Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat koper Hofstraat 5 1794 264 223r
BAKKER, R. R. Bakker oud secretaris verpachter grond Schoolstraat 1 1727 247 42r
BAKKER, R. de weduwe van R. Bakker huurder Vijver 4 1808 268 133r
BLOK, R. R. Blok naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1782 260 314v
BLOEMBERG, R. R. Blomberg koopman eerdere bewoner Zoutsloot 100 1808 268 31v
, R. wijlen R. van Dalzen contrarolleur Admiraliteit in Friesland koper door niaar Vismarkt 1 1765 256 139v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
FONTEIN, R. R. G. Fontein verkoper Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
FONTEIN, R. R. C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 38 1711 245 145r
GERBRANDA, R. R. Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
GERROLTSMA, R. de weduwe van burgemeester R. Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1700 244 82v
NAUTA, R. wijlen R. Nauta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 44 1786 262 104v
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland verkoper Zoutsloot 56 1792 264 69v
NAUTA, R. de weduwe van R. Nauta naastligger ten westen Voorstraat 52oost 1803 266 295v
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel estrikwerk Zoutsloot 101 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel huis Heerensteeg 6 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koopman koper provisioneel huis en weefwinkel Heerensteeg 6 1735 249 8ra
RIJPMA, R. hr. R. Rypema, c.s. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SMID, R. R. Smitt secretaris van Barradeel verkoper Noordijs 11noord 1787 262 191v
SMID, R. R. Smitt secretaris van Barradeel verkoper Noordijs 11zuid 1787 262 191v
VEEN, R. R. van der Veen naastligger ten noorden Schritsen 53 1810 269 115r
VEENSTRA, R. R. Veenstra koper huis Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1810 269 25v
, RAFAEL Raphael Ghoer , Engelsman koopman protesteert q.q. Voorstraat 54 1612 229 84v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 141v
ANNES, REPKE Rebbe Annes verkoper Lanen 23 1669 239 202v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 21va
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
, REBEKKA Rebecca Heisings verkoper Rozengracht 19 1765 256 99v
, REBEKKA Rebecca Heislings koper Rozengracht 19 1757 254 95r
HENDRIKS, REBEKKA Rebecca Hendriks koper Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
HENDRIKS, REBEKKA wijlen Rebecca Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs koper Heiligeweg 13 1776 259 14v
ROELOFS, REBEKKA Rebecca Roelofs verkoper Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 15 1782 260 272r
WIEBES, REBEKKA Rebecka Wybes verkoper van 1/3 Herenwaltje 7 1804 267 58v
WIEBES, REBEKKA wijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 32 1805 267 181v
OKKES, RICHT Recht Ockes rogmeter koper huis en erf Grote Kerkstraat 39 1614 229 187r
OKKES, RIKSTJE Recht Ockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
OKKES, RICHT wijlen Recht Ockes verkoper Weverstraat 1654 236 255r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert erflater Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert verkoper Lanen 93 1807 268 17r
VOS, REGINA de 5 minderjarige voorkinderen en de minderjarige Regina van Vos verkoper Noorderhaven 33 1801 266 33v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
JANS, REGINA Regina Jans , c.s. huurder voor 2 jaren van een gedeelte (p.j.) Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
JANS, REGINA Regina Jans huurder Romastraat 29 1767 256 258v
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
BRAAM, Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
, Regnero Templar verkoper Noordijs 17 1665 239 12r
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris van Barradeel koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot 32 1732 248 142v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam, J.U.D. secretaris van Barradeel koper q.q. huis Heiligeweg 7 1735 249 23ar
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris en ontvanger van de boelgoederen van Barnadeel tot Sexbierum verkoper van 1/16 Droogstraat 47 1728 247 143r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradeel verkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem naastligger ten westen Zoutsloot 38 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem, J.U.D. secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot 38 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS de heer Regnerus Braem secretaris naastligger ten westen Zoutsloot 38 1732 248 90r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braem secretaris van Barradeel verkoper Voorstraat 91 1742 250 275v
, REGNERUS dr. Regnerus Bruetsma medicinae doctor protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 48 1611 229 67r
HEMMINGA, REGNERUS Regnerus Hemminga gerechtsbode koper huis Voorstraat 57achter 1705 244 272v
HEMMINGA, REGNERUS de erfgenamen van wijlen Regnerus Hemminga verkoper Voorstraat 57achter 1722 246 139r
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides verkoper q.q. Westerkerklaan 1671 240 7ra
MARTINI, REGNERUS dr. Regnerus Martini protesteert vanwege een hypotheek van 13 juni 1593 Noorderhaven 82 1615 229 264r
REEN, REGNERUS ds. Regnerus Reen, voor zijn kind predikant verkoper Noorderhaven 32 1671 240 7ra
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Rozengracht ZZ 1660 238 38r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Noorderhaven 12 1665 239 24r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Voorstraat 49 1666 239 40r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1666 239 55v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1666 239 55v
WYBRANDA, dr. Regnerus Wybranda verkoper Noorderhaven 98 1648 236 30v
WYBRANDA, REGNERUS dr. Regnerus Wybranda verkoper Noorderhaven 102 1649 236 69v
FRANSES, Regstje Fransen koper Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
SIEMENS, RICHT de erfgenamen van wijlen Regt Simons naastligger ten oosten Hofstraat 23 1757 254 54v
SIEMENS, RICHT wijlen Regt Symons verkoper Hofstraat 25 1766 256 184r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder (p.j.) Heiligeweg 36 1793 264 108v
JANS, REIMER wijlen Reimer Jans verkoper Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1642 234 166r
, REIN Rein , c.s. mr. bontwever huurder Kerkpoortstraat 23 1747 251 191v
, REIN Rein naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1753 253 66r
BROUWER, REIN Rein H. Brouwer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer erflater Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer erflater Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
BROUWER, REIN Rein Brouwer naastligger ten westen Voorstraat 6 1778 259 98r
BROUWER, REIN vroedsman Rein Brouwer mr. bakker verkoper q.q. Hoogstraat 23 1781 260 312r
BROUWER, REIN Rein Brouwer eerdere bewoner Voorstraat 4 1784 261 219v
BROUWER, REIN Rein Brouwer mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1784 261 219v
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat 37 1777 259 89v
FABER, REIN perceel onlangs gekocht van Rein H. Faber naastligger ten westen Werfpad ZZ 1781 260 30r
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat 49 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat 55 1790 263 182v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber koper door niaar huis of slagerij Noorderhaven 83 1790 263 255r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt 28 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot 20 1794 264 209r
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN de erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid verkoper Droogstraat 37 1800 265 223r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman en fabrikeur verkoper Heiligeweg 3 1756 254 31v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koper huis Heiligeweg 21 1765 256 132v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 23 1768 257 74v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1774 258 181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1776 258 249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 17 1778 259 126r
, REIN Rein Gerbrande mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1773 258 122v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 14 1800 265 262r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 16 1803 267 5r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huizen Weverstraat 14 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema koopman verkoper Schritsen 5oost 1810 269 102r
, REIN Rein Roozema strandmeester huurder Zuiderhaven 36 1785 261 269v
ROSEMA, REIN Rein Rosema strandmeester geniaarde koper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sibeda naastligger ten zuiden Noordijs 4 1756 254 27r
, REIN de erfgenamen van wijlen Rein Sibeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1777 259 81v
SMID, REIN Rein Smidt secretaris van Barradeel verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SMID, REIN Rein Smit koper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel verkoper onbekend 1770 257 167r
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel verkoper onbekend 1770 257 167r
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1771 257 243v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel crediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
SMID, REIN Rein Smit, c.s. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel verkoper q.q. Noorderhaven 88 1782 260 246r
SMID, REIN Rein Smit koper door niaar huis Noorderhaven 33 1787 262 168v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel koper Droogstraat 9 1789 263 77v
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel koper huis Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel naastligger ten westen Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smit oud secretaris van Barradeel verkoper Noorderhaven 35 1797 265 63r
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smit oud secretaris van Barradeel verkoper Droogstraat 7oost 1797 265 66v
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris verkoper Noorderhaven 33 1798 265 73v
SMID, REIN Rein Smith secretaris van Barradeel verkoper q.q. Franekereind 2 1783 261 49r
SMID, REIN Rein Smith secretaris naastligger ten zuiden Droogstraat 9achter 1788 263 17r
SMID, REIN Rein Smith secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 2 1789 263 101r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel koper huis met de Vergulde Scheer in de gevel Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1783 261 10v
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 3 1783 261 92r
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
ZWAAL, REIN wijlen Rein Swaal huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
, REIN Rein Swael kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
, REIN Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
, REIN de verkoopers en de weduwe van Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1771 257 225r
, REIN vroedsman Rein Sybeda koopman koper kamer Rommelhaven 14 1742 250 279v
, REIN vroedsman Rein Sybeda gleibakker koper huis en stokerij Brouwersstraat 8 1743 250 289v
