Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r
B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r
B. B. Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1700 244 73v
B. B. Cohen, c.s. huurder Heiligeweg 21 1765 256 132v
B. B. Cohen, c.s. koopman huurder Heiligeweg 21 1770 257 148v
B. B. Oohlgard hovenier huurder Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
B. BOOMSMA B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1793 264 99v
B. BOOMSMA B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1802 266 94v
B. BOOMSMA B. Boomsma naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1803 266 240v
B. BOOMSMA B. Boomsma naastligger ten westen Zoutsloot 96 1803 266 240v
B. BOOMSMA B. Boomsma naastligger ten noorden Wortelstraat 15 1803 266 242r
B. BOOMSMA B. Boomsma koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
B. BOOMSMA wijlen B. Boomsma verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
B. BROUWER oud burgervaandrig B. Brouwer naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
B. BROUWER B. Brouwer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
B. BROUWER B. Brouwer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
B. DREYER de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1761 255 76r
B. FONTEIN B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
B. FONTEIN burgerhopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
B. FONTEIN B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
B. FONTEIN stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 40 1795 264 241v
B. FONTEIN B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
B. FONTEIN oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 14 1806 267 192r
B. FONTEIN oud burgemeester B. Fontein huurder (p.j.) Zuiderstraat 14 1806 267 192r
B. FONTEIN oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
B. FONTEIN oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1809 268 207v
B. HAAR B. van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1758 254 142r
B. IJSENBEEK B. IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
B. IJSENBEEK de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
B. IJSENBEEK de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
B. IJSENBEEK de weduwe van B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
B. JELGERSMA de weduwe van burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1757 254 62v
B. JELGERSMA dr. B. Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Schritsen 43 1760 255 36r
B. JELGERSMA dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
B. JELGERSMA dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v
B. JELGERSMA dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1763 255 229v
B. JELGERSMA burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
B. JELGERSMA burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1767 257 3v
B. JELGERSMA burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 255r
B. JELGERSMA oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1773 258 125v
B. JELGERSMA oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1773 258 125v
B. JELGERSMA dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1774 258 171v
B. JELGERSMA B. Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1776 259 20v
B. JELGERSMA wijlen B. Jelgersma verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
B. JELGERSMA wijlen B. Jelgersma verkoper Lanen 50 1782 260 229r
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 30 1788 262 253v
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Zoutsloot 67 1788 262 258r
B. KOELMAN B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r
B. KOELMAN B. Koelmans naastligger ten westen Voorstraat 75 1798 265 92v
B. LANTING B. Lanting executeur huurder Voorstraat 15 1775 258 220r
B. LANTING mede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur huurder (p.j.) Lanen 21 1785 261 310r
B. LEI B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
B. LEI B. van der Ley naastligger ten noorden Noordijs 21 1774 258 146r
B. LEI B. van der Ley koper door niaar Scheffersplein OZ 1774 258 170v
B. LEI B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
B. LEI B. van der Ley koopman koper huis waarin een weefwinkel voor 4 getouwen, met plaats en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
B. LEI B. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
B. LEI B. van der Ley naastligger ten noorden William Boothstraat 25 1781 260 19r
B. MARS B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r
B. MEULEN oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
B. MEULEN B. van der Meulen naastligger Zoutsloot ZZ 1776 258 265v
B. MEULEN burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r
B. MEULEN burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1782 260 202r
B. MEULEN burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
B. MEULEN burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
B. NOLLIDES B. Nollides verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
B. OOLGAARD B. Ohlgaard naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
B. OOLGAARD B. Ohlgard naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1805 267 121r
B. OOLGAARD de koper B. Ohlgard huurder tuin Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
B. OOLGAARD B. Ohlgard hovenier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
B. OOLGAARD B. Oolgaard hovenier en kooltjer verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
B. SCHAAF burgerkolonel B. Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
B. SCHAAF de weduwe van B. Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
B. SCHIERE B. Schiere naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1808 268 115v
B. SIDERIUS B. H. Siderius dorpsrechter van Almenum verkoper q.q. Noorderhaven 90 1771 257 232v
B. SMEDING B. Smeeding naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
B. SMEDING B. Smeeding naastligger ten westen Vijverstraat 6 1805 267 133r
B. SWALUE de erfgenamen van wijlen dr. B. Swalue naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1685 242 65r
B. SWALUE de hof van de erfgenamen van wijlen B. Swaluwe naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1693 243 62v
B. TUININGA B. Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
B. TUININGA B. Tuininga procureur verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
B. TUININGA B. Tuininga procureur naastligger ten oosten Voorstraat 51 1775 258 226r
B. TUININGA B. Tuininga verkoper q.q. Zuiderhaven 36 1785 261 269v
B. TUININGA B. Tuininga verkoper q.q. Zoutsloot 1 1785 261 298r
B. TUININGA B. Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
B. TUININGA B. Tuyninga naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
B. TUININGA B. Tuyninga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
B. TUININGA B. Tuininga procureur naastligger ten westen Lanen 46 1797 265 42v
B. VELDE B. ten Velde mr. kleermaker koper huis Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
B. VELDE B. ten Velde naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
B. VISSER B. Visser gebruiker Zuiderhaven 71 1804 267 45r
B. VISSER de heer B. Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1804 267 63v
B. VISSER de heer B. Visser, en zoon naastligger ten westen Noorderhaven 15 1804 267 63v
B. WESTENDORP het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 de Witte Trompet 1766 256 156v
BAARTE Baerdt Baerdts crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1601 228 251v
BAARTE LANTING Bart Lanting mr. kunstschilder koper 1/2 huis Lanen 21 1785 261 292r
BAARTE DIRKS wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
BAARTE DIRKS wijlen Baert Dircx verkoper Heiligeweg 54 1614 229 192r
BAARTE FEDDES Bart Feddes koper huis Lanen 39 1808 268 112r
BAARTE FEDDES Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 37 1808 268 179r
BAARTE FEDDES Bart Feddes koper huis Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAARTE FEDDES Bart Feddes koopman koper dubbel huis en bakkerij Zuiderstraat 23 1809 268 284v
BAARTE FEDDES Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Lanen 46 1810 269 49v
BAARTE FEDDES Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 37 1811 269 127r
BAARTE JANS Bart Jans huurder (p.j.) Zoutsloot 1 1784 261 213v
BAARTE KORNELIS Baert Cornelis verkoper q.q. Zoutsloot 45 1655 237 4v
BAARTE TJEPKES Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
BAARTJE Baatje Oswald verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
BAARTJE wijlen Baetje Feltsma erflater Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
BAARTJE Bartha Hoefijsers verkoper onbekend 1621 230 272v
BAARTJE GROENEWOUD Batie Groenwolt naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
BAARTJE JELGERHUIS Baatje Jelgerhuis, voor haar vijf minderjarige kinderen verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v
BAARTJE KOEN Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
BAARTJE KOEN Bartha Coen verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
BAARTJE KOEN Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 71 1774 258 143r
BAARTJE VERMEULEN Baatje Vermeulen verkoper Schritsen 66 1802 266 172v
BAARTJE DIRKS AGEMA Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
BAARTJE DIRKS AGEMA meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
BAARTJE DIRKS AGEMA meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
BAARTJE DIRKS AGEMA wijlen Batje Dirks Agema erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
BAARTJE FEIKES Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
BAARTJE FEIKES Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
BAARTJE FEIKES Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
BAARTJE FEIKES Baetje Feykes koper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
BAARTJE FOEKES Baatje Foekes koper Hondenstraat 3 1780 259 286ar
BAARTJE FOKKES Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3 1777 259 50r
BAARTJE GERRITS Baetje Gerrits Orsinga koper Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 64 1659 237 243r
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 49 1659 237 243r
BAARTJE MINNES het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Wortelstraat 17 1659 237 243r
BAARTJE POPPES wijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r
BAARTJE POPPES Batie Poppes koper Rommelhaven 15 1693 243 31r
BAARTJE POPPES Batie Poppes verkoper William Boothstraat OZ 1696 243 192r
BAARTJE POPPES Batie Poppes verkoper Liemendijk ZZ 1696 243 192v
BAARTJE POPPES Batie Poppes verkoper Rapenburg 12 1696 243 193r
BAARTJE POPPES Batie Poppes verkoper Rommelhaven 15 1696 243 194r
BALLING HAIES de weeskinderen van wijlen Balling Hayes verkoper Schritsen 55achter 1613 229 172r
BALLING HAIES Balling Hayes naastligger ten zuiden Lanen 70 1613 229 172v
BALT Baltus boendermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v
BALT mr. Baltus naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1701 244 134r
BALT de erfgenamen van wijlen mr. Baltus naastligger ten westen Noorderhaven 52 1720 246 75r
BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat 12 1765 256 107r
BALT Baltus Moltz stokersknecht geniaarde koper Liemendijk OZ 1768 257 78v
BALT Baltus Moltz koper hof en zomerhuis Liemendijk NZ de Noordermolen 1769 257 102r
BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat 37 1772 258 12r
BALT Baltus Molts koopman en winkelier koper huis Liemendijk NZ 1772 258 17r
BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk ZZ 1772 258 35v
BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
BALT Baltus Molts koper huis Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
BALT Baltus Moltz koopman koper huis Zoutsloot 67 1774 258 184r
BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
BALT Baltus Molts koopman verkoper Liemendijk NZ 1776 258 250r
BALT Baltus Molts naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1777 259 32v
BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1777 259 63r
BALT Baltus Moltz koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 37 1777 259 89v
BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 17 1778 259 140v
BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1778 259 140v
BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 140v
BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1781 260 107r
BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1782 260 272r
BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
BALT Baltus Moltz koopman koper woning Achterstraat 18 1782 260 310r
BALT Baltus Moltsz koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1787 262 238v
BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1787 262 238v
BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
BALT het testament van wijlen Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
BALT de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
BALT het testament van wijlen Baltus Moltsz verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
BALT CANNEGIETER wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BALT CANNEGIETER wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
