Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
, ROELOF saem, roeliff koper Schritsen ZZ   1613 229 357r
JANS, KRIJN saliceth, quirijn jans bankhouder (substituut taeffelhouder) koper   1603 228 727r
, ANTONIUS salizetes, anthoni koper   1614 229 475r
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE salverda, atje verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK salverda, dirk verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes geniaarde Droogstraat 15   1751 252 161v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes gebruiker Bargebuurt   1752 252 181r
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT salverda, lambert verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
SALVERDA, OTTE salverda, otte ten oosten Voorstraat 81   1774 258 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sibes koper Voorstraat 85   1739 250 2v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes wolkammer (mr) geniaarde Voorstraat 69   1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper   1738 249 227r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Noordijs 10   1753 253 89r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes verkoper   1773 258 74v
SALVERDA, POPPE salverda, poppe ten noorden   1805 267 124r
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS salverda, tomas lambarts koper Hofstraat 16   1642 234 164r
ZANDSTRA, TJEERD sandstra, tjeerd koper Zuiderhaven 18   1754 253 187r
, JOOST sandwech, joost van koper   1636 234 11r
ZANDSTRA, BOUWE sanstra, bouwe koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
ZANDSTRA, KLAAS JANS sanstra, claes jansen (vaandrig)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 18   1656 237 93v
ZANDSTRA, DIRK TJERKS sanstra, dirck tjercks koper   1705 244 286v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS sanstra, grytje jans koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
ZANDSTRA, JAKOB sanstra, jacob koper Zuiderhaven NZ   1676 240 212v
ZANDSTRA, JAKOB sanstra, jacob koper Zuiderhaven ZZ   1676 240 245v
ZANDSTRA, JAN sanstra, jan koper   1644 235 121r
ZANDSTRA, JAN sanstra, jan koper   1660 238 51r
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts (burgemeester) koper Zuiderhaven 18   1649 236 88v
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts (burgemeester)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 16   1653 236 225v
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts koper Zuiderhaven 73   1653 236 236v
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruurds koper Zuiderhaven 18   1642 235 20r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper   1667 239 117r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Rapenburg ZZ   1668 239 156v
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Karremanstraat OZ   1698 243 376v
ZANDSTRA, SIETSE DIRKS sanstra, sytske dirks koper 2-107 1741 250 144v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tieerd jansen schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1716 245 267v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper Kerkpoortstraat 51   1730 247 300r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelkoper Noordijs WZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelverkoper Weverstraat ZZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper   1740 250 125v
ZANDSTRA, TJERK JANS sanstra, tjerk jansen koper Vijver 4   1666 239 47v
ZANDSTRA, TJERK JANS sanstra, tjerk jansen koper Hondenstraat 10   1668 239 147r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS santstra, dirk tjerks koper Zoutsloot NZ   1697 243 286v
SAS, ANTJE sas, anneke koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
SAS, JAKOB sas, jacob geniaarde Schritsen 54   1785 261 275r
SAS, JAKOB sas, jacob koper Lanen 21   1785 261 310r
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1790 263 192v
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1791 263 346v
SAS, JAKOB sas, jacob koper Zuiderhaven 4   1793 264 79v
SAS, JAKOB sas, jacob koper   1802 266 360r
SAS, JOHANNES sas, johannes koper   1789 263 92r
SAUER, J. sauer, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
, SAMUEL scale?, samuel koper   1709 245 85v
, SAMUEL scalee, samuel koper Zuiderhaven 18   1717 245 296v
, SAMUEL scalee, samuel koper   1719 246 57v
SCHAAF, H. schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten oosten Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
SCHAAF, H. schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik (burgemeester) geniaarde Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik ten oosten Noorderhaven 66   1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik ten zuiden Noorderhaven 66   1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK schaaf, hendrik koper Voorstraat 95   1756 253 265r
SCHAAF, S. schaaf, s. verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SCHAAF, SIEDS schaaf, syds geniaarde Bargebuurt   1767 257 26r
SCHAAF, H. schaaff, h. bieder Hoogstraat 10   1768 257 253v
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik geniaarde Voorstraat 10   1738 249 345r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik (burgemeester) koper Rozengracht 40   1739 250 15r
SCHAAF, HENDRIK schaaff, hendrik koper Voorstraat 14   1759 254 219r
SCHAAF, HILTJE schaaff, hiltje koper   1779 259 217r
SCHAAF, HILTJE schaaff, hiltje koper   1780 259 292v
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pieters koper   1710 245 107r
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pieters koper   1714 245 211v
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pytters koper   1708 245 41v
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pytters koper   1710 245 105r
SCHAAF, S. schaaff, s. (wd) ten oosten Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper Noorderhaven 68   1755 253 231v
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper   1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds koper Drie Roemersteeg 9   1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS schaaff, syds (burgemeester)(oud-)(wl) ten oosten   1804 267 58v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs timmerman (huis-)(mr) koper Heiligeweg NZ   1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs koper Lanen 93   1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs koper   1786 262 61v
SCHAAFSMA, PIETER JANS schaafsma, pietje jans koper   1805 267 115v
JAKOBS, JAN schachter, jan jacobs koper   1692 242 375v
, JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 162v
, JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 163r
, JAKOB schaeck, jacobus van koper   1656 237 77v
SCHAFT, ARJEN JANS schaft, adriaen jans koper Grote Bredeplaats ZZ   1617 230 125r
, TOBIAS schattenberg, tobias koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
, AUGUSTINUS scheerder, augustinus koper Hoogstraat ZZ   1751 252 160v
SCHELLINGER, JELMER schellinger, jelmer koper Rozengracht 38   1662 238 127v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS schellingwou, folkert pieters koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
SCHELLINGWOU, MARIA schellingwou, marijke koper Zuiderhaven 30   1775 258 216v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE schellingwou, trijntje koper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
SCHELTEMA, B. scheltema, b. koper   1806 267 211v
SCHELTEMA, B. scheltema, b. koper   1806 267 213v
SCHELTEMA, BOUWE scheltema, bouwe (rotterdam) verkoper Lanen 9   1810 269 22v
SCHELTEMA, FOEKJE scheltema, foekje koper   1777 259 69r
SCHELTEMA, JAN PIETERS scheltema, jan pieters koper Voorstraat 10   1714 245 229r
