Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS rademaker, obbe hendriks koper Voorstraat 32   1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS rademaker, obbe hendriks verkoper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1758 254 164r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen (vroedschap) ten westen Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper Voorstraat 26   1777 259 38r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1778 259 100r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1783 261 106r
RADSMA, HARMEN radsma, harmen koper   1788 262 245v
RADSMA, J. radsma, j. (wd) ten oosten Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 6   1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
RADSMA, JELTE radsma, jelte koper   1778 259 100r
RADSMA, JELTE radsma, jelte koper Hoogstraat 23   1784 261 188r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) ten oosten Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) ten noorden Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) wolkammer (mr) koper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
RADSMA, JELTE radsma, jelte (wl) verkoper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
RADSMA, KLAASKE radsma, klaaske koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
RADSMA, MARTEN radsma, marten koper   1794 264 202r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten zuiden Voorstraat 6   1802 266 109r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten zuiden   1805 267 128r
RADSMA, MARTEN radsma, marten verkoper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
RAM, KLAAS ram, claes koper   1602 228 595r
, JAN randwijk, jan van koper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
, ANTJE ransen, anna (wd) verkoper Voorstraat 36   1772 258 31v
, ANTJE ransen, antje koper Voorstraat 36   1764 256 75r
, WILLEM ransouw, willem van (franeker) koper Zuiderhaven 6   1702 244 166r
, ANTJE ranzen, antje koper Lanen 93   1771 257 222r
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus koper Hoogstraat 1   1806 267 262v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) koper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, ALBERT rasschen, albertus klerk (gezworen) ten zuiden Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
RASSCHER, TRIJNTJE rasschen, trijntje koper Schritsen 54   1803 266 464r
, TRIJNTJE rasschken, trijntje (wd) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
RADSMA, HARMEN ratsma, harmen koper   1778 259 98v
RADSMA, HARMEN TJEERDS ratsma, harmen tjeerds verkoper   1774 258 152v
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens koper   1733 248 184r
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
RADSMA, JAKOB TJEERDS ratsma, jacob tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
RADSMA, JAN TJEERDS ratsma, jan tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd koper Voorstraat 74   1778 259 146r
, PIETER raussen, pieter koper Kleine Bredeplaats 16   1783 261 98r
RAUWERDA, JAN rauwerda, jan koper Steenhouwersstraat 2   1789 263 76v
RAVEN, KLAAS DIRKS raven, claas dirks suikerraffineerdersknecht (mr) koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
RAVEN, DIRK raven, dirk koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
REDDING, KNIERKE WIEBRENS reddingius, cunera wybrandus verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
REDDING, FREERK reddingius, fredericus (ds)(steggerda) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
REDDING, PETRUS reddingius, petrus (wl) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
REEK, PIETER reek, pieter de koper Zuiderhaven 18   1715 245 252r
, ANNE reemstra, annius koper   1647 235 265v
REEN, LIEUWE reen, livius koper Heiligeweg 7   1708 245 43v
, ALBERT reen a mentes, albertus predikant bij de gereformeerde gemeente koper Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
REES, H. rees, h. van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
REES, HANS rees, hans van bakker (mr) ten oosten Hoogstraat 5   1805 267 118v
REIDEMA, PIETER reidema, pieter koper Snakkerburen (gebied) 8   1748 251 231r
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukje ten noorden   1805 267 131r
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukje (bejaarde vrijster) verkoper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukjen (vrijster) koper Kerkpad 22   1796 264 305v
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik koper Lanen 13   1754 253 194r