BALT CANNEGIETER wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
BALT CANNEGIETER wijlen dr. Baltus Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
BALT STERK Baltus Caspari Sterck mr. stadschirurgijn koper huis met achterwoning Voorstraat 10 1685 242 101v
BALT STERK Baltus Caspari Sterck mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 10 1688 242 221v
BALT STERK mr. Baltus Casparii Sterk naastligger ten westen Voorstraat 12 1688 242 15ra
BALT STERK mr. Baltus Caspari Sterk naastligger ten noorden Voorstraat 9 1701 244 352v
BALT HENDRIKS Baltus Hendriks oud scheepstimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
BALT JOHANNES Baltus Johannes molenaar afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
BALT JOHANNES Baltus Johannes molenaar protesteert vanwege vermeend frauduleus niaar Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
BALT JOHANNES Baltus Johannes , c.s. molenaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
BALT JOHANNES Baltus Johannes molenaar verkoper Zuidersteeg 11 1724 246 189r
BALT KASPERS Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
BALT KASPERS STERK Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
BALT RITSKES Baltus Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
BALT WIEBES Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 234 164v
BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1778 259 94r
BALTHASAR Balthazar Rantsouw trompetter op het Prinsenjacht verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
BALTHASAR Baltzer huurder kleine kelderkamer (p.w.) Bildtstraat 20 1750 252 55v
BALTHASAR IDSINGA raadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
BALTHASAR IDSINGA Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
BALTHASAR IDSINGA Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Hofstraat 20 1793 264 131v
BALTHASAR VELDE Balster J. ten Velde naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
BALTHASAR BRUINS Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v
BALTHASAR BRUINS de kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1619 230 179r
BALTHASAR BRUINS Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 23 1619 230 179r
BALTHASAR JANS Balster Jans , c.u. mr. kleermaker huurder Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BALTHASAR JANS Balster Jansz verkoper Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BALTHASAR WILLEMS Baltasar Willems verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
BALTHASAR WILLEMS wijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg 1603 228 358v
BALTHASAR WILLEMS wijlen Balthasar Willems koper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
BANIER het nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckel verkoper Schritsen 40 1659 238 2ra
BANIER GERRITS Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 13 1618 230 128r
BANIER GERRITS Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 13 1623 230 347r
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIER GERRITS Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIER GERRITS de erfgenaam van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1656 237 58r
BANIER GERRITS het huis van het kind van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1661 238 87v
BANIER GERRITS Bennier Gerryts naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1597 228 67v
BANIER GERRITS Bennier Gerryts naastligger ten westen Lanen 11 1599 228 185r
BANIER GERRITS Bennier Gerryts naastligger ten oosten Lanen 9west 1617 230 93v
BANIER GERRITS Bennier Gerrits , c.u. Schots koopman koper huis Bildtstraat 14 1648 236 15r
BANIER GERRITS de erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1662 238 120v
BARELD JANS Barelt Jans stadsroeper koper provisioneel huis waar het Gulden Hooft uitsteekt Noorderhaven 40 het Gulden Hooft 1614 229 200v
BARELD JANS Barelt Jans stadsroeper naastligger ten westen Zoutsloot 38 1624 231 13v
BARELD JANS Barelt Jans roeper koper dwarshuis en plaats Lanen 28 1632 233 71r
BARELD JANS Barelt Jansen , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1640 234 103v
BARRE STAPERT commissaris Barre Stapert, c.u. huurder Zuiderhaven 32 1801 265 290v
BARRE STAPERT commissaris Barre Stapert, c.u. huurder Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
BARTELD Bartel vuurblokmaker naastligger ten westen Hondenstraat 10 1603 228 377r
BARTELD Bartel Liddel eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v
BARTELD de ruigscherne van Bartel Cleissens naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1644 235 142v
BARTELD de schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
BARTELD burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond Liemendijk NZ 1658 237 172av
BARTELD oud burgemeester Bartel Lantingh verkoper Kruisstraat 6 1665 239 32r
BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel schoenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
BARTELD de keuken van Bartel naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
BARTELD burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1677 240 252v
BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 10west de Drie Schelvissen 1677 240 259r
BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1677 240 265v
BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1677 240 265v
BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen 9west 1677 240 265v
BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen 9west 1678 241 12r
BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1678 241 12r
BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1678 241 12r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk NZ 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 11 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 12 1679 241 30r
BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kruisstraat 1679 241 30r
BARTELD de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh verkoper Zoutsloot 38 1679 241 47r
BARTELD Bartel Cleisen , c.u. herbergier huurder Hofstraat 17west 1692 243 17v
BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
BARTELD Bartel Cleisen herbergier koper huis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaan Hofstraat 17west de Fontein 1704 244 245v
BARTELD de achteruit- en ingang van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten westen Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
BARTELD huis en hof van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
BARTELD Bartel Cleisen , c.u. verkoper Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
BARTELD wijlen Bartel Cleisen verkoper Hofstraat 17west 1709 245 314v
BARTELD Bartle , in de Karremanstraat mr. bontwever verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente]) Zoutsloot 63 1759 254 208r
BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentenier koper hof en zomerhuis Rozengracht 18achter 1720 246 79r
BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v
BARTELD Bartoldus Lantingh rentmeester verkoper Zuiderhaven 13 1724 246 197r
BARTELD Bartoldus Lantingh, q.q. rentmeester verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
BARTELD LANTING de ledige plaats van burgerhopman Bartel Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1653 236 246v
BARTELD LANTING burgemeester Bartel Lanting verkoper Kruisstraat NZ 1660 238 36v
BARTELD LANTING burgemeester Bartel Lanting naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BARTELD LANTING de heer burgemeester Bartel Lanting huurder Noorderhaven 100 1667 239 15va
BARTELD LANTING Bartel Lanting mr. chirurgijn verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
BARTELD LANTING de erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
BARTELD LANTING de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Lanting verkoper Noordijs 21 1752 253 2v
BARTELD LANTING wijlen Bartel Lanting kunstschilder verkoper Lanen 21 1791 263 346v
BARTELD LANTING oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond Kruisstraat 6 1670 240 7v
BARTELD LANTING oud burgemeester Bartle Lanting verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1670 240 7v
BARTELD LANTING burgervaandrig Bartold Lanting rentmeester koper huis en tuin Noordijs 19 1721 246 110r
BARTELD TUININGA Bartele Tuininga koper huis en tuintje Voorstraat 53 1763 255 209v
BARTELD TUININGA Bartele Tuininga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Rozengracht 18 1765 256 131v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Anjelierstraat 6 1765 256 134r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Anjelierstraat 16 1765 256 143v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 22 1767 257 15r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper 1/12 mouterij en turfhuis Kruisstraat 1768 257 67v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/4 Kruisstraat 1768 257 67v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant voor het gerecht van Harlingen geniaarde koper Rommelhaven 6 1774 258 150v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Kruisstraat 8 1781 260 105r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Kerkpoortstraat 9een_achter 1782 260 182r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Romastraat 25 1782 260 182r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Zoutsloot NZ het Halfgemaakte Schip 1783 261 64r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1783 261 64r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur verpachter grond Romastraat 4oost 1784 261 129v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1784 261 149v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bildtpoort (gebied) NZ 1784 261 151r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Romastraat 25 1784 261 152v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper houtzaagmolen genaamd de Hoop, met huis, droogschuren, paardenstalling ten zuiden van Harlingen de Hoop 1784 261 209r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper herberg, hof en ledige smederij Rozengracht 27 de Arend 1784 261 235r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Rozengracht 27 1784 261 235r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Anjelierstraat 10 1784 261 236v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1784 261 238v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1784 261 241v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 20 1784 261 257r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Zoutsloot 25 1785 261 280r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
BARTELD TUININGA Bartle Tuyninga procureur postulant verkoper Rozengracht 27 1787 262 162v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Voorstraat 53 1787 262 207r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant koper huis (p.j.) Lanen 44 1790 263 227r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
BARTELD TUININGA Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BARTELD TUININGA wijlen Bartle Tuininga procureur verkoper Lanen 44 1805 267 164v
BARTELD AARTS Bartel Aerts , c.u. bewoner achterste gedeelte Voorstraat 43 1632 233 70r
BARTELD ALLERTS de weduwe van Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
BARTELD ALLERTS de dochter van wijlen Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
BARTELD ALLERTS de weduwe van Bartle Allerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
BARTELD ARJENS BEUKER Bartel Ariens Beucker, c.u. koper huis Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BARTELD ARJENS BEUKER Bartel Ariens Beucker naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELD BARTELDS Bartel Bartles timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
BARTELD BARTELDS Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELD BARTELDS Bartout Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BARTELD BARTELDS bestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELD BARTELDS de kinderen, kindskinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartout Bartouts verkoper Noordijs 5 1624 231 34v
BARTELD DOUWES grondpacht uit de kamer van Bartel Douwes schoenmaker eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1656 237 61r
BARTELD DOUWES grondpacht uit de kamer van Bartel Douwes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1665 239 6r
BARTELD DOUWES wijlen Bartel Douwes verkoper Zoutsloot 1 1667 239 74v
BARTELD DOUWES Bartle Douues geniaarde koper onbekend 1656 237 66v
BARTELD DOUWES Bartle Douwes koper schoenmakersperk Zoutsloot NZ 1658 237 165r
BARTELD GERRITS Bartel Gerryts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
BARTELD GERRITS Bartel Gerryts winkelier verkoper Zuiderstraat 1737 249 190v
BARTELD GERRITS Bartel Gerryts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 17va
BARTELD GERRITS Bartel Gerrits koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 18ra
BARTELD GERRITS Bartele Gerrits havencherger koper tuin en zomerhuis Zuiderstraat 1733 248 215r
BARTELD GERRITS Bartele Gerrits naastligger ten noorden Zuiderstraat 1733 248 221r
BARTELD HAIES Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
