Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
FABER, A. faber, a. verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, ABE JANS faber, abe jans koper   1772 258 62r
FABER, ANTJE faber, anna koper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
FABER, ANTJE faber, anna koper Voorstraat 55   1804 267 29r
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks koper   1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks ten zuiden   1772 258 13r
FABER, AREND faber, arend smid (grof-)(mr) koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, AREND JANS faber, arend jans verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
FABER, AUKE faber, auke koper   1768 257 83v
FABER, AUKE faber, auke koper   1769 257 109r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 43r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 62r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
FABER, AUKE JANS faber, auke jans koopman verkoper   1773 258 75v
FABER, AUKJE faber, aukje koper Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen (mede vroedschap) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 125v
FABER, KLAAS JANS faber, claes jansen koper   1684 242 52v
FABER, DIRK faber, dirk verkoper   1808 268 123v
FABER, DIRK faber, dirk verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
FABER, DIRK faber, dirk verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans ten zuiden   1772 258 13r
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper Schritsen NZ   1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks verkoper   1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1774 258 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1777 259 28r
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1768 257 96v
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1770 257 181r
FABER, EILE faber, eile koper Kleine Kerkstraat 7   1797 265 105r
FABER, JANS faber, foche jan koper Rozengracht 37   1770 257 165r
FABER, JANS faber, foche jan koper   1770 257 182r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jan koper Lammert Warndersteeg 10   1768 257 80r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten oosten   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten noorden   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten zuiden Rozengracht 37   1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper Rozengracht 37   1777 259 48r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans smid (ijzer-)(mr) verkoper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 215v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1780 259 283r
FABER, FROUKJE EISES faber, frouwkjen eyses koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
FABER, HENDRIK DOUWES faber, hendrik douwes verkoper   1774 258 157v
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Hofstraat 59   1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Bildtstraat 20   1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1779 259 226r
FABER, ISAAK faber, isack ten oosten Hoogstraat 27   1804 267 42r
FABER, J. faber, j. (wl) verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
FABER, JAN faber, jan koper   1665 239 7ra
FABER, JAN faber, jan koper   1665 239 8ra
FABER, JAN faber, jan koper   1668 239 130v
FABER, JAN faber, jan ten noorden Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
FABER, JAN ARENDS faber, jan arents koper   1777 259 42v
FABER, JAN faber, jan ijsaacks kuipersknegt koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes koper Voorstraat 51   1802 266 232r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (koek- en banket-)(mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
FABER, JENTJE HENDRIKS faber, jantje hendriks koper   1772 258 11r
FABER, JANKE MEILES faber, jantje meiles verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
FABER, LUITJEN faber, luitje ten noorden Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
FABER, M. faber, m. koper Lammert Warndersteeg OZ   1783 261 56v
FABER, MEILE faber, meile koper   1782 261 2r
FABER, MEILE faber, meile smid (ijzer-)(mr) koper   1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 107   1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Achterstraat   1783 261 110r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Achterstraat   1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks ijzersmid (mr) koper   1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks koper Rozengracht 37   1787 262 162v
FABER, MINNE ABES faber, minne abes koper   1779 259 198r
FABER, REIN faber, rein koper   1784 261 133r
FABER, REIN faber, rein koper   1784 261 144r
FABER, REIN faber, rein koper   1787 262 178v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 89v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Kerkpoortstraat 1   1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Noorderhaven 76   1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks geniaarde Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1782 261 8v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Rommelhaven 28   1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Schritsen 67   1783 261 100r
FABER, REIN faber, reyn koper   1799 265 276r
FABER, SJOERD DOUWES faber, sjoerd douwes koper   1801 266 49r
FABER, ISAAK JANS faber, ysaack jans verkoper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS faber, ysac jans ten westen Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
FABER, ISAAK JANS faber, ysak jans koper Hoogstraat 29   1765 256 138r
VALK, HARMEN PIETERS falck, harmen pyters koper Vijverstraat 7   1677 240 261v
VALK, JURJEN falck, jurien ten oosten Bildtpoort (gebied)   1654 237 1r
VALK, JURJEN falck, jurien ten westen Bildtpoort (gebied)   1654 237 1r
VALK, JURJEN falck, jurien (vader van koper) verkoper Achterstraat NZ   1661 238 73v
VALK, JURJEN falck, jurrien bakker ten oosten Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
