Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
EDWER JURJENS Ydwer Jurjens koper Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
EDWER SIPKES Ydwer Sipkes bruid 1603 228 353v
EEUWE AGES Yeve Ages oud houtmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EEUWE FOLKERTS Yve Folkerts , c.u. wieldraaier koper huis Grote Kerkstraat 16 1690 242 20ra
EEUWE HERES Yve Heeres huurder Moriaanstraat 1 1766 256 215r
EEUWE JAKOBS wijlen Yve Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 15 1734 248 338r
EEUWE JAKOBS Ywe Jacobs , c.u. koper huis Heiligeweg 10 1720 246 76r
EEUWE JAKOBS Ywe Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1724 246 212v
EEUWE SIETSES Yeff Sytzes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 48 1598 228 74r
EEUWE SIETSES Yeff Sytzes koper provisioneel huis daer den Coninck van Vranckrijck uutsteeckt Kleine Kerkstraat de Koning van Frankrijk 1600 228 190v
EEUWE SIETSES Yeff Sytses koper finaal huis Kleine Kerkstraat 7achter 1603 228 370v
IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r
IDS ALBERTS het huis van Ydts Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 30 1601 228 241v
IDS ALBERTS Ydts Alberts naastligger ten zuiden Lanen 30 1601 228 241v
IDS ALLERTS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r
IDS SIEBOUTS Ydts Sybolts naastligger ten zuiden Vijverstraat 1599 228 181v
IDS SIEBOUTS Ydts Sybolts koper provisioneel huis Vijverstraat 1600 228 190r
IDS SIEBOUTS Ydts Sybolts bewoner Vijverstraat 1600 228 190r
IDS SIEBOUTS Ydts Sybolts aanhandelaar hoekhuis Hoogstraat 41 1601 228 248v
IDS SIEBOUTS Ydts Sybolts naastligger ten noorden Hoogstraat 38 1601 228 279r
IEBE BERNARDUS Yep Bernardus , c.u. huurder voorste gedeelte (p.w.) Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
IEBE FOLKERTS Ybbe Folkerts mr. stoeldraaier geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
IEBE FOLKERTS Ybbe Folkerts , c.u. mr. stoeldraaier huurder Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
IEBE IEBES Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 235 34v
IEBE IEDES Ybe Ydes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1600 228 231v
IEBE MATTEUS Yep Mattheus arbeider verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
IEBELE HENDRIKS Ybele Hendricx koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
IEBELE HENDRIKS Ybele Hendricx , c.u. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
IEBELE SIEBRENS de weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1 1611 229 65v
IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
IEBELTJE DREYER Ybeltie Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
IEBELTJE FONTEIN Ybeltie Fontein naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
IEBELTJE FONTEIN wijlen Ybeltie Fontein erflater Voorstraat 91 1742 250 275v
IEBELTJE FONTEIN Ybeltje Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
IEBELTJE FONTEIN Ybeltje Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 89 1734 248 352r
IEBELTJE FONTEIN Yebeltie Fontein verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 1 1702 244 141r
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 157v
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper Herenwaltje 3 1702 244 158r
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 8 1702 244 158v
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 11 1702 244 158v
IEBELTJE NAUTA Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
IEBELTJE NAUTA Yebeltie Nauta verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
IEBELTJE NAUTA Yebeltie Nauta verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
IEBELTJE ABES Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
IEBELTJE ANTONIUS BEUKENS Yebeltje Anthonis Beuckens koper Lanen 69 1757 254 89v
IEBELTJE ANTONIUS BEUKER Yebeltje Anthonys Beuker verkoper van 1/5 Lanen 69 1753 253 70v
IEBELTJE AUKES wijlen Ybeltje Aukes verkoper Lanen 5 1802 266 52v
IEBELTJE AUKES Yebeltje Aukes koper Lanen 5 1799 265 166r
IEBELTJE AUKES wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v
IEBELTJE BERENDS Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 30 1808 268 156r
IEBELTJE BERENDS Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 28 1808 268 156r
IEBELTJE BERENDS Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
IEBELTJE BERENDS Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
IEBELTJE BROERS Ybeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1656 237 265v
IEBELTJE BROERS Ybeltie Broers koper door niaar huis Brouwersstraat 24 1742 250 209r
IEBELTJE BROERS Ybeltie Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1742 250 209r
IEBELTJE BROERS Ybeltje Broers , meerderjarig vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven 7 1728 247 123r
IEBELTJE BROERS Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1729 247 297v
IEBELTJE BROERS Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1730 247 309r
IEBELTJE BROERS de erfgenamen van wijlen Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1751 252 157v
IEBELTJE BROERS Yebeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
IEBELTJE DIRKS Ybeltje Dirks koper Havenplein 16 1804 267 41r
IEBELTJE DIRKS Yebeltie Dirx naastligger ten westen Zoutsloot 52 1687 242 178v
IEBELTJE DIRKS wijlen Yebeltje Dirks erflater Weverstraat 1 1771 257 240v
IEBELTJE DIRKS Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 16 1806 267 288v
IEBELTJE EEDES Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r
IEBELTJE EVERTS OOSTERBAAN Yebeltje Everts Oosterbaan koper Noorderkade 23 1800 265 208r
IEBELTJE FEDDES DREYER Ybeltie Feddes Dreyer verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
IEBELTJE FEDDES DREYER Ybeltje Feddes Dreyer koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
IEBELTJE FOKKES Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1676 240 238r
IEBELTJE FOKKES Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
IEBELTJE FOKKES Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
IEBELTJE FOKKES Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
IEBELTJE FOKKES Ybeltie Fockes verkoper van 1/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
IEBELTJE FOKKES de erfgenamen van wijlen Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
IEBELTJE GERLOFS als alimentators van de dochter van Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
IEBELTJE GERLOFS Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Zoutsloot 92 1723 246 166v
IEBELTJE HANSES STAPERT he hof van Ybeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
IEBELTJE HANSES STAPERT wijlen Ybeltie Hanses Stapert erflater Voorstraat 35 1657 237 138r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltie Harmens Nauta koper Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
IEBELTJE HARMENS NAUTA Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
IEBELTJE HIDDES Ybeltie Hiddes koper Noorderhaven 92 1747 251 196v
IEBELTJE IEMES Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEBELTJE JAKOBS Ybeltie Jacobs verkoper Schritsen 56zuidoost 1673 240 17ra
IEBELTJE JANS Ybel Jans koper Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
IEBELTJE JANS Ybeltje Jansen koper Voorstraat 72 1704 244 263r
IEBELTJE JANS Ybeltje Jans Beukeurs verkoper Hofstraat 41 1802 266 83v
IEBELTJE JANS Ybeltje Jans koper Schritsen 31 1802 266 113v
IEBELTJE JANS Yebel Jans geniaarde koper Droogstraat 22 1636 234 9r
IEBELTJE JANS BEUKENS Ybeltje Jans Beuckens koper Hofstraat 41 1799 265 165r
IEBELTJE JELLES Ybeltie Jelles koper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
IEBELTJE JELLES Ybeltie Jelles koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1736 249 117r
IEBELTJE JELLES Ybeltie Jelles verkoper Brouwersstraat 24 1742 250 209r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles koper Bildtstraat 20 1719 246 41r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles koper Droogstraat 35 1719 246 41r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles geniaarde koper Brouwersstraat 24 1729 247 297v
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles koper Brouwersstraat 24 1730 247 309r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles koper Brouwersstraat 22 1730 247 309r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles verkoper Bildtstraat 20 1731 248 25r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles koper Rommelhaven 18een_achter 1731 248 40r
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 22 1751 252 157v
IEBELTJE JELLES Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
IEBELTJE JELLES Yebeltje Jelles verkoper Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
IEBELTJE JELLES Yebeltje Jelles koper Brouwersstraat 22 1757 254 98r
IEBELTJE JELLES Yebeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 22 1761 255 96r
IEBELTJE JELTES Yebeltie Jeltes koper Moriaanstraat 1734 249 8v
IEBELTJE JENNES Ybel Jennes huurder Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
IEBELTJE KLASES Ybeltie Clases verkoper Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
IEBELTJE KLASES Ybeltie Claases verkoper Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r
IEBELTJE KLASES Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 59 1733 248 232r
IEBELTJE KLASES Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
IEBELTJE KLASES Ybeltje Clases verkoper Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
IEBELTJE KORNELIS Ybeltie Cornelis verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
IEBELTJE KORNELIS Ybeltie Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
IEBELTJE KORNELIS Ybeltie Cornelis , ongehuwde dochter verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
IEBELTJE KORNELIS Ybeltje Cornelis , ongehuwde dochter verkoper Lanen 21 1730 247 368v
IEBELTJE KORNELIS Yebeltie Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 7 1735 249 23ar
IEBELTJE LEENDERTS Ybeltie Leenerts verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
IEBELTJE LEENDERTS Yebeltie Leenerts verkoper onbekend 1677 240 269r
IEBELTJE LIEUWES Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v
IEBELTJE LIEUWES wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
IEBELTJE OEDSES Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
IEBELTJE OEDSES Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1735 249 53r
IEBELTJE PIETERS wijlen Ybeltje Pytters koper Rozengracht 23 1688 242 258r
IEBELTJE PIETERS wijlen Ybeltje Pytters koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
IEBELTJE PIETERS wijlen Ybeltje Pytters koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pyters verkoper Schritsen 13achter 1732 248 98r
IEBELTJE PIETERS HILARIDES Ybeltie Pyters Hylarides geniaarde koper Noordijs 4 1756 254 27r
IEBELTJE PIETERS HILARIDES Ybeltje Pyters Hilarides koper Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
IEBELTJE PIETERS HOOGSTRA Ybeltie Piters Hoogstra verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
IEBELTJE PIETERS HOOGSTRA Ybeltie Pytters Hoogstra verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
IEBELTJE PIETERS HOOGSTRA Ybeltje Pieters Hoogstra verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
IEBELTJE PIETERS HOOGSTRA Yebeltie Pieters Hoogstra koper Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltie Reynders Fontein verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 4 1733 248 254r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltje Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1731 248 30r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Ybeltje Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1731 248 30r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Havenplein 28 1728 247 201v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 2 1728 247 201v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 4 1728 247 201v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Havenplein 28 1728 247 201v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 2 1728 247 201v
IEBELTJE REINERS FONTEIN Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 4 1728 247 201v
IEBELTJE REITSES Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
IEBELTJE REITSES Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
IEBELTJE SIEBRENS Ybel Sybrants verkoper Lanen 85 1599 228 150r
IEBELTJE SIEBRENS Ybel Sybrandts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1599 228 169v
IEBELTJE SIEBRENS het huis van Ybel Sybrens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1601 228 278v
IEBELTJE SIEBRENS Ybel Sybrandts verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1614 229 223r
IEBELTJE SIEBRENS Ybel Sybrants verpachter grond Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
IEBELTJE SIEBRENS Ybel Sybrandts naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1662 238 14ra
IEBELTJE SIETSES Yebeltje Sytses koper Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
IEBELTJE TEEDES DIJKSTRA Ybeltje Taedes Dijkstra koper Vijverstraat 4 1806 267 206r
IEBELTJE TJEERDS Ybeltie Tjerds verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEBELTJE TJEERDS Ybeltie Tjeerds verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
IEBELTJE WALINGS de erfgenamen van wijlen Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4 1642 235 30r
