Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BAKKER, T. T. C. Bakker eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r
BEMEN, T. T. van Beemen naastligger ten oosten Voorstraat 15 1775 258 220r
, T. T. van Bemen mr. kleermaker naastligger ten oosten Voorstraat 15 1783 261 43v
, T. T. van Bemen verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1799 265 189r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 28 1803 266 191v
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten noorden Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1808 268 92r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Vijverstraat 30 1808 268 156r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Vijverstraat 28 1808 268 156r
BENTHEM, T. T. van Benthem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
BENTHEM, T. T. van Benthem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
BENTHEM, T. T. van Benthem, q.q. naastligger ten noorden Schritsen 63 1811 269 157v
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsma koopman koper 7 pm greidland ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
BOSSCHA, T. de weduwe van T. Bosscha naastligger ten oosten Rozengracht 2 1799 265 159r
, T. T. Copieters, c.u. luitenant huurders Lanen 45 1800 265 227r
KOSTER, T. T. L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
VORM, T. T. van der Form mr. koperslager naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1781 260 157r
VORM, T. de verlaten boedel van wijlen T. van der Form mr. koperslager verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1747 251 203r
GRATEMA, T. wijlen T. Gratama verkoper Noorderhaven 96 1771 257 247r
GRATEMA, T. de erfgenamen van wijlen T. Gratama naastligger ten westen Voorstraat 18 1774 258 153v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 79 1785 261 311v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Bildtstraat 24 1791 263 325v
GRATEMA, T. T. Gratama koper Noorderhaven 1 1797 265 59r
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten oosten Bildtstraat 24 1803 266 176v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman naastligger ten noorden Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, T. de heer T. Gratama naastligger ten oosten Droogstraat 10 1810 268 332v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Noorderhaven 93 1788 263 47v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 91achter 1789 263 98v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GREIDANUS, T. T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1781 260 157r
GREIDANUS, T. de weduwe van T. Greidanus naastligger ten westen Voorstraat 15 1783 261 43v
HILLEMA, T. de weduwe van T. Hillema naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1765 256 100v
LANTING, T. T. Lanting naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1671 240 73v
, T. de kamer van T. Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg 12 1687 242 202v
, T. de ingang van de hof en de kamer van T. Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 12 1694 243 79r
LAURENTIUS, T. T. Laurentius secretaris van Harlingen protesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ 1625 231 48v
MESDAG, T. dr. T. Mesdag verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulen huurder huis en tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman naastligger ten oosten Molenpad 4 1802 266 55v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman verkoper Lanen 45 1809 268 198v
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten naastligger Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijck naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1692 242 384v
SLOTERDIJK, T. burgerhopman T. Sloterdijck verkoper q.q. Hoogstraat 35 1694 243 4ra
SLOTERDIJK, T. T. Sloterdijk koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
SMID, T. T. Smid naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1790 263 265v
STANSIUS, T. T. Stantius naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1701 244 110r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani medegebruiker Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani naastligger ten noorden Noorderkade 25 1783 261 106r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephani naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany naastligger ten westen Molenpad ZZ 1790 263 269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephany procureur koper huis Molenpad 16 1790 263 270r
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur postulant naastligger ten westen Heiligeweg 11 1799 265 163r
STEFANUS, T. T. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q. naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1808 268 180v
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur verkoper q.q. Hofstraat 13 1809 268 230r
STEFANUS, T. T. S. Stephany procureur naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
STORM, T. de weduwe van T. van der Storm huurder Voorstraat 15 1783 261 43v
, T. T. Templar naastligger ten zuiden Lanen 71een_achter 1652 236 202v
, T. de erfgenamen van wijlen T. Templar naastligger ten noorden Rozengracht 27 1655 237 17v
, T. T. Theodori notaris huurder onbekend 1665 239 13r
TJALLINGII, T. T. Tjallingii koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
TOLSMA, T. T. Tolsma, broer van de verkoperse huurder ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 61 1665 239 2va
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 59 1665 239 2va
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaarden naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1702 244 164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaarden naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1702 244 164v
WIJNGAARDEN, T. de hof van burgemeester T. H. Wijngaarden naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
BOUWES, T. burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
BOUWES, T. oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1716 245 268v
AUKES, TEEKJE Taack Auckes koper Liemendijk NZ 1619 230 182r
DOUWES, TEEKE hun wijlen oom Taacke Douues erflater Voorstraat 72 1616 230 56r
JAKOBS, TEEKE Taacke Jacobs verkoper Zuiderstraat 1600 228 209r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west 1597 228 58r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 9 1617 230 100r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1616 230 40v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooier koper huis en getimmer Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE de proclamant Taacke Taackes , c.u. bierschooier naastligger ten westen Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1618 230 138r
, TEETSKE Taads Wijnnerings koper Schoolsteeg 1599 228 142v
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20 1612 229 86r
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1599 228 137v
SIETSES, TEEKE Taake Sytzes smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1665 239 4r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 27 1626 231 127r
, TABE Tabe bierdrager huurder Lanen 61 1677 240 254v
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Zuidoostersingel 1794 264 202r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Vioolsteeg 1735 249 101r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoon naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1706 244 313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoon verkoper van 1/4 Heiligeweg 50 1706 244 313r
JANS, TABE Tabe Jansen koper huis Rommelhaven 22 1730 247 298v
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1736 249 13va
JANS, TABE Tabe Jansen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1737 249 15va
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezel verkoper Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, TABE wijlen Tabe Janzen trekveerschipper verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkema notaris verkoper Schritsen 15 1661 238 104v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 80 1629 232 99v
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Voorstraat 50 1692 243 1ra
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1655 237 4r
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lauta koper door niaar ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lauta verpachter grond Zoutsloot 61 1663 238 16ra
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijck erflater Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijck erflater Scheffersplein 15 1777 259 31v
ALBERTS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter 1670 240 2v
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1729 247 290r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ 1603 228 378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ 1603 228 378r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1706 244 316r
SIEDSES, TEEKE wijlen Taco Zydses mr. grofsmid erflater Rommelhaven 4 1692 242 403r
, TEEDE de weduwe van Tade wever naastligger ten noorden Molenpad 9a 1717 245 288v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 42 1622 230 326r
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u. verkoper Zoutsloot 52 1665 239 3v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JORIS, TEEDE Tade Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1656 237 101v
JORIS, TEEDE Tade Joris verkoper Noorderhaven 52 1667 239 83r
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 21 1790 263 272v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
HERES, Tadze Heeres koemelker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijster koper Rozenstraat 2 1793 264 97r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderen verkoper Nieuwstraat 58 1623 230 336r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibouts verkoper Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
, TEEKE Taecke ballaster naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
, TEEKE Taecke ballaster naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
, TEEKE wijlen Taecke , akkoord van 29 mrt 1586 betrokkene ([staat: Auck Taeckes weduwe]) Noordijs 1 1628 232 77r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1707 245 6v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten grasland buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1646 235 202r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper huis Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta naastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v
LAUTA, TEEKE de hof van wijlen Taecke Lauta naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ 1635 233 163v
ALBERTS, TEEKE 1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12 1666 239 51r
ALBERTS, TEEKE wijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12 1666 239 51r
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. koper Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. koper Droogstraat 13 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 13 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1657 237 257v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1657 237 257v
ATSES, TEEKE wijlen Taecke Atses verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
AUKES, TEEKJE wijlen Taecke Auckes verkoper in de noorder nieuwestad 1623 230 371r
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 2 1622 230 323v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
BAUKES, TEEKE de weduwe van Taecke Bauckes , c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
BERNARDUS, TEEKE het huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 70v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1597 228 6r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje 1598 228 90v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r
