Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
TJEERDS, JAN baantjer, jan tjeerds koper   1704 244 245r
HENDRIKS, JELLE baantjes, jelle hendrik koper   1778 259 155r
JAKOBS, SIEMEN baantjes, simon jacobs koper   1798 265 203r
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins bieder Noorderhaven 79   1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins bieder Noorderhaven 79   1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins koper Noorderhaven 79   1745 251 105v
BAERDT, WILLEM baard, willem koper Hofstraat   1756 254 3v
BAERDT, WILLEM REINS baard, willem reins (dokkum) verkoper   1745 251 80v
BAARDA, E. baarda, e. koper   1799 265 394r
BAARDA, FEIKE JANS baarda, feike jans (bolsward) koper Noorderhaven 88   1782 260 246r
BAARDA, HENDRIK HOBBES baarda, hendric hobbes koper   1667 239 85v
BAARDA, JAN REINS baarda, jan reins koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
BAARDA, JAN REINS baarda, jan reins koper Bildtstraat 24   1725 246 227r
BAARS, LIJSBET HIDDES baars, lijsbeth hiddes (wd) koper Noordijs 1   1728 247 65v
, baccon, beaetrix de koper   1650 236 106r
BACHUM, AUKJE bachum, aukje van koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
BAKKER, ALBERT JANS backer, albert jans koper Lanen 85   1770 257 147v
BAKKER, ALBERT WIEMERS backer, albert wymers koper Grote Kerkstraat   1787 262 161r
BAKKER, AUKE JANS backer, aucke jansen koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
BAKKER, AUKE backer, auke koper   1753 253 72v
BAKKER, BEREND JANS backer, beernd jans koper   1764 256 69v
BAKKER, KLAAS backer, claes koper Zuiderpoort (gebied)   1661 238 92r
BAKKER, KLAAS KORNELIS backer, claes cornelis verkoper   1659 238 11r
BAKKER, KLAAS JANS backer, claes jansen koper Vijver 2   1659 237 205v
BAKKER, KOENRAAD backer, coenrad (wl) koper   1773 258 118r
BAKKER, KORNELIS backer, cornelis koper   1799 265 263r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS backer, cornelis jacobs destillateur koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
BAKKER, DIRK KORNELIS backer, dirck cornelis koper Noorderhaven 4   1642 235 30r
BAKKER, DOEDE backer, doede koper Voorstraat 89   1765 256 119r
BAKKER, DOEDE BRANDS backer, doede brants koper   1619 230 302r
BAKKER, DOEDE SEERPS backer, doede seerps koper Voorstraat 93   1750 252 82r
BAKKER, IEKE JANS backer, eeke jansen koper   1731 248 6v
BAKKER, GERRIT KORNELIS backer, gerryt cornelis koper   1643 235 40r
BAKKER, JAKOB WIEGERS backer, jacob wygers ten oosten Voorstraat 3   1766 256 200v
BAKKER, JAN backer, jan koper Franekereind ZZ   1645 235 192r
BAKKER, JAN backer, jan koper Kruisstraat ZZ   1765 256 120r
BAKKER, JAN backer, jan koper Hoogstraat 15   1766 256 149v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Zoutsloot ZZ   1722 246 132v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 31   1722 246 148v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 25   1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Hoogstraat 17   1781 260 141r
BAKKER, JAN backer, jan minso (en zoon) koper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
BAKKER, JAN SIEMENS backer, jan simons koper Zuiderhaven 4   1773 258 67v
BAKKER, JAN TEUNIS backer, jan toenis koper Hoogstraat 25   1644 235 147v
BAKKER, JOB AUKES backer, job aukes koper   1727 247 25v
BAKKER, JOB AUKES backer, job aukes koper Noorderhaven 55   1731 247 387r
BAKKER, JURJEN backer, jurjen koper   1790 263 262v
BAKKER, JURJEN backer, jurrien ten westen Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
BAKKER, PIETER backer, pieter ten oosten Zuiderplein 1   1611 229 98r
BAKKER, RIENK KORNELIS backer, rinke cornelis koper Scheerstraat 5   1783 261 92r
BAKKER, ROMMERT backer, romulus koper Noorderhaven 55   1730 247 354r
BAKKER, ROMMERT backer, romulus koper Noordijs 23   1731 248 15v
BAKKER, SIEMEN FOKKES backer, simon fockes koper Sint Jacobstraat 17   1753 253 124r
BAKKER, WIEBE FEDDES backer, wybe feddes koper Noorderhaven 17   1711 245 150r
ARENDS, HARMEN backsma, harmen arents (burger-colonel) koper Franekereind 14   1726 246 271v
, JOHANNES bader, johannes koopman koper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
BAARDA, IETJE baerda, ida (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
BAARDA, IETJE baerda, yd koper Drie Roemersteeg   1611 229 110r
SIEMENS, FRANS baerde, frans symens koper Weverstraat ZZ   1654 236 261v
BAGGELAAR, JAN HARMENS baggelaar, jan harmens verkoper   1774 258 140v
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers koper Kleine Kerkstraat 4   1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers (burgemeester)(oud-) koper Lanen 85   1805 267 122r
BAKKER, ALBERT bakker, albert wymes koopman koper   1777 259 25r
BAKKER, ANNE EELKES bakker, anne eelkes bakker (mr) koper Zoutsloot 30   1746 251 115r
BAKKER, ANSKE JETSES bakker, anske jetses koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
BAKKER, ANTJE JANS bakker, antje jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, ARJEN WATSES bakker, arien watses verkoper   1660 238 29r
BAKKER, AUKE bakker, auke verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, AUKE bakker, auke koopman koper Droogstraat 15   1751 252 161v
BAKKER, BAUKJE SEERPS bakker, baukjen seerps (wd)(wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
BAKKER, BERBER JANS bakker, berber jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, C. bakker, c. (wd) ten westen Voorstraat 55   1804 267 29r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wl) bootsman verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad koper   1799 265 410r
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad (wd) ten oosten Zuiderhaven 39   1804 267 69v
BAKKER, KOENRAAD bakker, coenraad kompasmaker (mr) koper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS bakker, coenraad willems koopman verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, KORNELIS bakker, cornelis koper   1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS bakker, cornelis koper Grote Kerkstraat 39   1801 265 687r
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
BAKKER, DOEDE bakker, doede koper Voorstraat 40   1742 250 244r
BAKKER, DOEDE bakker, doede koper   1742 250 275v
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps curator Voorstraat 84   1778 259 134v
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth koper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BAKKER, LIJSBET bakker, elisabeth verkoper Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
BAKKER, HAITSE bakker, haytze koopman verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
BAKKER, JAN bakker, jan ten oosten   1774 258 192v
BAKKER, JAN bakker, jan koper   1777 259 55v
BAKKER, JAN bakker, jan koper   1777 259 67r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan koper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Zuiderhaven 6   1726 246 265r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes bakker koper Zoutsloot ZZ   1726 246 268r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper   1771 257 226r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes (pakhuis van) ten zuiden   1772 258 34v
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Noorderhaven 33   1777 259 34v
BAKKER, JAN KORNELIS bakker, jan cornelis koper Grote Bredeplaats 35   1787 262 164r
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan simons ten noorden Zuiderstraat 25   1774 258 169v
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan symens koper   1768 257 60r
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan symons verkoper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
BAKKER, JAN TEEUWIS bakker, jan tewes koper   1703 244 240r
BAKKER, JOHANNES bakker, johannes (erven) ten oosten Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
BAKKER, LAMMERT bakker, lammert ten noorden Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BAKKER, MARGARETA bakker, margareta verkoper   1803 267 5r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA WILLEMS bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, NEELTJE REINERS bakker, neeltje reinders koper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
BAKKER, P. bakker, p. (wl) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
BAKKER, FILIPPUS bakker, philippus verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, PIEBE bakker, piebo schoenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1777 259 75r
BAKKER, PIEBE bakker, piebo koper   1779 259 166r
BAKKER, PIER EELKES bakker, pier eelkes verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BAKKER, PIETER bakker, pieter koper   1790 263 284r
BAKKER, PIETER bakker, pieter koper   1799 265 333r
BAKKER, PIETER bakker, pieter (wl) uitdrager verkoper   1804 267 14r
BAKKER, PIETER bakker, pieter (wd) ten zuiden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
BAKKER, PIETER bakker, pieter ten noorden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) verkoper Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) ten westen Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis verkoper Lanen 44   1665 239 5r
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (andere verkochte huis) ten oosten Lanen 44   1665 239 5r
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper   1772 258 1r
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes koperslager (mr) verkoper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
BAKKER, TIJS OEBELES bakker, thijs ubles koper   1666 239 62r
BAKKER, TIJS OEBELES bakker, thijs ubles koper Droogstraat NZ   1670 239 220r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd claasen koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen (bevelhebber) koper Zuiderpoort (gebied)   1792 264 16r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen koper Zuiderhaven 18   1792 264 60v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS bakker, trijntje alberts koper Voorstraat 87   1804 267 33v
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten westen Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
