Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
KARELS, DANIEL caerls, daniel koper   1643 235 64v
, JAN cakes, jan koper   1733 248 231r
, JOOST carees, joost koper   1709 245 86r
KARELS, JAN carels, jan koper   1785 262 51r
, PAULUS caroli, paulus koper Schritsen ZZ   1612 229 143r
, KORNELIS cars?, cornelis koper   1711 245 139v
KARSTES, ERASMUS carsten, asmus koper   1667 239 121v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Zuiderhaven 25   1693 243 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten kapitein koper Zuiderhaven 23   1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper   1699 244 14v
ROS, KARST KARSTES ros, carst carsten koper Noorderhaven 22   1700 244 83r
KARSTES, FOKKE carsten, fokke koper   1772 258 55v
KARSTES, JURJEN carsten, jurjen koper Zuiderstraat 17   1748 251 232r
KARSTES, JURJEN carsten, jurjen koper Zuiderstraat NZ   1749 252 8r
KARSTES, PIETER carstens, pieter koper   1603 228 705r
KARSTES, RINSE carstes, rinse koper Bildtpoort (gebied)   1651 236 169r
KARSTES, TJERK carstes, tierck koper   1630 232 301r
STERK, BALT sterck, baltus caspari koper Voorstraat 10   1685 242 101v
KASPERS, KASPER caspars, caspar koper   1745 251 109r
STERK, BALT KASPERS sterk, baltus casparus koper Noorderhaven 50   1683 241 245r
KASPERS, KASPER caspers, caspar koper   1729 247 244r
KASPERS, HENDRIK caspers, hendrik koper   1717 245 289v
KASPERS, JAN caspers, jan wever (bont-) koper Hoogstraat 47   1743 250 288v
KASPERS, LUDSER caspers, lutger ten zuiden Hofstraat NZ   1750 252 63v
KASPERS, LUDSER caspers, lutgerus wever (bont-) koper   1708 245 59r
KASPERS, LUDSER caspers, lutgerus wever (bont-) koper Kerkpad 40   1709 245 102r
KASPERS, OTTE caspers, otte koper   1675 240 176v
KASPERS, WILLEM caspers, willem verkoper Bildtpoort (gebied) NZ   1660 238 14r
KEIMPES, KEIMPE ceimpes, ceimpe koper   1721 246 120v
JONG, PIETER KEIMPES jong, pieter ceimpes de ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES jong, pieter ceimpes de ten zuiden Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
, HESSEL cheles, hessel koper   1653 236 225r
CHRISTIAANS, KLAAS christiaans, claas koper   1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS christiaans, claas koper   1776 259 4v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1732 248 136r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Noorderhaven 108   1749 252 26r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 30   1759 254 198r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Romastraat ZZ   1759 254 221v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Rommelhaven 18   1763 256 6r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1763 256 22r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 24   1764 256 23r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderpoort (gebied)   1764 256 25r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Lanen 20   1767 256 232r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper Zuiderhaven 55   1767 256 254v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1767 257 14r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1768 257 95v
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk koper   1770 257 160r
CHRISTIAANS, DIRK christiaans, dirk (erven) ten westen Hoogstraat 40   1810 269 46r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans koper   1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS faber, dirk christiaans ten zuiden   1772 258 13r
CHRISTIAANS, GERRIT christiaans, gerrit koper   1717 245 278r
CHRISTIAANS, GRIETJE christiaans, grietje koper   1695 243 123v
CHRISTIAANS, JAN christiaans, jan koper   1759 254 242v
CHRISTIAANS, PIETER christiaans, pieter koper   1786 262 58v
CHRISTIAANS, STOFFEL christiaans, stoffel koper   1737 249 189v
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus schipper koper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybrandus ten oosten Lanen 45 E-190 1809 268 198v
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybren ten oosten Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WIEBREN christiaans, wybren ten zuiden Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper Grote Ossenmarkt 25   1696 243 230r
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper Zuiderpoort (gebied)   1698 243 351v
CHRISTIAANS, ALBERT christiaens, albert koper   1703 244 230r
CHRISTIAANS, BRUIN christiaens, bruin koper   1753 253 42v
CHRISTIAANS, DIRK christiaens, dirk smid (ijzer-)(mr) bieder Raamstraat 5   1762 255 264r
CHRISTIAANS, DIRK christiaens, dirk ten zuiden   1773 258 81r
CHRISTIAANS, FEITE christiaens, feite wolkammer (mr) koper Schritsen 59   1720 246 59v
VOORDA, LEENTJE CHRISTIAANS voorda, leentie christiaens van der verkoper   1634 233 127v
CHRISTOFFELS, AGNIETJE christoffels, angnietje koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat 24   1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN christoffels, christiaan koper Vijverstraat ZZ   1790 263 210r
CHRISTOFFELS, DANIEL christoffels, daniel koper Schritsen 65b   1740 250 122v
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1702 244 172r
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1705 244 303v
CHRISTOFFELS, JAN christoffels, jan koper   1734 248 343r
CHRISTOFFELS, OENE christoffels, oene koper Alemanssteeg   1606 228 1053r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pytter cijmpes de koper   1766 256 167r
JONG, PIETER KEIMPES jong, pytter cijmpes de koper Zuiderhaven 24   1766 256 171r
POSTHUMUS, KLAAS KLASES posthumus, claas claas koper   1788 263 45r
KLASES, RIEMER claas, riemer koper   1624 231 31v
KLASES, ROELOF claas, roeliff koper   1626 231 138r
KLASES, AGE claasen, age koper   1734 248 320v
KLASES, AGE claasen, age koper   1734 248 345r
KLASES, AGE claasen, age koper Franekereind 23   1795 264 273r
KLASES, ANTONIUS claasen, antoni ten westen Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS claasen, antoni ten noorden Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
KLASES, KLAAS claasen, claas (wl) verkoper Lanen 48   1773 258 125v
KLASES, KORNELIS claasen, cornelis koper   1784 261 204v
KLASES, DOUWE claasen, douwe brouwer (mr) koper Hoogstraat 29   1701 244 91r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten westen Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KLASES, DOUWE claasen, douwe ten noorden Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
KLASES, EISKE claasen, eiskje koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Voorstraat 87   1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper   1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert claasen koper Rommelhaven 18   1694 243 100r
KLASES, GERBEN claasen, gerben verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, GERBEN claasen, gerben koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
KLASES, GERBEN claasen, gerben ten westen Lanen 50 F-206 1810 268 352v
KLASES, HANS claasen, hans ten oosten Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
KLASES, HANS claasen, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
KLASES, HERE claasen, heere koper   1780 259 278r
KLASES, JAKOB claasen, jacob koper Droogstraat NZ   1776 258 247v
KLASES, JAN claasen, jan koper Zoutsloot ZZ   1679 241 47r
KLASES, JAN claasen, jan wagenaar en koemelker koper William Boothstraat OZ   1782 260 242v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten oosten   1804 267 98v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten oosten Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan (wd) ten zuiden Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
KLASES, JAN claasen, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
REITSMA, JAN KLASES reidsma, jan claasen bakker (mr) koper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
KLASES, JAN roodtje, jan claasen melktapper koper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
