Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BLOK, M. M. Blok, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
BLOK, M. M. Blok, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
BOS, M. de weduwe van M. Bos naastligger ten oosten Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, M. M. Houttuin naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
IDSINGA, M. M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Rapenburg 4 1705 244 271r
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Spinstraat NZ 1705 244 280v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinga naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1781 260 8r
NAUTA, M. M. Nauta verkoper Zoutsloot 71 1777 259 63r
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nauta strandmeester verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
NAUTA, M. de weduwe van M. Nauta strandmeester naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
, M. M. D. van Otterlo bankier verkoper q.q. Hoogstraat 27 1794 264 220r
OUDENDAG, M. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel M. Oudendag naastligger Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
OUDENDAG, M. M. Oudendag naastligger ten zuiden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
TOUSSAINT, M. dr. M. Toussaint verkoper q.q. Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
TOUSSAINT, M. M. Toussaint commies bewoner Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1786 262 136r
FINK, M. burgemeester M. Vink verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. oud burgemeester M. Vink verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Hofstraat 19oost 1803 266 188v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1803 266 210v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1803 266 275r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1804 267 56r
, M. M. van Wetzen naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, M. M. van Wetzen naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
HILLEBRANDS, M. burgemeester M. Hillebrants koper provisioneel huis Noorderhaven 75 1682 241 60ra
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u. huurder Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
HAAS, MAAIKE Maaike de Haas koper Rozengracht 5 1778 259 146v
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haas verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS wijlen Maaike Folkerts de Haas erflater Schritsen 5oost 1810 269 102r
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs verkoper Lanen 70 1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE wijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 57 1805 267 119v
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Doncker geniaarde koper Noorderhaven 95 1724 246 203v
WIEBES, MAAIKE Maaike Wybes koper Lanen 72 1806 267 216v
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1782 260 307v
HENDRIKS, MARTEN de curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks , c.u. verkoper Zuiderhaven 49 1628 232 33v
OKKES, MARTEN vroedsman Maarten Ockes koper pakhuis Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u. koper kamer Herenwaltje 1650 236 108r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Herenwaltje 1650 236 108r
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1603 228 362r
, MARTJEN Maartie koper Zoutsloot 84tuin 1698 243 347r
, MARTJEN Maartie Bilaan koper Voorstraat 66 1713 245 188r
KUIPERS, MARTJEN Maartie Kuipers verkoper Voorstraat 76 1780 259 286av
NAUTA, MARTJEN Maartie Nauta verkoper Noorderhaven 70 1777 259 42v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 32 1712 245 185v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Hoogstraat 11 1714 245 204r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis , c.u. verkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
KORNELIS, MARTJEN de kamer van Maartie Cornelis naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1715 245 238r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Rommelhaven 20 1715 245 238r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 4 1751 252 111r
DIRKS, MARTJEN wijlen Maartie Dirks erflater Noordermolen 1 1738 249 265r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper door niaar Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 1 1752 252 228r
JANS, MARTJEN Maartie Jans koper Brouwersstraat 25 1702 244 148v
JOHANNES, MARTJEN Maartie Joannes verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wijlen Maartie Kornelis Wijngaarden erflater Heiligeweg 66 1737 249 169r
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons koper Hofstraat 21oost 1776 259 2v
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ 1676 240 218v
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huis onbekend 1673 240 128r
BIKKER, MARTJEN Maartje Bikker verkoper Noorderhaven 62 1780 259 269v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper van 1/3 Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstra bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper Voorstraat 2 1800 265 246r
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta verkoper Zuiderhaven 49 1774 258 192v
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta koper huis en tuin Noorderhaven 53 1784 261 258r
RIJPMA, MARTJEN juffrouw Maartje Rypema verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema koper Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema verkoper Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra verkoper Franekereind 36 1709 245 78v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondig verkoper van 1/8 Lanen 79 1767 257 20v
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smith verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Werfpad ZZ 1763 256 8r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks Breedenbrug verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s. huurder Achterstraat 31 1770 257 150v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost 1802 266 109r
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43 1783 261 75r
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks verkoper Hoogstraat 6 1745 251 67v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend 1598 228 76v
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk 1661 238 79v
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Kerkpad 1 1786 262 113r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Voorstraat 53 1787 262 207r
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes koper Zoutsloot 56 1735 249 60v
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 60 1789 263 128v
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes koper Noorderhaven 38 1784 261 228r
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwd verkoper Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kock verkoper Lanen 40 1801 266 26r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kok koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippersgezelschap 1801 266 30r
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijster verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
WOPKES, MAAIKE Maayke Wopkes verkoper Achterstraat 11 1790 263 229r
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.) Romastraat 29 1781 260 83v
MUNTER, MICHIEL de weduwe van Machiel Munter bewoner oostzijde Voorstraat 45 1733 248 240v
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 5west 1647 235 266v
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen onbekend NZ 1622 230 294r
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat 1605 228 482r
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av
GERRITS, MAGDALENA wijlen Machtel Gerrits verkoper Liemendijk 1632 233 72av
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts koper Noorderhaven 1613 229 176v
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten westen Liemendijk 1617 230 81v
GERRITS, MAGDALENA de huisplaats van Machtel Gerryts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1626 231 142r
GERRITS, MAGDALENA de kamer van Machtel Gerryts naastligger ten oosten Achterstraat 1629 232 98r
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts naastligger ten oosten Liemendijk 1632 233 52r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend 1621 230 290r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend 1622 230 297r
TJEERDS, MAGDALENA wijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 13 1621 230 261r
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat 1597 228 37r
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 66 1687 242 217v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, MAGDALENA Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 1 1598 228 104r
LOUISES, Madaleentien Lowys koper Lanen NZ 1606 228 517v
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, MAGDALENA Maegdaleentie Doecks? verkoper Voorstraat 8 1643 235 89r
JOOSTES, MAAIKE Maeicke Joostes verkoper Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
WILLEMS, Maertgien Willems bruid 1605 228 445r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kamer onbekend 1598 228 110v
JANS, Maertgyen Jansen koper Harmen Honingmanssteeg 1598 228 113v
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 18 1604 228 405r
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 95r
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42 1685 242 5va
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
GERRITS, MARTJEN Maertie Gerrits koper Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v
JANS, MARTJEN Maertie Jans naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
JORRITS, MARTJEN Maertie Jorrits koper Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 19 1667 239 114v
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 1 1734 248 282v
SJOERDS, MARTJEN wijlen Maertie Sjoerds erflater Noorderhaven 104 1681 241 39va
TJITSES, MARTJEN Maertie Tiesses verkoper Zuiderplein 3 1658 237 146r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen koper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
THOMAS, MARTJEN Maertie Tomas verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 6 1634 233 142v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r