DOUWES, TEEKE de weduwe van Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
DOUWES, TEEKE de andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues eigenaar van 4/6 Voorstraat 72 1616 230 56r
DOUWES, TEEKE de weduwe van Taecke Douues verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ 1617 230 60r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwe verkoper q.q. Spinhuisstraat 1601 228 242v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper Zoutsloot 102 1599 228 147r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huis Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s. verkoper William Boothstraat 37 1600 228 212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper provisioneel huis Spinhuisstraat 1601 228 250r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes verkoper q.q. Spinhuisstraat 1601 228 250r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huis Nieuwstraat 60 1621 230 287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1623 230 336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1623 230 345v
FEKKES, TEEKE wijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoper verkoper Zoutsloot 28 1626 231 133v
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ 1599 228 143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1654 236 274r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u. verkoper Zuiderstraat 31 1646 235 240r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1658 237 248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg 10 1658 237 248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u. mr. metselaar koper huis Heiligeweg 48 1716 245 258r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelman koper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en put Gardenierstraat 6 1671 240 58r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes timmerman verkoper Zoutsloot 80 1602 228 298r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerker naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 228r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester verkoper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester geniaarde koper Schritsen 4 1711 245 143r
PIETERS, TEEKE de weduwe van mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schuitschipper koper huis Herenwaltje 7 1703 244 218r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1600 228 189r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1653 236 245r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts mr. smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1657 237 261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts mr. smid naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1657 237 261r
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
SIPKES, TEEKE de weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
SJOERDS, TEEKE de plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1670 240 25v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1657 237 130v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses , c.u. mr. smid koper huis Hondenstraat 2 1670 240 25v
SIEDSES, TEEKE Taecke Sydses mr. smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
SIETSES, TEEKE Taecke Sytses , c.u. eerdere eigenaar Hondenstraat 2 1704 244 247v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaar naastligger ten westen Vijverstraat 6 1616 230 20v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en biersteker koper 1/4 huis Noorderhaven 40 1611 229 16v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes biersteker koper huis Grote Ossenmarkt 1 1614 229 224r
TEEKES, TEEKE het huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 19 1615 229 274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40 1617 230 78r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1619 230 196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1619 230 196r
TEEKES, TEEKE de gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1620 230 212r
TEEKES, TEEKE de verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 61 1621 230 282v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 61 1621 230 282v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achter Voorstraat 38 1621 230 291v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes , c.u. verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en land ten oosten van Harlingen 1622 230 321v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE burgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 1 1623 230 370v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 40 1626 231 103r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm) ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge koper huis met de plaats en loods daarachter Noorderhaven 58 1626 231 144r
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge naastligger ten westen Noorderhaven 58 1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oude koper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopers Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1628 232 77v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1631 233 15v
LAUTA, TEEKE TEEKES burgervaandrig Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 31 1633 233 86r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud hopman Taecke Taeckes Lauta koper 1/2 huis Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES wijlen Taecke Taeckes Lauta, de oude verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
TEEKES, TEEKE wijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11 1684 242 33r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx mr. hoosbreider koper 1/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
TJERKS, TEEKE Taecke Tjerx , c.u. bewoner Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
UILKES, TEEKE Taecke Uulckes verkoper Lanen 6 1613 229 147r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries verkoper Hondenstraat 9achter 1615 229 256r
VRIES, TEEKE WILLEMS Taecke Willems de Fries, oud in zijn 25ste jaar verkoper Sint Jacobstraat 4 1615 229 276r
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema koper pakhuis Prinsenstraat 4 1675 240 193v
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, TEEKE de verkopers Taecke Yskes , c.s. verpachter grond Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Hondenstraat 1 1625 231 93r
WOPKES, TEEKELE wijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat NZ 1601 228 257r
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsma oud ontvanger verkoper q.q. Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
WOPKES, TEEKELE Taeckle Wopckes protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 36 1600 228 206r
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibelius predikant verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijk verkoper Weverstraat 14 1768 257 88r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelman koper huis en houtstek aan elkaar Zuiderstraat 31 1642 235 33v
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v
KORNELIS, TEETSKE zijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes verkoper Voorstraat 64 1611 229 49r
RIENKS, TEETSKE Taed Rinckes koper Lanen 66achter 1612 229 113v
RINTJES, TEETSKE Taed Rintkes geniaarde koper Voorstraat 76 1612 229 82r
, TEEDE Taede bontwever naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1764 256 55v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1767 256 240v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1730 247 355r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten westen Rommelhaven 5 1732 248 116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma mr. grofsmid koper 5/20 huis Rommelhaven 3 1737 249 215v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1738 249 354r
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensma mr. ijzersmid verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
STEENSMA, TEEDE de erfgenamen van wijlen Taede Steensma naastligger ten westen Rommelhaven 7 1772 258 6v
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensma naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1773 258 75v
DIRKS, TEEDE wijlen Taede Dirks verkoper Hofstraat 30 1753 253 88v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u. verkoper Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs bontwever koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachter Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs bontwever naastligger ten noorden Molenpad 9 1706 244 330v
JANS, TEEDE Taede Jans huurder voorkamer (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JANS, TEEDE Taede Jans , e.a. huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 17 1799 265 178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 21 1799 265 178r
JANS, TEEDE Taede Jans verkoper Zuiderstraat 2 1799 265 178r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeur koper huis en herberg het Posthuis genaamd ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 17 het Posthuis 1783 261 87r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeur koper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 21 1783 261 87r
JANS, TEEDE Taede Jansen pikeur koper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderstraat 2 1783 261 87r
JORIS, TEEDE Taede Joris Schots koopman koper huis Zuiderstraat 19 1647 235 254v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 17 1650 236 135v
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten westen Rommelhaven 26 1655 237 51r
JORIS, TEEDE Taede Joris naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1662 238 148v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaier koper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie Pieters Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1769 257 116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1784 261 158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes mr. timmerman verkoper Droogstraat 47 1786 262 90v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses huistimmerman koper huis Zoutsloot 40 1763 255 216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TEEDE wijlen Taede Taedses mr. huistimmerman bewoner Zoutsloot 40 1795 264 241v
TEETSES, TEEDE [als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1789 263 172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes mr. huistimmerman koper jeneverstokerij Droogstraat 47 de Witte Leest 1791 263 297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1794 264 164v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses stadstimmerbaas verkoper q.q. Hofstraat 21oost 1776 259 2v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes mr. timmerman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintje Droogstraat 47 de Witte Leest 1782 260 259r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelker verkoper Zoutsloot WZ 1800 265 269r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achter Noorderhaven 27 1623 230 347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 27 1631 233 6v
GERRITS, TEETSKE Taedts Gerryts koper huis Lanen 48 1624 230 377v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 15 1623 230 338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes verwandelaar Lanen 66achter 1623 230 339r
TJEBBES, TEETSKE Taedts Tiebbes koper Lanen 30 1617 230 73v
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts koper Noorderhaven 68 1692 243 7v
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapper koper huis Grote Kerkstraat 1789 263 130r
