Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat   1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 20   1764 256 81r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 18   1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis koper Hofstraat 16   1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS aardenburg, cornelis (burgemeester, oud-) koper Hofstraat ZZ   1782 260 251r
AARDENBURG, IDS aardenburg, idske koper   1785 262 52r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1741 250 148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1742 250 234r
AARDENBURG, SJOERD aardenburg, sjoerd koper Scheerstraat ZZ   1655 237 27r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sjoerd pieters koper   1744 251 36v
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE aarsen, anna van (wd) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
ABBEMA, SIPKE abbema, sipcke (te roordahuizum) koper   1601 228 499r
ABBEMA, SIPKE abbema, sipcke verkoper   1601 228 508r
, SIEBREN abeli, sibrandus ten zuiden Zuiderplein 1   1611 229 98r
ACCAMA, JOHANNES acama, johannis koper Carl Visschersteeg OZ   1742 250 226v
ACCAMA, JOHANNES acama, johannis apotheker koper Brouwersstraat 14   1743 250 300r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 36r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper   1659 237 219r
AKKERSLOOT, PIETER accersloot, pitter koper   1659 237 225r
PIETERS, PIETER acht, pyeter pyeters van bruidegom   1598 228 256r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen koper   1668 239 170r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen (hopman) verkoper Achterstraat   1682 241 197r
AKKER, KLAAS acker, claes koper   1688 242 243r
AKKER, KLAAS acker, claes koper Schritsen NZ   1688 242 255v
AKKER, KLAAS acker, claes koper   1688 242 256r
AKKER, KLAAS acker, claes gortmaker (mr) koper Rinnertspijp 1   1701 244 93v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Schritsen NZ   1684 242 42r
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Rapenburg ZZ   1687 242 202v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Kerkpad 1   1687 242 204r
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper   1691 242 370v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus notaris koper Rozengracht NZ   1696 243 237v
AKKER, JELMER EGBERTS acker, jelmer egberts koper   1776 259 12v
AKKER, JOHANNES acker, joannes koper   1685 242 93r
AKKER, NICOLAAS acker, nicolaus koper Moriaanstraat 1   1696 243 242r
AKKER, WOPKE JANS acker, wopke jansen koper Hofstraat 16   1669 239 183r
AKKRINGA, SIETSE RUTGERS ackeringa, sytske rutgers koper Lanen 31   1772 258 39v
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS ackersloot, itie pieters koper Kerkpoortstraat 27   1695 243 172v
AKKERSLOOT, JAN ackersloot, jan idtie koper   1756 254 18r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS ackersloot, jillis gerrits koper Rinnertspijp 2   1678 241 17v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS ackersloot, jillis gerrits koper   1680 241 103r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1644 235 126r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pieter koper   1704 244 248v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper   1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper Voorstraat 64   1684 242 39r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pyter koper   1672 240 89r
AKKERSLOOT, PIETER ackersloot, pyter koper   1675 240 204r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pytter pyters verkoper   1660 238 22v
AKKRINGA, RUURD ackringa, ruurd koper Raamstraat 1   1784 261 161r
ACRONIUS, FEDDE acronius, fedde koper Voorstraat 63   1752 253 4r
ADAM, AATJE PIETERS adam, attie pieters d' koper   1694 243 108v
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 71a   1651 236 154r
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 33   1651 236 170r
ADAM, JAN JAKOBS adam, jan jacobs de koper Romastraat NZ   1667 239 119r
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' koper Franekerpoort (gebied)   1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' gleibakker koper Zuiderhaven 33   1653 236 234r
ADEMA, JARICH adama, jarig koper   1697 243 321r
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper   1787 262 196r
