Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-02-08 11:27:16

Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
, PABE vaber, pabe koper   1798 265 230r
, P. vakker, p. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pyters koper Noorderhaven 38   1670 240 3r
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pytters koper   1668 239 165v
VALK, TJERK JURJENS valck, tierck juriens verkoper Bildtpoort (gebied)   1662 238 123v
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1679 241 49r
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1681 241 154v
JANS, KLAAS valkenburg, claas jansen koper Nieuwstraat WZ   1674 240 142v
, WILLEM vals, willem van koper   1779 259 181r
VAREL, HENDRIK varel, hendrik van koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
TJEERDS, JAN vattinga, jan tiaerdts (crediteuren van) verkoper Voorstraat 26   1619 230 315r
JAKOBS, JAN veechsma, jan jacobs (wl) gecondemneerde Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
, ADAM veeling, adam koper Schritsen 35   1753 253 51r
VEEN, A. veen, a. van der ten noorden Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
VEEN, GERBEN veen, gerben van der koper   1764 256 44v
VEEN, HENDRIK veen, hendrik van der curator Lanen 28 F-219 1810 269 6r
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
VEEN, J. veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
VEEN, J. veen, j. van der ten oosten Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
VEEN, JAN veen, jan van der koper Noorderhaven 68   1790 263 224v
VEEN, JAN veen, jan van der koper   1794 264 180v
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker koper Voorstraat 6   1802 266 109r
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1804 267 53r
VEEN, JAN veen, jan van der koopman koper   1805 267 121r
VEEN, JAN veen, jan van der koper   1805 267 125r
VEEN, JAN veen, jan van der horlogemaker (mr) verkoper   1805 267 128r
VEEN, JAN veen, jan van der ten westen Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
VEEN, JAN veen, jan van der koper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
VEEN, JAN veen, jan van der ten noorden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper   1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Voorstraat 94   1773 258 111r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper   1774 258 150v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koper Noorderhaven 72   1799 265 417r
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman koper Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman ten oosten Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman verkoper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
VEEN, JOCHEM JANS veen, jochem jans van der koper   1773 258 97r
VEEN, LAMMERT JANS veen, lammert jans van der (erven) ten westen Lanen 28 F-219 1810 269 6r
VEEN, M. veen, m. van der koper   1802 266 104r
VEEN, MINNE veen, minne van der verver (mr) koper   1805 267 112v
VEEN, MINNE veen, minne van der ten oosten   1805 267 123r
VEEN, PIER veen, pier van der ten oosten Lanen 24 F-221 1810 269 17r
VEEN, PIER LAMMERTS veen, pier lammert van der koper   1799 265 355r
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver (mr) koper Lanen 64   1793 264 78r
VEEN, REINER veen, reinder van der blauwverver koper Lanen 64   1804 267 105v
VEEN, IETSEN GERBENS veen, ytje gerbens van der koper   1778 259 91r
VEEN, IETJE GERBENS veen, yttje gerbens van der koper Voorstraat 94   1773 258 111r
VENEMA, DOEKE veenema, doeke koper Lanen 80   1789 263 80v
VEENSTRA, R. veenstra, r. koper Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
VEENSTRA, R. veenstra, r. ten oosten Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
VEENSTRA, R. veenstra, r. ten noorden Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
VEENSTRA, S. veenstra, s. koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
VEER, CHRISTINA IEMES veer, christina imans de (wd) verkoper   1804 267 50r
VEER, CHRISTINA IEMES veer, christina imans de (wl) verkoper   1804 267 89r
VEER, KORNELIS veer, cornelis van der ten zuiden Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
VEER, KORNELIS veer, cornelis van der koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
VEER, DOEDE veer, doede van der schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
VEER, GEERTJE PETRUS veer, geertje petrus van der koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
TJEERDS, TJEERD veerdijk, tjeerd tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
VELDE, B. velde, b. ten koper Kleine Kerkstraat 8   1766 256 194r
VELDE, BALTHASAR velde, balster ten ten noorden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
VELDE, JAN velde, jan van der koper   1689 242 297r
VELDE, JOCHEMKE velde, jochemke van der koper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE WIEBES velde, jochemke wybes van der koper Bildtstraat 18   1804 267 8v
VELDHUIS, MICHIEL veldhuis, michiel koper Kerkpoortstraat 49   1782 260 231r
, JOHANNA velli, johanna de koper Voorstraat 62   1767 256 250r
VELLINGA, ANTJE vellinga, antje koper Lanen 70   1804 267 104r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Rozengracht NZ   1768 257 43r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 16   1783 261 19r