VALK, JURJEN falck, jurrien bakker ten westen Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
, KLAAS falcken, claes koper   1668 239 132r
, PIETER farijn, pytter koper   1694 243 112v
, PIETER farijn, pytter koper   1696 243 262r
, PIETER farrijn, pyter koper Franekereind 27   1693 243 2va
PIETERS, farver, pouwls pieters koper Noorderhaven 40   1660 238 18v
, JOHANNES fausma, johan koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
, JOHANNES faustman, johan ten noorden Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
FEDDEMA, JAN feddema, jan koper Grote Ossenmarkt 18   1763 255 260r
FEDDEMA, W. feddema, w. ten oosten Lanen 93 F-182 1807 268 17r
FEDDEMA, W. feddema, w. ten noorden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
FEDDEMA, IEPE feddema, ype koper Schritsen 35   1784 261 160r
FEDDES, KLAAS KLASES feddes, claes claesen koper   1684 242 55v
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jans koper Grote Kerkstraat 23   1761 255 95r
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jansen koper Voorstraat 52   1757 254 96v
VEENSTRA, OEGE feenstra, oege koper Hoogstraat 23   1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE feenstra, oege verkoper Hoogstraat 23   1781 260 312r
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof hovenier (mr) koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten oosten Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten westen Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
VEENSTRA, ROELOF feenstra, roelof ten zuiden Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
VEENSTRA, S. feenstra, s. koper   1806 267 214v
VEENSTRA, S. feenstra, s. koopman koper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
VEENSTRA, S. feenstra, s. ten westen Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
VEENSTRA, SJOERD feenstra, sjoerd koper   1799 265 312r
VEENSTRA, SJOERD feenstra, sjoerd koper   1800 265 422r
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper   1805 267 109r
VEENSTRA, SJOUKJE feenstra, sjouwkje (wd) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
TJEERDS, TJEERD feerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
VEERSMA, AREND feersma, arend ten zuiden Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jan koper Grote Bredeplaats 18   1801 266 53r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jans koper   1806 267 242v
VEERSMA, FRANS feersma, frans koper Grote Bredeplaats 18   1807 267 301v
, ANNE feiff, anne schoolmeester in de diaconijeschool te leeuwarden verkoper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-209 1809 268 309v
, P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-210 1809 268 309v
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje koper Voorstraat 36   1772 258 3v
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten oosten Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukje ten zuiden Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE feitama, baukjen koper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper Noordijs 4   1756 254 27r
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper   1758 254 128v
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand ten oosten Rommelhaven 11   1772 258 7v
FEITEMA, SIEBREN feitama, sybrand koper   1777 259 43r
FEITEMA, BAUKJE feitema, baukien koper   1765 256 102v
FEITEMA, BAUKJE feitema, baukjen koper   1781 260 72v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koper Noordijs 1   1737 249 180r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koper   1741 250 148r
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten westen   1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand koopman ten zuiden   1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN feitema, sybrand (wl) verkoper   1774 258 192v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS feitema, sybrand pytters gleibakker koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
FEKKES, JAN fekkes, jan koopman koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
FEKKES, JAN fekkes, jan ten westen Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
VELLINGA, DIRK fellinga, dirk koper   1778 259 124r
, GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 220v
, GERRIT felsma, gerrit koper   1729 247 256v
VENEMA, ANNE fenema, annius koper   1682 241 212v
VENEMA, DOEKE fenema, doeke koper Romastraat ZZ   1781 260 34v
VENEMA, DOEKE fenema, doeke koper Droogstraat ZZ   1782 260 207r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS fenema, doeke wybrens geniaarde Voorstraat 57   1751 252 167v
FERF, AREND ferff, arent (wl) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
FERWERDA, ANTJE ferwerda, anna koper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
FERWERDA, JOHANNES ferwerda, johannes koper Kerkpad 16   1750 252 67r
FERWERDA, JOHANNES ferwerda, johannis koper   1741 250 170v
FERWERDA, PETRUS ferwerda, petrus koffieschenker koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
PIETERS, JELLE fettevogel, jelle pyetters koper   1639 234 73r
JANS, WIETSE fettevogel, wytze jans koper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten oosten Voorstraat 36   1805 267 113v
, BAUKJE feytama, baukje (erven) ten zuiden Voorstraat 36   1805 267 113v
, CATHARINA feytama, catharina koper Noorderhaven 106   1794 264 234v
SIEBRENS, EEDE feytama, edo sibrents koper ten noorden van Harlingen   1637 234 39v
, IEDE feytama, iede koper   1641 234 145r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes ten oosten Voorstraat ZZ   1616 230 39r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes gecondemneerde   1634 233 144v
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k   1735 249 8ra
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
, SIEBREN feytema, sybrand koopman en plateelbakker koper   1735 249 57v