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelker koper huis, hof en tuin Moriaanstraat 12 1803 266 262r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1805 267 126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12 1810 269 70v
HERES, TEETSE wijlen Taedze Heeres erflater Molenpad 5 1810 269 73r
, TEEKE Taeke schoolmeester naastligger ten oosten Vijverstraat 18 1692 242 375r
, TEEKE Taeke , c.u. huurder Lanen 36 1730 247 347r
, TEEKE Taeke turfdrager naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
, TEEKE Taeke korfmaker huurder Achterstraat 7 1778 259 136v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius verkoper Voorstraat 84 1807 267 334v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 6 1700 244 52v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1701 244 105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1702 244 146v
, TEEKE Taeke Corporaal naastligger ten zuiden Rommelhaven 22 1753 253 44v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma naastligger ten zuiden Vijver ZZ 1749 252 23v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksma verkoper Voorstraat 49 1783 261 82r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper huis Schritsen 23 1731 248 20v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper Vijverstraat 13 1740 250 112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat 15 1742 250 214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Schritsen 25 1753 253 36r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma koper door niaar huis Schritsen 21 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten oosten Schritsen 21 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker verkoper Zuidersteeg 11 1756 254 8v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1758 254 143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1763 255 215v
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat 13 1768 257 40r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker naastligger ten oosten Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker verkoper Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma verkoper Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1771 257 239v
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersma fijnschilder verkoper van 1/3 Zoutsloot 83 1759 254 245v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Lauta naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1697 243 291v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema mr. schilder verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema koper Lanen 9 1806 267 211v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik schipper verkoper Lanen 17 1746 251 158r
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrik verkoper q.q. Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
, TEEKE huis gekocht door vroedsman Taeke Stefani naastligger ten westen Noorderhaven 8 1759 254 196v
, TEEKE de weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s. naastligger ten oosten Bargebuurt 1765 256 109v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper Noorderhaven 6 1763 255 228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani koper woning Zoutsloot 21 1763 255 254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani naastligger ten westen Zoutsloot 21 1763 255 254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper q.q. Raamstraat 3 1761 255 264r
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephani naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Noorderhaven 31 1771 257 226r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Droogstraat 21achter 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Droogstraat 21 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Droogstraat 23 1771 257 227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephani naastligger ten westen Zoutsloot 21 1771 257 230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Zoutsloot 21 1771 257 230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani, c.u. huurder Brouwersstraat 22 1783 261 35r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani procureur fiscaal verkoper q.q. Zoutsloot 21 1799 265 204r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephani procureur fiscaal verkoper q.q. Kerkpad 22 1808 268 71r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani procureur fiscaal verkoper q.q. Heiligeweg 4 1808 268 74r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephani procureur fiscaal verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus winkelier verkoper Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus koopman koper huis of woning Bargebuurt 1740 250 130r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus wijnhandelaar en winkelier koper pakhuis Noorderhaven 44 1745 251 82r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten westen Zoutsloot 1 1746 251 112v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper op redemptie huis met tuin en zomerhuis Droogstraat 21 1747 251 182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1749 252 32r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis Noorderhaven 31twee_achter 1750 252 81r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1751 252 115r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 115v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 126v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 129r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1751 252 154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis Zoutsloot 17 1752 252 190r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 7 1753 253 87r
STEFANUS, TEEKE het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1754 253 147r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman verkoper onbekend 1754 253 189v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus naastligger ten westen Zoutsloot 1 1755 253 233v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1756 253 252r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koper provisioneel 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88 Benthem 1754 253 275r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus koopman koper huis waarin voormalig een ijzersmederij was Noorderhaven 6 1759 254 194v
STEFANUS, TEEKE gemeensman Taeke Stephanus koopman verkoper Noorderhaven 88 1760 255 37r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s. naastligger ten westen Zoutsloot 26 1763 255 238r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany koopman koper huis, tuin, stokerij en achterhuis Heiligeweg 9 1783 261 11v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephany eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE wijlen Taeke S. Stephany procureur fiscaal en koopman erflater Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Heiligeweg 16 1791 263 315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Heiligeweg 18 1791 263 315v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Havenplein 8 1791 263 321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 133v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Schritsen 62 1798 265 121r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1798 265 123r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Molenpad ZZ 1802 266 59r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper q.q. Voorstraat 89 1804 267 60v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper q.q. Lanen 44 1805 267 164v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper q.q. Nieuwstraat 34achter 1806 267 203r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur verkoper q.q. Vijverstraat 1 1806 267 205r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Voorstraat 84 1807 267 334v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 1810 268 358v
ALBERTS, TEEKE de verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huis Romastraat 13 1780 259 277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries trekveerschipper huurder Hoogstraat 22 1787 262 152r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1602 228 312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1605 228 460v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 10 1687 242 162r
DOEKELES, TEEKE het huis van Taeke Doeles blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 12 1688 242 252r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1698 243 386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1716 245 273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 10 1716 245 273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u. verkoper Noorderhaven 10 1716 245 273v
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes koper ledige plaats Spinhuisstraat 1602 228 328r
DOUWES, TEEKE Taeke Douwes naastligger ten westen Spinhuisstraat 1602 228 328r
DOUWES, TEEKE wijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen 1605 228 470v
DOUWES, TEEKE wijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ 1606 228 472v
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2 1732 248 95r
HEINS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1763 255 221v
HEINS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 22 1763 256 14r
HEINS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Heins naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1691 242 345v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u. huurder Zoutsloot 82 1768 257 85r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1680 241 66v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1725 246 245v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 13 1805 267 112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten oosten Schritsen 63 1811 269 157v
JANS, TEEKE Taeke Jansen zeevarende verkoper Liemendijk NZ 1712 245 173v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannes naastligger ten westen 1 1728 247 110v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis mr. knoopmaker koper huis Scheerstraat 4 1707 245 6v
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1756 253 253v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeester koper huis Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werf Zuiderhaven ZZ 1698 243 382v
PIETERS, TEEKE wijlen Taeke Pieters verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r
PIETERS, TEEKE huisman Taeke Pieters koper huis Moriaanstraat 10 1775 258 207v
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 7 1722 246 140v
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters Duitse schoolmeester koper huis Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters Duitse schoolmeester huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smid naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1660 238 59v
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 1604 228 385r
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephani verkoper Noorderhaven 62 1772 258 20v
SIEDSES, TEEKE Taeke Sydses smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta koper huis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt Noorderhaven 40 het Vergulden Hooft 1640 234 116r
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v
TEEKES, TEEKE wijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TJEPKES, TEEKE wijlen Taeke Tiepkes koper finaal Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
TJERKS, TEEKE Taeke Tierx mr. hoosbreyder koper 2/3 huis Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u. huurder voor boven Vijver 9 1758 254 143v
TJERKS, TEEKE Taeke Tjerx mr. hoosbreider naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
TJERKS, TEEKE de crediteuren van Taeke Tjerx , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
UILKES, TEEKE Taeke Uulckes verkoper Zuiderhaven 1597 228 61r