VELLINGA, DIRK vellinga, dirk koper Grote Bredeplaats 12   1806 267 209v
VELLINGA, JAKOMINA REINS vellinga, jacomijntje reins koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
VELSEN, KLAAS velsen, claas van koper Noordijs 1   1758 254 171v
VELSEN, FRANS velsen, franciscus koper   1701 244 126v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES velthuis, jacob ybels koper Zuiderpoort (gebied)   1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 48   1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 108   1691 242 350r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus koper Noorderhaven 88   1691 242 358r
VELDHUIS, JAKOB velthuis, jacobus geniaarde Lanen 86   1692 242 376r
VELDHUIS, JAN velthuis, jan koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
VELDHUIS, JAN velthuis, jan koper   1694 243 88v
VELDHUIS, BEREND velthuys, beernt koper   1736 249 145v
VELSEN, KORNELIS velzen, cornelis van koper Grote Bredeplaats 25   1783 261 86r
VENEMA, DOEKE venema, doeke ten westen Nieuwstraat 56   1772 258 60r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1778 259 139v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper Both Apothekerstraat   1780 259 288v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1783 261 45v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1783 261 80v
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1784 261 234r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1786 262 75r
VENEMA, DOEKE venema, doeke koper   1787 262 208v
VENEMA, DOEKE venema, doeke ten westen   1788 263 40v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS venema, doeke wybrens koper   1772 258 5v
, ANTONIUS verbrugge, anthoni koper   1768 257 84v
, ANTONIUS verbrugge, anthoni verkoper   1774 258 149v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1653 236 241v
VERHAGEN, JOHANNES verhagen, johannis (wd) koper   1659 238 10r
VERKERK, AALTJE verkerck, aeltie koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
VERMEERS, GIJSBERT vermeers, gijsbert koper   1747 251 178r
VERMEERS, GILLES vermeers, gilles koper Rapenburg   1687 242 177r
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna koper   1755 253 205r
VERMEERS, ANTJE vermeersch, anna (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbert koper   1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) verkoper   1773 258 117v
VERMEERS, GIJSBERT vermeersch, gijsbertus (wl) doctor verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles (hopman) koper Rapenburg ZZ   1701 244 117v
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles koper Lanen 17   1705 244 299r
VERMEERS, GILLES vermeersch, gilles koper Zuiderhaven 6   1714 245 221r
VERRUCI, JAN verruci, jan (dokkum) fiscaal verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
ANDRIES, PIETER vervinga, pieter andries verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
REINS, DOUWE veth, douwe reins de geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
REINS, DOUWE veth, douwe reins de koper Schritsen 54   1739 250 37v
HARMENS, ROMMERT veth, rommert harmens koper Noorderhaven 46   1722 246 133v
, JELLE vetsentius, gellius koper   1670 240 20v
, JELLE vetsentius, gellius koper   1671 240 43r
VETTEVOGEL, AUKJE vettevogel, akke verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
VETTEVOGEL, KLAASKE vettevogel, claaske koper   1785 262 12r
VETTEVOGEL, D. vettevogel, d. ten noorden Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
VETTEVOGEL, DOUWE vettevogel, douwe koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
VETTEVOGEL, DOUWE vettevogel, douwe (vroedsman) verkoper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
VETTEVOGEL, DOUWE JANS vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES vettevogel, douwe jelles koper Lanen 45   1728 247 214v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES vettevogel, douwe jelles koper Lanen 36   1730 247 347r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES vettevogel, douwe wytzes (vroedsman)(oud-) verkoper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-)(mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
VETTEVOGEL, HENDRIK vettevogel, hendrik bakker (banket-) koper Ooievaarsteeg 10 D-134 1810 269 48r
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. koopman ten zuiden Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
VETTEVOGEL, JAN vettevogel, jan ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
VETTEVOGEL, JAN vettevogel, jan koper Zuiderhaven 83   1796 264 311r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS vettevogel, jan pyters koper   1731 248 47r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS vettevogel, jan pyters koper Lanen 89   1731 248 49r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Zoutsloot 41   1767 256 236r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Weverstraat   1782 260 294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 126r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Vianen ZZ   1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1787 262 155r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Schritsen 11   1787 262 171r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 67r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 69v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 19   1789 263 