Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
DAAMS, LUTSKE daams, loetske verkoper   1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE daams, loetske ten westen   1772 258 8v
, MARGARETA daelen, margareta van koper Scheerstraat ZZ   1616 230 29r
, JAN daems, jan koper Carl Visschersteeg   1651 236 168r
, JOHANNES dahmen, johannes ten zuiden Zuiderstraat 25   1774 258 169v
, WILLEM dakman, wilhelm koper   1779 259 180v
DALEN, JAN dalen, jan van (erven) ten oosten   1659 238 11v
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, teunis willems van koper Heiligeweg   1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, tonis willems van koper Kleine Kerkstraat WZ   1641 234 131v
HENDRIKS, BEREND dalh, beernt hendriks koper Zuiderstraat 29   1731 247 370r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper   1777 259 70r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper   1785 261 299r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Droogstraat NZ   1785 262 13r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Zoutsloot ZZ   1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van geniaarde Zuiderhaven 4   1793 264 79v
DALFSEN, AUGUSTINUS dalsen, augustus van koper Noorderhaven 24   1794 264 186r
DAM, GRIETJE dam, grietje van verkoper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 371r
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 514r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DAM, MARTHA dam, martha van koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DAM, TRIJNTJE dam, trijntje van verkoper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
, JOHANNES daman, johannes koper Zuiderstraat WZ   1768 257 86r
, REIN daman, rein koper   1805 267 174v
, JAN damast, jan ten westen Droogstraat   1751 252 177v
, WILLEM damen, wilhelm koper Schritsen 54   1767 256 260v
, PIETER dames, pieter (wl) verkoper   1774 258 188v
JANS, ERASMUS damis, erasmus jans koper   1617 230 157r
DANE, HENDRIK dane, hendrik kastelein in de hopzak koper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
DANE, HENDRIK dane, hendrik verkoper Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
DANE, HENDRIK dane, hendrik koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
DANSER, KLAAS JAKOBS danser, claes jacobs koper Zoutsloot 28   1734 248 284r
, GERRIT danswijk, gerrit van koper   1791 263 298r
, GERRIT danswijk, gerrit van koper   1798 265 226r
, GERRIT danswijk, gerrit van ten oosten Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
, GERRIT danswijk, gerrit van verkoper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
, GERRIT danswijk, gerrit van koopman koper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
, GERRIT danswijk, gerrit van koper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
DEKEMA, SIKKE deeckema, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1600 228 419r
JANS, JAN deecken, jan jansen koper Heiligeweg ZZ   1632 233 41r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES deersum, feddrik anskes koper   1695 243 168v
DEKEMA, SIKKE dekama, sicke van (erven) grondpacht Voorstraat 64   1611 229 97r
, JAN dekesh, jan koper   1707 245 37v
KET, JAN deket, jan ontvanger koper Zuiderhaven 71a   1735 249 50r
KET, EVERT deketh, everhardus vendumeester koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus vendumeester ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus (vendumeester) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
KET, EVERT deketh, everhardus koper   1777 259 64r
KET, GOVERT deketh, goverd koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
KET, P. deketh, p. ten westen Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
KET, P. deketh, p. ten zuiden Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
DEKKER, AUGUSTINUS dekker, augustinus kleermaker (mr) koper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
, JOHANNA dentzsch, johanna koper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
, ANTONIUS determeyer, anthoni geniaarde Heiligeweg 16   1791 263 315v
, ANTONIUS determeyer, anthoon koopman koper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
, ANTONIUS determeyer, anthoon verkoper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
, ALLERT deters, allert koper Brouwersstraat WZ   1614 229 431r
, H. deurnat, h. koper   1806 267 228v
, ROELOF deus, roelof ter koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
, ROELOF deus, roelof ter slager (varkens-) koper Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, ROELOF deus, roelof hendriks ter slager (varkens-) verkoper Lanen 64   1804 267 105v