, REIN vroedsman Rein Sybeda bieder ? huis, hof, paardenstal en wagenhuis (p.j.) Voorstraat 87 1741 250 8ra
, REIN vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1744 251 48v
, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1750 252 98r
, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1759 254 186v
, REIN de erfgenamen van wijlen Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1764 256 86v
, REIN vroedsman Rein Syberda betrokkene onbekend 1744 251 47v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 30va
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
, REIN de erfgenamen van wijlen Rein Zybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1798 265 121r
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
ARENDS, REIN Rein Anes naastligger ten westen Rommelhaven 10 1729 247 235v
ZWAAL, REIN ARENDS Rein Anes Swaal verkoper Rommelhaven 8 1730 247 345r
ARENDS, REIN Rein Anes Swael koper huis Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
ANNES, REIN Rein Annes mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 13 1775 258 205v
ANNES, REIN Rein Annes naastligger ten oosten Schritsen 2 1783 261 60r
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost Admiraliteit in Friesland verkoper Lanen 13 1783 261 73r
ZWAAL, REIN ANNES Rein Annes Swaal huurder Bildtstraat 17 1732 248 155r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 54 1796 264 343v
KORNELIS, REIN Rein Cornelis koper huis en gebouw Noorderhaven 42 1645 235 180v
KORNELIS, REIN Rein Cornelis koper huis met loods Lanen 17 1654 236 249r
DOUWES, REIN Rein Douues naastligger ten noorden Hofstraat 1618 230 126r
DOUWES, REIN Rein Douues koper kamer Hofstraat NZ 1623 230 349v
DOUWES, REIN wijlen Rein Douwes verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
DOUWES, REIN Rein Douwes Vettervogel, c.u. huurder Bildtstraat 18 1800 265 249v
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u. huurder (p.j.) Bildtstraat 18 1796 264 338v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 7 1626 231 100r
EEDES, REIN de loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen William Boothstraat 1626 231 110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper William Boothstraat 1626 231 110v
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagie Droogstraat 45 1628 232 60v
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Droogstraat 45 1633 233 111v
EEDES, REIN de hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 39 1630 232 145r
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s. huurder Zoutsloot 67 1802 266 153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
HENDRIKS, REIN Rein Hendricks naastligger ten oosten Schritsen 12 1623 230 362r
HENDRIKS, REIN Rein Hendrics naastligger ten noorden Schritsen 18 1626 231 141v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrics naastligger ten noorden Schritsen 20 1626 231 141v
HENDRIKS, REIN Rein Hendriks brouwer koper huis en bakkerij Voorstraat 4 1775 258 233v
BROUWER, REIN HENDRIKS kleinzoon Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Havenplein 18oost 1766 256 226r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid geniaarde koper Zoutsloot NZ 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Werfpad 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS het perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Faber naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1781 260 29r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper q.q. Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper q.q. Rommelhaven 6 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 78 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber koper van 1/3 van 1/2 huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 78 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt 28 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 26b 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper dwarshuis, hof en tuin Zoutsloot 20 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 23 1800 265 220v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrix naastligger ten noorden Bildtstraat 25 1720 246 74r
HOITES, REIN Rein Hoites oud waagmeester naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter 1760 255 38r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer koper woning Kerkpoortstraat 9een_achter 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES wijlen Rein Hoites Brouwer oud waagmeester erflater Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18oost 1745 251 79v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 18west 1763 255 227r
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
JAKOBS, REIN Rein Jacobs koper Zuiderhaven 37 1646 235 200r
ADAM, REIN JAKOBS de ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1653 236 243r
JANS, REIN Rein Jans leerlooiersknecht koper huis Romastraat 4oost 1752 252 213r
JANS, REIN wijlen Rein Jans verkoper Romastraat 4oost 1764 256 21r
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat 13 1699 244 14v
JANS, REIN Rein Jansen sleper koper huis en wagenhuis Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
JANS, REIN Rein Jansen sleper koper huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter wijdschipper koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
LOURENS, REIN wijlen Rein Lauwrens verkoper Romastraat 27 1732 248 72v
LOLKES, REIN Rein Lolckes verkoper van 1/6 Schritsen 41achter 1645 235 174v
LOLKES, REIN Rein Lolckes , c.soc. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v
LOLKES, REIN Rein Lolckes , c.soc. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v
LOLKES, REIN de erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Lolckes naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes koper ledige plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 186v
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes verkoper q.q. Kerkpad WZ 1665 239 4va
LOLKES, REIN wijlen Rein Lolkes , c.soc. naastligger ten zuiden Lanen 71drie_achter 1692 242 404r
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
LOLKES, REIN grondpacht uit het huis van de weduwe van Rein Lolkes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
LOUWS, REIN als bewoner Rein Lous naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1661 238 77v
LOUWS, REIN Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
LOUWS, REIN de weduwe van Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1670 240 27v
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 3 1626 231 102r
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderen verkoper Vijver 3 1626 231 108v
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 1 1626 231 151v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack koper woning Kerkpoortstraat 1695 243 142v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1695 243 142v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper 1/2 huis Schritsen 1west 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. huurder Schritsen 1west 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachter Voorstraat 3 1658 237 153r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. bewoner Schritsen 1west 1656 237 265v
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
, REIN de weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1655 237 4v
, REIN de weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1655 237 28r
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 28va
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman koper van 1/2 Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman huurder (p.j.) Noordijs 5 1697 243 7va
SIKKES, REIN burgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 1 1723 246 161v
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 1 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda verkoper Hondenstraat 3oost 1720 246 79v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda afgewezen niaarnemer William Boothstraat 6 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopman koper 1/2 huis Noordijs 5 1700 244 72v
SIKKES, REIN de koper Rein Sikkes koopman eigenaar van 1/2 Noordijs 5 1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r
SIERKS, REIN Rein Sjerks , c.u. voerman koper provisioneel Voorstraat 79 1691 242 24va
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis en tuin Schritsen 15 1718 246 30v
SIEBES, REIN het tuintje van Rein Sybes naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1720 246 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes koopman verkoper van 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes verkoper Schritsen 15 1732 248 73v
KIMSTRA, REIN SIETSES burgemeester Rein Sydtses Kimstra verkoper q.q. Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SIETSES, REIN de weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 15 1717 245 301v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud birgemeester Rein Sytses Kimstra protesteert Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
KIMSTRA, REIN SIETSES oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra koper provisioneel huis, kamer en loodsje Grote Bredeplaats 18 1701 244 349r
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra verkoper Noordijs 19 1721 246 110r
TJALLINGS, REIN Rein Tiallinghs , c.u. verpachter grond Noordijs OZ 1669 239 189v
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs eigenaar van 1/2 Voorstraat 73 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs bewoner Voorstraat 73 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallings verpachter grond Noordijs OZ 1683 241 245v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdrager geniaarde koper Kerkpad 32 1758 254 121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdrager koper huis en tuin Kerkpad 32 1762 255 142r
TJEERDS, REIN wijlen Rein Tjeerds , c.u. eigenaar en bewoner Kerkpad 24 1782 260 195r
TJEERDS, REIN de nalatenschap van wijlen Rein Tjeerds koren- en turfdrager verkoper Kerkpad 24 1782 260 195r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u. verkoper Franekereind 19 1667 239 113v
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Wortelstraat 17 1659 237 189v
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger Lombardstraat 1662 238 136r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen 28 1668 239 139v
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 8west 1685 242 70r
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u. koper 1/2 huis Zoutsloot 94 1653 236 233r
, REIN de weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12 1623 230 341v
VOGELSANG, REIN burgemeester Rein Uupckes Fogelsangh, mede voor zich verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v
WOPKES, REIN Rein Wopckes verkoper Zoutsloot 94 1659 237 193v
WIEBES, REIN Rein Wybes naastligger ten noorden Lombardstraat 2 1625 231 72r
WIEBES, REIN Rein Wybes houtmolenaar verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
WIEPKES, REIN Rein Wypkes koper huis Zoutsloot 13 1671 240 66r
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
SIETSES, REIN Rein Zytses apotheker verkoper q.q. Hoogstraat 35 1694 243 4ra
ANDRIES, REINTJE Reina Andries bruid 1602 228 286v
