Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
F. F. van der Brugh, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 43 1789 263 73v
F. F. Calander, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
F. F. Tjallngii, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1804 267 30v
F. ACRONIUS F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1782 260 277r
F. ACRONIUS F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1784 261 256r
F. BRUG F. van Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
F. BRUG F. van Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
F. BRUG F. van Brug verkoper Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
F. COLLINGA de erfgenamen van wijlen F. Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
F. ESTA de weduwe van F. J. Esta huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1771 257 247r
F. ESTA F. van Esta koopman verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
F. ESTA F. F. van Esta koper Zuiderplein 3 1783 261 74r
F. ESTA Heer F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
F. ESTA F. F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 74v
F. ESTA F. F. van Esta naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 74v
F. ESTA F. F. van Esta koopman koper huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 95v
F. ESTA F. F. van Esta koopman naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 95v
F. ESTA F. F. van Esta koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 95v
F. ESTA gemeentebestuurslid F. van Esta koper 1/2 huis Rozengracht 32 1805 267 125r
F. ESTA F. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 32 1805 267 125r
F. ESTA F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1805 267 147v
F. ESTA F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1805 267 147v
F. ESTA F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1805 267 147v
F. ESTA F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
F. ESTA F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
F. ESTA F. F. van Esta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
F. ESTA F. F. van Esta naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
F. ESTA de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r
F. FONTEIN de hof van F. Fontein naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1700 244 48v
F. FONTEIN de hof van F. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 82 1700 244 48v
F. FONTEIN de weduwe van dr. F. Fontein naastligger ten noorden Lanen 53 1766 256 209r
F. FONTEIN F. Fontein naastligger ten zuiden Franekereind 14 1767 257 252r
F. FONTEIN F. Fontein naastligger ten westen Franekereind 14 1767 257 252r
F. FONTEIN F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
F. FONTEIN F. Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 1787 262 219v
F. GRATEMA F. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 81 1809 268 314r
F. HAAS F. Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1 1802 266 126r
F. HOOGLAND vroedsman F. Hoogland naastligger ten oosten Voorstraat 24 1773 258 89v
F. HOUT F. van der Hout koopman verkoper Zoutsloot NZ 1777 259 40v
F. JORRITSMA F. Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
F. KAMSMA vroedsman F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1771 257 222v
F. KAMSMA vroedsman F. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1772 258 20v
F. KAMSMA F. Kamsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1780 259 269v
F. KAMSMA vroedsman F. S. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1790 263 250r
F. KAMSMA de weduwe van F. S. Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v
F. KAMSMA wijlen vroedsman F. S. Kamsma koper Schritsen 54 1803 266 226v
F. PIEKENBROEK ds. F. Piekenbroek predikant huurder Hofstraat 17west 1757 254 100v
F. PLAATS F. van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1782 260 277r
F. RADSMA F. Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1778 259 98r
F. SCHELLINGWOU de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1783 261 13r
F. SCHELLINGWOU de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1783 261 13r
F. STAPERT wijlen F. Stapert kapitein huurder Hoogstraat 5 1758 254 166r
F. TJALLINGII F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat 1 1807 267 300v
F. VELSEN de hof van ds. F. Velsen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
F. GERARDUS F. Gerardi protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r
F. GERARDUS F. Gerardi niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r
F. P. SCHELLINGWOU wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
F. P. SCHELLINGWOU wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
F. P. SCHELLINGWOU wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
F. P. SCHELLINGWOU wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
F. P. SCHELLINGWOU wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v
F. P. SCHELLINGWOU de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
F. P. SCHELLINGWOU de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
FAAS NIESES Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r
FAAS NIESES Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r
FAAS NIESES Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r
FAAS PIETERS Faas Pieters koper door niaar huis Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
FAAS PIETERS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
FAAS PIETERS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v
FAAS PIETERS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
FAAS PIETERS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
FAAS PIETERS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
FAAS PIETERS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
FAAS PIETERS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
FAAS PIETERS Faes Pyters koper huis Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
FAAS PIETERS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
FAAS PIETERS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r
FAAS PIETERS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v
FAAS PIETERS VISSER Faas Pytters Visser baantjer verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
FAAS PIETERS VISSER Faas Pyters Visser lijnslager verkoper q.q. Bildtstraat 17 1760 255 33r
FEDDE het kind van wijlen Fedde Harings verkoper Voorstraat 81 1730 247 305v
FEDDE wijlen Feddes naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1624 230 387r
FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerden mr. chirurgijn koper drie kamers Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
FEDDE de koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
FEDDE Feddo Gaveri , c.u. mr. chirurgijn koper tuin of klein hofje Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
FEDDE ACRONIUS Fedde Acronius mr. zilversmid koper huis Voorstraat 63 1752 253 4r
FEDDE ACRONIUS wijlen Fedde Acronius erflater Voorstraat 63 1801 266 22v
FEDDE BONNEMA heer Fedde Bonnema, en overigen naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1649 236 56r
FEDDE BONNEMA hof en kamers van de heer Fedde Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1655 237 24r
FEDDE BONNEMA mijnheer Feddes Bonnema naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1625 231 69v
FEDDE BRUG Fedde van der Brug verkoper van 6/18 Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
FEDDE BRUG Fedde van der Brug verkoper Hondenstraat 12 1761 255 90v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug koopman koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug koopman en fabrikant koper huis, hof met zomerhuis en blauwververij Zoutsloot 83 1766 256 177v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug koper huis Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug naastligger ten oosten Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug naastligger ten noorden Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
FEDDE BRUG Feddo van der Brug verkoper Zoutsloot 83 1768 257 90r
FEDDE BRUG Feddo van der Brug verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
FEDDE MEY Fedde van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
FEDDE SLOTEN ds. Fedde van Slooten, c.u. predikant koper huis Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r
FEDDE SLOTEN ds. Fedde van Sloten, c.u. predikant koper huis Hondenstraat 14 1710 245 114v
FEDDE SLOTEN ds. Fedde van Sloten, c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1710 245 114v
FEDDE SLOTEN ds. Fedde van Sloten pastor verkoper Zuiderhaven 38 1714 245 221r
FEDDE SLOTEN wijlen ds. Fedde van Sloten koper Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
FEDDE SLOTEN Fedde van Sloten naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
FEDDE SLOTEN wijlen ds. Fedde van Sloten koper Hondenstraat 14 1725 246 221v
FEDDE SLOTEN wijlen ds. Fedde van Sloten naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1725 246 221v
FEDDE SLOTEN de weduwe van Fedde van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Sloten pastor verkoper Schritsen 54 1710 245 122v
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Sloten predikant koper 3/4 huis Schritsen 60 1711 245 144v
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Sloten predikant eigenaar van 1/4 Schritsen 60 1711 245 144v
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Sloten predikant naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v
FEDDE SLOTEN ds. Feddo van Slooten predikant koper 3/4 hof Zuiderhaven 38 1711 245 145r
FEDDE SLOTEN Feddo van Slooten predikant eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 38 1711 245 145r
FEDDE SLOTEN wijlen ds. Feddo van Slooten verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r
FEDDE SLOTEN de weduwe van Feddo van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1733 248 195v
FEDDE SLOTEN wijlen Feddo van Sloten predikant verkoper Schritsen 60 1735 249 90v
FEDDE SLOTEN wijlen Feddo van Sloten predikant koper Hondenstraat 14 1738 249 220v
FEDDE SLOTEN Feddo van Sloten predikant naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1738 249 220v
FEDDE SLOTEN de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
FEDDE SLOTEN de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
FEDDE SLOTEN wijlen ds. Feddo van Slooten erflater Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
FEDDE SLUIS dr. Fedde van der Sluis secretaris van Hennaarderadeel verpachter grond Voorstraat 72 1726 246 292v
FEDDE VEEN Fedde van der Veen kastelein in de Valk koper Brouwersstraat 2 1793 264 153v
FEDDE VEEN Fedde van der Veen kastelein in de Valk naastligger ten noorden Brouwersstraat 2 1793 264 153v
FEDDE ADAMS Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
FEDDE ADAMS Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
FEDDE ADAMS Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1785 262 38r
FEDDE ADAMS Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
FEDDE ADAMS Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
FEDDE ADAMS de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
FEDDE ADAMS Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
FEDDE ALEFS Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaats Schritsen 56noordoost 1719 246 39r
FEDDE ALEFS Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58 1720 246 69v
FEDDE ALEFS Fedde Alefs verkoper Schritsen 58 1720 246 69v
FEDDE ALEFS Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest 1721 246 100r
FEDDE ALEFS pottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1721 246 118v
FEDDE ALEFS gewesen pottery van Fedde Alefs , c.s. naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
FEDDE ARENDS mr. Fedde Arnts bruidegom 1604 228 429r
FEDDE BARTELDS Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r
FEDDE BOELES Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost 1682 241 193r
FEDDE BOELES Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ 1687 242 162v
FEDDE BOELES Fedde Boeles smalschipper verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r
FEDDE BOELES Fedde Boeles verkoper Molenpad 8 1690 242 338v
FEDDE BOELES Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r
FEDDE BOELES Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v
FEDDE BOELES Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1704 244 245r
FEDDE BOELES Fedde Boeles factoor koper door niaar huis Noorderhaven 100 1710 245 106v
FEDDE BOELES het huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1710 245 106v
FEDDE BOELES Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 53 1711 245 157v
FEDDE BOELES de weduwe van Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 104 1714 245 218v
FEDDE BOELES wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 102 1725 246 219v
FEDDE BOELES wijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 100 1725 246 220r
FEDDE BOUWES Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r
FEDDE BOUWES Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r
FEDDE DOEKES Fedde Doeckes verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v
