Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat Hofstraat 5 1794 264 223r
BAKKER, R. R. Backer actuarius en advocaat vacatien en verteringen wegens strijk-en verhooggelden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
BAKKER, R. R. Bakker oud secretaris verpachter grond Schoolstraat 1 1727 247 42r
BLOK, R. R. Blok naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1782 260 314v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
FONTEIN, R. R. G. Fontein Zuiderstraat 1706 244 324ar
FONTEIN, R. R. C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1711 245 145r
GERBRANDA, R. R. Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
GERROLTSMA, R. de weduwe van burgemeester R. Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1700 244 82v
NAUTA, R. wijlen R. Nauta Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
NAUTA, R. de weduwe van R. Nauta naastligger ten westen Voorstraat 52oost 1803 266 295v
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel estrikwerk Karremanstraat 13 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel huis Karremanstraat 13 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koopman koper provisioneel huis en weefwinkel Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
RIJPMA, R. hr. R. Rypema, c.s. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SMID, R. R. Smitt secretaris van de Grietenij Barradeel verkoper Noordijs 11 1787 262 191v
VEENSTRA, R. R. Veenstra koper huis Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1810 269 25v
BLOEMBERG, R. SIERKS R. Sierx Blomberg koopman eerdere bewoner Zoutsloot 100 1808 268 31v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 141v
ANNES, REPKE Rebbe Annes verkoper Lanen 23 1669 239 202v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21 1668 239 21va
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
FABER, REBEKKA Rebecca Faber verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
, REBEKKA Rebecca Heisings Rozengracht 19 1765 256 99v
, REBEKKA Rebecca Heislings Rozengracht 19 1757 254 95r
HENDRIKS, REBEKKA Rebecca Hendriks Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
HENDRIKS, REBEKKA wijlen Rebecca Hendriks Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs Heiligeweg 13 1776 259 14v
ROELOFS, REBEKKA Rebecca Roelofs verkoper Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes kopers Karremanstraat 17 1782 260 272r
WIEBES, REBEKKA Rebecka Wybes verkoper van 1/3 Zoutsloot OZ 1804 267 58v
WIEBES, REBEKKA Rebekka Wybes Karremanstraat 32 1805 267 181v
OKKES, RIKSTJE Recht Ockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1643 235 91v
OKKES, RICHT wijlen burgemeester en ontvanger Recht Ockes Weverstraat 1654 236 255r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert Brouwersstraat 8 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Hubert Lanen 93 1807 268 17r
VOS, REGINA minderjarige Regina van Vos Noorderhaven 33 1801 266 33v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstra verkoper Lanen 93 1807 268 17r
JANS, REGINA Regina Jans , c.s. huurder van een gedeelte van het huis (p.j.) Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
JANS, REGINA Regina Jans huurder Romastraat 29 1767 256 258v
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 1762 255 147r
BRAAM, Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
, Regnero Templar verkoper Noordijs OZ 1665 239 12r
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris van Barradeel koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam, J.U.D. secretaris van Barradeel Heiligeweg 7 1735 249 23ar
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam secretaris Noordijs 1 1738 249 352v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braam secretaris Rommelhaven 1 1738 249 354r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris en ontvanger der boelgoeden van Barnadeel tot Sexbierum verkoper van 1/16 Droogstraat NZ 1728 247 143r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradiel verkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem naastligger ten westen Zoutsloot 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem, J.U.D. secretaris van Barradeel verkoper Zoutsloot 1731 247 383v
BRAAM, REGNERUS heer secretaris Regnerus Braem naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem secretaris van Barradeel Zoutsloot NZ 1732 248 148v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braem secretaris van Barradeel verkoper Voorstraat NZ 1742 250 275v
HEMMINGA, REGNERUS erven v wijlen Regnerus Hemminga verkoper Voorstraat 57 1722 246 139r
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper Westerkerklaan 1671 240 7ra
REEN, REGNERUS ds. Regnerus Reen predikant verkoper Noorderhaven 32 1671 240 7ra
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kerkpoortstraat 1660 238 38r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Noorderhaven 1665 239 24r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Voorstraat 49 1666 239 40r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1666 239 55v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1666 239 55v
WYBRANDA, REGNERUS dr. Regnerus Wybranda verkoper Noorderhaven 102 1649 236 69v
, dr. Regnerus Wybranda* verkoper Noorderhaven 98 1648 236 30v
FRANSES, Regstje Fransen Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
SIEMENS, RICHT de erven van Regt Simons naastligger ten oosten Hofstraat 23 1757 254 54v
SIEMENS, RICHT wijlen Regt Symons Hofstraat 25 1766 256 184r
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u. mr. kuiper huurder (p.j.) Heiligeweg 36 1793 264 108v
, REIN Reijn Reijnsen , c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1653 236 229r
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Lanen NZ 1642 234 166r
, REIN Rein , c.s. mr. bontwever huurder Kerkpoortstraat NZ 1747 251 191v
, REIN Rein naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1753 253 66r
BROUWER, REIN Rein H. Brouwer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwer Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
BROUWER, REIN Rein Brouwer naastligger ten westen Voorstraat 6 1778 259 98r
BROUWER, REIN vroedsman Rein Brouwer mr. bakker Hoogstraat 23 1781 260 312r
BROUWER, REIN Rein Brouwer eerdere bewoner Voorstraat 4 1784 261 219v
BROUWER, REIN Rein Brouwer mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1784 261 219v
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
FABER, REIN Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis en weefwinkel Droogstraat NZ 1777 259 89v
FABER, REIN vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 1782 261 8v
FABER, REIN Rein H. Faber naastligger ten westen Noorderhaven 80 1783 261 102v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper van 1/6 Schritsen 67 1787 262 214r
FABER, REIN Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1789 263 172r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1790 263 182v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1794 264 196v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bildtstraat 20 1794 264 205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt 28 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Zoutsloot 20 1794 264 209r
FABER, REIN Rein Faber, c.s. naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
FABER, REIN de erven van oud vroedsman Rein H. Faber mr. ijzersmid Droogstraat 37 1800 265 223r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman en fabrikeur Heiligeweg NZ 1756 254 31v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koper huis Heiligeweg 21 1765 256 132v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker (oud -) Heiligeweg 23 1768 257 74v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1774 258 181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1776 258 249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 17 1778 259 126r
, REIN Rein Gerbrande mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1773 258 122v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 14 1800 265 262r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huizen Weverstraat 14 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema koopman Schritsen 7 1810 269 102r
, REIN Rein Roozema strandmeester huurder Zuiderhaven 36 1785 261 269v
ROSEMA, REIN Rein Rosema strandmeester geniaarde koper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
, REIN de erven van vroedsman Rein Sibada naastligger ten zuiden Noordijs 4 1756 254 27r
, REIN de erven van Rein Sibeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1777 259 81v
, REIN Rein Sickesma verkoper Vijverstraat NZ 1720 246 79v
SMID, REIN Rein Smidt secretaris van Barradeel geauthoriseerde curator en Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel onbekend 1770 257 167r
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1771 257 243v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel verkoper Grote Bredeplaats 6oost 1779 259 190r
SMID, REIN Rein Smit, c.s. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel geauthoriseerde curator en Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SMID, REIN Rein Smit koper door niaar huis Noorderhaven 33 1787 262 168v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1788 262 259v
SMID, REIN Rein Smit secretaris van Barradeel Droogstraat 1789 263 77v
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel koper huis Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN Rein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel naastligger ten westen Noorderhaven 35 1795 264 301r
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smit oud secretaris van Barradeel Noorderhaven 35 1797 265 63r
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris van Barradeel Droogstraat NZ 1797 265 66v
SMID, REIN Rein Smit oud secretaris Noorderhaven 33 1798 265 73v
SMID, REIN Rein Smith secretaris naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
SMIDS, REIN Rein Smits secretaris van Barradeel curator Franekereind 2 1783 261 49r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel koper huis met de Vergulde Scheer in de gevel Scheerstraat 3 de vergulde scheer 1783 261 10v
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 3 1783 261 92r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 2 1789 263 101r
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
ZWAAL, REIN Rein Swaal naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
ZWAAL, REIN wijlen Rein Swaal Grote Bredeplaats 6oost 1779 259 190r
, REIN Rein Swael kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
, REIN Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
, REIN de verkoopers en de weduwe van Rein Swael naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1771 257 225r
, REIN vroedsman Rein Sybeda koopman koper kamer Rommelhaven 14 1742 250 279v
, REIN vroedsman Rein Sybeda gleibakker huis en stokerij (p.j.) Brouwersstraat 8 1743 250 289v
, REIN vroedsman Rein Sybeda bieder ? huis, hof, paardenstal en wagenhuis (p.j.) Voorstraat 87 1741 250 8ra
, REIN vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1744 251 48v
, REIN de erven van vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1750 252 98r
, REIN de erven van vroedsman Rein Sybeda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1759 254 186v
, REIN de erven van Rein Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1764 256 86v
, REIN vroedsman Rein Syberda onbekend 1744 251 47v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 30va
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerden apotheker verkoper Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
, REIN de erven van Rein Zybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1798 265 121r
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
ARENDS, REIN Rein Anes naastligger ten westen Rommelhaven 10 1729 247 235v
ZWAAL, REIN ARENDS Rein Anes Swaal Rommelhaven 8 1730 247 345r
ARENDS, REIN Rein Anes Swael, burger koper huis Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
ANNES, REIN Rein Annes mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 13 1775 258 205v
ANNES, REIN Rein Annes naastligger ten oosten Schritsen 2 1783 261 60r
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost bij de Admiraliteit verkoper Lanen 13 1783 261 73r
ZWAAL, REIN ANNES Rein Annes Swaal huurder Bildtstraat 17 1732 248 155r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1796 264 343v
KORNELIS, REIN Rein Cornelis ???koper huis en gebouw onbekend ZZ 1645 235 180v
KORNELIS, REIN Rein Cornelis , burger koper huis met loods Lanen 21 1654 236 249r
DOUWES, REIN de erven van Rein Douwes verkoper van 1/2 Lanen 30 1703 244 355r
DOUWES, REIN Rein Douwes Vettervogel, c.u. huurder Bildtstraat 18 1800 265 249v
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u. huurder (p.j.) Bildtstraat 18 1796 264 338v
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Zoutsloot 36 1633 233 111v
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s. huurder Zoutsloot 67 1802 266 153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FOLKES, REIN de erven van vroedsman Rein Folckes naastligger ten westen Zuiderhaven 2 1670 240 27r
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