SCHELTEMA, LOLKJE scheltema, lolkje koper Droogstraat NZ   1749 252 15v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Rozengracht 40   1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter estrikbakker koper Rozengracht NZ   1741 250 169v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter pan- en estrikbakker koper Hofstraat 16   1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Vijverstraat ZZ   1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Hofstraat 16   1746 251 138r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter (wd) ten noorden   1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pieter koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper   1736 249 158v
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen geniaarde Heiligeweg 66   1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter bode (gerechts-) koper Schritsen NZ   1733 248 217r
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
SCHELTEMA, PIETER scheltema, pyter koper   1770 257 153v
SCHELTEMA, TEEKE scheltema, taco (velp) verkoper Lanen 9   1810 269 22v
SCHELTEMA, THOMAS scheltema, thomas koper Droogstraat NZ   1749 252 15v
SCHELTEMA, IENSKE JANS scheltema, ynskjen jans koper Noorderhaven 90   1738 249 292r
, ALLERT schelting, allard koper   1756 254 8r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1754 253 157r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Voorstraat 76   1755 253 211v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1760 255 41r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven ZZ   1762 255 157v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1763 255 182v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper   1767 256 253v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Spinstraat   1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koopman ten zuiden   1774 258 146r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 18   1778 259 110r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard koper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allard verkoper Hoogstraat 6 B-029 1809 268 185r
SCHELTINGA, ALLERT scheltinga, allert koper   1759 254 237v
SCHELTINGA, DIRK scheltinga, dirk van klerk koper Zuiderhaven 18   1728 247 108v
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, fredrik geniaarde Zuiderhaven 18   1733 248 187v
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koper Zuiderhaven 56   1727 247 40r
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koopman koper Rommelhaven 10   1729 247 235v
SCHELTINGA, FREERK scheltinga, freerk koper Rommelhaven 1   1730 247 355r
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Lanen 9   1784 261 183v
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Drie Roemersteeg 7   1784 261 183v
SCHELTINGA, JAKOB scheltinga, jacob koper Noorderhaven NZ   1758 254 157v
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van koper Grote Bredeplaats 8b   1769 257 110r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van ontvanger generaal ten oosten Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
SCHELTINGA, MARTEN scheltinga, martinus van grietman van Schoterland verkoper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
SCHELTINGA, scheltinga, peerus van koper   1767 257 12r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van koper Zuiderhaven 39   1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van verkoper   1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER scheltinga, pierius van ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 12r
, PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 35v
, PETRONELLA schemink, petronella ten oosten   1772 258 35v
SCHENK, JAKOB schenk, jacob koper Hoogstraat 23   1755 253 215r
SCHENK, JAKOB schenk, jacob ten oosten Hoogstraat 21   1772 258 18r
SCHENKEL, GILLES HENDRIKS schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
SCHENKEL, HENDRIK schenkel, hendrick (erven)(mr) verkoper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
, NICOLAAS schenkuis, nicolaas koper   1801 265 638r
SCHIERE, ANDRIES schiere, andries ten noorden Rommelhaven 11   1772 258 7v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS schiere, andries dirks koper Hoogstraat 16   1770 257 173r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antie sjoerds koper Grote Bredeplaats 4   1705 244 289r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1723 246 185r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1726 246 286v
SCHIERE, B. schiere, b. ten oosten Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
SCHIERE, BERBER schiere, berber koper   1803 266 427r
SCHIERE, BOUWE schiere, bouwe ten westen Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten westen Noorderhaven 22   1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten noorden   1775 258 197v
SCHIERE, D. schiere, d. (wd) ten zuiden Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
SCHIERE, DIRK schiere, dirk koper Hoogstraat 19   1792 264 28v
SCHIERE, LIJSBET schiere, elisabet koper   1733 248 203r
SCHIERE, FREERK schiere, freerk koper   1731 248 68r
SCHIERE, FREERK schiere, freerk koopman koper   1735 249 53r
SCHIERE, GERRIT BOUWES schiere, gerrit buwes koper Zuiderhaven 13   1680 241 80v
SCHIERE, GRIETJE schiere, grietje ten oosten Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Lanen 23   1711 245 158v
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Liemendijk ZZ   1714 245 214r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper Vijverstraat NZ   1789 263 138r
SCHIERE, JAN schiere, jan geniaarde Voorstraat 43   1792 264 71r
SCHIERE, JAN schiere, jan koper   1803 266 525r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten westen   1804 267 79v
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman koper   1804 267 84r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten zuiden Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SCHIERE, JAN schiere, jan ten westen Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
SCHIERE, JAN schiere, jan koopman ten westen Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zoutsloot 106   1788 263 60r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zuiderhaven 54   1789 263 63v
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper   1789 263 133r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sioerdts koper Molenpad NZ   1715 245 243r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Voorstraat 61   1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper   1703 244 213v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Noorderhaven 112   1704 244 265v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerdts koper Voorstraat 61   1691 242 369r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerdts ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
SCHIERE, JOHANNES schiere, johannes koper   1786 262 118r
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claases verkoper   1660 238 19v
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claessen koper Vijverstraat ZZ   1653 236 229r
SCHIERE, DIRK schieren, dirk (wd) ten westen Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
JURJENS, HANS schierst, hans georg koper Voorstraat 89   1789 263 171r
JURJENS, HANS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
JURJENS, HANS schierst, hans jurjens koper Voorstraat 93   1785 262 30r
JURJENS, HANS schierst, hans jurjens koper   1785 262 31r
SCHIPPER, IEDE JANS schipper, yede jans verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JAKOBS, JAN schoechster, jan jacobs koper Franekerpoort (gebied)   1682 241 191v
SCHOESTER, JAN schoester, jan ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
SCHOESTER, JAN schoester, jan ten noorden Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