REIDHORST, HENDRIK reidhorst, hendrik verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
REIDHORST, J. reidhorst, j. (woning en weefwinkel) ten oosten Franekereind 25   1772 258 61r
REIDHORST, JAKOB reidhorst, jacobus chirurgijn (mr) koper Franekereind 25   1772 258 65r
REIDHORST, JAKOB reidhorst, jacobus koper   1775 258 206r
REIDHORST, TRIJNTJE reidhorst, trijntje koper   1779 259 160r
JANS, ANTJE reidmaker, antje jans koper   1805 267 119v
, JAN reidmaker, jan verkoper Lanen 85   1805 267 122r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS reidsma, jacob sybrans winkelier koper Kleine Bredeplaats 17   1785 261 296r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REITSMA, JAN reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
REITSMA, JAN KLASES reidsma, jan claasen bakker (mr) koper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
REITSMA, JELSE KLASES reidsma, jeltske klaases verkoper Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
REITSMA, JETSE KLASES reidsma, jetske klaasen koper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
REITSMA, KEIMPE HOITES reidsma, keimpe hoites koper   1748 251 228r
REITSMA, PIETER HOITES reidsma, pyter hoytes koper Brouwersstraat 16   1734 248 330r
REITSMA, REINER reidsma, reynder fonteyn van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
REINALDA, AGE reinalda, age koper Zuidoostersingel 1   1755 253 198v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 135v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten oosten   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten westen   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten zuiden   1774 258 138v
REINALDA, AGE reinalda, age koopman ten noorden   1774 258 138v
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
REINALDA, JAKOB reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 19   1788 262 244v
REINALDA, MAGDALENA reinalda, magdalena verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES reinalda, trijn jelles (wd)(wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
REINALDA, TRIJNTJE JELLES reinalda, trijntje jelles (wd) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
, AUKJE reindhorst, aukje h geniaarde Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 23   1793 264 113v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 23   1796 264 313v
REINHART, JAKOB reinhard, jacob koper Franekereind 29   1799 265 298r
, JAKOB reinhardt, jacob (wl) kastelein verkoper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
REINHART, HENDRIK reinhart, hendrik kastelein ten zuiden Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
REINHART, J. reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62   1804 267 103r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten westen Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. kastelein ten noorden Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
REINHART, J. reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein koper Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob kastelein ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
REINHART, JAKOB reinhart, jacob koper   1806 267 285v
REINHART, JAKOB reinhart, jacob (wl) kastelein verkoper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
, AUKJE reinhorst, aukje ten noorden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
REINSMA, SIKKE reinsma, sicco apotheker koper Hoogstraat 27   1794 264 166v
REITSMA, SIEBREN reitsma, sybren koper   1785 262 7v
, GEERT rekkers, geert koper   1768 257 103r
, GEERT rekkers, geert koper   1774 258 135v
, GEERT rekkers, geert verkoper   1774 258 138v
RENEMAN, JAN RUURDS reneman, jan ruurds koper   1706 245 r
RENEMANS, HENDRIK renemans, hendrikus koper   1725 246 226r
, HANS rensman, hans koper Vijverstraat ZZ   1603 228 750r
REPKO, JAN FREERKS repko, jan frederik koper Grote Bredeplaats 10   1784 261 250r
REPKO, JAN FREERKS repko, jan freerks koper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn (mr) koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
REUS, JAN reus, jan de koper Rozengracht NZ   1754 253 135v
REUS, JAN reus, jan de koper   1769 257 120v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
REUS, JAN reus, jan de verkoper Rozengracht 34   1778 259 123r
REUS, JAN reus, jan de koper Snakkerburen (gebied) NZ   1781 260 56r
REUS, JAN reus, jan de chirurgijn en vroedmeester (mr) koper   1784 261 192r
REUS, LAMMERT reus, lammert koper Lanen 76   1790 263 268r
REUS, LAMMERT reus, lammert de koper Kerkpoortstraat 39   1793 264 146v
