Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
DAAMS, KORNELIS damis, cornelis verkoper   1633 233 118r
DANIELS, ANTJE daniels, anne verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1764 256 62v
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1779 259 218r
DANIELS, HENDRIK daniels, hendrik koper   1784 261 138r
DANIELS, HENDRIKJE daniels, hendrikje koper Zoutsloot NZ   1665 239 19r
DANIELS, JOOST daniels, joost koper Nieuwstraat OZ   1705 244 308r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Kerkpoortstraat OZ   1724 246 191r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Lammert Warndersteeg WZ 8-028 1742 250 239v
DANIELS, PIETER daniels, pyter koper Lanen 64   1752 253 22r
DANIELS, REINER daniels, reinier koper   1703 244 217v
DANIELS, RINSE daniels, rinske koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DAVIDS, HENDRIK houtingh, hendrick david koper Voorstraat 62   1642 234 169v
DAVIDS, GERRIT davids, gerrit koper   1722 246 141r
DAVIDS, RINSE davids, rinske koper   1701 244 101r
DAVIDS, WILLEM davids, willem koper Zoutsloot NZ   1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM davids, willem (erven) ten oosten Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
DAVIDS, ISAAK davids, ysaack bewoner Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
DEDDES, ALBERT deddes, albert (op vlieland) triumphant   1601 228 529r
DEDDES, HERE deddes, heere koper Zuiderhaven 6   1768 257 66v
DEDDES, HERE deddes, herre ten zuiden Zuiderhaven 4   1773 258 67v
DIRKS, LIEKELE dercx, lyckle koper   1657 237 123r
DIRKS, HINNE diercks, henne koper   1617 230 121r
DIRKS, JAN diercks, jan koper Romastraat   1614 229 439r
DIRKS, ARJEN diercx, ariaen houtkoper koper Bildtstraat 13   1617 230 151r
DIRKS, BAUKJE diercx, bauck verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
DIRKS, GERRIT diercx, gerryt koper   1606 228 1040r
DIRKS, JELLE diercx, jelle koper   1617 230 178r
DIRKS, LAAS diercx, laes koper   1617 230 176r
DIRKS, LAMMERT diercx, lammert koper   1600 228 466r
DIRKS, TIEMEN diercx, thimen koper   1618 230 284r
DIEUWES, SOFIA dieuwes, sophia koper Brouwersstraat 10   1786 262 70r
DJOERDS, DJOERD dioerds, dioerd koper   1626 231 134v
DJOERDS, JAN dioerdts, jan koper   1684 242 39v
DJOERDS, WIEBE dioerdts, wybe koper   1645 235 161v
DJURRES, KLAAS diorres, claes koper   1669 239 208r
DJURRES, ROMMERT diorres, rommert gecondemneerde Heiligeweg WZ   1601 228 498r
DIRKS, ARJEN dircks, ariaen koper Noorderhaven 37   1612 229 178r
DIRKS, KORNELIS dircks, cornelis koper   1669 239 186r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Voorstraat   1631 232 369r
DIRKS, DIRK dircks, dirck koper Grote Kerkstraat 17   1651 236 166v
DIRKS, dircks, dirckyn verkoper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
DIRKS, DIRK dircks, dirk koper   1657 237 141v
DIRKS, FOKELTJE dircks, foockel (wd) koper Hofstraat NZ   1615 230 15r
DIRKS, FRANS dircks, frans koper   1624 231 18r
DIRKS, FRANS dircks, frans koper Voorstraat 21   1626 231 143r
DIRKS, FREERK dircks, freerck houtkoper koper Zoutsloot NZ   1626 231 109v
DIRKS, GERRIT dircks, gerryt koper Noorderhaven 109   1624 231 13r
KET, GERRIT DIRKS keth, gerryt dircks (burgemeester) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
DIRKS, HESSEL dircks, hessel koper   1625 231 52r
DIRKS, JAKOB dircks, jacob schoenmaker (mr) koper Schritsen ZZ   1630 232 281r
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1601 228 547r
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1601 228 548r
DIRKS, JAN dircks, jan koper   1604 228 814r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Bildtstraat 22   1613 229 315r
DIRKS, JAN dircks, jan zoutmeter koper Franekereind NZ   1613 229 334r
DIRKS, JAN dircks, jan metselaar koper Anjelierstraat   1614 229 451r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Heiligeweg 38   1615 229 544r
DIRKS, JAN dircks, jan koper Schritsen NZ   1629 232 194r
DIRKS, JAN dircks, jan (te kimswerd) verkoper   1633 233 114v