SCHOL, TJEERD JANS schol, tiaard jansen koper   1667 239 64r
SCHOL, TJEERD schol, tieerd schipper koper Lanen 44   1651 236 158r
, SASKER scholtes, sasker koper   1625 231 90r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS schonebeek, grietje jans verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS schonebeek, hotske jans koper   1732 248 106v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1646 235 228r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1732 248 94r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper   1732 248 115v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1735 249 32r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Noordijs 4   1735 249 42v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Ossenmarkt 10   1735 249 103v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Heiligeweg 11   1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Romastraat NZ   1758 254 147r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan koper Grote Kerkstraat 16   1758 254 149r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten noorden Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
SCHONEBEEK, JAN schonebeek, jan ten oosten Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Bildtstraat 4   1661 238 103r
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Spekmarkt 2   1682 241 187v
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Spekmarkt 2   1721 246 96r
SCHONENBURG, HANS schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
SCHONENBURG, HANS schonenburg, hans van koper Noordijs   1598 228 186r
SCHONENBURG, TJALTJE schonenburgh, tialtien verkoper Noorderhaven 12   1659 238 6v
, SIPKE schoonbergen, sipke koper   1792 264 73r
JANS, PIETJE schoone, pytie jans koper   1732 248 105v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper   1804 267 32r
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
, JAN schoonebeek, jan koper   1728 247 71r
, JAN schoonebeek, jan koper   1729 247 282r
, JAN schoonebeek, jan chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 8   1733 248 245r
, JAN schoonebeek, jan (burger-hopman) verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
JANS, JAN schoonebeek, jan jansen ten oosten Voorstraat 65   1659 238 8r
, JOHANNES schoonebeek, johannes koper   1787 262 156r
, H. schoonhoff, h. koopman koper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
SCHOOT, J. schoot, j. ten oosten Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes sergeant bij 't voormalig bataafse gemenebest verkoper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
SCHOOT, JOHANNES schoot, johannes majoor (tamboer-)(old-) koper Schritsen 9 F-127 1811 269 139r
SCHOT, BANIER GERRITS schot, bennier gerrits koper Bildtstraat 14   1648 236 15r
SCHOTANUS, HENDRIK schotanus, hendricus (dr) koper Hofstraat NZ   1597 228 124r
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS schotanus, trijntje hendriks koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
, JOHANNES schoth, johan koper Voorstraat 24   1682 241 207v
SCHOTSMAN, FREERK schotsman, fredrick boekdrukker (mr) koper Voorstraat 26   1718 245 309r
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS schotsman, jacob jacobs koper   1678 241 12v
SCHOTSMAN, THOMAS schotsman, thomas koper   1611 229 11r
SCHOUTEN, GRIETJE schouten, grietje (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
DIRKS, SIETSKE schouwburg, sytske dirks (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS schouwenburg, catharina dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
SCHOUWENBURG, DIRK schouwenburg, dirk koper Heiligeweg 66   1737 249 169r
SCHOUWENBURG, H. schouwenburg, h. van koper   1802 266 329r
SCHOUWENBURG, JAN HESSELS schouwenburg, jan hessels verkoper Achterstraat NZ   1662 238 139v
SCHOUWENBURG, JAN HESSELS schouwenburg, jan hessels verkoper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
SCHOUWENBURG, SIETSE DIRKS schouwenburg, sytske dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
SCHRADER, LIJSBET schraader, elisabeth (wd) verkoper Zuiderhaven 2   1779 259 207v
, MELCHERT schraage, melchior koper Kleine Bredeplaats 20 E-112 1807 267 323v
SCHRADER, JOHANNES schrader, johannes koper Hofstraat 17   1768 257 52r
SCHRADER, JOHANNES schrader, johannes koper Hofstraat 17   1770 257 168v
MEIES, AATJE schrale, attje meyes verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
, PAULUS schrans, paulus (wl) koopman koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS schrik, lolkje sjoerds koper Noorderhaven 22   1740 250 135r
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Kleine Bredeplaats 10   1761 255 90v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Vijver OZ   1765 256 96v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koopman verkoper Achterstraat   1774 258 178v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd ten westen   1774 258 194r
SCHRIK, TEEKE schrik, taeke koper Kleine Bredeplaats 14   1745 251 102v
SCHUIT, PIETER schuit, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 75   1795 264 284v
EELKES, FEIE schuits, feye eelkes koper   1704 244 247v
, JOHANNES schuler, joannes koper Hoogstraat 3   1758 254 161v
SCHULTZE, JAN schultz, jan ten noorden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
SCHULTZE, JAN schultz, jan ten westen Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
SCHULTZE, PIETER FEIKES schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 92   1747 251 196v
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 98   1749 251 284r
SCHUT, JAN schut, jan koper Liemendijk NZ   1755 253 205v
SCHUT, JAN schut, jan koper Noorderhaven 94   1755 253 245r
SCHUT, JAN schut, jan koper Rommelhaven 10   1761 255 74v
SCHUT, JAN schut, jan koper Liemendijk NZ   1762 255 117v
SCHUT, JAN schut, jan koper Franekerpoort (gebied)   1764 256 51r
ARJENS, TEUNIS schuth, theunis arjens koper   1700 244 48v
SCHUTS, JAN schuts, jan koper   1737 249 181v
, JOHANNES schuttenius, joannes koper   1694 243 109v
, JOHANNES schuttenius, joannes koper   1694 243 110r
, JOHANNES schutterius, johannes koper   1703 244 227r
SCHUUR, HARMEN schuur, harmen koper   1798 265 176r
SCHUUR, HARMEN schuur, harmen koper   1805 267 147r
SCHUURMAN, JAN WOUTERS schuurman, jan wouters koper   1745 251 90r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Vijverstraat 20   1803 266 544r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper   1805 267 176r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper   1805 267 186r
SCHUURMANS, SIEMEN schuurmans, symon koper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
, JAN seist, jan van koper   1685 242 81r
, JOHANNES seist, johannes van hovenier koper Rapenburg NZ   1785 261 300r
, JOHANNES seist, johannes van (wd) ten oosten   1803 267 2v
, JOHANNES seist, johannes van (wd) ten zuiden   1804 267 16v
, JOHANNES seist, johannes van (wd) ten oosten Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
SERGEANTA, DAVID sergeant, david koper   1684 242 37v
SYBESMA, PETRUS sibersma, petrus koper   1647 235 245r
SYBESMA, SAKE sibesma, saco koper   1710 245 123v
SYBESMA, SAKE sibesma, saco koper   1712 245 173v
SYBESMA, SAKE sibesma, sake koper   1694 243 115r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES siccama, geertie gerckes verkoper   1634 233 131r
SIKKEMA, HARMEN siccama, harmanus koper   1733 248 270r
SIKKEMA, HARMEN siccama, harmanus tinnegieter (mr) koper Voorstraat 10   1739 250 10v
SIKKEMA, LIJSBET siccama, lijsbeth koper Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET siccama, lijsbeth ten noorden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
