Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
A. de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1710 245 132r
A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
A. de weduwe van A. Noordga naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
A. A. van Urk verkoper Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 51 1784 261 225r
A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
A. A. Oendstra verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1790 263 276v
A. A. Detelmeyer koopman verkoper q.q. Noorderhaven 114 1795 264 238r
A. A. Terwogt naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
A. A. Terwogt naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
A. ADIUS secretaris A. Adius verpachter grond Spinstraat 11 1659 237 180r
A. ADIUS secretaris A. Adius naastligger ten noorden Spinstraat 11 1659 237 180r
A. BAKKER A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
A. BLOK de heer A. Blok naastligger ten westen Voorstraat 97 1780 259 297v
A. BLOK de heer A. Blok naastligger ten noorden Voorstraat 97 1780 259 297v
A. BOLMAN de weduwe van A. Bolman huurder Prinsensteeg 3 1784 261 180r
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54 1788 263 63v
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten oosten Lanen 78 1792 264 59r
A. BOLMAN A. Bolman koper woning Zoutsloot NZ 1797 265 14r
A. BOLMAN A. Bolman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
A. BOLMAN A. Bolman verkoper Lanen 27 1803 266 195v
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
A. BOLMAN A. Bolman koopman naastligger ten westen Molenpad 2 1806 267 272r
A. BONTEKOE de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
A. BONTEKOE de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
A. BONTEKOE de erfgenamen van wijlen A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
A. BONTEKOE de erfgenamen van wijlen A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven 44 1786 262 104v
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1786 262 104v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis Noorderhaven 41 1787 262 159r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
A. CONRADI oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1801 265 281v
A. CONRADI A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
A. CONRADI A. J. Conradi koper door niaar huis thans ledig Zuiderhaven 4 1802 266 68v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
A. CONRADI de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
A. CONRADI oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
A. CONRADI de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
A. CONRADI A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r
A. CONRADI A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1779 259 209v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 44 1780 259 280r
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
A. DALFSEN A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 9 1789 263 77v
A. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1807 267 303v
A. FABER haar zoon A. J. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
A. FINK A. Vink naastligger ten westen Werfpad 1763 255 222v
A. HAARSMA A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
A. HAARSMA de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden Noorderkade 23 1742 250 213r
A. HAAS majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat 65 1755 253 205r
A. HAAS A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat 65 1755 253 205r
A. HAAS wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
A. HERINGA dr. A. Heeringa koper door niaar twee woningen Werfpad 1763 255 237r
A. IDSINGA A. van Idsinga secretaris huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
A. JACOBIDES oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
A. JACOBIDES oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
A. JONG A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
A. MENTES A. R. Mentes, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
A. MOCKEMA A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter 1782 260 182r
A. MOCKEMA vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1793 264 161r
A. MOUTER A. Mouter moeder Noorderhaven 53 1784 261 258r
A. OENSTRA A. Oenstra stadsbode verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
A. OOSTENDORP A. Oostendorp naastligger ten oosten Lanen 19 1808 268 50v
A. OOSTENDORP A. Oostendorp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
A. OOSTERBAAN de weduwe van A. Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
A. OOSTERBAAN wijlen A. Oosterbaan verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
A. OSINGA A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1775 258 207v
A. OSINGA oud burgemeester A. Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1773 258 4ra
A. OVERDIJK A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1808 268 177v
A. REINALDA de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
A. RING dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
A. RING A. van Ring medicinae doctor verkoper Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
A. RING dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
A. RING dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
A. RING dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
A. ROOK de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
A. ROOK de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
A. ROOK de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
A. ROOK A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1804 267 30v
A. ROSEN A. Rosen reversaalhouder Heiligeweg 8 1761 255 65r
A. ROSEN A. Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1761 255 65r
A. SCHELTINGA A. Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs 21 1774 258 146r
A. SCHELTINGA de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
A. SCHELTINGA A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
A. TABES de heer A. L. Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1787 262 215r
A. TABES A. Tabes naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
A. TABES A. L. Tabes naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
A. TADEMA A. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
A. TADEMA A. J. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
A. WESTENDORP A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
A. WIJDENBRUG de hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Spinstraat 11 1700 244 79r
A. WIJDENBRUG de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond Spinstraat NZ 1733 248 202r
A. WIJDENBRUG de weduwe van A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1733 248 202r
A. WIJNGAARDEN de erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1799 265 183v
A. WIJNGAARDEN de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1802 266 105r
A. WIJNGAARDEN de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten noorden Schritsen 29 1802 266 105r
A. WYBENGA de erfgenamen van wijlen A. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat 22 1782 260 251r
A. WYBENGA de erfgenamen van wijlen A. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat 22 1782 260 251r
A. WYBENGA de weduwe van A. Wybenga naastligger ten westen Voorstraat 49 1783 261 82r
A. WYBENGA de weduwe van A. Wiebinga naastligger ten westen Rozengracht 27 1787 262 162v
A. WYBENGA wijlen A. Wybenga verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
A. DOEDES de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
A. R. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
A. R. DALFSEN A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
AAFKE Aaff naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1635 233 174r
AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 4 1758 254 145v
AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
AAFKE Aeff Cronenburch koper Voorstraat 60 1597 228 59r
AAFKE Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 64 1599 228 175r
AAFKE de kinderen van Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 64 1599 228 175r
AAFKE Aeff verfster naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
AAFKE Aeffke van Cronenburch bewoner Voorstraat 60 1634 233 131r
AAFKE Aeffke Ysax verkoper Spinhuisstraat 1694 243 77v
AAFKE Aefke Cleysses koper Zuiderstraat 1644 235 121r
AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
AAFKE ALGERA Aafke Algera koper Heiligeweg 40 1666 239 49r
AAFKE ALGERA Aafke Algera, voor zich en haar kinderen verkoper Heiligeweg 40 1682 241 61va
AAFKE ALTENA Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
AAFKE ATTEMA Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
AAFKE BIERMA Aafke Bierma geniaarde koper Voorstraat 10 1738 249 345r
AAFKE BIERMA Aafke Bierma mr. bakker koper van door niaar Rozengracht 14 1739 250 15r
AAFKE BIERMA Aafke Bierma geniaarde koper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
AAFKE BIERMA Aafke Bierma afgewezen niaarnemer Voorstraat 97 1756 254 2r
AAFKE BIERMA vrouw Aafke Bierma verkoper Rozengracht 14 1765 256 126v
AAFKE BIERMA Aefke Bierma koper Voorstraat 95 1756 253 265r
AAFKE BONTEKOE Aefke Jetsus Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 1oost 1761 255 63r
AAFKE BROUWER Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper Lanen 35 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten oosten van Harlingen 1655 237 4v1
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
AAFKE HETTINGA Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
AAFKE HETTINGA Aefke Hettinga verkoper Hofstraat ZZ 1686 242 150r
AAFKE HETTINGA Aefke van Hettinga verkoper Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
AAFKE HETTINGA Aefke van Hettinga verkoper Lanen 31 1687 242 195v
AAFKE HIBMA Aafke Hibma koper huis Noordijs 5 1804 267 93v
AAFKE JELTINGA Aefke Jeltinga koper Rozengracht NZ 1627 232 26v
AAFKE JELTINGA Aefke Jeltinga, voor zich en de twee kinderen verkoper Hofstraat 1630 232 137v
AAFKE KOK Aafke de Kok koper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk koper Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk koper Hondenstraat 5west 1802 266 157v
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk koper Lanen 3 1805 267 123r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk naastligger ten noorden Lanen 3 1805 267 123r
AAFKE OVERDIJK Aafke Overdijk verkoper Hondenstraat 5west 1805 267 162v
AAFKE RINSMA Aafke Rinsma koper Droogstraat 83 1810 269 7v
AAFKE SALVERDA wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
AAFKE SALVERDA wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
AAFKE SALVERDA wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
AAFKE STEFANUS Aafke T. Stephani verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
AAFKE STEFANUS Aafke Stephani verkoper Zoutsloot 13 1774 258 152v
AAFKE STEFANUS Aafke Stephani koper Voorstraat 26 1777 259 38r
AAFKE STEFANUS Aafke Stephani koper Noorderkade 25 1783 261 106r
AAFKE STEFANUS Aafke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
AAFKE STEFANUS Aafken T. Stephani verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
AAFKE SWERMS Aafke Swerms, c.s. huurder (p.j.) Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
AAFKE TALMA Aafke Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
AAFKE TALMA mejuffrouw Aafke Talma koper door niaar knechtswoning ([voor de zes percelen in deze akte]) Lanen 81achter 1794 264 189r
AAFKE TOLMAN Aafke Talman verkoper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
