Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles koper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meiles ten oosten Zoutsloot NZ   1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
ALLEMA, JAKOB MEILES ollema, jacob meilles koper   1700 244 63v
ALLEMA, JENTJE JAKOBS ollema, janke jacobs koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
ALLEMA, MEILE ollema, meile koper   1717 245 282r
ALLEMA, MEILE ollema, meile koper   1717 245 292v
ALLEMA, MEILE ollema, meyle kjacobs koper Noorderhaven 104   1726 246 282r
ALLEMA, MEILE ollema, meyle koper Lanen 23   1727 247 10r
ALLEMA, MEILE ollema, meyle koper   1729 247 218v
ALLEMA, MEILE JAKOBS ollema, meile jacobs koper Voorstraat 55   1720 246 68v
ODENDAL, HILTJE oodendall, hiltie koper Lanen ZZ   1659 238 2v
ODENDAL, HILTJE oodendall, hiltie bieder Grote Bredeplaats 15   1659 238 3ra
OEVER, ARJEN oever, ary van den schipper (groot-) koper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
OEVER, KLAAS oever, claas van den koper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
OFFINGA, GERRIT offinga, gerryt ten oosten   1772 258 40v
OFFRINGA, GEERTJE offringa, geertie koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
OFFRINGA, GEERTJE offringa, geertje koper Lanen ZZ   1779 259 173r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt koper Heiligeweg 12   1760 255 35r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt ten oosten   1772 258 24r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt verkoper Heiligeweg 4   1774 258 193r
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt (wl) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
OFFRINGA, GERRIT offringa, gerryt (wl) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS offringa, hendrikje roelofs koper Franekereind 23   1739 250 76v
OFFRINGA, ROELOF offringa, roelof eglerts koper Franekereind 23   1739 250 18r
OLDAANS, FOEKJE oldaans, foekje koper Rommelhaven 24a   1729 247 232v
OLDAANS, JAN oldaens, jan koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper Grote Bredeplaats 6a   1671 240 64v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1694 243 111v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1695 243 147v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1695 243 167r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper   1699 243 402v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper   1701 244 120r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Droogstraat 27   1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Noorderhaven 83   1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Noorderhaven 79   1751 252 126v
OLDAANS, JANKE PIETERS oldaens, jan pieters koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
OLDAANS, KORNELIS JANS oldaens, cornelis jans koper   1733 248 182v
OLDAANS, MARGARETA oldaens, margaretha koper Heiligeweg 7   1724 246 207v
OLDAANS, PIETER oldaans, pieter koper Kruisstraat NZ   1664 238 217r
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper   1679 241 27v
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper Heiligeweg 9   1679 241 52r
OLDAANS, PIETER oldaens, pieter koper   1681 241 160r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jans koper   1699 243 402v
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper   1702 244 152r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen geniaarde Noorderhaven 62   1710 245 102v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1710 245 111r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Rommelhaven 24   1718 246 6r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jansen koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen koper Zoutsloot ZZ   1728 247 62r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen (c.s.) koper Droogstraat NZ   1728 247 89v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters koper   1688 242 258r
OLDENBURG, HENDRIK oldenburgh, hendrick van koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 349r
OLINGIUS, ALBERT olingius, albert ten westen   1777 259 25r
OLIVIER, JAN olivier, jan koper   1740 250 87r
OLIVIER, JAN olivier, jan koper Sint Odolphisteeg 14   1740 250 121v
OLIVIER, JAN olivier, jan (wd)(burgemeester) ten oosten Lanen 31   1772 258 39v
OLIVIER, KORNELIS JANS olivier, cornelis jans koper   1625 231 63r
OLIVIER, REINER olivier, reinier koper Lanen ZZ   1631 233 26v
OLTHOF, ALT olthof, ayelt koper   1768 257 60r
OLTHOF, ALT olthof, aylt verkoper   1773 258 110v
OLTHOF, ALT olthof, aylt koper   1776 258 259v
OLTHOF, ALT olthof, aylt koper   1778 259 136r
OLTHOF, GEERT olthof, geert koper   1776 258 259v
OLTHOF, GEERT olthof, geert aylts koper   1778 259 136r
OOLGAARD, B. ohlgard, b. ten westen   1804 267 79v
OOLGAARD, B. ohlgard, b. ten noorden   1805 267 121r
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifatius hovenier koper Brouwersstraat 12   1788 262 276v
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgaard, bonefaas koper Klaverbladstraat 1   1799 265 362r
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonnefaas koper   1801 266 12r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonnefacius guardenier verkoper   1804 267 15r
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier verkoper Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS oolgaard, bonifacius hovenier ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgard, bonefacius hovenier verkoper   1805 267 110v
OOLGAARD, D. ohlgard, d. koopman ten westen Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel koper Schritsen 24   1796 264 319v
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Schritsen 24   1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OOLGAARD, FILIPPUS olgardt, philip koper Kleine Bredeplaats 7   1765 256 105r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip koper Vijverstraat 12   1768 257 70v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaardt, philip hovenier ten noorden Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgard, philip guardenier koper Grote Bredeplaats 10   1782 260 218r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip hovenier koper Heiligeweg 52   1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaard, philip koper   1788 262 251v
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier verkoper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten oosten Lanen 19 E-162 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Lanen 21 C-164 1810 269 35r
