Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
W. vroedsman W. Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 34v
W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
W. W. Sandt van Nooten naastligger ten oosten Noordijs 23 1797 265 56v
W. W. Sandt van Nooten naastligger ten noorden Noordijs 23 1797 265 56v
W. W. Brugmeyer verkoper Liemendijk 1806 267 246r
W. W. Brugmeyer verkoper Liemendijk 1806 267 246r
W. W. Brugmeyer verkoper Zoutsloot 42 1806 267 247r
W. ANDRINGA W. S. van Andringa verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
W. BAERDT de weduwe van vroedsman W. Baard naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1764 256 81v
W. BAKKER W. C. Bakker bode naastligger ten westen Schritsen 9 1779 259 160r
W. BAKKER W. C. Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen 9achter 1784 261 212r
W. BAKKER de weduwe van W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1793 264 95v
W. BROUWER wijlen W. Rein Brouwer erflater Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
W. BUMA de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
W. BUMA de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1770 257 177r
W. BUMA de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1770 257 177r
W. BUMA de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1770 257 177r
W. EIK W. Eyck gezworen klerk van Menaldumadeel verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik koper huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pa Noordijs 21 1781 260 92r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Zuiderstraat 15 1781 260 122r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 43 1783 261 75r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik koper huis Noorderhaven 61 1785 261 273r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik koper zeepziederij Noorderhaven 59 1785 261 273r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Zoutsloot 6 1785 262 44r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik Noorderhaven 23 1786 262 71r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 17 1786 262 99r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15 1786 262 99r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik geniaarde koper Bildtstraat 24 1793 264 93v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuyk koper huis en hof Heiligeweg 60 1793 264 151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuyk koper huis Heiligeweg 60 1793 264 151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuyk koper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer Kruisstraat 5 1793 264 151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland Noordijs 19 1794 264 181r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 24 1795 264 268v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Heiligeweg 58 1792 264 354r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Schritsen 17 1792 264 354r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1799 265 143r
W. HANEKUIK dr. W. S. Hanekuyk koper huis Lanen 82a 1800 265 217v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik verkoper Lanen 82a 1800 265 253r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuyk verkoper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1803 266 299r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1803 266 299r
W. HANEKUIK de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten oosten Kruisstraat 3 1804 267 23v
W. HANEKUIK de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten noorden Kruisstraat 3 1804 267 23v
W. HANEKUIK dr. W. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1805 267 110v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1805 267 187r
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Heiligeweg 62 1805 267 187r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 13 1808 268 124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 13 1808 268 124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Noorderhaven 69 1808 268 158v
W. HANEKUIK dr. W. J. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1809 268 191v
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 38 1809 268 280r
W. HANEKUIK W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
W. HOUTSMA W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1808 268 177v
W. JELGERSMA burgemeester W. Jelgersma verpachter grond Zoutsloot 32 1746 251 115r
W. KNIJFF het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff academiae secretaris naastligger ten westen Molenpad 14 1675 240 170v
W. KNIJFF dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Molenpad 14 1675 240 170v
W. KNIJFF dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Molenpad 12 1675 240 171r
W. KNIJFF dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
W. KNIJFF dr. W. Knijff academiae secretaris verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
W. KNIJFF dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
W. KNIJFF een lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
W. KNIJFF een lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
W. KNIJFF dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
W. KNIJFF dr. W. Knijff secretaris verkoper Voorstraat 65 1675 240 177r
W. KNIJFF dr. W. Knijff secretaris verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 178r
W. MUNNIKHUIS wijlen W. J. Munnikhuis naastligger ten westen Noorderhaven 53 1703 244 232v
W. RUITINGA W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
W. RUITINGA W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
W. RUITINGA W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
W. RUITINGA W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Molenpad 11 1781 260 40v
W. RUITINGA W. Ruitinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1783 261 27r
W. RUITINGA W. Ruitinga naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1794 264 209r
W. RUITINGA W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten Voorstraat 92 1804 267 75r
W. VETTEVOGEL de erfgenamen van W. Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
W. VETTEVOGEL W. Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 24 1808 268 126r
W. WIJMA W. J. Wijma procureur fiscaal naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
W. WOLF W. Wolf koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1808 268 144r
W. WYTSMA de weduwe van W. Wytsma koper Noorderhaven 69 1791 263 339r
W. DIRKS de weduwe van W. Dirks huurder boven (p.w.) Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
W. FOLKERTS W. A. Folkerts predikant verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
W. KOENRAADS W. Coenraads bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
WABE FOKELES Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 30 1657 237 136r
WABE HAIES Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 1615 229 255v
WABE IEGES Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyt Noorderhaven 114 1629 232 98v
WABE IEGES de erfgenamen van Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
WABE JAKOBS Wabbe Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven NZ 1627 231 158v
WABE JELLES Wabbe Jelles schipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1659 237 215r
WABE MARTENS Wabbe Martens koper kamer Nieuwstraat 64 1633 233 104v
WABE MARTENS wijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
WABE PIERS Wapke Piers koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1728 247 89v
WABE TJEERDS de weduwe van Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1677 240 258r
WABE WABES Wabbe Wabbes kleermaker geniaarde koper Voorstraat 62 1614 229 230r
WALING GRAUDA burgerhopman Waelingh Grauda koper huis Vijverstraat 21 1695 243 120v
WALING GRAUDA Walingh Grauda geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
WALING RECHTS Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
WALING JANS Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven 4 1755 253 202r
WALING JANS Waling Jansen , c.u. koper huis Hofstraat 25 1718 246 11r
WALING JANS Waling Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
WALING JANS Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 6 1773 258 109r
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 6 1774 258 150v
WALING JANS Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 8 1776 258 261r
WALING JANS Walingh Jansen koper huis waar het Vergulden Radt uithangt met nog een huis ten noorden en een huis d ([voor de twee percelen in deze akte]) Brouwersstraat 21 het Vergulde Rad 1664 238 223v
WALING JANS Walingh Jansen koper huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staan ([voor de twee percelen in deze akte]) Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u. lakenbereider koper vervallen kamer Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
WALING JANS Walingh Jansen lakenbereider naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
WALING JANS Walingh Jansen , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u. verkoper Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
WALING JANS de hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
WALING JANS oud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ 1669 239 199r
WALING JANS Walingh Jansen koper woning Kerkpad WZ 1665 239 4va
WALING JANS het pas gekochte huis van Walingh Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v
WALING JANS Walingh Jansen , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1687 242 174r
WALING JANS FABER Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6 1767 257 252r
WALING JANS FABER Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
WALING JANS FABER Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven 6een_ac 1775 258 221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_ac 1775 258 221r
WALING JANS FABER Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven 6een_ac 1776 258 246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_ac 1776 258 246v
WALING JANS FABER Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_ac 1776 258 246v
WALING JANS FABER de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waeling Jansen Grauda koper huis Voorstraat 12 1694 243 94v
WALING JANS GRAUDA Waelingh Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit koper huis Kerkpoortstraat NZ 1683 241 263r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waelingh Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 21 1695 243 146v
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1670 240 24r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven ZZ 1678 241 6r
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda heeft vrije op- en afslag over de helling Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijver 6tuin 1695 243 167r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Kerkpoortstraat 1695 243 176v
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1696 243 195r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waling Janz Grauda verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
WALING JANS GRAUDA Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 8 1697 243 309r
WALING JANS GRAUDA Oud burger hopman Waling Jansen Grauda verkoper Liemendijk NZ 1710 245 123v
WALING JANS GRAUDA het huis van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1714 245 229r
WALING JANS GRAUDA de erfgenamen van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1739 250 10v
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Grauda koper provisioneel 2 woningen Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Grauda geniaarde koper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda, c.u. koper huis daar waar het Haentje uithangt; met een in- en uitgang naar de Voorstraat, Noorderhaven 66 het Haantje 1691 242 347r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 242 390v
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda kamer Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper tuin met zomerhuis Vijver 6tuin 1692 242 405r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1691 242 24ra
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1692 243 7v
WALING JANS GRAUDA Walingh Jansen Grauda koper huis Vijverstraat 8 de Vergulde Bezem 1692 243 16r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg 1 1693 243 29r
WALING JANS GRAUDA burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1693 243 36v
WALING JANS GRAUDA oud burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper huis Liemendijk NZ 1698 243 392r
WALING JANS GRAUDA oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1 1710 245 103v
WALING JANS KIEWIET Waelingh Jansen Kievit verkoper Hofstraat 21 1723 246 159r
WALING JANS KIEWIET Waling Jans Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1725 246 216v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1627 232 5v
WALING TJEERDS Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1627 232 24v
WALING TJEERDS de keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1636 234 1r
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
WALING TJEERDS Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
WALING TJEERDS Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
WALING TJEERDS de keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1642 234 171v
WALING TJEERDS Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 12noord_ 1644 235 110v
WALING TJEERDS Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r
WALING TJEERDS Waling Tieerdsen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
WALING TJEERDS Waling Tierds verkoper Heiligeweg 46 1651 236 173r
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
WALING TJEERDS de erfgenamen van Waling Tieerds koopman koper grondpacht 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
WALING TJEERDS grondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend 1681 241 169v
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1625 231 48v
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
WALING TJEERDS Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderen koper huis met de lege plaats en de kamers darachter Heiligeweg 1627 232 20v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten onbekend 1632 233 41v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1633 233 105v
