Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
LAAN, JELLE laan, jelle van der koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
LAAN, MAAIKE laan, maycke van der koper Zuiderhaven 57   1643 235 73v
LAAN, SIKKE laan, sikke van (wl) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
LAAN, SIKKE laan, sikke van (wd) ten westen Hoogstraat 26   1804 267 107r
LAAN, SIKKE THOMAS laan, sikke thomas van (wl) verkoper   1804 267 53r
LAAN, SIKKE laan, sikko van koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
LAAN, SIKKE laan, sikko van koper   1797 265 74r
LAAR, HENDRIK laar, hendrik van koper Noorderhaven 17   1764 256 78v
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 21v
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Nieuwstraat   1653 236 244r
, PIETER lader schoth, pyter koper   1613 229 311r
LAAN, MAAIKE laen, maicke van der koper Schritsen 28   1642 235 6v
LAAN, MAAIKE laen, mayke van der koper Schritsen ZZ   1641 234 126v
LAAN, MAAIKE laen, mayke van der koper   1642 235 26r
JANS, DIRK lahouw, dirk jans koper   1772 258 33v
, GERARDUS laken, gerardus van knoopmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
, HENDRIK lamans, hendrik koper   1777 259 44v
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius koper Zuiderhaven 73   1773 258 100r
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius koper Raamstraat 7   1774 258 132r
LAMBERGEN, TIBERIUS lambergen, tiberius commissaris ter recherge ten zuiden Raamstraat 7   1774 258 132r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS lambrechts, hendrik pieters verkoper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK lambregts, hendrik pieters koper   1805 267 145r
LAMBSMA, SIEMEN lambsma, symon niaarnemer   1735 249 55v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (ergezetene onder minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1728 247 200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1729 247 253r
LAMMERTS, JAN HENDRIKS lammerts, jan hendriks koper   1753 253 90r
LANDSTRA, GERBEN landstra, gerben koper   1786 262 90v
LANGE, JAKOB JURJENS lange, jacob jurjens de koper Lanen 84   1672 240 82v
LANGE, JOHANNES DIRKS lange, johannes dirks de smid (grof-)(mr) koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
LANGE, TIEMEN lange, timen de (ds) koper Lanen 86   1692 242 376r
, JURJEN langhe, jurrien koper Grote Kerkstraat 6   1636 234 7r
LANSENBERG, PAULUS JANS lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
LANSING, HENDRIK lansing, hendrik koper   1759 254 220v
LANTING, BAARTE lanting, bart schilder (kunst-)(mr) koper Lanen 21   1785 261 292r
LANTING, BARTELD lanting, bartel (burgemeester) verkoper   1660 238 36v
LANTING, BARTELD lanting, bartel koper   1674 240 135r
LANTING, BARTELD lanting, bartel koper Zuiderhaven 1   1677 240 252v
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper   1669 239 215r
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper Lanen NZ   1678 241 12r
LANTING, BARTELD lanting, bartoldus koper Zuiderplein   1720 246 79r
LANTING, BARTELD lanting, bartoldus koper Noordijs 23   1721 246 110r
LANTING, KLAAS lanting, claas koper Achterstraat   1763 256 3r
LANTING, KLEIS lanting, cleis koper Zoutsloot 86   1740 250 99r
LANTING, KLEIS lanting, cleis koper Kleine Kerkstraat OZ   1755 253 208r
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten oosten Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten noorden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
LANTING, DOMINICUS lanting, dominicus koper Zuiderpoort (gebied)   1675 240 179v
LANTING, DOMINICUS lanting, dominicus koper Noorderhaven ZZ   1681 241 172v
LANTING, K. lanting, k. (burgemeester) ten zuiden Achterstraat   1774 258 178v
LANTING, KLEIS lanting, kleis koper   1734 249 r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Achterstraat   1785 261 282r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Zoutsloot NZ   1785 261 283r
LANTING, ROMKE lanting, romke koper Hoogstraat 10   1753 253 41r
LANTING, THEOTARDUS lanting, theotardus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
LANTING, THEOTARDUS lanting, theotardus koper   1676 240 238v
, BARTELD lantingh, bartel koper Kerkpoortstraat 31   1661 238 82r
, BARTELD lantingh, bartel cleisen koper   1666 239 37v
, KLEIS lantingh, cleis koper Kleine Bredeplaats 19   1677 240 265r
LAQUART, ALLERT laquart, allardus koper Weverstraat   1712 245 165r
LAQUART, ALLERT laquart, allardus koper Voorstraat 80   1713 245 197v
LAQUART, FONGER laquart, fonger koper   1618 230 246r