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland verkoper Hofstraat 5 1796 264 349r
DOUWES, REINTJE Reinck Douues , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat 27 1624 230 379r
DOUWES, Reincx Douues koper Karremanstraat 27 1620 230 241v
, REINER Reinder Croonenburg huurder Hofstraat 3 1809 268 306v
FONTEIN, REINER Reinder Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
GROOT, REINER Reinder de Groot briefbesteller koper van 1/2 Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
GROOT, REINER Reinder de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1808 268 166v
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen koper Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen koper Lanen 9oost 1784 261 183v
, REINER Reinder Seylmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1764 256 51r
ZWAAL, REINER Reinder Swaal naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SWART, REINER Reinder Swart naastligger ten westen Zoutsloot 39 1787 262 196r
SWART, REINER Reinder Swart beurtschipper op Amsterdam verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
SWART, REINER Reinder A. Swart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1809 268 201r
VEEN, REINER Reinder van der Veen mr. blauwverver koper huis en tuin Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen huurder Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen blauwverver koper huis Lanen 64 1804 267 105v
ZEILMAKER, REINER de erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker koper q.q. Achterstraat 7 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER wijlen Reinder J. Zeilmaker koopman erflater Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1764 256 70v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Vissersstraat 6 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1807 267 337v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 37 1809 268 216r
ANDRIES, REINER Reinder Andries mr. grofsmid verkoper van 1/2 Noorderhaven 105 1765 256 120v
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart wijdschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder (p.j.) Zoutsloot 33 1783 261 85r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.) Vijverstraat 9 1808 268 75r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein naastligger ten zuiden Schritsen 28 1690 242 324v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein verkoper q.q. Brouwersstraat 26 1703 244 194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 28 1703 244 202r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fontein koopman verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1703 244 190v
KORNELIS, REINER als alimentators van de weeskinderen van wijlen Reinder Cornelis kok op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
KORNELIS, REINER wijlen Reinder Cornelis verkoper Zuiderstraat 17 1733 248 208r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek erflater Lanen 9oost 1784 261 183v
GOVERTS, REINER Reinder Goverds naastligger ten oosten Droogstraat 59 1776 258 247v
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1768 257 72r
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1783 261 45v
GOVERTS, REINER wijlen Reinder Goverts verkoper Droogstraat 61 1785 261 277r
GOVERTS, REINER de weduwe van Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Scheerstraat 10 1699 244 28r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Scheerstraat 10 1699 244 28r
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs mr. bakker verkoper q.q. Liemendijk 38 1688 242 254r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten westen Franekereind 29oost 1781 260 46r
JANS, REINER Reinder Jans koper 1/4 huis Kerkpoortstraat 18 1788 262 266r
PERK, REINER JANS Reinder Jans Park varensgezel koper huis Zoutsloot 37 1809 268 216r
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker koopman koper huis Zoutsloot 10 1770 257 165v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1771 257 226r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmaker huurder Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakersknecht koper stalling en wagenhuis Zoutsloot 6 1785 262 44r
GROOT, REINER JANS Reinder Jansen de Groot mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen 65west 1750 252 101v
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jansen Zeilmaker huurder Liemendijk 3 1781 260 72v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmaker huurder onbekend 1770 257 167r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmaker huurder onbekend 1770 257 167r
BUWALDA, REINER JOUWERTS Reinder Jouwerts Buwalda koper huis met herberg, stalling en wagenhuis Hoogstraat 51 1810 269 42v
BUWALDA, REINER JOUWERTS Reinder Jouwerts Buwalda koper huis met herberg, stalling en wagenhuis Hoogstraat 53 1810 269 42v
OUTGERS, REINER Reinder Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman koper pothuis, loods Schritsen 56zuidoost 1730 247 299r
PIETERS, REINER Reinder Pieters koopman verkoper q.q. Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pieters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. huistimmerman verkoper Noorderhaven 16 1775 258 225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. huistimmerman koper huis Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten noorden Lanen 3 1783 261 47v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1784 261 238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , mede namens zijn kinderen mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman huurder Nieuwstraat 35 1792 264 45v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huurder (p.j.) Weverstraat 17 1794 264 226r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburg mr. huistimmerman koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente]) Nieuwstraat 35 1782 260 221r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema naastligger ten westen Bildtstraat 12 1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema verkoper Bildtstraat 12 1773 258 86r
PIETERS, REINER Reinder Pietersz mr. huistimmerman verkoper Schritsen 56oost 1773 258 69v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pyters naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1752 252 183r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1753 253 105v
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1757 254 110r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman koper door niaar 1/4 molen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalling Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1758 254 136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters eigenaar van 1/4 Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v
PIETERS, REINER Reinder Pyters huistimmerman verkoper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PIETERS, REINER Reinder Pyters mr. huistimmerman koper huis Noorderhaven 16 1773 258 108r
PIETERS, REINER Reinder Pyters mr. huistimmerman verkoper Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda erflater Voorstraat 97achter 1737 249 187v
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Lanen 22 1726 246 290r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
SIEBES, REINER de weduwe van Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
WIEBES, REINER Reinder Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
, REINER het huis genaamd de Bonte Hond, van Reiner naastligger ten zuiden Franekereind de Bonte Hond 1625 231 65r
BRAAM, REINER Reiner Braem secretaris naastligger ten westen Voorstraat 24 1732 248 151v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koper provisioneel huis Zuiderhaven 46 1680 241 20va
FONTEIN, REINER Reiner C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 38 1714 245 221r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman naastligger ten zuiden Schritsen 46 1717 245 300r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
FONTEIN, REINER wijlen Reiner Fontein erflater Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61 1/2 pm land met daarop huis, schuur en hof t.w.v. 5050-00-00 CG Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1680 241 20va
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouw naastligger ten oosten Schritsen 3 1675 240 176v
, REINER Reiner Seylmaker, c.s. naastligger ten westen Liemendijk 1760 255 2v
, REINER de hof van Reiner Templaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1661 238 90r
, REINER Reiner Templaer verkoper Kerkpoortstraat 1680 241 86v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1680 241 88v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Voorstraat 30 1680 241 89r
, REINER Reiner Templar koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
, REINER Reiner Templar verkoper q.q. Wasbleekstraat 3 1660 238 58r
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
, REINER Reiner Templar, q.q. crediteur (triumphant) onbekend 1660 238 6va
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Noorderhaven 44 1665 239 5v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1666 239 60v
, REINER Reiner Templar apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER wijlen Reiner Templar verkoper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
, REINER Reiner Templer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1668 239 160v
, REINER Reiner Templer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1668 239 160v
, REINER erfgenaam van zijn ouders Reiner Templer verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerden mr. bakker koper huis en losse goederen Zuiderstraat 27 1729 247 280r
WIJNGAARDEN, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerden mr. bakker koper huis en losse goederen Zuiderstraat 27 1729 247 280r
ARJENS, REINER Reiner Arians koper braubanck, huis en plaats ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper provisioneel 2/3 huis Zoutsloot 1 1658 237 245v
ARJENS, REINER het huis van Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1658 237 245v
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten westen Zoutsloot 1 1658 237 245v
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper provisioneel en finaal kamer Zoutsloot 1 1663 238 21va
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1667 239 111v
ARJENS, REINER Reiner Arjens eigenaar van 2/3 Zoutsloot 1 1667 239 111v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1699 244 8v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER de keet van Reiner Claesen naastligger Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, REINER Reiner Claesen verwandelaar Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1621 230 260v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1623 230 344v
KLASES, REINER de ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1623 230 366r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claesen naastligger ten westen Heiligeweg 26 1628 232 42v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1726 246 254r