AAFKE TOLSMA Aefke Tolsma koper Zuiderhaven 46 1728 247 200r
AAFKE TOLSMA wijlen Aefke Tolsma verkoper Zuiderhaven 48 1740 250 120v
AAFKE VOSMA Aafje Vosma koper huis Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
AAFKE VOSMA Aefjen Vosma verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r
AAFKE VOSMA Aefjen Vosma verkoper Noorderhaven 97 1747 251 199r
AAFKE VOSMA Aefke Vosma koper Grote Bredeplaats 8oost 1707 245 36v
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 55 1689 242 17va
AAFKE ZANDSTRA Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
AAFKE ZANDSTRA Aefke Sanstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
AAFKE ZANDSTRA de erfgenamen van wijlen Aefke Sandstra naastligger ten oosten Kruisstraat 10west 1728 247 74v
AAFKE AGES Aef Agges koper Voorstraat 91achter 1629 232 88v
AAFKE ALEFS Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 23 1612 229 118r
AAFKE ALEFS Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
AAFKE ALEFS Aefke Aleffs naastligger ten westen Lombardstraat 8 1663 238 192r
AAFKE ARJENS Aefke Arjens verkoper Liemendijk NZ 1684 242 3ra
AAFKE ARJENS Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
AAFKE ARJENS Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
AAFKE ARJENS Aefke Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
AAFKE ARJENS Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 16 1703 244 205v
AAFKE ARJENS ALTENA Aefke Arjens Altena koper Noorderhaven 98 1700 244 49r
AAFKE ARJENS OOSTERBAAN Aeffke Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
AAFKE BARTELDS Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1789 263 157v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 157v
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 20 1789 263 159r
AAFKE BEERTS BROUWER Aefke Beerts Brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
AAFKE BEERTS BROUWER Aefke Beerts Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
AAFKE BOUWES Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2 1798 265 79r
AAFKE BOUWES Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29 1597 228 12v
AAFKE DIRKS Aaff Dirckx koper huis of kamer Schritsen 1612 229 92v
AAFKE DIRKS Aeff Dircks , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1621 230 254v
AAFKE DIRKS Aefke Dircx koper kamer Vijverstraat 1651 236 180r
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
AAFKE DOUWES Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
AAFKE DOUWES Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
AAFKE EELKES Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
AAFKE EVERTS Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
AAFKE FEIKES Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
AAFKE FEIKES Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter 1717 245 298r
AAFKE FEIKES wijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
AAFKE FOEKES Aafke Foekes huurder Zoutsloot 20 1740 250 132r
AAFKE FOEKES Aeffke Foeckes , c.p. geniaarde koper Zoutsloot 42 1716 245 258v
AAFKE FOLKERTS Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v
AAFKE FOPPES Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8 1687 242 11va
AAFKE FRANSES Aafke Fransen koper Zuiderstraat 20 1770 257 168r
AAFKE FRANSES wijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 85west 1683 242 1r
AAFKE FREERKS Aef Freercks koper Achterstraat NZ 1628 232 65r
AAFKE FREERKS Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1629 232 90r
AAFKE FREERKS Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20 1629 232 90r
AAFKE FREERKS Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 22 1635 233 170r
AAFKE FREERKS Aeff Freercx koper Karremanstraat 23 1600 228 202r
AAFKE FREERKS Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 1602 228 302r
AAFKE FREERKS Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v
AAFKE FREERKS Aeff Freercks aanhandelaar Zoutsloot NZ 1624 231 18v
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens koper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens koper Liemendijk 1738 249 342r
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11 1739 250 68v
AAFKE GERBENS de goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 7 1754 253 180r
AAFKE GERBENS Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
AAFKE GERBENS Aeff Gerbrens koper Zuiderstraat 1615 230 10v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Hoogstraat 13 1731 248 25v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Heiligeweg 70 1734 248 290r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Hoogstraat 31 1734 248 338v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 3 1746 251 122v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 5 1746 251 122v
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r
AAFKE GERBENS Aefke Gerbens koper huis Voorstraat 90 1754 253 177r
AAFKE GERRITS Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
AAFKE GERRITS Aeff Gerryts verkoper Franekereind 4 1602 228 308v
AAFKE GERRITS Aeff Gerryts koper Brouwersstraat 10 1613 229 146r
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts koper Sint Odolphisteeg 6 1636 234 14r
AAFKE GERRITS Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3 1638 234 57r
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts koper Noorderhaven 66 1733 248 178v
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
AAFKE GERRITS Aefke Gerryts verkoper Noorderhaven 66 1752 252 180r
AAFKE GIJSBERTS Aafke Gieses koper Schritsen 18 1781 260 102r
AAFKE GIJSBERTS Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 26 1749 251 271v
AAFKE HAANTJES Aeff Hanckes koper Hofstraat 41 1616 230 35v
AAFKE HANSES Aeffke Hansen verkoper Franekereind 27 1600 228 223r
AAFKE HANSES huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r
AAFKE HARKES Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
AAFKE HARKES het hoekhuis van Aeffke Harckes naastligger ten noorden ([staat: Aeffke Aeleff Jans smidts]) Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
AAFKE HARMENS Aafke Harmens koper Noorderhaven 82 1781 260 149v
AAFKE HARMENS Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ 1727 247 24v
AAFKE HARMENS Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ 1728 247 92r
AAFKE HARMENS Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
AAFKE HARMENS BROOS Aafke Harmanus Broos koper Voorstraat 13 1795 264 280r
AAFKE HEINS een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 9 1767 256 239r
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64 1783 261 97r
AAFKE HENDRIKS wijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64 1786 262 60v
AAFKE HENDRIKS wijlen Aefke Hendriks erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
AAFKE HENDRIKS WASSENAAR Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
AAFKE HERES Aeffke Heres koper Heiligeweg 22 1707 245 33r
AAFKE HERES Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 22 1723 246 159v
AAFKE HESSELS Aeff Hessels koper kamer Gardenierstraat 1611 229 53r
AAFKE HESSELS Aeff Hessels verkoper Gardenierstraat 1615 230 5r
AAFKE HESSELS Aeff Hessels koper twee kamers Gardenierstraat 1615 230 5v
AAFKE HESSELS huis en plaats van Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen 3 1636 233 178r
AAFKE HESSELS Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen ZZ 1650 236 112V
AAFKE HIDDES Aeffke Hiddes verkoper William Boothstraat 3 1633 233 124r
AAFKE HIDDES Aefke Hiddes verpachter grond Voorstraat 1 1627 232 7v
AAFKE HIDDES Aefke Hiddes verkoper Voorstraat 1 1627 232 7v
AAFKE HIDDES Aefke Hiddes verkoper Herenwaltje 1629 232 92v
AAFKE HILLEBRANDS Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
AAFKE HILLEBRANDS Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
AAFKE HUBERTS Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
AAFKE HUBERTS Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
AAFKE HUBERTS Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 11 1754 253 133v
AAFKE HUBERTS Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 2 1754 253 134v
AAFKE HUBERTS Aefke Huiberts koper Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
AAFKE HUBERTS Aefke Huyberts koper Zoutsloot 93 1732 248 94r
AAFKE HUBERTS Aefke Huyberts verkoper Noordijs 8 1736 249 118r
AAFKE HUBERTS Aefke Huberts verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
AAFKE IEBES wijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
AAFKE IEBES het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 28 1728 247 201v
AAFKE IEBES het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1728 247 201v
AAFKE IEBES het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1728 247 201v
AAFKE IEPES Aefke Yppes koper huis Zuiderhaven 6 1728 247 195v
AAFKE IJSBRANDS Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v
AAFKE ISAAKS Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
AAFKE ISAAKS Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
AAFKE JAKOBS Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
AAFKE JAKOBS Aeff Jacobs bruid 1602 228 306r
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 60 1612 229 121v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 1614 229 215r
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 1614 229 226r
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven NZ 1615 230 9v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 91 1616 230 33r
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 2 1705 244 304v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1 1707 245 18v
AAFKE JAKOBS Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 1 1710 245 105v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs koopvrouw koper Voorstraat 75 1628 232 72v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs koopvrouw koper Voorstraat 75achter 1628 232 72v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 75 1630 232 160r
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
AAFKE JAKOBS Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter 1720 246 79r
AAFKE JAKOBS wijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
AAFKE JANS Aaffke Jans koper onbekend 1664 238 204r
AAFKE JANS Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
AAFKE JANS Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
AAFKE JANS Aafke Jans koper Zoutsloot 21 1740 250 111v
AAFKE JANS Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r
AAFKE JANS wijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 5 1606 228 497r
AAFKE JANS Aeffke Jans koper Franekereind 27 1600 228 213r
AAFKE JANS Aeffke Jans koper Nieuwstraat 66 1600 228 213v
AAFKE JANS Aeffke Jans verkoper Voorstraat 62 1614 229 230r
AAFKE JANS Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ 1614 229 232r
AAFKE JANS Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ 1615 229 243r
AAFKE JANS Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ 1615 229 277r
AAFKE JANS Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
AAFKE JANS Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
AAFKE JANS Aefke Jans verkoper Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
AAFKE JANS Aefke Jans verkoper Noorderhaven 112 1627 232 31r
AAFKE JANS Aefke Jans koper Gardenierstraat 10 1658 237 141v
AAFKE JANS Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
AAFKE JANS Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
AAFKE JANS Aefke Jans verkoper Zoutsloot 21 1751 252 144r
AAFKE JELLES Aeffke Jelles koper Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
AAFKE JELLES Aefke Jelles geniaarde koper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