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, P. laquart, p. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Voorstraat 84   1778 259 134v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, PETRUS laquart, petrus koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, PIETER laquart, pieter ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
LAQUART, S. laquart, s. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten westen Heiligeweg WZ   1773 258 122v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Voorstraat 84   1778 259 134v
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
LAQUART, SIERK laquart, sierk koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
LAQUART, SIERK laquart, sierk ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LAQUART, SIERK laquart, sierk verkoper Voorstraat 80 E-009 1809 268 231r
LAQUART, SIERK laquart, sierk (wl) verkoper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
, P. laurenberg?, p. ten noorden   1804 267 78r
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
LAUTA, AALTJE lauta, alathea (juffr) ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
LAUTA, TEEKE lauta, taecke koper   1646 235 242r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 131v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper   1626 231 132v
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes burger-vaandrig koper Noorderhaven 58   1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Zuiderhaven 24   1638 234 70r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Noorderhaven 40   1640 234 116r
LAUTA, TEEKE TEEKES lauta, taecke taeckes koper Franekereind 25   1641 234 145v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) koper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk schoenmaker (mr) koper Noorderhaven 82   1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK lautenbach, dirk (wl) schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, HARMEN lautenbach, harmen verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
LAUTENBACH, WIETSE lautenbach, wytske koper Havenplein 26   1774 258 138r
, JOHANNES lauwer, johannes koper Grote Kerkstraat ZZ   1799 265 335r
, JOHANNES lauwer, johannes (wl) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
BONNES, DOUWE leefsma, douwe bonnes ijzerkramer (mr) koper Lanen 82   1779 259 186v
WILLEMS, FRANS leemkoel, frans willems koper Heiligeweg 16   1793 264 159r
, F. leemkool, f. ten noorden   1803 267 1r
, F. leemkool, f. koper   1805 267 178r
, FRANS leemkool, frans koper   1794 264 165v
, FRANS leemkool, frans ten oosten Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, FRANS leemkool, frans ten westen Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILLEMS, FRANS leemkool, frans willems koopman ten oosten   1804 267 22r
, IEME leemkool, yme koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
LEERS, KOENRAAD leers, coenraad koopman koper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
LEERS, J. leers, j. ten oosten Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
LEERS, J. leers, j. ten noorden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
LEERTOUWER, BOTE leertouwer, botte ten zuiden Lanen 46   1665 239 4v
LEEUW, SIEMEN JANS leeuw, simon jansen koper Voorstraat 82   1702 244 183v
JOCHEMS, JAKOB leeuwarder, jacob jochums koper Nieuwstraat OZ   1668 239 175v
LEEUWEN, JAN leeuwen, jan van koper Voorstraat 71   1710 245 113v
LEEUWEN, JOHANNES leeuwen, johan van koper   1706 244 322r
LEEUWEN, JOHANNES leeuwen, johannes van koper Zuiderhaven 36   1699 244 2v
LIEUWMA, HOITE JANS leeuwma, hoyte jans koper Voorstraat 45   1789 263 89r
LEIKER, ROBIJN leiker, robijn koper Heiligeweg 19   1803 266 495r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Nieuwstraat 56   1749 252 9r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Grote Bredeplaats 31   1752 252 218v
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper Hofstraat 47   1752 252 209r
LEISTRA, KLAAS leistra, claas koper   1759 254 248v
LEISTRA, LAAS leistra, laes (erven) ten noorden   1772 258 19r
LEISTRA, PIETER leistra, pieter verkoper   1804 267 86r
FREERKS, WIEBE lemsma, wybe frederiks koper   1778 259 127v
, JAN lennich, jan koper   1738 249 258v
LENTS, JETSE lens, jetze bakker (mr) koper Voorstraat 83   1781 260 132v
, KOENRAAD lensen, coenraad koper   1732 248 91r
, PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 23   1786 262 71r
, PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 35   1786 262 140v
, PIETER lensius, pieter schrijver (lands-) bewoner Zuiderhaven 75   1804 267 101v