FEDDE DOUWES Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FEDDE DOUWES Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers koper huis Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 1618 230 107r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat NZ 1620 230 245r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r
FEDDE EDGERS burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r
FEDDE EDGERS burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r
FEDDE EDGERS burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis Noordijs 27 1624 230 389v
FEDDE EDGERS de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
FEDDE EDGERS oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
FEDDE EDGERS Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes bruidegom 1606 228 524r
FEDDE FEDDES Fedde Feddes koper door niaar huisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1 Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDE FEDDES de niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1611 229 6v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDE FEDDES de proclamanten Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 3 1611 229 12v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes , c.u. naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes , c.u. naastligger ten westen Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
FEDDE FEDDES Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstal Achterstraat 1615 229 264v
FEDDE FEDDES gemeensman Fedde Feddes verkoper Liemendijk NZ 1619 230 182r
FEDDE FEDDES BONNEMA mijnheer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1625 231 57v
FEDDE FEDDES BONNEMA mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDE FEDDES BONNEMA mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDE FEDDES BONNEMA mijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper q.q. Zoutsloot 21 1626 231 109v
FEDDE FEDDES BONNEMA burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zoutsloot 30 1627 232 19v
FEDDE FEDDES BONNEMA Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1629 232 109r
FEDDE FEDDES BONNEMA Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1629 232 109r
FEDDE FEDDES BONNEMA Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1631 232 179v
FEDDE FEDDES BONNEMA Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1631 232 179v
FEDDE FEDDES BONNEMA de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1632 233 56r
FEDDE FEDDES BONNEMA de heer Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1632 233 56r
FEDDE FEDDES BONNEMA oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten westen Rozengracht 5 1644 235 137v
FEDDE FEDDES BONNEMA oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten noorden Rozengracht 5 1644 235 137v
FEDDE FEDDES BONNEMA oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 5 1644 235 137v
FEDDE FEDDES BONNEMA de hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1644 235 148r
FEDDE FEDDES BONNEMA oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Zuiderplein 1 1644 235 148r
FEDDE FEDDES BONNEMA de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Hofstraat 1 1644 235 149v
FEDDE FEDDES BONNEMA de heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht NZ 1644 235 153r
FEDDE FEDDES BONNEMA burgemeester Fedde Feddes Bonnema verkoper Rozengracht 7west 1647 235 242v
FEDDE FEDDRIKS Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 80 1613 229 140r
FEDDE GABES Fedde Gabbes koper finaal huis Brouwersstraat 23 1601 228 254v
FEDDE GAUKES mr. Fedde Gouckes Bomgaerden mr. chirurgijn koper put onbekend 1646 235 215r
FEDDE GAUKES Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r
FEDDE GAUKES mr. Fedde Goukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
FEDDE GAUKES mr. Fedde Goukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
FEDDE GAUKES de weduwe van mr. Fedde Gouckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
FEDDE GAUKES de weduwe van mr. Fedde Gouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v
FEDDE GEERTS Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v
FEDDE GERBENS Fedde Gerbens huurder Liemendijk 38 1688 242 254r
FEDDE HEINS wijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 16 1711 245 142v
FEDDE HEINS wijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v
FEDDE JANS wijlen Fedde Jans verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
FEDDE JELLES Fedde Jelles verkoper Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FEDDE JELLES Fedde Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1671 240 64r
FEDDE JOEKES Fedde Joeckes aanhandelaar huis Hoogstraat 53 1603 228 363r
FEDDE JORIS Fedde Joris naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1668 239 127r
FEDDE JURJENS Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r
FEDDE JURJENS Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r
FEDDE KLASES Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
FEDDE KLASES Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ 1598 228 111v
FEDDE KLASES Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v
FEDDE KLASES Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v
FEDDE KLASES Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
FEDDE KLASES Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v
FEDDE KLASES Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 386r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1604 228 388r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 393r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v
FEDDE KLASES burgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend 1606 228 520v
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r
FEDDE KLASES Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r
FEDDE KLASES de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
FEDDE KLASES de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
FEDDE KLASES Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
FEDDE KLASES de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
FEDDE KLASES Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht ZZ 1638 234 59r
FEDDE KLASES Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
FEDDE KLASES Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v
FEDDE KLASES Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
FEDDE KLASES BRUG Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper door niaar van 3/8 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v
FEDDE LIEUWES Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 3 1746 251 122v
FEDDE LIEUWES Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 5 1746 251 122v
FEDDE LIEUWES Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1758 254 132r
FEDDE LIEUWES de weduwe van Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 47west 1764 256 63v
FEDDE LOUWS Fedde Louws mr. glasmaker koper kamer met loods en plaats en het medegebruik van de steeg Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
FEDDE LOUWS Fedde Louws mr. glasmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 150r
FEDDE LOUWS eerder in bezit van Fedde Louws , c.s. glasmaker eerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
FEDDE LOUWS Fedde Louws verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
FEDDE LOUWS mr. Fedde Louws , nom. lib. verkoper onbekend 1677 240 269r
FEDDE MINNES Fedde Minnes huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
FEDDE MINNES Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Spinstraat NZ 1733 248 202r
FEDDE MINNES Fedde Minnes koemelker verwandelaar onbekend 1738 249 339v
FEDDE MINNES Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v
FEDDE MINNES Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
FEDDE MINNES het wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Spinstraat ZZ 1739 250 19v
FEDDE MINNES Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper Spinhuisstraat 1739 250 71v
FEDDE MINNES Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 16 1749 251 259v
FEDDE MINNES Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r
FEDDE MINNES Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v
FEDDE MINNES Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r
FEDDE MINNES Fedde Minnes huurder zolders (p.j.) Noordijs 4 1756 254 27r
FEDDE MINNES Fedde Minnes koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
FEDDE MINNES Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
FEDDE MINNES WAGENAAR Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
FEDDE OEDSES het kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 89 1599 228 144r
FEDDE OEDSES de weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Weverstraat 1612 229 106r
FEDDE PIETERS Fedde Pytters , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 52achter 1637 234 37v
FEDDE PIETERS Fedde Pytters mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter 1637 234 37v
FEDDE PIETERS Fedde Pieters , c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 103v
FEDDE PIETERS Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r
FEDDE PIETERS Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r
FEDDE PIETERS Fedde Pytters verkoper Schritsen 52achter 1650 236 126r
FEDDE PIETERS Fedde Pyters schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 29oost 1650 236 128v
FEDDE PIETERS Fedde Piters schoenmaker eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r
FEDDE PIETERS Fedde Piters schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1651 236 172r
FEDDE PIETERS Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
FEDDE PIETERS Fedde Pieters verkoper onbekend 1667 239 105r
FEDDE PIETERS Fedde Pytters verkoper Voorstraat 32 1667 239 124v
FEDDE PIETERS Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost 1668 239 137r
FEDDE PIETERS Fedde Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 58 1672 240 81r
FEDDE PIETERS Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va
FEDDE PIETERS Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1682 241 193r
FEDDE PIETERS Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1682 241 193r
FEDDE PIETERS grondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaar eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va
FEDDE PIETERS Fedde Pyters hopkoper koper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koper Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r
FEDDE PIETERS Fedde Pyters , en zijn dochters hopkoper eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1686 242 113r
FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Voorstraat 56west 1686 242 149v
FEDDE PIETERS de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost 1689 242 267v
FEDDE PIETERS Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 267v
FEDDE PIETERS de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost 1689 242 17ra
FEDDE PIETERS de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost 1689 242 17ra
FEDDE PIETERS Fedde Pytters grootschipper verkoper Schritsen 50achter 1699 243 394v
FEDDE PIETERS grondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r
FEDDE PIETERS Fedde Pieters koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r
FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FEDDE PIETERS DREYER meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pieters Dreyer koopman verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Zoutsloot 39 1714 245 210r
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pieters Dreyer koper erf of huisstede Zoutsloot 37 1714 245 213v
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
FEDDE PIETERS DREYER de weduwe van Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1727 247 29r
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman koper Voorstraat 20 1731 247 386r
FEDDE PIETERS DREYER weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1731 248 30r
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FEDDE PIETERS DREYER wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 4 1733 248 254r
FEDDE PIETERS DREYER Fedde Pyters Dreyer koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
FEDDE REINS Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat 11 1715 245 253v
FEDDE REINS Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 5 1717 245 283v
FEDDE REINS Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 5 1728 247 116v
FEDDE SEERPS Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 14 1620 230 230r
FEDDE SIEBES Fedde Sybes verkoper Schritsen 39 1605 228 464r
FEDDE SIEBRENS Fedde Sybrandts naastligger ten zuiden Lombardstraat 1603 228 365r
FEDDE SIEBRENS Fedde Sibrants koper huis Nieuwstraat 46 1613 229 130r
FEDDE SIEBRENS Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
FEDDE SIEBRENS Fedde Sibrants , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 46 1621 230 288v
FEDDE SJOERDS Fedde Sjoerds scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg 7 1783 261 13r
FEDDE SJOERDS Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1800 265 261r
FEDDE SJOERDS Fedde Sjoerds koper huis Zuiderstraat 10 1806 267 287r
FEDDE SJOERDS Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1809 268 207v