IEBELTJE WALINGS de erfgenamen van wijlen Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2 1642 235 16v
IEDE wijlen Yde Gretes erflater Grote Kerkstraat 1606 228 523r
IEDE Yde tuintjer huurder Achterstraat 1661 238 80r
IEDE Yde tuintjer huurder Liemendijk 1661 238 8va
IEDE wijlen Yede Dooites verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
IEDE Yede Yepey mr. zilversmid koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
IEDE BAKKER Yde P. Bakker boekbinder koper huis Schritsen 37 1803 266 252r
IEDE BAKKER Yde P. Bakker boekbinder huurder (p.j.) Schritsen 37 1803 266 252r
IEDE BAKKER Yde P. Bakker verkoper Schritsen 37 1809 268 286r
IEDE BAKKER Yede Bakker huurder Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
IEDE FEDDEMA de koper Yde Feddema, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 35 1784 261 160r
IEDE GROOT wijlen Yede de Groot naastligger ten westen Lanen 12 1783 261 18r
IEDE GROOT de weduwe van Yede de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1783 261 53v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Molenpad 11 1781 260 40v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Molenpad 11 1800 265 255v
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra verkoper Rommelhaven 7 1803 267 1r
IEDE HOORNSTRA Yde Hoornstra naastligger ten zuiden Liemendijk 1806 267 246r
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra verkoper q.q. Noorderhaven 10 1778 259 143v
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1781 260 42v
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1784 261 147r
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1784 261 154v
IEDE HOORNSTRA Yede Hoornstra naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
IEDE HORNSTRA Yede Hornstra koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 15 1769 257 120v
IEDE REINALDA gemeensman Yde Reinalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1689 242 263v
IEDE RUITER Yede de Ruiter mr. bakker eerdere bewoner Lanen 2 1785 261 4va
IEDE WIJNGAARDEN Yde Wijngaarden mr. kleermaker bewoner westzijde Voorstraat 45 1733 248 240v
IEDE WYNIA de hof van Yde Winia naastligger ten oosten Rozengracht 27 1664 238 212v
IEDE YPEY Yede Ypey verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
IEDE ALEFS Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r
IEDE ALEFS Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
IEDE ALEFS Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
IEDE AUKES Yde Auckes tuintjer naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1649 236 79r
IEDE AUKES het huis van Yde Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1658 237 246v
IEDE AUKES de hof van Yde Auckes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1658 237 246v
IEDE DIRKS ALMA Yde Dirx Alma, c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
IEDE DIRKS ALMA olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
IEDE DOOITSES Yde Doytses kooltjer koper huis Lanen 65west 1698 243 371r
IEDE DOOITSES wijlen Yde Doitses kooltjer koper Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
IEDE DOOITSES wijlen Yde Dooytses kooltjer verkoper Lanen 65west 1703 244 233r
IEDE FLORIS Yde Floris gleibakker verkoper Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
IEDE FLORIS Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
IEDE FLORIS wijlen Yde Floris koper Noorderhaven 10 1782 260 273r
IEDE FLORIS de weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1788 262 269r
IEDE FLORIS wijlen Yde Floris verkoper Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
IEDE FLORIS wijlen Yde Floris verkoper Heiligeweg 46 1790 263 202r
IEDE FLORIS Yede Floris koper huis met tuintje Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
IEDE FLORIS wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
IEDE FLORIS wijlen Yede Floris koper Heiligeweg 46 1789 263 142v
IEDE FLORIS de weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1789 263 169r
IEDE FLORIS wijlen Yede Floris verkoper Noorderhaven 10 1791 263 300v
IEDE GOVERTS Yde Goverds koopman verkoper q.q. 1 1728 247 96v
IEDE HANSES Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
IEDE HANSES Yde Hansen , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
IEDE HARMENS Yde Hermens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
IEDE HEMMES Yde Hemmes , c.u. ijzersmid geniaarde koper Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
IEDE HEMMES Yde Hemmes mr. ijzersmid verkoper q.q. Zuiderhaven 24 1704 244 239v
IEDE HEMMES Yde Hemmes mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
IEDE HEMMES de smitte van Yde Hemmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
IEDE HEMMES Yde Hemmes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
IEDE HEMMES de smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
IEDE HEMMES de smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
IEDE HEMMES Yde Hemmes smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
IEDE HEMMES de erfgenamen van wijlen Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1733 248 187v
IEDE HEMMES Yede Himmes , c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
IEDE HENDRIKS Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r
IEDE HENDRIKS Yde Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 19 1809 268 249v
IEDE HERES Yede Heeres , c.u. huurder Rozenstraat 3 1762 255 165r
IEDE HIELKES Yede Hylckes oud commandeur huurder (p.j.) Brouwersstraat 28 1657 237 104v
IEDE IEDES Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDE IEDES de weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
IEDE IEDES de weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r
IEDE IEDES dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1679 241 30r
IEDE IEDES grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1683 241 271r
IEDE IEDES wijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v
IEDE IEDES RUITER wijlen Yede Yedes de Ruiter verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v
IEDE JAKOBS Yde Jacobs koper gortmolen, en schuur met gerechtigheden voor de molenaar Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
IEDE JAKOBS Yde Jacobs , c.u. geniaarde koper Zuiderstraat 1672 240 110v
IEDE JAKOBS Yde Jacobs gortmaker koper 1/3 stuk land ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
IEDE JAKOBS wijlen Yde Jacobs verwandelaar Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
IEDE JAKOBS wijlen Yde Jacobs aanhandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
IEDE JAKOBS Yede Jacobs , c.u. gortmaker koper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg Nieuwstraat 40 1671 240 35v
IEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
IEDE JAKOBS REINALDA wijlen vroedsman Yde Jacobs Reynalda verkoper Heiligeweg 64 1701 244 94v
IEDE JAKOBS REINALDA gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda geniaarde koper Kerkpad WZ 1683 241 268r
IEDE JAKOBS REINALDA Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
IEDE JAKOBS REINALDA Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
IEDE JANS Yde Jansen zeevarende verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1707 245 21r
IEDE JANS Yede Jans koper huis Noorderhaven 66 1752 252 180r
IEDE JANS Yede Jans , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1801 266 44r
IEDE JANS Yede Jans huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
IEDE JANS Yede Jans schipper verkoper Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
IEDE JANS Yede Jans schipper koper huis Hofstraat 3 1811 269 122v
IEDE JANS GROOT wijlen Yede Jans de Groot verkoper Noorderhaven 66 1761 255 80v
IEDE JANS GROOT wijlen Yede Jans de Groot aanhandelaar Lanen 6 1761 255 81v
IEDE JANS WIJNGAARDEN Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker huurder Lanen 25 1741 250 168v
IEDE JANS WIJNGAARDEN Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
IEDE JURJENS Yede Jurjens koper huis Noordijs 27 1806 267 261r
IEDE JURJENS wijlen Yede Jurjens verkoper Noordijs 27 1811 269 135r
IEDE OLFERTS Yde Olpherts koper huis met ledige plaats Achterstraat NZ 1616 230 44v
IEDE PIETERS de hof van Yde Pytters mr. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1686 242 150r
IEDE PIETERS de hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1692 243 2v
IEDE PIETERS de hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1692 243 3r
IEDE PIETERS Yde Pyters mr. huistimmerman verkoper Rozengracht NZ 1694 243 90v
IEDE PIETERS Yde Pyters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
IEDE PIETERS Yde Pytters verkoper q.q. Heiligeweg 29 1711 245 148r
IEDE PIETERS Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
IEDE PIETERS Yde Pieters mr. timmerman verkoper Vijver 7 1715 245 254r
IEDE PIETERS Yde Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
IEDE PIETERS Yde Pieters mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1717 245 285v
IEDE PIETERS Yde Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
IEDE PIETERS wijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg 21 1731 248 65v
IEDE PIETERS wijlen Yde Pieters huistimmerman erflater Heiligeweg 21 1731 248 65v
IEDE PIETERS Yde Pyters naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1732 248 116v
IEDE PIETERS Yde Pieters schipper naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
IEDE PIETERS Yde Pytters wijdschipper koper huis en tuintje Zuiderstraat 14 1736 249 156r
IEDE PIETERS Yde Pyters naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1744 251 41v
IEDE PIETERS Yde Pytters oud schipper verkoper Zuiderstraat 14 1748 251 210r
IEDE PIETERS Yde Pieters oud wijdschipper koper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
IEDE PIETERS Yde Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 12 1759 254 196r
IEDE PIETERS Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
IEDE PIETERS Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
IEDE PIETERS Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
IEDE PIETERS Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
IEDE PIETERS Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
IEDE PIETERS Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
IEDE PIETERS Yede Pytters mr. huistimmerman koper ledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
IEDE PIETERS de koper Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
IEDE PIETERS Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
IEDE PIETERS Yede Pytters mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
IEDE PIETERS grondpacht uit de kamer van Yede Pytters mr. timmerman eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG]) Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
IEDE PIETERS Yede Pyters mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter 1697 243 306v
IEDE PIETERS Yede Pytters verkoper Gardenierstraat 3 1722 246 126v
IEDE PIETERS Yede Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1735 249 40v
IEDE PIETERS Yede Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
IEDE PIETERS Yede Pytters oud wijdschipper koper huis met extra grote tuin Zoutsloot 53 1759 254 214v
IEDE PIETERS Yede Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
IEDE PIETERS Yede Pytters naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1760 255 20r
IEDE PIETERS de tuin van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1761 255 93v
IEDE PIETERS Yede Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 1763 256 3r
IEDE PIETERS Yede Pyters naastligger ten westen Achterstraat 1763 256 3r
IEDE PIETERS de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1767 256 256r
IEDE PIETERS de tuin van de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1768 257 81r
IEDE PIETERS de weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1774 258 172r
IEDE REINERS Yde Reyners verkoper van 1/4 Lanen ZZ 1606 228 493v
IEDE REINS Yde Reyns koper 1/4 huis Noordees (gebied) 1601 228 251r
IEDE REINS de proclamanten Yde Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1601 228 251r
IEDE REINS Yde Reyns naastligger ten zuiden William Boothstraat 1603 228 381r
IEDE REINS wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
IEDE REINS de weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 12 1693 243 32r
IEDE REINS RUITER Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper huis Schritsen 22 1783 261 76v
IEDE REINS RUITER Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper Schritsen 22 1796 264 308r
IEDE REINS WYNIA burgervaandrig Yde Reins Winia naastligger ten oosten Rozengracht 1665 239 2v
IEDE RIENKS Yede Riencks koper huis Schritsen 52 1622 230 304v
IEDE RIENKS naastligger ten oosten Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1643 235 62v
IEDE RIENKS Yede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1643 235 62v
IEDE RIENKS het huis van Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1655 237 20v
IEDE RINSES Yde Rinses , c.u. turfdrager huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
IEDE RINSES Yede Rinses , c.u. huurder (p.j.) Kruisstraat NZ 1767 256 257r
IEDE SIEBRENS de hof van Yde Sibrandts Feytama naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1639 234 89v
IEDE SIEBRENS Yde Sybrants Feytema verkoper Wortelstraat 5tuin 1652 236 195v