GIJSBERTS, MARTJEN Maertien Gijsberts koper Rommelhaven 6 1600 228 188r
, MARTJEN Maertje Bijlaan koper door niaar Rozengracht 22 1726 246 276v
, MARTJEN Maertje Bijlaan koper door niaar Rozengracht 22 1726 246 276v
, MARTJEN Maertje Bijlaan koper huis Rozengracht 20 1729 247 250v
, MARTJEN Maertje Bijlaan naastligger ten oosten Rozengracht 20 1729 247 250v
, MARTJEN Maertje Bijlaan naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1729 247 250v
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huis Heiligeweg 36 1730 247 308v
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
HENDRIKS, MARTJEN Maertje Hendriks Bredenbrugh koper Heiligeweg 8 1743 251 23v
JANS, MARTJEN Maertje Jans winkelier geniaarde koper Hoogstraat 30 1726 246 284v
JANS, MARTJEN mede verkoperse Maertje Jans huurder Voorstraat 72 1726 246 292v
JANS, MARTJEN Maertje Jans verkoper Voorstraat 72 1726 246 292v
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaen verwandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaen aanhandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot 93 1729 247 261v
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Karremanstraat 13 1728 247 140r
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
TIEDES, MARTJEN Maertje Tiedes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
, MARTJEN Maertyen koolster naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat 1597 228 41r
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8 1617 230 58r
, MAAIKE Maeycke bakster naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1659 237 206v
, MAAIKE Maeycke Cartouw koper huis Noorderhaven 44 1680 241 115r
WOLF, MAAIKE Maeycke de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
GERRITS, MAAIKE Maeycke Gerryts bruid 1606 228 514v
JENTJES, MAAIKE Maeycke Jintjes koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1703 244 209r
JOOSTES, MAAIKE grondpacht uit het huis van Maeycke Joostes eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1656 237 61r
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend 1656 237 66v
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3 1656 237 67v
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter]) Bildtstraat 16 1647 235 246r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderen verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 2 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Brouwersstraat 28 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Lanen 83 1656 237 265v
WARNERS, MAAIKE wijlen Maeycke Warners erflater Zuiderhaven 57 1656 237 265v
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loon verkoper Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
LIEUWES, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kooker verkoper Schritsen 21 1633 233 118v
, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtes verkoper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ 1623 230 352r
DOEKES, MAGDALENA Magdaleentie Duckes koper Liemendijk 1632 233 52r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys koper Gardenierstraat 1615 230 5r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 37 1626 231 122r
HILARIUS, MAGDALENA Magdalena Hilarius verkoper van 3/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KOKER, MAGDALENA Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriex verkoper onbekend 1681 241 169v
, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Hofstraat ZZ 1631 233 25r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reynalda verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1805 267 174r
SYTSMA, MAGDALENA vrouw Magdalena van Sydsma koper door niaar huis Rozengracht 7west 1726 246 251r
WOPKENS, MAGDALENA Magdalena Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r
KORNELIS, MAGDALENA Magdalena Cornelis verkoper Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
DOEKES, MAGDALENA wijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38 1666 239 37v
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23 1632 233 42r
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinalda koper huis en tuin Franekereind 40 de Pot van Overvloed 1798 265 106r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Koker verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Schritsen 21 1624 230 381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost 1597 228 65v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Rozengracht 6 1612 229 100v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys koper Rozengracht 23 1614 229 193r
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Schritsen 55achter 1613 229 172r
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Lovys koper Lanen 70 1613 229 172v
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
, MAGDALENA Magdalena Oilviers koper Grote Kerkstraat 19 1629 232 100v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Noorderhaven 42 1646 235 193v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 3 1629 232 107v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 52 1622 230 298r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 5 1622 230 317v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sybrens koper Noorderhaven NZ 1630 232 143r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
WOLF, Maghelyna de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v
AARSEN, MAGNUS de weduwe van Magnus van Aarsen naastligger ten oosten Schritsen 53 1781 260 129r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Schritsen 55 1786 262 147r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssen koper Schritsen 55 1770 257 170r
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8 1660 238 5va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laen koper huis, plaats en het huisje erachter Schritsen 28 1642 235 6v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 167r
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Lanen 36 1626 231 125v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Schritsen 27 1626 231 125v
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west 1625 231 64v
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Schritsen 50achter 1627 232 22v
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans]) Noorderhaven 32 1629 232 110r
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Voorstraat 78 1638 234 60v
JANS, MAAIKE Maicke Jans koper Rozengracht 17 1671 240 42v
JANS, MAAIKE Maicke Jans naastligger ten oosten Rozengracht 17 1671 240 42v
, MAAIKE Maicke Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat 1599 228 138r
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
LEENDERTS, MAAIKE Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
LIEUWES, MAAIKE Maicke Liuwes koper Voorstraat 91 1670 240 19r
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SJOERDS, MAAIKE Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
STOFFELS, MAAIKE Maicke Stoffels , voor haar kinderen verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18oost 1635 233 173v
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r
HIDDEMA, MAAIKE Maike Hiddema naastligger ten oosten Lanen 6 1719 246 45r
HINGST, MAAIKE sterfhuis van Maike Hingst eerdere bewoner Schritsen 61 1664 238 206r
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1725 246 242v
KORNELIS, MAAIKE Maike Cornelis koper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 3 1780 259 267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 13 1734 248 291v
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 96 1770 257 155r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 15 1659 238 3raa
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits , voor haar kinderen verkoper van 1/5 Lanen 40 1659 238 3raa
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huis Vijver 7 1731 247 384v
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kok koper Lanen 40 1790 263 208v
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1779 259 160v
LOUWS, MAAIKE Maike Louws verkoper Hondenstraat 14 1662 238 154v
REMMERTS, MAAIKE de weduwe van Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 41 1733 248 228r
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 19 1729 247 223r
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r
SIEBRENS, MAAIKE wijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 65 1626 231 139r
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
STOFFELS, MAAIKE Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
SIEMENS, MAAIKE Maike Symons verkoper Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes koper Achterstraat 11 1788 263 19v
WOPKES, MAAIKE Maike Wopkes huurder Achterstraat 11 1788 263 19v
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 1 1776 259 4r
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 45 1613 229 182v
, Manne smid naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
PIETERS, wijlen Manne Pieters mr. koekbakker verkoper Sint Jacobstraat 19 1717 245 304v
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r
TAMBOESER, MARCELLUS Marcelis J. Tamboezer, c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 18 1802 266 115v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer bewoner Voorstraat 78 1808 268 27r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer verkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
KORNELIS, MARCELLUS Marcellus Cornelis bruidegom 1603 228 341v
, MARCUS Marcus houtstapelaar naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 15 1651 236 157v
, MARCUS de dochter van Marcus houtstapelaar naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 3 1656 237 80v
, MARCUS Marcus Nordeman naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 60v
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 15 1729 247 281r
HENDRIKS, MARCUS Marcus Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 27 1773 258 74v
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapper koper woning of kamer Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u. schoenlapper naastligger ten westen Kerkpoortstraat 2 1697 243 264r
SIEMENS, MARCUS Marcus Symens verkoper Romastraat 2 1666 239 58r
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 24 1729 247 281v
