARIA vrouw Maria Boef koper Voorstraat 14 1753 253 97v0
BOEF, MARIA Maria Boef verkoper Voorstraat 14 1759 254 219r0
BONKAMP, MARIA Maria Boncamp verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
BOERMAN, MARIA Maria Burman koper huis en logemant Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1785 261 286r0
BOERMAN, MARIA Maria Burman verkoper Voorstraat 27 1797 265 12v0
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r0
, MARIA juffrouw Maria Codercq koper huis en tuin Voorstraat 24 1773 258 89v0
, MARIA juffrouw Maria Codercq huurder (p.j.) Voorstraat 24 1773 258 89v0
KRAP, MARIA Maria Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r0
, MARIA Maria Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r0
, MARIA wijlen Maria Elida Elffring erflater Bildtstraat 19 1810 268 351r0
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfring koper Bildtstraat 19 1780 259 236v0
, MARIA Maria Johanna Felon koper Voorstraat 51 1802 266 110v0
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
FONTEIN, MARIA Maria Fontein geniaarde koper Hondenstraat 4 1726 246 260r0
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc. naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verwandelaar Hondenstraat 4 1725 246 243r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn aanhandelaar pakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 cg Zuiderhaven 69 1725 246 243r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
GREIDANUS, MARIA wijlen mej. Maria Greidanus erflater Rozengracht 4 1809 268 277r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus koper Rozengracht 4 1769 257 106r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus koper Nieuweburen 5 1780 259 281r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten oosten Nieuweburen 5 1780 259 281r0
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten noorden Nieuweburen 5 1780 259 281r0
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haasken koper Voorstraat 27 1803 266 298r0
HAASKEN, MARIA Maria Haasken verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r0
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstra verkoper Weeshuisstraat 1693 243 40r0
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstra protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r0
HEERMA, MARIA Maria van Heerma verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r0
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius koper huis en tuin Voorstraat 26 1807 267 341v0
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius naastligger ten westen Voorstraat 26 1807 267 341v0
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochter verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v0
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius verkoper Voorstraat 24 1807 267 346r0
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v0
HEREMIET, MARIA Maria Heremyt verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r0
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburg koper Hoogstraat 51 1810 269 42v0
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburg koper Hoogstraat 53 1810 269 42v0
JOOSTEN, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v0
KERSTMEYER, MARIA Maria Catharina Kerstmeyer koper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r0
KLEIN, MARIA Maria Eva Klein verkoper Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v0
KLEIN, MARIA Maria Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 4 1800 265 218v0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1796 264 308r0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1810 269 2r0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1798 265 106r0
LEX, MARIA Maria Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1755 253 225v0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1808 268 145r0
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsma verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v0
, MARIA Maria Nobelet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1771 257 242v0
, MARIA als bewoner Maria Nobelet naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1771 257 245v0
NOBLET, MARIA de erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1781 260 136v0
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflater verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r0
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboom koper Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r0
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Pierson koper Zuiderhaven 55 1754 253 183r0
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Pierson verkoper Zuiderhaven 55 1758 254 154v0
PICCARD, MARIA Maria Pikkert koper Brouwersstraat 14 1775 258 215r0
POPTA, MARIA Maria Popta verkoper Voorstraat 29 1644 235 141r0
, MARIA Maria Pots verkoper Lombardstraat 2 1683 241 266r0
REEN, MARIA Maria Reen verkoper Wasbleek 1668 239 171v0
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat 29 1661 238 82r0
REEN, Maria Rheen verkoper Moriaanstraat 3 1661 238 82r0
REEN, Maria Rheen verkoper Schritsen 9 1661 238 82r0
REEN, Maria Rheen verkoper onbekend NZ 1661 238 82r0
REEN, MARIA Maria van Rheen koper Rozengracht 38 1662 238 127v0
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 76v0
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Zoutsloot 53 1661 238 77r0
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Zoutsloot 53tuin 1661 238 77r0
REEN, Maria Rheen verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 79r0
REEN, Maria Rheen verkoper Achterstraat 1661 238 80r0
REEN, Maria Rheen verkoper Fabrieksstraat 24 1661 238 80v0
ROSENDAL, MARIA Maria Elysabeth Rosendaal verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r0
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s. verkoper Schritsen 14 1721 246 125v0
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v0
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r0
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r0
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Hondenstraat 14 1800 265 270r0
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Hondenstraat 12 1800 265 270r0
SPANNENBURG, MARIA Maria Spannenburg koper huis en kelder Hofstraat 5 1794 264 223r0
STAVAST, MARIA Maria Stavast verkoper Lanen 5 1700 244 348r0
SURINGAR, MARIA Maria Suringar verkoper Zoutsloot 119 1700 244 65v0
ZWAAL, MARIA Maria Swaal verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r0
SWILDA, MARIA Maria Swilda koper Achterstraat 33 1658 237 172av0
SWILDA, MARIA Maria Swilda verkoper Voorstraat 35 1685 242 85v0
SWILDA, MARIA Maria Swilda verkoper Liemendijk NZ 1685 242 86v0
SWILDA, MARIA Maria Swylda koper Voorstraat 35 1660 238 63v0