IEDE SJOERDS Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 18 1694 243 76r
IEDE SJOERDS Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 20 1694 243 76r
IEDE SJOERDS Yde Sjoerds , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
IEDE TEEKES Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
IEDE TEEKES Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r
IEDE TEEKES Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1668 239 161v
IEDE TEEKES Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va
IEDE TEEKES de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
IEDE TEEKES het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1677 240 266r
IEDE TEEKES het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1677 240 266r
IEDE TEEKES Yede Taekes , c.u. koper woning Herenwaltje 19 1654 236 252r
IEDE TEEKES Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1671 240 41v
IEDE TEEKES wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1676 240 31ra
IEDE TEEKES de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
IEDE TEEKES wijlen Yede Taekes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
IEDE TEEKES de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
IEDE TEEKES de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEDE TEEKES wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1682 241 187r
IEDE TEEKES de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
IEDE TIJSES wijlen Yede Tijssen scheepstimmerman verkoper Vijverstraat 28 1763 255 190v
IEDE TJEERDS Yde Tjeerds koopman koper woning Voorstraat 89een_achter 1764 256 56v
IEDE TJEERDS Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 21 1765 256 132v
IEDE TJEERDS Yde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
IEDE TJEERDS Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 21 1770 257 148v
IEDE TJEERDS Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds geniaarde koper Liemendijk 42 1761 255 92v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Zoutsloot 80 1764 256 24r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten noorden Voorstraat 89 1765 256 119r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper verkoper Zoutsloot 80 1768 257 82v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten westen Zoutsloot 82 1768 257 85r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper koper huis Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Bargebuurt 14 1769 257 121v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Wortelstraat 15 1769 257 129v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds kaaskoper koper door niaar woning Wortelstraat 17 1769 257 133v
IEDE TJEERDS de woning gekocht door Yede Tjeerds naastligger ten westen Wortelstraat 17 1769 257 133v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds koopman koper huis Heiligeweg 21 1770 257 148v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds koopman koper huis Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds koopman koper door niaar huis Heiligeweg 19 1773 258 118r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1773 258 118r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1773 258 118r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds winkelier verkoper Liemendijk ZZ 1777 259 29v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds koper van 1/2 huis Zoutsloot NZ 1778 259 115v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds koper 1/2 huis Zoutsloot NZ 1778 259 157v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1778 259 157v
IEDE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Yede Tjeerds naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Bargebuurt 14 1780 259 242v
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Wortelstraat 15 1780 259 243v
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 17 1780 259 245r
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
IEDE TJEERDS Yede Tjeerds huurder achterkamer als kaaspakhuis Heiligeweg 21 1780 259 248r
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 21 1780 259 248r
IEDE TJEERDS wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
IEDE TJEERDS HOEK Yede Tjeerdsz van der Hoek koopman koper huis Heiligeweg 17 1778 259 126r
IEDE WIEBES Yde Wybes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
IEDE WIEBES Yede Wybes koper huis Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
IEDE WIEBES Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v
IEDE WILLEMS de plaats van Yede Willems naastligger ten westen Hoogstraat 10 1626 231 129r
IEDE WILLEMS Yede Willems zeevarende verkoper Bargebuurt WZ 1684 242 51v
IEDE WOPKES Yde Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
IEFKE AKKER Yefke Acker koper huis Noorderhaven 87 1737 249 207v
IEFKE AKKER Yefke Akker koper Noorderhaven 85 1738 249 283r
IEFKE AKKER Yefke Akker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
IEFKE AKKER Yefke Acker verkoper Noorderhaven 87 1747 251 168r
IEFKE AKKER Yffke Acker verkoper Noorderhaven 85 1747 251 170r
IEFKE AKKER Yfke Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
IEFKE BLAUW Yfke Blauw verkoper Anjelierstraat 3 1746 251 122v
IEFKE BLAUW Yfke Blauw verkoper Anjelierstraat 5 1746 251 122v
IEFKE SCHELTEMA Yefke Scheltema koper Franekereind 10 1750 252 103r
IEFKE SCHELTEMA Yfke Scheltema koper Franekereind 12 1750 252 75v
IEFKE SPANNENBURG Yefke Spannenburg verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1780 259 297v
IEFKE SPANNENBURG Yfke Spannenburg verkoper Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
IEFKE BAVIUS Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
IEFKE BERENDS Yffke Beerns verkoper Rapenburg 10west 1715 245 244v
IEFKE DIRKS Yfke Dirks geniaarde koper Herenwaltje 9 1731 248 54r
IEFKE DIRKS Yfke Dirks koper Droogstraat 24 1733 248 179v
IEFKE DIRKS Yfke Dirks geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter 1735 249 24v
IEFKE DOUWES SIDERIUS Yefke Douwes Siderius koper Bildtstraat 23 1800 265 220v
IEFKE DOUWES SIDERIUS Yefke Douwes Siderius verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
IEFKE FILIPPUS Yfke Philippus koper Droogstraat 1705 244 300v
IEFKE FRANSES Yfke Fransen , ongehuwde dochter koper huis Zoutsloot 54 1731 247 389v
IEFKE FRANSES Yfke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1733 248 281r
IEFKE FRANSES VRIES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd bewoner Noordijs 9 1726 246 273v
IEFKE FRANSES VRIES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd verkoper Noordijs 9 1726 246 273v
IEFKE FRANSES VRIES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v
IEFKE HENDRIKS SPANNENBURG Yfke Hendriks Spannenburg verkoper Brouwersstraat 9 1786 262 115r
IEFKE HESSELS wijlen Yeffke Hessels erflater Droogstraat 61 1672 240 11va
IEFKE HUBERTS Yeffke Huyberts koper door niaar huis Lanen 41 1733 248 228r
IEFKE HUBERTS Yefke Huiberts huurder Bildtstraat 11 1738 249 271v
IEFKE HUBERTS Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
IEFKE HUBERTS Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
IEFKE HUBERTS Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
IEFKE HUBERTS Yffke Huiberts verkoper Zoutsloot 64 1674 240 130v
IEFKE HUBERTS Yffke Huiberts verkoper Droogstraat 77 1674 240 130v
IEFKE IEDES REINALDA Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
IEFKE JANS Yefke Jans verkoper Liemendijk ZZ 1695 243 139v
IEFKE JANS Yfke Jans naastligger ten westen Anjelierstraat 7 1742 250 269r
IEFKE JELLES JEDEMA de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
IEFKE JELLES JEDEMA Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
IEFKE JELLES JEDEMA Yfke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
IEFKE JELLES JEDEMA Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
IEFKE JELLES JEDEMA de verkopers Yfke Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
IEFKE JELLES JEDEMA Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
IEFKE JELLES YDEMA Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat 31 1696 243 199r
IEFKE JELLES YDEMA Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat 33 1696 243 199v
IEFKE KLASES Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 7 1751 252 105v
IEFKE KLASES Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
IEFKE KLASES Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
IEFKE LUITJENS Yefke Luitjes koper door niaar Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
IEFKE PAULUS Yefke Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
IEFKE PAULUS Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
IEFKE PIETERS Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v
IEFKE PIETERS SONNEMA wijlen Yffke Pieters Sonnema verkoper Voorstraat 81 1730 247 305v
IEFKE ROELOFS Yeffke Roelofs koper Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
IEFKE SIPKES Yeff Sipkes verkoper William Boothstraat 1603 228 379v
IEFKE SIPPES Yffke Sippes verkoper Voorstraat 76 1612 229 82r
IEFKE THOMAS de plaats van Yfke Tomas naastligger ten westen Rozenstraat 4 1654 236 270v
IEFKE THOMAS het huis, waar Sape Heeres in woont, van Yfke Tomas naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1654 236 270v
IEFKE THOMAS Yfke Tomas verkoper Rozenstraat 4 1654 236 270v
IEFKE THOMAS Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
IEFKE THOMAS Yfke Thomas koper Zoutsloot 82 1703 244 191v
IEFKE TJEERDS Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11 1739 250 21v
IEFKE TJEERDS Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis huis en bakkerij Brouwersstraat 11 1773 258 87r
IEFKE TJEERDS Yfke Tierds koper Romastraat 6 1732 248 87v
IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds verkoper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
IEFKE TJEERDS BONKE Yfke Tjeerds Boncq geniaarde koper Rommelhaven 24 1729 247 232v
IEFKE TJEERDS BONKE Yfke Tjeerds Boncq koper Brouwersstraat 9 1731 248 19v
IEFKE TJEERDS BONKE Yfke Tjeerds Bonk verkoper Noordijs 10 1735 249 87r
IEGE Yge , c.u. scheepstimmerman huurder Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
IEGE VISSER Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
IEGE VISSER Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 53 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
IEGE VISSER Yge Visser naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
IEGE VISSER Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
IEGE VISSER Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
IEGE ANDRIES wijlen Yge Andries erflater Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGE FOKKES Yege Fokkes mr. ijzersmid koper huis en ijzersmederij Rommelhaven 6 1782 260 178v
IEGE FOKKES Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven 6 1782 260 274r
IEGE FOKKES VISSER luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
IEGE FOKKES VISSER luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
IEGE GERBENS HAARSMA Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
IEGE GERBENS HAARSMA Yge Gerbens Haersma koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
IEGE GERBENS HAARSMA Yge Gerbens Haersma koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
IEGE GERBENS HAARSMA Yge Gerbens Harsma verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1660 238 6va
IEGE HENDRIKS Yge Hendricx naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1682 241 187v
IEGE HENDRIKS Yge Hendricx naastligger ten westen Spekmarkt 2 1682 241 187v
IEGE HENDRIKS Yge Hendricks koper provisioneel huis Lanen 93 1680 241 19va
IEGE HIBBES TJESSEMA wijlen Yge Hebbes Tjesma koper Voorstraat 31 1740 250 108v
IEGE JANS Yege Jans schuitschipper koper huis Bildtstraat 21 1727 247 55r
IEGE JANS Yge Jans schuitschipper verkoper Bildtstraat 21 1731 248 60v
IEGE PIETERS Yge Pytters verkoper Zoutsloot 1 1691 242 356r
IEGE STOFFELS Yge Stoffels grootschipper koper woning of kamer Hondenstraat 10 1631 233 25v
IEGE STOFFELS Yge Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1663 238 176v
IEGE STOFFELS wijlen Yge Stoffels koper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
IEGE STOFFELS wijlen Yge Stoffels verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
IEGE STOFFELS wijlen Yge Stoffels grootschipper verkoper Hondenstraat 10 1668 239 147r
IEGE STOFFELS wijlen Yge Stoffels erflater Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGE STOFFELS de erfgenamen van wijlen Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
IEKE ENNES Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
IEKE ENNES Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1793 264 134v
IEKE ENNES Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1794 264 213r
IEKE ENNES WIJGA Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div. Noordermolen 1 de Noordermolen 1761 255 49v
IEKE ENNES WIJGA Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
IEKE ENNES WIJGA Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
IEKE ENNES WIJGA Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1782 260 226r
IEKE ENNES WIJGA Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
IEKE ENNES WIJGA wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
IEKE ENNES WIJGA de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
IEKE ENNES WIJGA de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