WALING TJEERDS Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
WALING TJEERDS het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1640 234 114v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
WALING TJEERDS Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v
WALING TJEERDS Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
WALING TJEERDS Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
WALING TJEERDS Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v
WALING TJEERDS Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1650 236 142r
WALING TJEERDS Walingh Tieerts , q.q. naastligger ten oosten Hofstraat 1654 236 248v
WALING WILLEMS Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1605 228 459v
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u. huurder Lanen 33 1750 252 90r
WALKE HAIES Walte Hayes , c.u. huurder boven (p.j.) Kroonsteeg 5 1765 256 141v
WALKE HARMENS Walke Harmanus , c.u. gebruiker Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
WALKE HARMENS Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
WALKE IJSBRANDS Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
WALLE GERBENS Walle Gerbens scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 52 1781 260 135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder (p.j.) Schritsen 52 1781 260 135v
WALLE GERBENS Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
WALLE GERBENS Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 54 1785 261 275r
WALLE GERRITS BOOTSMA Walle Gerrits Bootsma verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jans Oppedijk koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
WALLE JANS OPPEDIJK Walle Jansz Oppedijk koopman verkoper Zuiderstraat 10 1806 267 287r
WALTJE BAUKES grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Lombardstraat 1656 237 61r1
WAPKE WIGLES Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9oost 1698 243 342v
WARMOLT WIERDS Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 1613 229 181r
WARMOLT WIERDS Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1611 229 64r
WARNER de kinderen van Warner Holcama verkoper Franekereind 14 1668 239 26ra
WARNER wijlen Warner Holcama ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 53va
WARNER BERENDS Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 56 1649 236 76v
WARNER BERENDS de erfgenamen van Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen 56 1676 240 216r
WARNER EGBERTS Warner Egberts soldaat koper kamer en een weefwinkel Kerkpad WZ 1667 239 72v
WARNER EGBERTS Warner Egberts koper huis Kruisstraat 13 1667 239 115r
WARNER EGBERTS Warner Egberts , c.u. verkoper Weverstraat NZ 1668 239 163v
WARNER FRANSES Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
WARNER GERRITS wijlen Warner Gerryts mr. hovenier Franekerpoort (gebied) 1777 259 74r
WARNER HANSES Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
WARNER HARMENS als huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1722 246 141r
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
WARNER HARMENS Warner Harmens schuitschipper koper huis Rommelhaven 11 1765 256 130v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1767 257 23r
WARNER HARMENS Warner Harmens schipper naastligger ten westen Hoogstraat 12 1768 257 77v
WARNER HARMENS Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1770 257 173r
WARNER HARMENS de geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 7 1772 258 6v
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 11 1772 258 7v
WARNER HARMENS wijlen Warner Harmens Hoogstraat 43 1783 261 75r
WARNER HENDRIKS Warner Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
WARNER JANS Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
WARNER JANS cosijn van de verkopers Warner Jansen afgewezen niaarnemer Lanen 83 1656 237 102r
WARNER JANS Warner Jansen , c.u. koper huis en tuin Rozengracht 7west 1657 237 114r
WARNER JANS Warner Jansen naastligger ten oosten Rozengracht 5 1657 237 141r
WARNER JANS Warner Jansen Holcama verkoper Rozengracht 7west 1660 238 29v
WARNER SINTS Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
WARNER SINTS Warner Sents bewoner Zuiderhaven 57 1656 237 265v
WARNER SINTS Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 12 1668 239 157r
WARNER SINTS de erfgenamen van Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1676 240 212v
WARNER SINTS de erfgenamen van Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 16 1689 242 279v
WATSE Watje , c.s. mr. scheepstimmerman huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
WATSE ANDRINGA oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1771 257 245v
WATSE ANDRINGA wijlen Watze van Andringa erflater Zuiderhaven 25 1784 261 176v
WATSE ANDRINGA de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant der geoctroyeerde V.O.C. in deze landen koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1786 262 81r
WATSE ANDRINGA Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel verkoper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstra mr. koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
WATSE HAANSTRA Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1757 254 94r
WATSE HAANSTRA Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1758 254 147v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1759 254 230r
WATSE HAANSTRA vroedsman Watse Haanstra koper huis Voorstraat 2 1766 256 198v
WATSE HAANSTRA Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1766 256 198v
WATSE HAANSTRA Watze Haenstra mr. koperslager geniaarde koper Voorstraat 6 1741 250 199v
WATSE HARDA de erfgenamen van Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1722 246 126r
WATSE HARDA wijlen Watse Haerda vroedsman verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
WATSE HARDA de weduwe van Watze Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1725 246 235v
WATSE HILARIUS Watse Hilarius eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
WATSE HILARIUS Watze Hilarius verkoper van 1/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
WATSE HILARIUS Watze Hilarius naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
WATSE HILARIUS Watze Hilarius koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
WATSE HILARIUS Watze Hilarius koperslager huurder Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
WATSE HILARIUS Watze Hilarius naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
WATSE KAMMINGA Watse van Kamminga, jonker overste van den Regiment Infanterie koper Schritsen 50 1732 248 163r
WATSE KAMMINGA Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie naastligger ten westen Schritsen 50 1732 248 163r
WATSE KAMMINGA oud overste over de militie Watse jonker Camminga koper tuintje met zomerhuis Schritsen 56west_a 1744 251 31v
WATSE KAMMINGA oud overste over de militie jonker Watse van Camminga naastligger ten oosten Schritsen 56west_a 1744 251 31v
WATSE KAMMINGA oud overste over de militie Jonker Watse van Camminga naastligger ten zuiden Schritsen 56west_a 1744 251 31v
WATSE KAMMINGA de erfgenamen van Watze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1624 231 33r
WATSE RUITINGA Watse Ruitinga apothekersknecht koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1779 259 185r
WATSE RUITINGA Watse Ruitinga apotheker koper huis, bleekveld en agterhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Noorderhaven 101 1790 263 182v
WATSE RUITINGA Watse Ruitinga apotheker koper stal en wagenhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Droogstraat 55 1790 263 182v
WATSE RUITINGA Watse Ruitinga apotheker koper dubbel pakhuis Liemendijk 1790 263 185r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga koper hof met vruchtbomen Molenpad 9tuin 1781 260 42v
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga apotheker verkoper Hoogstraat 1 1782 260 204r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga apotheker verkoper Fabrieksstraat 1784 261 154v
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga apotheker en chemist koper stalling en wagenhuis Droogstraat 49 1794 264 164v
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga drogist en apotheker Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga drogist koper huis Noorderhaven 103 1808 268 160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga drogist koper huis Droogstraat 16 1808 268 160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga huurder Noorderhaven 103 1808 268 160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga huurder Droogstraat 16 1808 268 160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga naastligger ten westen Noorderhaven 103 1808 268 160r
WATSE RUITINGA Watze Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat 16 1808 268 160r
WATSE ARJENS Watse Arjens verkoper van 1/3 Anjelierstraat 2 1690 242 334v
WATSE ARJENS Watze Arjens mr. bakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 53 1696 243 244v
WATSE DIRKS Waetse Dirx koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1698 243 345v
WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WATSE DIRKS Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1689 242 277r
WATSE DIRKS Watse Dirx koper Romastraat 4oost 1708 245 72v
WATSE DIRKS Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1694 243 85r
WATSE DIRKS GRAAF Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovien scheepstimmerman verkoper Romastraat 4oost 1711 245 161r
WATSE DIRKS HARDA burgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. keersmaker koper deftige nieuwe woning Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Harda koopman onbekend 1695 243 169v
WATSE DIRKS HARDA Watse Dirx Harda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
WATSE DIRKS HARDA vroedsman Watse Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1704 244 249r
WATSE DIRKS HARDA burgervaandrig Watze Dirx Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1691 242 343r
WATSE DIRKS HARDA vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1700 244 86r
WATSE DIRKS HARDA vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 106r
WATSE DIRKS HARDA vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 117r
WATSE DIRKS HARDA vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1702 244 190r
WATSE DOUWES Watze Douwes verkoper Kerkpoortstraat 1628 232 75r
WATSE EEDES Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r
WATSE GERBENS Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 1606 228 509v
WATSE HENDRIKS de erfgenamen van Watze Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1662 238 126r
WATSE IEPES Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68 1625 231 70r
WATSE IEPES Watse Ypes verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v
WATSE IEPES Watze Ipes verkoper Franekereind 1625 231 65r
WATSE JELTES Watse Jeltis schipper en timmerman verkoper Heiligeweg 40 1692 242 386r
WATSE JELTES Watse Jeltes erflater Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
WATSE KLASES Watse Claessen wieldraaier koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
WATSE KLASES de weduwe van Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
WATSE OEBELES Watse Uubles naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1625 231 75r
WATSE OEBELES Watse Ubles koper door niaar huis Gardenierstraat 2 1631 233 8r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1631 233 8r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1631 233 30r
WATSE OEBELES Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1632 233 70v
WATSE OEBELES de erfgenamen van Watse Uubles bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
WATSE OEBELES de erfgenamen van Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1639 234 75r
WATSE OEBELES de erfgenamen van Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3 1643 235 75v
WATSE OEBELES Watze Ubles bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1625 231 76v
WATSE OEBELES Watze Ubles koper huis Heiligeweg 6 1626 231 110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1626 231 110r
WATSE OEBELES Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 6 1626 231 110r
WATSE OEBELES Watze Ubles bakker koper huis en plaats Romastraat 1 1631 233 7v
WATSE PIETERS Watse Pieters naastligger ten oosten ([staat: Watse Pieters op der Schelling]) Voorstraat 29 1716 245 274r
WATSE SIEBES wijlen Watse Sybes verkoper Noordijs 1605 228 478v
WATSE SIEBES ANDRINGA luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93 1685 242 61v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1 1685 242 73v
WATSE SJOERDS Watse Sjoerdts koper huis Zoutsloot 1 1685 242 91v
WATSE SJOERDS het huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1689 242 278r
WATSE WATSES Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
WEIT JOUKES Wyt Jouckes koper 1/5 huis en mouterij Voorstraat 75 1611 229 52r
WELMOED de weduwe Welmoed naastligger ten oosten Romastraat 4west 1670 240 31v
WELMOED Welmoed Wioedster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1704 244 245v
WELMOED de kamer van Welmoed Wioedster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1709 245 314v
WELMOED Welmoed koper van 1/2 Romastraat 25 1784 261 152v
WELMOED kamer bewoond door Welmoedt grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1692 243 17v
WELMOED HEINS Welmoed Heins koper Hofstraat 21 1679 241 58v
WELMOED ANDRIES grondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
WELMOED FEIKES Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
WELMOED GERBENS Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29 1630 232 140r
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties koper Zoutsloot 1642 234 179v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 29 1696 243 247v
WELMOED HAANTJES Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r
WELMOED HANSES Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
WELMOED HEINS wijlen Welmoed Heins erflater Hofstraat 21 1707 245 25v
WELMOED HENDRIKS Welmoet Hendrix bewoner Zuiderstraat 1684 242 32r