SYBEMA, MARIA wijlen Maria Sybema erflater Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r0
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r0
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r0
TOUSSAINT, MARIA Maria Toussaint verkoper van 1/18 Voorstraat 57een_achter 1804 267 30v0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Molenpad 8 1791 263 369r0
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar0
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r0
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v0
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v0
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v0
, MARIA Maria Zaad verkoper Hoogstraat 30 1810 269 64v0
ZEEMAN, MARIA Maria Zeeman verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v0
, MARIA Maria van Zijll koper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v0
SURINGAR, MARIA Maria Zuiringar verkoper Kleine Kerkstraat 14 1729 247 282v0
SURINGAR, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r0
SURINGAR, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r0
SURINGAR, MARIA Maria Zuringar verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r0
SURINGAR, MARIA vrouw Maria Zuyringar koper door niaar huis Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v0
, MARIA Maria Zuyringer koper door niaar ratione sanguinis Kleine Kerkstraat 14 1729 247 230r0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v0
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremyt verkoper Brouwersstraat 4 1744 251 48v0
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremyt verkoper Brouwersstraat 4 1744 251 48v0
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 18 1621 230 282r0
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 18 1621 230 282r0
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat 8 1630 232 147r0
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat 8 1630 232 147r0
JANS, MARIA Maria Jans Elwrik verkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
JANS, MARIA Maria Jans Elwrik verkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r0
JANS, MARIA Maria Jansen koper Rommelhaven 18 1805 267 177r0
JANS, MARIA Maria Jansen koper Rommelhaven 18 1805 267 177r0
JOOSTES, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v0
JOOSTES, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v0
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 41 1787 262 157r0
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 41 1787 262 157r0
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Noordijs 10 1789 263 123r0
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Noordijs 10 1789 263 123r0
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1602 228 328r0
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1602 228 328r0
SIEBRENS, MARIA Maria Sibrants koper Noorderhaven 60 1612 229 121v0
SIEBRENS, MARIA Maria Sibrants koper Noorderhaven 60 1612 229 121v0
SIEBRENS, MARIA Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 60 1615 229 274v0
SIEBRENS, MARIA Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 60 1615 229 274v0
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 8 1743 250 302v0
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 8 1743 250 302v0
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6 1684 242 59r0
TJEERDS, MARIA Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven 63 1614 229 217v0
TJEERDS, MARIA Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven 63 1614 229 217v0
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breed koper Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breed koper Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14 1597 228 46v0
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14 1597 228 46v0
ABES, MARIA wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r0
ABES, MARIA wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r0
ABES, MARIA wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v0
KEIZER, MARIA Marietje Keyser verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
VOS, MARIA Marijcke Vos koper Sint Jacobstraat 14 1655 237 42v0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1 1666 239 44r0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1 1666 239 44r0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1 1666 239 44r0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper Voorstraat 83 1674 240 138v0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper Voorstraat 83 1674 240 138v0
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper Voorstraat 83 1674 240 138v0
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4 1666 239 47v0
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4 1666 239 47v0
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4 1666 239 47v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven 30 1659 237 187v0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven 30 1659 237 187v0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r0
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r0
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 81 1616 230 30v0
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 81 1616 230 30v0
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop koper Anjelierstraat 16 1796 264 345r0
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop geniaarde koper Romastraat 27 1796 264 351v0
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop koper Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r0
BRUG, MARIA Marijke van der Brug verkoper Droogstraat 21 1729 247 288v0
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstra koper Zoutsloot 18 1808 268 88r0
FONTEIN, MARIA Marijke Fontein koper Rapenburg 16 1701 244 117v0
KALF, MARIA Marijke Kalff eigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Rommelhaven ZZ 1735 249 101r0
KALF, MARIA Marijke Kalff naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1735 249 101r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1781 260 123v0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1783 261 68v0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Weverstraat 7 1791 263 360r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten westen Vianen 4 1784 261 254r0
LEX, MARIA Marijke Lex koper Romastraat 25achter 1762 255 162r0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten westen Franekereind 38 1793 264 87r0
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Franekereind 38 1793 264 87r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 2 1785 261 306r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 2 1787 262 228r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1782 260 252r0