, MARGARETA een weduwe Margareta naastligger ten westen Hofstraat 9 1597 228 66r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker koper Zuiderstraat 14 1800 265 262r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker verkoper Zuiderstraat 16 1803 267 5r
, MARGARETA Margareta van Daelen koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssum verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margareta Oldaans koper Spinstraat 9oost 1703 244 203v
ZUIDERHOF, MARGARETA Margareta Suiderhof verkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
, MARGARETA Margareta Suiderhoff koper Zuiderhaven 19noord 1703 244 231v
VALK, MARGARETA Margareta Valk verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
, MARGARETA Margareta van der Wolt, meerderjarige ongehuwde juffer verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1730 247 351v
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
, MARGARETA Margareta Hieronimi verkoper Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v
JEROENS, MARGARETA Margareta Jeronimus verkoper Lanen 28 1615 229 273r
JOHANNES, MARGARETA Margareta Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Schritsen 5oost 1810 269 102r
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein koper Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fontein koper Rinnertspijp 1 1810 269 78v
, MARGARETA op het graf de naam van Margaretha van Lindt naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 3west 1767 256 244r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugh verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
JANS, MARGARETA wijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8 1768 257 70v
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat 1636 234 6r
, MARGARETA Margarieta Elbring naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
, MARGARETA Margarieta Elbring verkoper Lanen 82 1737 249 172v
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestra verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r
, MARGARETA Margarieta Oldaen verkoper Voorstraat 62 1719 246 46r
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margarieta Oldaens koper door niaar huis Heiligeweg 7 1724 246 207v
OLDAANS, MARGARETA de weduwe Margarieta Oldaens naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1724 246 207v
SYTSEMA, MARGARETA vrouw Margarieta van Sytzama verkoper Rozengracht 7west 1728 247 126v
, MARGARETA Margarieta van Wittenstein verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
, MARGARETA Margarieta van Wittenstein verkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend 1683 241 70va
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av
, MARGARETA Margarita Cocqs koper Voorstraat 38 1620 230 213v
HUBER, MARGARETA Margarita Huber verkoper Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14 1659 237 238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14achter 1659 237 238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r
, MARGARETA Margarita van Wittensteyn verkoper Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstra verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
PIETERS, MARGARETA Margriet Pytters huurder Brouwersstraat 12noord_achter 1685 242 80v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
DROOG, MARGARETA Margrieta Droog naastligger ten noorden Lanen 9west 1597 228 27v
SURINGAR, MARGARETA Margrieta Suirger verkoper Voorstraat 76 1703 244 211r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 48 1664 238 241v
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1606 228 500v
HARMENS, MARIA nu Mari Harmens bewoner onbekend 1639 234 89r
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat NZ 1620 230 245r
, MARIA Maria Elisabeth koper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort koper huis Voorstraat 6 1778 259 98r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde juffer verkoper Voorstraat 6 1788 263 21r
BERG, MARIA Maria van der Bergh koper huis met een hof daarachter Zuiderhaven ZZ 1709 245 99v
BISSCHOP, MARIA Maria Bisschop koper Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauw aanhandelaar Brouwersstraat 9 1703 244 220v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauw verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v
BLAUW, MARIA Maria de Blauw verkoper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
BLAUW, MARIA Maria de Blauw verkoper Noorderhaven 77 1724 246 194r
BLOK, MARIA Maria de Block koper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block koper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Vijver 5 het Vergulde Hart 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper Vijver 5 1627 231 161v
BOEF, MARIA vrouw Maria Boef koper Voorstraat 14 1753 253 97v
BOEF, MARIA Maria Boef verkoper Voorstraat 14 1759 254 219r
BONKAMP, MARIA Maria Boncamp verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
BOERMAN, MARIA Maria Burman koper huis en logemant Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1785 261 286r
BOERMAN, MARIA Maria Burman verkoper Voorstraat 27 1797 265 12v
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
, MARIA juffrouw Maria Codercq koper huis en tuin Voorstraat 24 1773 258 89v
, MARIA juffrouw Maria Codercq huurder (p.j.) Voorstraat 24 1773 258 89v
KRAP, MARIA Maria Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
, MARIA Maria Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
, MARIA wijlen Maria Elida Elffring erflater Bildtstraat 19 1810 268 351r
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfring koper Bildtstraat 19 1780 259 236v
, MARIA Maria Johanna Felon koper Voorstraat 51 1802 266 110v
FONTEIN, MARIA Maria Fontein geniaarde koper Hondenstraat 4 1726 246 260r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc. naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verwandelaar Hondenstraat 4 1725 246 243r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn aanhandelaar pakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 CG Zuiderhaven 69 1725 246 243r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus koper Rozengracht 4 1769 257 106r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus koper Nieuweburen 5 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten oosten Nieuweburen 5 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanus naastligger ten noorden Nieuweburen 5 1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA wijlen mej. Maria Greidanus erflater Rozengracht 4 1809 268 277r
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haasken koper Voorstraat 27 1803 266 298r
HAASKEN, MARIA Maria Haasken verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstra protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstra verkoper Weeshuisstraat 1693 243 40r
HEERMA, MARIA Maria van Heerma verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochter verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius koper huis en tuin Voorstraat 26 1807 267 341v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius naastligger ten westen Voorstraat 26 1807 267 341v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius verkoper Voorstraat 24 1807 267 346r
HEREMIET, MARIA Maria Heremyt verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburg koper Hoogstraat 51 1810 269 42v
, MARIA Maria Margaretha van Houtenburg koper Hoogstraat 53 1810 269 42v
JOOSTEN, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
, MARIA Maria Catharina Kerstmeyer koper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KLEIN, MARIA Maria Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, MARIA Maria Eva Klein verkoper Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
LEX, MARIA Maria Lex naastligger ten oosten Schritsen 8 1755 253 225v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1796 264 308r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1798 265 106r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 4 1800 265 218v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Franekereind 40 1808 268 145r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lex naastligger ten westen Schritsen 22 1810 269 2r
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsma verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
, MARIA Maria Nobelet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1771 257 242v
, MARIA als bewoner Maria Nobelet naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1771 257 245v
NOBLET, MARIA de erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1781 260 136v
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflater verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboom koper Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Pierson koper Zuiderhaven 55 1754 253 183r
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Pierson verkoper Zuiderhaven 55 1758 254 154v
, MARIA Maria Pikkert koper Brouwersstraat 14 1775 258 215r
POPTA, MARIA Maria Popta verkoper Voorstraat 29 1644 235 141r
, MARIA Maria Pots verkoper Lombardstraat 2 1683 241 266r
REEN, MARIA Maria Reen verkoper Wasbleek 1668 239 171v
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 76v
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Zoutsloot NZ 1661 238 77r
REEN, Maria Rheen verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 79r
REEN, Maria Rheen verkoper Achterstraat 1661 238 80r
REEN, Maria Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 80v
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper Schritsen 7 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper onbekend NZ 1661 238 82r
REEN, MARIA Maria van Rheen koper Rozengracht 38 1662 238 127v
, MARIA Maria Elysabeth Rosendaal verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s. verkoper Schritsen 14 1721 246 125v
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
SPANNENBURG, MARIA Maria Spannenburg koper huis en kelder Hofstraat 5 1794 264 223r
STAVAST, MARIA Maria Stavast verkoper Lanen 5 1700 244 348r
SURINGAR, MARIA Maria Suringar verkoper William Boothstraat 5 1700 244 65v
ZWAAL, MARIA Maria Swaal verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
SWILDA, MARIA Maria Swilda koper Liemendijk NZ 1658 237 172av
SWILDA, MARIA Maria Swilda verkoper Voorstraat 35 1685 242 85v
SWILDA, MARIA Maria Swilda verkoper Liemendijk NZ 1685 242 86v