IEKE ENNES WIJGA wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
IEKE GOVERTS Ycke Gowerts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper huis Noorderhaven 49 1707 245 10r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1718 246 7v
IEKE GOVERTS Ycke Goverts verkoper q.q. Noorderhaven 55 1730 247 354r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts verkoper q.q. Hoogstraat 1achter 1730 247 354v
IEKE GOVERTS Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker koper hof Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven 40 1731 248 59r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts Potkast huurder Zuiderstraat 13 1738 249 339r
IEKE GOVERTS Ycke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper q.q. Noorderhaven 34 1738 249 281v
IEKE GOVERTS de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
IEKE GOVERTS de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
IEKE GOVERTS de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
IEKE GOVERTS de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
IEKE GOVERTS de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
IEKE GOVERTS Yeke Goverts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper tuin Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
IEKE GOVERTS Yke Gowerts naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1723 246 158r
IEKE GOVERTS Yke Goverds koopman verkoper q.q. William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
IEKE GOVERTS Yke Goverts mr. gortmaker naastligger ten westen Noorderhaven 51 1728 247 101r
IEKE GOVERTS Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1732 248 165r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman koper huis Zoutsloot 52 1733 248 281r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman naastligger ten westen Zoutsloot 52 1733 248 281r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenpoort 1 1734 248 282v
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 13r
IEKE GOVERTS Yke Goverts Potkast koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 1ra
IEKE PAULUS Ycke Poulus smakschipper koper kamer Zoutsloot 20 1681 241 176r
IEKE PAULUS Ycke Pouwels Hobbekees naastligger ten westen Zoutsloot 22 1694 243 91v
IEKE PAULUS Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1697 243 284r
IEKE PAULUS wijlen Ycke Poulus naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
IEKE PAULUS wijlen Ycke Poulus verkoper Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
IEKE RIENKS wijlen Yke Riencks verkoper Lanen NZ 1624 230 374v
IEKE RUURDS Yke Ruyrdts koper provisioneel Kerkpoortstraat 59 1681 241 39ra
IEKE SIEMENS Yke Symons koper woning Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
IEKE WIEBES Ykke Wybes verkoper Schritsen 11 1735 249 66r
IEKJE GOVERTS de hof van Yke Goverts naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
IEKJE JAKOBS Ycke Jacobs huurder Noorderhaven 105 1702 244 180v
IEKJE KLASES wijlen Yke Claeses verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
IEKJE PIETERS Ycke Pieters verkoper Noorderhaven 40 1628 232 77v
IEKJE RIENKS Ycke Riencks koper Liemendijk 1684 242 24v
IEKJE RIENKS Ycke Riencks verkoper Liemendijk 1684 242 56v
IEKJE WILLEMS Ycke Willems koper Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
IEME grondpacht uit het huis en erf van Yeme Royers eigenaar perceel Voorstraat 69 1605 228 450v
IEME Yeme Royers naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1614 229 229r
IEME Yeme Royers naastligger ten westen Voorstraat 23 1615 229 242r
IEME Yeme scheepstimmerman huurder (p.j.) Schritsen 53 1768 257 44v
IEME GROOT Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 78 1792 264 59r
IEME GROOT Yeme de Groot eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 222r
IEME GROOT Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 54 1810 269 110r
IEME GROOT Yme de Groot, c.u. huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
IEME RING de brouwerij van Yeme de Ring naastligger Herenwaltje 1600 228 234r
IEME AGES grondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
IEME AGES Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
IEME ALBERTS Yme Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
IEME BROERS Yeme Broers scheepstimmerman koper huis Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
IEME BROERS Yeme Broers , c.u. huurder Hofstraat ZZ 1770 257 177r
IEME BROERS Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
IEME DIRKS Yeme Dirckx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
IEME DIRKS Yme Dirx koper Zuiderhaven 48 1643 235 79r
IEME DIRKS Yme Dirx eigenaar van (1/4 van) 1/2 Zuiderhaven 48 1643 235 79r
IEME FREERKS Yeme Freerks koopman verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
IEME FREERKS Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
IEME FREERKS Yme Freerks koper van 1/64 Droogstraat 27 1745 251 105v
IEME FREERKS Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
IEME FREERKS TICHELAAR Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
IEME FREERKS TICHELAAR Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
IEME FREERKS TICHELAAR Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
IEME FREERKS TICHELAAR Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
IEME FREERKS TICHELAAR wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
IEME FREERKS TICHELAAR wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
IEME FREERKS TICHELAAR wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
IEME FREERKS TICHELAAR wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
IEME FREERKS TICHELAAR wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
IEME GERRITS Yme Gerryts verpachter grond Schritsen ZZ 1601 228 241v
IEME HERES GOEDE wijlen Yeme Heres de Goede verkoper Voorstraat 55 1671 240 7ra
IEME HERES GOEDE Yme Heres de Goede verkoper Liemendijk 1662 238 133r
IEME IEPES de brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1662 238 138r
IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Rinck, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 7 1611 229 9v
IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Rinck verkoper Noordijs 7 1611 229 9v
IEME JAKOBS Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1678 241 24v
IEME JAKOBS Yeme Jacobs molenaar koper Lanen 9west 1680 241 86r
IEME JAKOBS Yeme Jacobs molenaar verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
IEME JAKOBS Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1681 241 152r
IEME JAKOBS Yeme Jacobs molenaar koper woning Bargebuurt 1692 242 392r
IEME JAKOBS Yme Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 40 1664 238 227r
IEME JAKOBS Yme Jacobs , c.u. verkoper Rozengracht 40 1664 238 227r
IEME JAKOBS Yme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1677 240 257r
IEME JAKOBS Yme Jacobs verkoper Noorderhaven 61 1683 241 253v
IEME JAKOBS Yme Jacobs molenaar naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1689 242 278r
IEME JAKOBS Yme Jacobs molenaar verkoper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
IEME JAKOBS BANGA wijlen Yme Jacobs Banga verkoper Hoogstraat 43 1663 238 16ra
IEME JAKOBS BANGA het huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga naastligger ten westen Hoogstraat 45 1663 238 18va
IEME JAKOBS RING Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
IEME JAKOBS RING Yme Jacobs de Ring verkoper William Boothstraat 1626 231 116v
IEME JANS Yeme Jans naastligger ten westen Schritsen 60 1617 230 56v
IEME JANS Yeme Jans houtzager koper kamer Zoutsloot 65 1619 230 152v
IEME JANS Yeme Jansen mr. scheepstimmerman verkoper Franekereind 10 1733 248 197v
IEME JANS Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
IEME JANS Yeme Jansen mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
IEME JANS Yeme Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
IEME JANS Yeme Jansen scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1755 253 247r
IEME JANS Yeme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
IEME JANS wijlen Yeme Jans koper van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
IEME JANS de weduwe van Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
IEME JANS wijlen Yeme Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
IEME JANS de erfgenamen van wijlen Yeme Janzen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
IEME JANS wijlen Yme Jans erflater Achterstraat 1 1681 241 151r
IEME JANS Yme Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEME JANS Yme Jans verkoper Hoogstraat 43 1706 244 316r
IEME JANS Yme Jans verkoper Nieuwstraat 33 1706 244 329v
IEME JANS Yme Jansen scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
IEME JANS Yme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
IEME JANS Yme Jansen scheepstimmerman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
IEME JANS wijlen Yme Jansen koper van 1/4 Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
IEME JANS GROOT Yeme Jans de Groot scheepstimmerman koper huis Spekmarkt 4 1789 263 154r
IEME JANS GROOT Yeme Jans de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1792 264 60v
IEME JANS GROOT Yeme Jans de Groot scheeptimmerman verkoper Spekmarkt 4 1796 265 8v
IEME JANS GROOT wijlen Yeme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper van 1/2 Schritsen 49 1810 269 91r
IEME JANS GROOT Yeme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper van 1/2 Lanen 54 1810 269 110r
IEME JANS GROOT Yme Jans de Groot koper Zuiderhaven 16 1791 263 293v
IEME JANS GROOT Yme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 1800 265 241r
IEME PIETERS Yeme Pieters koper huis Bildtstraat 14 1780 259 270v
IEME PIETERS Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14 1781 260 11r
IEME ROGIERS Yeme Rogiers verkoper q.q. Nieuwstraat 40 1612 229 99v
IEME ROGIERS Yeme Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 19 1613 229 131r
IEME ROGIERS Yeme Rogiers verkoper q.q. Lanen 40 1619 230 161r
IEME ROGIERS de kamer van Yme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen 8 1625 231 68v
IEME WIEBES Yeme Wybes huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
IEMKE Ymcke meedbrenger naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1683 241 238v
IEMKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Ymke meedbrenger naastligger ten westen Karremanstraat 12 1722 246 130v
IEMKE DIRKS Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r
IEMKE DIRKS Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
IEMKE IEPES Ymke Ypes mr. kuiper huurder Bildtstraat 20 1794 264 205v
IEMKE JELLES Ymke Jolles koper huis Kerkpoortstraat 12 1805 267 129r
IEMKE REMKES Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1683 241 63va
IEMKE RIENKS de erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1696 243 259r
IEMKE RIENKS wijlen Ymke Rinks meedbrenger verkoper Karremanstraat 25 1713 245 191r
IEMKE RIENKS de weduwe van Ymke Rinks meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1718 246 7v
IEMKE RINTJES Ymcke Rinties meedbrenger koper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed Gortmaeckershuis Achterstraat 1682 241 198r
IEMKE RINTJES wijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 25 1698 243 376v
IEMKE SIKKES de kinderen van Ymke Sikkes verkoper Bildtstraat 9 1744 251 46v
IEMKE SIKKES de weduwe van Ymke Sickes huurder (p.j.) Voorstraat 7a-west 1762 255 149r
IEMKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
IEMKJE Ymcke meedbrenger naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1692 242 393v
IEMKJE Ymkjen naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1741 250 162v
IEMKJE BRUINSMA Ympkien Bruynsma koper Voorstraat 50 1682 241 180v
IEMKJE WITTEVEEN wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
IEMKJE WITTEVEEN wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Vijver 1 1808 268 116v
IEMKJE WITTEVEEN wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
IEMKJE YNTEMA Ymmetie Intema naastligger ten westen Lanen 76 1718 246 18r
IEMKJE ARJENS Ymkie Adriaans koper Rozengracht 18 1764 256 68r
IEMKJE ARJENS Ymkien Adriaans verkoper Anjelierstraat 16 1765 256 143v
IEMKJE ARJENS Ymkjen Adriaans verkoper Rozengracht 18 1765 256 131v
IEMKJE ARJENS Ymkjen Adriaans verkoper Anjelierstraat 6 1765 256 134r
IEMKJE ARJENS OOSTERBAAN Ymcke Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
IEMKJE BANIERS Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
IEMKJE BARTELDS Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1660 238 25r
IEMKJE BARTELDS de kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1674 240 166v
IEMKJE BARTELDS de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1681 241 141r
IEMKJE BARTELDS de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1682 241 205v
IEMKJE BASTIAANS Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v
IEMKJE DIRKS Ymke Dirks huurder beneden (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
IEMKJE DIRKS Ymkie Dirks verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
IEMKJE DIRKS Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 32 1695 243 180v
IEMKJE DOEDES Ymke Doedes koper hoekhuis met loods en omheinde plaats Hofstraat 16 1660 238 29r
IEMKJE DOEDES Ymke Doedes verkoper Hofstraat 16 1661 238 100r