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Taeke Wybrands Jellema naastligger ten oosten Zuiderhaven 3 1676 240 228v
WIEGERS, TEEKE Taeke Wygers verkoper van 1/10 Lanen 40 1762 255 126v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1690 242 310v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1690 242 335v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsma ontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13 1783 261 56r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS huisman Taekle Sierks Tolsma verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huis Schritsen 62 1730 247 342r
IENTES, TEEKELE wijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62 1750 252 98r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS wijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger koper Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxma verkoper Schritsen 21 1782 261 6r
WOPKES, Taelke Wopckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 177v
JANS, Taeltie Jans koper Herenwaltje 1634 233 136v
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyem verkoper Franekereind 9 1625 231 82r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyem verkoper Noordijs 11noord 1625 231 82r
ATES, wijlen Taeske Attes verkoper Noorderhaven 27 1626 231 127r
LUCAS, Taeth Lukkes koper Kerkpoortstraat 1601 228 238r
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1619 230 158v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
GERRITS, TEETSKE Taets Gerryts verkoper Brouwersstraat 3 1623 230 346v
JENTJES, TEETSKE Taets Jenckes verkoper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
ARENDS, TEETSKE de erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53 1633 233 78r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied) 1633 233 78r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied) 1633 233 78r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat koper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Hoogstraat 25 1782 260 236r
BONTEKOE, TEETSKE Taetske Bontekoe naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1745 251 69v
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda koper Noorderkade 23 1742 250 213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda verkoper Noorderkade 23 1764 256 83r
VOS, TEETSKE Taetske Vos naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1764 256 28r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoe verkoper Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoe koper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat koper Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat verkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
EGBERTS, TEETSKE het huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 29 1624 230 382r
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachter Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaan koper huis Noorderhaven 26 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS de koper Taetske Everts Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven 26 1727 247 35v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost 1739 250 22v
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.) Zoutsloot 24 1699 244 17r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerryts koper Achterstraat ZZ 1644 235 120v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 15 1729 247 241v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ 1720 246 88v
JELLES, TEETSKE Taetske Jelles verkoper Hoogstraat 6 1743 251 8r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
RUURDS, TEETSKE de goederen van Taetske Ruirds , aangekomen van haar moeder, moei en zuster niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15 1739 250 16r
RUURDS, TEETSKE de goederen van Taetske Ruirds , wegens haar moeder, moei en zuster niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1740 250 94v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1741 250 206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1742 250 223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS wijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijster erflater Noorderhaven 13 1748 251 232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijster erflater Lombardstraat 4 1748 251 233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds , c.sorore naastligger ten oosten Zuiderstraat 1733 248 215r
RUURDS, TEETSKE Taetske Ruyrds naastligger ten oosten Zuiderstraat 1737 249 190v
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Vos koper door niaar van 1/2 timmer- en houtwerf Zuiderhaven 16 1729 247 243r
VOS, TEETSKE SIETSES Taetske Sytses Vos koper door niaar van 1/2 huis Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ 1631 233 18v
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3 1632 233 44r
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 6 1779 259 175r
MEINERTS, TEEUWIS Taevis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 36 1620 230 202r
JAKOBS, TEEUWIS de erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1781 260 13r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v
LAUTA, TEEKE Take Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 112r
LAUTA, TEEKE Take Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 112r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
STEFANUS, TEEKE vroedsman Take Stephanus koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
STEFANUS, TEEKE Take Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
STEFANUS, TEEKE Take Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Lanen 2 1799 265 131r
STEFANUS, TEEKE Take S. Stephany procureur fiscaal koper huis Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breed Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ 1638 234 56v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
ALBERTS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west 1657 237 120r
ATSES, TEEKE wijlen Take Atzes koper Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1760 254 261v
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaats Noorderhaven 10 1687 242 162r
DOEKELES, TEEKE wijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10 1721 246 96v
DOEKELES, TEEKE wijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8 1721 246 98v
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u. huurder Franekereind 23west 1619 230 190v
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u. koper dwarshuis, loods, plaats, put, bak Vianen 2 1725 246 245r
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slachter protesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 17 1599 228 154r
JAKOBS, TEEKE Take Jacobs naastligger ten westen ([staat: achter het huis een ledige plaats strekkende van voren tot het diept noordwaarts tot het huis van de verkoper]) Schritsen 55achter 1613 229 172r
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1756 254 18v
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1663 238 187v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses , c.soc. verkoper q.q. Lombardstraat 1685 242 100v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1686 242 107v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper q.q. Zuiderhaven 28 1686 242 108v
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper q.q. Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses mr. smid verkoper q.q. Herenwaltje 7 1686 242 109v
SIEDSES, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Sydses naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1712 245 179r
SIETSES, TEEKE Take Sytses , c.u. mr. smid koper huis alwaar Brandaris uithangt Zuiderhaven 17 1651 236 177r
SIETSES, TEEKE Take Sytses mr. smid verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
TEEKES, TEEKE mandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm land ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
TEEKES, TEEKE de aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
TEEKES, TEEKE een gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat 1612 229 115r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
TEEKES, TEEKE Take Takes biersteker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1619 230 194r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 40 1626 231 112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u. koper huis Brouwersstraat 12zuid 1668 239 147v
TEEKES, TEEKE Take Takes bombazijnwever koper kamer Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
TEEKES, TEEKE het huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
TJERKS, TEEKE Take Tjercks naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1681 241 128r
TJERKS, TEEKE Take Tjerks mr. hoosbreider verkoper Achterstraat ZZ 1699 244 31r
WILLEMS, TEEKE de weduwe van Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1628 232 71v
VRIES, TEEKE WILLEMS Take Willems de Fries verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 4 1614 229 218v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart erflater Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Zoutsloot 85 1777 259 76r
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat NZ 1777 259 77v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lauta ontvanger verkoper Zuiderhaven 33 1653 236 234r
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lauta eigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 54 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 1 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
JAKOBS, Tallina Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 18 1708 245 49v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreae koper Scheffersplein 25 1762 255 133r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstra procureur fiscaal verkoper Brouwersstraat 4 1744 251 48v
, TAMME de schuur gebruikt door wijlen Tamme paerdeberider naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23 1633 233 91r
STUUL, TAMME Tamme Stuel mr. kleermaker koper huis Scheerstraat 9 1803 266 203r
WIT, TAMME Tamme de Wit koper huis Voorstraat 101 1803 266 306v
WIT, TAMME Tamme de Wit huurder Voorstraat 101 1803 266 306v
WIT, TAMME Tamme de Wit naastligger ten zuiden Noordijs 14 1805 267 124r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u. mr. zilversmid huurder Voorstraat 71 1803 266 286r
WIT, TAMME Tamme de Witt naastligger ten oosten Voorstraat 99 1810 269 3r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartling mr. bontwever verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
JANS, TAMME Tamme Jansen , c.s. verkoper Schritsen 62 1684 242 29v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 27 1714 245 208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s. verkoper Noorderhaven 43 1715 245 231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
, TANNEKE Tanneke Brunels verkoper Brouwersstraat 11 1659 237 207r
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1659 238 8v
, TANNEKE Tanneken Bruyneels koper voorhuis met een ledige plaats ten oosten Brouwersstraat 11 1641 234 140r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta koper hof met bomen en planten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta koper huis met zomerkeuken Noorderhaven 100 1651 236 160r
, TJERK Tarquinius Theodori huurder Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper 1/2 huis Voorstraat 48 1664 238 241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper koeschuur Hofstraat ZZ 1666 239 55v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris geniaarde koper Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
NANNES, TEETSKE Tatie Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 6 1770 257 157r