SIDERIUS, DIRK siderius, dirk (wd) ten oosten Brouwersstraat 13   1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK siderius, dirk (wd) ten noorden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes blauwverver (mr) koper Brouwersstraat 11   1731 248 19v
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes koper   1786 262 117r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS siderius, douwe dirks koper Both Apothekerstraat 8   1782 260 213v
SIDERIUS, TRIJNTJE siderius, trijntje verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES siderius, yefke douwes (wd) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SIEGMAN, JOHANNES siegman, johan koper   1777 259 53v
SIERSMA, AUGUSTINUS siersma, augustinus koper Rapenburg ZZ   1666 239 54v
SIERSMA, AUGUSTINUS siersma, augustinus koper   1666 239 56r
HENDRIKS, JAN sijkman, jan hendriks ten noorden   1773 258 75v
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten westen Havenplein 26   1774 258 138r
ZIJLSTRA, KORNELIS sijlstra, cornelis havenmeester ten oosten Havenplein 16   1774 258 183r
SIMONIDES, DOUWE simonides, douwe koper Lanen NZ   1713 245 201v
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE WIEBES sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS siouma, claes sybrants koper Vismarkt 1   1644 235 153v
SJOUMA, DOMINICUS siouma, dominicus koper Rozengracht 40   1660 238 53v
SJOUMA, ROMMERT siouma, rombart koper Sint Christoffelsteeg   1636 234 12r
SJOUMA, TJALLING siouma, tialling koper Fortuinsteeg 3   1641 234 126r
SJOUMA, TJALLING siouma, tiallingh koper Kromme Elleboogsteeg 9   1642 235 23r
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Weverstraat ZZ   1749 252 34r
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Molenpad ZZ   1749 252 35r
SYVERDA, ANTJE sivarda, anna koper Hoogstraat 22   1749 252 36r
SYVERDA, TJEERD siverda, tjeerd koper Schritsen 50   1720 246 69v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS siverda, tjeerd sjoerds koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
SJORDEMA, EILE sjordema, eylardus (wl)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
SJORDEMA, HISKE sjordema, hiske (leeuwarden) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
SJORDEMA, LOLKJE sjordema, lolkjen (dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
, RINTJE sjoucker, rintie koper Kerkpoort (gebied)   1677 240 263v
JANS, MARTEN skiere, marten jans koper Rinnertspijp WZ   1624 231 26r
, KAJE slaapkool, caye koper Voorstraat 36   1734 248 299v
, KAJE slaapkool, caye herbergier koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
, KAJE slaapkool, caye gelastigde Simon Stijlstraat 2   1740 250 119r
SLAGER, ANDRIES slager, andries (wd) ten westen Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
HENDRIKS, KORNELIS sleefmaker, cornelis hendriks koper   1767 257 28r
SLOTEN, KLAAS GERRITS slooten, claas gerrits van koper   1736 249 110v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van verkoper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van koper   1778 259 93v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Kleine Bredeplaats 14   1710 245 109r
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Hondenstraat 14   1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Schritsen 60   1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Zuiderhaven 6   1711 245 145r
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van (ds)(wl) koper Hondenstraat 14   1738 249 220v
SLOTEN, HERE JANS slooten, heere jansen van koper Rozengracht NZ   1730 247 300v
SLOTEN, JAKOB slooten, jacob van koper Noorderhaven 76   1800 265 442r
SLOTEN, JAKOB slooten, jacob van ten oosten Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenplein 5   1752 252 223v
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenpoort   1752 252 224v
SLOTEN, JAN slooten, jan van koper   1786 262 112r
SLOTEN, JEEN slooten, jane van koper   1774 258 138v
SLOTEN, JEEN slooten, jane van (burgemeester, oud-) koper Kruisstraat 6   1781 260 105r
SLOTEN, JEEN slooten, jane van (burgemeester, oud-) koper Voorstraat 11b   1781 260 109v
SLOTEN, PIETER JANS slooten, pietje jansen van koper   1743 250 293r
SLOTEN, SIPKE slooten, sipke van koper Lanen 40   1790 263 208v
SLOTEN, SIPKE slooten, sipke van koper Poortje OZ   1790 263 222r
SLOTEN, SIPKE ARJENS slooten, sipke janes van koper Noorderhaven 42   1780 259 280v
SLOTEN, THOMAS slooten, thomas van koper Grote Bredeplaats 22   1790 263 181r
SLOTEN, THOMAS slooten, thomas van koper Havenplein 8   1791 263 321r
SLOTEN, TJEERDJE slooten, tjeerdje van (wd) koper Noorderhaven 43   1789 263 110r
SLOTERDIJK, DANIEL slooterdijk, daniel van koper   1773 258 103v
SLOTERDIJK, SIEMEN slooterdijk, symon koper   1731 248 37r
, PIETER slote, pytter koper   1768 257 39r
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB sloten, jacob van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, JEEN JANS sloten, jane jans van koper   1720 246 71r
SLOTEN, PIETJE JANS sloten, pietie jans van koper   1720 246 69r
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTEN, TJEERDJE sloten, tjettie van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
SLOTERDIJK, WIEBREN sloterdijck, wybrandus (wl) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper   1765 256 139v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper Heiligeweg 52   1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel koper   1773 258 123v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 30v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 31r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1777 259 32r
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van koper   1779 259 197v
SLOTERDIJK, DANIEL sloterdijk, daniel van (wl) verkoper Heiligeweg 52   1779 259 211r
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1697 243 311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1698 243 360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS sloterdijk, dominicus koper   1706 244 360r
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, simon koper Schritsen 62   1750 252 98r
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper   1730 247 324r
SLOTERDIJK, SIEMEN sloterdijk, symon koper   1730 247 330v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper Zuiderhaven 71a   1691 242 365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 391r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 394r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS sloterdijk, theotardus koper   1692 242 394v
SLOTHOUWER, V. slothouwer, v. ten zuiden   1808 268 169v
SLUIS, FOEKJE sluis, foekjen van der koper Grote Bredeplaats 33   1737 249 203r
SLUIS, JELLE sluis, jelle van der (sexbierum) ontvanger koper Voorstraat 20   1730 247 365v
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) koper Hoogstraat 27   1801 265 648r
SLUIS, PIETER MINNES sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
JOHANNES, ANTJE sluterhouw, anna johannes koper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
SLUIS, JAKOB WESSELS sluys, jacob wessels wandelverkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
SLUIS, JELLE sluys, jelle van der koper Voorstraat 40   1743 250 280r
SMEDING, B. smeeding, b. ten westen   1805 267 109v
SMID, ANDRIES smid, andries koper   1692 243 r
SMID, LUITJEN HALBES smid, luitie halbes verkoper Zuiderhaven 23   1660 238 28r
SMID, TEEKE SIETSES smidt, taake sytzes ten zuiden Zuiderhaven 15   1665 239 4r
SMIDS, STOFFEL smidts, stoffel ten oosten Noorderhaven 110   1616 230 54r
SMID, BEREND smit, barend koper   1791 263 313v
SMID, FEITSE smit, feitze koper Voorstraat 27   1797 265 22r
SMID, FRANS smit, frans koper   1696 243 222v
SMID, GERRIT smit, gerrit koper Rommelhaven 18   1788 263 52v
SMID, GERRIT JOBS smit, gerrit jobs koper Noorderhaven ZZ   1626 231 148v