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper   1789 263 146v
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper Vijverstraat ZZ   1792 264 25r
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper Nieuwstraat OZ   1792 264 45v
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper   1793 264 85v
ADEMA, JOHANNES adama, johannes koper   1793 264 107r
ADAMSE, AATJE PIETERS adams, attje pieters koper   1699 244 r
ADELAAR, JEROEN JANS adelaar, jeroen jansen koper ten noorden van Harlingen   1637 234 41v
ADELEN, JEROEN JANS adelen, jeroen jansen koper   1639 234 81v
ADELEN, JEROEN JANS adelen, jeroen jansen koper   1639 234 87v
ADEMA, JOHANNES adema, johannes uitdrager koper Noorderhaven 24   1782 260 244r
ADEMA, JOHANNES adema, johannes koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
ADEMA, PIETER JARICHS adema, pytter jarigs koper   1727 247 8v
ADIUS, EDGER adius, adigerius koper Zuiderhaven 54   1675 240 174r
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris koper   1627 231 174r
ADIUS, EDGER adius, adigerus secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1658 237 174r
ADIUS, JOHANNA adius, joanna koper Brouwersstraat 9   1677 240 268r
ADIUS, LAMMERT adius, lambartus verwandelaar Brouwersstraat 9   1703 244 221v
ADIUS, LAMMERT adius, lambartus convooimeester bieder Noorderhaven 77   1709 245 2ra
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1720 246 84v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 105v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 125r
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1723 246 180v
AERNTSMA, AREND aernsma, aernt koper   1602 228 623r
AARSEN, JOSUA aersen, josias van koper   1612 229 213r
AGEMA, HARMEN agama, harmen (oud burgerhopman) koper Heiligeweg 9   1735 249 22r
AGEMA, AGE agema, age koper Heiligeweg 32   1771 257 183v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 49v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 50v
AGEMA, AGE agema, age koper   1777 259 51v
AGEMA, AGE agema, age (wl) steenhouwer (mr) verkoper Heiligeweg 34   1778 259 148r
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 20   1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 34   1757 254 93r
AGEMA, AGE JELLES agema, age jelles koper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AGEMA, DIRK agema, dirk chirurgijn (mr) koper Schritsen NZ   1730 247 331r
AGEMA, HARMEN agema, harmen koper   1753 253 109r
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages (burger-hopman) brouwer (mr) koper Heiligeweg 70   1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages brouwer (mr) geniaarde Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages koper Hoogstraat 15   1740 250 124v
AGEMA, J. agema, j. ten zuiden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
AGEMA, JELLE agema, jelle koper Heiligeweg 15   1776 258 249r
AGEMA, JELLE agema, jelle koper Heiligeweg 34   1778 259 148r
AGEMA, JOHANNES agema, johannes chirurgijn koper Brouwersstraat 10   1806 267 268v
AGEMA, JOOST agema, joost koper   1728 247 67r
AGEMA, JOOST agema, joost koper   1729 247 281r
AGEMA, JOOST agema, joost koper   1741 250 186v
AYSMA, SCHELTE aitsma, schelte van koper   1647 235 261v
AYSMA, SCHELTE aitsma, schelte van secretaris (admiraliteits-) koper Zuiderhaven 56   1647 235 261r
AKKER, ALBERT JANS akker, albert jansen koper Noorderhaven 106   1681 241 122v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper Romastraat 6   1693 243 45v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1694 243 98r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1695 243 130v
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1696 243 258r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1701 244 114r
AKKER, GERARDUS akker, gerhardus koper   1701 244 143v
AKKER, GERRIT akker, gerrit koper Schritsen NZ   1688 242 255v
AKKER, NICOLAAS akker, nicolaus koper Schritsen 41   1694 243 93v
AKKER, NICOLAAS akker, nicolaus koper Lanen 50   1698 243 370v
AKKER, IEFKE akker, yefke koper   1737 249 207v
AKKERBOOM, ANTJE REINS akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter koper   1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter ten noorden Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS akkersloot, jilles gerrits koper Rinnertspijp 2   1669 239 206r