DIRKS, JAN dircks, jan koper Romastraat ZZ   1651 236 170v
DIRKS, JETSE dircks, jetse koper   1630 232 329r
DIRKS, JOEKE dircks, jucke koper Brouwersstraat WZ   1614 229 436r
DIRKS, LAAS dircks, laes metselaar (mr) koper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
DIRKS, LAMMERT dircks, lammert koper   1650 236 107v
DIRKS, PIETER dircks, pieter verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
DIRKS, PIETER dircks, pytter koper   1669 239 199v
DIRKS, SEERP dircks, seerp koper   1719 246 36r
DIRKS, SEERP dircks, seerp koper   1724 246 204r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sierck dircks (burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1703 244 212r
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke bakker koper   1629 232 210r
DIRKS, SIPKE dircks, sipcke koopman koper   1630 232 284r
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper Noorderhaven 110   1678 241 9v
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper   1680 241 120v
DIRKS, SIERK dircks, sjerck koper   1681 241 136v
DIRKS, TEUNTJE dircks, teuntie koper Noorderhaven ZZ   1629 232 216r
DIRKS, TJEPKE dircks, tjepke koper Vismarkt 1   1666 239 44r
DIRKS, TRIJNTJE dircks, trijncke koper   1600 228 417r
DIRKS, TIEMEN dircks, tymen wandelkoper Schritsen ZZ   1632 233 58v
KET, WILLEM DIRKS keth, willem dircks verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
DIRKS, WIEBREN dircks, wybren scheepstimmerman koper Zuiderstraat 33   1648 236 21r
DIRKS, HENDRIK dircksen, hendrick koper Kerkpoort (gebied)   1649 236 76r
DIRKS, HENDRIK dircksen, hendrick ten westen Zoutsloot NZ   1659 238 5v
DIRKS, LOURENS dircksen, lourens koper   1646 235 195v
DIRKS, ARJEN dirckx, arie bruidegom   1605 228 960r
HEMERT, ARJEN DIRKS hemert, arien dirckx van koper Gortmakerssteeg   1632 233 43r
DIRKS, KLAAS dirckx, claes metselaar verkoper   1633 233 115v
DIRKS, KLAAS dirckx, claes koper   1649 236 74v
DIRKS, KLAAS dirckx, claes koper Zoutsloot   1649 236 80v
DIRKS, DIRK dirckx, dirck koper   1632 233 61v
DIRKS, DIRK dirckx, dirck kistmaker koper   1634 233 134r
DIRKS, FREERK dirckx, freerck koper   1630 232 310r
DIRKS, IEME dirckx, ieme koper Achterstraat NZ   1646 235 231r
DIRKS, JAKOB dirckx, jacob koper   1654 236 249v
DIRKS, MAAIKE dirckx, maycke koper   1646 235 236r
DIRKS, MAAIKE dirckx, maycke koper   1647 235 243r
DIRKS, SIEMEN dirckx, simon koper   1638 234 51r
DIRKS, SIPKE dirckx, sipke koper   1652 236 203r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen koper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen pottenbakker koper Brouwersstraat WZ   1632 233 72r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen (vaandrig) koper Carl Visschersteeg WZ   1648 236 37r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen (vaandrig) pottenbakker koper Schritsen ZZ   1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN dirckx, tymen koper Schritsen ZZ   1652 236 197r
DIRKS, ABE dircx, abe koper   1660 238 15v
DIRKS, AAFKE dircx, aeff koper Schritsen   1612 229 184r
DIRKS, AAFKE dircx, aeffke koper   1651 236 180r
DIRKS, AAFKE dircx, afke koper Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
JOOSTEN, ARJEN DIRKS joosten, arien dircx (wd) grondpacht Droogstraat NZ   1657 237 131v
DIRKS, BEERT dircx, beert koper   1731 248 51r
DIRKS, KASPER dircx, casper koper   1733 248 238r
DIRKS, KLAAS dircx, claes koper Voorstraat NZ   1602 228 572r
DIRKS, KORNELIS dircx, cornelis koper   1601 228 556r
DIRKS, DOUWE dircx, douwe koper Heiligeweg   1611 229 1r
DIRKS, FRANS dircx, frans koper   1604 228 802r
DIRKS, FRANS dircx, frans ten westen   1634 233 134r
DIRKS, GERRIT dircx, gerrit (wd) houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1632 233 76r
DIRKS, HERE dircx, heere lijndraaier gecondemneerde Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
DIRKS, HENDRIK dircx, hendrick koper   1633 233 95r
DIRKS, HENDRIK dircx, hendrick (c.u.) verkoper   1655 237 37v
DIRKS, IEDE dircx, iede koper   1657 237 117r
