Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022-02-08 12:17:47

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS kannegieter, sibrant sibrants koper   1722 246 142v
CNOSSEN, ANTJE SIEMENS knossen, antie symens (de pynas) ten westen   1660 238 22v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder (mr) koper Scheerstraat 8   1800 265 457r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 421r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 424r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper Noorderhaven 102   1803 266 491r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder koper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 140r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 141r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 142r
KALF, JAN JANS kalf, jan jansen koper Achterstraat   1749 251 275r
KALF, MAAIKE WIEBES kalf, mayke wybes koper   1735 249 101r
KALF, WIEBE FEDDRIKS kalff, wybe feddriks koper Hofstraat 16   1701 244 110r
KALSBEEK, WILLEM kalsbeek, willem van verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
KAMERLING, JAN kamerling, jan koper   1802 266 163r
KAMP, HARMEN kamp, harmen koper   1788 262 251r
KAMP, HARMEN JANS kamp, harmen jans koper   1805 267 181v
KAMP, JAN HARMENS kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
KAMPEN, OENE GOSSES kampen, oene gosses van koper Scheerstraat 3   1776 258 253v
KAMS, JOHANNA kamps, johanna koper   1802 266 133r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS kamsma, feike sijbrens (mede vroedschap) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
KAMSMA, S. kamsma, s. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper   1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Havenplein 8   1791 263 299r
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Noorderhaven 10   1791 263 300v
KAMSMA, SIEBREN kamsma, sybrand koper Heiligeweg 16   1791 263 302r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes ten noorden Heiligeweg WZ   1773 258 122v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feikes ten westen Lanen 64   1782 260 253r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feykes koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
KEIZER, EDWARD keyzer, eduart koper   1802 266 271r
KEIZER, EDWARD keyser, eduard (wl) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
KEIZER, PIETER keizer, pieter schoenmaker (mr) koper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claas geerts koper   1695 243 121v
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claes geerts koper   1701 244 121v
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert koper Zuiderhaven 56   1698 243 356v
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert de koper   1706 244 356v
KEMPENAER, DANKERT kempenaer, dankert de koper Zuiderhaven 56   1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT kempenaar, dankert de koper Zuiderhaven 56   1728 247 147v
KEMPER, HELENA kemper, helena verkoper Heiligeweg 34   1804 267 55v
KEMPER, HENDRIK kemper, hendrik koper   1802 266 168r
KEMPER, HENDRIK kemper, hendrik (wl) verkoper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
KERKHOVEN, ANTJE kerkhoven, antje verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
KERKHOVEN, J. kerkhoven, j. ten noorden Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacob ten westen Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes koper   1789 263 84v
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes koper   1798 265 174r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten zuiden Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes timmerman (huis-)(mr) koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten noorden Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
KERKHOVEN, JOHANNES kerkhoven, johannes ten westen Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten oosten   1804 267 89r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten noorden Heiligeweg 46   1805 267 127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten noorden Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus timmerman (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobs ten noorden Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
KERKHOVEN, TJEERD kerkhoven, tjeerd timmerman (huis-) koper Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
KERVEL, AALTJE kervel, aletta van verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems koper Noordees (gebied)   1612 229 158r