BAKKER, W. bakker, w. (wd) ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
BAKKER, WILLEM bakker, willem koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 54r
BAKKER, WILLEM bakker, willem bode koper Voorstraat 53   1787 262 207r
BAKKER, WILLEM bakker, willem de (wl) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads koper Zuiderhaven 43   1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (wl) bode (admiraliteits-) koper   1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) bode (admiraliteits-) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenradi bode (admiraliteits-) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BAKKER, IEDE bakker, yede verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters koper Franekereind 14   1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS baksma, arent wouters verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 30v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 36v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1727 247 53r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1728 247 209r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1729 247 231v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1730 247 328v
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1739 250 62r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 96r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 118r
BAKSMA, HARMEN baksma, harmen koper   1740 250 128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents koper Voorstraat 5   1728 247 205v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents (mede vroedschap) koper   1739 250 35v
, P. ballard, p. luitenant in dienst van de koning van holland verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
BALSTRA, JOHANNES balstra, johannes (wl) blikslager (mr) verkoper Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
JANS, AALTJE baltus, aeltgien jans koper   1602 228 624r
, GERRIT baltus, gerrit koper   1729 247 263v
, HENDRIK baltus, hendrik koper   1735 249 103r
, HENDRIK baltus, hendrik koper Grote Ossenmarkt 10   1739 250 66r
, HENDRIK baltus, hendrik koper   1777 259 84v
, JOHANNES baltus, johannes koper Zoutsloot NZ   1749 251 252r
, JOHANNES baltus, johannis koper   1737 249 178v
BAMMAN, HENDRIK bamman, hendrick koper Peterseliestraat   1648 236 8r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen verkoper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen boekbinder koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN bandsma, harmen ten westen Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS bandsma, harmen hendriks koper Voorstraat 99   1793 264 82v
BANDSTRA, TIJS bandstra, tijs koper   1790 263 274r
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi (joure) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
BANGA, AAFKE banga, afine koper   1646 235 239r
BANGA, ANTJE banga, anna koper Franekereind 1   1646 235 238v
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Franekereind NZ   1612 229 197r
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Voorstraat NZ   1613 229 263r
BANGA, ANNE JAKOBS banga, anne jacob koper   1617 230 194r
BANGA, AUKE JANS banga, aucke jansen koper Grote Kerkstraat 37   1685 242 63r
BANGA, BAUKJE JAKOBS banga, bouck jacops koper   1650 236 103r
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper Noordijs 27   1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper   1667 239 19va
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper ten oosten van Harlingen   1597 228 79r
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper   1600 228 421r
SIPKES, JAKOB bangha, jacob sipckes triumphant   1614 229 391r
ARENDS, JOUW bangha, juw anes koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 392r
HENDRIKS, WIEBE bantema, wybe hendrix scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 45   1707 245 32v
HARMENS, ALBERT barkhof, albert harms koper   1727 247 41r
, TEUNTJE barmond, theuntje koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
, TEUNTJE barmond, theuntje ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) koper Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
, GERARDUS barrebas, gerardus schipper ten noorden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
, LIJSBET barronni, elisabeth koper Lombardstraat 2   1704 244 257v
BART, JAN bart, jan (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
BART, JAN SIEDSES bart, jan sieds koper   1802 266 125r
BART, SIERD bart, sierds (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
BARTLING, AREND barteling, arend koper   1802 266 226r
BARTELS, JURJEN JANS bartels, jurjen jansen koper Nieuwstraat WZ   1737 249 204r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 316r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 318r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 346r
BARTLING, AREND bartling, arend koper   1796 264 390r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BARTLING, AREND bartling, arend ten zuiden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
BARTLING, AREND bartling, arend ten oosten Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
BARTLING, AREND bartling, arend verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
BARTLING, AREND bartling, arent koper Snakkerburen (gebied)   1806 267 202r
BARTLING, AREND bartling, arent koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BARTLING, DIRK bartling, dirk koper   1737 249 188v
BARTLING, DIRK bartling, dirk koper Brouwersstraat 17   1750 252 77v
BARTLING, DIRK bartling, dirk slager (varkens-)(mr) verkoper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
BARTLING, AREND bartlings, arend koper   1798 265 151r
BARTLING, AREND bartlings, arend koper Grote Kerkstraat 38   1799 265 392r
BARTLING, DIRK bartlings, dirk slager (spek-) gelastigde Lanen 82   1779 259 186v
BAS, HANS bas, hans koper   1697 243 316v
BAS, HANS bas, hans koper Grote Kerkstraat 18   1701 244 99r
, JOHANNES batstra, johannes koper   1784 261 220v
, FRANS battaard, franciscus luitenant verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WOUTERS, AREND baxma, arent wouters bieder Heiligeweg 70   1767 257 252r
, HARMEN baxma, harmen koper   1735 249 108r
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper Nieuwstraat WZ   1733 248 164r
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper   1740 250 118r
BECHIUS, SIEBREN bechius, sybrandus koper   1676 240 236r
BECHIUS, SIEBREN bechius, sybrandus koper Noorderhaven 90   1680 241 74r
BEEK, JAN ANNES beeck, jan annes koper   1618 230 273r
ANNES, JAN beecksma, jan annes koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
BEEK, CHRISTINA beek, christina van koper Voorstraat 37   1780 259 274r
BEKENS, DOETJE beekens, doedtje koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BEEKMAN, HARMEN beekman, harmen koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper   1681 241 141r
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper Lanen ZZ   1682 241 219v
BEELSMA, SIEMEN beelsma, simon koper Hofstraat 16   1683 241 234r
BEEM, FILIPPUS beem, philip koper Havenplein 18a   1742 250 263v
, BEREND beeman, beernd van koper   1791 263 348v
BEMEN, HARMEN beemen, harmen van koper Sint Jacobstraat 2   1781 260 93v
BEMEN, HENDRIK beemen, hendrik van koper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes koper Sint Jacobstraat 2   1787 262 158r
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes van metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
BEMEN, JOHANNES beemen, johannes metselaar (mr) ten zuiden Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
BEMEN, SERVAAS beemen, servaas van koster koper Voorstraat 101   1781 260 70v
BEER, BAUKE beer, bauke de koper Zoutsloot 51   1796 265 9r
BEER, BAUKE beer, bauke de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
BEER, GEERT beer, geert de ten oosten   1803 267 5r
BEER, GEERT beer, geert de verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
BEER, GEERT RINNERTS beer, geert rinnerts de koper Zuiderstraat ZZ   1787 262 193r
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Zeilmakersstraat 21   1762 255 123v
BEER, RINNERT beer, rindert de verkoper Zeilmakersstraat OZ   1777 259 48v
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Lammert Warndersteeg WZ   1784 261 224r
BEER, RINNERT beer, rindert de koper Noorderhaven 3   1793 264 84r
BEER, RINNERT beer, rindert de (wl) verkoper Noorderhaven 3   1804 267 51v
BEER, SJOERD SIPKES beer, sjoerd sipkes de koper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
BEETS, WILLEM beets, willem van der kapitein koper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
, NEELTJE beeva, neeltje koper Moriaanstraat 10   1751 252 123v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper   1786 262 63r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper Kerkpoortstraat 1   1797 265 100r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytse kastelein bij de zuiderpoort koper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
BEIDSCHAT, SIETSE beidschat, sytze koper   1806 267 223v
BEIDSCHAT, TEUNIS beidschat, theunis verkoper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS beidschat, theunis cornelis koper   1804 267 49r
, KORNELIS beidsgat, cornelis ten westen   1772 258 11r
BEIMA, KOERT beima, coert koper Zuiderhaven 18   1712 245 165v
BEIMA, KOERT beima, coert koper Zuiderhaven 18   1712 245 166r
BEIMA, HILLEBRAND beima, hilbrand (burger-colonel) chirurgijn (mr) koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Voorstraat 88   1667 239 84r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Zuiderhaven 56   1667 239 88r
BEIMA, WIETSE beima, wytse koper Zuiderhaven 9   1674 240 140r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten koper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten westen Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
, KOERT beima thoe kingma, coert van (mr) fiscaal bij het dep. der convooien en licenten ten noorden Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BEIDSCHAT, KORNELIS beitschat, cornelis koper Hoogstraat 25   1764 256 30r