WELMOED HOITES Welmoed Hoytes koper Hoogstraat 27 1626 231 140r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 91 1659 238 5r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper Lanen 89 1660 238 65v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs buiten Harlingen 1668 239 169v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 9 1682 241 204v
WELMOED JAKOBS als bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat ZZ 1683 241 253r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de Droogstraat Zoutsloot 64 1692 242 385v
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 56r
WELMOED JAKOBS Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 62v
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van het huis en hof van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes]) Zoutsloot 66 1695 243 6ra
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1700 244 37r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 62 1705 244 303r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van het huis en hof van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes]) Zoutsloot 66 1711 245 145v
WELMOED JAKOBS Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1685 242 65r
WELMOED JAKOBS het verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 70r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1694 243 102r
WELMOED JAKOBS de erfgenamen van Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1700 244 68r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
WELMOED JAKOBS Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
WELMOED JANS IJSENBEEK Welmoed Jansen IJsenbeek verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_ac 1735 249 52r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 10 1728 247 107r
WELMOED JOHANNES Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 12 1728 247 107r
WELMOED JOHANNES Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 30 1738 249 335v
WELMOED JOUKES huis en hof van de erfgenamen van Welmoed Jouckes naastligger ten westen Droogstraat 77 1697 243 303r
WELMOED KLASES Welmoet Claeses huurder Lanen NZ 1643 235 75r
WELMOED KORNELIS Welmoed Cornelis verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 23v
WELMOED NANNES Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskindere Vijverstraat 8 1625 231 86r
WELMOED SIPKES Welmoed Sipkes , voor zich en haar kinderen verkoper Hoogstraat 35 1682 241 57va
WELMOED SJUKS Welmoed Siucks koper Heiligeweg 22 1631 232 176v
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes koper Droogstraat 1635 233 159r
WELMOED SJUKS Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 22 1636 234 5v
WELMOED ULBES Welmoed Uulbes Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems , meerderjarige dochter verkoper van 1/4 Zoutsloot 64 1719 246 38r
WELMOED WILLEMS Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot 83 1731 248 42v
WEMELTJE Wemeltje Brends huurder Schritsen 54 1810 269 63v
WEMELTJE BRENS Weemeltje Brens Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
WEMELTJE BRENS Wemeltje Brens verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
WEMELTJE BRANDS Wemeltje Brens koper Schritsen 54 1810 269 63v
WEMELTJE CHRISTIAANS Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u. koper huis Nieuwstraat OZ 1649 236 69r
WENDELE JANS Wendel Jansen , c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
WENDELE JANS Wendel Jans , c.u. koper huis met een eigen steeg ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
WENDELE JANS Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1 1661 238 84v
WESSEL Wessel van Neercassel koopman koper pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht 22 1723 246 178r
WESSEL ACRONIUS Wesselus Acronius predikant koper huis of kamers Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
WESSEL ACRONIUS wijlen ds. Wesselus Accronius predikant erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
WESSEL EELKES wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r
WESSEL GERRITS Wessel Gerrits , vrijgezel bontwever koper huis Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 12 1760 255 34r
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1770 257 153v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts naastligger ten oosten Wortelstraat 5 1771 257 197v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts bontwever verkoper Dalpad 7 1771 257 241v
WESSEL GERRITS Wessel Gerryts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
WESSEL GERRITS Wessels Gerryts mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 10west 1759 254 189v
WESSEL HENDRIKS Wessel Hendriks bontwever huurder Moriaanstraat 3 1754 253 138r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Zuiderhaven 47 1751 252 117v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteit koper huis Schritsen 51west 1752 252 189r
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
WESSEL KEIMPES Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 50 1810 268 352v
WESSEL LOLKES Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 54 1810 269 110r
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1663 238 181v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1663 238 191v
WESSEL LUITJENS Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1663 238 20ra
WESSEL LUITJENS Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v
WESSEL SIEMENS Wessel Symens baantjer koper (of 50 GG) Liemendijk 1684 242 56v
WESSEL SIEMENS Wessel Symens bewoner Bargebuurt 1684 242 3ra
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
WESSEL TEUNIS huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
WESSELTJE EELKES Wessel Eelckes koper Rozengracht 29 1611 229 14v
WIEBE Wybe bakker naastligger ten westen huis van Kerkpoortstraat 1606 228 492r
WIEBE wijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijverstraat 1611 229 65v
WIEBE huis van Wybe korfmaker naastligger ten noorden Vijver OZ 1612 229 79r
WIEBE Wybe Rienckx* kuiper naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1614 229 233v
WIEBE Wybe Oedtsses houtkoper koper huis met mouterij, schuur, turfhuis en een lege plaats met eest- en wasbak Noorderhaven 102 1616 230 36v
WIEBE Wybe karreman naastligger ten westen Liemendijk 1624 231 18r
WIEBE Wybe Lammerts* gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1652 236 206v
WIEBE Wybe Suirway naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1654 236 259v
WIEBE Wybe Joostes [staat: naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
WIEBE Wybe timmerman naastligger ten oosten Romastraat 12 1670 240 9r
WIEBE Wybe Hendrix [staat: mr. scheepstimmerman [staat: botiemaker] naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
WIEBE Wybe Ustes huurder (p.j.) Schritsen 54 1710 245 122v
WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1783 261 47v
WIEBE Wybe Johannes* wever naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1805 267 123r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers, c.u. en c.s. huurder Droogstraat 18 1751 252 177v
WIEBE GRAUDA Wybe Grauda naastligger ten zuiden Schritsen 54 1710 245 122v
WIEBE GRAUDA de verkoper Wybe Grauda koopman naastligger ten zuiden Schritsen 50 1712 245 169r
WIEBE GRAUDA Wybe Grauda koopman verkoper Schritsen 50 1712 245 169r
WIEBE GRAUDA Wybe Grauda, meerderjarig vrijgezel verkoper Schritsen 50achter 1715 245 247r
WIEBE GRAUDA de erfgenamen van Wybe Grauda naastligger ten oosten Vijver 7 1729 247 272v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuyk koopman koper huis en hof Zoutsloot 32 1732 248 142v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat 37 1737 249 213r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Noordijs OZ 1738 249 352v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat 37 1739 250 45r
WIEBE HANEKUIK wijlen Wybe Hanekuik koopman Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuik verkoper Zoutsloot 105 1785 261 283r
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuik eerdere gebruiker Noorderhaven 61 1785 261 303r
WIEBE HANEKUIK Wybe D. Hanekuik verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik, J.U.D. advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
WIEBE HANEKUIK Wybe Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
WIEBE HANEKUIK dr. Wybo J. Hanekuik, curator advocaat Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
WIEBE HANEKUIK dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Kerkpad 32 1799 265 140r
WIEBE HANEKUIK dr. Wybo J. Hanekuik advocaat hof van Friesland Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
WIEBE HANEKUIK dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r
WIEBE KALF wijlen Wybe Kalff schipper koper Schritsen 17 1718 246 17r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
WIEBE LOLKEMA Wybe Lolcama verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
WIEBE MOOIMAN Wybbe Moyman huurder Zuiderhaven 24 1668 239 178v
WIEBE MOOIMAN Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
WIEBE MOOIMAN Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
WIEBE MOOIMAN Wybe Moyman naastligger ten zuiden Schritsen 4 1681 241 173v
WIEBE OEDSMA het nieuwe huis bewoond door Wybe Oetsma naastligger ten zuiden* Voorstraat ZZ 1605 228 489r
WIEBE SCHOONHOVEN Wybe E. Schoonhoven trekveerschipper koper huis Lanen 75 1809 268 193r
WIEBE SCHOONHOVEN Wybe E. Schoonhoven trekveerschipper huurder Lanen 75 1809 268 193r
WIEBE SLOTEN ds. Wibius van Sloten predikant verkoper van 1/4 Hondenstraat 12 1754 253 162v
WIEBE SLOTEN Wybius van Slooten predikant verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
WIEBE VELDE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
WIEBE VELDE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts koper 0-12-00 CG [staat: 3/5 van 1-00-00 CG] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
WIEBE ALBERTS Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r
WIEBE ALEWIJNS wijlen Wybe Alewijns koper Lanen 86 1667 239 112v
WIEBE ANDRIES Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 9 1806 267 211v
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1715 245 231r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses verkoper q.q. Noorderhaven 52 1720 246 75r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1720 246 88r
WIEBE ANDRIES Wybe Drieses Noorderhaven 9 1725 246 223v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 13 1775 258 205v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries , c.s. naastligger ten westen Lanen 13 1783 261 73r
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost 1784 261 183v
WIEBE ANDRIES Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 13 1795 264 299v
WIEBE AUKES vrijgezel Wybe Auckes koper huis Brouwersstraat 1b 1716 245 274v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes turfschipper koper huis en tuin Schritsen 15 1784 261 217v
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1785 262 34r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1789 263 102r
WIEBE BAUKES Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 17 1792 264 354r
WIEBE BAUKES de erfgenamen van Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1801 266 9r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1808 268 72r
WIEBE BAUKES Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24 1810 269 17r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van Wibe Bokkes verkoper Lanen 87 1636 234 20r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6 1636 234 20r
WIEBE BOKKES wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
WIEBE BOKKES de weduwe en erfgenamen van Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes koper huis daar het Swarte Kruis uitsteekt Lanen 87 het Zwarte Kruis] 1629 232 87r
WIEBE BOKKES Wybe Bockes naastligger ten noorden Lanen 89 1634 233 134v
WIEBE BOUWES Wybe Bouwes verkoper Weverstraat 1681 241 157v
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croes koper huis Weverstraat NZ 1681 241 147r
WIEBE BOUWES KROES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
WIEBE BOUWES KROES Wybe Buwes Croes Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
WIEBE DIRKS Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
WIEBE DIRKS Wiebe Dirks Blokmaker verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
WIEBE DIRKS Wybe Dirx Schots koopman verkoper Vijverstraat 21 1699 244 11r
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen , c.u. bewoner Voorstraat 9 1701 244 352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirksen verkoper Voorstraat 9 1702 244 352v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. bakker Voorstraat 81 1749 251 256v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. bakker koper van 1/2 huis Lanen 2 1756 254 41r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 4 1761 255 83v
WIEBE DIRKS de weduwe van Wybe Dirks bewoner boven (p.j.) Lanen 48 1773 258 125v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. blokmaker koper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. blokmaker Noorderhoofd 1 1778 259 119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks Noorderhoofd 1 1778 259 119v
WIEBE DIRKS Wybe Dirks blokmaker koper door niaar Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks mr. blokmaker verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBE DIRKS de weduwe van Wybe Durks huurder bovenkamer (p.w.) Lanen 51 1779 259 191r
WIEBE DIRKS Wybe Dirks naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis Bildtstraat 20 1750 252 55v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper 1/2 huis Lanen 2 1759 254 193v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Lanen 2 1759 254 231v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 de Pelikaan 1766 256 155v
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
WIEBE DIRKS VLIET Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
WIEBE DOEIES Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles koper huis Lanen 40 1624 231 5v
WIEBE DOEKELES Wybe Doeckles verkoper Lanen ZZ 1657 237 123r
WIEBE DOUWES Wiebe Douwes hovenier koper hof en huis of zomerhuis Fabrieksstraat 1798 265 94r
WIEBE DOUWES Wybe Douues naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1631 232 182v