PIEKES, TEEKE in de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend 1605 228 449r
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstal Karremanstraat 2 1684 242 28v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1684 242 28v
LAUTA, TEEKE Teake Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 101r
LAUTA, TEEKE Teake Lauta naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 101r
DOEKELES, TEEKE de weduwe van Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1721 246 112r
LAUTA, TEEKE Tecke Lauta naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1647 235 248v
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2 1731 248 70r
SIETSES, TEEKE Tecke Sytses smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u. koper 1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oosten Zoutsloot 52 het Vergulde Tafellaken 1663 238 171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses bieder 1/2 huis Zoutsloot 52 het Vergulden Tafellaken 1663 238 17va
JORIS, TEEDE Tede Joris koopman koper huis Rommelhaven 24 1651 236 163v
JORIS, TEEDE Tede Joris naastligger ten oosten Zuiderstraat 17 1651 236 165v
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schots naastligger ten westen Rommelhaven 26 1652 236 218r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons koper Noorderhaven 16 1671 240 49r
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r
RITSKES, TEEKE Teecke Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
AUKES, TIETJE Teed Auckes verkoper Schritsen 55 1651 236 166r
DIRKS, TEEDE Teede Dirx , c.u. mr. wever koper huis en weefwinkel Hofstraat ZZ 1720 246 82v
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezel koper huis en smidse Rommelhaven 4 1723 246 164r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u. koper huis onbekend 1648 236 12r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
JANS, TEEDE Teede Jans huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v
JORIS, TEEDE Teede Joris naastligger ten westen Noorderhaven 54 1665 239 26v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes mr. timmerman koper huis, voormalige stokerij Zoutsloot 13 1774 258 152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1775 258 196r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 101r
TJEBBES, TEETSKE Teeds Tiebbes koper Lanen 12 1606 228 512v
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend 1673 240 120r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 26 1699 243 393r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huis Molenpad 1 1784 261 243v
HERES, TEETSE de weduwe van Teedze Heeres naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantinga commies van de lands gemene middelen koper huis en grond Zuiderhaven 79 1806 267 191r
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephani verkoper Zoutsloot 13 1774 258 152v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 1 1735 249 77v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus winkelier koper huis Noorderhaven 31 1736 249 129v
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Zuiderhaven 2 1799 265 187r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Noorderhaven 58 1799 265 189r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Hofstraat 25 1801 265 288r
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u. huurder (p.j.) Vijver 8 1808 268 66v
JAKOBS, TEEKE wijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezel koper huis Poortje 11 1802 266 170v
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 6 1736 249 114r
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters bontwever koper huis Zoutsloot 78 1734 248 333v
SIEDSES, TEEKE Teeke Sydses smid eerdere eigenaar Zuiderhaven 17 1698 243 357r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses mr. grofsmid verkoper q.q. Voorstraat 8 1687 242 11va
TJERKS, TEEKE Teeke Tjerx , c.u. hoosbreider koper huis Achterstraat ZZ 1691 242 349v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsma verkoper van 1/2 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
, Teets verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1651 236 152v
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat 1597 228 44r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied) 1652 236 208v
FEDDES, TEETSKE wijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2 1798 265 79r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoe verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaan koper Noorderhaven 24 1708 245 75r
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERS een gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden toehaak Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, TEETSKE PIETERS een gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden toehaak Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 9 1695 243 136v
VOS, TEETSKE SIETSES Teetske Sytses Vos verkoper van 6/12 Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
ULBES, TEETSKE het nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16 1669 239 36va
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker koper huis en bakkerij Bildtstraat 18 1764 256 89v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker naastligger ten zuiden Wortelstraat 8 1776 259 4v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakker naastligger ten westen Wortelstraat 8 1776 259 4v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backer verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Teewis Jacobs Backer verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 13 1659 237 216r
, TEEKE Teke schoolmeester naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1691 242 349r
SIETSES, TEEKE Teke Sytses , c.u. mr. smid koper kamer Hondenstraat 14 1668 239 155r
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 14 1695 243 121v
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants mr. bakker koper huis en bakkerij erachter Zuiderhaven 5 1667 239 106r
JANS, wijlen Telletie Jans verkoper Lanen 23 1690 242 324r
SIETSES, Teltie Sytses koper Achterstraat 1646 235 231r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsman verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
, THEOTARDUS ingang van de hof en kamer van Teotardus Lantingh commies naastligger ten oosten Rapenburg 12 1696 243 193r
BEERTS, TJEPKE wijlen Tepke Beerts koper Romastraat 5 1657 237 137r
, Tessingh karreman naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1690 242 322v
, TETJE het sterfhuis van wijlen Tet , en mede crediteuren crediteur (triumphant) ([staat: Tet Douwes weduwe]) Droogstraat NZ 1600 228 226v
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1600 228 219r
ANSKES, TETJE de erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
JAKOBS, TETJE hun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 9v
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ 1625 231 88v
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
JOHANNES, TETJE wijlen Tet Johannes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 19 1603 228 380ar
LUITJENS, TETJE Tet Luytjes verkoper Zuiderhaven 13 1625 231 43v
TEEDES, TETJE wijlen Tet Tades verkoper onbekend 1621 230 290r
UILKES, Tetgie Uilckes verkoper Achterstraat 1611 229 35v
UNIA, TETJE Teth Unia verkoper Noordijs 2 1597 228 59v
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen NZ 1597 228 68r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat 1599 228 136v
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat 1597 228 41r
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 8 1601 228 245v
ANSKES, TETJE de erfgename van Teth Ansckes uitdraagster naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 3 1604 228 430r
KLASES, TETJE wijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 3 1604 228 430r
DOUWES, TETJE Teth Douwes koper Brouwersstraat 12zuid 1602 228 288r
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15 1612 229 89v
GERLOFS, TETJE Teth Gerliffs verkoper Schritsen 60 1617 230 56v
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
HETTES, TETJE de weeskinderen van wijlen Teth Hettes verkoper Zoutsloot 80 1632 233 45r
JAKOBS, TETJE Teth Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
JELLES, TETJE Teth Jelles verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v
LIEPKES, TETJE Teth Lubckes koper Kerkpoortstraat NZ 1600 228 193r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Lanen 36 1600 228 233r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Schritsen 27 1600 228 233r
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 33 1612 229 119v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 33 1612 229 123r
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 19 1615 229 278v
SIPKES, Tethman Sypckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorst koper Zuiderstraat 29 1753 253 112v
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100 1643 235 55v
, TETTE wijlen Tetje gestwijf naastligger ten oosten Schritsen 47 1729 247 286v
WOPKENS, TETJE Tetje Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82 1699 244 22r
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes verpachter grond Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ 1726 246 295r
WALINGS, TETJE Tetje Waalings koper Lanen 38 1784 261 137r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r
HESSELS, TETJE Tetke Hessels koper Voorstraat NZ 1601 228 257r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75 1612 229 111r
, TETJE Tetke Uuilckes koper Voorstraat 75achter 1612 229 111r
, TETMAN de keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, TETMAN de keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 1600 228 223v
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes , door wandel verkregen eerdere eigenaar Noordees (gebied) 1599 228 183r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaarts Franekereind 19 1600 228 192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuur Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 21 1602 228 315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 21 1602 228 315r
HESSELS, TEETSKE Tets Hessels verkoper Schritsen 38 1612 229 97v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat NZ 1619 230 176v
GERRITS, TEETSKE Tetscke Gerryts koper Achterstraat NZ 1637 234 23r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
ANDRIES, TEETSKE de crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderen verkoper Zuiderhaven 24 1704 244 239v
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Hal verkoper Noorderhaven 88 1754 253 275r
HOBBES, TEETSKE wijlen Tetske Hobbes verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen Brouwersstraat 14 1682 241 62va
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1759 254 247v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost 1683 242 3v
VOS, TEETSKE SIETSES Tetske Sytses Vos winkelierse verkoper Noorderhaven 102 1758 254 153v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk 1617 230 81v
JANS, TETJE Tette Jans verkoper Schritsen 15achter 1626 231 104r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1656 237 82r
, TETJE Tettie gestwijf naastligger ten zuiden Lanen 58 1720 246 60v
BEIMA, TETJE Tettie Beima verkoper Rommelhaven NZ 1737 249 177v
BEIMA, TETJE Tettie Beima verkoper Noorderkade 23 1742 250 213r
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochter koper huis Schritsen 33 1680 241 102v
HOITINGA, TETJE wijlen Tettie Hoytinga erflater Lanen 44achter 1702 244 139v
JORNA, TETJE Tettie Jorna verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochter verkoper q.q. Voorstraat 82 1702 244 183v
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 5 1697 243 279r