KLASES, LAMMERT claasen, lammert koper Zoutsloot ZZ   1681 241 161r
KLASES, MEINERT claasen, meinert koper   1662 238 155r
KLASES, MINNE claasen, minne koper Havenplein 20   1717 245 307v
KLASES, PIETER claasen, pieter koper Simon Stijlstraat 2   1681 241 129r
KLASES, PIETER claasen, pieter ten noorden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerman (huis-) koper Kruisstraat 10   1782 261 4r
KLASES, PIETER claasen, pieter koper   1801 265 706r
KLASES, PIETER claasen, pieter ten westen Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerknecht (huis-) verkoper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert claasen schoenmaker (mr) verkoper Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
KLASES, STEFFEN claasen, steven koper Hofstraat 16   1669 239 191v
KLASES, SIEMEN claasen, symon (thans uitlandig) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1701 244 102r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1703 244 226r
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper   1703 244 230v
KLASES, SIETSE claasen, sytse koper Noorderhaven 93   1705 244 274v
KLASES, TJEERD claasen, tjeerd scheepstimmerman (mr) koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 198r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd claasen koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
KLASES, WIEBE claasen, wybe (wl) scheepstimmerman verkoper   1804 267 58v
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claasens koper   1680 241 61v
KLASES, BAUKJE claases, bauckien koper   1682 241 179r
KLASES, DOUWE claases, douwe koper   1804 267 16v
KLASES, DOUWE claases, douwe koper Hoogstraat 27   1804 267 42r
KLASES, DOUWE claases, douwe koemelker verkoper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
KLASES, GRIETJE claases, grietje verkoper   1803 267 2v
KLASES, HANS claases, hans ten westen Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
KLASES, HANS claases, hans ten noorden Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
KLASES, HERE claases, heere koper Voorstraat 62   1785 262 14r
KLASES, HENDRIK claases, hendrik koper Grote Kerkstraat 15   1766 256 225r
KLASES, MARTJEN claases, martjen koper   1689 242 298r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper Voorstraat 95   1787 262 179r
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1795 264 264v
BLOK, MINNE KLASES blok, minne claases koper   1797 265 56r
KLASES, NEELTJE claases, neeltje koper   1665 239 25v
KLASES, PIETER claases, pieter wever (bont-) koper Kerkpoortstraat OZ   1743 251 5r
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claases verkoper   1660 238 19v
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjouwkje claases (wd) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
KLASES, TJITSE claases, tjitske koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
KLASES, TJITSE claases, tjitske koper Zuiderpoort (gebied)   1779 259 184r
FINK, WIETSE KLASES vink, wytze claases koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
KLASES, JAN claasis, jan koper   1784 261 238v
KLASES, ANTJE claassen, antje koper Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
KLASES, KLAAS claassen, claas koper   1644 235 98r
KLASES, KLAAS claassen, claas koper Tiepelsteeg   1693 243 42r
KLASES, KLAAS claassen, claas schipper koper   1696 243 221r
KLASES, KLAAS claassen, claes koper   1660 238 70r
KLASES, DIRK claassen, dirk blauwverver (mr) koper Rommelhaven 28   1695 243 128v
KLASES, DOUWE claassen, douwe koper   1696 243 254v
KLASES, FOLKERT claassen, folkert koper   1714 245 211r
KLASES, LAMMERT claassen, lammert koper   1693 243 52r
KOSTER, LOURENS KLASES koster, lourens claassen koper Scheerstraat 7   1781 260 25v
KLASES, ROMMERT claassen, rommert koper   1793 264 162r
KLASES, ANTJE claasses, antje koper   1689 242 298r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES wijnsma, stijntje claasses koper Kerkpad 16   1750 252 67r
, FEDDE claassoon, fedde koper Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
KLASES, KLAAS claazen, claas (de jonge) koper Bildtstraat 21   1776 258 247r
KLASES, JAN claazen, jan koper Grote Kerkstraat 18   1776 258 248v
NAP, PIETER KLASES nap, pieter claazen koper Zuiderhaven 7   1788 263 3v
KLASES, ANTJE claazes, antje verkoper   1774 258 153r
KLASES, ANTJE claazes, antje verkoper   1774 258 153r
KLASES, JENTJE claazes, janke koper   1775 258 200v
KLASES, JENTJE claazes, janke ten noorden   1775 258 200v
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke claazes (wl) verkoper   1775 258 197v
KLASES, ALLERT claes, allert koper   1625 231 51v
KLASES, ANTJE claes, anna koper   1604 228 826r
KLASES, ANNE claes, anne koper   1616 230 97r
KLASES, ARJEN claes, arian koper Voorstraat NZ   1616 230 69r
KLASES, BINNE claes, benne ten noorden Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
KLASES, BOELE claes, boele koper   1598 228 170r
KLASES, CHRISTOFFEL claes, christoffel koper   1613 229 330r
KLASES, KLAAS claes, claes koper   1606 228 1002r
KLASES, KLAAS poortsluiter, claes claes ten zuiden   1660 238 23r
KLASES, KORNELIS claes, cornelis koper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
KLASES, DIRK claes, dirck verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Vijverstraat   1613 229 340r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Sint Jacobstraat WZ   1613 229 358r
KLASES, DIRK claes, dirck koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
KLASES, DIRK claes, dirck koper   1625 231 62v
KLASES, DIRK claes, dirck ten westen Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
KLASES, DOEIE claes, doeye koper Schritsen NZ   1624 231 16r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1600 228 414r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1601 228 544r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper   1601 228 544r
KLASES, DOUWE claes, douwe koper Zuiderpoort (gebied)   1614 229 434r
KLASES, DOUWE weck, douwe claes koper Weverstraat   1612 229 203r
KLASES, claes, dyrck ten oosten Voorstraat NZ   1600 228 415r
KLASES, EELKE claes, eelck koper   1614 229 417r
KLASES, FEDDE claes, fedde koper   1599 228 357r
KLASES, FEDDE claes, fedde (burgemeester) triumphant Schritsen   1600 228 409r
KLASES, FEDDE claes, fedde koper Zoutsloot 30   1602 228 573r
KLASES, FREERK claes, freerck koper Vijverstraat   1614 229 477r
KLASES, FREERK claes, freryck bruidegom   1606 228 1054r
KLASES, GRIETJE claes, gryet koper   1597 228 97r
KLASES, HAANTJE claes, haencke koper Havenplein 14   1613 229 265r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper Hoogstraat NZ   1612 229 219r
KLASES, HARMEN claes, harmen verkoper Zuiderhaven ZZ   1614 229 398r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1614 229 411r
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1636 234 9v
KLASES, HARMEN claes, harmen koper   1639 234 74r
KLASES, HENDRIK claes, hendrick koper   1627 232 31r
KLASES, HUBERT claes, huibert koper Schritsen ZZ   1626 231 147r
KLASES, HUBERT claes, huybert (van leeuwarden) bruidegom   1606 228 1058r
KLASES, HUBERT claes, huybert koper Zuiderhaven ZZ   1614 229 456r
KLASES, IENTE claes, inte (te achlum) koper   1601 228 508r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1597 228 99r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1598 228 218r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1599 228 368r
KLASES, JAKOB claes, jacob metselaar triumphant   1600 228 394r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1600 228 395r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper   1602 228 608r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper Hoogstraat ZZ   1612 229 167r
KLASES, JAKOB claes, jacob koper Brouwersstraat OZ   1614 229 480r
KLASES, JAN claes, jan koper Bildtpoort (gebied)   1599 228 306r
KLASES, JAN claes, jan ten oosten Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
KLASES, JAN claes, jan koper   1626 231 140r