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanecuiq, c.u. koopman koper huis Schritsen 1west 1720 246 68r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes Haenekuik koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 3 1735 249 73v
WIEBE DOUWES Wybe Douwes huurder Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
WIEBE DOUWES Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
WIEBE DOUWES de weduwe van Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik koopman Franekereind 15 1715 245 250r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik naastligger ten westen Lanen 81 1716 245 260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Lanen 81 1716 245 260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik verkoper Lanen 81 1716 245 260v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik verkoper Lanen 79 1716 245 261r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik, c.u. koopman koper huis Heiligeweg 58 1718 246 2r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik koper van 1/2 William Boothstraat 31 1718 246 24r
WIEBE DOUWES HANEKUIK wijlen Wybe Douwes Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot 32 1739 250 75v
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 61 1785 261 273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 59 1785 261 273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik verkoper Achterstraat 1785 261 282r
WIEBE DOUWES HANEKUIK Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
WIEBE FEDDES Wybe Feddes bakker naastligger ten westen Noorderhaven 19 1728 247 206v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backer wijdschipper koper dwarshuis Noorderhaven 15 1711 245 150r
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backer verkoper Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 6 1738 249 260v
WIEBE FEDDES BAKKER Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Noorderhaven 85 1738 249 283r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix grootschipper koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeft Noorderhaven 47 de Jol 1685 242 72v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix koper huis genaamd de Goltberg Grote Bredeplaats 15 de Goudberg 1686 242 120v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks wijdschipper verkoper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks wijdschipper verkoper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
WIEBE FEDDRIKS zoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopman naastligger ten zuiden Franekereind 20 1700 244 36r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks koopman en brouwer koper kamer Nieuwstraat 48 1700 244 52r
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix mr. brouwer verkoper Nieuwstraat 48 1703 244 219v
WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalfs verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Calff, c.u. koper huis annex brouwerij en mouterij Noordijs 4 de Oliphant 1693 243 54r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Fedderix Kalf naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1695 243 128v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalf verkoper Noorderhaven 47 1695 243 172r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalf, n.u. mr. brouwer verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder Poortje OZ 1699 243 400v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddriks Kalff mr. brouwer en zoutzieder koper hof met bomen, planten en prieel Hofstraat 16 1701 244 110r
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalff galjootschipper verkoper Hofstraat 16 1709 245 94v
WIEBE FEDDRIKS KALF Wybe Feddrix Kalff verkoper Noordijs 4 1710 245 111r
WIEBE FEIKES Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 21 1682 241 214r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45 1731 248 51r
WIEBE FONGERS Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
WIEBE FONGERS Wybe Fongers Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen , c.u. huurder (p.j.) Lanen 46 1665 239 4v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker naastligger ten noorden Woudemansteeg 2 1667 239 100r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker koper 1/8 huis Lanen 46 1665 239 2va
WIEBE FRANSES het 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44 1665 239 2va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisje Hoogstraat 43 1676 240 31ra
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 19 1677 240 37va
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2 1680 241 87r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper grondpacht van 02-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Voorstraat 71 1681 241 171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper grondpacht van 02-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
WIEBE FRANSES grondpacht uit het huis van Wybe Fransen eigenaar perceel Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper grondpacht van 03-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker koper grondpacht van 01-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 5 1681 241 171v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.) ten zuidoosten van Harlingen 1678 241 2ra
WIEBE FRANSES als bewoner Wybe Fransen mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 44 1685 242 70v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker geniaarde koper Kerkpoortstraat 1687 242 174v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker geniaarde koper Voorstraat 30 1687 242 185r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 28 1690 242 319r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen mr. bakker naastligger ten westen Voorstraat 73 1690 242 320r
WIEBE FRANSES Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen ZZ 1690 242 337v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker verkoper Voorstraat 71 1693 243 61v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker verkoper Brouwersstraat 21achter 1693 243 61v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker verkoper Grote Kerkstraat 3 1693 243 61v
WIEBE FRANSES Wybe Fransen bakker verkoper Grote Kerkstraat 5 1693 243 61v
WIEBE FRANSES de erfgenamen van Wybe Fransen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21 1704 244 356r
WIEBE FREERKS Wybe Freedriks huurder (p.j.) Weverstraat 10 1766 256 182v
WIEBE FREERKS Wybe Fredriks Lemsma koper hof met zomerhuis Franekereind NZ 1778 259 127v
WIEBE FREERKS Wybe Freerks naastligger ten westen Franekereind 29 1779 259 177r
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koper huis Lanen 30 1617 230 73v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits koper huis Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 5/6 Voorstraat 85 1702 244 147v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutzieder koper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Fr) William Boothstraat WZ 1716 245 256r
WIEBE GERRITS Wybe Gerrits zoutzieder naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1716 245 256r
WIEBE GERRITS de zoutkeet van Wybe Gerrits naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1723 246 169v
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopman koper huis, fabriek dakpannnen enz Droogstraat 15 1728 247 137r
WIEBE GERRITS Wybe Gerryts koopman naastligger Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backer zoutzieder koper huis Franekereind ZZ 1725 246 241v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1726 246 274v
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backer koopman verkoper William Boothstraat 5 1728 247 88r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Scheffersplein OZ 1728 247 88r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerryts Backer pan- en estrikbakker Franekereind 36 1738 249 19va
WIEBE GERRITS BAKKER Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1739 250 35v
WIEBE HANSES schoenmakersperk van Wibe Hans naastligger ten noorden Schritsen 1630 232 139v
WIEBE HANSES de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
WIEBE HANSES Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
WIEBE HANSES Wybe Hansen schoenmaker koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1626 231 138v
WIEBE HANSES Wybe Hanses schoenmaker koper huis, met het gebruik van de steeg ten westen Voorstraat 95 1628 232 58r
WIEBE HANSES Wybe Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 91 1631 233 14v
WIEBE HEINS Wybe Heins koper huis Bargebuurt 26 1732 248 153r
WIEBE HEINS Wybe Heins verkoper Bargebuurt 26 1734 248 343r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix koper Zuiderhaven ZZ 1692 242 377r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix mr. botenmaker koper 1/2 huis, hof en paardenstal erachter Zuiderhaven 36 1694 243 87v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix , c.s. scheepstimmerlieden naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrikx botenmaker naastligger ten oosten Zuiderstraat 1698 243 351v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendricx mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
WIEBE HENDRIKS paardenstal van Wybe Hendrik naastligger ten oosten Zuiderstraat 1702 244 161v
WIEBE HENDRIKS het timmerhuis van Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix Bantema naastligger ten oosten Zuiderhaven 30 1704 244 260r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix Bantiema mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 45 1707 245 32v
WIEBE HENDRIKS het timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema kistmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1707 245 32v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix Bantiema naastligger ten zuiden Nutstraat 2 1707 245 37v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix Bantiema naastligger ten westen Nutstraat 2 1707 245 37v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1717 245 290r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendricks Bantema naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks naastligger ten oosten Zuiderstraat 1717 245 299r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten zuiden Nutstraat 2 1718 246 14r
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendrix naastligger ten westen Nutstraat 2 1718 246 14r
WIEBE HENDRIKS timmerhuis van Wybe Hendricks naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1718 246 18v
WIEBE HENDRIKS hypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks verkoper Zuiderhaven 45 1718 246 18v
WIEBE HENDRIKS de hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrix mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 36 1718 246 19v
WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Bantema verkoper Zuiderhaven 43 1718 246 22r
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blok koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
WIEBE HENDRIKS BLOK Wybe Hendriks Blok geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
WIEBE HESSELS Wybe Hessels arbeider koper huis Kerkpoortstraat 9twee_a 1807 267 334r
WIEBE HETTES Wybe Hettes waagmeester huurder en gebruiker buiten Harlingen 1699 244 7v
WIEBE HIDDES Wybe Hiddes zeevarend persoon koper huis, kamer en plaatsje Schoolstraat 1 1699 244 8v
WIEBE HIDDES wijlen Wybe Hiddes verkoper Schoolstraat 1 1726 246 254r
WIEBE IEGES Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1659 237 207v
WIEBE IEPES Wybe Ipes koper provisioneel kamer onbekend 1617 230 64v
WIEBE IEPES Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 20 1639 234 85r
WIEBE IEPES ROEST Wibe Ypes Roest naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1638 234 64r
WIEBE IEPES ROEST Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven 26 1645 235 186r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1656 237 55r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmerman koper huis en plaats Franekereind 32 1656 237 65r
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs timmerman naastligger ten noorden Weverstraat 1658 237 175v
WIEBE JAKOBS Wybe Jacobs mr. timmerman verkoper Vijverstraat NZ 1658 237 178r
WIEBE JAKOBS de erfgenamen van Wybe Jacobs verkoper Franekereind 30oost 1679 241 51v
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik naastligger ten zuiden Noordijs 19 1788 263 29v
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Noordijs 19 1788 263 29v
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik Lanen 60 1788 263 31v
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik Droogstraat 15 1788 263 39r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper van 1/2 William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIEBE JAKOBS HANEKUIK dr. Wybe Jacobs Hanekuik Scheffersplein 7 1789 263 94v
WIEBE JANS Wibe Jansen verkoper Zoutsloot NZ 1641 234 156r
WIEBE JANS Wybe Jans koper Schritsen ZZ 1633 233 119v
WIEBE JANS Wybe Jansen koper Brouwersstraat 12zuid 1668 239 163r
WIEBE JANS Wybe Jansen Munninckhuis verkoper Zuiderstraat 15 1695 243 143v
WIEBE JANS Wybe Jansen verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35 1708 245 51v
WIEBE JANS Wybe Jans metselaar koper huis Lanen 28 1778 259 125r
WIEBE JANS Wybe Jansen mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1784 261 159r
WIEBE JANS Wybe Jans mr. metselaar koper van 1/2 Nieuwstraat 1795 264 290v
WIEBE JANS de weduwe van Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1804 267 86r
WIEBE JANS de weduwe van Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1804 267 91r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans verkoper Lanen 28 1810 269 6r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
WIEBE JANS wijlen Wybe Jans mr. metselaar verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v
WIEBE JANS MUNNIKHUIS Wybe Jans Munnickhuis koopman verkoper Zuiderstraat 13 1697 243 295r
WIEBE JOBS Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums betrokkene 1597 228 4r