BARTELD HAIES Bartel Hajes verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
BARTELD HAIES Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
BARTELD HAIES Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
BARTELD HAIES het huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v
BARTELD HAIES de tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v
BARTELD HAIES Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v
BARTELD HAIES Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r
BARTELD JAKOBS Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
BARTELD JAKOBS Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
BARTELD JAKOBS Bartel Jacobs koper huis Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
BARTELD JAKOBS Bartel Jacobs metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1732 248 115v
BARTELD JAKOBS Bartelt Jacobs protesteert Noordijs 1 1599 228 135v
BARTELD JAKOBS Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
BARTELD JAKOBS Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
BARTELD JANS Bartel Jans naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1606 228 516v
BARTELD JANS Bartel Jansen , meerderjarig, mede voor zich verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 203r
BARTELD JANS Bartel Jansen , q.q. verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r
BARTELD JANS Bartel Jansen bontwever koper huis Karremanstraat 20 1751 252 136v
BARTELD JANS Bartel Jansen bontwever koper woning Liemendijk 1760 255 2v
BARTELD JANS wijlen Bartel Jansen bontwever erflater Karremanstraat 20 1775 258 198v
BARTELD JANS wijlen Bartel Jansen bontwever erflater onbekend 1775 258 203v
BARTELD JANS Bartel Jansen scheepstimmerbaas koper huis Zoutsloot 1 1793 264 89r
BARTELD JANS Bartel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1 1793 264 89r
BARTELD JANS Bartele Jansen verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
BARTELD JANS de weduwe van Bartle Jans naastligger ten noorden Liemendijk 1766 256 217r
BARTELD JANS Bartle Jans scheepstimmermansbaas koper huis, timmerhuis en timmerhelling Zoutsloot 1 1785 261 298r
BARTELD JANS Bartle Jans scheepstimmermansbaas naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1785 261 298r
BARTELD JANS Bartle Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1797 265 14r
BARTELD JANS Bartle Jans naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1797 265 14r
BARTELD JENTJES Bartle Jenties verkoper Zuiderhaven 61 1717 245 298v
BARTELD KLASES de weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1708 245 72v
BARTELD KLEISES huis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
BARTELD KLEISES Bartel Cleys , c.u. verkoper Gardenierstraat 11 1641 234 154v
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen naastligger ten oosten Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
BARTELD KLEISES Bartel Cleyssen , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen brouwer naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1643 235 47v
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen brouwer naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1643 235 47v
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen brouwer verkoper Kruisstraat 6 1643 235 47v
BARTELD KLEISES burgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1647 235 252r
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1647 235 254r
BARTELD KLEISES Bartel Cleysen Lantingh, c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
BARTELD KLEISES de plaats van Bartel Cleys naastligger ten zuiden Kruisstraat 1648 236 29v
BARTELD KLEISES Hopman Bartel Cleysen Lantingh verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18 1649 236 88v
BARTELD KLEISES de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper huis of koeschuur Zoutsloot 38 1666 239 37v
BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Cleysen Lantingh aanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 9 1674 240 135r
BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 1674 240 135r
BARTELD KLEISES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
BARTELD KLEISES Bartel Kleises naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1705 244 271v
BARTELD KLEISES LANTING oud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat 8 1660 238 36r
BARTELD KLEISES LANTING de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 8 1660 238 36r
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Schritsen 7 1661 238 82r
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r
BARTELD KLEISES LANTING oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
BARTELD KLEISES LANTING burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 0-05-00 CG Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1670 239 215r
BARTELD KLEISES LANTING de heer Bartle Cleyssen Lanting verpachter grond Liemendijk NZ 1656 237 77v
BARTELD KORNELIS Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 32 1695 243 180v
BARTELD KORNELIS Bartout Cornelis verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
BARTELD LEENDERTS de weduwe van Bartel Leenerts naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1616 230 15v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses hovenier koper grote hof Anjelierstraat 8 1748 251 220r
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1749 252 40v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses kooltjer koper huis Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
BARTELD OEDSES de tuin van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1752 252 203v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend 1754 253 156v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1762 255 117v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1764 256 71v
BARTELD OEDSES Bartel Oedses hovenier naastligger ten oosten Achterstraat 1765 256 102r
BARTELD OEDSES de hof van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1766 256 217r
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1767 256 261r
BARTELD OEDSES Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1765 256 264r
BARTELD OEDSES wijlen Bartel Oedses erflater Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELD OEDSES Bartle Oedses naastligger ten oosten Anjelierstraat 6 1749 251 275r
BARTELD OEDSES Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat 1749 252 13v
BARTELD RINSES Bartel Rintses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1612 229 76v
BARTELD RINSES Bartel Rintses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1612 229 76v
BARTELD RINSES Bartel Rynses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1617 230 80v
BARTELD RINSES Bartel Rynses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1617 230 80v
BARTELD RINSES Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
BARTELD RINSES [als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
BARTELD RINSES [als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
BARTELD RINSES de weduwe van wijlen Bartel Rinses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
BARTELD RINSES Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
BARTELD RINSES Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
BARTELD RINSES Bartle Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1618 230 119r
BARTELD RINSES Bartle Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1618 230 119r
BARTELD SEERPS Bartel Seerps verkoper Liemendijk WZ 1632 233 58r
BARTELD SEERPS huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r
BARTELD SEERPS huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r
BARTELD SEERPS Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
BARTELD SEERPS Bartle Seerps , c.u. karreman koper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard Claes Achterstraat ZZ 1638 234 68r
BARTELD SEERPS de koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1638 234 68r
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderen smid verkoper Zuiderstraat 1629 232 113r
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderen verkoper Zuiderstraat 1629 232 118v
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerts koper door niaar huis Bildtstraat 19 1637 234 48r
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerds koper kamer Heiligeweg ZZ 1640 234 113r
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerds koper huis Grote Kerkstraat 28 1642 234 178v
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1643 235 96v
BARTELD SJOERDS Bartel Sioerdts koopman verkoper Grote Kerkstraat 28 1644 235 138v
BARTELD SJOERDS Bartell Sioerdts koper huis Bildtstraat 17 1633 233 118r
BARTELD SJOERDS Bartell Siurds koper huis Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
BARTELD SJOERDS Bartle Siuerdts koper huis en ledige plaats daarachter Zuiderstraat 1626 231 100v
BARTELD SJOERDS de erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1658 237 141v
BARTELD TEEKES Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
BARTELD TJEPKES Bartout Tiepckes grootschipper koper huis Noordijs 6 1655 237 43r
BARTELD WATSES Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
BARTELD WIETSES WASSENAAR Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15 1683 241 68va
BARTELD WIETSES WASSENAAR Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
BARTELD WILLEMS Bartel Willems koper nieuw huis, loods met daarachter een vierkante ledige plaats Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
BARTELD WILLEMS Bartel Willems verkoper Zuiderstraat 1613 229 176r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems Lidel verkoper Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
BARTELD WILLEMS Bartel Willems Lydel koper kamer Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
BARTELD WILLEMS Bartel Willems Lydel verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
BARTELD WILLEMS Bartel Willems Luddell eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1616 230 26r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems koper huis met loods en een ledige plaats ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
BARTELD WILLEMS Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
BARTELD WILLEMS Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
BARTELD WILLEMS Bartel Willems kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
BARTELD WILLEMS Bartle Willems verkoper Franekereind 7 1660 238 67v
BARTELD WILLEMS HOFMAN Bartel Willems Hofman naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
BARTELDJE JOHANNES Bartel Joannis verkoper Zuiderstraat 1614 229 221r
BARTHOLOMEUS Bartholomaeus Teepels naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1633 233 90r
BARTHOLOMEUS MUNTER Bartholomeus Munter koopman koper Rozengracht 34 1620 230 226r
BARTHOLOMEUS VOS Bartholomeus di Vos mr. zilversmid verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
BARTHOLOMEUS KASPERS KLOK Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTHOLOMEUS KLASES Bartholemeus Claessen Sierda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
BARTHOLOMEUS KLASES Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1639 234 79v
BARTHOLOMEUS KLASES Bartolomeus Claessen cherger op de convooien koper huis Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
BARTHOLOMEUS KORNELIS Bartholomeus Cornelis verkoper Bildtstraat 18 1618 230 133r
BARTHOLOMEUS KORNELIS HEMERT Bartholomeus Cornelis van Hemert verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
BARTHOLOMEUS MATTEUS Bartholomeus Matthijsen verkoper van 1/2 Voorstraat 63 1679 241 16va
BARTHOLOMEUS MATTEUS Bartholomeus Matthijssen verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
BASTIAAN Bastiaan Bicker koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BASTIAAN Bastiaan Bicker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1755 253 236r
BASTIAAN Bastiaan Bicker verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bickers naastligger ten westen Zoutsloot 57 1761 255 93v
BASTIAAN wijlen Bastiaan Bickers verkoper Lanen 7 1763 255 217v
BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikkers naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1770 257 152v
BASTIAAN Bastiaen bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
BASTIAAN als bewoner Bastiaen gleibakker naastligger ten oosten Schritsen 21 1676 240 233r
BASTIAAN Bastiaen Bicker koopman koper Lanen 7 1743 250 296v
BASTIAAN BIKKER Bastiaan Bikker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 32 1740 250 112v
BASTIAAN BIKKER Bastiaan Bikker, n.u. koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1741 250 158v
BASTIAAN BIKKER Bastiaan Bikker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
BASTIAAN BIKKER de weduwe van Bastiaan Bikker naastligger ten westen Zoutsloot 57 1767 256 256r
BASTIAAN BIKKER Bastiaen Bikker koopman koper fraai huis Noorderhaven 28 1756 254 6r
BASTIAAN BIKKER Bastian Bikker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1759 254 214v
BASTIAAN KAMPEN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
BASTIAAN KAMPEN Bastiaan van Campen schoenlapper verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