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1709 245 83v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten westen Voorstraat 72 1704 244 263r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Spinstraat 5 1705 244 294v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten westen Spinstraat 5 1705 244 294v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten noorden Spinstraat 5 1705 244 294v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koper grondpacht van 12-00-00 CG Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KLASES, REINER de huisinge van Reiner Clases , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
FONTEIN, REINER KLASES als bewoner Reiner Clases Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1 1719 246 54r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs 12 1735 249 102r
DIRKS, REINER Reiner Dirx verkoper van 1/3 Hondenstraat 5oost 1698 243 339r
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
FRANSES, REINER Reiner Frans naastligger ten zuiden Noordijs 5 1625 231 50v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templair naastligger ten westen Lanen 36 1626 231 125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templair naastligger ten westen Schritsen 27 1626 231 125v
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten zuiden Noordijs 5 1624 231 34v
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1625 231 61r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair koper door niaar ratione vicinitatis ledige plaats Zuiderhaven ZZ 1619 230 187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1619 230 187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1619 230 187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair koopman koper q.q. taenhuis en ledige plaats ten oosten vh huis Rozengracht 34 1620 230 226r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair koper zoutkeet William Boothstraat OZ 1620 230 252r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair verkoper q.q. Voorstraat NZ 1624 230 390r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair verkoper Noordijs 7 1625 231 36v
FRANSES, REINER Reiner Franses naastligger ten zuiden Noordijs 5 1624 231 31r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens koper van 1/4 Hoogstraat 47 1679 241 39r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaar geniaarde koper onbekend 1680 241 91v
GERRITS, REINER de lijnbaan van Reiner Gerryts naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1620 230 246r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen Zoutsloot 84tuin 1698 243 347r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18oost 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18west 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 3 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kamer van Reiner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten westen Wortelstraat 8 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kamer van Reiner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten westen Wortelstraat 11 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reiner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden Wortelstraat 8 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reiner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden Wortelstraat 11 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Wortelstraat 8 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Wortelstraat 11 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS sr. Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1703 244 218r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten westen Wortelstraat 9 1704 244 265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten westen Wortelstraat 11 1704 244 265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Wortelstraat 9 1704 244 265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Wortelstraat 11 1704 244 265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Wortelstraat 5tuin 1706 244 322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1727 246 303v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS wijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteyn koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
HANSES, REINER Reiner Hansen naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1627 232 14v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid naastligger ten westen Scheerstraat 12 1707 245 26v
HARMENS, REINER Reiner Harmens mr. ijzersmid koper door niaar huis en pakhuis Scheerstraat 12 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens naastligger ten westen Scheerstraat 12 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens verkoper Nieuwstraat 50 1718 246 16r
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten westen Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten noorden Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid verkoper Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens trekveerschipper verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v
HERES, REINER Reiner Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1663 238 16ra
HENDRIKS, REINER Reiner Hendricks verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
HENDRIKS, REINER wijlen Reiner Hendricks verkoper Bargebuurt WZ 1712 245 182v
HENDRIKS, REINER de weduwe van Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1651 236 179v
HENDRIKS, REINER de hof van wijlen Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver WZ 1662 238 155r
HENDRIKS, REINER huis en plaats van Reiner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 28v
HENDRIKS, REINER de weduwe van Reiner Hendrix naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1656 237 63r
HENDRIKS, REINER Reiner Hendrix huurder Lanen 65west 1698 243 371r
RING, REINER HENDRIKS Reiner Hendrix de Ring mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen 65west 1698 243 371r
HUBERTS, REINER de weduwe en erfgenamen van wijlen Reiner Huberts naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakker verkoper q.q. Franekereind 14 1668 239 26ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1685 242 95r
HUBERTS, REINER de weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1702 244 144v
HUBERTS, REINER de weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1706 245 2v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tingieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis het Swart Kruis genaemt ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1682 241 209r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , minderjarig verkoper van 1/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , minderjarig verkoper van 1/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
JANS, REINER Reiner Jans verkoper William Boothstraat 27 1624 231 22v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1625 231 48v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 de Bonte Hond 1625 231 51r
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1625 231 56v
JANS, REINER wijlen Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Hofstraat 47oost 1625 231 89r
JANS, REINER wijlen Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Grote Kerkstraat 37 1625 231 89r
JANS, REINER wijlen Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Grote Kerkstraat 1a de Bonte Hond 1625 231 89r
JANS, REINER wijlen Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Grote Kerkstraat 1a de Bonte Hond 1626 231 101v
JANS, REINER Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Hofstraat 47oost de Bonte Hond 1626 231 101v
JANS, REINER Reiner Jans , in de Bonte Hond verkoper Grote Kerkstraat 37 1626 231 101v
JANS, REINER Reiner Jans koper huis onbekend WZ 1626 231 103v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden onbekend WZ 1626 231 103v
JANS, REINER wijlen Reiner Jans verkoper Noordijs 1626 231 112v
JANS, REINER Reiner Jans verkoper Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
JANS, REINER wijlen Reiner Jans koper Hofstraat ZZ 1627 232 6v
JANS, REINER Reiner Jans mr. gortmaker verkoper Lanen 58 1702 244 154v
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1623 230 358r
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1623 230 360r
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper q.q. Lanen 8 1636 233 182r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1655 237 4v
JANS, REINER Reiner Jansen koemelker naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1655 237 24r
JANS, REINER Reiner Jansen koper hof met groot prieel of zomerhuis Rozengracht 13 1678 241 19r
JANS, REINER Reiner Jansen koopman koper voorste eind van 's lands lijnbaan, van 85 voet Spinstraat 1680 241 117r
JANS, REINER Reiner Jansen winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v
JANS, REINER Reiner Jansen vetermaker koper huis Zuiderhaven ZZ 1681 241 141v
JANS, REINER het plaatsje van Reiner Jansen naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1685 242 94r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmaker naastligger ten oosten Zuiderstraat 1694 243 89r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot 8 1697 243 285r
JANS, REINER Reiner Jansen , c.u. huurder Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot 10 1697 243 290r
JANS, REINER de plaats van Reiner Jansen naastligger ten zuiden Spinstraat ZZ 1703 244 225v
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Havenplein 28 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever naastligger ten zuiden en Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 26 1737 249 204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1742 250 224r
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Havenplein 28 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1752 252 187v
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
JELLES, REINER Reiner Jellis koopman koper mouterij en brouwerij daerden Witten Gecroonde Lelye uuthanght ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 75 de Witte Gekroonde Lelie 1628 232 72v
JELLES, REINER Reiner Jellis koopman koper achterhuis met twee kelders, strekkende van de zuider middelmuur tot achter aan de hof van wijlen Piter Wibrants ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 75achter 1628 232 72v
JETSES, REINER Reiner Jetses , vrijgezel verkoper Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
WIJNGAARDEN, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
LOLKES, REINER grondpacht uit het huis van de weduwe van Reiner Lolckes eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va1
LOUWS, REINER Reiner Louws koper huis met plaatsje en loods Heiligeweg 11 1662 238 123r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper 1/2 van van drie hellingen met een kanthelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) Noorderkade 13 1706 244 345r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1709 245 89v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper Noorderkade 13 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper huis Zuiderhaven 45 1718 246 18v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper timmerhuis, dwarshelling en gereedschap Zuiderhaven 43 1718 246 22r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1718 246 22r
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 3 1626 231 113r
PIEBES, REINER Reiner Piebis , broeder en zwager van de kopers verkoper Hoogstraat 10 1626 231 129r
PIETERS, REINER Reiner Pieters schoenmaker verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost 1669 239 34va