WIEBE JOCHEMS Wybe Jochums verkoper Zoutsloot 42 1611 229 50r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaar koper huis en bleekveld of tuin Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes tichelaar koper door niaar Zoutsloot 59 1768 257 81r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1771 257 230r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1775 258 196r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1781 260 9r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 24 1782 260 195r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1784 261 158v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1784 261 205r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1790 263 272v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 1791 263 381r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopman verkoper Lanen 63 1793 264 139r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopman verkoper Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes koopman verkoper Zoutsloot 59 1793 264 143v
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1796 264 327v
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Kerkpad 32 1799 265 140r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Brouwersstraat 23 1799 265 143r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r
WIEBE JOHANNES de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r
WIEBE JOHANNES Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1799 265 204r
WIEBE JOHANNES TICHELAAR Wybe Johannis Tigchelaar verkoper van 1/4 Zoutsloot 86 1768 257 87r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , cosijn van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4 1632 233 39v
WIEBE JOOSTES de ruyscherne van Wybe Joostes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
WIEBE JOOSTES de schuur van Wybe Joostes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes , c.u. koemelker koper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loods Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten koper hof Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
WIEBE JOOSTES schuur van Wybe Joosten naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1663 238 17va
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van Wybe Joosten naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van Wybe Joosten naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r
WIEBE JOOSTES de erfgenamen van Wybe Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
WIEBE JOOSTES Wybe Joostes gardenier koper huis, plaatsje en bleekveldje Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
WIEBE JOOSTES Wybe Joosten timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
WIEBE JORRITS Wibe Jorrits naastligger ten oosten Voorstraat 10een_ac 1638 234 61v
WIEBE JORRITS het huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 14 1642 234 175r
WIEBE JORRITS het hooghuis gekocht door Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 5 1606 228 491v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts koper hooghuis met 2 onder- en 2 opkamers Lanen 12 1606 228 512v
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 5 1617 230 66r
WIEBE JORRITS Wybe Jurryts naastligger ten westen Voorstraat 14achter 1630 232 131r
WIEBE JORRITS Wybe Joryts naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1634 233 138r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat 1637 234 26r
WIEBE JORRITS de weduwe en erfgenamen van Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIEBE JORRITS Wybe Jorryts naastligger ten westen Achterstraat 1682 241 198r
WIEBE KLASES Wybbe Claessen timmerman koper kamer Bargebuurt 18 1670 240 13v
WIEBE KLASES Wybe Clasen , c.u. koper huis Romastraat 1667 239 67r
WIEBE KLASES Wybe Claeses scheepstimmerman koper 1/6 timmerhelling Noorderhoofd 1 1755 253 247r
WIEBE KLASES Wybe Claases scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 36 1766 256 170r
WIEBE KLASES Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1778 259 154r
WIEBE KLASES Wybe Clases scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1782 260 211r
WIEBE KLASES Wybe Claasen , zoon verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
WIEBE KLASES Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 20 1783 261 41v
WIEBE KLASES Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper dwarshuis William Boothstraat OZ het Blauw Panhuis 1783 261 128v
WIEBE KLASES Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 30 1788 262 253v
WIEBE KLASES Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1788 262 256v
WIEBE KLASES wijlen Wybe Claasen scheepstimmerman erflater William Boothstraat OZ 1804 267 58v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmaker koper hoekhuis, schuur en ledige plaats Karremanstraat 27 1633 233 124v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 59 1650 236 133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 59 1650 236 133v
WIEBE LAMMERTS Wybe Lammerts gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1652 236 183r
WIEBE LAMMERTS wijlen Wybe Lammerts bewoner Sint Jacobstraat OZ 1655 237 266v
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes verkoper Franekereind 1625 231 52r
WIEBE LIEUWES Wybe Lieuwes huurder achterkamer Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
WIEBE LISKES Wybe Liskes , c.u. koper huis en plaats Schritsen 28 1665 239 19v
WIEBE LISKES Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 30 1670 240 5v
WIEBE LISKES grondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karreman eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1683 241 271r
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karreman verkoper Schritsen 26 1690 242 314v
WIEBE LISKES de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 12 1690 242 317v
WIEBE LISKES de weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 28 1690 242 319r
WIEBE LISKES de weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 28 1690 242 324v
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensma steenbakker / mederechter geniaarde koper Noordijs 4 1756 254 27r
WIEBE LOLLES STEENSMA Wybe Lolles Steensma rechter en koopman koper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstalling Simon Stijlstraat 6 het Hert 1756 254 47v
WIEBE MEEUWIS Wybe Meus timmerman verkoper Sint Christoffelsteeg 1614 229 192v
WIEBE MELIS Wybe Melis verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
WIEBE MELLES Wybe Mellis koper kamer met loods en lege plaats erachter Sint Odolphisteeg 11 1614 229 214v
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1629 232 104v
WIEBE MELLES Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 8 1636 233 182r
WIEBE MELLES wijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter 1645 235 174v
WIEBE MELLES het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45achter 1648 236 50r
WIEBE MELLES de erfgenamen van Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
WIEBE MINKS Wybe Minkes scheepstimmerman koper huis met keuken en plaatske Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
WIEBE MINSES Wybe Minties naastligger ten noorden Zuiderstraat 21 1651 236 176v
WIEBE MINSES de weduwe van Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 37v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
WIEBE NAMMENS Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
WIEBE NAMMENS Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
WIEBE OEDES de curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes verkoper van 3/12 Noorderhaven 63 1629 232 83r
WIEBE OEDSES Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1618 230 108r
WIEBE OEDSES het houtstek van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1618 230 108r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 98 1633 233 104r
WIEBE OEDSES de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1633 233 104r
WIEBE OEDSES de nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses verkoper Noorderhaven 98 1633 233 104r
WIEBE OEDSES de nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat 1633 233 116v
WIEBE OEDSES de erfgenamen van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 104 1641 234 142r
WIEBE OEDSES huis van de erfgenamen van Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1643 235 55v
WIEBE OEDSES houtstek van de erfgenamen van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1643 235 55v
WIEBE OENES de erven van Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
WIEBE OENES de erven van Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
WIEBE OENES de erven van Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend 1628 232 76r
WIEBE PIETERS wijlen Wybe Jelmer Pieters verkoper Scheffersplein 27 1624 231 25r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooyman wijnkoper koper kamer en loods Romastraat 1659 237 210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooyman naastligger ten zuiden Romastraat 1659 237 210r
WIEBE PIETERS Wybe Pieters Mooyman koopman verkoper Tiepelsteeg 1665 239 16v
WIEBE PIETERS Wybe Pytters Mooyman wijnhandelaar koper huis een hof daarachter Rozengracht 14 1674 240 139v
WIEBE PIETERS GRAUDA Wybe Pieters Grauda naastligger ten oosten Vijver 7 1715 245 254r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moy koopman koper tuin of hof met bomen, planten, zomderhuisje en wijnstok Romastraat NZ 1656 237 75r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moy wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
WIEBE PIETERS MOOI Wybe Pytters Moy wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wiebe Pytters Moyman Rozengracht 14 1687 242 215v
WIEBE PIETERS MOOIMAN Wybe Pyters Moyman koopman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
WIEBE REINERS Wybe Reiners koper Droogstraat 61 1672 240 11va
WIEBE REINERS Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderen metselaar verkoper Noorderhaven 13 1681 241 34va
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven NZ 1617 230 70r
WIEBE REINS Wybe Reyns verkoper van 1/6 Droogstraat ZZ 1617 230 70r
WIEBE RIENKS Wybbe Riencks kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
WIEBE RIENKS Wybe Rienckx kuiper naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1616 230 23v
WIEBE RIENKS Wybe Riencx kuiper naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1617 230 87r
WIEBE RIENKS Wybe Rinckes schipper koper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappen Droogstraat NZ 1629 232 81r
WIEBE RIENKS Wybe Rienx kuiper naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1629 232 98v
WIEBE RIENKS Wybe Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v
WIEBE RUURDS Wybe Ruurds verkoper q.q. Noorderhaven 60 1700 244 63v
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons schipper koper huis Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
WIEBE SALOMONS Wybe Salomons koper woning Borstelsteeg 1 1810 268 341r
WIEBE SEERPS wijlen Wybe Seerps verkoper Hoogstraat 24 1625 231 53r
WIEBE SIEBRENS wijlen Wybe Sibrens naastligger ten noorden Noordijs 1627 232 21r
WIEBE SIEBRENS Wybe Syberens matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 6 1728 247 74r
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens constapel op het Admiraliteitsjacht koper door niaar huis met achterwoning of kamer Schritsen 3 1729 247 219v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 3 1729 247 219v
WIEBE SIEBRENS de verkoper Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 3 1729 247 237v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens verkoper Schritsen 3 1729 247 237v
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12 1729 247 265r
WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrants bakker naastligger ten oosten Lanen 4 1736 249 139v
WIEBE SIEBRENS de weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12 1752 253 12v
WIEBE SIEBRENS de weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12 1754 253 190r
WIEBE SIEBRENS de weduwe van Wybe Sybrens naastligger ten westen Lanen 12 1755 253 204v
WIEBE SIEBRENS BAKKER de weduwe van Wybe Sybrands Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1751 252 122r
WIEBE SIEBRENS BAKKER Wybe Sybrands Backer grootschipper onbekend 1757 254 67r
WIEBE SIERKS Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1617 230 88v
WIEBE SIERKS Wybe Syrx karreman [staat: karman] koper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden ([staat: seventiendehalve]) onbekend 1606 228 520r
WIEBE SIERKS de koper Wybe Syrx , c.u. karreman [staat: karman] naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520r
WIEBE SIERKS Wybe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1617 230 86v
WIEBE SIERKS het huis en plaats van Wybe Siercks karreman naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24 1685 242 75v
WIEBE SIETSES Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24 1687 242 179r
WIEBE SIETSES als bewoner Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24 1694 243 78r
WIEBE SIETSES Wybe Sytses zeevarend persoon verkoper van 1/2 Zoutsloot 22 1694 243 91v
WIEBE SIETSES het huis bewoond door Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24 1696 243 221r
WIEBE SIKKES Wybe Sickes verkoper Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
WIEBE SJOERDS burgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgut koper huis, paardestal en belvedere Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts verkoper van 1/10 Hoogstraat 19 1682 241 54va
WIEBE SJOERDS oud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1691 242 358v
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sioerds koper Zuiderhaven 31 1696 243 202r
WIEBE SJOERDS wijlen Wybe Sjoerds verkoper Zuiderhaven 31 1706 244 316v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1691 242 358v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT oud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1691 242 364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1691 242 364v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT oud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1691 242 365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1691 242 365r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT burgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschut geniaarde koper Zuiderhaven 13 1680 241 80v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT Wybe Sjoerdts Wildschut verkoper Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT burgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut koper 1/2 hof Raamstraat 6noord 1685 242 78r
