Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
N. N. N. koper huis Nieuwstraat 1615 229 251r
N. N. N. brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 68 1629 232 101r
N. N. den Heere naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
N. N. N. koper provisioneel huis Kleine Bredeplaats 1630 232 144v
N. N. N. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1633 233 122r
N. N. N. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1633 233 123r
N. N. N. naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1634 233 145v
N. N. N. naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1634 233 145v
N. N. N. naastligger ten westen Noordijs WZ 1634 233 155r
N. N. N. naastligger ten oosten William Boothstraat WZ 1635 233 175r
N. N. N. naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1648 236 30v
N. N. N. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
N. N. N. mesmaker huurder Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
N. N. N. korfmaker huurder Sint Jacobstraat 1659 238 2ra
N. N. N. gortmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 3 1670 240 10r
N. N. N. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
N. N. N. verkoper Vioolsteeg OZ 1681 241 30ra
N. N. N. verkoper Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
N. N. N. naastligger ten zuiden Schritsen 50 1684 242 44v
N. N. N. naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1687 242 209r
N. N. N. naastligger ten noorden Rozengracht 23 1688 242 258r
N. N. N. havenmeester naastligger ten noorden Schritsen 9achter 1695 243 129v
N. N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1716 245 272v
N. N. N. huur (p.j.) Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
N. N. N. stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 157v
N. N. N. naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1742 250 241r
N. N. N. mr. bontwever naastligger ten zuiden Zoutsloot 30 1745 251 98v
N. N. N. wever naastligger ten zuiden Zoutsloot 30 1746 251 115r
N. minderjarige N. N. bontwever Heiligeweg NZ 1756 254 31v
N. N. N. , c.u. militaire schoenmaker huurder Schritsen 60 1758 254 117r
N. N. N. huurder boven oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
N. N. N. huurder boven oost (p.w.) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
N. N. N. naastligger ten oosten Weverstraat 1795 264 298r
N. N. N. koper provisioneel huis Schritsen 17 1792 264 354r
N. N. N. , c.u. mr. schoenmaker huurder Bildtstraat 24 1803 266 176v
N. N. N. koopman (joods -) naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
N. N. N. naastligger ten westen Havenplein 18a 1806 267 288v
N. N. N. naastligger ten westen Kerkpad 1614 229 207r
N. N. N. William Boothstraat 1635 233 174v
N. N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1649 236 85v
N. N. N. Karremanstraat 27 1663 238 19ra
N. N. N. naastligger ten noorden Rozengracht 12 1668 239 24ra
N. N. N. Tiepelsteeg 1706 245 5v
N. N. N. huurder (p.j.) Lanen 1 1728 247 115r
N. N. N. Weeshuisstraat 1731 248 52v
N. wijlen N. N. Vijver 10 1749 252 12v
N. N. N. Molenpad 1757 254 109r
N. N. N. Romastraat ZZ 1803 266 302r
N. wijlen N. N. Zuiderhaven 9 1810 269 32r
N. JELGERSMA N. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1808 268 76r
N. LOON dr. N. van Loon Nieuweburen 13 1781 260 32r
N. LOON dr. N. van Loon huurder (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
N. LOON de erven van dr. N. van Loon naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
N. SIDERIUS weduwe N. N. Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1757 254 100v
N. SMAL N. Smal, c.u. huurder achterkamer Zoutsloot 1805 267 156r
N. WENNEKES N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
N. N. N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1630 232 165r
N. N. N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1630 232 165r
N. N. N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1630 232 165r
N. N. N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1630 232 165r
N. PIEBES N. Piebes verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
NAMKE Namkjen Algra van Fonteyn Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
NAMKE OTTES Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25 1757 254 53v
NAMMEN ARENDS Nammingh Arnts kuiper naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
NANKE HOTSMA Nencke Hatsma verkoper Hoogstraat 45 1702 244 146v
NANKE HOTSMA Nenke Hatsma Scheffersplein OZ 1697 243 311v
NANKE HOTSMA weduwe Nenke Hatsma verkoper Rommelhaven 4 1722 246 137r
NANKE STAM Ninke Stam Hoogstraat 5 1808 268 48v
NANKE ATSES Nanneke Atses Sint Jacobstraat 9 1660 238 38v
NANKE DIRKS Nancke Dirx verkoper Lanen 93 1639 234 76r
NANKE GERRITS Nancke Gerryts Heiligeweg 46 1780 259 286v
NANKE GOOITSENS Nanck Goyties Lanen NZ 1634 233 134r
NANKE IEPES Nancke Ypes verkoper van 1/2 Noorderhaven 98 1700 244 49r
NANKE IEPES Nanke Ypes Heiligeweg NZ 1700 244 51r
NANKE JOHANNES Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg NZ 1685 242 89r
NANKE JOHANNES Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8 1685 242 89v
NANKE JOUKES Nanke Joukes Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
NANKE JOUKES Nanke Joukes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
NANKE KORNELIS wijlen Ninke Cornelis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
NANKE MEINES Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 1643 235 75r
NANKE NANNES Nanneke Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANKE NANNES Nanneke Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANKE ROELOFS Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1808 268 123v
NANKE ROELOFS Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1808 268 124r
NANKE ROELOFS Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
NANKE WILLEMS MOUTER Neinke Willems Mouter Zoutsloot 86 1740 250 99r
NANKE WILLEMS MOUTER Nencke Willems Mouter William Boothstraat 1 1731 248 35r
NANNE het huis van Nanne van Pilsen naastligger ten oosten Hofstraat 1654 236 258r
NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
