Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17





Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus koper Brouwersstraat 9   1659 237 202v
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) ten noorden Hofstraat 31   1659 238 2r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, hendricus (mede regerend burgemeester) verkoper Brouwersstraat 9   1659 238 8v
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, henricus (oud burgemeester) koper Zuiderhaven 18   1663 238 163r
CAESARIUS, HENDRIK caesarius, henricus koper Zuiderhaven 18   1675 240 175r
, FREERK calander, frederik koper Havenplein 14   1798 265 201r
, FREERK calander, frederik ten westen   1804 267 41r
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 81   1795 264 255r
, FREERK calander, fredrik koper Voorstraat 77   1795 264 257r
KALF, JAN JANS calf, jan janzen koper Achterstraat   1754 253 193r
KALF, JAN JANS calf, jan janzen ten noorden   1772 258 35v
KALF, WIEBE FEDDRIKS calff, wybe feddrix koper Noordijs 4   1693 243 54r
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1728 247 114r
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1729 247 223r
KALSBEEK, WILLEM calsbeek, willem van koper Voorstraat 27   1803 266 539r
, JAN camerling, jan koper   1807 267 318v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms koper Grote Bredeplaats 5   1803 266 474r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
KAMMINGA, WATSE camminga, watse van (jhr) koper Schritsen 56   1744 251 31v
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Voorstraat 32   1691 242 339r
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Sint Odolphisteeg 6   1691 242 350v
KAMPEN, AALTJE campen, aeltie van koper   1732 248 89v
KAMPEN, BASTIAAN campen, bastiaan van schoenmaker verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
KAMPEN, LIJSBET campen, elisabeth (wd) koper Zuiderhaven 53   1777 259 66v
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS campen, johanna bastiaans van verkoper   1804 267 99v
, JOHANNA camps, johanna koper   1808 268 123v
KAMSMA, F. camsma, f. (vroedsman) ten zuiden Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS camsma, feike sybrands geniaarde Lanen 44   1763 255 204v
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand ten westen Lanen 64   1765 256 134v
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand koper Grote Kerkstraat 2   1768 257 54r
KAMSMA, SIEBREN camsma, sybrand ten westen   1772 258 43r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Lanen 58   1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Ooievaarsteeg OZ   1754 253 155v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Heiligeweg 70   1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes geniaarde Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper   1763 255 180r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes ten noorden   1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Lanen 83   1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Lanen 62   1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Grote Ossenmarkt 15   1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybren feikes (de tuin van) ten noorden Schritsen NZ   1774 258 190v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS cannegieter, pytje sybrens koper   1728 247 92r
, HANS cardenael, hans (wd)(ympcke) bewoner Noorderhaven 28   1600 228 467r
, AREND carmans, aene salous koper Droogstraat   1600 228 470r
KORNELIS, SIEMEN carreman, simon cornelis koper   1713 245 192r
JOOSTES, GEERT cartou, geert joostes koper Lanen 80   1628 232 157r
JOOSTES, GEERT cartouw, geurt joostes (gezworen gemeensman) koper Rapenburg ZZ   1655 237 31r
HANSES, MAAIKE cartouw, maycke hanses koper Noorderhaven 44   1680 241 115r
, HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1649 236 90r
, HENDRIK casarius, hendricus (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1653 236 224v
KASSEL, WILLEM cassel, wilhelmus van koper Raamstraat 5   1751 252 173r
KASSEL, WILLEM cassel, wilhelmus van koper Grote Bredeplaats 5   1754 253 131r
KATS, ISRAEL cats, israel koper Zuiderhaven 17   1802 266 188r
KATS, ISRAEL cats, israel koper   1805 267 158r
, CHRISTOFFEL charpentier, christoffel pruikmaker (mr) koper Lanen 64   1742 250 276v
, CHRISTOFFEL charpentier, christoffel koper   1743 250 305r
, PETRONELLA chemain, petronella koper Zoutsloot 69   1774 258 184r
OKKES, JAN chergiant, jan ockes koper   1683 242 4v
OKKES, JAN chergiant, jan ockes koper   1692 242 400r
PIETERS, JAN cherker, jan pieters koper   1680 241 119v
, ANDRIES chirurgijn, andrys koper Achterstraat   1613 229 313r
, JOHANNES chretsner, johannes koper   1774 258 187v
KLAVER, DIRK claaver, dirk ten zuiden   1774 258 165r
JARICHS, JAN claever, jan jarigs koper   1779 259 175v
, LIJSBET clamstra, lijsbeth koper   1773 258 73v
, PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper   1773 258 83r
, PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper Noorderhaven 98   1787 262 225v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 28   1751 252 135v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 33   1764 256 70r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Snakkerburen (gebied) NZ   1766 256 153v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Wortelstraat NZ   1767 256 239r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1773 258 116r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten Hoogstraat   1773 258 119v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1774 258 175r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wl) verkoper   1775 258 203v