FEDDE SJOERDS Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1810 269 105v
FEDDE TEUNIS Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1790 263 269r
FEDDE TJEERDS Fedde Tieerds , c.soc. lakenkoper verkoper Lanen 45 1652 236 189r
FEDDE TJEERDS Fedde Tierdts koper hof met zomerhuis en galerij Droogstraat 9 1657 237 131v
FEDDE TJEERDS de hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1659 237 211r
FEDDE TJEERDS Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 110v
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerdts , c.u. koper huis, hof en steeg Voorstraat 58 1672 240 81r
FEDDE TJEERDS het huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts , c.u. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerdts verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1674 240 152v
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerdts verkoper Droogstraat 9 1674 240 154r
FEDDE TJEERDS Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v
FEDDE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
FEDDE TJEERDS wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FEDDE TJEERDS Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
FEDDE TJEERDS de hof van de erfgenamen van wijlen Fedde Tieerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
FEDDE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
FEDDE TJEERDS de tuin van de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v
FEDDE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
FEDDE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1691 242 354v
FEDDE WIETSES Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 44 1699 244 15v
FEDDE WIETSES Fedde Wytses zeevarend persoon verkoper van 1/3 Zoutsloot 46 1699 244 15v
FEDDE WIETSES wijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 10 1725 246 232r
FEDDE WOUTERS Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1605 228 457v
FEDDRIK de kamer van Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
FEDDRIK de kamer van de weduwe van Feddrick houtzager naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
FEDDRIK Feddrick brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1649 236 99r
FEDDRIK Feddrick slager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
FEDDRIK FONTEIN de heer Feddrik Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 36 1764 256 75r
FEDDRIK FONTEIN de heer Feddrik Fontein naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1764 256 75r
FEDDRIK FONTEIN heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FEDDRIK FONTEIN de heer Feddrik Fontein naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FEDDRIK FONTEIN de heer Feddrik Fontein medicinae doctor koper huis Lanen 1765 256 112r
FEDDRIK FONTEIN Feddrik Fontein naastligger ten oosten Lanen 1765 256 112r
FEDDRIK FONTEIN Feddrik Fontein naastligger ten westen Lanen 1765 256 112r
FEDDRIK FONTEIN Feddrik Fontein naastligger ten noorden Lanen 1765 256 112r
FEDDRIK FONTEIN heer Feddrik Fontein medicinae doctor verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FEDDRIK MAHIU Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
FEDDRIK MAHIU Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
FEDDRIK MAHIU Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
FEDDRIK MAHIU Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
FEDDRIK MAHIU wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Rozengracht 2 1753 253 119r
FEDDRIK MAHIU wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEDDRIK MAHIU wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEDDRIK MAHIU wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEDDRIK AISES Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 42 1716 245 258v
FEDDRIK AISES Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 16 1713 245 189v
FEDDRIK AISES Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 18 1713 245 189v
FEDDRIK AISES MAHIU Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 44 1730 247 322v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1749 252 24v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v
FEDDRIK AISES MAHIU Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
FEDDRIK AISES MAHIU wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v
FEDDRIK ALBERTS Feddrik Alberts koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v
FEDDRIK ALBERTS Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r
FEDDRIK ALBERTS Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v
FEDDRIK ALLERTS wijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 24 1759 254 199r
FEDDRIK ALLES MAHIU Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r
FEDDRIK ANSKES Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v
FEDDRIK ANSKES Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r
FEDDRIK ANSKES DEERSUM Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v
FEDDRIK ANSKES DEERSUM Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra
FEDDRIK ANSKES DEERSUM Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
FEDDRIK ANSKES DEERSUM Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r
FEDDRIK ANSKES DEERSUM Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r
FEDDRIK ANSKES DEERSUM wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r
FEDDRIK BERENDS Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r
FEDDRIK FOPPES Feddrick Foppes koper twee kamers of woningen Zuiderstraat 1600 228 209r
FEDDRIK FOPPES Feddrick Foppen bruidegom 1602 228 307v
FEDDRIK FOPPES Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Weverstraat 1612 229 106r
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts , c.u. koper huis met schuur en plaats in gebruik als koemelkerij Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
FEDDRIK GREULTS het huis van Feddrick Grolts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts slager naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1675 240 184r
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts , c.u. verkoper Hoogstraat 47 1675 240 184v
FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts , c.u. slager verkoper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
FEDDRIK GREULTS KALF Feddrick Greolts Calff mr. slager verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r
FEDDRIK IEPES Fedderick Jeppes mr. bakker koper kamer Zoutsloot 1 1690 242 315v
FEDDRIK IEPES Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 William Boothstraat 35 1692 242 380r
FEDDRIK IEPES Fedderick Jeppes mr. bakker verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v
FEDDRIK IEPES Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1698 243 337r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes koper door niaar huis William Boothstraat 37 1676 240 222r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 222v
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes , c.u. mr. bakker geniaarde koper Franekereind 9 1676 240 229r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 40 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30oost 1680 241 25ra
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 30west 1680 241 25ra1
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind 28 1680 241 25ra1
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1687 242 166r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 35 1692 242 380r
FEDDRIK IEPES het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1717 245 306r
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
FEDDRIK IEPES Feddrick Jeppes koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat 31 1718 246 24r
FEDDRIK IEPES Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1697 243 321r
FEDDRIK IEPES Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 31 1699 244 16r
FEDDRIK IEPES Feddrik Jeppes mr. bakker geniaarde koper Voorstraat 69 1701 244 89r
FEDDRIK IEPES geniaarde koper Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
FEDDRIK IEPES Feddrik Jippes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1717 245 286v
FEDDRIK JANS Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
FEDDRIK JANS Fedrick Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
FEDDRIK JARICHS wijlen Feddrick Jarichs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
FEDDRIK JARICHS wijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
FEDDRIK SAMUELS Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v
FEDDRIK SAMUELS het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16 1673 240 117v
FEDDRIK SIPKES Fedderick Sipckes bewoner Scheerstraat 3 1599 228 168r
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipckes koper 1/6 huis Franekereind 7 1597 228 54v
FEDDRIK SIPKES de koper Feddrick Sipckes , c.u. bewoner Franekereind 7 1597 228 54v
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
FEDDRIK SIPKES de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 3 1621 230 277v
FEDDRIK SIPKES de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9 1625 231 82r
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipkes brouwer koper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen Zoutsloot 30 1646 235 224r
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipkes verkoper Noorderhaven 44 1647 235 247v
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipkes , c.u. brouwer verkoper Zoutsloot 30 1650 236 141r
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipckes grootschipper koper huis Voorstraat 65 1659 238 8r
FEDDRIK SIPKES Feddrick Sipkes , c.u. grootschipper verkoper Voorstraat 65 1668 239 128v
FEDDRIK SIPKES de erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 7 1622 230 317r
FEDDRIK TEEDES de weduwe van Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 7 1684 242 2va
FEDDRIK TJERKS Feddrick Tierx koper huis met de mouterij Noordijs 9 1645 235 170v
FEDDRIK TJERKS de weduwe van Feddrick Tieercx naastligger ten zuiden Noordijs 7 1656 237 89v
FEDDRIK TJERKS de weduwe van Feddrik Tjerks naastligger ten zuiden Noordijs 7 1662 238 119v
FEDDRIK TJERKS de weduwe van Feddrik Tierks naastligger ten zuiden Noordijs 7 1664 238 213v
FEDDRIK TJERKS wijlen Feddrik Tjerx verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 1/4 huis, schuur en plaatsje Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 3/4 part van huis, schuur en plaatske Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
FEIE Feye Rychers mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
FEIE dr. Feyo Gabbama verkoper Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
FEIE WINTER wijlen oud burgemeester te Leeuwarden de heer Feyo Winter oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Noorderhaven 105 1702 244 180v
FEIE EELKES Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
FEIE EELKES Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v
FEIE EELKES Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r
FEIE EELKES Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r
FEIE EELKES Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v
FEIE HAIES Feye Hayes mr. chirurgijn koper 1/2 huis Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
FEIE JANS Feye Jansen verkoper Vijver 1 1719 246 54r
FEIE JANS grondpacht uit het huis van Fije Jan Murcx eigenaar perceel Voorstraat 93achter 1601 228 255v
FEIE MURKS Fije Jan Murcx naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1604 228 410r
FEIE PIETERS Feye Pytters verkoper Lanen 23 1686 242 116v
FEIE SIEBRENS Feye Sybrandts verkoper Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
FEIKE Feicke bakker verkoper Rommelhaven 6 1651 236 156v
FEIKE Feike meelker naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1664 238 209v
FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
FEIKE de crediteuren van Feycke Sipckens verkoper Hoogstraat 25 1602 228 280r
FEIKE Feyke schuitvoerder naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 149r
FEIKE COLLINGA de erfgenamen van wijlen Feike Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
FEIKE COLLINGA Feyke Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
FEIKE FABER Feyke Faber naastligger ten westen Vijverstraat 5 1659 238 2ra
FEIKE FABER Fijke Faber verkoper Noordijs 25 1661 238 91v
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Kamsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Kamsma naastligger ten oosten Voorstraat 17 1775 258 211v
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1788 263 28r
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Kamsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1788 263 28r
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v
FEIKE KAMSMA vroedsman Feike Kamsma huurder (p.j.) Voorstraat 19 1789 263 125v
FEIKE KAMSMA wijlen Feyke Kamsma verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
FEIKE BROERS Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 22 1738 249 341r
FEIKE BROERS Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1729 247 283v
FEIKE BROERS Fijke Broers naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1748 251 249v
FEIKE DIRKS Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
FEIKE DIRKS Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