KLASES, JAN claes, jan koper   1638 234 66r
KLASES, JAN claes, jan koper   1642 234 166r
HAARLEM, JAN KLASES haarlem, jan claes van koper Zuiderhaven ZZ   1616 230 96r
KLASES, LUBBRICHJE claes, lubbrich koper   1603 228 753r
KLASES, MEINERT claes, meinert koper   1628 232 144r
KLASES, PIETER claes, pieter koper Noordees (gebied)   1597 228 11r
KLASES, PIETER claes, pieter koper Noorderhaven   1603 228 738r
KLASES, PIETER claes, piter koper Schritsen ZZ   1641 234 155v
KLASES, PIETER claes, pyter koper Voorstraat 92   1611 229 62r
KLASES, REINER claes, reiner koper   1628 232 113r
KLASES, REIMER claes, reymer koper Noorderhaven   1599 228 352r
KLASES, REINER claes, reyner koper Karremanstraat   1597 228 66r
KLASES, REINER claes, reyner koper Heiligeweg   1600 228 418r
KLASES, REINER claes, reyner eerder-eig   1601 228 504r
KLASES, REINER claes, reyner verkoper Havenplein 18a   1601 228 523r
KLASES, REINER claes, reyner ten noorden Heiligeweg   1601 228 535r
KLASES, REINER claes, reyner koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
KLASES, SAPE claes, saeff koper   1602 228 629r
KLASES, SIPKE claes, sipcke (te wijnaldum) koper Franekereind 13   1600 228 424r
KLASES, SIPKE claes, sipcke koper Franekereind   1600 228 425r
KLASES, SIPKE claes, sipcke koper   1602 228 600r
KLASES, SIEMEN claes, symen koper   1606 228 1038r
KLASES, TEUNIS claes, tonys koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 233r
KLASES, TEUNIS claes, tonys koper   1599 228 308r
KLASES, WIEBREN claes, wybrandt verkoper Lanen 80   1598 228 210r
KLASES, AART claesen, aert koper   1659 237 212r
KLASES, ARJEN claesen, arjen koper   1728 247 97v
KLASES, AATJE claesen, attke koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
KLASES, BARTHOLOMEUS claesen, bartolomeus koper Kleine Bredeplaats 19   1642 234 171r
KLASES, BRECHTJE claesen, bregtje (buitenpost) verkoper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLASES, KLAAS claesen, claas koper   1671 240 73v
KLASES, KLAAS claesen, claes ten noorden   1601 228 497r
KLASES, KLAAS claesen, claes ten zuiden   1601 228 497r
KLASES, KLAAS claesen, claes verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
KLASES, KLAAS claesen, claes koper Voorstraat NZ   1687 242 209v
KLASES, KLAAS claesen, claes koper   1692 242 373r
KLASES, KLAAS claesen, claes koper   1700 244 42r
FEDDES, KLAAS KLASES feddes, claes claesen koper   1684 242 55v
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat   1632 233 49v
KLASES, KORNELIS claesen, cornelis bezemmaker koper Droogstraat ZZ   1632 233 65v
KLASES, DIRK claesen, dirck koper   1646 235 233r
KLASES, DIRK claesen, dirck blauwverver koper   1701 244 128v
KLASES, DOUWE claesen, douwe koper Noordijs 1   1632 233 51r
KLASES, DIRK claesen, durk koper   1779 259 181v
KLASES, FOEKE claesen, foeke (wl) verkoper   1776 259 2v
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claesen koper Grote Kerkstraat 41   1688 242 223r
ENS, FOPPE KLASES ens, foppe claesen koper   1692 242 378v
KLASES, HENDRIK claesen, hendrick koper   1647 235 260r
KLASES, JAN both, jan claesen koper   1675 240 190v
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1641 234 136v
KLASES, JAN leynaar, jan claesen koper   1642 234 179v
KLASES, JELLE claesen, jelle verkoper   1660 238 39r
KLASES, JELTE claesen, jelte koper   1659 237 215r
KLASES, MARTEN claesen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
KLASES, NANNE claesen, nanne koper   1687 242 182r
KLASES, NANNE claesen, nanne koper   1688 242 218r
KLASES, NANNE claesen, nanne koper   1688 242 234r
KLASES, PIETER claesen, pitter koper   1656 237 59r
KLASES, PIETER claesen, pitter koper   1656 237 68v
KLASES, RINTJE claesen, rintje koper Rozengracht 22   1715 245 241r
KLASES, ROMMERT claesen, rommert koper Heiligeweg 32   1777 259 49r
KLASES, SJOERD claesen, sivert koper   1718 246 20v
KLASES, STINNERT claesen, stinnert koper   1642 234 177v
KLASES, SIEBREN claesen, sybren (harlingen) verkoper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLASES, SIETSE claesen, sytse koper Schritsen 32   1631 233 28r
KLASES, WILLEM claesen, willem omtrent Bildtstraat 4   1661 238 103r
KLASES, WIEBE claesen, wybe verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
KLASES, DIRK claesens, dirck koper   1641 234 133r
KLASES, FOLKERT claesens, folckert metselaar koper   1726 246 267r
KLASES, ROELOF claesens, roeliff koper Schritsen 52   1637 234 37v
KLASES, AAGJE claeses, aecht koper   1690 242 312r
KLASES, APOLLONIA claeses, appolonia (wd) verkoper Noorderhaven 82   1597 228 27r
KLASES, AATJE claeses, atke verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
KLASES, AUKJE claeses, auckjen koper   1723 246 160r
KLASES, BRUCHT claeses, brecht verkoper   1633 233 116r
KLASES, CHRISTIAAN claeses, christiaan koper   1728 247 107r
KLASES, KLAASKE claeses, claeske (wd) koper Lanen 48   1690 242 330v
KLASES, KLAASKE claeses, claeske (wd) koper Rommelhaven 28   1690 242 330v
KLASES, FEIKE claeses, feycke bode (admiraliteits-) verkoper   1659 238 4v
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1721 246 107r
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje claeses koper   1726 246 278v
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 204v
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 205r
KLASES, GERLOF claeses, gerloff koper   1724 246 205v
KLASES, GRIETJE claeses, grietje uitdraagster koper   1687 242 211v
KLASES, KARST claeses, karst koper   1644 235 115r
KLASES, MARIA claeses, marij koper Sint Christoffelsteeg   1611 229 46r
KLASES, ROELOF claeses, roeliff koper Rozengracht 40   1627 232 26r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas claeses koopman koper   1776 259 8v
KLASES, TIEMEN claeses, timen koper   1642 234 165r
KLASES, WIEBE claeses, wybe koper Noorderhoofd 1   1755 253 247r
KLASES, SIEBREN claesis, sybren koper Schritsen 56   1639 234 83r
, KLAAS claeske, claes schipper koper   1703 244 221r
KLASES, AREND claessen, aarnt koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
KLASES, AAGJE claessen, aegje koper   1670 239 217r
KLASES, EELSE claessen, aelsen koper   1671 240 33r
KLASES, AALTJE claessen, aeltsen koper   1668 239 175r
KLASES, AREND claessen, aernt koper   1641 234 137r
KLASES, AART claessen, aert koper Rapenburg ZZ   1647 236 3r
KLASES, ALLERT claessen, allert koper Brouwersstraat WZ   1676 240 245r
KLASES, ANDRIES claessen, andries koper   1643 235 42r
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Sint Jacobstraat OZ   1655 237 15r
KLASES, KLAAS claessen, claes koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 34v
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Franekereind 23   1657 237 105v
KLASES, KLAAS claessen, claes koper Noorderhaven 40   1659 237 197v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1645 235 188v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1646 235 194v
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper   1671 240 64r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Noorderhaven 16   1676 240 238r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Hondenstraat 10   1679 241 34r
KLASES, KORNELIS claessen, cornelis koper Nieuwstraat OZ   1681 241 146r
KLASES, DIRK claessen, dirck ten zuiden   1634 233 133v
KLASES, DIRK claessen, dirck koper   1652 236 211r
KLASES, EGBERT claessen, egbert verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
KLASES, EGBERT claessen, eygbert wieldraaier koper Grote Kerkstraat 9   1646 235 199r
KLASES, FEDDE claessen, fedde koper   1602 228 658r
KLASES, FRANS claessen, frans koper   1670 240 14r
KLASES, HARMEN groeyer, harmen claessen koper Brouwersstraat 25   1646 235 209v
KLASES, JAKOB claessen, jacob koper Brouwersstraat   1675 240 211r
HOTSMA, JAKOB KLASES hatsma, jacob claessen (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1695 243 126v
KLASES, JAN claessen, jan (wd) ten westen Hoogstraat NZ   1601 228 473r