, PIETER clamstra, pyter koper Wortelstraat NZ   1769 257 104v
KLAVER, DIRK claver, dirk koper Nieuwstraat OZ   1756 254 43v
KLAVER, JAN JARICHS claver, jan jarigs (wl) verkoper   1804 267 97r
KLERK, GOVERT PIETERS clerq, govert pytters koper   1667 239 109v
KLERK, HENDRIK clerq, hendrik de koper   1783 261 97r
, FROUKJE clinkhamer, froukjen koper   1719 246 34v
LOURENS, LOURENS clinkhamer, lourens lourens koper Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
, PIETER clinkhamer, pytter koper   1693 243 65r
, PIETER clinkhamer, pytter koper Noorderhaven 64   1698 243 358v
JAKOBS, PIETER clinkhamer, pytter jacobs geniaarde Hofstraat 17   1692 243 17v
JANS, CATHARINA cloostra, catharina jans koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
KLOPPENBURG, DIRK cloppenburg, dirck van koper Franekerpoort (gebied)   1612 229 248r
ARJENS, SIEMEN cnoop, symen ariens koper   1660 238 47v
KOK, BOUWE JOOSTES cock, buwe joostes koper Kerkpad WZ   1691 242 341v
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Lanen 42   1649 236 84r
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Rapenburg   1658 237 170v
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper Lanen ZZ   1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper   1704 244 249r
CODDE, BEELTJE IJSBRANDS codde, belitie ysbrands koper   1672 240 90v
CODDE, ISAAK codde, isaak koper Kerkpad WZ   1666 239 37r
CODDE, SIEMEN JANS codde, symon jansen kapitein koper Grote Bredeplaats 13   1642 235 31r
, MARIA codercq, maria koper Voorstraat 24   1773 258 89v
, ANTJE coedrik, anna koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
, B. coelmans, b. ten oosten Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
, BERNARDUS coelmans, bernardus koper   1786 262 93v
, R. cohen, r. geniaarde Hoogstraat 18   1782 260 302v
, RUBEN cohen, ruben koper   1783 261 81r
KOK, JAKOB LOLLES cok, jacob lolles koper Schritsen 56   1731 248 9v
COLLINGA, F. collinga, f. (erven) ten noorden Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters boendermaker (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters bewoner Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
, BAUKJE conincx, bauck grondpacht Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
, KORNELIS conincx, cornelis naastligger Voorstraat 24   1597 228 25r
HENDRIKS, DIRK conink, dirck hendriks koper Grote Kerkstraat NZ   1636 234 16r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 56   1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 54   1786 262 104v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1787 262 159r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Scheerstraat   1789 263 101r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1791 263 303v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 52   1792 264 1r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 2   1799 265 368r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Weeshuisstraat NZ   1802 266 100r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) ten noorden Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Moriaanstraat   1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
KOOLHART, HIELKE coolhart, hylke koper Lanen 85   1675 240 29va
KOOLHART, HIELKE PIETERS coolhart, hylke pytters koper Lanen 85   1669 239 200v
KORNELIS, JAN coomen, jan cornelis koper Scheerstraat 1   1612 229 154r
BARTELDS, JAN coq, jan bartels commandeur koper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HEINS, FRANS corster, frans heyns koper   1660 238 51v
, JAKOB corver, jacobus wijnhandelaar koper Romastraat 6   1706 244 318v
, JAKOB corver, jacobus koper Zuiderhaven 1   1709 245 78r
, JAKOB corver, jacobus koper Noorderhaven 64   1718 246 6v
, GERLOF corwijnus, gerlof koper   1739 250 31v
, GERLOF corwijnus, gerlof verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
, GERLOF corwijnus, gerlof verkoper   1773 258 73v
, GERLOF corwynus, gerlof koper Voorstraat 36   1772 258 31v
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1799 265 314r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koopman en cementmolenaar koper Steenhouwersstraat 2   1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 26   1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 22   1786 262 123r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper   1788 262 258r
KOSTER, HILLEBRAND coster, hilbrand koper   1806 267 215v
KOSTER, JAKOB DIRKS coster, jacob dirks koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clasen koper Hoogstraat 41   1781 260 36v
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clazen koper   1774 258 157v
, ANTJE coudercq, anna verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
, L. couilleboef de bloqueville, l. commies van toezigt over goeree en overflakke verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
, PIETER coulbaut, pieter koper   1788 263 21r
, PIETER coulbaut, pieter koper Zuiderhaven 71a   1788 263 49v
, PIETER coulbaut, pieter kleermaker (mr) ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
COUPERUS, PETRUS couperus, petrus koper   1784 261 225v
, ANDRIES crael, andries verkoper Poortje ZZ   1598 228 174r