, MARIA Maria Swylda koper Voorstraat 35 1660 238 63v
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
SYBEMA, MARIA wijlen Maria Sybema erflater Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
TOUSSAINT, MARIA Maria Toussaint verkoper van 1/18 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
, MARIA Maria Zaad verkoper Hoogstraat 30 1810 269 64v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeeman verkoper Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
, MARIA Maria van Zijll koper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
, MARIA Maria Zuiringar verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 282v
, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r
, MARIA Maria Zuringar verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r
, MARIA Maria Zuringar verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
, MARIA Maria Zuyringar koper door niaar Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
, MARIA vrouw Maria Zuyringar koper door niaar huis Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 8 1689 242 291v
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18oost 1680 241 68v
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremyt verkoper Brouwersstraat 4 1744 251 48v
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 18 1621 230 282r
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ 1630 232 147r
JANS, MARIA Maria Jans Elwrik verkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r
JANS, MARIA Maria Jansen koper Rommelhaven 18 1805 267 177r
JOOSTES, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Grote Kerkstraat 41 1787 262 157r
LOURENS, MARIA Maria Lourens koper Noordijs 10 1789 263 123r
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1602 228 328r
SIEBRENS, MARIA Maria Sibrants koper Noorderhaven 60 1612 229 121v
SIEBRENS, MARIA Maria Sybrandts verkoper Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper onbekend 1684 242 59r
TJEERDS, MARIA Maria Tiaerdts verwandelaar Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
BREED, MARIA WILLEMS Maria Willems de Breed koper Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14 1597 228 46v
ABES, MARIA wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v
KEIZER, MARIA Marietje Keyser verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v
VOS, MARIA Marijcke Vos koper Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1 1666 239 44r
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper Voorstraat 83 1674 240 138v
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4 1666 239 47v
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
WARNERS, MARIA Marijcke Warners koper Lanen 83 1616 230 30v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop koper Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop geniaarde koper Romastraat 27 1796 264 351v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschop koper Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
BRUG, MARIA Marijke van der Brug verkoper Droogstraat 21 1729 247 288v
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstra koper Zoutsloot 18 1808 268 88r
FONTEIN, MARIA Marijke Fontein koper Rapenburg 16 1701 244 117v
KALF, MARIA Marijke Kalff eigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Vioolsteeg 1735 249 101r
KALF, MARIA Marijke Kalff naastligger ten noorden Vioolsteeg 1735 249 101r
LEX, MARIA Marijke Lex koper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1781 260 123v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten oosten Franekereind 34 1782 260 252r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1783 261 68v
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten noorden Schritsen 12 1784 261 165r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten westen Romastraat ZZ 1784 261 254r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1785 261 306r
LEX, MARIA Marijke Lex naastligger ten zuiden Vianen 1787 262 228r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Weverstraat 7 1791 263 360r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten westen Franekereind 38 1793 264 87r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lex naastligger ten noorden Franekereind 38 1793 264 87r
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Loo verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 87 1747 251 168r
SYBEMA, MARIA Marijke Sibema verkoper Noorderhaven 74 1664 238 226r
, MARIA Marijke Sprik, innocent verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
THEKEN, MARIA Marijke van Theeken huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
VOET, MARIA Marijke Voets koemelker koper Heiligeweg 38 1807 267 327v
VOET, MARIA Marijke Voets koper Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg NZ 1739 250 9v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 22 1730 247 298v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 19 1785 261 294v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47 1797 265 28v
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
BLOK, MARIA KLASES de erfgenamen van wijlen Marijke Clases Blok naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstra verkoper Liemendijk 4 1728 247 142v
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 1 1763 255 207v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 27 1786 262 114r
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 27 1752 253 271r
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 25 1752 253 25v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierse verkoper Hoogstraat 17 1752 253 25v
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Vismarkt 4 1758 254 145v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkast Weverstraat 6 1801 266 29r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.) Weverstraat 6 1801 266 29r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis Hofstraat 41 1802 266 91v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 6 1802 266 135r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 41 1807 267 308v
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 3 1727 246 306v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 19 1728 247 106v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits aanhandelaar Zuiderhaven ZZ 1729 247 291v
GERRITS, MARIA wijlen Marijke Gerrits verwandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper van 1/2 (verkregen door uitkoop van de erven van haar wijlen man) Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
GERRITS, MARIA Marijke Gerryts huurder (p.w.) Achterstraat NZ 1766 256 217r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam koper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Lanen 85oost 1751 252 114r
HARMENS, MARIA Marijke Harmens verkoper Lanen 85oost 1770 257 147v
HARMENS, MARIA Marijke Harmens koper Hofstraat 41 1807 267 308v
HERES, MARIA minderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4 1761 255 72v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 4 1736 249 141r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen 1737 249 174r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 34 1756 254 15r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Kerkpad 32achter 1756 254 24v
HENDRIKS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 32achter 1756 254 24v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Weverstraat 3 1768 257 73r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Hoogstraat 28 1769 257 113v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 3 1786 262 143v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 16 1793 264 159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 18 1793 264 159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19 1804 267 82r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiters koper Lanen 64 1782 260 253r
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voet verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Hoogstraat 33oost 1729 247 275v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Kerkpad 34 1753 253 69v
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 21 1746 251 160r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter 1752 252 194r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderen verkoper Zoutsloot 18 1745 251 68v
HUIGS, MARIA het pakhuis van Marijke Huigens naastligger ten noorden Voorstraat 83 1753 253 118r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 83 1753 253 118r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1754 253 134v
HUIGS, MARIA Marijke Huigens naastligger ten westen Spekmarkt 2 1754 253 134v
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Voorstraat 52west 1754 253 191v
, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Huygens naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v
JAKOBS, MARIA Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 18 1723 246 175v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 5 1723 246 183r
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen ZZ 1727 247 24v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ 1729 247 290v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 26 1730 247 314r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 26 1732 248 153r
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, MARIA wijlen Marijke Jans verkoper Bargebuurt 5 1746 251 151r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Lanen 33 1750 252 90r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 74 1752 252 183r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Heiligeweg 24 1752 252 195r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen 1753 253 86r
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderen verkoper Vianen 1753 253 86r
JANS, MARIA Marijke Jans koper huis Brouwersstraat 4 1759 254 186v
JANS, MARIA Marijke Jans koper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 15 1773 258 80r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Franekereind 36 1778 259 102r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 74 1778 259 145v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Spekmarkt 2 1786 262 82r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/2 Vissersstraat 2 1789 263 151r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1789 263 154r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 4 1789 263 165r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Spekmarkt 2 1795 264 274v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Kerkpoortstraat 29 1803 266 185r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Brouwersstraat 2 1803 266 304v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 62 1810 268 348r
