Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Rozengracht 40   1612 229 200r
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Lanen NZ   1612 229 249r
MAAS, FRANS PIETERS maes, frans pieters van der koper   1615 229 547r
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Rozengracht 2   1687 242 163v
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Noorderhaven 39   1702 244 162r
MAHIU, FREERK mahui, freddrik koper Bildtpoort (gebied)   1749 251 285v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Zuiderhaven 6   1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 71   1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Droogstraat ZZ   1728 247 147r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 69   1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper   1738 249 252v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers koper Droogstraat NZ   1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers ten oosten Noorderhaven 19   1745 251 99v
MAHIU, KLAAS REINERS mahui, claas reyners ten westen Noorderhaven 65   1741 250 152v
MAIRE, JAN maire, jan koper Voorstraat 68   1637 234 34r
MARCHAND, JENTJE marchant, jantje koper   1802 266 361r
MARNSTRA, DOMINICUS marnstra, dominicus koper   1678 241 2r
MARNSTRA, DOMINICUS marnstra, dominicus koper Voorstraat 95   1678 241 4v
MARNSTRA, MINNE JANS marnstra, minne jansen koper   1690 242 316r
MARNSTRA, PETRUS marnstra, petrus procureur postulant koper Droogstraat   1751 252 177v
MARNSTRA, RINSE marnstra, reinske koper Noorderhaven 98   1764 256 73r
MARNSTRA, RINSE marnstra, reinske koper   1766 256 185r
MARNSTRA, RINSE marnstra, rinske koper   1771 257 194v
MARNSTRA, RINSE marnstra, rinske koper   1777 259 80v
MARNSTRA, RINSKE marnstra, rinske (wd) verkoper Noorderhaven 98   1787 262 225v
MARS, B. mars, b. commies ten zuiden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MARS, BEREND mars, barend koper Bildtstraat 21   1807 267 294v
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1626 231 131r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1628 232 142r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1630 232 333r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper Voorstraat 94   1769 257 128v
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes ten westen   1772 258 35v
MECIMA, JOHANNES mecima, joh. verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes apotheker koper Voorstraat 94   1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes apotheker koper Bildtpoort (gebied)   1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper Noorderhaven 101   1779 259 199r
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper   1780 259 289v
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes verkoper Wasbleek ZZ   1780 259 298v
MECIMA, JOHANNES mecima, johannes koper   1783 261 25r
MEER, FROUKJE JANS meer, froukjen jans van der koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
MEER, HELENA meer, helena van der koper   1785 261 270v
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Weverstraat   1655 237 14r
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 62   1656 237 88r
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus koper Voorstraat 19   1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB meilsma, jacobus ten westen   1659 238 4r
MEILSMA, JAKOB meylsma, jacobus koper Voorstraat 35   1660 238 63v
MENALDA, AALTJE menalda, aaltje verkoper   1774 258 137v
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1757 254 90r
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1770 257 144r
MENALDA, IEKE menalda, eeke koper   1770 257 175v
MENALDA, IEKE menalda, eeke ten oosten Lanen 41   1773 258 121v
MENALDA, IEKE menalda, eeke ten zuiden   1774 258 170v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Brouwersstraat WZ   1721 246 105r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 79a   1735 249 48r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans koper   1737 249 217v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 55b   1740 250 92r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Franekereind 40   1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1764 256 90v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Kleine Kerkstraat 16   1766 256 193r
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 56v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 57v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 58v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 59v