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1791 263 364r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Lanen 78   1792 264 59r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Voorstraat 43   1792 264 71r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Anjelierstraat NZ   1793 264 138r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper Bargebuurt   1796 264 325r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 338r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 340r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 342r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes koper   1799 265 402r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten westen   1805 267 131r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten oosten G-334 1808 268 36v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten zuiden Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes ten noorden Lanen 63 E-195 1809 268 272r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES vettevogel, jan wytzes verkoper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
VETTEVOGEL, JOHANNES vettevogel, johannes wolkammer (mr) koper Poortje 5 E-140 1810 269 39r
VETTEVOGEL, PIETER vettevogel, pieter ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes ten westen Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pieter wytzes (wl) wolkammer (mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES vettevogel, pytter wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
VETTEVOGEL, W. vettevogel, w. notaris ten oosten Voorstraat 24 E-041 1808 268 126r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS vettevogel, wytse jans koper Lanen 17   1758 254 169v
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze koper Zuiderhaven 83   1796 264 311r
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE vettevogel, wytze notaris koper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
WIETSES, JAN vettevoogel, jan wytzes ten oosten   1774 258 189v
, JELLE vetzenius, gellius koper   1665 239 4ra
, JOHANNES vetzens, johannes koper Vismarkt 1   1729 247 277r
, SIETSE vetzens, sytske van koper   1791 263 306r
, JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Lanen 45   1663 238 178r
, JELLE vetzensius, gellius (oud burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
, JELLE vetzentius, gellius koper Simon Stijlstraat 2   1666 239 44v
, PIETER veuck, pieter koper   1631 233 4v
JANS, TEEDE vicquer, taede jansen koper Zuiderstraat 9   1783 261 87r
VIDELIUS, HARMEN videlius, harm koper Voorstraat 81   1766 256 186v
VIDELIUS, HARMEN videlius, harmen koper Voorstraat 81   1749 251 256v
VIERSEN, ASSUERUS viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 203v
VIERSEN, ASSUERUS viersen, asswerus van koper Rozengracht 42   1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Noorderhaven 34   1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris van de rekenkamer van de provincie verkoper Hofstraat ZZ   1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris verkoper Hofstraat 20   1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ijsbrandus van secretaris ten noorden Hofstraat 20   1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND viersen, ysbrandus koper Rozengracht 46   1660 238 44r
, JAN vijselaar, jan koper Zuiderhaven 18   1668 239 164v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1666 239 55v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1668 239 162r
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1671 240 45v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1675 240 205v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper Rozengracht 19   1676 240 214v
, WILHELMINA ville, willemina de koper Voorstraat 62   1764 256 76r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1753 253 102r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1755 253 201r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1758 254 125v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Wasbleek ZZ   1759 254 183r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni hovenier koper Zuiderhaven 33   1759 254 200r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1760 255 31v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1761 255 63r
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Grote Bredeplaats 22   1762 255 154v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper Zuidersteeg   1762 255 170v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 188v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 237v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni koper   1763 255 255v
FINK, ANTONIUS vink, anthoni (erven) ten westen   1775 258 201v
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Hofstraat 16   1746 251 138r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1747 251 193v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Liemendijk NZ   1750 252 93r
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper Rozengracht NZ   1751 252 150v
FINK, ANTONIUS vink, anthony hovenier koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Noorderhaven 66   1764 256 88v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1765 256 97r
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper Bargebuurt   1765 256 124v
FINK, ANTONIUS vink, anthony koper   1766 256 203r
FINK, ANTONIUS vink, anthony (erven) ten westen Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
FINK, ANTJE vink, antje koper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
FINK, ANTJE vink, antje koper Noorderhaven 101   1779 259 199r
FINK, ANTJE vink, antje verkoper Wasbleek ZZ   1780 259 298v
FINK, ANTJE vink, antje koper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
FINK, ANTJE ANTONIUS vink, antje anthonis verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
FINK, ANTONIUS vink, antoni koper Hofstraat 16   1734 248 353r
FINK, ANTONIUS vink, antoni ten noorden Rozengracht NZ   1741 250 141r
FINK, M. vink, m. ten oosten Rapenburg NZ   1804 267 56r
FINK, MINNE vink, menno koper   1783 261 27r
FINK, MINNE vink, menno koper   1784 261 170r
FINK, MINNE vink, menno koper   1784 261 240v
FINK, MINNE vink, menno koper   1789 263 81v
FINK, MINNE vink, menno koper   1791 263 310v
FINK, MINNE vink, menno (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 24   1794 264 171v
FINK, MINNE vink, menno koper   1794 264 185r
FINK, MINNE vink, menno koper   1794 264 199r
FINK, MINNE vink, menno geniaarde Noorderhaven 114   1795 264 238r
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1781 260 134v
FINK, MINNE vink, minne koper   1787 262 222v
FINK, MINNE vink, minne koper Karremanstraat OZ   1787 262 223v
FINK, MINNE vink, minne ten noorden   1804 267 46r
FINK, MINNE vink, minne koopman koper   1804 267 89r
FINK, MINNE vink, minne verkoper   1805 267 126r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne ten westen Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
FINK, MINNE vink, minne verkoper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
FINK, MINNE vink, minne ten zuiden Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
FINK, MINNE vink, minno koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
FINK, MINNE vink, minno ten oosten Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
FINK, WIETSE KLASES vink, wytze claases koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen varensgezel koper Noorderhaven 31   1707 245 15r
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen koper   1707 245 17r
, JAN vinkelbos, jan koper   1667 239 78v
PIETERS, JAN vinkelbos, jan pieters koper Zoutsloot NZ   1676 240 226r
VISSER, DIRK FRANSES vischer, dirk fransen ten oosten   1660 238 26r
VISKER, DIRK visker, dirck verkoper   1660 238 21r
VISKER, DIRK visker, dirck verkoper   1660 238 31v
VISKER, DIRK visker, dirck (andere camer) ten noorden   1660 238 31v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claas fransen koopman koper Havenplein 10   1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen apotheker koper Rozengracht 40   1659 237 180v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Noordijs 5   1662 238 119v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirck fransen brouwer koper Schritsen 50a   1655 237 21r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen koper   1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen ten oosten   1660 238 29r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen (mede gemeensman) koper Raamstraat 1   1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen verkoper   1670 240 20v
VISSER, HEIN FRANSES visscher, hein fransen (vaandrig) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1664 238 222r
VISSER, B. visser, b. (en zoon) ten oosten Noorderhaven 15   1804 267 63v
VISSER, B. visser, b. (en zoon) ten westen Noorderhaven 15   1804 267 63v
VISSER, BEREND visser, barend koopman koper Noorderhaven 17   1784 261 165v
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 12   1789 263 169r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 17   1792 264 26v
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Hoogstraat 15   1792 264 37r
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Achterstraat   1792 264 39v
VISSER, BEREND visser, barend geniaarde Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
VISSER, BEREND visser, barend koper   1792 264 67r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 35   1797 265 122r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 33   1798 265 143r
VISSER, BEREND visser, barend koper Zuiderhaven 30   1801 265 673r
VISSER, BEREND visser, barend koper Noorderhaven 13   1802 266 198r
VISSER, BEREND visser, barend (en zoon) ten zuiden   1803 267 5r
VISSER, BEREND visser, barend curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VISSER, BEREND visser, barend koper Zuiderpoort (gebied) ZZ   1805 267 134v
VISSER, BEREND visser, barend koper   1807 267 303v
VISSER, BEREND visser, barend ten oosten Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend ten zuiden Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
VISSER, BEREND visser, barend (en zoon) ten oosten Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
VISSER, BEREND JANS visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, bauckjen fransen koper Zuiderhaven 54   1670 240 22r
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen (wd) koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen koper   1668 239 148v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Zuiderhaven 18   1667 239 116v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Wasbleek ZZ   1668 239 171v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 44   1674 240 164v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten westen Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten zuiden Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KORNELIS ARJENS visser, cornelis arjens koper Zuiderhaven 4   1783 261 88r
VISSER, DIRK FRANSES visser, dirk fransen koper Zuiderplein   1666 239 58v
VISSER, HARMEN JANS visser, harmen jans koper Weverstraat NZ   1752 252 226r
VISSER, HEIN FRANSES visser, hein fransen koper Weverstraat ZZ   1667 239 111r
VISSER, JAN visser, jan koopman koper   1805 267 108r
VISSER, JAN visser, jan ten westen Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
VISSER, JOHANNES visser, johannes koper   1789 263 120r
VISSER, SIEBE visser, sybe koper   1794 264 193v
VISSER, IEGE visser, yge ten noorden Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
VISSER, IEGE visser, yge kastelein verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
VLASBLOEM, HENDRIK vlasbloem, hendrick koper   1652 236 213v
VLASBLOEM, HESSEL JANS vlasbloem, hessel jans koper Sint Christoffelsteeg   1617 230 133r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 900r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS vlasbloem, jacob willems ten westen Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
VLASBLOEM, KEIMPE vlasbloem, keimpe ten westen Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske verkoper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten westen Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske verkoper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten westen Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
KEIMPES, SIETSE vlasblom, sytske keimpes koper Kleine Ossenmarkt 4   1783 261 54v
, WILLEM vlek, willem ten westen Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
VLIE, HARMEN JANS vlie, harmen jansen van 't koper Bildtstraat 22   1720 246 63r
VLIE, JAN vlie, jan van 't (mede vroedschap) koper Droogstraat NZ   1793 264 76v
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Rommelhaven 24b   1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
VLIET, DIRK vliet, dirk van ten oosten Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
VLIET, DIRK WIEBES vliet, dirk wybes ten oosten Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
VLIET, MARTEN vliet, marten van koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES vliet, marten wybes van ten westen Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1756 254 41r
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Grote Kerkstraat 37   1766 256 155v
, FREERK vliethoorn, frederik koper Zuiderhaven 56   1728 247 197v
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper koper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
VOGELSANG, JAN vogelsang, jan koper Hoogstraat 2   1803 266 494r
VOGELSANG, JAN vogelsang, jan verkoper   1804 267 99v
VOGELSANG, AUKE vogelzang, auke koper Kleine Bredeplaats 4   1799 265 302r
VOGELSANG, AUKE SWIERS vogelzang, auke swerus bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
VOGELSANG, HENDRIK vogelzang, hendrik koper   1775 258 233r
VOGELSANG, JAN vogelzang, jan koper   1756 254 r
VOGELSANG, JAN vogelzang, jan koper   1759 254 251r
GEERTS, POPPE volderpoort, poppe geerts koper   1791 263 313r
VONK, MARTEN vonk, marten koper   1801 265 696r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS voorda, christiaen jacobs van der verkoper   1634 233 127v
VOORDA, JAKOB voorda, jacobus koper   1665 239 9ra
VOORDA, JAN voorda, jan (wl) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
VOORDA, JOOST JAKOBS voorda, joost jacobs van der verkoper   1634 233 127v
VOORDA, JUSTUS voorda, justus koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
VOORDA, LEENTJE CHRISTIAANS voorda, leentie christiaens van der verkoper   1634 233 127v
, JAKOB voorde, jacob van der koper   1666 239 49r
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE voorhoek, geertje (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, IEKE voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VERHOEK, IEKE voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
VOS, GRIETJE vos, grietje de koper Hoogstraat 23   1772 258 47r
VOS, IJSBRAND vos, isbrant koper   1626 231 124r
VOS, IJSBRAND ANNES vos, isbrant anny koper   1627 232 22r
VOS, JENTJE RINTJES vos, janke rinties de koper Vijver OZ   1723 246 174r
VOS, PIER ANNES vos, pier annes koper   1642 234 163r
VOS, RINTJE vos, reintien de koper Heiligeweg 1a   1660 238 62v
VOS, RINTJE ROMKES vos, rintie romkes de koper Lanen 84   1657 237 107r
VOS, SIEBREN vos, sibrand van koper Noorderhaven 33   1799 265 244r
VOS, SIETSE vos, sytse koper   1729 247 243r
VOSMA, AAFKE vosma, aefjen koper Grote Bredeplaats 18   1747 251 204r
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Hofstraat 20   1722 246 127v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Rozengracht NZ   1722 246 127v
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Voorstraat 95   1722 246 145r
VOSMA, DOEDE vosma, doede koper Hofstraat 16 7-145 1741 250 147v
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1737 249 187v
VOSMA, DOEDE JOHANNES vosma, doede johannes koper Voorstraat 97   1739 250 49v
VOSMA, DOEDE vosma, doedonius (oud burgemeester) koper Hofstraat 65   1753 253 76v
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Rozengracht 46   1683 241 249r
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Noorderhaven 68   1685 242 84v
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Rozengracht NZ   1686 242 150r
VOSMA, JAN WILLEMS vosma, jan willems koper Hofstraat ZZ   1690 242 326v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, joannes willems geniaarde Lammert Warndersteeg 3   1687 242 160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, joannes willems koper Lammert Warndersteeg 1   1693 243 60r
VOSMA, JOHANNES vosma, johannes koper Hofstraat 16   1709 245 94v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, johannes willems koper Rozengracht 46   1683 241 249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS vosma, johannes willems koper Franekereind 16   1694 243 113v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27a   1676 240 217r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Voorstraat 75   1676 240 215r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27   1677 240 249v
VOSSENBERG, DIRK vossenberg, dirk koper   1764 256 82v
FRANK, JOHANNES vrank, johannes (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
VEEN, JAN vreen, jan van naastligger Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
, JAN vri, jan de boekdrukker verkoper   1804 267 10v
, JAN vri, jan de (zwol) boekdrukker verkoper   1805 267 111v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 65   1667 239 119v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 54   1668 239 158v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de curator Rozengracht 40   1687 242 215v
VRIES, BENJAMIN JOSEFS vries, benjamin josephs de koper Rozengracht 23   1742 250 278v
VRIES, CHRISTIAAN vries, christiaan imar de koper   1790 263 261r
VRIES, KLAAS vries, claas de geniaarde Voorstraat 30   1785 262 40r
VRIES, KLAAS vries, claas de koper   1786 262 64r
VRIES, KLAAS JANS vries, claes jansen de verkoper   1772 258 58r
VRIES, LIJSBET vries, elijsabeth de koper   1776 259 6v
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 50   1718 246 21r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 65b   1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper   1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Voorstraat 81   1724 246 208r
VRIES, FOPPE KORNELIS vries, foppe cornelis de koper   1798 265 236r
VRIES, GERLOF vries, gerlof de koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
VRIES, GERLOF vries, gerlof de verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman koper   1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman ten westen   1805 267 124r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 56   1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) ten westen Vijverstraat 6   1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) koper Nieuwstraat   1656 237 97v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper   1706 245 r
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper Voorstraat 23   1714 245 227v
VRIES, HENDRIK TEEKES vries, hendrick taeckes de koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 40   1687 242 215v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerks de koper Rozengracht 38   1689 242 270v
VRIES, HIDDE TJERKS vries, hidde tjerx de kapitein koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
VRIES, ENNE HIDDES vries, inne hiddes de koper   1723 246 168r
VRIES, JAKOB JOSEFS vries, jacob josephs de koopman (joods) koper Rozengracht 23   1742 250 278v
VRIES, JARICH vries, jarigh de koper   1648 236 29v
VRIES, LIEUWE vries, lieuwe de koper Lanen 39   1804 267 9v
VRIES, SJOERD vries, sjoerd de koper   1799 265 350r
VRIES, SJOERD JAKOBS vries, sjoerd jacobs de koper Romastraat NZ   1783 261 56r
VRIES, SIEBE vries, sybe de (vroedsman) ten noorden   1772 258 52v
VRIES, SIEBE vries, sybe de koper   1776 258 251r
VRIES, SIEBREN FOPPES vries, sybren foppes de destillateur koper Havenplein 8   1782 260 184r
VRIES, TEUNIS WILLEMS vries, teunis willems de wagenmaker koper Hoogstraat 40   1810 269 46r
VRIESE, IETJE vriese, yda koper   1772 258 50v
VRIJ, S. vrij, s. de ten oosten Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
VRIJMAN, JAN vrijman, jan koper   1719 246 54v
VRIJMAN, JAN vrijman, jan koper   1720 246 76v
TEUNIS, IDS vrijthoff, itske thonis ten oosten Droogstraat 100   1660 238 30v
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis verkoper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
TEUNIS, JELTE vrijthoff, jeltie teunis (wd) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
, ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 248v
, ANTONIUS vuirpijl, anthoni koper   1771 257 249v
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS vulsma, nicolaas hendriks koper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
, ANTONIUS vuurpijl, anthoni koper Heiligeweg 38   1761 255 77r
, ANTONIUS vuurpijl, anthony ten westen Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
, ANTONIUS vuurpijl, anthony (wl) verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
, ANTONIUS vuurpijl, anthony koper   1778 259 95v
ANTONIUS, GEERTRUIDA vuurpijl, gertruid anthony verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v