KET, DIRK WILLEMS keth, dirck willems (wl)(burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KET, EVERT keth, everhardus de koper   1784 261 190v
KET, GERRIT DIRKS keth, gerryt dircks (burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KET, JAKOB ket, jacob koper   1801 266 78r
KET, JAN keth, jan de koper Zuiderhaven 65   1729 247 229r
KET, JAN ket, jan de koper Zuiderhaven 71a   1734 248 332r
KET, JAN ket, jan de koper Noorderhaven 64   1753 253 99r
KET, P. keth, p. de ten westen Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
KET, P. keth, p. de ten westen Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
KET, P. keth, p. de ten zuiden Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
KET, PETRUS keth, petrus de koper Zuiderhaven 71a   1805 267 138v
KET, THEODORUS keth, theodorus koper   1655 237 50r
KET, THEODORUS keth, theodorus koper Lanen ZZ   1667 239 91r
KET, WILLEM DIRKS keth, willem dircks verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
KIEL, JAN kiel, jan kastelein koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
KIEL, JAN JANS kiel, jan jansen koper Bildtpoort (gebied) OZ   1782 260 162v
KIESTRA, HUBERT kiestra, huybert koper Lanen 23   1644 235 125r
KIESTRA, IEPE kiestra, epeus notaris verkoper   1659 238 4v
KIEWIET, ROMKE JANS kievit, romcke jansen koper Zuiderhaven 18   1689 242 288r
KIJL, FRANS kijl, frans van koper Noorderhaven 100   1643 235 55v
KIJL, FRANS kijl, frans van koper Kerkpoortstraat 25   1654 236 257r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Zoutsloot   1655 237 12r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Liemendijk   1655 237 12r
KIJL, FRANS kijl, frans koper Liemendijk NZ   1658 237 174v
KIJL, FRANS kijl, frans koper   1659 237 197r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Voorstraat NZ   1606 228 1020r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans martens koper Drie Roemersteeg   1611 229 110r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Voorstraat 17   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens verkoper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
KIJL, FRANS MARTENS kijl, frans marthens (curatoren over) verkoper Voorstraat 10   1619 230 314r
KIJL, FRANSKE kijl, francina (erven) ten oosten   1670 240 20v
KIJL, JAN kijl, jan koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 266r
KIJL, JAN kijl, jan ten westen   1804 267 106v
KIJL, JAN kijl, jan ten zuiden   1804 267 106v
KIJL, JAN kijl, jan ten noorden   1804 267 106v
KIJL, JURJEN kijl, georg koper   1802 266 204r
KIMSTRA, ANTJE kimstra, antie koper Brouwersstraat 4   1735 249 35v
KIMSTRA, FEITSE kimstra, fettje koper   1745 251 128r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS kingma, hendrik michiels koper Zuiderhaven 18   1667 239 108r
KINGMA, SIEBREN RINNERTS kingma, sibrant rinnerts koper   1626 231 119r
KINGMA, SIEBREN RUURDS kingma, sibrant ruirdts koper   1633 233 92v
KINGMA, TIETE KLASES kingma, tjietje klases koper I-015 1811 269 129v
KLATTER, HENDRIK GEERTS klatter, hendrik geerts koper Grote Bredeplaats 5   1801 265 670r
KLAVER, ANTONIUS klaver, anthony koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
KLAVER, GEELE klaver, geeltje (wd) verkoper   1804 267 52v
KLAVER, JAN JARICHS klaaver, jan jarigs (wl) verkoper   1804 267 98v
KLEIN, ANDRIES KORNELIS klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
KLEIN, BAUKE klein, bauke koper Kerkpad WZ   1782 260 195r
KLEIN, BAUKE klein, bauke ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
KLEIN, CHRISTOFFEL klein, christoffel koper   1801 266 40r
KLEIN, FOKKE klein, fokke koper Franekereind 21   1802 266 97r
KLEIN, JURJEN klein, george koper Noorderhaven 46   1739 250 51r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS klein, cornelis cornelis koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 243v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus opzichter (oud-) verkoper Zoutsloot 41   1760 254 261v
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 107r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 111r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1722 246 133r
KLINKHAMER, JAN JAKOBS klinkhamer, jan jacobs koper Weverstraat ZZ   1687 242 167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS klinkhamer, jan jacobs koper   1697 243 318v
KLINKHAMER, LOURENS klinkhamer, lourens koper Sint Jacobstraat 4   1726 246 283r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Brouwersstraat 20   1708 245 56r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Zuiderhaven 56   1712 245 170v
KLOK, MARIA LEENDERTS klok, marijke leenders (wd) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