KLASES, JAN claessen, jan verkoper   1634 233 133r
KLASES, JAN claessen, jan koper   1645 235 182r
KLASES, JAN claessen, jan koper   1674 240 152v
KLASES, JAN claessen, jan estrikbakker koper   1696 243 192v
KLASES, JELLE claessen, jelle koper Franekereind 16   1651 236 151v
KLASES, JELLE claessen, jelle koper   1653 236 230r
KLASES, JORIS claessen, joris koper Zoutsloot ZZ   1674 240 130v
KLASES, JURJEN claessen, jurien koper   1653 236 228v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1670 240 17v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 158v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 159r
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1675 240 170v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1679 241 40v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper   1680 241 68v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper Zuiderhaven 18   1681 241 141v
KLASES, JURJEN claessen, jurrien koper Zoutsloot NZ   1631 233 33v
KLASES, LAMMERT claessen, lambert boormaker koper Liemendijk   1671 240 37v
KLASES, LAMMERT claessen, lammert boormaker koper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
KLASES, MINNE claessen, minne koper   1718 246 14r
KLASES, PIETER claessen, pyter koper   1676 240 233r
KLASES, PIETER claessen, pytter verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
KLASES, PIETER claessen, pytter koper   1699 243 393v
KLASES, REINER claessen, reiner ten oosten   1659 238 11r
KLASES, REMMERT claessen, remmert verkoper   1634 233 133r
KLASES, ROGIER claessen, rogier koper   1672 240 101v
SCHIERE, SJOERD KLASES schiere, sioerd claessen koper Vijverstraat ZZ   1653 236 229r
KLASES, SIETSE claessen, sytse scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1654 236 259r
KLASES, TEUNIS claessen, theunis koper   1676 240 232r
KLASES, TEUNIS claessen, thoenis koper   1652 236 207r
KLASES, WILLEM claessen, willem koper   1644 235 146r
KLASES, WILLEM claessen, willem koper   1646 235 207v
KLASES, WILLEM claessen, willem koper Bargebuurt   1670 240 13v
KLASES, KLAAS claesses, claes koper   1633 233 112v
KLASES, TETJE claesses, teth koper   1604 228 856r
KLASES, TJEERD claezen, tjeerd koper   1770 257 168r
KLASES, TJITSE claezes, tjietske koper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
KLASES, TJITSE claezes, tjietske ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
, HENDRIK clasel, hendrik koper   1767 256 295r
KLASES, EELSE clasen, aelsen koper   1661 238 93r
KLASES, AREND clasen, aene koper   1727 247 59v
KLASES, AGE clasen, age (wl) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
KLASES, AGE clasen, age ten oosten   1740 250 118r
KLASES, ALBERT clasen, albert koper   1665 239 6va
KLASES, ANNE clasen, anne koper   1649 236 83r
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper Noorderhaven 27   1684 242 43r
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper   1728 247 97v
KLASES, ARJEN clasen, arjen koper   1756 254 15v
KLASES, BAUKJE clasen, bauck koper   1668 239 165r
KLASES, KASPER clasen, casper koper   1695 243 176v
KLASES, KASPER clasen, casper koper Zuiderhaven 71a   1702 244 176v
KLASES, KLAAS clasen, claas (wd)(erven) verkoper Noorderhaven 40   1660 238 18v
KLASES, KLAAS clasen, claas (wd) verkoper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
KLASES, KLAAS clasen, claes ten westen Voorstraat 5   1633 233 124v
KLASES, KORNELIS clasen, cornelis koper   1666 239 56v
KLASES, DIRK clasen, dirk koper   1665 239 11ra
KLASES, EVERT clasen, evert koper   1684 242 34v
KLASES, EVERT clasen, evert koper   1687 242 189v
KLASES, EVERT clasen, evert koper Rapenburg ZZ   1690 242 327r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Rommelhaven 18   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 85   1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES oosterbaan, evert clasen koper Voorstraat 83   1724 246 210r
KLASES, EVERT clasen, ewert koper   1700 244 47v
GORTER, FEMKE KLASES gorter, fimmigje clasen koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
KLASES, FOLKERT clasen, folkert koper   1731 248 59r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper Noorderhaven 40   1735 249 25r
KLASES, FOLKERT clasen, folkert metselaar (mr) koper   1735 249 58v
KLASES, FOPPE clasen, foppe koper Grote Kerkstraat NZ   1662 238 157r
KLASES, GERBEN ludum, gerben clasen koper   1663 238 189v
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 106   1687 242 169v
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clasen koper Noorderhaven 31   1690 242 311r
KLASES, HANS clasen, hans ten oosten Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
KLASES, HARING clasen, haringh koper   1725 246 249v
KLASES, HARMEN clasen, harmen koper   1649 236 62v
KLASES, HERE clasen, heere koper   1649 236 87v
KLASES, HIDDE clasen, hidde koper   1682 241 185v
KLASES, HIELKE clasen, hylke koper Scheerstraat 3   1666 239 36v
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1649 236 64v
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1649 236 83v
KLASES, JAKOB clasen, jacob omroeper (stads-) koper Alemanssteeg NZ   1650 236 136r
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper Kleine Bredeplaats 17   1783 261 1ra
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper   1783 261 37v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1630 232 282r
KLASES, JAN clasen, jan (erven) ten noorden   1633 233 122r
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderplein 1   1649 236 56v
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
KLASES, JAN clasen, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1651 236 167v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1692 242 387v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1702 244 150v
KLASES, JAN clasen, jan brander koper   1703 244 214v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1728 247 68r
KLASES, JAN clasen, jan koper Grote Kerkstraat 4   1730 247 332v
KLASES, JAN clasen, jan koper   1737 249 196r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1739 250 45r
KLASES, JAN clasen, jan koper   1739 250 67v
KLASES, JAN clasen, jan voerman koper Hoogstraat 31   1793 264 121r
WYNIA, JAN KLASES wynia, jan clasen koper   1667 239 114r
KLASES, JELLE clasen, jelle koper Noorderhaven 108   1660 238 58v
KLASES, JOHANNES clasen, johannis koper   1690 242 306r
KLASES, JURJEN clasen, jurjen koper   1727 247 31r
FONTEIN, JURJEN KLASES fonteyn, jurjen clasen koper   1684 242 56r
KLASES, LAMMERT clasen, lammert koper Zoutsloot ZZ   1685 242 102v
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clasen koper Hoogstraat 41   1781 260 36v
KLASES, LIEKELE clasen, lycle koper   1665 239 8va
KLASES, MARTEN clasen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
KLASES, MARTEN clasen, marten koper   1662 238 148r
KLASES, PIETER clasen, pieter koper Liemendijk ZZ   1703 244 194v
KLASES, PIETER clasen, pieter koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
KLASES, PIETER clasen, pieter ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
KLASES, PIETER clasen, pyter koper   1767 256 259v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 71a   1685 242 74r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper   1687 242 195v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reiner clasen koper Zuiderhaven 18   1707 245 27v
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper Zuiderhaven 6   1693 243 50r
FONTEIN, REINER KLASES fontein, reynert clasen koper   1694 243 77v
KLASES, RINTJE clasen, rintje schipper (galjoot-) koper Zuiderhaven 36   1701 244 125v
KLASES, ROMKE clasen, romcke koper Nieuwstraat WZ   1665 239 15v
KLASES, SAKE clasen, sake koper   1641 234 135v
KLASES, SIPKE clasen, sipke koper Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
KLASES, SIEBE clasen, sybe bootsgezel koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
