Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
BRUG, JAN brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
BERENDS, ANTJE baarends, antje koper   1778 259 155r
BAARTES, JILLES baarts, jelis koper   1626 231 115v
, BIEKE baeckes, baecke koper ten oosten van Harlingen   1628 232 93r
, SIEBREN baerd, sibrandus ontvanger generaal koper Voorstraat 35   1657 237 138r
, SIEBREN baerdt, sybrandus koper Zuiderhaven 56   1654 236 275r
, BAARTE baerdts, baerdt triumphant Hoogstraat 25   1601 228 501r
, GILLES baerdts, chillis koper   1632 233 57v
BERENDS, BOKKE baerns, bocke koper Lanen   1601 228 486r
BERENDS, BOKKE baerns, bocke ten zuiden Lanen   1601 228 486r
BARTELDS, ARJEN baertouts, adriaen koper Zoutsloot   1603 228 677r
BARTELDS, ARJAANTJE baertouts, adriaentje (weeskinderen van) triumphant   1604 228 844r
BAARTES, JILLES baerts, jelis triumphant Kruisstraat NZ   1627 232 34r
BAARTES, JILLES baerts, jelis koper   1630 232 294r
BAARTES, JILLES baerts, jillis koper Rozengracht 22   1656 237 99r
BAARTES, JILLES baerts, jillis koper   1656 237 99v
, AREND baksma, arent koper Franekereind 14   1771 257 199r
BANIERS, STOFFEL baniers, stoffel ten zuiden Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
BANIERS, STOFFEL baniers, stoffel koper Zuiderhaven 18   1642 235 13r
, banterams, jannetgen verkoper Havenplein 18a   1601 228 523r
, LIJSBET bardends, lijbeth koper   1772 258 51v
BERENDS, BAUKE barends, bauke ten oosten   1774 258 140v
BERENDS, PIETER embdenaar, pieter barends commies verkoper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS wijdenbrug, pieter barends van koper Zuiderhaven 54   1785 262 33r
BERENDS, WILLEM barends, willem koper Grote Bredeplaats 17   1753 253 77v
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1718 246 3v
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1718 246 20r
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1720 246 88v
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1720 246 93r
BERENDS, BEREND barents, barent koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
BERENDS, BEREND barents, barent koper   1724 246 195r
BERENDS, NEELTJE barents, neeltie koper   1737 249 196r
BARTELDS, BARTELD bartels, bartel koper   1752 253 18r
BARTELDS, BAUKJE bartels, bauck verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis ten zuiden Zuiderhaven 57   1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis verkoper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleis koper   1647 235 262r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleys koper   1617 230 186r
BARTELDS, KLEIS bartels, cleys schipper (veer-) koper Zuiderhaven 57   1632 233 67v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis koper   1792 264 19v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten noorden Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis ten zuiden Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
BARTELDS, KORNELIS bartels, cornelis schipper (beurt-) op amsterdam koper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
BARTELDS, FEDDE bartels, fedde koper   1656 237 86r
BARTELDS, IEMKJE bartels, imck koper   1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE bartels, imk koper   1665 239 11r
BARTELDS, JAKOB bartels, jacob koper   1803 266 470r
BARTELDS, JAN bartels, jan ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 512r
BARTELDS, JAN bartels, jan (wl) verkoper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper   1636 234 10r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Lombardstraat 6   1656 237 56r
BARTELDS, JAN bartels, jan ten westen Franekereind 25   1772 258 61r
BARTELDS, JAN bartels, jan (de tuin van) hovenier (mr) ten oosten   1775 258 200v
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Nieuwstraat WZ   1781 260 44v
BARTELDS, JAN bartels, jan hovenier (mr) geniaarde Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
BARTELDS, JAN bartels, jan koper   1781 260 85r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1782 261 1r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
BARTELDS, JAN coq, jan bartels commandeur koper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
BARTELDS, JAN coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HOVENIER, JAN BARTELDS hovenier, jan bartels koper   1768 257 88r
STEIN, JAN BARTELDS steyn, jan bartels van koper Snakkerburen (gebied)   1598 228 177r