DIRKS, LIEUWE dircx, lieuwe koper   1659 237 198r
DIRKS, NEELTJE dircx, neeltie (te amsterdam) koper   1664 238 207r
DIRKS, PIETER dircx, pyter koper   1611 229 107r
DIRKS, PIETER dircx, pyter koper Lanen 91   1731 248 48r
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke koper   1605 228 970r
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke bakker koper Noordijs OZ   1633 233 77v
DIRKS, SIPKE dircx, sipcke koper   1634 233 139v
DIRKS, SJOUKE dircx, sjouke koper   1659 237 181v
DIRKS, TRIJNTJE dircx, trijncke koper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
DIRKS, TIEMEN dircx, tymen koper   1633 233 113v
DIRKS, WILLEM dircx, willem koper Moriaanstraat 3   1660 238 31r
DIRKS, WILLEM dircx, willem koper Noorderhaven 19   1660 238 35v
DIRKS, WILLEM dircx, willem ten westen Noorderhaven 19   1660 238 35v
DIRKS, JAN dircxen, jan koper Voorstraat 19   1661 238 83r
DIRKS, WILLEM dircxen, willem brouwer koper Rozengracht 4   1654 236 256v
DIRKS, JOEKE dircxz, juke koper Vijverstraat   1611 229 112r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirk koper Lanen 21   1738 249 277r
DIRKS, AGE dirks, aege koper Heiligeweg 13   1734 248 291r
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 20   1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS agema, age dirks koper Heiligeweg 34   1757 254 93r
DIRKS, AUKJE dirks, akke koper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
DIRKS, ALBERT dirks, albart koper   1664 238 229r
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1745 251 111v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1759 254 225v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1767 256 237r
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1771 257 195v
DIRKS, ALBERT dirks, albert ten oosten Franekereind 14   1773 258 109r
DIRKS, ALBERT dirks, albert ten oosten   1774 258 150v
DIRKS, ALBERT dirks, albert koper   1776 258 261r
SCHIERE, ANDRIES DIRKS schiere, andries dirks koper Hoogstraat 16   1770 257 173r
DIRKS, ANNE dirks, anne koper   1729 247 289r
YPEY, ANNE DIRKS ypey, anne dirks koper   1788 262 297r
YPEY, ANNE DIRKS ypey, anne dirks smid (zilver-)(mr) verkoper   1804 267 22r
DIRKS, ANTJE dirks, antje koper   1755 253 252r
DIRKS, AREND dirks, arend koper   1781 260 91r
DIRKS, ARJEN dirks, aris koper   1625 231 44r
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper Bildtstraat 13   1625 231 77r
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
DIRKS, ARJEN dirks, arjen koper   1801 265 667r
DIRKS, AATJE dirks, attje (nagelaten dochter) verkoper Hoogstraat 40   1810 269 46r
DIRKS, AUKJE dirks, aukjen verkoper   1774 258 142v
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirks winkelier koper   1731 248 60v
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper koper Noorderhaven 107   1783 261 9v
DIRKS, BOUWE dirks, bouwe sleper geniaarde Noorderhaven 107   1783 261 23v
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS schouwenburg, catharina dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
DIRKS, CHRISTIAAN dirks, christiaen koper Sint Jacobstraat 15   1735 249 30r
DIRKS, KLAAS dirks, claas (erven) ten oosten Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MOLENAAR, KLAAS DIRKS molenaar, claas dirks arbeider koper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
RAVEN, KLAAS DIRKS raven, claas dirks suikerraffineerdersknecht (mr) koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 39v
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1667 239 22ra
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper Karremanstraat 22   1715 245 233v
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1731 247 382v
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper   1740 250 109v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Havenplein 10   1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Voorstraat 8   1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS zijlstra, cornelis dirks koper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