SMID, HARMEN ANTONIUS smit, harmanus anthony stuurman op 't recherche vaartuig koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
SMID, JAKOB EELSES smit, jacob aelties koper Zuiderhaven NZ   1624 231 24r
SMID, MATTEUS smit, mathijs verkoper   1774 258 137v
SMID, REIN smit, rein secretaris verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
SMID, REIN smit, rein koper Scheerstraat 5   1783 261 10v
SMID, REIN smit, rein koper Noorderhaven 35   1795 264 301r
SMID, TJITSE smit, tietze koper Noorderhaven 75   1784 261 247v
SMID, H. smith, h. procureur postulant koper Zoutsloot 86   1806 267 264r
SMID, H. smith, h. procureur ten zuiden Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
SMID, H. smith, h. ten oosten Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
SMID, H. smith, h. ten westen Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
SMID, H. smith, h. ten westen Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
SMID, HENDRIK smith, hendrik procureur postulant koper Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
SMID, LODEWIJK smith, lodewyk koper Weverstraat ZZ   1749 251 282v
SMID, THOMAS smith, thomas wolkammer (mr) koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
SMID, ABE smitt, abbe koper   1787 262 181r
SMID, HENDRIK smitt, hendrik koper   1793 264 117v
SMID, HENDRIK smitt, hendrik koper Schritsen NZ   1795 264 246r
SNOEK, GEESKE snoeck, geesie koper Voorstraat 44   1655 237 3v
JANS, BEREND soek, beernd janz koper   1759 254 189v
JANS, BEREND soek, berend jans koper   1778 259 147v
BERENDS, JAN soek, jan berends koper   1778 259 147v
, PIETER sommers, pyter koper   1768 257 76v
, PIETER sonderlant, pieter ten westen Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
JASPERS, HENDRIK sonhoven, hendrik jaspers koper Moriaanstraat   1669 239 196r
SONNEMA, SIEBREN PIETERS sonnema, sibrand pieters koper   1739 250 29v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) verkoper Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten oosten Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
, LIJSBET soomers, elisabeth (westzaandam) ten zuiden Drie Roemersteeg 7   1805 267 117v
SOPINGIUS, DIRKJE sopingius, dirkje (wl) verkoper   1774 258 147v
SOPINGIUS, HARMEN sopingius, harmen (wl) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 32   1679 241 51v
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 38   1709 245 78v
SOPINGIUS, HENDRIK sopingius, hendrik koper Franekereind 34   1720 246 62v
SOPINGIUS, JENTJE HARMENS sopingius, janke harms koper Nieuwstraat OZ   1736 249 133r
SOPINGIUS, TJALLING sopingius, tjalling koper   1742 250 215v
, JAKOB sotting, jacobus (wd) ten oosten Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
SPANNENBURG, DOETJE spannenburg, doettje verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
SPANNENBURG, HENDRIK spannenburg, hendrik koper Voorstraat 97   1756 254 2r
SPANNENBURG, JOHANNES spannenburg, johannes ten zuiden Rommelhaven 12   1750 252 62v
SPANNENBURG, L. spannenburg, l. ten westen Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
SPANNENBURG, L. spannenburg, l. koopman ten oosten Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper   1779 259 196r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Carl Visschersteeg 10   1783 261 117r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Carl Visschersteeg OZ   1784 261 231v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 10   1790 263 228r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper   1802 266 314r
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 12   1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS spannenburg, laas koper Brouwersstraat 12   1807 267 306v
SPANNENBURG, MARIA spannenburg, maria koper   1794 264 223r
SPANNENBURG, IEFKE spannenburg, yefke verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
SPANNENBURG, LAAS spannenburgh, laes koper   1735 249 87r
, JAN spelkers, jan koper Havenplein 10 H-239 1810 269 53r
SPELTJE, GRIETJE speltie, grietje koper   1777 259 87v
SPELTJE, GRIETJE speltie, grietje koper   1778 259 92v
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 88   1734 248 347v
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 87   1747 251 168r
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1777 259 87v
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1777 259 87v
SPELTJE, TRIJNTJE speltie, trijntje koper   1778 259 92v
SPELTJE, JAN speltje, jan koper Noorderhaven 85   1753 253 58v
SPELTJE, JAN HARMENS speltje, jan harmens (erven) ten oosten   1804 267 50r
, JAN spencer, jan koper   1614 229 424r
, JOHANNES spencer, johan koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 353r
, JOHANNES spenser, johan luitenant koper Snakkerburen (gebied)   1613 229 342r
, JOHANNES spenser, johan kapitein (engelse) koper Zuiderstraat OZ   1616 230 51r
, ABRAHAM spieringshoek, abraham verkoper Voorstraat 97   1780 259 297v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat ZZ   1777 259 20v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
, JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
, JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
GERRITS, JAN spitske, jan gerrits verkoper Westerstraat H-213 1808 268 28v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Weverstraat NZ   1681 241 157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Franekereind 23   1687 242 167r
SPROTTINGA, JAKOB sprottinga, jacobus koper Noorderhaven 42   1685 242 95r
SPROTTINGA, JAKOB sprottinga, jacobus koper Franekereind 38   1686 242 114v
, HARMEN staads, harmen koper Havenplein 16   1801 266 31r
STAATS, HARMEN staats, harmen (leeuwarden) verkoper   1804 267 41r
, stadens, emmerich koper   1606 228 1008r
, ALBERT stadtlander, albert koper   1630 232 270r
STALMAN, JELGER HESSELS stalman, jelger hessels verkoper   1772 258 40v
, FOEKJE stalpert, foetina koper Hoogstraat 21   1763 255 258v
STAM, HINKE stam, hinke koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
STAMBKE, H. stambke, h. koper Schritsen 60   1790 263 266v
STAMBKE, HENDRIK stambke, hendrik koper Steenhouwersstraat 4   1786 262 68r
STAMBKE, stambke, henric philip koper Rozengracht 2   1784 261 179r
, HENDRIK stamke, henric koper   1775 258 222r
, HENDRIK stamke, henric (dr) koper Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
, AALTJE stamles, aletta koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
, NANNE stansen, nanning koper Kerkpoortstraat 25   1714 245 220r
STANSIUS, ARJAANTJE stansius, adriana (wd) koper   1718 246 11v
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper Voorstraat 61   1699 244 4v
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper   1699 244 9r
STANSIUS, DIRK stansius, dirck koper   1701 244 139r
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 4v
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1692 243 9r
STANSIUS, DIRK stansius, dirk koper Zuiderhaven 18   1695 243 139r
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper Hofstraat 63   1674 240 155v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus (burgemeester) koper Rozengracht NZ   1693 243 25v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper   1694 243 99v
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper   1699 244 10r
STANSIUS, DIRK stantius, dirk koper Droogstraat NZ   1662 238 135r
STANSIUS, MAURITS stantius, mauritius (ds) koper Voorstraat 41   1659 237 182v
STANSIUS, THEODORUS stantius, theodorus koper   1686 242 118r
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen (hof van) ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
STAPERT, JELTE JELLES stapert, jeltje jelles (wd) koper   1774 258 144r
STAPERT, JELTE JELLES stapert, jeltje jelles (wd) ten westen   1774 258 144r