BEIDSCHAT, KORNELIS beitschat, cornelis voerman koper Hofstraat ZZ   1781 260 103v
TEUNIS, JAN beitsegat, jan teunis koper Lanen 31   1772 258 39v
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1753 253 63r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1756 254 53r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1758 254 135r
, KORNELIS beitsgat, cornelis koper   1759 254 233v
, KORNELIS beitsgat, cornelis verkoper   1774 258 144r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1760 255 29v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1760 255 34r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Lammert Warndersteeg OZ   1762 255 131r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Zuidersteeg   1762 255 170v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1763 255 184r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1763 255 188v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Grote Kerkstraat 46   1768 257 35v
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper   1768 257 40r
, KORNELIS beitzegat, cornelis koper Nieuwstraat WZ   1770 257 145r
JURJENS, GERRIT beker, gerrit jurjens koper   1743 251 16v
BELIDA, BORRE belida, bouricius koper Simon Stijlstraat 1   1668 239 146v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS belida, hendrik olpherts koper   1636 234 17v
BELIDA, JAN OLFERTS belida, jan olfarts koper   1631 233 10r
BELIDA, OLFERT belida, olphardus koper Franekereind 25   1659 237 194v
BELIDA, OLFERT belida, olphardus koper Noorderhaven 66   1659 237 195r
BELIDA, OLFERT belida, olphardus koper Noorderhaven 74   1660 238 68r
BELIDA, OLFERT belida, olphardus koper Hofstraat 18   1662 238 137r
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231v
BELIDA, FILIPPUS belida, philippus koper Voorstraat ZZ   1699 244 24r
BELIDA, belida, philuppus koper   1682 241 177v
BELIDA, belida, philuppus koper Grote Bredeplaats 31   1683 241 251r
, JOHANNES bemen, johannes van bankhouder curator Kerkpoortstraat 21   1751 252 125r
, JOHANNES bemen, johannes van koper   1752 252 188v
, SERVAAS bemen, servaes van koper Lanen 44   1669 239 184r
PIETERS, KLAAS bemerda, claes pieters koper   1616 230 102r
, JOHANNES benker, johannes koper   1797 265 64r
, JAN bennicke, jan curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
BENNINK, HENDRIK benning, hendrik koper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
BENNINGA, JOHANNA benninga, johanna koper Voorstraat 6   1802 266 109r
BINSONIDES, FRANS bensonides, frans koper   1758 254 159r
BINSONIDES, JOHANNES bensonides, johannes koper   1784 261 201v
BINSONIDES, JOHANNES bensonides, johannes koper Noorderhaven 97   1790 263 259v
BINSONIDES, JOHANNES bensonides, johannes koper   1791 263 329r
BINSONIDES, JOHANNES bensonides, johannes (wl) verkoper   1804 267 52v
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta koper Voorstraat 6 7-076 1788 263 21r
BENTFORD, AALTJE bentfort, aletta verkoper Voorstraat 6   1794 264 168v
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad koper Schritsen 17   1762 255 159r
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad koper Noorderhaven 22   1767 257 15r
BENTFORD, KOENRAAD bentfort, coenraad verkoper Noorderhaven 22   1773 258 77r
BENTFORD, MARIA bentfort, maria koper   1778 259 98r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van boekdrukker koper Voorstraat 17   1799 265 381r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van koper Zoutsloot OZ   1801 265 661r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten noorden Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
BERG, MARIA berch, maria van den koper   1735 249 99v
, berck, rochier van den koper   1606 228 1009r
BERG, KLAAS THOMAS berg, claes thomes koper Voorstraat 57   1636 234 18v
BERG, H. berg, h. van der ten oosten Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
BERG, JOHANNES berg, johannes van der koper   1789 263 166r
BERG, JOHANNES berg, johannes van der koper   1791 263 372v
BERG, JOHANNES berg, johannes ten koper   1795 264 247v
BERGUM, RINSE bergum, rinse van koper   1784 261 132r
BERGUM, RINSE bergum, rinse van (erven) ten noorden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
BERGUM, RINSE bergum, rinze van koper Brouwersstraat 4   1789 263 165r
BERGUM, RINSE bergum, rinze van koper   1791 263 487r
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 57   1668 239 171r
BERKHUIS, BEREND berkhuis, beerent koper Voorstraat 59   1668 239 172v
, PIETER berndes, pieter koper   1776 259 13v
, NICOLAAS bers, nicolaes de ten noorden   1601 228 521r
, AREND bertling, arend ten zuiden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
, JAN bertzel, jan van wolkammer (mr) koper   1776 259 6v
, GERRIT berviers, gerrit koper   1689 242 287r
, ZACHARIAS beschan, sacharias koper   1704 244 259v
HANSES, JOCHEM besendorp, jochum hans van koper   1618 230 234r
HANSES, JOCHEM besendorp, jochum hans van koper   1618 230 244r
BESSELING, EVA besling, eva verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
BESSELING, JAN besling, jan verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
, HARMEN bessing, harmen koper   1771 257 201r
, JAN bettels, jan koper Lanen 82   1797 265 84r
, JAN bettels, jan ten westen Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten oosten Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, JAN bettels, jan koopman ten zuiden Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
, MARTEN betzauw, marten koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
, MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten oosten Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
, MARTEN betzauw, marten ten zuiden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
BEUKER, JOHANNES beucker, johannes van koper Noorderhaven 104   1755 253 227r
BEUKER, JOHANNES beucker, johannes van koper Noorderhaven 102   1758 254 153v
BEUKER, ANTONIUS beuker, antony koper Lanen 23   1727 247 23r
BEUKER, JOHANNES JANS beuker, johannes jans koper   1803 266 546r
BEUKER, GERARDUS beukers, gerardus koper   1725 246 226r
, JAN beukes, jan (wd) ten noorden Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
BEVA, DANIEL beva, daniel koper   1769 257 130v
BEVA, DANIEL beva, daniel koper   1777 259 83r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1759 254 227v
BEVA, EVERT beva, evert koper Hoogstraat 45   1759 254 241v
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 16r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 22r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1760 255 24v
BEVA, EVERT beva, evert koper Zoutsloot ZZ   1762 255 134v
BEVA, EVERT beva, evert koper Voorstraat 87   1765 256 113r
BEVA, EVERT beva, evert koper Rommelhaven 16   1766 256 191r
BEVA, EVERT beva, evert koper   1771 257 189v
BEVA, EVERT beva, evert koper   1771 257 190v
BEVA, EVERT beva, evert koper Zuiderhaven 23   1771 257 242v
BEVA, EVERT beva, evert verkoper   1772 258 38v
BEVA, EVERT beva, evert koper Heiligeweg 17   1780 259 245r
BEVA, EVERT beva, evert bankier koper Herenknechtenkamerstraat 19   1782 260 248r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 64   1782 260 250r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Lanen 18   1782 260 287r
BEVA, EVERT beva, evert bankhouder koper Fabrieksstraat 28   1782 260 296r
BEVA, EVERT beva, evert (wl) verkoper   1804 267 50r
BEVA, EVERT beva, evert (wl) verkoper   1804 267 89r
BEVA, JOHANNES beva, johannes koper   1729 247 223r
BEVA, PAULUS beva, paulus koper   1784 261 142r
, JAN beydschat, jan (wl) koper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
BEIMA, KOERT beyma, coert van koper Kleine Bredeplaats 14   1807 267 314r
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
BEIMA, EDWARD beyma, eduart van koper Zuiderhaven 54   1785 261 259r
BEIMA, JAN beyma, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 213r
BEIMA, JAN beyma, jan koper   1642 235 27v
BEIMA, JAN HARMENS beyma, jan harmens koper Noorderhaven ZZ   1629 232 212r
BEIMA, WIETSE beyma, wytse kapitein koper   1668 239 129v
BEIMA, WIETSE JOHANNES beyma, wytse johannes koper Zuiderhaven 56   1648 236 53v
BEIMA, WIETSE beyma, wytze koper Zuiderhaven 18   1675 240 175v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal bij het dep van conv en lic (substituut) koper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BEIMA, JULIUS beyma thoe kingma, julius van secretaris (admiraliteits-) koper Havenplein 14   1780 259 266r
BIERMA, AAFKE bierma, aefke geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
BIERMA, ANTONIUS bierma, anthoni koper Brouwersstraat 14   1775 258 215r
BIERMA, DIRK SJOERDS bierma, dirk sjoerds koper Kerkpoortstraat   1684 242 18r
BIERMA, JENTJE DIRKS bierma, janke dirks koper   1730 247 312r
BIERMA, JOEKE bierma, jocke koper Zuiderhaven 9   1784 261 226v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Zuiderhaven 18   1692 242 390v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Rommelhaven 24b   1692 242 400v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Zuiderhaven 18   1693 243 56v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Voorstraat 89   1696 243 226r
BIERMA, SJOERD PIETERS bierma, sjoerd pieters koper Bildtstraat 15   1715 245 240r
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts ten westen Noorderhaven 34   1659 238 7r
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts verkoper   1660 238 35r
SJOERDS, JAN bijenkorf, jan sioerds (panwerk van) omtrent Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
, JAN bijenkorff, jan (wd en erven) verkoper Zoutsloot 107   1664 238 210r
SIEMENS, JAN bijlaan, jan symens koper   1685 242 89r
SIEMENS, JAN bijlaan, jan symens koper   1685 242 89v
, MARTJEN bijlaan, maartje koper Rozengracht 20   1729 247 250v
JANS, HENDRIK bijlards, hendrik jansen koper   1734 248 335v
BIJLSMA, ELIAS bijlsma, elias koper Sint Jacobstraat 14   1797 265 62r
BIJLSMA, T. bijlsma, t. verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
BIJLSMA, T. bijlsma, t. koopman koper   1809 268 223r