, JAN feytling, jan koper   1766 256 224r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES fijlstra, geertje johannes koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 211v
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 212r
FINK, HANS ARENDS finck, hans arents koper Scheerstraat 5   1694 243 110v
, JAN finkelbos, jan koper Grote Bredeplaats 29   1673 240 129v
FRANSES, DIRK fisker, dirck fransen verkoper   1660 238 20v
, WILLEM flacq, willem kapitein ten oosten Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
JANS, LIEUWE fliger, lyuwe jansen koper Lanen NZ   1663 238 173v
, PIETER florin, pieter koper   1791 263 355r
, FRANS fluks, frans koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
, BEREND fock, barend verkoper   1774 258 155v
, FLORIS foekelman, florens koper Weverstraat   1727 247 1r
, FLORIS foekelman, florens koper   1727 247 17r
FOEKENS, ANNE SJOERDS foekens, anne sjoerds koper Lanen 79   1805 267 151v
FOEKENS, PIETER foekens, pieter klerk koper Lanen 71   1791 263 370r
FOEKENS, SJOERD foekens, sjoerd koper Snakkerburen (gebied) NZ   1787 262 185r
FOEKENS, SJOERD foekens, sjoerd koper   1787 262 189r
, BEREND fok, beernd koper Kerkpoortstraat 55   1754 253 184v
, BEREND fok, beernd koper Rapenburg 1   1754 253 186r
KLASES, ANTJE folkens, antje clases koper   1721 248 54r
FOLKERTSMA, KORNELIS folkertsma, cornelis bakker (mr) koper Noorderhaven 26   1798 265 134r
VONCK VAN LIENDEN, DIRK fonck van linden, dirck koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 36   1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 20   1731 247 386r
FONTEIN, B. fontein, b. ten westen   1804 267 22r
FONTEIN, B. fontein, b. ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper Voorstraat 64   1778 259 137v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper   1783 261 14r
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1806 267 192r
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe ten noorden Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
FONTEIN, BOUWE fontein, bouwe verkoper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
FONTEIN, KLAAS fontein, claas koper Bildtstraat 21   1752 253 7r
FONTEIN, KLAAS fontein, claas koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 15v
FONTEIN, KLAAS fontein, claas ten westen   1772 258 12r
FONTEIN, KLAAS JURJENS fontein, claes juriens koper Zuiderstraat 10   1658 237 166r
FONTEIN, D. fontein, d. ten oosten Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koper   1769 257 131v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman koper Heiligeweg 52   1804 267 23v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koper   1807 267 356r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
FONTEIN, FEDDRIK fontein, feddrick koper   1765 256 112r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk zoutzieder koper Heiligeweg 7   1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 16   1739 250 35v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Lammert Warndersteeg 1   1741 250 161r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten zuiden Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 12   1750 252 75v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Franekereind 10   1751 252 103r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1755 253 197v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Kruisstraat 10   1761 255 51r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Noorderhaven 79   1763 255 238r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten westen Franekereind 14   1773 258 109r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk ten zuiden Franekereind 14   1773 258 109r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1779 259 215r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper   1787 262 168v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Lammert Warndersteeg WZ   1792 264 11v
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Noorderhaven 31   1806 267 188r
FONTEIN, J. fontein, j. ten zuiden Lanen 31   1804 267 92v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1787 262 219v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Voorstraat 28   1790 263 219r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Franekereind 14   1793 264 105v
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1801 266 60r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper Moriaanstraat NZ   1802 266 305r
FONTEIN, JAN fontein, jan koper   1802 266 329r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten   1809 268 223r
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten   1809 268 224v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten noorden Lanen 27 E-167 1809 268 304v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
FONTEIN, JURJEN fontein, jurjen koper   1695 243 150r
FONTEIN, JURJEN fontein, jurjen koper   1695 243 168v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1670 240 17v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1675 240 170v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1680 241 68v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper Zuiderhaven 18   1681 241 141v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen clases koper Franekereind ZZ   1706 244 327v
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
FONTEIN, MARGARETA fontein, margaretha koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
FONTEIN, MARIA fontein, maria wandelkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
FONTEIN, MARIA fontein, maria wandelverkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
FONTEIN, MARIA fontein, marijke koper   1680 241 68v
FONTEIN, NAMKE fontein, namkjen algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FONTEIN, P. fontein, p. ten westen   1809 268 223r
FONTEIN, FILIPPUS fontein, philipus koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
FONTEIN, PIETER fontein, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1654 236 251r