STAPERT, MAAIKE stapert, maayke koper Grote Bredeplaats 6a   1783 261 79v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon koper Zuiderhaven 71a   1718 246 22v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon chirurgijn (mr) geniaarde Grote Ossenmarkt 25   1722 246 152v
STAPERT, SALOMON stapert, salomon koper Raamstraat WZ   1728 247 194v
STAPERT, SALOMON FOKKES stapert, salomon fokkes ijzerkoper koper Noorderhaven 44   1741 250 175v
STAPERT, SALOMON JURJENS stapert, salomon jurien koper Schritsen 52   1717 245 300r
STAPERT, SALOMON JURJENS stapert, salomon jurien koper   1717 245 300v
, ADAM stark, adam koper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
STAVANGER, HESSEL stavanger, hessel koper   1638 234 56r
, KLAMER steding, clamer van (baron) verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, KLAMER steding, clamer van (baron) verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, KLAMER steding, clamer van verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
, HANS steenbrinck, hans koper   1646 235 218r
, J. steenbrink, j. ten westen Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
, JAN steenbrink, jan koper Prinsenstraat 4   1806 267 231v
, JAN steenbrink, jan koper   1806 267 232v
, JAN steenbrink, jan ten zuiden Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
, JAN steenbrink, jan koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
, JAN steenbrink, jan koopman verkoper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
, ANDRIES steengraaff, andries koper   1641 234 144r
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1695 243 139v
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1696 243 221v
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper   1692 242 392v
STEENSMA, LIJSBET steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223r
STEENSMA, LIJSBET steensma, elisabeth koper Moriaanstraat   1676 240 223v
STEENSMA, EWOUT steensma, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STEENSMA, EWOUT JETSES steensma, ewout jetses koper Scheffersplein NZ   1670 240 12ra
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koper Voorstraat 46   1659 237 208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koopman koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pytters koper   1654 237 r
STEENSMA, L. steensma, l. ten westen Lanen 85   1805 267 122r
STEENSMA, L. steensma, l. ten noorden Lanen 85   1805 267 122r
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes koper Lanen 83   1758 254 120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten westen Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes ten noorden Lanen 85   1774 258 167v
STEENSMA, LOLLE WIEBES steensma, lolle wybes (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
STEENSMA, TEEDE steensma, taede koper Rommelhaven 3   1737 249 215v
STEENSMA, TEEDE steensma, taede (erven)(wd) ten westen Rommelhaven 7   1772 258 6v
STEENSMA, TIEDE steensma, tiede (wl) ten oosten   1773 258 75v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles koper Simon Stijlstraat 6   1756 254 47v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS steenstra, geeske pieters koper Schritsen 4   1800 265 431r
STEENSTRA, PIETER IEGES steenstra, pyter yeges koper Hofstraat 59   1755 253 248r
, KLAAS steenveld, claas (erven) ten oosten Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
, GEERT steenveld, geert koper Hofstraat 16   1763 255 196r
, GEERT steenveld, geert koper Rozenstraat 2   1764 256 34v
STEENWIJK, JOHANNA steenwijk, johanna van koper Hoogstraat 10   1807 267 316v
STEENWIJK, JOHANNA steenwijk, johanna van verkoper Hoogstraat 10 B-029 1808 268 98r
STEENWIJK, JOHANNA steenwijk, johanna van verkoper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
STEIN, DIRK JANS stein, dirck jans koper   1626 231 125r
, HANS steinbrenck, hans koper   1633 233 99v
, PIETER steinfordt, pieter koper Havenplein 16   1774 258 183r
, PIETER steinfurt, pieter koper   1782 261 3r
STELLINGWERF, JAKOB stellingwerf, jacobus koper Zoutsloot ZZ   1696 243 238v
STELLINGWERF, PETRUS stellingwerf, petrus koper Jan Ruurdstraat 1   1727 246 307r
STELLINGWERF, RIENK stellingwerf, rinke koper Zuiderhaven 56   1727 247 2r
STELWAGEN, LEENDERT stelwagen, leendert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 510r
STEFANUS, AAFKE stephani, aafke verkoper   1774 258 152v
STEFANUS, AAFKE stephani, aafken verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, ANNE stephani, anne verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, ANTJE stephani, antje verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, HIELKJE stephani, hylkjen verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus koper Noorderhaven 62   1771 257 222v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus verkoper Noorderhaven 44   1772 258 14v
STEFANUS, STEFFEN stephani, stephanus (wl) verkoper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
STEFANUS, TEEKE stephani, taeke koper Zoutsloot 21   1763 255 254v
STEFANUS, TEEKE stephani, take koper Noorderhaven 31   1736 249 129v
STEFANUS, TEEKE stephani, teko (wl) verkoper   1774 258 152v
, T. stephanij, t. ten zuiden Romastraat G-171 1808 268 180v
, TEEKE stephanij, taeke procureur fiscaal verkoper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
, TEEKE stephanij, take procureur fiscaal koper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, TEEKE stephanis, take koper   1735 249 78r
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Achterstraat   1740 250 130r
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Noorderhaven 31   1750 252 81r
STEFANUS, TEEKE stephanus, taeke koper Noorderhaven 6   1759 254 194v
STEFANUS, S. stephany, s. procureur ten noorden Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke wijnhandelaar koper Noorderhaven 44   1745 251 82r
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke koper Droogstraat 25   1747 251 182r
STEFANUS, TEEKE stephany, taeke koper Heiligeweg 9   1783 261 11v
STEFANUS, TEEKE stephany, take koper Molenpad 16   1790 263 270r
STEFANUS, TEEKE stephany, teake koper   1785 261 342r
STERK, BALT sterck, baltus caspari koper Voorstraat 10   1685 242 101v
STERK, ADAM sterk, adam koper Spekmarkt 1   1806 267 284v
STERK, ADAM sterk, adam apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
STERK, BALT KASPERS sterk, baltus casparus koper Noorderhaven 50   1683 241 245r
WIETSES, SIEMEN sterq, simen wytses koper   1695 243 164r
STERK, DIRK sterx, dirk koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
STEIN, JAN BARTELDS steyn, jan bartels van koper Snakkerburen (gebied)   1598 228 177r
STIENSTRA, EWOUT stienstra, evout ten noorden Moriaanstraat 3   1660 238 31r
STIENSTRA, FOPPE PIETERS stienstra, foppe pieters verkoper Moriaanstraat 3   1660 238 31r
STIENSTRA, GOSLING stienstra, goslick koper Liemendijk NZ   1666 239 46v
, WILLEM stijckel, wilhelmus koper Simon Stijlstraat 9   1763 255 241v
, WILLEM stijckel, willem koper Schritsen 17   1769 257 132v
, WILLEM stijckel, willem koper Voorstraat 29   1776 259 7r
, WILLEM stijckel, willem koper Lanen 64   1776 259 8r
, WILLEM stijckel, willem koper   1779 259 181r
STIJL, ANTJE stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, ANTJE stijl, antje verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STIJL, ANTJE SIEMENS stijl, antje symons koper Voorstraat 68   1729 247 234v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 79v
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 82r
STIJL, LIJSBET stijl, elisabeth verkoper   1804 267 84r
STIJL, FOEKJE SIEMENS stijl, foekjen symons koper Voorstraat 1   1699 243 391v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 82r