IEMKJE DOEDES Ympck Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1660 238 31v
IEMKJE DOEDES Ympck Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
IEMKJE DOUWES Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
IEMKJE DOUWES Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
IEMKJE DOUWES Ymkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
IEMKJE DOUWES Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
IEMKJE DOUWES Ymkjen Douwes koper Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
IEMKJE DOUWES Ymkjen Douwes verkoper Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
IEMKJE DOUWES Ympck Douwes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
IEMKJE EESGES Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
IEMKJE EGBERTS Ymckien Egberts koper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
IEMKJE FLORIS Ympke Floris koper huis met de ledige plaats daarachter Schritsen ZZ 1601 228 241v
IEMKJE FOPPES Ymckjen Foppes koper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
IEMKJE FOPPES Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16 1708 245 59v
IEMKJE FOPPES Ymkjen Foppes koper Weverstraat 15 1713 245 196r
IEMKJE FOPPES Ymkjen Foppes naastligger ten westen Weverstraat 15 1713 245 196r
IEMKJE FOPPES Ympkien Foppes koper Weverstraat 9 1699 244 23r
IEMKJE FOPPES Ympkjen Foppes koper Weverstraat 9 1700 244 78v
IEMKJE HAIES Ymk Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1684 242 53v
IEMKJE HAKES Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1653 236 223v
IEMKJE HARKES Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ 1804 267 16v
IEMKJE HARKES Ymkje Harkes koper Hoogstraat 27 1804 267 42r
IEMKJE HARMENS Ymkjen Harmens verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
IEMKJE HESSELS Ymck Hessels verkoper Zoutsloot 94 1660 238 25r
IEMKJE IEPKES Ympck Epckes koper Rozengracht 19 1611 229 15r
IEMKJE JANS Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
IEMKJE JANS wijlen Ymkje Jans bewoner Hofstraat 14 1766 256 196r
IEMKJE JANS Ymkje Jans verkoper Hofstraat 14 1766 256 196r
IEMKJE JANS Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot 31 1771 257 219v
IEMKJE JANS Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot 39 1771 257 220v
IEMKJE JANS Ymkje Jans Builard koper kamer Zoutsloot NZ 1771 257 221r
IEMKJE JANS Ymkjen Jansen Builart eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v
IEMKJE JANS Ymkjen Jans Builard blauwverfster koper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
IEMKJE JANS Ymkjen Jans Builard verkoper Zoutsloot 37 1768 257 63r
IEMKJE JANS Ymkjen Jans Builard blauwververse verkoper Zoutsloot 33 1768 257 64v
IEMKJE JANS Ymkjen Jans verkoper Wasbleek 1769 257 97v
IEMKJE JANS Ymkjen Jans Builard verkoper Zoutsloot 39 1774 258 189v
IEMKJE JANS Ymkjen Jans Builard verkoper Bildtstraat 15 1775 258 215v
IEMKJE JETSES Ymkje Jetses verkoper Zoutsloot 87 1764 256 79v
IEMKJE JETSES Ymkjen Jetses verkoper Molenpad 1757 254 64r
IEMKJE JETSES Ymkjen Jetses koper huis en tuintje Zoutsloot 87 1762 255 173v
IEMKJE JETSES Ymkjen Jetses verkoper Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
IEMKJE JOHANNES Ymkje Johannes verkoper Gardenierstraat 8 1806 267 240v
IEMKJE KLASES Ymkje Klaases koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1811 269 125r
IEMKJE KLASES Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
IEMKJE LUITJENS ROORDA wijlen Ymkje Luitjens Roorda erflater Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
IEMKJE LUITJENS ROORDA Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
IEMKJE LUITJENS ROORDA Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
IEMKJE MEINERTS Ymkje Meinderts Etten koper Voorstraat 89 1804 267 60v
IEMKJE PIEBES Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
IEMKJE PIEBES Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
IEMKJE PIEBES Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 2 1738 249 264v
IEMKJE PIEBES Ymkjen Pybes geniaarde koper Noorderhaven 80 1753 253 95r
IEMKJE PIETERS Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6 1804 267 72v
IEMKJE PIETERS Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 7 1742 250 269r
IEMKJE RIENKS Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1692 242 399r
IEMKJE RUURDS Ymckien Ruyrds verkoper Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
IEMKJE SIEBRENS Ymkje Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 14 1782 260 261v
IEMKJE SIEMENS Ympck Symens geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
IEMKJE SIERKS Ymkjen Sjerks koper Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
IEMKJE SIPKES Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
IEMKJE TEEDES Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17 1637 234 48v
IEMKJE TEUNIS Ymkjen Theunis koper Rozengracht 8 1778 259 158r
IEMKJE TEUNIS Ymkjen Teunis koper Rozengracht 10 1781 260 112r
IEMKJE UILKES Ympck Uilckes herbergierse huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
IEMKJE WATSES Ymck Watses koper Zoutsloot 26 1637 234 44r
IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Lanen ZZ 1680 241 23ra
IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Scheerstraat 5 1680 241 23ra
IENSE BOUWES Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
IENSE BOUWES Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 26 1772 258 58r
IENSE BOUWES Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1773 258 98r
IENSE HENDRIKS Ynse Hendrix naastligger ten noorden Lanen 1668 239 149r
IENSE JELTES Ynse Jeltes koper huis en houtstek met de wal ten zuiden tot aan de Nieuwe Sluis Rommelhaven 9 1662 238 127r
IENSE JELTES Ynse Jeltes naastligger ten westen Noorderhaven 13 1681 241 34va
IENSKE SCHELTEMA Ynskje Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
IENSKE SCHELTINGA Ynske Scheltinga geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
IENSKE FREERKS SCHELTINGA Ynskje Freerks Scheltinga koper William Boothstraat 5 1757 254 111r
IENSKE FREERKS SCHELTINGA Ynskje Freerks Scheltinga koper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
IENSKE FREERKS SCHELTINGA Ynskje Freerks Scheltinga verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
IENSKE JANS Yns Jansen , oud 21 jaren verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 203r
IENSKE JANS Ynske Jans verkoper van 1/3 Rommelhaven 13 1675 240 189v
IENSKE JANS SCHELTEMA Ynskjen Jans Scheltema koper huis Noorderhaven 90 1738 249 292r
IENSKE JILTS Ynskje Jielts verkoper Hofstraat ZZ 1770 257 177r
IENSKE KLASES Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
IENSKE KLASES Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
IENSKE LAMMERTS Ynskje Lammerts verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
IENSKE THOMAS Ynske Thomas koper Noordijs OZ 1701 244 116r
IENSKE THOMAS Ynske Thomas koper William Boothstraat WZ 1701 244 116r
IENTE Ynte glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1664 238 206r
IENTE HENDRIKS Ynte Hendriks , c.u. huurder achter (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
IENTE IEPES Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
IENTE IEPES Ynte Ypes balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 265 307r
IENTE IEPES Ynte Ypes , c.u. balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 266 8r
IENTE IEPES de weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1808 268 58r
IENTE PIETERS Ynte Pytters mr. glasmaker verkoper Lanen 72 1669 239 184r
IENTE PIETERS Ynte Pieters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
IENTE PIETERS het huis van Ynte Pyters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
IENTE SIEBRENS Ynte Sybrens , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 11west 1760 255 1r
IENTE SIEBRENS wijlen Ynte Sybrands koper Heiligeweg 20 1764 256 18v
IENTE TJEPKES grondpacht uit het huis van Ynte Tiepkes eigenaar perceel Rapenburg 1663 238 189v
IENTJE JOHANNES Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
IENTJE LOUWS Yntje Louws huurder Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
IEPE Ype pannenbakker naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1684 242 51v
IEPE Ype pannenbakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
IEPE Ype Sents mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
IEPE het nagelaten huis van Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1732 248 99r
IEPE Ype , c.u. huurder Voorstraat 93achter 1750 252 82r
IEPE Ype naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1778 259 134v
IEPE vroedsman Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1795 264 258v
IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Zoutsloot 79 1795 264 260r
IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Noordermolen 1 1800 265 233v
IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 4 1800 265 235r
IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 2 1800 265 236r
IEPE Ype Roodenhuis koopman koper huis Noorderhaven 83 1802 266 132r
IEPE Ype Roodenhuis koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1802 266 132r
IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
IEPE lid gemeentebestuur Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
IEPE FEDDEMA Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje Schritsen 35 1784 261 160r
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Zoutsloot 79 1790 263 251v
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 25 1791 263 311v
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Kerkpad WZ 1791 263 381r
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Bildtstraat 21 1794 264 196v
IEPE FEDDEMA Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
IEPE FEDDEMA Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
IEPE FEDDEMA Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
IEPE FEDDEMA de boedel van Ype Feddema secretaris van Harlingen verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
IEPE FEDDEMA wijlen Ype Feddema huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
IEPE JELGERSMA Ype Jelgersma koper huis Schritsen 64 1801 265 295v
IEPE JELGERSMA Ype Jelgersma naastligger ten westen Schritsen 66 1802 266 172v
IEPE JELGERSMA Ype Jelgersma verkoper Schritsen 64 1803 266 294v
IEPE RODENHUIS Ype J. Rodenhuis koper huis en bakkerij Noorderhaven 65 1783 261 50v
IEPE RODENHUIS vroedsman Ype Rodenhuis niaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
IEPE RODENHUIS raadsman Ype Rodenhuis verkoper q.q. Franekereind 4 1792 264 49v
IEPE WERF Ype van der Werf, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1786 262 112r
IEPE WERF Ype van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1787 262 175v
IEPE WIELINGA Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
IEPE BERENDS Ype Beerns kuiper geniaarde koper Franekereind 2 1631 233 80v
IEPE BERENDS burgervaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
IEPE BERENDS burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7 1660 238 67v
IEPE BERENDS burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1661 238 97r
IEPE BERENDS burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13 1661 238 97r
IEPE BERENDS burgerhopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte uitgang, die afzonderlijk verhuurd kan worden Grote Kerkstraat 20 de Vergulde Feder 1663 238 162r
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
IEPE BERENDS het huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
IEPE BERENDS de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
IEPE BERENDS burgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1659 237 216r
IEPE BOTES Ype Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
IEPE BROERS Ype Broers huurder Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
IEPE BROERS Ype Broers , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 15 1742 250 214av
IEPE BROERS Ype Broers , c.u. gebruiker Schritsen 21 1770 257 166r
IEPE DIRKS Ype Dirks turfdrager koper kamer Zoutsloot 78 1727 247 39r
IEPE DIRKS Ype Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1737 249 206v
IEPE DIRKS Ype Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 95 1737 249 219r
IEPE DIRKS Ype Durks verkoper Zoutsloot 93 1740 250 139v
IEPE DIRKS Yppe Dirks verkoper Zoutsloot 78 1732 248 105v
IEPE DIRKS Yppe Dirks mr. bontwever koper Zoutsloot 93 1732 248 106v
IEPE DIRKS Yppe Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1739 250 44v
IEPE FEDDES Ype Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1629 232 103v
IEPE FEDDES Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner onbekend 1632 233 45v
IEPE FEIKES Ype Feykes koper huis Hoogstraat 6 1745 251 67v
IEPE FEIKES Ype Feykes herbergier verkoper Zuiderhaven 1oud 1748 251 214r
IEPE FEIKES Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1751 252 134v
IEPE FEIKES Ype Feykes geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 4 1752 252 231v
IEPE FEIKES Ype Feykes oud herbergier koper stal en naastgelegen pakhuis Vissersstraat 4 1753 253 94r
IEPE FEIKES het pakhuis van Ype Feykes oud herbergier naastligger ten westen Vissersstraat 6 1753 253 117r
IEPE FEIKES Ype Feykes oud herbergier verkoper Vissersstraat 6 1753 253 117r
IEPE FEIKES Ype Feikes oud herbergier verkoper Vissersstraat 4 1754 253 148v
