Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
PAUW, SIEBREN paauw, sibrand koper Voorstraat 89   1666 239 36r
PALUDANUS, THEODORUS paludanus, theodorus koper Brouwersstraat 13   1672 240 77r
PALUDANUS, THOMAS paludanus, thomas koper Zuiderhaven 55b   1791 263 336r
PERK, JAN JANS park, jan jansen varensgezel koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
PERK, REINER JANS park, reinder jans varensgezel koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
PASMA, HENDRIK pasma, hendrik koper Noorderhaven 44   1772 258 14v
, JAN paulwike, jan koper   1793 264 81r
PAUW, JAN BOUWES pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1694 243 90v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1694 243 106v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 126r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 137v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1695 243 154r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper Hofstraat 16   1698 243 363r
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1698 243 365v
PAUW, SIEBREN pauw, sibrandus koper   1702 244 179r
, ROBERT pawee, robbert koper   1720 246 90v
, JOHANNES pawlowski, johan geweermaker verkoper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
PEAUX, H. peaux, h. ten oosten Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman koper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koopman ten noorden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koper   1806 267 271r
PEAUX, HARMEN peaux, harmanus koper Voorstraat 65   1806 267 277r
PEAUX, JOHANNES peaux, johannes pruikmaker (mr) koper Zuiderhaven 11   1746 251 114r
PEAUX, P. peaux, p. (wd)(en zoon) ten zuiden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
PEAUX, PIER peaux, pierre (mede vroedschap) koper Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PEAUX, PIER peaux, pierre (mede vroedschap) ten noorden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PEAUX, PIER peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 5   1782 260 168r
PEAUX, PIER peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 3   1789 263 113v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten oosten Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre ten noorden Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PEAUX, PIER peaux, pierre (wd) ten westen Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
JOHANNES, JANKE pectol, janke johannes koopvrouw koper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
KLASES, JAKOB peen, jacob clases koper   1785 261 297r
PEIMA, JAN peima, jan koper Franekereind 1   1758 254 152r
PEIMA, WORP peima, werp ten noorden Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper   1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS persijn, baukje ysbrands (wl) verkoper Havenplein 3   1780 259 279r
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, elisabeth jans koper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, lijsbeth jans koper   1778 259 96r
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
PERSIJN, P. persijn, p. (wl) verkoper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
PERSIJN, POPPE persijn, poppe koopman koper   1804 267 84r
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 96r
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 97r
, POPPE persyn, poppe koper Rozengracht 21   1803 266 516r
PESMA, DIEUWKE pesma, dieuke koper   1777 259 44r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper   1742 250 274r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper Noorderhaven 49   1752 252 215v
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik geniaarde Lanen 21   1766 256 178r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper   1766 256 216r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik koper Lanen 33   1770 257 174r
PESMA, HENDRIK pesma, hendrik verkoper Noorderhaven 44   1772 258 26v
PETTINGA, G. pettinga, g. ten westen Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrand koper   1799 265 400r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1789 263 96r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten westen Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus koopman koper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
PETTINGA, GERBEN pettinga, gerbrandus ten zuiden Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
PEISEL, ROELOF peysel, roelof koper Noorderhaven 26   1801 266 41r
PEISEL, ROELOF peysel, roelof koper Noorderhaven 26   1801 266 41r
, BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1798 265 205r
, BERNARDUS phaaken, benardus van koper   1801 265 710r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND pheiffer, ferdinand commies ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FELTEN, ANTJE GERRITS phelten, antie gerryts (wd) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
FELTEN, HARMEN EESGES phelten, harmen aesges koper   1612 229 227r
FELTEN, HARMEN GERRITS phelten, harmen gerrits koper Zoutsloot   1613 229 368r
, PIETER pheltens, pyter koper   1611 229 57r
, KORNELIS pheltie, cornelis koper   1641 234 136r
, JAN piceur, jan piceur koper Nieuwstraat WZ   1751 252 137v
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 140r