AAFKE JELLES Aefke Jelles koper Nieuwstraat 32 1663 238 195v
AAFKE JELLES Afke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 12 1720 246 71v
AAFKE JELTES Aeff Jeltes koper Kruisstraat 10west 1597 228 58r
AAFKE JETSES Aefke Jetses koper Lanen 64 1731 248 28v
AAFKE JETSES BONTEKOE Aefke Jetses Bontekoe verkoper Lanen 64 1742 250 276v
AAFKE JETSES BONTEKOE Aefke Jetses Bontekoe verkoper van 1/2 Schritsen 3 1760 255 17r
AAFKE JOHANNES Aeffke Johannes koper Schritsen 36 1599 228 164r
AAFKE JOHANNES Aeffke Johannes koper Kleine Bredeplaats 25 1599 228 174v
AAFKE JOHANNES Aeffke Johannes verkoper Schritsen 36 1601 228 256r
AAFKE JOHANNES VOSMA Aefjen Johannes Vosma verkoper Lanen 58 1742 250 207v
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens verkoper Zuiderhaven 12 1732 248 131r
AAFKE JURJENS Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west 1732 248 132v
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens koper huis Hondenstraat 5west 1732 248 132v
AAFKE JURJENS Aefke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1732 248 132v
AAFKE JURJENS het huis gekocht door Afke Jurjens naastligger ten westen Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
AAFKE KEIMPES Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 11 1712 245 184v
AAFKE KLASES Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
AAFKE KLASES Aafke Clases verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r
AAFKE KLASES Aeffke Claeses koper Schritsen 52 1612 229 83v
AAFKE KLASES Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100 1670 240 22av
AAFKE KLASES Aefke Clasen koper Lombardstraat 8 1728 247 83v
AAFKE KLASES Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
AAFKE KLASES WIJNGAARDEN Aafke Clases Wijngaarden verkoper Lanen 43 1792 264 18v
AAFKE KLEISES Aefke Cleyses koper Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
AAFKE KLEISES LANTING Aefke Cleyses Lanting koper Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
AAFKE KORNELIS Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachter Gardenierstraat 4 1752 253 29v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4 1752 253 29v
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3 1753 253 90r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis koper Hofstraat 23 1757 254 54v
AAFKE KORNELIS wijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
AAFKE KORNELIS Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r
AAFKE KORNELIS Aeff Cornelis koper Noorderhaven 19 1644 235 151r
AAFKE KORNELIS Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost 1697 243 305r
AAFKE KORNELIS Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 2 1716 245 259v
AAFKE KORNELIS Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 4 1704 244 264r
AAFKE KORNELIS Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost 1705 244 271v
AAFKE KORNELIS Aefke Cornelis koper door niaar huis Romastraat 1 1706 244 334r
AAFKE KORNELIS wijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 23 1766 256 219r
AAFKE LAMMERTS SALVERDA Aafke Lammerts Salverda koper Lanen 85west 1758 254 120v
AAFKE LIEUWES wijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12 1666 239 51r
AAFKE LIEUWES Aeffke Lieuues koper Weverstraat ZZ 1633 233 98r
AAFKE LIEUWES Aeffke Lieuues koper Zoutsloot 111 1643 235 43r
AAFKE LIEUWES Aeffke Liwes koper Achterstraat 1643 235 43v
AAFKE LIEUWES Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
AAFKE LIEUWES Aefke Lieuues koper Noorderhaven 32 1629 232 110r
AAFKE LIEUWES Aefke Lieuues koper Zoutsloot 107 1643 235 47r
AAFKE LUITJENS WIJNGAARDEN Aefke Luitjens Wijngaarden verkoper Hofstraat 16 1701 244 110r
AAFKE MARTENS Aeffke Martens koper Voorstraat 3 1633 233 124v
AAFKE MEILES Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
AAFKE MEILES Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 3 1614 229 198r
AAFKE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
AAFKE MEINERTS Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 31 1696 243 241r
AAFKE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1693 243 48r
AAFKE MELIS wijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 37 1626 231 156r
AAFKE MICHIELS Aaffke Michiels koper Noorderhaven 34 1669 239 190r
AAFKE MICHIELS Aeffke Michiels koper Rozengracht ZZ 1660 238 38r
AAFKE NANNES Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
AAFKE OEDSES Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1683 241 240v
AAFKE OKKES Aeff Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
AAFKE PAULUS Aeffke Poulus koper huis met een tuin Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
AAFKE PIEKES Aefke Pieckes verkoper Lanen 36 1682 241 219v
AAFKE PIETERS Aef Pieters koper kamer Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
AAFKE PIETERS Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 33 1612 229 93r
AAFKE PIETERS Aeff Pyters verkoper Grote Ossenmarkt 2 1612 229 93r
AAFKE PIETERS Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 35 1612 229 93r
AAFKE PIETERS Aeff Pyters verkoper Zuiderhaven 37 1612 229 93r
AAFKE PIETERS Aeff Pyters verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1612 229 98v
AAFKE PIETERS Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
AAFKE PIETERS Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
AAFKE PIETERS Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
AAFKE PIETERS Aefke Pytters koper Lanen 23 1686 242 116v
AAFKE POPPES Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
AAFKE POPPES Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27 1727 247 11v
AAFKE POPPES Aeffke Poppes koper Bildtstraat 7 1630 232 149v
AAFKE POPPES Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7 1649 236 74r
AAFKE POPPES Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangt Bildtstraat 13 de Vergulde Zon 1652 236 199v
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1709 245 100r
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein koper Zoutsloot 39 1714 245 210r
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
AAFKE REINERS FONTEIN Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1714 245 213v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar]) Voorstraat 36 het hof van Friesland 1730 247 339r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Havenplein 28 1733 248 254r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 2 1733 248 254r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 4 1733 248 254r
AAFKE REINERS FONTEIN Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
AAFKE REINS Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
AAFKE REINS Aeffke Reins koper Hofstraat 25 1706 245 1r
AAFKE RUURDS wijlen zijn 1e vrouw Aefke Ruirds verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
AAFKE SEERPS Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 23 1636 234 4v
AAFKE SEERPS Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
AAFKE SEERPS Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
AAFKE SEERPS Aefke Seerps koper twee kamers Peterseliestraat 1656 237 65v
AAFKE SEERPS SWERMS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatis verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
AAFKE SEERPS SWERMS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatis verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
AAFKE SEERPS SWERMS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
AAFKE SIEBRENS Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west 1660 238 62v
AAFKE SIEBRENS Aafke Syberens koper Nieuwstraat 34 1740 250 129v
AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
AAFKE SIEBRENS Aefke Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ 1659 237 210v
AAFKE SIEBRENS Aefke Syberens koper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 240r
AAFKE SIEBRENS JONKMAN Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma verkoper Vissersstraat 12 1767 257 25r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma verkoper Rozengracht 27 1767 257 28r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 10 1769 257 109r
AAFKE SIEBRENS TALMA Aafke Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 12 1769 257 109r
AAFKE SIEMENS Aeffke Symens koper Voorstraat 35 1657 237 138r
AAFKE SIEMENS Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10 1720 246 76r
AAFKE SIETSES Aeff Sytses koper van 1/2 Rozengracht 2 1622 230 328v
AAFKE SIETSES Aefken Sytses naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1597 228 16v
AAFKE SIKKES BROUWER Aafke Sikkes Brouwer koper Franekereind 19 1809 268 298v
AAFKE SIPKES Aeff Sipckes koper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
AAFKE SIPKES Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot NZ 1651 236 153v
AAFKE SJOERDS Aafke Sjoerds koper huis en erf Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west 1689 242 281r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 73 1689 242 281r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
AAFKE SJOERDS Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
AAFKE SJOERDS BIERMA Aefke Sjoerds Bierma verkoper Voorstraat 93achter 1750 252 82r
AAFKE STEFFENS Aefke Stevens verkoper Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
AAFKE STEFFENS SWERMS Aefke Steevens Swerms verkoper Zuiderhaven 43 1743 251 26r
AAFKE STEFFENS SWERMS Aefke Steevens Swerms verkoper Zuiderhaven 45 1743 251 28r
AAFKE TEUNIS Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
AAFKE TEUNIS Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1west 1643 235 51v
AAFKE TEUNIS Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussen Heiligeweg 46 1630 232 152v
AAFKE TEUNIS Aeffke Teunis koper huis Heiligeweg 1west 1632 233 61r
AAFKE TEUNIS Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 21 1620 230 219r
AAFKE TJALKES wijlen Aeffke Tialckes verkoper Voorstraat 30 1616 230 20r
AAFKE TJEBBES MEULEN wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v
AAFKE TJEBBES MEULEN Aefke Tjebbes van der Meulen koper Hoogstraat 10 1753 253 41r
AAFKE TJEERDS Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 13 1644 235 119v
AAFKE TJEERDS Aefke Tjeerds geniaarde koper Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
AAFKE TJEPKES Aeff Tiepckes verkoper Hoogstraat 27 1603 228 346v
AAFKE TJEPKES Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r
AAFKE TJERKS Aafke Tiercx koper Noorderhaven 75 1658 237 177v
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx verkoper Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx koper Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
AAFKE TJERKS Aeffke Tjerx huurder Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
AAFKE TJERKS ZANDSTRA Aefke Tierx Sanstra koper Weverstraat 2 1696 243 200r
AAFKE WIEBES Affke Wybes koper Noorderhaven 114 1629 232 98v
AAFKE WIEPKES Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied) 1599 228 153v
AAFKE WILKES Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 48 1654 236 274r
AAGJE Aaghjen Templar verkoper Weverstraat 1667 239 19va
AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 62 1772 258 20v
AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur Noorderkade 25 1776 259 8v
AAGJE Aagje Bretton verkoper van 3/8 Romastraat 4oost 1780 259 290v
AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 65 1783 261 50v
AAGJE Aagje Breton koper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
AAGJE Aagjen huurder Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
AAGJE Aagjen Bretton koper Noorderhaven 62 1771 257 222v
AAGJE Achtje Bremans verkoper Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