AKKERSLOOT, PIETER akkersloot, pieter (huisvrouw) ten zuiden   1660 238 33v
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS akkersloot, ytje pieters koper Hoogstraat NZ   1685 242 64r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS akkerslooth, pyter pyters koper   1660 238 34r
AKKRINGA, EVERT akkringa, evert koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling koopman koper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten zuiden Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten oosten Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING akkringa, gosling ten noorden Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN akkringa, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
AKKRINGA, PIER RUTGERS akkringa, pier rutgers koper Noorderhaven 87   1777 259 87r
ALEMA, FOEKJE alama, foekien koper   1677 240 264v
ALBADA, JOHANNES albada, johannes (bolsward) koper Hoogstraat 5   1805 267 118v
ALBERDA, H. albarda, h. koper Rozengracht 37   1800 265 488r
ALBERDA, J. albarda, j. baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes koper Nieuwstraat OZ   1791 263 311v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes koper Zoutsloot 78   1801 265 659r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes koper   1802 266 337r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (dr)(bolsward) drost van het 7e droitampt verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes (geweezen oliemoolen van) ten oosten Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES albarda, johannes baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
ALBADA, LAMMERT albeda, lammert koper   1783 261 69v
ALBERDA, JOHANNES alberda, johannes koper Zuiderhaven 39   1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES alberda, johannes koper Zuiderhaven 39   1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES alberda, johannes koper   1789 263 127r
ALEMA, ABRAHAM alema, abraham smid (zilver-) koper Lanen 80   1720 246 83r
ALEMA, CATHARINA alema, catharina van (wd) verkoper Noorderhaven 43   1789 263 110r
ALEMA, FREERK alema, freerk koper Zuiderhaven 55   1754 253 183r
ALEMA, JUNIUS alema, junius van koper Noorderhaven 43   1720 246 88r
ALEMA, JUNIUS alema, junius van koper Franekerpoort (gebied)   1723 246 170r
ALEMA, JUNIUS alema, junius van bieder Lanen 80   1730 247 10va
ALEMA, JUNIUS alema, junius van koper Franekerpoort (gebied)   1730 247 321r
ALEMA, JUNIUS alema, junius koper Sint Jacobstraat 12   1733 248 200r
ALEMA, JUNIUS alema, junius van advocaat bij het hof van friesland koper Franekereind 25   1779 259 221r
ALEMA, JUNIUS alema, junius van (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Noorderhaven 43   1789 263 110r
ALEMA, alema, junus (mede gedeputeerde staat van Friesland) koper Zoutsloot NZ   1657 237 140v
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS algera, eepe augustini koper Lanen NZ   1613 229 312r
ALGERA, IEPKE IEPKES algera, ypke ypkes koper Zuiderpoort (gebied)   1649 236 92r
ALGERA, HAIE algra, haye (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1723 246 179v
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1724 246 192v
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
ALTA, J. alta, j. (erven) ten oosten Lanen 63 E-196 1809 268 287r
ALTENA, AAFKE altena, aafke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, AAFKE altena, aafke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, ARJEN altena, arjen koper   1690 242 326r
ALTENA, ARJEN altena, arjen koper Voorstraat 44   1693 243 1ra
ALTENA, ARJEN ARJENS altena, arjen arjens koper   1684 242 38r
ALTENA, HENDRIK altena, hendrik koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
ALTENA, J. altena, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
ALTENA, JAN altena, jan koper Voorstraat ZZ   1777 259 70v
ALTENA, JAN altena, jan koper Lanen NZ   1784 261 168r
ALTENA, JAN SIEDSES altena, jan syds koper Rozengracht 34   1778 259 123r
ALTENA, JANKE altena, janke koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, JENTJE altena, janke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje koper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, SIEDS altena, syds (vroedsman) ten westen Noorderhaven 66   1752 252 180r