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT burgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1686 242 110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT burgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1686 242 110v
WIEBE SJOERDS WILDSCHUT oud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschut koopman koper door niaar 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een vo Zuiderhaven 71 1691 242 365r
WIEBE TEEKES Wybe Taekes matroos op het Prinsenjacht koper huis of woning Vijver 8 1739 250 18v
WIEBE TEEKES weduwnaar Wybe Taekes , voor hem zelf en zijn minderja varensgezel koper door niaar huis of woning Vijver 10 1749 252 12v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10 1749 252 12v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1755 253 206v
WIEBE TEEKES Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1754 253 274r
WIEBE TIJSES Wybe Tijsses koper huis onbekend 1605 228 455v
WIEBE TIJSES Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24 1611 229 58v
WIEBE TIJSES Wybe Tijs verkoper Droogstraat 1613 229 158r
WIEBE TIJSES Wybe Tyssens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1613 229 178r
WIEBE TIJSES Wybe Tijssen naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
WIEBE TJEERDS Wybe Tiaerdts koper huis met ledige plaats erachter Bildtpoort (gebied) WZ 1633 233 94v
WIEBE TJERKS Wybe Tierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
WIEBE ULBES Wybe Ulbes schoolmeester koper huis Hoogstraat 1691 242 362r
WIEBE WIEBES Wiebe Wiebes koopman Noorderhaven 108 1691 242 350r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koper huis Noorderhaven 34 1669 239 190r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1669 239 206r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1671 240 7ra
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1678 241 17v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes koopman koper kamer Kerkpoortstraat 1682 241 203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes panbakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 203r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1685 242 97v
WIEBE WIEBES Wybe Wybes Voorstraat 21 1690 242 316r
WIEBE WIEBES Wybe Wybes Panninga Rapenburg ZZ 1694 243 76r
WIEBE WIEBRENS Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1661 238 99r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u. koper huis en brouwerij Franekereind 24 het Haantje 1650 236 126v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrants , c.u. koper door niaar woning of twee kamers Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBE WIEBRENS huis en hof van Wybe Wybrants , c.u. naastligger ten westen Franekereind 26 1650 236 129r
WIEBE WIEBRENS de hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1660 238 37v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens plateelbakker Schritsen 48 1750 252 76v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens pottenbakker bewoner Weverstraat 2 1767 256 235r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjer koper Achterstraat 11 1772 258 16r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens baantjer geniaarde koper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 7 1778 259 136v
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1783 261 122r
WIEBE WIEBRENS Wybe Wybrens verkoper Achterstraat 11 1783 261 122r
WIEBE WIETSES Wiebe Wytses huurder (p.j.) Voorstraat 79 1795 264 261v
WIEBE WIETSES Wybe Wytses huurder deel Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WIEBE WILLEMS Wiebe Willems varensgezel koper huis Zuiderstraat 20 1767 257 19r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems mr. verver en koopman verkoper Lanen 43 1701 244 104r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems naastligger ten noorden Zuiderstraat 18 1770 257 162r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems varensgezel verkoper Zuiderstraat 20 1770 257 168r
WIEBE WILLEMS Wybe Willems huurder (p.j.) Anjelierstraat 9 1774 258 160v
WIEBREN Wibran Swartwolt koopman koper huis Zuiderhaven 13 1625 231 43v
WIEBREN Wibrand Riencks* kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Noorderhaven 112 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Noorderhaven 112 1627 232 31r
WIEBREN mr. Wibrandus Leonis verkoper Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
WIEBREN ds. Wibrandus Nikerk predikant verkoper Lanen 37 1685 242 80r
WIEBREN grondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r
WIEBREN het huis van Wibrant kuiper naastligger ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
WIEBREN wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerd koopman Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
WIEBREN wijlen vroedsman Wybrand Wijngaerd verkoper van 1/2 Schritsen 43 1760 255 36r
WIEBREN Wybrant Swartwout koopman verkoper Zuiderhaven 13 1631 232 170v
WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamers Romastraat ZZ Romen 1695 243 170v
WIEBREN wijlen vroedsman Wybren Wijngaerd huurder Noorderhaven 90 1761 255 73v
WIEBREN HEINEMAN ds. Wibrandus Heineman huurder Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
WIEBREN HEINEMAN ds. Wybrandus Heineman gereformeerd predikant ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
WIEBREN HEINEMAN ds. Wybrandus Heineman predikant verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huisman naastligger ten zuiden Vijver 4 1654 236 257v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huysman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1668 239 135v
WIEBREN HUISMAN Wybren Huysman koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
WIEBREN KLOK Wybrand Klok naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
WIEBREN KLOK Wybrand Klok naastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten zuiden Lanen 80 1759 254 207r
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten oosten Rozengracht 14 1765 256 126v
WIEBREN KLOK Wybren Klok mr. uurwerkmaker koper door niaar huis Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1772 258 32v
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten oosten Rozengracht 14 1774 258 151v
WIEBREN KLOK Wybren Klok naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1780 259 271v
WIEBREN NIJKERK Wibrandus Nijkerck predikant verkopers als erfgenamen van wijlen hun vader Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
WIEBREN NIJKERK wijlen dr. Wybrandus Nijkerk erflater Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
WIEBREN REDDING Wybrandus Reddinguis S.S.M. candidatus verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijk naastligger ten noorden Schritsen 1 1708 245 58r
WIEBREN SLOTERDIJK s.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijk verkoper Schritsen 1 1708 245 58r
WIEBREN SLOTERDIJK ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Noorderhaven 73 1709 245 101r
WIEBREN SLOTERDIJK dr. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Lanen 4 1710 245 129v
WIEBREN SLOTERDIJK ds. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper van 1/2 Zuiderplein 1 1710 245 132r
WIEBREN SLOTERDIJK ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Achterstraat 29 1711 245 162r
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Voorstraat 43 1718 246 4v
WIEBREN SLOTERDIJK Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper van 1/2 Zuiderhaven 79 1721 246 114r
WIEBREN SLOTERDIJK wijlen Wybrandus Sloterdijck ontvanger convooien en licenten en koopman verkoper Voorstraat 81 1774 258 162v
WIEBREN SLOTERDIJK wijlen Wybrandus Sloterdijck ontvanger convooien en licenten en koopman verkoper Voorstraat 81achter 1774 258 162v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaard koopman verkoper Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaard koopman verkoper Lanen 52 1755 253 230v
WIEBREN WIJNGAARD Wybren Wijngaard fabrikant verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
WIEBREN WIJNGAARD vroedsman Wybren Wijngaard koopman koper huis Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsma naastligger ten oosten Voorstraat 12 1753 253 93r
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsma naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1753 253 93r
WIEBREN YTSMA de heer burgemeester Wybrandus van Itsma staat generaal koper huis, grote tuin en stal Voorstraat 14 1753 253 97v
WIEBREN YTSMA Wybrandus van Itsma naastligger ten noorden Lanen 15 1757 254 56v
WIEBREN YTSMA wijlen burgemeester Wybrandus van Itsma Voorstraat 14 1759 254 219r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels mr. horlogemaker koper tuin of hof met zomerhuis Rozengracht 16achter 1763 255 206r
WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels mr. horlogemaker koper huis Tiepelsteeg 1771 257 206v
WIEBREN BARTELDS KLOK Wybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker koper huis Spekmarkt 2 1754 253 134v
WIEBREN BOUWES Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter 1658 237 179r
WIEBREN BOUWES Wybren Buues koper huis Lanen 48 1657 237 133r
WIEBREN BOUWES Wybren Bouues naastligger ten westen Lanen 50 1659 237 181r
WIEBREN BOUWES wijlen Wybren Bouwes schuitschipper Lanen 48 1689 242 277v
WIEBREN BROERS Wibren Broers timmerman verkoper Hofstraat 45 1800 265 271v
WIEBREN BROERS Wibren Broers huistimmerman verkoper Hofstraat 4 1802 266 77v
WIEBREN BROERS Wibren Broers mr. huistimmerman verkoper Rozengracht 24oost 1802 266 95v
WIEBREN BROERS de verkoper Wiebren Broers mr. timmerman naastligger ten noorden Kerkpad 22 1792 264 6v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers mr. timmerman verkoper Kerkpad 22 1792 264 6v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers huistimmerman koper huis Zoutsloot 59 1793 264 143v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers huistimmerman koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 74v
WIEBREN BROERS Wiebren Broers mr. huistimmerman verkoper Zoutsloot 59 1802 266 90v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman verkoper Lanen 13 1775 258 205v
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman koper kamer Sint Odolphisteeg 20 1778 259 101r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper huis Schritsen 9 1779 259 160r
WIEBREN BROERS als geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
WIEBREN BROERS Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman koper woning Zoutsloot 78 1780 259 255r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman verkoper Herenwaltje 1 1782 260 202r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1782 260 282r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 11 1782 260 315v
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman geniaarde koper Kruisstraat 1782 261 4r
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman geniaarde koper Rommelhaven 1 1783 261 31v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman verkoper Sint Odolphisteeg 20 1783 261 34r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman koper huis Schritsen 9achter 1784 261 212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman naastligger ten zuiden Schritsen 9achter 1784 261 212r
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Romastraat ZZ 1784 261 254r
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman koper voor- en achterhuis Nieuwstraat 20 1784 261 257r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 11 1783 261 3ra
WIEBREN BROERS Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 2 1785 261 4va
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman verkoper Nieuwstraat 20 1785 262 15r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper huis Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman koper huis Hofstraat 4 1786 262 96v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 11 1787 262 171r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman verkoper van 1/3 Lanen 2 1787 262 209v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten westen Rozengracht 26 1788 262 285v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman koper huis Havenplein 20 1794 264 192v
WIEBREN BROERS de verkoper Wybren Broers mr. timmerman naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1796 264 305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpad 20 1796 264 305v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmer geniaarde koper Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman verkoper Havenplein 20 1802 266 69v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57 1802 266 78v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman verkoper Zoutsloot 57 1802 266 78v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper 1/2 huis Zoutsloot 59 1802 266 80v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman koper huis Kerkpoortstraat 12 1802 266 100r
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u. huistimmerman koper huis Lanen 38 1802 266 104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 38 1802 266 104ar
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper huis Schritsen 31 1802 266 105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper huis Schritsen 29 1802 266 105r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman naastligger ten westen Schritsen 31 1802 266 113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman naastligger ten noorden Schritsen 31 1802 266 113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman verkoper Schritsen 31 1802 266 113v
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 10 1803 266 177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers huistimmerman naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1803 266 177v
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1803 266 197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 10 1803 266 197r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman koper woning Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman koper huis Heiligeweg 36 1803 266 277r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman verkoper Kerkpoortstraat 12 1805 267 129r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