OOSTENDORP, A. oostendorp, a. ten zuiden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
OOSTENDORP, ARJEN oostendorp, arjen koper Lanen 21   1801 266 37r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS oosterbaan, arjen everts koper Achterstraat NZ   1682 241 199r
OOSTERBAAN, ASSUERUS oosterbaan, ahasverus koper Brouwersstraat WZ   1788 262 262r
OOSTERBAAN, ASSUERUS oosterbaan, ahasverus koper   1790 263 189r
OOSTERBAAN, E. oosterbaan, e. (wd) ten zuiden   1774 258 187v
OOSTERBAAN, EVERT oosterbaan, evert koper   1771 257 227v
OOSTERBAAN, EVERT oosterbaan, evert ten oosten   1774 258 159v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten noorden Achterstraat NZ   1646 235 236v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Zuiderhaven 18   1684 242 59v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (vroedschap) koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten westen Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van)(vroedsman) ten noorden Zoutsloot 9   1699 244 3v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 108v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 109v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 110v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Achterstraat   1684 242 46v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Rapenburg ZZ   1689 242 291v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper   1699 244 12v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Voorstraat 14   1701 244 118v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Lanen 23   1703 244 222v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Rommelhaven 18   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper   1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Rommelhaven 18   1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 85   1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 83   1724 246 210r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper   1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 83   1728 247 135v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS oosterbaan, geertje everts koper   1731 248 18v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS oosterbaan, grytie ewerts koper   1722 246 131v
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) verkoper   1804 267 17v
OOSTERBAAN, H. oosterbaan, h. (wl) leraar der doopsgezinden verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere koper Vismarkt 1   1788 262 249r
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere koper   1793 264 101r
OOSTERBAAN, HERE oosterbaan, heere (ds) leraar bij de doopsgezinde gemeente te harlingen verkoper   1804 267 93v
OOSTERBAAN, IETJE EVERTS oosterbaan, yttje everts koper   1731 248 18v
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob koper Lanen 46   1798 265 209r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob verkoper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob ten noorden Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB oosterbaan, jacob (franeker) bakker (mr) verkoper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES oosterbaan, janke klaases koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claes koper Karremanstraat 13   1735 249 95r
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claas ten westen Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS oosterbaan, claas everts koper Zoutsloot ZZ   1745 251 68v
OOSTERBAAN, PIETER REINS oosterbaan, pieter reins koper   1747 251 185r
OOSTERBAAN, SIEBE ARJENS oosterbaan, sybe arjens (vroedsman) verkoper Zoutsloot 9   1699 244 3v
OOSTERHOUT, JAN oosterhout, jan koper Noorderhaven 62   1790 263 250r
OOSTERHOUT, JAN HANSES oosterhout, jan hansen koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
OOSTERHOUT, JENTJE oosterhout, jantje koper Zoutsloot NZ   1795 264 260r
OOSTERHOUT, JENTJE JANS oosterhout, jantje jans koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
OOSTERHOUT, KOOP oosterhout, coop koper Noorderhaven 88   1784 261 244v
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jan koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jans koper   1777 259 89r
OOSTERHOUT, TRIJNTJE oosterhout, trijntje koper Brouwersstraat 8   1794 264 195r
OOSTERVEEN, JETSE HANSES oosterveen, jetske hanses koper Kruisstraat 5   1767 256 244r
OOSTERVELD, AALTJE oosterveld, aaltje koper   1767 256 245v
OSINGA, ALBERT IEBES osinga, albert ijebs (burgemeester) ten zuiden Moriaanstraat   1773 258 120v
OUDENDAG, MATTEUS ouendag, matthijs koper Voorstraat 13   1795 264 280r
OVERDIJK, AAFKE overdijk, aafke koper   1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE overdijk, aafke ten noorden   1805 267 123r
OVERDIJK, GRIETJE overdijk, grietje koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
OVERDIJK, KLAAS OTTES overdijk, claas ottes koper Zoutsloot 51   1761 255 57v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES overdijk, lijsbeth ottes (terschelling) verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
OVERDIJK, O. overdijk, o. ten westen Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte koper   1789 263 173v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten westen   1805 267 130r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Bargebuurt A-244 1808 268 55v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden A-245 1808 268 73r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE overdijk, otte ten zuiden A-237 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE overdijk, otto ten zuiden Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
OVERDIJK, OTTE AUKES overdijk, otte aukes blokmaker (mr) verkoper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert clases koper   1798 265 242r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert claasen schoenmaker (mr) verkoper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik makelaar koper Brouwersstraat 26   1751 252 157v
OVERZEE, HENDRIK overzee, hendrik (wl) makelaar (gezworen) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
OVERZEE, HIELKE overzee, hylke koper Schritsen 55   1770 257 170r
OVERZEE, JAN overzee, jan koper   1728 247 203v
OVERZEE, JAN overzee, jan geniaarde Rommelhaven 5   1732 248 116v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS overzee, elisabeth anthony koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
OVERZEE, SIEMEN oversee, simon koper Hondenstraat 4   1752 252 231v
OYEN, JAN oyen, jan van koper   1745 251 84r