KLOK, WIEBREN klok, wybren koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten oosten Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten noorden Spekmarkt 4   1772 258 32v
KLOK, WIEBREN klok, wybrand ten westen   1773 258 72v
KLOK, WIEBREN klok, wybrand ten noorden   1773 258 72v
KLOK, WIEBREN klok, wybren ten oosten   1774 258 151v
KNIJFF, ANTJE OTTES knijff, antie ottes koper Zuiderhaven 36   1699 244 2v
KNIJFF, JAN knijff, jan (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1650 236 112v
KNIJFF, JAN knijff, jan (burger-vaandrig) koper Zuiderhaven 71a   1650 236 130v
KNIJFF, JAN knijff, jan koper Romastraat ZZ   1650 236 132v
KNIJFF, JAN knijff, jan (hopman) koper Zuiderhaven 18   1655 237 39v
KNIJFF, JAN knijff, jan (burgemeester) koper Zuiderhaven 56   1659 237 187v
KNIJFF, JAN knijff, jan koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
KNIJFF, JOHANNES knijff, johannes koper Zuiderhaven NZ   1651 236 178r
KNIJFF, OTTE knijf, otte koper Grote Kerkstraat 33   1676 240 241v
KNIJFF, OTTE knijf, otto koper Voorstraat 35   1685 242 85v
KNOOPS, WOPKE knoops, wopke (erven) ten noorden Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
KOEDIJK, AREND NANNES koedijk, aarnt nanninghs verkoper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES koedijk, aarnt nanninghs (nieuw huis van) ten oosten Zuiderhaven 15   1665 239 4r
KOELMAN, BERNARDUS koelman, bernardus koper   1771 257 209r
KOEN, GIJSBERT koen, gijsbertus koper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
KOK, AALTJE kok, aaltje de koper   1799 265 306r
KOK, BOUWE JOOSTES kock, bouwe joostes schoenmaker (mr) koper Zuiderhaven 75   1690 242 329r
KOK, BOUWE JOOSTES kok, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 358v
KOK, BOUWE JOOSTES kock, bouwe joostes koper Zuiderhaven 71a   1691 242 364v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper Schritsen 56   1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles schoenmaker (mr) koper Schritsen 57   1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper   1740 250 113v
KOK, LOLLE kock, lolle koper   1693 243 50v
KOK, LOLLE kok, lolle ten westen Lanen 72   1772 258 63r
KOK, LOLLE kok, lolle (het perk van) ten westen Schritsen 56   1773 258 69v
KOK, LOLLE HEINS kock, lolle heins ten westen   1774 258 151v
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins koper   1776 259 14r
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins blauwverver (mr) verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs koper   1764 256 77v
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) verkoper   1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) ten noorden   1805 267 119v
KOK, MAAIKE JAKOBS kok, maayke jacobs koper Noorderhaven 24   1801 266 59r
KOK, ROGIER JANS kock, rogier jansen de koper   1641 234 160v
KOKER, JORIS GILLES koker, joris gilles de ten oosten Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
KOKER, JORIS JILLES kocker, jorys jelys koper   1605 228 923r
KOMST, BAUKE komst, bauke (wl) koper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
KOMST, BAUKE komst, bauwke (wd) ten oosten Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten westen Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten zuiden H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-053 1808 268 63v
KOMST, HENDRIK BAUKES komst, hendrik baukes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
KOMST, ROMKE komst, romke koper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
KOMST, ROMKE komst, romke koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
KONING, ALBERT koning, albert ten oosten   1775 258 204v
KONINGS, KORNELIS konings, cornelis grondpacht Lanen 2   1605 228 937r
KOOL, SIEBRICHJE kool, sybrigje koper   1794 264 214r
KOSTER, ALLERT JAKOBS koster, allert jacobs koper   1682 241 190r
KOSTER, H. koster, h. ten zuiden   1804 267 79v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper   1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
KOSTER, JAKOB HILLEBRANDS koster, jacob hilbrands ten westen Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
KOSTER, KLAAS koster, klaas ten oosten Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens slager (mr) koper Lanen 76a   1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens koper Brouwersstraat 18   1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, klaas louwres verkoper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
KOSTER, LOURENS KLASES koster, louwrens clazen koper   1775 258 201v