WIEBREN BROERS Wybren Broers timmerman verkoper Kerkpoortstraat NZ 1805 267 131r
WIEBREN BROERS Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 31 1805 267 132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Schritsen 31 1805 267 132r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. timmerman verkoper Schritsen 9achter 1805 267 135r
WIEBREN BROERS Wybren Broers verkoper Heiligeweg 36 1805 267 137v
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Lanen 38 1805 267 140r
WIEBREN BROERS Wybren Broers mr. huistimmerman verkoper Lanen 38 1805 267 140r
WIEBREN BROERS Wybrens Broers timmerman Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrand Christiaans koper huis Lanen 47 1797 265 28v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1800 265 227r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans schipper koper huis en tuin Heiligeweg 52 1809 268 191v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1809 268 198v
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1810 269 87r
WIEBREN CHRISTIAANS Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1810 269 87r
WIEBREN DIRKS Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat NZ 1626 231 156r
WIEBREN DIRKS Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1739 250 1ra
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u. scheepstimmerman koper nieuw huis Zuiderstraat 1648 236 21r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirkx naastligger ten noorden Zuiderstraat 1648 236 38v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderstraat 1649 236 89v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirckx , c.u. verkoper Zuiderstraat 1649 236 92r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks koper 1/2 huis Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirx huistimmerman verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
WIEBREN DIRKS Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1718 246 32r
WIEBREN DOEKES Wybren Doeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huis Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper door niaar huis Romastraat NZ 1733 248 261r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes koper huis Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
WIEBREN DOEKES Wybren Doekes naastligger ten noorden Romastraat NZ 1741 250 175r
WIEBREN DOUWES Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
WIEBREN DOUWES Wybren Douwes verkoper onbekend 1606 228 487v
WIEBREN FEDDES Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 3 1631 232 179v
WIEBREN FRANSES Wibren Fransen mr. smid koper nieuw welgebouwd huis Zuiderstraat 1651 236 148v
WIEBREN FRANSES Wybren Fransen bleker verkoper Heiligeweg 22 1683 241 264v
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
WIEBREN GERBENS Wybren Gerbens slager koper huis Hoogstraat 31 1810 269 104v
WIEBREN HAITSES Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1721 246 102r
WIEBREN HAITSES Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1725 246 245r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1731 248 70r
WIEBREN HAITSES de erfgenamen van Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2 1732 248 95r
WIEBREN HERES Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1794 264 207v
WIEBREN HERES Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59 1802 266 90v
WIEBREN HERES Wybren Heeres , c.u. koper kamer met winkel Sint Odolphisteeg 13 1655 237 50v
WIEBREN HERES Wybren Heeres koper van 1/3 Lanen 2 1785 261 4va
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar verkoper van 1/3 Lanen 2 1787 262 209v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1790 263 182v
WIEBREN HERES de erfgenamen Wybren Heeres naastligger ten oosten Gardenierstraat 12 1791 263 329r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar verkoper Herenwaltje 1 1795 264 240r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1798 265 104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar verkoper Zoutsloot 25 1798 265 104r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1802 266 62r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar koper huis Zoutsloot 57 1802 266 78v
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten westen Zoutsloot 59 1802 266 80v
WIEBREN HERES de erfgenamen van Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
WIEBREN HERES Wybren Heeres metselaar verkoper Zoutsloot 57 1808 268 155r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar verkoper Noorderhaven 103 1808 268 160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres mr. metselaar verkoper Droogstraat 16 1808 268 160r
WIEBREN HERES Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1809 268 201r
WIEBREN HERES KOSTER grondpacht uit het huis van Wibren Heeres Coster eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1665 239 6r
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Coster naastligger ten noorden Lanen 41 1675 240 24ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heres Coster naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
WIEBREN HERES KOSTER Wybren Heeres Coster verkoper Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper kamer Hofstraat 33 1720 246 91r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels verkoper Hofstraat 33 1721 246 124r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels koper door niaar huis Hofstraat 27 1725 246 216v
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdrager verkoper Hofstraat 27 1731 247 380r
WIEBREN HESSELS Wybren Hessels turfdrager koper woning Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
WIEBREN HESSELS wijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat 1735 249 63r
WIEBREN JAKOBS Wybren Jacobs verkoper Noorderhaven 16 1758 254 180r
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind ZZ 1626 231 146r
WIEBREN JANS Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind ZZ 1626 231 158r
WIEBREN JANS huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 40 1644 235 106v
WIEBREN JANS Wybrant Jans koper door niaar huis en plaats ten zuiden van Harlingen 1626 231 96r
WIEBREN JANS Wybren Jans verkoper q.q. Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
WIEBREN JANS de erfgenamen van Wybren Janses naastligger ten oosten Franekereind 34 1639 234 83v
WIEBREN JANS Wybren Jansen schipper op Sneek verkoper Franekereind 32 1656 237 65r
WIEBREN JANS Wybren Jansen , c.s. verkoper Noorderhaven 57west 1657 237 120r
WIEBREN JANS Wybren Jansen huisman verkoper Vijver WZ 1662 238 155r
WIEBREN JANS Wybren Jansen naastligger ten westen Schritsen 3 1675 240 176v
WIEBREN JANS Wybren Jansen mr. kleermaker naastligger ten oosten Schritsen 41 1694 243 93v
WIEBREN JANS Wybren Jans mr. timmerman verkoper q.q. Hofstraat 21 1707 245 25v
WIEBREN JANS wijlen Wybren Jansen verkoper Zuiderhaven 31 1723 246 172r
WIEBREN JANS weduwe en erfgenamen van Wybren Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 12 1724 246 212v
WIEBREN JANS HUISMAN Wibrant Jansen Huisman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1642 234 163r
WIEBREN JANS HUISMAN Wyberen Jansen Huisman naastligger ten westen Droogstraat 8 1647 235 265v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huisman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1629 232 119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huisman naastligger ten westen Droogstraat 8 1629 232 119r
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huisman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1658 237 177v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huisman verkoper q.q. Vijverstraat 5 1659 238 2ra
WIEBREN JANS HUISMAN Wybrant Jansen Huisman koopman verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jans Huisman koopman verkoper Noorderhaven ZZ 1659 237 207v
WIEBREN JANS HUISMAN Wybren Jansen Huisman koopman koper q.q. huis en koolstek Zuiderhaven 79 1676 240 242v
WIEBREN JANS WIJNGAARD Wybren Jansen Wijngaert mr. kleermaker Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
WIEBREN JENTJES Wybren Jentjes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1704 244 264v
WIEBREN KLASES wijlen Wybren Claes koper Lanen NZ 1612 229 108r
WIEBREN KLASES Wybren Claeses , n.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen uitdrager verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1786 262 89v
WIEBREN KLASES Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
WIEBREN KLASES Wybren Clases uitdrager verkoper Lanen 91 1789 263 146v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis koper kamer met een loods en een plaatsje ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1645 235 169v
WIEBREN KORNELIS Wybren Cornelis , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 23 1647 236 6r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens turfdrager koper 2 kamer aan elkanderen Scheffersplein OZ 1686 242 152r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1696 243 192r
WIEBREN LOURENS Wybren Louwrens naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1701 244 115r
WIEBREN MEINERTS Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78 1638 234 60v
WIEBREN MEINERTS Wybren Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
WIEBREN MINKS Wibrant Menckes koper huis Kleine Kerkstraat 5 1627 232 27v
WIEBREN MINKS de weduwe van Wybren Minckes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1639 234 75v
WIEBREN OEDSES Wybren Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1618 230 114r
WIEBREN OEDSES het houtstek van Wybren Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1618 230 114r
WIEBREN OENES Wybren Oenes lakenkoper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
WIEBREN PIEBES wijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v
WIEBREN PIEBES Wybrandt Pybes timmerman koper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottinge Noorderhaven NZ 1606 228 491r
WIEBREN PIEBES grondpacht uit het huis van Wybrant Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r
WIEBREN PIEBES Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner) Hoogstraat ZZ 1626 231 129r
WIEBREN PIETERS Wibrand Pieters mr. glasmaker verkoper Voorstraat 17west 1664 238 239v
WIEBREN PIETERS Wibrant Pieters mr. glasmaker verkoper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
WIEBREN PIETERS burgervaandrig Wybrand Pieters Franekereind 14 1668 239 26ra
WIEBREN PIETERS burgerhopman Wybrandt Pytters Zoutsloot 98 1673 240 114r
WIEBREN PIETERS Wybrant Pyters verkoper Rommelhaven 6 1634 233 142v
WIEBREN PIETERS Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
WIEBREN PIETERS burgemeester Wybrant Pytters koper door niaar Lanen 83 1656 237 102r
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters koper westelijke helft van een huis Voorstraat 17west 1658 237 147v
WIEBREN PIETERS de kinderen en erfgenamen van Wybren Pieters koper grondpacht van 1-08-00 CG Voorstraat ZZ 1679 241 54v
WIEBREN PIETERS grondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters eigenaar perceel Voorstraat ZZ 1679 241 54v
WIEBREN PIETERS Wybren Pytters varenspersoon koper huis Bargebuurt 1706 244 341r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters schuitschipper naastligger ten westen Zoutsloot 1 1724 246 193r
WIEBREN PIETERS Wybren Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1726 246 267r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmaker koper huis daer den Witten Scheer uuytsteeckt Kleine Bredeplaats 8zuid de Witte Schaar 1611 229 60r
WIEBREN REINS Wybrant Reyns schoenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1612 229 70r
WIEBREN RIENKS Wibrant Riencks kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1628 232 45v
WIEBREN RINSES Wybrant Rintses bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1611 229 15v
WIEBREN RINSES Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_ac 1615 229 260v
WIEBREN RINSES het huis van Wybren Rynses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_ac 1615 229 281v
WIEBREN RUURDS Wybrandt Riuerts koopman koper huis de Vergulden Boterton genaempt Voorstraat 76 de Vergulde Boterton 1703 244 211r
WIEBREN RUURDS Wybrandt Ruirds , e.a. naastligger ten westen Voorstraat 78 1709 245 82r
WIEBREN RUURDS Wybren Ruyrds niaarnemer ratione proximitatis Weverstraat NZ 1651 236 172v
WIEBREN RUURDS Wybren Ruierts verkoper Vijverstraat 9 1658 237 152v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagie Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps koopman koper kamer Zoutsloot 24 1627 231 163r
WIEBREN SEERPS Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
WIEBREN SEERPS de hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1642 234 180v
WIEBREN SEERPS burgerhopman Wibrant Seerps koopman koper door niaar 1/7 huis en plaats Voorstraat 8 1643 235 89r
WIEBREN SEERPS Wybrandt Seerps zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1618 230 120r
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1611 229 18v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot 53tuin 1634 233 133v
WIEBREN SEERPS Wybrant Seerps koper huis, lege plaats, zomerhuis en hof met bomen en planten Noordijs 21 1643 235 79v
WIEBREN SEERPS het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43 1648 236 16v
WIEBREN SEERPS de erven van Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat NZ 1657 237 257v
WIEBREN SEERPS Wybren Seerps naastligger ten westen Zoutsloot 1639 234 90v
WIEBREN SEERPS het huis van de erfgenamen van Wybren Seerps naastligger ten westen onbekend 1649 236 56v
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens panbakker koper woning Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat 10 1770 257 183r
WIEBREN SIEBRENS Wybren Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
WIEBREN SJOERDS Wybren Sjoerds , c.u. koper 2 kamers Rapenburg ZZ 1666 239 38r
WIEBREN SJOERDS wijlen Wybren Sjoerdts soetelaar erflater Rapenburg ZZ 1682 241 200r
WIEBREN TJEERDS als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 1703 244 236r
WIEBREN ULBES Wybren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurt 26 1778 259 141v