, G. piekenga, g. ten westen   1803 267 6r
, G. piekenga, g. ten oosten Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
, GOSLING piekenga, gosling koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
, GOSLING piekinga, gosling koper Romastraat ZZ   1780 259 290v
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 49   1783 261 82r
, GOSLING piekinga, gosling koper   1784 261 253v
, GOSLING piekinga, gosling koper   1789 263 65v
, GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 289v
, GOSLING piekinga, gosling koper Noorderhaven 34   1791 263 343r
, GOSLING piekinga, gosling koper   1791 263 373r
, GOSLING piekinga, gosling koper Voorstraat 63   1801 266 44r
, GOSLING piekinga, gosling verkoper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PIJPER, KLAAS pieper, claas zoutdrager koper   1804 267 15r
PIJPER, KLAAS pieper, claas zoutdrager koper   1804 267 15r
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN piet, simon teunis van der ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN piet, symon tonis van der burger-sergeant gleybakker koper Zuiderhaven NZ   1632 233 62v
, JANKE piktol, janke ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
, JORIS piphon, jorys koper Noordijs WZ   1611 229 129r
PIPHRON, JURJEN piphron, georgius koper William Boothstraat 27   1624 231 22v
PIPHRON, JURJEN piphron, georgius advocaat voor het Hof van Friesland koper   1630 232 285r
PIPHRON, PIETER piphron, pieter koper Hofstraat 20   1660 238 27v
PIPHRON, PIETER piphron, pieter ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
PIPHRON, PIETER JORIS piphron, pieter joris verkoper Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
PIPHRON, PIETER piphron, pytter koper Voorstraat 37   1652 236 215v
, JURJEN pipron, georgius (dr) koper Lanen 45   1625 231 49r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Voorstraat 69   1750 252 68r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der (tuin) ten noorden Romastraat 33   1750 252 71r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der ten westen   1772 258 38v
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der koper Zoutsloot 108   1797 265 27r
PLAATS, FOLKERT plaats, folkert van der boekverkoper verkoper Voorstraat 67   1804 267 96r
PLAATS, V. plaats, v. van der verkoper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
PLAATS, FOLKERT plaats, volkert van der koper Zuiderhaven 79   1778 259 118v
PLAATS, FOLKERT plaats, volkert van der verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
PLAATS, FOLKERT plaats, volkert van der verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
GERRITS, HARMEN plag, harmen gerryts koper   1756 253 255r
, BEREND plagge, beernd koper   1780 259 258r
, HARMEN plagge, harmen koper Nieuwstraat OZ   1771 257 231r
, HARMEN plagge, harmen ten zuiden Nieuwstraat 56   1772 258 60r
, HARMEN plagge, harmen koper   1780 259 258r
PLANTINGA, KLAAS plantinga, claas koper   1796 264 306v
PLANTINGA, TEEKE plantinga, taeke koper Zuiderhaven 79   1806 267 191r
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1744 251 45v
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1746 251 150v
PLATTE, KLAAS RUURDS platte, claas ruurds koper   1696 243 188r
PLETTENBERG, H. plettenberg, h. van koper   1763 255 182v
PLETTENBERG, HANS plettenburg, hans van koper   1764 256 29r
, H. plugge, h. ten noorden   1804 267 49r
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der (wd) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der koper   1778 259 94v
POEL, ENGELTJE poel, engeltie van der koper   1778 259 95v
POELSTRA, JAKOB PIETERS poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1603 228 690r
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1625 231 73r
JANS, GERRIT pogman, gerrit janzen koper   1773 258 114v
POL, BEREND pol, beerend ten oosten Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
POL, BEREND pol, beerend koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
POL, BEREND pol, berend koper   1798 265 228r
POL, BEREND pol, berend koper   1798 265 234r
POL, BERNARDUS pol, bernardus korendrager koper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
POL, JAN pol, jan van der koper Lanen 79   1784 261 141r
POLAK, MINK polak, minke (leeuwarden) koper   1804 267 98v
POLET, MATTEUS polet, mathijs koper   1791 263 325v
JOHANNES, PIETER polscher, pieter johannes koper   1780 259 232v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS pomeren, folckert jacobs van koper   1626 231 124v
POMMEREN, JAKOB pommeren, jacob van koper   1606 228 980r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionisius koper Voorstraat 10   1644 235 151v
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionisius koper   1646 235 229r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionysius koper Voorstraat 10   1645 235 191r
PONTANUS, DIONISIUS pontanus, dionysius koper   1646 235 223v
POOL, EGBERT JANS pool, engbert janz koper   1753 253 86r
POORT, H. poort, h. koper   1805 267 180v
POORT, HENDRIK poort, hendrik bakker (mr) koper Romastraat G-171 1808 268 180v
POORT, KLAAS poort, klaas koper   1780 259 234v
POORT, TJEERD KLASES poort, tierd clasen koper Rommelhaven 18   1732 248 71v