DIRKS, DIRK dirks, dirk ten noorden   1774 258 173r
GROOT, DIRK DIRKS groot, dirk dirks de koper Voorstraat 68   1637 234 41r
DIRKS, DOETJE dirks, doetje verkoper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
DIRKS, DOUWE dirks, douwe koper   1782 260 203r
BOLTA, DOUWE DIRKS bolta, douwe dirks koper   1714 245 205v
SIDERIUS, DOUWE DIRKS siderius, douwe dirks koper Both Apothekerstraat 8   1782 260 213v
DIRKS, EDGER dirks, edsger ten noorden   1774 258 173r
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1718 246 32v
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1723 246 161v
DIRKS, EELKE dirks, eelke koper   1725 246 261v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koper   1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koopman koper   1735 249 51r
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper   1808 268 123v
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE dirks, feike ten westen Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
TADEMA, FEIKE DIRKS tadema, feike dirks timmerman (huis-) koper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
DIRKS, FEMME dirks, femme verkoper   1774 258 142v
DIRKS, FREERK dirks, freerk koper   1796 264 308r
DIRKS, FREERK dirks, freerk koopman verkoper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
DIRKS, GEERTJE dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 97r
DIRKS, GEERTJE dirks, geertje (wd) verkoper   1804 267 98v
DIRKS, GERRIT dirks, gorrit koper   1708 245 72r
DIRKS, HAIE dirks, haeye koper   1769 257 139r
DIRKS, HANS dirks, hans koper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
DIRKS, HANS dirks, hans molenmaker (mr) verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
DIRKS, HARMEN dirks, harmen koper   1745 251 130v
DIRKS, HARMEN dirks, harmen (erven) verkoper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
DIRKS, HERE dirks, heere timmerman koper   1708 245 51v
DIRKS, HEERKE dirks, heerke schipper geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
DIRKS, HENDRIK dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DIRKS, HENDRIK dirks, hendrik koper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koper   1739 250 70v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koster koper Zuiderhaven 21   1741 250 190r
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrand koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper   1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrant koper Kleine Kerkstraat 5   1736 249 153r
DIRKS, HINNE dirks, hinne koper Weverstraat   1625 231 79v
DIRKS, IDS dirks, ids koper   1786 262 139r
DIRKS, IDS dirks, ids koper   1787 262 216r
DIRKS, IJSBRAND dirks, ijsbrand (wl) verkoper Moriaanstraat   1804 267 47r
DIRKS, IEME dirks, ime koper Rozengracht 40   1648 236 26v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 23   1708 245 76r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1718 246 1v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob kaarsenmaker (mr) koper Schritsen 7   1729 247 284r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1730 247 336v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1731 248 2v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 72v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 100r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1732 248 114r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koster koper Weverstraat   1733 248 258v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1736 249 144v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1737 249 211r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Noorderhaven 34   1738 249 281v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper Wasbleek   1738 249 287r
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1739 250 70v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob (en een steeg) ten oosten Noorderhaven 32   1740 250 112v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1740 250 115v