FEIKE DIRKS Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FEIKE DIRKS Feycke Dircx naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1602 228 327v
FEIKE DIRKS Feycke Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1602 228 327v
FEIKE DIRKS Feycke Dircx protesteert vanwege een hypotheek ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
FEIKE DIRKS het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r
FEIKE DIRKS Feyke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
FEIKE DIRKS Fijke Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
FEIKE DIRKS KAMSMA Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
FEIKE DIRKS TADEMA Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
FEIKE DIRKS TADEMA Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
FEIKE DOEDES Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
FEIKE DOOITSES Feycke Doytses rustmeester bewoner Rozengracht 1651 236 162v
FEIKE DOUWES Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
FEIKE DOUWES Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
FEIKE DOUWES Fijke Douwes naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1728 247 67r
FEIKE DOUWES Fijke Douwes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
FEIKE EIES Feicke Jies , c.u. koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1718 246 25v
FEIKE EIES Feicke Jies , c.u. koper stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1718 246 25v
FEIKE EIES de stal van de weduwe van Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v
FEIKE EIES de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1721 246 101v
FEIKE EIES de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Jes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1725 246 239v
FEIKE EIES de weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r
FEIKE EIES de weduwe van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v
FEIKE EVERTS Feycke Everts teruggetrokken koper Herenwaltje 10 1620 230 246v
FEIKE EVERTS Feycke Everts koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij Scheffersplein 27 1624 231 25r
FEIKE EVERTS de mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
FEIKE EVERTS Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
FEIKE EVERTS Feycke Everts moutmaker koper door niaar huis, loods, plaats en tuin Franekereind 23oost 1646 235 215v
FEIKE EVERTS huis en mouterij van Feycke Everts moutmaker naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1656 237 57r
FEIKE EVERTS de erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s. verkoper Franekereind 23oost 1657 237 105v
FEIKE EVERTS de erfgenamen van wijlen Feycke Everts verkoper Scheffersplein 27 1657 237 106r
FEIKE EVERTS wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Scheffersplein 27 1657 237 262v
FEIKE EVERTS wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEIKE EVERTS Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 215v
FEIKE EVERTS Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 216v
FEIKE FEIKES burgervaandrig Feicke Feickens apotheker verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
FEIKE FEIKES burgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
FEIKE FEITSES Feycke Fetses slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1649 236 77v
FEIKE FRANSES Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
FEIKE FRANSES Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat ZZ 1723 246 155v
FEIKE FRANSES Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat ZZ 1725 246 231r
FEIKE FRANSES Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuin Zoutsloot 91 1725 246 247r
FEIKE FRANSES Feike Fransen schipper verkoper q.q. Molenpad 1 1810 269 68r
FEIKE FRANSES Feike Franzen schipper verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FEIKE FRANSES Feike Franzen schipper verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
FEIKE FRANSES Feyke Fransen verkoper Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
FEIKE FRANSES Feyke Fransen verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
FEIKE FRANSES de weduwe van Feyke Fransens naastligger ten westen Karremanstraat 13 1728 247 140r
FEIKE FRANSES wijlen Feyke Fransen verkoper Schritsen 64 1728 247 208r
FEIKE FRANSES wijlen Feyke Fransen waterhaler verkoper Zoutsloot 91 1729 247 262r
FEIKE FRANSES wijlen Feyke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
FEIKE GEERTS Feike Geerts verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
FEIKE HARINGS Feike Harings majoor eerdere eigenaar Liemendijk NZ 1698 243 342r
FEIKE HARINGS stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
FEIKE HARINGS stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
FEIKE HARINGS Feycke Haerings oud luitenant ter zee geniaarde koper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
FEIKE HARINGS stadsmajoor Feycke Haringhs Feltsma verkoper Liemendijk NZ 1698 243 392r
FEIKE HARINGS stadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsma koper huis met ernaast een mandelige steeg Liemendijk NZ 1695 243 137r
FEIKE HARINGS JELSMA burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r
FEIKE HARINGS JELSMA burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r
FEIKE HENDRIKS Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
FEIKE HENDRIKS Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 2 1730 247 357v
FEIKE HENDRIKS Feyke Hendriks bontwever koper woning Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
FEIKE IEPES Feicke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1694 243 102v
FEIKE IEPES grondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
FEIKE IEPES Feike Jeppes koper provisioneel 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 8va
FEIKE IEPES Feycke Jeppes voerman koper kamer Liemendijk NZ 1679 241 39v
FEIKE IEPES Feycke Jeppes voerman naastligger ten westen Liemendijk NZ 1679 241 39v
FEIKE IEPES Feycke Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1682 241 232r
FEIKE IEPES grondpacht uit het land gebruikt door Feycke Jeppes eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va1
FEIKE IEPES Feycke Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1689 242 301v
FEIKE IEPES Feycke Jeppes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1696 243 245v
FEIKE IEPES Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 79v
FEIKE IEPES Feyke Jeppes naastligger ten zuiden Liemendijk NZ 1685 242 86v
FEIKE JANS Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1694 243 91r
FEIKE JANS Feicke Jansen , c.u. mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Zoutsloot 82oost 1694 243 91r
FEIKE JANS Feicke Jansen , nom. lib. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1694 243 107r
FEIKE JANS Feike Jans mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord 1691 242 346r
FEIKE JANS Feike Jansen verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
FEIKE JANS Feike Jans , c.u. mr. schoenmaker huurder (p.j.) Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
FEIKE JANS Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
FEIKE JANS Feike Jans naastligger ten noorden Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
FEIKE JANS Feike Jansen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
FEIKE JANS Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
FEIKE JANS Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v
FEIKE JANS Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
FEIKE JANS Feike Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
FEIKE JANS Feycke Jans mr. schoenmaker koper provisioneel van 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuis Zoutsloot 82oost 1682 241 46va
FEIKE JANS Feyke Jansen , c.u. mr. schoenmaker verkoper Schoolsteeg WZ 1684 242 48v
FEIKE JANS Feyke Jansen schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
FEIKE JANS Feyke Jansen , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 1 1707 245 19v
FEIKE JANS BAARDA Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r
FEIKE JANS HEMERT Feike Jansen Hemert, c.u. koper dwarshuis Noorderhaven 10 1721 246 112r
FEIKE JANS HEMERT pakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1751 252 113r
FEIKE JANS HEMERT wijlen Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer verkoper Noorderhaven 10 1751 252 113r
FEIKE JARICHS wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
FEIKE JARICHS wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
FEIKE JARICHS wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
FEIKE JARICHS Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
FEIKE JETSES Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
FEIKE JETSES Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
FEIKE JETSES Feycke Jetses verkoper Hoogstraat 2 1649 236 93v
FEIKE JOOSTES Feycke Joostes naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1603 228 379r
FEIKE JOOSTES Feycke Joostes naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1603 228 379r
FEIKE JOOSTES Feycke Joestes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1604 228 388r
FEIKE JOOSTES Feycke Joostes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1620 230 218r
FEIKE JOOSTES de verkoper Feycke Joostes , c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1622 230 298r
FEIKE JOOSTES burgerhopman Feycke Joostes verkoper Zuiderhaven 52 1622 230 298r
FEIKE JOOSTES wijlen Feycke Joostis verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 385v
FEIKE JOOSTES de nagelaten weeskinderen van wijlen Feycke Joostis verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 385v
FEIKE JOOSTES wijle Feycke Joostes verkoper Zuiderhaven 54 1624 230 393r
FEIKE KLASES Feycke Claesen bode Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
FEIKE LIEUWES huisman Feyke Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
FEIKE LOLKES Feike Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Hofstraat 1 1774 258 148v
FEIKE LOLKES Feike Lolkes huurder Hofstraat 13 1779 259 226r
FEIKE LUCAS Feycke Lucas naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1597 228 25v
FEIKE LUCAS de crediteuren van Feycke Luyckes , c.u. verkoper Brouwersstraat 8 1605 228 474r
FEIKE MARTENS wijlen Feycke Martens verkoper Schritsen 7 1655 237 28r
FEIKE MARTENS Feyke Martens verkoper Sint Jacobstraat 9 1651 236 162r
FEIKE OENES Feycke Oenis koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
FEIKE PIETERS Feike Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r
FEIKE PIETERS Feycke Pieters koper huis met steeg ten westen Bildtstraat 16 1599 228 173v
FEIKE PIETERS Feycke Pieters verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
FEIKE PIETERS Feycke Pieters , voor zijn twee zusters verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
FEIKE PIETERS Feycke Pieters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
FEIKE PIETERS Feycke Pieters verkoper Bildtstraat 16 1601 228 252v
FEIKE PIETERS Feycke Pieters koper hoekhuis en ledige plaats Zoutsloot 80 1602 228 298r
FEIKE PIETERS COLLINGA wijlen Feyke Pyters Collinga erflater Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
FEIKE SIEBRENS Feycke Sybrants , c.u. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
FEIKE SIEBRENS Feycke Sybrants schoenmaker naastligger ten westen Zoutsloot 88 1644 235 104r
FEIKE SIEBRENS Feycke Sibrants eerdere eigenaar Zoutsloot 82oost 1657 237 136v
FEIKE SIEBRENS het schoenmakersperk voorheen van Feyke Sybrants naastligger ten westen Zoutsloot 88 1643 235 54r
FEIKE SIEBRENS KAMSMA Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
FEIKE SIEBRENS KAMSMA de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma verkoper Lanen 56 1797 265 16v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA wijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper Schritsen 54 1808 268 65v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
FEIKE SIEBRENS KAMSMA de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Voorstraat 19 1797 265 21v
FEIKE SIEBRENS KAMSMA de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Lanen 47 1797 265 28v
FEIKE SIEBRENS KAMSTRA vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r
FEIKE SIEMENS Feicke Symens naastligger ten oosten Weverstraat 2 1696 243 200r
FEIKE SIEMENS Feike Symons , c.u. koper koeschuur Kruisstraat 6 1665 239 32r
FEIKE SIEMENS Feike Simons , c.u. koper kamer met een keuken erachter Weverstraat 4 1667 239 80r
FEIKE SIEMENS Feike Symens huurder Kruisstraat 8 1668 239 168r
FEIKE SIEMENS de crediteuren van Feike Symens , c.u. verkoper Kruisstraat 8 1668 239 168r
FEIKE SIEMENS de crediteuren van Feike Simens , c.u. verkoper Kruisstraat 6 1668 239 168v
FEIKE SIEMENS Feike Symens , c.u. schuitvoerder verkoper Nieuwstraat 31 1693 243 52r
FEIKE SIEMENS grondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r
FEIKE SIEMENS Feycke Symens naastligger ten westen Weverstraat 6 1679 241 57v
FEIKE SIEMENS Feycke Symons koper huis Nieuwstraat 31 1686 242 121r
FEIKE SIEMENS Feyke Simens koper Franekereind 28 1697 243 281r
FEIKE SIEMENS Feyke Symons schuitschipper naastligger ten oosten Franekereind 26achter 1702 244 172v
FEIKE SIEMENS Feyke Symons schuitschipper verkoper Franekereind 26achter 1702 244 172v
FEIKE SIEMENS Feyke Simons naastligger ten oosten Franekereind 26 1703 244 191r
FEIKE SIEMENS Feyke Symons verkoper Franekereind 28 1707 245 11v
FEIKE SIEMENS Feyke Symons verkoper Weverstraat 4 1707 245 16v
FEIKE SIPKES de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v
FEIKE SIPKES Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
FEIKE SIPKES de crediteuren van Feycke Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 25 1601 228 251v
FEIKE SIPKES de geprefereerde crediteuren van Feycke Sipckes verkoper Hoogstraat 25 1602 228 296v
FEIKE SIPKES weduwe van Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 329v
FEIKE SIPKES wijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2west 1619 230 172r
FEIKE SIPKES wijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2oost 1619 230 172r
FEIKE SJOERDS Feicke Sjoerds meelmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1643 235 71r
FEIKE SJOERDS Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19 1661 238 83r
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds scheepstimmerman koper woning Hofstraat 15 1755 253 250r
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1757 254 100v
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1757 254 100v
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1770 257 168v
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1779 259 226r
FEIKE SJOERDS Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13 1783 261 94r
FEIKE SJOERDS Feycke Sioerds meelker naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1647 235 254r
FEIKE SJOERDS Feycke Sioerdts , c.u. koper huis daer de Vergulden Helm uythangt Voorstraat 21 de Vergulde Helm 1652 236 186v
FEIKE SJOERDS Feycke Sioerdts bewoner onbekend 1656 237 81r
FEIKE SJOERDS de paardenstal van Feycke Sioerdts , c.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
FEIKE SJOERDS Feycke Sioerdts verkoper Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
FEIKE SJOERDS Feycke Sioerds naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1662 238 123r
FEIKE SJOERDS Feyke Sioerdts , c.u. koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
FEIKE SJOERDS Feyke Sioerdts , c.u. koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast Heiligeweg 13 1643 235 54v
FEIKE SJOERDS Feyke Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
FEIKE SJOERDS Feyke Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west 1768 257 52r
FEIKE SJOERDS wijlen Feyke Sjoerds , vader van verkopers erflater Hofstraat 15 1784 261 255r
FEIKE THOMAS Feike Tomas naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
FEIKE TJITSES kamer bewoond door Feike Tjietses , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
FEIKE WIEBES Feycke Wybes verkoper Lanen 28achter 1644 235 103r
FEIKE WIEBES Feycke Wybes verkoper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
FEIKE WILLEMS Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
FEIKE WILLEMS de weduwe van Feike Willems huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v
FEIKJE BLOEMBERGEN Feikje Blombergen, meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Bildtstraat 3 1809 268 213r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga koper Hoogstraat 23 1784 261 188r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga koper Droogstraat 24 1784 261 188r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEIKJE TUININGA oud burgemeester Feikje Tuininga koper door niaar 1/4 huis Noorderhaven 114 1795 264 238r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga, c.s. eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1795 264 238r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga koper 1/4 huis Noorderhaven 114 1805 267 182v
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1805 267 182v
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1805 267 182v
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Heiligeweg 2 1805 267 182v
FEIKJE TUININGA Feikje M. Tuininga koper huis, tuin en bleekveld Hoogstraat 21 1808 268 168r
FEIKJE TUININGA Feikje M. Tuininga naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1808 268 168r
FEIKJE TUININGA Feikje Tuininga verkoper Noorderhaven 114 1809 268 214r
FEIKJE AGES Feyckien Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
FEIKJE AGES Feyckien Ages koper huis Schritsen 23 1678 241 11v
FEIKJE AGES Feyckien Aghes verkoper Schritsen 23 1680 241 114r
FEIKJE ANDRIES Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r
FEIKJE DOUWES Feikjen Douwes koper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
FEIKJE DOUWES Feikjen Douwes verkoper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
FEIKJE DOUWES Feyckie Douwes naastligger ten noorden Heiligeweg 34 1685 242 71r
FEIKJE DOUWES Feyckjen Douwes koper Heiligeweg 34 1685 242 71r
FEIKJE EEBES de nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes verkoper Heiligeweg 6 1625 231 75r
FEIKJE FEIKES Feikjen Feikes herbergier koper Hoogstraat 9 1738 249 230r
FEIKJE FEIKES Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7 1740 250 84r
FEIKJE FEIKES Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKJE FEIKES Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v
FEIKJE FEIKES Feikjen Feykes herbergierse verkoper van 4/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKJE FEIKES Feikjen Feykes herbergierse verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v
FEIKJE FEIKES Feykje Feykes huurder Noorderhaven 104 1726 246 282r
FEIKJE GERRITS Feickie Gerryts , jongedochter koper huis met een loods Lanen 17 1667 239 120v
FEIKJE HANSES JONG Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
FEIKJE HOITES Feikje Hoites verkoper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
FEIKJE JAKOBS BANGA Feyck Jacobs Banga koper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
FEIKJE JAKOBS BANGA Feyck Jacobs Banga verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
FEIKJE JANS Feyck Jansen bruid 1599 228 164v
FEIKJE JELLES Feikje Jelles koper Anjelierstraat 15 1811 269 152v
FEIKJE JOCHEMS Feikje Jochems koper Zuiderhaven 9 1799 265 200r
FEIKJE JOCHEMS Feykje Jochems verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v
FEIKJE JOHANNES JONG Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
FEIKJE JOUWS de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws verkoper Vissersstraat 2 1763 255 232v
FEIKJE LOURENS Feikien Louwerens koper Kerkpad WZ 1734 248 304v
FEIKJE LOURENS Feykien Louwerens verkoper Schritsen 48 1734 248 312v
FEIKJE MINNES TUININGA Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
FEIKJE PIETERS Feikje Pieters , bejaarde vrijster verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
FEIKJE PIETERS Feycke Piters koper Rozengracht ZZ 1626 231 135r
FEIKJE PIETERS Feycke Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ 1626 231 135r
FEIKJE REINS Feyck Reins verkoper Hoogstraat 16 1624 230 387r
FEIKJE REINS Feyck Reins verkoper Lanen 66achter 1624 231 5v
FEIKJE RINSES Feyck Rinses koper William Boothstraat WZ 1637 234 26v
FEIKJE SCHELTES wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
FEIKJE SCHELTES Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
FEIKJE SIEMENS Feykie Simons naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
FEIKJE SIPKES wijlen Feycke Sipckes erflater ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
FEIKJE SJOERDS Feikje Sjoerds verkoper van 1/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
FEIKJE WIEBES Feyck Wybes verkoper Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
FEIKJE WIEBES Feyck Wybes koper Hofstraat 1614 229 215r
FEIKJE WIEBES Feycke Wybes koper Lanen 36 1602 228 281v
FEIKJE WIEBES Feycke Wybes koper Schritsen 27 1602 228 281v
FEIKJE WIEBRENS Feyck Wibrens koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Franekereind 1614 229 225v
FEITE APPELMAN Feyte Appelman naastligger ten westen Rommelhaven 4 1682 241 186v
FEITE ARJENS Feite Arjens huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
FEITE ARJENS de weduwe van Feite Arjens , c.s. huurder Nieuwstraat 37 1743 250 285v
FEITE CHRISTIAANS Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
FEITE CHRISTIAANS Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
FEITE CHRISTIAANS de weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r
FEITE CHRISTIAANS weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r
FEITE CHRISTIAANS de weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v
FEITE CHRISTIAANS de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
FEITE CHRISTIAANS wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v
FEITE CHRISTIAANS wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v
FEITE CHRISTIAANS wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v
FEITE CHRISTIAANS wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer koper door niaar Schritsen 61 1731 248 53r
FEITE GOOITSENS Feyte Goyties protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 3 1604 228 430r
FEITE IEPES Feyte Jeppes voerman geniaarde koper Liemendijk NZ 1687 242 171v
FEITE IEPES Feyte Jeppes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1687 242 171v
FEITE JELTES Feite Jelties verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
FEITE MICHIELS wijlen Feitel Michels verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
FEITE NICOLAAS Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r
FEITE NICOLAAS Feytel Nickels bewoner Weverstraat 10 1722 246 138r
FEITE PIETERS COLLINGA Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
FEITE TJEERDS Feite Tieerdts , c.u. verkoper Moriaanstraat 3 1659 237 214v
FEITE TJEERDS Feite Tjeerts koper huis Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
FEITE TJEERDS Feite Tieerds , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
FEITE TJEERDS Feite Tieerds koper drie kamers Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v
FEITE TJEERDS Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 6 1669 239 203v
FEITE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Feite Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
FEITE TJEERDS Feyte Tiaerts , c.u. koper huis Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
FEITE TJEERDS Feyte Tieerdts kaagschipper koper kamer, loods en ledige plaats Moriaanstraat 3 1656 237 67v
FEITE TJEERDS Feyte Tieerdts koopman koper huis en plaats Hofstraat 47 1659 237 220r
FEITE TJEERDS Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
FEITE TJEERDS Feyte Tieerds , c.u. verkoper Hofstraat 47oost 1661 238 76r
FEITE TJEERDS Feyte Tieerds , c.u. koper door niaar huis, schuur en paardenstal Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
FEITE TJEERDS Feyte Tieerds naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts protesteert q.q. Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts , c.u. koper van 1/2 bierhuis, nette opkamer en een schrijfkamertje boven de steeg gebouwd Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerds naastligger Noorderhaven 110 1678 241 9v
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1680 241 77v
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts kaagschipper koper huis, loods en ledige plaats Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts kaagschipper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1683 241 252r
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts koper provisioneel 1/2 pakhuis eerder brouwhuis alwaer de Gecroonde Werelt in de gevel staat Noorderhaven 112achter de Gekroonde Wereld 1680 241 27ra
FEITE TJEERDS Feyte Tjeerdts eerdere koper Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
FEITE TJOMMES Feite Tjommes koper huis Franekereind 2 1734 249 16r
FEITE TJOMMES Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1741 250 175r
FEITE TJOMMES Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 4 1751 252 111r
FEITE TJOMMES wijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r
FEITE TJOMMES wijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
FEITE TJOMMES wijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 2 1761 255 111r
FEITE WIEBES Feyte Wybes verkoper Schoolsteeg 1658 237 162r
FEITE WIEBES het huis bewoond door de weduwe van Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
FEITSE ALBERTS Fettje Alberts verkoper van 1/2 Herenwaltje 7 1730 247 346r
FEITSE BOKKES wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v
FEITSE FEITSES Fettie Fetties , c.u. koper huis Lanen 13 1700 244 63r
FEITSE FEITSES Fettie Fetties koopman verkoper Lanen 13 1707 245 28v
FEITSE GATSES Fettie Gatties koper huis met loods en ledige plaats erachter Brouwersstraat WZ 1614 229 236r
FEITSE GATSES Fettye Gatses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
FEITSE GERKES Fetje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
FEITSE HESSELS Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen 1602 228 302v
FEITSE JAKOBS RUITENSCHILD Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
FEITSE JELLES Fedtse Jelles verkoper onbekend 1603 228 350v
FEITSE JELLES Fedtze Jelles koper kamer 1602 228 284r
FEITSE JELLES Fetse Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin 1611 229 18v
FEITSE JELLES Fetse Jelles naastligger ten westen onbekend 1611 229 60v
FEITSE JELLES Fetse Jellis naastligger ten westen Gardenierstraat 1621 230 264r
FEITSE PIETERS Fettje Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v
FEKKE ALLERTS ANSKEMA Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r
FEKKE DIRKS Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r
FEKKE DIRKS Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v
FEKKE DIRKS Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
FEKKE DIRKS Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r
FEKKE DIRKS wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r
FEKKE DIRKS wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r
FEKKE EELKES Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
FEKKE EESGES Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ 1670 240 12av
FEKKE FREERKS huis en kamer gekocht door Fecke Freercks , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
FEKKE FREERKS grondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx eigenaar perceel Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
FEKKE GOSLINGS Fecke Goslings , c.u. metselaarsknecht koper kamer Kerkpad 1710 245 127v
FEKKE HESSELS Fecke Hessels grootveerschipper verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
FEKKE HESSELS Fecke Hessels verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
FEKKE JANS Feke Jans mr. bakker koper huis en boomgaard Liemendijk ZZ 1729 247 266r
FELKJE KORNELIS Felkje Cornelis koper Rozengracht 18 1726 246 264r
FEMKE MUNKERUS wijlen Femmetie Munckerus erflater Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
FEMKE DIRKS Femme Dirks verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
FEMKE JAKOBS Femme Jacobs koper Hoogstraat 29achter 1611 229 17r
FEMKE JURJENS Famke Jurjens geniaarde koper Zuiderhaven 16 1729 247 243r
FEMKE KLASES GORTER Fimmigje Clasen Gorter koper Hoogstraat 43 1808 268 157v
FEMKE LUITJENS Fimke Luitjes koper Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
FEMKE PIETERS BRAMER Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten noorden Zoutsloot 87 1781 260 67r
FEMKE PIETERS BRAMER Femmetje Pieters Bramer verkoper Zoutsloot 87 1781 260 67r
FEMKE PIETERS BRAMER Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1781 260 67r
FEMKE PIETERS BRAMER Femmetje Pieters Bramer verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
FEMKE TEUNIS Femmigjen Teunis , minderjarig verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
FEMME HANSES Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v
FEMME JANS Femme Jansen metselaar huurder en Romastraat 27 1738 249 227r
FEMME PIETERS Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb]) Schritsen 52achter 1633 233 119v
FEMME TJOMMES Femme Tjommes verpachter grond Liemendijk NZ 1731 248 51v
FEMME TJOMMES Femme Tjommes verpachter grond Liemendijk NZ 1733 248 243r
FENNE Fenne verkoper Spinstraat 9 1640 234 96v
FENNE HARKEMA het nagelaten huis van Fenne Harkema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
FENNE RAS Fenne Ras naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1652 236 186r
FENNE JANS Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat 1663 238 188r
FENTJE Fenne Harckemae koper Voorstraat 73achter 1614 229 218r
FENTJE Fenne Aliphs koper Romastraat ZZ 1621 230 286r
FENTJE Fenneke Margaretha huurder (p.j.) Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
FENTJE BEERTS Fenne Beerts koper Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
FENTJE BEERTS Fenne Beerts naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
FENTJE BERENDS Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
FENTJE HARMENS Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
FENTJE HENDRIKS Fenneke Hendrix koper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
FENTJE JAKOBS Fenne Jacobs verkoper Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
FENTJE JAKOBS Fenne Jacobs koper Spinstraat 7 1634 233 140v
FENTJE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10 1667 239 89v
FENTJE JAKOBS Fennecken Jacobs bruid 1600 228 192v
FENTJE JANS Fenne Jans verkoper Romastraat NZ 1632 233 50v
FENTJE JANS Fenne Jans verkoper Achterstraat 1662 238 147r
FENTJE KORNELIS Fenne Cornelis koper Gardenierstraat 1627 232 9r
FENTJE KORNELIS Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
FENTJE LOUWS Fenneken Louwes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1599 228 136r
FENTJE MARTENS Fenne Martens koper Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
FENTJE MARTENS Fenne Martens verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1652 236 212r
FENTJE PIETERS Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
FENTJE PIETERS Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 6 1779 259 178r
FERDINAND Ferdinand Roterman bontwever verkoper Hoogstraat 49 1782 260 199v
FERDINAND PFEIFFER Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis, tuin en stalling Voorstraat 54 1807 267 347r
FERDINAND PFEIFFER Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper wagenhuis Comediesteeg 1 1807 267 347r
FERDINAND PFEIFFER Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
FERDINAND PFEIFFER Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Comediesteeg 2 1807 267 347r
FERDINAND PFEIFFER Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
FERDOU HEINS Feddu Heins koper Kerkpad 1 1647 235 260r
FERK DIRKS Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r
FERK PIERS Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
FETJE Fettie Gadtzes verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
FETJE Fettie Gadtzes , voor haar voorkinderen verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
FETJE HILLEBRANDS Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
FETJE HILLEBRANDS Fettie Hillebrants verkoper Midlumerlaan 1661 238 88r
FETJE KUIPER Fettie Kuiper verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
FETJE MEDALEN Fettje J. Medalen koper Schritsen 52 1779 259 180v
FETJE ABES Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v
FETJE AGES Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v
FETJE AGES Fettie Ages verkoper Wortelstraat 9 1734 248 285v
FETJE ALKES de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v
FETJE ALLES Fed Alles koper Zoutsloot 1 1630 232 156v
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 76 1724 246 209r
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 78 1724 246 209r
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Noorderhaven 90 1724 246 210v
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
FETJE BOKKES Fettie Bockes Hoecksteede verkoper Hofstraat 5 1724 246 211v
FETJE BOUWES Fettje Bouwes geniaarde koper Zuiderhaven 21 1741 250 190r
FETJE BOUWES Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15een_achter 1748 251 222v
FETJE BOUWES Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 223v
FETJE BOUWES Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
FETJE EDSES Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
FETJE GABES Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v
FETJE GATSES Fettie Gatses naastligger ten zuiden William Boothstraat 2 1738 249 264v
FETJE GATSES Fettje Gatses koper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
FETJE HARMENS Fedtie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r
FETJE HARMENS FELTEN Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FETJE HARMENS FELTEN Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FETJE HOTSES Fettie Hotses verkoper Schritsen 53 1693 243 68r
FETJE JANS Fettie Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
FETJE JANS Fettje Jans verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
FETJE JANS Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
FETJE JANS MEDALEN Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v
FETJE JANS MEDALEN Fettje Jans Medalen koper Lanen 40 1778 259 128v
FETJE JANS MEDALEN wijlen Fettje Jans Medalen verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
FETJE JANS MEDALEN de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
FETJE JURJENS Fetje Jurjens verkoper Heiligeweg 58 1776 259 1r
FETJE KLASES Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
FETJE KLASES Fettje Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
FETJE LASES Fedtie Laesses koper Voorstraat 59 1654 236 277r
FETJE LASES Fedtie Laeses geniaarde koper Rozengracht 7oost 1655 237 31v
FETJE LASES lege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases naastligger ten oosten Rozengracht 10 1668 239 129r
FETJE LASES Fettie Lases verkoper Rozengracht 10 1668 239 129r
FETJE LASES eerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 136r
FETJE LASES Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 136r
FETJE LASES Fettie Lases , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 10 1668 239 23va
FETJE LASES de weduwe Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 24ra
FETJE LASES Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 24ra
FETJE LASES HANNEMA de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
FETJE LASES HANNEMA Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
FETJE LASES HANNEMA Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 12a 1669 239 183r
FETJE LASES HANNEMA Fetie Lases Hannema verkoper Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
FETJE LASES HANNEMA de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 12 1669 239 191v
FETJE LASES HANNEMA Fettie Laeses Hannema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
FETJE MARTENS MESDAG Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
FETJE MELLES Fettje Melles verkoper Romastraat 4oost 1769 257 99r
FETJE MICHIELS Fettje Migchiels verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r
FETJE PIETERS Fetie Pyters koper Zuiderstraat 1635 233 164r
FETJE PIETERS Fetje Pyters geniaarde koper Zuiderhaven 6 1692 242 379r
FETJE PIETERS Fettie Pytters koper Nutstraat 2 1669 239 214v
FETJE PIETERS Fettje Pieters , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 3 1781 260 151v
FETJE PIETERS Fettje Pieters , meerderjarige vrijster koper 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
FETJE PIETERS de kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijster eigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
FETJE PIETERS Fettje Pieters , bejaarde vrijster koper huis Voorstraat 65 1782 260 277r
FETJE PIETERS Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 2 1781 260 314r
FETJE PIETERS wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters erflater Voorstraat 65 1784 261 256r
FETJE PIETERS Fettje Pieters koper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
FETJE PIETERS Fettye Pieters huurder Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
FETJE PIETERS ROORDA Fettie Pieters Roorda bakker koper Noorderhaven 6 1698 243 386v
FETJE REINS KIMSTRA Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
FETJE RIENKS Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11 1764 256 33v
FETJE RINSES Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
FETJE RINSES Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14r
FETJE RINSES Fed Rinses koper Voorstraat 91 1631 233 14v
FETJE RINSES wijlen Fedtie Rinses verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v
FETJE RITSKES Fetje Ritskes verkoper Werfpad ZZ 1782 260 173v
FETJE RUURDS Fettie Ruierdts koper Voorstraat 17west 1620 230 205v
FETJE SAKES Fettie Sakes koper Zuiderstraat 25 1749 252 8r
FETJE SAKES Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
FETJE SAKES Fettje Saekes koper Zuiderstraat 17 1748 251 232r
FETJE SEERPS Fed Seerps koper kamer Schritsen 12 1623 230 362r
FETJE SIETSES Fed Sytzes koper Noordijs 2 1597 228 59v
FETJE SIPKES Fettie Sipkes koper Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
FETJE SIPKES Fettie Sipkes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
FETJE SIPKES Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
FETJE SIPKES Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
FETJE TEEKES Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
FETJE TEEKES Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
FETJE TEEKES Fettie Taakes koper Noorderhaven 7 1799 265 128r
FETJE TEEKES Fettje Taakes naastligger ten westen Noorderhaven 9 1808 268 84r
FETJE TJEERDS Fed Tziaerdts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 43r
FETJE TJEERDS Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v
FETJE WIETSES het nagelaten weeskind van wijlen Fed Wytses koper kamer Zoutsloot 80 1613 229 140r
FETJE WIETSES Fed Wytses koper q.q. Zoutsloot 80 1613 229 140r
FIEKE Fijcke uitdraagster naastligger ten westen Lanen 19 1671 240 67r
FIEKE BROERS Fijke Broers , voor haar nagelaten kinderen verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
FIEKE BROERS Fijke Broers verkoper Zoutsloot 65 1739 250 47r
FIEKE BROERS Fijke Broers verkoper Zoutsloot 63 1759 254 208r
FIEKE DOUWES Fijcke Douues koper Grote Bredeplaats 20 1662 238 140v
FIEKE DOUWES Fijke Douwes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
FIEKE DOUWES Fijke Douwes verkoper Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
FIEKE EVERTS Fijke Ewerts koper Herenwaltje 15 1733 248 278v
FIEKE FEDDES Fietje Feddes koper Hoogstraat 15 1730 247 340r
FIEKE HAIES Fijcke Hayes koper onbekend 1624 231 11v
FIEKE HENDRIKS Fijcke Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 14 1611 229 15v
FIEKE HESSELS Fijke Hessels koper Zoutsloot 93 1740 250 139v
FIEKE HESSELS wijlen Fijke Hessels koper Nutstraat 2 1747 251 192v
FIEKE JANS FABER Fijke Jans Faber verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1662 238 158v
FIEKE JANS FABER Fijke Jans Faber, voor zich en haar kinderen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
FIEKE KORNELIS Fijke Cornelis verkoper Noorderhaven 7 1726 246 277v
FIEKE KORNELIS wijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
FIEKE KORNELIS Fyke Cornelis koper Droogstraat 18 1641 234 158v
FIEKE LOURENS Fijke Louwrens verkoper Kerkpad 18 1738 249 273v
FIEKE PIETERS Fijcke Pyters , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 22 1629 232 110v
FIEKE PIETERS de kinderen van de verkoperse, weduwe Fycke Pieters eigenaar van 1/2 Rozengracht 30 1629 232 107r
FIEKE PIETERS Fycke Pieters verkoper Rozengracht 30 1629 232 107r
FIEKE SIETSES Fijke Sytses koper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
FIEKE SIETSES Fijke Sytzes verkoper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
FILIPPUS Filippus Fedderen koopman verkoper Hofstraat 19west 1756 254 46v
FILIPPUS BOS Filippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1743 251 23v
FILIPPUS HANEKUIK Filippus Hanekuik koopman koper huis Vijver 9 1758 254 143v
FILIPPUS SWART voorzanger Filippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper huis Heiligeweg 7 1743 250 295r
FILIPPUS SWART voorzanger Filippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper tuin met waskeukentje Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
FILIPPUS SWART voorzanger Filippus Swart, c.u. boekhouder bij de suikerraffinaderij naastligger ten oosten Heiligeweg 5achter 1743 250 301v
FLORIS Florens Fockelman koper huis en tuin Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
FLORIS Florens Fockelman koper plaats Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
FLORIS Florens Fockelman naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
FLORIS Florens Fockelman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
FLORIS Floris naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r
FLORIS ARENDS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
FLORIS ARENDS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
FLORIS ARENDS Floris Aernts , c.u. koper kamer met een winkel en plaats Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
FLORIS ARENDS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
FLORIS FRANSES Floris Fransen , c.u. huurder boven Hofstraat 29 1806 267 198r
FLORIS FREERKS Floris Freercks portier verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
FLORIS HENDRIKS wijlen Florus Hendriks erflater Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
FLORIS IEDES Floris Yedes koper huis Vijverstraat 14 1736 249 150r
FLORIS IEDES Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v
FLORIS IEDES wijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 14 1778 259 132r
FLORIS IEDES Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v
FLORIS JANS Floris Jansen naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1691 242 348v
FLORIS JELTES Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 4 1809 268 246v
FLORIS JELTES Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 6 1809 268 246v
FLORIS JELTES Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
FLORIS KORNELIS Floris Cornelis schilder naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v
FLORIS KORNELIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
FLORIS MELLES Floris Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
FLORIS MELLES Floris Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter 1632 233 49r
FLORIS PIETERS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
FLORIS PIETERS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
FLORIS PIETERS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
FLORIS PIETERS Floris Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
FLORIS PIETERS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
FLORIS PIETERS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
FLORIS PIETERS als bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
FLORIS PIETERS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
FLORIS WILLEMS Florys Willems , de jonge verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
FLORIS WILLEMS Florys Willems , de oude erflater Noorderhaven 28 1600 228 197v
FLORIS WILLEMS Florys Willems protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 54 1612 229 84v
FOEKE Foecke metselaar naastligger ten westen Spinhuisstraat 1634 233 146v
FOEKE HEEMSTRA de heer Foecke Heemstra naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
FOEKE HEEMSTRA de erfgenamen van wijlen Foecke Heemstra verpachter grond paardenstal Voorstraat 70 1676 240 35va
FOEKE HEEMSTRA de landen van Foecke Heemstra naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
FOEKE HEEMSTRA de landen van Foecke Heemstra naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
FOEKE HEEMSTRA burgemeester Foeke Heemstra naastligger ten oosten Voorstraat 81 1636 234 15v
FOEKE HEEMSTRA oud burgemeester Foeke Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 57 1636 234 18v
FOEKE HEEMSTRA oud burgemeester Foeke Heemstra verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
FOEKE HEEMSTRA de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstra verpachter grond Voorstraat 70achter 1663 238 194r
FOEKE HEEMSTRA de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
FOEKE JORRITSMA Foeke Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
FOEKE STEENSMA wijlen Foeke Steensma erflater Rommelhaven 3 1737 249 215v
FOEKE AGES Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1737 249 205v
FOEKE AGES de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 242v
FOEKE AGES de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 243v
FOEKE ANSKES Foecke Anskes hoogbootsman Admiraliteit verkoper Havenpoort 1 1701 244 136v
FOEKE ANSKES Foecke Anskes bootsman verkoper Zoutsloot 10 1701 244 137r
FOEKE ANSKES Foecke Anskes naastligger ten zuiden Schritsen 30 1704 244 251v
FOEKE ANSKES Foeke Anskes verkoper Hofstraat 37 1689 242 274r
FOEKE ANSKES Foeke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 8 1697 243 285r
FOEKE ANSKES Foeke Anskes koper van 1/2 kamer Zoutsloot 10 1697 243 290r
FOEKE ANSKES de kamer van Foeke Anskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1717 245 298v
FOEKE ANSKES de kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1721 246 102v
FOEKE ANSKES de kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskens naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1725 246 214v
FOEKE DIRKS JORRITSMA wijlen Foeke Dirx Jorritsma erflater Noorderhaven 2 1733 248 241v
FOEKE DIRKS JORRITSMA wijlen Foeke Dircx Jorritsma erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
FOEKE DIRKS JORRITSMA wijlen Foeke Dirx Jorritsma erflater Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
FOEKE FOKKES wijlen Foecke Fockes koper door niaar Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
FOEKE FREERKS Foeke Freerks huurder Noordermolen 1 1753 253 90v
FOEKE HAIES Foecke Hayes , c.soc. verkoper Lanen 20 1671 240 53r
FOEKE HAIES Foecke Hayes naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1704 244 248v
FOEKE HAIES Foeke Hayes koper kamer Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
FOEKE HAIES Foeke Hayes , ter zee uitlandig verkoper q.q. Zoutsloot 1 1690 242 318v
FOEKE HAIES Foeke Hayes verkoper Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
FOEKE HETTES Foecke Hettes verkoper onbekend 1597 228 52r
FOEKE JANS Foecke Janssen koper huis daert Vergulden Hoofft uutsteeckt Noorderhaven 40 het Vergulden Hoofft 1617 230 78r
FOEKE JANS Foecke Jansen koper twee kamers of woningen Peterseliestraat 1621 230 286v
FOEKE JANS Foecke Jansen koper huis Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
FOEKE JANS Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
FOEKE JANS de erfgenamen van wijlen Foecke Jansen , c.u. verkoper Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
FOEKE JANS Foeke Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 77 1640 234 120v
FOEKE JANS Foeke Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 77 1640 234 120v
FOEKE JANS Foeke Jansen , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
FOEKE JANS Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
FOEKE JANS FABER Foeke Jans Faber naastligger ten westen Hofstraat 21midden 1777 259 61v
FOEKE JETSES Foecke Jetses verkoper Brouwersstraat 10 1605 228 443r
FOEKE JORRITS Foecke Jorryts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1606 228 506r
FOEKE KLASES Foecke Clazes scheepstimmerman koper door niaar huis Hofstraat 21oost 1760 255 16r
FOEKE KLASES de weduwe van Foecke Clases naastligger ten westen Hofstraat 23 1766 256 219r
FOEKE KLASES de weduwe van Foeke Claasens naastligger ten westen Hofstraat 23 1768 257 68v
FOEKE KLASES wijlen Foeke Claesen erflater Hofstraat 21oost 1776 259 2v
FOEKE LASES Foeke Laeses schipper verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r
FOEKE MARTENS Foeke Martens huurder Achterstraat ZZ 1691 242 349v
FOEKE PIERS [de steeg van] Foecke Piers naastligger ten westen Voorstraat 55 1624 230 382v
FOEKE PIERS HEEMSTRA rentmeester Foecke Piers Heemstra koper ledige plaats of huisstede onbekend 1627 232 20r
FOEKE PIERS HEEMSTRA rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r
FOEKE PIERS HEEMSTRA rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r
FOEKE PIERS HEEMSTRA Foecke Piers Heemstra niaarnemer ratione proximitatis Zoutsloot 91 1630 232 158v
FOEKE PIERS HEEMSTRA Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1630 232 158v
FOEKE PIERS HEEMSTRA Foecke Piers Heemstra huidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ 1631 232 182r
FOEKE PIERS HEEMSTRA Foecke Piers Heemstra, c.u. naastligger ten westen Herenwaltje 1631 232 184r
FOEKE PIERS HEEMSTRA Foecke Piers Heemstra verkoper Herenwaltje 1631 232 184r
FOEKE PIERS HEEMSTRA oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1657 237 115v
FOEKE PIERS HEEMSTRA wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1666 239 36r
FOEKE PIERS HEEMSTRA wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten noorden Voorstraat 89 1666 239 36r
FOEKE PIETERS ROOS Foecke Pytersen Roos grootschipper koper huis, loods en plaats Hofstraat 1647 235 243v
FOEKE SEERPS Foucke Seerps koper huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuisland Molenpad 1 1617 230 102r
FOEKE SIETSES Foecke Sytties naastligger ten westen Franekereind 1598 228 73r
FOEKE SJOERDS Foeke Sjoerds naastligger ten westen Lanen 75 1809 268 193r
FOEKE TEEDES Foeke Teedes binnenvader stadsweeshuis koper huis Voorstraat 57 1695 243 177v
FOEKE TEEDES Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuis verkoper Gardenierstraat 4 1704 244 264r
FOEKE TEEDES het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
FOEKE TEEDES wijlen Foeke Taedes erflater Rommelhaven 3 1737 249 215v
FOEKE TJALLINGS Foecke Tzialings koper huis Karremanstraat 23 1600 228 202r
FOEKE TJALLINGS Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a. Karremanstraat 1602 228 302r
FOEKE TJOMMES Foecke Tziommes koper dwarskamer met een ledige plaats daarachter Zoutsloot 40 1612 229 107v
FOEKE WARNERS Foecke Warners zeevarend gezel verwandelaar Voorstraat ZZ 1687 242 209r
FOEKE WARNERS Foecke Warners zeevarend gezel aanhandelaar 1/4 huis Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
FOEKJE Foeck Faaskes koper Kerkpoortstraat 1599 228 163v
FOEKJE Foeck Faaskes verkoper Schritsen 52 1599 228 171v
FOEKJE Foeck Faesses verkoper Kerkpoortstraat 1601 228 261v
FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 15 1618 230 140v
FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 15 1622 230 318v
FOEKJE de weduwe van de molenaar Foekjen huurder (p.j.) Achterstraat 1674 240 145r
FOEKJE ALEMA Foeckien Alema koper Wasbleek 1680 241 103v
FOEKJE ALEMA Foeckien Alema koper ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
FOEKJE ALEMA Foeckien Alema naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
FOEKJE ALEMA Foeckien Alema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
FOEKJE ALEMA Foeckjen Alema koper door niaar 4 pm en enige einsen los land ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
FOEKJE ALEMA juffrouw Foeckjen van Alama koper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
FOEKJE ALEMA juffr. Foekjen van Alema naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
FOEKJE ALEMA Foekjen van Alema koper Noorderhaven 44 1741 250 175v
FOEKJE ALEMA Foekjen Alema verkoper Noorderhaven 44 1745 251 82r
FOEKJE JONGEMA Foeckje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
FOEKJE JONGEMA Foekje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
FOEKJE JONGEMA Foekje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
FOEKJE KUIPER Foekje Kuiper verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
FOEKJE KUIPER Foekje Kuyper verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
FOEKJE KUIPER Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
FOEKJE KUIPER Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
FOEKJE KUIPER Foekje Cuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
FOEKJE KUIPER Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
FOEKJE KUIPER Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
FOEKJE KUIPER Foekje Kuiper verkoper Voorstraat 86 1784 261 195v
FOEKJE KUIPER Foekje Kuiper koper huis Romastraat 29 1802 266 141r
FOEKJE KUIPER Foekjen Kuiper verkoper Franekereind 34 1782 260 252r
FOEKJE KUIPER Foekjen Kuyper verkoper Brouwersstraat 28 1788 262 262v
FOEKJE KUIPERS Foekje Kuipers koper Franekereind 34 1781 260 123v
FOEKJE NAUTA Foeckjen Nauta, moeder van de verkopers huurder Voorstraat 13 1788 263 46r
FOEKJE NIEUWENHUIS Foeckje Nieuwenhuis koper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
FOEKJE NIEUWENHUIS Foeckje Nieuwenhuis koper stalling, wagenhuis en tuin Droogstraat 9 1789 263 77v
FOEKJE NIEUWENHUIS Foekje Nieuwenhuis koper door niaar Noorderhaven 33 1787 262 168v
FOEKJE NIEUWENHUIS juffrouw Foekje Nieuwenhuis naastligger ten westen Noorderhaven 35 1797 265 63r
FOEKJE NIEUWENHUIS Foekje Nieuwenhuis verkoper op eigen naam Noorderhaven 35 1797 265 63r
FOEKJE NIEUWENHUIS Foekje Nieuwenhuis verkoper op eigen naam Droogstraat 7oost 1797 265 66v
FOEKJE NIEUWENHUIS Foekje Nieuwenhuis verkoper Noorderhaven 33 1798 265 73v
FOEKJE NIEUWENHUIS Juffrouw Foekjen Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
FOEKJE NIEUWENHUIS Juffrouw Foekjen Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaan naastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter 1729 247 242v
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Rapenburg 12 1729 247 274v
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1729 247 274v
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1729 247 278r
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaen naastligger ten noorden Voorstraat 83 1729 247 278r
FOEKJE OOSTERBAAN pakhuis Foekjen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
FOEKJE OOSTERBAAN Foekjen Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 89 1734 248 352r
FOEKJE SCHELTEMA Foekjen Scheltema naastligger ten oosten Voorstraat 2 1766 256 198v
FOEKJE SLUIS Foekjen van der Sluis koper huis en steede Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r
FOEKJE STALPERT VAN DER WIELEN Foetina Francisca Stalpert van der Wielen verkoper Hoogstraat 21 1770 257 177v
FOEKJE WIERDSMA Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93 1785 262 30r
FOEKJE WIERDSMA Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93achter 1785 262 30r
FOEKJE WIERDSMA Foekje Wierdsma koper Voorstraat 89 1785 262 31v
FOEKJE WIERSMA Foetina Wiersma koper Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
FOEKJE WIERSMA Foetina Wiersma koper Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
FOEKJE WIERSMA Foetina Wiersma naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
FOEKJE WIERSMA Foetina Wiersma naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
FOEKJE BERENDS Foeck Berents verkoper Zuiderstraat 1597 228 20v
FOEKJE BERENDS Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
FOEKJE BROERS Foek Broers koper Lanen 37 1785 262 22r
FOEKJE BROERS Foek Broers verkoper Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
FOEKJE BROERS Foek Broers verkoper Lanen 37 1788 262 293r
FOEKJE DOUWES wijlen Foekjen Douwes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekie Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekie Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Everts Oosterbaan naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten oosten Rommelhaven 16 1734 248 301v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten zuiden Rommelhaven 16 1734 248 301v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaen verkoper Kruisstraat 10west 1728 247 74v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Ewerts Oosterbaen, meerderjarige dochter verkoper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan koper huis, tuin Voorstraat 85 1728 247 131v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1728 247 131v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN meerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, hof en stal Voorstraat 87 1728 247 132v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN wijlen Foekjen Everts Oosterbaan bewoner Voorstraat 87 1728 247 132v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, zomerhuis en boomgaard Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan eigenaar van 1/2 Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan koper pakhuis 2 vierkanten hoog Voorstraat 83achter 1728 247 135v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1728 247 135v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN de hof van Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1731 247 372v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 83achter 1731 247 372v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 3/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN het huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1731 248 18v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN de tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1731 248 18v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 85 1731 248 18v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten westen Voorstraat 89 1734 248 352r
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1739 250 2v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1739 250 2v
FOEKJE EVERTS OOSTERBAAN wijlen Foekjen Everts Oosterbaan, bejaarde vrijster erflater Voorstraat 87 1741 250 8ra
FOEKJE FASES Foeck Faeses koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r
FOEKJE FASES Foeck Faeses koper Romastraat 8 1602 228 285v
FOEKJE FASES Foeck Faeses verpachter grond Romastraat 8 1602 228 285v
FOEKJE FASES Foeck Faeses naastligger ten oosten Romastraat 8 1602 228 285v
FOEKJE FOLKERTS Foeck Folckerts , voor haar minderjarige zoon verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
FOEKJE FOLKERTS Foeck Folckers bewoner Grote Kerkstraat 1632 233 57v
FOEKJE FOLKERTS Foeck Folckers verkoper Grote Kerkstraat 1632 233 57v
FOEKJE FOLKERTS Foeck Folckers verkoper q.q. Grote Kerkstraat 1632 233 57v
FOEKJE GERBENS de nagelaten weeskinderen van Foeck Gerbrants verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1598 228 94r
FOEKJE GERBENS Foeck Gerbrants verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1598 228 94r
FOEKJE GOSSES Foeckien Gosses koper Kruisstraat 10west 1677 240 259r
FOEKJE GOSSES Foeckjen Gosses koper Voorstraat 37 1684 242 23v
FOEKJE GOSSES Foekjen Gosses verkoper Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
FOEKJE HENDRIKS Foeckje Hendrix de Wite koper Noorderhaven 57oost_voor 1671 240 56r
FOEKJE HENDRIKS Foekje Hendriks verkoper Romastraat 13 1760 254 252v
FOEKJE HENDRIKS WIT Foeckien Hendricks de Wit verkoper van 5/30 en 3/30 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
FOEKJE HESSELS Foeck Hessels koper Scheffersplein OZ 1615 229 262v
FOEKJE HESSELS Foeck Hessels verkoper Zoutsloot NZ 1616 230 36r
FOEKJE HESSELS wijlen Foeck Hessels verkoper William Boothstraat 3 1633 233 124r
FOEKJE IEKES Foeck Eeckes koper Liemendijk WZ 1619 230 180v
FOEKJE IEKES Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
FOEKJE JAKOBS Foeckien Jacobs verkoper Lanen NZ 1630 232 146v
FOEKJE JAKOBS Foeckien Jacobs koper Liemendijk NZ 1667 239 87v
FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1785 261 277r
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Kuiper verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Kuiper koper van 1/2 huis (p.j.) Noorderhaven 89 1790 263 198r
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Cuiper verkoper q.q. Noorderhaven 89 1791 263 345r
FOEKJE JAKOBS KUIPER Foekje Jacobs Kuiper verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
FOEKJE JANS Foeckjen Jans koper Achterstraat 5 1686 242 113v
FOEKJE JANS Foekien Jans verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
FOEKJE JANS Foekien Jans verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
FOEKJE JANS Foekje Jans verkoper Franekereind 28 1707 245 11v
FOEKJE JANS Foekje Jans verkoper Weverstraat 4 1707 245 16v
FOEKJE JANS Foekje Jans koper Zoutsloot 1 1785 261 298r
FOEKJE JANS Foekje Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1785 261 298r
FOEKJE JANS Foekje Jans koper Hofstraat 47oost 1799 265 149r
FOEKJE JANS Foekjen Jans koper huis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker Franekereind 28 1697 243 281r
FOEKJE JOHANNES de boedel van wijlen Foekje Johannes verkoper Bildtstraat 9 1780 259 254r
FOEKJE KORNELIS ZIJLSTRA Foekje Cornelis Zijlstra koper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
FOEKJE MARTENS Foekje Martens koper Zoutsloot 42 1808 268 39v
FOEKJE PIETERS Foeck Pyters verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1634 233 145v
FOEKJE PIETERS JONGEMA Foekje Pieters Jongema geniaarde koper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
FOEKJE PIETERS OLDAANS Foekjen Pieters Oldaens naastligger ten westen Noordijs 4 1729 247 238v
FOEKJE PIETERS OLDAANS Foekjen Pieters Oldaens verkoper Noordijs 4 1729 247 238v
FOEKJE PIETERS SCHELTEMA Foekje Pieters Scheltema verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
FOEKJE PIETERS SCHELTEMA Foekje Pieters Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
FOEKJE SCHELTES Foeck Scheltes koper Weverstraat 17 1612 229 114v
FOEKJE SCHELTES Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 17 1618 230 132r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
FOEKJE SEERPS SWERMS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
FOEKJE SIEMENS Foeckjen Symens koopman koper 1/2 houtstek Rozengracht 12 1692 242 388v
FOEKJE SIEMENS Foeckjen Symens koper Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
FOEKJE SIEMENS Foeckjen Symens koper Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
FOEKJE SIEMENS Foeckjen Symens koper Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
FOEKJE SIEMENS STIJL vroedsman Foeckien Symens Stijl koper door niaar huis Voorstraat 1 1698 243 391v
FOEKJE SJOUKES Foeckien Siouwckes verkoper Droogstraat 9 1674 240 154r
FOEKJE STEFFENS Foeckien Stevens koper Zuiderhaven 25 1634 233 130v
FOEKJE STEFFENS Foekjen Stevens verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r
FOEKJE WILLEMS Foeck Willems naastligger ten oosten Achterstraat 1682 241 198r
FOKELE Fokele Jorisma mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
FOKELE Foockele muller naastligger ten noorden Rozengracht 23 1614 229 193r
FOKELE Foockle pottenbakker naastligger ten westen onbekend 1598 228 126v
FOKELE JORRITSMA Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 76 1724 246 209r
FOKELE JORRITSMA Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 78 1724 246 209r
FOKELE TOLSMA wijlen Fokle Sjerk Tolsma ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
FOKELE DOEDES Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
FOKELE DOEDES Foockle Doedes verkoper q.q. Schritsen 21 1624 230 381v
FOKELE JETSES Foeckele Jetzes pottenbakker koper huis Schritsen 1605 228 470v
FOKELE JETSES Foockele Jetses pottenbakker koper panwerk en huis Zoutsloot 1 1603 228 382r
FOKELE JETSES Foockele Jetses pottenbakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1605 228 486r
FOKELE JETSES Foockle Jetses koper provisioneel panwerk met gereedschappen Zoutsloot 76 1598 228 78v
FOKELE JORIS Foockle Joris , c.s. huurder Franekereind 30west 1693 243 27r
FOKELE SIPKES de verkoper Foockele Sipckes , c.u. molenaar naastligger ten oosten Heiligeweg 1 1598 228 104r
FOKELE SIPKES Foockele Sipckes molenaar verkoper Heiligeweg 1 1598 228 104r
FOKELE THOMAS Fokle Tomis naastligger ten westen Spinstraat 9oost 1643 235 52v
FOKELTJE Fokeltie Zwerms verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
FOKELTJE AKKER Fokeltie Acker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
FOKELTJE AKKER Fokeltie Akker koper Voorstraat 43 1734 249 1r
FOKELTJE AKKER Fokeltie Akker verkoper Voorstraat 43 1735 249 33v
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 25 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 23 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 21 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 19 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 13 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 11 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 9 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania verkoper Brouwersstraat 7 1675 240 211r
FOKELTJE BURMANIA juffrouw Foockel van Burmania