POORT, TJEERD poort, tjeerd chirurgijn (mr) koper Heiligeweg 44   1728 247 117v
KLASES, KLAAS poortsluiter, claes claes ten zuiden   1660 238 23r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 5r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 6r
POPTA, ARJEN WIERDS popta, adriaen wierdts (erven) verkoper   1627 232 7r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 5r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 6r
POPTA, ANDRIES WIERDS popta, andries wierdts koper   1627 232 7r
POPTA, BEELTJE popta, belike van koper ten oosten van Harlingen   1655 237 36v
POPTA, DJOERD TJEBBES popta, dioerdt tiebbes koper   1634 233 140r
POPTA, HESSEL popta, hesselus koper   1640 234 93v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1685 242 82v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1687 242 193v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1694 243 112r
POPTA, JAKOB popta, jacob koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
POPTA, JAKOB popta, jacob koper Zuiderhaven 69   1702 244 176r
POPTA, JAKOB popta, jacob koper   1706 244 335v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper Voorstraat 29   1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper   1660 238 59r
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs (erven) ten westen   1670 240 20v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1602 228 636r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Droogstraat   1614 229 445r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper ten oosten van Harlingen   1615 229 529r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Brouwersstraat   1616 230 41r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1634 233 140r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper   1638 234 69r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tiebbes koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Voorstraat 46   1624 231 21r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 45   1625 231 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper Lanen 91   1628 232 98r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tyebbes koper   1628 232 108r
POPTA, JAKOB TJEBBES popta, jacob tziebbes koper   1613 229 277r
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost seerps kleermaker (mr) koper Brouwersstraat 9   1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost seerps koper   1717 245 287r
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost zeerps koper   1727 246 303v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper   1640 234 93v
POPTA, REMMERT popta, rembartus (hopman) koper Hofstraat ZZ   1649 236 58v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper   1654 236 269v
POPTA, REMMERT popta, rembartus koper Hofstraat ZZ   1654 236 273v
POPTA, SIKKE popta, sicco chirurgijn koper Noorderhaven 55   1786 262 119r
POPTA, SIKKE popta, sicco koper   1799 265 258r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, sioerd tiebbes koper Zuiderhaven ZZ   1615 229 521r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper Romastraat   1615 229 549r
POPTA, SJOERD TJEBBES popta, syourdt tiebbes koper   1616 230 48r
POPTA, SIETSE popta, sytske koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
POPTA, TJERK popta, tarquinius koper   1647 235 248r
POPTA, TJERK popta, tarquinius (dr) koper Noorderhaven 100   1651 236 160r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius koper   1643 235 83r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius koper Lanen 23   1644 235 125r
POPTA, TIBERIUS popta, tiberius van koper   1649 236 90v
ABES, DIRK poptie, dirck abbes koper   1660 238 35r
FOPPES, JAN porten, jan foppes koper Noorderhaven 57   1776 258 252v
PORTIER, HARMEN portier, harmannis koper Weverstraat   1755 253 206r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Franekereind 24   1749 252 33r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Rapenburg NZ   1751 252 104r
PORTIER, HARMEN portier, harmannus koper Franekereind 32   1752 252 196r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Franekereind 16   1726 246 274v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Prinsenstraat 2   1727 246 309r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Franekereind ZZ   1731 248 2r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 170r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 171r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Zuiderhaven 6   1737 249 176v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper Rapenburg ZZ   1737 249 212r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper   1740 250 133r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus koper   1757 254 112v
PORTIER, HARMEN portier, harmanus portier koper Franekereind 34   1758 254 122v
PORTIER, JAN portier, jan koper   1667 239 88v
POST, KORNELIS GERRITS post, cornelis gerrits koper   1701 244 93r
POST, EELKE post, eelke van der koper   1794 264 199r
POST, EELKE JANS post, eelke jans van der koper   1788 262 307r
POST, PIETER post, pieter schilder (mr) koper Voorstraat 19   1797 265 39r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS postema, tijmen tijmens chirurgijn (mr) koper Hofstraat 31   1659 238 2r
POSTHUMA, JOHANNES posthuma, johannes (wl) koper   1805 267 111v