DIRKS, JAKOB dirks, jacob koper   1742 250 216v
KOSTER, JAKOB DIRKS coster, jacob dirks koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 125v
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 126v
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1626 231 149r
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1719 246 42r
DIRKS, JAN dirks, jan metselaar koper   1721 246 123r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1734 248 298r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1785 262 4r
DIRKS, JAN dirks, jan koper   1796 264 323v
DIRKS, JAN dirks, jan timmerman koper Rommelhaven 15   1796 265 17r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
DIRKS, JAN dirks, jan ten oosten A-000 1809 268 293v
GOLDSMIT, JAN DIRKS goldsmit, jan dirks koper   1665 239 13r
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirks koper   1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijzenbeek, jan dirks koper Lanen ZZ   1702 244 154v
DIRKS, JAN kroltjes, jan dirks koper   1766 256 208r
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper   1688 242 249v
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Lanen 23   1690 242 324r
KUIK, JAN DIRKS kuik, jan dirks koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirks koper Sint Christoffelsteeg OZ   1667 239 85r
DIRKS, JAN wyngaard, jan dirks koper   1793 264 122v
BIERMA, JENTJE DIRKS bierma, janke dirks koper   1730 247 312r
DIRKS, JILLERT dirks, jeldert koper Rommelhaven 15   1627 232 60r
DIRKS, JELTE dirks, jelte (wd) ten zuiden   1773 258 115v
DIRKS, JETSE dirks, jetse koper   1778 259 143r
DIRKS, JETSKE dirks, jetz koper   1774 258 175r
DIRKS, JOHANNES dirks, johannes koper Heiligeweg 38   1796 265 5r
LANGE, JOHANNES DIRKS lange, johannes dirks de smid (grof-)(mr) koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
DIRKS, JOHANNES dirks, johannis wandelverkoper Noordijs WZ   1738 250 25v
DIRKS, JOHANNES dirks, johannis wandelkoper Weverstraat ZZ   1738 250 25v
DIRKS, LAMMERT dirks, lambert koper   1710 245 116v
DIRKS, LAMMERT dirks, lammert koper   1797 265 69r
DIRKS, LAMMERT dirks, lammert ten zuiden   1809 268 223r
BLEKER, LAMMERT DIRKS bleeker, lammert dirks koper   1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS tolsma, lammert dirks koper Simon Vestdijksingel 2   1789 263 115r
DIRKS, LIJSBET dirks, lijsbeth koper Kleine Bredeplaats 18   1738 250 24v
DIRKS, LIJSBET dirks, lijsbeth verkoper   1774 258 142v
DIRKS, MARTEN dirks, marten (op de pallas) timmerman koper   1782 260 265r
DIRKS, MARTEN dirks, marten verkoper   1804 267 11v
DIRKS, MARTEN dirks, marten ten westen   1804 267 11v
DIRKS, MARTEN dirks, marten koper   1804 267 106v
DIRKS, MARTEN dirks, marten (wl) ten westen   1805 267 109r
DIRKS, MARTEN dirks, marten koper Grote Ossenmarkt 16   1806 267 195r
DIRKS, MARTEN dirks, marten (wd) ten oosten Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
DIRKS, MEILE dirks, meile (wd) ten westen Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 107   1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks koper Achterstraat   1783 261 110r
FABER, MEILE DIRKS faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Achterstraat   1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks ijzersmid (mr) koper   1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS faber, meyle dirks koper Rozengracht 37   1787 262 162v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper   1736 249 120r
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper   1747 251 186v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper Heiligeweg 6   1752 252 219v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 47   1751 252 117v
DIRKS, PAULUS dirks, paulus koper Rozengracht ZZ   1765 256 126v
DIRKS, PIETER dirks, pieter koper Grote Kerkstraat 2   1728 247 213v
DIRKS, PIETER dirks, pieter (kimswert) koper   1804 267 32r
DIRKS, PIETER dirks, pieter verkoper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Hoogstraat 27   1775 258 236r