BARTELDS, JENTJE bartels, janke verkoper Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper   1641 234 128r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Schritsen 67   1641 234 129v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Zoutsloot NZ   1642 234 177r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1648 236 46v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Nieuwstraat WZ   1649 236 94v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd ten noorden Hofstraat 31   1659 238 2r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd smid ten westen Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper   1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1662 238 151r
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Liemendijk ZZ   1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD bartels, sioerd koper Rapenburg ZZ   1663 238 162v
BARTELDS, SJOERD bartels, sjoerd koper   1665 239 34r
BARTELDS, TJEERD bartels, tyaerdt koper   1603 228 699r
BARTELDS, JAN bartelsen, jan koper   1644 235 127v
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit koper Vijver 4   1802 266 343r
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit ten oosten   1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT bartles, gerrit ten zuiden   1804 267 71r
BARTELDS, JETSE bartles, jetske (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
BARTELDS, WOPKE bartles, wopke arbeider verkoper   1774 258 142v
BARTELDS, BARTELD bartouts, bartout koper   1624 231 34v
BARTELDS, JILLES bartouts, jelis koper   1629 232 181r
BARTELDS, JILLES bartouts, jelis koper   1631 233 23v
BAARTES, GERRIT barts, gerrit verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, isaac koper   1665 239 12ra
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, isaac koper Voorstraat 89   1665 239 16r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS campen, johanna bastiaans van verkoper   1804 267 99v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS bikker, maartje bastiaans verkoper Lanen 28   1774 258 168v
BASTIAANS, MAAIKE bastiaans, mayke koper   1666 239 49r
BASTIAANS, ISAAK bastiaans, ysaac koper   1665 239 12ra
BASTIAANS, AGNIETJE bastiaen, agnitie (bastiaen dochter) koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
BASTIAANS, KORNELIS bastiaens, cornelis koper Franekereind ZZ   1645 235 191v
BASTIAANS, KORNELIS bastiaens, cornelis bakker (mr) koper Franekereind 19   1651 236 149v
BASTIAANS, MAAIKE bastiaens, mayke koper   1664 238 220r
BASTIAANS, RUURD bastiaens, ruyrt (sterfhuis van) koper   1599 228 338r
BAUKES, ABE bauckes, abbe koper   1597 228 114r
BAUKES, ABE bauckes, abbe koper   1600 228 370r
BAUKES, KLAAS bauckes, claas koper   1674 240 137r
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1638 234 68v
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1643 235 65r
BAUKES, KORNELIS bauckes, cornelis koper Noorderhaven 107   1645 235 162v
BAUKES, DOUWE bauckes, douwe koper   1647 235 244r
BAUKES, GAUKE bauckes, gaucke (kopers' vader) verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
BAUKES, GEERTJE bauckes, geertie koper Vijverstraat 16   1627 232 61r
BAUKES, ENNE bauckes, inne triumphant Sint Christoffelsteeg   1614 229 396r
BAUKES, JELTJE bauckes, jelcke verkoper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
BAUKES, JOHANNES bauckes, joannes koper   1675 240 201v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper Noorderhaven 66   1662 238 136v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals koper   1662 238 141v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (hun vader) verkoper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals (vercochte landen van) ten oosten Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
BAUKES, PAULUS bauckes, pals tichelaar verkoper Noorderhaven 66   1665 239 1v
BAUKES, PAULUS bauckes, pals verkoper Rozengracht NZ   1665 239 2v
BAUKES, PIETER bauckes, pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 542r
BAUKES, PIEBE bauckes, pybe koper Voorstraat ZZ   1614 229 401r
BAUKES, ROCHUS bauckes, rocheus koper Voorstraat ZZ   1605 228 957r
BAUKES, SIEMEN bauckes, symen koper   1644 235 130r
BAUKES, TJEERD bauckes, tiaard koper   1627 231 160v
BAUKES, TRIJNTJE bauckes, trijnke koper Sint Jacobstraat   1597 228 63r