, PIETER lensius, pyter koper Hoogstraat 7   1754 253 168r
, PIETER lensius, pyter koper Herenwaltje 9   1755 253 242v
, PIETER lensius, pyter koper Havenplein 3   1780 259 279r
LENTS, HISKE lents, hiske koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 37 E-173 1808 268 179r
LENTS, A. lentz, a. ten noorden Lanen 39 E-173 1809 268 222r
LENTS, ADAM lentz, adam verver en glazenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 22   1788 262 291v
LENTS, ADAM lentz, adam ten noorden Lanen 39   1804 267 9v
LENTS, ADAM lentz, adam ten oosten Lanen 31   1804 267 92v
LENTS, ADAM lentz, adam ten noorden Lanen 39 E-173 1808 268 112r
LENTS, ADAM lentz, adam ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
LENTS, GEERTJE lentz, geertje bakker (brood-)(mr) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
LENTS, H. lentz, h. ten noorden Lanen 35 F-172 1808 268 113r
LENTS, JETSE lentz, jetze koper   1803 266 530r
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) bakker (brood- en klein-)(mr) verkoper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
LENTS, JETSE lentz, jetze (wl) verkoper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
, JAKOB leside, jacob van der koper   1803 266 520r
, CATHARINA leusing, catharina koper   1756 254 20v
LEVERLAND, IETJE leverland, ytie koper   1780 259 262r
LEVERLAND, IETJE leverland, ytie (wd) verkoper Herenwaltje 19   1780 259 263r
LEVERLAND, IETJE leverland, ytie koper   1780 259 284r
LEVI, ELKAN levi, elkan koper   1796 264 461r
, ABRAHAM levij, abraham (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ELKAN levij, elkan (leeuwarden) koopman (joods) koper Voorstraat 36   1805 267 113v
, ELKAN levij, elkan koper Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
, ELKAN levij, elkan ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
, ELKAN levij, elkan ten westen Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
, JAKOB levij, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, ABRAHAM levy, abraham koper Rommelhaven 18   1805 267 161v
ISAAKS, ELKAN levy, elkan ysack koopman (joods) koper Grote Kerkstraat 15   1795 264 289r
LEX, MARIA lex, maria (erven) ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
LEX, MARIA lex, maria (erven) ten westen Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
LEX, MARIA lex, marijke ten noorden Schritsen 16   1784 261 165r
LEI, B. ley, b. van der ten noorden   1774 258 170v
LEI, BINKE ley, bente van der koper Rommelhaven 26b   1766 256 158v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1766 256 160v
LEI, BINKE ley, bente van der koopman ten noorden   1774 258 146r
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1777 259 56r
LEI, BINKE ley, bente van der koper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1780 259 261v
LEI, BINKE ley, bente van der koper   1782 261 5r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, BINKE JARICHS ley, bente jarigs van der verkoper Raamstraat 5   1751 252 173r
LEI, BINKE JARICHS ley, bente jarigs van der koopman en destillateur koper Noordijs OZ   1751 252 178v
LEI, BONSE ley, bonte van der koper Zoutsteeg   1782 260 280v
LEI, HOUKJE ley, holkje van der koper Zuiderhaven 36   1803 266 501r
LEI, HOUKJE ley, holkje van der koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
LEI, JAKOB JARICHS ley, jacob jarighs van der koper Raamstraat 7   1726 246 263v
LEI, JAKOB JARICHS ley, jacob jarigs van der koper Raamstraat 5   1729 247 210r
LEI, JAN ley, jan van der koper   1745 251 80v
LEI, JAN ley, jan van der koper   1745 251 80v
LEI, JAN ley, jan van der koper Lanen 60   1746 251 125r
LEI, JAN ley, jan van der koper Rozengracht 21   1746 251 135v
LEI, JAN ley, jan van der koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper Droogstraat 27   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
LEI, JAN ley, jan van der koper   1790 263 194r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Droogstraat 27   1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jarigs van der koper Rozengracht 6   1738 249 351r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jarigs van der koper   1738 249 353r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jarigs van der koper Raamstraat 5   1739 250 33v
LEI, JAN JARICHS ley, jan jarigs van der koper   1745 251 80v
LEI, JAN JARICHS ley, jan jarigs van der koper Rozengracht 6   1748 251 215r
LEI, JAN SIEBRENS ley, jan sybrens de koper   1714 245 218r
LEI, JARICH ley, jarig van der geniaarde Zuiderhaven 6   1776 259 17v