BASTIAAN KAMPEN Bastiaan van Campen naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
BASTIAAN KAMPEN Bastiaan van Kampen, c.u. huurder Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
BASTIAAN FEDDES Bastiaan Feddes verkoper Lanen 39 1809 268 222r
BASTIAAN JANS Bastiaen Jansen koper huis genaamd de Arcke Noae Noorderhaven 19 de Arcke Noae 1644 235 151r
BASTIAAN MARTENS Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1702 244 165r
BASTIAAN MARTENS de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1711 245 153v
BASTIAAN MARTENS Bastiaen Martens koper kamer Zoutsloot 8 1697 243 285r
BASTIAAN MARTENS Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1697 243 290r
BASTIAAN MARTENS Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1701 244 137r
BASTIAAN MARTENS de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1703 244 214v
BASTIAAN MARTENS de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1704 244 261v
BASTIAAN MARTENS wijlen Bastiaen Martens verkoper Zoutsloot 8 1721 246 119v
BASTIAAN PAULUS Bastiaan Pouwels koper huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkende Heiligeweg 34 1626 231 142v
BASTIAAN PAULUS de erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 26achter 1632 233 60v
BASTIAAN PAULUS Bastiaen Pouwels koper huis Heiligeweg 34 1611 229 23r
BASTIAAN PAULUS Bastiaen Pouwels koper huis daer de Witte Leuu uutsteeckt Grote Kerkstraat 23achter de Witte Leeuw 1620 230 225v
BASTIAAN PAULUS het huis van de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
BASTIAAN PAULUS Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v
BASTIAAN PAULUS de erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 28achter 1632 233 60r
BASTIAAN PAULUS de erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1638 234 50r
BASTIAAN PAULUS de weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1644 235 143v
BASTIAAN PAULUS het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32 1661 238 99v
BASTIAAN PAULUS het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32 1662 238 131r
BASTIAAN PAULUS wijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ 1681 241 163v
BASTIAAN TJEERDS de kamer van Bastiaan Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 2ra
BASTIAAN TJEERDS Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
BASTIAAN TJEERDS Bastiaen Tjeerdts koopman koper huis Herenwaltje 7 1686 242 109v
BASTIAAN WORPS de weduwe van Bastiaan Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
BAUKE Bauck Conincx verpachter grond Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
BAUKE de erfgenamen van wijlen Bauck Conings naastligger ten oosten ([dit staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde]) Franekereind 30west 1624 231 14r
BAUKE Bauck Lammerdts naastligger ten oosten Lanen ZZ 1635 233 167r
BAUKE Bauck koper Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
BAUKE Baucke glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1646 235 234r
BAUKE Baucke boendermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
BAUKE Baucke brouwer ontvangt jaarhuur Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r
BAUKE Bauke turfdrager naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1729 247 290v
BAUKE Bauke turfdrager verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r
BAUKE Bauke naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
BAUKE Bauwke J. Koms naastligger ten oosten Rapenburg 16 1809 268 235v
BAUKE BEER Bauke de Beer koper huis Zoutsloot 45 1796 265 6r
BAUKE BEER Bauke de Beer verkoper q.q. Hoogstraat 51 1799 265 148r
BAUKE BEER Bauke de Beer verkoper q.q. Hoogstraat 53 1799 265 148r
BAUKE BEER Bauke de Beer, curator verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
BAUKE BEER Bauke de Beer naastligger ten westen Zoutsloot 47 1803 266 307v
BAUKE BEER Bauke de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BAUKE BEER Bauke de Beer verkoper q.q. Liemendijk 1806 267 246r
BAUKE BEER Bauke de Beer verkoper q.q. Zoutsloot 42 1806 267 247r
BAUKE BEER Bauke de Beer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
BAUKE BRAAM Baucke Braem verkoper Noorderhaven 106 1687 242 169v
BAUKE BRAAM Baucke Braem verkoper en Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
BAUKE BRUGMAN Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1791 263 343r
BAUKE BRUGMAN Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1800 265 213r
BAUKE BRUGMAN Bauke Brugman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
BAUKE GONGGRIJP Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
BAUKE GONGGRIJP Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
BAUKE KLEIN Bauke Klein huurder achterkamer Kerkpoortsmolen 1 1782 260 190r
BAUKE KLEIN Bauke Klein huurder achterkamer Rozengracht 32 1782 260 190r
BAUKE KLEIN Bauke Klein koper huis en tuintje Kerkpad 24 1782 260 195r
BAUKE KLEIN Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1792 264 6v
BAUKE KLEIN Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1808 268 71r
BAUKE KOMST wijlen Bauke Komst koper Franekereind 21 1808 268 154r
BAUKE MOLENAAR Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
BAUKE VISSER Baucke Visscher naastligger ten westen Herenwaltje 1597 228 42v
BAUKE WIJNGAARD Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
BAUKE WIJNGAARDEN Bauke Wijngaarden mr. zilversmid koper huis Lanen 23 1733 248 223r
BAUKE WIJNGAARDEN Bauke Wijngaarden mr. zilversmid protesteert vanwege een hypotheek Kerkpad WZ 1734 248 304v
BAUKE WIJNGAARDEN Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
BAUKE WIJNGAARDEN Bauke Wijngaarden mr. zilversmid verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
BAUKE ALBERTS Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v
BAUKE ARENDS Bauke Anes verkoper onbekend 1642 235 25r
BAUKE ATES meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1782 260 190r
BAUKE ATES meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Rozengracht 32 de Kerkpoortsmolen 1782 260 190r
BAUKE ATES Bauke Ates rog- en weitmolenaar verkoper Rozengracht 32 1784 261 223r
BAUKE ATES Bauke Ates rogmolenaar verkoper Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
BAUKE ATES Bauke Ates bleker verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
BAUKE ATES Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
BAUKE ATES Bauke Ates bleker verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
BAUKE ATES Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
BAUKE BAUKES Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
BAUKE BAUKES de verkoper Baucke Bauckes , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 208r
BAUKE BAUKES Baucke Bauckes verkoper onbekend 1600 228 208r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat 14 1772 258 22v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat 47 de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat 47 1782 260 259r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 14 1782 260 261v
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKE BAUKES de koper Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKE BAUKES Bauke Baukes , oud ruim 65 jaren mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKE BERENDS Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 36 1774 258 140v
BAUKE DIRKS Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r
BAUKE DIRKS Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 32 1799 265 140r
BAUKE DOUWES Baucke Douwes smalschipper naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1694 243 89v
BAUKE DOUWES Baucke Douwes smalschipper verkoper Voorstraat 8 1694 243 89v
BAUKE DOUWES Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r
BAUKE DOUWES Bauke Douwes smalschipper koper huis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steeg Voorstraat 8 1687 242 11va
BAUKE EEBES Baucke Aebes , c.u. verkoper Schritsen 12 1668 239 157r
BAUKE ENNES Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
BAUKE ENNES Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
BAUKE ENNES Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
BAUKE ENNES Baucke Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
BAUKE ENNES Baucke Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
BAUKE ENNES Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen Lanen 52 1633 233 127r
BAUKE ENNES Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52 1640 234 96r
BAUKE ENNES Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1650 236 113r
BAUKE EVERTS Baucke Everts verkoper onbekend 1637 234 23v
BAUKE EVERTS de huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1645 235 169v
BAUKE EVERTS Bauke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
BAUKE FEDDRIKS het huis van Baucke Fedrickx naastligger ten westen Rozengracht 4 1652 236 196r
BAUKE FEDDRIKS het hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix naastligger ten westen Rozengracht 6 1652 236 196r
BAUKE FOEKES Bauke Foekes koper woning Weverstraat 4 1707 245 16v
BAUKE FOEKES wijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
BAUKE FOEKES Bauke Foekes naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1720 246 63v
BAUKE FOEKES wijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
BAUKE FOEKES wijlen Bauke Foeckes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
BAUKE FOEKES wijlen Bauke Foekes verkoper Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer koper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen Lanen 28 1668 239 139v
BAUKE FOKKES het huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1674 240 140r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1679 241 47r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer verkoper van 1/2 Lanen 28 1683 241 238r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes gardenier verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1683 241 248r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BAUKE FOKKES grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel Lanen 28 1681 241 41va1
BAUKE FOKKES Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1682 241 44va
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer koper provisioneel huis Voorstraat 101 1682 241 46va
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Noorderhaven 108 1691 242 350r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes Cooltier verkoper q.q. Voorstraat 8 1687 242 11va
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 18 1694 243 76r
BAUKE FOKKES Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 20 1694 243 76r
BAUKE FOKKES grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
BAUKE FOKKES Baucke Fockes , n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1703 244 220v
BAUKE FOKKES Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1708 245 70v
BAUKE FOKKES Baucke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1711 245 147r
BAUKE FOKKES de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1711 245 147r
BAUKE FOKKES de hof van Baucke Fockes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1719 246 34v
BAUKE FOKKES de weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 27 1723 246 186r
BAUKE FOKKES Bauke Fockes kooltjer verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
BAUKE FOKKES Bauke Fockes scheepstimmerman koper huis Schritsen 31 1709 245 80r
BAUKE FOKKES Bauke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1721 246 123v
BAUKE FOKKES Bauke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1721 246 123v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
BAUKE FOKKES AGRICOLA Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1716 245 258v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1721 246 124v
BAUKE FOKKES AGRICOLA Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
BAUKE FOKKES AGRICOLA de erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1728 247 80r
BAUKE FOLKERTS Baucke Folkerts koper huis Noorderhaven 98 1700 244 49r
BAUKE FOLKERTS de weduwe van Bauke Folkerts naastligger ten westen Noorderhaven 100 1710 245 106v
BAUKE FOLKERTS de erfgenamen van wijlen Bauke Folkerts naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1719 246 48r
BAUKE FOPPES Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
BAUKE FOPPES HANIA Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
BAUKE FREERKS Bauke Freerx naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1642 234 165r
BAUKE FREERKS wijlen Bauke Freerks erflater Schritsen 2 1809 268 251v
BAUKE GAUKES Baucke Gauckes , c.u. huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
BAUKE GERBENS Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
BAUKE HARKES de geabandonneerde boedel van Baucke Harckes verkoper Lanen 41 1733 248 228r
BAUKE HARKES Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
BAUKE HERES wijlen Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht 4 1652 236 196r
BAUKE HERES wijlen Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht 6 1652 236 196r
BAUKE HERES wijlen burgemeester Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht ZZ 1652 236 196r
BAUKE IEMES Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
BAUKE IEMES Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r