NANNE de weduwe van Nanne Kruissebroer naastligger ten oosten Weverstraat 1659 237 217r
NANNE Nanne Cruyseboer naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 111r
NANNE oud burgervaandrig Nanning Stansen mr. brouwer koper huis genaamd de Witte Trompet Kerkpoortstraat 13 de Witte Trompet 1714 245 220r
NANNE Nanningh , c.s. sleefmaker huurder Sint Jacobstraat OZ 1693 243 61v
NANNE Nanningh Stansen mr. brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1715 245 240r
NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1715 245 244v
NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1715 245 244v
NANNE ARENDS de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
NANNE ARENDS huis (4) van de weduwe van Nanning Aernts grondpacht onbekend 1663 238 189v
NANNE ARENDS Nanningh Aerns , c.u. mr. kuiper koper hovinge met bomen en plantagie Liemendijk NZ 1652 236 187r
NANNE ARENDS de hovinge van Nanningh Aerns naastligger ten westen Liemendijk NZ 1652 236 187r
NANNE ARENDS Nanningh Aernts , burger mr. kuiper koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
NANNE ARENDS Nanningh Arents kuiper naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
NANNE DIRKS DRIJFHOUT Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
NANNE DIRKS DRIJFHOUT Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
NANNE FREERKS Nanne Freerx Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
NANNE HENDRIKS Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1732 248 113r
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks schipper koper huis Karremanstraat 25 1742 250 268r
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1742 250 268r
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks , burger schipper (schuit-) koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1748 251 239v
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks schipper (schuit-) verkoper Zoutsloot NZ 1749 251 252r
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks schipper koper huis Zoutsloot 96 1750 252 97r
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1752 252 217v
NANNE HENDRIKS Nanning Hendriks Zoutsloot 96 1760 254 254r
NANNE HENDRIKS de erven van Nanning Hendriksen verkopers Karremanstraat 25 1760 254 256r
NANNE HENDRIKS Nanningh Hendrix koper huis Droogstraat 1723 246 158r
NANNE HIDDES Nanne Hyddes , c.u. gerechtsbode koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en planten Rapenburg ZZ 1646 235 201v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten westen Rapenburg 1647 235 244v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode koper 5 pm vergraven land ((GG 208:00:00 per pm)) ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten onbekend ZZ 1647 235 267r
NANNE HIDDES Nanne Hiddes verkoper onbekend 1648 236 45v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode koper kamer, loods en plaats Voorstraat 24 1652 236 209v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode Weverstraat NZ 1652 236 217v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes gerechtsbode koper kamer Rapenburg NZ 1654 236 258v
NANNE HIDDES Nanne Hiddes geniaarde koper Lombardstraat 1654 236 267r
NANNE HIDDES Nanne Hiddes , c.soc. verkoper Rapenburg NZ 1654 236 267v
NANNE HIDDES hovinge van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 178v
NANNE HIDDES de hovinge van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1664 238 221v
NANNE HIDDES de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48 1664 238 241v
NANNE HIDDES de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1664 238 241v
NANNE HIDDES de kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat NZ 1663 238 21va
NANNE HIDDES de curatoren van het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
NANNE HIDDES het nagelaten kind van Nanne Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
NANNE HIDDES Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48 1668 239 23ra
NANNE HIDDES Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1668 239 23ra
NANNE HIDDES de kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1670 240 2r
NANNE HIDDES de nagelaten kamer van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1676 240 239v
NANNE HIDDES GRETTINGA Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
NANNE HIDDES GRETTINGA Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52 1659 237 208r
NANNE HIDDES GRETTINGA Nanne Hiddes Grettinga, burger tichelaar koper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
NANNE HIDDES GRETTINGA de kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1660 238 53r
NANNE HIDDES GRETTINGA het nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga verkoper Voorstraat 50 1670 239 41va
NANNE JAKOBS Nanne Jacobs koper huis Zuiderhaven 13 1615 229 280r
NANNE JAKOBS Nanne Jacobs , c.u. verpachter grond William Boothstraat 1629 232 120r
NANNE JAKOBS de mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper William Boothstraat 1629 232 120r
NANNE JAKOBS Nanne Jacobs , c.u. verpachter grond Heiligeweg 1629 232 120r
NANNE JAKOBS de mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs Heiligeweg 1629 232 120r
NANNE JANS Nanne Jans , burger c.u. smid koper huis, schuur, ledige plaats en loods Voorstraat 32 1640 234 100r
NANNE JANS Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 133r
NANNE JANS Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 136v
NANNE JANS hopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ 1641 234 141v
NANNE JANS Nanne Jansen mr. smid koper 1/4 huis Rinnertspijp 1643 235 42v
NANNE JANS Nanne Jansen , c.u. huurder Rinnertspijp 1643 235 42v
NANNE JANS Nanne Jans , c.u. mr. smid koper schuur en hof Zoutsloot 1643 235 60v
NANNE JANS mr. Nanne Jans naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1644 235 101v
NANNE JANS Nanne Jansen naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 1644 235 137r
NANNE JANS Nanne Jansen smid verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
NANNE JANS Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 43v
NANNE JANS Nanne Jansen smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
NANNE JANS Nanne Jansen oud hopman en mr. smid verkoper Nieuwstraat OZ 1654 236 262r
NANNE JANS Nanne Jansen , c.u. verkoper Voorstraat 32 1654 236 272v
NANNE JANS de weduwe van Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 17 1659 237 189v
NANNE JANS wijlen Nanne Jans naastligger ten westen Hoogstraat 35 1665 239 11v
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 7ra
NANNE JANS FABER de tuin van de erven van Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1666 239 7ra
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 7ra
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 7va
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 7va
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 7va
NANNE JANS FABER de kinderen en de erven van de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Rinnertspijp 1666 239 8ra
NANNE KEIMPES Nanne Keimpes kistmaker bewoner Voorstraat 60 1637 234 36r
NANNE KEIMPES Nanne Keympes , burger c.u. mr. kistmaker koper 1/6 huis Noorderhaven 14 1649 236 77r
NANNE KEIMPES Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker verkoper Noorderhaven 14 1649 236 77v
NANNE KEIMPES Nanne Keympes mr. kistmaker koper huis Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
NANNE KEIMPES het huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1652 236 189v
NANNE KEIMPES Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
NANNE KEIMPES Nanne Keimpes mr. kistmaker verkoper Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
NANNE KLASES Nanne Claessen koper kamer Rapenburg ZZ 1687 242 182r
NANNE KLASES Nanne Claeses , burger lichterman koper kamer Lombardstraat 1688 242 218r
NANNE KLASES Nanne Claesen , burger lichterman koper kamer en loods in de zogenaamde dubbele regel Lombardstraat 1688 242 234r
NANNE KLASES Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1693 243 46v
NANNE KLASES Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1727 247 8v
NANNE KORNELIS Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1730 247 359r
NANNE KORNELIS Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
NANNE LIEUWES Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 152r
NANNE LIEUWES Nanne Liuwes , burger verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
NANNE LIEUWES Nanne Liuues naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
NANNE LIEUWES Nanne Lieuues , c.u. verkoper Zuiderplein OZ 1637 234 24r
NANNE LIEUWES Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1638 234 64v
NANNE LIEUWES Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
NANNE LIEUWES wijlen Nanne Lieuues Weverstraat ZZ 1660 238 40r
NANNE LUITJENS Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1633 233 109r
NANNE LUITJENS Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1634 233 147r
NANNE LUITJENS Nanne Luyties koper hovinge Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
NANNE LUITJENS Nanne Luyties verkoper Hofstraat NZ 1646 235 194v
NANNE MELCHERTS Nanne Melchiors , burger koper huis Nieuwstraat 60 1624 231 20r
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
NANNE MELCHERTS Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
NANNE MELCHERTS de erven van Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
NANNE OENES mr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westen Nieuwstraat 1633 233 114v
NANNE OENES mr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12 1638 234 55v
NANNE OENES Nanne Oenes mr. koper en huurder huis en woning Sint Odolphisteeg 1644 235 137r
NANNE PIETERS Nanne Pyters , c.s. huurder kamer (p.j.) Voorstraat 87 1694 243 73r
NANNE PIETERS Nanning Pytters koper woning Kerkpoortstraat 1701 244 102v
NANNE RIENKS Nanningh Riencks , burger sleefmaker koper huis Rapenburg ZZ 1694 243 81r
NANNE RINSES Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aaelkaar staande ((geen prijs vermeld)) Hondenstraat 7 1638 234 67v
NANNE RINSES de kopers Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten westen Hondenstraat 7 1638 234 67v
NANNE RINSES de verkoper Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1639 234 82v
NANNE RINSES Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper verkoper Grote Bredeplaats 1639 234 82v
NANNE RINSES wijlen Nanne Rinses kuiper Grote Bredeplaats 20 1642 234 172v
NANNE RINSES de weduwe van Nanne Rinses naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1658 237 178r
NANNE RINSES Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 1629 232 103v
NANNE RINSES de weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
NANNE TIJSES Nanning Tijssen , burger koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r
NANNE TIJSES wijlen Nanning Tijsen Scheerstraat 4 1736 249 114r
NANNE TJEERDS de weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 1662 238 137v
NANNE TJEERDS Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachter Droogstraat 100 1660 238 30v
NANNE WILLEMS de weduwe van Nanne Willems verpachter grond Lanen 26 1640 234 115r
NANNE WILLEMS de weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11 1643 235 37v
NANNE WILLEMS de weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1644 235 127r
NANNE WILLEMS wijlen Nanne Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat WZ 1644 235 134v
NANNE WILLEMS Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Molenpad 1724 246 202v
NANNE WILLEMS Nanning Willems koper greidland Franekertrekvaart 1615 229 251v
NANNE WILLEMS weduwe en erven van Nanning Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1630 232 127v
NANNE WILLEMS Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
NANNE WILLEMS de weduwe van Nanning Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1644 235 129v
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1709 245 100v
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
NANNE WILLEMS Nanning Willems verkoper Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
NANNE WILLEMS Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat WZ 1719 246 35v
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
NANNE WILLEMS Nanning Willems koper huis Moriaanstraat 12 1731 247 381r
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1731 247 381r
NANNE WILLEMS Nanning Willems , burger mr. bontwever koper tuin Molenpad NZ 1735 249 41v
NANNE WILLEMS Nanning Willems , burger mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
NANNE WILLEMS burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1736 249 144v
NANNE WILLEMS burgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelte Moriaanstraat 10 1736 249 152r
NANNE WILLEMS de koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1736 249 152r
NANNE WILLEMS burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad NZ 1737 249 196r
NANNE WILLEMS Nanning Willems mr. bontwever koper woning Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
NANNE WILLEMS Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
NANNE WILLEMS Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
NANNE WILLEMS Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
NANNE WILLEMS Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
NANNE WILLEMS Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1624 231 4r
NANNE WILLEMS de weduwe van Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1624 231 9v
NANNE WILLEMS de erven van Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
NANNE WILLEMS WERF Nanning Willems van der Werff niet meer niaarnemer landen (compareert en verklaart te verlaten zijn niaar verzoek) 1617 229 259v
NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1755 253 245r
NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Voorstraat 45 1755 253 245r
NATHANAEL Nathan Levy koopman (joods -) koper huis Voorstraat 45 1755 253 246r
NATHANAEL Nathan Levy koopman koper deftig huis Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
NATHANAEL Nathan Levy, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
NATHANAEL Nathan Eliasar huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 11 1799 265 163r
NATHANAEL substituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeur koper huis met stallinge Voorstraat 57 1714 245 213r
NATHANAEL Nathaniel Cromhuisen executeur verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
NATHANAEL Nathaniel Cromhausen naastligger ten noorden Voorstraat 57 1724 246 206r
NATHANAEL LEVI Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
NATHANAEL LEVI Nathan Levi koopman (joods -) verkoper Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
NEELTJE Neeltie Buve verkoper Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
NEELTJE Neeltie geniaarde koper Lanen 42 1649 236 84r
NEELTJE het huis van Neeltie Luitien naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1653 236 234v
NEELTJE gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
NEELTJE Neeltie Ackers Rozengracht 7oost 1708 245 70v
NEELTJE gezamenlijke ervan van wijlen Neeltie Geurdens verkoper Zoutsloot 10 1711 245 153v
NEELTJE Neeltie Bevints verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
NEELTJE Neeltien Nicolaes Havenplein 1624 231 8r
NEELTJE Neeltien Nicolaes Havenplein 1624 231 8r
NEELTJE Neeltje Beeva Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NEELTJE Neeltje huurder Noorderhaven 101 1752 253 1v
NEELTJE Neeltje van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
NEELTJE BRUIN Neeltie de Bruyn Noorderhaven NZ 1653 236 231r
NEELTJE BUTTERKOPER Neeltje Butterkoper bewoner Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
NEELTJE BUTTERKOPER Neeltje Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
NEELTJE BUTTERKOPER Neeltje P. Butterkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
NEELTJE BUTTERKOPER Neeltje P. Butterkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
NEELTJE BUTTERKOPER Neeltje P. Butterkooper Noorderhaven 28 1806 267 282v
NEELTJE HIBMA Neeltie Hibma Zoutsloot 86 1741 250 201v
NEELTJE HIBMA Neeltie Hibma Zoutsloot NZ 1741 250 201v
NEELTJE HIBMA Neeltje Hibma winkelier Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
NEELTJE ABES Neel Abbes William Boothstraat 37 1661 238 104r
NEELTJE ABES Neeltie Abbes William Boothstraat 1666 239 8va
NEELTJE ARJENS de erfgenamen van Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r
NEELTJE ARJENS Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
NEELTJE ARJENS Neeltie Ariens Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
NEELTJE ARJENS Neeltie Ariens beursknecht koper van 1/12 1/4 kamer ((voor de twee percelen in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
NEELTJE ARJENS Neltie Ariens Sint Odolphisteeg WZ 1640 234 95v
NEELTJE BAUKES Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
NEELTJE BAUKES ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Lanen 15 1787 262 221v
NEELTJE BAUKES ongehuwde dochter Neeltje Baukes verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
NEELTJE BAUKES wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
NEELTJE BAUKES wijlen Neeltje Baukes Schritsen 55 1799 265 157r
NEELTJE BAUKES wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
NEELTJE BERENDS de erfgenamen van Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
NEELTJE BERENDS Neeltie Berents Molenpad NZ 1737 249 196r
NEELTJE BERENDS Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1770 257 178v
NEELTJE DANIELS Neeltje Daniels uitdraagster Moriaanstraat 10 1757 254 78r
NEELTJE DANIELS Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
NEELTJE DIRKS de erven van Neeltie Dirx Hoogstraat ZZ 1641 234 157v
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Zuiderhaven 54 1664 238 207r
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Schritsen 2 1679 241 17va
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Vijverstraat 21 1679 241 17va
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirx verkoper Liemendijk 1684 242 24v
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirx Vioolsteeg 1695 243 154r
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirx Hofstraat 16 1698 243 363r
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Herenwaltje OZ 1698 243 369v
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 23 1700 244 75r
NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen NZ 1713 245 201v
NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirks Voorstraat 89 1666 239 36r
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 1666 239 50r
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirks koper Zuiderhaven 1666 239 50r
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx onbekend 1702 244 187r
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirks Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
NEELTJE DIRKS Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.) Bildtstraat 16 1772 258 27v
NEELTJE DIRKS ROORDA Neeltie Dircks Roorda Rozengracht NZ 1694 243 90v
NEELTJE DIRKS ROORDA Neeltie Dirks Roorda Hofstraat 16 1697 243 326r
NEELTJE DIRKS ROORDA Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
NEELTJE DOEDES Neeltie Doedes Moriaanstraat 4 1711 245 154v
NEELTJE EVERTS Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
NEELTJE EVERTS Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 13 1747 251 188v
NEELTJE EVERTS Neeltje Everts Hoogstraat 4 1787 262 309v
NEELTJE FOKKES JAGERSMA Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1808 268 89v
NEELTJE FOKKES JAGERSMA wijlen Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1809 268 297r
NEELTJE FOLKERTS Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
NEELTJE FOLKERTS weduwe Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders Brouwersstraat 26 1726 246 294r
NEELTJE FOLKERTS weduwe Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 26 1726 246 294r
NEELTJE FOLKERTS Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 26 1726 246 294r
NEELTJE FOLKERTS Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 26 1726 246 294r
NEELTJE FRANSES Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 1767 256 258r
NEELTJE GEERTS Neeltie Geerts Achterstraat NZ 1711 245 146r
NEELTJE GERRITS Neeltie Gerrits Droogstraat NZ 1696 243 259r
NEELTJE GERRITS Neeltie Gerrits Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
NEELTJE GERRITS Neeltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
NEELTJE HENDRIKS Neeltie Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 64 1644 235 133r
NEELTJE HENDRIKS Neeltje Hendriks koper woning Zoutsloot 92 1762 255 141r
NEELTJE HENDRIKS Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 33 1775 258 219r
NEELTJE HENDRIKS Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
NEELTJE HERES een mande muir gemeen met Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
NEELTJE HERES Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
NEELTJE HERES Neeltje Heeres Kerkpoortstraat NZ 1694 243 108r
NEELTJE HESSELS de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21 1692 243 19v
NEELTJE HESSELS de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat NZ 1692 243 20r
NEELTJE HESSELS de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat NZ 1693 243 49r
NEELTJE HESSELS de kamer bewoont door Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21 1693 243 69r
NEELTJE HIELKES HAAN bejaarde vrijster Neeltje Hylkes de Haan verkoper Vijver 4 1772 258 23v
NEELTJE JAKOBS weduwe Neel Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
NEELTJE JAKOBS Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochter verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
NEELTJE JAKOBS Neeltie Jacobus Karremanstraat 1739 250 61r
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 48 1665 239 26v
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Kerkpad 14 1762 255 161r
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Noorderhaven 13 1793 264 99v
NEELTJE JAKOBS Neeltje Jacobs Noorderhaven 13 1795 264 296v
NEELTJE JANS Neeltie Jans koper onbekend ZZ 1645 235 180v
NEELTJE JANS Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
NEELTJE JANS Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v
NEELTJE JANS Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v
NEELTJE JANS Neeltie Jans Nieuwstraat WZ 1660 238 41r
NEELTJE JANS Neeltie Jans Karremanstraat 20 1670 240 15r
NEELTJE JANS Neeltie Jans verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 93r
NEELTJE JANS wijlen Neeltie Jans bestemoeder Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
NEELTJE JANS hun bestemoeder wijlen Neeltie Jans erflater Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
NEELTJE JANS Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
NEELTJE JANS Neeltie Jans verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
NEELTJE JANS Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
NEELTJE JANS Neeltie Jans Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
NEELTJE JANS Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
NEELTJE JANS Neeltje Jans koper kamer Zuiderhaven 18 1650 236 131v
NEELTJE JANS Neeltje Jans Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
NEELTJE JANS Neeltje Jans verkoper Vijver ZZ 1749 252 23v
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles Heiligeweg 22 1752 253 30v
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles Heiligeweg 34 1757 254 93r
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
NEELTJE JELLES de weduwe van Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1777 259 49r
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32 1777 259 49r
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 1777 259 50r
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22 1777 259 51r
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
NEELTJE JELLES Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 34 1778 259 148r
NEELTJE JOHANNES Neeltie Johannes Voorstraat 81voor 1725 246 217r
NEELTJE JOHANNES Neeltie Johannes Voorstraat 81voor 1725 246 217r
NEELTJE JOHANNES Neeltie Johannes Bildtstraat 17 1732 248 155r
NEELTJE JOHANNES Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 9 1752 252 199v
NEELTJE JOHANNES Neeltje Johannis verkoper Bildtstraat 17 1755 253 235v
NEELTJE JORIS Neeltie Joris koper kamer Romastraat 25 1671 240 68v
NEELTJE JURJENS Neeltje Jurjens verkoper onbekend 1702 244 187r
NEELTJE JURJENS Neeltje Jurjens Hoogstraat 41 1791 263 313r
NEELTJE KLASES Neeltie Claesen Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
NEELTJE KLASES Neeltie Claeses , burger Scheffersplein 27 1624 231 25r
NEELTJE KLASES wijlen Neeltie Claeses Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
NEELTJE KLASES Neeltie Clases Vijver 7 1715 245 254r
NEELTJE KLASES Neeltie Claeses Hofstraat ZZ 1720 246 67v
NEELTJE KLASES Neeltje Claases koper woning WZ 1665 239 25v
NEELTJE KLASES Neeltje Clases Molenpad 1706 244 330v
NEELTJE KLASES Neeltje Claeses erflater onbekend 1729 247 270v
NEELTJE KLASES Neeltje Claeses erflater Hofstraat ZZ 1729 247 271v
NEELTJE KLASES de erven van Neeltje Claeses verkoper Vijver 7 1729 247 272v
NEELTJE KLASES de erven van Neeltje Claeses verkoper Molenpad NZ 1729 247 273v
NEELTJE KOENRAADS Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
NEELTJE KORNELIS Neeltie Cornelis , burger Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
NEELTJE KORNELIS Neeltie Cornelis Kerkpoortstraat 1615 229 273v
NEELTJE KORNELIS Neeltie Cornelis Grote Kerkstraat 34 1638 234 56r
NEELTJE KORNELIS Neeltie Cornelis koper door niaar huis Grote Bredeplaats 20 1642 234 172v
NEELTJE KORNELIS huis en plaats van Neeltie Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
NEELTJE KORNELIS wijlen Neeltie Cornelis Herenknechtenkamerstraat OZ 1685 242 98v
NEELTJE KORNELIS Neeltje Cornelis Heiligeweg 34 1635 233 169v
NEELTJE KORNELIS Neeltje Cornelis onbekend 1635 233 169v
NEELTJE KORNELIS Neeltje Cornelis koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1664 238 231v
NEELTJE KORNELIS Neeltyen Cornelis verkoper Herenwaltje 1629 232 103v
NEELTJE LUITJENS Neel Luyties Schritsen NZ 1614 229 227r
NEELTJE MARTENS Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg WZ 1790 263 191v
NEELTJE MARTENS Neeltje Martens Lanen 77 1792 264 73r
NEELTJE MARTENS Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
NEELTJE MICHIELS Neeltie Michiels Noordijs 8 1654 236 273r
NEELTJE MICHIELS wijlen Neeltie Migchiels moeder van Michiel Jelles Hoogstraat 15 1683 241 68va
NEELTJE MICHIELS wijlen Neeltie Migchiels moeder van Attie Jelles Hoogstraat 15 1683 241 68va
NEELTJE MICHIELS wijlen Neeltie Migchiels moeder van Michiel Jelles Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
NEELTJE MICHIELS wijlen Neeltie Migchiels moeder van Attie Jelles Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
NEELTJE MICHIELS Neeltie Michiels koper huis met loodske en plaatske Weverstraat NZ 1699 244 26v
NEELTJE MINNES Neeltje Minnes Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
NEELTJE MINNES Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
NEELTJE MINSES Neeltie Minses Voorstraat 85 1702 244 147v
NEELTJE MINSES Neeltie Minses verkoper Achterstraat NZ 1733 248 211r
NEELTJE OKKES Neeltie Ockes , major Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
NEELTJE OTTES Neeltje Ottes Achterstraat NZ 1754 253 180r
NEELTJE OTTES Neeltje Ottes Zoutsloot 45 1755 253 199r
NEELTJE OTTES Neeltje Ottes Zoutsloot 45 1755 253 199r
NEELTJE PIETERS Neeltie Pytters kopers Weverstraat NZ 1681 241 159v
NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoop Noorderhaven 15 1765 256 109r
NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters verkoper Lanen 28 1774 258 168v
NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
NEELTJE PIETERS BOTERKOPER Neeltje Pyters Boterkoper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
NEELTJE PIETERS BOTERKOPER Neeltje Pyters Boterkoper verkoper Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
NEELTJE PIETERS BOTERKOPER wijlen Neeltje Pieters Boterkoper Noorderhaven 15 1804 267 63v
NEELTJE PIETERS BOTERKOPER Neeltje Pieters Boterkoper Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
NEELTJE PIETERS BUTTERKOPER Neeltie Pieters Butterkooper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
NEELTJE PIETERS BUTTERKOPER Neeltje Pieters Butterkooper verkoper Noorderhaven 28 1756 254 6r
NEELTJE PIETERS BUTTERKOPER Neeltje Pieters Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
NEELTJE PIETERS BUTTERKOPER Neeltje Pyters Butterkoper verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
NEELTJE PIETERS HIBMA Neeltie Pieters Hibma Zoutsloot 86 1740 250 99r
NEELTJE REINERS Neeltie Reiners Droogstraat NZ 1670 239 220r
NEELTJE REINERS wijlen Neeltie Reyners Brouwersstraat 14 1682 241 227r
NEELTJE REINERS Neeltie Reiners verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
NEELTJE REINERS Neeltie Reiners koper huis Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
NEELTJE REINERS Neeltie Reynders Zuiderstraat 25 1727 246 299r
NEELTJE REINERS Neeltie Reynders mr. scheepstimmerman Zuiderstraat 25 1727 246 299r
NEELTJE REINERS Neeltje Reinders ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
NEELTJE REINERS BAKKER Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v
NEELTJE RIPPERTS Neeltie Ripperts Noorderhaven 110 1683 241 252r
NEELTJE RIPPERTS Neeltie Ripperts Noorderhaven 108 1698 243 382r
NEELTJE SIEMENS Neel Simens geniaarde koper Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
NEELTJE STEFFENS Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 38 1685 242 97r
NEELTJE STITTERTS BONTEKOE Neeltje Stitterts Bontekoe koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1785 261 271v
NEELTJE STITTERTS BONTEKOE Neeltje Stitters Bontekoe Brouwersstraat 3 1788 263 2v
NEELTJE STITTERTS BONTEKOE Neltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1782 260 302v
NEELTJE TJALLINGS Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 31 1681 241 155v
NEELTJE TJAMMES Neeltje Tjamkes Zoutsloot NZ 1663 238 16ra
NEELTJE TJEBBES Neeltje Tjebbes wolnaaister huurder (p.j.) Voorstraat 93oost 1752 253 34v
NEELTJE TJEERDS Neeltje Tjeerds winkelier Heiligeweg 6 1726 246 291v
NEELTJE TJERKS Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
NEELTJE WARNERS Neeltie Warnders naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
NEELTJE WIEBES Neeltie Wybes Schritsen 8 1709 245 81r
NEELTJE WIEBES Neeltie Wybes Schritsen 8 1710 245 108r
NEELTJE WIEBES Neeltie Wybes Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
NEELTJE WIEBES Neeltje Wijbes Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
NEELTJE WIETSES Neeltje Wytses Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
NEELTJE WILLEMS Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar Rinnertspijp 1 1701 244 93v
NEELTJE WILLEMS Neeltje Willems Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
NEELTJE WILLEMS Neeltje Willems verkoper huisvrouw van Rinnertspijp 1 1702 244 185r
NEELTJE WILLEMS Neeltje Willems Lanen 30 1703 244 355r
NEELTJE WOPKES Neeltje Wopkes Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r
NEELTJE WOPKES Neeltje Wopkes Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r
NEELTJE WOUTERS Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 28 1717 245 287v
NEELTJE WOUTERS de erven van Neeltje Wouters Noordijs WZ 1668 239 25va
NEELTJE WOUTERS de erven van wijlen Neeltje Wouters verkoper Grote Kerkstraat 37 1668 239 25va
NICOLAAS Nicolaas Gerdner militair sergeant huurder (p.w.) Rinnertspijp 1 1800 265 239r
NICOLAAS Nicolaas Burgaarden, c.u. huurder (p.j.) Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
NICOLAAS wijlen Nicolaas van Burgaarden Kerkpoortstraat 15 1808 268 47v
NICOLAAS Nicolaes Ruyvens naastligger ten westen Voorstraat 23 1634 233 155r
NICOLAAS Nicolaes van Ruyvens naastligger ten westen Voorstraat 23 1635 233 165v
NICOLAAS Nicolaus Jacobaus procureur postulant curator Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
NICOLAAS proc. postulant Nicolaus Jacobaeus koper huis Romastraat 1630 232 135r
NICOLAAS Nicolaus Jacobaus, burger procureur fiscaal verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1640 234 95v
NICOLAAS dr. Nicolaus Dyonisius, burger koper hovinge met prieel Rapenburg 1646 235 231v
NICOLAAS dr. Nicolaus Dionisius verkoper onbekend ZZ 1647 235 267r
NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 70r
NICOLAAS dr. Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 13va
NICOLAAS ds. Nicolaus Jarichides Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
NICOLAAS AKKER dr. Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper huis met een tuintje erachter Schritsen 41 1694 243 93v
NICOLAAS AKKER dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Lanen 50 1694 243 118r
NICOLAAS AKKER Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden Lanen 48 1696 243 209r
NICOLAAS AKKER dr. Nicolaus Acker, burger medicinae doctor koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 16 1696 243 242r
NICOLAAS AKKER Nicolaus Akker, burger medicinae doctor koper Lanen 50 1698 243 370v
NICOLAAS AKKER Nicolaus Akker, c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1698 243 370v
NICOLAAS AKKER de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 24 1699 244 17r
NICOLAAS AKKER dr. Nicolaus Akker medicus Noorderhaven 39 1702 244 167v
NICOLAAS AKKER Nicolaus Akker medicinae doctor Droogstraat 1705 244 300v
NICOLAAS ALTENA Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen koper door niaar huis Voorstraat 41 1764 256 54r
NICOLAAS ALTENA Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
NICOLAAS ALTENA Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
NICOLAAS BLOEMBERG Nicolaas Blomberg predikant verkoper Zoutsloot 100 1808 268 31v
NICOLAAS BLOEMBERG Nicolaas Blomberg predikant verkoper Scheerstraat 4 1808 268 32r
NICOLAAS BOLT Nicolaas Bolt drogist huurder Franekereind NZ 1801 265 279v
NICOLAAS BONKAMP Nicolaes Boncamp, burger koper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer Voorstraat 14 1700 244 57r
NICOLAAS BONKAMP Nicolaus Boncamp koper zoutkeet met 2 huizen William Boothstraat 31 1699 244 16r
NICOLAAS BONKAMP Nicolaus Boncamp koopman koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 75 1701 244 112r
NICOLAAS BONKAMP Nicolaus Boncamp verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
NICOLAAS BONKAMP Nicolaus Boncamp equipagemeester verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
NICOLAAS BRAAM de kamers van Nicolaus Bramius naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 188r
NICOLAAS BRAAM Nicolaus Bramius, burger apotecarius koper huis en lege plaats meet een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
NICOLAAS BRAAM Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker koper huis Lanen 71achter 1659 237 192v
NICOLAAS BRAAM Nicolaus Gerardi Bramius, burger apotheker naastligger ten oosten Lanen 71achter 1659 237 192v
NICOLAAS DUBLINGA ds. Nicolaus Dublinga predikant verkoper Lanen 83 1718 246 5r
NICOLAAS ELGERSMA burgemeester Nicolaus Elgersma Zuiderhaven 39 1771 257 192v
NICOLAAS ELGERSMA burgemeester Nicolaus Elgersma Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
NICOLAAS ELGERSMA burgemeester Nicolaus Elgersma Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
NICOLAAS ELGERSMA Nicolaus Elgersma notaris Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
NICOLAAS KAT Nicolaas Cath naastligger ten westen Franekereind 12 1750 252 75v
NICOLAAS KAT Nicolaas Cath koopman koper 1/2 huis Franekereind 10 1750 252 86r
NICOLAAS KAT de heer Nicolaas Kath koopman verkoper Franekereind 10 1750 252 103r
NICOLAAS KLOPPER ds. Nicolaus Klopper predikant Doopsgezind huurder Zuiderhaven 79 1778 259 118v
NICOLAAS LOON dr. Nicolaas van Loon Zuiderhaven 18 1778 259 110r
NICOLAAS LOON dr. Nicolaas van Loon verkoper Zuiderhaven 18 1784 261 206v
NICOLAAS LOON dr. Nicolaas Loon Zuiderhaven 38 1801 265 281v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1778 259 149r
NICOLAAS LOON dr. Nicolaus van Loon Zuiderhaven 38 1779 259 189v
NICOLAAS LOON dr. Nicolaus van Loon eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning Zuiderhaven 38 1781 260 68v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 68v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1781 260 69v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 69v
NICOLAAS LOON Nicolaus van Loon, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
NICOLAAS NICOLAI dr. Nicolaus Nicolai advocaat Hof van Friesland verkoper 1/2 Herenwaltje 1630 232 154r
NICOLAAS POSTMA Nicolaas Postma koper huis Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
NICOLAAS POSTMA Nicolaas Postma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
NICOLAAS POSTMA Nicolaas Postma verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
NICOLAAS REID Nicolaus Reyde koper huis onbekend 1646 235 237r
NICOLAAS RINIA Nicolaus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
NICOLAAS SCHIERE een woning van ds. Nicolaus Schiere predikant naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
NICOLAAS SCHIERE ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Rinnertspijp 10 1716 245 278r
NICOLAAS SCHIERE ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
NICOLAAS SCHIERE ds. Nicolaus Schiere predikant Hondenstraat 8 1717 245 305r
NICOLAAS SCHIERE Nicolaus Schiere predikant (gereformeerd) verkoper Rinnertspijp 4 1726 246 248r
NICOLAAS SCHIERE ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
NICOLAAS SCHIERE ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
NICOLAAS WINSEMIUS Nicolaus Winshemius, q.q. bode Hof van Friesland verkoper Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
NICOLAAS WINSEMIUS wijlen dr. Nicolaus Winsemius advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 7 1724 246 207v
NICOLAAS ZOMER de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer (p.j.) Voorstraat 83achter 1766 256 186v
NICOLAAS EEBES POSTHUMUS Nicolaus Aebes Posthumus Noorderhaven 111 1693 243 57v
NICOLAAS GERARDUS BRAAM Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
NICOLAAS HENDRIKS VULSMA Nicolaas Hendriks Vulsma oud turfdrager koper huis Heiligeweg 50 1810 269 87r
NICOLAAS JAKOBS Nicolai Jacobes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 72v
NICOLAAS JANS Nycolaes Jans huurder Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
NICOLAAS JARICHS Nicolaas Jarichs huurder (p.j.) Rozengracht 7west 1700 244 70r
NICOLAAS PIETERS SCHENKIUS Nicolaas Pieters Schenkius koper huis Voorstraat 46 1800 265 272v
NIES Nies Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
NIES ADOLFS Nys Adolffs , burger verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
NIESKE Niescke Emmerickx Zuiderstraat 1635 233 169v
NIESKE ARJENS KRIJTENBURG Nieske Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
NIESKE ARJENS KRIJTENBURG Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
NIESKE BERENDS BERKHUIS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat NZ 1718 246 5v
NIESKE BERENDS BERKHUIS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat NZ 1718 246 5v
NIESKE DIRKS Nieske Dirx Hondenstraat 10 1641 234 133v
NIESKE DIRKS Nieske Dirx Lanen 87 1676 240 235v
NIESKE EMMERIKS Niescke Emmericks , burger Franekereind 19 1615 229 278v
NIESKE GERRITS Niesje Gerryts naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
NIESKE HANSES Nieske Hanses , c.u. Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
NIESKE HENDRIKS Nieske Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1781 260 17v
NIESKE HENDRIKS Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat 1781 260 138r
NIESKE HENDRIKS Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 125v
NIESKE HENDRIKS Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
NIESKE IEDES Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
NIESKE IEDES Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
NIESKE JAKOBS Nieske Jacobs Scheerstraat 1 1771 257 186v
NIESKE JAKOBS Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
NIESKE JANS Nieske Jans Wiertsma Zuiderhaven 52 1665 239 10r
NIESKE JANS Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
NIESKE JANS WIERDSMA Nieske Jans Wierdsma Zuiderhaven 46 1662 238 159v
NIESKE JANS WIERDSMA de kinderen van Nieske Jans Wierdsma verkoper Zuiderhaven 46 1669 239 33va
NIESKE JOCHEMS Nieske Jochums Tiepelsteeg 1693 243 50av
NIESKE KARSTES Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
NIESKE PIEBES Nieske Pibes Zoutsloot ZZ 1637 234 44r
NIESKE PIEBES Nieske Pybes , burger Lanen 42 1654 236 251v
NIESKE PIEBES Nyeske Pybes Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
NIESKE PIERS Nieske Piers Zoutsloot NZ 1739 250 44v
NIESKE PIERS Nieske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1750 252 96r
NIESKE PIETERS Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1696 243 233v
NIESKE RUURDS Nieske Ruyrdts kopers Zoutsloot ZZ 1680 241 97r
NIESKE SCHELTES Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat NZ 1768 257 86r
NIESKE TAMMES Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis Rapenburg 22 1808 268 63v
NIESKE TAMMES Niesje Tammes koper huis Rapenburg ZZ 1808 268 63v
NIESKE TAMMES Niesje Tammes koper woning Rapenburg ZZ 1808 268 63v
NIESKE TAMMES de koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1808 268 63v
NIESKE TAMMES de koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1808 268 63v
NIESKE TAMMES Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 18 1809 268 259r
NIESKE TAMMES Niesje Tammes verkoper Rapenburg 18 1809 268 259r
NIESKE TAMMES Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
NIESKE TAMMES Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ((voor de twee percelen in deze akte)) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
NIESKE TAMMES Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
NOLLE Nolle huurder Hoogstraat 32 1757 254 115v
NOLLE NOLLIDES de erven van Nolle Nollides naastligger ten westen Weverstraat 1749 251 282v
NOLLE ANDRIES Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
NOLLE IEDES Nolles Ydes zakkendrager Lanen NZ 1745 251 97v
NOLLE PIETERS BISSCHOP Nolles Pieters Bisschop varensgezel koper huis Hofstraat 16 1809 268 301r
NOLLE SIKKES Nolles Sickes , burger verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
NOLLE SIKKES Nolles Sickes huurder Zoutsloot 1767 256 258r
TRIJNTJE HOTSMA weduwe Nienke Hatsma verkoper Sint Jacobstraat 1 1722 246 136v
TRIJNTJE MOUTER Nynke Mouter Rozengracht 2 1753 253 119r