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks brouwer (mr) verkoper Hoogstraat 27   1779 259 160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
DIRKS, POPPE dirks, poppe bakker koper Voorstraat 86   1700 244 80v
DIRKS, PAULUS dirks, poulus provisioneel k   1734 249 12va
DIRKS, PIETER dirks, pytter timmerman koper   1693 243 67v
DIRKS, RIENK dirks, rienk koper   1794 264 209r
DIRKS, RIKSTJE dirks, rigstje koper   1744 251 41v
DIRKS, RINSKE dirks, rinske koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
DIRKS, ROMKE dirks, romke storter koper Grote Kerkstraat NZ   1664 238 209r
DIRKS, SIKKE dirks, sikke koper   1806 267 270r
DIRKS, SIKKE dirks, sikko koper   1798 265 165r
DIRKS, SIPKE dirks, sipcke koper   1617 230 196r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper ten noorden van Harlingen   1628 232 72r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper   1629 232 178r
DIRKS, SIPKE dirks, sipke koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks koopman koper Sint Jacobstraat 19   1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS ijsbrands, sipke dirks ten zuiden Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Droogstraat NZ   1686 242 124r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Weverstraat ZZ   1690 242 331r
DIRKS, SIERK dirks, sjirk arbeider (stads-) koper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
DIRKS, SIEBREN dirks, sybren koper   1753 253 117r
DIRKS, SIEMEN dirks, symon koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
DIRKS, SIETSE dirks, sytske koper   1755 253 217v
ZANDSTRA, SIETSE DIRKS sanstra, sytske dirks koper 2-107 1741 250 144v
DIRKS, SIETSKE schouwburg, sytske dirks (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
SCHOUWENBURG, SIETSE DIRKS schouwenburg, sytske dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
ZIJLSTRA, SIETSE DIRKS zijlstra, sytske dirks koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
DIRKS, TJALLING dirks, tjalling koper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
DIRKS, TJEPKE dirks, tjepke koper   1665 239 4ra
DIRKS, TJEPKE dirks, tjepke koper   1668 239 40va
DIRKS, UILKE dirks, uiltje koper Lanen 87   1784 261 4ra
DIRKS, UILKE dirks, uiltje timmerknecht (huis-) koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
DIRKS, WIEBE dirks, wiebe ten oosten   1772 258 19r
DIRKS, WILLEM dirks, willem koper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
DIRKS, WIEBE dirks, wybe koper Prinsenstraat 4   1761 255 83v
DIRKS, WIEBE dirks, wybe (wl) verkoper Prinsenstraat 4   1778 259 119v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1756 254 41r
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Lanen 2   1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS vliet, wybe dirks koper Grote Kerkstraat 37   1766 256 155v
DIRKS, WIEBREN dirks, wybren koper Achterstraat   1718 246 31v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS hornstra, wyger dirks scheepstimmerman koper Franekereind 23   1739 250 76v
DIRKS, IEBELTJE dirks, ybeltje koper   1804 267 41r
DIRKS, IEPKE dirks, ypke lichterman koper Zoutsloot ZZ   1735 249 60v
DIRKS, IETJE dirks, yttje (wd) verkoper Spekmarkt 1   1772 258 29v
DIRKS, DIRK dirksen, dirk koper Noorderhaven 12   1688 242 252r
DIRKS, DIRK dirksen, dirk koper   1690 242 311v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1682 241 182v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 248v
STOK, DIRK DIRKS stock, dirk dirksen koper   1683 241 257v
DIRKS, JAKOB dirksen, jacob koper   1636 234 13v
DIRKS, JAN dirksen, jan koper   1683 242 7r
DIRKS, JAN dirksen, jan koper Schritsen NZ   1688 242 255v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen goudsmid (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1663 238 179v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirksen koper Voorstraat 28   1682 241 186r
DIRKS, JAN dirkx, jan oud zoutmeter koper   1632 233 57r