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1810 268 348r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v
JANS, MARIA Marijke Jans Holmant verkoper Nieuweburen 25 1809 268 257v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex koper Heiligeweg 24 1743 251 9v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex eigenaar van 3/4 Voorstraat 74 1757 254 106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdrager koper Schritsen 53 1768 257 44v
LEX, JANS Marijke Jans Lex geniaarde koper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex uitdraagster verkoper Schritsen 53 1781 260 129r
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaar koper Zoutsloot 54 1796 264 343v
LEIENAAR, MARIA JANS wijlen Marijke Jans Leyenaar verkoper Zoutsloot 54 1806 267 238r
JANS, MARIA Marijke Jansen koper Zoutsloot 90 1727 247 6v
JANS, MARIA Marijke Janz koper Droogstraat 18 1755 253 221r
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 16 1692 242 374r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Heiligeweg 58 1776 259 1r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Schritsen 17 1789 263 102r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockama koper Zoutsloot 19 1734 248 288v
JURJENS, MARIA Marijke Jurjens Iskamp koper Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat ZZ 1723 246 155v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq koper Lanen 82 1737 249 172v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok koper Rozengracht 18achter 1744 251 30v
LOURENS, MARIA Marijke Lourens koper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
LOURENS, MARIA Marijke Lourens Ruyl koper Voorstraat 101 1781 260 70v
LOUWS, MARIA Marijke Louws verkoper Voorstraat 101 1787 262 215r
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66 1783 261 33r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels koper Schritsen 66 1770 257 163r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels huurder Schritsen 66 1770 257 163r
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zuiderhaven 13 1780 259 250r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33 1783 261 85r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients Roorda verkoper Rommelhaven 20 1786 262 309r
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 30 1752 252 196r
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
SIETSES, MARIA Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
TABES, MARIA Marijke Tabes koper door niaar Rommelhaven 22 1753 253 44v
TABES, MARIA wijlen Marijke Tabes erflater Rommelhaven 22 1763 256 14r
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosema koper Voorstraat 46 1765 256 140v
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosma verkoper Voorstraat 46 1784 261 148r
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 38v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Brouwersstraat 11 1739 250 21v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 32 1739 250 75v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 25 1740 250 110r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 2 1741 250 171v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 3 1754 253 138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 61 1755 253 239v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Hofstraat 30 1763 255 226r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 4 1802 266 55v
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v
MARINUS, Marijn Marijens koper huis Kerkpoortstraat 1597 228 50r
, Marijn Marijns verkoper Lanen 72 1597 228 71v
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 160r
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat 1599 228 163v
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend 1605 228 439v
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter 1611 229 34r
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 19 1611 229 15r
BLOEM, MARIA hospita in de Pauw Marike Bloem huurder (p.j.) Hondenstraat 4 1725 246 243r
BLOEM, MARIA Marike Bloem hospita in de Pauw huurder (p.j.) Hondenstraat 4 1726 246 260r
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
FONTEIN, MARIA Marike Fontein koper Lanen 17achter 1705 244 299r
HARKEROTH, MARIA Marike Harkenroth huurder (p.j.) Schritsen 49 1796 264 318v
SPANNENBURG, MARIA Marike Spannenburg verkoper Hofstraat 5 1796 264 349r
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 33 1668 239 21va
DOEDES, MARIA Marike Doedes verkoper Lanen 21 1668 239 21va
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 17 1709 245 77r
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
GIJSBERTS, MARIA Marike Gijsberts koper Vijverstraat 11 1695 243 152r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
HENDRIKS, MARIA Marike Hendriks koper Kerkpad 32achter 1750 252 63v
HUIGS, MARIA Marike Huigens verkoper Lanen 23achter 1708 245 43r
JAKOBS, MARIA Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 20 1710 245 109v
JANS, MARIA de hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper William Boothstraat 6 1712 245 178r
JANS, MARIA Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r
JANS, MARIA Marike Jans verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
JANS, MARIA Marike Jans koper huis Schritsen 49 1796 264 318v
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Wasbleek 1692 243 4r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
MELLES, MARIA Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
SIEDSES, MARIA Marike Sydses verkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
WILLEMS, MARIA Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauw koper huis Zuiderhaven 13 1729 247 222v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
, MARIA Mariken naastligger ten oosten Voorstraat 23 1601 228 258r
, Maritgien koolster naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1602 228 288r
, Maritgien naastligger ten oosten ([staat: Maritgien Tjebbes]) Noorderhaven 66 1602 228 295r
, Maritgien naastligger ten oosten ([staat: Maritgien Tjebbes]) Noorderhaven 66 1604 228 421r
ARENDS, Maritgien Arents verkoper Spinhuisstraat 1602 228 328r
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat 1604 228 410v
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 21 1614 229 238r
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u. verkoper onbekend 1682 241 44va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u. verkoper Zuiderhaven 11 1682 241 44va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u. verkoper Franekereind 40 1682 241 44va
, MARIA Maritie Stansen, c.m. verkoper van 1/5 Hondenstraat 13 1695 243 137v
KORNELIS, MARIA de weduwe Maritie Cornelis IJssels koper ledige plaats of tuintje Achterstraat 1650 236 123r
DOEDES, MARIA Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
DOEDES, MARIA Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad WZ 1666 239 37r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen koper Noorderhaven 13 1642 234 166v
OLDAANS, MARIA PIETERS Maritie Pieters Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
PIETERS, MARIA Maritie Pytters verkoper Voorstraat 72 1704 244 263r
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 10 1630 232 159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 12 1630 232 159v
WILLEMS, MARIA Maritie Willems koper Rozengracht 14 1630 232 159v
, MARIA Maritien naastligger ten westen ([staat: Maritien Tiebbes weduwe]) Noorderhaven 74 1601 228 236v
HESSELS, MARIA Maritien Hessels koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v
JOOSTES, MARIA Maritien Joostes koper onbekend 1644 235 115v
WILLEMS, MARIA Maritien Willems verkoper Voorstraat 33 1601 228 237r
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper William Boothstraat 3 1701 244 100v
JASPERS, MARCUS wijlen Markus Jaspers verkoper Grote Kerkstraat 27 1722 246 147v
KEIZER, MARIA Marretje Keiser verkoper Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 4 1614 229 212v
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 4 1614 229 212v
DAM, MARTJEN Mart van Dam koper Liemendijk ZZ 1798 265 120r
HIDDES, MARTJEN Mart Hiddes koper Zuiderstraat ZZ 1734 249 6v
, MARTEN Marten schoenlapper naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1602 228 279v
, MARTEN Marten bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, MARTEN wijlen Marten verkoper onbekend 1606 228 497v
, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten wieldraaier verpachter grond Voorstraat 75achter 1612 229 111r
, MARTEN wijlen Marten naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1635 233 174r
, MARTEN de kamer van Marten bleker naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 9 1642 235 23r
, MARTEN de weduwe van Marten bleker naastligger ten westen Rapenburg 1648 236 46r
, MARTEN als huurder Marten pannenbakker naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1686 242 109v
, MARTEN Marten koordewerker naastligger ten oosten Weverstraat 2 1692 242 382v
, MARTEN mr. Marten naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 1693 243 61v
, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten kuiper naastligger ten noorden Hondenstraat 7 1705 244 291r
, MARTEN Marten , c.u. huurders (p.j.) Prinsensteeg 3 1782 260 241v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Zoutsloot 107 1808 268 148v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Scheffersplein 1 1808 268 148v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis Scheffersplein 7 1810 268 338v
, MARTEN Marten Betzauw naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1810 268 338v
, MARTEN Marten Betzauw naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1810 268 338v
BOER, MARTEN Marten de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 15 1781 260 122r
BOER, MARTEN Marten de Boer, c.u. huurder Hofstraat 4 1802 266 77v
BOER, MARTEN [als huurder] Marten de Boer naastligger ten noorden Rozengracht 7 1802 266 130r
BOS, MARTEN Marten B. Bos naastligger ten westen Noorderhaven 43 1789 263 110r
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper koper Havenplein 26 1806 267 252r
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
BOS, MARTEN de weduwe van Marten Bos naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1808 268 25r
BOS, MARTEN wijlen Marten Bos mr. kuiper verkoper Noorderhaven 18 1808 268 115v
BOS, MARTEN Marten Bos naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1808 268 161v
BOS, MARTEN Marten Bosch mr. kuiper verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1795 264 258v
BOS, MARTEN Marten Bosch mr. kuiper verkoper q.q. Zoutsloot 79 1795 264 260r
, MARTEN Marten Buysman naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1667 239 104v
, MARTEN wijlen Marten van Geenen verkoper Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
KOSTER, MARTEN Marten Koster mr. slager huurder westelijk gedeelte (p.j.) Voorstraat 17 1799 265 193v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. uurwerkmaker koper huis en poltie guardiniersland Zuidoostersingel 1794 264 202r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1802 266 54v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1805 267 128r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker koper huis Rommelhaven 8 1691 242 347v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. sleefmaker koper huis Franekereind 25 1696 243 190v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1697 243 274r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker koper door niaar huis Rommelhaven 10 1698 243 381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker naastligger ten westen Rommelhaven 10 1698 243 381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee zeefmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koper provisioneel en finaal dubbel huis Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koper provisioneel en finaal dubbel huis Heiligeweg 19 1694 243 4va
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. mr. zeefmaker naastligger ten westen Rommelhaven 10 1699 244 6r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker verkoper Rommelhaven 10 1699 244 6r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten noorden Voorstraat 69 1701 244 89r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. mr. zeefmaker koper huis met benedenkamer en opkamer en turfzolder Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker koper huis Voorstraat 69 1701 244 123v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 69 1701 244 123v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koopman koper tuintje Schoolsteeg 1705 244 309r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koopman koper huis Voorstraat 67 1720 246 72v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten oosten Voorstraat 67 1720 246 72v
, MARTEN Marten Rosey mr. zeefmaker koper van 1/2 schoenmakersperk Liemendijk 38 1688 242 254r
, MARTEN Marten Roszee naastligger ten westen Nieuwstraat 64 1705 244 306r
ROSEE, MARTEN Marten Rozee naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
ROSEE, MARTEN Marten Rozee naastligger ten westen Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
ROSEE, MARTEN Marten Rozee koopman verkoper Rommelhaven 8 1717 245 307r
ROSEE, MARTEN Marten Rozee verpachter grond Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
ROSEE, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Rozee naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
SMID, MARTEN Marten Smit huurder (p.j.) Vijver 3 1785 261 262r
VLIET, MARTEN Marten van Vliet koper huis Noorderhaven 9 1808 268 84r
VONK, MARTEN Marten Vonk schipper koper Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter koper huis Romastraat 4oost 1697 243 305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 4west 1701 244 128r
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintje Gardenierstraat 4 1704 244 264r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter verkoper Romastraat 4oost 1705 244 271v
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absent koper door niaar Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1717 245 283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1718 246 30r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1728 247 116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker koper huis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker verkoper Hoogstraat 34 1732 248 107v
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1741 250 186v
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 1 1706 244 334r
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts mr. bakker verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v
, MARTEN wijlen Marten Aliffs verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
, MARTEN wijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
ALLERTS, MARTEN wijlen Marten Allerts koper Lanen 71 1643 235 75r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 47 1701 244 103r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.u. koper huis en hof Franekereind 40 1710 245 136v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 15 1713 245 196r
ANDRIES, MARTEN de huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 13 1717 245 292v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1720 246 75r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 38 1722 246 142r
ANDRIES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 13 1728 247 5ra
ATES, MARTEN Marten Ates huurder opkamer Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
AUKES, MARTEN Marten Auckes bruidegom 1602 228 318v
AUKES, MARTEN Marten Auckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
AUKES, MARTEN Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ 1631 233 4v
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ 1631 233 4v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 13 1657 237 103v
BERENDS, MARTEN wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN Marten Beernts stadsroeper verkoper Karremanstraat 19 1640 234 95r
BOS, MARTEN BERENDS Marten Berends Bosch mr. kuiper koper huis en erf met zolders Noorderhaven 41 1787 262 187r
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u. scheepstimmerman koper kamer Hondenstraat 14 1643 235 93v
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u. verkoper Hondenstraat 14 1652 236 212v
BROERS, MARTEN Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54 1675 240 21va
BROERS, MARTEN Marten Broers scheepstimmerman koper huis met een plaats daarachter Schritsen 4 1681 241 173v
BROERS, MARTEN wijlen Marten Broers scheepstimmerman erflater Schritsen 4 1703 244 234v
KLASES, MARTEN het huis van Marten Claasen , c.u. grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
KLASES, MARTEN Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.) Rommelhaven 6 1774 258 150v
KLASES, MARTEN Marten Claesen , c.s. koper huis Lanen 85west 1660 238 17v
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
KLASES, MARTEN het huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
KLASES, MARTEN Marten Clasen koper Bildtpoort (gebied) ZZ 1663 238 168r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Bildtpoort (gebied) 1663 238 186r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
KLASES, MARTEN wijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat ZZ 1666 239 55v
KLASES, MARTEN Marten Clases koper schuur Hofstraat ZZ 1662 238 148r
KLASES, MARTEN de weduwe van Marten Clases naastligger ten westen Lanen 85oost 1669 239 200v
KLASES, MARTEN Marten Clases , c.s. huurder Heiligeweg 8 1693 243 71v
KLASES, MARTEN Marten Clases mr. varkensslager huurder (p.j.) Rommelhaven 6 1773 258 109r
KLASES, MARTEN Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Voorstraat ZZ 1773 258 111r
KORNELIS, MARTEN Marten Cornelis verkoper Hofstraat 3 1809 268 306v
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
DIRKS, MARTEN de woning van Marten Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks grootschipper verkoper William Boothstraat WZ 1764 256 29r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks tweede timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas koper huis Bildtstraat 2 1782 260 265r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper Vissersstraat 12 1787 262 202v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1788 263 55v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Hofstraat 5 1794 264 223r
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1800 265 254v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN wijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper huis Achterstraat 3 1804 267 106v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2 1805 267 109r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, MARTEN bewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 1 1726 246 254r
DOEIES, MARTEN Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47 1719 246 49r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verkoper Voorstraat 73achter 1602 228 316v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604 228 400v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes koper finaal huis en getimmert 1604 228 401r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604 228 401r
DOUWES, MARTEN wijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes turfdrager koper huis Lanen 30 1755 253 234v
DOUWES, MARTEN het sterfhuis van de weduwe van Marten Douwes verkoper Lanen 30 1782 260 267r
EEDES, MARTEN het huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat 1654 236 261v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamers onbekend 1677 241 1v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4 1721 246 92v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6 1721 246 92v
EVERTS, MARTEN Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
FEIKES, MARTEN een kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1636 234 12r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60 1638 234 58r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60 1638 234 60r