REUS, LAMMERT reus, lammert de verkoper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1801 265 701r
REUS, TRIJNTJE reus, trijntje de koper Grote Bredeplaats 1   1803 266 506r
REUS, TRIJNTJE HOTSES reus, trijntje hotses de koper Kleine Bredeplaats 1   1795 264 286v
, CHRISTIAAN reuses, christiaan koper   1787 262 176v
GERRITS, JAN rex, jan gerrits koper   1743 251 15v
REID, NICOLAAS reyde, nicolaus koper   1646 235 237r
REIER, JAN JANS reyer, jan jansen koper Rozengracht 22   1672 240 90r
REIER, JAN JANS reyer, jan jansen koper Rommelhaven 13   1675 240 189v
JANS, JAN reyers, jan jansen koper   1664 238 235v
REINALDA, JOHANNES reynalda, johannes koper Voorstraat 11   1705 244 270v
REITSMA, HANS MICHIELS reytsma, hans michels koper   1683 241 262v
, JAKOB ried, jacob ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper Lanen 91   1628 232 98r
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper   1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper   1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE rienstra, annius koper Liemendijk ZZ   1648 236 47r
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k Noorderhaven 72   1737 249 17va
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke bouwmeester provisioneel k   1735 249 18ra
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bocke koper Oosterbolwerk   1762 255 147r
RIENSTRA, BOKKE rienstra, bokke (wl) bouwmeester (stads-) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
RIENSTRA, S. rienstra, s. koper   1799 265 288r
RIENSTRA, S. rienstra, s. koper   1806 267 220v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper Oosterbolwerk   1762 255 147r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper   1764 256 83r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Rommelhaven 11   1772 258 7v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco verkoper Hondenstraat 5   1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco zoutbrander verkoper   1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 39r
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper   1777 259 54v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco procureur postulant koper Hoogstraat 1   1782 260 204r
, HANS riet, hans koper   1667 239 114v
, JAKOB riet, jacob koper Kleine Kerkstraat 8   1803 266 441r
, JAKOB riet, jacob koper   1807 267 296r
, JAKOB riet, jacob ten oosten   1808 268 123v
, JAKOB riet, jacob ten westen   1808 268 123v
, JAKOB riet, jacobus ten oosten   1803 267 6r
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 59r
TEUNIS, SIEMEN riet, symen theunis van der koper   1638 234 60v
KORNELIS, REINER rijkeleeck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1601 228 492r
KORNELIS, REINER rijkeleelck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1600 228 467r
RIJP, JAN rijp, jan de koper   1683 242 r
RIJPMA, LIEUWKJE rijpema, leeuwkje koper Zuiderhaven 75   1754 253 152v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Wasbleek ZZ   1690 242 313v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Poortje OZ   1706 244 326v
RIJPMA, LIEUWE rijpema, livius koper Scheffersplein 25   1707 245 22v
RIJPMA, ULBE SIEBRENS rijpema, ulbe sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
RING, A. ring, a. van koper   1789 263 71v
RING, ANTONIUS ring, anthony van koper Voorstraat 65   1784 261 256r
RING, FRANS ring, frans de (wl) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
RING, FRANS JAKOBS ring, frans jacobs de koper   1614 229 406r
RING, H. ring, h. van doctor ten noorden Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
RING, HANS IEMES ring, hans emes de koper Zoutsloot 30   1641 234 132r
RING, HANS JAKOBS ring, hans jacobs de ten westen   1600 228 466r
RING, REINER HENDRIKS ring, reyner hendriks de koper Lanen 23   1686 242 116v
RING, IEME ring, yeme de naastligger   1600 228 466r
RENGERS, HARMEN ringers, harmen ten zuiden Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
RENGERS, HENDRIK PIETERS ringers, hendrick pieters bode (gerechts-) koper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
RING, A. ringh, a. van (dr) koper Zuiderhaven 50   1799 265 261r
RING, A. ringh, a. van (dr) ten westen Voorstraat 67   1804 267 96r
RING, FRANS JAKOBS ringh, frans jacobs de koper Voorstraat 17   1616 230 41r
RING, JAKOB ringh, jacob verkoper   1601 228 497r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni strandmeester koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni (pothuis van) ten noorden Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni koper   1702 244 153r