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1672 240 97r
BAUKES, DOEDE baukcs, doede (mr) bakker koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 97v
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1673 240 128v
BAUKES, DOEDE baukcs, doede koper   1676 240 229r
BAUKES, ABRAHAM wyngaard, abraham baukes koper Schritsen 31   1748 251 225r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke schuitvoerder koper Achterstraat NZ   1651 236 146v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Lanen 15   1757 254 56v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1772 258 22v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1772 258 52v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
BAUKES, BAUKE baukes, bauke verkoper Heiligeweg 17   1780 259 245r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Grote Kerkstraat 17   1783 261 26r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper   1786 262 147r
BAUKES, BROER baukes, broer brouwer (mr) koper William Boothstraat OZ   1723 246 169v
BAUKES, BROER baukes, broer koper Lombardstraat OZ   1724 246 188v
BAUKES, BROER baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
BAUKES, BROER baukes, broer (wl) koper Zoutsloot   1773 258 96r
BAUKES, KLAAS baukes, claas koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
BAUKES, KORNELIS baukes, cornelis schipper (schuit-) koper Rozenstraat 1   1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS baukes, cornelis (wd) ten westen Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
BAUKES, FOLKERT baukes, folkert koper   1780 259 286r
FOPMA, FRANS BAUKES fopma, frans baukes koper Rozengracht 37   1792 264 21v
BAUKES, FREERK baukes, freerk koper   1783 261 47v
BAUKES, GEERTJE baukes, geertje koper   1779 259 227v
KOMST, HENDRIK BAUKES komst, hendrik baukes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
BAUKES, JAN baukes, jan koper   1799 265 398r
BAUKES, JAN baukes, jan koper   1802 266 136r
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
BAUKES, JAN baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
BAUKES, JOUKE baukes, jouke koper   1803 266 408r
BOER, JOUKE BAUKES boer, jouke baukes de verkoper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
BAUKES, KLAAS baukes, klaas (wl) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1656 237 61v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1656 237 92v
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1659 237 192r
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1659 237 219r
BAUKES, PAULUS baukes, pals koper   1660 238 66r
BAUKES, PAULUS baukes, pals brouwer en tichelaar koper   1662 238 159r
BAUKES, PIETJE baukes, pietje verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
BAUKES, SJOERDJE baukes, sjoerdtje verkoper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
BAUKES, SIEBOUT baukes, sybout koper   1644 235 97v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas koper   1801 266 19r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten zuiden Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
BAUKES, WIEBE baukes, wybe ten westen Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE baukes, wybe ten zuiden Lanen 24 F-221 1810 269 17r
, ANNE bays, anne koper   1707 245 33r
BERENDS, DAVID beerends, david koper Zoutsloot 121   1781 260 19r
BERENDS, FOKELTJE beerends, fokeltje koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
BERENDS, GERRIT beerends, gerrit ten zuiden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
BERENDS, HARMEN beerends, harmen koper G-334 1808 268 36v
BERENDS, JAN beerends, jan koper   1777 259 47r
BERENDS, JOHANNES beerends, johannes verkoper   1804 267 88r
BERENDS, JOHANNES beerends, johannes ten oosten   1805 267 132r
BERENDS, MARIA beerends, marijke koper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
BERENDS, TRIJNTJE boeuving, trijntje beerends koper Voorstraat 68   1804 267 19v
BERENDS, HENDRIK beerents, hendrik koper   1733 248 192r
BERENDS, AALTJE beernds, aaltje (wd) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
BERENDS, ANTJE beernds, antje koper   1758 254 167r
BERENDS, BEREND beernds, beernd koper   1761 255 78v
BERENDS, HARMEN beernds, harmen koper   1753 253 69v
BERENDS, HARMEN beernds, harmen koper   1775 258 211r
BERENDS, HENDRIK beernds, hendrik koper Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