KLASES, SIEMEN clasen, symon koper   1731 248 16v
KLASES, TEUNIS clasen, teunis verkoper   1675 240 192v
KLASES, TEUNIS clasen, teunis ten oosten   1675 240 192v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper Brouwersstraat 26   1761 255 96r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES ijsenbeek, thomas clasen koper   1780 259 291r
POORT, TJEERD KLASES poort, tierd clasen koper Rommelhaven 18   1732 248 71v
KLASES, TJEERD clasen, tjeerd koper   1739 250 47r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen (bevelhebber) koper Zuiderpoort (gebied)   1792 264 16r
BAKKER, TJEERD KLASES bakker, tjeerd clasen koper Zuiderhaven 18   1792 264 60v
KLASES, TIETJE clasen, tyedt koper Romastraat ZZ   1606 228 1000r
KLASES, WILLEM clasen, willem (huisman) koper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
KLASES, WILLEM burger, willem clasen verkoper   1631 233 10v
KLASES, WOPKE clasen, wopke koper Simon Stijlstraat 6   1701 244 129r
KLASES, AAGJE clases, aegtie (wd) koper Hofstraat 16   1684 242 50v
KLASES, ANTJE clases, antie koper   1680 241 69v
KLASES, ANTJE clases, antie koper Bildtstraat 24   1713 245 186v
KLASES, ANTJE clases, antie koper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
KLASES, ANTJE folkens, antje clases koper   1721 248 54r
KLASES, BEREND clases, berent koper   1631 233 34v
KLASES, BEREND clases, berent koper Heiligeweg ZZ   1631 233 35r
KLASES, CHRISTIAAN clases, christiaan koper 8-070 1740 250 137v
KLASES, KLAASKE clases, claaske koper Schritsen   1651 236 175v
KLASES, DIEUWKE clases, dieuke ten noorden Noorderhaven 79   1713 245 186r
KLASES, clases, ettjes koper Grote Kerkstraat 25   1730 247 364v
KLASES, FOEKE clases, foecke koper   1760 255 16r
BRAAM, FROUKJE KLASES braam, froukje clases koper Rapenburg ZZ   1731 247 391v
BRAAM, FROUKJE KLASES braem, froukje clases verkoper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
KLASES, GEERT clases, gertje koper   1693 243 56r
BRAAM, GOOITSEN KLASES braam, goitjen clases koper Weverstraat   1699 244 18r
MULDER, HARMEN KLASES mulder, harm clases koper Zuiderhaven 53   1802 266 211r
KLASES, HARTMAN clases, hartman koper   1660 238 70v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Zoutsloot NZ   1765 256 103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clases koper Achterstraat   1766 256 219v
KLASES, HOMME clases, homme sleefmaker (mr) koper Schritsen 28   1738 249 266r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 16   1761 255 58v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijzenbeek, hylke clases koper Grote Bredeplaats 6a   1771 257 225r
KLASES, JAKOB peen, jacob clases koper   1785 261 297r
BOT, JAN KLASES bot, jan clases koper   1648 236 31v
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1744 251 45v
PLANTINUS, JAN KLASES plantinus, jan clases koper   1746 251 150v
KLASES, JENTJE clases, jancke koper Lanen 48   1704 244 261r
KLASES, JELTE clases, jeltje koper   1684 242 48v
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen clases koper Franekereind ZZ   1706 244 327v
KLASES, JURJEN clases, jurrien koper Grote Kerkstraat 2   1711 245 143v
KLASES, LOURENS clases, lourens koper Grote Bredeplaats 29   1753 253 67r
KLASES, MARIA clases, marijke koper   1767 256 234v
KLASES, MARTEN clases, marten koper   1680 241 69v
KLASES, MAAIKE clases, maycke koper   1631 233 13v
KLASES, MAAIKE clases, maycke koper Franekereind 14   1668 239 26ra
KLASES, PIETER blokmaker, pieter clases koper   1785 261 270v
KLASES, RINSKE clases, rinse verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
KLASES, RINTJE clases, rintje gelastigde Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES overdijk, rommert clases koper   1798 265 242r
KLASES, SAAKJE clases, saekje koper   1687 242 175v
KLASES, SJOUKJE clases, siouckie verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjoukjen clases (wd) verkoper Rozengracht 37   1774 258 131r
KLASES, SIEMEN clases, symon (thans uitlandig) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (ergezetene onder minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1728 247 200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES lambsma, symon clases (minnertsga) koper Zuiderhaven 56   1729 247 253r
KLASES, TJERK clases, tierck koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
KLASES, TJEERD clases, tjeerd koper   1789 263 141r
KLASES, TJEPKE clases, tjepke koper   1666 239 43r
KLASES, UILKE clases, uulke koper Karremanstraat WZ   1728 247 124v
KLASES, HENDRIK classen, hendrick koper   1656 237 102v
KLASES, REMMERT classen, remmert verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
IJSENBEEK, HINKE KLASES ijsenbeek, hinke clazen verkoper Achterstraat   1774 258 178v
KOSTER, LOURENS KLASES coster, lourens clazen koper   1774 258 157v
KOSTER, LOURENS KLASES koster, louwrens clazen koper   1775 258 201v
KLASES, PIETER clazen, pieter koper   1661 238 86r
KLASES, PIETER clazen, pieter koper Franekereind 28   1661 238 99r
KLASES, WILLEM clazen, willem verkoper   1774 258 153r
KLASES, WILLEM clazen, willem verkoper   1774 258 153r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES ijsenbeek, hylke clazes verkoper Achterstraat   1774 258 178v
BLOK, MARIA KLASES blok, marijke clazes (erven) ten westen   1774 258 187v
BLOK, MINNE KLASES blok, minne clazes koopman ten oosten Zuiderhaven 1   1774 258 176r
KLASES, TJEERD clazes, tjeerd ten noorden Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper   1669 239 215r
LANTING, BARTELD lanting, bartel cleisen koper Lanen NZ   1678 241 12r
, BARTELD lantingh, bartel cleisen koper   1666 239 37v
CLEMENS, HENDRIK clemens, hendrik koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
KLEISES, BARTELD cleys, bartel verkoper Heiligeweg   1641 234 154v
KLEISES, AAFKE cleyses, aeffke koper   1634 233 145r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
, BAARTJE coen, bartha verkoper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
, GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1735 249 71v
, GIJSBERT coen, gijsbertus verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
, GIJSBERT coen, gijsbertus koper   1738 249 243v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenes verkoper   1772 258 58r
MEULEN, LIJSBET KOENRAADS meulen, elisabeth coenes van der (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS bontekoe, hinke coenes verkoper   1772 258 58r
KOENRAADS, JAN coenes, jan koper   1682 241 227r
KOENRAADS, REPKE coenes, repke koper Heiligeweg NZ   1666 239 41v
KOENRAADS, WILLEM coenes, willem koper Sint Jacobstraat 8   1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM coenes, willem koper Zoutsloot ZZ   1682 241 218r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS bontekoe, cornelis coenraads koper Havenplein 26   1774 258 138r
GROEN, JAN KOENRAADS groen, jan coenraads koper Nieuwstraat WZ   1737 249 199v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads koper Zuiderhaven 43   1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads bode (admiraliteits-) koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (wl) bode (admiraliteits-) koper   1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenraads (erven) bode (admiraliteits-) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
KOENRAADS, ABE coenraadts, abbe koper Zuiderhaven 56   1629 232 214r
KOENRAADS, CHRISTIAAN coenraats, carstiaen koper Schritsen 58   1618 230 235r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenradi bode (admiraliteits-) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
KOENRAADS, HENDRIK coenraed, hendrick koper   1657 237 112r
KOENRAADS, HENDRIK coenraerdes, hendrick bakker koper Kerkpoortstraat 31   1644 235 150v
KOENRAADS, ABE coenraets, abbe koper Zuiderhaven 56   1631 233 15r
KOENRAADS, HENDRIK coenraets, hendrick (gemeensman) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
KOERTS, HANS coerts, hans koper   1653 236 246r