BROUWER, REIN Rein Hendks. Brouwer Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
BROUWER, REIN Rein Hendks. Brouwer Havenplein 18 1766 256 226r
HENDRIKS, REIN Rein Hendriks brouwer koper huis en bakkerij Voorstraat 4 1775 258 233v
BROUWER, REIN HENDRIKS kleinzoon Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber ijzersmid koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Zoutsloot 22 1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat WZ 1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Oosterbolwerk 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 31r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper William Boothstraat 1 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 6 1782 260 178v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid geniaarde koper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper van 1/3 jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber, burger koper huis Schritsen 67 1783 261 100r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt 28 1784 261 133r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber mr. grofsmid koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1784 261 182r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Rommelhaven 26b 1786 262 63r
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper dwarshuis, hof en tuin Zoutsloot 20 1787 262 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Achterstraat 1788 263 43v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
FABER, REIN HENDRIKS de erven van oud vroedsman Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid Bildtstraat 23 1800 265 220v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrix naastligger ten noorden Bildtstraat 25 1720 246 74r
HOITES, REIN Rein Hoites oud waagmeester naastligger ten zuiden Vianen 1760 255 38r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer koper woning Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
BROUWER, REIN HOITES wijlen Rein Hoites Brouwer oud waagmeester Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18a 1745 251 79v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 18 1763 255 227r
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
JAKOBS, REIN Rein Jacobs koper Grote Ossenmarkt 2 1646 235 200r
ADAM, REIN JAKOBS de lege plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
JANS, REIN Rein Jans , burger leerlooiersknecht koper huis Romastraat ZZ 1752 252 213r
JANS, REIN wijlen Rein Jans Romastraat 4 1764 256 21r
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat OZ 1699 244 14v
JANS, REIN Rein Jansen sleeper koper huis en wagenhuis Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
JANS, REIN Rein Jansen sleper koper huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
JANS, REIN Rein Jansen Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter, burger schipper (wijd-) koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 1670 240 21v
LOURENS, REIN wijlen Rein Lauwrens Romastraat 27 1732 248 72v
LOLKES, REIN Rein Lolckes Woudemansteeg 1645 235 174v
LOLKES, REIN Rein Lolckes , c.soc. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1654 236 255v
LOLKES, REIN Rein Lolckes , c.soc. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1654 236 255v
LOLKES, REIN mede vroedschap Rein Lolkes koper lege plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet Weeshuisstraat 11 1663 238 186v
LOLKES, REIN vroedsman Rein Lolkes curator Kerkpad WZ 1665 239 4va
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Rein Lolkes Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
LOLKES, REIN de weduwe van Rein Lolkes eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
LOUWS, REIN Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
LOUWS, REIN de weduwe van Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1670 240 27v
OEDSES, REIN hof van Rein Oedses naastligger ten noorden Droogstraat 1630 232 145r
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, burger koper woning Kerkpoortstraat 1695 243 142v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, burger c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1695 243 142v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper 1/2 huis Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. huurder Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, burger koper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachter Voorstraat 3 1658 237 153r
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 28va
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman koper van 1/2 Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman huurder (p.j.) Noordijs 5 1697 243 7va
SIKKES, REIN burgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 1 1723 246 161v
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 4 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemr. Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda geweigerde niaarnemer William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgermeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopman koper 1/2 huis Noordijs 5 1700 244 72v
SIKKES, REIN de koper Rein Sikkes koopman eigenaar van 1/2 Noordijs 5 1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis en tuin Schritsen 15 1718 246 30v
SIEBES, REIN het tuintje van Rein Sybes naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1720 246 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes koopman verkoper 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
SIEBES, REIN Rein Sybes , burger koper huis Drie Roemerssteeg 3 1732 248 73v
SIEBES, REIN Rein Sybes , burger verkoper Schritsen 15 1732 248 73v
KIMSTRA, REIN SIETSES burgemeester Rein Sydtses Kimstra Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SIETSES, REIN de weduwe van Br. Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 15 1717 245 301v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen burgemeester Rein Sytses Kimstra Heiligeweg 7 1708 245 43v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winia mr. koperslager verkoper Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
KIMSTRA, REIN SIETSES Rein Sytzes Kimstra koper provisioneel huis, kamer en loodsje Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra Noordijs 19 1721 246 110r
TJALLINGS, REIN Rein Tiallinghs , c.u. verpachter grond Noordijs WZ 1669 239 189v
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs eigenaar van 1/2 Voorstraat 73 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallinghs bewoner Voorstraat 73 1668 239 141r
TJALLINGS, REIN Rein Tjallings verpachter grond Noordijs OZ 1683 241 245v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds , burger turfdrager geniaarde koper Kerkpoortstraat 1758 254 121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdrager koper huis en tuin Kerkpoortstraat 1762 255 142r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds , c.u. eigenaar en bewoner Kerkpad 24 1782 260 195r
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds koren- en turfdrager Kerkpad 24 1782 260 195r
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u. verkoper Franekereind 19 1667 239 113v
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Wortelstraat 17 1659 237 189v
OEPKES, REIN Rein Upkes naastligger (medegebruiker van de put) Lombardstraat 1662 238 136r
OEPKES, REIN Rein Upkes koper van 1/2 Lanen 30 1668 239 139v
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes Scheerstraat 6 1685 242 70r
VOGELSANG, REIN OEPKES Rein Upkes Fogelsang, c.u. koper 1/2 huis Zoutsloot 94 1653 236 233r
WORPS, REIN Rein Werps blokmaker Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
WOPKES, REIN Rein Wopckes verkoper Zoutsloot 94 1659 237 193v
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
WIEPKES, REIN Rein Wypkes , burger koper huis Zoutsloot 13 1671 240 66r
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
IEDES, REIN Rein Yedes , burger scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader in het Gereformeerde Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
SIETSES, REIN Rein Zytses apotheker Hoogstraat 35 1694 243 4ra
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland Hofstraat 5 1796 264 349r
, REINER Reinder Croonenburg huurder Hofstraat 3 1809 268 306v
FONTEIN, REINER Reinder Fontein koopman naastligger ten zuiden Franekereind 16 1739 250 35v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, REINER oud raadsman Reinder Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
GROOT, REINER Reinder de Groot briefbesteller koper van 1/2 Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
GROOT, REINER Reinder de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1808 268 166v
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeek Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeek cementmaler en koopman in kalk en steen Lanen 9oost 1784 261 183v
, REINER Reinder Seylmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ZWAAL, REINER Reinder Swaal naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SWART, REINER Reinder Swart naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
SWART, REINER Reinder Swart schipper op Amsterdam (beurt-) Rommelhaven 11 1799 265 129r
SWART, REINER Reinder A. Swart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1809 268 201r
VEEN, REINER Reinder van der Veen mr. blauwverver koper huis en tuin Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen huurder Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen blauwverver koper huis Lanen 64 1804 267 105v
, REINER Reinder Ysenbeek Noorderhaven 88west 1782 260 246r
ZEILMAKER, REINER de erven van Reinder J. Zeilemaker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 87 1789 263 67r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1778 259 93r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmaker Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
ZEILMAKER, REINER Reinder J. Zeilmaker koopman Noorderhaven 13 1793 264 99v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemaker naastligger ten westen onbekend 1775 258 203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmaker naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1766 256 217r
SWART, REINER Reinder Zwart naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder Zwart schipper naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1807 267 337v
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1808 268 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten westen Zoutsloot 47 1809 268 216r
ANDRIES, REINER Reinder Andries mr. grofsmid Noorderhaven 105 1765 256 120v
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart schipper (wijd-) koper huis en tuintje Zoutsloot 33 1783 261 85r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwart huurder (p.j.) Zoutsloot 33 1783 261 85r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.) Vijverstraat 9 1808 268 75r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fontein verkoper Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fontein koopman verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
KORNELIS, REINER als alimentators van de weeskinderen van wijlen Reinder Cornelis kok op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
KORNELIS, REINER wijlen Reinder Cornelis Zuiderstraat 17 1733 248 208r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
GOVERTS, REINER Reinder Goverds naastligger ten oosten Droogstraat 59 1776 258 247v
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1768 257 72r
GOVERTS, REINER Reinder Goverts naastligger ten oosten Droogstraat 59 1783 261 45v
GOVERTS, REINER wijlen Reinder Goverts Droogstraat 61 1785 261 277r
GOVERTS, REINER de weduwe van Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Lombardstraat 1699 244 28r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Lombardstraat 1699 244 28r
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands , burger mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs , burger mr. bakker Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JANS, REINER Reinder Jans zeilmaker en koopman koper huis Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
JANS, REINER Reinder Jans zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1771 257 226r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten westen Franekereind 29oost 1781 260 46r
JANS, REINER Reinder Jans koper 1/4 huis Kerkpoortstraat WZ 1788 262 266r
PERK, REINER JANS Reinder Jans Park varensgezel koper huis Zoutsloot 47 1809 268 216r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmaker huurder Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakersknecht koper stalling en wagenhuis Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
GROOT, REINER JANS Reinder Jansen de Groot mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen 65west 1750 252 101v
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroon naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jansen Zeilmaker huurder Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de ervan van Reinder Jansen Zeilmaker naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1786 262 95v
ZEILMAKER, REINER JANS de erven van Reinder Jansen Zeilmaker verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmaker huurder onbekend 1770 257 167r
BUWALDA, REINER JOUWERTS Reinder Jouwerts Buwalda koper huis met herberg, stalling en wagenhuis Hoogstraat 51 1810 269 42v
BUWALDA, REINER JOUWERTS Reinder Jouwerts Buwalda koper huis met herberg, stalling en wagenhuis Hoogstraat 53 1810 269 42v
OUTGERS, REINER Reinder Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1666 239 38v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , burger mr. timmerman koper pothuis, loods Schritsen 56 1730 247 299r
PIETERS, REINER Reinder Pieters koopman presiderend voogd huiszittende armen, met 3 leden Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pieters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman geniaarde koper onbekend ZZ 1772 258 28v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , burger mr. huistimmerman verkoper Noorderhaven 16 1775 258 225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. huistimmerman koper huis Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten noorden Lanen 3 1783 261 47v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1784 261 238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
PIETERS, REINER Reinder Pieters mr. timmerman huurder Nieuwstraat 35 1792 264 45v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huurder (p.j.) Franekereind ZZ 1794 264 226r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburg mr. huistimmerman koper dwarshuis en tuin Nieuwstraat 35 1782 260 221r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
PIETERS, REINER Reinder Pietersz mr. huistimmerman verkoper Schritsen 56oost 1773 258 69v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pyters naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1752 252 183r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman koper 1/2 rogge- en windmolen onbekend de Bildpoortsmolen 1753 253 105v
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten zuiden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s. naastligger ten noorden Wasbleek WZ 1755 253 226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper onbekend 1757 254 110r
PIETERS, REINER Reinder Pyters eigenaar van 1/4 Wasbleekstraat OZ 1758 254 136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman verkoper Wasbleekstraat OZ 1759 254 201v
PIETERS, REINER Reinder Pyters huistimmerman verkoper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , burger mr. huistimmerman koper huis Noorderhaven 16 1773 258 108r
PIETERS, REINER Reinder Pyters mr. huistimmerman verkoper Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
PIETERS, REINER de weduwe van Reinder Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 56 1736 249 130v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda Voorstraat 97achter 1737 249 187v
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Lanen 22 1726 246 290r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
SIEBES, REINER de weduwe van Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
WIEBES, REINER Reinder Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
, REINER het huis van Reiner naastligger ten zuiden Franekereind de Bonte Hond 1625 231 65r
, REINER Reiner smid naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
BRAAM, REINER Reiner Braem secretaris naastligger ten westen Voorstraat 24 1732 248 151v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koper provisioneel huis Zuiderhaven 46 1680 241 20va
FONTEIN, REINER Reiner C. Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1714 245 221r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman naastligger ten zuiden Schritsen 46 1717 245 300r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein erflater Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman aanhandelaar 61,5 pm land met daarop huis, schuur en hof 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteyn naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1680 241 20va
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouw naastligger ten oosten Schritsen 3 1675 240 176v
, REINER Reiner Outgerd, c.u. koper timmerhuis dwarshelling gereedschap Zuiderhaven 43 1718 246 22r
, REINER Reiner Outgerd naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1718 246 22r
, REINER Reiner Seylmaker, c.s. naastligger ten westen onbekend 1760 255 2v
, REINER hof van Reiner Templaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1661 238 90r
, REINER Reiner Templaer verkoper Kerkpoortstraat 1680 241 86v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Havenpoort 1680 241 88v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Voorstraat 30 1680 241 89r
, REINER Reiner Templar koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
, REINER Reiner Templar Rozengracht 38 1660 238 58r
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. verkoper Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
, REINER Reiner Templar, q.q. crediteur (triumphant) onbekend 1660 238 6va
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Noorderhaven 44 1665 239 5v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER Reiner Templar, burger apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER wijlen Reiner Templar Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
, REINER Reiner Templer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1668 239 160v
, REINER Reiner Templer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1668 239 160v
, REINER erfgenaam van zijn ouders Reiner Templer verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 188r
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerden, burger mr. bakker koper huis en losse goederen Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
WIJNGAARDEN, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerden, burger mr. bakker koper huis en losse goederen Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper kamer Zoutsloot 1 1663 238 21va
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1667 239 111v
ARJENS, REINER Reiner Arjens eigenaar van 2/3 Zoutsloot 1 1667 239 111v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fontein koopman naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1699 244 8v
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pondemaat zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein koper 1/2 hof en kamertje Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1673 240 126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, sr naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1726 246 254r
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
FONTEIN, REINER KLASES hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 8 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1709 245 83v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koper grondpacht 12-00-00 CG ((betreft een ledige plaats waar voorheen een timmerbedrijf is geweest)) Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fontein naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KLASES, REINER de huisinge van Reiner Clases , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
FONTEIN, REINER KLASES als bewoner Reiner Clases Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u. koper huis Vijver 3 1718 246 20r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijverstraat OZ 1719 246 54r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 3 1723 246 174r
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs 12 1735 249 102r
DIRKS, REINER Reiner Dirx Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar huurder en bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
FRANSES, REINER Reiner Frans naastligger ten zuiden Noordijs 1625 231 50v
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1624 231 34v
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1625 231 61r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair, burger verkoper Noordijs 1625 231 36v
FRANSES, REINER Reiner Franses naastligger ten zuiden Noordijs 1624 231 31r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens koper van 1/4 Hoogstraat 47 1679 241 39r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaar kopers onbekend 1680 241 91v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1702 244 157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1702 244 158r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kamer en hof van Reiner Gijsberts Fontein , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Droogstraat 1702 244 158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden onbekend 1702 244 187r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 50 1706 244 321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1726 246 260v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen van Reiner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1727 246 303v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS wijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteyn, burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
HARMENS, REINER Reiner Harmens mr. ijzersmid koper door niaar huis en pakhuis Lombardstraat 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens naastligger ten westen Lombardstraat 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens verkoper Nieuwstraat 50 1718 246 16r
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten westen Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid naastligger ten noorden Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER Reiner Harmens ijzersmid verkoper Lombardstraat 1725 246 215v
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens , burger schipper (trekveer-) onbekend ZZ 1730 247 341v
HERES, REINER Reiner Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1663 238 16ra
HENDRIKS, REINER wijlen Reiner Hendricks Bargebuurt WZ 1712 245 182v
HENDRIKS, REINER de weduwe van Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1651 236 179v
HENDRIKS, REINER de hof van wijlen Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver WZ 1662 238 155r
HENDRIKS, REINER huis en plaats van Reiner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 28v
HENDRIKS, REINER Reiner Hendrix huurder Lanen NZ 1698 243 371r
RING, REINER HENDRIKS Reiner Hendrix de Ring, burger mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen NZ 1698 243 371r
HUBERTS, REINER de weduwe en de erven van wijlen Reiner Huberts naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakker curator Franekereind 14 1668 239 26ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1685 242 95r
HUBERTS, REINER de weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1702 244 144v
HUBERTS, REINER de weduwe van Reiner Huiberts naastligger ten westen Noorderhaven 46 1706 245 2v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tinnegieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 woning ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht 2-02-00 CG ((voor de drie percelen in deze akte)) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 woning ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht 2-02-00 CG ((voor de drie percelen in deze akte)) Jan Ruurdstraat 3 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakker naastligger ten westen Zoutsloot 1682 241 209r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs Hoogstraat 7 1745 251 95v
JANS, REINER Reiner Jans , burger verkoper William Boothstraat 27 1624 231 22v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1625 231 48v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 de Bonte Hond 1625 231 51r
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1625 231 56v
JANS, REINER Reiner Jans mr. gortmaker verkoper Lanen 58 1702 244 154v
JANS, REINER Reiner Jansen Lanen 8 1636 233 182r
JANS, REINER Reiner Jansen , burger koper hof met groot prieel of zomerhuis Rozengracht 13 1678 241 19r
JANS, REINER Reiner Jansen , burger koopman koper voorste oud stuk van 's Lands Lijnbaan bij 85 voeten Bildtstraat 14 1680 241 116v
JANS, REINER Reiner Jansen , burger winkelier verkoper Wasbleek 1680 241 118v
JANS, REINER Reiner Jansen , burger vetermaker koper huis Zuiderhaven 18 1681 241 141v
JANS, REINER plaatske van Reiner Jansen naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1685 242 94r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmaker naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
JANS, REINER Reiner Jansen , burger zeilmaker verkoper Zuiderhaven 18 1696 243 235r
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
JANS, REINER Reiner Jansen , c.u. huurder Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Noorderhaven 29 1697 243 287v
JANS, REINER de crediteuren van Reiner Jansen zeilmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever naastligger ten zuiden en Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 20 1737 249 199v
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 26 1737 249 204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1742 250 224r
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1752 252 187v
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Zuiderhaven 6 1753 253 47v
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 51 1785 261 281r
JETSES, REINER vrijgezel Reiner Jetses verkoper Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
WIJNGAARD, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
WIJNGAARDEN, REINER JURJENS de voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 102r
LOLKES, REINER het huis van de weduwe van Reiner Lolckes grondpacht 00-02-00 CG 1681 241 41va1
LOUWS, REINER Reiner Lous naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1661 238 77v
LOUWS, REINER Reiner Louws , burger koper huis met plaatsje en loods Heiligeweg 11 1662 238 123r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper 1/2 van van drie hellingen met een kandhelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper huis Zuiderhaven 45 1718 246 18v
PIETERS, REINER Reiner Pieters schoenmaker verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1669 239 34va
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1669 239 34va
PIETERS, REINER Reiner Pieters eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
PIETERS, REINER Reiner Pieters mr. timmerman naastligger ten oosten Voorstraat 72 1726 246 292v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1737 249 158v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper 1/2 wind roggemolen en 1/12 huis en verdere toebehoren onbekend de Noordermolen 1753 253 90v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopman koper 1/4 rogge- en windmolen en 1/4 huis bij het Bolwerk op de hoek van de Karremanst onbekend de Noordermolen 1753 253 103r
PIETERS, REINER Reiner Pyters koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met toebehoren, huis, schuur en stal Wasbleekstraat OZ de Kerkpoortsmolen 1755 253 210r
PIETERS, REINER Reiner Pytters verkoper en Romastraat 27 1738 249 227r
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman geniaarde koper Noorderhaven 34 1743 251 22r
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters Heiligeweg 38 1744 251 37v
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters Bargebuurt 24 1744 251 37v
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopman koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1746 251 154r
FONTEIN, REINER PIETERS Reiner Pytters Fontein koopman naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1686 242 109v
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 65r
WIJNGAARDEN, REINER REINERS de hof van Reiner Reiners Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1669 238 26ra
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1698 243 354v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1711 245 153v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , burger mr. zeilmaker koper huis Noorderhaven 29 1697 243 287v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , c.u. mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds zeilmaker naastligger ten westen Noorderhaven 31 1707 245 15r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1722 246 132v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmaker verkoper van 1/3 Schritsen 31 1723 246 186r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1725 246 223v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerdts mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1699 244 5v
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper kamer nr. 10 Bargebuurt 12 1660 238 7ra
WIEBES, REINER Reiner Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
, Reiner/Rignerus Templer naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1668 239 160v
KOETS, REINER dr. Reinhard Kutsch Lombardstraat 4 1702 244 354r
, REINER Reinier sleper huurder stal Voorstraat 87 1758 254 156v
BLOK, REINER Reinier Blok Kerkpad 16 1737 249 195r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman Zuiderhaven 55 1740 250 91r
BLOK, REINER Reinier Blok koopman Zuiderhaven 57 1740 250 92r
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouw verkoper Schritsen 5 1678 241 13r
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27a 1670 240 6v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 27a 1670 240 6v
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs 10 1735 249 87r
DIRKS, REINER Reinier Dirxen naastligger ten noorden Schritsen 18 1722 246 148r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof verkocht door Reinier Gijsberts Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein verkoper Zoutsloot 1706 244 331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fontein Zuiderhaven 18 1706 244 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS gesterkt door Reinier Gijsberts Fontein verkoper Lanen 80 1720 246 83r
HARMENS, REINER wijlen Reinier Harmensen kuiper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
TJEERDS, REINER de erven van Reinier Tjeerds naastligger ten westen Noorderhaven 31 1736 249 129v
SIEBES, REINTJE Reinkje Sybes verkoper 1/3 Heiligeweg 12 1724 246 212v
, REINER Reinner Templar naastligger ten oosten Hofstraat 1659 238 7v
, REINER Reinner Templar naastligger ten zuiden Hofstraat 1659 238 7v
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma Lanen 23 1696 243 231v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes Noorderhaven 110 1801 266 37v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits Bargebuurt 18 1730 247 319v
LIEUWES, REINOU Reinouke Lieuwes Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1742 250 263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1745 251 79v
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18 1766 256 226r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1768 257 58v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blok koper huis Droogstraat 24 1765 256 144r
BLOK, REINOU MINNES wijlen Reinouke Minnes Blok Droogstraat ZZ 1782 260 207r
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TIJSES, REINOU Reinouke Thijsses verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijsses verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderen onbekend 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijsses verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderen Zuiderhaven 11 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijsses verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderen Franekereind 40 1682 241 44va
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarende verkoper Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma Lanen 23 1696 243 231r
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1773 258 98r
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok Hoogstraat 41 1781 260 36v
BLOK, REINOU MINNES Reinouwke Minnes Blok William Boothstraat 3 1781 260 38r
BLOK, REINOU MINNES de erven van Reinouwke Minnes Blok naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1781 260 43v
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes kopers Rozenstraat WZ 1682 241 206v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes Bargebuurt 22 1752 252 235r
JOHANNES, RINSKE Reinsck Joannes Zoutsloot 1644 235 152r
, RINSKE weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
, RINSKE een weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
, RINSKE Reinsk Japes ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
JOHANNES, RINSKE Reinsk Johannis Droogstraat 1641 234 128r
RIENKS, RINSKE Reinsk Rienks Kerkpoortstraat 1636 234 23r
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
RIENKS, RINSKE Reinske Rinkes Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andries Brouwersstraat 19 1685 242 91r
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andrys verkoper van 1/15 Hondenstraat 14 1738 249 220v
HENDRIKS, RINSKE Reinskien Hendriks Achterstraat NZ 1697 243 330r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks Both Apothekerstraat 15zuid 1754 253 171r
HENDRIKS, RINSKE Reinskje Hendriks Liemendijk 2 1757 254 80r
DONKER, RINSKE HENDRIKS Reinskje Hendrix Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes Heiligeweg 19 1697 243 278r
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v
VOS, RINTJE Reintien de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1667 239 112v
ROMKES, RINTJE Reintien Romckes verkoper van 5/16 Zoutsloot 1659 237 210v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten westen Lanen 86 1672 240 105r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos verkoper Lanen 84 1672 240 16va
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten noorden Both Apothekerstraat NZ 1682 241 194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vos naastligger ten oosten Both Apothekerstraat NZ 1682 241 194v
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1700 244 67r
ROMKES, RINTJE de weduwe van Reintien Romkes naastligger ten westen Heiligeweg 14 1710 245 129r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos, burger mr. kleermaker koper huis met een vrije steeg ten westen Heiligeweg 1west 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Vos, burger mr. kleermaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1663 238 184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vos verkoper Heiligeweg 1west 1663 238 184r
ROMKES, RINTJE Reintjen Romkes Hofstraat 47 1689 242 274r
VOS, RINTJE ROMKES wijlen Reintjen Romkes de Vos mr. kleermaker Schritsen ZZ 1689 242 293r
GOSSES, REINOU Reinu Gosses Heiligeweg 64 1671 240 5ra
TIJSES, REINOU Reinu Tijssen Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
TIJSES, REINOU Reinu Tijsses Voorstraat 90 1667 239 84r
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper 1/18 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
DIRKS, REINOU Reinuke Dirks verkoper Heiligeweg 68 1725 246 236r
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
TJERKS, REINOU Reinuke Tjerx Lanen 46 1702 244 159r
DIRKS, REINOU Reinuwke Dirx verkoper Brouwersstraat 11 1725 246 235v
LIEKELES, REITSE Reitse Lykles koper huis, plaats, paardestal Zuiderstraat 10 1719 246 51r
LIEKELES, REITSE Reitze Lykeles , c.u. verkoper Zuiderstraat 10 1721 246 97r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel stuk landt plm. 1 pm met een huis, hof, schuur en beide drooghuizen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
POPTA, REMMERT burgervaandrig Rembartus Popta koper 1/2 deel hof met planten en een kamer ten noorden ervan Hofstraat 1640 234 93v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, REMMERT hopman Rembartus Popta, c.f. koper kamer Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT hopman Rembartus Popta, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT gezworen gemeensman Rembartus Popta koper schuur Hofstraat ZZ 1654 236 273v
POPTA, REMMERT gemeensman Rembartus Popta Voorstraat 29 1654 236 276v
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. naastligger ten westen Lanen 43 1661 238 84r
HENDRIKS, REMMERT Rembert Hendricx , c.u. verkoper Lanen 43 1661 238 84r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, Rembolt Cruwel koopman koper huis Rozengracht 19 1685 242 88v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Rozengracht 27 het Hof van Friesland 1809 268 236v
KOMST, REMKE Remke Komst koper huis, herberg en kolfbaan Kerkpoortstraat 24 het Hof van Friesland 1809 268 236v
WOPKES, REMKE Remke Wopkes koper huis Lanen 37 1785 262 22r
WOPKES, REMKE Remke Wopkes naastligger ten oosten Lanen 29 1788 262 275r
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
WOPKES, REMKE vader in het armenhuis Remke Wopkes verkoper Lanen 37 1788 262 293r
HUBERTS, REMMERT Remmer Huybers mr. pottenbakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1729 247 252r
ISAAKS, Remmerich Isacks , burger Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis met een lege plaats erachter Lanen 82 de Grauue Kath 1643 235 53v
, Remmerich Isacks* verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg 1645 235 188r
, Remmerich Isax koper huis met bleekveld of plaats ten zuiden Weverstraat 1642 234 178r
KLASES, REMMERT Remmert Claessen , c.soc. verkoper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
KLASES, REMMERT Remmert Clasen Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendrickx naastligger ten noorden onbekend 1647 235 259v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten westen Lanen 41 1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermaker naastligger ten noorden Lanen 41 1659 238 11r
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1648 236 44v
HUBERTS, REMMERT Remmert Huiberts pottenbakker koper huis (en 1 zilveren ducaton) Heiligeweg 68 1725 246 236r
JANS, REMMERT Remmert Jansen lakenbereider verkoper Lanen 41 1719 246 35v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. koper woning of kamer Bargebuurt WZ 1716 245 269v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager koper dwarshuis Vianen ZZ 1721 246 102r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1730 247 319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens , burger verkoper Bargebuurt 20 1730 247 330r
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u. turfdrager eerdere huurder Noordijs OZ 1694 243 75v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis Noorderhaven 10 1778 259 143v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper 1/2 huis Brouwersstraat 28 1657 237 104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. koper huis Noorderhaven 11 1657 237 119v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u. verkoper Noorderhaven NZ 1668 239 173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker verkoper Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper William Boothstraat 1694 243 104v
WILLEMS, REMMERT wijlen Remmert Willems Scheffersplein OZ 1715 245 319r
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper Noordijs 6 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris Brouwersstraat 8 1794 264 195r
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs Karremanstraat WZ 1659 237 196r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorst Franekereind 40 1777 259 58r
DOUWES, RINSKE Renske Douwes recht van uitkoop overgedaan op Fongerke Arjens van Heemert Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
ROELOFS, RINSE Renze Roelofs , burger koper huis Droogstraat NZ 1688 242 219r
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 1615 229 255v
WIEBES, Reth Wybes houtmolenaar Voorstraat 62 1766 256 176r
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1652 236 204r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1702 244 166r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopman Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS gecommitteerde crediteuren Reyer Arjens Mahiu Noorderhaven 72 1687 242 207r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Brouwersstraat 25 1702 244 148v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu Voorstraat 56oost 1712 245 176r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu, burger Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Kruisstraat 10 1728 247 74v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1684 242 42v
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1689 242 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman Zoutsloot 24 1699 244 17r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper onbekend 1699 244 31r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 83achter 1728 247 135v
KLASES, REIER Reyer Clasen , burger verkoper Lanen 45 1663 238 178r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 14 1659 237 211v
DIRKS, REIER weesmr. Reyer Dircxen Spijcker Noorderhaven 36 1653 236 223r
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Havenplein 1784 261 144r
GOSSES, REIER Reyer Gosses scheepstimmerbaas koper huis Lanen 5 1799 265 166r
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses verkoper Lanen 5 1802 266 52v
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses verkoper Havenplein ZZ 1802 266 53v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verkoper Kruisstraat ZZ 1660 238 36r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper lege plaats in gebruik als ruischerne Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verpachter grond Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1660 238 36v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakker verkoper onbekend 1663 238 189r
JAKOBS, REIER wijlen Reyer Jacobs ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
BAKKER, REIER JAKOBS Reyer Jacobs Backer naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 124v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs Braeff, c.u. verkoper Kruisstraat 1664 238 216r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobsen Braaff verkoper Kruisstraat NZ 1663 238 193r
JANS, REIER wijlen Reyer Jansen Tiepelsteeg 1746 251 161r
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
HERES, REIMER Reymer Heeres koper huis Romastraat 1614 229 214r
FABER, REIN Reyn Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1785 262 18r
FABER, REIN Reyn Faber mr. smid (grof-) koper woning Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
RUITER, REINTJE de weduwe van Reyn Ruyter naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1685 242 74v
, REIN Reyn Swael kapitein koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 6oost de Pauw 1744 251 2ra
, REIN de erven van Reyn Sybeda naastligger ten zuiden Schritsen 62 1753 253 37v
, REIN vroedsman Reyn Syberda onbekend 1745 251 55v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1669 239 212v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1669 239 212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerden naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1669 239 212v
ARENDS, REIN Reyn Anes naastligger ten westen Rommelhaven 10 1730 247 313v
ANNES, REIN Reyn Annes Schritsen 4 1800 265 218v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis verkoper Noorderhaven 42 1646 235 193v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
DOUWES, REIN Reyn Douwes klompmaker koper huis Lanen 30 1687 242 181r
EEDES, REIN hopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 19 1635 233 157r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 4 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 6 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 8 1802 266 167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintje Kerkpad 10 1802 266 167r
FOKKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolen 1688 242 243r
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1631 232 166v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx verkoper Grote Ossenmarkt 16 1631 232 183r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs koper Grote Kerkstraat NZ 1643 235 49v
JAKOBS, REIN vrijgezel Reyn Jacobs , burger verkoper Hofstraat 1645 235 168r
JANS, REIN Reyn Jans Noorderhaven 5 1727 247 31r
LOLKES, REIN Reyn Lolckes koper grote schuur met wooning Grote Ossenmarkt 27 1658 237 146v
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes Havenplein 1680 241 68v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes naastligger ten noorden Lanen NZ 1680 241 69v
LOLKES, REIN de weduwe van vroedsman Reyn Lolckes verkoper van haar zelf, en last hebbende van Lanen NZ 1680 241 69v
LOLKES, REIN de weduwe van Reyn Lolckes verkoper van haar zelf, en last hebbende van Lanen NZ 1680 241 70r
LOLKES, REIN wijlen Reyn Lolckes ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid koper huis en houtstek Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, REIN Reyn Lous , c.u. mr. ijzersmid huurder Zuiderpoort (gebied) 1664 238 218r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1679 241 52r
LOUWS, REIN de weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, REIN Reyn Pieters voerman Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
REINS, REIN de erven van Reyn Reyns verkoper Schritsen 11 1675 240 188v
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar 't Poortje 1652 236 202r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda Voorstraat 27 1730 247 314v
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda, burger Noordijs 9 1728 247 65v
SIEBES, REIN Reyn Sybes , burger koper huis Noorderhaven 19 1728 247 206v
SIETSES, REIN Reyn Sytses Wasbleek 1681 241 143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses koper provisioneel huis Noordijs 19 1679 241 6ra
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r
TJALLINGS, REIN de erven van Reyn Tjallings , c.soc. naastligger ten westen Voorstraat 75 1676 240 215r
TJALLINGS, REIN Reyn Tziallings koper huis met een vrije uit- en ingang aan de ZZ door de steeg Voorstraat 73 1642 235 32v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaats Franekereind 19 1664 238 231r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES erven van wijlen Reyn Upckes Fogelsang naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 131r
VOGELSANG, REIN OEPKES wijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 131r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Lanen 30 1683 241 238r
OEPKES, REIN wijlen Reyn Upkes Zoutsloot 1 1685 242 79v
WOPKES, REIN burgemeester Reyn Wopckes commissaris Rommelhaven 1616 230 21v
WOPKES, REIN burgemeester Reyn Wopckes geautoriseerde commissaris onbekend 1616 230 22r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
SIERKS, REIN Reyn Zierx verkoper Rommelhaven 4 1669 239 203v
FONTEIN, REINER de weduwe van Reynder Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 13 1693 243 48v
, REINER oud raadsman van Harlingen Reynder Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
JANS, REINER Reynder Jansen zeilmaker koper van 1/2 lijnbaan, teerhuis, knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
PIETERS, REINER Reynder Pyters verkoper Lanen 69 1727 247 23r
PIETERS, REINER Reynder Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1756 254 32v
PIETERS, REINER Reynder Pytters koopman en winkelier koper huis Zoutsloot 28 1762 255 119v
, REINER Reyner kleermaker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
, REINER de erven van Reyner kistmaker verkoper Zuiderhaven 18 1650 236 112V
, REINER de erven van Reyner kistmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 131v
, REINER als huurder Reyner hoosbreider naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1687 242 173r
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburch Peterseliestraat 1614 229 212r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje 13 1693 243 14r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 91r
FONTEIN, REINER de erven van Reyner Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 1694 243 107r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten oosten onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten westen onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten noorden onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER Reyner Fontein erflater Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, REINER Reyner Fonteyn, burger koper huis Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, REINER de hof van Reyner Fonteyn naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1682 241 46va
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
PETTEN, REINER Reyner van Petten, burger koper huis, nieuw Noorderhaven 109 1637 234 24v
, REINER Reyner Templaer naastligger ten oosten Hofstraat 20 1660 238 27v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper Franekereind 13 1673 240 128v
, REINER Reyner Templar verkoper Grote Kerkstraat NZ 1660 238 39v
, REINER Reyner Templar naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER het huis van wijlen Reyner Templar naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
, REINER Reyner Templar eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
, REINER de hof van Reyner Frans Templer naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1630 232 126r
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Achterstraat 1648 236 37v
ARJENS, REINER Reyner Ariens scheepstimmerman verkoper Liemendijk 1630 232 145v
ARJENS, REINER Reyner Ariens koper huis, helling, braubanck en gereedschappen , zonder de grond Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
ARJENS, REINER Reyner Ariens verkoper Zoutsloot 1 1671 240 63r
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1643 235 44v
ARJENS, REINER de crediteuren van wijlen? Reyner Arjens verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 286v
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Noorderhaven NZ 1634 233 137r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Rozengracht 23 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman koper hof met bomen, zomerhuis en prieel Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein, burger koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
KLASES, REINER Reyner Claassen Fontein, sr.? naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1698 243 356v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Claesen Fontein verkoper Zuiderhaven 6 1728 247 195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteyn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
KLASES, REINER de erven van wijlen Reyner Claeses naastligger ten noordoosten Heiligeweg ZZ 1636 234 5v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit de hof van Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 158v
FONTEIN, REINER KLASES zijn broeder Reyner Claeses Fonteyn Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 1615 229 267v
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Lanen 41 1659 238 11r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein, burger koper kamer, loods en lege plek Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1694 243 77v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman koper kamer met een loods en een tuintje erachter Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fontein koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1695 243 150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn, burger koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Schritsen 48 1697 243 294r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1687 242 188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fontein, burger koopman koper huis Lanen 31 1687 242 195v
KLASES, REINER Reyner Clasen Voorstraat ZZ 1630 232 131r
KLASES, REINER Reyner Clasen onbekend 1630 232 131r
KLASES, REINER erven van wijlen Reyner Clasen naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1631 232 176v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1727 247 42r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van de weduwe van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Lanen 31 1728 247 199r
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
FONTEIN, REINER KLASES de overige erven van Reyner Clasen Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de erven van Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 26 1728 247 196v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fontein naastligger ten oosten Schoolstraat 1 1696 243 188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fontein naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis kok op het Prinsenjacht koper huis Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
DIRKS, REINER wijlen Reyner Dirks Schritsen 22 1731 248 39r
DIRKS, REINER Reyner Dirx , c.u. mr. bontwerker koper dwarshuis Schritsen 22 1721 246 109r
DOUWES, REINER Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30 1640 234 111v
DOUWES, REINER het huis van wijlen Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30 1660 238 37v
DOUWES, REINER Reyner Douwes , c.u. koper huis Franekereind ZZ 1639 234 83v
DOUWES, REINER de kopers Reyner Douwes , c.u. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1639 234 83v
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten oosten Franekereind 30 1661 238 99r
EELKES, REINER Reyner Eelckes , burger mr. metselaar koper huis Nieuwstraat WZ 1686 242 156v
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van 't seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , burger mr. metselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 50 1614 229 225r
FRANSES, REINER Reyner Fransen Templaer, burger koper huis en mouterij Noordees (gebied) 1615 229 248v
GERBENS, REINER Reyner Gerbens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein Noorderhaven NZ 1684 242 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de zoutkeet van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden William Boothstraat 29 1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman koper 2 kamers onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten westen onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof en kamer van Reyner Gijsberts Fontein, burger koopman naastligger ten noorden onbekend 1692 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de verkopers Reyner Gijsberts Fontein, c.u. naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Scheffersplein OZ 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1693 243 55v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1694 243 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1696 243 197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 336r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1698 243 356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten zuiden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS dr. Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1698 243 369v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Lanen NZ 1701 244 139r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS hof van Reyner Gijsberts Fontein naastligger ten oosten Herenwaltje 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Herenwaltje 1 1702 244 141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond Zuiderhaven 18 1734 248 307r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Zoutsloot 1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper zoutkeet en 1/5 van twee pramen William Boothstraat OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn, burger koopman koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein OZ 1682 241 230v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper door niaar huis Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reyner Gijsberts Fonteyn naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS kinderen Reyner Gijsbertus Fontein verpachter grond Havenpoort WZ 1729 247 243r
HARMENS, REINER Reyner Harmens mr. ijzersmid verkoper Lombardstraat 1726 246 259r
HERES, REINER Reyner Heeres hoornsvaarder naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1652 236 215r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwer Voorstraat ZZ 1630 232 131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwer onbekend 1630 232 131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1640 234 94r
HENDRIKS, REINER hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER hof en plaats van Reyner Hendrix naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1641 234 133v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix , burger c.u. brouwer verkoper Hoogstraat ZZ 1642 234 161v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix koper kamer en loods Kerkpoortstraat 1675 240 179r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix metselaar verkoper Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringh, burger koper huis Lanen 23 1686 242 116v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrixs mr. metselaar geniaarde koper Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts mr. bakker bewoner Noorderhaven 44 1674 240 164v
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts gezworen makelaar bewoner Noorderhaven 44 1680 241 115r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaar koper huis Noorderhaven 44 1681 241 144r
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar verkoper van 1/10 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts stadsmakelaar curator van het nagelaten weeskind van Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts curator Noorderhaven 47 1678 241 5ra
HUBERTS, REINER wijlen Reyner Huyberts stadsmakelaar Grachtswalplein 1686 242 153r
HUBERTS, REINER de weduwe van Reyner Huyberts makelaar (stads-) naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1688 242 256v
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes Voorstraat 14 1642 234 175r
, REINER Reyner IJsbrands* tinnegieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker koper provisioneel huis Zoutsloot 1678 241 1ra
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs baker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1686 242 158v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker Droogstraat 22 1689 242 279r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs mr. bakker koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
JANS, REINER Reyner Jansen , c.u. koper huis en schuur Zuiderplein 3 1651 236 174r
JANS, REINER Reyner Jansen koemelker verkoper Zuiderplein 1 1658 237 146r
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper Rozengracht 11 1680 241 99v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper Zuiderhaven 18 1684 242 19r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper onbekend 1684 242 55r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermaker verkoper kamer onbekend 1685 242 95v
JANS, REINER Reyner Jansen , burger vetermaker koper tuin Wasbleek 1689 242 280v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmaker koper 1/2 woning onbekend 1693 243 49v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmaker eigenaar van 1/2 onbekend 1693 243 49v
JANS, REINER het tuintje van Reyner Jansen naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1694 243 93r
JANS, REINER Reyner Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
JANS, REINER Reyner Jansen schipper (kof-) verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1699 243 403r
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1736 249 123v
JANS, REINER Reyner Janssen molenaar naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1615 230 4r
JELLES, REINER Reyner Jelles , burger koopman verkoper Voorstraat 73 1630 232 160r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
LOLKES, REINER de weduwe van Reyner Lolkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
LOLKES, REINER de weduwe van vroedsman Reyner Lolkes het huis en de molen staan op de 3 pm en 4 einsen grond ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
LOUWS, REINER de weduwe van Reyner Louws naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
MARTENS, REINER Reyner Martens 1615 229 243v
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarders koper huis Zoutsloot 1 1689 242 286r
, REINER Reyner Olivier van Zonhoven verkoper Lanen 56 1643 235 73r
OUTGERS, REINER Reyner Outgers verkoper Zoutsloot 1 1676 240 221v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers , burger mr. scheepstimmerman koper kamer met een loods erachter Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1728 247 67r
OUTGERS, REINER de erven van Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 120v
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1673 240 120v
PIETERS, REINER het huis van Reyner Pyters grondpacht 01-02-00 CG Lombardstraat 4 1681 241 41va
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1729 247 231v
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfect naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1689 242 293r
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfect naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1689 242 293r
PIETERS, REINER Reyner Pytters naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1673 240 17ra
PIETERS, REINER Reyner Pytters naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1673 240 17ra
PIETERS, REINER Reyner Pytters , burger herbergier koper huis Kerkpoortstraat OZ 1686 242 121v
PUTTEN, REINER REINERS de erfgenamen van Reyner Reyners van Putten, alias Hania koopman verkoper Noorderhaven 109 1645 235 162r
REINS, REINER de weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1661 238 108r
SIERKS, REINER Reyner Sierx voerman huurder Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
SIEBES, REINER Reyner Sybes mr. hoosbreyder koper kamer of woning Bargebuurt 26 1684 242 53v
SIEDSES, REINER wijlen Reyner Sydses Rommelhaven 3b 1633 233 123v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmaker verkoper Noorderhaven NZ 1696 243 254v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 25 1727 247 11v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds mr. zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1727 247 11v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts mr. zeilmaker koper huis met een plaats en tuintje erachter en een vrije in- en uitgang in de Droogs Noorderhaven 67 1693 243 32v
TJEERDS, REINER het voorgaande perceel (zie akte 243-0033/32v) van Reyner Tjeerdts mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 67 1693 243 33r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts mr. zilversmid naastligger ten oosten Noorderhaven 27 1695 243 136v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
WIEBES, REINER Reyner Wybes , burger apotheker koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
WIEBES, REINER Reyner Wybes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
ARJENS, Reyners Ariaens , c.s. verkoper van 1/2 Herenwaltje 1642 235 7r
WIJNGAARDEN, REINER Reynier Wijngaarden verkoper Weverstraat 1671 240 50r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fontein, burger koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS de hof van Reynier Gijsberts Fontein koopman naastligger ten noorden Wortelstraat NZ 1696 243 198v
TJEERDS, REINER Reynier Tjeerdts , burger mr. zeilmaker koper huis (En 1 dukaat voor verkopers vrouw) Noorderhaven 11 1685 242 103v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Liemendijk 1685 242 86v
ANDRIES, Reynschien Andries Voorstraat 58twee_a 1674 240 136v
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
IDSES, RINSKE Reynscke Idses , burger Lanen ZZ 1614 229 204r
, RINSKE weduwe Reynsk naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
FOPPES, Reynsk Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1651 236 163r
JOHANNES, RINSKE Reynsk Johannis Schritsen 67 1641 234 129v
VOS, RINTJE ROMKES mr. Reyntien Romkes de Vos verkoper Lanen 84 1672 240 82v
JANS, REINOU Reynu Jans Liemendijk 1614 229 202r
JANS, REINOU Reynu Jans , burger Grote Kerkstraat 1615 230 1r
PIETERS, REINOU vrijster Reynu Piters koper kamer Herenknechtenkamerstraat OZ 1641 234 151r
MEILSMA, Reynutie Meilsma Voorstraat 46 1699 244 24r
JURJENS, Rhiemer Jurriaens koper van 1/2 huis, loods, zomerkeuken en een plaats daarachter Zuiderplein 1 1644 235 148r
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 1662 238 149r
JAIES, RICHARD Richert Jeyes naastligger ten westen Hofstraat 18 1681 241 126v
FEIKES, RIKSTJE Richt Feickes Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks Nieuwstraat 1625 231 47r
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks , burger Spinhuisstraat 1625 231 61r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 30 1703 244 355r
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkelierse koper hoekhuis Zoutsloot 25 1696 243 191v
HAIES, RIKSTJE Richtie Hayes , burgerse Schritsen 1630 232 139v
VELDHUIS, RIKSTJE Richtje Velthuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
TJEERDS, RIKSTJE Richtje Tjeerds huurder Schritsen 66 1786 262 124v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters Voorstraat 76 1783 261 39v
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters verkoper onbekend 1783 261 89r
ROSEMA, RIJKJE Rickien van Rosema Zuiderhaven 54 1647 235 261r
HANIA, RIJKJE BROERS Rickien Broers Hania Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Bildtstraat WZ 1658 237 161v
, RIKSTJE Ricxt Diercxdr Bildtstraat OZ 1616 230 23v
JENTJES, RIKSTJE Ricxt Janties Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
EEBES, RITSKE Ridtske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1643 235 65r
EGBERTS, RIEMKJE Riemcke Egberts koper huis Lanen 1643 235 75r
FOLKERTS, RIEMKJE Riemcke Folkerts Romastraat ZZ 1708 245 72v
JOCHEMS, Riemcke Jochums naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1631 232 166r
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver WZ 1684 242 47v
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pyters Franekereind 1643 235 96r
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pytters Lanen 40 1684 242 42r
PIETERS, RIEMKJE Riemcke Pytters Lanen 37 1685 242 80r
, RIEMKJE wijlen Rieme Tierca Franekereind ZZ 1631 232 167r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dirx verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1640 234 110v
LIEUWES, RIEMKJE Rieme Lieuues verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
LIEUWES, RIEMER Rieme Lieuwes huurder Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts , burger onbekend 1624 231 29v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts , burger Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
DIRKS, RIEMKJE Riemer Dirks Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks , c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1802 266 154v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks koper huis Hoogstraat 36 1802 266 156r
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Lombardstraat 1 1802 266 160v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks naastligger ten oosten Lombardstraat 1 1802 266 160v
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1803 266 223v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten oosten Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden naastligger ten westen Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede vroedschap en hopman colonel Riemer Jurians Wijngaarden verkoper Weverstraat 1660 238 61v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens verkoper Zuiderplein 1 1645 235 177v
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
JURJENS, RIEMER het huis van Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
JURJENS, RIEMER het hof van Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
JURJENS, RIEMER panbakkererij van hopman Riemer Juriens naastligger Rozengracht 40 1660 238 53v
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Rozengracht 40 1660 238 53v
JURJENS, RIEMER panbakkererij van hopman Riemer Juriens naastligger Rozengracht 38 1660 238 58r
JURJENS, RIEMER de hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Rozengracht 38 1660 238 58r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS hopman Riemer Juriens Wijngaerden koper hof met 2 priëlen Hofstraat 20 1660 238 27v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS hopman Riemer Juriens Wijngaerden koper hof met 2 priëlen Hofstraat 20 1660 238 27v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u. verkoper Rozengracht 22 1660 238 55r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u. verkoper Rozengracht 22 1660 238 55r
JURJENS, RIEMER Riemer Jurjaens koper 1/2 van het Engelse huis, hovinge en kamers Zuiderhaven 56 1643 235 79r
JURJENS, RIEMER Riemer Jurjens , c.soc. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JURJENS, RIEMER Riemer Jurjens koper door niaar lege plaats of nieuw aangelegde hovinge Kerkpoortstraat 25 1654 236 257r
JURJENS, RIEMER de erven van Riemer Jurjens naastligger Weverstraat NZ 1667 239 124r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS de verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerden verkoper Kerkpoortstraat 1662 238 145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de erven van de hopman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1668 239 166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS de erven van de hopman Riemer Jurjens Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 1668 239 166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens noordoost van Harlingen de Spijker 1661 238 94v
JURJENS, RIEMER de kamer van Riemer Jurrien naastligger ten noorden Lanen 21 1662 238 142r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS de hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS de hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerden naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1658 237 171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS huis en hof van de erven van Riemer Jurrjans Wijngaarden naastligger ten westen Weverstraat 1665 239 18v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS het huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaarden naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1665 239 31v
TEUNIS, RIEMER Riemer Teunis naastligger ten oosten Noorderhaven 1652 236 210r
TEUNIS, RIEMER vroedsman Riemer Teunis koper schuur Droogstraat ZZ 1663 238 165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Droogstraat ZZ 1657 237 131r
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis , burger koopman verkoper Hoogstraat 25 1674 240 152r
TEUNIS, RIEMER Riemer Tonis koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1664 238 239r
TEUNIS, RIEMER gemeensman Riemer Tonis , c.u. verkoper van 1/2 Zuiderhaven 48 1667 239 123v
, RIEMKJE Riemke Out Lanen 44 1701 244 100r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Lanen 63 1809 268 272r
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings kopers Noorderhaven 19 1776 258 249v
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels Franekereind 30 1657 237 136r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels Voorstraat 78 1709 245 82r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels verkoper Franekereind NZ 1722 246 133r
JAKOBS, RIEMKJE Riemke Jacobs Hofstraat 25 1781 260 78v
JAKOBS, RIEMKJE wijlen Riemke Jacobs Rozengracht ZZ 1781 260 80r
JAKOBS, RIEMKJE Riemke Jacobs Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JOHANNES, RIEMKJE Riemke Joannes Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten verkoper Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten verkoper Liemendijk ZZ 1755 253 207r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joostes Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens verkoper van 1/5 (moeder en voorstander over haar kinderen) Hondenstraat 14 1738 249 220v
OUTGERS, RIEMKJE Riemke Outgers Lanen 33 1721 246 108r
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pieters Lanen 40 1665 239 27v
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pyters Nieuwstraat WZ 1644 235 119r
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pyters verkoper Lanen 37 1694 243 116v
, RIEMKJE Riemke Sjierx Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
DIJKSMA, RIEMKJE SIEBRENS Riemke Sybrens Dijksma Sint Jacobstraat 21 1793 264 149v
SIEMENS, RIEMKJE Riemke Symens verkoper Achterstraat NZ 1697 243 330r
SIETSES, RIEMKJE Riemke Sytses Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks Midlumerlaan 1750 252 80r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
WIEBES, RIEMKJE Riemke Wybes Noorderhaven 76 1800 265 224r
TJEPKES, RIEMKJE bejaarde vrijster Riemkjen Tjepkes koper Lanen 13 1747 251 188v
EGBERTS, RIEMKJE Riempcke Egberts , burger verkoper van 1/2 Zuiderhaven 3 1615 230 12r
HENDRIKS, RIENK Rien Hendriks , c.u. mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1700 244 40v
, RIENK Rienck koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat NZ 1682 241 194v
, RIENK Rienck molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten zuiden Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u. verkoper Liemendijk 1666 239 46v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u. koper huis met plaats en 1/2 steeg Liemendijk 1657 237 135v
BOLTA, RIENK KLASES Rienck Claessen Bolta Both Apothekerstraat 1638 234 52r
KLASES, RIENK de plaats van Rienck Claesses naastligger ten westen onbekend 1636 234 2v
DIRKS, RIENK Rienck Dircks , burger Grote Bredeplaats 33 1636 234 6v
GERRITS, RIENK Rienck Gerryts , burger scheepstimmerman koper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen Zoutsloot 1 1630 232 156r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg 1645 235 174r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg 1667 239 104v
HARMENS, RIENK het huis van verkoper Rienck Harmens , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten noorden Nieuwstraat 1711 245 138v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens , c.u. mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 1711 245 138v
HEINS, RIENK Rienck Heins schipper (wijd-) koper woning Vijver 5 1694 243 75r
HEINS, RIENK Rienck Heins naastligger ten westen Vijver 5 1694 243 75r
HEINS, RIENK de erven van Rienck Heins naastligger ten noorden Vijver 7 1715 245 254r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman verkoper Spinhuisstraat 1694 243 77v
HESSELS, RIENK Rienck Hessels , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1696 243 195r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels , burger mr. scheepstimmerman koper woning Spijkerboor (gebied) 1699 243 396r
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3 1683 241 63ra
JAKOBS, RIENK Rienck Jacobs mr. linnenwever bewoner Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
JANS, RIENK Rienck Jans huurder (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
JANS, RIENK Rienck Janses molenaar verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
JORRITS, RIENK Rienck Jorrits naastligger ten westen Zoutsloot 1 1650 236 105v
JORRITS, RIENK Rienck Jorryts naastligger ten westen Zoutsloot 1 1658 237 154v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pieters Roorda, burger mr. grofsmid verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 10v
POPPES, RIENK Rienck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pytters Roorda koper huis, zeer geschikt als smidse Zuiderhaven 18 1693 243 36v
RIENKS, RIENK Rienck Rienckx koper 2 kamers Both Apothekerstraat 1634 233 145v
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds , burger koper woning Heiligeweg 8 1662 238 156r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds , burger koper woning Heiligeweg 10 1662 238 156r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts Heiligeweg NZ 1685 242 89r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts koordwerker Heiligeweg NZ 1685 242 89r
RUURDS, RIENK wijlen Rienck Ruyrdts Heiligeweg 8 1685 242 89v
RUURDS, RIENK Rienck Ruyrdts koordwerker Heiligeweg 8 1685 242 89v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes , c.u. koper 2 kamers of woning Rozenstraat WZ 1665 239 12v
OEPKES, RIENK de kamers van Rienck Upkes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1669 239 182v
OEPKES, RIENK Rienck Uupkes , burger leertouwer verkoper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-) koper huis Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. schipper (groot-) verkoper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper en koopman (groot-) koper huis Hoogstraat 7 1686 242 106r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-) koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Liemendijk 1696 243 229r
WIEBES, RIENK Rienck Wybes kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huis Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
RIENKS, RIENK Rienick Rienicks Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
, RIENK Rienk molenmeester naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
, RIENK Rienk Botter bewoner Vijver OZ 1651 236 157v
MOLENAAR, RIENK de erven van Rienk Molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode bij de Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode Admiraliteit koper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelder Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
POSTHUMUS, RIENK de erven van Rienk Posthumus raden der admiraliteit verkoper Zuiderstraat 1706 244 313v
STOKER, RIENK de weduwe van Rienk Stoker huurder Bargebuurt 22 1809 268 201r
ANSKES, RIENK Rienk Anskes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
ANSKES, RIENK Rienk Anskes , burger Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis mr. bontwever huurder (p.j.) Molenpad 1 1774 258 191v
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandig varensgezel Vijverstraat 22 1742 250 267r
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-) koper dwarshuis met groot hof en een tuin Zoutsloot 20 1794 264 209r
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 44 1798 265 101v
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 46 1798 265 101v
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder onbekend 1642 234 173v
HANSES, RIENK de weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh Franekereind 29oost 1745 251 62v
HARMENS, RIENK Rienk Harmens naastligger ten noorden onbekend 1671 240 71v
HENDRIKS, RIENK Rienk Hendriks , burger bontwever koper huis, tuin Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
HENDRIKS, RIENK Rienk Hendriks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1738 249 266v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid koper 1/2 huis genaamd de Brandaris Zuiderhaven 17 de Brandaris 1702 244 182r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 17 1702 244 182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruierds , burger koper 1/3 huis met loods en plaats, put en bak Heiligeweg NZ 1666 239 62v
RUURDS, RIENK Rienk Ruirdts koper 2/3 huis Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder (p.j.) Lanen 46 1798 265 107r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer 't Poortje 13 1805 267 112v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Vijverstraat 30 1808 268 156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Vijverstraat 28 1808 268 156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Bargebuurt 26 1808 268 174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Hofstraat 21 1808 268 176r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Bargebuurt 5 1808 268 177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Lanen 37 1808 268 179r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht huurder Romastraat NZ 1808 268 180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Romastraat NZ 1808 268 180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Schritsen 26 1808 268 182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds Dijkswal 10 1809 268 212r
TIETES, RIENK Rienk Tytes Zoutsloot NZ 1747 251 183v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems , burger schipper (wijd-) koper door niaar stal/schuur Hoogstraat 7 1702 244 188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 7 1702 244 188v
WILLEMS, RIENK Rienk Willems naastligger ten westen Hoogstraat 9 1702 244 189r
WILLEMS, RIENK de erven van Rienk Willems Aleblas koopman verkoper Liemendijk 1710 245 122r
WIEBES, RIENK Rienk Wybes huurder Schritsen 29 1805 267 132r
HEINS, RIENK Riens Heins , burger mr. schoenmaker koper kamer met portaal Vioolsteeg 1735 249 101r
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingma Liemendijk 1652 236 184r
TEEKES, de erven van Riensk Teeckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
HARMENS, RIENK Rient Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
WIEBES, RIENK wijlen Rient Wybes Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 1797 265 18r
HARMENS, RIENK Rients Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1677 240 266v
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Zoutsloot NZ 1747 251 183v
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Zoutsloot 16 1752 252 232v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten westen Zoutsloot 22 1756 253 252r
JANS, RIENK wijlen Rients Jans Bargebuurt 22 1758 254 119v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
MICHIELS, RIENK de erven van Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
RINTJES, RIENK Rients Rintjes koper huis nr. 9 van het klooster Droogstraat 83 1810 269 7v
TJEERDS, RIENK Rients Tjeerds huurder (p.j.) Schritsen 62 1798 265 121r
WALINGS, RIENK Rients Walings huurder Lanen 4 1808 268 166v
ISAAKS, RIENK de weduwe van Rients Yzaks huurder voorboven (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
ROORDA, MICHIELS wijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roorda Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
DOUWES, Rienx Douues naastligger ten zuiden Karremanstraat 24 1641 234 150r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
SALVES, Rietie Salvis verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
BRAAM, REITSKE JAKOBS weduwe Rietje Jacobs Braem Voorstraat 37 1726 246 253r
, RIKSTJE het nagelaten huis van Right gladster naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra
HAIES, RIKSTJE Rigst Hayes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1643 235 42r
HAIES, RIKSTJE Rigst Hayes Lanen 1 1644 235 143r
JANS, RIKSTJE Rigst Jans Zuiderhaven 21 1644 235 133v
HEINS, RIKSTJE Rigstje Heins Schritsen 67 1787 262 214r
HENDRIKS, RIKSTJE Rigstje Hendriks Zuiderhaven 35 1763 255 250v
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
PIETERS, RIKSTJE Rigstje Pyters Weverstraat 13 1728 247 5ra
TJERKS, RIKSTJE Rigt Tiercks , burgerse Zuiderstraat ZZ 1630 232 134v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes , burger Franekereind 18 1653 236 238v
KLASES, RIKSTJE Rigtie Klaases Zoutsloot 65 1777 259 32v
KLASES, RIKSTJE Rigtje Claases Zoutsloot 65 1802 266 82r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins Rapenburg ZZ 1769 257 112r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 1/40 Noorderhaven 41 1787 262 159r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
JAKOBS, RIKSTJE Rigtje Jacobs Vijver 4 1802 266 166r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Liemendijk 1766 256 217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Liemendijk 1766 256 217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Liemendijk 1766 256 217r
, RIKSTJE Rigtsje Achterstraat 1749 251 275r
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks koper huis Zuiderstraat 10 1744 251 41v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks Zuiderstraat 10 1749 252 24v
HENDRIKS, RIKSTJE Rigtsje Hendriks verkopers Zuiderhaven 25 1786 262 97v
JETSES, RIKSTJE Rigtsje Jetses huurder Spinstraat 1751 252 167r
DOEKES, de weduwe van Rijchert Doekes huurder westelijk deel (p.j.) Voorstraat 57 1740 250 98r
DOEKES, de weduwe van Rijchert Doekes naastligger ten noorden Voorstraat 57 1740 250 98r
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses onbekend 1642 235 25r
HENDRIKS, RIJK wijlen Rijck Hendricks Franekereind 26 1669 239 36ra
JAKOBS, RIJK de kinderen van Rijck Jacobs papiermaker (p.j.) 1680 241 25ra1
GERRITS, RICHARD Rijckert Gerryts , c.u. koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1669 239 187v
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Both Apothekerstraat 1638 234 52r
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 1638 234 52r
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Bildtstraat 1 1635 233 172v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Hoogstraat 6 1635 233 174r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens Crapoot verkoper (voor haarzelf en voor haar kinderen) Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
JAKOBS, RIJKJE Rijckjen Jacobs Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings Moriaanstraat 12 1720 246 73v
JANS, Rijckland Jans Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
HARMENS, RIJK de erven van Rijk Harmens huurders Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
HARMENS, RIJK wijlen Rijk Harmens Lombardstraat 1742 250 255r
JAIES, RIJK het huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies naastligger ten westen Hofstraat 18 Almenum 1693 243 39r
DOEKES, RICHARD wijlen Rijkert Doekes Voorstraat 57 1740 250 82r
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder (p.j.) Noorderhaven 97 1713 245 195v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
GONGGRIJP, oud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, burger mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
DOUWES, RIJKJE Rikje Douwes Lanen 21 1801 266 19r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
SIEBES, RIEMKJE Rimkjen Sybes winkelier Grote Kerkstraat 18 1735 249 19r
TJEPKES, RIEMKJE meerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes verkoper Lanen 13 1754 253 194r
JOHANNES, REMMERT de kinderen van Rimmer Joannes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1625 231 36r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmerman koper huis en pakhuis Noorderhaven 10 1770 257 153r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus koper huis Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1789 263 100r
BERNARDUS, REMMERT wijlen Rimmert Bernardus varensgezel Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1732 248 124v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huberts pottebakker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1732 248 160v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts mr. pottenbakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1734 248 290r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1739 250 42v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huiberts , burger mr. pottenbakker verkoper Hoogstraat 51 1740 250 97r
HUBERTS, REMMERT het huis nagelaten door Rimmert Huiberts naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1756 253 253r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huyberts naastligger ten westen Hoogstraat 53 1725 246 222r
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huyberts naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1737 249 169r
, REMMERT de pottenbakkerij van Rimmert Huyberts* naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1725 246 238r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitiens koper huis en losse en vaste goederen Noorderhaven 87 1726 246 277v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Romastraat 1725 246 245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger koper huis Moriaanstraat 3 1738 249 337v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens , burger brugman verkoper Noorderhaven 5 1738 249 291r
LUITJENS, REMMERT wijlen Rimmert Luitjens Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens koopsom komt ten goede aan Rapenburg ZZ 1759 254 189v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjes brugman Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugman geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luyties naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1723 246 175v
ROMMERTS, REMMERT Rimmert Rommerts huurder William Boothstraat OZ 1701 244 115r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman geniaarde koper Rommelhaven 22 1753 253 44v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s. huurder Bildtstraat 16 1754 253 145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Rapenburg 1 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Lanen 62 1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , burger scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 67 1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman verkoper Lanen 52 1757 254 62v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18 1774 258 166r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Zoutsloot 67 1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis Karremanstraat 17 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas Noorderhoofd 1 1774 258 185v
HUBERTS, Rimmerts Huyberts pottenbakker naastligger ten oosten Hoogstraat 49 1727 247 48v
DOUWES, Rimpck Douues , burger Brouwersstraat 1614 229 236r
, RIENK Rinck smid naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1696 243 253v
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 19 1642 235 34v
ALLERTS, RIENKJE Rinck Allerts Herenwaltje 1630 232 154r
ANDRIES, RIENKJE Rinck Andries Grote Kerkstraat 1616 230 14v
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
, RIENK Rinck Beuue , burger Brouwersstraat 1614 229 236r
DOUWES, RIENKJE Rinck Douues koper kamer Grote Ossenmarkt 16 1631 232 183r
DOUWES, RIENK Rinck Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1643 235 93r
DOUWES, RIENK Rinck Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1644 235 154v
FRANSES, RIENKJE Rinck Fransen Brouwersstraat 23 1614 229 201r
GERRITS, RIENK Rinck Gerryts naastligger ten westen Zoutsloot 1 1646 235 199v
HERES, RIENKJE Rinck Heros , burger Schritsen 1614 229 206r
HOITES, RIENKJE Rinck Hoytes Walpert Zuiderhaven ZZ 1650 236 105r
JANS, RIENKJE Rinck Jans verkoper Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
JELLES, RIENKJE de kinderen en erven van Rinck Jelles verkoper Noorderhaven 107 1662 238 132r
JORIS, RIENK wijlen Rinck Joris , burger mr. scheepstimmerman Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
POPPES, RIENK Rinck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1672 240 109v
SAKES, RIENKJE wijlen Rinck Saeckes Nieuwstraat 1615 229 255v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaards verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerff ontvanger Zuiderhaven 18 1725 246 218v
STELLINGWERF, RIENKJE JAKOBS Rincke Jacobs Stellingwerff verkoper Grote Kerkstraat 11 1720 246 64r
JOUKES, RIENKJE Rincke Jouckes verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
STELLINGWERF, RIENK wijlen Rinco Stellingwerf verkoper Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
STELLINGWERF, RIENK Rinco Stellingwerf verkoper van 1/3 van 1/4 part Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
STELLINGWERF, RIENK Rinco Stellingwerf verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
BEER, RINNERT wijlen Rindert de Beer Noorderhaven 3 1804 267 51v
HENDRIKS, RINGER Ringer Hendriks , c.u. huurder bovenkamer (p.j.) Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
SIEMENS, Ringke Symons Gardenierstraat ZZ