Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
IDSINGA, ADOLF idsinga, adolf van koper   1706 244 352v
IDSINGA, ADOLF idsinga, adolp van koper Zuiderhaven 56   1698 243 352v
IDSINGA, HARMEN SAKES idsinga, harmen sackes koper Zuiderhaven ZZ   1650 236 105r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 79v
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 82r
IDSINGA, JOHANNES idsinga, johan van (mr) griffier van staat te leeuwarden (old) verkoper   1804 267 84r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs koper   1661 238 79v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Voorstraat 24   1685 242 77r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1694 243 102v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1696 243 201r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Droogstraat NZ   1696 243 245v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 132r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 143r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper   1747 251 180r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Grote Kerkstraat 31   1749 252 14v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van geniaarde Zuiderhaven 18   1761 255 82v
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, matijs van koper Noorderhaven 88   1699 244 6v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1662 238 145r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1666 239 50r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1667 239 94r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1668 239 169r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1668 239 169v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1673 240 118v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper Zuiderhaven 54   1665 239 10r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1679 241 27r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco koper   1680 241 118v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Steenhouwersstraat WZ   1696 243 217v
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Zuiderhaven 6   1746 251 132r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Zuiderhaven 6   1746 251 143r
IDSINGA, SAKE idsinga, saco van koper Prinsenstraat 2   1749 251 266r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1660 238 50r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1661 238 71v
IJLSTRA, SASKER SJOUKES ijlstra, saske sjoukes (wd) verkoper Heiligeweg 46   1805 267 127v
IJSBRANDS, ANTJE ijsbrandi, anna (vrouwe) verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
IJSBRANDS, GEERTRUIDA ijsbrandi, geertruid verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
IJSBRANDS, JOUKE SIPKES ijsbrandi, joukje sipkes koper Noorderhaven 96   1779 259 192r
IJSBRANDS, LUCAS ijsbrandi, lucas (mackum) koopman verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
IJSBRANDS, S. ijsbrandi, s. (erven) ten zuiden Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Rozengracht NZ   1778 259 116v
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Noordijs 27   1786 262 138r
IJSBRANDS, SEERP ijsbrandi, seerp koper Voorstraat 75   1795 264 252r
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES ijsbrandi, trijntie sipkes koper Voorstraat 82   1776 259 18v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
IJSBRANDS, TRIJNTJE ijsbrandi, trijntje koper Voorstraat 81   1774 258 162v
, JANKE ijsbrandij, janna verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks koopman koper Sint Jacobstraat 19   1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks ten zuiden Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
, ANTJE ijsenbeeck, antie koper Zuiderhaven NZ   1676 240 227r
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antie jans koper Grote Bredeplaats 15   1688 242 220r
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antje jans koper   1701 244 129v
JANS, GEERT ijsenbeeck, geert jans koper Voorstraat 73   1599 228 367r
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijsenbeek, antie jans koper Lanen 2   1691 242 370r
IJSENBEEK, BAUKJE ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, BAUKJE ijsenbeek, baukje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, BINKE ijsenbeek, bente koper   1741 250 163v
IJSENBEEK, BINKE ijsenbeek, bente koper 8-070 1742 250 265r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1753 253 76r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1757 254 63v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper   1759 254 245v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas (wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas koper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer (oud-) koper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijsenbeek, bente thomas brouwer verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper Hoogstraat 27   1779 259 160v
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper   1779 259 175r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas ten zuiden   1805 267 125r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claas koper   1806 267 208v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijsenbeek, claas thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, claes koper   1691 242 344v
IJSENBEEK, DIRK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg OZ   1752 253 11r
IJSENBEEK, DIRK ijsenbeek, dirk koper Drie Roemersteeg 7   1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Noorderhaven 57   1670 240 2v
IJSENBEEK, IEKE ijsenbeek, eeke (wd) verkoper   1805 267 124r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Voorstraat 97   1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper   1787 262 215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Noordijs 12   1795 264 266v