KOERTS, JAKOB coerts, jacob koper   1657 237 129v
KOERTS, JURJEN coerts, jurian koper   1625 231 46r
KOERTS, SIKKE coerts, sicke koper Franekereind 23   1684 242 13r
KOERTS, SIKKE coerts, sicke koper Franekereind 34   1684 242 45r
WOLDE, HENDRIK KOOPS wolde, hendrik coops van der kapitein koper Havenplein 14   1726 246 275v
BRUG, LIJSBET KORNELIS brug, lijsbeth corn. de koper   1727 247 41r
KORNELIS, AAFKE cornelis, aafke koper   1778 259 134r
BLOK, AALTJE KORNELIS blok, aaltje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
ZIJLSTRA, AART KORNELIS zijlstra, aart cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
KORNELIS, ABRAHAM cornelis, abraham koper   1729 247 250v
KORNELIS, ABRAHAM cornelis, abraham koper   1763 256 21r
KORNELIS, EEBE cornelis, aebe koper   1625 231 87v
KORNELIS, AART cornelis, aert koper   1632 233 49r
KORNELIS, ALLERT cornelis, allard koper   1709 245 84v
KORNELIS, ANDRIES cornelis, andries koper Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
KLEIN, ANDRIES KORNELIS klein, andries cornelis (wl) schipper verkoper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
KORNELIS, ANTJE cornelis, anna ten westen   1611 229 76r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS wyngaarden, antje cornelis koper   1755 253 253r
KORNELIS, ANTJE cornelis, antke koper Heiligeweg   1601 228 511r
KORNELIS, AREND cornelis, arent koper Hoogstraat NZ   1685 242 63v
KORNELIS, AREND cornelis, arent koper   1691 242 352v
KORNELIS, ARJEN cornelis, ariaen koper Heiligeweg ZZ   1616 230 73r
KORNELIS, ARJEN cornelis, arjen koper   1725 246 218r
ZIJLSTRA, ARJEN KORNELIS zijlstra, arjen cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
KORNELIS, ARJEN cornelis, aryan ten oosten Lanen 42   1634 233 132v
KORNELIS, AATJE cornelis, atke koper   1625 231 60v
KORNELIS, AUKE cornelis, auke koper   1643 235 71r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1728 247 63v
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1730 247 359r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke koper   1735 249 71r
KORNELIS, BAUKE cornelis, bauke scheepstimmerman (oud-) verkoper Voorstraat 29   1776 259 7r
KORNELIS, cornelis, beest koper   1655 237 44v
KORNELIS, BERBER cornelis, berber koper   1765 256 101v
KORNELIS, BEITSE cornelis, betse koper   1735 249 107r
KORNELIS, BEITSE cornelis, betse koper   1738 249 232v
KORNELIS, KAREL cornelis, caerle triumphant   1600 228 440r
KORNELIS, KAREL cornelis, caerle gecondemneerde Havenplein ZZ   1601 228 492r
KORNELIS, cornelis, cempe koper   1625 231 46v
KORNELIS, KLAAS cornelis, claas koper   1778 259 144r
KORNELIS, KLAAS cornelis, claes koper Heiligeweg   1613 229 376r
BAKKER, KLAAS KORNELIS backer, claes cornelis verkoper   1659 238 11r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis verkoper   1634 233 132r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper   1644 235 111r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Romastraat ZZ   1655 237 40r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis verkoper Noorderhaven 19   1660 238 35v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1661 238 113v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Vijver 2   1663 238 172v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis (de jonge) koper Lanen ZZ   1669 239 190v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1683 241 247r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis wijnkoper geniaarde Lanen 45   1693 243 22r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper   1696 243 244v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Voorstraat 82   1699 244 22r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 96   1719 246 48r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis schipper koper Noorderhaven 92   1721 246 104v
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Kruisstraat 3   1731 247 374v
BONKE, KORNELIS KORNELIS bonck, cornelis cornelis koper   1633 233 115r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS klein, cornelis cornelis koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) koper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
LAUTENBACH, KORNELIS KORNELIS lautenbach, cornelis cornelis schoenmaker (mr) verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS wijngaarden, dieuwke cornelis koper Noordijs 19   1700 244 64v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirck koper   1650 236 104r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirck koper   1701 244 118r
BAKKER, DIRK KORNELIS backer, dirck cornelis koper Noorderhaven 4   1642 235 30r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1683 241 259r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk schipper koper   1694 243 118r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper Brouwersstraat 13   1738 250 21v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1739 250 75v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1740 250 110r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1741 250 171v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk (franeker) timmerman koper Grote Kerkstraat 26   1750 252 96b
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1755 253 239v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1764 256 55v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1767 257 14r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1768 257 95v
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk timmerman (huis-)(mr) koper   1773 258 80r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk kapitein geniaarde Brouwersstraat 5   1782 260 223r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1801 266 7r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk koper   1802 266 138r
KORNELIS, DIRK cornelis, dirk ten zuiden Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
BLEKER, DIRK KORNELIS bleker, dirk cornelis koper   1785 262 29r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 23r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 24v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koopman verkoper   1777 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 25v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 26r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper Voorstraat 94   1778 259 90v
KORNELIS, DIRK wetzen, dirk cornelis ten noorden   1773 258 115v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1771 257 217v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Lanen 72   1772 258 63r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten zuiden   1774 258 142v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koopman koper   1774 258 147v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten oosten   1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1776 258 259v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Havenplein 10   1773 258 98r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Spekmarkt 2   1786 262 82r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS zijlstra, dirk cornelis koper Noorderhaven 23   1806 267 193r
KORNELIS, DIRKJE cornelis, dirkje koper   1804 267 18v
KORNELIS, DOUWE cornelis, douwe koper   1807 267 315r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS roos, douwe cornelis de koper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
KORNELIS, DIRK cornelis, durk koper Kruisstraat ZZ   1767 256 252r
KORNELIS, EDGER cornelis, edger koper Grote Bredeplaats 10   1715 245 235r
KORNELIS, EESGE cornelis, eedsge koper   1686 242 104r
BLOK, EELKJE KORNELIS blok, eelkje cornelis verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
KORNELIS, EELKE cornelis, eeltje koper Brouwersstraat 8   1795 264 258v
KORNELIS, EGBERT cornelis, egbert koper   1625 231 77v
KORNELIS, LIJSBET cornelis, elisabeth (wd) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS meulen, elisabeth cornelis (wl) verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
