Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
ROELOFS, wijlen Zacchaeus Roelofs Herenwaltje 19 1807 267 310r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1707 245 38v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1711 245 163r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1714 245 212v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten oosten Hofstraat 41 1715 245 255v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 45 1718 246 33r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huber raad Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 65 1729 247 229r
HUBER, ZACHARIAS Zacharias Huber raad ordinarus Hof van Friesland Hondenstraat 3 1729 247 240r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 54 1698 243 352v
OEDES, SAPE de erven van Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1720 246 91r
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg 1665 239 1ra
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk 1672 240 78r
BROERS, SARA Zara Broers onbekend 1737 249 178v
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 30 1778 259 104r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 1765 256 97r
IEPES, SINT Zent Ypes , burger mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v
WINTER, Zerina Winter verkoper Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes Noorderhaven 87 1802 266 92v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes Noorderhaven 13 1802 266 94v
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG Tiepelsteeg 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG Tiepelsteeg 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG Tiepelsteeg 1681 241 41va
PIETERS, SIEDS het huis van Zieds Pieters grondpacht 01-15-00 CG onbekend 1681 241 41va
NAUTA, SIERK Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1687 242 174r
NAUTA, SIERK Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1687 242 174v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1696 243 210v
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Lanen 51 1692 243 22r
DIRKS, SIERK huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1679 241 15ra
DIRKS, SIERK mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijn geauthoriseerde curator van Romastraat 13 1680 241 68r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn koper huis Zuiderhaven 13 1680 241 80v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn koper tuintje onbekend 1680 241 120v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn koper huis Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
DIRKS, SIERK Zierck Dirx mr. chirurgijn verkoper Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
HILAARDA, SIERK DIRKS gezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn koper panwerk en woning Droogstraat NZ 1686 242 124r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens , burger mr. stadsmetselaar koper grondpacht 1-00-00 GG Kerkpoortstraat OZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper woning betaande uit twee kamers Romastraat 8 1688 242 226r
, SIERK wijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s. Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
, SIERK vroedsman Zierk Hylaerda naastligger ten noorden Weverstraat 1697 243 302v
NAUTA, SIERK mede regerende burgemeester Zierk Nauta koper 2 eeuwige grondpachten 1695 243 152v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nauta verkoper Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
NAUTA, SIERK Zierk Nauta naastligger ten westen Heiligeweg 8 1700 244 66r
NAUTA, SIERK de erven van Burgemr. Zierk Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1709 245 82r
DIRKS, SIERK gemeensman Zierk Dirx Hylarda mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 1685 242 100r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts , burger metselaar koper huis Zoutsloot NZ 1730 247 335r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot ZZ 1680 241 77r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens , burger mr. metselaar Romastraat ZZ 1695 243 147r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. stadsmetselaar Zoutsloot 18 1697 243 284r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver WZ 1725 246 232r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
, SIETSE Zietse Doedes [staat: Sioerdts] koper door niaar huis, nieuw gebouwd Voorstraat 30 1687 242 185r
, SIETSE het huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes [staat: Sioerts] naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1687 242 186r
JAGER, SIJKE Zijke Jager Lanen 74 1806 267 215v
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27 1808 268 52r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haas verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
HARTS, Zipkje Heerts Schritsen 52 1807 267 326v
HARTS, Zipkje Heerts Schritsen 52 1807 267 326v
, Ziricus Hylarda naastligger ten noorden Voorstraat 101 1700 244 45r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis Rozengracht 13 1675 240 186r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u. apotheker koper huis Grote Kerkstraat 19 1678 241 11r
NAUTA, Ziricus Nauta, burger koper onder- en bovenkamer Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker Rozengracht 13 1678 241 19r
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper huis Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof Weverstraat 1681 241 145r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 19 1682 241 56va
NAUTA, Ziricus Nauta, burger apotheker gecommitteerden over de boedel van Noordergrachtswal 1686 242 151r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta verkoper Noorderhaven 1 1689 242 299r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten oosten Hofstraat 16 1693 243 60v