BIJLSMA, T. bijlsma, t. ten noorden   1809 268 224v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1803 266 445r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1807 267 289v
BIKKER, BASTIAAN bikker, bastiaan ten westen Noorderhaven 32   1740 250 112v
BIKKER, BASTIAAN bikker, bastiaan koper Noorderhaven 28   1756 254 6r
BIKKER, MARTJEN bikker, maartje (wd) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS bikker, maartje bastiaans verkoper Lanen 28   1774 258 168v
PIETERS, JAN bilckert, jan pieters koper Bildtstraat 13   1632 233 36r
JANS, PIETER bilckert, pieter jans gecondemneerde   1601 228 536r
JANS, PIETER bilckert, pieter jansen ten zuiden   1601 228 521r
BINKSMA, binksma, a ten oosten Noorderhaven 98   1787 262 225v
BINKSMA, A. binksma, a. geniaarde   1795 264 252r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotse romkes koper   1797 265 32r
BINKSMA, HOTSE binksma, hotze koper Schritsen 50   1783 261 61r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 54   1785 261 275r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 50a   1790 263 213r
ROMKES, HOTSE binxsma, hotze romkes (vroedschap, mede) koper Noordijs WZ   1782 260 254r
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES birdema, riemet fockes koper   1618 230 268r
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS bisschop, gerrit lamberts koper   1707 245 10v
BISSCHOP, MARIA bisschop, maria verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
BISSCHOP, MARIA bisschop, marijke koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS bisschop, nolles pieters varensgezel koper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
BISSCHOP, PIETER bisschop, pieter koper   1773 258 116r
JANS, WILLEM bissiun, willem jansen verkoper   1740 250 118r
BLAUW, JAKOB KORNELIS blauw, jacob cornelis koper   1805 267 166v
BLAUW, JAN JANS blauw, jan jansen koper Nieuwstraat WZ   1697 243 274r
BLAUW, JAN JANS blauw, jan janz koper   1730 247 311r
JANS, HANS blauwe, hans jans de triumphant Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
JANS, HANS blauwer, hans janssen de bruidegom   1598 228 216r
, JAN blauwer, jan de (wd) ten westen Voorstraat 33   1601 228 472r
, TJEERD blecker, tierd koper   1646 235 207r
BLEKER, JOHANNES bleeker, johannes ten noorden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
BLEKER, KLAASKE ANNES bleeker, klaaske annes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
BLEKER, LAMMERT DIRKS bleeker, lammert dirks koper   1809 268 224v
BLEKER, DIRK KORNELIS bleker, dirk cornelis koper   1785 262 29r
, JAKOB blesma, jacob koper Sint Odolphisteeg WZ   1782 260 282r
, HETTE blinxsma, hette koper Nieuwstraat   1693 243 46v
, HETTE blinxsma, hette koper   1695 243 124r
, HETTE blinxsma, hette koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
, HETTE blinxsma, hette koper   1698 243 338v
BLOK, ALLERT TEUNIS block, allert teunis (burger-hopman) koper Voorstraat 7a   1663 238 183r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Hofstraat 16   1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Rozengracht 38   1733 248 193r
BLOK, ARJEN TEUNIS block, arjen thuenis koper Noorderhoofd 1   1733 248 225v
BLOK, BOUDEWIJN block, boudewyn de koper   1606 228 1004r
BLOK, DANIEL block, daniel de koper   1606 228 1004r
BLOK, HARMEN JANS block, harmen jansen koper Voorstraat 72   1714 245 224v
BLOK, TEUNIS block, teunis koopman bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
, MARTEN blocklant, martinus dr. (te amsterdam) verkoper   1634 233 131r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen teunis koper Zuiderhaven 18   1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS blocq, arjen theunis wandelverkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. blocqueville, l. schoolhouder (franse) koper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
BLOEMSMA, JAN bloemsma, jan koper   1805 267 180r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
BLOK, AALTJE KORNELIS blok, aaltje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 26   1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis koper Noorderhaven 74   1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen teunis verkoper Noorderhaven 74   1741 250 157v
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, arjen theunis koper Rozengracht 16   1726 246 264r
BLOK, C. blok, c. (burgemeester) koper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
BLOK, KLAAS MINNES blok, claas minnes koper Noorderhaven 74   1741 250 157v
BLOK, KORNELIS blok, cornelis koper Bildtstraat 14   1756 254 32v
BLOK, KORNELIS blok, cornelis ten zuiden Bildtstraat 12   1773 258 86r
BLOK, EELKJE KORNELIS blok, eelkje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
BLOK, H. blok, h. ten noorden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes blok- en mastmaker koper Prinsensteeg 3   1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES blok, hendrik wybes koper Prinsensteeg 3   1784 261 180r
BLOK, K. blok, k. (burgemeester) ten zuiden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
BLOK, KORNELIS blok, kornelis verver en glasmaker(mr) verkoper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke claazes (wl) verkoper   1775 258 197v
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke clazes (erven) ten westen   1774 258 187v
BLOK, MINNE blok, minne koper Lombardspijp   1768 257 36v
BLOK, MINNE blok, minne koper   1777 259 72r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper Voorstraat 95   1787 262 179r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1795 264 264v
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1797 265 56r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne clazes koopman ten oosten Zuiderhaven 1   1774 258 176r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytses ten westen Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BLOK, PIETER WIETSES blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BLOK, REINOU blok, reinouke koper   1765 256 144r
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1802 266 289r
BLOK, SAKE TJEPKES blok, sake tjepkes koper   1803 266 531r
BLOK, SCHELTE blok, schelte blok koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BLOK, SCHELTE TJEPKES blok, schelte tjepkes koper Noorderhaven 4   1799 265 304r
BLOK, SIPKE TJEPKES blok, sipke tjepkes koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BLOK, SJOERD TJEPKES blok, sjoerd tjepkes koper   1760 254 256r
BLOK, TEUNIS blok, teunis koper Havenplein 18   1763 255 227r
BLOK, TEUNIS ARJENS blok, teunis arjens koper Noorderhaven 24   1741 250 147v
BLOK, TEUNIS blok, theunis ten westen Havenplein 10   1773 258 98r
BLOK, TJEPKE blok, tjepke (wd) ten westen Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
BLOK, TJEPKE SJOERDS blok, tjepke sjoerds verkoper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES blok, trijntje tjepkes verkoper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
KLASES, PIETER blokmaker, pieter clases koper   1785 261 270v
, MINNE bloks, menne koper   1797 265 66r
, MINNE bloks, menne koper   1799 265 351r
BLOEM, ANTJE blom, antje verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
BLOEM, JAKOB blom, jacob verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
BLOEM, JAN MARTENS blom, jan martens schipper (veer-) koper Bargebuurtspoortje WZ   1782 260 225r
BLOEM, PIETER blom, pyter koper Lanen 25   1759 254 244r
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje koper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje ten oosten Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BLOEM, ROELOFKE blom, roelofje ten noorden Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
BLOEM, SIEMEN blom, simon blikslager (mr) koper Voorstraat 45   1733 248 240v
BLOEM, SIEMEN blom, simon koper Voorstraat 45   1755 253 246r
BLOEM, SIEMEN blom, simon verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
BLOEM, WIETSE blom, wytze schipper (beurt-) op amsterdam koper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BLOEM, WIETSE blom, wytze majoor (stads-) koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reidses koper   1779 259 166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reitses koper Zeilmakersstraat   1771 257 234r
BLOEMBERG, blomberg, nic. verkoper Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
BLOEMBERG, blomberg, nic. verkoper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
BLOEMBERG, blomberg, tjambke winkelier koper   1774 258 174r
BLOEMBERG, TJAMME blomberg, tjamke geniaarde Voorstraat 36   1772 258 3v
BLOEMBERG, TJAMME blomberg, tjamke koper   1773 258 73v
BLOEMBERGEN, ENNE blombergen, enne koper   1802 266 332r
BLOEMBERGEN, FEIKJE blombergen, feikje koper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
BLOEMBERGEN, RONES blombergen, ronis koper   1802 266 119r
, JAN blomma?, jan koper   1805 267 167r
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper Vijver 4   1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper   1683 241 235r
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper Zuiderpoort (gebied)   1683 241 235v
, JURJEN bodendijk, jurjen van koper Noorderhaven 48   1680 241 73r
, ANDRIES boechhorst, andrys kapitein koper Lanen 42   1649 236 72r
LUITJENS, DOUWE boeier, douwe luitjens koper   1739 250 44v
BOEKHOUT, HENDRIK boekhold, hendrik ten zuiden   1772 258 14r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS boekhold, jan hendriks koper   1745 251 129v
BOEKHOUT, HENDRIK boekholt, henricus koper   1718 245 313v
, RUURD boeland, ruurd schipper (oud trek-) verkoper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
BOER, ABE ARENDS boer, abbe aenes de gecondemneerde Schritsen   1600 228 409r
BOER, ANDRIES boer, anderys de ten zuiden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
BOER, ANDRIES boer, andries de ten zuiden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
BOER, ANDRIES PIETERS boer, andries pyters de koper Zuiderhaven 19   1725 246 213r
BOER, ANDRIES boer, andrys de koper Zuiderhaven 21   1735 249 80v
BOER, ANTONIUS boer, anthony de koper Grote Ossenmarkt 15   1800 265 468r