AUKES, TETJE het huis bewoond door Tettie Auckes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1723 246 168v
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 23 1678 241 4r
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 14 1739 250 8v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper van 1/7 Nieuwstraat 32 1695 243 180v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ 1749 251 282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ 1751 252 138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamer Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijster verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38 1750 252 61v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelier koper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend 1649 236 88r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ 1656 237 90v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Rapenburg 1662 238 121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs koper Lombardstraat 6 1698 243 387r
JANS, TETJE Tettie Jans koper provisioneel Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.) Noorderhaven 2 1679 241 15ra
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat ZZ 1678 241 24v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huis Schritsen 49 1726 246 250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 49 1726 246 250r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3 1740 250 86r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 17 1746 251 158r
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema koper Liemendijk NZ 1658 237 174v
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22 1767 257 15r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 30 1674 240 153V
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses koper Rommelhaven 15 1644 235 108v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
, TETJE wijlen Tettie Wijnes erflater Noorderhaven 13 1681 241 34va
WIEBES, TETJE Tettie Wybes verkoper Hofstraat 18 1681 241 126v
WIJNANDS, TETJE de kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 45 1682 241 178v
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23 1734 249 14r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1652 236 192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 48 1655 237 4v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 80 1655 237 4v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5 1658 237 250v
FONGERS, TETTE het voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter 1657 237 257v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter 1657 237 257v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 1 1657 237 257v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ 1657 237 257v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter 1643 235 77v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1650 236 132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u. verkoper Zuiderplein 3 1650 236 143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1651 236 170v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, TETJE Tettje de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 31 1705 244 310v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huis Brouwersstraat 23 1691 242 366v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 26 1699 243 401v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a. huurder Lanen 12 1783 261 18r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 82 1785 261 5ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Voorstraat ZZ 1792 264 358r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 13 1756 253 254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 15 1765 256 109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 89 1765 256 119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 1 1765 256 129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse geniaarde koper Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Bildtstraat 19 1769 257 138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1776 258 247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 1 1774 258 191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3 1804 267 51v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1 1768 257 39r
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema verkoper Weverstraat 1664 238 26ra
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 100 1651 236 160r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 5oost 1762 255 159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 5oost 1768 257 57r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22 1773 258 77r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter 1773 258 77r
WALINGS, TETJE Tettje Walings verkoper Lanen 38 1790 263 264r
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijverstraat 1640 234 108r
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 23 1624 230 388v
FOLKERTS, TEEUWIS wijlen Teuis Folckerts verkoper Schritsen 52 1620 230 232v
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwman verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1783 261 44v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuis mr. koperslager koper huis Voorstraat 5 1783 261 62r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruis mr. koperslager verkoper Rozengracht 18 1800 265 251r
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 16 1783 261 34r
, TEUNIS de kamer van Teunis ketellapper naastligger ten westen Weverstraat NZ 1650 236 117v
, TEUNIS Teunis molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, TEUNIS Teunis Beydschat koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 10 1806 267 250r
, TEUNIS Teunis Beydschat koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 12 1806 267 250r
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koper pakhuis Havenplein 18west 1763 255 227r
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Havenplein 16 1765 256 98v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 5 1765 256 106v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1766 256 226r
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1768 257 58v
, TEUNIS Teunis ter Breuil verkoper q.q. Lanen 69 1753 253 70v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster mr. slager verkoper Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
KOSTER, TEUNIS Teunis Koster naastligger ten zuiden Noorderhaven 32 1801 266 24r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten noorden Schritsen 51west 1752 252 189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder Zoutsloot 70 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley huurder Herenwaltje 10 1757 254 60v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Noordijs 21 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Rozengracht 6 1766 256 161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Ley koopman koper op redemptie heerlijk huis en tuin Zuiderhaven 79 1766 256 164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman verkoper Voorstraat 62 1769 257 136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal (de koper is verplicht tot leverantie van het ijzer tot het oorlogschip alhier thans gemaakt wordende) Voorstraat 87 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper van 1/3 woning Rommelhaven 16 1771 257 184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper woning Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 14 1771 257 185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman koper huis en schuure Noorderhaven 93 1771 257 216r
, TEUNIS wijlen Teunis van Lobbesson verkoper Rapenburg ZZ 1661 238 92v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis huurder Voorstraat 72 1776 259 25r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper westelijke van drie huizen Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper boomgaard en zomerhuisje Rozengracht 18 1788 262 290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper Lanen 37 1788 262 293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten oosten Rozengracht 16 1788 262 295v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten westen Rozengracht 20 1788 262 306v
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruis koper huis Molenpad 6 1791 263 369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis, tuintje en bleekveld Lanen 45 1800 265 227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten oosten Voorstraat 3 1810 269 112v
, TEUNIS Teunis van Rekken naastligger ten noorden Rozengracht 19 1753 253 127r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendal mr. bontwever verkoper Liemendijk OZ 1768 257 78v
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 1786 262 127r
, TEUNIS Teunis Wesling verkoper q.q. Lanen 69 1753 253 70v
, TEUNIS Teunis Wesling naastligger ten westen Hofstraat 20 1756 254 3v
, TEUNIS Teunis Weslings bontreder verkoper Heiligeweg 26 1741 250 159v
, TEUNIS Teunis Weslink bontreder en winkelier verkoper Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesseling koopman koper Hofstraat ZZ 1756 254 20v
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.) Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roorda verkoper q.q. Romastraat 8 1654 236 270r
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dak Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 42v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni grootschipper koper huis Noorderhaven 26 1770 257 152v
ANTONIUS, TEUNIS de weduwe van Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
ANTONIUS, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
ANTONIUS, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
ANTONIUS, TEUNIS wijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 26 1782 260 314v
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens verkoper Droogstraat 57 1697 243 306r
ARJENS, TEUNIS Teunis Arjens , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1762 255 150v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatis koper door niaar huis met touwwinkel, en hof Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1741 250 158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok naastligger ten westen Noorderhaven 26 1741 250 158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 24 1754 253 141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok koopman verkoper q.q. Noorderhaven 88 1754 253 275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u. huurder (p.j.) Havenplein 28 1762 255 124v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen galjootschipper naastligger ten oosten Havenplein 10 1687 242 196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koper koper Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat koper huis en grond Nieuwstraat 13 1804 267 49r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79 1691 242 24va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u. verkoper Rommelhaven 4een_achter 1710 245 107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.) Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 54 1618 230 126v
FOLKERTS, TEUNIS wijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamer Zoutsloot 21 1661 238 118v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid 1689 242 272v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
FOPPES, TEUNIS de kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 4 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS de kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1712 245 180v
FOPPES, TEUNIS wijlen Teunis Foppes erflater Lanen 73 1743 251 3r
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaar koper huis Achterstraat ZZ 1730 247 358v