JANS, JAN crael, jan jans verkoper Poortje ZZ   1598 228 174r
KRAMER, CATHARINA cramer, catharina koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
KRAMER, KLAAS TEEKES cramer, claas teekes koper   1771 257 215r
KRAMER, DIRK cramer, dirk koper Hofstraat 16   1748 251 222r
KRAMER, ALKES cramer, haancke aelckes koper Droogstraat   1612 229 218r
KRAMER, HENDRIK cramer, hendrik koper   1757 254 95r
KRAMER, HENDRIK cramer, hendrik koper   1765 256 108r
KRAMER, JAN cramer, jan koper Rozengracht 38   1739 250 46v
KRAMER, JAN SIEBOUTS cramer, jan sybouts koper Rozengracht 28   1733 248 204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS cramer, jan sybouts koper Zuiderhaven 56   1740 250 120v
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper Rozengracht 21   1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1706 244 334v
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1708 245 62r
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1711 245 156v
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper Schritsen 50   1712 245 169r
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koper   1771 257 215r
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout verkoper   1772 258 24v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koopman en destellateur koper   1773 258 115v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout koper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
KRAMER, SIEBOUT cramer, sybout verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
KRAP, JAN ROELOFS crap, jan roelofs koper Brouwersstraat 2   1793 264 153v
KREEFT, PIETER creeft, pieter koper Lanen NZ   1597 228 17r
KRAMER, HARMEN JAKOBS cremer, harmen jacobs bruidegom   1606 228 1051r
, JOHANNES cresner, johannes koper Zoutsloot   1782 260 181r
KROESE, JAKOB croese, jacob koper Raamstraat 8   1702 244 173v
KROESE, JAKOB croese, jacobus koper Grote Bredeplaats 35   1682 241 217r
KROESE, JAKOB croese, jacobus koper Noorderhaven 95   1683 241 239v
KROESE, HENDRIK croeser, hendrik koper Grote Ossenmarkt 14   1745 251 58v
KROL, KORNELIS GEERTS crol, cornelis geerts koper Schritsen 61   1758 254 167v
KROL, HENDRIK crol, hendrick koper Voorstraat NZ   1598 228 168r
KROL, JAN EELKES croll, jan eelkes koper   1656 237 73r
, NATHANAEL cromhuisen, nathaniel koper Lanen 23   1711 245 161v
, NATHANAEL cromhuisen, nathaniel koper Voorstraat 57   1714 245 213r
, ROMMERT cromwal, rombout koper Rozengracht 23   1685 242 88v
, JAN cromwel, jan ten oosten Voorstraat 67   1804 267 96r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske koper Voorstraat 89   1805 267 134r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske timmerman (mr) verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 304v
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE cronenburg, ritske ten zuiden Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE JANS cronenburg, ritske jans timmerman (mr) koper Grote Kerkstraat 21   1799 265 389r
, AAFKE cronenburgh, aeff koper Voorstraat 60   1597 228 111r
, GERRIT cronenburgh, gerryt (erven) grondpacht Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1714 245 232r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1717 245 307r
KROON, JOCHEM JANS croon, jochum jansen koper   1684 242 57r
KROON, REINER JANS croon, reiner jansen (wd) ten zuiden Zuiderhaven 2   1752 252 187v
CRONENBURG, AAFKE croonenburch, aeffke van (wl) bewoner   1634 233 131r
, RITSKE croonenburg, ritske ten westen   1804 267 98v
, JAKOB crose, jacobus koper   1685 242 100r
, JURJEN crose, jurjen makelaar en winkelier koper Lanen 48   1742 250 266r
KRUIS, POPPE IEPES cruys, poppe jeppes koper Schritsen NZ   1611 229 69r
JANS, HILLE cruysebroeder, hille jansen koper Brouwersstraat 7   1684 242 20v
KRIJTENBURG, ARJEN crytenburg, arjen chirurgijn koper Hoogstraat NZ   1671 240 41v
KRIJTENBURG, JAN crytenburg, jan van koper Brouwersstraat 26   1730 247 297v
KRIJTENBURG, THEODORUS crytenburg, theodorus koper Zuiderhaven 55   1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS crytenburg, theodorus van doctor (medicinae) koper Zuiderhaven 56   1731 248 59v
KRIJTENBURG, JAN crytenburgh, jan chirurgijn koper Zuiderhaven 77   1701 244 127r
KUIK, JAN cuik, jan koper Rozengracht 10   1720 246 66v
, HARMEN cuikes, harmen koper   1728 247 121r
KUIPER, KORNELIS cuiper, cornelis verkoper   1809 268 224v
KUIPER, KORNELIS PIETERS cuiper, cornelis pieters verkoper   1809 268 223r
KUIPER, FOEKJE cuiper, foekje koper   1790 263 198r
KUIPER, JAN JANS cuiper, jan jansen koper Romastraat ZZ   1803 266 543r
KUIPER, SEERP LAMMERTS cuiper, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1659 238 1r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS cuiper, simon jacobs koper   1711 245 140r
CUP, ARJAANTJE cup, adriaantje (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
CUP, ANDRIES cup, andries chirurgijn (mr) koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
CUP, ANDRIES cup, andries koper   1802 266 217r
CUP, ANDRIES cup, andries koper   1802 266 312r
CUP, ANDRIES cup, andries (wl) chirurgijn (mr) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
KUIPER, KLAAS cuper, claas ten westen Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
SIERKS, HARKE cussendrager, harcke sierx koper Weverstraat   1672 240 95v
KUIK, STEFFEN cuyk, steven koper Jan Ruurdstraat 3   1719 246 52r