AAGJE Aechien Templars verkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3 1660 238 58r
AAGJE Aechien Templar verkoper Weverstraat ZZ 1667 239 99av
AAGJE Aegt naastligger ten westen ([staat: Aegt Pieters weduwe]) Lanen 1599 228 145r
AAGJE Aegtie Templer verkoper William Boothstraat OZ 1658 237 171ar
AAGJE BREMAN Aechje Breman verkoper Heiligeweg 15 1666 239 41v
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik medicinae doctor koper huis en tuin Schritsen 35 1777 259 86r
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik koper Vismarkt 1 1788 262 249r
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
AAGJE HANEKUIK Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Noorderkade 13 1767 256 247r
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat 6 1767 256 252r
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zoutsloot 57 1767 256 256r
AAGJE HANEKUIK Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
AAGJE HANEKUIK Aagtje Hanekuik verkoper van 2/3 Noordijs 5 1804 267 93v
AAGJE WINTER de onmondige kinderen van wijlen Aegjen Winter verkoper Noorderhaven 105 1702 244 180v
AAGJE ANDRIES Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
AAGJE ANDRIES Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.) Schritsen 65 1729 247 230v
AAGJE BOUWES Aagjen Bouwes koper Voorstraat 1 1747 251 189v
AAGJE BOUWES Aecht Bouuens verkoper onbekend 1629 232 102v
AAGJE DIRKS Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
AAGJE DIRKS Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra
AAGJE DIRKS Aeghje Dirx verkoper Schritsen 29 1721 246 123v
AAGJE DIRKS SCHIERE Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
AAGJE FRANSES Achtie Fransen Templar koper Weverstraat 1659 237 199r
AAGJE GERLOFS Aechien Gerlofs koper Rozengracht 18 1681 241 156r
AAGJE GERRITS Aecht Gerryts koper Noorderhaven NZ 1620 230 250r
AAGJE GERRITS Aecht Gerrydts koper Tuinpad 4 1633 233 103v
AAGJE GERRITS Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1633 233 78v
AAGJE HENDRIKS Aechjen Hendricks , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Lanen 66 1687 242 217v
AAGJE HENDRIKS Aechjen Hendricks , voor haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
AAGJE HENDRIKS Aechjen Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
AAGJE HENDRIKS Aeghje Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1723 246 168r
AAGJE HENDRIKS Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachter Zoutsloot 49 1721 246 119r
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix naastligger ten zuiden Lanen 76achter 1714 245 202v
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix koper huis Schritsen 65 1714 245 203v
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17 1718 246 17r
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix verkoper Zuiderhaven 36oost 1722 246 131r
AAGJE HENDRIKS Aegjen Hendrix naastligger ten westen Schritsen 65b 1722 246 140r
AAGJE HENDRIKS Aegt Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 98 1726 246 285v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HIELKES HANEKUIK meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
AAGJE HILLEBRANDS Aechjen Hillebrands verkoper Voorstraat 46 1699 244 24r
AAGJE HILLEBRANDS Aegien Hillebrands verkoper Noordijs 15 1700 244 64v
AAGJE IJSBRANDS Aecht Ysbrandts verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1597 228 5r
AAGJE IJSBRANDS Aecht IJsbrandts protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v
AAGJE IJSBRANDS Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 40 1598 228 119v
AAGJE JAKOBS Aecht Jacobs bruid 1601 228 264v
AAGJE JANS Aachjen Jans Bullart verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AAGJE JANS Aachjen Jans koper woning Romastraat ZZ 1749 252 3v
AAGJE JANS Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
AAGJE JANS de erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
AAGJE JANS Aechien Jans koper Karremanstraat 2 1671 240 62v
AAGJE JANS Aechien Jans verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v
AAGJE JANS wijlen Aecht Jans erflater Hoogstraat 27 1614 229 191v
AAGJE JANS Aegjen Jans verkoper Kroonsteeg 5 1714 245 224r
AAGJE JANS Aegt Jansen koper finaal Hoogstraat 27 1603 228 346v
AAGJE JANS KAT Aegjen Jans Kath verkoper Noorderhaven 58 1685 242 87v
AAGJE JELLES Aecht Jelles verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
AAGJE KLASES weduwe Aaght Clases koper huis Kerkpad 7 1690 242 312r
AAGJE KLASES Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
AAGJE KLASES Aegie Claesses koper huis Kerkpad 7 1670 239 217r
AAGJE KLASES Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 52 1601 228 256v
AAGJE KLASES Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuis Hofstraat 16 1684 242 50v
AAGJE KLASES Aegtie Claeses verkoper Lanen 3 1684 242 52r
AAGJE KORNELIS Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat NZ 1621 230 271v
AAGJE MARTENS Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v
AAGJE MARTENS Aeght Martens koper Nieuwstraat 35 1687 242 216v
AAGJE PIETERS Aecht Pieters koper Zoutsloot 74 1618 230 136r
AAGJE PIETERS wijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 74 1626 231 149r
AAGJE PIETERS de ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat 1605 228 436v
AAGJE PIETERS Aegtie Pieters koper William Boothstraat 27 1696 243 197r
AAGJE RUTGERS Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
AAGJE RUTGERS Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v
AAGJE SIBBELES Aecht Sibbles koper Zuiderhaven ZZ 1613 229 180v
AAGJE SIBBELES Aegh Sibbeles , voor zich en voor haar jongste kinderen verkoper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
AAGJE SIEBRENS Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
AAGJE SIEBRENS Aegien Sybrens koper Zoutsloot 84tuin 1698 243 347r
AAGJE SIEBRENS Aegien Sibrens koper Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
AAGJE SIEBRENS de huisinge van Aegjen Sibrens , c.s. naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1707 245 21v
AAGJE SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1719 246 35r
AAGJE SIEMENS VRIES Aechtie Symens de Fries verkoper Grote Bredeplaats 5oost 1633 233 115r
AAGJE TEUNIS Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 14 1605 228 456r
AAGJE TIJSES Aecht Tijssen protesteert Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r
AAGJE TJEBBES Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
AAGJE TJEBBES Aechtien Tzibbes naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1599 228 151v
AAGJE TJEBBES Aechtien Tzibbes verkoper Noordees (gebied) 1599 228 151v
AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes verkoper Noordijs 7 1625 231 36v
AAGJE TJEBBES Aeghtien Tyebbes koper Noordijs 7 1615 229 248v
AAGJE TJEBBES POPTA Aeghien Tyebbes Popta koper William Boothstraat OZ 1620 230 252r
AAGJE TJEERDS Achien Tjeerdts koper huis en hof Kerkpad 16 1675 240 178r
AAGJE TJEERDS Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ 1644 235 108r
AAGJE TJEERDS Aeghien Tieerdts naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
AAGJE WIETSES Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27 1611 229 66v
AAGJE WIETSES Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2 1611 229 66v
AAGJE WIETSES Aecht Wytses verkoper Hoogstraat 27 1615 229 279v
AAGJE WIETSES Aecht Wytses koper Schritsen 8 1616 230 17r
AAGJE WIETSES Aecht Wytses koper Vijver 6tuin 1627 232 18r
AAGJE WIETSES Aecht Wytses koper Bildtstraat 21 1638 234 52v
AAGJE WIETSES Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19 1639 234 79v
AAGJE WIETSES Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
AAGJE WIETSES Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
AAGJE WIETSES Aecht Wytses verkoper Rozengracht 18achter 1656 237 64v
AAGJE WIETSES Aeght Wytses verkoper Noorderhaven 29 1626 231 118v
AAGJE WIETSES Aegt Wytses bruid 1605 228 435v
AAGJE WIETSES Aegt Wytses verkoper Rozengracht 22 1644 235 148v
AAGJE WILLEMS Aachien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 50v
AAGJE WILLEMS Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 38v
AAGJE WILLEMS Aechien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 5ra
AAGJE WILLEMS wijlen zijn voorwijf Aecht Willems verkoper Zuiderstraat 1617 230 59r
AAGJE WILLEMS Aegh Willems koper Lanen 38 1647 236 3v
AAKJE Aeke verkoper Voorstraat 52west 1726 246 261v
AAKJE WASSENAAR Aken Wassenaar geniaarde koper William Boothstraat 31 1699 244 16r
AAKJE WASSENAAR Aken Wassenaar koper Noorderhaven 75 1701 244 112r
AAKJE DIRKS Ake Dirx koper Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
AAKJE GERLOFS Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost 1683 242 3v
AAKJE HARMENS WASSENAAR Aken Harmens Wassenaar verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
AAKJE HESSELS Aecke Hessels koper Voorstraat 14 1700 244 57r
AAKJE HESSELS WASSENAAR Aken Hessels Wassenaar verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
AAKJE JAKOBS Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 33 1779 259 209v
AAKJE JAKOBS HOUTKOPER Aak Jacobs Houtkoper geniaarde koper Hoogstraat 1 1781 260 154v
AAKJE JAKOBS HOUTKOPER Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
AAKJE JAKOBS HOUTKOPER Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 78 1791 263 330v
AAKJE JANS wijlen Aken Jans verkoper Noorderhaven 13 1681 241 34va
AAKJE JURJENS Ake Jurjens , meerderjarige vrijster geniaarde koper Schritsen 13achter 1732 248 98r
AAKJE REINERS een dubbelde rosenobel geslagen bij Elisabeth coninge van Engelant, voor Aken Reyners , vrouw van de verkoper toehaak Spinhuisstraat 1677 240 270v
AAKJE REINERS Aken Reyners verkoper Spinhuisstraat 1677 240 270v
AAKJE REINERS Akien Reiners koper Grote Bredeplaats 14 1658 237 172ar
AAKJE SIERKS Aeke Sierk koper Zoutsloot 89 1767 257 24r
AAKJE WIEBRENS Ake Wybrens verkoper Voorstraat 71achter 1726 246 262v
AAKJE WIJNANDS Aken Wynus verkoper Heiligeweg 2 1776 259 15v
AALTJE Aaltie Augustini koper Noorderhaven 65 1630 232 138r
AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
AALTJE Aaltje Ruwes koper kamer Rommelhaven 18 1665 239 4ra
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
AALTJE Aaltje Tjarda verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
AALTJE Aaltje van Dalzen koper Noorderhaven 24 1782 260 244r
AALTJE Aaltje van Dalzen verkoper Noorderhaven 24 1784 261 200r
AALTJE Aaltje turfmeetster huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
AALTJE Aaltje van Dalzen koper Lanen 91 1789 263 146v
AALTJE Aaltje Wynekes koper Hofstraat 25 1801 265 288r
AALTJE Aaltje Wynekes naastligger ten westen Hofstraat 25 1801 265 288r
AALTJE Aelthien koper grondpacht van 6-00-00 GG Voorstraat 1602 228 313r
AALTJE grondpacht uit het huis van Aelthien eigenaar perceel ([staat: 6-00-00 GG]) Voorstraat 1602 228 313r
AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinse Hessels weduwe]) Brouwersstraat 8 1605 228 474r
AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinties weduwe]) Zuiderplein OZ 1606 228 513r
AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie verkoper ([staat: Aeltie Jan Bartels]) Voorstraat 11oost 1620 230 210v
AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 38 1620 230 225r
AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 38 1620 230 225r
AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 38 1620 230 225r
AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 38 1622 230 304r
AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 38 1622 230 304r
AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 38 1622 230 304r
AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
AALTJE Aeltie Augustini koper Noorderhaven 48 1629 232 106r
AALTJE Aeltie Augustini verkoper Noorderhaven 48 1629 232 108r
AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v
AALTJE Aeltie melkwijf naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1667 239 74r
AALTJE Aeltie Ruwes verkoper Voorstraat 89 1677 240 266v
AALTJE een weduwe Aeltie naastligger ten zuiden Herenwaltje 15 1687 242 177v
AALTJE wijlen Aeltie Augustyni erflater Noorderhaven 65 1692 242 389r
AALTJE Aeltie Swalve, c.s. verkoper Romastraat ZZ 1696 243 225v
AALTJE Aeltie verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
AALTJE Aeltie Gijberts koper Voorstraat 47 1719 246 36r
AALTJE Aeltye protesteert vanwege een competentie Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
AALTJE Ale verkoper Noordees (gebied) 1613 229 149r
AALTJE Aletta Louisa Stamles koper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
AALTJE Aletta Louisa Stamles verkoper Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
AALTJE Alida van Faessen verkoper Lanen 12 1728 247 77r
AALTJE Alyt verkoper Noorderhaven 103 1625 231 55r
AALTJE Alyt verkoper Droogstraat 16 1625 231 55r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Brouwersstraat 17 1781 260 65v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Hofstraat ZZ 1781 260 77r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
AALTJE BARTLING wijlen Alida Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
AALTJE BENTFORD Aletta Petronella Bentfort, bejaarde juffer verkoper Voorstraat 6 1794 264 168v
AALTJE BENTFORD Alletta Petronella Bentfort, bejaarde juffer koper door niaar huis Voorstraat 6 1788 263 21r
AALTJE BERG Aaltie van de Bergh verkoper Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
AALTJE BIERMA Aaltje Bierma koper Voorstraat 14 1759 254 219r
AALTJE BIERMA Alida Bierma verkoper Brouwersstraat 14 1802 266 151v
AALTJE DALFSEN Aaltje van Dalsen geniaarde koper Zoutsloot 39 1787 262 196r
AALTJE DALFSEN Aaltje van Dalsen koper Nieuwstraat 35 1792 264 45v
AALTJE DALFSEN wijlen Aaltje van Dalsen verkoper Lanen 91 1793 264 127v
AALTJE DONKER Aaltje Donker koper Droogstraat 18 1751 252 177v
AALTJE EELKEMA Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
AALTJE ELGERSMA Aaltje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
AALTJE ELGERSMA Aaltje Elgersma huurder Bildtstraat 21 1769 257 141r
AALTJE FELTEN Aeltie Gerriyts Phelten koper Noorderhaven 75 1642 234 163r
AALTJE FRANSEN Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Romastraat NZ 1752 253 1r
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Schritsen 35 1753 253 51r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AALTJE GEEST Alida van der Geest eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
AALTJE GEEST Alida van der Geest eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
AALTJE GEEST Alida van der Geest geniaarde koper Romastraat 15 1758 254 147r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Zuiderhaven 35 1763 255 250v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Zuiderhaven 31 1763 255 253v
AALTJE GEEST Alida van der Geest koper Havenplein 18oost 1768 257 58v
AALTJE GEEST Alida van der Geest verkoper Havenplein 18oost 1773 258 98r
AALTJE HEINS Aleida Heins koper Rozengracht 7west 1810 269 25v
AALTJE HEINS Aleida Heins naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1810 269 25v
AALTJE HEINS Aleida Heins naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1810 269 25v
AALTJE HEINS Alida Heins koper Rozengracht 7oost 1809 268 274v
AALTJE HEMERT Aeltie van Hemert koper Voorstraat 10 1644 235 151v
AALTJE HETTINGA Aeltie van Hettinga verkoper van 1/2 Havenplein 10 1687 242 196v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS Aaltie Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
AALTJE HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten westen Noorderhaven 90 1625 231 92r
AALTJE HILLEBRANDS de nazaten van Aeltie Hillebrandts naastligger ten westen Noorderhaven 90 1680 241 74r
AALTJE HOEF Aeltie Hoeff verkoper Wasbleek 1684 242 17r
AALTJE HOEF Aeltie Hoeff verkoper Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r
AALTJE HOEF Aeltie Hoeff verkoper 1 1684 242 18v
AALTJE HOEF Aeltie Hoeff verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
AALTJE HOEF Aeltie Hoeff verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
AALTJE KAMPEN Aaltie van Kampen koper huis Hofstraat 21midden 1732 248 89v
AALTJE KERVEL Aletta Margaretha van Kervel koper Zuiderhaven 8 1793 264 129v
AALTJE KERVEL Aletta Margaretha van Kervel verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
AALTJE KOK Aeltie Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
AALTJE KREEFT Aelcke Creeft naastligger ten noorden Voorstraat 45 1617 230 101r
AALTJE LAUTA Aeltie Lauta verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
AALTJE LAUTA Aeltie van Lauta verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Grote Bredeplaats 31 1659 238 7r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 1659 238 7v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta naastligger ten noorden Hofstraat 20 1660 238 27v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Hofstraat 20 1660 238 27v
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 38 1660 238 50r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
AALTJE LAUTA juffrouw Alathea Lauta verkoper Voorstraat 25 1662 238 150r
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
AALTJE MENALDA vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
AALTJE MENALDA Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
AALTJE MULDER Aaltje Mulder koper Voorstraat 70 1784 261 193r
AALTJE NAUTA Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
AALTJE NAUTA Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
AALTJE NOREL Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 voorhuis Heiligeweg 3 1786 262 128r
AALTJE NOREL Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 achterhuis Heiligeweg 3achter 1786 262 128r
AALTJE NOREL Aaltje Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
AALTJE OLDAANS Aeltie Oudaens verkoper van 1/4 Brouwersstraat 9 1677 240 268r
AALTJE OOSTERVELD Aaltje Oosterveld koper huis Hoogstraat 28 1767 256 245v
AALTJE OOSTERVELD Aaltje Oosterveld verkoper Hoogstraat 28 1769 257 113v
AALTJE REUS Aaltje Reus koper Voorstraat 19 1797 265 21v
AALTJE STEENSMA Aeltie Steensma koper Noorderhaven 75 1668 239 135v
AALTJE STEENSMA Aeltie Steensma, voor zich en haar kind verkoper Noorderhaven 75 1682 241 60ra
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Hofstraat 21west 1808 268 176r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Lanen 37 1808 268 179r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Romastraat NZ 1808 268 180v
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
AALTJE STOK Aaltje H. van der Stok verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
AALTJE STOK Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
AALTJE SWALUE Aeltie Swalue verkoper Noorderhaven 77 1696 243 258r
AALTJE VELDE Aeltgen van der Velde verkoper Noorderhaven 39 1618 230 120r
AALTJE VELDE Aeltgen van der Velde verkoper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
AALTJE VERKERK Aeltie Verkerck koper Zuiderhaven 54 1634 233 130r
AALTJE VERKERK Aeltie Verkerck koper Spinstraat 9oost 1643 235 52v
AALTJE VIERSEN Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
AALTJE VIERSEN Alida van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
AALTJE VRIES Aaltje de Vries koper Tiepelsteeg 1797 265 19v
AALTJE WIJNSMA Aaltje T. Wijnsma, bejaarde vrijster verkoper Hoogstraat 21 1808 268 168r
AALTJE WIT Aleida de Wit koper Voorstraat 27 1807 267 351r
AALTJE WYBENGA Aaltje Wybenga verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
AALTJE WYBENGA Aaltje Wybenga verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
AALTJE ZIJLSTRA Aaltje Zijlstra koper Havenplein 16 1774 258 183r
AALTJE ZIJLSTRA Aaltje Zijlstra begunstigde van een lijfrente (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
AALTJE ABELS Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
AALTJE ABES Aeltie Abes koper Zuiderstraat 1660 238 21v
AALTJE AGES ENS Aaltje Aeges Ens verkoper onbekend 1664 238 204r
AALTJE ALBERTS Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
AALTJE ALBERTS Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38 1597 228 55v
AALTJE ALBERTS Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 38 1615 230 1r
AALTJE ALBERTS Aeltje Alberts koper van 7/8 kamer Zoutsloot 1 1728 247 95v
AALTJE ALBERTS REEN Aeltie Alberti Rheen verkoper Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts koper huis met grote kelder Noorderhaven 58 de Vergulde Bijl 1685 242 87v
AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58 1685 242 87v
AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
AALTJE ALLERTS Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat 5 1703 244 197v
AALTJE ALLERTS LAQUART Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud 1709 245 78r
AALTJE ALLERTS LAQUART de hof van Aeltie Allerts Laquart naastligger ten westen Zoutsloot 87achter 1704 244 256v
AALTJE ALLERTS LAQUART Aeltie Allerts Laquart verkoper Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
AALTJE ALLERTS LAQUART Aeltie Allarts Laquart naastligger ten westen Noorderhaven 60 1716 245 268v
AALTJE ALLERTS LAQUART de erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquart verkoper Zoutsloot 83achter 1724 246 203r
AALTJE ALLES Aalcke Alles koper Zuiderstraat 31 1619 230 169v
AALTJE ALLES Aelcke Alles koper 1597 228 64v
AALTJE ALLES Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
AALTJE ANDRIES Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 80 1737 249 217r
AALTJE ANDRIES Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderies , voor zich verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 6 1738 249 351r
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse Kerk 1739 250 28v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
AALTJE ANDRIES Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
AALTJE ANDRIES Aelcke Andries verkoper Schritsen 68 1601 228 270v
AALTJE ANDRIES Aelken Andries koper Brouwersstraat 4 1602 228 321r
AALTJE ANDRIES Aeltie Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierij Rozengracht 22 1731 248 33r
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 6 1748 251 215r
AALTJE ANDRIES Aeltie Andrys verkoper Kerkpoortstraat 1748 251 216r
AALTJE ANDRIES Aeltje Andries koper Raamstraat 3 1728 247 210r
AALTJE ARENDS Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert Jans Lanen 30 1626 231 159r
AALTJE ARENDS Aeltie Arents koper Hoogstraat 30 1677 240 259v
AALTJE ARENDS Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1 1683 242 10r
AALTJE ARENDS Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
AALTJE ARENDS Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 30 1695 243 124r
AALTJE ARJENS Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59 1718 246 23r
AALTJE ARJENS Aeltje Arjens koper Zoutsloot 95 1729 247 288r
AALTJE ARJENS Aeltje Arjens verkoper Zoutsloot 95 1731 248 24r
AALTJE AUGUSTINUS Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 48 1664 238 239r
AALTJE AUKES Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67 1720 246 72v
AALTJE AUKES Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12 1720 246 73v
AALTJE BALTES Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21 1638 234 50r