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1695 243 120r
NAUTA, mede burgemeester Ziricus Nauta koper erf of lege plek waarop voorheen een kamer was gebouwd Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
NAUTA, mede regerende burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar koper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oost Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, mede regerende burgemeester Ziricus Nauta, c.u. wijnhandelaar naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta koper huis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oosten (plus 4 gouden ducatons) Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta verkoper William Boothstraat 1698 243 360r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar verkoper Voorstraat 82 1699 244 22r
NAUTA, de erven van burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1702 244 183v
NAUTA, de erven van burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1702 244 183v
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes winkelierse verkoper Both Apothekerstraat OZ 1733 248 6ra
, SWAANTJE Zwaantje Holmans Zoutsloot 43 1784 261 131r
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus Karremanstraat 30 1795 264 247v
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Kerkpad WZ 1734 248 304v
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 91 1733 248 237r
PIETERS, SIEDS Zyds Pieters eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 27 1803 266 258r
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens koper huis Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra Brouwersstraat 22 1803 266 182r
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes Borstelsteeg 4 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes Borstelsteeg 6 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes Heiligeweg 25 1803 266 293r
JAKOBS, SIETSKE Zydske Jacobus Lanen 93 1807 268 17r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaar Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
PIETERS, SIETSKE Zydske Pieters Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters , burger apotheker Nieuwstraat 42 1695 243 147v
ARENDS, SIEMEN wijlen Zymen Aanes stadsleidekker Hofstraat 1 1667 239 17va
DIRKS, Zyrck Dirx , burger mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 110 1683 241 252r
SAPES, Zyrk Sapes , burger verkoper Lanen 44 1730 247 335v
JOHANNES, SIETJE Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b 1752 252 226v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huis Lanen 27 1803 266 258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 27 1809 268 291v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschat koper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte Zuiderstraat 31 1806 267 223v
KORNELIS, SIETSE Zytse Cornelis Beytschat huurder Zuiderstraat 4 1801 265 284r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee Weeshuisstraat 5 1786 262 53r
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman Weeshuisstraat 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee Noordijs 14 1795 264 266v
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visser Hofstraat 21 1808 268 176r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer/weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 1r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer/weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 2r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 2r
, SIETSE Zytse Gozis , de jonge huurder Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
JANS, SIETSE Zytse Jans koper huis Lanen 36 1799 265 182v
JANS, SIETSE Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.) Lanen 36 1799 265 182v
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1805 267 140r
JANS, SIETSE Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1808 268 44v
MARTENS, SIETSE huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
JELGERSMA, SIETSKE Zytske Jelgersma Hoogstraat 1 1806 267 262v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 28 1806 267 282v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes Hoogstraat 45 1805 267 146r
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen Zoutsloot 1706 244 335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen Zoutsloot 1706 244 335v
FREERKS, SIETSKE Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9 1700 244 43v
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks Lanen 27 1803 266 258r
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks Lanen 25 1809 268 291v
HENDRIKS, SIETSKE Zytske Hendriks Lanen 27 1809 268 291v
HESSELS, SIETSKE Zytske Hessels Bildtstraat 18 1802 266 142r
JANS, SIETSKE Zytske Jans Vijverstraat 13 1799 265 130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans Vijverstraat 15 1799 265 130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans Vijverstraat 17 1799 265 130v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblom kopers Voorstraat 17 1799 265 193v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen Hoogstraat 30 1810 269 64v
LASES, SIETSKE de erven van Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes Heiligeweg 58 1803 266 299r
PIETERS, SIETSKE Zytske Pieters Noorderhaven 63 1781 260 20v
KORNELIS, Zyttje Cornelis Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
DIJK, SIETSE Zytze van Dijk mr. pruikmaker koper huis Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r
HINNES, SIETSE Zytze Hennes Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
PIETERS, SIETSE Zytze Pieters , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1781 260 160r