DIRKS, ANDRIES dirx, andries metselaar (mr) koper Noorderhaven 90   1724 246 210v
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper Brouwersstraat 22   1729 247 246r
BROUWER, BEERT DIRKS brouwer, beert dirx koper   1731 247 390r
DIRKS, KLAAS dirx, claes koper   1662 238 156v
DIRKS, EELKE dirx, eelk koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
DIRKS, FOKKE dirx, focke koper Heiligeweg 5   1674 240 149r
DIRKS, FOPPE dirx, foppe korenmeter koper Lanen 85   1733 248 248r
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrick bakker koper Karremanstraat WZ   1664 238 218v
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrik koper   1721 246 108r
DIRKS, HILLEBRAND dirx, hilbrand koper Franekereind 30   1718 246 15v
DIRKS, HUGO dirx, huigen (bolsward) panbakker koper Noorderhaven 38   1695 243 179r
DIRKS, JAKOB dirx, jacob knoopmaker koper   1723 246 181r
DIRKS, JAN dirx, jan koper Schritsen   1597 228 51r
DIRKS, JAN dirx, jan koper   1641 234 143v
DIRKS, JAN dirx, jan ten noorden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
DIRKS, JAN dirx, jan koper   1699 243 402r
DIRKS, JAN dirx, jan metselaar koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 249v
IJSENBEEK, JAN DIRKS ijsenbeek, jan dirx koper Noorderhaven 73   1709 245 101r
DIRKS, JOHANNES dirx, johannes koper Weverstraat ZZ   1723 246 171r
DIRKS, JOB dirx, jop koper   1674 240 157r
DIRKS, LIEUWE dirx, lieuwe koper   1721 246 106v
DIRKS, LOURENS dirx, lourens koper   1642 234 166v
DIRKS, POPPE dirx, poppe koper Molenpad NZ   1722 246 135v
DIRKS, POPPE dirx, poppe koper   1725 246 223r
DIRKS, REINER dirx, reiner koper Schritsen 24   1721 246 109r
DIRKS, RIEMER dirx, rieme ten westen Lanen   1605 228 875r
DIRKS, TEEDE dirx, teede koper   1720 246 82v
DIRKS, TETJE dirx, tettie koper   1721 246 120r
DIRKS, TIEMEN dirx, timen koper Carl Visschersteeg   1641 234 140v
DIRKS, TIEMEN dirx, timen koper   1642 235 12r
BROUWER, WILLEM DIRKS brouwer, willem dirx verkoper Noorderhaven 19   1668 239 122r
DIRKS, BEREND dirxen, beern koper   1660 238 60r
DIRKS, DIRK dirxen, dirk (erven) ten noorden   1660 238 39v
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1661 238 114v
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1662 238 126r
DIRKS, DIRK dirxen, dirk koper   1667 239 93v
KUIK, JAN DIRKS kuyk, jan dirxen koper   1674 240 166v
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper   1671 240 37r
ROORDA, JAN DIRKS roorda, jan dirxen koper Lanen 83   1674 240 136v
DIRKS, LOURENS dirxen, lourens koper Carl Visschersteeg WZ   1645 235 164r
GRAAF, PIETER DIRKS graeff, pytter dirxen koper Schritsen ZZ   1703 244 234v
DIRKS, IEME dirxz, ieme koper   1644 235 108v
DETMERS, GRIETJE ditmers, grietien koper   1606 228 1016r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 41 E-188 1809 268 202r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke koopman koper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
DJOERDS, WOPKE djoerds, wopke verkoper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
DOEKES, DIRK doeckes, dirck koper Brouwersstraat 14   1713 245 199r
DOEKES, DOEKE doeckes, doecke (moeder) verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
DOEKES, DOEKE doeckes, doecke koper   1643 235 38r
DOEKES, FEDDE doeckes, fedde koper   1603 228 724r
DOEKES, JAN doeckes, jan koper   1660 238 37r
DOEKES, OTTE doeckes, otte koper   1656 237 102r
DOEKES, OTTE doeckes, otte koper   1657 237 109v
DOEKES, OTTE doeckes, otto koper Heiligeweg 22   1631 232 355r
DOEKES, OTTE doeckes, otto koper Noorderhaven NZ   1648 236 16v
DOEKES, OTTE doeckes, otto koper   1652 236 202r
DOEKES, TIETE doeckes, tyete koper   1606 228 1017r
DOEKELES, WIEBE doeckles, wybe koper Lanen 40   1624 231 5v
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Vijverstraat   1612 229 209r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1756 253 256v
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1766 256 224v
DOEDES, ALBERT doedes, albert ten zuiden Brouwersstraat 12   1773 258 68v