STIJL, GEERTRUIDA stijl, geertui verkoper   1804 267 84r
STIJL, GERRIT stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, GERRIT stijl, gerryt verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STIJL, JELLE stijl, jelle koper Hofstraat ZZ   1688 242 232v
STIJL, JELLE stijl, jelle koper Heiligeweg WZ   1736 249 122v
STIJL, JELLE stijl, jelle koper   1744 251 40v
STIJL, JELLE stijl, jelle koper   1759 254 250v
STIJL, JELLE stijl, jelle koper   1767 256 235r
STIJL, JELLE stijl, jelle ten oosten   1772 258 11r
STIJL, JELLE stijl, jelle ten zuiden   1772 258 11r
STIJL, JELLE stijl, jelle koper   1772 258 21v
STIJL, JELLE stijl, jelle ten westen   1772 258 21v
STIJL, JELLE stijl, jelle ten zuiden   1772 258 21v
STIJL, JELLE stijl, jelle verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, JELLE stijl, jelle verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
STIJL, JELLE stijl, jelle verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle sijmens koper Voorstraat 92   1696 243 232v
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle symons geniaarde Kerkpad WZ   1691 242 341v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper   1681 241 170v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper   1687 242 199v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper   1687 242 199v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper Voorstraat ZZ   1689 242 281r
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper   1695 243 149v
STIJL, JETSE JELLES stijl, jetse jelles koper   1789 263 73r
STIJL, S. stijl, s. ten zuiden   1804 267 49r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 79v
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 82r
STIJL, S. stijl, s. (wl) doctor verkoper   1804 267 84r
STIJL, SELIS stijl, selis koper   1749 251 270r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1738 249 223r
STIJL, SIEMEN stijl, simon verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koopman ten westen   1773 258 130r
STIJL, SIEMEN stijl, simon curator Schritsen 35   1777 259 86r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1783 261 51v
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1787 262 189v
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1801 265 680r
STIJL, SIEMEN stijl, simon koper   1801 265 684r
STIJL, SIEMEN stijl, simon doctor koper Voorstraat 67   1804 267 96r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1708 245 51v
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1711 245 162r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1714 245 206r
STIJL, SIEMEN JELLES stijl, simon jelles koper   1717 245 286r
JELLES, JETSE stijll, jetse jelles koper   1668 239 141r
STINSTRA, BAUKJE stinstra, baudina koper Noordijs 4   1788 263 29r
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten oosten   1774 258 149v
STINSTRA, G. stinstra, g. (wd) doctor ten zuiden   1774 258 149v
STINSTRA, G. stinstra, g. ten noorden Lanen 19 E-162 1808 268 50v
STINSTRA, G. stinstra, g. ten westen Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, G. stinstra, g. ten zuiden Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen (dr) ten noorden Noordijs OZ   1751 252 178v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen koper Weverstraat   1757 254 73v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, goitjen koper Rapenburg ZZ   1757 254 82r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitje (wl) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen koper Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten westen Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, GOOITSEN stinstra, gooitjen ten noorden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
STINSTRA, JOHANNES stinstra, johannes (ds) koper Zuiderhaven 52   1758 254 142r
STINSTRA, JOHANNES stinstra, johannes koper   1758 254 172r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, simon (wd)(erven) ten oosten Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, simon doctor (medicinae) koper   1776 259 6r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon koper   1738 249 234r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon ten westen   1740 250 118r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon koper Lanen 17   1767 256 241r
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) ten oosten Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN stinstra, symon doctor (medicinae) koper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES stinstra, symon johannes koper Voorstraat 10   1738 249 345r
, BEREND stint, beernt koper Lanen 45   1682 241 197v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1682 241 182v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 248v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 257v
JANS, JAKOB stockmans, jacob jans koper   1619 230 299r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes koper Kleine Bredeplaats 2   1785 261 279r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
JANS, JAKOB stoelmat, jacob jans koper   1787 262 172r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, ANTJE stok, antje van der koper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, DIRK stok, dirk koper   1669 239 211v
STOK, H. stok, h. van der koper   1799 265 408r
STOK, H. stok, h. van der ten westen Bargebuurt A-244 1808 268 55v
STOK, H. stok, h. van der ten oosten Lanen 35 F-172 1808 268 113r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1786 262 111r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 173v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 174v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1787 262 237r
STOK, HARKE stok, harke van der koper Noordijs OZ   1792 264 14r
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1803 266 394r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen Lanen 39   1804 267 9v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper   1804 267 17v
STOK, HARKE stok, harke van der ten oosten Hoogstraat 24   1804 267 100v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) verkoper   1805 267 112v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1805 267 171v
STOK, HARKE stok, harke van der koper   1806 267 281v
STOK, HARKE stok, harke van der metselaar (mr) koper A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen A-245 1808 268 73r
STOK, HARKE stok, harke van der ten westen Lanen 39 E-173 1808 268 112r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) metselaar (mr) verkoper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper Lanen 37   1788 262 293r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper   1788 263 31v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der koper Schritsen 24   1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) ten oosten Schritsen 24   1804 267 92r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens metselaar (mr) verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
STOK, HARKE JURJENS stok, harke jurjens van der (wl) metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der koper   1799 265 294r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der koper   1807 267 297r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der koper Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der ten zuiden Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der ten noorden Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar (mr) verkoper Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
STOK, JURJEN stok, jurjen van der ten oosten Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
STOK, JURJEN HARKES stok, jurjen harkes van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koper   1776 258 264v