IJSENBEEK, GRIETJE ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, GRIETJE ijsenbeek, grietje ten zuiden Rommelhaven 18   1804 267 35v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS ijsenbeek, grietje jans koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS ijsenbeek, grietje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Achterstraat   1766 256 219v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Zoutsloot NZ   1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clazen verkoper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, HIELKE ijsenbeek, hylke ten oosten Zoutsloot   1773 258 96r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijsenbeek, hylke clazes verkoper Achterstraat   1774 258 178v
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS ijsenbeek, immetje thomas verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirks koper   1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirx koper Noorderhaven 73   1709 245 101r
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan thomas (wl) winkelier verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan tomas koper Brouwersstraat 9   1703 244 221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS ijsenbeek, jan tomas koper Voorstraat 28   1738 249 221v
IJSENBEEK, JENTJE ijsenbeek, janke verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
IJSENBEEK, JENTJE ijsenbeek, janke koper   1805 267 124r
IJSENBEEK, JENTJE ijsenbeek, janke ten westen   1805 267 124r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten westen Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, JANKE ijsenbeek, janke ten noorden Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
IJSENBEEK, KLAAS ijsenbeek, klaas koper   1805 267 171v
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sicco koper   1789 263 117v
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sicco koper Hoogstraat 27   1794 264 220r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sicco bentes koper   1802 266 354r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikke bentes koper Hoogstraat 27   1788 262 273r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman koper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE ijsenbeek, sikko koopman ten oosten Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
IJSENBEEK, THOMAS ijsenbeek, thomas koper   1754 253 132v
IJSENBEEK, THOMAS ijsenbeek, thomas koper   1755 253 199r
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijsenbeek, thomas bentes (wl) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas claeses koopman koper   1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper Brouwersstraat 26   1761 255 96r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper   1780 259 291r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen koper   1725 246 214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen (zoontje) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas jansen (vader)(wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijsenbeek, thomas janzen verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
IJSENBEEK, TJERK JANS ijsenbeek, tjerk jansen koper Schritsen 56   1736 249 130v
IJSENBEEK, TRIJNTJE ijsenbeek, trijntie verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
IJSENBEEK, TRIJNTJE ijsenbeek, trijntje verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
HARMENS, MARIA ijskam, marijke harmanus verkoper   1804 267 78r
PIETERS, GERRIT ijsma, gerryt pytters koper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 49r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 88r
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijzenbeek, antje jans koper Lanen ZZ   1695 243 129v
IJSENBEEK, BAUKJE ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, BAUKJE ijzenbeek, baukje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, BINKE ijzenbeek, bente ten noorden   1772 258 13r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas koper Noorderhaven 31   1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS ijzenbeek, bente tomas verkoper   1772 258 34v
IJSENBEEK, KLAAS ijzenbeek, claas koper Prinsenstraat 2   1787 262 184r
IJSENBEEK, KLAAS ijzenbeek, claas koopman koper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS ijzenbeek, claes thomas koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
IJSENBEEK, GRIETJE ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, GRIETJE ijzenbeek, grietje ten zuiden   1804 267 73v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 16   1761 255 58v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 6a   1771 257 225r
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijzenbeek, jan dirks koper Lanen ZZ   1702 244 154v
IJSENBEEK, JENTJE ijzenbeek, janke koper   1802 266 310r
IJSENBEEK, JENTJE THOMAS ijzenbeek, janke thomas verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
IJSENBEEK, SIKKE ijzenbeek, sicco koopman koper   1804 267 86r
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper   1752 253 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes verkoper Lanen 28   1774 258 168v
IJSENBEEK, THOMAS JANS ijzenbeek, thomas janzen verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS ijzenbeek, trijntje thomas verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, hubertus van (burgemeester)(oud-) koper Hofstraat 16   1695 243 122v
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, hubertus van koper Hofstraat 16   1697 243 326r
IMMERZEEL, HUBERT immerseel, huibertus van koper Voorstraat 11   1683 241 237v
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van boekdrukker (mr stads-) koper Zuiderhaven NZ   1685 242 75r
IMMERZEEL, HUBERT immerzeel, hubertus van gelastigde Achterstraat ZZ   1700 244 71r
, JOHANNES imsdagh, johannes koper   1694 243 108r
ENNEMA, PAULUS JANS innema, paulus jans koper   1631 233 20r
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Bildtstraat 21   1638 234 52v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Nieuwstraat WZ   1642 234 174v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pouwels jansen koper Voorstraat NZ   1642 235 26v
YNTEMA, IEMKJE intema, immetie (vrijster) koper Schritsen 61   1718 246 14v
YTSMA, WIEBREN itsma, wybrandus van koper Voorstraat 14   1753 253 97v