RINIA, ANTONIUS rinia, anthoni ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
RINSMA, AAFKE rinsma, aafke koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius koper Voorstraat 8   1694 243 89v
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius apotheker koper Voorstraat 8   1694 243 103r
RIJPMA, LIEUWE ripema, livius koper   1698 243 349r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
, ENOCH rippers, enoch van koper   1696 243 198r
, ENOCH ripperts, enoch van chirurgijn (mr) koper Grote Bredeplaats 35   1701 244 92v
PIETERS, JAN ripperts, jan pytters van gelastigde Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) grondpacht   1601 228 499r
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) verkoper   1601 228 499r
, EESGE robodus, asige koper Schritsen ZZ   1600 228 452r
, EESGE robodus, asige (te leeuwarden) triumphant Schritsen ZZ   1600 228 452r
RODENHUIS, P. rodenhuis, p. verkoper Lanen 9   1810 269 22v
RODENHUIS, PIETER rodenhuis, pieter curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
RODENHUIS, IEPE rodenhuis, ype koper Noorderhaven 83   1802 266 275r
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
KLASES, JAN roedtje, jan klaases voerman koper   1805 267 126r
, BEREND roell, barent koper Kerkpad 40   1712 245 173r
, ROBERT roell, robbert koper Zoutsloot 115   1731 248 35r
, ROBERT roell, robbert koper Karremanstraat WZ   1735 249 81v
, JAKOB roepers, jacob (wl) koper   1597 228 53r
, KASPER roer, casper koper   1698 243 387v
, KASPER roer, casper koper   1706 244 387v
, A. roerich, a. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, A. roerich, a. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1764 256 54r
, ADAM roerich, adam geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 39   1766 256 161r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 41   1766 256 199v
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, ADAM roerich, adam koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, ADAM roerich, adam koper Rozemarijnstraat 3   1777 259 53r
, ADAM roerich, adam kastelein koper Noorderhaven 64   1778 259 153r
, ADAM roerich, adam koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
, ADAM roerich, adam koper Sint Odolphisteeg 4   1781 260 35v
, S. roerich, s. (erven) ten westen Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
, S. roerich, s. (erven) ten westen Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, SAMUEL roerich, samuel kastelein en kok koper   1773 258 75v
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Voorstraat 31   1776 258 248r
, SAMUEL roerich, samuel koper Rommelhaven 1   1783 261 31v
, SAMUEL roerig, samuel geniaarde Voorstraat 36   1764 256 75r
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 39   1766 256 161r
, SAMUEL roerig, samuel koper Voorstraat 41   1766 256 199v
, PIETER roesen, pieter koper   1763 255 179v
, MARTEN rohey, marten koper   1688 242 254r
, MARTEN rohey, marten koper   1690 242 330r
, MARTEN rohey, marten koper   1691 242 347v
, JENTJE rojaers, janke koper   1755 253 252v
PIETERS, MICHIEL romerman, michiel pieters koper   1800 265 450r
ROO, DIENA ALBERTS roo, dina alberts de (wd) verkoper   1772 258 54v
ROOK, A. roock, a. de ten oosten Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de ten noorden Voorstraat 55   1804 267 29r
ROOK, A. roock, a. de equipagemeester ten noorden Voorstraat 57   1804 267 30v
ROORDA, JOHANNES rooda, johan van koper Zuiderhaven 56   1655 237 23v
JANS, KLAAS roodje, claas jans koper   1805 267 149r
, SJOUKE roodje, sjouke koper   1799 265 292r
, KLAAS roodtje, claas koemelker koper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
, JAN roodtje, jan ten westen   1804 267 55r
, JAN roodtje, jan ten noorden   1804 267 55r
, JAN roodtje, jan koper   1806 267 204r
, JAN roodtje, jan ten noorden Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
KLASES, JAN roodtje, jan claasen melktapper koper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
JANS, KLAAS roodtje, klaas jans koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
, SJOUKE roodtje, sjouke koper   1806 267 258r
ROORDA, BRUIN KLASES roorda, bruin klaazen stuurman koper   1804 267 71r
ROORDA, FRANS JETSES roorda, frans jetses koper Noorderhaven 67   1697 243 268v
ROORDA, FRANS JETSES roorda, frans jetses koper Noorderhaven 67   1697 243 304r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
ROORDA, J. roorda, j. ten oosten   1775 258 201v