MENALDA, JAN menalda, jan koper   1777 259 61r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Heiligeweg NZ   1765 256 132v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Franekereind 25   1772 258 61r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman ten westen   1773 258 82r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 56v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 57v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 58v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 59v
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1777 259 61r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1778 259 128r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper   1779 259 168r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koper Romastraat 11   1781 260 83r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 108r
MENALDA, POPPE menalda, poppe koopman koper   1781 260 123r
MENALDA, POPPE menalda, poppe ten zuiden Schritsen 16   1784 261 165r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wl) verkoper   1804 267 55r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
MENALDA, POPPE menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper Voorstraat 86   1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1771 257 240v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes (tuin van) ten westen Franekereind 25   1772 258 65r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1773 258 107r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe eekes ten westen   1774 258 148v
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sikkes koper   1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes koper Voorstraat 97   1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes (burgemeester) koper Prinsenstraat 4   1725 246 246r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reins koper   1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reyns koper Rommelhaven 26b   1731 248 40v
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicco reins koper Roeperssteeg 2   1737 249 193r
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr) koper Hoogstraat 11   1739 250 68v
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr)(oud-) koper Rommelhaven NZ   1751 252 164v
MENALDA, WIEPKJE ULBES menalda, wypkjen ulbes verkoper   1774 258 175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES menalda, wypkjen ulbes koper   1775 258 203v
MESDAG, GILLES MARTENS mesdagh, gilles martens makelaar (stads-) koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
MESDAG, TETJE MARTENS mesdagh, tettie martens koper Brouwersstraat 8   1739 250 4r
METSELAAR, JAN SIEMENS metselaar, jan symens koper   1768 257 72r
METZLAR, J. metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1786 262 106r
METZLAR, J. metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1788 262 259v
METZLAR, J. metzlar, j. (ds) predikant verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
METZLAR, JAKOB metzlar, jacob (ds) koper Zuiderhaven 8   1793 264 129v
MEULEN, AALTJE meulen, alet van der ten oosten   1772 258 36v
MEULEN, ALEF meulen, aleff van der koper Weverstraat ZZ   1751 252 138v
MEULEN, ALEF meulen, alef van der koper Kerkpoortstraat 31   1753 253 60v
MEULEN, ANNE SAPES meulen, anne saapes van der koper   1774 258 156v
MEULEN, BEREND meulen, barent van der koper Zoutsloot 119   1753 253 73v
MEULEN, BEREND meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 82v
MEULEN, BEREND meulen, barend van der koper Zoutsloot 86   1768 257 85r
MEULEN, JAN meulen, jan van der koper   1789 263 151r
MEULEN, JAN JANS meulen, jan jansen van der koper   1788 262 303v
MEULEN, JAN KORNELIS meulen, jan cornelis van der molenaar (houtzaag-) koper Brouwersstraat 20   1792 264 8r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der koper   1769 257 140v
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der koper   1775 258 203r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker (mr) koper Zoutsloot 115   1782 260 177v
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der koper Franekerpoort (gebied)   1782 260 199v
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der koper   1788 263 51r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker (mr) verkoper   1804 267 46r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker (mr) koper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MEULEN, JOHANNES meulen, johannes van der zadelmaker ten westen Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
MEULEN, LIJSBET KOENRAADS meulen, elisabeth coenes van der (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS meulen, elisabeth cornelis (wl) verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
MEULEN, MEINT meulen, meintje van der (bolsward) koper Hoogstraat 5   1805 267 118v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
MEULEN, MINSE meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