WIEBREN WILLEMS Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1778 259 141v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar koper woning Bargebuurt 24 1768 257 47v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1768 257 47v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems koper huisn en tuintje Rommelhaven 11 1772 258 7v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems metselaar koper huis Lanen 48 1773 258 125v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
WIEBREN WILLEMS de weduwe van Wybren Willems mr. metselaar naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1781 260 86v
WIEBREN WILLEMS Wybren Willems mr. metselaar verkoper Bargebuurt 26 1781 260 86v
WIEBREN WILLEMS de weduwe van Wybren Willems naastligger ten westen Lanen 50 1782 260 229r
WIEBREN WILLEMS de weduwe van Wybren Willems naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1787 262 181r
WIEBREN WILLEMS wijlen Wybren Willems erflater Rommelhaven 11 1799 265 129r
WIEBRICHJE Wybrigje naastligger ten noorden Schritsen 50 1732 248 163r
WIEBRICHJE FEIES Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 6 1653 236 240v
WIEBRICHJE HEINS Wibrigjen Heyns koper Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
WIEBRICHJE JANS wijlen Wibrich Jans erflater Noorderhaven 20 1679 241 38r
WIEBRICHJE JELMERS Wybrich Jelmers verkoper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
WIEBRICHJE JURJENS Wybrigien Juriens koper Lanen 54 1698 243 364v
WIEBRICHJE KLASES Wibrich Clasen , burger koper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Noordijs 1611 229 65r
WIEBRICHJE KLASES Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
WIEBRICHJE KLASES SCHRIK Wybrigjen Clases Schrik verkoper van 1/4 Lanen 16 1737 249 210r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes verkoper Schritsen 8 1616 230 17r
WIEBRICHJE MINNES Wybrich Minnes koper Schritsen 1633 233 116r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrich Sydses koper Gardenierstraat 1634 233 144r
WIEBRICHJE SIEDSES Wybrigje Sydses huurder Noorderhaven 90 1791 263 298r
WIEBRICHJE SIEMENS Wybrigjen Symons koper Brouwersstraat 14 1749 252 17v
WIEGER Wieger verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
WIEGER Wieger mr. molenaar [staat: molenmeester] naastligger ten westen Rozengracht 7west 1700 244 70r
WIEGER Wiger Galties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
WIEGER Wiger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
WIEGER wijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28 1649 236 58r
WIEGER wijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1649 236 58r
WIEGER Wiger brouwer naastligger ten westen Kruisstraat 3 1662 238 125r
WIEGER Wyger Jans* wagenaar Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
WIEGER Wyger bierdrager naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman koper Zuiderhaven 53 1801 266 47v
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman eigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman verkoper Noorderhaven 62 1806 267 256r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman koper pottenbakkerij Vissersstraat 2 1807 267 337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmens verkoper q.q. Vissersstraat 2 1807 267 337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman koper droogschuur of pakhuis Zoutsloot 31 1807 267 337v
WIEGER HARMENS Wyger Harmens verkoper q.q. Zoutsloot 31 1807 267 337v
WIEGER HOORNSTRA Wiegerus Hoornstra mr. timmerman huurder (p.j.) Franekereind 23oost 1739 250 18r
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema mr. zilversmid koper door niaar 2 kamers Voorstraat 58een_ac 1711 245 146v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema mr. zilversmid verkoper Voorstraat 58een_ac 1711 245 152v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema, c.u. koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangt Voorstraat 53 de Vergulde Boot 1711 245 157v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema mr. silversmidt verkoper Voorstraat 29 1711 245 160r
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema koper 8/12 hof Hofstraat 16 1712 245 175v
WIEGER MOCKEMA Wieger Mockema eigenaar van 4/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
WIEGER MOCKEMA vroedsman Wieger Mockema verkoper van 2/3 William Boothstraat 6 1723 246 171v
WIEGER SWERMS Wiegerus Swerms mr. chirurgijn en distillateur verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1762 255 117v
WIEGER ALBERTS Wieger Alberts mr. bakker huurder Rozenstraat 2 1701 244 96r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts mr. bakker koper huis Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
WIEGER ALBERTS de boedel van Wyger Alberts , c.u. mr. bakker verkoper Noordermolen 1 1686 242 151r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts mr. bakker verkoper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1699 243 394v
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts mr. bakker koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1700 244 46r
WIEGER ALBERTS Wyger Alberts mr. bakker verkoper (nu in oost-indie) Rozenstraat 1 1707 245 14r
WIEGER ANNES wijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat 1636 234 19v
WIEGER ANNES de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 87 1636 234 20r
WIEGER ANNES Wigger Annes bewoner Lanen 89 1634 233 134v
WIEGER ANNES het kind van Wyger Annes naastligger ten noorden Lanen 91 1659 238 5r
WIEGER DIRKS Wyger Dirks herbergier geniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
WIEGER DIRKS Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west 1739 250 76v
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstra herbergier geniaarde koper Franekereind 29oost 1738 249 350r
WIEGER DIRKS HORNSTRA Wyger Dirks Hornstra herbergier koper door niaar huis Franekereind 23west de Kleine Ooievaar 1739 250 76v
WIEGER DIRKS HORNSTRA wijlen Wyger Dirks Hornstra herbergier koper Nieuwstraat 56 1741 250 162v
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
WIEGER EILERTS de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat 24 1628 232 79r
WIEGER EILERTS Wieger Ellerts schipper verkoper Karremanstraat 24 1628 232 79r
WIEGER EILERTS het huis van Wyger Eylarts schipper naastligger ten noorden Karremanstraat 26 1629 232 81v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipper verkoper Karremanstraat 26 1629 232 81v
WIEGER EILERTS Wyger Eylarts schipper verkoper Zoutsloot 1629 232 82r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager koper huis Lombardstraat 8 1773 258 124r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks stadsbierdrager koper huis Karremanstraat 20 1775 258 198v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks , n.u. e.a. naastligger Zoutsloot 100 1780 260 3v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41 1781 260 36v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1781 260 36v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39 1783 261 40v
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks bierdrager verkoper Karremanstraat 20 1783 261 41v
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 20 1786 262 133r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v
WIEGER FREERKS Wieger Frederiks bierdrager verkoper Lombardstraat 8 1790 263 226r
WIEGER FREERKS Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 2 1793 264 117v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Hoogstraat 4 1794 264 183v
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Rapenburg 7 1794 264 185r
WIEGER FREERKS wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Havenplein 20 1794 264 192v
WIEGER FREERKS Wyger Frederiks mr. bontwever koper weefwinkel of stalling Franekerpoort (gebied) 1757 254 66r
WIEGER FREERKS Wyger Fredriks stadsbierdrager verkoper Franekerpoort (gebied) WZ 1764 256 78r
WIEGER GERLOFS Wieger Gerlofs mr. chirurgijn naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 105v
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 3va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 3va
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 5ra
WIEGER GERLOFS de erfgenamen van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 5ra
WIEGER HAIES Wieger Hayes , thans uitlandig schipper koper Bildtstraat 4 1811 269 125r
WIEGER HARINGS Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Droogstraat 26 1809 268 254v
WIEGER HARINGS Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Bildtstraat 14 1809 268 256r
WIEGER HARMENS Wieger Harmens koper huis Noorderhaven 62 1793 264 92v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62 1793 264 92v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1797 265 21v
WIEGER HARMENS Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1801 265 297r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman verkoper Zuiderhaven 53 1802 266 101r
WIEGER HARMENS Wyger Harmens koopman koper huis Voorstraat 16 1805 267 132ar
WIEGER JANS Wieger Jans naastligger ten westen Weverstraat 1612 229 93v
WIEGER JANS wijlen Wiger Jans verkoper Hofstraat NZ 1624 231 26v
WIEGER JANS Wiger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1642 235 22r
WIEGER JANS Wiger Jansen wagenaar naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
WIEGER JANS Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat 1614 229 219r
WIEGER JANS Wyger Jans bruidegom 1606 228 518r
WIEGER JANS Wyger Jansen c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
WIEGER JANS Wyger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
WIEGER JANS Wyger Janssen huurder Kerkpoortstraat NZ 1644 235 116r
WIEGER JANS Wyger Jansens wagenaar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1646 235 219r
WIEGER JANS huis van wijlen Wyger Jansen wagenaar naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs mr. damastwever koper huis Lanen 40 1758 254 177r
WIEGER JARICHS Wieger Jarigs , c.u. huurder Lanen 2 1759 254 193v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs Sarjes du Booy verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs mr. wever Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
WIEGER JARICHS Wyger Jarigs mr. wever Franekereind 2 1761 255 111r
WIEGER JARICHS wijlen Wyger Jaerigs verkoper van 1/2 Lanen 40 1762 255 126v
WIEGER KLASES Wieger Claas verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
WIEGER KLASES Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
WIEGER KORNELIS wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18oost 1635 233 173v
WIEGER KORNELIS Wyger Cornelis koper huis Liemendijk 1806 267 246r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1777 259 52v
WIEGER PAULUS Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 15 1777 259 73r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder (p.j.) Zuiderstraat 15 1777 259 73r
WIEGER PAULUS Wieger Paulus smid naastligger ten westen Zuiderstraat 19 1779 259 180r
WIEGER PAULUS Wyger Paulus , c.u. huurder (p.w.) Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
WIEGER PAULUS Wyger Poulus mr. grofsmid bewoner en eigenaar Zuiderstraat 15 1781 260 122r
WIEGER PAULUS Wyger Poules verkoper Zuiderstraat 15 1781 260 122r
WIEGER PIETERS Wieger Pytters mr. metselaar verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
WIEGER PIETERS burgervaandrig Wyger Pytters mr. metselaar koper hof met zomerhuis en vruchtbomen Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
WIEGER PIETERS KALKENSTEIN burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u. koper huis Heiligeweg 58 1714 245 226r
WIEGER PIETERS KALKENSTEIN burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r
WIEGER PIETERS KALKENSTEIN hopman Wyger Pytters Kalkenstein mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
WIEGER SEERPS SWERMS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 53 1763 255 209v
WIEGER SIEBES Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1665 239 24v
WIEGER SIEBES Wyger Sybes kaagschipper koper huis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voet Zoutsloot 105 1663 238 170r
WIEGER SIEBES Wyger Sybes , c.u. verkoper Zoutsloot 105 1668 239 152v
WIEGER SIEBES Wyger Sybes naastligger ten westen Zoutsloot 105 1668 239 22ra
WIEGER SJOERDS Wyger Syoerds verkoper van 4/6 Bildtstraat 13 1631 233 36r
WIEGER WIEBES wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp 1642 234 168r
WIEGER WIEBES wijlen Wyger Wybes verkoper Rinnertspijp 1643 235 42v
WIEMER EEDES wijlen Wiemer Ades koper Lanen 79 1664 238 205v
WIEMER SIEBRENS Wiemer Siebrands , c.u. huurder Poortje 11 1802 266 170v
WIEMER WIEBES de erfenamen van Wijmer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1631 233 35v
WIEMER WIEBES de erfgenamen of rechthebbenden van Wymer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1626 231 119r
WIEMER WIEBES Wymer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1638 234 71r
WIEMER WIEBES de erfgenamen van Wymmer Wybes losbare renten Voorstraat 66 1633 233 92v
WIEMER WIEMERS de erfgenamen van Wymer Wymers losbare renten Voorstraat 66 1625 231 71v
WIENSEN Wyntien Wijns naastligger ten zuiden Schritsen 18 1722 246 148r
WIENSEN ALEFS Wijntien Aleffs , c.u. koper huis en plaats Noorderhaven 80 1633 233 79r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 101r
WIENSEN ALEFS Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 112r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs , c.u. verkoper Noorderhaven 80 1649 236 71r
WIENSEN ALEFS Wyntien Alefs schipper koper huis Noorderhaven 47 1650 236 145v
WIENSEN ALEFS Wyntien Aleffs naastligger ten westen Noorderhaven 89 1653 236 231r
WIENSEN ALEFS wijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2 1720 246 86v
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
WIENSEN IESES Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
WIENSEN PIERS wijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 26 1724 246 199r
WIENSEN WIERDS Wijnsen Wierds koper 1/4 huis Zuiderhaven 65 1717 245 298v
WIENSEN WIERDS Wyntien Wierts verkoper Zuiderhaven 65 1725 246 214v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx wijdschipper koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
WIEPKE DIRKS Wepke Dirx , c.u. wijdschipper naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1701 244 96v