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten noorden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten oosten Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koopman verkoper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob verkoper Hoogstraat 5   1805 267 118v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Noordijs 19   1702 244 182v
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Voorstraat 65   1705 244 297r
ROORDA, JAITSE LUITJENS roorda, jaike luitjens koper   1747 251 209r
ROORDA, JAN roorda, jan koper   1725 246 229r
ROORDA, JAN roorda, jan koper   1725 246 231r
ROORDA, JAN roorda, jan koper Zuiderhaven 37   1729 247 295v
ROORDA, JAN roorda, jan koper Noorderhaven 113   1731 248 29r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirks koper Sint Christoffelsteeg OZ   1667 239 85r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen goudsmid (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1663 238 179v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen koper Voorstraat 28   1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper   1671 240 37r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper Lanen 83   1674 240 136v
ROORDA, JETSE roorda, jetse koper   1733 248 256v
ROORDA, JETSE roorda, jetse ten oosten Voorstraat 82   1776 259 18v
ROORDA, JETSE roorda, jetse (wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
ROORDA, JETSE RINSES roorda, jetske rinses koopman koper   1731 248 59r
ROORDA, JETSE roorda, jetze koper   1742 250 210v
ROORDA, JETSE roorda, jetze ten oosten Noorderhaven 97   1775 258 195r
ROORDA, LUITJEN roorda, luitje verkoper Zuiderhaven 17   1752 252 241r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luitjes koper   1682 241 187r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luytjes koper Noorderhaven 82   1684 242 54r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pyter luytjens koper Noorderhaven 110   1673 240 115r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pieters koper Zuiderhaven 18   1693 243 36v
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pytters smid (mr) koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper Zuiderpoort (gebied)   1669 239 178v
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper   1680 241 76r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
ROORDA, RINSE JETSES roorda, rinse jetses (dokkum)(wl) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
ROOS, ALBERT ALBERTS roos, albert alberts koper   1718 246 27r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ROOS, DOUWE roos, douwe de koper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
ROOS, FOEKE roos, foecke koper   1647 235 243v
ROOS, JURJEN roos, jurjen de koper Lanen 9   1683 241 261v
ROOS, JURJEN roos, jurjen de koper Noorderhaven 88   1684 242 26v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
ROOS, TRIJNTJE roos, trijntje de (wd) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
, ISAAK roosen, ysaak koper Lanen 85   1730 247 348r
, ISAAK roosen, ysaak koper Hoogstraat 21   1743 250 286v
ROYEN, JAKOB rooyen, jacob van koper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
ROYEN, JAN rooyen, jan van (wd) ten oosten Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
ROYEN, JAN rooyen, jan harmannes van koper   1801 266 15r
, ISAAK roozein, ysaak koper   1733 248 203r
, ISAAK roozen, ysack verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
, ISAAK roozen, ysack verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Zuiderhaven 25   1693 243 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten kapitein koper Zuiderhaven 23   1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper   1699 244 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Weverstraat   1718 246 19r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 184r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1723 246 185r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper   1723 246 185v
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Franekereind 30   1718 246 15v
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Grote Ossenmarkt 5   1718 246 16v
ROS, THOMAS ros, tomas koper   1760 254 257r
ROSE, ANDRIES rose, andries verkoper Voorstraat 69   1750 252 68r
ROSE, ANDRIES rose, andrys winkelier koper Voorstraat 69   1737 249 200v
ROSEBOOM, LUITJEN roseboom, lutske koper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
ROSEE, ANDRIES rosee, andries ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