MEULEN, PIETER meulen, pyter van der koper   1779 259 180v
MEULEN, PIETER PIETERS meulen, pyter pyters van der koper Lanen 40   1778 259 128v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der koopman ten westen Voorstraat 87   1804 267 33v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten oosten Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten noorden Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der ten zuiden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der (wl) koper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
MEULEN, TJEBBE meulen, tjebbe van der (wd) ten westen Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
MEY, ANTJE JANS mey, antje jans van der koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
MEY, HEERKE JANS mey, heerke jans van der koper   1800 265 498r
MEY, HEIKE mey, heeke van der ten westen   1804 267 97r
MEY, HENDRIK mey, hendrik van der koper   1780 259 259v
MEY, HENDRIK mey, hendrik van der verkoper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 349r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Noordijs WZ   1631 232 350r
MEY, HENDRIK WILLEMS mei, hendrick willems van der koper Gortmakerssteeg OZ   1631 232 373r
MEY, HENDRIK WILLEMS mey, hendrick willems van der koper   1631 233 22r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23   1800 265 435r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
MEY, SAKE JOCHEMS mey, saake jochums van der koper Brouwersstraat 3   1788 263 2v
MEY, SAKE JOCHEMS mey, saake jochums van der koper Zuiderhaven 71a   1788 263 22v
MEYER, FREERK meyer, frederik verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
MEYER, GERRIT meyer, gerrit koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik timmerman koper Lanen 41   1785 262 43r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik koper Lanen 62   1797 265 29r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik timmerman (huis-) verkoper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik ten oosten Lanen 9   1810 269 22v
MEYER, HENDRIK meyer, hendrik ten oosten Lanen 54 F-204 1810 269 110r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Meyer, Henderina hendriks koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
MEYER, LODEWIJK meyer, lodewyk koper   1797 265 89r
MEYER, MEIE HARMENS meyer, meye harmens bieder Noorderhaven 69   1753 253 272r
MEYER, PIETER meyer, pyter koper   1646 235 206r
MIDDACHTEN, PIETER middachten, pieter koper Voorstraat 17   1664 238 239v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Zuiderhaven 56   1664 238 234v
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester koper Zuiderhaven 30   1800 265 617r
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester verkoper   1803 267 5r
MIEDEMA, REIN miedema, rein strandmeester koper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN miedema, rein koopman verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN miedema, rein verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
MIEDEMA, S. miedema, s. ten westen   1803 267 5r
MIEDEMA, S. miedema, s. ten oosten Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper Zoutsloot 49   1784 261 131r
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper   1790 263 244v
MIEDEMA, SIEMEN miedema, simon koper Zuiderhaven 24   1790 263 253v
MINNEMA, JAN JOCHEMS minnema, jan jochums koper Droogstraat NZ   1614 229 409r
MOCKEMA, AUGUSTA mockema, augustine koper   1783 261 101v
MOCKEMA, AUGUSTA mockema, augustine koper   1784 261 187v
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus koper Kerkpoortstraat 23   1781 260 64r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus (vroedschap, mede) koper Rinnertspijp 1   1781 260 106r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus koper Rommelhaven 28   1784 261 143r
MOCKEMA, JOHANNES mockema, johannes koper Rozengracht 20   1706 244 338v
MOCKEMA, JOHANNES mockema, johannes koper Hofstraat 16   1712 245 175v
MOCKEMA, TIETJE mockema, titia koper   1739 250 64r
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 58   1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER mockema, wieger koper Voorstraat 53   1711 245 157v
MOES, WILLEM moes, willem schipper (turf-) koper Vianen 22 G-106 1810 269 15v
MOL, ANTONIUS moll, anthonius de koper Lombardstraat 4   1612 229 159r
MOL, ANTONIUS moll, antonys de koper Zuiderstraat WZ   1614 229 458r
MOL, ANTONIUS moll, antonys de koper Franekereind   1614 229 462r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper   1617 230 220r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Zoutsloot 115   1618 230 224r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Oosterkeetstraat WZ   1618 230 225r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Lombardstraat   1618 230 226r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de koper Lombardstraat 2   1618 230 279r