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1784 261 165r0
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Loo verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r0
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r0
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r0
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r0
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 87 1747 251 168r0
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v0
SYBEMA, MARIA Marijke Sibema verkoper Noorderhaven 74 1664 238 226r0
SPRIK, MARIA Marijke Sprik, innocent verkoper Gardenierstraat 13 1767 257 7r0
TABES, MARIA Marijke Tabes koper door niaar Rommelhaven 22 1753 253 44v0
TABES, MARIA wijlen Marijke Tabes erflater Rommelhaven 22 1763 256 14r0
THEKEN, MARIA Marijke van Theeken huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v0
VOET, MARIA Marijke Voets koemelker koper Heiligeweg 38 1807 267 327v0
VOET, MARIA Marijke Voets koper Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg 13 1739 250 9v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg 13 1739 250 9v0
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg 13 1739 250 9v0
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r0
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r0
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 22 1730 247 298v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 22 1730 247 298v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 22 1730 247 298v0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v0
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 19 1785 261 294v0
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 19 1785 261 294v0
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 19 1785 261 294v0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47 1797 265 28v0
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47 1797 265 28v0
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47 1797 265 28v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
BLOK, MARIA KLASES de erfgenamen van wijlen Marijke Clases Blok naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v0
BLOK, MARIA KLASES de erfgenamen van wijlen Marijke Clases Blok naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v0
BLOK, MARIA KLASES de erfgenamen van wijlen Marijke Clases Blok naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter 1766 256 186v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter 1766 256 186v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter 1766 256 186v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 79 1766 256 189r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 79 1766 256 189r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 79 1766 256 189r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1766 256 194r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1766 256 194r0
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1766 256 194r0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v0
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v0
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v0
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v0
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v0
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v0
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v0
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r0
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Romastraat 25achter 1778 259 129v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Romastraat 25achter 1778 259 129v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Romastraat 25achter 1778 259 129v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter 1786 262 114r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter 1786 262 114r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 25achter 1786 262 114r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 1 1763 255 207v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 1 1763 255 207v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 1 1763 255 207v0
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 19 1752 253 271r0
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 19 1752 253 271r0
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 19 1752 253 271r0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v0
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v0
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Hofstraat 41 1802 266 91v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Hofstraat 41 1802 266 91v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Hofstraat 41 1802 266 91v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 41 1807 267 308v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 41 1807 267 308v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 41 1807 267 308v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkast Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkast Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkast Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.) Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.) Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.) Weverstraat 6 1801 266 29r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Vismarkt 4 1758 254 145v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Vismarkt 4 1758 254 145v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Vismarkt 4 1758 254 145v0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 6 1802 266 135r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 6 1802 266 135r0
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 6 1802 266 135r0
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v0
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v0
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v0
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v0
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r0
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r0
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v0
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 19 1728 247 106v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 19 1728 247 106v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven 36o 1729 247 291v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven 36o 1729 247 291v0
GERRITS, MARIA wijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v0
GERRITS, MARIA wijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man) Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man) Zuiderhaven 36o 1743 251 24v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 3west 1727 246 306v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 3west 1727 246 306v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerryts huurder (p.w.) Achterstraat NZ 1766 256 217r0