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 22   1753 253 92r
ALTENA, SIEDS altena, syds koper Voorstraat 18   1757 254 105r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) koper Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten oosten Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (burgemeester)(wl) ten noorden Voorstraat 18   1774 258 155r
ALTENA, SIEDS altena, syds (amsterdam) verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTHOF, GEERT althof, geert koper   1777 259 22v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke (gaastmeer) koper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE althuisius, taeke verkoper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
AMAMA, JAN amama, jan ten oosten Noorderhaven 44   1665 239 5v
AMAMA, JOHANNES amama, johan koper Noorderhaven 108   1662 238 144r
AMELANDER, JAN JANS amelander, jan jans koper Zoutsloot NZ   1748 251 243r
AMELANDER, PETRUS ANNES amelander, petrus anneus koper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
AMELANDER, KORNELIS LIEUWES amelant, cornelis lieuwes koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
AMELANDER, JAKOB JAKOBS amelant, jacob jacobs van koper   1604 228 803r
AMELANDER, JAN SIPKES amelant, jan sipkes koper   1649 236 80r
, JAKOB amlant, jacob sentes van verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
AMAMA, JOHANNES ammama, johan van ontvanger der licenten en convoyen koper Zuiderhaven 23   1660 238 28r
AMAMA, HARMEN ammema, harmen koper Zoutsloot ZZ   1627 232 27r
ANDREAE, G. andrae, g. (wd) ten oosten Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntie andries ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
ANDRINGA, ARJAANTJE andringa, adriana van (juffer) koper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
ANDRINGA, ARJAANTJE andringa, adriana van koper   1783 261 95r
ANDRINGA, andringa, geertruid j c van koper   1784 261 176r
ANDRINGA, andringa, geertruid j c van koper   1784 261 177r
ANDRINGA, JOHANNA andringa, johanna van (juffer) koper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
ANDRINGA, JOHANNA andringa, johanna van koper Zuiderhaven 23   1785 262 42r
ANDRINGA, JOHANNA andringa, johanna van (dokkum) verkoper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
ANDRINGA, EUSEBIUS andringa, sebius van (ds) predikant verkoper Noorderhaven 96   1779 259 192r
ANDRINGA, EUSEBIUS andringa, sibius (ds) koper Noorderhaven 96   1771 257 247r
ANDRINGA, WATSE andringa, watze van koper Zuiderhaven 25   1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE andringa, watze van koper Zuiderhaven 2   1786 262 81r
ARENDS, JOHANNES arend, johan koper   1807 267 293v
AERNTSMA, MEINERT arentsma, meindert koper   1739 250 31r
, NICOLAAS arkenbont, nicolaus koper   1667 239 70r
AARSEN, JOHANNES arsen, johannes van koper   1785 262 3r
AARSEN, MAGNUS arssen, magnus van koper Franekereind 1   1761 255 86v
ARUM, JAN RINTJES arum, jan rintjes koper   1702 244 148v
ARUM, PIETER arum, pieter van koopman koper   1774 258 173r
ARUM, PIETER arum, pieter van koper Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
ARUM, PIETER arum, pyter van koper   1771 257 226r
ARUM, SIEBOUT SIERKS arum, sybolt sierx koper   1699 244 7v
ASMUS, ERASMUS PIETERS asmus, asmus pieters koper Noorderhaven 23   1791 263 358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS asmus, jochum pieters koper Noorderhaven 23   1787 262 167r
ASPEREN, JAKOB LOURENS asperen, jacob lourens koper Weverstraat NZ   1693 243 28r
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jischien hessels verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jiskien hessels koper Voorstraat 1   1731 247 375v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Weverstraat   1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Franekereind 30   1680 241 81v
ASSEN, ERNST assen, ernst van verkoper I-003 1810 269 45r
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1804 267 8v
ATLAS, LAMMERT atlas, lambertus koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
, HANS auryck, hans van ten westen Schritsen NZ   1601 228 510r
AUSTROPHORUS, ANNE PIETERS austrophorus, annius petri notaris koper Noordees (gebied)   1615 229 508r
AYSMA, DOETJE aysma, doed van (juffr) koper   1625 231 82r