ROSEE, JURJEN rosee, jurrien koper   1696 243 189v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Franekereind 25   1696 243 190v
ROSEE, MARTEN rosee, marten zeefmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 18   1701 244 91v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 69   1701 244 123v
ROSEE, MARTEN rosee, marten koper Voorstraat 67   1720 246 72v
ROSEE, PIETER rosee, pieter koopman (te amsterdam) verkoper Voorstraat 69   1737 249 200v
ROSEMA, REIN rosema, rein strandmeester geniaarde Zuiderhaven 52   1792 264 1r
ROSEN, ABRAHAM rosen, abraham koper Heiligeweg 12   1724 246 212v
ROSEN, ISAAK rosen, ysac koper   1732 249 236r
ROSEN, ISAAK rosen, ysak koper Hoogstraat 23   1738 249 336r
ROSENDAL, TEUNIS rosendael, teunis koper Karremanstraat WZ   1750 252 88r
, HANS rousenburgh, hans koper Achterstraat   1636 234 6r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koper Voorstraat 57   1722 246 139r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k   1735 249 8ra
ROVEL, ROBERT rowel, robbert koper   1731 248 14r
ROOY, PIETER HENDRIKS roy, piter hendriks de koper   1626 231 123v
, CATHARINA rudolphy, kaatje koper Bildtpoort (gebied) OZ   1782 260 162v
, JOHANNES ruiconty, johannes procureur koper   1601 228 516r
, JOHANNES ruiconty, johanni provisioneel k Droogstraat   1601 228 542r
, JAN ruina, jan van koper   1646 235 230r
, ARJEN ruirings, adriaen (wl) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
, HANS ruisenburg, hans koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht verkoper   1804 267 71r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper   1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten oosten Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder koper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten oosten Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de koper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de ten zuiden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
RUITER, HARMEN ruiter, harmanus d' koper Zuiderhaven 19   1763 256 10r
RUITINGA, JAARTJE ruitinga, jaartje koper Lanen 45   1792 264 43r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob (wl) verkoper Herenwaltje 19   1780 259 263r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper   1780 259 284r
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 74   1781 260 51v
RUITINGA, JAKOB ruitinga, jacob koper Voorstraat 34   1785 261 309r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes koper Hoogstraat 1   1764 256 67r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes koper   1772 258 43r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes koper   1775 258 210v
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes koper   1780 259 262r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes koper   1803 266 529r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannes apotheker koper I-003 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES ruitinga, johannis koper   1760 254 257v
RUITINGA, W. ruitinga, w. apotheker en drogist ten oosten Voorstraat 92   1804 267 75r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse (leeuwarden) apothekersknecht koper Voorstraat 94   1779 259 185r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse koper Noorderhaven 101   1790 263 182v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watse koper Liemendijk NZ   1790 263 185r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze koper Oosterbolwerk   1781 260 42v
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze drogist koper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE ruitinga, watze ten westen Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
, JAN rump, jan koper   1725 246 247v
RUTGERS, JAN HENDRIKS rutgers, jan hendriks koper   1755 253 242r
RUT, DANIEL ruth, daniel van koper   1771 257 191v
RUT, ISAAK ruth, isaac van koper Franekereind 25   1783 261 16r
RUT, Y. ruth, y. van (tuin van) ten noorden Franekereind 25   1772 258 61r
RUT, Y. ruth, y. van (tuin van) ten noorden Franekereind 25   1772 258 65r
RUT, Y. ruth, y. van ten noorden   1773 258 82r
RUT, ISAAK ruth, ysak van koper   1766 256 185v
, JAN rutten, jan koper Lanen   1604 228 795r
, JAN rutten, jan koper Lanen ZZ   1616 230 77r
JOHANNES, PIETER ruys, pieter johannes koper   1597 228 19r
RUITER, ABRAHAM ruyter, abraham de koper   1802 266 348r
RUITER, REIN JANS ruyter, reyn jansen koper   1670 240 21v
JAKOBS, HANS ryngh, hans jacobs de bruidegom   1597 228 54r