FONTEIN, PIETER fontein, pieter verkoper   1660 238 21v
FONTEIN, PIETER fontein, pytter ten noorden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 71a   1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper   1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 18   1707 245 27v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1693 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koopman en zoutzieder niaarnemer Zoutsloot 123   1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1691 242 356v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper Zuiderhaven 6   1693 243 50r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper   1694 243 77v
FONTEIN, RUURD fontein, ruurd koper Voorstraat 64   1778 259 137v
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelte rentmeester van harlingen koper Karremanstraat 22   1658 237 173r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS fontein, schelte juriens koper Droogstraat   1650 236 115v
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelto (rentemeester)(gemeensman) koper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS fontein, schelto jurriens (rentemeester)(mede vroetschap) koper Noorderhaven 34   1659 238 7r
FONTEIN, IEBELTJE fontein, ybeltje algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS fontein, yebeltie reynders koper Voorstraat 91   1733 248 237r
FONTEIN, GIJSBERT fonteyn, gijsbert koper   1660 238 59v
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS fonteyn, gijsbert juriens koper   1652 236 195r
FONTEIN, JURJEN KLASES fonteyn, jurjen clasen koper   1684 242 56r
FONTEIN, REINER fonteyn, reiner koper Zuiderhaven 73   1678 241 5r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper   1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper Zoutsloot ZZ   1681 241 162r
FONTEIN, SCHELTE fonteyn, schelto (rentemeester)(gemeensman) verkoper Voorstraat 59   1659 238 9r
FOPMA, FRANS BAUKES fopma, frans baukes koper Rozengracht 37   1792 264 21v
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper Nieuwstraat WZ   1705 244 281r
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper   1775 258 219r
VORM, TJEERD form, tjeerd van der koper Voorstraat 15   1775 258 220r
FORMHOLT, DIRK formholt, dirk bieder Lanen 82   1712 245 4va
JAKOBS, BERBER forsenborch, berbera jacobs koper Heiligeweg ZZ   1654 236 274r
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs koper Grote Kerkstraat 28   1648 236 10v
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs bakker koper Grote Kerkstraat 28   1653 236 231v
, JILLES fortuna, jelis koper Schritsen   1599 228 324r
, JILLES fortuna, jelis koper Kleine Bredeplaats 25   1599 228 345r
FORTUIN, JILLES fortuyn, jelys verkoper Schritsen NZ   1601 228 510r
FRANK, HENDRIK frank, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 1   1772 258 20r
FRANK, J. frank, j. (burgemeester)(oud-) verkoper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
FRANK, J. frank, j. (burgemeester)(oud-) ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
FRANK, JOHANNES frank, johannes bakker (mr) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
FRANK, JOHANNES frank, johannes koper Lanen ZZ   1779 259 173r
FRANK, JOHANNES frank, johannes (vroedschap, mede) koper Bildtstraat 18   1785 262 18r
FRANK, JOHANNES frank, johannes koper Bildtstraat 18   1796 264 338v
FRANK, JOHANNES frank, johannes (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
FRANK, JOHANNES EWOUTS frank, johannes ewouds koper Rapenburg ZZ   1767 257 18r
FRANK, JOHANNES frank, johannes ewout (mede vroedschap) koper Zuiderhaven 52   1790 263 223v
, PIETER franze, pieter koper   1801 266 84r
FREDERIKS, JOHANNES JANS fredriks, johannes jans koper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
, JAN free zn, jan van koper Grote Kerkstraat 3   1611 229 122r
VRIES, AAGJE fries, aechtie de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
VRIES, BEREND fries, barent de koper Grote Ossenmarkt 25   1676 240 247r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper   1635 234 3r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Brouwersstraat WZ   1641 234 125v
VRIES, JAKOB TIEMENS fries, jacob tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
VRIES, JAN HESSELS fries, jan hessels verkoper Heiligeweg   1611 229 1r
VRIES, SIEGER TIEMENS fries, seger tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
VRIES, SIBBELTJE fries, sibbel de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
, ROELOF friesa, roeliff koper Weverstraat   1617 230 144r
VRIESEMA, EKKE friesema, ekke koper   1757 254 105r
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper   1769 257 107r
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper   1779 259 183v
FRIESEMAN, EKKE frieseman, ekko koper Voorstraat 76   1780 259 286v
FRIESEMAN, S. frieseman, s. koper   1805 267 153v
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (wl) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
FRIESEMAN, S. frieseman, s. (erven) ten westen Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper Voorstraat 35   1779 259 183r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1783 261 102v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1790 263 271r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, simon koper   1798 265 198r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-) koper   1805 267 128r
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (wd) ten oosten Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
FRIESEMAN, SIEMEN frieseman, symon (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
VRIES, HANS HARMENS fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
VULSMA, CHRISTINA fulsma, christina verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
VULSMA, HENDRIK fulsma, hendrik koper   1796 264 317v
VULSMA, HENDRIK fulsma, hendrik (wl) verkoper Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v