FRANSES, TEUNIS de weduwe van Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 99 1741 250 201v
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 38 1695 243 179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven koopman naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1703 244 227r
GERRITS, TEUNIS Teunis Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 51 1629 232 112v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 105 1657 237 263v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 18 1657 237 263v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 30 1657 237 263v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u. koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1653 236 245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1656 237 66r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmaker verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 79 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Droogstraat 27 1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Ley koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1751 252 129r
JANS, TEUNIS Teunis Jans verkoper q.q. Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
JANS, TEUNIS woning en weefwinkel gekocht door Teunis Jans naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1793 264 112r
JANS, TEUNIS Teunis Jans mr. bontwever koper huis en weefwinkel Liemendijk 1793 264 113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans mr. bontwever huurder voor 1 jaar (p.j.) Liemendijk 1793 264 113v
JANS, TEUNIS Teunis Jans naastligger ten westen Liemendijk 1793 264 123v
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koper Droogstraat NZ 1684 242 25v
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koemelker verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r
JANS, TEUNIS Teunis Jansen huurder voor 1 jaar (p.j.) Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
JANS, TEUNIS Teunis Janz , c.u. huurder beneden (p.j.) Kruisstraat 10oost 1755 253 211r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper 2/3 pakhuis Rozengracht 6 1738 249 351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman verkoper van 1/3 Lanen 73 1743 251 3r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Ley koopman koper huis William Boothstraat 4 1753 253 117v
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles blauwverver koper huis Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
JELLES, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Teunis Jelles naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u. mr. huistimmerman koper huis Lanen 63 1712 245 168v
, TEUNIS schepen Teunis Kerse den Uil verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 10 1795 264 244v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Koster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en 2 schuren Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal (p.j.) Rapenburg ZZ 1699 244 13r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woning Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS koper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 17 1796 264 315r
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 13 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 15 1799 265 130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 17 1799 265 130v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost 1655 237 30r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat 53 1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat 20west 1660 238 32v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens meelcker naastligger ten westen Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 35 1722 246 130r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 51 1659 237 243r
WAYER, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer naastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord 1638 234 49v
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen 36 1630 232 116v1
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten zuiden Schritsen 32 1631 233 28r
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zich verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels mr. wever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1736 249 151r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat 11 1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan) ten zuidoosten van Harlingen OZ 1644 235 123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. zeemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1655 237 38r
DALEN, TEUNIS WILLEMS wijlen Teunis Willems van Dalen verkoper Kerkpoortstraat 1658 237 171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de hof van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 199r
VRIES, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems de Vries wagenmaker koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1810 269 46r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier koper woning Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u. naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 6west 1743 251 15v
WOUTERS, TEUNIS wijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 18 1752 252 236r
WIEGERS, TEUNIS Teunis Wygers verkoper Droogstraat 9 1657 237 131v
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1694 243 80v
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochter verkoper van 1/2 Noorderhaven 97 1697 243 271v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16 1631 233 5r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Brouwersstraat 16 1632 233 72r
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Voorstraat 27 1661 238 72v
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 48 1629 232 108r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks koper Lanen 4 1751 252 122r
FEDDES, TEUNTJE het huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93 1640 234 98v
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straat Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
HESSELS, TEUNTJE Teuntie Hessels koper Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntie Huiberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend 1685 242 96r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symens geniaarde koper Zuiderhaven 71 1691 242 365r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons , jongedochter koper (requirant) Zuiderhaven 79 1676 240 242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons verkoper Heiligeweg 56 1676 240 242v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend 1700 244 73v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg 1684 242 37v
, TEUNTJE Teuntje Barmand koper Vijverstraat 8 1768 257 70v
, TEUNTJE Teuntje Barmond koper Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts koper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
HUBERTS, TEUNTJE Teuntje Huiberts naastligger ten westen Hondenstraat 2 1704 244 247v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs , meerderjarige vrijster verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 8 1783 261 113r
FOLKERTS, TEEUWIS de nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1759 254 242v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
, TEEUWIS Tewes Groeneschrey verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
JANS, TEEUWIS Tewes Janssen verkoper Liemendijk 1637 234 32v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 6 1774 258 141v
HILARIDES, TEIE Teye Hilarides mr. koperslager verkoper q.q. Anjelierstraat 18 1791 263 351r
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius mr. koperslager koper Heiligeweg 36 1782 260 164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius mr. koperslager verkoper van 1/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius, c.u. huurder Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
PIETERS, TEIE Teye Pyters , c.soc. wijdschipper huurder Lanen 85oost 1692 242 25va
PIETERS, TEIE Teye Pytters , c.soc. wijdschipper huurder voor 1 jaar (p.j.) Lanen 85oost 1691 242 339v
PIETERS, TEIE Teye Pytters wijdschipper verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
RUURDS, TEIE Teye Ruirds huurder Kerkpoortstraat 27tuin 1696 243 227v
RUURDS, TEIE Teye Ruirds bewoner Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
SIPKES, TEIE het huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1646 235 225r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 2 1671 240 43v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q. verkoper Brouwersstraat 13 1635 233 177v
BECHIUS, T. de erfgenamen van wijlen burgemeester dr. Th. Bechius naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1702 244 143v
STANSIUS, T. Th. Stansius naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1699 244 6v
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantius naastligger ten noorden Franekertrekvaart 13 1700 244 39r
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantius naastligger ten noorden Noorderkade 1 1700 244 47r
STANSIUS, T. Th. Stantius naastligger ten oosten Noorderhaven 88achter 1702 244 142v
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuis koopman naastligger ten westen Voorstraat 92 1804 267 75r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andree verkoper Scheffersplein 25 1778 259 113v
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansius equipagemeester Admiraliteit in Friesland koper paardenstalling Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansius huurder Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lanting commies naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1700 244 71v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantius verkoper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantius verkoper van 1/3 Voorstraat 43 1734 249 1r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburg medicinae doctor koper huis en hof met ringmuur Kerkpad 16 1731 248 59v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburgh medicinae doctor verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
STANSIUS, Theodorous Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Werfpad 9 1695 243 176r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides verkoper Kerkpad WZ 1734 248 304v
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u. mr. bakker koper huis Brouwersstraat 28 1717 245 303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u. mr. bakker verkoper Brouwersstraat 28 1721 246 105r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides koper Vianen ZZ 1728 247 92r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus van Bruinsvelt secretaris provinciale rekenkamer Stadt en Lande verkoper Zuiderhaven 48 1698 243 356v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsvelt secretaris rekenkamer Groningen verwandelaar Brouwersstraat 9 1703 244 220v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsvelt secretaris rekenkamer Groningen aanhandelaar 1/2 van 14 pm greidland Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor naastligger ten noorden Kerkpad 28 1698 243 389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
, THEODORUS wijlen dr. Theodorus van Crytenborgh erflater Kerkpad 16 1737 249 195r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper huis en alle losse en vaste goederen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg geniaarde koper Voorstraat 83 1724 246 210r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburg naastligger ten zuiden Schritsen 14 1738 249 290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburg medicinae doctor koper Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg koper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh koopman koper huis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijver 2 1726 246 257v