BAUKE IEPES wijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
BAUKE IESES Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BAUKE IESES de weduwe van Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
BAUKE IESES wijlen Bauke Jiesses verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v
BAUKE JAKOBS de crediteuren van Bauck Jacops verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r
BAUKE JAKOBS Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen 56 1676 240 216r
BAUKE JAKOBS Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen 58 1681 241 142v
BAUKE JAKOBS de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
BAUKE JAKOBS Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
BAUKE JANS Bauke Janzen winkelier verkoper q.q. Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
BAUKE JANS Bauke Janzen winkelier verkoper q.q. Franekereind 20 1765 256 264r
BAUKE JANS Bauke Janzen winkelier verkoper q.q. Achterstraat 7 1765 256 264r
BAUKE JANS Bauke Janzen winkelier verkoper q.q. Bargebuurt 28 1765 256 264r
BAUKE JANS Bauke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1767 257 252r
BAUKE JANS Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Heiligeweg 70 1767 257 252r
BAUKE JANS Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Franekereind 14 1767 257 252r
BAUKE JANS Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Rommelhaven 6 1767 257 252r
BAUKE JANS Bauke Jansen winkelier verkoper q.q. Rommelhaven 4 1767 257 252r
BAUKE JANS Bauke Jansen koopman koper door niaar ratione sanguinis timmerhuis Noorderhoofd 1 1774 258 185v
BAUKE JANS Bauke Jans turfdrager huurders vierde huis (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
BAUKE JANS Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1782 260 239r
BAUKE JANS Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1783 261 44v
BAUKE JANS Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1784 261 173v
BAUKE JANS Bauke Jans koper huis Rinnertspijp 4 1788 263 10v
BAUKE JANS Bauke Jans , e.a. naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4 1788 263 10v
BAUKE JANS Bauke Jans metselaarsknecht koper Brouwersstraat 19 1793 264 155r
BAUKE JANS Bauke Jansen , voor zich en als vader verkoper Brouwersstraat 19 1797 265 11v
BAUKE JANS Bauke Jans varensgezel koper huis Herenwaltje 9 de Lelie 1804 267 25v
BAUKE JANS Bauke Jans varensgezel koper huis Herenwaltje 11 de Lelie 1804 267 25v
BAUKE JANS KIESTRA de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 179v
BAUKE JANS KIESTRA de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1703 244 233v
BAUKE JANS KIESTRA de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1710 245 114r
BAUKE JANS KIESTRA de erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 154v
BAUKE JANS KOMST wijlen Bauke Jans Komst koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
BAUKE JANS KOMST wijlen Bauke Jans Komst koper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
BAUKE JANS KOMST wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 22 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 18 1808 268 63v
BAUKE JANS KOMST wijlen Bauke Jans Komst koper Rapenburg 20 1808 268 63v
BAUKE JARICHS Bauke Jarigs huurder kamer (p.j.) Rozengracht 18 1780 259 271v
BAUKE JILTS Bauke Jielts metselaar koper Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
BAUKE JILTS Bauke Jielts metselaar verkoper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
BAUKE JOCHEMS Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 90v
BAUKE JOCHEMS Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 91r
BAUKE JOCHEMS Bauke Jocchums koper huis Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
BAUKE JOHANNES Baucke Joannes verkoper van 1/3 Noordijs 9 1645 235 170v
BAUKE JOHANNES Baucke Johannis bewoner Lanen 35 1655 237 49r
BAUKE JOHANNES de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_achter 1670 240 2v
BAUKE JOHANNES de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1671 240 56r
BAUKE JOHANNES de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1673 240 126v
BAUKE JOHANNES wijlen Baucke Johannes verkoper Noorderhaven 53 1703 244 232v
BAUKE JOHANNES de mouterij van wijlen Bauke Johannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1707 245 12v
BAUKE JOHANNES Bauke Johannis turfdrager naastligger ten zuiden Zoutsloot 88 1731 247 382v
BAUKE JOHANNES Bauke Johannes trekveerschipper naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
BAUKE JOOSTES Bauke Joosten huurder Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
BAUKE KLASES de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31west 1680 241 84r
BAUKE KLASES BRAAM Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis turfdrager koper kamer Zoutsloot 92 1728 247 63v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis koper door niaar huis Zoutsloot 94 1730 247 359r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis turfdrager naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1730 247 359r
BAUKE KORNELIS de verkoper Bauke Cornelis , c.u. turfdrager naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1732 248 70v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis turfdrager verkoper Zoutsloot 94 1732 248 70v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier koper huis Lanen 22 1735 249 70v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis , mede voor zich mr. scheepstimmerman verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis , mede voor zich mr. scheepstimmerman verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten oosten Schritsen 13achter 1738 249 269r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1753 253 110r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1755 253 195r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier verkoper q.q. Droogstraat 18 1755 253 221r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 13 1757 254 109v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1761 255 78r
BAUKE KORNELIS wijlen Bauke Cornelis trekveerschipper verkoper Zoutsloot 92 1762 255 141r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten noorden (heeft vrije in- en uitgang langs de steeg ten oosten) Schritsen 13 1764 256 49r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1766 256 207r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1767 257 22v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1771 257 201r
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter 1771 257 216v
BAUKE KORNELIS Bauke Cornelis oud scheepstimmerman verkoper Lanen 22 1776 259 7ar
BAUKE KORNELIS Boucke Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 8 1633 233 121v
BAUKE KORNELIS Boucke Cornelis verkoper Noorderhaven 8 1633 233 121v
BAUKE KORNELIS Bouke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1767 256 232r
BAUKE LAMMERTS Baucke Lamberts koper huis en ledige plaats Zoutsloot NZ 1611 229 25v
BAUKE LAMMERTS Baucke Lammerts verkoper Romastraat 33 1611 229 26r
BAUKE LAMMERTS de weeskinderen van wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 184v
BAUKE LAMMERTS wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot 105 1614 229 190r
BAUKE LAMMERTS wijlen Baucke Lamberts naastligger ten zuiden Heerensteeg 4 1614 229 190r
BAUKE LAMMERTS wijlen Baucke Lamberts verkoper Heerensteeg 4 1614 229 190r
BAUKE LAMMERTS Baucke Lamberts verkoper Rozengracht 23 1614 229 193r
BAUKE LAMMERTS het sterfhuis van Baucke Lamberts eerdere bewoner Romastraat NZ 1614 229 235r
BAUKE LAMMERTS de crediteuren van wijlen Baucke Lamberts verkoper Romastraat NZ 1614 229 237r
BAUKE MARTENS Baucke Martens koper huis Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
BAUKE MARTENS Baucke Martens verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
BAUKE MARTENS Bauke Martens schoenmaker koper huis Lanen 4 1736 249 139v
BAUKE MARTENS Bauke Martens mr. schoenmaker verkoper Lanen 4 1751 252 122r
BAUKE MARTENS Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
BAUKE MARTENS Bauke Martens huurder potkast (p.w.) Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
BAUKE PAULUS Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
BAUKE PIERS Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
BAUKE PIETERS de weduwe van Bauck Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 137r
BAUKE PIETERS Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1650 236 116v
BAUKE PIETERS Baucke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BAUKE PIETERS Bauke Pytters verkoper onbekend 1736 249 121r
BAUKE PIETERS REE Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker verkoper q.q. Hoogstraat 28 1680 241 29va
BAUKE PIETERS REEN Baucke Pieters Rheen mr. kleermaker verkoper q.q. Molenpad 6 1683 241 68ra
BAUKE REINERS Bauke Reiners huurder (p.j.) Heiligeweg 31 1736 249 122v
BAUKE REINERS de weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.) Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
BAUKE REINS Bauke Reins verkoper q.q. Rommelhaven 6 1669 239 203v
BAUKE RINSES Baucke Rintzes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1622 230 325r
BAUKE RINSES Bauke Rinses wijdschipper naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BAUKE RINSES Bauke Rinses wijdschipper verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
BAUKE RUURDS Baucke Ruyrdts gortmaker huurder Heiligeweg 40 1692 242 386r
BAUKE SAPES Bauke Sapes wijdschipper koper huis Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
BAUKE SIEBRENS Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozengracht 19 1805 267 143v
BAUKE SIEBRENS Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozengracht NZ 1805 267 143v
BAUKE SIEBRENS Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
BAUKE SIEBRENS Bauke Sybrens verkoper Rozengracht 19 1805 267 184v
BAUKE SIEBRENS Bauke Sybrens verkoper van 1/4 Rozenstraat 3 1806 267 226r
BAUKE SIEMENS Baucke Symons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1616 230 53r
BAUKE SIEMENS Baucke Symens naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1617 230 57v
BAUKE SIEMENS Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1619 230 152r
BAUKE SIEMENS Baucke Simons verkoper Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
BAUKE SIEMENS Baucke Simens naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1621 230 267r
BAUKE SIEMENS Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1621 230 287r
BAUKE SIEMENS wijlen Baucke Simons verkoper Nieuwstraat 58 1623 230 336r
BAUKE SIEMENS Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1624 231 20r
BAUKE SIEMENS de weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1626 231 99r
BAUKE SIEMENS de weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1628 232 78r
BAUKE SIEMENS de weduwe van Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1644 235 97v
BAUKE SIEMENS wijlen Baucke Symens verkoper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
BAUKE SIEMENS de weduwe van Bauke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1633 233 89r
BAUKE SIERKS Baucke Syrcx koper provisioneel kamer Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
BAUKE SIERKS Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
BAUKE SIERKS Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 29 1611 229 14v
BAUKE SIERKS Baucke Siercx tichelaar naastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de straat]) Rozengracht 19 1611 229 15r
BAUKE SIERKS Baucke Siercks naastligger ten westen Rozengracht 23 1611 229 31r
BAUKE SIERKS Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 29 1613 229 148v
BAUKE SIERKS de verkoper Baucke Siercks , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 23 1619 230 177r
BAUKE SIERKS de verkoper Baucke Siercks , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 23 1619 230 177r
BAUKE SIERKS Baucke Siercks tichelaar verkoper Rozengracht 23 1619 230 177r
BAUKE SIERKS Baucke Siercks tichelaar naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1619 230 183v
BAUKE SIERKS Baucke Siercks huurder ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Baucke Sierks naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1626 231 114v
BAUKE SIERKS Baucke Siercks naastligger ten westen Hofstraat 1627 231 173v
BAUKE SIERKS Baucke Sierks naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1627 232 22v
BAUKE SIERKS het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten oosten Rozengracht 23 1636 234 4v
BAUKE SIERKS het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
BAUKE SIERKS het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten noorden Rozengracht 23 1636 234 4v
BAUKE SIERKS het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten noorden Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Baucke Sierx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1644 235 149r
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1646 235 196r
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1648 236 44r
BAUKE SIERKS Baucke Sierx verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Baucke Sierx mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56zuidoost 1673 240 17ra