KORNELIS, IEPE cornelis, epo koper Hoogstraat NZ   1597 228 120r
KORNELIS, EVERT cornelis, evert koper   1602 228 639r
KORNELIS, FOKKE cornelis, focke koper   1703 244 210r
KORNELIS, FOPPE cornelis, foppe koper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
VRIES, FOPPE KORNELIS vries, foppe cornelis de koper   1798 265 236r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans koper   1709 245 97r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans koper   1763 256 5r
KORNELIS, FRANS cornelis, frans (wd van) bewoner Schritsen 16   1784 261 165r
KORNELIS, GERRIT cornelis, gerryt koper Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, GERRIT cornelis, gerryt (backer) koper   1655 237 37v
BAKKER, GERRIT KORNELIS backer, gerryt cornelis koper   1643 235 40r
KORNELIS, GRIETJE cornelis, griedt koper   1602 228 642r
KORNELIS, HAANTJE cornelis, hancke provisioneel k Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
KORNELIS, HAANTJE cornelis, hancke gelastigde   1601 228 500r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1695 243 131r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper Nieuwstraat   1699 244 21r
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1701 244 122v
KORNELIS, HANS cornelis, hans koper   1715 245 237v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS zijlstra, hans cornelis koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 277r
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen timmerman koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 291r
KORNELIS, HARMEN cornelis, harmen ten zuiden Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrick bruidegom   1599 228 325r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1703 244 236r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Spekmarkt 2   1721 246 96r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1725 246 226v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Drie Roemersteeg 5   1728 247 56v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Voorstraat 35   1729 247 258v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1733 248 176v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1733 248 230r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik provisioneel k   1735 249 19va
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1740 250 115v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1740 250 116v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1741 250 156v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1741 250 193r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1743 250 294r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1747 251 183v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 51v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten noorden Hofstraat NZ   1750 252 63v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1759 254 204v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Karremanstraat 30   1762 255 146r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1766 256 160v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik verkoper   1772 258 51v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten oosten   1774 258 188v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik ten westen   1774 258 188v
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper   1779 259 178v
TIMMERMAN, HENDRIK KORNELIS timmerman, hendrik cornelis ten noorden   1772 258 50v
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 273r
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 348r
KORNELIS, HENDRIKJE cornelis, hendrikje geniaarde Schritsen NZ   1729 247 219v
KORNELIS, HINNE cornelis, henning koper   1729 247 212r
KORNELIS, HINNE cornelis, henning koper   1737 249 168r
KORNELIS, HESSEL cornelis, hessel koper Weverstraat NZ   1699 244 27v
KORNELIS, HESSEL cornelis, hessel koper Voorstraat 6   1711 245 132v
KORNELIS, HUBERT cornelis, hubert koper   1718 246 2v
KORNELIS, IDS cornelis, idts koper   1615 230 23r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper   1597 228 57r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Schritsen   1598 228 259r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper   1744 251 41r
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Voorstraat 5   1747 251 207v
KORNELIS, JAKOB cornelis, jacob koper Scheerstraat 1   1806 267 266v
BLAUW, JAKOB KORNELIS blauw, jacob cornelis koper   1805 267 166v
KORNELIS, JAN cornelis, jan bewoner Franekereind   1597 228 29r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Karremanstraat   1598 228 205r
KORNELIS, JAN cornelis, jan ten zuiden Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1605 228 881r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1606 228 1025r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Noorderhaven ZZ   1646 235 203r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1659 237 212r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1660 238 47r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1681 241 159r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1719 246 46r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
KORNELIS, JAN cornelis, jan kleermaker (mr) ten oosten Lanen 72   1772 258 63r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper   1779 259 184v
BAKKER, JAN KORNELIS bakker, jan cornelis koper Grote Bredeplaats 35   1787 262 164r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper   1786 262 63r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper Kerkpoortstraat 1   1797 265 100r
KORNELIS, JAN coomen, jan cornelis koper Scheerstraat 1   1612 229 154r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van koper Noordees (gebied)   1614 229 399r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van (hof van) ten zuiden Achterstraat   1636 234 6r
MEULEN, JAN KORNELIS meulen, jan cornelis van der molenaar (houtzaag-) koper Brouwersstraat 20   1792 264 8r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zoutsloot 106   1788 263 60r
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper Zuiderhaven 54   1789 263 63v
SCHIERE, JAN KORNELIS schiere, jan cornelis koper   1789 263 133r
KORNELIS, JARICH cornelis, jarig koper   1782 260 301r
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis schrijver van een compagnie soldaten koper Sint Jacobstraat 8   1630 232 287r
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
KORNELIS, JETSE cornelis, jetse koper Gortmakerssteeg   1599 228 283r
KORNELIS, JETSKE cornelis, jetske (wd) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 473r
KORNELIS, cornelis, jouwerck verkoper   1773 258 72v
KORNELIS, JURJEN cornelis, jurian (op terschelling) verkoper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
KORNELIS, KEIMPE cornelis, keimpe koper Noorderhaven ZZ   1615 229 560r
KORNELIS, LEENDERT cornelis, leenert lakenkoper koper Voorstraat 31   1633 233 86r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth koper   1765 256 103r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth koper   1772 258 58r
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth verkoper   1773 258 102v
KORNELIS, LIJSBET cornelis, lijsbeth (wd) verkoper   1804 267 14r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wyngaarden, maartje cornelis koper Heiligeweg 36   1730 247 308v
KORNELIS, MARCELLUS cornelis, marcelus koper   1603 228 681r
WETSENS, MARIA KORNELIS wetzens, marijke cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
KORNELIS, MARTEN cornelis, marten (heerenveen) verkoper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
KORNELIS, MARTJEN cornelis, martgien koper   1604 228 802r
KORNELIS, cornelis, me koper   1659 237 278r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1680 241 65r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1680 241 86v
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper Voorstraat 61   1681 241 121r