BOER, ANTONIUS boer, anthony de koper   1800 265 470r
BOER, ANTONIUS boer, anthony de verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
BOER, ATE LUITJENS boer, ate luitjes de koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
BOER, BEREND boer, berend koper Moriaanstraat   1773 258 120v
BOER, BETTING boer, betting de schipper ten oosten Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1807 267 305v
BOER, KLAAS boer, claas de koper   1793 264 149v
BOER, KORNELIS DOUWES boer, cornelis dousen de koper Grote Bredeplaats 6a   1654 236 253r
BOER, DIRK NANNES boer, dirk nannes de beurtschipper (oud) koper Zoutsloot NZ   1781 260 107r
BOER, GERRIT SIETSES boer, gerrit sytses de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
BOER, GRIETJE WILLEMS boer, grietje willems de verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper A-237 1810 268 333v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
BOER, JAKOB boer, jacob de verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
BOER, JAKOB boer, jacob de bode (stads-) koper Lanen 70   1804 267 104r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten oosten Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BOER, JAKOB boer, jacob de ten zuiden Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
BOER, JAN boer, jan de ten zuiden   1772 258 5r
BOER, JAN boer, jan de koper   1789 263 114v
BOER, JAN boer, jan de koper   1794 264 224r
BOER, JAN boer, jan de koper Zoutsloot NZ   1796 265 11r
BOER, JAN boer, jan de koper   1800 265 503r
BOER, JAN boer, jan de bode (stads-) ten zuiden   1804 267 11v
BOER, JAN boer, jan de bode ten zuiden   1805 267 109r
BOER, JAN boer, jan de ten westen Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
BOER, JAN GERRITS boer, jan gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
BOER, JAN HENDRIKS boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
BOER, JAN JANS boer, jan jans de koper   1730 247 342v
BOER, JAN PAULUS boer, jan paulus de koper   1799 265 317r
BOER, JOUKE BAUKES boer, jouke baukes de verkoper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
BOER, KLAAS boer, klaas de (erven) ten zuiden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jans de koper   1785 262 10r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 136r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 175v
BOER, MARTEN JAKOBS boer, marten jacobs de koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
BOER, P. boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper   1789 263 114v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat ZZ   1793 264 102v
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Achterstraat NZ   1795 264 278r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper   1801 265 631r
BOER, PAULUS boer, paulus de koper Zoutsloot NZ   1805 267 156r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder) koopman koper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de ten westen Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der gemeente harlingen) koper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
BOER, PAULUS boer, paulus de (wethouder der stad harlingen) koper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
BOER, PAULUS boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
BOER, PAULUS GERRITS boer, paulus gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de koper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de (wl) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
BOER, PIETER FRANSES boer, pytter fransen de koper Rapenburg 4   1644 235 157r
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BOER, WILLEM boer, willem de (wl) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
, HANS boeselach, hans koper   1730 247 333v
, KAREL boeser, carel koper   1794 264 212r
RUURDS, MAAIKE boetema, mayke ruirds koper   1722 246 151r
BERENDS, TRIJNTJE boeuving, trijntje beerends koper Voorstraat 68   1804 267 19v
PIETERS, REIN bohcack, rein pieters koper   1695 243 142v
BOK, SJOERD bok, sievert de verkoper   1773 258 80r
BOK, SIEMEN bok, simon de verkoper   1773 258 80r
, MARTEN boldewijn, marten (wd) ten noorden Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
, JAN boldewyn, jan koper   1756 254 55v
, PIETER boldewyns, pyter koper   1652 236 215r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1775 258 214r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Lanen 40   1784 261 246v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert verver en glazenmaker (mr) koper Spinstraat 7   1786 262 72v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1788 263 37r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1789 263 82v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Heiligeweg 11   1789 263 104v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1793 264 87r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1793 264 95v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Bildtpoort (gebied)   1795 264 254r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1796 264 343r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Zoutsloot NZ   1797 265 25r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Franekereind ZZ   1798 265 189r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Snakkerburen (gebied)   1801 265 644r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper   1802 266 251r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden   1803 267 2v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koper Voorstraat 57   1804 267 30v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper G-334 1808 268 36v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert ten zuiden Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 7r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 8r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Romastraat 5   1781 260 10r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Ossenmarkt 1a   1782 260 227v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 27   1782 260 234r
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Grote Kerkstraat 46   1782 260 235r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 49r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 112r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1783 261 122r
BOLMAN, JAN bolman, jan koper Lanen 40   1784 261 246v
BOLMAN, JAN bolman, jan koper   1789 263 162r
BOLTA, DOUWE DIRKS bolta, douwe dirks koper   1714 245 205v
BOLTA, JOHANNES bolta, johannes ten westen Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
JOCHEMS, JAN boltes, jan jochums koper Ooievaarsteeg OZ   1611 229 89r
BOMANS, HENDRIK bomans, hendrik wever koper   1708 245 47v
, FEDDE bomgaerden, fedde koper   1646 235 215r
BOMMEL, HENDRIK JANS bommel, hendrick jans koper Poortje   1597 228 9r
BONKAMP, LIJSBET boncamp, elisabeth koper Noorderhaven 73   1748 251 213r
BONKAMP, NICOLAAS boncamp, nicolaas geniaarde Zoutsloot 125   1699 244 16r
BONKAMP, NICOLAAS boncamp, nicolaas koper Voorstraat 14   1700 244 57r
BONKAMP, NICOLAAS boncamp, nicolaas koper Noorderhaven 75   1701 244 112r
BONKE, KORNELIS bonck, cornelis ten westen Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
BONKE, KORNELIS KORNELIS bonck, cornelis cornelis koper   1633 233 115r
BONKE, PIETER KORNELIS bonck, pytter cornelis koper Rozengracht 30   1668 239 136r
BONKE, BINKE TJEERDS boncq, bente tiaerdts koper Heiligeweg 68   1633 233 77r
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
BONKE, KORNELIS boncq, cornelis apotheker koper Voorstraat 49   1659 237 187r
BONKE, KORNELIS PIETERS boncq, cornelis pieters koper Liemendijk   1685 242 86v
BONKE, KORNELIS SJOERDS boncq, cornelis siverdts verkoper   1617 230 149r
BONKE, PIETER boncq, pyter koper Rapenburg NZ   1675 240 195r
BONKE, TJEERD BINKES boncq, tjeerd bentes bakker (mr) koper Lanen 44   1717 245 292r
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
, JOOST bonens, joest koper Voorstraat 60   1597 228 111r
, JOOST bonens, joost (erven) ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ   1627 232 1r
, JOOST bonens, joost (erven) ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ   1627 232 1r
BONER, EVERT boner, evert sergeant-majoor koper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
BONGA, HOITE SEERPS bonga, hoyte seerps koper   1618 230 227r
BONGA, HORATIUS bongha, horatius koper   1637 234 28r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Zuiderplein 1   1658 237 146r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Hoogstraat 33   1668 239 131r
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje koper Noordijs OZ   1794 264 211r
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje ten zuiden   1804 267 93v
BONNEMA, EELKE bonnema, eeltje (kimswerd) koopman koper Bildtstraat 16   1805 267 116v
BONNEMA, H. bonnema, h. ten zuiden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
BONNEMA, OEPKE HAITSES bonnema, upcke haytses koper Voorstraat 18   1636 234 5r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS bontekoe, aaltje stitterts koper Hoogstraat 18   1782 260 302v
BONTEKOE, ADAM bontekoe, adam koper Sint Jacobstraat 4   1786 262 103r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS bontekoe, adam stitterts koper   1783 261 46v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenes verkoper   1772 258 58r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenraads koper Havenplein 26   1774 258 138r
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS bontekoe, hinke coenes verkoper   1772 258 58r
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS bontekoe, neeltje stitterts koper   1784 261 211v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS bontekoe, neeltje stitterts koper Brouwersstraat 3   1785 261 271v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Noorderhaven 29   1711 245 153v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
BONTEKOE, STITTERT ADAMS bontekoe, stittert adams koper Hoogstraat 18   1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses koper   1729 247 236v