GERRITS, MARIA Marijke Gerryts huurder (p.w.) Achterstraat NZ 1766 256 217r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter 1766 256 186v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77twee_achter 1766 256 186v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 79 1766 256 189r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 79 1766 256 189r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1766 256 194r0
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 6 1766 256 194r0
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v0
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v0
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v0
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v0
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskam koper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r0
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskam koper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r0
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskam verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r0
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskam verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Lanen 83oost 1751 252 114r0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Lanen 83oost 1751 252 114r0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Hofstraat 41 1807 267 308v0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Hofstraat 41 1807 267 308v0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens verkoper Lanen 83oost 1770 257 147v0
HARMENS, MARIA Marijke Harmens verkoper Lanen 83oost 1770 257 147v0
HERES, MARIA minderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4 1761 255 72v0
HERES, MARIA minderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4 1761 255 72v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Hofstraat 29achter 1756 254 24v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Hofstraat 29achter 1756 254 24v0
HENDRIKS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Hofstraat 29achter 1756 254 24v0
HENDRIKS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Hofstraat 29achter 1756 254 24v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 16 1793 264 159r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 16 1793 264 159r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 18 1793 264 159r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 18 1793 264 159r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Weverstraat 3 1768 257 73r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Weverstraat 3 1768 257 73r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 4 1736 249 141r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 4 1736 249 141r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Hoogstraat 28 1769 257 113v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Hoogstraat 28 1769 257 113v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19 1804 267 82r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19 1804 267 82r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 3 1786 262 143v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 3 1786 262 143v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 28 1756 254 15r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 28 1756 254 15r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiters koper Lanen 64 1782 260 253r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiters koper Lanen 64 1782 260 253r0
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voet verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r0
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voet verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Kerkpad 28 1753 253 69v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Kerkpad 28 1753 253 69v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost 1729 247 275v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost 1729 247 275v0
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter 1752 252 194r0
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter 1752 252 194r0
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 21 1746 251 160r0
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 21 1746 251 160r0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west 1754 253 191v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west 1754 253 191v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderen verkoper Zoutsloot 18 1745 251 68v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderen verkoper Zoutsloot 18 1745 251 68v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1754 253 134v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1754 253 134v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 2 1754 253 134v0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 2 1754 253 134v0
HUIGS, MARIA het pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 83 1753 253 118r0
HUIGS, MARIA het pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 83 1753 253 118r0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 83 1753 253 118r0
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 83 1753 253 118r0
, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Huygens naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v0
JAKOBS, MARIA Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56west 1803 266 283r0
JAKOBS, MARIA Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56west 1803 266 283r0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 16 1723 246 175v0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 16 1723 246 175v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 24 1732 248 153r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 24 1732 248 153r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 4 1789 263 165r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 4 1789 263 165r0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1737 249 199v0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1737 249 199v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Franekereind 36 1778 259 102r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Franekereind 36 1778 259 102r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper huis Brouwersstraat 4 1759 254 186v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper huis Brouwersstraat 4 1759 254 186v0