FEIKES, MARTEN Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 60 1635 233 160r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Karremanstraat 16 1682 241 203v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper Liemendijk NZ 1682 241 232r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Bildtstraat 15 1684 242 15v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes huistimmerman verkoper Karremanstraat 16 1684 242 40r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat 1685 242 92v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. puistermaker verkoper Liemendijk NZ 1687 242 171v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Bildtstraat 15 1689 242 276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman geniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35 1757 254 95v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman koper huis Wortelstraat 10 1759 254 240v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes mr. huistimmerman koper huis Schritsen 3 1760 255 17r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost 1761 255 63r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6 1761 255 81v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5west 1764 256 74r
FOEKES, MARTEN Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachter Achterstraat NZ 1697 243 330r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes , meerderjarige jongeman verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
FOKKES, MARTEN meerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmerman verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmerman verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmerman koper huis Karremanstraat 23 1760 254 255r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1760 254 256r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 8 1776 259 4v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koopman koper huis en weefwinkel voor drie getouwen Zoutsloot 98 1781 260 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98 1781 260 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost 1781 260 26v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koper huis en tuin Noorderhaven 53 1785 262 19r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 55 1786 262 119r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1787 262 223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1788 263 13r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 5west 1800 265 216r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 3 1803 266 208r
FOKKES, MARTEN de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 23 1803 266 210v
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 98 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN wijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 12 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN de boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 12 1803 266 212r
FOKKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 52 1803 266 214r
FRANSES, MARTEN Marten Frans executeur verkoper q.q. Liemendijk NZ 1626 231 97v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kyl executeur verkoper q.q. Kerkpad WZ 1625 231 52v
GERBENS, MARTEN Marten Gerbrens verkoper William Boothstraat 1 1599 228 161v
GERLOFS, MARTEN wijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 William Boothstraat 1 1611 229 20r
GERLOFS, MARTEN de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1628 232 55v
GERLOFS, MARTEN wijlen Marten Gerloffs protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 15 1599 228 159r
GERRITS, MARTEN Marten Gerryts verkoper Hoogstraat 12 1764 256 263r
GILLES, MARTEN Marten Gilles naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
GILLES, MARTEN Marten Gilles naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1735 249 35v
GILLES, MARTEN de weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost 1752 252 191r
GILLES, MARTEN de weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost 1752 252 213r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag koper Romastraat ZZ 1749 252 3v
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
GILLES, MARTEN Marten Gillis , c.u. koopmansbode koper huis Kroonsteeg 5 1712 245 172r
GILLES, MARTEN Marten Gillis koopmansbode verkoper Kroonsteeg 5 1714 245 224r
GILLES, MARTEN Marten Gillis , c.s. naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
GILLES, MARTEN Marten Gillis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1732 248 101r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u. verkoper Schritsen 43 1646 235 226v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 44 1731 248 64r
HANSES, MARTEN Marten Hansen koper kamer Romastraat 6 1646 235 208r
HANSES, MARTEN wijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10 1750 252 86r
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ 1650 236 104v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARMENS, MARTEN Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost 1633 233 115r
HARMENS, MARTEN de weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats NZ 1634 233 136r
HAIES, MARTEN Marten Hayes wijdschipper koper hoekhuis onbekend 1664 238 204r
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1 1685 242 79v
HERES, MARTEN Marten Heeres koper huis, houtstek en ledige plaats Noorderhaven NZ 1604 228 388r
HERES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1616 230 19r
HERES, MARTEN wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
HERES, MARTEN wijlen Marten Heeres verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
HERES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1625 231 39v
HERES, MARTEN wijlen Marten Heeres koper in de zuider nieuwestad 1625 231 85v
HERES, MARTEN wijlen Marten Heeres koper Schritsen 41 1625 231 85v
HERES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1624 230 382r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks aanhandelaar huis en 1/2 helling of braubank Franekertrekvaart 13 1620 230 211v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks verwandelaar Vijverstraat 4 1620 230 212r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmerman koper ledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar op Zuiderhaven 49 1623 230 348v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmerman verkoper Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1605 228 486r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 1615 230 7r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx scheepstimmerman grondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6 1616 230 20v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos verkoper van 1/5 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos verkoper q.q. Liemendijk 2 1757 254 80r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos verkoper q.q. Liemendijk 2 1757 254 80r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjacht koper huis Lanen 7 1763 255 217v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakker koper huis Hofstraat 27 1776 259 7av
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakker verkoper Hofstraat 27 1778 259 149v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks koper door niaar Hoogstraat 18 1782 260 302v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks , n.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1787 262 181r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks stuurman op het Statenjacht verkoper Hoogstraat 18 1787 262 211v
HENDRIKS, MARTJEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjacht koper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 13 1805 267 112v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9 1806 267 211v
HENDRIKS, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Hendriks naastligger ten westen Lanen 9 1810 269 22v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1686 242 9ra
HERES, MARTEN het huis van wijlen Marten Heris grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 47 1622 230 302r
HERES, MARTEN de kamer van Marten Heris naastligger ten noorden Voorstraat 47 1622 230 302r
HERES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1626 231 106r
HERES, MARTEN wijlen Marten Heris verkoper Noorderhaven 92 1637 234 25r
HESSELS, MARTEN Marten Hessels verkoper van 1/3 Hoogstraat 33oost 1729 247 275v
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u. koper huis en hof genaamd het Hensthoff ten noordoosten van Harlingen het Henst Hoff 1663 238 183v
HIELKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
HIELKES, MARTEN het Hensthof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen het Hensthof 1668 239 175r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huis Brouwersstraat 1598 228 121r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 243r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
IJSBRANDS, MARTEN huis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 250r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. William Boothstraat 35 1605 228 478v
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer koper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 17 het Posthuis 1779 259 180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer koper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 21 1779 259 180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer koper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 2 1779 259 180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer verkoper Zuiderstraat 17 1783 261 87r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer verkoper Zuiderstraat 21 1783 261 87r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boer verkoper Zuiderstraat 2 1783 261 87r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
JANS, MARTEN Marten Jans zeeman verkoper Noorderhaven 58 1760 254 260r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
JANS, MARTEN Marten Jans koopman koper huis Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Mey schuitschipper koper huis en bleekveld Bildtstraat 23 1800 265 220v
MEY, MARTEN JANS wijlen Marten Jans van der Mey schuitschipper verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
JANS, MARTEN Marten Jans Sliere koper kamer of huis Rinnertspijp 4 1624 231 26r