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koper   1777 259 80r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koper   1780 259 294r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koper   1802 266 123r
STOK, JURJEN OKKES stok, jurjen okkes van der koopman verkoper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
STOK, OKKE JURJENS stok, ocke jurjens van der koper   1785 261 290r
STOK, OKKE stok, okke van der koopman verkoper   1805 267 112v
STOK, OKKE JURJENS stok, okke jurjens van der koper Lanen 9   1788 262 271r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper Zoutsloot NZ   1768 257 81r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper Zoutsloot 86   1768 257 87r
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper   1769 257 127v
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik koper   1775 258 200v
STOMP, HENDRIK stomp, hendrik ten noorden   1775 258 200v
STOUT, JAKOB JANS stout, jacob jans koper Noorderhaven   1619 230 305r
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
STRATEN, P. straaten, p. van der ontvanger van convooyen en licenten koper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
, J. straus, j. ten zuiden Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
, J. straus, j. verkoper Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
, JAN straus, jan koper   1805 267 177r
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Voorstraat 29   1806 267 279v
, JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
, JAKOB strelitz, jacob koopman (joods) koper Bildtstraat 24   1800 265 433r
, JAKOB strelitz, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
, JAKOB strelitz, jacob koopman ten zuiden Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
STROBAND, H. stroband, h. commies van toezigt verkoper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
STROBAND, HENDRIK stroband, henricus koper Havenplein 14   1806 267 219v
STROBAND, HENDRIK stroband, henricus ten oosten Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
, PAULUS strooband, paulus bakker (koek-)(mr) koper Voorstraat 37   1780 259 274r
, SOFIA strootman, sophia (swol) koper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
, HILTJE stroowyff, hiltie ten westen Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
, HILTJE stroowyff, hiltie ten zuiden Vijverstraat 8   1660 238 24r
STRUIK, JOHANNES struik, johannes koper   1705 244 298v
STUUL, TAMME stuel, tamme koper   1803 266 417r
STUURMAN, GERRIT stuurman, gerryt koper Voorstraat 15   1783 261 43v
SURINGAR, SIEBREN suirger, sibrand koper Franekertrekvaart ZZ   1647 235 264v
SURINGAR, SJOERD TJEERDS suiriger, syvert tiaerts koper   1632 233 45v
, GERARDUS suiringar, gerard koper Grote Kerkstraat 37   1736 249 125v
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard zoutbrander (mr) koper Zuiderstraat 27   1728 247 73r
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper Noordijs 23   1728 247 96v
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper Schritsen 50   1732 248 163r
SURINGAR, GERARDUS suringar, gerard koper   1744 251 40r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS suringar, gerard sybrens gelastigde Schritsen 56   1744 251 31v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper Zoutsloot 119   1700 244 65v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 125r
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper   1710 245 130v
SURINGAR, GAUKE suringar, gouke koper Lanen 23   1714 245 219v
SURINGAR, HESSEL suringar, hesselius koper   1708 245 75r
SURINGAR, MARIA suringar, maria koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
WILLEMS, ARJEN suylcum, adrian willems koper   1612 229 238r
SURINGAR, GAUKE GERRITS suyrger, gouke gerrits koper Voorstraat 23   1692 242 382v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper Scheffersplein NZ   1674 240 144r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper   1675 240 200v
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Zuiderhaven 6   1758 254 144v
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Zuiderhaven 4   1762 255 116r
ZWAAL, ANTJE swaal, anna koper Noorderhaven 34   1789 263 112v
ZWAAL, ANTJE swaal, antje verkoper Bildtstraat 16   1772 258 27v
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik koper Heiligeweg 6   1799 265 300r
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
ZWAAL, HENDRIK swaal, hendrik (wd) ten oosten Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
ZWAAL, MARIA swaal, maria verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
ZWAAL, REIN swaal, rein (wl) schrijver verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
ZWAAL, REIN swaal, reyn bieder Grote Bredeplaats 6b   1744 251 2ra
SWALUE, swalue, barnardis koper   1662 238 124r
SWALUE, BERNARDUS swalue, bernhardus koper Romastraat ZZ   1676 240 240r
SWART, ANDRIES swart, andries (wd) ten oosten Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
SWART, FILIPPUS swart, filippus (voorzanger) boekhouder koper Heiligeweg 7   1743 250 295r
SWART, FILIPPUS swart, filippus koper Heiligeweg 19   1743 250 301v
SWART, FILIPPUS swart, philippus koper Noorderhaven 79   1751 252 115v
SWART, FILIPPUS swart, philippus (wd) ten zuiden Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
SWART, FILIPPUS swart, philippus koper   1779 259 160r
SWART, REINER swart, reinder ten noorden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
SWART, REINER swart, reinder arjins koper   1783 261 85r
SWART, RUURD swart, ruurd ten oosten Lanen 35 E-171 1809 268 244v
SWART, RUURD swart, ruurd ten noorden Lanen 35 E-171 1809 268 244v
SWERMS, FOKELTJE HOTSES swerms, fokeltje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper   1720 246 61r
SWERMS, HOTSE swerms, hotse (vroedsman) koper Hoogstraat 5   1723 246 187v
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper Hoogstraat 5   1733 248 179v
SWERMS, HOTSE swerms, hotse koper   1734 248 379v
SWERMS, SEERP swerms, seerp (gemeensman) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts brouwer koper Vijverstraat 8   1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1660 238 31r
SWERMS, STEFFEN swerms, steven koper Tiepelsteeg   1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN swerms, steven koper   1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps (vaandrig) koper Herenknechtenkamerstraat 19   1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps koper Zuiderhaven 18   1697 243 315v
SWERMS, TRIJNTJE HOTSES swerms, trijntje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
, TJEPKE swert, tiepke koper   1637 234 42r
, JAN swieten, jan van schoolmeester koper Sint Odolphisteeg 6   1694 243 117r
JANS, AREND swijnvelt, aarnt jans koper Vijverstraat NZ   1611 229 90r
PIEBES, MARTEN swil, marten pybes koper   1606 228 979r
SWITSER, CHRISTIAAN JURJENS switser, christiaen jurians koper   1618 230 285r
ZWOLLE, JAN swol, jan van koper Lanen 2   1656 237 101r
ZWOLLE, JAN swol, jan van koper Rozengracht 38   1660 238 58r
ZWOLLE, JOHANNES swol, johannes van koper   1650 236 111r
, JOHANNES swoll, johannes van notaris koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
, REIN sybeda, rein (vroedschap) gleibakker koper Brouwersstraat 8   1743 250 289v
, REIN sybeda, rein koper   1744 251 47r
, REIN sybeda, rein koper   1744 251 55v
SYBEMA, REIN sybema, rein koper   1742 250 279v
SYBESMA, PETRUS sybersma, petrus heromi ten westen Achterstraat NZ   1646 235 236v
SYBESMA, THOMAS HERES sybersma, thomas heeres koper Lanen NZ   1668 239 21ra
SYBESMA, GABE SAKES sybesma, gabbe sakes koper Kleine Bredeplaats 12   1732 248 69r
SYTSEMA, MARGARETA sytzama, margarieta van (wd) koper Rozengracht NZ   1728 247 126v
SYVERDA, TJEERD syverda, tjaard koper   1731 248 18r