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Heiligeweg 24 1752 252 195r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Heiligeweg 24 1752 252 195r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Lanen 33 1750 252 90r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Lanen 33 1750 252 90r0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Brouwersstraat 2 1803 266 304v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Brouwersstraat 2 1803 266 304v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Spekmarkt 2 1795 264 274v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Spekmarkt 2 1795 264 274v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vissersstraat 1 1723 246 183r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vissersstraat 1 1723 246 183r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 35 1785 261 276r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 35 1785 261 276r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 24 1730 247 314r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 24 1730 247 314r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
JANS, MARIA wijlen Marijke Jans verkoper Vissersstraat 1 1746 251 151r0
JANS, MARIA wijlen Marijke Jans verkoper Vissersstraat 1 1746 251 151r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/2 Bargebuurt 1 1789 263 151r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/2 Bargebuurt 1 1789 263 151r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1789 263 154r0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1789 263 154r0
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 22 1753 253 86r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 15 1773 258 80r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 15 1773 258 80r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 74 1778 259 145v0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 74 1778 259 145v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 74 1752 252 183r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 74 1752 252 183r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen 22 1727 247 24v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen 22 1727 247 24v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ 1732 248 118v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ 1732 248 118v0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 62 1810 268 348r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 62 1810 268 348r0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1810 268 348r0
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1810 268 348r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Spekmarkt 2 1786 262 82r0
JANS, MARIA Marijke Jans koper Spekmarkt 2 1786 262 82r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r0
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r0
JANS, MARIA Marijke Jans Holmant verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
JANS, MARIA Marijke Jans Holmant verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Voorstraat 74 1757 254 106v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Voorstraat 74 1757 254 106v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex verkoper Romastraat 25achter 1778 259 129v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex verkoper Romastraat 25achter 1778 259 129v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdraagster verkoper Schritsen 53 1781 260 129r0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdraagster verkoper Schritsen 53 1781 260 129r0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex koper Heiligeweg 24 1743 251 9v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex koper Heiligeweg 24 1743 251 9v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Schritsen 53 1768 257 44v0
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Schritsen 53 1768 257 44v0
LEX, JANS Marijke Jans Lex geniaarde koper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v0
LEX, JANS Marijke Jans Lex geniaarde koper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v0
LEIENAAR, MARIA JANS wijlen Marijke Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot 54 1806 267 238r0
LEIENAAR, MARIA JANS wijlen Marijke Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot 54 1806 267 238r0
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaar koper Zoutsloot 54 1796 264 343v0
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaar koper Zoutsloot 54 1796 264 343v0
JANS, MARIA Marijke Jansen koper Zoutsloot 90 1727 247 6v0
JANS, MARIA Marijke Jansen koper Zoutsloot 90 1727 247 6v0
JANS, MARIA Marijke Janz koper Droogstraat 18 1755 253 221r0
JANS, MARIA Marijke Janz koper Droogstraat 18 1755 253 221r0
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 16 1692 242 374r0
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 16 1692 242 374r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Schritsen 17 1789 263 102r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Schritsen 17 1789 263 102r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Heiligeweg 58 1776 259 1r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Heiligeweg 58 1776 259 1r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannes Mockema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v0
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannes Mockema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v0
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockama koper Zoutsloot 7 1734 248 288v0
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockama koper Zoutsloot 7 1734 248 288v0
IJSKAMP, MARIA JURJENS Marijke Jurjens Iskamp koper Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r0
IJSKAMP, MARIA JURJENS Marijke Jurjens Iskamp koper Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat 20west 1723 246 155v0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat 20west 1723 246 155v0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq koper Lanen 82 1737 249 172v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq koper Lanen 82 1737 249 172v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok koper Rozengracht 18achter 1744 251 30v0
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok koper Rozengracht 18achter 1744 251 30v0
LOURENS, MARIA Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r0
LOURENS, MARIA Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r0
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Ruyl koper Voorstraat 101 1781 260 70v0
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Ruyl koper Voorstraat 101 1781 260 70v0
LOUWS, MARIA Marijke Louws verkoper Voorstraat 101 1787 262 215r0
LOUWS, MARIA Marijke Louws verkoper Voorstraat 101 1787 262 215r0
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r0
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r0
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66 1783 261 33r0
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66 1783 261 33r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels koper Schritsen 66 1770 257 163r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels koper Schritsen 66 1770 257 163r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels huurder Schritsen 66 1770 257 163r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels huurder Schritsen 66 1770 257 163r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22 1763 256 14r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22 1763 256 14r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r0
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r0
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33 1783 261 85r0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33 1783 261 85r0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zuiderhaven 13 1780 259 250r0
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zuiderhaven 13 1780 259 250r0
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients Roorda verkoper Rommelhaven 20 1786 262 309r0
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients Roorda verkoper Rommelhaven 20 1786 262 309r0
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 30oost 1752 252 196r0
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 30oost 1752 252 196r0
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r0
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r0
SIETSES, MARIA Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
SIETSES, MARIA Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r0
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r0
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosema koper Voorstraat 46 1765 256 140v0
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosema koper Voorstraat 46 1765 256 140v0
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosma verkoper Voorstraat 46 1784 261 148r0
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosma verkoper Voorstraat 46 1784 261 148r0
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v0
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 61 1755 253 239v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 61 1755 253 239v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 25 1740 250 110r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 25 1740 250 110r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Hofstraat 28 1763 255 226r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Hofstraat 28 1763 255 226r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11 1739 250 21v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11 1739 250 21v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 34 1739 250 75v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 34 1739 250 75v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 36 1739 250 75v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 36 1739 250 75v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 3 1754 253 138r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 3 1754 253 138r0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 2 1741 250 171v0
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 2 1741 250 171v0
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 6 1802 266 55v0
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 6 1802 266 55v0
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v0
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v0
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v0
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v0
MARINUS, Marijn Marijens koper huis Kerkpoortstraat 1597 228 50r0
MARINUS, Marijn Marijens koper huis Kerkpoortstraat 1597 228 50r0
, Marijn Marijns naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1605 228 439v0
, Marijn Marijns verkoper Lanen 72 1597 228 71v0
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 160r0
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat 1599 228 163v0
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1611 229 3r0
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1611 229 3r0
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1611 229 3r0
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 17 1611 229 15r0
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 17 1611 229 15r0
BLOEM, MARIA hospita in de Pauw Marike Bloem huurder (p.j.) Hondenstraat 4 1725 246 243r0
BLOEM, MARIA Marike Bloem hospita in de Pauw huurder (p.j.) Hondenstraat 4 1726 246 260r0
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v0
FONTEIN, MARIA Marike Fontein koper Lanen 17achter 1705 244 299r0
HARKEROTH, MARIA Marike Harkenroth huurder (p.j.) Schritsen 49 1796 264 318v0
SPANNENBURG, MARIA Marike Spannenburg verkoper Hofstraat 5 1796 264 349r0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33 1668 239 21va0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33 1668 239 21va0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33 1668 239 21va0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21 1668 239 21va0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21 1668 239 21va0
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21 1668 239 21va0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v0
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v0
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v0
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 17 1709 245 77r0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 17 1709 245 77r0
GIJSBERTS, MARIA Marike Gijsberts koper Vijverstraat 11 1695 243 152r0
GIJSBERTS, MARIA Marike Gijsberts koper Vijverstraat 11 1695 243 152r0
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
HENDRIKS, MARIA Marike Hendriks koper Hofstraat 29achter 1750 252 63v0
HENDRIKS, MARIA Marike Hendriks koper Hofstraat 29achter 1750 252 63v0
HUIGS, MARIA Marike Huigens verkoper Lanen 23achter 1708 245 43r0
HUIGS, MARIA Marike Huigens verkoper Lanen 23achter 1708 245 43r0
JAKOBS, MARIA Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v0
JAKOBS, MARIA Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v0
JANS, MARIA Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 23 1738 249 357r0
JANS, MARIA Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 23 1738 249 357r0
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 20 1710 245 109v0
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 20 1710 245 109v0
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
JANS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper Zoutsloot 106noord 1712 245 178r0
JANS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper Zoutsloot 106noord 1712 245 178r0
JANS, MARIA Marike Jans koper huis