LEI, JARICH ley, jarig van der koper   1776 259 19v
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Voorstraat 89   1780 259 230r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Voorstraat 89   1780 259 256r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Zoutsloot 117   1781 260 38r
LEI, JARICH ley, jarig van der koopman koper Rommelhaven 12   1781 260 125r
LEI, JARICH ley, jarig van der koopman koper Rommelhaven 18   1781 260 127r
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Zuiderhaven 36   1782 261 7v
LEI, JARICH ley, jarig van der koper Hofstraat 65   1785 261 276r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 9   1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koopman verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 5   1783 261 62r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Zuiderhaven 36   1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper   1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarigh jacobs van der koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarigh jacobs van der koper Bildtstraat 24   1725 246 227r
LEI, SIERK ley, sierk van der koper Grote Bredeplaats 19   1755 253 218v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koopman koper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koper   1774 258 192v
LEI, SIEMEN ley, simon van der ten oosten Voorstraat 7a   1775 258 199v
LEI, SIEMEN ley, simon van der verkoper Voorstraat 9   1777 259 62v
LEI, SIEMEN ley, simon van der koper Voorstraat 5   1782 260 309r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Rozengracht 6   1738 249 351r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Lanen 60   1746 251 125r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Rozengracht 21   1746 251 135v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Droogstraat 27   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der ten noorden Schritsen 51   1752 252 189r
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper   1753 253 117v
LEI, TEUNIS ley, teunis van der koper Zuiderhaven 79   1766 256 164v
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Droogstraat 27   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koper   1745 251 80v
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koper Rozengracht 6   1748 251 215r
LEI, TEUNIS ley, theunis van der ten zuiden Noordijs OZ   1751 252 178v
LEI, TEUNIS ley, theunis van der koopman ten oosten Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, theunis jarigs van der koper   1774 258 146r
LEI, THOMAS ley, thomas bente van der koper   1776 259 19v
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke commandeur aan 's lands magazijn koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke ten westen Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE leyenaar, eelke ten westen Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans koper   1799 265 260r
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans verkoper   1804 267 106v
LEIENAAR, HENDRIK leyenaar, hendrik metselaar (mr) koper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
LEIENAAR, JAN PIETERS leyenaar, jan pieters koper Rommelhaven 13   1688 242 229v
LEIENAAR, JOHANNES leyenaar, johannes koper Hofstraat ZZ   1806 267 198r
LEIENAAR, JOHANNES leyenaar, johannes koper   1806 267 199r
LEIENAAR, JOHANNES leyenaar, johannes ten noorden Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
LEIENAAR, JOHANNES leyenaar, johannes ten noorden Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES leyenaar, johannes ten noorden Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
LEIENAAR, JOHANNES JANS leyenaar, johannes jans koper Brouwersstraat 9   1786 262 115r
JANS, HENDRIK leyke, hendrik janzen verkoper Heiligeweg 18   1773 258 116v
LEIKER, ROBIJN leyker, robijn ten zuiden Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1641 234 136v
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1642 234 179v
LEISTRA, KLAAS leystra, claas koper   1743 251 21v
LEISTRA, KLAAS leystra, claas koper Brouwersstraat 16   1749 251 279r
LEISTRA, KLAAS leystra, claas (vroedsman)(wl) ten westen   1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS leystra, claas (wl) koper   1774 258 144r
LEISTRA, KLAAS leystra, klaas (vroedschap) koper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
LEISTRA, PIETER leystra, pieter (tzummarum)(uitlandig) verkoper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
, JAN lienen, jan van koper Voorstraat 68   1629 232 202r
, liers, fobby koper   1657 237 138v