BERENDS, JAN beernds, jan koper Grote Bredeplaats 12   1763 256 17v
BERENDS, JAN beernds, jan verkoper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
BERENDS, RUURD beernds, ruurd koper Nieuwstraat OZ   1764 256 87r
BERENDS, TRIJNTJE beernds, trintje koper   1775 258 203r
BERENDS, ARENDJE beerns, aerntje koper Brouwersstraat 7   1668 239 154v
BERENDS, ANTJE beerns, antie koper   1643 235 69v
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1737 249 196r
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1738 249 260v
BERENDS, BEREND beerns, beernt koper   1738 249 262r
BERENDS, beerns, eltke koper Lanen NZ   1611 229 91r
BERENDS, IEPE beerns, epe kuiper koper   1633 233 99r
BERENDS, GERRIT beerns, gerrit koper   1712 245 174r
BERENDS, GRIETJE beerns, grietje koper   1637 234 30r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Schritsen NZ   1642 235 19r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Rozengracht 38   1653 236 220v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen chirurgijn (mr) koper Achterstraat NZ   1655 237 21v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen koper Vianen ZZ   1737 249 174r
BERENDS, HARMEN beerns, harmen wever (bont-) koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
BERENDS, HARMEN beerns, harmen ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik koper   1717 245 284v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik koper   1728 247 107v
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik wever (mr) geniaarde Nieuwstraat   1735 249 63r
BERENDS, HENDRIK beerns, hendrik wever (bont-)(mr) koper Moriaanstraat 12   1751 252 121r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1638 234 58r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1638 234 60r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper William Boothstraat   1639 234 82r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper WZ   1645 235 189r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 201r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper Franekereind NZ   1648 236 16r
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper   1655 237 32r
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1638 234 49r
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1643 235 91v
BERENDS, JAN beerns, jan koper   1647 235 263r
BERENDS, JAN beerns, jan koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
BERENDS, JAN beerns, jan bontwever koper   1734 249 13r
BERENDS, JAN beerns, jan ten zuiden Hoogstraat 22   1741 250 154v
BERENDS, JAN beerns, jan ten noorden   1743 250 285v
BERENDS, LOLKE beerns, lolke koper   1730 247 365v
BERENDS, LUBBERT beerns, lubbert koper   1695 243 175r
BERENDS, PIETER beerns, pyter (wd) smid koper   1633 233 93v
GAARMAN, PIETER BERENDS gaerman, pyter beerns koper Grote Kerkstraat 18   1650 236 142v
BERENDS, REINER beerns, reyner (wl) verkoper Vijver   1601 228 498r
BERENDS, ROBERT beerns, robbert koper   1718 246 26r
BERENDS, SJOERD beerns, sjoerd koper   1687 242 165r
BERENDS, STEFFEN beerns, steeven koper Lanen ZZ   1647 236 3v
BERENDS, STEFFEN beerns, steven koper Kleine Kerkstraat OZ   1659 237 221r
BERENDS, TRIJNTJE beerns, trijntie koper Schritsen 64   1644 235 133r
BERENDS, WARNER beerns, warner knoopmaker koper Lanen 6   1649 236 76v
BERENDS, IEPE beerns, ype kuiper koper Heiligeweg 70   1633 233 80v
BERENDS, IEPE beerns, ype (hopman) koper Grote Kerkstraat ZZ   1663 238 162r
BERENDS, ANDRIES beernts, andries koper   1673 240 127v
BERENDS, BEREND beernts, beernt koper   1732 248 92r
BERENDS, BEREND beernts, beernt (wl) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
BERENDS, BEREND beernts, beernt (wl) wever (bont-)(mr) koper Romastraat 33   1750 252 71r
BERENDS, HARMEN beernts, harmen chirurgijn (mr) koper Lanen 23   1743 251 3r
BERENDS, HENDRIK beernts, hendrik wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1731 248 39v
BERENDS, JAN beernts, jan koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
BERENDS, JAN beernts, jan koper Herenwaltje 15   1734 248 278v
BERENDS, JAN beernts, jan koper Achterstraat ZZ   1749 252 13v
BERENDS, JAN beernts, jan wever (bont-)(mr) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
BERENDS, JORIS beernts, joeris koper   1733 248 224r
BERENDS, JOOST beernts, joost koper Zuiderhaven 18   1696 243 253v
GAARMAN, PIETER BERENDS gaarman, pieter beernts koper Zuiderhaven 6   1663 238 164v