AALTJE BALTES Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
AALTJE BARTELDS Aeltie Bartels koper Franekereind 19 1667 239 113v
AALTJE BAUKES Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v
AALTJE BERENDS Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
AALTJE BERENDS Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
AALTJE BERENDS Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v
AALTJE BERENDS Aeltye Berents , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r
AALTJE BOKKES ongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huis Noorderhaven 72 1696 243 248v
AALTJE BOKKES Aeltje Bockes , ongehuwde bejaarde dochter verkoper Noorderhaven 72 1702 244 169v
AALTJE BOUWES de erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1674 240 147r
AALTJE BOUWES de erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1674 240 147r
AALTJE BOUWES de erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1674 240 147r
AALTJE DIRKS Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
AALTJE DIRKS Aaltie Dirks verkoper van 1/4 William Boothstraat 3 1732 248 91r
AALTJE DIRKS wijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
AALTJE DIRKS wijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
AALTJE DIRKS Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
AALTJE DIRKS Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
AALTJE DIRKS Aeltgien Dircx bakster protesteert vanwege een vordering Achterstraat 1601 228 253v
AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dircks verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
AALTJE DIRKS Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
AALTJE DIRKS Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dirx verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 17 1659 237 189v
AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
AALTJE DIRKS Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AALTJE DIRKS Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 21 1723 246 187v
AALTJE DIRKS Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 21 1723 246 187v
AALTJE DIRKS HARDERWIJK wijlen Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Lanen 54 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Lanen 45 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Voorstraat 31 1675 240 21va
AALTJE DIRKS HARDERWIJK Aeltie Dirx Harderwijck verkoper van 2/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va
AALTJE DOEKES Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57 1740 250 98r
AALTJE DOOITSES Aelcke Doytses koper Noordees (gebied) 1617 230 70v
AALTJE DOUWES Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v
AALTJE DOUWES Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
AALTJE DOUWES Aaltie Douwes koper Schritsen 26 1738 249 266r
AALTJE DOUWES Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 17 1784 261 146r
AALTJE DOUWES Aaltje Douwes verkoper Franekereind 17 1805 267 108r
AALTJE DOUWES Aelcke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 15 1599 228 159r
AALTJE DOUWES Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r
AALTJE DOUWES Aelcke Douwes koper Voorstraat 72 1618 230 120v
AALTJE DOUWES Aelke Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 15 1598 228 100v
AALTJE DOUWES Aeltie Douwes verkoper Lanen 67 1633 233 119r
AALTJE DOUWES JONG verkoper Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1808 268 84r
AALTJE DOUWES JONG Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
AALTJE EEDES wijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r
AALTJE EERKES Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
AALTJE EERKES Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
AALTJE EERKES Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
AALTJE EGBERTS Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10 1720 246 58r
AALTJE EGBERTS Aeltie Eiberts Klinkhoff verkoper Brouwersstraat 14 1723 246 155r
AALTJE EIES Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r
AALTJE ENNES Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
AALTJE EVERTS wijlen Aeltien Everts erflater Herenwaltje 17 1696 243 205r
AALTJE EVERTS Alyt Everts , bejaarde vrijster verkoper van 3/8 Lanen 13 1747 251 188v
AALTJE EWOUTS Aeltie Ewouts koper onbekend 1621 230 278v
AALTJE FEDDRIKS het nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 6 1660 238 4ra
AALTJE FEIKES Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
AALTJE FOKKES Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 87 1747 251 183v
AALTJE FOKKES Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
AALTJE FOKKES Aeltie Fockes koper Zoutsloot 89 1723 246 160v
AALTJE FOKKES Aeltje Fockes verkoper Zoutsloot 89 1730 247 302v
AALTJE FOLKERTS Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9 1597 228 66r
AALTJE FOPPES Aaltie Foppes , meerderjarige dochter verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
AALTJE FOPPES Aeltie Foppes verkoper Lanen 53 1733 248 176v
AALTJE FOPPES Aeltie Foppes verkoper Wasbleek 1736 249 112v
AALTJE FOPPES Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Voorstraat 4 1692 242 25ra
AALTJE FOPPES Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Lanen 85oost 1692 242 25va
AALTJE FOPPES Aeltje Foppes verkoper Lanen 85west 1692 242 26ra
AALTJE FRANSES Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19 1740 250 80v
AALTJE FRANSES Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 19 1753 253 103v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen huurder (p.j.) Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen koper Molenpad 1 1784 261 243v
AALTJE FRANSES Aaltje Franzen melktapper koper Grote Kerkstraat 1789 263 130r
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
AALTJE FRANSES Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
AALTJE FRANSES wijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12 1810 269 70v
AALTJE FRANSES wijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5 1810 269 73r
AALTJE FRANSES Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48 1667 239 86v
AALTJE FRANSES de erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48 1682 241 48va
AALTJE FRANSES Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23 1735 249 58v
AALTJE FRANSES Aeltje Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23 1736 249 131v
AALTJE FREERKS Aaltje Freerks koper Lanen 66achter 1810 269 29r
AALTJE FREERKS Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1620 230 253v
AALTJE FREERKS Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1621 230 264r
AALTJE FREERKS Aeltie Freerckx , voor zich en haar kind verkoper Schritsen 18 1631 232 166v
AALTJE FREERKS Aeltie Freerckx , voor zich en haar kind verkoper Schritsen 20 1631 232 166v
AALTJE FREERKS Aeltie Freercx naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1633 233 95r
AALTJE FREERKS wijlen Aeltie Freercks verkoper Voorstraat 101 1682 241 46va
AALTJE FREERKS wijlen Aeltie Freercks verkoper Zoutsloot 82oost 1682 241 46va
AALTJE FREERKS Aeltyen Freercks koper Schritsen 18 1626 231 141v
AALTJE FREERKS Aeltyen Freercks koper Schritsen 20 1626 231 141v
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga ontvanger 1 jaar huur Voorstraat 20 1731 247 386r
AALTJE FREERKS SCHELTINGA Aeltje Freerks Scheltinga verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
AALTJE GATSES Ael Gatses koper kamer Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
AALTJE GATSES Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
AALTJE GATSES Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
AALTJE GEERTS Aeltie Geerts koper woning Herenwaltje 17 1677 240 266r
AALTJE GERBENS Aelcke Gerbrants koper Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
AALTJE GERBENS Aelcke Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg 1601 228 249v
AALTJE GERRITS wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west 1758 254 118r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts koper Lanen 36 1782 260 191v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35 1783 261 46v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 6 1789 263 90v
AALTJE GERRITS Aaltje Gerryts verkoper Zuiderstraat 6 1801 265 284r
AALTJE GERRITS Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 38 1809 268 280r
AALTJE GERRITS Aelcke Gerryts koper onbekend 1598 228 110r
AALTJE GERRITS Aeltgien Gerrits koper finaal grondpacht van 0-11-00 CG Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts koper Zuiderhaven 12 1623 230 366v
AALTJE GERRITS meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
AALTJE GERRITS Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
AALTJE GERRITS Aeltje Gerrits koper Romastraat 35 1769 257 140r
AALTJE GERRITS FELTEN Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
AALTJE GERRITS FELTEN Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
AALTJE GIJSBERTS Aeltie Gijsberts koper Voorstraat 47 1724 246 204r
AALTJE GJALTS Aaltie Gjalts koper Schritsen 37 1811 269 127r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Wortelstraat 17 1659 237 243r
AALTJE GOSSES Aeltie Gosses verkoper Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
AALTJE GOSSES de erfgenamen van wijlen Altie Gosses naastligger ten noorden Voorstraat 49 1696 243 218r
AALTJE GOSSES de erfgenamen van wijlen Altie Gosses verkoper Voorstraat 49 1696 243 218r
AALTJE HAIES Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 72 1659 237 183v
AALTJE HAIES Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72 1660 238 62r
AALTJE HAIES Aeltie Hayes naastligger ten oosten Lanen 72 1669 239 184r
AALTJE HAIES de erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes naastligger ten noorden Schritsen 63 1678 241 16r
AALTJE HAIES Aeltyen Hayes verkoper Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
AALTJE HANSES Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 5 1758 254 163r
AALTJE HANSES wijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
AALTJE HANSES wijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 14 1759 254 218ar
AALTJE HANSES Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
AALTJE HANSES Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
AALTJE HANSES Aeltje Hanses geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
AALTJE HANSES de erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 16 1759 254 188v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Schritsen 26 1758 254 150r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Hoogstraat 28 1765 256 121r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Schritsen 52 1765 256 122r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Voorstraat 76 1766 256 211r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost 1766 256 226r
AALTJE HARKES Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 28 1767 256 245v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes verkoper Schritsen 52 1767 256 260v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Voorstraat 16 1768 257 38v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes koper Hofstraat 23 1768 257 68v
AALTJE HARKES Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 16 1769 257 111r
AALTJE HARKES wijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 23 1784 261 181r
AALTJE HARMENS Aaltje Harmens , wonende in het gasthuis verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
AALTJE HARMENS de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
AALTJE HARMENS wijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
AALTJE HARMENS Aelke Harmens koper Hondenstraat 9 1613 229 164v