MOL, ANTONIUS mol, anthoni de bankhouder (taeffelhouder) koper Lombardstraat 2   1618 230 287r
MOLEN, JAN moolen, jan van der koper   1779 259 171r
MOLEN, JAN molen, jan van der ten westen Lanen 45 E-190 1809 268 198v
MOLEN, JAN JANS moolen, jan jansen van der (wd) ten noorden Bildtstraat 18   1804 267 8v
MOLEN, JAN JANS moolen, jan jans van der (wl) pottenbakker (mr) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
MOLEN, KORNELIS moolen, cornelis van der koper   1779 259 171r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) koper   1804 267 54r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) ten zuiden   1804 267 54r
MOLENAAR, KLAAS DIRKS molenaar, claas dirks arbeider koper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
MOLENAAR, KORNELIS JANS molenaar, cornelis jans ten westen   1809 268 224v
MOLENAAR, LIJSBET molenaar, elisabeth (wl) verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
MOLLEMA, HEIN mollema, hein koper Hoogstraat 21   1772 258 18r
MOLLEMA, HEIN mollema, hein ten westen Hoogstraat 23   1772 258 47r
MOLLEMA, HEIN mollema, hein koper Brouwersstraat 1   1776 259 15v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koper Voorstraat 36   1792 264 34v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Voorstraat 36   1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koper Noorderhaven 62   1806 267 256r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis ten westen Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman koper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
MOLLEMA, KORNELIS mollema, cornelis koopman verkoper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
MOLLEMA, LIJSBET mollema, elisabeth koper Zuiderhaven 53   1802 266 94r
MONSMA, OTTE AUKES monsma, otte auckes (almenum) koper Hoogstraat 45   1702 244 146v
MOOI, JOHANNES JANS mooy, johannes jansen verkoper Bildtstraat 16   1772 258 27v
MOOI, PIETER MARTENS moy, pyter martens koper Grote Bredeplaats   1650 236 108v
MOOI, WIEBE PIETERS moy, wybe pytters wijnkoper koper   1659 238 13r
MOOIMAN, PIETER moyman, pieter koper Jan Ruurdstraat   1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER moyman, pieter koper Heiligeweg ZZ   1641 234 130v
MOOIMAN, PIETER moyman, pyter koper Rozengracht 23   1646 235 196r
MOREAU, JANKE moreau, janneke koper Zoutsloot ZZ   1627 232 27r
MORES, KLAAS mores, klaas varensgezel koper Lanen 50 F-206 1810 268 352v
MOS, JOHANNES HARMENS mos, johannes harmens ter geniaarde Heiligeweg 16   1793 264 159r
MOS, JOHANNES HARMENS mos, johannes harmens ter ten noorden Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
MOSSELMAN, HIELKE mosselman, hylcke koper   1654 236 266r
MOUTER, ANTJE mouter, anna koper Rapenburg ZZ   1769 257 112r
MOUTER, ANTJE mouter, anna (wd) verkoper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
MUIDEN, GEERT ALBERTS muiden, geert alberts van koper   1681 241 142r
MULDER, GRIETJE mulder, grietje (wd) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
MULDER, HARMEN KLASES mulder, harm clases koper Zuiderhaven 53   1802 266 211r
MULDER, JURJEN mulder, jurjen ten westen   1774 258 147v
MULDER, JURJEN mulder, jurjen ten zuiden   1774 258 147v
MULDER, JURJEN mulder, jurjen (tuin van) ten oosten   1774 258 155v
MULDER, JURJEN mulder, jurjen koper   1789 263 160v
MULDER, JURJEN mulder, jurjen (erven) ten oosten Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
MULLER, JURJEN muller, jurjen koper   1753 253 100r
MUNNIK, JAN munnick, jan koper   1637 234 23r
MUNNIK, JOHANNES munniks, johannes koper Rozengracht   1795 264 243v
MUNNIKHUIS, CATHARINA munnikhuis, catarina (wd) koper Hondenstraat 14   1738 249 220v
MUNTER, JUNIUS munter, junius koper   1730 247 320r
MUNTER, JUNIUS munter, junius koper Brouwersstraat 14   1754 253 159v
MUNTER, MICHIEL EGBERTS munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. koper Noorderhaven 39   1806 267 245r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. ten zuiden Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
MUTZENBECHER, L. mutzenbecher, l. verkoper Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
MUUR, DIRK muur, dirk de koper Bildtstraat 4   1770 257 157r
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans de koper   1764 256 33v
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans van der geniaarde Zoutsloot 41   1767 256 236r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten westen Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
MUUR, TJALLING muur, tjalling van der ten noorden Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r