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1669 239 34va
PIETERS, REINER grondpacht uit het huis van Reiner Pieters eigenaar perceel Lombardstraat 4 1699 244 9r
PIETERS, REINER Reiner Pieters mr. timmerman naastligger ten oosten Voorstraat 72 1726 246 292v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1737 249 158v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman geniaarde koper Noordermolen 1 1753 253 90v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman eigenaar van 3/4 Noordermolen 1 1753 253 103r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman geniaarde koper Noordermolen 1 1753 253 103r
PIETERS, REINER Reiner Pyters koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met toebehoren, huis, schuur en stal Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1755 253 210r
PIETERS, REINER grondpacht uit het huis naast de bank van lening, bewoond door Reiner Pytters eigenaar perceel Lombardstraat 4 1708 245 53r
PIETERS, REINER Reiner Pytters verkoper en Romastraat 27 1738 249 227r
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman geniaarde koper Noorderhaven 34 1743 251 22r
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters koper Heiligeweg 38 1744 251 37v
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman koper huis Sint Odolphisteeg 14 1746 251 154r
FONTEIN, REINER PIETERS Reiner Pytters Fontein koopman naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1686 242 109v
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 65r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1626 231 118r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1627 232 28v
WIJNGAARDEN, REINER REINERS de hof van Reiner Reiners Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1664 238 26ra
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1698 243 354v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1711 245 153v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmaker naastligger ten noorden Zoutsloot 10 1703 244 214v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1704 244 261v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker koper huis Noorderhaven 29 1697 243 287v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , c.u. mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1697 243 290r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1701 244 137r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1702 244 165r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1707 245 15r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 8 1721 246 119v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 8 1722 246 132v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker verkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1725 246 223v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerdts mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1699 244 5v
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper finaal kamer nr. 10 Bargebuurt 12 1660 238 7ra
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper provisioneel Bargebuurt 12 1660 238 7ra
WIEBES, REINER Reiner Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
, Reiner/Rignerus Templer naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1668 239 160v
HENDRIKS, REINER Reinert Hendricks , ouder dan 25 jaren verkoper Bildtstraat 15 1617 230 76r
KOETS, REINER dr. Reinhard Kutsch verkoper q.q. Lombardstraat 4 1702 244 354r
, REINER Reinier sleper huurder stal Voorstraat 87 1758 254 156v
BLOK, REINER Reinier Blok verkoper Kerkpad 16 1737 249 195r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman verkoper Zuiderhaven 55 1740 250 91r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman verkoper Zuiderhaven 57 1740 250 92r
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouw verkoper Schritsen 5 1678 241 13r
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1670 240 6v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1670 240 6v
DANIELS, REINER Reinier Daniels koper huis Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs 10 1735 249 87r
DIRKS, REINER Reinier Dirxen naastligger ten noorden Schritsen 18 1722 246 148r
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof verkocht door Reinier Gijsberts Fontein naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS gesterkt door Reinier Gijsberts Fontein verkoper Lanen 80 1720 246 83r
HARMENS, REINER wijlen Reinier Harmensen kuiper verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
, REINER mr. Reinier Olivier , voor zijn kinderen verkoper Lanen 56 1631 233 26v
TJEERDS, REINER de erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de steeg]) Noorderhaven 31 1736 249 129v
SIEBES, REINTJE Reinkje Sybes verkoper van 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
, REINER Reinner Templar naastligger ten oosten Hofstraat 1659 238 7v
, REINER Reinner Templar naastligger ten zuiden Hofstraat 1659 238 7v
JANS, REINER Reinner Jansen koopman verkoper Schritsen 64 1644 235 133r
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma koper Lanen 23 1696 243 231v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes koper Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1801 266 37v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits koper Bargebuurt 18 1730 247 319v
LIEUWES, REINOU Reinouke Lieuwes koper Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1742 250 263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1745 251 79v
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1766 256 226r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1768 257 58v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blok koper huis Droogstraat 24 1765 256 144r
BLOK, REINOU MINNES wijlen Reinouke Minnes Blok erflater Droogstraat ZZ 1782 260 207r
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper onbekend 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Zuiderhaven 11 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Franekereind 40 1682 241 44va
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarende verkoper Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma koper Voorstraat 26achter 1696 243 231r
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1773 258 98r
BLOK, REINOU MINNES wijlen Reinouwke Minnes Blok erflater Hoogstraat 41 1781 260 36v
BLOK, REINOU MINNES wijlen Reinouwke Minnes Blok erflater William Boothstraat 3 1781 260 38r
BLOK, REINOU MINNES de erfgenamen van wijlen Reinouwke Minnes Blok naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1781 260 43v
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes koper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes koper Bargebuurt 22 1752 252 235r
, RINSKE huis en schuur van Reinsck naastligger ten westen Lanen NZ 1620 230 210r
, RINSKE huis en schuur van Reinsck naastligger ten westen Lanen 3 1621 230 273r
JOHANNES, RINSKE Reinsck Joannes verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9 1691 242 371r
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
SEERPS, RINSKE Reinsck Seerps bruid 1598 228 119ar
TJEERDS, RINSKE Reinsck Tziaerts verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
, RINSKE een weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot 52 1663 238 17va
, RINSKE een weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot 52 1665 239 3v
JOHANNES, RINSKE Reinsk Johannis koper Droogstraat 41 1641 234 128r
RIENKS, RINSKE Reinsk Rienks bewoner Kerkpoortstraat 1636 234 23r
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes koper Noorderkade 13 1706 244 342v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes verkoper Noorderkade 13 1707 245 17v
RIENKS, RINSKE Reinske Rinkes koper Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andries verkoper Brouwersstraat 19achter 1685 242 91r
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andrys verkoper van 1/15 Hondenstraat 14 1738 249 220v
HENDRIKS, RINSKE Reinskien Hendriks koper Achterstraat NZ 1697 243 330r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks koper Both Apothekerstraat 15zuid 1754 253 171r
HENDRIKS, RINSKE Reinskje Hendriks verkoper van 1/5 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
DONKER, RINSKE HENDRIKS Reinskje Hendrix Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes verkoper Heiligeweg 17 1697 243 278r
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v
JANS, REINTJE Reintie Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
VOS, RINTJE Reintien de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1667 239 112v
ROMKES, RINTJE Reintien Romckes verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ 1659 237 210v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1672 240 105r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos verkoper Lanen 84 1672 240 16va
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1682 241 194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1682 241 194v
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1700 244 67r
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten westen Heiligeweg 14 1710 245 129r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos mr. kleermaker koper huis met een vrije steeg ten westen Heiligeweg 1west 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos mr. kleermaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1663 238 184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos verkoper Heiligeweg 1west 1663 238 184r
ROMKES, RINTJE wijlen Reintjen Romkes geniaarde koper Hofstraat 37 1689 242 274r
VOS, RINTJE ROMKES wijlen Reintjen Romkes de Vos mr. kleermaker verkoper Schritsen 56zuidoost 1689 242 293r
ANSTA, REINOU Reinu Ansta geniaarde koper Voorstraat 62 1656 237 88r
GOSSES, REINOU Reinu Gosses verkoper Heiligeweg 56 1671 240 5ra
TIJSES, REINOU Reinu Tijssen koper Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
TIJSES, REINOU Reinu Tijsses koper Voorstraat 90 1667 239 84r
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
DIRKS, REINOU Reinuke Dirks verkoper Heiligeweg 68 1725 246 236r
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen koper Spinstraat 11 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen naastligger ten noorden Spinstraat 11 1670 240 17v
TJERKS, REINOU Reinuke Tjerx verkoper van 1/5 Lanen 46 1702 244 159r
DIRKS, REINOU Reinuwke Dirx verkoper Brouwersstraat 11 1725 246 235v
LIEKELES, REITSE Reitse Lykles koper huis, plaats en paardestal Zuiderstraat 12 1719 246 51r
LIEKELES, REITSE Reitze Lykeles , c.u. verkoper Zuiderstraat 12 1721 246 97r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiu koopman koper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel ca. 1 pm land met huis, hof, schuur en beide drooghuizen Noorderkade 1 1712 245 317r
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r
POPTA, REMMERT burgervaandrig Rembartus Popta koper van 1/2 hof met planten en een kamer ten noorden ervan Hofstraat 1640 234 93v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f. koper kamer Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT gezworen gemeensman Rembartus Popta koper schuur Hofstraat ZZ 1654 236 273v
POPTA, REMMERT gemeensman Rembartus Popta verkoper Voorstraat 29 1654 236 276v