BERENDS, PIETER beernts, pyter koper Herenwaltje 19   1733 248 269v
BERENDS, TRIJNTJE beernts, trijntje koper   1772 258 14r
BERENDS, WILLEM beernts, willem koper Steenhouwersstraat 2   1628 232 297r
BERENDS, IEPE beernts, ype (vaandrig) verkoper   1660 238 37v
BEERTS, LOLKE beers, lolke metselaar koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
BROUWER, AAFKE BEERTS brouwer, aafke beerts verkoper Wasbleek ZZ   1779 259 159r
BERNARDUS, SIETSE benardus, sytse koper Lanen NZ   1803 266 499r
BENEDICTUS, JOHANNES benedictus, johannes koper   1698 243 388r
BENEDICTUS, JOHANNES benedictus, johannes wagenmaker (mr) koper   1712 245 185v
BENEDICTUS, ROMKE benedictus, romke koper Grote Kerkstraat NZ   1685 242 62r
, DANIEL beneze, daniel koper Hofstraat ZZ   1761 255 68v
, GERRIT bennoyers, gerrit koper Noordijs   1616 230 45r
LEI, THOMAS ley, thomas bente van der koper   1776 259 19v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Voorstraat 97   1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper   1787 262 215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES ijsenbeek, eelkje bentes koper Noordijs 12   1795 264 266v
BINKES, EELKJE bentes, eelkjen koper   1725 246 231v
BINKES, GEERTJE bentes, geertie koper Zuiderhaven 56   1671 240 55v
BINKES, HENDRIK bentes, hendrick brouwer koper Voorstraat ZZ   1616 230 39r
BINKES, JAN bentes, jan verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
BINKES, JELLE bentes, jelle koper Rommelhaven ZZ   1598 228 141r
BINKES, MARTEN bentes, marten koper   1673 240 128r
BINKES, MAAIKE bentes, mayke ten oosten   1773 258 101r
BINKES, PIETER bentes, pieter koper   1686 242 123r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sicco bentes koper   1802 266 354r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikke bentes koper Hoogstraat 27   1788 262 273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes koper Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES ijsenbeek, sikko bentes ten noorden Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
BINKES, SIETSKE bentes, sytske (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijsenbeek, thomas bentes (wl) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper   1752 253 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes koper Noorderhaven 62 6-018 1772 258 20v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES ijzenbeek, thomas bentes verkoper Lanen 28   1774 258 168v
BINKES, TJEERD bentes, tieerd koper   1720 246 92r
BINKES, TJEERD bentes, tjeerd koper Lanen 46   1702 244 159r
BINKES, TJEERD bentes, tjeerd koper   1715 245 236r
BONKE, TJEERD BINKES boncq, tjeerd bentes bakker (mr) koper Lanen 44   1717 245 292r
BINKES, EELKJE bentjes, eelkjen (moeder)(wl) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
, KLAAS bents, claes koper   1613 229 366r
, MEINERT bents, meynert koper Lammert Warndersteeg   1614 229 420r
BERENDS, HARMEN berends, harmen koper   1784 261 129r
BERENDS, JAN soek, jan berends koper   1778 259 147v
BERENDS, LOLKE berends, lolke koper Sint Jacobstraat OZ   1667 239 107r
BOS, MARTEN BERENDS bosch, marten berends koper Noorderhaven 41   1787 262 187r
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1723 246 179v
ALPHEN, BEREND BERENDS alphes, berend berendsen koper   1724 246 192v
BERENDS, DIRK berents, dirk koper Hofstraat 65   1720 246 91r
BERENDS, FRANS berents, frans koper   1726 246 285v
BERENDS, GOOITSEN berents, goycke koper Romastraat NZ   1632 233 70v
BERENDS, HENDRIK berents, hendrick koper Lombardspijp   1632 233 40r
BERENDS, JAN berents, jan wever (bont-) koper   1711 245 159v
BERNARDUS, EELKE bernardus, eelke koper   1760 254 259v
BERNARDUS, JAN proosterbeek, jan bernardus koper   1776 259 1r
BERNARDUS, MEINERT bernardus, meindert koper Zuiderhaven 24   1789 263 100r
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
BERNARDUS, SIETSE bernardus, zytse scheepstimmerman verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
BERENDS, STIJNTJE bernds, stijntje ten zuiden   1773 258 114v
BERENDS, HENDRIK berns, hendrick verkoper   1601 228 528r
BERENDS, JOOST berns, joost koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 898r
BERENDS, REINER berns, reyner (wl) gecondemneerde   1600 228 440r
BERENDS, LUCAS bernts, lucas koper Lanen ZZ   1603 228 678r