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, ANTJE lieuwma, anna verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, FOKKE lieuwma, fokke verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE JANS lieuwma, hoite jans koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte geniaarde Sint Odolphisteeg 8   1788 262 288v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, HOITE lieuwma, hoyte (wl) smid (zilver-)(mr) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
LIEUWMA, JAKOMINA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
, LUBBERT lijndraaier, lubbert koper   1606 228 1023r
LINDEBOOM, EVERT lindeboom, evert koper Kerkpad   1801 265 640r
LINDEBOOM, EVERT JANS lindeboom, evert jansen koper   1787 262 166r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1763 256 11r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper Nieuweburen 13   1782 260 230r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper Havenplein 10   1782 260 237v
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1784 261 136r
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan koper   1784 261 249v
LINDEBOOM, JAN lindeboom, jan herbergier koper Havenplein 8   1784 261 253r
, ARNOLDUS lindsinga, arnoldus koper   1669 239 207v
LINGEN, ANTJE lingen, anna van koper   1804 267 99v
, GEERTRUIDA linsing, geertruid koper   1799 265 357r
LINT, HENDRIK lint, hendrik van koper   1784 261 233v
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pieter minnes koper   1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
LOENEN, PIETER MINNES loenen, pytter minnens ten westen Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE lolcama, wybe verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
LOHMAN, HENDRIK lomans, hendrik koper Hofstraat 16   1768 257 64r
LOHMAN, HENDRIK lomans, hendrik wever (bont-) verkoper   1776 259 5v
LOHMAN, JAN lomans, jan koper Hofstraat 16   1766 256 196r
LON, DIRK lon, dirk van koper Simon Stijlstraat 5   1759 254 216v
LON, S. lon, s. van koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
LON, TOBIA lon, tobia de (wd) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
LONGERHOUW, DIRK longerhou, dirck schipper (groot-) koper Bildtstraat 14   1646 235 206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens koper Lanen ZZ   1655 237 28r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens (mede vroedschap) koper Schritsen NZ   1658 237 144r
LOO, DOEKE JANS loo, doeke jan ten oosten Noorderhaven NZ   1600 228 448r
LOO, JAKOB loo, jacob van ten oosten Hoogstraat NZ   1601 228 490r
LOO, JAN loo, jan (wl)(doctor) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 490r
LOO, JAN loo, jan (wl)(doctor) verkoper Droogstraat NZ   1601 228 490r
LOO, MARIA loo, marijke (vrijster) verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
LOON, NICOLAAS loon, nicolaas van doctor koper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
LOON, NICOLAAS loon, nicolaas van (dr) koper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
LOON, NICOLAAS loon, nicolaas van koper Zuiderhaven 38   1781 260 68v
LOON, NICOLAAS loon, nicolaas van koper Zuiderhaven 38   1781 260 69v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
LOOTS, HENDRIK loots, hendrik schipper koper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
, GEERTRUIDA loving, geertrui koper Voorstraat 92   1804 267 75r
, JAN luder, jan koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes koper Kleine Bredeplaats 10   1806 267 254v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
KLASES, GERBEN ludum, gerben clasen koper   1663 238 189v
LUDINGA, KOENRAAD luidinga, conradus koper Brouwersstraat 13   1684 242 14v
LUDINGA, KOENRAAD luidinga, conradus koper Brouwersstraat 25   1685 242 91r
LUDINGA, KORNELIS luidinga, cornelis koper   1756 254 56r
LUIDUM, KLAAS GERBENS luidum, claes gerbens koper   1643 235 84r
ARENDS, HARMEN luisbroek, harmen arent koper Voorstraat ZZ   1767 257 20r
, JAN luisbroek, jan koper   1777 259 71v
HENDRIKS, BEREND luiters, beernd hendriks koper Lanen 64   1765 256 134v
HENDRIKS, BEREND luiters, beernt hendriks verkoper Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, MARIA luiters, marijke hendriks koper Lanen 64   1782 260 253r
, JOHANNES lumich, joan koper   1728 247 129r
LUPPUS, GERARDUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
LUPPUS, GERARDUS luppus, gerard (luitenant)(oud-) verkoper Schritsen 51   1752 252 189r
, HENDRIK luxemburg, hendrik koper   1802 266 354r
, HENDRIK luxemburg, hendrik ten oosten   1804 267 97r
, JAKOB lybart, jaques koper Voorstraat 8   1648 236 18r