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses koper   1742 250 277v
BONTEKOE, STITTERT JETSES bontekoe, stittert jetses (vroedsman) koper Rozengracht 21   1746 251 135v
BONTEKOE, STITTERT SIEBES bontekoe, stittert sybes koper Noorderhaven 9   1670 240 5r
BONTJEMA, BEREND bontjema, barend verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
, AREND bontwever, arend ten zuiden   1804 267 84r
BOOM, D. boom, d. ten westen Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOM, D. boom, d. ten zuiden Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
, FEDDE boomgaerden, fedde gaveri koper   1645 235 186r
GAUKES, FEDDE boomgaerden, fedde gouckes koper Rapenburg   1648 236 54r
BOOMSMA, B. boomsma, b. (erven) ten noorden Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
BOOMSMA, B. boomsma, b. (wl) verkoper Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Zoutsloot ZZ   1803 266 480r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe ten zuiden Hoogstraat 26   1804 267 107r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koopman verkoper   1805 267 108r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 1   1806 267 194r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe (wl) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
BOOMSMA, BOUWE boomsma, bouwe koper Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOOMSMA, BOUWE JETSES boomsma, bouwe jetses koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
BOOMSMA, JAN boomsma, jan koper Zoutsloot 49   1771 257 186r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
BOOMSMA, JAN boomsma, jan herbergier koper Zuiderhaven 23   1781 260 136v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koper   1791 263 317r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten westen   1805 267 126r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten oosten Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten oosten Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper   1808 268 169v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman verkoper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten noorden Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle verkoper Carl Visschersteeg 16 F-044 1810 269 11r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten noorden Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle koopman ten westen Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
BOOMSMA, JELTE boomsma, jelte koper   1784 261 242v
BOOMSMA, JETSE JELLES boomsma, jetse jelles koper Noorderhoofd 1   1795 264 265v
BOOMSMA, SIPKE boomsma, sipke executeur van barradeel (substituut) koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
BOOMSMA, SIPKE JOHANNES boomsma, sipke johannes (wl) executeur van barradeel (substituut) verkoper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
BOON, DIRK boons, dirk koper   1789 263 75r
BOON, JOOST boons, joost koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
GERRITS, WILLEM boontie, willem gerryts koper Lanen 43   1661 238 84r
, CHRISTIAAN boormeester, christiaan koper Heiligeweg 34   1788 263 24r
, CHRISTIAAN boormeester, christiaan steenhouwer (mr) koper Heiligeweg 36   1793 264 108r
FREERKS, JORIS bootshaak, joris freercks koper Weverstraat   1668 239 124r
, JORIS bootshaeck, joris koper Oosterbolwerk WZ   1674 240 142r
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS bootsma, arjen simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS bootsma, frans simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1775 258 232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1779 259 171v
, ANDRIES borchart, andrys koper   1605 228 892r
, HARMEN borchers, harmen koper   1730 247 337v
, HARMEN borchers, harmen koper Hofstraat 18   1730 247 340v
, BEREND borcherts, beernd koper Tiepelsteeg   1762 255 136v
GERRITS, GERRITJE borkulo, gerrytje gerrijts koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
BOS, JOHANNES bos, johannes gebruiker Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
BOS, LUCAS bos, lucas stokersknecht koper Hofstraat 65   1730 247 311r
BOS, LUCAS bos, lucas koper   1756 254 54v
BOS, LUCAS bos, luicas koper   1742 250 238v
BOS, M. bos, m. (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
BOS, MARTEN bos, marten ten westen Noorderhaven 43   1789 263 110r
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
BOS, MARTEN bos, marten (wl) kuiper (mr) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
BOS, MARTEN bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1733 248 194v
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1733 248 202v
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper   1734 248 338r
BOS, FILIPPUS bos, philippus destillateur koper   1735 249 54r
BOS, FILIPPUS bos, philippus koper Wasbleek ZZ   1739 250 14v
BOS, FILIPPUS bos, phillippus koper   1730 247 361r
BOS, MARTEN BERENDS bosch, marten berends koper Noorderhaven 41   1787 262 187r
BOS, FILIPPUS ANDRIES bosch, philippus andries koper Lanen 78   1722 246 128r
BOSSCHA, SJOERD boscha, sjoerd koper   1756 253 259r
BOSSCHA, SJOERD boscha, sjoerd koper   1756 253 260v
BOSSCHA, TJALLING boscha, tjalle koper   1769 257 106r
JELTES, AGE bosco, agge jeltes koper Sint Odolphisteeg 4   1681 241 127v
, JURJEN boses, jurjen koper   1691 242 346r
PIETERS, JILLES boshack, jelis pyters koper Schritsen NZ   1685 242 68v
BOSSCHA, GRIETJE bosscha, grietje koper Kleine Bredeplaats 14   1763 255 213r
BOSSCHA, TJALLING bosscha, tjalle koper   1780 259 281r
BOSSCHA, TJALLING bosscha, tjalle (wl) verkoper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
JANS, AALTJE bostijn, aaltie jans koper   1738 249 232r
, JAN bostijn, jan koper   1714 245 224r
HENDRIKS, JAN bostijn, jan hendriks koper Lanen 15   1733 248 205r
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper   1693 243 20v
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1706 244 323v
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
BOT, ANDRIES HARINGS bot, andries harings koper   1721 246 119r
BOT, JAN KLASES bot, jan clases koper   1648 236 31v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS boterkoper, neeltje pieters (wl) verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
BOTERWEG, DIRK boterweg, dirk koper   1799 265 282r
HARINGS, ANDRIES both, andries harings tinnegieter (mr) koper Voorstraat 23   1718 246 28r
JANS, BERBER both, berber jansen koper   1738 249 245r
KLASES, JAN both, jan claesen koper   1675 240 190v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg   1672 240 94r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 94v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 99r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Nieuwstraat   1684 242 18v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1686 242 116r
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) geniaarde Noordijs 23   1728 247 96v
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 36   1728 247 111r
BOTSMA, LIJSBET botsma, elisabeth (wd) koper   1729 247 279r
, PIETER bottemanne, pieter koper   1798 265 137r
JOSEFS, PIETER bottemanne, pieter joseph koper Heiligeweg 34   1798 265 157r
, FREERK botterweg, fredericus curator Lanen 83   1718 246 5r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1695 243 130r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1696 243 193r
EVERTS, JAN bouknegt, jan everts koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
BOUWMAN, JELTE boumans, jelte koper Franekereind 29   1628 232 156r
, FREERK bourman, frederik koper   1684 242 33r
JANS, JAN boustein, jan jan koper   1682 241 189r
BOUT, ABRAHAM bout, abraham koper Spekmarkt 1   1772 258 29v
BOUT, ABRAHAM bout, abraham verkoper Spekmarkt 1   1772 258 44r
, EVERT bouwknegt, evert koper Zuiderhaven 55b   1777 259 60r
, JAN bouwknegt, jan ten oosten   1803 267 1r
EVERTS, JAN bouwknegt, jan everts koper Rommelhaven 11   1799 265 252r
BOUWMAN, JAN bouwman, jan koper   1725 246 222v
BRAAK, EVA braak, eva koper Vismarkt 1   1765 256 139v
BRAAM, ANTJE braam, anna koper   1763 255 249r
BRAAM, AUKJE braam, aukjen koper   1715 245 250v
BRAAM, KLAAS braam, claas koper   1739 250 38v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freercks koper Droogstraat NZ   1669 239 197v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1670 240 30v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1671 240 46r
BRAAM, KLAAS GOOITSENS braam, claas goitjens koper   1707 245 23r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1736 249 159r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1738 249 225v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freercx koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1656 237 103r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1662 238 129r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claes jacobs koper Lanen 12   1729 247 265r
BRAAM, FREERK braam, freerk koper Zuiderhaven 18   1672 240 99v
BRAAM, FREERK braam, freerk koper   1673 240 126r
BRAAM, FREERK braam, freerk koper Noordijs WZ   1677 240 248r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS braam, frouckje jacobs koper Sint Odolphisteeg OZ   1725 246 230v
BRAAM, FROUKJE JANS braam, frouckje jansen koper   1724 246 195v
BRAAM, FROUKJE braam, froukje koper Achterstraat   1727 247 3r
BRAAM, FROUKJE KLASES braam, froukje clases koper Rapenburg ZZ   1731 247 391v
BRAAM, braam, goerius koper Lanen ZZ   1683 241 238r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 239r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 255r
BRAAM, braam, goerius koper   1683 241 258v
BRAAM, GOOITSEN braam, goitjen koper Hoogstraat 20   1693 243 35r
BRAAM, GOOITSEN braam, goitjen koper Kleine Kerkstraat 4   1705 244 299v
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 106   1687 242 169v
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 31   1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clases koper Weverstraat   1699 244 18r
BRAAM, GAUKE braam, gouke koper   1697 243 269v
BRAAM, HUBERT braam, hubert koper Kerkpoortstraat 27a   1696 243 227v