EISMA, THEODORUS Theodorus Eysma luitenant van een compagnie soldaten verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper Franekereind 9 1648 236 16r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1658 237 157v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Voorstraat 59 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Klaverbladstraat 19 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. onbekend 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1657 237 255v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. goudsmid koper hof met zomerhuis Hofstraat 12a 1694 243 116r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper huis alwaer de Vergulden Engel uithanght, met plaats en loods Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1698 243 372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u. mr. zilversmid huurder (p.j.) Voorstraat 29 1698 243 372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1702 244 169v
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uitgangt Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1706 244 336r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid eigenaar van 1/2 Voorstraat 29 1706 244 336r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid bewoner Voorstraat 29 1706 244 336r
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uithangt Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1707 245 24v
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid eigenaar van 4/6 Voorstraat 29 1707 245 24v
, THEODORUS Theodorus Hugen mr. zilversmid bewoner Voorstraat 29 1707 245 24v
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugens mr. zilversmid koper van 1/6 1/6 huis daar de Vergulden Engel uithangt Voorstraat 29 de vergulde Engel 1711 245 160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugens mr. zilversmid eigenaar van 5/6 Voorstraat 29 1711 245 160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugens mr. zilversmid bewoner Voorstraat 29 1711 245 160r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen koper 1/2 huis en hof Noordijs 17 1655 237 50r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen eigenaar van 1/2 Noordijs 17 1655 237 50r
KET, THEODORUS Theodorus Keth verkoper q.q. Liemendijk NZ 1658 237 172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Lanen 36 1667 239 91r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen koper huis, brouwerij, mouterij en turfhuis Schritsen 27 1667 239 91r
, THEODORUS Theodorus van Krytenburg medicinae doctor verkoper Vijver 2 1732 248 170v
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanus predikant koper huis Brouwersstraat 13 1672 240 77r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper Heiligeweg 66 1698 243 385r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius raad Admiraliteit koper hof met vruchtbomen, prieel en bloemen Kerkpad WZ 1672 240 96r
STANSIUS, THEODORUS gedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius koper gang of steeg met een klein plaatsje daarachter Hofstraat 29achter 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansius naastligger ten oosten Hofstraat 29achter 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansius naastligger ten zuiden Hofstraat 29achter 1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1675 240 26va
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Wasbleek 1680 241 103v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius verkoper Kerkpad WZ 1681 241 152v
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansius secretaris van Harlingen naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1684 242 26v
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansius secretaris koper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius secretaris koper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius secretaris koper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansius verkoper Noorderkade 1 1688 242 242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
STANSIUS, THEODORUS oud burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Theodorus Stansius, q.q. koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
STANSIUS, THEODORUS landen vanouds de Spycker genaamd, van Theodorus Stansius naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1692 242 383r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper hof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerie Rozengracht 13 1693 243 25v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper grondpacht van 4-00-00 CG voor een hof Rozengracht 9 1694 243 99v
STANSIUS, THEODORUS grondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansius eigenaar perceel Rozengracht 9 1694 243 99v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansius koper door niaar hof met prieel en kamer Rozengracht 9 1694 243 111v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansius naastligger ten oosten Rozengracht 7oost 1696 243 237v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansius naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1696 243 237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansius verkoper Hofstraat 16 1697 243 326r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansius naastligger ten noorden Noorderkade 13 1697 243 329v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1699 244 32r
STANSIUS, THEODORUS de heer Theodorus Stansius naastligger ten noorden Noorderkade 13 1705 244 292r
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stansius naastligger ten noorden Noorderkade 13 1706 244 342v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantius secretaris van de stad Harlingen verkoper Noorderhaven 95 1683 241 239v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantius naastligger ten noorden Noorderkade 13 1706 244 341v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantius naastligger ten noorden Noorderkade 13 1706 244 345r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomelius predikant verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomelius predikant verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomelius predikant verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
HUIGS, THEODORUS de hof van Theodorus Huigens naastligger ten oosten Hofstraat 16 1701 244 110r
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie koper van 1/2 Heiligeweg 66 1686 242 157v
PIETERS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notaris koper huis Vijver 6 1691 242 368v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
WOMELIUS, ds. Theodory Vomelius predikant verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1674 240 149r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh notaris koper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1672 240 15ra
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1679 241 52r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1679 241 52r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantingh kolonel naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin 1687 242 187v
, THEOTARDUS de tuin van burgerkolonel Theotardus Lantingh naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
, THEOTARDUS wijlen Theotardus Lantingh commies verkoper Rapenburg 16 1701 244 117v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijck naastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijck koper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons]) onbekend 1685 242 96r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijck naastligger ten zuiden onbekend 1685 242 96r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijck naastligger ten westen onbekend 1685 242 96r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijck geniaarde koper Zuiderhaven 71 1691 242 365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijk naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1699 244 30r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1703 244 202r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis verkoper Hofstraat 31 1696 243 199r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluis advocaat verkoper Hofstraat 33 1696 243 199v
SLUIS, THEOTARDUS de erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluis naastligger ten westen Voorstraat 56west 1699 244 9v
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluys advocaat verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
HENDRIKS, TETJE Theth Hendricks verkoper William Boothstraat 1 1599 228 161v
, TEUNIS Theunes Norberus naastligger ten westen Rozengracht 20 1800 265 214r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1699 243 401r
, TEUNIS Theunis pottenbakker naastligger ten oosten Herenwaltje 1598 228 76r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat huurder Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat verkoper Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEVA, TEUNIS Theunis Beva huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleeker verkoper en administrator van Rapenburg 12 1729 247 274v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u. koopman huurder deel (p.j.) Havenplein 28 1752 252 187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u. koopman huurder deel (p.j.) Zuiderhaven 2 1752 252 187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u. koopman huurder deel (p.j.) Zuiderhaven 4 1752 252 187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
BLOK, TEUNIS Theunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1773 258 98r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blok koopman erflater Havenplein 18west 1774 258 166r
HESSELING, TEUNIS Theunis Hesling mr. bontwever bewoner (p.j.) Hofstraat 41 1773 258 111v
, TEUNIS wijlen Theunis Holtinge koper Rapenburg 1658 237 170v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley naastligger ten zuiden Noordijs 13 1751 252 178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1774 258 143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Ley koper huis Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
, TEUNIS Theunis Noberhuis mr. koperslager huurder Heiligeweg 8 1784 261 214v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper huis alwaar het Blind Esel uithangt Voorstraat 72 het Blind Esel 1775 258 238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u. huurder beneden (p.j.) Heiligeweg 8 1779 259 164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper woning Zuiderbolwerk 1787 262 188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten oosten Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten westen Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis koper van 1/2 Weverstraat 1787 262 203v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis naastligger ten oosten Molenpad 4 1806 267 272r
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1675 240 181r
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezel mr. bontwever koper huis Karremanstraat OZ 1750 252 88r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Theunis Rosendal erflater Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, TEUNIS Theunis Wesling winkelier verkoper q.q. Hoogstraat 49 1746 251 6va
, TEUNIS Theunis Weslings winkelier en bontreder geniaarde koper Hofstraat 47west 1745 251 90r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schuitschipper koper twee dwarskamers Zoutsloot 82 1700 244 48v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens verkoper Zoutsloot 82 1703 244 191v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1703 244 216v
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens naastligger ten oosten