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens , c.s. naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1645 235 175r
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r
AALTJE HARMENS de erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat 1652 236 205v
AALTJE HARMENS Aeltie Harmens koper Hoogstraat 23 1658 237 173av
AALTJE HARMENS Alyt Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3 1718 246 21v
AALTJE HATTES Aeltie Hottes naastligger ten westen Noorderhaven 98 1659 237 195v
AALTJE HEERKES Aeltie Herkes bewoner Lanen 44achter 1690 242 337v
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperk Kerkpoortstraat 1748 251 216r
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks huurder (p.w.) Molenpad 1757 254 64r
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks koopvrouw verkoper van 1/3 Zoutsloot 83 1759 254 245v
AALTJE HENDRIKS Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
AALTJE HENDRIKS Aelcke Hendricx verkoper onbekend 1597 228 56r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendricx verkoper Noorderhaven 110 1618 230 112r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendricks koper ten zuiden van Harlingen 1622 230 299v
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendrix koper Hofstraat 1630 232 137v
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendrix verkoper Hofstraat 1640 234 93v
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendricks koper Voorstraat 27 1681 241 174r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendrix Hingevelt verkoper Zoutsloot 70 1697 243 303r
AALTJE HENDRIKS Aeltie Hendriks koper Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
AALTJE HERES Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HERES Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HERES Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 22 1717 245 297r
AALTJE HIELKES Aelcke Hilckes verkoper Schoolsteeg WZ 1604 228 410r
AALTJE HIELKES weduwe Aelcke Hylckes naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter 1613 229 154v
AALTJE HIELKES Aelcke Hylckes verkoper Voorstraat 91achter 1613 229 154v
AALTJE HIELKES Aelcke Hylckes verkoper Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
AALTJE HIELKES KAMMINGA Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
AALTJE HILLEBRANDS wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
AALTJE HILLEBRANDS wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
AALTJE HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
AALTJE HILLEBRANDS wijlen Aeltie Hilbrants afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v
AALTJE HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
AALTJE HILLEBRANDS Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
AALTJE HILLEBRANDS de erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
AALTJE HOTSES Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
AALTJE HOTSES Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 42r
AALTJE HOTSES de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
AALTJE HOTSES de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
AALTJE HOTSES de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
AALTJE HOTSES de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 20 1756 253 252r
AALTJE HUBERTS Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
AALTJE IEBES Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
AALTJE IEBES Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
AALTJE IEDES Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r
AALTJE IENTES wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v
AALTJE JAKOBS Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
AALTJE JAKOBS Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1662 238 135r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 13 1631 232 170v
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 29 1633 233 111r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ 1633 233 112r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper Droogstraat 41 1641 234 128r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs koper onbekend 1648 236 14r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend 1648 236 14r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 17 1698 243 334v
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg 1707 245 27r
AALTJE JAKOBS Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
AALTJE JAKOBS wijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 89 1748 251 239v
AALTJE JAKOBS Aeltien Jacobs koper onbekend 1637 234 23v
AALTJE JAKOBS Aeltje Jacobs koper Zoutsloot 89 1730 247 302v
AALTJE JANS Aaltie Jansen aanhandelaar Sint Jacobstraat 2 1620 230 257r
AALTJE JANS Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 17 1620 230 257v
AALTJE JANS Aaltie Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
AALTJE JANS Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1737 249 158v
AALTJE JANS Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AALTJE JANS Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1738 249 227r
AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijn koper huis Romastraat 29 1738 249 232r
AALTJE JANS Aaltie Jans Bostijn naastligger ten westen Romastraat 29 1738 249 232r
AALTJE JANS Aaltie Jans verkoper Vijver 8 1739 250 18v
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west 1664 238 239v
AALTJE JANS Aaltje Jans koper Kerkpad 20 1682 241 213v
AALTJE JANS Aaltje Jans Bostijn verkoper Hondenstraat 2 1704 244 247v
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
AALTJE JANS Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
AALTJE JANS Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Franekereind 27 1784 261 251r
AALTJE JANS Aaltje Jans verkoper Achterstraat NZ 1799 265 180v
AALTJE JANS wijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
AALTJE JANS wijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r
AALTJE JANS Aelken Jans verpachter grond 1600 228 201r
AALTJE JANS Aelken Jans naastligger ten zuiden 1600 228 201r
AALTJE JANS Aelken Jans naastligger ten noorden 1600 228 201r
AALTJE JANS Aelken Jans verkoper 1600 228 201r
AALTJE JANS Aeltgien Jans verkoper ([staat: Aeltgien Jan Broers dr.]) Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v
AALTJE JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen verkoper Lanen 7 1620 230 251v
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten oosten Herenwaltje 1634 233 136v
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 8 1636 233 182r
AALTJE JANS Aeltie Jans koper onbekend 1642 234 180r
AALTJE JANS Aeltie Jans koper Noorderhaven 42 1645 235 180v
AALTJE JANS Aeltie Jans van Hemeert verkoper Voorstraat 10 1645 235 190r
AALTJE JANS Aeltie Jans Staetlander verkoper Bildtpoort (gebied) 1652 236 183v
AALTJE JANS Aeltie Jans , zuster van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
AALTJE JANS nicht van de verkopers Aeltie Jans koper door niaar 1/2 huis Lanen 83 1656 237 102r
AALTJE JANS Aeltie Jans koper Voorstraat 17west 1658 237 147v
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1669 239 181r
AALTJE JANS Aeltie Jans koper Noorderhaven 52 1683 241 272r
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 52 1683 241 272r
AALTJE JANS Aeltie Jans , meerderjarige jongedochter verkoper Noorderhaven 13 1681 241 34va
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper Lanen 33 1691 242 21ra
AALTJE JANS Aeltie Jans koper Vijverstraat 21 1695 243 146v
AALTJE JANS Aeltie Jansen verkoper van 1/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21 1699 244 11r
AALTJE JANS Aeltie Jansen verkoper Voorstraat 9 1702 244 352v
AALTJE JANS Aeltie Jans naastligger ten noorden Zuidersteeg 11 1724 246 189r
AALTJE JANS Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
AALTJE JANS Aeltje Jans verkoper Hofstraat 27 1690 242 303r
AALTJE JANS Aeltje Jans koper Bargebuurt 22 1706 244 329r
AALTJE JANS Aeltje Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter 1728 247 216v
AALTJE JANS Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1729 247 256v
AALTJE JANS Aeltje Jansen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1730 247 311v
AALTJE JANS Aeltje Jans koper 1/2 woonhuis en wind rogge- en weitmolen genaamd de Zuiderpoortsmolen Zuiderpoortsmolen 1 de Zuiderpoortsmolen 1746 251 155r
AALTJE JANS Aeltye Jans koper Bildtpoort (gebied) 1630 232 134r
AALTJE JANS Altie Jans verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
AALTJE JANS JONGEMA Aaltje Jans Jongma verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
AALTJE JANS JONGEMA Aeltie Jans Jongma koper Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg koper 1/2 woning gebruikt als bakkerij Rozenstraat 3 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg huurder (p.j.) Rozenstraat 3 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 3 1798 265 83r
AALTJE JANS KRONENBURG Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten noorden Rozenstraat 3 1798 265 83r
AALTJE JANS NAUTA Aeltje Jans Nauta verkoper Zoutsloot 30 1745 251 98v
AALTJE JANS POOL Aeltie Jansen Pool verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
AALTJE JELLES Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 64 1681 241 161r
AALTJE JELLES Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 77 1681 241 161r
AALTJE JELLES Aelcke Jelles verkoper onbekend 1600 228 214v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ 1669 239 197v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles koper Zoutsloot 64 1674 240 130v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles koper Droogstraat 77 1674 240 130v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles verkoper Zuiderhaven ZZ 1684 242 59v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles eerdere eigenaar Zoutsloot 64 1685 242 102v
AALTJE JELLES Aeltie Jelles eerdere eigenaar Droogstraat 77 1685 242 102v
AALTJE JELLES wijlen Aeltie Jelles erflater Noorderhaven 12 1688 242 252r
AALTJE JELLES Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r
AALTJE JENNES Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 9 1670 240 5r
AALTJE JETSES Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r
AALTJE JETSES Aeltie Jetses koper Voorstraat 11west 1694 243 115v
AALTJE JETSES Aeltje Jetses verkoper Voorstraat 11west 1705 244 270v
AALTJE JETSES Aeltje Jetzes , c.s. bewoner Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
AALTJE JETSES Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v
AALTJE JILLES Aaltje Jielles koper Zoutsloot 36 1759 254 205v
AALTJE JILLES Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v
AALTJE JOHANNES Aalcke Johans koper William Boothstraat 16 1611 229 10v
AALTJE JOHANNES Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
AALTJE JOHANNES wijlen Aaltje Johannes erflater Zuiderplein 3 1765 256 266v
AALTJE JOHANNES Aaltje Johannes koper Romastraat 25 1810 269 18r
AALTJE JOHANNES wijlen Aeltie Johannes verkoper Noordees (gebied) 1622 230 322r
AALTJE JOHANNES Aeltie Joannes koper Zuiderhaven 26 1645 235 171r
AALTJE JOHANNES Aeltie Joannis Hichtumannus verkoper Hoogstraat 37 1671 240 41v
AALTJE JOHANNES Aeltie Joannis Hechtumannus verkoper Brouwersstraat 21 1672 240 107r
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannis koper kamer Havenplein 20 1686 242 127r
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannes verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
AALTJE JOHANNES Aeltie Johannis koper Zuiderplein 3 1735 249 74v
AALTJE JORIS Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
AALTJE JORIS Aeltie Joris koper Lanen 76 1734 249 9v