KORNELIS, MINSE cornelis, menso koper   1681 241 143v
KORNELIS, MEINERT cornelis, meynert verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
KORNELIS, MEINT cornelis, meynte koper   1600 228 426r
KORNELIS, MEINT cornelis, meynte koper   1600 228 427r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse verkoper Lanen   1601 228 486r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 89   1657 237 115v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1667 239 75r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 88   1668 239 178r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Noordijs 1   1675 240 199v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper Voorstraat 93   1685 242 61v
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper   1693 243 59r
KORNELIS, MINSE cornelis, minse koper   1696 243 214r
KORNELIS, NEELTJE cornelis, neeltje koper   1664 238 231v
KORNELIS, OEGE cornelis, oege (erven) ten westen Scheerstraat 1   1615 229 570r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Franekereind 40   1597 228 15r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1617 230 190r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter (op de spijcker) koper   1619 230 300r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1682 241 183v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1682 241 228v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1684 242 31v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1686 242 110r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1687 242 169r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Rozengracht 30   1687 242 210r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter kleermaker koper   1711 245 157r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1781 260 63r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Noordergrachtswal   1793 264 142r
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper   1806 267 241v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
KORNELIS, PIETER cornelis, pieter ten noorden Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) verkoper Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (erven) ten westen Lanen 46   1665 239 4v
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis verkoper Lanen 44   1665 239 5r
BAKKER, PIETER KORNELIS bakker, pieter cornelis (andere verkochte huis) ten oosten Lanen 44   1665 239 5r
KORNELIS, PIETER cornelis, pitter koper Zuiderplein 1   1655 237 24r
KORNELIS, POPPE cornelis, poppe (erven) ten oosten Voorstraat ZZ   1640 234 107v
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de koper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
BOER, POPPE KORNELIS boer, poppe cornelis de (wl) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
KORNELIS, PIETER cornelis, pyter koper   1769 257 117v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1692 243 1r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1692 243 1v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter koper   1698 243 339r
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter kleermaker koper   1698 243 364v
KORNELIS, PIETER cornelis, pytter schoolmeester koper Schritsen NZ   1708 245 58r
BONKE, PIETER KORNELIS bonck, pytter cornelis koper Rozengracht 30   1668 239 136r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Zuiderplein 1   1658 237 146r
BONKE, PIETER KORNELIS bonk, pytter cornelis koper Hoogstraat 33   1668 239 131r
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper   1645 235 180v
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper   1647 235 252v
KORNELIS, REIN cornelis, rein koper Lanen ZZ   1654 236 249r
KORNELIS, REINER cornelis, reiner koper   1718 246 20r
KORNELIS, REINER cornelis, reiner koper   1724 246 197v
KORNELIS, REINER cornelis, reyner triumphant Havenplein ZZ   1601 228 492r
KORNELIS, REINER rijkeleeck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1601 228 492r
KORNELIS, REINER rijkeleelck, reyner cornelis (alias) triumphant Noorderhaven 28   1600 228 467r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS ekama, rikjen cornelis (wd)(blokzijl) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS ekama, rikjen cornelis (wd)(blokzijl) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
BAKKER, RIENK KORNELIS backer, rinke cornelis koper Scheerstraat 5   1783 261 92r
KORNELIS, ROBIJN cornelis, robijn koper Lanen 4   1751 252 122r
KORNELIS, ROBIJN cornelis, robijn geniaarde Brouwersstraat 17   1750 252 77v
KORNELIS, ROELOF cornelis, roelant koper   1618 230 278r
KORNELIS, ROMKJE cornelis, romkje koper   1755 253 225v
KORNELIS, ROMKE cornelis, rompcke (wl) koper Hofstraat NZ   1615 230 15r
KORNELIS, RINNERT cornelis, rynnert koper   1616 230 49r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1711 245 136r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1729 247 271v
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1730 247 327v
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1730 247 350r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1731 248 27r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1731 248 58r
KORNELIS, SCHELTE cornelis, schelte koper   1732 248 157v
KORNELIS, SIEBRICHJE cornelis, sibrich koper Lanen ZZ   1601 228 481r
KORNELIS, SIERK cornelis, sierk koper   1760 255 11r
KORNELIS, SIJKE cornelis, sijke koper Noorderhaven 107   1641 234 158v
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper Weverstraat   1612 229 211r
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper Noorderhaven 68   1692 243 7v
KORNELIS, SIEMEN cornelis, simon koper   1699 243 392v
KORNELIS, SIEMEN carreman, simon cornelis koper   1713 245 192r
KORNELIS, STOFFEL cornelis, stoffel (wd)(dieuw) verkoper   1600 228 466r
KORNELIS, SIEBRICHJE cornelis, sybrich verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, SIEMEN cornelis, symon koper   1682 241 211v
KORNELIS, TEEKE cornelis, taeke ten noorden Zoutsloot 41   1760 254 261v
KORNELIS, TEUNTJE cornelis, teuntie verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS beidschat, theunis cornelis koper   1804 267 49r
KORNELIS, TJERK cornelis, tierck bewoner Havenplein ZZ   1601 228 492r
BROUWER, TJEERD KORNELIS brouwer, tjaerd cornelis koper Zuiderhaven 73   1720 246 77v
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd koper Kleine Kerkstraat 7   1750 252 100v
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
KORNELIS, TOBIAS cornelis, tobias koper   1682 241 180r
KORNELIS, TRIJNTJE cornelis, trijntie koper   1633 233 115r
KORNELIS, TRIJNTJE cornelis, trijntie verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe koper Kleine Bredeplaats 19   1687 242 190r
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe schoenmaker (mr) koper Lanen 5   1693 243 72r
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe metselaar koper Sint Odolphisteeg 12   1743 251 12v
KORNELIS, WIEGER cornelis, wieger koper   1778 259 144r
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS boncq, willem cornelis (erven) verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
KORNELIS, WIEBREN cornelis, wybren koper   1645 235 168v
KORNELIS, WIEBREN cornelis, wybren koper   1645 235 169v
KORNELIS, KORNELIS cornelissen, cornelis koper   1704 244 244v
ZIJLSTRA, KORNELIS KORNELIS zijlstra, cornelis cornelissen verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
KORNELIS, DOMINICUS cornely, dominicus koper Hofstraat 33   1672 240 82r
KORNELIS, DOMINICUS cornely, dominicus koper Kleine Bredeplaats 14   1675 240 201r
CHRISTIAANS, FRANS corstiaens, frans bruidegom   1604 228 827r
KRIJNS, GERRIT crijns, gerryt koper Schritsen   1615 229 562r
KRIJNS, JAN crijns, jan koper   1660 238 40v
KRIJNS, JAN crijns, jan koper   1680 241 77r
CHRISTIAANS, LAAS cristiaans, laas (wl) verkoper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
CHRISTIAANS, GERRIT cristiaens, gerryt koper   1733 248 165r