IEPE FEIKES Ype Feikes huurder Droogstraat 65 1755 253 205r
IEPE FEIKES Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1756 253 268r
IEPE FEIKES Ype Feikes koper Rozengracht 27 1760 255 5v
IEPE FEIKES Ype Feikes verkoper Hoogstraat 6 1763 255 191v
IEPE FEIKES Ype Feikes huurder Hoogstraat 6 1763 255 200v
IEPE FEIKES Ype Feykes verkoper van 1/2 Rozengracht 27 1763 255 203r
IEPE FEIKES Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1753 253 41r
IEPE FEIKES Yppe Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1755 253 249r
IEPE GERRITS NIJHOF wijlen Ype Gerrits Nijhoff verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
IEPE GOOITSENS Ype Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 52 1615 229 251r
IEPE HAIES Ype Hayes bruidegom 1605 228 476v
IEPE HENDRIKS Ype Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 51 1730 247 335r
IEPE HENDRIKS wijlen Ype Hendriks smakschipper koper Zoutsloot 49 1732 248 78v
IEPE HERES Ype Heeres zeevarensgezel koper hoekkamer Bargebuurt 8 1680 241 118r
IEPE HERES Ype Heeres molenmaker huurder Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
IEPE HERES Ype Herres turfdrager koper huis Lanen 66 1750 252 100r
IEPE HERES Ype Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1760 255 27r
IEPE HERES Ype Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1765 256 134v
IEPE HESSELS Ype Hessels koper huis Rozemarijnstraat 1 1710 245 138r
IEPE HESSELS Ype Hessels trekschipper koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
IEPE HESSELS de verkoper Ype Hessels bewoner Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
IEPE HESSELS Ype Hessels oud trekschipper op Leeuwarden verkoper Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
IEPE HESSELS Ype Hessels baantjersknecht koper huis Karremanstraat 19 1782 260 285r
IEPE HESSELS Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1787 262 223v
IEPE HESSELS BORGER Ype Hessels Borger trekschipper verkoper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
IEPE IEPES Ype Ypes mr. gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
IEPE IEPES Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Schritsen 62 1798 265 121r
IEPE IEPES Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1798 265 123r
IEPE IEPES Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Zoutsloot 21 1799 265 204r
IEPE IJSBRANDS Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 15 1714 245 227r
IEPE IJSBRANDS Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 17 1723 246 175r
IEPE IJSBRANDS Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1738 249 339r
IEPE IJSBRANDS Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 15 1777 259 73r
IEPE IJSBRANDS Yppe IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1723 246 160r
IEPE JANS Ype Jansen verkoper Lombardstraat 4 1702 244 354r
IEPE JETSES Ype Jetzes bakkersknecht koper huis en bakkerij Heiligeweg 25 1773 258 122v
IEPE JETSES Ype Jetzes naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1779 259 202v
IEPE JETSES Ype Jetzes verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
IEPE JETSES Ype Jetzes mr. bakker naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IEPE JETSES Ype Jetzes mr. bakker verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
IEPE JETSES Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker geniaarde koper Liemendijk 1785 261 308r
IEPE JETSES vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
IEPE JETSES RODENHUIS Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
IEPE JILLES Ype Jilles naastligger ten westen Hofstraat 25 1659 238 2r
IEPE MEINERTS Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderstraat 1648 236 38v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts geniaarde koper Kerkpoortstraat 1649 236 83v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1649 236 92r
IEPE MEINERTS Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 30 1649 236 94v
IEPE MEINERTS het huis van Ype Meynerts , c.u. timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 28 1651 236 147v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 28 1651 236 147v
IEPE MEINERTS het andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts mr. timmerman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1651 236 148v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderstraat 1651 236 148v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1651 236 154r
IEPE MEINERTS Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1651 236 154r
IEPE MEINERTS Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
IEPE MEINERTS de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v
IEPE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3 1661 238 96v
IEPE MEINERTS de erfgenamen van wijlen Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ 1675 240 203v
IEPE MEINERTS Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1683 242 6v
IEPE PIETERS Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
IEPE PIETERS Ype Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1711 245 149v
IEPE PIETERS Ype Pieters verkoper Nieuwstraat 38 1711 245 149v
IEPE PIETERS Ype Pyters koper door niaar Hoogstraat 28 1719 246 53v
IEPE PIETERS Yppe Pytters naastligger ten westen Hoogstraat 30 1726 246 284v
IEPE PIETERS Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 10 1730 247 341v
IEPE SIEDSES vroedsman Ype Sydses ijzerkramer verkoper Noorderhaven 90 1680 241 74r
IEPE SIEMENS Ype Simons winkelier koper huis en twee kamers Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
IEPE SIJES de weduwe van wijlen Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1670 240 22av
IEPE SIJES wijlen Ype Sijes kaagschipper verkoper Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
IEPE SIJES de erfgenamen van wijlen Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1697 243 327r
IEPE SIJES Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot 20 1740 250 132r
IEPE SIJES Ype Sijes lijnslager verkoper Noorderhoofd 3 1761 255 55r
IEPE SINTS Ype Zents naastligger ten westen Rozengracht NZ 1722 246 129v
IEPE SINTS weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozengracht 19 1731 248 58r
IEPE SINTS weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozengracht 19 1731 248 58r
IEPE SINTS wijlen Ype Zents mr. haarwever verkoper Wasbleek 1736 249 112v
IEPE SINTS Yppe Zents , c.u. haarwever koper huis Rozengracht NZ 1705 244 300r
IEPE SINTS wijlen Yppe Sents verkoper Lanen 53 1733 248 176v
IEPE TIJSES Ype Tijsens huurder Hoogstraat 23 1658 237 173av
IEPE TJEPKES wijlen Ype Tiepkes verkoper Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
IEPE TJEPKES wijlen Ype Tiepkes verkoper Vijver 7 1664 238 234r
IEPE WATSES Ype Waatzes naastligger ten noorden Voorstraat 33 1601 228 237r
IEPE WILLEMS Yepe Willems verkoper Rapenburg 3 1661 238 96v
IEPE WILLEMS Ype Willems koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1753 253 46v
IEPE WILLEMS Ype Willems molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1753 253 94r
IEPE WILLEMS Ype Willems molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
IEPE WILLEMS Ype Willems huurder Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
IEPE WILLEMS Ype Willems sleper koper woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel Zuiderhaven 35 1758 254 170v
IEPE WILLEMS Ype Willems , c.u. sleper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1759 254 200r
IEPE WILLEMS wijlen Ype Willems sleper verkoper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
IEPE WOUTERS Ype Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west 1631 233 4r
IEPE WOUTERS Ype Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west 1631 233 4r
IEPKE ALGERA Ypcke Algera, c.u. verkoper q.q. Nieuwstraat 34 1659 237 239r
IEPKE DIRKS Ypke Dirx verkoper Droogstraat 18 1719 246 37r
IEPKE DIRKS Ypke Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1729 247 217v
IEPKE DIRKS Ypke Dirx huurder Zoutsloot 83 1731 248 42v
IEPKE DIRKS Ypke Dirks lichterman verkoper q.q. Noordijs 8 1735 249 42v
IEPKE DIRKS Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58 1735 249 59v
IEPKE DIRKS Ypke Dirks ligterman koper 7/9 woning Zoutsloot 56 1735 249 60v
IEPKE DIRKS Ypke Dirks ligterman eigenaar van 2/9 Zoutsloot 56 1735 249 60v
IEPKE DIRKS de erfgenamen van wijlen Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58 1753 253 80v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes pannenbakker koper huis Hoogstraat 19 1740 250 80v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes , c.u. naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1740 250 87v
IEPKE DOUWES [het steegje naar] Ypke Douwes , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 22 1740 250 87v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 21 1743 250 286v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Hoogstraat 19 1753 253 103v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
IEPKE DOUWES Ypke Douwes pannenbakker verkoper van 1/2 Bargebuurt 20 1766 256 154r
IEPKE FREERKS Ypke Freercks herbergier koper schuur of stal Lombardstraat 1685 242 72r
IEPKE FREERKS Ypke Freerks verkoper Nieuwstraat 1689 242 297v
IEPKE HARMENS PIERSMA Yepke Harmens Piersma verkoper William Boothstraat OZ 1684 242 38v
IEPKE HOITES Ypke Hoytes , c.u. verkoper Schritsen 1649 236 93r
IEPKE IEPKES Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1752 253 25v
IEPKE IEPKES ALGERA Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderstraat 1649 236 92r
IEPKE JELLES Ypke Jelles naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1660 238 68r
IEPKE JELLES wijlen Ypke Jelles verkoper Noorderhaven 78 1668 239 134v
IEPKE JELLES Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 1668 239 149r
IEPKE JELLES Ypke Jelles naastligger ten westen Noorderhaven 80 1667 239 18va
IEPKE JELLES wijlen Ypke Jelles eigenaar van 1/2 Noorderhaven 78 1668 239 26va
IEPKE JELLES de erfgenamen van wijlen Ypke Jelles verkoper Noorderhaven 78 1668 239 26va
IEPKE JELLES de weudwe van Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 31 1687 242 195v
IEPKJE FREERKS Ypke Freercks verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
IEPKJE FREERKS Ypke Freercks verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
IEPKJE PIETERS Ypke Pieters koper Noorderhaven 40 1625 231 80v
IEPKJE PIETERS Ypke Pytters koper Noorderhaven 40 1625 231 81r
IEPKJE ULBES Ypkjen Ulbes koper Lanen 22 1696 243 211v
IESK JONG Yske de Jong executeur van Baarderadeel verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r
IESK KLASES Yske Claases timmerman koper huis of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1747 251 164av
IESK KLASES Yske Klaases mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 212r
IESK TEEKES Yske Taeckes koper provisioneel huis Heiligeweg 20 1620 230 214v
IESK TEEKES Yske Taeckes koper huis Heiligeweg 22 1621 230 260v
IESK TEEKES de proclamanten Yske Taeckes , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 22 1621 230 260v
IESK TEEKES de verkoper Yske Taeckes , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1621 230 289v
IESK TEEKES Yske Taeckes verkoper Zuiderhaven 17 1621 230 289v
IESK TJERKS wijlen Yske Tyercks verkoper Franekereind 38 1626 231 97r
IESKJE DIRKS Yske Dirks koper Hoogstraat 12 1735 249 40v
IESKJE EVERTS Yesck Everts koper twee ledige plaatsen Zoutsloot 51 1599 228 135r
IESKJE EVERTS Yesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 51 1599 228 135r
IESKJE WIEBES Yeskjen Wybes verkoper Vijverstraat 4 1782 260 210r
IESKJE WIEBES Yeskjen Wybes , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
IESKJE WILLEMS Yisch Willems koper Lanen 3 1685 242 104r
IESKJE WILLEMS Yisch Willems verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
IETE DOUWES Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ 1624 230 386r
IETE DOUWES Yte Douwes , c.fr. naastligger ten westen Lanen NZ 1628 232 51r
IETE DOUWES Yte Douwes , c.fr. naastligger ten westen Lanen NZ 1628 232 57v
IETJE Yd wasster naastligger ten westen Schritsen 1597 228 8r
IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
IETJE Yd naastligger ten westen Schritsen 8 1622 230 302v
IETJE het huis van Yda Kyl naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1670 240 19v
IETJE Yda Kyl verkoper Noorderhaven 76 1670 240 19v
IETJE Yda Kyl koper Voorstraat 81 1676 240 236r
IETJE Yda Kyll koper Noorderhaven 76 1689 242 282v
IETJE Yda Kyll koper Noorderhaven 78 1689 242 282v
IETJE de stallinge van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Lanen 25 1708 245 48v
IETJE Yda Quiklenburg verkoper Lanen 25 1708 245 48v
IETJE het huis van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Voorstraat 1 1715 245 236v
IETJE Yda Vrese koper Zuiderhaven 29 1772 258 50v
IETJE Ydtie naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1643 235 50v
IETJE Ydtie naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1644 235 100r
IETJE Ydtie naastligger ten oosten Zuiderstraat 1654 236 251r
IETJE Ydtie Heyns koper Noorderhaven 27 1699 244 5v
IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
IETJE Ytje wasster naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1728 247 116r
IETJE Ytje huurder huis en tuin (p.j.) Rozengracht 14 1774 258 151v