JANS, MARTEN wijlen Marten Jansen koper Lanen 30 1626 231 159r
JANS, MARTEN Marten Jansen bleker verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
JANS, MARTEN Marten Jansen bleker naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
JANS, MARTEN Marten Jansen bleker verkoper Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. bleker koper hof Kerkpoort (gebied) 1645 235 172v
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. geniaarde koper buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen bleker naastligger ten westen Rozengracht 27 1651 236 147r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. koper huis, weefwinkel, loods en plaats Romastraat 3 1658 237 158v
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten westen Romastraat 5 1666 239 43r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Romastraat 3 1680 241 102r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1716 245 275v
JANS, MARTEN Marten Jansen koper kamer/woning Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
JANS, MARTEN Marten Jansen , absent verkoper Zoutsloot 78 1727 247 39r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1729 247 242v
JANS, MARTEN Marten Jansen schipper verkoper van 1/3 Liemendijk ZZ 1729 247 266r
JANS, MARTEN Marten Jansen oud rogdrager verkoper Romastraat NZ 1733 248 261r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1734 248 328r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 12 1741 250 165r
JANS, MARTEN Marten Jansen huurder voorste kelder met aparte ingang (p.j.) Noorderhaven 19 1745 251 99v
JANS, MARTEN Marten Jansen Sliere naastligger ten westen Voorstraat 38 1621 230 291v
JANS, MARTEN Marten Janssen verkoper Zuiderstraat 1606 228 494r
JANS, MARTEN de kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliere verkoper Rinnertspijp 4 1637 234 38v
JANS, MARTEN wijlen Marten Janssen Sliere koper onbekend 1637 234 43v
JANS, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliere verkoper Sint Odolphisteeg 3 1637 234 46v
JANS, MARTEN Marten Jansz winkelier koper door niaar huis Noorderhaven 58 1756 254 24r
JANS, MARTEN Marten Jansz , c.u. huurder (p.j.) Schritsen 44 1807 267 299v
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaar naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1729 247 254v
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes mr. chirurgijn koper dwarshuis Vianen 2 1679 241 43r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes naastligger ten oosten Lanen 37 1685 242 80r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes mr. chirurgijn naastligger ten oosten Lanen 37 1694 243 116v
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Joannis chirurgijn koper Hoogstraat 37 1671 240 41v
JOHANNES, MARTEN Marten Joannis mr. chirurgijn koper huis Lanen 39 1675 240 209r
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannes naastligger ten oosten Schritsen 1597 228 72r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes mr. chirurgijn koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes mr. chirurgijn verkoper q.q. Franekereind 23west 1684 242 13r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Hoogstraat 37 1684 242 49r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huurder Lanen 91 1731 248 48r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huistimmermansknecht koper huis Hoogstraat 36 1784 261 245v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten noorden Hoogstraat 34 1802 266 154v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1802 266 156r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten oosten Lombardstraat 1 1803 266 301v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes naastligger ten westen Hoogstraat 38 1809 268 280r
STELLINGWERF, MARTEN JOHANNES mr. Marten Johannes Stellingwerff verkoper Schritsen 36 1599 228 164r
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis chirurgijn verkoper Vianen 2 1705 244 310r
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 1706 244 323v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannis , c.soc. chirurgijn verkoper Grote Kerkstraat 1a 1712 245 166v
JOHANNES, MARTEN mr. Marten Johannis chirurgijn verkoper van 1/2 Lanen 39 1712 245 182r
JOOSTES, MARTEN Marten Joostes lichtervaarder koper twee kamers Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
JURJENS, MARTEN Marten Jurjens matroos koper Romastraat ZZ 1758 254 158v
LASES, MARTEN Marten Laessen mr. schoenmaker koper voor- en achterhuis Voorstraat 3 1633 233 124v
LASES, MARTEN Marten Laessen schoenmaker naastligger ten westen Voorstraat 5 1635 233 161r
LASES, MARTEN Marten Lases Joch? verkoper Zoutsloot 1 1655 237 45r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat 35 1665 239 11v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes , c.u. koper woning Lombardstraat 1668 239 131v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1683 241 259v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1685 242 66r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1696 243 241r
LOLLES, MARTEN Marten Lollis verkoper Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achter onbekend NZ 1622 230 294r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Schritsen 8 1622 230 302v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Schritsen 1644 235 144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. werkbaas koper huis, loods en plaatsje Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hof Rozengracht 8 1656 237 94v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 12 1657 237 111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakker bewoner Zoutsloot 62 1679 241 56v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot 62 1680 241 97r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt 1681 241 138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling en het gehele huis Noorderkade 13 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman huurder Noorderkade 13 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhaler koper huis Nieuwstraat 9 1688 242 253r
MARTENS, MARTEN wijlen Marten Martens waterhaler verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9 1691 242 371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg 1693 243 46r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Noorderkade 13 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 35 1731 247 390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1749 251 259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever koper woning Gardenierstraat 18 1751 252 124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1751 252 168v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1753 253 111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 16 1763 255 220v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau grootschipper verkoper Voorstraat 3 1658 237 153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau verkoper Rozengracht 8 1659 237 200v
MEINTES, MARTEN Marten Meyns bruidegom 1601 228 276r
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u. verver huurder (p.j.) Lanen 86 1692 242 376r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1649 236 98r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. verkoper Heiligeweg 18 1660 238 15r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. verkoper Heiligeweg 11 1662 238 123r
OKKES, MARTEN Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1668 239 178v
OKKES, MARTEN mr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord 1669 239 193v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. koper provisioneel 2/3 huis Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes mr. scheepstimmerman koper timmerwerf Zuiderhaven 18 1672 240 99v
OKKES, MARTEN vroedschap Marten Ockes , c.u. mr. scheepstimmerman koper hof met bomen en planten Zuiderstraat 1674 240 167v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
OKKES, MARTEN wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
OKKES, MARTEN de timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
OKKES, MARTEN wijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
OKKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
OKKES, MARTEN Marten Okkes , c.u. koper huis, loods en plaats Grote Werf 2zuid 1662 238 154r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend 1622 230 323r
PIEBES, MARTEN Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakker verpachter grond Franekereind 13 1625 231 45r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1616 230 42v
PIETERS, MARTEN wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
PIETERS, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, MARTEN het nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieter verkoper ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
PIETERS, MARTEN wijlen Marten Pieters verkoper Rozengracht 30 1629 232 107r
PIETERS, MARTEN het huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1677 240 260r
PIETERS, MARTEN het huis en kamer van Marten Pieters mr. kuiper naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1677 240 260r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters kuiper naastligger ten noorden Hondenstraat 9 1677 240 261v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ 1682 241 199r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkoper Zoutsloot WZ 1688 242 233v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelker huurder Nieuweburen 27 1759 254 233v
FABER, MARTEN PIETERS Marten Pieters Faber kangieter naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1616 230 36v
PIETERS, MARTEN Marten Piters koper 1/2 panwerk, loods en plaats daarachter Rozengracht ZZ 1626 231 135r
PIETERS, MARTEN Marten Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ 1626 231 135r
PIETERS, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1638 234 56r
PIETERS, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
POPPES, MARTEN Marten Poppes verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakker verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 7 1599 228 184r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakker verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 1600 228 190v
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper