Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FEIKJE MARTENS Pey Martens Brouwersstraat 18 1666 239 35r
FILIPPINA ARJENS Philippijntje Ariens Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 59 1762 255 151v
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (59) (p.j.) Voorstraat 59 1762 255 151v
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 59 1762 255 156r
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens , c.m. eigenaar van 1/4 (59) Voorstraat 59 1762 255 156r
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (59) (p.j.) Voorstraat 59 1762 255 156r
FILIPPINA ARJENS Philippina Arjens Voorstraat 59 1781 260 50r
FILIPPINA FILIPPUS Philippina Philippus Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
FILIPPINA FILIPPUS Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPINA FILIPPUS Philippina Philippus Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
FILIPPINA FILIPPUS Phillippina Philippus Pirot Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
FILIPPUS Philip huurder (p.j.) Kerkpad 16 1763 255 220v
FILIPPUS Philip , c.u. bontwever huurder Rozenstraat 4 1764 256 34v
FILIPPUS Philip Gaude bontwever koper huis Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
FILIPPUS Philip Gaude, c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
FILIPPUS Philip Oligaart curator Both Apothekerstraat OZ 1781 260 90r
FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda naastligger ten zuiden Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda verkoper Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
FILIPPUS Philippus Olgard hovenier koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
FILIPPUS Philippus Olgaart huurder Schritsen 52 1765 256 122r
FILIPPUS Phylip Oolgaard [staat: Ulygard] hovenier koper huis Vijverstraat 8 1768 257 70v
FILIPPUS BAKKER Philippus Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
FILIPPUS BEEM Philip Willem Beem commies der Convooien en Licenten koper huis Havenplein 18a 1742 250 263v
FILIPPUS BEEM Philip Willem Beem commies ter recherche verkoper Havenplein 18a 1745 251 79v
FILIPPUS BELIDA Philippus Belida advokaat Hof van Friesland koper huis onbekend 1682 241 177v
FILIPPUS BELIDA Philippus Belida, burger, J.U.D. advokaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FILIPPUS BELIDA dr. Philippus Belida, burger advocaat Hof van Friesland koper hof Lanen 23 1696 243 231r
FILIPPUS BELIDA dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
FILIPPUS BELIDA de hof van dr. Philippus Belida naastligger ten noorden Lanen 23 1698 243 379r
FILIPPUS BELIDA de hof van burgemeester Philippus Belida naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1699 243 401v
FILIPPUS BELIDA burgemeester Philippus Belida, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 56west 1699 244 9v
FILIPPUS BELIDA burgemeester Philippus Belida koper huis Voorstraat 46 1699 244 24r
FILIPPUS BELIDA Philippus Belida , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 46 1699 244 24r
FILIPPUS BELIDA wijlen burgemeester Philippus Belida Voorstraat 46 1707 245 37r
FILIPPUS BOS Philippus Bos, burger distillateur koper stal Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1730 247 10ra
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1731 248 66v
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur aanhandelaar huis Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur verwandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
FILIPPUS BOS Philippus Bos, burger distillateur geniaarde koper Heiligeweg 8 1733 248 202v
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 261v
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1734 248 323r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur koper kamer Kerkpoortstraat OZ 1734 248 338r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1734 248 338r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1734 248 338r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur koper hof Kerkpoortstraat 1735 249 54r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
FILIPPUS BOS Philippus Bos distillateur koper hof Wasbleek 2 1739 250 14v
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1742 250 236r
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1744 251 33r
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
FILIPPUS BOS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1761 255 65r
FILIPPUS BOS de erven van Philippus Bos naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
FILIPPUS BOS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Lanen 78 1766 256 145r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
FILIPPUS BOS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
FILIPPUS BOS Philippus Bos Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
FILIPPUS BOS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Wasbleek 1766 256 148r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
FILIPPUS BOS Philippus Bos Moriaanstraat 1 1766 256 180r
FILIPPUS BOS Philipus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1759 254 207r
FILIPPUS BOS Phillipus Bos naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
FILIPPUS FONTEIN Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen 1661 238 101v
FILIPPUS FONTEIN Philips de la Fonteyn, de jonge eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1663 238 177r
FILIPPUS FONTEIN Philips de la Fontein, de jonge verkoper Lanen ZZ 1665 239 30r
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Ph. Hanekuik koopman Schritsen 7 1768 257 57r
FILIPPUS HANEKUIK Philippes Hanekuik koopman koper 1/2 huis t Stekje genaamd Bildtstraat 4 1756 254 18v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
FILIPPUS HANEKUIK de erven van Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1754 253 170v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper huis en tuintje Zoutsloot WZ het Stekje 1756 253 253v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1756 253 255v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper huis Kruisstraat 5 1759 254 202v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 23 1759 254 223v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1760 255 21r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper huis Zoutsloot 57 1761 255 93v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik huurder Brouwersstraat 22 1761 255 96r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1762 255 123r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1762 255 150v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1762 255 176r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 23 1763 255 215v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver 9 1763 255 215v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1763 255 257v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1764 256 71v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Philippus Hanekuik koopman Noorderkade 13 1767 256 247r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik Noorderkade 13 1767 256 247r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik eigenaar Kruisstraat 6 1767 256 252r
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat 6 1767 256 252r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Philippus Hanekuik koopman Zuiderhaven 61 1767 256 254v
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Philippus Hanekuik koopman Zoutsloot 57 1767 256 256r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik Zoutsloot 57 1767 256 256r
FILIPPUS HANEKUIK wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat NZ 1767 256 257r
FILIPPUS HANEKUIK Philippus Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
FILIPPUS HANEKUIK Phillippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 61 1757 254 91r
FILIPPUS HANEKUIK Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
FILIPPUS OOLGAARD Ph. Oolgard naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaart hovenier koper huis Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaart hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaard naastligger ten westen Vijverstraat 14 1778 259 132r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaard gardenier koper huis Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgard naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
FILIPPUS OOLGAARD Philip Olgaard guardenier verkoper Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgard hovenier koper huis en tuin Heiligeweg 52 1785 262 25v
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgard naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgard naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Oolgaard mr. hovenier Weverstraat 14 1789 263 375r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Ohlgaard mr. hovenier Kerkpoortstraat NZ 1791 263 380r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Ohlgard hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
FILIPPUS OOLGAARD Philip Ohlgard verkoper Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
FILIPPUS SWART de weduwe van Ph. Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1783 261 11v
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
FILIPPUS SWART Philippus Swart voorzanger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij Schritsen 52 1734 248 354r
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij 't Poortje 11 1734 249 10v
FILIPPUS SWART Philippus Swart naastligger ten zuiden Schritsen 48 1750 252 76v
FILIPPUS SWART Philippus Swart naastligger ten westen Schritsen 48 1750 252 76v
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 115v
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 115v
FILIPPUS SWART Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 115v
FILIPPUS SWART Philippus Swart, n.u. naastligger ten oosten Schritsen 7 1762 255 159r
FILIPPUS SWART Philippus Swart koopman verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
FILIPPUS SWART Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
FILIPPUS SWART Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
FILIPPUS SWART Philippus Swart koopman koper van 5/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
FILIPPUS SWART Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
FILIPPUS SWART de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1766 256 205v
FILIPPUS SWART de weduwe van Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen 7 1768 257 57r
FILIPPUS SWART de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1771 257 214r
FILIPPUS SWART de weduwe van Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen 44 1770 257 256r
FILIPPUS SWART de weduwe van Philippus Swart naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Schritsen 9 1779 259 160r
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart koopman Schritsen 46 1783 261 66v
FILIPPUS SWART de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Zwart koopman Schritsen 44 1783 261 84r
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Noorderhaven 79 1785 261 311v
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Noorderhaven 81 1785 261 311v
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Bildtstraat 24 1785 261 311v
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Noorderhaven 83 1785 261 311v
FILIPPUS SWART wijlen Philippus Swart Droogstraat NZ 1785 261 311v
FILIPPUS VIERSEN Philippus van Viersen raad ordinaris Hof van Friesland onbekend 1737 249 167r
FILIPPUS ANDRIES BOS Philippus Andries Bosch koper huis Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
FILIPPUS ANDRIES BOS Phillippus Andries Bosch, c.u. koper huis Lanen 78 1722 246 128r
FILIPPUS AUKES Philippus Auckes , c.u. koper huis Kruisstraat 3 1666 239 48r
FILIPPUS AUKES Philippus Auckes , c.u. verkoper Kruisstraat 3 1667 239 115r
FILIPPUS AUKES Philippus Auckes verkoper Franekereind 9 1676 240 222v
FILIPPUS DANIELS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 205v
FILIPPUS HIELKES HANEKUIK vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot 86 1741 250 201v
FILIPPUS HIELKES HANEKUIK vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot NZ 1741 250 201v
FILIPPUS IEDES de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1660 238 29v
FILIPPUS IEDES Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r
FILIPPUS IEDES de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1668 239 157v
FILIPPUS IEDES Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1667 239 13va
FILIPPUS IEDES Philippus Ydes Hofstraat ZZ 1673 240 119r
FILIPPUS IEDES Philippus Ydes verpachter grond Zuiderplein 1674 240 161r
FILIPPUS IEDES de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1674 240 161r
FILIPPUS IEDES Philippus Ydes verkoper Zuiderplein 1674 240 161r
FILIPPUS IEDES de hof van wijlen Philippus Yedes (p.j.) onbekend 1683 241 271r
FILIPPUS IEDES Philips Iedes bolswarderschipper koper kamer met een lege plaats ten noorden erachter Rozengracht 1644 235 152v
FILIPPUS IEDES Philips Iedes koper lege plaats groot 10 voet Rozengracht 1644 235 153r
FILIPPUS IEDES het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 1646 235 234v
FILIPPUS IEDES Philips Iedes , c.u. Rozengracht 1646 235 234v
FILIPPUS IEDES Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Zuiderplein 1647 235 242v
FILIPPUS IEDES Philips Ides , c.u. koper lege plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v
FILIPPUS IEDES Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v
FILIPPUS IEDES Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Zuiderplein 1650 236 110v
FILIPPUS IEDES Philips Ydes verkoper Rozengracht 1657 237 114r
FILIPPUS IEDES Philips Ydes , c.u. koper huis Zuiderplein 1657 237 141r
FILIPPUS IEDES Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1 1658 237 146r
FILIPPUS IEDES de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1666 239 34v
FILIPPUS ISAAKS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
FILIPPUS ISAAKS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
FILIPPUS ISAAKS Philippus Ysaacs huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
FILIPPUS JANS Philippus Jansen lakenbereider koper huis onbekend 1677 240 269r
FILIPPUS JOHANNES Philippus Johannes koper huis Bildtstraat 21 1794 264 196v
FILIPPUS JOHANNES Philippus Johannes Bildtstraat 21 1807 267 294v
FILIPPUS LEENDERTS 1) Philipes Lenerts protesteerder Lanen NZ 1614 229 210v
FILIPPUS LEVI Philippus Levi huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koper Franekereind 6 1689 242 263v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koper huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik Nieuwstraat 40 1693 243 36r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger koopman aanhandelaar huis, is het middelste van drie (p.j.) Noorderhaven 111 1693 243 57v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger koopman koper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1694 243 111r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1694 243 111r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas , burger koopman koper Herenwaltje 12 1695 243 127v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1698 243 348r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman naastligger ten noorden William Boothstraat 31 1699 244 16r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman verkoper William Boothstraat 31 1699 244 16r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1701 244 94v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 4 1701 244 135v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman Lanen 42 1707 245 33v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman naastligger ten westen Franekereind 8 1714 245 222v
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1725 246 236r
FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas mr. wolkammer Franekereind 18 1739 250 62r
FILIPPUS LUCAS SALVERDA Philippus Lucas Salverda Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
P. burgemeester P. Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1741 250 148v
P. wijlen burgerhopman P. G. Clamstra Scheerstraat 11 1777 259 80v
P. P. Strooband naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1781 260 149v
P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein 3 1782 260 256v
P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r
P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r
P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
P. Commissaris P. de Keth [staat: Deketh] huurder Zuiderhaven 52 1791 263 292r
P. P. Hulzenbeek, c.u. knoopmaker huurder (p.j.) Noordijs 27 1796 265 312r
P. P. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
P. P. Lacquart Heiligeweg 25 1803 266 293r
P. P. J. Coulbaud kleermaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1804 267 45r
P. P. J. Lanzenberg naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
P. P. F. Battaardt eerste luitenant Noorderhaven 28 1806 267 282v
P. P. de Keth [staat: Deketh] naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1807 267 305v
P. de Heer P. de Keth [staat: Deketh] naastligger ten zuiden Schritsen 44 1807 268 13r
P. de Heer P. de Keth [staat: Deketh] naastligger ten westen Schritsen 44 1807 268 13r
P. luitenant P. F. Battard verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
P. P. Tjallingi naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
P. AKKERSLOOT P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1701 244 90r
P. AMELANDER de vrouw van P. Amelander huurder Franekereind 40 1808 268 145r
P. ARUM P. van Arum naastligger ten westen Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
P. ARUM P. van Arum koopman eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1786 262 106r
P. ARUM P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1788 262 269r
P. ARUM P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1789 263 169r
P. ASMUS de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1788 262 276v
P. BAKKER de weduwe van P. C. Bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
P. BELIDA burgemeester P. Belida naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
P. BOER P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 39 1809 268 266r
P. BOER P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 41 1809 268 266r
P. BOS P. Bos, c.u. hovenier huurder voorste gedeelte (p.j.) Weverstraat 14 1806 267 285v
P. BOURBOOM P. Bourbon prucureur generaal request om onder curatelestelling van onbekend 1764 256 44v
P. BRUIN P. de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 66 1767 257 11r
P. COUPERUS burgemeester P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1784 261 258r
P. COUPERUS dr. P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1785 262 19r
P. GAAIKEMA P. Gaikema naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1804 267 91r
P. GELINDE P. Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1738 249 349r
P. HANNEMA P. Hannema koopman naastligger ten noorden Lanen 79 1784 261 141r
P. HANNEMA P. Hannema naastligger ten westen Droogstraat 1789 263 77v
P. HANNEMA P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1790 263 281r
P. HANNEMA P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1792 264 73r
P. HANNEMA P. S. Hannema, n.u. naastligger ten noorden Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
P. HANNEMA P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 29 1804 267 92v
P. HANNEMA de weduwe van P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1805 267 151v
P. HOOGSTRA de weduwe van P. Hogstra naastligger ten oosten Rozengracht 19 1805 267 184v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper koopman huurder kelder Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten westen Noordijs 4 1782 260 254r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1783 261 71v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1783 261 71v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1784 261 143r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger Havenplein 1784 261 144r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper verkoper Noorderhaven 81 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1786 262 63r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1786 262 63r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1791 263 293v
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1793 264 161r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1793 264 161r
P. HUIDEKOPER P. Huidekooper naastligger ten noorden Noordijs 6 1794 264 193v
P. HUIDEKOPER comptoir en pakhuis van P. Huidekoper naastligger ten noorden Noordijs WZ 1797 265 30r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1802 266 88r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
P. HUIDEKOPER P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1808 268 135v
P. HUIDEKOPER de heer P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1810 268 332r
P. KET de heer P. de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
P. KET P. de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 42 1810 269 48v
P. KET P. de Keth naastligger ten westen Schritsen 42 1810 269 48v
P. LANTING P. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1783 261 39v
P. LANTING P. Lanting verkoper Zoutsloot 86 1786 262 69r
P. LANTING P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1788 263 43v
P. LANTING P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1793 264 102v
P. LAQUART P. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
P. LAQUART P. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
P. LAQUART P. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
P. LAQUART P. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27 1808 268 52r
P. MENALDA P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v
P. OOLGAARD de erven van P. Ohlgard naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1805 267 133r
P. PEAUX vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
P. PEAUX de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
P. PEAUX de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
P. PEAUX P. Peaux koopman naastligger ten oosten Voorstraat 63 1807 267 331v
P. PEAUX P. Peaux koopman naastligger ten noorden Voorstraat 63 1807 267 331v
P. PEAUX P. Peaux naastligger ten westen Droogstraat 65 1807 267 356r
P. PIPHRON dr. P. Piphron naastligger ten oosten Lanen 8 1636 233 182r
P. RODENHUIS P. Rodenhuis verkopers van 1/2 Noorderhaven 15 1804 267 63v
P. RODENHUIS P. Rodenhuis verkoper Lanen 9 1810 269 22v
P. RODENHUIS P. Rodenhuis verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
P. SCHELTEMA wijlen P. Scheltema Noorderhaven 88west 1782 260 246r
P. SCHELTEMA wijlen P. Scheltema Nieuwstraat 22 1782 260 290r
P. SCHELTINGA P. van Scheltinga gebruiker Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
P. SCHELWALD P. Schelwald, c.u. naastligger ten westen Schritsen 43 1789 263 73v
P. SCHRIK de weduwe van P. Schrik naastligger ten westen Lanen 77 1792 264 73r
P. STAMBKE P. Stambke naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1777 259 29v
P. STAMBKE P. Stambke naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1777 259 29v
P. STINSTRA P. Stinstra leraar der doopsgezinde gemeente te Franeker Hofstraat 26 1793 264 156r
P. STRATEN P. van der Straten ontvanger convooien en licenten bij de Admiraliteit koper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelen Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
P. STRATEN P. van der Straten naastligger ten noorden Vijver 1780 259 286ar
P. STRATEN wijlen P. van der Straaten convooimeester Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
P. STROBAND P. Stroband, c.u. huurder Havenplein 16 1806 267 219v
P. TETRODE P. Tetrode koopman koper door niaar huis en tuintje ((voor de twee percelen in deze akte)) Rozengracht 18 1780 259 271v
P. TETRODE P. Tetrode koopman koper door niaar tuin en zomerhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Rozengracht 16 1780 259 271v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16 1780 259 271v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1781 260 112r
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1782 260 281r
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
P. TETRODE P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
P. TETRODE de heer P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
P. TETRODE de heer P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten noorden Lanen 35 1788 262 267r
P. TETRODE P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
P. TETRODE P. Tetrode koopman Hoogstraat 17 1792 264 37r
P. TETRODE P. Tetrode koopman Hoogstraat 15 1792 264 37r
P. TETRODE P. Tetrode koopman Droogstraat 20 1792 264 37r
P. TETRODE P. Tetrode huurder Voorstraat 60 1792 264 58r
P. TETRODE P. Tetrode , c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v
P. TETRODE P. Tetrode koopman koper door niaar plek grond Zuiderhaven 49 1793 264 95v
P. TETRODE P. Tetrode koopman koper door niaar huis en erf Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v
P. TETRODE P. Tetrode, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1801 266 47v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1802 266 101r
P. TETRODE wijlen P. Tetrode verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 4 1809 268 326r
P. TETRODE P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 6 1809 268 326r
P. TETRODE de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
P. TETRODE de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1810 269 89r
P. VETTEVOGEL P. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
P. VETTEVOGEL P. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
P. VRIES P. de Vries koopman naastligger ten westen Hoogstraat 15 1782 260 297v
P. WATERMAN wijlen P. Waterman schipper was bewoner Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r
P. WATERMAN wijlen P. Waterman Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r
P. WELLINGA P. Wellinga koperslager naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
P. WELLINGA P. Wellinga koperslager naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
P. WIJDENBRUG P. B. van Wijdenbrug ontvanger van de Admiraliteit koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
P. WIJDENBRUG de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond onbekend 1741 250 205r
P. WIJDENBRUG de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten noorden onbekend 1741 250 205r
P. WIJDENBRUG Heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
P. FOLKERTS P. Folkers koper huis Droogstraat 61 1810 269 62v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
P. IEMES TICHELAAR P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
PABE FABER Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
PABE FABER Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
PABE HELM Pabe Jielders van der Helm verkoper Schritsen 66 1786 262 124v
PABE JAKOBS de weduwe van Pabe Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1645 235 175r
PABE JANS Pabe Jansen , c.u. verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
PABE JARICHS wijlen Paebe Jarigs Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
PABE JILLERTS HELM Pabe Jillerts van der Helm huistimmerman koper huis Schritsen 66 1783 261 33r
PASSCHIER WOLF Passchier de Wolff verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
PASSCHIER WOLF Passchier de Wolff, burger koper kamer Grote Kerkstraat NZ 1635 233 168v
PASSCHIER PASSCHIERS Passchier Passchiers koper kamer en lege plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
PASSCHIER PASSCHIERS Passchier Passchiers , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
PASSCHIER PASSCHIERS Passchier Passchiers verkoper Romastraat 1615 229 269r
PASSCHIER PASSCHIERS Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
PASSCHIER PASSCHIERS wijlen Passchier Passchiers Brouwersstraat 1634 233 156r
PAULUS Paulus Caarles naastligger ten westen Schritsen 1615 229 275v
PAULUS Paulus Orinus verkoper Bildtstraat 13 1630 232 125v
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Vismarkt 1 1666 239 44r
PAULUS de hof van burgemeester Paulus Wiltfang naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1666 239 54v
PAULUS burgemeester Paulus Wiltfangh commissaris Havenplein 12 1665 239 1ra
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 17 1672 240 111r
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 1 1672 240 111v
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 3 1672 240 112r
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 5 1672 240 112v
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 19 1676 240 214v
PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltvangh verkoper Rapenburg ZZ 1676 240 238v
PAULUS Paulus Strooband mr. koekbakker koper huis en bakkerij Voorstraat 37 1780 259 274r
PAULUS wijlen Paulus Olpherts Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
PAULUS Paulus van Gelein curator Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
PAULUS wijlen Paulus Schrant Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
PAULUS wijlen Paulus Schrans Kleine Bredeplaats 4 1805 267 175r
PAULUS wijlen mr. Pauwels Noorderhaven 38 1695 243 179r
PAULUS het huis van Poulus Pieters* mr. verver naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1670 240 3r
PAULUS wijlen Poulus Pieters* verver Noorderhaven 40 1680 241 92r
PAULUS Pouwel schoenlapper bewoner Schritsen ZZ 1636 233 181v
PAULUS BEVA Paulus Beva mr. pruikmaker koper 1/2 huis en smederij Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
PAULUS BOER Paulus G. de Boer koper wagen en zomerhuis en woningen Zoutsloot 86 1790 263 214v
PAULUS BOER Paulus de Boer koopman koper huis Achterstraat 1793 264 102v
PAULUS BOER Paulus de Boer koopman naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1794 264 217r
PAULUS BOER Paulus de Boer koopman en pannenbakker kopers Zoutsloot NZ 1794 264 224r
PAULUS BOER Paulus de Boer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1794 264 224r
PAULUS BOER Paulus de Boer koopman koper tuin Achterstraat NZ 1795 264 278r
PAULUS BOER Paulus de Boer kopers Liemendijk ZZ 1799 265 161v
PAULUS BOER raadslid Paulus de Boer koper huis Zoutsloot WZ 1800 265 269r
PAULUS BOER Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1803 266 239r
PAULUS BOER lid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer koper 2 huizen aan en naast elkaar Zoutsloot 1805 267 156r
PAULUS BOER Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 1805 267 156r
PAULUS BOER Paulus G. de Boer koper van 1/6 Zoutsloot ZZ 1806 267 273v
PAULUS BOER Paulus G. de Boer koopman Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
PAULUS BOER wethouder Paulus G. de Boer koopman koper huis Zoutsloot 78 1808 268 92r
PAULUS BOER wethouder Paulus G. de Boer koopman koper gebouw als oliemolen gebruikt Zoutsloot 84 1808 268 127r
PAULUS BOER Paulus G. de Boer naastligger ten westen Zoutsloot 84 1808 268 127r
PAULUS BOER wethouder Paulus de Boer koper huis Herenwaltje 10 1809 268 316v
PAULUS BOER wethouder Paulus de Boer koper huis Droogstraat 83 1809 268 316v
PAULUS BOER wethouder Paulus G. de Boer verkoper Droogstraat 83 1810 269 7v
PAULUS BOER mede-wethouder Paulus G. de Boer verkoper Zoutsloot 92 1810 269 9r
PAULUS BOER wethouder Paulus de Boer verkoper Franekereind 23 1810 269 59v
PAULUS BOER wethouder Paulus de Boer Weverstraat 14 1810 269 75v
PAULUS BOER wethouder Paulus de Boer verkoper Herenwaltje 10 1810 269 85r
PAULUS BONTEKOE dr. Paulus Bontekoe convoymr. verkoper Bildtstraat 1674 240 137r
PAULUS BONTEKOE de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Voorstraat 83 1674 240 138v
PAULUS BONTEKOE de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Zuiderhaven 11 1674 240 140r
PAULUS BONTEKOE de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Prinsenstraat 6 1674 240 141r
PAULUS BONTEKOE de boedelredders van Paulus Bontekoe verkoper Spinhuisstraat ZZ 1674 240 141v
PAULUS GEMMENICH Paulus Jacob van Ghemmenich sekretaris van het College ter Admiraliteit koper twee huizen Rozengracht 40 1680 241 116r
PAULUS GEMMENICH Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
PAULUS GEMMENICH Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
PAULUS LANSENBERG Paulus Lansenberg mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
PAULUS LANSENBERG Paulus Jan Lansenberg mr. bakker koper huis met bakkerij Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
PAULUS SCHELTEMA oud burgemeester Poulus Scheltema Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
PAULUS STROBAND Paulus Stroband makelaar verkoper Voorstraat 37 1800 265 268r
PAULUS THIELE Paulus van Thiele koper huis Nieuweburen 19 1795 264 281r
PAULUS WELLINGA mede raad der stad Paulus Wellinga verkoper Lanen 73 1802 266 122r
PAULUS ALLERTS Paulus Allards koper huis Schritsen 25 1801 265 293r
PAULUS ALLERTS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23 1808 268 85r
PAULUS ALLES Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 23 1803 266 289r
PAULUS BAUKES Paals Baukes Hoogstraat ZZ 1641 234 157v
PAULUS BAUKES Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PAULUS BAUKES Paals Bauckes , burger brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
PAULUS BAUKES Pals Baukes tichelaar koper 1/2 deel huis, houtstek en kelder eronder met ledige plaats daaraaan ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger tigcheler verkoper Rommelhaven 1 1658 237 151r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger brouwer geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
PAULUS BAUKES brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Kruisstraat NZ 1662 238 125r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger brouwer koper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter ((toehaak)) Noorderhaven 66 Het Haentie 1662 238 136v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
PAULUS BAUKES de hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 38 1662 238 138v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
PAULUS BAUKES Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper Kruisstraat NZ 1662 238 159r
PAULUS BAUKES Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes , burger tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
PAULUS BAUKES huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
PAULUS BAUKES het huis genaamd 't Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 het Haantje 1664 238 209v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 212r
PAULUS BAUKES 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1664 238 212v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1664 238 212v
PAULUS BAUKES een kamer en de voormalige hovinge van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleek 1664 238 215r
PAULUS BAUKES Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
PAULUS BAUKES de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS BAUKES de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS BAUKES de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
PAULUS BAUKES Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
PAULUS BOKKES Pals Bockes koper woning Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
PAULUS BOKKES Pals Bokkes , c.u. huurder boven Voorstraat 10 1739 250 10v
PAULUS DANIELS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat OZ 1724 246 191r
PAULUS DANIELS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1738 249 266v
PAULUS DANIELS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
PAULUS DANIELS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
PAULUS DANIELS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat OZ 1743 251 5r
PAULUS DIRKS Paulus Dirks mr. huistimmerman koper 1/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 120r
PAULUS DIRKS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis Heiligeweg 6 1752 252 219v
PAULUS DIRKS Paulus Dirks mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
PAULUS DIRKS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1758 254 151r
PAULUS DIRKS Paulus Dirks timmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
PAULUS DIRKS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
PAULUS DIRKS Paulus Dirks , burger mr. timmerman koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis Rozengracht 14 1765 256 126v
PAULUS DIRKS Paulus Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
PAULUS DIRKS Poulus Dirks mr. timmerman koper provisioneel 3/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 12va
PAULUS DIRKS Poulus Dirks koper huis Kerkpoortstraat NZ 1747 251 186v
PAULUS DIRKS Poulus Dirks mr. huistimmerman koper huis Zuiderhaven 47 1751 252 117v
PAULUS DIRKS Poulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1754 253 181r
PAULUS DOUWES Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
PAULUS HANSES Poulus Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
PAULUS HANSES Pouwels Hansen , c.u. koper huis Heiligeweg 11 1647 235 254r
PAULUS HENDRIKS wijlen Poulus Hendrix Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
PAULUS HENDRIKS Pouwels Hendricks verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
PAULUS JAKOBS Poulus Jacobs zoon van Trijntie Tjesses Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
PAULUS JAKOBS adelborst Pouwels Jacobs koper huisje of kleine woning (adelborst onder overste luitenant Julius van Eysinga in Harlingen garnizoen houd) Anjelierstraat 1614 229 220r
PAULUS JAKOBS Pouwels Jacobs soldaat naastligger ten westen Schritsen 1624 231 16v
PAULUS JANS Paulus Jans verkoper Voorstraat 45 1634 233 146r
PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen , of zijn vrouw verpachter grond Rozengracht 38 1640 234 97r
PAULUS JANS de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PAULUS JANS de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PAULUS JANS onlangs verkochte hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten westen Vijver WZ 1641 234 146r
PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen , c.u. verkoper Vijver WZ 1641 234 146r
PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh koper huis Rozengracht 19 1668 239 173v
PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jansen Wildvang koper huis genaamd Enchuysen Rozengracht 17 Enkhuizen 1669 239 204v
PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh verkoper Rapenburg 1672 240 91v
PAULUS JANS Paulus Jansen zeilmaker verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1727 246 306r
PAULUS JANS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
PAULUS JANS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1763 255 254v
PAULUS JANS de weduwe van Paulus Jansen huurder Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS JANS Pauwel Jans crediteur (triumphant) Zuiderpoort (gebied) 1615 229 271r
PAULUS JANS burgemeester Pauwels Jansen naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1653 236 221v
PAULUS JANS wijlen Poulus Jansen , c.s. Karremanstraat 1669 239 205r
PAULUS JANS Poulus Jansen koper huis Grote Bredeplaats 6oost 1716 245 262v
PAULUS JANS wijlen Poulus Jansen Grote Bredeplaats 6oost 1732 248 93r
PAULUS JANS Poulus Jansen schipper (trekveer-) Voorstraat 62 1740 250 107v
PAULUS JANS Poulus Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje WZ 1742 250 232r
PAULUS JANS Pouuels Jansens Innama naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1648 236 9v
PAULUS JANS Pouwel Jansen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
PAULUS JANS burgemeester Pouwel Jansen , c.u. koper panwerk Rozengracht ZZ 1639 234 85v
PAULUS JANS Pouwels Janssen verkoper Scheerstraat 1 1615 229 279v
PAULUS JANS Pouwels Janssen koper huis of kamer met loods Schritsen ZZ 1616 230 17r
PAULUS JANS Pouwels Janssen naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1637 234 48r
PAULUS JANS burgemeester Pouwels Jans koper door niaar proximitatis huis Bildtstraat 21 1639 234 79v
PAULUS JANS de retrahent, burgemeester Pouwels Jans naastligger ten zuiden Bildtstraat 21 1639 234 79v
PAULUS JANS de plaats van Pouwels Jansen Innama Rozengracht 50 1648 236 13v
PAULUS JANS Pouwels Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1649 236 99r
PAULUS JANS vroedsman Pouwels Jansen Wiltvangh wijnkoper koper hovinge met prieel en voor een kamer Rapenburg 1658 237 178v
PAULUS JANS ENNEMA oud burgemeester Paulus Jansen Innema verkoper Noorderhaven NZ 1629 232 111r
PAULUS JANS ENNEMA burgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u. koper zoutkeet Nieuwstraat 40 1642 234 174v
PAULUS JANS ENNEMA het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten oosten Rozengracht 1643 235 94v
PAULUS JANS ENNEMA het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 1643 235 94v
PAULUS JANS ENNEMA burgemeester Paulus Jansen Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1653 236 220v
PAULUS JANS ENNEMA de erven van burgemeester Paulus Jansen Innema naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1667 239 95v
PAULUS JANS ENNEMA oud burgemeester Pauwels Janssen Innema, burger koper hoekhuis met klein plaatsje daarachter Bildtstraat 21 1638 234 52v
PAULUS JANS ENNEMA Pauwels Jans Ennema verkoper Vijverstraat NZ 1651 236 179v
PAULUS JANS ENNEMA burgemeester Pouuels Jansen Innema koper huis met een lege plaats, 2 kamers of loodsen tevens een schuur met oliemolen en Voorstraat 75 1642 235 26v
PAULUS JANS ENNEMA oud burgemeester Pouwels Jansen Ennema, c.u. naastligger ten westen Rozengracht 50 1644 235 148v
PAULUS JANS ENNEMA oud burgemeester Pouwels Jansen Ennema verkoper Rozengracht 50 1644 235 148v
PAULUS JANS ENNEMA de hovinge van wijlen Pouwels Jansen Innema naastligger ten westen Vijver WZ 1662 238 155r
PAULUS JANS LANSENBERG Paulus Jans Lansenberg bakker verkoper Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
PAULUS JASPERS Pouuels Jaspars Brouwersstraat 23 1635 233 166r
PAULUS JASPERS Pouuels Jaspers naastligger ten noorden Rinnertspijp 1658 237 164v
PAULUS JASPERS Pouuels Jaspers verkoper Rinnertspijp 1658 237 164v
PAULUS JASPERS Pouwel Jaspers verkoper Zuiderhaven NZ 1639 234 77v
PAULUS KARSTES Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
PAULUS KLASES Poulus Claessen , nom. liberorum koopman verkoper Lanen 50 1694 243 118r
PAULUS KLASES Poulus Claessen , nom. liberorum koopman verkoper Rommelhaven 28 1695 243 128v
PAULUS OLFERTS wijlen Paulus Olpherts Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
PAULUS PIEBES Pals Pybes , burger verkoper William Boothstraat WZ 1635 233 175r
PAULUS PIEBES Pals Pibes Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PAULUS PIEBES wijlen Pals Pybes Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
PAULUS PIETERS Pouuels Pieters , burger c.u. mr. verver koper 1/2 huis waar het Vergulden Hooft uitsteekt Noorderhaven 40 het Vergulden Hooft 1660 238 18v
PAULUS SJOERDS Pals Sioerds bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PELGRIM ALEFS Pelgrum Alefs , c.u. verkoper Kerkpoortstraat OZ 1694 243 95r
PELGRIM ALEFS Pilgerum Alefs , burger koper huis Kerkpoortstraat OZ de Silverberg 1669 239 212v
PELGRIM ALEFS Pilgrum Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1671 240 71r
PELGRIM ALEFS het huis van Pilgrum Aleffs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1677 240 249v
PELGRIM ALEFS huis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs naastligger ten zuiden Moriaanstraat de Zilverberg 1679 241 30r
PELGRIM ALEFS het huis van Pilgrum Alefs grondpacht (p.j.) Kerkpoortstraat 1683 241 271r
PELGRIM ALEFS de kamer van Pilgrum Aeleffs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
PELGRIM ALEFS Pilgrum Alefs turfdrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
PELGRIM PIETERS Pelgrim Pytters huurder Kerkpoortstraat 1699 243 402r
PETRONELLA Petronella Valerii Brouwersstraat 13 1672 240 77r
PETRONELLA Petronella Stansen Rozengracht 22 1706 244 338v
PETRONELLA Petronella van der Wolt, meerderjarige ongehuwde juffer verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1730 247 351v
PETRONELLA Petronella Bloemink winkelier Voorstraat 27 1746 251 126r
PETRONELLA Petronella van der Wold afgewezen niaarverzoeker sanguinis Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
PETRONELLA Petronella Chemingh Karremanstraat WZ 1765 256 107r
PETRONELLA Petronella Chamein Liemendijk NZ 1769 257 102r
PETRONELLA Petronella Chamin Karremanstraat 18 1771 257 202v
PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Droogstraat NZ 1772 258 12r
PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Liemendijk NZ 1772 258 35v
PETRONELLA Petronella Schemink winkelier Liemendijk NZ 1772 258 35v
PETRONELLA Petronella Chemains kopers Zoutsloot 67 1774 258 184r
PETRONELLA Petronella Chamain verkopers Achterstraat 1776 258 250r
PETRONELLA Petronella Schemink Droogstraat NZ 1777 259 89v
PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat WZ 1788 262 251r
PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat 30 1788 262 253v
PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat 10 1788 262 255r
PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin Karremanstraat 18 1788 262 256v
PETRONELLA wijlen Petronella Chamin Zoutsloot 67 1788 262 258r
PETRONELLA Petronella Dodenhuizen verkoper Voorstraat 31 1793 264 86r
PETRONELLA DAM Petronella van Dam Lanen 38 1808 268 44v
PETRONELLA GREIDANUS Petronella Greidanus verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1788 263 46r
PETRONELLA GREIDANUS Petronella Greidanus verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
PETRONELLA IDSINGA vrouw Petronella van Idsinga verkoper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter Voorstraat 45 1740 250 89r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter verkoper van 3/8 Voorstraat 45 1740 250 89r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter Noorderhaven 90 1755 253 245r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter Voorstraat 45 1755 253 245r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter Voorstraat 45 1755 253 246r
PETRONELLA MUNTER Petronella Munter koper huis en tuintje Zuiderhaven 69 1783 261 99r
PETRONELLA RINSMA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Rozengracht 50 1788 262 285v
PETRONELLA RINSMA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
PETRONELLA TETRODE Petronella Maria van Tetrode Noordijs 21 1793 264 125r
PETRONELLA TETRODE Petronelle Maria Tetrode Noordijs 19 1781 260 92r
PETRONELLA WINTER Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
PETRONELLA WINTER Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
PETRONELLA WINTER Petronella Catharina Winter verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
PETRONELLA WINTER Petronella Catharina Winter verkoper onbekend 1739 250 64r
PETRONELLA WINTER Petronella Catharina Winter verkoper Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
PETRONELLA WOLDE Petronella van der Wolde verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
PETRONELLA WOLDE Petronella van der Wolde huurder Hoogstraat 5 1758 254 166r
PETRONELLA ALBERTS Petronella Alberts huurder Bargebuurt 8 1791 263 305r
PETRONELLA BONSES Petronella Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
PETRUS Petrus Geesdorp naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1634 233 145v
PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Weverstraat 1642 234 178r
PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Both Apothekerstraat OZ 1643 235 64v
PETRUS wijlen ds. Petrus Theodori predikant Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
PETRUS Petrus Schaeff medicinae doctor koper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noorden (plus 1 gouden ducaat) Nieuwstraat 42 1695 243 147v
PETRUS dr. Petrus Schaef naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1699 244 21r
PETRUS wijlen dr. Petrus Sibeda medicus ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
PETRUS Petrus Lenzius mr. chirurgijn Lanen 13 1775 258 205v
PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger der convooien en licenten verkoper Schritsen 44 1807 267 299v
PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh] koper Hondenstraat 12 1808 268 116v
PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh] koper Vijver 1 1808 268 116v
PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh] koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Hondenstraat 12 1808 268 116v
PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Vijver 1 1808 268 116v
PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh] ontvanger curator Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
PETRUS BROUWER Petrus Brouwer predikant Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
PETRUS BROUWER Petrus Brouwer predikant Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
PETRUS CAMPER Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde Hofstraat 35 1757 254 78v
PETRUS CAMPER professor honorius Petrus Camper verkoper 1781 260 63r
PETRUS COUPERUS oud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor koper huis, hoving en achterhuis Noorderhaven 51 1784 261 225r
PETRUS FELTEN dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda koffieschenker Droogstraat NZ 1749 252 15v
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda koffieschenker Voorstraat 32 1751 252 159r
PETRUS FERWERDA Petrus Ferwerda koffieschenker Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
PETRUS FIKKENS ds. Petrus van Fikkens verkoper Rozengracht 5 1778 259 146v
PETRUS GELINDE monsieur Petrus Gelinde koper huis en gleibakkerij Schritsen 50 1721 246 95v
PETRUS GENT Petrus van Gent mr. gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1767 256 231r
PETRUS GENT Petrus van Gent, burger mr. gortmaker verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
PETRUS GOSLINGA Petrus Gosliga, J.U.D. advocaat Hof van Friesland testamentaire administrator over de nagelaten goederen van Brouwersstraat 5 1782 260 223r
PETRUS GREIDANUS Petrus Greidanus preceptor koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
PETRUS GREIDANUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen koper huis Vijverstraat 1 1806 267 205r
PETRUS GREIDANUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten westen Vijverstraat 1 1806 267 205r
PETRUS GREIDANUS Petrus Greidanus rector der Latijnse Scholen naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1806 267 205r
PETRUS GREIDANUS Petrus Greidanus conrector verkoper van 1/4 Rozengracht 4 1809 268 277r
PETRUS KET Petrus de Keth ontvanger v.d. Convooyen en licenten koper huis en tuin Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
PETRUS KET Petrus de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
PETRUS LAQUART Petrus Laquart koper van 1/2 door niaar Voorstraat 84 1778 259 134v
PETRUS LAQUART Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
PETRUS LAQUART Petrus Laquaart Voorstraat 84 1779 259 202v
PETRUS MARNSTRA Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat ZZ 1751 252 177v
PETRUS MEILSMA ds. Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r
PETRUS MEILSMA Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot 1648 236 47v
PETRUS MEILSMA ds. Petrus Meylsma verkoper Voorstraat 47 1659 237 184r
PETRUS MEILSMA ds. Petrus Meylsma predikant verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 165r
PETRUS MOL Petrus Mol predikant Noorderhaven 77 1731 248 46r
PETRUS NIJSTEN wijlen secretaris dr. Petro Nysten (was secretaris van Barredeel ) onbekend 1630 232 137v
PETRUS PALUDANUS Petrus Paludanus Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PETRUS PIERSMA dr. Petrus Piersma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
PETRUS REDDING ds. Petrus Regnerus Reddingius geniaarde koper Rozengracht 7west 1726 246 251r
PETRUS REDDING ds. Petrus Reddinguis Rozengracht 7west 1728 247 126v
PETRUS RINIA Petrus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
PETRUS ROSEMA Petrus van Rosema verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
PETRUS SCHAAF Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 42 1701 244 122v
PETRUS SCHELTEMA Petrus Scheltema, burger gerechtsbode koper huis Schritsen 5 1733 248 217r
PETRUS STEENSMA Petrus Steensma predikant verkopers Rommelhaven 3 1775 258 210v
PETRUS STELLINGWERF sr. Petrus Stellingwerf koopman koper huis Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
PETRUS SYBESMA Petrus Heromi Sybersma naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 236v
PETRUS TJALLINGII Petrus Tjallingii eerste klerk bij de Admiraliteit Amsterdam verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
PETRUS ANNES AMELANDER Petrus Anneus Amelander koper huis en tuin Rozengracht 4 1809 268 277r
PETRUS ARJENS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
PETRUS ARJENS ADAM Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
PETRUS JEROENS SYBESMA Petrus Heronimus Sibersma, burger apotheker koper huis Heiligeweg 8 1647 235 245r
PETRUS THEODORUS wijlen ds. Petrus Theodorus predikant te Warns en Scharl William Boothstraat OZ 1694 243 111r
PIEBE Pibo Walrigh studiosus te Franeker verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
PIEBE de weduwe van Pybe zakkendrager naastligger ten westen Achterstraat NZ 1646 235 193r
PIEBE wijlen Pybe Alewijn Brouwersstraat 12noorda 1667 239 110r
PIEBE Pybe van Stint, major annis verkoper Lanen 54 1698 243 364v
PIEBE BAKKER Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
PIEBE BAKKER Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder (p.j.) Zuiderhaven 51 1777 259 66v
PIEBE BAKKER Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis en tuin Zoutsloot 29 1777 259 75r
PIEBE BAKKER Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Nieuweburen 25 1779 259 159r
PIEBE BAKKER Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis Vissersstraat 4 1779 259 166r
PIEBE BAKKER Piebo Bakker naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1779 259 166r
PIEBE BAKKER Piebo Backer mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 7 1783 261 125v
PIEBE DOMA Pybo van Doma raad Hof van Friesland koper grondpacht 1/2 van 7-00-00 GG Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
PIEBE POST Piebe Post, c.u. huurder (p.j.) Lanen 82a 1800 265 217v
PIEBE POST Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 253r
PIEBE REGNERI wijlen Pibo Regneri secretaris van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBE TALMA Piebe Talma, c. sorore huurder (p.j.) Noorderhaven 24 1754 253 141v
PIEBE WALRICH dr. Pibo Walrich, c.u. huurder Schritsen 15 1718 246 30v
PIEBE ALEFS Pybe Alefs Egginga mr. chirurgijn koper huis Bildtpoort (gebied) 1652 236 183v
PIEBE ALEFS Mt. Pybe Alefs Egginga koper huis Kerkpoortstraat OZ 1653 236 245v
PIEBE ALEFS de weduwe van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Rapenburg OZ 1658 237 170r
PIEBE ALEFS het nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 3va
PIEBE ALEFS Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1681 241 39ra
PIEBE ALEWIJNS wijlen Pibe Alewijns Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBE ALEWIJNS wijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBE ALEWIJNS Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30 1641 234 134r
PIEBE ALEWIJNS Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 36 1643 235 76v
PIEBE ALEWIJNS wijlen Pybe Alewijns Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
PIEBE ALEWIJNS de erven van Pybe Alewijns naastligger ten oosten Lanen 84 1672 240 82v
PIEBE AUKES Piebe Auckes , c.u. koper pan- en estrikwerk met diverse gebouwen en gereedschappen Droogstraat 76 1697 243 303r
PIEBE AUKES wijlen Piebe Auckes Zoutsloot 76 1711 245 145v
PIEBE AUKES Pybe Auckes schipper naastligger ten westen Zoutsloot 30 1696 243 238v
PIEBE AUKES Pybe Aukes naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1697 243 321r
PIEBE AUKES Pybe Auckes , c.u. koper provisioneel en finaal huis Franekereind 17 1694 243 3va
PIEBE AUKES Pybe Auckes pannebakker naastligger ten westen Herenwaltje 12 1699 244 2r
PIEBE AUKES Pybe Auckes pannebakker naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1699 244 2r
PIEBE AUKES Pybe Auckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1703 244 196r
PIEBE AUKES Pybe Aukes mr. pan- en strikbakker verkoper Franekereind 17 1708 245 52v
PIEBE BAUKES als bewoner Piebe Baukes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 11 1643 235 37v
PIEBE BAUKES Piebe Bauckes , c.u. verkoper Liemendijk 1645 235 175r
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes , burger Grote Kerkstraat 1614 229 229v
PIEBE BAUKES haar cousijn Pybe Bauckes Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes koper huis, schuur en lege plaats Zoutsloot NZ 1615 229 253v
PIEBE BAUKES hopman Pybe Bauckes opdrachtgever Zuiderhaven 1629 232 110v
PIEBE BAUKES huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1631 232 178v
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes Gardenierstraat 1631 232 178v
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes Brouwersstraat 21 1633 233 122r
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes Grote Kerkstraat 1633 233 122r
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes bewoner Brouwersstraat 1634 233 156v
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes , pro se et n.l. verkoper Brouwersstraat 1634 233 156v
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes , pro se et n.l. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
PIEBE BAUKES burgemeester Pybe Bauckes , pro se et n.l. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
PIEBE BAUKES oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper (('in het geheel')) Brouwersstraat 1 1635 233 165r
PIEBE BAUKES oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1644 235 127r
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes verpachter grond Weverstraat 1644 235 155v
PIEBE BAUKES Pybe Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
PIEBE BAUKES oud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
PIEBE DOUWES Piebe Douwes curator van het nagelaten weeskind van Voorstraat 63 1679 241 16va
PIEBE HAIES Pibe Haies , burger brouwer koper huis en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v
PIEBE HAIES Pibe Hayes , burger brouwer koper dwarshuis met een uitgaande steeg Noorderhaven 112 1640 234 113v
PIEBE HAIES Pibe Hayes brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 112 1640 234 113v
PIEBE HAIES Pybe Haeyes brouwer Scheffersplein WZ 1633 233 124r
PIEBE HAIES Pybe Haeyes koper huis, brouwerij en mouterij Noorderhaven 110 1634 233 152v
PIEBE HAIES SINNEMA de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
PIEBE HAIES SINNEMA de weduwe van Pibe Hayes Sinnema naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1662 238 12va
PIEBE HAIES SINNEMA de weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1660 238 58v
PIEBE HAIES SINNEMA wijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnama Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
PIEBE HANSES Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
PIEBE JAKOBS Piebe Jacobs geniaarde koper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
PIEBE JAKOBS Piebe Jacobs leerlooier huurder William Boothstraat 1 1752 252 186v
PIEBE JANS Pybe Jansen , c.u. koper huis Karremanstraat WZ 1633 233 109v
PIEBE JANS Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1634 233 134r
PIEBE KOENRAADS BAKKER Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r
PIEBE MEEUWIS Piebe Meus naastligger ten oosten onbekend 1625 231 59r
PIEBE MEEUWIS de erven van Pybo Mevis verkoper Droogstraat ZZ 1636 233 181v
PIEBE MEEUWIS de erven van Pybo Mevis verkoper Schritsen ZZ 1636 233 181v
PIEBE MEEUWIS de erven van Pybo Meves verkoper van 1/4 Lanen 8 1636 233 182r
PIEBE MELIS Pybe Melis , burger koper ledige plaats Herenwaltje 1631 232 184r
PIEBE MELIS wijlen burgemeester Pybe Melys Zoutsloot 105 1643 235 59r
PIEBE MELIS wijlen Pybe Melis Bildtstraat 17 1644 235 141v
PIEBE MELIS wijlen Pybe Melis Bildtstraat OZ 1659 238 10r
PIEBE MINKS de verkoper Pybe Minckes , c.u. schipper en scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1635 233 164r
PIEBE MINKS Pybe Minckes schipper en scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 1635 233 164r
PIEBE OEDSES burgemeester Pijbe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1653 236 232r
PIEBE OEDSES burgemeester Pijbe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1653 236 232r
PIEBE OEDSES burgemeester Pijbe Oedses verkoper Zuiderhaven 53 1653 236 232r
PIEBE OEDSES de erven van wijlen Pybe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
PIEBE OEDSES de erven van wijlen Pybe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
PIEBE OEDSES Pybo Oedses , burger koper 2 ledige plaatsen Zuiderhaven 53 1638 234 67r
PIEBE OEDSES het koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra
PIEBE PIEBES Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
PIEBE PIEBES Piebe Piebes koper 1/8 part van een huis en kamers Voorstraat 24 1624 231 29r
PIEBE PIEBES Pybe Pybes lakenkoper verkoper Lanen NZ 1680 241 69v
PIEBE PIEBES Pybe Pybes lakenkoper verkoper Lanen NZ 1680 241 70r
PIEBE PIETERS wijlen Piebe Pieters Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
PIEBE PIETERS POSTMA Piebe Pieters Postma koper huis Noordijs 10 1801 265 303r
PIEBE RIENKS Pibo Rinckes , burger verkoper Schritsen 1614 229 206r
PIEBE TEUNIS wijlen Piebe Teunis gardenier Droogstraat NZ 1714 245 203r
PIEBE TEUNIS Pybe Teunis koper huis Wortelstraat NZ 1700 244 75v
PIEBE TJEERDS Piebe Tjeerds turfdrager koper door niaar huis Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
PIEBE TJEERDS de weduwe van Piebe Tjeerds grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
PIEBE TJEERDS Piebo Tjeerds turfdrager verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
PIEBE WIETSES Piebe Wytses , c.u. grootschipper koper huis en hovinge Noorderhaven NZ 1653 236 231r
PIEBE WIETSES Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
PIEBE WIETSES de erven van Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1710 245 115r
PIEBE WIETSES Pybe Wytses , c.u. koper hovinge Achterstraat 1646 235 236v
PIEBE WIETSES de hovinge van Pybe Wytses naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIEBE WIETSES Pybe Wytses naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1649 236 85r
PIEBE WIETSES Pybe Wytses naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1650 236 145v
PIEBE WIETSES de schuur van Pybe Wytses naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1652 236 187r
PIEBE WIETSES Pybe Wytses verkoper Liemendijk NZ 1652 236 187r
PIEBE WIETSES wijlen Pybe Wytses Zoutsloot 1 1659 238 5v
PIEBE WIETSES Pybe Wytzes koopman koper tuin met bomen en planten en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
PIEBE WIETSES TALMA Piebe Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
PIEBE WIETSES TALMA Pybe Wytses Tallum, burger koper huis Kerkpoortstraat NZ 1695 243 144r
PIEBE WIETSES TALMA Pybe Wytzes Tallum naastligger ten westen Voorstraat 101 1700 244 45r
PIEBE WILLEMS Pybbe Willems verkopers, en curatoren over Karremanstraat 1683 241 63va
PIEBE WILLEMS Pybe Willems naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1660 238 42v
PIEBICHJE BROERS Piebe Broers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
PIEKE Pyke kuiper naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1682 241 54va
PIEKE Pyke Zagcharias rogmeester koper huis Oosterkeetstraat 1742 250 218v
PIEKE DIRKS Piecke Dirks , c.u. huurder Zuiderhaven 29 1752 253 33v
PIEKE HARMENS Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1615 229 283v
PIEKE HESSELS Pieke Hessels koper huis Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
PIEKE HOMMES Pieke Hommes , c.u. koper huis Hoogstraat 11 1714 245 204r
PIEKE HOMMES Pieke Hommes naastligger ten westen Hoogstraat 13 1731 248 25v
PIEKE HOMMES Pieke Hommes schipper (smak-) verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1732 248 78v
PIEKE HOMMES Pieke Hommes naastligger Hoogstraat NZ 1734 248 326r
PIEKE HOMMES wijlen Pieke Hommes schipper (wijd-) Hoogstraat 11 1739 250 68v
PIEKE JAKOBS Pyke Jackes matroos (jonggezel -) koper huis Spijkerboor (gebied) 1732 248 73r
PIEKE JANS Piecke Jansen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
PIEKE JANS Piecke Jans naastligger ten oosten Schritsen 1647 235 260v
PIEKE JELKES Piecke Jelkes naastligger ten westen Schritsen NZ 1614 229 227r
PIEKE JELKES Pyecke Jelckes verkoper Schritsen ZZ 1616 230 17r
PIEKE JELTES Piecke Jeltes koper kamer Schritsen 1633 233 116r
PIEKE KORNELIS Pico Cornelis havenmeester verkoper 1637 234 34r
PIEKE KORNELIS Piecke Cornelis huurder Noorderhaven ZZ 1629 232 102r
PIEKE RUURDS wijlen Pieke Ruirds Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
PIEKE SAKES Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
PIEKE SIERKS Piecke Siercks 1615 229 243v
PIEKE SIERKS Piecke Sierx , c.u. koper huis Hoogstraat 21 1667 239 112r
PIEKE SIERKS Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1674 240 165v
PIEKE SIERKS weduwe en erven van Pieke Zierx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1684 242 55v
PIEKE TJEERDS grondpacht uit het huis van de weduwe van Piecke Tjeerds Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r
PIEKE TJEERDS grondpacht uit het huis van de weduwe van Pieke Tjeerdts Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
PIEKE TJEERDS wijlen Pieke Tjeerdts Schritsen NZ 1681 241 127r
PIEKE TJEERDS Pieke Tjeerdts , burger schipper (wijd-) Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
PIEKE TJEERDS wijlen Pieke Tjeerdts Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
PIEKE TJEERDS de erven van Pieke Tjeerdts schipper (wijd-) verkoper Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKE TJEERDS wijlen Pieke Tjeerdts Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKE TJEERDS Pycke Tjeerdts , burger schipper (wijd-) koper huis Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
PIEKE TJEERDS wijlen Pyke Tierdts Schritsen NZ 1680 241 114r
PIEKE WIETSES Pike Wytses , burger grootschipper verkoper Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
PIEKE ZACHARIAS de weduwe van Pieke Zacharias huurder Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
PIEKJE NAUTA Peekjen Nauta Weverstraat 1712 245 165r
PIEKJE HOMMES Pieke Hommes naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1738 249 230r
PIER Pier Dyorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
PIER Pier Diorres, burger mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 1630 232 154v
PIER de weduwe van Pier metselaar naastligger ten westen Schritsen 1637 234 46v
PIER Pier kuiper naastligger ten oosten Vijver OZ 1651 236 156r
PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v
PIER Pier bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1664 238 223r
PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1665 239 24v
PIER de kamers van Pier Arckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r
PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1681 241 30ra
PIER wijlen Pier Pierses Schritsen 64 1687 242 201v
PIER de erven van Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1712 245 172r
PIER de erven van Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1714 245 224r
PIER oud burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
PIER burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
PIER Pier Olinius naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1769 257 96v
PIER Pier Freerks* naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v
PIER AKKRINGA Pier Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1777 259 91v
PIER AKKRINGA Pier Akkringa mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PIER AKKRINGA Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
PIER BAKKER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 1786 262 125v
PIER BONTEKOE de weduwe van Pier Bontekoe huurder 1e bovenkamer (p.w.) Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
PIER BUMA burgemeester Pier Buma verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
PIER BUMA Pier Buma verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
PIER GLADSMA Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
PIER HEEMSTRA Pierius Heemstra philosophia studiosus koper kamer Romastraat ZZ 1654 236 270r
PIER HEEMSTRA Pierius Heemstra, c.f. commies generaal der convooien en licenten verkoper Voorstraat 87 1663 238 167r
PIER HEEMSTRA de heer Pierius Heemstra commies generaal koper 1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat v Zuiderhaven 46 1668 239 150v
PIER HEEMSTRA Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit koper door niaar stuk land groot 6 pondemaat 1668 239 169v
PIER HEEMSTRA Pierius Heemstra commies generaal koper provisioneel huis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lang Zuiderhaven 46 het Engels huis 1669 239 33va
PIER HEEMSTRA wijlen Pierius Heemstra commies-generaal der convooien en licenten verkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
PIER HEEMSTRA wijlen Pierius Heemstra commies-generaal der convooien en licenten Zuiderhaven 46 1680 241 20va
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PIER PEAUX Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux Noorderhaven 88west 1782 260 246r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1784 261 226r
PIER PEAUX Pierre Peaux Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux verkoper Lanen 80 1789 263 80v
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PIER PEAUX Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PIER PEAUX Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
PIER PEAUX vroedsman Pierre Peaux verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
PIER PEAUX Pierre Peaux koopman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
PIER PEAUX Pierre Peaux koopman verkoper Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PIER PEAUX Pierre Peaux Rommelhaven 28 1800 265 240r
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Noorderhaven NZ 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Droogstraat NZ 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Karremanstraat ZZ 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8va
PIER REEN ????de erven van??? Pierke Rheen naastligger ten oosten onbekend 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper onbekend 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va
PIER REEN Pierke Rheen verkoper 1661 238 8va1
PIER REEN Pierke Rheen verkoper 1661 238 8va1
PIER SCHELTINGA de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper dubbel huis [39/41] Zuiderhaven 39 1771 257 192v
PIER SCHELTINGA de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper ruime onderkamer Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
PIER SCHELTINGA de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper bovenkamer Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
PIER SCHELTINGA Pierius van Scheltinga ontvanger der convoyen en licenten verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
PIER SCHELTINGA Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten koper kamer of woninge Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
PIER SCHELTINGA Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
PIER SCHELTINGA Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
PIER SCHELTINGA Pierius van Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1775 258 237r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
PIER SCHELTINGA de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
PIER STELLINGWERF Pier Stellingwerf tinnegieter Franekereind 19 1749 252 28r
PIER STELLINGWERF Pierius Stellingwerf mr. tingieter Grachtswalplein 1729 247 263v
PIER TJALLINGII Pier Tjallingii huurder huis, blauwververij en drogerij (p.j.) Zoutsloot 83 1790 263 216v
PIER VEEN Pier L. van der Veen, en comp. verkoper Achterstraat NZ 1802 266 124v
PIER VEEN Pier L. van der Veen naastligger ten oosten Lanen 24 1810 269 17r
PIER ABES Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
PIER ABES Pier Abes koper door niaar huis Hoogstraat 19 1784 261 155v
PIER ABES Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
PIER ABES Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1787 262 175v
PIER ABES Pier Abes schipper op Bolsward (snik-) lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
PIER ABES Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
PIER ABES de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
PIER ABES Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1786 262 112r
PIER ANDRIES Pier Andries , burger timmerman koper huis, schuur en lege plaats erachter Droogstraat 1615 229 256v
PIER ANDRIES Pier Andries Glaesema, c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 4 1711 245 143r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1725 246 247r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rapenburg ZZ 1727 247 58v
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker Rozenstraat 2 1727 247 59v
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma, burger mr. estrikbakker koper grond Schritsen 36 1728 247 208r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Schritsen 36 1728 247 208r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Schritsen 36 1728 247 208r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 261v
PIER ANDRIES Pier Andries naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 262r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1729 247 288r
PIER ANDRIES Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1730 247 358v
PIER ANDRIES Pier Andrys Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1732 248 106v
PIER ANDRIES Pier Andrys Glatsma naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1732 248 106v
PIER ANDRIES Pier Andrys naastligger ten zuiden Liemendijk 1735 249 18r
PIER ANDRIES Pier Andrys Glasema estrikbakker Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
PIER ANDRIES de weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 105 1735 249 3va
PIER ANDRIES de weduwe van Pier Andrys gebruiker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIER ANDRIES de weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 105 1735 249 8ra
PIER ANDRIES wijlen Pier Andries Glatsma estrikbakker Both Apothekerstraat OZ 1753 253 80v
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma verkoper 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma naastligger ten zuiden Achterstraat 1726 246 263r
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1726 246 263r
PIER ANDRIES GLADSMA Pier Andries Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1731 248 24r
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat WZ 1735 249 81v
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Karremanstraat 13 1735 249 3va
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Zoutsloot 105 1735 249 3va
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 3va
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma Zoutsloot 105 1735 249 8ra
PIER ANDRIES GLADSMA wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIER ANNES de kamer van Pier Annis naastligger Liemendijk 1614 229 232v
PIER ANNES de hof van Pier Annis naastligger ten zuiden Karremanstraat 1644 235 120v
PIER ANNES de erven van Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot 1644 235 152r
PIER ANNES de erven van Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot 1651 236 153v
PIER ANNES de ervan van Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot 1651 236 153v
PIER ANNES REEN Pier Annes Rheen opdrachtgever Hoogstraat NZ 1630 232 115v
PIER ANNES REEN Pier Annes Rheen opdrachtgever Droogstraat 1630 232 116r
PIER ANNES REEN Pier Annes Rheen naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1635 233 158r
PIER ANNES REEN het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1635 233 172r
PIER ANNES REEN de hof van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1638 234 51v
PIER ANNES REEN oud burgerhopman Pier Annes Reen, burger koper huis Noorderhaven 75 1642 234 163r
PIER ANNES REEN de zonen van Pier Annes Reen naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 177r
PIER ANNES REEN de weduwe van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1644 235 105r
PIER ANNES REEN de weduwe en erfgenamen van Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1645 235 182r
PIER AUKES de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
PIER AUKES de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
PIER AUKES de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
PIER AUKES de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
PIER AUKES Pierius Auckes houdt vrij in- en uitgang aan de steeg Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIER BAUKES Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
PIER DIRKS de weduwe van Pier Dirx naastligger ten westen Schritsen 1643 235 88v
PIER DIRKS Pier Dirks , c.u. huurder Wortelstraat NZ 1700 244 75v
PIER DJURRES verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
PIER DJURRES Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
PIER DJURRES Pier Diorres naastligger ten noorden Noordijs 1629 232 109v
PIER DJURRES wijlen Pier Dieurres Schritsen 1649 236 81v
PIER EELKES Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
PIER EELKES Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r
PIER EELKES Pier Eelkes mr. bakker Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
PIER EELKES Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r
PIER EELKES Pier Eelkes mr. bakker Lanen 2 1756 254 41r
PIER EELKES Pier Eelkes Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
PIER EELKES Pier Eelkes Zuiderhaven 61 1757 254 91r
PIER EELKES Pier Eelkes Scheerstraat 1 1757 254 92r
PIER EELKES Pier Eelkes Heiligeweg 34 1757 254 93r
PIER EELKES Pier Eelkes Voorstraat 2 1757 254 94r
PIER EELKES Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r
PIER EELKES Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r
PIER EELKES Pier Eelkes bakker en koopman Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
PIER EELKES Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v
PIER EELKES Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r
PIER EELKES Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PIER EELKES Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
PIER EELKES Pier Eelkes bakker verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 175v
PIER EELKES Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v
PIER EELKES BAKKER Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
PIER EELKES BAKKER Pier Eelkes Bakker koopman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
PIER EELKES BAKKER Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
PIER EELKES BAKKER Pier Eelkes Bakker koopman Voorstraat 5 1782 260 309r
PIER EELKES BAKKER de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
PIER FOEKES de hof van Pier Foeckens naastligger ten noorden onbekend 1614 229 231r
PIER FOEKES het huis van burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1615 230 10r
PIER FOEKES oud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend 1642 231 24v
PIER FOEKES plaatsen van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1625 231 56v
PIER FOEKES de weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1634 233 153v
PIER FOEKES Pier Toeckes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
PIER FOEKES wijlen burgemeester Pier Foeckes onbekend 1643 235 55r
PIER FOEKES de weduwe van Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 84 1653 236 219v
PIER FOEKES HEEMSTRA de erven van oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1658 237 157r
PIER FREERKS Pier Freerks timmerknecht koper huis en tuin Heiligeweg 14 1791 263 353v
PIER FREERKS Pier Freerks , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 16 1793 264 159r
PIER FREERKS Pier Freerks , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 18 1793 264 159r
PIER FREERKS Pier Freerks Freerks timmerknecht Schritsen NZ 1796 264 318v
PIER FREERKS Pier Freerks huistimmerman Raamstraat 3 1801 265 292r
PIER FREERKS Pier Freerks huistimmerman Schritsen 25 1801 265 293r
PIER FREERKS Pier Freerks huistimmerman Lanen 22 1801 266 9r
PIER FREERKS wijlen Pier Freerks Heiligeweg 14 1803 266 267r
PIER GERLOFS het huis van Pyer Gerloffs naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
PIER HAIES Pier Haies koper kamer Romastraat 25 1667 239 18ra
PIER HAIES Pier Hayes verkoper Romastraat 25 1671 240 68v
PIER HAIES Pier Hayes , burger koper huis Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
PIER HAIES Pier Hajes huurder Franekereind 24 1696 243 188v
PIER HAIES Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
PIER HAIES Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1710 245 129r
PIER HANSES wijlen Pier Hansen Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
PIER HANSES wijlen Pier Hansen Achterstraat 1667 239 86r
PIER HARKES Pier Harkes bontwever koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis Lanen 72 1748 251 241v
PIER HARKES Pier Harkes mr. bontwever verkoper Lanen 72 1753 253 123r
PIER HEINS Pier Heyns naastligger ten noorden Achterstraat 1726 246 263r
PIER HEINS Pier Heins mr. brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1733 248 280r
PIER HEINS Pier Heins verkoper Gardenierstraat 5 1733 248 280r
PIER HEINS Pier Heins mr. brouwer koper tuin en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
PIER HEINS Pier Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
PIER HEINS het wagenhuis van Pier Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1748 251 228ar
PIER HEINS Pier Heins verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
PIER HOITES Pier Hoytes Noordijs 1633 233 114r
PIER HOITES de erven van Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 30 1641 234 134r
PIER HOITES de erven van Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 36 1643 235 76v
PIER HOITES Pyer Hoites , c.u. koper huis Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
PIER IEKES Pier Eekes verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1658 237 166v
PIER JANS Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
PIER JANS Pier Jans mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 14 1776 259 3v
PIER JANS Pier Jans huurder (p.j.) Rinnertspijp 8 1784 261 173v
PIER JANS Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarstraat 6 1787 262 151r
PIER JANS Pier Jans naastligger ten westen Hoogstraat 16 1787 262 181r
PIER JANS Pier Jans , c.u. mr. wagenmaker huurder Hoogstraat 14 1787 262 183r
PIER JANS de geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
PIER JANS Pier Jans mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 13 1808 268 138v
PIER JARICHS Pier Jarigs , c.u. koper huis Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
PIER JARICHS Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
PIER JARICHS burgemeester Pier Jarigs Bretton, burger verwandelaar Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
PIER JARICHS burgemeester Pier Jarigs Bretton, burger aanhandelaar huis genaamd de Dolfijn Grote Bredeplaats 23 de Dolphijn 1729 247 247r
PIER JARICHS oud burgemeester Pier Jarigs Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1730 247 329r
PIER JARICHS Pier Jarigs Bretton verkoper Bildtstraat 1 1728 247 3va
PIER JARICHS burgemeester Pier Jarigs Bretton koper door niaar huis en erf Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
PIER JARICHS burgemeester Pier Jarigs Bretton curator van Hondenstraat 8 1733 248 182v
PIER JARICHS burgemeester Pier Jaarigs Betton Hondenstraat 8 1732 248 5ra
PIER JENTJES Pier Janties , burger c.u. brouwer koper huis Heiligeweg 22 1661 238 94r
PIER JENTJES Pier Janties , burger brouwer koper grondpacht 2-10-00 CG Heiligeweg 16 1667 239 71v
PIER JENTJES de brouwerij van Pier Janties , burger brouwer verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 71v
PIER JENTJES kamer naast de brouwerij van Pier Janties , burger brouwer grondpacht verschuldigd aan dit huis Heiligeweg 16 1667 239 71v
PIER JENTJES Pier Janties brouwer naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1667 239 13va
PIER JENTJES Pier Janties koper grondpacht Heiligeweg 16 1667 239 15va
PIER JENTJES de brouwerij van Pier Janties verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 15va
PIER JENTJES wijlen Pier Janties Noordijs OZ 1683 241 245v
PIER JENTJES de kamer van de weduwe van Pier Janties naastligger ten westen Brouwersstraat 4 1689 242 271v
PIER JOHANNES Pier Johannes verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r
PIER LAMMERTS VEEN Pier Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
PIER LASES Pier Laessen , c.s. schipper (wijd-) huurder Schritsen 9achter 1695 243 129v
PIER LASES de weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen 20 1710 245 137r
PIER LASES de weduwe van Pier Laessen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
PIER LASES Pyer Laesen koper hoekhuis Lanen 20 1671 240 53r
PIER MARCUS Pier Mercx naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
PIER MARKS Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
PIER MARKS Pier Marx lichtervoerder verkoper Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
PIER MARKS Pier Merx lichtervoerder verkoper Kerkpoortstraat 1639 234 72v
PIER MARKS de erven van Pier Merx verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
PIER MARKS Pier Mercks naastligger ten zuiden onbekend 1647 236 2r
PIER MICHIELS Pier Michiels herbergier Prinsensteeg 3 1774 258 176r
PIER PIERS Pier Piers William Boothstraat 1625 231 48r
PIER PIERS Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1635 233 166r
PIER PIERS Pier Piers Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
PIER PIERS Pier Piersen koper huis Zoutsloot 1649 236 79r
PIER PIERS Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIER PIERS de erven van Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIER PIERS Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIER PIERS Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIER PIERS Pier Piersen , c.u. pottebakker koper huis Franekereind 7 1660 238 67v
PIER PIERS Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 170r
PIER PIERS Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r
PIER PIERS Pier Piersen koper door niaar huis Zoutsloot 1668 239 152v
PIER PIERS Pier Piersen naastligger ten westen ((deze informatie komt uit het niaar)) Zoutsloot 1668 239 152v
PIER PIERS Pier Piersen , burger koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIER PIERS de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen , burger naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIER PIERS Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 1675 240 213r
PIER PIERS Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 1675 240 213r
PIER PIERS Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 222v
PIER PIERS Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 229r
PIER PIERS wijlen Pier Piersen , burger pottenbakker Zoutsloot 1683 241 270r
PIER PIERS Pier Piersen estrikbakker door hem gekochte hoving houdt het recht van waterlossing Achterstraat 49 1681 241 30ra
PIER PIERS wijlen Pier Piersen Schritsen 64 1687 242 201v
PIER PIERS wijlen Pier Piersen Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIER PIERS Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIER PIERS het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
PIER PIERS STELLINGWERF Pier Piers Stellingwerff mr. tinnegieter Lanen 82 1735 249 93v
PIER PIETERS Pier Pieters verkoper Schritsen ZZ 1643 235 84r
PIER PIETERS Pier Pyters verkoper onbekend 1644 235 130v
PIER PIETERS Pier Pytters Droogstraat 1684 242 25v
PIER PIETERS Pier Pytters Wortelstraat 1 1684 242 26r
PIER REITSES Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
PIER REITSES de weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1780 259 263r
PIER REITSES wijlen Pier Reidzes Scheerstraat 1 1781 260 14r
PIER RUTGERS Pier Rutgers , burger metselaar geniaarde koper Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
PIER RUTGERS Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r
PIER RUTGERS Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r
PIER RUTGERS Pier Rutgers mr. metselaar verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
PIER RUTGERS Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PIER RUTGERS Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper 't Poortje 11 1771 257 244v
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa , c.u. koper huis Noorderhaven 87 1777 259 87r
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1779 259 167v
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar geniaarde koper Noorderhaven 85 1780 259 284v
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1780 259 284v
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen 25 1779 259 303r
PIER RUTGERS AKKRINGA Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar Lanen 25 1779 259 303r
PIER RUTGERS AKKRINGA de erven van Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen Noorderhaven 89 1785 261 259v
PIER RUTGERS AKKRINGA de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1785 261 311v
PIER RUTGERS AKKRINGA wijlen Pier Rutgers Ackringa Noorderhaven 87 1789 263 67r
PIER RUURDS Pier Ruurds Franekereind 29oost 1772 258 65r
PIER RUURDS Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Franekereind 29 1779 259 177r
PIER SIEBES Pier N. Sybes koper 1/7 van 3 pm land 1615 229 267r
PIER SIEBRENS Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
PIER SIEMENS Pier Simens huurder Grote Kerkstraat 11 1615 229 260v
PIER SIERKS haar neef Pier Siercx Pothondjessteeg 1659 237 218r
PIER TEEKES Pier Taeckes naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
PIER TJEERDS wijlen Pier Tiaardts Brouwersstraat 11 1638 234 65r
PIER WIEBRENS Pier Wybrants bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1643 235 80r
PIER WOUTERS Pier Wouters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
PIER WOUTERS Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r
PIER WOUTERS Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v
PIER WOUTERS Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r
PIERKJE Perkje B. Zeefsma verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta naastligger ten westen onbekend 1726 246 296r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta onbekend 1726 246 296r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
PIERKJE NAUTA Peerkjen Nauta verkoper onbekend 1736 249 121v
PIERKJE NAUTA Perkjen Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
PIERKJE NAUTA Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbrief verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
PIERKJE AUKES Piercke Auckes Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
PIERKJE AUKES Pierke Aukes Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
PIERKJE AUKES Pierke Auckes Kerkpoortstraat NZ 1662 238 143r
PIERKJE BONNES Perkje Bonnes Voorstraat 73 1771 257 209v
PIERKJE BONNES Perkje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 4 1782 260 233r
PIERKJE BONNES Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
PIERKJE BONSES Perkje Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
PIERKJE EELKES de weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r
PIERKJE FOKKES Piertje Fockes Liemendijk 2 1757 254 80r
PIERKJE GERBENS Pierkje Gerbens Rinket Voorstraat 49 1783 261 82r
PIERKJE JANS Peerck Jans verkoper van 1/2 onbekend 1641 234 145r
PIERKJE JANS Perck Jans (zie AF: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr) Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
PIERKJE JANS Perck Jans onbekend 1625 231 63r
PIERKJE SIERKS Peerck Siercx Voorstraat ZZ 1643 235 58r
PIETER de weduwe en erfgenamen van Pieter Ruyts naastligger ten noorden Snakkerburen (gebied) 1614 229 211r
PIETER Pieter Cleyter , c.s. protestany Zuiderhaven 1614 229 229r
PIETER de erfgenamen van Pieter kramer naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1614 229 230r
PIETER Pieter Roerom Vioolsteeg 1625 231 38r
PIETER Pieter Franck Scherppenbrandt lakenkoper (zijden-) Voorstraat 68 1629 232 101r
PIETER Pieter Groenlandt koper onbekend 1630 232 133v
PIETER Pieter schipper naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1630 232 152v
PIETER mr. Pieter Francq van Scharpenbrandt verkoper Voorstraat ZZ 1636 234 11r
PIETER Pieter Clijfoet naastligger ten oosten Droogstraat 1641 234 128r
PIETER Pieter Swerts, burger koper huis Lanen 42 1654 236 251v
PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten westen Lanen 42 1659 238 2v
PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
PIETER als bewoner Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 36 1661 238 99v
PIETER als bewoner Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 36 1662 238 131r
PIETER Pieter Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten oosten Lanen 38 1663 238 200v
PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v
PIETER commandeur Pieter knoopmaker huurder Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
PIETER Pieter Sonderlant naastligger ten westen 1659 238 3raa
PIETER Pieter knoopmaker naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
PIETER Pieter Leerman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
PIETER het huis van Pieter timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1671 240 35v
PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 18 1675 240 181v
PIETER het huis van de erven van Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot 1 1677 240 260v
PIETER Pieter Droogstraat NZ 1672 240 11va
PIETER Pieter Farijn naastligger ten noorden Rozengracht 42 1680 241 117v
PIETER de erven van Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot 1 1685 242 91v
PIETER wijlen Pieter Corporaal onbekend 1692 243 21r
PIETER de erven van Pieter timmerman naastligger ten westen Hofstraat 16 1693 243 60v
PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier koper kamer Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
PIETER Pieter turfdrager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1695 243 130v
PIETER Pieter Farrijn, e.a. naastligger ten oosten Franekereind 25 1696 243 190v
PIETER Pieter Farrijn, burger koper woning Scheffersplein 1697 243 262r
PIETER Pieter Cornelis* knoopmaker naastligger ten westen Franekereind 28 1697 243 281r
PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Scheffersplein 1698 243 338r
PIETER Pieter Farrijn, burger winkelier verkoper Hofstraat 45 1698 243 354r
PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIETER Pieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagt koper huis Schritsen 7 1717 245 305v
PIETER Pieter Bolties, c.u. schipper op het transportjagt van de Admiraliteit in Frieslandt koper huis Zuiderhaven 53 1718 245 310r
PIETER Pieter Akersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1708 245 312r
PIETER Pieter Hulstcamp mr. zadelmaker verkoper Hoogstraat 1 1708 245 312r
PIETER Pieter Pivet koopman verkoper Voorstraat 67 1725 246 227v
PIETER Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1727 247 10r
PIETER Pieter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
PIETER de erven van Pieter Akersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1729 247 241v
PIETER wijlen Pieter Feytema, burger koopman gedeelte woning Voorstraat 54 1729 247 279r
PIETER Pieter Vayion koopman Vijverstraat 30 1729 247 294v
PIETER Pieter Dirks [staat: Hendriks] naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
PIETER Pieter Jansen* naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1731 248 45v
PIETER de erven van Pieter Gerbals naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
PIETER de erven van Pieter bakker naastligger ten westen Havenplein 10 1734 248 303r
PIETER Pieter Bockkes , burger verkoper Weeshuisstraat 1740 250 104r
PIETER Pieter Bonné koopman executeur Voorstraat 42 1742 250 244v
PIETER Pieter Bonne koopman Voorstraat 40 1742 250 258v
PIETER Pieter Bonne koopman executeur Zuiderhaven 11 1742 250 260r
PIETER Pieter Bonne koopman executeur Grote Bredeplaats 7 1742 250 261r
PIETER de erven van Pieter Feytema koopman naastligger ten noorden Lanen NZ 1743 251 3r
PIETER Pieter Meetie naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1749 252 24v
PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda] verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
PIETER Pieter Gelinde [staat: Glinda], de oude Zuiderhaven 79 1749 252 29r
PIETER Pieter Lenzuis mr. chirurgijn koper huis en tuin Hoogstraat 7 1754 253 168r
PIETER Pieter Roosen mr. kleermaker koper huis en stal Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
PIETER burgerhopman Pieter Clamstra Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
PIETER Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1768 257 41r
PIETER burgerhopman Pieter Clamstra koper woning Wortelstraat 11 1769 257 104v
PIETER Pieter Clamstra naastligger ten westen Wortelstraat 11 1769 257 104v
PIETER wijlen burgerhopman Pieter Clamstra fabrikant Kerkpoortstraat WZ 1771 257 194v
PIETER Pieter Clamstra naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1771 257 247r
PIETER wijlen Pieter Clamstra Kerkpoortstraat 1773 258 83r
PIETER Pieter [...] naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1773 258 116r
PIETER Pieter Harrints bierdrager kopers Lombardstraat ZZ 1773 258 124r
PIETER Pieter Steinfordt bode bij de Admiraliteit koper huis en tuintje Havenplein 16 1774 258 183r
PIETER wijlen Pieter I. Dames schipper (groot-) Vijverstraat 4 1774 258 188v
PIETER Pieter Sloote mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1774 258 191v
PIETER wijlen Pieter van der Brugh huurder Heiligeweg 8 1774 258 193r
PIETER Pieter Raussen , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
PIETER Pieter kuiper naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1778 259 136v
PIETER de weduwe van Pieter Clamstra, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1779 259 192r
PIETER Pieter Sloote huurder (p.j.) onbekend 1781 260 33v
PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn curator Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
PIETER Pieter Bisschop [staat: Bosschop] naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETER Pieter Sensius mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 36 1782 260 164v
PIETER Pieter Somers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
PIETER Pieter Steinfurth bode bij de admiraliteit koper huis Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
PIETER Pieter Rausen, burger mr. kleermaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PIETER de weduwe van Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1783 261 128v
PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn koper van 1/4 1/2 huis Noorderhaven 23 1786 262 71r
PIETER Pieter Steinfurth naastligger ten westen Havenplein 20 1786 262 133r
PIETER Pieter Lensius koper huis met twee daarachter staande houtschuren Noorderhaven 35 1786 262 140v
PIETER Pieter Lensius, jr. huurder Noorderhaven 23 1787 262 167r
PIETER Pieter Lensius mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
PIETER Pieter Lensius koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1787 262 168v
PIETER wijlen Pieter Clamstra Noorderhaven 98 1787 262 225v
PIETER Pieter Lenzius naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 7 1788 262 278r
PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn Hoogstraat 7 1788 262 278r
PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker geniaarde koper Voorstraat 6 1788 263 21r
PIETER Pieter Joseph Coulbaut, c.u. huurder Voorstraat 6 1788 263 21r
PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker koper huis Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
PIETER Pieter Lenzius verkoper Herenwaltje 9 1789 263 86r
PIETER Pieter Lenzius mr. chirurgijn Herenwaltje 9 1789 263 86r
PIETER wijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat Noorderhaven 43 1789 263 110r
PIETER de weduwe van Pieter gleibakker huurder achterkamer (p.j.) Lanen 40 1790 263 208v
PIETER Pieter Lenzius koopman Noorderhaven 73 1790 263 265v
PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Bargebuurt 8 1791 263 305r
PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper Gardenierstraat 12 1791 263 329r
PIETER Pieter G. Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1793 264 121r
PIETER Pieter Lensius verkoper Noorderhaven 35 1795 264 301r
PIETER Pieter Joseph Bottemanne mr. steenhouwer koper huis Heiligeweg 36 1798 265 70v
PIETER Pieter Jozeph Bottemanne koper steenhouwerij Heiligeweg 34 1798 265 80v
PIETER Pieter Burghoff, c.u. huurder Wasbleek NZ 1799 265 145r
PIETER Pieter Lourensen koper huis Lanen 34 1801 265 286r
PIETER Pieter Franze , meerderjarig jongman koper huis Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
PIETER Pieter Feytema verkoper Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
PIETER Pieter Feytema, burger verkoper Zoutsloot 79 1802 266 145r
PIETER wijlen Pieter Joseph Bottemanne Heiligeweg 36 1803 266 277r
PIETER Pieter Rikkert naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
PIETER Pieter Warnar naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
PIETER luitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Batta Noorderhaven 15 1804 267 63v
PIETER Pieter Embdenaar schrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwarden verkoper Bildtstraat 17 1804 267 67v
PIETER Pieter Lensius lands schrijver huurder (p.j.) Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
PIETER de weduwe van Pieter Feytema huurder (p.j.) Hoogstraat 5 1805 267 118v
PIETER Pieter Franciscus Tordoir koopman huis (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
PIETER Pieter Warnder naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1805 267 167r
PIETER Pieter Franciscus Tordoir voormalig eigenaar Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
PIETER Piter bakker naastligger ten oosten Lanen 1637 234 47v
PIETER Piter Juliens naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1641 234 147v
PIETER de erven van Piter blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1642 234 166v
PIETER Piter Cargman naastligger ten noordoosten Heiligeweg 24 1642 235 14v
PIETER Pyter korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
PIETER Pyter Heylsant verkoper Herenwaltje 1634 233 136v
PIETER Pyter Groenlant naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1634 233 141r
PIETER wijlen Pyter Uupckes Cromwall bewoner Grote Bredeplaats 1634 233 155v
PIETER de erven van Pyter Uupckes Cromwall verkoper Grote Bredeplaats 1634 233 155v
PIETER de erven van burgemeester Pyter Cromwall naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1635 233 163v
PIETER Pyter Leonardts koper woning (twee kamers) Zoutsloot 1636 234 7v
PIETER Pyter Kromwal verkoper onbekend 1641 234 128v
PIETER Pyter koperslager huurder van 1/2 Voorstraat 73 1641 234 159r
PIETER Pyter , burger visjager koper huis en halve plaats Vijverstraat 1646 235 223r
PIETER huis van schoenmaker Pyter naastligger ten oosten Vijverstraat 1646 235 223r
PIETER Pyter Piphroen naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1647 235 248r
PIETER wijlen Pyter Cliphoet Drie Roemerssteeg OZ 1648 236 44v
PIETER Pyter Sevenbergen naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
PIETER wijlen Pyter Reyners* Heiligeweg 34 1659 238 1v
PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1663 238 21va
PIETER Pyter timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1667 239 98v
PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1675 240 209v
PIETER Pyter Meetie naastligger ten westen Schritsen NZ 1678 241 11v
PIETER Pyter Farrijn huurder westelijkste woning Franekereind 23west 1687 242 167r
PIETER de erven van Pyter brouwer naastligger ten westen Noordijs OZ 1694 243 75v
PIETER Pyter IJsbrandus schipper (wijd-) naastligger ten westen Weverstraat 1698 243 335v
PIETER Pyter schoolmeester naastligger ten oosten Vijverstraat 21 1699 244 11r
PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
PIETER Pyter Farrijn, c.u. verkoper Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
PIETER aan erven van Pyter Ackerslooth verpachter grond Noorderhaven 8 1721 246 98v
PIETER Pyter Bolties kapitein op transportjacht v d heren der Raden ter Admiraliteit verkoper Schritsen 7 1724 246 189v
PIETER Pyter Bolties oud schipper op het transport v h college ter Amiraliteit verkoper Zuiderhaven 53 1725 246 247v
PIETER wijlen Pyter Feytema koopman Noordijs 9 1726 246 273v
PIETER Pyter naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
PIETER wijlen Pyter Feytema mr. gleibakker en koopman onbekend 1728 247 110v
PIETER Pyter Farrijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1729 247 223v
PIETER Pyter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
PIETER de erven van Pyter Varijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1731 248 1r
PIETER de weduwe van Pyter huurder Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
PIETER Pyter Gelinde [staat: Glinde] naastligger ten westen Rozengracht 18 1742 250 273v
PIETER Pyter Daniëls , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v
PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1753 253 58v
PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1758 254 166r
PIETER Pyter Lensius naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1759 254 203r
PIETER Pyter Lensius naastligger ten oosten Schritsen NZ 1760 255 36r
PIETER Pyter kompasmaker naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1761 255 74v
PIETER Pyter Lensius, burger mr. chirurgijn verkoper Schritsen 49 1761 255 105v
PIETER Pyter Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1765 256 121r
PIETER Pyter Roussen naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west 1767 256 240r
PIETER Pyter Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1767 256 245v
PIETER Pyter Roesen mr. kleermaker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn verkoper Zoutsloot 94 1767 257 31v
PIETER Pyter Slote bontwever koper huis Molenpad 1 1768 257 39r
PIETER Pyter Sommers, c.u. kaarsenmaker koper huis Drie Roemerssteeg 7 1768 257 76v
PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper 1/2 huis Havenplein 3 1780 259 279r
PIETER Pytter Speck naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
PIETER het huis van Pytter Wimerts naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1636 234 20v
PIETER de kamer van Pytter Kanthaek naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
PIETER Pytter wagenmaker koper huis met een hof Rozengracht NZ 1660 238 29v
PIETER commandeur Pytter knoopmaker huurder Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1664 238 219r
PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
PIETER Pytter timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1667 239 64r
PIETER de erven van Pytter pannebakker naastligger ten westen Zoutsloot 1 1667 239 73v
PIETER wijlen Pytter bakker Gardenierstraat 1667 239 82r
PIETER Pytter Molentie naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
PIETER de kamer van Pytter Zevenbergen naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
PIETER de woning van Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
PIETER Pytter Farrijn opperman geniaarde koper Hoogstraat NZ 1684 242 20r
PIETER het huis van Pytter bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
PIETER het huis van Pytter doodgraver naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
PIETER Pytter Cornelis* knoopmaker naastligger ten westen Franekereind 28 1686 242 114r
PIETER Pytter Jan Bentes, burger koper 2 kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r
PIETER Pytter Polsbroeck naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1687 242 191v
PIETER Pytter Farrijn koper provisioneel huis Franekereind 27 1692 243 2va
PIETER Pytter Borkes koper huis Lombardstraat 4 1702 244 354r
PIETER Pytter naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
PIETER Pytter Gelinde [staat: Glinda] koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
PIETER wijlen vroedsman Pytter de Waerd Voorstraat 27 1746 251 126r
PIETER Pytter Hoites [staat: Hendriks] naastligger ten oosten Franekereind 30 1752 252 196r
PIETER Pytter Poeltje bewoner achterhuis Zuiderhaven 9 1759 254 234v
PIETER Pytter Clamstra koopman Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
PIETER ADAM Pieter de Adam naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
PIETER ADAM Pieter de Adam naastligger Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
PIETER ADAM Pieter de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1747 251 206v
PIETER ADAM Pieter de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1747 251 206v
PIETER ADEMA het huis de Grauwe kat van Pieter Adama naastligger ten noorden Lanen 82a 1717 245 294r
PIETER ADEMA Pieter Adama naastligger ten westen Franekereind 21 1726 246 255r
PIETER ADEMA Pieter Adama naastligger ten noorden Franekereind 21 1726 246 255r
PIETER ADEMA de erven van Pieter Adema naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1730 247 338r
PIETER ADEMA Pieter Adema mr. bakker naastligger ten oosten Franekereind 17 1728 247 2ra
PIETER ADEMA Pieter Adema mr. bakker naastligger ten noorden Franekereind 17 1728 247 2ra
PIETER ADMIRAAL Pieter Admiraal naastligger ten westen Liemendijk 1738 249 342r
PIETER AKKERMAN Pieter Akkerman koper hof en 2 woonkamers Nieuwstraat WZ 1806 267 229v
PIETER AKKERMAN Pieter Akkerman naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1808 268 142r
PIETER AKKERMAN Pieter Akkerman koper tuin, pakhuis en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 de Zilverberg en de Rode Deuren 1810 268 344v
PIETER AKKERMAN Pieter Akkerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
PIETER AKKERSLOOT lege plaats en put toebehorende aan Peter Ackersloot naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1651 236 182v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Akkerslooth, burger koopman aanhandelaar 1/2 huis en schuur en de helft van 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PIETER AKKERSLOOT Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
PIETER AKKERSLOOT de vrouw van Pieter Akkerslooth naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1660 238 33v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Akkersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1661 238 100v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Akkerslooth naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
PIETER AKKERSLOOT Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1693 243 31r
PIETER AKKERSLOOT Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1696 243 194r
PIETER AKKERSLOOT de erven van Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1713 245 198r
PIETER AKKERSLOOT de erven van Pieter Ackersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1713 245 199v
PIETER AKKERSLOOT het tichelwerk van Piter Ackersloot naastligger ten zuiden onbekend 1642 234 173v
PIETER AKKERSLOOT Pyter Ackersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1658 237 175av
PIETER AKKERSLOOT Pyter Ackersloot koper grondpacht 1-00-00 CG onbekend 1679 241 54v1
PIETER AKKERSLOOT de erven van wijlen Pyter Ackersloot verpachter grond Noorderhaven 8 1721 246 111v
PIETER AKKERSLOOT Pytter Ackersloot koper hof met vruchtbomen, planten en zomerhuisje Kerkpad 1672 240 89r
PIETER AKKERSLOOT de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
PIETER AKKERSLOOT de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
PIETER AKKERSLOOT de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
PIETER AKKERSLOOT de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
PIETER AKKERSLOOT Pytter Ackersloot, c.u. koper lege plaats Weverstraat 1675 240 204r
PIETER AKKERSLOOT de koper Pytter Ackersloot, c.u. naastligger ten zuiden Weverstraat 1675 240 204r
PIETER AKKERSLOOT de koper Pytter Ackersloot, c.u. naastligger ten westen Weverstraat 1675 240 204r
PIETER AKKERSLOOT Pytter Ackersloot koper provisioneel Voorstraat 64 de Witte Roos 1682 241 51ra
PIETER AKKERSLOOT Pytter Akkersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1698 243 379v
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman verkoper Lanen 5 1761 255 108v
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman koper van 1/2 Noorderhaven 31 1771 257 226r
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman koper huis en tuin Grote Bredeplaats 9 1775 258 173r
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 119v
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
PIETER ARUM Pieter van Arum verkoper Noorderhaven 31 1788 262 259v
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
PIETER ARUM Pieter van Arum koopman koper door niaar huis en herberg Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1794 264 177v
PIETER ARUM Pieter van Arum naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
PIETER ARUM minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
PIETER ARUM de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
PIETER ARUM Pyter van Arum naastligger ten oosten Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
PIETER ASMUS Pieter Asmus naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1770 257 151v
PIETER ASMUS Pieter Asmus, c.u. huurder Zuiderhaven 4 1773 258 67v
PIETER ASMUS wijlen Pieter Asmus schipper (groot-) Brouwersstraat 10 1790 263 228r
PIETER ASMUS wijlen Pieter Asmus Schritsen ZZ 1794 264 169v
PIETER ASMUS wijlen Pieter Asmus scheepscapitein Schritsen 54 1797 265 40r
PIETER AYTEMA Pytter Aitema verkoper Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
PIETER BAKKER Pieter Backer huurder Voorstraat 62 1769 257 136r
PIETER BAKKER Pieter Backer huurder 1e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1776 259 12v
PIETER BAKKER Pieter Backer huurder (p.j.) Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
PIETER BAKKER Pieter Backer uitdragers koper huis met bleekveld onbekend 1790 263 284r
PIETER BAKKER Pieter Bakker timmermansknecht koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
PIETER BAKKER wijlen Pieter Bakker uitdrager Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
PIETER BAKKER de weduwe van Pieter Bakker naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
PIETER BAKKER Pieter Bakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
PIETER BEIDSCHAT Pieter Corn. Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
PIETER BISSCHOP Pieter Bisschop bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat 1773 258 116r
PIETER BLOEM stadstamboer Pieter Blom mr. verwer verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
PIETER BLOEM Pyter Blom mr. verver koper huis Heiligeweg 62 1759 254 244v
PIETER BOAS Pyter Boas naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1633 233 118r
PIETER BONKE Pijtter Boncq naastligger ten westen Voorstraat 29 1654 236 276v
PIETER BONKE het houtstek van de erven van Pyeter Boncq, c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 16 1687 242 215v
PIETER BONKE de erven van Pyter Bonck, c.soc. koopman naastligger ten westen Rozengracht 38 1689 242 270v
PIETER BONKE het houtstek van Pytter Boncq, c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 14 1670 240 22r
PIETER BONKE het houtstek van Pytter Boncq, c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 14 1674 240 139v
PIETER BONKE Pytter Boncq naastligger ten noorden Zuiderplein 1674 240 161r
PIETER BONKE Pytter Boncq, burger koper kamer Rapenburg 1675 240 195r
PIETER BROUWER de weduwe van Pytter Brouwer naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1706 245 5r
PIETER BRUG Pyter van der Brug verkoper van 1/18 Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
PIETER BRUIN Pieter Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
PIETER BRUIN vroedsman Pieter de Bruin verkoper Gardenierstraat 7 1763 256 2r
PIETER BRUIN vroedsman Pieter de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 66 1764 256 88v
PIETER BRUIN de weduwe van Pieter de Bruin naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1771 257 222v
PIETER BRUIN Pyter de Bruin koopman koper door niaar 1/2 huis met hof en stenen galerij Noorderhaven 64 1756 254 36r
PIETER BRUIN Pyter Bruin naastligger ten noorden Romastraat 15