IETJE Yttie Turcois huurder Hoogstraat 11 1693 243 38v
IETJE Yttie huurder (p.j.) Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IETJE CAESARIUS Yda Caesarius koper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
IETJE CAESARIUS Yda Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
IETJE DIJKSMA Yttje Dijxma huurder voorste gedeelte (p.j.) Vijverstraat 13 1771 257 237r
IETJE HOEK ongetrouwde dochter Yda Hoek koper 1/2 huis Heiligeweg 48 1696 243 187v
IETJE JELGERSMA Yda Jelgersma koper Schritsen 62 1750 252 98r
IETJE JELSMA Ytje Jelsma, c.s. huurder Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
IETJE LEVERLAND Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 10 1780 259 261v
IETJE LEVERLAND Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 12 1780 259 261v
IETJE LEVERLAND Ytie Leverland verkoper Herenwaltje 19 1780 259 263r
IETJE LEVERLAND Ytje Leverland verkoper Rommelhaven 2 1767 256 240r
IETJE LEVERLAND Yttie Leverland koper Hoogstraat 1 1764 256 67r
IETJE LEVERLAND Yttje Leverland koper Rommelhaven 2 1760 254 257v
IETJE LEVERLAND Yttje Leverland verkoper Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
IETJE LEVERLAND Yttje Leverland verkoper Rommelhaven 3 1781 260 153r
IETJE LEVERLAND Yttje Leverland verkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
IETJE MEULEN Yttje van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r
IETJE OOSTERBAAN Ytie Oosterbaan, meerderjarige ongehuwde dochter koper door niaar Voorstraat 85 1731 248 18v
IETJE OOSTERBAAN Yttje Oosterbaan, c.u. huurder Noordijs 1 1731 248 36r
IETJE OOSTERBAAN Yttje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
IETJE POPTA Yda van Popta koper Lanen 69 1658 237 171av
IETJE POPTA Yda van Popta verkoper Rozengracht 42 1659 237 203v
IETJE PRIGGE Yda Prigge koper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
IETJE QUICKLENBURG Yda van Quiklenborg verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
IETJE QUICKLENBURG Yda Quiklenborg verkoper q.q. Kerkpoortstraat 45 1708 245 68v
IETJE QUICKLENBURG Yda Quicklenburg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1728 247 79r
IETJE QUICKLENBURG wijlen Yda van Quiklenborg verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
IETJE QUICKLENBURG Yda van Quiklenborg aanhandelaar van 1/2 hof ([staat: een zakje zestehalven]) Rozengracht 16 1732 248 150r
IETJE QUICKLENBURG Yda van Quiklenborg verkoper q.q. Rozengracht 16 1733 248 193r
IETJE QUICKLENBURG Yda van Quiklenborg verkoper q.q. Rozengracht 16 1733 248 193r
IETJE SLOTEN Ytje van Slooten verkoper van 1/2 Hondenstraat 2 1784 261 191v
IETJE SWALUE wijlen Yda Swalue erflater Noorderhaven 77 1696 243 258r
IETJE TOLSMA Ytie Tolsma koper Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
IETJE TOLSMA Ytje Tolsma koper Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
IETJE TOLSMA Ytje Tolsma aanhandelaar zoutkeet William Boothstraat 31 1791 263 332v
IETJE TOLSMA Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
IETJE TOLSMA Yttje Tolsma verkoper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
IETJE ABRAHAMS Yttie Abrahams huurder Zuidersteeg 2 1692 243 22v
IETJE AGES Ytie Ages koper Achterstraat 1662 238 147r
IETJE AGES Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ 1668 239 176v
IETJE AGES Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
IETJE ALBERTS Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r
IETJE ALBERTS Yda Alberts verkoper Grote Kerkstraat 30 1597 228 17r
IETJE ALBERTS Ydt Alberts verkoper Hoogstraat 18 1602 228 330r
IETJE ALBERTS Ydt Alberts verkoper Rommelhaven 13 1602 228 330r
IETJE ALBERTS Yttie Alberts verkoper Voorstraat 5 1734 248 314r
IETJE ALBERTS Yttie Alberts koper Zoutsloot NZ 1755 253 198r
IETJE ALBERTS MELLEMA Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v
IETJE ALLERTS Yttje Allerds koper door niaar Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
IETJE ALLES Ydt Alles verkoper Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
IETJE ANDELES Ytje Andeles verkoper Scheffersplein 7 1786 262 84r
IETJE ANDRIES Ydtie Andries bewoner Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
IETJE ANNES BUMA Ydke Annes Buma verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
IETJE ANNES BUMA Ydtke Annes Buma verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
IETJE ARJENS Ydke Arians verkoper onbekend 1624 231 11v
IETJE ARJENS Ydtgie Arians verkoper Schritsen 14 1620 230 230r
IETJE ARJENS Ydtie Arjens verkoper Droogstraat 57 1697 243 306r
IETJE ARJENS Yttie Arjens verkoper Droogstraat 1679 241 48r
IETJE AUKES Ydtie Auckes koper Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
IETJE AUKES Ytje Aukes koper Lanen 91 1799 265 205r
IETJE BARTELDS wijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 21 1794 264 196v
IETJE BARTELDS Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
IETJE BERENDS Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8 1761 255 65r
IETJE DIRKS Ydt Dircx koper Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
IETJE DIRKS Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
IETJE DIRKS Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
IETJE DIRKS Yetie Dirks verkoper Hondenstraat 12 1700 244 74r
IETJE DIRKS Yetie Dirks koper Zoutsloot ZZ 1776 258 265v
IETJE DIRKS Ytie Dircks koper Droogstraat 45 1628 232 60v
IETJE DIRKS Yttie Dircks koper van 1/2 Rommelhaven 26 1629 232 95r
IETJE DIRKS Yttie Dircks eigenaar van 1/2 Rommelhaven 26 1629 232 95r
IETJE DIRKS Yttie Dirx verkoper q.q. Franekereind 32 1720 246 62v
IETJE DIRKS Yttje Dirks winkelierse verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1761 255 93v
IETJE DIRKS Yttje Dirks verkoper Spekmarkt 1 1772 258 29v
IETJE DIRKS wijlen Yttje Dirks erflater Droogstraat 59 1783 261 45v
IETJE DIRKS SIDERIUS Yttje Dirks Siderius koper Voorstraat 97 1756 254 2r
IETJE DJURRES Ydt Djorres verkoper onbekend 1600 228 208r
IETJE DOEDES Ydtie Doedes koper Voorstraat 11west 1705 244 270v
IETJE DOEDES Ytje Doedes verkoper Voorstraat 11west 1740 250 93r
IETJE DOEDES HOITEMA Ydtie Doedes Hoytema koper Zuiderstraat 1699 243 394r
IETJE DOENS Yda Doens verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 25 1626 231 129v
IETJE DOUWES wijlen Yd Douues verkoper Kerkpoortstraat 43 1613 229 134r
IETJE DOUWES Yde Douwes koper Zoutsloot 98 1599 228 146v
IETJE DOUWES Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ 1624 230 374v
IETJE DOUWES Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r
IETJE DOUWES Ytje Douwes verkoper Bildtstraat 11 1728 247 124r
IETJE DOUWES Yttie Douwes koper Vianen 2 1731 248 70r
IETJE EELKES Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 109v
IETJE EELKES Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 109v
IETJE EELKES Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat 1680 241 109v
IETJE EELKES Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r
IETJE EELKES Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
IETJE EELKES Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
IETJE ENNES Ytie Innes verkoper Bildtstraat 11 1667 239 108v
IETJE EVERTS OOSTERBAAN ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
IETJE FEDDES Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
IETJE FEIKES Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
IETJE FEIKES Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
IETJE FEIKES Yttie Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
IETJE FEIKES Yttje Feikes Felsma koper huis Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
IETJE FOKKES Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r
IETJE FOKKES Yttje Fockes naastligger ten zuiden Bargebuurt 1 1705 244 295v
IETJE FOLKERTS Yd Folckerts verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
IETJE FREERKS Yttje Fredriks koper Lanen 15 1787 262 221v
IETJE G. VEEN Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
IETJE GERBENS Ydtie Gerbrants verpachter grond Hondenstraat 13 1657 237 103v
IETJE GERBENS VEEN Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
IETJE GERBENS VEEN Ytie Gerbens van der Veen koper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
IETJE GERBENS VEEN Ytie Gerbens van der Veen huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
IETJE GERBENS VEEN Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
IETJE GERBENS VEEN Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
IETJE GERBENS VEEN Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
IETJE GERBENS VEEN Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
IETJE GERBENS VEEN Yttie Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
IETJE GERBENS VEEN Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
IETJE GERBENS VEEN Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat ZZ 1773 258 111r
IETJE GERRITS Ytje Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
IETJE GERRITS Yttie Gerrits koper Nieuwstraat 13 1721 246 109v
IETJE HAIES Yd Hayes , alias viswijf viswijf naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
IETJE HAIES Ytke Hayes verkoper Grote Kerkstraat 26 1599 228 132v
IETJE HANSES Ydge Hanses koper Lanen 17 1625 231 40v
IETJE HANSES Ydtie Hansen koper Voorstraat 48 1618 230 124r
IETJE HANSES Ytje Hanses koper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
IETJE HANSES Ytje Hanses huurder (p.w.) Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
IETJE HARINGS Yd Haringhs verkoper Lanen 83 1616 230 30v
IETJE HARMENS Yd Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
IETJE HEERKES Yd Heerckes bruid 1598 228 99r
IETJE HEINS Ytje Heins , ongehuwde dochter verkoper van 1/4 Zuiderstraat 18 1774 258 145v
IETJE HENDRIKS wijlen Ytie Hendriks verkoper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
IETJE HENDRIKS Ytje Hendriks Wijnaldum koper Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
IETJE HENDRIKS Yttie Hendrix verkoper Schritsen 26 1699 243 393r
IETJE HENDRIKS Yttie Hendriks winkelier koper Hoogstraat 35 1742 250 247v
IETJE HENDRIKS de crediteuren van Yttje Hendriks verkoper Hoogstraat 35 1757 254 95v
IETJE HENDRIKS Yttje Hendriks verkoper q.q. Hoogstraat 35 1757 254 95v
IETJE HESSELS Ydt Hessels koper Karremanstraat 1598 228 106v
IETJE HESSELS Ytie Hessels geniaarde koper Voorstraat 90 1720 246 70r
IETJE HESSELS oud burgemeester Yttie Hessels , meerderjarige dochter koper door niaar 1/2 tuin Romastraat 1690 242 325v
IETJE HIDDES Yd Hiddes verkoper Hoogstraat 30 1597 228 33r
IETJE HIDDES Yd Hiddes verkoper onbekend 1603 228 353r
IETJE HIDDES Yd Hiddes koper Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
IETJE HIDDES Yd Hiddes verkoper Herenwaltje 1612 229 118v
IETJE HILLEBRANDS Yttie Hilbrands koper door niaar Zuiderhaven 21 1741 250 190r
IETJE HOITES Ytie Hoites koper door niaar Gardenierstraat 10 1738 249 226v
IETJE IJSBRANDS Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot 55 1727 247 43v
IETJE IJSBRANDS Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
IETJE JAKOBS Yd Jacobs koper Schritsen 1597 228 18v
IETJE JAKOBS Ydt Jacobs koper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
IETJE JAKOBS Ydtie Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
IETJE JAKOBS Yttie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
IETJE JAKOBS Yttje Jacobs huurder (p.j.) Karremanstraat 21 1752 252 217v
IETJE JANS Yd Jans naastligger ten westen Achterstraat NZ 1616 230 44v
IETJE JANS wijlen Yd Jans erflater Noordijs 1627 232 21r
IETJE JANS Ydtie Jans koper Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
IETJE JANS Ydtie Jans verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
IETJE JANS Ydtie Jans koper Lanen 42 1707 245 33v
IETJE JANS Ytje Jans koper Lanen 93 1740 250 90r
IETJE JANS Ytje Jans verkoper Lanen 42 1740 250 123v
IETJE JANS Ytje Jans koper Schritsen 44 1783 261 84r
IETJE JANS Yttie Jansen verkoper van 1/4 Schritsen 28 1690 242 319r
IETJE JANS Yttie Jans verkoper van 1/4 Vijverstraat 20 1691 242 349r
IETJE JANS Yttie Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
IETJE JANS Yttje Jans geniaarde koper Lanen 44 1730 247 335v
IETJE JANS Yttje Jans verkoper Lanen 30 1755 253 234v
IETJE JANS de boedel van wijlen Yttje Jans verkoper Schritsen 44 1795 264 282r
IETJE JANS BELIDA Ytie Jans Belida verkoper Rozengracht 16 1669 239 214r
IETJE JANS ROLLEMA wijlen Yd Jans Rollema verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IETJE JANS ROLLEMA wijlen Yd Jans Rollema verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IETJE JANS ROLLEMA wijlen Yd Jans Rollema verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
IETJE JARICHS Yttie Jarigs koper Noorderhaven 61 1683 241 253v
IETJE JARICHS Yttie Jarighs koper Noorderhaven 65 1692 242 389r
IETJE JELTES Ydtie Jeltes koper Heiligeweg 50 1705 244 275v
IETJE JELTES Ytje Jeltes verkoper Heiligeweg 40 1692 242 386r
IETJE JOHANNES Ydtie Johannis koper Heiligeweg 50 1706 244 313r
IETJE JOHANNES Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
IETJE JOHANNES Ytie Joannes verkoper Zuiderstraat NZ 1656 237 75v
IETJE JOHANNES Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1789 263 142v
IETJE JOHANNES Ytje Johannes verkoper Heiligeweg 46 1789 263 142v
IETJE JOHANNES Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1790 263 202r