BINNERTS, BINNERT binnerts, binnert koper Weverstraat NZ   1619 230 289r
BINNERTS, JAKOB binnerts, jacob koper Voorstraat ZZ   1616 230 25r
BINNES, KLAAS binnes, claas koper Lanen 46   1665 239 4v
BLOK, SCHELTE blok, schelte blok koper Noorderhoofd 5   1806 267 200r
BOKKES, AALTJE bockes, aeltie koper   1704 244 248v
BOKKES, AALTJE bockes, aeltje koper   1696 243 248v
BOKKES, KORNELIS bockes, cornelis ten oosten Lanen 2   1605 228 937r
BOKKES, DOOITSE bockes, doytse bruidegom   1604 228 863r
BOKKES, GERRIT bockes, gerrit koper   1653 236 247r
BOKKES, MEINOU bockes, meinouw koper   1738 249 228v
BOKKES, MEINOU bockes, meinouw (wd) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
BOKKES, PIETER bockes, pieter koper   1711 245 148v
BOKKES, PIETER bockes, pieter koper Voorstraat 1   1715 245 236v
BOKKES, PIETER bockes, pieter (erven)(wl) blauwverver verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
BOKKES, PIETER bockes, pyter koper Drie Roemersteeg OZ   1727 246 298v
BOKKES, SIEBREN bockes, sybrant koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
BOKKES, TJITSE bockes, tyetse koper Sint Jacobstraat OZ   1612 229 182r
BOKKES, WIEBE bockes, wybe koper Lanen 87   1628 232 87r
BOKKES, KLAAS bockis, claes koper   1662 238 119r
BOELES, FEDDE boeles, fedde koper Noorderhaven 100   1710 245 106v
BOELES, GERLOF boeles, gerlof schipper (wijd-) geniaarde Voorstraat 57   1695 243 144v
BOELES, JENTJE boeles, jantien koper Schritsen ZZ   1655 237 38r
BOELES, KLAAS boelis, claes koper Lanen   1627 232 33r
BOTES, JARICH boetes, jarich koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 12r
BOIENS, BEREND boies, beern koper Franekereind 2   1669 239 187r
BOIENS, KLAAS boies, claes koper   1633 233 95v
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Brouwersstraat 37   1739 250 48v
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Voorstraat 62   1745 251 59v
BOEKES, ARJEN boikes, arjen koper Hoogstraat 24   1749 251 251r
BOKKES, ANTJE bokkes, antje koper   1779 259 218r
BOKKES, PIETER bokkes, pieter koper Lanen 87   1740 250 105r
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
BOKKES, TRIJNTJE bokkes, trijntje koper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
BOKKES, WIEBE bokkes, wybe koper Lanen 87   1637 234 20r
BOELES, GAUKE bollens, goucke koper   1682 241 193r
BALTES, PIETER boltes, pieter schipper koper Zuiderhaven 53   1718 245 310r
, PIETER bolties, pieter koper   1717 245 305r
BALTES, HENDRIK boltus, hendrik koper   1674 240 168r
BONNES, ANNE bonnes, anne koper   1657 237 111r
BONNES, DOUWE leefsma, douwe bonnes ijzerkramer (mr) koper Lanen 82   1779 259 186v
BONNES, PIETER bonnes, pietje (wl) logementhouderse verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
BONNES, RINSE bonnes, rinse koper   1708 245 54r
, SUFFRIDUS bontius, suffridus koper   1617 230 120r
, SUFFRIDUS bontius, suffridus koper   1617 230 217r
BOTES, JAKOB bootes, jacob koper   1606 228 1043r
BOTES, JAN bootes, jan bakker (banket-)(mr) koper Voorstraat 30   1806 267 256v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
BOTES, JAN bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
BOTES, JARICH bootes, jarich bruidegom   1605 228 920r
BOTES, JARICH bootes, jarich koper   1606 228 1006r
BOTES, JASPER bootes, jasper veerschipper op leeuwarden koper   1605 228 965r
BOTES, AUKE botes, aucke koper   1605 228 931r
BOTES, AUKE botes, aucke (erven) koper Franekerpoort (gebied)   1633 233 78r
BOTES, JAKOB botes, jacob koper Both Apothekerstraat OZ   1685 242 65r
BOTES, JAN botes, jan ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
BOTES, JAN botes, jan ten westen Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
BOTES, JASPER botes, jasper koper   1612 229 220r
BOTES, ARJEN bottes, arjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
BOTES, DJURRE bottes, diurre koper Simon Stijlstraat 6   1664 238 228r
BOTES, HESSEL bottes, hessel koper Grote Kerkstraat 28   1629 232 186r
BOTES, HILTJE bottes, hil koper Schritsen   1599 228 339r
BOTES, JAN bottes, jan koper   1693 243 48v
BOTES, SIETSKE bottes, syts verkoper Schritsen   1600 228 460r
BAUKES, GERRIT bouckes, gerrit koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
BAUKES, DOEDE boucks, doede koper Rapenburg OZ   1658 237 170r
, bouvens, bouven koper   1629 232 161r
BOUWES, BOUWE bouwens, bouwe koper Noordees (gebied)   1597 228 112r
BOUWES, BOUWE bouwens, bouwen koper   1613 229 268r
BOUWES, DIRK bouwens, dirck koper   1667 239 69v
BOUWES, DIRK bouwens, dirk koper Brouwersstraat 5   1660 238 69r
BOUWES, DIRK bouwens, dirk koper   1797 265 107r
BOUWES, TJEPKE bouwens, tiepke koper Lammert Warndersteeg OZ   1652 236 184v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjaerdt koper Zuiderhaven 19   1688 242 246r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd hoedemaker koper Voorstraat 17   1664 238 239v
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper   1681 241 155r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 7a   1682 241 192r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Zoutsloot NZ   1694 243 102r
BOUWES, TJEERD bouwens, tjeerd koper Voorstraat 17   1698 243 386r
BOUWES, AAGJE bouwes, aagjen koper Voorstraat 1   1747 251 189v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper   1624 231 30v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper Vijverstraat 8   1643 235 61v
BOUWES, ANNE bouwes, anne koper   1660 238 27r
BOUWES, ANNE bouwes, anne koperslager koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 98r
BOUWES, AUKE bouwes, auke koper   1803 266 412r
BOUWES, KORNELIS bouwes, cornelis zeilmaker (mr) koper Noorderhaven 20   1741 250 176v
BOUWES, KORNELIS bouwes, cornelis zeilmaker (mr) koper   1774 258 178r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten westen Noorderhaven 22   1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES schiere, cornelis bouwes ten noorden   1775 258 197v
BOUWES, DIRK bouwes, dirk koper   1767 256 257r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk ten oosten Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
BOUWES, DIRK bouwes, dirk (wl) wagenmaker (mr) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
BOUWES, FOKELTJE bouwes, fokeltje (wd) koper Schritsen NZ   1689 242 264v
BOUWES, GEELE bouwes, geeltje verkoper Achterstraat 11   1772 258 16r
BOUWES, GEERTJE bouwes, geertje koper   1780 259 294r
BOUWES, GERRIT bouwes, gerrit koper   1682 241 209r
BOUWES, HARMEN bouwes, harmen panbakkersknecht koper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
BOUWES, HENDRIK bouwes, hendrik koper   1804 267 88r
BOUWES, HINKE bouwes, hinke koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
BOUWES, HINKE bouwes, hinke koper Nieuwstraat WZ   1781 260 88v
BOUWES, HIELKE bouwes, hylke koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
BOUWES, HIELKE bouwes, hylke koper Vijverstraat ZZ   1747 251 176v
BOUWES, JAKOB bouwes, jacob koper   1756 254 37v
BOUWES, JAKOB bouwes, jacob koper   1756 254 49v
BOUWES, JAN bouwes, jan koper Zuiderstraat ZZ   1751 252 131v
PAUW, JAN BOUWES pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
BOUWES, JOHANNES bouwes, johannes koper Bildtstraat 18   1771 257 193v
BOUWES, JOHANNES bouwes, johannes ten zuiden Bildtstraat 16   1772 258 27v
BOUWES, KEIMPE bouwes, keimpe koper Kleine Kerkstraat 18   1736 249 122r
BOUWES, RIENK bouwes, rinck koper Schritsen   1631 232 368r
BOUWES, RINSE bouwes, rinse koper   1699 243 400r
BOUWES, SIEBREN bouwes, siebren koper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
BOUWES, SJOERD bouwes, sioerd geniaarde Brouwersstraat 4   1732 248 101r
BOUWES, SJOERD bouwes, sioerd koper   1733 248 195v
BOUWES, SJOERD bouwes, sjoerd koper   1744 251 38v
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren koper Droogstraat NZ   1795 264 251r
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren ten oosten Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
BOUWES, SIEBREN bouwes, sybren verkoper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
BOUWES, TEEDE bouwes, teade koper Scheerstraat 1   1781 260 14r
BOUWES, TJERK bouwes, tierck koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
BOUWES, TJEERD bouwes, tjeerd koper Nieuwstraat   1676 240 225v
BOUWES, TJEERD bouwes, tjeerd verkoper Lanen 19 E-162 1808 268 50v
BOUWES, WIEBREN bouwes, wybren koper Lanen 48   1657 237 133r
BOUWES, IENSE bouwes, ynso verkoper Havenplein 26   1774 258 138r
BOUWES, IENSE bouwes, ynze ten oosten Havenplein 10   1773 258 98r
, BEREND bowst, barent koper   1717 245 282r
, BEREND bowst, barent koper   1717 245 288v
BRANDS, DOEDE brants, doede bakker koper Voorstraat 6   1629 232 211r
BAKKER, DOEDE BRANDS backer, doede brants koper   1619 230 302r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk breevo koper Simon Stijlstraat 9   1797 265 42r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk brevo koper Simon Stijlstraat 7   1789 263 135v
BROERS, AUKE broers, aucke koper Noorderhaven NZ   1603 228 742r
BROERS, BOTE buwama, botte broers koper Lanen NZ   1598 228 230r
BROERS, FONGER broers, fonger koper   1729 247 243r
BROERS, FONGER broers, fonger koper   1729 247 249v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 45v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 90v
BROERS, HOITE broers, hoite koper   1753 253 103r
BROERS, HOITE broers, hoite ten oosten Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, JAN broers, jan koper   1733 248 255v
BROERS, JAN broers, jan timmerman koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
BROERS, JAN broers, jan timmerman (mr) koper Both Apothekerstraat 8   1788 263 58r
BROERS, JAN broers, jan koper   1789 263 163v
BROERS, JAN broers, jan koper   1790 263 187r
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-) koper Zoutsloot NZ   1793 264 143v
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-)(mr) verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
BROERS, JENTJE broers, janke koper Schritsen 14   1710 245 119r
BROERS, JENTJE broers, janke (vrijster) koper Schritsen 7   1718 246 17r
BROERS, JENTJE broers, janke (vrijster) koper Schritsen 16   1721 246 125v
BROERS, JENTJE broers, janke koper Zuiderhaven 65   1725 246 214v
BROERS, MARTEN broers, marten koper   1643 235 93v
BROERS, MARTEN broers, marten koper Schritsen ZZ   1681 241 73v
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1778 259 101r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1779 259 160r
BROERS, WIEBREN broers, wybren koper   1780 259 255r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman (huis-) koper Zoutsloot NZ   1793 264 143v
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 129r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 130r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 131r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman verkoper   1805 267 132r
BROERS, IEME broers, yeme koper   1770 257 172r
BRONGERS, ROMKJE brongers, romkje koper Bildtstraat 17   1755 253 235v
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1786 262 76r
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1787 262 157r
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1790 263 186v
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthony koper   1804 267 78r
BRUINS, ANTONIUS bruins, anthoon ten oosten   1808 268 123v
BRUINS, ANTONIUS bruins, antoon koper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
BRUINS, DIRK bruins, dirk koper   1765 256 131v
BRUINS, PIETER bruins, pieter koper Zoutsloot ZZ   1679 241 59r
BRUINS, PIETER bruins, pieter ten oosten Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
BRUINS, PIETER bruins, pytter koper   1699 243 403r
BRUINS, SCHELTE bruins, schelte koper   1733 248 250v
BRUINS, GERRIT bruyn, gerrit koper Romastraat ZZ   1597 228 98r
BRUINS, PIETER bruyns, pieter koper Drie Roemersteeg OZ   1684 242 43v
BRUINS, PIETER bruyns, pieter koper   1690 242 305r
, JOOST buens, joost (wl) bewoner   1634 233 131r
BOUWES, ANNE buues, anne koperslager (mr) koper   1662 238 146v
BOUWES, ANNE buues, anne koper   1662 238 150v
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager koper Kleine Bredeplaats 21   1631 233 23r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) verkoper Vijverstraat 8   1660 238 24r
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager (mr) koper   1660 238 24v
BOUWES, ANNE buwes, anne koper Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
BOUWES, ANNE buwes, anne koper Lanen NZ   1665 239 9r
BOUWES, ANNE buwes, anne koper   1668 239 134r
BOUWES, ANNE buwes, anne koper   1669 239 209v
BOUWES, BINTJE buwes, bintke koper   1619 230 303r
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES wyngaerden, cornelis buwes van koper Zuiderhaven 17   1643 235 95r
BOUWES, FONGER buwes, fonger koper Weverstraat   1617 230 126r
BOUWES, GERRIT buwes, gerrit koper Grote Bredeplaats 10   1660 238 66v
SCHIERE, GERRIT BOUWES schiere, gerrit buwes koper Zuiderhaven 13   1680 241 80v
BOUWES, JAN buwes, jan koper   1709 245 95v
BOUWES, LIEPKJE buwes, lupkjen verkoper Heiligeweg 4   1774 258 193r