POSTHUMUS, KLAAS KLASES posthumus, claas claas koper   1788 263 45r
POSTHUMUS, GERRIT posthumus, gerrit koper   1775 258 215v
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS posthumus, gerrit gerryts koper Hoogstraat   1773 258 119v
POSTHUMUS, J. posthumus, j. (wl) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. posthumus, j. (wd) ten westen Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
POSTHUMUS, RIENK posthumus, rienck koper Grote Bredeplaats 4   1700 244 33v
POSTHUMUS, RIENK posthumus, rienck koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 173r
POSTHUMUS, THEODORUS posthumus, theodorus koper Heiligeweg 70   1686 242 157v
POSTMA, NICOLAAS postma, nicolaas koper   1785 261 284r
POSTMA, PIEBE PIETERS postma, piebe pieters koper   1801 265 698r
POSTHUMA, JOHANNES postuma, johannes (wl) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
POT, KLAAS JANS pot, claes jansen koper Voorstraat 82   1722 246 142v
POT, JAN pot, jan koper   1770 257 146r
POT, JAN pot, jan koper   1770 257 147r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper   1747 251 177r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 10   1751 252 113r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 16   1759 254 188v
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Zoutsloot 96   1760 254 254r
, JAN potenberg, jan koper Grote Bredeplaats 6a   1755 253 208v
PIETERS, JOHANNES potkast, johannis pieters koper Hondenstraat 5   1737 249 162r
GOVERTS, IEKE potkast, ycke goverts gortmaker (mr) koper Noorderhaven 49   1707 245 10r
GOVERTS, IEKE potkast, yke goverts koper Havenweg 13   1734 248 282v
POTTEBAKKER, JAN JANS pottebakker, jan jansen koper   1768 257 46v
JANS, JAN pottenbakker, jan jansen koper   1784 261 149r
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1695 243 130v
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1697 243 294r
POTTING, J. potting, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
POTTING, JAKOB potting, jacobus horlogemaker (mr) koper Grote Kerkstraat 29   1781 260 114v
POTTING, JAKOB potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
POTTING, JAKOB potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
ABES, DIRK pottje, dirk abbes koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
PRIGGE, LIEUWE prigge, lievius koper   1732 248 93r
PRIGGE, LIEUWE prigge, lievius koper   1732 248 167r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Romastraat ZZ   1718 246 30r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Zoutsloot 21   1720 246 78v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8b   1723 246 165r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Grote Bredeplaats 8a   1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Hondenstraat 3   1729 247 240r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Voorstraat 97   1730 247 305v
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius kapitein koper Zuiderpoort (gebied)   1732 248 162r
PRIGGE, LIEUWE prigge, livius koper Zuiderhaven 2   1733 248 254r
PRIGGE, prigge, titzia verkoper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
PRIGGE, prigge, titzia verkoper Schritsen 51   1752 252 189r
PRIGGE, TIETJE prigge, tytia verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
PRIGGE, prigge, tytzia koper Grote Bredeplaats 6   1767 257 8r
PRINS, JAKOB SIEMENS prins, jacob symens de verkoper   1601 228 541r
, JAN proostenbeek, jan koper Schritsen NZ   1789 263 102r
, JOHANNES proostenbeek, johannes koper   1803 266 527r
, JOHANNES proostenbeek, johannes koper Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
, J. proosterbeek, j. ten oosten Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
, JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 1v
, JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 2r
BERNARDUS, JAN proosterbeek, jan bernardus koper   1776 259 1r
, JOHANNES proosterbeek, johannes koper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
, JOHANNES proosterbeek, johannes ten oosten Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
, JOHANNES proosterbeek, johannes ten westen Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
, JOHANNES proosterbeek, johannes ten zuiden Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
, JOHANNES proosterbeek, johannes koper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
, JOHANNES proosterbeek, johannes ten westen Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
, provana, oratio koper   1598 228 222r
, provana, oratio koper   1599 228 340r
, provana, oratio grondpacht   1601 228 508r
, JOHANNES pruisen, johannes van koper   1783 261 93r
, JOHANNES pruisen, johannes van koper   1784 261 169r
, JOHANNES pruisen, johannes van koper   1789 263 131v
PRUISSEN, JOHANNES pruissen, johannes van koper   1777 259 79r
PRUISSEN, JOHANNES pruissen, johannes van koper Romastraat NZ   1792 264 32v
JANS, JAKOB puister, jacob jans koper Heiligeweg ZZ   1803 266 540r
REINERS, JAKOB pybema, jacob reiners koper Noordijs OZ   1664 238 213v
REINS, JAKOB pybema, jacob reyns koper Lanen 83   1650 236 144r
, G. pykkinga, g. koper   1805 267 176r
, AGE pyphron, aggeus koper Voorstraat 44   1682 241 180v
HENDRIKS, JAN pyters, jan hendriks koper   1754 253 179r