KOSTER, LOURENS KLASES koster, lourens claassen koper Scheerstraat 7   1781 260 25v
KOSTER, TEUNIS LOURENS koster, teunis lourens ten westen Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
KRAB, JAN JANS krab, jan jansen ten oosten   1613 229 345r
KRAMER, DOEKE kramer, doeke schipper (veer-) op sneek (ordinaris) koper Nieuwstraat 40 D-090 1808 268 46v
KRAMER, DOEKE kramer, doeke (wl) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
KREEFT, HENDRIK kreeft, hendrick ten oosten Lanen NZ   1605 228 875r
KREEFT, JAN kreeft, jan koper   1684 242 44r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS kreeft, cornelis hendricx koper   1617 230 198r
KROL, ALLERT krol, allert (wd) grondpacht Kerkpad 1   1750 252 64v
KROL, ALLERT krol, allert (wd) ten noorden Kerkpad 1   1750 252 64v
KROL, HARMEN ALLERTS krol, harmen allerts koper   1691 242 352r
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts koper Grote Kerkstraat 35   1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts verkoper Lanen 40   1778 259 128v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts (wl) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
KROL, SJOERDJE JANS krol, sjoerdtje jans koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
KRONENBURG, AALTJE JANS kronenburg, aaltje jans koper   1798 265 162r
KRONENBURG, AGNIETJE kronenburg, agnietje (wd) koper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
KRONENBURG, FRIETSEN kronenburg, fritske ten oosten Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
KRONENBURG, LUTSKE JANS kronenburg, lutske jans (wd) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
KRONENBURG, REINER PIETERS kronenburg, reinder pieters timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat OZ   1782 260 221r
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske koper Moriaanstraat   1800 265 505r
KRONENBURG, RITSKE kroonenburg, ritske timmerman (mr) koper Voorstraat 87   1804 267 33v
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske timmerman (mr) koper Lanen 85   1805 267 122r
KRONENBURG, RITSKE kronenburg, ritske ten oosten Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
KRONENBURG, RITSKE J. kronenburg, ritske j. timmerman (mr) koper Romastraat NZ   1802 266 285r
KRONENBURG, RITSKE JANS kroonenburg, ritske jans koper   1801 266 29r
KRONENBURG, RITSKE JANS kronenburg, ritske jans koper Lanen 27   1803 266 402r
KROON, MINK JANS kroon, mink jans koper   1807 267 326v
KUIK, JAKOB JANS kuik, jacob jansen koper Grote Bredeplaats 25   1709 245 90v
KUIK, JAN DIRKS kuyk, jan dirxen koper   1674 240 166v
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper   1688 242 249v
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Lanen 23   1690 242 324r
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
KUIK, JAN JAKOBS kuik, jan jacobs bakker (mr) koper Noorderhaven 85   1738 249 283r
KUIKENBRINK, DIRK kuikenbrink, dirk koper   1784 261 147r
KUIPER, ANTJE ABES kuyper, antje abbes koper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
KUIPER, FOEKJE kuiper, foekje koper Romastraat NZ   1802 266 293r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS kuiper, foekje jacobs (wd) verkoper   1804 267 55r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerritje simons koper Zeilmakersstraat OZ   1749 252 39r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerrytje symens koper Vijver OZ   1759 254 224v
KUIPER, HIELKJE kuiper, hylkjen abbe verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
KUIPER, HIELKJE ABES kuiper, hylkje abbes verkoper   1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1773 258 75v
KUIPER, JAKOB SIEMENS kuiper, jacob symons koper   1776 258 259v
KUIPER, KLAAS kuyper, claas koper   1759 254 231v
KUIPER, MARTHA JAKOBS kuiper, martha jacobs koper Noorderhaven 12   1788 262 269r
KUIPER, PIETER TJEBBES kuyper, pyter tjebbes koper   1672 240 103r
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs koper Noorderhaven 62   1780 259 269v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
KUIT, WIEGER kuit, wyger ten noorden Lanen 91   1659 238 5r
KUNST, KORNELIS TEUNIS kunst, cornelis tonis ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS kussendrager, harcke siercks koper Lanen ZZ   1668 239 153v
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES kussendrager, sjouwkje thijssen koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
KUSSENDRAGER, TIJS kussendrager, thijs koper   1793 264 148r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, tijs gieses koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, thijs gijsen koper   1789 263 93r