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. naastligger ten westen Lanen 43 1661 238 84r
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. verkoper Lanen 43 1661 238 84r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, Rembolt Cruwel koopman koper huis Rozengracht 19 1685 242 88v
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Rozengracht 27 het hof van Friesland 1809 268 236v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Kerkpoortstraat 24 het hof van Friesland 1809 268 236v
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huis Lanen 37 1785 262 22r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 29 1788 262 275r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes vader in het armenhuis verkoper Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 37 1788 262 293r
HUBERTS, REMMERT Remmer Huybers mr. pottenbakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1729 247 252r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
ISAAKS, Remmerich Isacks verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis genaamd de Grauue Kath, met een ledige plaats erachter Lanen 82 de Grauwe Kat 1643 235 53v
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, Remmerich Isax geniaarde koper Hofstraat 7 1642 234 178r
KLASES, REMMERT Remmert Claessen , c.soc. verkoper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
KLASES, REMMERT Remmert Clasen verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendrickx naastligger ten noorden onbekend 1647 235 259v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1605 228 457v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten westen Lanen 43 1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten noorden Lanen 43 1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendriks koper door niaar huis Lanen 43 1659 238 11r
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
HUBERTS, REMMERT Remmert Huiberts pottenbakker koper huis (en 1 zilveren ducaton) Heiligeweg 68 1725 246 236r
JANS, REMMERT Remmert Jans tichelaar koper provisioneel Noorderhaven 108 1613 229 186v
JANS, REMMERT Remmert Jans crediteur (triumphant) Kerkpad WZ 1625 231 52v
JANS, REMMERT Remmert Jansen lakenbereider verkoper Lanen 41 1719 246 35v
JANS, REMMERT Remmert Janssen tichelaar verkoper Noorderhaven 102 1616 230 36v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. koper woning of kamer Bargebuurt 20 1716 245 269v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen 2 1721 246 102r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1730 247 319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens verkoper Bargebuurt 20 1730 247 330r
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u. turfdrager eerdere huurder Noordijs OZ 1694 243 75v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper 1/2 huis Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper huis Noorderhaven 11 1657 237 119v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. verkoper Noorderhaven 11 1668 239 173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker verkoper Zoutsloot 64 1674 240 130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker verkoper Droogstraat 77 1674 240 130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1692 242 396v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
WILLEMS, REMMERT wijlen Remmert Willems erflater Scheffersplein OZ 1715 245 319r
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaats onbekend NZ 1624 230 378v
JELLES, REMMERT Rempt Jelles verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v
JELLES, REMMERT Rempt Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
JELTES, REMMERT de ledige plaats van`de erfgenamen van wijlen Rempt Jeltis naastligger ten westen in de noorder nieuwestad 1619 230 154r
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. Noordijs 6 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1794 264 195r
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 19 1659 237 196r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorst koper Franekereind 40 1777 259 58r
DOUWES, RINSKE Renske Douwes verkoper q.q. Zuiderhaven 67 1738 249 257r
TEEKES, RINSKE Renske Takes koper Hondenstraat 14 1628 232 69v
WABES, REPKJE Repck Wabbes , voor haar kind verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper provisioneel huis Kleine Kerkstraat 1612 229 88r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper huis Noorderhaven 23 1612 229 118r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper huis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 39 de Drie Parochiekercken 1618 230 120r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1618 230 120r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper twee kamers en hof Droogstraat 21 1620 230 219r
ADAMS, REIER Reyer Adams naastligger ten westen Droogstraat 5 1622 230 293r
ADAMS, REIER wijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1702 244 166r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman koper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Zuiderstraat 1712 245 185r
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman koper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1684 242 42v
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1689 242 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat ZZ 1699 244 31r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper q.q. Zuiderstraat 1702 244 161v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman koper door niaar ratione vicinitatis Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
KLASES, REIER Reyer Clasen verkoper Lanen 45 1663 238 178r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 14 1659 237 211v
DIRKS, REIER weesmeester Reyer Dircxen Spijcker verkoper Noorderhaven 10 1653 236 223r
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Dalpad 7 1784 261 144r
GOSSES, REIER Reyer Gosses scheepstimmerbaas koper huis Lanen 5 1799 265 166r
GOSSES, REIER Reyer Gosses , en hun onmondige kinderen verkoper Lanen 5 1802 266 52v
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses , en hun onmondige kinderen verkoper Dalpad 7 1802 266 53v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper gleibakkerij met huizen en schuur er tegenover ([staat: Lb]) Kruisstraat 3oost 1655 237 42r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper gleibakkerij met huizen en schuur er tegenover ([staat: Lb]) Kruisstraat 10west 1655 237 42r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verkoper Kruisstraat 8 1660 238 36r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper ledige plaats in gebruik als ruischerne Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verpachter grond Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker verkoper Kruisstraat NZ 1663 238 189r
JAKOBS, REIER wijlen Reyer Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs bakker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1681 241 124v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs Braeff, c.u. verkoper Kruisstraat 10west 1664 238 216r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobsen Braaff verkoper Kruisstraat 5oost 1663 238 193r
JANS, REIER wijlen Reyer Jansen verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
, REIER Reyer Telckes verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes verkoper Kruisstraat 4 1685 242 62r
TEUNIS, REIER Reyer Thoenis verkoper Bildtstraat 19 1621 230 271r
JANS, grondpacht uit het huis van Reyliff Jans eigenaar perceel William Boothstraat 1619 230 197v
, dr. Reymens Brutsma protesteert vanwege een hypotheek Lanen 83 1616 230 30v
HARINGS, REIMER de heer Reymer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 483v
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, REIN Reyn Faber mr. grofsmid koper woning Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
RUITER, REIN de weduwe van Reyn Ruyter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
, REIN Reyn Swael kapitein koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 6oost de Pauw 1744 251 2ra
, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1753 253 37v
, REIN vroedsman Reyn Syberda betrokkene onbekend 1745 251 55v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
ARENDS, REIN Reyn Anes naastligger ten westen Rommelhaven 10 1730 247 313v
ANNES, REIN wijlen Reyn Annes verkoper Schritsen 4 1800 265 218v
BORRES, REIN Reyn Boers verkoper q.q. Romastraat ZZ 1599 228 182r
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1599 228 182r
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Romastraat 10 1600 228 190v
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1600 228 190v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis verkoper Noorderhaven 42 1646 235 193v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erf onbekend 1611 229 30v
DOUWES, REIN Reyn Douwes koper kamer (de oostelijkste van de nieuwe kamers gebouwd door botte apotheker) Romastraat 1606 228 502ar
DOUWES, REIN Reyn Douwes naastligger ten noorden Kerkpad 1614 229 207r
DOUWES, REIN Reyn Douwes klompmaker koper huis Lanen 28 1687 242 181r
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sorore naastligger ten zuiden Noordijs 5 1622 230 317v
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur Voorstraat 14 1633 233 89v
EEDES, REIN burgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 15 1635 233 157r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 4 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 6 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 8 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 10 1802 266 167r
FOKKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolen ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
FOLKERTS, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Folckerts erflater Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx naastligger ten noorden Schritsen 18 1631 232 166v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx naastligger ten noorden Schritsen 20 1631 232 166v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx verkoper Schritsen 14 1631 232 183r
HENDRIKS, REIN Reyn Hendricx naastligger ten noorden Schritsen 8 1617 230 87v
HOTSES, REIN Reyn Hoties koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG]) Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
HOTSES, REIN de koper Reyn Hoties , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
HOTSES, REIN het nieuw gekochte plaatsje van Reyn Hoties naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
HOTSES, REIN Reyn Hotses naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1597 228 8v
HOTSES, REIN de weduwe van Reyn Hotties naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1616 230 28v
, REIN Reyn Huygens koper huis Noordees (gebied) 1613 229 149r
HUIGS, REIN Reyn Huyges naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1618 230 144r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten westen Schritsen 1597 228 2v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 1597 228 2v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen 1597 228 2v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker verpachter grond Schritsen 1597 228 38v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker koper huis, schuur en een tuin daarachter ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker verkoper Schritsen 38 1612 229 97v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs koper Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs , vrijgezel verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1645 235 168r
JANS, REIN Reyn Jans verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
LOLKES, REIN Reyn Lolckes koper grote schuur met woning Grote Ossenmarkt 27 1658 237 146v
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes verkoper Havenplein 18oost 1680 241 68v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes naastligger ten noorden Lanen 71vier_achter 1680 241 69v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes , mede voor haar kinderen verkoper Lanen 71vier_achter 1680 241 69v
LOLKES, REIN de weduwe van Reyn Lolckes , mede voor haar kinderen verkoper Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r
LOLKES, REIN wijlen Reyn Lolckes koper ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LOLKES, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Lolckes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid koper huis en houtstek Zuiderstraat 31 1664 238 218r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid huurder Zuiderstraat 31 1664 238 218r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1679 241 52r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg NZ 1679 241 52r
OEPKES, REIN Reyn Opckes brouwer naastligger ten oosten Voorstraat 12 1597 228 67v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1611 229 65v
PAULUS, REIN Reyn Paals veerschipper koper nieuw huis en ledige plaats Vijver 3 1612 229 79r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1612 229 122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1613 229 183r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1617 230 63v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1618 230 127r
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1 1632 233 73v
PIETERS, REIN Reyn Pieters voerman verkoper Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
REINS, REIN Reyn Reyns naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1600 228 187v
REINS, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Reyns verkoper Schritsen 11 1675 240 188v
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje 1652 236 202r
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1653 236 229r
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda koper Noordijs 9 1728 247 65v
SIEBES, REIN Reyn Sybes geniaarde koper Noorderhaven 19 1728 247 206v
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 27 1681 241 143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses koper provisioneel huis Noordijs 15 1679 241 6ra
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker verkoper q.q. Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker verkoper q.q. Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
TEEKELES, REIN rente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend 1605 228 449r
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r
TJALLINGS, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Tjallings , c.soc. naastligger ten westen Voorstraat 75 1676 240 215r
TJALLINGS, REIN Reyn Tziallings koper huis met een vrije uit- en ingang aan de ZZ door de steeg Voorstraat 73 1642 235 32v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaats Franekereind 19 1664 238 231r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES de erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsang naastligger ten zuiden Voorstraat 14achter 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang erflater Voorstraat 14achter 1630 232 131r
OEPKES, REIN Reyn Upkes koper huis, schuur en een ledige plaats erachter en met een vrije uit- en ingang achter op de Lanen Voorstraat 14 de Smack 1597 228 46v
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes koper provisioneel huis, mouterij en loods met de kamer ten zuiden Rommelhaven 8 1616 230 31r
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1619 230 159v
OEPKES, REIN burgemeester Reyn Upkes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1619 230 159v
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes verkoper van 1/2 Lanen 28 1683 241 238r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes huurder van 1/2 Zoutsloot 1 1685 242 79v
, REIN Reyn Uupckes , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1611 229 34r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1611 229 34r
, REIN burgemeester Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12 1622 230 330r
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schipper geniaarde koper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings , c.u. koper huis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschap Bildtstraat 14 1633 233 90r
WIEBES, REIN Reyn Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1618 230 112v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
IEDES, REIN de hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41 1632 233 65v
IEDES, REIN de schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38 1632 233 51v
SIERKS, REIN Reyn Zierx verkoper Rommelhaven 6 1669 239 203v
JANS, REINTJE Reyna Jans koper Liemendijk 1612 229 95v
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaer koopman verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Schritsen 27 1629 232 97r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaer koopman naastligger ten noorden Schritsen 27 1629 232 97r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaer koopman verkoper Schritsen 27 1629 232 97r
TJERKS, REINTJE Reynck Tiercx koper Kerkpoortstraat 1601 228 261v
TJEERDS, REINTJE Reynck Tziaerts koper Schoolsteeg 1612 229 80v
FONTEIN, REINER de weduwe van Reynder Fontein naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Herenwaltje 9 1693 243 48v
, REINER oud raadsman Reynder Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
FRANSES, REINER het huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Lanen 36 1602 228 281v
FRANSES, REINER het huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Schritsen 27 1602 228 281v
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
ZEILMAKER, REINER JANS Reynder Jansen Zeilmaker geniaarde koper van 1/2 Liemendijk 3 1759 254 237v
MINNES, REINER het houtstek van Reynder Minnes naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1602 228 280v
MINNES, REINER de plaats van Reynder Minnes naastligger ten noorden Noorderhaven 33 1602 228 280v
MINNES, REINER Reynder Minnes verkoper q.q. Noorderhaven 33 1602 228 280v
PIETERS, REINER Reynder Pyters verkoper Lanen 69 1727 247 23r
PIETERS, REINER Reynder Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1756 254 32v
PIETERS, REINER Reynder Pytters koopman en winkelier koper huis Zoutsloot 28 1762 255 119v
, REINER Reyner , gebruiker v.d. steeg kuiper naastligger Bildtstraat 16 1601 228 252v
, REINER weijlen Reyner naastligger ten westen Schritsen 1605 228 470v
, REINER wijlen Reyner naastligger ten westen Schritsen ZZ 1606 228 472v
, REINER wijlen Reyner eigenaar van 3/4 Noorderhaven 40 1611 229 16v
, REINER wijlen Reyner huurder Noorderhaven 40 1611 229 16v
, REINER Reyner wever naastligger ten oosten Hondenstraat 1612 229 89r
, REINER Reyner kleermaker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner kistmaker verkoper Schritsen ZZ 1650 236 112V
, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner kistmaker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1650 236 131v
, REINER als huurder Reyner hoosbreider naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1687 242 173r
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburch verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Herenwaltje 9 1693 243 14r
FONTEIN, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1694 243 91r
FONTEIN, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1694 243 107r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER wijlen Reyner Fontein erflater Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, REINER Reyner Fonteyn koper huis Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, REINER de hof van Reyner Fonteyn naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1682 241 46va
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
PETTEN, REINER Reyner van Petten koper nieuw huis Noorderhaven 109 1637 234 24v
, REINER Reyner Templaer naastligger ten oosten Hofstraat 20 1660 238 27v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper Franekereind 13 1673 240 128v
, REINER Reyner Templar verkoper Grote Kerkstraat 19 1660 238 39v
, REINER Reyner Templar naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Templar naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1682 241 184v
, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1682 241 184v
, REINER het huis van wijlen Reyner Templar naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
, REINER Reyner Templar eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
, REINER wijlen Reyner Templar verkoper Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
ARJENS, REINER Reyner Ariens naastligger ten oosten Schritsen 51 1628 232 80r
ARJENS, REINER Reyner Ariens scheepstimmerman verkoper Liemendijk 1630 232 145v
ARJENS, REINER Reyner Ariens koper huis, helling, braubanck en gereedschappen, zonder de grond Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
ARJENS, REINER Reyner Ariens verkoper Zoutsloot 1 1671 240 63r
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
ARJENS, REINER de crediteuren van wijlen? Reyner Arjens verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 286v
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
BERENDS, REINER wijlen Reyner Beerns verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 1601 228 250r
BERENDS, REINER wijlen Reyner Berns verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1600 228 221r
KLASES, REINER Reyner Claasen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west 1597 228 58r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Rozengracht 23 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel Zuiderhaven 40 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES sr. Reyner Claassen Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1698 243 356v
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v
KLASES, REINER Reyner Claes crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 14 1606 228 472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes naastligger ten westen Heiligeweg 26 1629 232 89v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Voorstraat 2 1597 228 24r
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 14 1598 228 116r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Franekereind 12 1599 228 156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r
KLASES, REINER Reyner Claesen aanhandelaar huis en steede Noorderhaven 5 1599 228 178r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 195r
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper Heiligeweg 1600 228 210r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 22 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 24 1601 228 253r
KLASES, REINER de kamers van Reyner Claesen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west 1601 228 268v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger Klaverbladstraat 3 1602 228 333r
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
KLASES, REINER de gewezen keten van wijlen Reyner Claesen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1611 229 25r
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven 35 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein koopman koper huis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noorden Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein, voor zijn kinderen verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Claesen Fontein verkoper Zuiderhaven 6 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, REINER Reyner Claeses tegeler verkoper Nieuwstraat 40 1597 228 7r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1636 234 5v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 20 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 22 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 24 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen crediteur (triumphant) Heiligeweg 13 1603 228 347r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1615 229 267v
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1616 230 40r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Lanen 43 1659 238 11r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koper kamer, loods en ledige plek Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper kamer met een loods en een tuintje erachter Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Schritsen 48 1697 243 294r
KLASES, REINER de kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 24 1606 228 511r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1687 242 188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman koper huis Lanen 31 1687 242 195v
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1631 232 176v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1727 247 42r
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Lanen 29 1728 247 199r
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
FONTEIN, REINER KLASES de overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 4 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 26 1728 247 196v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1696 243 188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1698 243 375r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis genoempt het Vergulden Kalff Noorderhaven 76 het Vergulde Kalf 1601 228 247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis genoempt het Vergulden Kalff Noorderhaven 78 het Vergulde Kalf 1601 228 247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck crediteur (triumphant) Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis kok op het Prinsenjacht koper huis Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 16 1600 228 234v
DIRKS, REINER wijlen Reyner Dirks verkoper Schritsen 22 1731 248 39r
DIRKS, REINER Reyner Dirx , c.u. mr. bontwerker koper dwarshuis Schritsen 22 1721 246 109r
DOUWES, REINER Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30west 1640 234 111v
DOUWES, REINER het huis aan de Weverstraat van Reyner Douues naastligger ten zuiden Franekereind 30west 1640 234 111v
DOUWES, REINER het huis van wijlen Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30 1660 238 37v
DOUWES, REINER Reyner Douwes , c.u. koper huis Franekereind 34 1639 234 83v
DOUWES, REINER de kopers Reyner Douwes , c.u. naastligger ten westen Franekereind 34 1639 234 83v
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten westen Franekereind 30oost 1656 237 65r
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten oosten Franekereind 30 1661 238 99r
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r
EELKES, REINER Reyner Eelckes mr. metselaar koper huis Nieuwstraat 38 1686 242 156v
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Schritsen 42 1599 228 172v
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Lanen 36 1600 228 233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Schritsen 27 1600 228 233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Lanen 32 1606 228 508v
FRANSES, REINER de plaats van de zoon van Reyner Frans naastligger ten oosten Zuiderhaven 12 1617 230 95r
FRANSES, REINER Reyner Frans Tempelaer verkoper Noordees (gebied) 1599 228 151v
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 keet (de zuider helft) William Boothstraat 1598 228 78r
FRANSES, REINER Reyner Fransen , c.u. naastligger ten zuiden William Boothstraat 1598 228 78r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
FRANSES, REINER de [zout]keet van Reyner Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
FRANSES, REINER de [zout]keet van Reyner Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 23 1598 228 93r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 42 1600 228 231r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Lanen 36 1601 228 273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Schritsen 27 1601 228 273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper provisioneel huis Noordijs 7 1604 228 399r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 42 1614 229 225r
FRANSES, REINER twee kamers van de verkoper Reyner Fransen Tempelaer naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1599 228 151v
FRANSES, REINER Reyner Fransen Templaer koper huis en mouterij Noordijs 7 1615 229 248v
FRANSES, REINER de hof van Reyner Fransen Templer naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1630 232 126r
FRANSES, REINER Reyner Franses naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad 1616 230 52r
FRANSES, REINER Reyner Franses naastligger ten westen in de zuider nieuwestad 1616 230 52r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempeler naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1605 228 444v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempeler koper een ledige plaats met nr. 27 ([bedrag niet vermeld]) Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempeler koper een ledige plaats met nr. 28 ([bedrag niet vermeld]) Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempeler koper een geer of ledige plaats met nr. 31 ([bedrag niet vermeld]) Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Lanen 36 1616 230 53r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Schritsen 27 1616 230 53r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Lanen 36 1618 230 137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Schritsen 27 1618 230 137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Lanen 36 1618 230 137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templer naastligger ten westen Schritsen 27 1618 230 137v
GERBENS, REINER Reyner Gerbens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
GERRITS, REINER oom Reyner Gerryts verkoper q.q. Schritsen 67 1612 229 77r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper q.q. Noorderhaven 35 1684 242 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein zoutzieder en koopman koper door niaar huis William Boothstraat 29 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de zoutkeet van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden William Boothstraat 29 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman koper woning staande achter het huis van R.G. Fontein onbekend 1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten oosten onbekend 1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman koper twee kamers onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de verkopers Reyner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koper door niaar schoenmakersperk met toebehoren en een hof Zoutsloot 82oost 1694 243 107r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1696 243 197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS sr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Lanen 19 1701 244 139r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Wortelstraat 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Havenplein 18oost 1680 241 68v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis ([staat: tachtentich]) Zoutsloot 1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koopman koper zoutkeet en 1/5 van twee pramen William Boothstraat OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koopman koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper door niaar huis Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reyner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen Reyner Gijsbertus Fontein verpachter grond Zuiderhaven 16 1729 247 243r
GOVERTS, REINER wijlen Reyner Goverts verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HARINGS, REINER Reyner Harings procureur postulant verkoper q.q. Droogstraat 1605 228 445v
HARMENS, REINER Reyner Harmens mr. ijzersmid verkoper Scheerstraat 12 1726 246 259r
HERES, REINER Reyner Heeres koper huis Romastraat 5 1614 229 214r
HERES, REINER Reyner Heeres hoornsvaarder naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1652 236 215r
HENDRIKS, REINER de hof van Reyner Hendricks naastligger ten noorden Vijver WZ 1631 233 22v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwer verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwer verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1640 234 94r
HENDRIKS, REINER [het steegje naar] hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix , c.u. brouwer verkoper Hoogstraat 18 1642 234 161v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix koper kamer en loods Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix metselaar verkoper Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringh koper huis Lanen 23 1686 242 116v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrixs mr. metselaar geniaarde koper Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
HOTSES, REINER hun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses erflater Noorderhaven 33 1617 230 70r
HOTSES, REINER hun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses erflater Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts mr. bakker bewoner Noorderhaven 44 1674 240 164v
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts gezworen makelaar bewoner Noorderhaven 44 1680 241 115r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaar koper huis Noorderhaven 44 1681 241 144r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper van 3/30 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper q.q. Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts verkoper q.q. Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER wijlen Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper Noordermolen 1 1686 242 153r
HUBERTS, REINER de weduwe van Reyner Huyberts stadsmakelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1688 242 256v
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands tingieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
IENTES, REINER Reyner Intes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r
IENTES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg 1603 228 358v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs