Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BAKKER, T. T. C. Bakker eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
BAKKER, T. de weduwe van T. Bakker huurder Vijver 4 1808 268 133r
BEMEN, T. T. van Beemen naastligger ten oosten Voorstraat 15 1775 258 220r
, T. T. van Bemen mr. kleermaker naastligger ten oosten Voorstraat 15 1783 261 43v
, T. T. van Bemen verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1799 265 189r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 28 1803 266 191v
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten noorden Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Vijverstraat 30 1808 268 156r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Vijverstraat 28 1808 268 156r
BENTHEM, T. T. van Benthem Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
BENTHEM, T. T. van Benthem Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
BENTHEM, T. T. van Benthem, q.q. naastligger ten noorden Schritsen 63 1811 269 157v
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsma koopman koper 7 pm greidland ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
BOSSCHA, T. de weduwe van T. Bosscha naastligger ten oosten Rozengracht 2 1799 265 159r
, T. T. Copieters, c.u. luitenant huurders Lanen 45 1800 265 227r
KOSTER, T. T. L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
VORM, T. T. van der Form mr. koperslager naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1781 260 157r
VORM, T. wijlen T. van der Form mr. koperslager Voorstraat 15 1783 261 43v
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetema naastligger ten zuiden Weverstraat 1747 251 203r
GRATEMA, T. wijlen T. Gratama Noorderhaven 96 1771 257 247r
GRATEMA, T. de erven van T. Gratama naastligger ten westen Voorstraat 18 1774 258 153v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 79 1785 261 311v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Bildtstraat 24 1791 263 325v
GRATEMA, T. T. Gratama koper Noorderhaven 1 1797 265 59r
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten oosten Bildtstraat 24 1803 266 176v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman naastligger ten noorden Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, T. de heer T. Gratama naastligger ten oosten Droogstraat 10 1810 268 332v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 98v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GREIDANUS, T. T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1781 260 157r
GREIDANUS, T. de weduwe van T. Greidanus naastligger ten westen Voorstraat 15 1783 261 43v
HILLEMA, T. de weduwe van T. Hillema naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1765 256 100v
LANTING, T. T. Lanting naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1671 240 73v
, T. de kamer van T. Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1687 242 202v
, T. de ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1694 243 79r
MESDAG, T. dr. T. Mesdag Hoogstraat 40 1810 269 46r
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulen huurder huis en tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman naastligger ten oosten Rapenburg 1802 266 55v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman verkoper Lanen 45 1809 268 198v
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SLOTERDIJK, T. hopman T. Sloterdijck mede weesvoogd Hoogstraat 35 1694 243 4ra
SLOTERDIJK, T. T. Sloterdijk koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
SMID, T. T. Smid naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1790 263 265v
STANSIUS, T. T. Stantius naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1701 244 110r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani medegebruiker Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephani naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany naastligger ten westen Molenpad ZZ 1790 263 269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany procureur koper huis Molenpad 16 1790 263 270r
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur fiscaal Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur-postulant naastligger ten westen Heiligeweg 11 1799 265 163r
STEFANUS, T. T. Stephany procureur-fiscaal Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q. naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1808 268 180v
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur Hofstraat 13 1809 268 230r
STORM, T. de weduwe van T. van der Storm huurder Voorstraat 15 1783 261 43v
, T. T. Templar naastligger ten zuiden Lanen 71achter 1652 236 202v
, T. T. Theodori notaris huurder onbekend 1665 239 13r
TJALLINGII, T. T. Tjallingii koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1773 258 103v
TOLSMA, T. T. Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 61 1665 239 2va
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 59 1665 239 2va
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaarden naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1702 244 164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaarden naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1702 244 164v
BOUWES, T. burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Weverstraat 1706 244 324r
BOUWES, T. oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1716 245 268v
SIETSES, TEEKE Taake Sytzes smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1665 239 4r
, TABE Tabe bierdrager huurder Lanen NZ 1677 240 254v
EELKES, TABE Tabe Eeltjes hingstkoopman Voorstraat 65 1784 261 256r
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Zuidoostersingel 1794 264 202r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Vioolsteeg 1735 249 101r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoon naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1706 244 313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoon verkoper van 1/4 Heiligeweg 52 1706 244 313r
JANS, TABE Tabe Jansen , burger koper huis Rommelhaven ZZ 1730 247 298v
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1736 249 13va
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1737 249 15va
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezel verkoper Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, TABE wijlen Tabe Janzen schipper (trekveer-) Rommelhaven 22 1753 253 44v
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkema notaris verkoper Schritsen 1661 238 104v
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland curator Voorstraat 50 1692 243 1ra
LAUTA, TEEKE de erven van Taco Lauta verpachter grond Zoutsloot NZ 1663 238 16ra
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
SLOTERDIJK, TEEKE Taco Sloterdijck Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, TEEKE Taco Sloterdijck Scheffersplein OZ 1777 259 31v
ALBERTS, TEEKE de erven van Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oostac 1670 240 2v
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1729 247 290r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de erven en de weduwe van burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 't Poortje OZ 1699 243 400v
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1706 244 316r
, TEEDE de weduwe van Tade wever naastligger ten noorden Molenpad NZ 1717 245 288v
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u. verkoper Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JORIS, TEEDE Tade Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1656 237 101v
JORIS, TEEDE Tade Joris verkoper Noorderhaven 52 1667 239 83r
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 21 1790 263 272v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
HERES, Tadze Heeres koemelker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 30 1803 266 262r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1707 245 6v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm, 7 einsen, 4 penningen, 5 roeden en 6 voeten grasland 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 33 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper huis Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta naastligger ten zuiden Franekertrekvaart 1647 235 264v
LAUTA, TEEKE het hof van wijlen Taecke Lauta naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ 1635 233 163v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. Zoutsloot 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. Zoutsloot 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1639 234 90v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
FEKKES, TEEKE Taecke Feckes Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1654 236 274r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u. verkoper Zuiderstraat 33 1646 235 240r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u. mr. metselaar koper huis Heiligeweg 48 1716 245 258r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelman, burger koper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en put Gardenierstraat 1671 240 58r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerker naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1714 245 228r
PABES, TEEKE Taecke Paebes verkoper 1/3 Herenwaltje 1629 232 99v
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters , burger schoolmeester verkoper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester geniaarde koper Schritsen 4 1711 245 143r
PIETERS, TEEKE de weduwe van mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1653 236 245r
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
SIPKES, TEEKE de weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
SJOERDS, TEEKE de plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1670 240 25v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1657 237 130v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses , c.u. mr. smid koper huis Hondenstraat 2 1670 240 25v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses mr. smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaar naastligger ten westen Vijverstraat 1616 230 20v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes , burger biersteker koper huis Schritsen 1614 229 224r
TEEKES, TEEKE het huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 19 1615 229 274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1615 229 274v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud hopman Taecke Taeckes Lauta koper 1/2 huis Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES wijlen Taecke Taeckes Lauta, de oude Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
TEEKES, TEEKE wijlen Taecke Teekes Heiligeweg 11 1684 242 33r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx mr. hoosbreider koper 1/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u. bewoner Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, burger verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, burger verkoper (oud in zijn 25ste jaar) Sint Jacobstraat WZ 1615 229 276r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema, burger koper pakhuis Noorderhaven 1675 240 193v
, 1/2 panwerk van de erven van ? Taecke? Albarts? naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsma oud ontvanger hypothecaire crediteuren van Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibelius predikant verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijk verkoper Weverstraat 14 1768 257 88r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelman, burger koper huis en houttek aan elkaar staand Zuiderstraat 33 1642 235 33v
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v
, TEEDE Taede bontwever naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1729 247 271v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1730 247 355r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten westen Rommelhaven 5 1732 248 116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1735 249 52r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma mr. grofsmid koper 5/20 huis Rommelhaven 3 1737 249 215v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1738 249 354r
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensma mr. ijzersmid verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
STEENSMA, TEEDE de erven van Taede Steensma naastligger ten westen Rommelhaven 7 1772 258 6v
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1773 258 75v
DIRKS, TEEDE wijlen Taede Dirks Hofstraat ZZ 1753 253 88v
IEPES, TEEDE Taede Epes , burger c.u. verkoper onbekend 1648 236 12v
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u. verkoper Noordergrachtswal 1670 240 26r
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs bontwever koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachter Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
, TEEDE Taede Jalwes? bontwever naastligger ten noorden Molenpad 1706 244 330v
JANS, TEEDE Taede Jans huurder voorkamer (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JANS, TEEDE Taede Jans , e.a. huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
JANS, TEEDE Taede Jansen Picqueur, burger koper huis, herberg, stalling en wagenhuis Zuiderstraat 9 het Posthuis 1783 261 87r
JORIS, TEEDE Taede Joris , burger koopman (Schots -) koper huis Zuiderpoort (gebied) 1647 235 254v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1650 236 135v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1662 238 148v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts , burger wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1784 261 158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes mr. timmerman verkoper Droogstraat NZ 1786 262 90v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses huistimmerman koper huis Zoutsloot ZZ 1763 255 216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TEEDE wijlen Taede Taedses mr. huistimmerman bewoner Zoutsloot 40 1795 264 241v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1789 263 172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes mr. huistimmerman koper jeneverstokerij Droogstraat NZ de Witte Leest 1791 263 297r
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -) verkoper Hofstraat 21 1776 259 2v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes mr. timmerman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintje Droogstraat NZ de Witte Leest 1782 260 259r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij noordoost van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelker verkoper Zoutsloot WZ 1800 265 269r
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts Noorderhaven 68 1692 243 7v
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapper koper huis Grote Kerkstraat 1789 263 130r
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelker koper huis, hof en tuin Fabrieksstraat 30 1803 266 262r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres Molenpad 1 1810 269 68r
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres Fabrieksstraat 30 1810 269 70v
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres Molenpad 5 1810 269 73r
, TEEKE Taeke turfdrager naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1754 253 140v
, TEEKE Taeke korfmaker huurder Anjelierstraat NZ 1778 259 136v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius verkoper Voorstraat 84 1807 267 334v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1700 244 52v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1701 244 105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1702 244 146v
, TEEKE Taeke Corporaal naastligger ten zuiden Rommelhaven 22 1753 253 44v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma naastligger ten zuiden Vijver ZZ 1749 252 23v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker Oosterbolwerk 1754 253 175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksma Voorstraat 49 1783 261 82r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper huis Schritsen NZ 1731 248 20v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker Vijverstraat 13 1740 250 112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1742 250 214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Schritsen 25 1753 253 36r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma koper door niaar huis Schritsen NZ 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten oosten Schritsen NZ 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1758 254 143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1763 255 215v
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1768 257 40r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker Schritsen NZ 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE de erven van Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1771 257 239v
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersma fijnschilder verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de erven van Taeke Lauta naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1697 243 291v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema mr. schilder verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema koper Lanen 9 1806 267 211v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik schipper Lanen 17 1746 251 158r
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrik Zuiderhaven 75 1749 251 273v
, TEEKE huis gekocht door vroedsman Taeke Stefani naastligger ten westen Noorderhaven 8 1759 254 196v
, TEEKE de weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s. naastligger ten oosten Bargebuurt 1765 256 109v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper Noorderhaven 6 1763 255 228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani koper woning Zoutsloot 21 1763 255 254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani naastligger ten westen Zoutsloot 21 1763 255 254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper Raamstraat 3 1761 255 264r
STEFANUS, TEEKE de erven van Taeke Stephani naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Noorderhaven 31 1771 257 226r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Droogstraat 21achter 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Droogstraat 21 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Droogstraat 23 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van Taeke Stephani naastligger ten westen Zoutsloot 21 1771 257 230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Zoutsloot 21 1771 257 230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani, c.u. huurder Brouwersstraat 16 1783 261 35r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani procureur fiscaal Zoutsloot 21 1799 265 204r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephani procureur fiscaal verkoper Kerkpad 22 1808 268 71r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani procureur fiscaal verkoper Heiligeweg 4 1808 268 74r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephani procureur fiscaal verkoper Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus winkelier Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus, burger koopman koper huis of woning Bargebuurt 1740 250 130r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus wijnhandelaar en winkelier koper pakhuis Noorderhaven 44 1745 251 82r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten westen Zoutsloot 1 1746 251 112v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, burger koopman koper op redemptie huis met tuin en zomerhuis Droogstraat 21 1747 251 182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1749 252 32r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis Noorderhaven 31achter 1750 252 81r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1751 252 115r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 115v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 126v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 129r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis Zoutsloot 17 1752 252 190r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 7 1753 253 87r
STEFANUS, TEEKE het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1754 253 147r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman verkoper onbekend 1754 253 189v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten westen Zoutsloot 1 1755 253 233v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten zuiden Zoutsloot 22 1756 253 252r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koper provisioneel 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1754 253 275r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis waarin voormalig een ijzersmederij was Noorderhaven 6 1759 254 194v
STEFANUS, TEEKE gemeensman Taeke Stephanus koopman verkoper Noorderhaven 88west 1760 255 37r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1763 255 238r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany koopman koper huis, tuin, stokerij en achterhuis Heiligeweg 9 1783 261 11v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal en koopman Heiligeweg 27 1791 263 306r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper Heiligeweg 16 1791 263 315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper Heiligeweg 18 1791 263 315v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Havenplein 10 1791 263 321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal Kromme Elleboogsteeg 1793 264 133v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal Schritsen 62 1798 265 121r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Molenpad ZZ 1802 266 59r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper Voorstraat 89 1804 267 60v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur Lanen 44 1805 267 164v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper Ooievaarsteeg OZ 1806 267 203r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur Vijverstraat 1 1806 267 205r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal Voorstraat 84 1807 267 334v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Scheffersplein 7 1808 268 33v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 1810 268 358v
ALBERTS, TEEKE de verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huis Romastraat 13 1780 259 277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-) huurder Hoogstraat 22 1787 262 152r
DOEKELES, TEEKE het huis van Taeke Doeles blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 12 1688 242 252r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1698 243 386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1716 245 273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 10 1716 245 273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1716 245 273v
, TEEKE Taeke Doeles* blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 10 1687 242 162r
HEINS, TEEKE Taeke Heins , burger verkoper Vianen 2 1732 248 95r
HEINS, TEEKE de erven van Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1763 255 221v
HEINS, TEEKE de erven van Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
HEINS, TEEKE de erven van Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u. huurder Zoutsloot 86 1768 257 85r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1725 246 245v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden 't Poortje 13 1805 267 112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten oosten Schritsen 63 1811 269 157v
JANS, TEEKE Taeke Jansen , burger zeevarende Liemendijk 1712 245 173v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis mr. knoopmaker koper huis Scheerstraat ZZ 1707 245 6v
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1756 253 253v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters , burger schoolmeester koper huis Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werf Zuiderhaven 18 1698 243 382v
PIETERS, TEEKE wijlen Taeke Pieters Zoutsloot 78 1754 253 179r
PIETERS, TEEKE huisman Taeke Pieters koper huis Moriaanstraat ZZ 1775 258 207v
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 7 1722 246 140v
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters , burger Duitse schoolmeester koper huis Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters , burger Duitse schoolmeester huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smid naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1660 238 59v
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephani Noorderhaven 62 1772 258 20v
SIEDSES, TEEKE Taeke Sydses smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta, burger koper huis Noorderhaven 40 't Verguldden Hooft 1640 234 116r
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v
TEEKES, TEEKE wijlen Taeke Taekes Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx , burger mr. hoosbreyder koper 2/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u. huurder voor boven Vijver 9 1758 254 143v
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
, TEEKE Taeke Tjerx* mr. hoosbreider naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Taeke Wybrands Jellema naastligger ten oosten Zuiderhaven 3 1676 240 228v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers Lanen 40 1762 255 126v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes Hoogstraat 47 1681 241 172r
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers Nieuwstraat 1778 259 113r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal der vijf delen zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal 5-delen Binnendijks Zeedijken verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13 1783 261 56r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS Taekle Sierks Tolsma huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes , burger koper huis Schritsen 62 1730 247 342r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes Schritsen 62 1750 252 98r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS wijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxma Schritsen NZ 1782 261 6r
JANS, Taeltie Jans Herenwaltje 1634 233 136v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
JENTJES, TEETSKE Taets Jenckes verkoper Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkopers Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkopers Hoogstraat 25 1782 260 236r
BONTEKOE, TEETSKE Taetske Bontekoe naastligger ten oosten (Is 1 Cg verschuldigd aan de eigenaar voor het gebruik van de muur) Lombardstraat 2 1745 251 69v
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
VOS, TEETSKE Taetske Vos naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1764 256 28r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoe Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoe Brouwersstraat 18 1726 246 266r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat verkopers Hofstraat 22 1782 260 219v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaan koper huis Noorderhaven ZZ 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS de koper Taetske Everts Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1727 247 35v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks Franekereind 29oost 1739 250 22v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.) Zoutsloot 24 1699 244 17r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts Karremanstraat 1644 235 120v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 15 1729 247 241v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden OZ 1720 246 88v
JELLES, TEETSKE Taetske Jelles verkoper Hoogstraat 6 1743 251 8r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1740 250 94v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1741 250 206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1742 250 223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS bejaarde vrijster Taetske Ruirds Bontekoe Noorderhaven 9 1748 251 232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS bejaarde vrijster Taetske Ruirds Bontekoe Lombardstraat 4 1748 251 233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten en Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
JAKOBS, TEEUWIS de erven van Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1781 260 13r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker Zoutsloot 100 1780 260 3v
, TEEKE Take huurder Lanen 36 1730 247 347r
, TEEKE Take Dijxma ? mr. kleermaker Zuiderpoort (gebied) 1756 254 8v
LAUTA, TEEKE Take Lauta naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1644 235 112r
LAUTA, TEEKE de erven van Take Lauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
STEFANUS, TEEKE vroedsman Take Stephanus koopman verkoper Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
STEFANUS, TEEKE Take Stephany procureur fiscaal Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
STEFANUS, TEEKE Take Stephany procureur fiscaal verkoper Lanen 2 1799 265 131r
STEFANUS, TEEKE Take S. Stephany procureur fiscaal koper huis Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts , burger koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee pla Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts , burger verkoper Vijverstraat NZ 1638 234 56v
ALBERTS, TEEKE de erven van Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west 1657 237 120r
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1760 254 261v
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaats Noorderhaven 10 1687 242 162r
DOEKELES, TEEKE wijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10 1721 246 96v
DOEKELES, TEEKE wijlen Take Doeles Noorderhaven 8 1721 246 98v
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u. koper dwarshuis, loods,plaats,put,bak Romastraat 1725 246 245r
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1756 254 18v
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1663 238 187v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , burger mr. smid verkoper als gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel van Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , burger mr. smid verkoper als gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel van Zuiderhaven ZZ 1686 242 107v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , burger mr. smid verkoper als gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel van Zuiderhaven ZZ 1686 242 108v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , burger mr. smid verkoper als gecommitteerde uit de voogden van Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper als gecommitteerde uit de voogden van Herenwaltje OZ 1686 242 109v
SIEDSES, TEEKE de erven van Take Sydses naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1712 245 179r
SIETSES, TEEKE Take Sytses , c.u. mr. smid koper huis Zuiderhaven 17 1651 236 177r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u. koper huis Brouwersstraat WZ 1668 239 147v
TEEKES, TEEKE Take Takes bombasijnwever koper kamer Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
TEEKES, TEEKE het huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1681 241 128r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks mr. hoosbreider onbekend 1699 244 31r
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Fries verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 6 1614 229 218v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema commissaris en politiemeester Scheerstraat 1 1679 241 52v
IEDES, TEEKE gebruiker Take Ydes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes Droogstraat NZ 1777 259 77v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester en ontvanger Tako Lauta Zuiderhaven 33 1653 236 234r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Voorstraat 54 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg WZ 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers Comediesteeg WZ 1807 267 347r
JAKOBS, Tallina Jacobs Brouwersstraat 18 1708 245 49v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreae Scheffersplein 25 1762 255 133r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstra procureur fiscaal Brouwersstraat 4 1744 251 48v
STUUL, TAMME Tamme Stuel mr. kleermaker koper huis Scheerstraat 9 1803 266 203r
WIT, TAMME Tamme de Wit koper huis Voorstraat 101 1803 266 306v
WIT, TAMME Tamme de Wit huurder Voorstraat 101 1803 266 306v
WIT, TAMME Tamme de Wit naastligger ten zuiden Noordijs 14 1805 267 124r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u. mr. zilversmid huurder Voorstraat 71 1803 266 286r
WIT, TAMME Tamme de Witt naastligger ten oosten Voorstraat 99 1810 269 3r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartling mr. bontwever Hoogstraat 19 1792 264 28v
JANS, TAMME Tamme Jansen , c.s. Schritsen 62 1684 242 29v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Wasbleek 2 1714 245 208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s. verkoper Noorderhaven 43 1715 245 231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, TANNEKE Tanneke Brunels verkoper Brouwersstraat 11 1659 237 207r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns Anjelierstraat 1614 229 220r
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1659 238 8v
, TANNEKE Tanneken Bruyneels koper voorhuis met een lege plaats ten oosten Brouwersstraat 11 1641 234 140r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta, burger koper hovinge met bomen en planten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta koper huis met zomerkeuken Noorderhaven 100 1651 236 160r
, TJERK Tarquinius Theodori huurder Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori publ./fisc.notaris koper 1/2 huis Voorstraat 48 1664 238 241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori publ.notaris en proc.fiscaal koper koeschuur Hofstraat ZZ 1666 239 55v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris koper huis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingan Kerkpoortstraat 1667 239 94v
RUURDS, TEETSKE Tatske Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 6 1770 257 157r
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstal Karremanstraat WZ 1684 242 28v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.) Karremanstraat WZ 1684 242 28v
LAUTA, TEEKE Teake Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 101r
DOEKELES, TEEKE de weduwe van Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1721 246 112r
FONGERS, Teb? Fongers naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1643 235 77v
LAUTA, TEEKE Tecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1647 235 248v
HEINS, TEEKE Tecke Heins , burger verkoper Vianen ZZ 1731 248 70r
, TEEKE Tecke Sytses* smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u. koper 1/2 huis met een vrije gebruik van de steeg ten oosten Zoutsloot ZZ het Vergulde Tafellaken 1663 238 171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses bieder 1/2 huis Zoutsloot ZZ het Vergulden Tafellaken 1663 238 17va
JORIS, TEEDE Tede Joris koopman koper huis Rommelhaven 24 1651 236 163v
JORIS, TEEDE Tede Joris naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1651 236 165v
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schots naastligger ten westen Rommelhaven 24b 1652 236 218r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons Noorderhaven 16 1671 240 49r
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
AUKES, TIETJE Teed Auckes Schritsen NZ 1651 236 166r
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u. mr. wever koper huis en weefwinkel Hofstraat ZZ 1720 246 82v
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezel koper huis en smidse Rommelhaven 4 1723 246 164r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , burger c.u. koper huis onbekend 1648 236 12r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder Vijverstraat 19 1784 261 177v
JORIS, TEEDE Teede Joris naastligger ten westen Noorderhaven 48 1665 239 26v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes mr. timmerman koper huis, voormalige stokerij Zoutsloot 13 1774 258 152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1775 258 196r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden 1633 233 101r
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
AUKES, Teedtsche Auckes onbekend 1673 240 120r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 26 1699 243 393r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huis Molenpad 1 1784 261 243v
HERES, TEETSE de weduwe van Teedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantinga commies van de lands gemene middelen koper huis en grond Zuiderhaven 79 1806 267 191r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Teeke Stephani verkopers Zoutsloot 13 1774 258 152v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, burger c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 1 1735 249 77v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, burger winkelier koper huis Noorderhaven 31 1736 249 129v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephany procureur-fiscaal verkoper Noorderhaven 58 1799 265 189r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephany procureur-fiscaal verkoper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Hofstraat 27 1801 265 288r
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u. huurder (p.j.) Vijver 8 1808 268 66v
JAKOBS, TEEKE wijlen Teeke Jacobs Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezel koper huis 't Poortje 11 1802 266 170v
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 4 1736 249 114r
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters , burger bontwever koper huis Zoutsloot 78 1734 248 333v
STEFANUS, TEEKE S. Teeke S. Stephany procureur-fiscaal Zuiderhaven 2 1799 265 187r
SIEDSES, TEEKE Teeke Sydses smid eerdere eigenaar Zuiderhaven 17 1698 243 357r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsma verkoper van 1/2 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
, Teets , verkoper Both Apothekerstraat OZ 1651 236 152v
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
FEDDES, TEETSKE wijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes Rozenstraat 2 1798 265 79r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
KLASES, TEETSKE Teetske Clases Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoe verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaan Noorderhaven ZZ 1708 245 75r
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERS een gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden toehaak Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, TEETSKE PIETERS een gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden toehaak Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 27 1695 243 136v
VOS, TEETSKE SIETSES Teetske Sytses Vos Zuiderhaven 18 1734 248 307r
ULBES, TEETSKE het nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16 1669 239 36va
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker koper huis en bakkerij Bildtstraat 18 1764 256 89v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker naastligger ten zuiden Wortelstraat 10 1776 259 4v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker naastligger ten westen Wortelstraat 10 1776 259 4v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backer Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Teewis Jacobs Backer Hoogstraat NZ 1783 261 65v
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 13 1659 237 216r
SIETSES, TEEKE Teke Sytses , c.u. mr. smid koper kamer Vijverstraat ZZ 1668 239 155r
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 14 1695 243 121v
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants , burger mr. bakker koper huis en bakkerij erachter Zuiderhaven 5 1667 239 106r
SIETSES, Teltie Sytses Achterstraat 1646 235 231r
TJOMMES, TAMME Temme Tjommes verpachter grond Liemendijk 1731 248 51v
, THEOTARDUS Ingang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 1696 243 193r
BEERTS, TJEPKE wijlen Tepke Beerts Romastraat 5 1657 237 137r
LUITJENS, TETJE Tet Luytjes , burger Zuiderhaven 13 1625 231 43v
, TETJE Teth Gerwarts Zoutsloot ZZ 1629 232 114r
SIPKES, Tethman Sipckes , burger verkoper Franekereind 19 1615 229 278v
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorst Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
REINS, TETJE Tetie Reins , burger Noorderhaven 100 1643 235 55v
ABELS, TETJE Tetje Abelis Voorstraat 82 1699 244 22r
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
SIEDSES, TETJE Tetje Sijdses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat 1739 250 19v
TIETES, TETJE Tetje Tates Kerkpad WZ 1726 246 295r
WALINGS, TETJE Tetje Waalings Lanen 38 1784 261 137r
WOPKES, TETJE Tetje Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts Achterstraat NZ 1637 234 23r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Hal verkoper Noorderhaven 88 1754 253 275r
HOBBES, TEETSKE wijlen Tetske Hobbes Brouwersstraat 14 1682 241 62va
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 deel Tiepelsteeg 1759 254 247v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds Voorstraat 17oost 1683 242 3v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Vos winkelierster verkoper Noorderhaven 102 1758 254 153v
BEIMA, TETJE Tettie Beima Rommelhaven NZ 1737 249 177v
BEIMA, TETJE Tettie Beima ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochter koper huis Schritsen NZ 1680 241 102v
HOITINGA, TETJE Tettie Hoytinga Lanen 44achter 1702 244 139v
JORNA, TETJE Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
ABELS, TETJE Tettie Abeles verkoper Voorstraat 82 1702 244 183v
ANDRIES, TETJE Tettie Andries Raamstraat 5 1697 243 279r
AUKES, TETJE het huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1723 246 168v
KLASES, TETJE Tettie Claesses Kleine Kerkstraat OZ 1659 237 221r
KLASES, TETJE Tettie Clases Brouwersstraat 23 1678 241 4r
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat ZZ 1739 250 8v
KORNELIS, TETJE ongehuwde meerderjarige dochter Tettie Cornelis verkoper van 1/7 Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks Weverstraat 1749 251 282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ 1751 252 138v
DIRKS, TETJE weduwe Tettie Dirx koper huis/kamer Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zoutsloot 1741 250 160r
DOUWES, TETJE bejaarde vrijster Tettie Douwes verkoper van 1/2 Zoutsloot 1741 250 160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes Nieuwstraat 38 1750 252 61v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelier Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers onbekend 1649 236 88r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers Rapenburg 1662 238 121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs Lombardstraat 1698 243 387r
JANS, TETJE Tettie Jans Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.) Noorderhaven 2 1679 241 15ra
MARTENS, TETJE Tettie Martens Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huis Schritsen NZ 1726 246 250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen NZ 1726 246 250r
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen 3 1740 250 86r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen 17 1746 251 158r
PIETERS, TETJE Tettie Pieters Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema Liemendijk NZ 1658 237 174v
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs Noorderhaven 22 1767 257 15r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes Lanen ZZ 1674 240 153V
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses Rommelhaven 15 1644 235 108v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes Noordergrachtswal 1670 240 26r
, TETJE wijlen Tettie Wijnes moeder van de verkopers Noorderhaven NZ 1681 241 34va
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkopers Hofstraat 18 1681 241 126v
, TETJE de kinderen en resp.de erven van wijlen Tettie Wynnes? Schritsen NZ 1682 241 178v
IEDES, TETJE Tettie Yedes Droogstraat NZ 1734 249 14r
IEDES, TETJE Tettie Yedes Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1652 236 192r
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1650 236 132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u. verkoper Rozengracht 1650 236 143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1651 236 170v
, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh] koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh] koper Vijver 1 1808 268 116v
, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh] koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
KLASES, TETJE Tettje Clases Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
KLASES, TETJE Tettje Clases Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 26 1699 243 401v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Weverstraat 1727 247 17r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Weverstraat 1727 247 17r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag Zuiderhaven 1 1758 254 178r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 82 1785 261 5ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges verkoper huis Voorstraat ZZ 1792 264 358r
PIERS, TETJE Tettje Piers Noorderhaven 9 1756 253 254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 15 1765 256 109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 89 1765 256 119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 1 1765 256 129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse geniaarde koper Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Bildtstraat 19 1769 257 138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1776 258 247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters Molenpad 1 1774 258 191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters Noorderhaven 3 1804 267 51v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters Molenpad 1 1768 257 39r
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema Weverstraat 1669 238 26ra
REINS, TETJE Tettje Reyns Noorderhaven 100 1651 236 160r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs Schritsen 7 1762 255 159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs Schritsen 7 1768 257 57r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs Noorderhaven 22 1773 258 77r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs Noorderhaven 22achter 1773 258 77r
WALINGS, TETJE Tettje Walings Lanen 38 1790 263 264r
IEDES, TETJE Tettje Yddes Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
IEDES, TETJE Tettje Yedes Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijverstraat 1640 234 108r
MARTENS, Teuis(Teunis?) Martens , c.u. verkoper Droogstraat 100 1660 238 30v
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwman verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1783 261 44v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuis mr. koperslager koper huis Voorstraat 5 1783 261 62r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruis mr. koperslager verkoper Rozengracht 18 1800 265 251r
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1783 261 34r
, TEUNIS de erven van frou Teunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1642 234 174v
, TEUNIS de kamer van Teunis ketellapper naastligger ten westen Weverstraat NZ 1650 236 117v
, TEUNIS Teunis molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, TEUNIS Teunis Beydschat koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 10 1806 267 250r
, TEUNIS Teunis Beydschat koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 12 1806 267 250r
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koper pakhuis Havenplein 18 1763 255 227r
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Havenplein 16 1765 256 98v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 5 1765 256 106v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18 1766 256 226r
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18a 1768 257 58v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster mr. slager verkoper Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
KOSTER, TEUNIS Teunis Koster naastligger ten zuiden Noorderhaven 32 1801 266 24r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten noorden Schritsen NZ 1752 252 189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder Zoutsloot ZZ 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley, burger koopman verkoper Noordijs 19 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley, burger koopman verkoper Rozengracht 6 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Ley, burger koopman koper op redemptie heerlijk huis en tuin Zuiderhaven 79 1766 256 164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Voorstraat 62 1769 257 136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 woning Rommelhaven 16 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper woning Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper huis en schuure Noorderhaven 93 1771 257 216r
, TEUNIS wijlen Teunis van Lobbesson Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, TEUNIS Teunis Meelcker naastligger ten westen Droogstraat 1662 238 137v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis huurder Voorstraat 72 1776 259 25r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper boomgaard en zomerhuisje Rozengracht 18 1788 262 290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper Lanen 37 1788 262 293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten oosten Rozengracht 16 1788 262 295v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten westen Rozengracht 20 1788 262 306v
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruis koper huis Zuiderhaven 18 1791 263 369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis, tuintje en bleekveld Lanen 45 1800 265 227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten oosten Voorstraat 3 1810 269 112v
, TEUNIS Teunis van Rekken naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1753 253 127r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendal mr. bontwever Liemendijk OZ 1768 257 78v
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 1786 262 127r
, TEUNIS Teunis Wesling naastligger ten westen Hofstraat 1756 254 3v
, TEUNIS Teunis Weslings bontreder verkoper Heiligeweg 26 1741 250 159v
, TEUNIS Teunis Weslink bontreder en winkelier verkoper Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesseling koopman Hofstraat ZZ 1756 254 20v
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.) Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst onder de comp.van de capt.jonker Johan van Roorda, garnzoen verkoper Romastraat ZZ 1654 236 270r
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper 2 kamers onder 1 dak Kerkpoortstraat WZ 1666 239 42v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-) koper huis Noorderhaven 26 1770 257 152v
ANTONIUS, TEUNIS de weduwe van Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
ANTONIUS, TEUNIS de erven van Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
ANTONIUS, TEUNIS de erven van Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
ANTONIUS, TEUNIS wijlen Teunis Anthony Noorderhaven 26 1782 260 314v
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Zoutsloot 1697 243 306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1762 255 150v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatis koper door niaar huis met touwwinkel, en hof Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1741 250 158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok naastligger ten westen Noorderhaven 26 1741 250 158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 24 1754 253 141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok koopman Noorderhaven 88 1754 253 275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u. huurder (p.j.) Havenplein 28 1762 255 124v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-) naastligger ten oosten Havenplein 10 1687 242 196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat koper huis en grond Nieuwstraat OZ 1804 267 49r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u. verkoper Rommelhaven 4 1710 245 107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1721 246 106r
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes , burger koper kamer Zoutsloot 21 1661 238 118v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes Brouwersstraat 12zuid 1689 242 272v
FOPPES, TEUNIS kinderen en erven van Teunis Foppes , c.u. verkoper Zuiderhaven 37 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS kinderen en erven van Teunis Foppes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes Lanen NZ 1743 251 3r
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen , burger metselaar koper huis Achterstraat ZZ 1730 247 358v
FRANSES, TEUNIS de weduwe van Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 86 1741 250 201v
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 38 1695 243 179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven, burger mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GERRITS, TEUNIS Teunis Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat NZ 1629 232 112v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , burger c.u. koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1653 236 245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmaker verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
JANS, TEUNIS woning en weefwinkel gekocht door Teunis Jans naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1793 264 112r
JANS, TEUNIS Teunis Jans mr. bontwever koper huis en weefwinkel Liemendijk 1793 264 113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans naastligger ten westen Liemendijk 1793 264 123v
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen Droogstraat 1684 242 25v
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen Nieuweburen 27 1758 254 135r
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koemelker Nieuweburen 25 1759 254 183r
JANS, TEUNIS Teunis Jansen huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
JANS, TEUNIS Teunis Janz , c.u. huurder beneden (p.j.) Kruisstraat 12 1755 253 211r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper 2/3 pakhuis Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/3 Lanen NZ 1743 251 3r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper Zoutsloot 1753 253 117v
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles , burger blauwverver koper huis Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
JELLES, TEUNIS de erven van Teunis Jelles naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u. mr. huistimmerman koper huis Lanen NZ 1712 245 168v
UIL, TEUNIS KARSTES schepen Teunis Kers den Uyl Noorderhaven 114 1731 248 55r
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 10 1795 264 244v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Koster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en 2 schuren Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal (p.j.) Rapenburg ZZ 1699 244 13r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woning Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS koper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 13 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 15 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles Vijverstraat 17 1799 265 130v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat ZZ 1660 238 32v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 35 1722 246 130r
WAYER, TEUNIS SIEMENS de erven van wijlen Teunis Simens de Wayer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1638 234 49v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen ZZ 1630 232 116v1
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor hemzelf verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
, TEUNIS Teunis Weslings koper woning Tiepelsteeg 1739 250 63r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, burger c.u. koper 2 kamers met hovinge, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan) OZ 1644 235 123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. seemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS wijlen Teunis Willems van Dalen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de hovinge van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 199r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vries wagenmaker koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1810 269 46r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier koper woning Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u. naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier Wasbleek 2 1739 250 14v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1743 251 15v
WOUTERS, TEUNIS wijlen Teunis Wouters Kerkpoortstraat 1752 252 236r
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat NZ 1657 237 131v
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1694 243 80v
KLASES, TEUNTJE bejaarde dochter Teuntie Claessen verkoper van 1/2 Noorderhaven 97 1697 243 271v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot 1643 235 60v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis Voorstraat 27 1661 238 72v
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks , burgerse Noorderhaven ZZ 1629 232 108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks Lanen 4 1751 252 122r
FEDDES, TEUNTJE het huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1640 234 98v
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostw Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
HESSELS, TEUNTJE Teuntie Hessels Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntie Huiberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons onbekend 1685 242 96r
SIEMENS, TEUNTJE jongedochter Teuntie Symons Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons requireerde Heiligeweg 1676 240 242v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis onbekend 1700 244 73v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts Rapenburg 1684 242 37v
, TEUNTJE Teuntje Barmand Vijverstraat 8 1768 257 70v
, TEUNTJE Teuntje Barmond Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts Zuiderhaven 15 1665 239 4r
JAKOBS, TEUNTJE Meerderjarige vrijster Teuntje Jacobs verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1759 254 242v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakker Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
, TEEUWIS Tewes Groeneschrey Voorstraat 45 1780 259 276r
JANS, TEEUWIS Tewes Janssen verkoper Liemendijk 1637 234 32v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ 1774 258 141v
HILARIDES, TEIE Teye Hilarides mr. koperslager verkoper Anjelierstraat 18 1791 263 351r
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius mr. koperslager Heiligeweg 36 1782 260 164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius mr. koperslager verkoper van 1/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius, c.u. huurder Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27a 1696 243 227v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
SIPKES, TEIE huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Lanen NZ 1646 235 225r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1671 240 43v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q. verkoper Brouwersstraat 13 1635 233 177v
BECHIUS, T. de erven van burgemeester dr. Th. Bechius naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1702 244 143v
STANSIUS, T. Th. Stansius naastligger ten oosten Noorderhaven 88west 1699 244 6v
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
STANSIUS, T. Th. Stantius naastligger ten oosten Raadhuissteeg 1702 244 142v
VELSEN, T. de hof van ds. Th. Velsen naastligger ten oosten Weverstraat 1706 244 324r
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuis koopman naastligger ten westen Voorstraat 92 1804 267 75r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andree verkoper Scheffersplein 25 1778 259 113v
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansius equipagemeester bij de Admiraliteit koper paardestalling Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansius huurder Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuis verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lanting commies naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1700 244 71v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantius verkopers Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantius verkoper van 1/3 Voorstraat 43 1734 249 1r
KRIJTENBURG, THEODORUS mr.dr. Theodoris Crytenburg Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburg, burger medicinae doctor koper huis en hovinge met ringmuur Kerkpad 16 1731 248 59v
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 114r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides, burger verkoper Kerkpad WZ 1734 248 304v
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u. mr. bakker koper huis Brouwersstraat 28 1717 245 303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u. mr. bakker verkoper Brouwersstraat 28 1721 246 105r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides Kerkpoortstraat 1728 247 92r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus van Bruinsvelt secretaris van de rekenkamer van de provincie Stadt en Lande verkoper Zuiderhaven 48 1698 243 356v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor naastligger ten noorden Kerkpad 1 1698 243 389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
, THEODORUS dr. Theodorus van Crytenborgh Kerkpad 16 1737 249 195r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper huis en alle losse en vaste goederen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg geniaarde koper Voorstraat 83 1724 246 210r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erven van dr. Theodorus Crytenburg naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1738 249 290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg medicus Ooievaarsteeg 1745 251 110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburg medicus Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg Ooievaarsteeg 1746 251 118v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg Schritsen 25 1753 253 36r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh koopman koper huis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijverstraat 2 1726 246 257v
EISMA, THEODORUS Theodorus Eysma luitenant van een compagnie soldaten verkoper Heiligeweg 1671 240 53v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper Franekereind 9 1648 236 16r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrants verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 49v
, THEODORUS Theodorus Hugen, burger mr. goudsmit koper hof met zomerhuis Hofstraat 12a 1694 243 116r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper huis waar de Vergulde Engel uithangt, met plaats en loods Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1698 243 372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u. mr. zilversmid huurder (p.j.) Voorstraat 29 1698 243 372v
, THEODORUS Theodorus Hugen , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1702 244 169v
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper 1/6 huis Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1706 244 336r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper 1/2 huis alwaar de Vergulde Engel uithangt Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1707 245 24v
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugens mr. zilversmid koper van 1/6 huis daar de Vergulde Engel uithangt Voorstraat 29 de vergulde Engel 1711 245 160r
KET, THEODORUS Theodorus Keth verkoper Liemendijk 1658 237 172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper 1658 237 173ar
KET, THEODORUS Theodorus Keth Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoeden koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Lanen 38 1667 239 91r
, THEODORUS Theodorus van Krytenburg medicinae doctor verkoper Vijver 2 1732 248 170v
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg Scheffersplein OZ 1746 251 119r
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanus predikant koper huis Brouwersstraat 13 1672 240 77r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus curator Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper Heiligeweg 66 1698 243 385r
, THEODORUS de erven van Theodorus Stanhuis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren (plus 2 gouden ducatons) ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius commissaris Havenplein 12 1665 239 1ra
STANSIUS, THEODORUS burgermeester Theodorus Stansius raad ter admiraliteit koper hof met vruchtbomen, prieel en bloemen Kerkpad WZ 1672 240 96r
STANSIUS, THEODORUS gedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius koper gang of steeg met een klein plaatsje daarachter Hofstraat 63 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansius naastligger ten oosten Hofstraat 63 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansius naastligger ten zuiden Hofstraat 63 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius medegepde.staat van deze provincie naastligger ten oosten Noorderhaven 88west 1675 240 26va
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde crediteur en Wasbleek 1680 241 103v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde uit de crediteuren Prinsenstraat 2 1681 241 139r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius verkoper Kerkpad WZ 1681 241 152v
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansius secretaris van Harlingen naastligger ten oosten Noorderhaven 88west 1684 242 26v
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansius secretaris koper door niaar 7 pm land ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
STANSIUS, THEODORUS oud burgemeester en mede raed ter Admiraliteit van Friesland Theodorus Stansius koper Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper hof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerie Rozengracht 13 1693 243 25v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper grondpacht 04-00-00 CG voor een hof Kerkpoortstraat NZ 1694 243 99v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansius naastligger ten oosten Rozengracht 7oost 1696 243 237v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansius naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1696 243 237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde de heer Theodorus Stansius verkoper Hofstraat 16 1697 243 326r
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1699 244 32r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantius secretaris der stad Harlingen verkoper Noorderhaven 95 1683 241 239v
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
WOMELIUS, THEODORUS Ds. Theodorus Vomelius predikant Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
WOMELIUS, THEODORUS Ds. Theodorus Vomelius predikant Voorstraat 69 1701 244 89r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomelius predikant Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
HUIGS, THEODORUS de hof van Theodorus Huigens naastligger ten oosten Hofstraat 16 1701 244 110r
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie koper van 1/2 Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS vaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodri Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
WOMELIUS, ds. Theodory Vomelius predikant Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
, THEOTARDUS hopman Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1674 240 149r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh notarius publicus koper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1672 240 15ra
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1679 241 52r
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1679 241 52r
, THEOTARDUS Hopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, THEOTARDUS hopman Theotardus Lantingh gelastigde van Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1687 242 187v
, THEOTARDUS wijlen Theotardus Lantingh commies Rapenburg 1701 244 117v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS hopman Theotardus Sloterdijck naastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijk naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1699 244 30r
, THEOTARDUS burger hopman Theotardus Sloterdyck koper ((staat: 8 zilveren ducatons)) onbekend 1685 242 96r
, THEOTARDUS hof van Theotardus Sloterdyck naastligger ten zuiden onbekend 1685 242 96r
, THEOTARDUS hof van Theotardus Sloterdyck naastligger ten westen onbekend 1685 242 96r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis Hofstraat 31 1696 243 199r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis advocaat Hofstraat 33 1696 243 199v
SLUIS, THEOTARDUS de erven van Theotardus van der Sluis naastligger ten westen Voorstraat 56west 1699 244 9v
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland Voorstraat 25 1685 242 83v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Noorderhaven 68 1685 242 84v
, TEUNIS Theunes Norberus naastligger ten westen Rozengracht 20 1800 265 214r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes , burger koopman Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1699 243 401r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat huurder Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat verkoper Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEVA, TEUNIS Theunis Beva huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleeker verkoper en administrator van Rapenburg ZZ 1729 247 274v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u. koopman huurder deel (p.j.) Zuiderhaven 2 1752 252 187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
BLOK, TEUNIS Theunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18a 1773 258 98r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blok koopman verkoper Havenplein 18 1774 258 166r
HESSELING, TEUNIS Theunis Hesling mr. bontwever bewoner (p.j.) Hofstraat 41 1773 258 111v
, TEUNIS wijlen Theunis Holtinge Rapenburg 1658 237 170v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley naastligger ten zuiden Noordijs 17 1751 252 178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Droogstraat NZ 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1774 258 143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koper huis Rommelhaven 18twee_a 1776 259 19v
, TEUNIS Theunis Noberhuis mr. koperslager huurder Heiligeweg 8 1784 261 214v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, burger mr. koperslager koper huis genaamd het Blind Esel Voorstraat 72 het Blind Esel 1775 258 238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis , c.u. huurder beneden (p.j.) Heiligeweg 8 1779 259 164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper woning Zuiderbolwerk 1787 262 188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis koper van 1/2 Weverstraat 1787 262 203v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1806 267 272r
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk 1675 240 181r
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezel mr. bontwever koper huis Karremanstraat OZ 1750 252 88r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Theunis Rosendal Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, TEUNIS Theunis Wesling winkelier curator Hoogstraat 49 1746 251 6va
, TEUNIS Theunis Weslings winkelier en bontreder geniaarde koper Hofstraat NZ 1745 251 90r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-) koper twee dwarskamers Zoutsloot ZZ 1700 244 48v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot ZZ 1703 244 191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1708 245 69r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1763 255 257v
, TEUNIS Theunis Ayens , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1776 259 21v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u. koper stukje land, groot ongeveer 69 pondemaat met alle gebouwen daarop ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
KLASES, TEUNIS wijlen Theunis Claessen Noordijs 4 1693 243 54r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkopers Scheerstraat 3 1681 241 175v
FEITES, TEUNIS Theunis Feites , burger koper 5/6 kamer onbekend 1693 243 67r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites naastligger ten noorden onbekend 1693 243 67r
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopman Noordijs 19 1672 240 86v
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koper onbekend 1679 241 54v
FOPPES, TEUNIS de erven van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 19 1679 241 6ra
FOPPES, TEUNIS wijlen Theunis Foppes Grote Ossenmarkt 2 1700 244 56r
FOPPES, TEUNIS wijlen Theunis Foppes Noordijs 1700 244 56r
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen mr. metselaar verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1679 241 15ra
HENDRIKS, TEUNIS vrijgezel Theunis Hendrix Wesling bontwever koper huis en kamer Heiligeweg 26 1729 247 248v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u. koper huis, loods en plaats Noorderhaven 107 1643 235 78r
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptilla koper hoekhuis Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
JANS, TEUNIS Theunis Jans , c.u. huurder Hofstraat NZ 1745 251 90r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen , burger koemelker koper huis en hof Nieuweburen 27 1745 251 104r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelker koper door niaar huis Nieuweburen 25 het Pasveer 1748 251 225v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander mr. wolkammer Rozengracht 20 1729 247 250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
JANS, TEUNIS Theunis Janssen naastligger ten oosten Weverstraat 1614 229 219r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Ley koopman koper huis William Boothstraat 29 1745 251 80v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Droogstraat 35 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis Lanen 60 1746 251 125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis en tuin, met stal en wagenhuis Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper 1/3 pakhuis Rozengracht 6 1748 251 215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Ley koopman koper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuin Noordijs OZ 1774 258 146r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Coster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Koster mr. slager verkoper Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger Zuiderhaven 25 1786 262 97v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningen Vijverstraat 13 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningen Vijverstraat 15 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS koper Theunis Lykles , c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS koper Theunis Lykles , c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 15 1795 264 295v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager naastligger ten zuiden Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager verkoper Liemendijk 1660 238 26r
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 27 1751 252 144v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s. huurder Zoutsloot NZ 1755 253 198r
SIEMENS, TEUNIS de erven van wijlen Theunis Simons de Ways naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1683 241 239v
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder nog 1 jaar na koop Rommelhaven 4 1724 246 193v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalen, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1646 235 196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalen, burger verkoper onbekend 1646 235 196v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopman verkoper Rapenburg ZZ 1736 249 132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelier verkoper Rapenburg NZ 1749 251 253v
WOUTERS, TEUNIS de weduwe van Theunis Wouters huurder Rapenburg 57 1751 252 174r
WOUTERS, TEUNIS wijlen Theunis Wouters winkelier en turfdrager Rapenburg 57 1751 252 174r
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses Zoutsloot 1 1675 240 192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses Zoutsloot 1 1675 240 192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claesses verkoper Hoogstraat 31 1683 241 259v
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx koper kamer Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendricx naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 25 1713 245 191r
HOBBES, TEUNTJE Theuntie Hobbes Brouwersstraat 14 1682 241 62va
HUBERTS, TEUNTJE Theuntie Huberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1702 244 182r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis onbekend 1701 244 111r
, TEUNTJE Theuntje Barmond Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
, TEUNTJE Theuntje Barmond Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
JANS, TEUNTJE Theuntje Jans verkoper Romastraat 3 1778 259 148v
TIJSES, TEUNTJE Theuntje Tijssen verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
JAKOBS, TEEUWIS Thevis Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 33west 1764 256 70r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1771 257 193v
ANDRIES, TIEMEN Thijmen Andries ? (impt triumphant) Zuiderpoort (gebied) 1614 229 211v
, TIJS Thijs scheepstimmerman bewoner Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
, TIJS Thijs blikslager huurder van de kamer Voorstraat 19 1659 237 196v
, TIJS Thijs timmerman naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, TIJS de weduwe van Thijs schipper op Sneek naastligger ten oosten Nieuwstraat 42 1699 244 21r
, TIJS de erven van Thijs molenmaker naastligger ten westen Hoogstraat 24 1729 247 237av
, TIJS Thijs huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
BANDSTRA, TIJS curator Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
KOSTER, TIJS eerder bewoond door wijlen Thijs Coster eerdere bewoner Both Apothekerstraat 1643 235 66v
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendrager naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 98 1673 240 114r
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens Scheerstraat ZZ 1700 244 45v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandig Nieuwstraat 48 1693 243 47v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , burger schipper op Sneek verkoper Schritsen 9achter 1695 243 129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , burger schipper op Sneek verkoper Molenpad ZZ 1695 243 132r
KLASES, TIJS wijlen Thijs Clasen Nieuwstraat 46 1700 244 35v
KLASES, TIJS wijlen Thijs Clasen Nieuwstraat 46 1700 244 35v
KLASES, TIJS wijlen Thijs Clasen Nieuwstraat 48 1700 244 52r
, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneek naastligger ten zuiden Nieuwstraat 42 1695 243 147v
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 1683 241 63va
, TIJS Thijs Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandroger koper huis en plaatske Zoutsloot NZ 1708 245 69r
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gieses naastligger ten westen Voorstraat 78 1789 263 167v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijsen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijses naastligger ten westen Voorstraat 78 1808 268 27r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendrager koopman koper huis of pakhuis Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendrager naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1728 247 140r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1729 247 261v
HENDRIKS, TIJS wijlen Thijs Hendricks Franekereind 23oost 1636 234 1r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmerman Heiligeweg NZ 1731 248 65v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrix naastligger ten noorden Schritsen 31 1748 251 224v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u. schipper (wijd-) koper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
JANS, TIJS Thijs Jansen eigenaar huis 3 pacht Grote Ossenmarkt ZZ 1664 238 241r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-) verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
JANS, TIJS Thijs Jansen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-) koper pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolen Rozengracht 20 1684 242 60r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-) naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
JANS, TIJS Thijs Jansen verkoper Schoolsteeg WZ 1688 242 241r
JANS, TIJS Thijs Jansen , q.q. Schritsen 8 1688 242 241v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.s. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1692 243 2v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.s. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1692 243 3r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoef naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeff kapitein huurder Noorderhaven 89 1785 261 259v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeff koper huis Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens , c.u. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westra houtmolenaar ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens koper 3/8 (?) pakhuis daar de gecroonde hopsack uithangt Zuiderhaven de Gekroonde Hopzak 1684 242 45v
LUITJENS, TIJS Thijs Luytjens houtmolenaar Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper William Boothstraat OZ 1723 246 169v
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-) koper tuin Zoutsloot 1724 246 203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-) naastligger ten oosten Zoutsloot 1724 246 203r
MINNES, TIJS de tuin van Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1725 246 220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot NZ 1725 246 220v
HOEK, TIJS MINNES het onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoek koopman naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1725 246 231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoek koopman verkoper Zoutsloot NZ 1725 246 231v
PIETERS, TIJS Thijs Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1720 246 59r
PIETERS, TIJS Thijs Pytters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1725 246 236v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , burger bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat ZZ 1666 239 62r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles mr. bakker koper 2/3 huis Droogstraat NZ 1670 239 220r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker koper hoekhuis Hoogstraat 30 1666 239 7ra
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat ZZ 1666 239 12va
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes , burger molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente (staat: 1 zilveren ducaton)) Scheerstraat 1 de Rode Leeuw 1679 241 52v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huis Herenwaltje 15 1687 242 177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u. mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1701 244 105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , burger molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , burger molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TIJS Thijs Yppes , burger koper grondpacht 03-03-00 CG uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v
BREDA, Thoams Breda verkoper Liemendijk 1671 240 37r
HETTINGA, TEUNIS Thoenis van Hettinga verkoper Voorstraat 30 1616 230 20r
, TEUNIS de plaats van Thoenis du Way(e)n? naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
KLASES, TEUNIS Thoenis Claessen Opperduijs koopman koper kamer Rozengracht 1652 236 207r
FOLKERTS, TEUNIS Thoenis Folckerts Grote Kerkstraat 1615 229 253v
FOLKERTS, TEUNIS de erfgenamen van Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 38 1615 229 265r
FOLKERTS, TEUNIS de erfgenamen van Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 38 1615 229 265r
FOLKERTS, TEUNIS de erfgenamen van Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 38 1615 229 265r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 1615 229 261r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleybacker gebruiker tuin Schritsen 1630 232 139v
, THOMAS Thomas gleibakker huurder Molenpad 1692 243 21v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsma verkoper Rozengracht 27 1809 268 236v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsma verkoper Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
BREDA, THOMAS Thomas Breda koper hovinge met prieel, bomen en planten Liemendijk 1661 238 117r
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Breda naastligger Weverstraat 1671 240 50r
, THOMAS Thomas Bredaa naastligger ten oosten Weverstraat 1660 238 61v
, THOMAS de respectievelijke kamers van Thomas Bredae naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
, THOMAS Thomas Coppieters bewoner Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gonggrijp, burger koper schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1698 243 347r
GONGGRIJP, THOMAS de kinderen van hun wijlen broer Thomas Gonggrijp Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker Nieuwstraat 42 1699 244 21r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenewolt naastligger ten noorden Lanen 5 1700 244 348r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Groenwolt naastligger ten noorden Lanen 5 1693 243 72r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Groenwolt kapitein Romastraat ZZ 1694 243 77r
HAAS, THOMAS Thomas de Haas huurder Rommelhaven 26b 1786 262 63r
HAAS, THOMAS Thomas de Haas Zuiderhaven 83 1796 264 311r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1763 255 192v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1766 256 164v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Noorderkade 13 1767 256 247r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat 6 1767 256 252r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Zoutsloot 57 1767 256 256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1778 259 118v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek naastligger ten westen Noorderhaven 64 1778 259 153r
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeek koopman Romastraat ZZ 1780 259 290v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van Thomas IJsenbeek huurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 2 1780 260 5v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeek koopman Noorderhaven 65 1783 261 50v
KUIPER, THOMAS Thomas Kuyper bewoner Bildtstraat 23 1687 242 181v
, THOMAS wijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leur Lombardstraat 2 1683 241 266r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper namens de huiszittende armen Grutterstraat 5 1732 248 129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper namens de huiszittende armen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus klerk bij de Admiraliteit verkoper Rozengracht 2 1784 261 179r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus commies ter secretarie koper huis Zuiderhaven 57 1791 263 336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus huurder Voorstraat 29 1806 267 279v
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumus verkoper Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman Noorderhaven 90 1764 256 69v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koopman koper huis Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slooten koopman Zuiderhaven 4 1793 264 79v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koopman verkoper Havenplein 10 1794 264 176v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koper door niaar huis en kostlijk poltje guardeniersland ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slooten verkoper Zuidoostersingel 1794 264 202r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten naastligger ten oosten Voorstraat 9 1795 264 283v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten verkoper ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
SLOTEN, THOMAS Thomas J. van Slooten huurder Zoutsloot 49 1804 267 50r
SMID, THOMAS Thomas Smit, c.u. huurder van 1 kamer (p.j.) onbekend 1800 265 233v
SMID, THOMAS Thomas C. Smith mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 21 1808 268 49v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smith mr. wolkammer huurder Brouwersstraat 21 1808 268 49v
SMID, THOMAS Thomas J. Smith schipper huurder Schritsen 26 1808 268 182r
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Vos Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koper huis Voorstraat 90 1798 265 112v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koopman Noorderhaven 76 1800 265 224r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaarden naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1707 245 30r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaarden naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1707 245 30r
WILDSCHUT, THOMAS wijlen Thomas Wildschut Brouwersstraat 9 1677 240 268r
, THOMAS wijlen Thomas Witmond* Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
WOPKENS, THOMAS ds. Thomas Wopkens predikant (doopsgezind) koper huis Zuiderhaven 55 1740 250 91r
AARTS, THOMAS Thomas Aerts , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
AGES, THOMAS de erven van Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 29 1697 243 287v
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u. verkoper Zuiderhaven 56 1639 234 81r
ALLES, THOMAS wijlen Thomas Alles Voorstraat ZZ 1648 236 33v
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Spinhuisstraat 1636 234 12v
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u. schipper (wijd-) koper huis met een lege plaats daarachter Noorderhaven 15 het Groot Wanschapen 1676 240 231r
AUKES, THOMAS vroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-) verkoper van 1/2 Noorderhaven 6 1682 241 228r
NAUTA, THOMAS AUKES Vroedsman Thomas Auckes Nauta verkoper Noorderhaven 15 1681 241 156v
NAUTA, THOMAS AUKES vroedsman Thomas Auckes Nauta naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1681 241 34va
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeek koopman Lanen 28 1774 258 168v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huis Vijver OZ 1801 266 10r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1809 268 305v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1694 243 81r
IJSENBEEK, THOMAS BINKES wijlen Thomas Bentes IJsenbeek Noorderhaven 62 1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeek koopman koper huis Noorderhaven 62 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeek koopman ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeek, burger koopman verkoper Zoutsloot 45 1761 255 57v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeek koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeek koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1761 255 96r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeek, burger bontreder koper huis Zoutsloot 45 1755 253 199r
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
FEIKES, THOMAS wijlen Thomas Feikes Zuiderstraat 5 1777 259 52v
FEIKES, THOMAS de weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7 1777 259 73r
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-) koper woning met een zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 20 1722 246 127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1722 246 129v
FREERKS, THOMAS Thomas Freercks bewoner Voorstraat 24 1624 231 29r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 1706 244 331v
SYBESMA, THOMAS HERES Thomas Heeres Sybersma Brouwersstraat 1667 239 21ra
HENDRIKS, THOMAS de kinderen van Thomas Hendricks Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u. eigenaar van 2/3 Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u. bewoner Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes , c.u. bewoner Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
HIDDES, THOMAS Thomas Hiddes Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
HUBERTS, THOMAS de wijngaard van burgemr. Thomas Huberts naastligger ten westen Romastraat ZZ 1711 245 161r
HUBERTS, THOMAS de hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTS de hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaarden naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1701 244 128r
HUBERTS, THOMAS Gemeensman Thomas Huyberts verkoper Rozengracht 18 1681 241 156r
HUBERTS, THOMAS vroedsman Thomas Huyberts naastligger ten westen Lanen 80 1688 242 229r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen NZ 1779 259 173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsma koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis 1803 266 217r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsma koper huis, herberg en kolfbaan Rozengracht 27 het Hof van Friesland 1807 267 289v
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slooten koopman Noorderhaven 24 1794 264 186r
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 3 1785 261 262r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jans IJsenbeek verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwer koper huis met loods en lege plaats Zuiderhaven 1615 229 247r
JANS, THOMAS Thomas Jansen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopman Schritsen 31 1723 246 186r
JANS, THOMAS Thomas Jansen damastwever koper huis Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
JANS, THOMAS Thomas Jansen damastwever huurder boven (p.j.) Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
JANS, THOMAS burgervaandrig Thomas Jansen mr. damastwever verkoper Brouwersstraat 28 1731 248 6v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda verwandelaar Vianen NZ 1652 236 194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda aanhandelaar kamer (p.j.) 1652 236 194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, burger koper Lanen 2 1656 237 101r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u. koper hof Kerkpad WZ 1668 239 143r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s. koper provisioneel huis (de pastorie) Kerkpad WZ 1669 239 38ra
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda naastligger ten oosten Lanen 3 1671 240 67v
BREDA, THOMAS JANS de weduwe van Thomas Jansen Breda naastligger ten oosten Lanen 3 1672 240 80v
BREDA, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen Breda Kerkpad WZ 1672 240 96r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Nieuwstraat 31 1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Nieuwstraat 33 1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek bontreder en koopman Zoutsloot NZ 1725 246 231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek, burger naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek, burger koopman verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek, burger bontwever Nieuwstraat 33 1728 247 107v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erven van Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1731 248 42v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erven van Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1731 248 42v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erven van Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1731 248 50r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeek Noordijs 17 1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS wijlen Thomas Jansen IJsenbeek Noordijs 17 1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS de erven van Thomas Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
MEYER, THOMAS JANS burgerhopman Thomas Jansen Meyer winkelier verkoper Zuiderhaven 29 1736 249 111v
JANS, THOMAS Thomas Janssen naastligger ten oosten Lanen NZ 1614 229 210v
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwer verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat ZZ 1616 230 12v
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwer verkoper onbekend 1616 230 25r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huis Vijver 5 1785 262 17r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman Franekereind 25 1772 258 61r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman Franekereind 29oost 1772 258 65r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers mr. kuiper koper huis en plaats Heiligeweg 62 1698 243 381v
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1729 247 224v
JASPERS, THOMAS wijlen Thomas Jaspers kuiper Heiligeweg 62 1731 247 377r
JOOSTES, THOMAS Thomas Joostes , c.u. koper kamer met een tuintje Kerkpoortstraat 1665 239 22v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
LAMMERTS, THOMAS de verkopers Thomas Lamberts , c.u. huurder voorhuis Hoogstraat NZ 1636 233 179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts verkoper Hoogstraat NZ 1636 233 179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts koper door niaar huis met 3 kamers erachter Rozengracht NZ 1643 235 57r
LAMMERTS, THOMAS het huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 14 1647 236 4v
, THOMAS Thomas Lamert , c.u. naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1731 248 67r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huis Hofstraat ZZ 1731 248 26v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontwever koper Lanen 20 1753 253 110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever koper huis en hof met stenen zomerhuis Kerkpad 16 1753 253 111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper 2 woningen en weefwinkels onder 1 dak Liemendijk NZ 1762 255 117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpad 14 1762 255 161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever verkoper van 1/2 Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud bontfabrikant koper woning en weefwinkel Achterstraat 1765 256 102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant koper huis Kromme Elleboogsteeg 1765 256 133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. eigenaar van 2/3 Lanen 20 1766 256 207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1766 256 229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant verkoper van 1/3 Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopman koper provisioneel 3e huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1765 256 264r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikeur koper huis Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1771 257 199v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikant koper huis Anjelierstraat 6 1765 256 134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud bontfabrikant koper huis Liemendijk ZZ 1765 256 143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Droogstraat NZ 1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Rommelhaven 18drie_a 1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Nieuwstraat 16 1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Liemendijk NZ 1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabriceur verkoper Bildtpoort (gebied) 1772 258 49v
OLIVIERS, THOMAS wijlen Thomas Oliviers Voorstraat 81voor 1725 246 244v
OLIVIERS, THOMAS wijlen Thomas Oliviers Voorstraat 81voor 1725 246 244v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slachter verkoper Zuiderstraat 1615 230 10v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slachter huurder Voorstraat 17oost 1616 230 13v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slachter huurder Voorstraat 17oost 1616 230 21r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters koper 1/2 huis met bezijden een ledige plaats Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
PIETERS, THOMAS Thomas Pyters naastligger ten zuiden Lanen 89 1634 233 134v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
WOPKES, THOMAS ds. Thomas Wopkens leraar der doopsgezinden verkoper Schritsen 31 1748 251 224v
WOPKES, THOMAS ds. Thomas Wopkens Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u. huurder (p.w.) Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
WIEBES, THOMAS de weduwe van Thomas Wybes koper grondpacht 1-04-00 CG onbekend 1679 241 54v
WIEBES, THOMAS de erven van Thomas Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewold Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewold naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbart naastligger ten oosten Voorstraat 89 1657 237 115v
DALEN, de erven van Thonas van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1659 238 11v
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens Heiligeweg ZZ 1643 235 71r
IENTES, TEUNIS het achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1636 233 181v
IENTES, TEUNIS gemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1643 235 65r
OEDSES, TEUNIS wijlen Thonis Oedses Liemendijk 1660 238 37r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakker koper huis en lege plaats en met het eigendom van de steeg ten westen Noorderhaven 105 1615 230 11r
STANSIUS, Thorous Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 241r
JANS, TIJS Thys Janssen , burger linnenwerker verkoper Romastraat 8 1614 229 226v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 4 1736 249 114r
TIETES, Thytte Tyttes , q.q. verkoper Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r
VORM, TJEERD Tiaard van der Form naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1715 245 319r
GROOT, TJEERD Tiaard de Groot kapitein van oorlog te water koper huis onbekend 1648 236 11v
SLOTERDIJK, TJEERD de erven van Tiaard Sloterdijk naastligger ten westen Voorstraat 47 1715 245 241v
SURINGAR, TJEERD het huis van Tiaard Suiriger naastligger ten oosten Voorstraat 47 1636 234 22r
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zuriger naastligger ten westen Voorstraat 78 1695 243 160r
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1667 239 90v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1708 245 73r
BAUKES, TJEERD hovinge van de erven van Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1637 234 27r
BAUKES, TJEERD hovinge van de erven van Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1637 234 27r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tiaard Bouwens , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1713 245 190r
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 4 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 4 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD burgemr. Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 2 1714 245 230v
BOUWES, TJEERD Oud Br. Tiaard Bouwens verkoper noordoost van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwes mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 78 1695 243 160r
KLASES, TJEERD nagelaten door wijlen Tiaard Claessen karreman bewoner Achterstraat ZZ 1638 234 68r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karreman verkoper Achterstraat 1637 234 26r
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1699 244 26v
FOKKES, TJEERD de woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36 1709 245 78v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. koper huis onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1710 245 124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s. naastligger ten zuiden Franekereind 40 1710 245 136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , burger koopman verkoper Voorstraat 47 1715 245 241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , burger koopman koper huis Zuiderhaven 25 1716 245 257v
FOLKES, TJEERD Tiaard Folckes verkoper Noorderhaven 42 1646 235 193v
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis en houthok Noorderhaven 33 1714 245 212r
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van 't zuiden van 't diept af, noordwaarts tot aan he Noordijs 1625 231 45r
JANS, TJEERD Tiaard Jans , c.u. mr. metselaar koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Schol, burger schipper (trek-) koper kamer Nieuwstraat WZ 1667 239 64r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u. verpachter grond onbekend 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD de uitwandelaar Tiaard Jouckes , burger naastligger ten noorden onbekend 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , burger verkoper onbekend 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , burger koper twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r