AALTJE JORIS Aeltje Joris verkoper van 1/4 Romastraat 35 1731 247 390r
AALTJE JOUWS Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachter Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
AALTJE JOUWS Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat OZ 1671 240 36r
AALTJE KARELS Aeltien Carels verkoper onbekend 1602 228 314v
AALTJE KLASES Aaltje Clases koper Bargebuurt 6 1664 238 230v
AALTJE KLASES weduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ 1757 254 107v
AALTJE KLASES weduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
AALTJE KLASES Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
AALTJE KLASES haar zuster Aeltje Clases verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
AALTJE KLASES BOK Aaltie Clases Bock koper Bargebuurt 1760 255 30v
AALTJE KORNELIS Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25 1721 246 97v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis Hanenborg verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 25 1674 240 132r
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis koper Noordijs 25 1679 241 51r
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38 1684 242 58v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 40 1715 245 240v
AALTJE KORNELIS Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25 1720 246 74r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok koper Heiligeweg 3 1782 260 222r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok koper Lanen 91achter 1782 260 306r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok naastligger ten oosten Lanen 91achter 1782 260 306r
AALTJE KORNELIS BLOK Aaltje Cornelis Blok naastligger ten zuiden Lanen 91achter 1782 260 306r
AALTJE LAMMERTS Aeltie Lamberts koper Voorstraat 7 1627 232 6r
AALTJE LAMMERTS Aeltie Lamberts koper Noorderhaven 46 1627 232 6r
AALTJE LAMMERTS Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 7 1630 232 153v
AALTJE LAMMERTS Aeltie Lammerts verkoper Noorderhaven 46 1630 232 153v
AALTJE LAMMERTS Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
AALTJE LIEUWES Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
AALTJE LOLKES Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost 1640 234 104v
AALTJE LOLLES KOK Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
AALTJE LUBBERTS Aeltie Lubberts koper Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
AALTJE LUBBERTS Aeltie Lubberts verkoper Kleine Bredeplaats 16 1733 248 195v
AALTJE MARTENS Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
AALTJE MARTENS Aelcke Martens koper Bildtstraat 16 1599 228 173v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AALTJE MARTENS Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
AALTJE MARTENS Aeltien Martens koper Hoogstraat 12 1602 228 327v
AALTJE MARTENS Aeltien Martens koper Rommelhaven 7 1602 228 327v
AALTJE MARTENS Aeltje Martens koper Lanen 58 1703 244 233v
AALTJE MEINERTS Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 41 1621 230 259v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meinerts koper Schritsen 38 1628 232 43v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meynerts koper huis Schritsen ZZ 1638 234 65v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meynerts koper Schritsen 37 1641 234 124r
AALTJE MEINERTS Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50 1643 235 62v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meinnerts koper kamer Schritsen 41achter 1645 235 174v
AALTJE MEINERTS weduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter 1645 235 174v
AALTJE MEINERTS Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 44 1646 235 210r
AALTJE MEINERTS de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 44 1646 235 210r
AALTJE MEINTES Aeltie Meintes koper Hoogstraat 35 1723 246 176r
AALTJE MICHIELS Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig Rozengracht 34 1668 239 142r
AALTJE MINNES Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen 26 Jerusalem 1753 253 115v
AALTJE MINNES Aeltie Minnes koper Droogstraat 51 1627 231 160r
AALTJE MINNES Aeltie Minnes koper door niaar hoekhuis Voorstraat 62 1656 237 88r
AALTJE MINNES Aeltie Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1656 237 88r
AALTJE MINNES Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 51 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 64 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 49 1659 237 243r
AALTJE MINNES wijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 17 1659 237 243r
AALTJE OEPKES Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 23 1747 251 191v
AALTJE OEPKES Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 46 1747 251 198r
AALTJE PAULUS Aeltje Poulus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1729 247 292r
AALTJE PIEBES Aeltie Pybes verkoper Noorderhaven 100 1618 230 108r
AALTJE PIEBES Aeltie Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
AALTJE PIEBES Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 52west 1624 231 21r
AALTJE PIERS Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
AALTJE PIETERS Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52 1611 229 64r
AALTJE PIETERS Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters koper Franekereind 21 1775 258 214r
AALTJE PIETERS meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33 1785 262 36r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
AALTJE PIETERS wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
AALTJE PIETERS Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
AALTJE PIETERS Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ 1597 228 22r
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1615 229 253v
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 27 1615 229 253v
AALTJE PIETERS de brouwerij van Aeltie Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderen verkoper Heiligeweg 40 1620 230 254r
AALTJE PIETERS de vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 25 1623 230 372r
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
AALTJE PIETERS Aeltie Pytters koper Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
AALTJE PIETERS de erfgenamen van wijlen Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1681 241 126r
AALTJE PIETERS Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
AALTJE PIETERS Aeltie Pytters koper Kerkpad 28 1698 243 389v
AALTJE PIETERS de brouwerij van Aeltien Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
AALTJE PIETERS Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
AALTJE PIETERS Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1615 229 249r
AALTJE PIETERS Aeltje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 27 1615 229 249r
AALTJE PIETERS ADAM de erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adam verpachter grond Nieuwstraat 50 1723 246 185v
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltie Pyters Adama verkoper Lanen 82 1735 249 93v
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
AALTJE PIETERS ADEMA Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
AALTJE PIETERS ROORDA Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
AALTJE REINERS Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ 1613 229 147v
AALTJE REINERS Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 2 1606 228 516v
AALTJE REINERS Aeltyen Reyners verkoper Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r
AALTJE REINS Aeltie Reins koper Brouwersstraat 1624 231 19r
AALTJE REINS Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 7 1679 241 43v
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
AALTJE REINS BAERDT Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
AALTJE REINS WYNIA jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
AALTJE REINS WYNIA jongedochter Aeltie Reins Wynia koper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
AALTJE REINS WYNIA Aeltie Reins Wynia naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1685 242 64r
AALTJE REINS WYNIA Aeltie Reyns Wynia verkoper Hoogstraat 7 1686 242 106r
AALTJE RIENKS Aelcke Riencks koper Schritsen 5 1617 230 66r
AALTJE RIENKS Aeltie Riencx verkoper Schritsen 1618 230 134r
AALTJE RINSES Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 7 1738 249 291r
AALTJE RINSES Aeltie Rinses geniaarde koper Zuiderhaven 61 1725 246 214v
AALTJE RINSES Aeltie Renses koper Noorderhaven 9 1725 246 223v
AALTJE RINTJES Aaltje Rintjes verkoper Lanen 34 1778 259 150v
AALTJE RITSKES wijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 11 1692 242 397r
AALTJE RITSKES wijlen Aeltie Ritskes verkoper Grote Ossenmarkt 16 1692 242 397v
AALTJE RITSKES wijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r
AALTJE RITSKES wijlen Aeltie Ritskes verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
AALTJE RITSKES SJOERDA Aeltie Ritskes Sioorda koper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
AALTJE ROMKES wijlen Aeltie Romckes verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
AALTJE ROMKES wijlen Aeltie Romckes erflater Voorstraat 95 1628 232 58r
AALTJE ROMMERTS Aelcke Romberts koper Voorstraat 95 1605 228 456v
AALTJE RUURDS Aeltie Ruierdts koper Achterstraat ZZ 1628 232 70v
AALTJE SAKES Aaltje Sakes koper Zoutsloot 1 1755 253 233v
AALTJE SAKES Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
AALTJE SIEBRENS Ael Sybrants koper William Boothstraat 1 1611 229 20r
AALTJE SIEBRENS GROOT wijlen Aaltje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
AALTJE SIEBRENS REITSMA Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
AALTJE SIEGERS Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 110 1621 230 283v
AALTJE SIEGERS Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 284r
AALTJE SIEGERS kopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 160v
AALTJE SIEGERS Aeltye Segers verkoper Noorderhaven 110 1616 230 27v
AALTJE SIEMENS Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 52 1762 255 134v
AALTJE SIEMENS Aeltie Simens koper huis waar de Vergulden Eenhoorn uithangt, loods en plaats daarachter Voorstraat 58 de Vergulden Eenhoorn 1641 234 150v
AALTJE SIEMENS Aeltie Symens koper Kerkpoortstraat 22 1699 243 401r
AALTJE SIEMENS Aeltie Symens verkoper Voorstraat 82 1722 246 142v
AALTJE SIEMENS Aleida Simons verkoper Hofstraat 21west 1777 259 27v
AALTJE SIEMENS HEINS Alida Simons Heins koper Hofstraat 21west 1774 258 194r
AALTJE SIETSES Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
AALTJE SINTS Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
AALTJE SINTS Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Droogstraat 1604 228 386r
AALTJE SINTS Aeltgien Sents verkoper Schritsen 39 1605 228 464r
AALTJE SJOERDS wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Schritsen 16 1689 242 279v
AALTJE SJOERDS wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
AALTJE SJOERDS Aeltie Sjoerdts koper Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
AALTJE SJOERDS BIERMA Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts koper Lanen 7 1763 255 217v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitters Bontekoe koper door niaar huis Hoogstraat 18 1782 260 302v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1787 262 211v
AALTJE STITTERTS BONTEKOE Aaltje Stitterts Bontekoe koper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
AALTJE STOFFELS Aeltie Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r
AALTJE STOFFELS Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 13 1634 233 148r
AALTJE STOFFELS Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 13 1638 234 67v
AALTJE STOFFELS Aeltie Stoffels