, KAREL deynse, carel van koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 322v
DIJKSMA, TEEKE dijexma, teecke koper Schritsen 35   1731 248 20v
DIJK, ANTJE dijk, antje van koper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
DIJK, ANTJE dijk, antje van koper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
DIJK, LIJSBET dijk, elisabeth van koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
DIJK, JETSE dijk, jetze van koper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper Heiligeweg 21   1778 259 112r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1785 262 11r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1786 262 114r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1789 263 106r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van koper   1790 263 276v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten zuiden   1804 267 52v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van bakker (brood-)(mr) koper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten westen Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten oosten Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DIJK, ROELOF dijk, roelof van ten noorden Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
DIJK, ROELOFKE dijk, roelofke van koper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
DIJK, RUURD dijk, ruurd van koper   1793 264 145r
DIJK, SIETSE dijk, sytze van koper   1785 261 266v
DIJK, SIETSE dijk, sytze van koper   1797 265 95r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES dijkstra, andries ales koper Noorderhaven 39   1791 263 324r
DIJKSTRA, JAN dijkstra, jan sleper koper   1808 268 123v
DIJKSTRA, JAN SIEBRENS dijkstra, jan sybrens koper Voorstraat 33   1805 267 183v
DIJKSTRA, MARIA dijkstra, marijke koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DIJKSTRA, SIEUWKE JANS dijkstra, sjieuwkje jans koper Lanen 50 F-206 1810 268 352v
DIJKSMA, JENTJE dijxma, janke koper   1770 257 166r
DIJKSMA, JENTJE dijxma, janke verkoper   1772 258 38v
DIJKSMA, TEEKE dijxma, teeke koper   1740 250 112r
DIJKSMA, TEEKE dijxma, tieke koper   1753 253 108r
PIETERS, JAN dik, jan pieters koper   1717 245 293v
, JAKOB dodenhuizen, jacob koper Voorstraat 31   1793 264 86r
, JAKOB dodenhuizen, jacob koper Bildtstraat 24   1803 266 364r
, JAKOB dodenhuizen, jacob ten oosten Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
, JAKOB dodenhuizen, jacob slager (mr) verkoper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
DOKKUM, KORNELIS ARJENS dokkum, cornelis arriens van notaris koper   1663 238 197r
DOKKUM, JAN JANS dokkum, jan jansen van koper   1683 241 257r
, JOHANNA dolinga, johanna koper   1772 258 33v
, JAN dolphijn, jan koper Voorstraat 12   1597 228 127r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 4r
, JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 5r
DOMA, PIEBE doma, pybe van koper Noordijs 15   1647 235 255v
, JAN donckes, jan koper 8-022 1742 250 252r
DONIA, SIXTUS donia, sixtus van koper   1604 228 808r
DONKER, AALTJE donker, aaltje koper Droogstraat   1751 252 177v
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Weverstraat   1676 240 235r
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pieters verkoper Lanen 87   1740 250 105r
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pyters koper   1731 248 17r
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pyters koper Noorderhaven 77   1731 248 46r
DONKER, LIJSBET donker, lijsbeth koper   1737 249 175r
DONKER, RINSE donker, rinske koper   1747 251 203r
DONKER, RINSE donker, rinske koper Rommelhaven 8   1749 251 280r
, JAKOB doodenhuizen, jacob ten zuiden Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, EGBERT doolweert, eybertus koper   1719 246 57r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens koper   1801 266 55r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens verkoper   1805 267 109v
LOURENS, TJALLING dopjeswever, tjalling lourens koper   1669 239 210v
DORTMAN, HARMEN dortman, harmen koper   1729 247 250v
DORTMAN, HARMEN dortman, harmen koper   1729 247 287r
DREYER, PIETER TJEBBES dreier, pieter tjebbes koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
, MICHIEL dreso, michiel koper   1791 263 345r
DREYER, ARJEN dreyer, arjen koper   1777 259 68r