BAUKE SIERKS de erfgenamen van wijlen Bauke Sierx , c.u. verkoper Schritsen 56zuidoost 1673 240 120v
BAUKE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses naastligger ten westen Weverstraat 1619 230 173r
BAUKE SIKKES Bauke Sickes , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
BAUKE SIPKES Baucke Sipckes koper kamer Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
BAUKE SIPKES Baucke Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1612 229 69r
BAUKE SIPKES wijlen Baucke Sipckes verkoper Heiligeweg 46een_achter 1616 230 34v
BAUKE TEEDES Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkel Lanen 69 1645 235 166v
BAUKE TEEDES de kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1655 237 43v
BAUKE TEEDES wijlen Baucke Taedes verkoper Lanen 69 1658 237 244r
BAUKE TEEDES Bauke Taedes naastligger ten zuiden Lanen 69 1645 235 181r
BAUKE THOMAS Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1765 256 106v
BAUKE THOMAS Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1768 257 37v
BAUKE THOMAS Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
BAUKE THOMAS Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
BAUKE THOMAS Bauke Thomas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
BAUKE THOMAS Bauke Thomas huurder Schritsen 66 1802 266 172v
BAUKE THOMAS Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
BAUKE THOMAS Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
BAUKE TJERKS Baucke Tjerx brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
BAUKE TJERKS Baucke Tjerx , c.u. verkoper Heiligeweg 9 1670 240 27v
BAUKE TJERKS Baucke Tierx brouwer koper huis Scheffersplein OZ 1686 242 122r
BAUKE TJERKS wijlen Baucke Tierx brouwer koper Nieuwstraat 38 1696 243 236r
BAUKE TJERKS de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1697 243 262r
BAUKE TJERKS de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1697 243 262r
BAUKE TJERKS de weduwe van Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1710 245 109v
BAUKE TJERKS Bauke Tierks koper huis, brouwerij en mouterij Heiligeweg 9 1665 239 31v
BAUKE TJERKS Bauke Tierx brouwer naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1692 242 404v
BAUKE TJERKS de weduwe van Bauke Tierx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1698 243 338r
BAUKE TJERKS de weduwe van Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
BAUKE TJERKS de weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1715 245 319r
BAUKE TOBIAS Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
BAUKE WOPKES Bauke Wopkes stuurman verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
BAUKE WOPKES Bauke Wopkes stuurman verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
BAUKJE Bauck koper kamer Spinstraat 1597 228 39v
BAUKJE de weduwe Bauck Coeninghs verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
BAUKJE Bauck naastligger ten noorden Brouwersstraat 10 1605 228 443r
BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond ([staat: een kanne wijns]) Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
BAUKJE Bauck Conincx protesteert vanwege verwarring over een kanne wijns of een kanne rinse wijn geslagen op een gulden Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Lombardstraat 1611 229 54r
BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coninch naastligger ten oosten Franekereind 30west 1622 230 306v
BAUKJE Bauck bewoner ([staat: Bauck Buues weduwe]) Kerkpoortstraat 1623 230 360r
BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Conincks naastligger ten oosten Schritsen 37 1624 231 16r
BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Conincx naastligger ten westen Voorstraat 52west 1624 231 21r
BAUKJE Bauck Aliffs verkoper Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
BAUKJE Bauck boendermaakster verpachter grond Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
BAUKJE Bauckjen Walricheym verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
BAUKJE Bauckjen naastligger ten westen Hofstraat 20 1690 242 326v
BAUKJE Bauke brouwer naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1691 242 21va
BAUKJE Baukie huurder huis (p.j.) Hoogstraat 27 1779 259 160v
BAUKJE Baukien Coedirk koper 1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin Noorderhaven 64 1753 253 99r
BAUKJE Baukien Coedirk koper 1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin Voorstraat 21 1753 253 99r
BAUKJE Baukien Coedirk eigenaar van 2/3 Noorderhaven 64 1753 253 99r
BAUKJE Baukien Coedirk eigenaar van 2/3 Voorstraat 21 1753 253 99r
BAUKJE wijlen Baukje Ettjes koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
BAUKJE wijlen Baukje Ettjes koper Lanen 83 1633 233 81v
BAUKJE Baukje Coderk koper Schritsen ZZ 1768 257 42v
BAUKJE Baukje Codercq eigenaar en bewoner Schritsen 58 1782 260 167r
BAUKJE de verkoperse Baukje Codercq naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen 58 1782 260 167r
BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen 36 1782 260 224r
BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Hoogstraat 17 1792 264 37r
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Hoogstraat 15 1792 264 37r
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat 20 1792 264 37r
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Achterstraat 1792 264 39v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 16 1792 264 60v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Liemendijk 3 1792 264 67r
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
BAUKJE Baukje Feytama verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
BAUKJE de erfgenamen van wijlen Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1805 267 113v
BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1805 267 113v
BAUKJE Baukjen koper Hofstraat 31 1730 247 311r
BAUKJE Baukjen Coedirk verkoper Noorderhaven 64 1756 254 36r
BAUKJE Baukjen Coedirk verkoper Voorstraat 21 1756 254 36r
BAUKJE Baukjen Codercq koper Schritsen ZZ 1761 255 59v
BAUKJE Baukjen Codircq koper Schritsen 58 1769 257 98r
BAUKJE Baukjen Feytema verkoper van 1/3 Droogstraat 13 1785 262 13r
BAUKJE de boedel van wijlen Baukjen Feytema verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
BAUKJE BAKKER wijlen Baukje J. Bakker verkoper Voorstraat 84 1778 259 134v
BAUKJE BAKKER Baukje P. Bakker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r
BAUKJE BANDSTRA Baukje T. Bandstra verkoper Schritsen 37 1802 266 138r
BAUKJE BANDSTRA Baukje T. Bandstra geniaarde koper Voorstraat 7a 1802 266 139r
BAUKJE BANDSTRA Baukje T. Bandstra koper Voorstraat 7a 1803 266 290r
BAUKJE BANDSTRA Baukje T. Bandstra huurder Voorstraat 7a 1803 266 290r
BAUKJE FEITEMA Baukje Feitama koper door niaar Voorstraat 36 1773 258 73v
BAUKJE FEITEMA Baukje Feitama verkoper Noorderkade 1 1790 263 282v
BAUKJE FEITEMA de erfgenamen van wijlen Baukje Feitema naastligger ten oosten Voorstraat 36 1807 267 336r
BAUKJE FEITEMA de erfgenamen van wijlen Baukje Feitema naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1807 267 336r
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
BAUKJE FEITEMA de minderjarige Baukjen Feitama koper door niaar ratione sanguinis Hoogstraat 18 1758 254 128v
BAUKJE FEITEMA de minderjarige Baukjen Feitama koper door niaar ratione sanguinis Rommelhaven 13 1758 254 128v
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema, minderjarig verkoper Hoogstraat 18 1758 254 131r
BAUKJE FEITEMA juffrouw Baukjen Feitama koper huis en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
BAUKJE FEITEMA Juffrouw Baukjen Feitama verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
BAUKJE FEITEMA juffrouw Baukjen Feitema koper 1 pm land met huis, hof en schuren Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema koper lijnbaan met hennepschuur, teerhuis en knechtenwoning Liemendijk 3 1781 260 72v
BAUKJE FEITEMA Baukjen Feitema verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
BAUKJE FOPMA Baukjen Fopma koper Voorstraat 97achter 1737 249 187v
BAUKJE FOPMA Baukjen Fopma koper Hofstraat 31 1741 250 147v
BAUKJE IJSENBEEK Baukje IJsenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
BAUKJE IJSENBEEK Baukje IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 89 1804 267 38v
BAUKJE IJSENBEEK Baukje IJzenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
BAUKJE IJSENBEEK Baukje IJsenbeek verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1805 267 134r
BAUKJE IJSENBEEK Baukje IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
BAUKJE JORRITSMA Bauckien Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
BAUKJE JUCKEMA Bauckien Juckema koper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
BAUKJE KONING de erfgenamen van wijlen Bauck Coning verpachter grond ([af te lossen met 16-10-00 CG of 11 dalers]) Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
BAUKJE NAUTA Bauckien Nauta koper Noorderhaven 104 1732 248 120r
BAUKJE NAUTA Baukien Nauta verkoper Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta koper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta koper Wortelstraat 5tuin 1713 245 200r
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1722 246 140v
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta verkoper Noorderhaven 95 1724 246 203v
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta koper Noorderhaven 44 1731 248 64r
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta verkoper Vismarkt 1 1735 249 76v
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r
BAUKJE NAUTA Baukjen Nauta verkoper Noorderhaven 104 1755 253 227r
BAUKJE SMID Baukjen Smit verkoper Voorstraat 27 1803 266 298r
BAUKJE SOPINGIUS Bauckie Sopingius verkoper Rozengracht 19 1685 242 88v
BAUKJE SOPINGIUS Bauckien Sopingius koper Rozengracht 19 1681 241 133r
BAUKJE STELLINGWERF Baukje Stellingwerf verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
BAUKJE STINSTRA Baudina Stinstra koper Rozengracht 6 1769 257 137r
BAUKJE STINSTRA Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
BAUKJE STINSTRA Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
BAUKJE STINSTRA Baudina Stinstra koper door niaar koopmanshuis en pakhuis Noordijs 19 1788 263 29v
BAUKJE VERMEULEN Baukje Vermeulen koper Schritsen 66 1786 262 124v
BAUKJE VRIES Bauckjen de Vries, meerderjarige dochter verkoper Rozengracht 16 1725 246 215r
BAUKJE VRIES de hof van Baukje de Vries naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1720 246 79r
BAUKJE VRIES Baukje de Vries naastligger ten westen Wasbleek 1721 246 114v
BAUKJE ZWOLLE Bauckjen van Swol naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1671 240 40r
BAUKJE ABRAHAMS Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
BAUKJE AGES Bauck Agges verkoper Brouwersstraat 25 1612 229 111v
BAUKJE AGES Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
BAUKJE AGES Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 15r
BAUKJE ALLERTS Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
BAUKJE ANDRIES Bauck Andries verkoper van 1/4 Hoogstraat 37 1626 231 156r
BAUKJE ANSKES Bauckjen Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v
BAUKJE BARTELDS Bauck Bartels verkoper Heiligeweg 50 1601 228 261r
BAUKJE BARTELDS wijlen Bauck Bartels verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
BAUKJE BAUKES Bauck Bauckes koper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
BAUKJE BAUKES Bauckien Bauckes koper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
BAUKJE BAUKES Bauckien Bauckes eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
BAUKJE BERENDS wijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BAUKJE BERENDS wijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BAUKJE BINNES Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v
BAUKJE BOUWES Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16 1694 243 85v
BAUKJE BOUWES Bauckjen Bouwes verkoper Zuiderhaven ZZ 1694 243 86r
BAUKJE BOUWES Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v
BAUKJE DIRKS Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v
BAUKJE DIRKS Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v
BAUKJE DIRKS Bauck Dircks koper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
BAUKJE DIRKS Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
BAUKJE DIRKS JORRITSMA Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
BAUKJE DIRKS JORRITSMA Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
BAUKJE DOEDES Baukje Doedes naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1772 258 32v
BAUKJE DOEDES Baukjen Doedes verkoper van 1/3 Zoutsloot 24 1728 247 211v
BAUKJE DOEDES Baukjen Doedes koper huis Spekmarkt 6 1753 253 48v
BAUKJE DOEDES Baukjen Doedes verkoper Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
BAUKJE DOEDES Baukjen Doedes koper huis Heiligeweg 19 1774 258 181r
BAUKJE DOEDES Boukjen Doedens verkoper van 1/72 Noordermolen 1 1729 247 263v
BAUKJE DOUWES Bauck Douwes koper Schritsen 1597 228 8r
BAUKJE DOUWES Bauck Douwes , mede voor haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
BAUKJE DOUWES Bauck Douues koper Schritsen 22 1632 233 63r
BAUKJE DOUWES Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r
BAUKJE DOUWES Bauckjen Douwes verkoper Liemendijk 1715 245 245v
BAUKJE DOUWES Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 18west 1735 249 46v
BAUKJE DOUWES Baukien Douwes aanhandelaar huis Sint Christoffelsteeg 6 1735 249 46v
BAUKJE DOUWES Baukje Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
BAUKJE DOUWES Baukje Douwes verkoper Lanen 33 1721 246 108r
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes koper Havenplein 18west 1702 244 156v
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes geniaarde koper Wortelstraat 8 1702 244 158v
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes geniaarde koper Wortelstraat 11 1702 244 158v
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes naastligger ten oosten Schritsen 57 1726 246 248v
BAUKJE DOUWES Baukjen Douwes verkoper Schritsen 61 1731 248 53r
BAUKJE DOUWES Boukjen Douwes , bejaarde ongehuwde dochter koper 2/3 woning Lanen 93 1695 243 148r
BAUKJE EELSES Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
BAUKJE EEUWES de nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 20 1759 254 239v
BAUKJE EISES FABER Boukjen Eyses Faber koper Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
BAUKJE ELTES wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
BAUKJE EVERTS de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1640 234 110v
BAUKJE FOEKES Bauckjen Foekes verkoper Voorstraat 57achter 1705 244 272v
BAUKJE FOLKERTS Baukjen Folkerts koper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
BAUKJE FOLKERTS Baukjes Folkerts koper Noordijs 25 1767 256 233r
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckien Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1674 240 139v
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckien Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 44 1674 240 164v
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckien Fransen Visscher verkoper Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
BAUKJE FRANSES VISSER Bauckjen Fransen Visscher koper huis en hof met bomen en planten daarachter Rozengracht 14 1670 240 22r
BAUKJE FRANSES VISSER Baukien Fransen Visscher koper huis Noorderhaven 44 1665 239 5v
BAUKJE GEERTS Bauckien Geerts koper Kerkpad 32achter 1733 248 227r
BAUKJE GEERTS Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
BAUKJE GEERTS Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
BAUKJE GEERTS Baukjen Geerts verkoper Vianen 1737 249 174r
BAUKJE GEERTS Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 32achter 1750 252 63v
BAUKJE GEERTS Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 34 1753 253 69v
BAUKJE GEERTS Boukjen Geerts verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
BAUKJE GEERTS Boukjen Geerts verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
BAUKJE GERBENS Bauck Gherbens koper Heiligeweg 22 1615 229 267v
BAUKJE GERBENS Bauck Gerbrens aanhandelaar Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
BAUKJE GERBENS Bauck Gerbrens verwandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
BAUKJE GERRITS Baukjen Gerrits koper Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
BAUKJE GERRITS Baukjen Gerryts verkoper Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
BAUKJE GOSLINGS wijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat 1655 237 4v
BAUKJE GOSSES Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
BAUKJE GOSSES Baukjen Gosses verkoper Heiligeweg 64 1701 244 94v
BAUKJE GOSSES Baukjen Gosses koper Weverstraat 10 1758 254 127r
BAUKJE HAITSES Baukjes Haytses verkoper Romastraat ZZ 1781 260 34v
BAUKJE HARINGS Bauk Harings koper Zuiderhaven 1622 230 303r
BAUKJE HARMENS Bauck Harmens , voor zich en haar kind verkoper Hoogstraat 24 1625 231 53r
BAUKJE HARMENS FEDDEMA Baukjen Harmens Feddema koper Hoogstraat 1 1701 244 90r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx bruid 1604 228 415v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Henricks verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 78v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx koper Noorderhaven 107 1624 231 3r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrickx koper Hoogstraat 21 1630 232 162v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrickx koper Noorderhaven 36 1631 232 176r
BAUKJE HENDRIKS weduwe Bauck Hendricks verkoper van 1/6 Bildtstraat 13 1631 233 36r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx koper Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx koper Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter Grote Kerkstraat 16 1634 233 152r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter Heiligeweg 13 1634 233 152r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx verkoper Heiligeweg 13 1643 235 54v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendricx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1644 235 140r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrix verkoper Noorderhaven 107 1645 235 162v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrickx boendermaakster naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrix koper twee woningen, bij elkaar staand, met een ledige plaats, put enz. Grote Kerkstraat 19 1648 236 49v
BAUKJE HENDRIKS Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendriks koper Voorstraat 74 1626 231 121r
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendrix naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1638 234 63v
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BAUKJE HENDRIKS Bauk Hendrix verkoper Hoogstraat 21 1650 236 131r
BAUKJE HESSELS Bauck Hessels koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
BAUKJE HESSELS Bauck Hessels koper Voorstraat 19 1615 229 274r
BAUKJE HESSELS Baukjen Hessels koper Weverstraat 1 1752 252 226r
BAUKJE HESSELS WARSTRA Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v
BAUKJE HESSELS WESTRA Bauck Hessels Westra protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
BAUKJE HOITES Bauck Hoytes koper Zuiderhaven 29 1619 230 195r
BAUKJE HORATIUS Baukjen Horatius koper Lanen 52 1757 254 62v
BAUKJE IEMES Bauck Emes bruid 1604 228 422r
BAUKJE IEPES Baucke Iepes geniaarde koper Hofstraat 1611 229 48r
BAUKJE IEPES Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r
BAUKJE IEPES JUCKEMA Bauckien Epes Juckema koper Zuiderplein 3 1611 229 12v
BAUKJE IEPES JUCKEMA Bauckien Epes Juckema koper Achterstraat 1615 229 264v
BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v
BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Nieuwstraat 13 1780 259 278r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN Baukjen IJsbrands Persijn koper Voorstraat 37 1726 246 253r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
BAUKJE IJSBRANDS PERSIJN wijlen Baukjen IJsbrands Persijn erflater Voorstraat 37 1780 259 274r
BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs koper Brouwersstraat 21 1600 228 196r
BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
BAUKJE JAKOBS wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
BAUKJE JAKOBS wijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg 1622 230 333r
BAUKJE JAKOBS wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
BAUKJE JAKOBS wijlen Bauck Jacobs erflater Brouwersstraat 1622 230 333r
BAUKJE JAKOBS Baukien Jaecobs verkoper Franekereind 10 1733 248 197v
BAUKJE JAKOBS Baukjen Jacobs verkoper Droogstraat 20west 1672 240 81v
BAUKJE JAKOBS wijlen Baukjen Jacobus verkoper van 1/2 Hofstraat 31 1741 250 147v
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauck Jacobs Banga koper Brouwersstraat 23 1613 229 128r
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauck Jacobs Banga verkoper Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauck Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauck Jacobs Banga verkoper onbekend 1630 232 151r
BAUKJE JAKOBS BANGA Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
BAUKJE JANS Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
BAUKJE JANS Bauck Jans koper huis Wortelstraat ZZ 1625 231 35r
BAUKJE JANS de andere kamer van Bauck Jans naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
BAUKJE JANS Bauck Jans verkoper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
BAUKJE JANS Bauck Jans koper Zoutsloot 13 1671 240 66r
BAUKJE JANS Bauckien Jans koper huis achter het huis waar Almenum uithangt Hofstraat 18 1685 242 76v
BAUKJE JANS Bauckjen Jans huurder van 1/2 Zoutsloot 1 1685 242 79v
BAUKJE JANS wijlen Bauckjen Jans erflater Hofstraat 18 1693 243 39r
BAUKJE JANS Bauckjen Jans geniaarde koper Kruisstraat 5west 1693 243 72v
BAUKJE JANS Bauckjen Jans verkoper Zuiderstraat 17 1723 246 175r
BAUKJE JANS Baukje Jans verkoper Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
BAUKJE JANS Baukjen Jans koper Kerkpad WZ 1695 243 131v
BAUKJE JANS Baukjen Jans verkoper van 1/2 Romastraat 35 1731 247 390r
BAUKJE JANS Baukjen Jans naastligger ten noorden Romastraat ZZ 1736 249 124v
BAUKJE JANS Baukjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1736 249 124v
BAUKJE JANS LANSENBERG Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
BAUKJE JANS LANSENBERG Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
BAUKJE JANS LANSENBERG Baukje Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
BAUKJE JARICHS Bauck Jarighs verkoper Voorstraat 78 1681 241 155r
BAUKJE JELTES de hof van de weduwe Bauckien Jeltes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1643 235 51r
BAUKJE JILLERTS Bauckjen Jilderts , c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 14 1710 245 114v
BAUKJE JILLERTS Baukje Jilderens koper 1/3 huis Hondenstraat 12 1700 244 74r
BAUKJE JILLERTS Baukje Jilderens eigenaar van 2/3 Hondenstraat 12 1700 244 74r
BAUKJE JILLERTS Baukjen Jilderts naastligger ten westen Werfpad ZZ 1700 244 87v
BAUKJE JILLERTS Baukjen Jilderens , c.soc. naastligger ten westen Hondenstraat 14 1703 244 227r
BAUKJE JOCHEMS Bauckjen Jochums koper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
BAUKJE JOCHEMS de weduwe van Baukje Jogchems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
BAUKJE JOCHEMS Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
BAUKJE JOCHEMS STELLINGWERF Baukjen Jochums Stellingwerf verkoper Zoutsloot 30 1745 251 98v
BAUKJE JOHANNES Bauck Johannys koper Franekereind 2 1598 228 75r
BAUKJE JOHANNES Bauck Joannis koper Noordijs 8 1612 229 73v
BAUKJE JOHANNES Bauck Johannes verkoper Noordijs 8 1614 229 201v
BAUKJE JOHANNES Baukje Johannes koper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
BAUKJE JOHANNES Baukje Johannes koper Lanen 44 1805 267 164v
BAUKJE JOHANNES Baukjen Johannes verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
BAUKJE KEIMPES Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v
BAUKJE KEIMPES Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v
BAUKJE KLASES Bauck Claessen koper huis en houtstek Zuiderstraat 31 1668 239 165r
BAUKJE KLASES Bauck Claeses koper door niaar Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
BAUKJE KLASES de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
BAUKJE KLASES Bauckien Claesses koper huis Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
BAUKJE KLASES Baukjen Clases verkoper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
BAUKJE KLASES Baukjen Clases winkelier koper Hoogstraat 32 1762 255 139r
BAUKJE KLASES WIJNGAARDEN Baukje Clases Wijngaarden koper Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
BAUKJE KLASES WIJNGAARDEN Baukje Clases Wijngaarden koper Lanen 43 1792 264 18v
BAUKJE KLASES WIJNGAARDEN Baukjen Clases Wijngaarden koper Noorderhoofd 1 1782 260 211r
BAUKJE KORNELIS Bauck Cornelis koper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
BAUKJE LAMMERTS Bauckjen Lambarts koper Achterstraat NZ 1665 239 3r
BAUKJE LAMMERTS Baukjen Lammerts huurder Zuiderstraat 22 1759 254 185v
BAUKJE LIEUWES wijlen Bauck Lyuues verkoper Voorstraat 73 1597 228 18r
BAUKJE LIEUWES wijlen Bauck Lyeuwes verkoper Voorstraat 73 1597 228 65r
BAUKJE LIEUWES Bauck Lieuues koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
BAUKJE MARTENS Bauck Martens koper Schritsen 41 1621 230 259v
BAUKJE MARTENS Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 33 1616 230 45r
BAUKJE MARTENS Bauckien Marthens koper Grote Ossenmarkt 2 1616 230 45r
BAUKJE MARTENS Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 35 1616 230 45r
BAUKJE MARTENS Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 37 1616 230 45r
BAUKJE MEILES Bauck Meyles koper Zoutsloot 80 1598 228 104v
BAUKJE MINNES Bauckjen Minnes , jongedochter verkoper van 5/6 Schritsen 8 1688 242 241v
BAUKJE MINNES Baukje Minnes verkoper Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
BAUKJE MINNES Baukjen Minnes koper Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
BAUKJE OEGES Baukjen Oeges huurder Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
BAUKJE OEGES de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
BAUKJE OEGES de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
BAUKJE OENES Baukjen Oenes koper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
BAUKJE OENES HAGA Baukjen Oenes Haga koper Schritsen 27 1748 251 224v
BAUKJE OKKES Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
BAUKJE OKKES Baukje Okkes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
BAUKJE OKKES Baukje Ockes koper kamer of woning Schritsen 12 1784 261 165r
BAUKJE OKKES Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
BAUKJE OKKES Baukjen Okkes geniaarde koper Schritsen 2 1783 261 60r
BAUKJE OUTGERS Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v
BAUKJE PIERS Baukje Piers koper Zuiderstraat 12 1719 246 51r
BAUKJE PIERS Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
BAUKJE PIERS Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
BAUKJE PIETERS Bauck Pieters verkoper onbekend 1604 228 428r
BAUKJE PIETERS Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderen verkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.]) Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v
BAUKJE PIETERS Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderen verkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.]) Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 139v
BAUKJE PIETERS Bauck Pieters verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1616 230 49r
BAUKJE PIETERS Bauck Pytters verkoper Voorstraat 26 1636 234 5r
BAUKJE PIETERS Bauck Pytters , met approbatie van haar kinderen verkoper Hoogstraat 1645 235 161v
BAUKJE PIETERS Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v
BAUKJE PIETERS Bauckien Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 60 1619 230 170v
BAUKJE PIETERS Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
BAUKJE PIETERS HALMA Baukjen Pieters Halma koper Bildtstraat 13 1796 264 336r
BAUKJE PIETERS STERKENBURG minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg verkoper van 3/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
BAUKJE REINERS Bauck Reyners verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
BAUKJE REINERS Bauck Reyners verkoper Lanen 83 1637 234 38r
BAUKJE REINERS Baukjen Reyners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
BAUKJE REINERS Baukjen Reyners koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
BAUKJE REINERS Baukjen Reyners koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Lanen 83 1633 233 81v
BAUKJE REINERS Baukjen Reyners koper Lanen 83 1633 233 81v
BAUKJE REINS Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1691 242 24va
BAUKJE REINS de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
BAUKJE REINS Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
BAUKJE REINS wijlen Bauckjen Reins Bientjema verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v
BAUKJE REINS Baucktie Reins koper van 1/2 Zuiderplein 1 1644 235 148r
BAUKJE REINS RINTJEMA Baukjen Reins Rintjema verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
BAUKJE REMMERTS Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
BAUKJE RIENKS Bauck Riencks koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 62 1614 229 230r
BAUKJE RIENKS Bauck Riencks eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1614 229 230r
BAUKJE RIENKS de erfgenamen van wijlen Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
BAUKJE RINNERTS Baukje Rinnerts , c.u. en c.s. huurder Lanen 15 1787 262 221v
BAUKJE RINNERTS Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1789 263 142v
BAUKJE RINNERTS Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1790 263 202r
BAUKJE RINSES wijlen Bauck Rynses protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r
BAUKJE RINSES Bauk Rinses verkoper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v
BAUKJE RINSES Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v
BAUKJE RINTJES Bauckjen Rinties verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
BAUKJE RINTJES KINGMA Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
BAUKJE RIPPERTS Bauckien Ripperts geniaarde koper Brouwersstraat 14 1682 241 227r
BAUKJE RIPPERTS Baukje Ripperts koper Schritsen 35 1761 255 47v
BAUKJE RIPPERTS Baukjen Ripperts koper kamer Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
BAUKJE RIPPERTS de weduwe Baukjen Ripperts naastligger ten oosten Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
BAUKJE RITSKES Bauckjen Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
BAUKJE RUURDS Baukje Ruurds koper Dalpad 7 1782 260 241r
BAUKJE RUURDS Baukje Ruirds verkoper Dalpad 7 1784 261 144r
BAUKJE SEERPS Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
BAUKJE SEERPS Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
BAUKJE SEERPS Bauckien Seerps koper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
BAUKJE SEERPS wijlen Bauckje Zeerps erflater Scheffersplein 25 1702 244 162v
BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAUKJE SEERPS Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1699 244 22r
BAUKJE SEERPS wijlen Baukje Seerps erflater Kruisstraat ZZ 1701 244 120r
BAUKJE SEERPS wijlen Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
BAUKJE SEERPS Baukjen Seerps koper Kruisstraat 6 1671 240 72r
BAUKJE SEERPS Baukjen Zeerps naastligger ten westen Voorstraat 86 1700 244 80v
BAUKJE SEERPS BAKKER Bauckjen Seerps Bakker geniaarde koper Zoutsloot 22 1742 250 210v
BAUKJE SIEBES Bauck Sybes verkoper Heiligeweg 34 1626 231 142v
BAUKJE SIEBES Bauk Sybes verpachter grond Heiligeweg 40 1626 231 115v
BAUKJE SIEBES Bauk Sybes verkoper Heiligeweg 40 1626 231 115v
BAUKJE SIEBES Bauk Sybes koper Heiligeweg 34 1626 231 123v
BAUKJE SIEBRENS Bauck Sibrants , snaer van de koper verkoper Voorstraat 52west 1623 230 354r
BAUKJE SIEBRENS FEITEMA Baukje Sybrands Feitema koper door niaar Zuiderhaven 49 1774 258 192v
BAUKJE SIETSES de nagelaten weeskinderen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Rommelhaven 10 1602 228 326v
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses eigenaar perceel ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses koper huis en bijbehorende kamers Schritsen 39 1605 228 464r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses koper huis, schuur en ledige plaats daartussen Voorstraat 48 1611 229 67r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses verpachter grond ([staat: dardehalve]) Voorstraat 48 1611 229 67r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses naastligger ten oosten Voorstraat 48 1611 229 67r
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses verpachter grond oostelijke kamer Schritsen 52 1612 229 83v
BAUKJE SIETSES het voorhuis van Bauck Sytses , c.m naastligger ten westen Lanen 75 1614 229 227v
BAUKJE SIETSES Bauck Sytses verkoper Lanen 75 1614 229 227v
BAUKJE SIETSES Bauck Sytzes verkoper Lanen 33 1615 229 254v
BAUKJE SIETSES huis en kamer van wijlen Bauck Sydtses naastligger ten zuiden Lanen 46 1617 230 95v
BAUKJE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond ([staat: 2 Philipsguldens a 25 st.]) Voorstraat 48 1618 230 124r
BAUKJE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses naastligger ten oosten Voorstraat 48 1618 230 124r
BAUKJE SIETSES wijlen Bauck Sytses verkoper Voorstraat 48 1618 230 124r
BAUKJE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
BAUKJE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Oosterkeetstraat 1620 230 244r
BAUKJE SIETSES de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
BAUKJE SIKKES wijlen Bauck Sickes verkoper Schritsen 62 1612 229 72r
BAUKJE SJOERDS Bauck Syeurts koper Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
BAUKJE TEEKES Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
BAUKJE TEEKES Baukjen Taekes geniaarde koper Lanen 23achter 1708 245 43r
BAUKJE THOMAS Bauck Thomas verkoper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
BAUKJE THOMAS Bauck Thomas koper Liemendijk OZ 1615 229 243r
BAUKJE THOMAS Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v
BAUKJE THOMAS Bauck Thomas koper Bildtstraat 18 1618 230 133r
BAUKJE THOMAS Bauck Thomas verkoper Liemendijk 1619 230 172v
BAUKJE THOMAS Bauck Tomas verkoper Bildtstraat 18 1621 230 282r
BAUKJE THOMAS Bauck Tomas verkoper Liemendijk OZ 1622 230 318r
BAUKJE THOMAS Bauck Tomas koper Lanen 84 1623 230 344r
BAUKJE THOMAS Bauck Tomas verkoper Lanen 84 1624 231 23r
BAUKJE THOMAS Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
BAUKJE TIJSES Bauck Tijssen koper Gardenierstraat 1620 230 227v
BAUKJE TIJSES Bauck Tijsses verkoper onbekend 1624 231 29v
BAUKJE TIJSES BANDSTRA Baukje Thijssen Bandstra koper van 1/2 Noorderhaven 4 1799 265 155r
BAUKJE TJEBBES Bauck Tjebbes , sochter van de verkoopster consenteert ten zuiden van Harlingen 1599 228 167v
BAUKJE TJEBBES Bauckjen Tjebbes verkoper Kruisstraat 5oost 1674 240 135v
BAUKJE TJERKS Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 11west 1689 242 281r
BAUKJE TJERKS Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 73 1689 242 281r
BAUKJE TJERKS Bauckjen Tjerx koper Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
BAUKJE TJERKS Baukien Tjerks koper Voorstraat 101 1700 244 45r
BAUKJE TJERKS Baukjen Tjerks verkoper van 1/2 Voorstraat 73 1729 247 285v
BAUKJE TOBIAS de erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
BAUKJE UILKES Baukje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
BAUKJE UILKES NOLLIDES Boutje Uilkes Nollides verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
BAUKJE WIEBES Bauck Wybes koper huis Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
BAUKJE WIEBES Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
BAUKJE WIEBES het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
BAUKJE WIEBES Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
BAUKJE WIEBES Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
BAUKJE WIEBES de erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20 1656 237 72v
BAUKJE WIEBES Baukje Wybes koper Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BAUKJE WILLEMS Bauck Willems koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
BAUKJE WILLEMS Bauk Willems huurder Zoutsloot 58 1706 244 335v
BAUKJE WILLEMS Baukjen Willem verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1771 257 203r
BAUKJE WOPKES wijlen Bauck Wopckes verkoper Lanen 1604 228 399v
BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen geniaarde koper Sint Odolphisteeg 2 1657 237 120v
BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur postulant koper huis Lanen 37 1658 237 174ar
BAVIUS Bavius Ziricus procureur fiscaal verkoper q.q. Hondenstraat 8 1657 237 259r
BAVIUS Bavius Siricus procureur postulant naastligger ten westen Lanen 39 1661 238 78r
BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris verkoper Lanen 37 1661 238 112v
BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Klaverbladstraat 19 1662 238 160v
BAVIUS Bavius Ziricus notaris koper huis met een nieuwe loods en plaats met put Lanen 38 1665 239 27v
BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Klaverbladstraat 19 1667 239 114v
BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 36 1668 239 153v
BAVIUS gezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u. notaris koper hof of tuin en prieeltje Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus koper huis Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat 12 1670 239 215r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Klaverbladstraat 19 1670 239 215r
BAVIUS oud gemeensman Bavius Ziricus, c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
BAVIUS het huis van oud gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten oosten Brouwersstraat 25 1674 240 132r
BAVIUS de tuin van vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1674 240 139r
BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 12 1674 240 160r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 13 1675 240 186r
BAVIUS de hof van de vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten westen Hofstraat 12a 1676 240 247v
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 13 1678 241 19r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris koper huis Spekmarkt 2 1679 241 31r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 11 1680 241 99v
BAVIUS gemeensman Bavius Zirici naastligger ten noorden Rozengracht 13 1680 241 112r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris verkoper Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Schritsen 29 1681 241 135r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Spekmarkt 2 1682 241 187v
BAVIUS oud gemeensman Bavius Siricus notaris verkoper Hofstraat 12 1682 241 234r
BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Lanen 93 1680 241 19va
BAVIUS Bavius Ziricus notaris verkoper Lanen 38 1684 242 42r
BAVIUS vroedsman em oud gemeensman Bavius Siricus notaris koper huis op een kelder, met loods en plaatsje Lanen 37 1685 242 80r
BAVIUS wijlen Bavius Ziricus verkoper Lanen 37 1694 243 116v
BAVIUS GONGGRIJP Bavius Gonggrijp klerk ter secretarie verkoper Voorstraat 50 1682 241 180v
BAVIUS GONGGRIJP Bavius Gongrijp distillateur huurder (p.j.) Achterstraat 1 1693 243 30v
BAVIUS RUITER Bavius de Ruiter, c.u. commies ter recherche Admiraliteit in Friesland bewoner Zuiderhaven 19noord 1703 244 231v
BEATRIX AGEMA Beatrix Agema geniaarde koper Noorderhaven 80 1737 249 217r
BEATRIX AGEMA Beatrix Agema koper Rommelhaven 26b 1739 250