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Sint Odolphisteeg 7   1699 244 12r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 37   1717 245 281r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 95   1717 245 281v
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Droogstraat NZ   1723 246 170v
BRAAM, JAN JURJENS braam, jan jurjens koper   1777 259 85v
BRAAM, PIETER JAKOBS braam, pietje jacobs koper Lanen 9   1698 243 342v
BRAAM, REGNERUS braam, regnerus koper Voorstraat 36   1730 247 339r
BRAAM, ROMKE braam, romke ontvanger generaal koper Noorderhaven 71   1726 246 281r
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd koper Voorstraat 82   1785 261 5ra
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD braam, tjeerd ten westen Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
BRAAM, TJEERD JANS braam, tjeerd jans koper   1778 259 93r
BRAAMS, ANTJE braams, anna koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRAAMS, ANTJE braams, anna ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper Voorstraat 14   1648 236 26r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 200r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 210r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braem, claes jacobs koper   1734 248 324r
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1721 246 107r
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1726 246 278v
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje clases verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
BRAAM, braem, goverius koper Noorderhaven 72   1685 242 82r
BRAAM, braem, goverius koper   1685 242 93r
BRAAM, REGNERUS braem, regnerus curator Heiligeweg 7   1735 249 23ar
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx (hovinge) ten oosten Droogstraat NZ   1657 237 131v
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx ten oosten Noorderhaven 19   1660 238 35v
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
BRAAM, KLAAS FREERKS bramius, claes freerx koper Droogstraat NZ   1642 234 180v
BRAAM, NICOLAAS bramius, nicolaus apotheker koper Nieuwstraat OZ   1650 236 127v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS bramius, nicolaus gerardi apotheker koper Lanen NZ   1659 237 192v
BRANDENBURG, GEERTRUIDA brandenburgh, geertruit van koper Kleine Bredeplaats 13   1648 236 36v
BRANDSMA, POPPE JAKOBS brandsma, poppe jacobs koper   1702 244 165v
BREDA, JOHANNES breda, johan van koper   1602 228 656r
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jans koper   1668 239 143r
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jansen van bode (koopmans-) koper   1656 237 53r
BREDA, THOMAS breda, tomas koper   1661 238 81v
BREDA, THOMAS breda, tomas koper   1661 238 117r
BREDA, THOMAS breda, tomas (hof van) ten westen Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
BREDA, THOMAS HANSES breda, tomas hanses ten oosten Lanen NZ   1665 239 9r
BREDA, THOMAS JANS breda, tomas jansen koper Zuiderhaven 56   1663 238 199r
, JAN bredaas, jan koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
, JAN bredael, jan koper Franekerpoort (gebied)   1614 229 438r
, JAN bredael, jan koper Liemendijk   1614 229 476r
, bredael, lysken van ten westen Lanen NZ   1611 229 91r
BREED, TRIJNTJE JANS breed, trijntie jans de (wd) verkoper   1776 259 10v
BRENS, WEMELTJE brens, wemeltje koper Schritsen 54 F-058 1810 269 63v
BRETEL, HILTJE bretel, hiltje koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
BRETEL, HILTJE bretel, hiltje ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
BRETEL, JAN bretel, jan ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
BRETEL, JAN bretel, jan (wl) koopman koper Bargebuurt   1774 258 172r
, AAGJE breton, aagje koper   1776 259 8v
, AAGJE bretton, aagje (wd) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
, KLAAS bretton, claas bieder Lanen 16   1745 251 3ra
JARICHS, KLAAS bretton, claas jarigs verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
JARICHS, KLAAS bretton, claes jarigs hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 1   1731 247 375v
, JAN bretton, jan koper Noorderhaven 65   1752 252 214v
PIERS, JARICH bretton, jarigh piers koper Nieuwstraat   1682 241 226r
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelverkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs wandelkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
JANS, GEESKE bretzel, geeske jans koper Voorstraat 69   1796 264 326r
, JAN bretzel, jan ijzerkramer (mr) koper Voorstraat 69   1750 252 68r
, BEREND breukers, beernd koper Vianen ZZ   1756 254 25v
, BEREND breukers, beernd verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
, BEREND breukers, beernd ten noorden Hofstraat 33   1772 258 37v
, JAN brevink, jan bontwerker koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
, JAN brevink, jan ten oosten Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
, HARMKE briel, harmana (wl) verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
, HARMKE briel, hermanna koper   1791 263 339r
, KASPER brinckmans, casper koper   1708 245 62r
, CHRISTINA brincks, cristina verkoper Noordees (gebied)   1601 228 532r
BRINK, EELKE brink, eeltje ter koper   1717 245 299r
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1719 246 50v
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1721 246 95r
BRINK, JAN brink, jan ten koper   1791 263 350r
BRINK, JAN brink, jan ten koopman ten westen Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
, HARMEN brinkhuis, harmen koper Kerkpoortstraat 15   1751 252 112r
JANS, HARMEN brinkhuis, harmens jans koper Molenpad 1   1752 252 228r
, ROELOF brinkhuis, roelof koper   1702 244 145r
LUBBERTS, ROELOF brinkhuis, roelof lubberts koper Voorstraat 35   1699 244 1r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus (burger-vaandrig) koper Zoutsloot 115   1716 245 262r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus koper William Boothstraat OZ   1723 246 174v
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus pan- en estrikbakker (mr) koper Noorderhaven 113   1723 246 187r
BRINKMAN, KASPER brinkman, casparus koper   1724 246 200v
, T. brinsoinda, t. koper   1717 245 303v
BROERS, AALTJE JANS broers, aeltje jan verkoper   1606 228 975r
BROERSMA, BROER broersma, broer ten noorden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
BROERSMA, BROER JANS broersma, broer jans timmerman (mr) koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
, JOHANNES broodkorf, johannes koper   1802 266 268r
, JOHANNES broodkorf, johannes koper Heiligeweg 14   1803 266 508r
BROUWER, AAFKE BEERTS brouwer, aafke beerts verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
BROUWER, AAFKE SIKKES brouwer, aafke sikkes koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
BROUWER, B. brouwer, b. (burgervaandrich)(oud-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper   1755 253 216r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
BROUWER, BEERT brouwer, beert koper Rozengracht 37   1763 255 203r
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirks winkelier koper   1731 248 60v
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper Brouwersstraat 22   1729 247 246r
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper   1731 247 390r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Both Apothekerstraat 18   1691 242 351r
BROUWER, KEIMPE brouwer, ceimpe koper   1729 247 256r
BROUWER, KLAAS DOUWES brouwer, claas douwes koper   1711 245 151v
BROUWER, KLAAS JANS brouwer, claes jansen koper Lanen 2   1690 242 309r
BROUWER, KLAAS WILLEMS brouwer, claes willems verver koper Schritsen ZZ   1617 230 138r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Zoutsloot 32   1749 252 6v
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Scheffersplein 21   1751 252 170r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper   1759 254 204r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper Noorderhaven 14   1759 254 218r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis verkoper Zuiderhaven 73   1773 258 100r
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis koper   1774 258 137v
BROUWER, KORNELIS brouwer, cornelis (wl) verkoper   1804 267 93v
BROUWER, ENNE IEPES brouwer, enne ypes koper Zoutsloot ZZ   1661 238 89r
BROUWER, GEERT brouwer, geert koper   1786 262 84r
BROUWER, GRIETJE ARJENS brouwer, grietje arjens koper Voorstraat 16   1805 267 132r
BROUWER, HEIN brouwer, hein (wl) verkoper   1805 267 115v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrijts koopman en brouwer koper   1776 259 5v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen   1772 258 14r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman ten westen   1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman en brouwer ten westen Heiligeweg 18   1773 258 116v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen Moriaanstraat   1773 258 120v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts koper   1778 259 147v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts brouwer (mr) koper Hoogstraat 36   1780 259 251r
BROUWER, HEIN PIERS brouwer, hein piers koper   1708 245 61v
BROUWER, HIDDE brouwer, hidde koper   1753 253 38v
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS brouwer, ijsbrand willems timmerknecht (huis-) verkoper Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS brouwer, jacob sybrens koper Hoogstraat 39   1783 261 40v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten westen   1774 258 141v
BROUWER, JAN brouwer, jan ten zuiden   1774 258 141v
BROUWER, JAN brouwer, jan leraar bij de doopsgezinde gemeente te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
BROUWER, JAN brouwer, jan (weleerwaarde) leraar der doopsgezinden te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
BROUWER, JAN FOLKERTS brouwer, jan folkerts koper   1675 240 203v
BROUWER, JAN HENDRIKS brouwer, jan hendriks koper   1753 253 125v
BROUWER, JAN SIKKES brouwer, jan sickes koper   1702 244 172v
BROUWER, MEINT ANDRIES brouwer, meinte andrys koper   1741 250 181r
BROUWER, REIN brouwer, rein koper Kerkpoortstraat 21   1763 255 224v