DREYER, BEREND dreyer, beernd procureur fiscaal koper Grote Ossenmarkt 1   1751 252 152r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Spinhuisstraat 4   1746 251 153v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1746 251 155r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Noorderhaven 9   1748 251 232v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Moriaanstraat ZZ   1748 251 234v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Vijver OZ   1749 252 23v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus fiscaal (gerechts-) koper Grote Kerkstraat 38   1751 252 142r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1751 252 175v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 33   1751 252 176v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1752 253 1r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1757 254 65r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus geniaarde Poortje OZ   1757 254 114v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Zuiderhaven 35   1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper   1768 257 58v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus (wl) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
DREYER, DIENA TJEBBES dreyer, dina tjebbes koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DREYER, HIELKE dreyer, hylke koper   1757 254 111r
DREYER, HIELKE dreyer, hylke koper   1764 256 31v
DREYER, HIELKE dreyer, hylke (nagelaten kinderen van) koper Rommelhaven 10   1773 258 91v
DREYER, JENTJE dreyer, janke (wd) verkoper   1808 268 103r
DREYER, PIETER TJEBBES dreyer, pieter tjebbes ten noorden   1745 251 80v
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe ten oosten   1660 238 33v
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe koper Sint Christoffelsteeg WZ   1763 255 229r
DREYER, TJEBBE dreyer, tjebbe koper   1769 257 125v
DREYER, TJEBBE PIETERS dreyer, tyebbe pyters koper   1633 233 111v
, MICHIEL drijso, michiel ten zuiden Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus geniaarde Zuiderhaven 2   1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
DRONRIJP, JAKOB dronrijp, jacobus (burger-hopman)(vader) havenmeester (oud-) koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes havenmeester koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes ten zuiden   1772 258 58r
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes havenmeester ten noorden Zuiderhaven 4   1773 258 67v
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes (wd) ten zuiden Havenplein 26   1774 258 138r
DRONRIJP, JOHANNES dronrijp, johannes (burger-vaandrig)(wl) havenmeester verkoper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
DROST, KLAAS LAMMERTS drost, claas lammerts koper Hoogstraat 27   1677 240 270r
DROST, HEIN drost, hein koper Heiligeweg 16   1791 263 315v
DROST, HENDRIK drost, hendrik koper Zuiderhaven 54   1762 255 153v
DROST, HENDRIK drost, hendrik koper Brouwersstraat 17   1782 260 160r
DROST, HENDRIK HEINS drost, hendrik heins koper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
DROST, drost, lembartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
DROST, ROMMERT drost, rombartus koper   1671 240 36v
DUBLINGA, FREERK dublinga, fredrik koper Voorstraat 19   1801 265 686r
DUDEN, ROELOF duiden, roelof van koper Voorstraat 26   1699 243 401v
, HENDRIK duimes, hendrik ten zuiden Voorstraat 18   1774 258 155r
IEDES, TIJS duininga, thijs yedes koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
, KORNELIS duinker, cornelis koper   1784 261 239v
DUMAN, KOERT duman, coert koper Grote Bredeplaats 22   1796 264 350r
DUMAN, KOERT duman, coert schoenmaker (mr) ten westen Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
DUMAN, KOERT duman, coert ten oosten Lanen 63 E-195 1809 268 272r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks geniaarde Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks koper   1776 259 12r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks schoenmaker (mr) koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
DUMAN, FREERK duman, frederik ten zuiden Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik koper   1745 251 86v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik koper Lanen NZ   1750 252 101v
DUMAN, HENDRIK duman, hendrik ten noorden Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
DUMAN, JAN duman, jan koper   1644 235 114r
DUMAN, RUURD duman, ruurd koper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
, HENDRIK dumas, hendrik koper Lanen 82a   1800 265 500r
IEDES, TIJS duninga, thijs ijedes koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
JAKOBS, EVERT duymke, evert jacobs ten westen Zoutsloot NZ   1685 242 73v