IETJE JOHANNES Yttie Johannis koper Franekerpoort (gebied) 1675 240 202r
IETJE JOHANNES Yttje Johannes koper huis Heiligeweg 46 1760 255 21r
IETJE JOHANNES Yttje Johannis verkoper van 5/8 Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
IETJE JOHANNES KROMMEDIJK Ydtje Johans Crommedijk koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
IETJE JOHANNES KROMMEDIJK Ytje Johans Krommedijk verkoper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
IETJE JOOSTES Yd Joosten verkoper Zoutsloot 1 1617 230 57r
IETJE KLASES Yte Claeses koper Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
IETJE KLASES Ytie Claesen koper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
IETJE KLASES Ytie Clases verkoper Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
IETJE KLASES Yttie Claeses verkoper Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
IETJE KLASES Yttie Claeses verkoper Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
IETJE KLASES Yttie Clases koper Lombardstraat 1685 242 100v
IETJE KLASES Yttie Clases verkoper van 1/6 Hoogstraat 30 1736 249 143r
IETJE KLASES Yttie Claeses turfmeetster koper Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
IETJE KLASES BRAAM Ydtie Claesen Braem verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
IETJE KLASES BRAAM Ydtie Clases Braem verkoper Voorstraat 14 1700 244 57r
IETJE KORNELIS Yttje Cornelis koper door niaar woning Achterstraat ZZ 1729 247 267v
IETJE KORNELIS Yttje Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IETJE KORNELIS Yttje Cornelis verkoper Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IETJE LAMMERTS Ytje Lammerts huurder Lanen 18 1783 261 104v
IETJE LAMMERTS Yttje Lammerts verkoper Zoutsloot 10 1770 257 165v
IETJE LOLKES Ydtie Lolkes huurder Romastraat 6 1693 243 45v
IETJE LOLKES Ydtie Lolckes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
IETJE LOLKES Ytje Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Lanen 48 1808 268 76r
IETJE LOLKES Yttie Lolkes , e.a. naastligger ten noorden Hofstraat 17west 1692 243 17v
IETJE LUITJENS Ytie Luitiens huurder (p.j.) Zuiderhaven 29 1735 249 55v
IETJE LUITJENS Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1736 249 111v
IETJE LUITJENS Yttje Luytjens , c.s. huurder Vijverstraat 1 1763 255 256v
IETJE MICHIELS Ydtke Michiels koper Voorstraat 62 1605 228 481v
IETJE OEGES Yd Oegis verkoper Zoutsloot 1 1625 231 78v
IETJE OLFERTS Ydt Olferts koper Franekereind 23oost 1598 228 102r
IETJE OTTES de weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r
IETJE OTTES de weduwe Ydtie Ottes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1644 235 99r
IETJE PIERS Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
IETJE PIERS GLADSMA Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
IETJE PIETERS de weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend 1597 228 11r
IETJE PIETERS de nagelaten weeskinderen van wijlen Yd Pieters verkoper Schritsen 67 1624 230 377r
IETJE PIETERS Ydtie Pyters koper Nieuwstraat 48 1654 236 249v
IETJE PIETERS Ydtie Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r
IETJE PIETERS Ytje Pieters Dames koper Voorstraat 51 1775 258 226r
IETJE PIETERS wijlen Ytje Pieters verkoper Schritsen 67 1783 261 100r
IETJE PIETERS Yttie Pytters koper Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Ydtie Pieters Ackersloot koper hof met bomen en planten Weverstraat 1699 244 18r
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 18r
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten noorden Weverstraat 1699 244 18r
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Yetie Pieters Ackersloot koper perceel of plaats Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Ytie Pieters Ackersloot koper huis met een hofke erachter Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
IETJE PIETERS AKKERSLOOT Ytie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
IETJE REINERS Ydtie Reinerts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
IETJE REINERS Yttie Reyners koper Zoutsloot 61 1681 241 130v
IETJE RINNERTS Ydtie Rinnerts koper Zoutsloot 38 1731 247 383v
IETJE RINNERTS Ydtie Rinnerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1731 247 383v
IETJE RINNERTS Ytje Rinnerts koper door niaar Zoutsloot 32 1739 250 75v
IETJE RINNERTS Yttie Rinnerts verkoper Zoutsloot 32 1749 252 6v
IETJE RINSES Ydt Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat NZ 1600 228 209v
IETJE RINSES Ydtie Rinses koper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
IETJE RINSES Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 1ra
IETJE RINSES Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 2va
IETJE RINSES Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg 1601 228 247v
IETJE RINTJES Ydtie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
IETJE RUURDS Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachter onbekend 1648 236 45v
IETJE RUURDS de weduwe Ydtie Rioerts verkoper Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
IETJE RUURDS Ytje Ruyrds koper hof met prieel, bomen en planten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
IETJE SCHELTES wijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v
IETJE SIEBRENS Ydtie Sybrens koper Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
IETJE SIEBRENS Ytje Sybrens koper Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
IETJE SIEBRENS Ytje Sybrens koper Rommelhaven 12 1728 247 116r
IETJE SIEBRENS Yttie Sybrens geniaarde koper Rozengracht 16 1725 246 215r
IETJE SIEBRENS Yttie Sibrens koper Rinnertspijp 8 1726 246 248r
IETJE SIEBRENS Yttie Sibrens naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1726 246 248r
IETJE SIEBRENS Yttie Sybrens koper Lanen 56 1728 247 100r
IETJE SIEBRENS Yttie Sybrens verkoper Lanen 56 1731 248 10v
IETJE SIEMENS Yttje Simons koper Kerkpoortstraat 9een_achter 1760 255 38r
IETJE SIEMENS Yttje Simons verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1763 255 224v
IETJE SIERKS GEITJEBAAN Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
IETJE SIERKS TOLSMA Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
IETJE SIETSES wijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
IETJE SIETSES Yd Sytses verkoper van 1/2 Franekereind 18 1636 233 180v
IETJE SIETSES wijlen Ytie Sytses verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
IETJE SIKKES Yttie Sickes koper Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
IETJE SIKKES Yttie Sickes huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
IETJE SIPKES Yd Sipkes koper Schritsen 4 1613 229 173r
IETJE SIPKES Yd Sipkes , voor haar en haar kinderen verkoper Schritsen 4 1626 231 117r
IETJE TEEKES JELGERSMA Yda Teekes Jelgersma koper Weverstraat 14 1730 247 330v
IETJE TJEERDS Yttie Tjeerdts verkoper Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
IETJE TJEPKES Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r
IETJE TJEPKES Yttie Tiepckes naastligger ten westen Romastraat 11 1658 237 179v
IETJE UILKES Ytje Ulkes verkoper Hoogstraat 40 1797 265 55v
IETJE ULBES Yttie Ulbes huurder Noorderhaven 90 1738 249 292r
IETJE ULBES Yttie Ulbes huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
IETJE WIEBES Ytje Wybes verkoper van 1/3 Voorstraat 60 1728 247 72r
IETJE WILLEMS Ydtie Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 5 1705 244 294v
IETJE WOUTERS Ytje Wouters koper Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
IETJE WOUTERS Yttie Wouters verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 67 1802 266 67r
IETJE WOUTERS Yttje Wouters verkoper Kerkpoortstraat 15 1808 268 47v
IETSEN EELKES wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
IETSEN KLASES wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r
IJSBRAND JELLES Ysbrant Jelles verkoper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
ISAAK Ysaac de Geer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
ISAAK Ysaak Roosen koopman verkoper Lanen 85oost 1733 248 248r
ISAAK Ysaak Roosen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1753 253 103v
ISAAK Ysack Roosen, c.u. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1754 253 194v
ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 21 1754 253 194v
ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 23 1755 253 215r
ISAAK Ysack Roosen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
ISAAK Ysak Roozen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
ISAAK Ysak Roozen koopman naastligger ten oosten Droogstraat 22 1740 250 87v
ISAAK Ysak Roosen koopman koper huis Hoogstraat 21 1743 250 286v
ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1743 250 286v
ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1743 250 286v
ISAAK Ysak Roosen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1752 253 25v
ISAAK FABER Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
ISAAK FABER Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ISAAK GROENEWOUD de weduwe van Ysack Groenewolt naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1692 242 396v
ISAAK ROOS Ysaak de Roose koper huis de Morgenstarre Lanen 85oost de Morgenster 1730 247 348r
ISAAK ROSEN Ysak Rosen koper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ISAAK ROSEN Ysak Rosen eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ISAAK ROSEN Ysak Rosen zoutbrander koper huis Hoogstraat 23 1738 249 336r
ISAAK ROSEN Ysak Rosen, c.s. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1752 252 234r
ISAAK RUT Ysaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit betrokkene 1771 257 191v
ISAAK RUT Ysaac van Ruth naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
ISAAK RUT Ysaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
ISAAK RUT Ysac van Ruth naastligger ten oosten Weverstraat 14 1768 257 88r
ISAAK RUT Ysak van Ruth koper hof met kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
ISAAK BASTIAANS Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjesteeg Heiligeweg 4 1666 239 11va
ISAAK BASTIAANS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
ISAAK BASTIAANS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Lanen 85oost 1681 241 35ra
ISAAK BASTIAANS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
ISAAK BASTIAANS Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1675 240 29va
ISAAK DAVIDS Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
ISAAK JAKOBS Ysack Jacobs wever huurder Romastraat 8 1688 242 226r
ISAAK JANS wijlen Ysaac Jansen pasteibakker verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
ISAAK JANS de gezamelijke erfgenamen van wijlen Ysaack Jans verkoper Bildtstraat 19 1631 233 18r
ISAAK JANS Ysack Jansen pasteibakker koper huis Lanen 44 1685 242 70v
ISAAK JANS als bewoner Ysack Jansen pasteibakker naastligger ten oosten Voorstraat 24 1685 242 77r
ISAAK JANS de weduwe van Ysak Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1638 234 52v
ISAAK JANS FABER Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper q.q. Schritsen 49 1796 264 318v
ISAAK JANS FABER Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
ISAAK JANS FABER Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
ISAAK JANS FABER Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
ISAAK JANS FABER Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
ISAAK JANS FABER Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper q.q. Schritsen 25 1801 265 293r
ISAAK JANS GROENEWOUD Ysaac Jansen Groenewolt grootveerschipper koper 1/2 huis en hof met en planten Rozengracht 7west 1666 239 34v
ISAAK MEINERTS AERNTSMA Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
ISAAK MEINERTS AERNTSMA Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
ISAAK WILLEMS Ysaak Willems koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
ISAAK WILLEMS Ysak Willems mr. cementmaker koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
ISAAK WILLEMS Ysak Willems cementmaker eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
ISAAK WILLEMS Yzak Willems koper pakhuis Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
ISAAK WILLEMS Yzak Willems naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
JELTJE RINNERTS Yltje Rinnerts koper Droogstraat 47 1728 247 143r
JETSE KLASES de weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat 47 1782 260 259r
JETSE PIETERS het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1719 246 54r
JETSE PIETERS Ytse Pieters , thans uitlandig verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
JETSKE Yets Ryourdts koper ten zuidoosten van Harlingen 1606 228 519v
JETSKE JELGERSMA Ytske Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1717 245 299r
JETSKE MOUTER Yetske Mouter verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
JETSKE MOUTER Yetske Mouter verkoper van 1/3 Droogstraat 13 1785 262 13r
JETSKE AUKES Ydske Aukes koper Wasbleek 1736 249 112v
JETSKE DIRKS Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v
JETSKE DIRKS Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
JETSKE ENNES Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JETSKE ENNES Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JETSKE ENNES Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JETSKE ENNES Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
JETSKE ENNES Yets Innes