BROUWER, REIN HENDRIKS brouwer, rein hendriks koper   1775 258 233v
BROUWER, REIN HOITES brouwer, reyn hoites koper Havenplein 18a   1745 251 79v
BROUWER, RUTGER brouwer, rutger koper Grote Bredeplaats 35   1670 239 220v
BROUWER, TJEERD KORNELIS brouwer, tjaerd cornelis koper Zuiderhaven 73   1720 246 77v
BROUWER, WILLEM DIRKS brouwer, willem dirx verkoper Noorderhaven 19   1668 239 122r
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claas pytters van der koper Hondenstraat 12   1754 253 162v
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claes pieters van der koper Zuiderhaven 73   1728 247 148v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Grote Bredeplaats 8b   1764 256 59v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Zoutsloot NZ   1766 256 177v
BRUG, FEDDE brug, fedde van der koper Hondenstraat 3   1768 257 56v
BRUG, JAN brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
BRUG, JAN brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
BRUG, LIJSBET KORNELIS brug, lijsbeth corn. de koper   1727 247 41r
, JAKOB brughman, jacob koper Rapenburg ZZ   1671 240 60r
BRUGMAN, JAKOB brugman, jacob koper   1668 239 150r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
BRUGMAN, JAN brugmans, jan ten oosten Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
BRUIN, ANTJE bruin, anna de koper Noorderhaven 77   1724 246 194r
BRUIN, KASPER bruin, casparus de koper Schritsen 28   1690 242 324v
BRUIN, KASPER bruin, casper de koper Schritsen 28   1697 243 276v
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 66r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 72r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de geniaarde Rozengracht 22   1722 246 144r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Rozengracht 40   1725 246 216r
BRUIN, JAKOB bruin, jacob de koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
BRUIN, JAKOB bruin, jacobus de wandelverkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
BRUIN, JAKOB bruin, jacobus de wandelkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
BRUIN, JAN bruin, jan koper   1788 262 264r
BRUIN, JOHANNES bruin, johannis de koper   1759 254 222r
BRUIN, LIEUWE bruin, lieuwe de ten noorden Voorstraat 1   1747 251 189v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, lieve sjoerds de koper Vismarkt 1   1739 250 43v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, liewe sieverds de koper Zuiderhaven 23   1731 248 65r
BRUIN, LOURENS PIETERS bruin, lourens pytters koper   1669 239 205r
BRUIN, PIETER JAKOBS bruin, pieter jacobs koper   1738 249 226v
BRUIN, PIETER bruin, pyter de koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
BRUINING, ALBERT bruining, albert koper Voorstraat 46   1765 256 140v
BRUINING, BEREND bruining, beernd koper   1791 263 314v
BRUINSMA, HARMEN bruinsma, hermanus koper Noorderhaven 76   1791 263 330v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Weverstraat   1665 239 18v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Brouwersstraat 7   1666 239 35v
BRUINSVELD, HENDRIK bruinsveld, hendrik koper Zuiderhaven 56   1668 239 123v
BRUINSVELD, JETSE bruinsveld, jetske (wd) koper Noorderhaven 15   1804 267 63v
BRUINSVELD, TRIJNTJE bruinsveld, trijntje (wd) koper Lanen 25   1694 243 100v
BRUINSVELD, TRIJNTJE bruinsveld, trijntje koper Voorstraat 28   1700 244 68v
BRUINING, GERRIT JANS bruning, gerryt janzen wever (bont-)(mr) verkoper   1773 258 81r
, TANNEKE bruyneels, tanneken koper Brouwersstraat OZ   1641 234 140r
BRUINSMA, JAN MINSES bruynsma, jan minses koper   1732 248 123r
BRUINSVELD, HENDRIK bruynsvelt, hendrick kapitein koper Brouwersstraat 9   1662 238 152r
, ANDRIES buckhorst, andrijs koper   1644 235 147r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1764 256 88r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1765 256 95r
GERLOFS, JAN builaart, jan gerlofs ten zuiden Liemendijk ZZ   1750 252 69v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper Franekerpoort (gebied)   1767 257 31v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1768 257 42r
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1772 258 45v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1780 259 243v
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Kerkpoortstraat WZ   1751 252 107r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Achterstraat   1794 264 173v
JANS, JENTJE builard, janke jans koper Achterstraat   1774 258 178v
JANS, JENTJE builard, janke jans verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons ten noorden   1774 258 157v
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons bakker (mr) verkoper Lanen 76a   1780 259 257r
JANS, RUURD builard, ruurd jans koper   1802 266 229r
JANS, SALOMON builard, salomon jans koper Bildtstraat 4   1788 263 55v
JANS, IEMKJE builard, ymkjen jans verkoper   1774 258 189v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper   1735 249 76r
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1742 250 242v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper Bildtstraat 2   1747 251 175v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1760 254 261v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1762 255 121r
SIKKES, JAN builart, jan sickes koper Lanen 16   1737 249 210r
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 219v
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 220v
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 221r
JANS, SALOMON buillaert, salomon janzen koper   1772 258 34v
BUISMAN, ANTJE buisman, antje verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
BUISMAN, DIRK buisman, dirk ten noorden Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
BUISMAN, JAN buisman, jan koper   1793 264 157v
BUISMAN, JAN LEENDERTS buisman, jan leenderts koper Noorderhaven 37   1777 259 55r
BUISMAN, LEENDERT buisman, leendert schipper (beurt-) op leeuwarden koper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
BUISSEN, JOHANNES buissen, johannes van broekmaker (leeren-) koper Heiligeweg 38   1773 258 88v
BUITENPOST, JAKOB buitenpost, jacobus koper Voorstraat 61   1741 250 197v
BUITENPOST, LUITJEN buitenpost, lutske koper   1777 259 31v
, ANTJE bulard, antje (wl) verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
, GRIETJE bulard, grietje (erven)(wl) ten zuiden Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
, HENDRIK bultus, hendrik koper   1695 243 125v
, ROELOF buluis, roeliff koper   1624 231 19v
BUMA, GERLOF JANS buma, gerlof jansen koper   1718 246 25r
BUMA, GRIETJE buma, grietje (haar moeder)(wd) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1737 249 167r
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1738 249 267v
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1738 249 267v
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sypkes koper Noordijs 1   1731 248 36r
BUMA, SIEBOUT buma, sibout (hopman) smid (zilver-)(mr) koper Lanen 42   1740 250 123v
BUMA, SIEBOUT buma, sibout (hopman) koper Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
BUMA, SIEBOUT buma, sibouwt geniaarde Voorstraat 97   1739 250 49v
BUMA, SIEBOUT buma, sybout koper   1731 248 18v
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1728 247 130r
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1730 247 317v
BUMA, WOPKE buma, wopke (burgemeester)(oud-) koper Hofstraat 16   1743 250 296r
BUMA, WOPKE buma, wopke koper Rozengracht NZ   1763 255 210v
, NICOLAAS burgaarden, nicolaas van (wl) koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Sint Jacobstraat 8   1671 240 55r
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Voorstraat 24   1672 240 85v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Rapenburg ZZ   1672 240 91v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Kleine Bredeplaats 2   1675 240 185r
, KLAAS burger, claes ten noorden   1659 238 4r
KLASES, WILLEM burger, willem clasen verkoper   1631 233 10v
, WOUTER burgerhof, wouter koper Spekmarkt 4   1796 265 14r
, WOUTER burgerhoff, wouter apothekersknecht verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, WOUTER burgerhoff, wouter ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
BURGERS, FOEKJE SJOUKES burgers, foeckien siouckes koper Droogstraat NZ   1657 237 131v
, BEREND burgerts, beernt wever (mr) koper Rozengracht 20   1742 250 273v
, BEERT burgerts, beert koper   1726 246 295r
BURGGRAAF, JAKOB JANS burggraaf, jacob jans (wl) verkoper   1772 258 17r
BURGGRAAF, JAN JAKOBS burggraaf, jan jacobs koper   1802 266 248r
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Noordijs 23   1712 245 178r
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Noordijs 23   1714 245 217v
, KORNELIS burgh, cornelis van der koper Nieuwstraat   1719 246 44r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den gleibakker (mr) koper Grote Ossenmarkt 18   1694 243 84r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper Lanen 23   1700 244 75r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper   1700 244 84r
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan koper Voorstraat 27   1745 251 126r
BOERMAN, CHRISTIAAN burman, christiaan kastelein van de logement de gouden leeuw koper Bargebuurt   1776 259 4r
BOERMAN, JOHANNES burman, johan koper   1780 259 254r
BOERMAN, MARIA burman, maria koper Voorstraat 27   1785 261 286r
BUTTER, ROMKE butter, romke koper Kleine Bredeplaats 25   1801 266 39r
BUTTERKOPER, NEELTJE butterkoper, neeltje koper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS butterkoper, neeltje pieters (wl) verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
BUWALDA, REINER PAULUS buwalda, reinder pouwels koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
BROERS, BOTE buwama, botte broers koper Lanen NZ   1598 228 230r
DOEKES, HAANTJE buwama, haenke doekes koper   1606 228 1019r
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Weverstraat   1675 240 169v
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Hoogstraat 30   1677 240 259v
BUIS, JAKOB PIETERS buys, jacob piters koper Weverstraat NZ   1680 241 109r
BUITEN, PIETER buyten, pieter van koper   1601 228 545r