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Heiligeweg 20   1777 259 51r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1785 262 38r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper Zuiderhaven 18   1788 263 33r
DOEDES, ALBERT doedes, albert koper   1792 264 46v
DOEDES, ALBERT doedes, albert (erven) ten oosten Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
DOEDES, ALBERT doedes, albert (erven) ten westen Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Lanen 16   1739 250 54v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries winkelier koper Voorstraat 59   1744 251 42v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Schritsen NZ   1746 251 133r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Schritsen NZ   1753 253 82v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Voorstraat 7a   1762 255 149r
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wd) ten westen Voorstraat 9   1774 258 171v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wl) verkoper   1774 258 179v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries (wl) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
DOEDES, ANDRIES doedes, andrys koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
DOEDES, ANDRIES doedes, andrys koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje koper Spekmarkt 6   1753 253 48v
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje ten zuiden Spekmarkt 4   1772 258 32v
DOEDES, BAUKJE doedes, baukje (wd) koper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
DOEDES, BOUWE doedes, buwe koper   1683 242 r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (wl) ten westen Lanen NZ   1665 239 9r
DOEDES, KLAAS doedes, claas koper Brouwersstraat 16   1749 252 17v
DOEDES, KLAAS doedes, claas koper Weverstraat NZ   1761 255 52r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten westen Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten zuiden Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEDES, KLAAS doedes, claes koper Lanen NZ   1644 235 143r
DOEDES, KORNELIS doedes, cornelis koper   1667 239 65r
DOEDES, KORNELIS doedes, cornelis koper   1683 241 240v
DOEDES, DOEDE doedes, doede koper Grote Kerkstraat ZZ   1630 232 304r
DOEDES, ENGELTJE doedes, engeltie koper   1734 248 285v
DOEDES, EVERT doedes, evert kuiper koper   1632 233 64r
DOEDES, FROUKJE doedes, frouck koper   1600 228 407r
DOEDES, HERE doedes, hero koper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
DOEDES, HERE doedes, hero koper   1642 235 2v
DOEDES, HERE doedes, hero koper Romastraat NZ   1650 236 121v
DOEDES, HERE doedes, hero koper   1651 236 183r
DOEDES, HOITE doedes, hoyte koper   1691 242 356r
DOEDES, IEMKE doedes, imke (wd) koper   1660 238 29r
DOEDES, IEMKJE doedes, impck ten westen   1660 238 31v
DOEDES, IEMKJE doedes, impck ten noorden   1660 238 31v
DOEDES, IEMKE doedes, impke ten westen   1660 238 21r
DOEDES, IEMKE doedes, impke ten noorden   1660 238 21r
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
DOEDES, JAKOB doedes, jacob koper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
DOEDES, JAN doedes, jan koper   1693 243 50v
DOEDES, JAN doedes, jan koper   1738 249 229r
DOEDES, JAN doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
DOEDES, JELTJE doedes, jel koper   1600 228 407r
DOEDES, LUCAS doedes, lucas koper   1649 236 93v
DOEDES, LUCAS doedes, lucas koper   1652 236 198r
DOEDES, LUCAS doedes, lucas (wd) ten westen   1660 238 16r
DOEDES, OKKE doedes, ocke koper   1730 247 319v
DOEDES, RUURD doedes, ruert verkoper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
DOEDES, SCHELTE doedes, schelte opzichter koper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
DOEDES, SEERP doedes, seerp koper   1715 245 250v
DOEDES, SIEBREN doedes, sybrand verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1600 228 397r
DOEDES, SIETSE doedes, sytse bakker koper Voorstraat 32   1700 244 37v
DOEDES, SIETSE doedes, sytse koper Voorstraat 30   1709 245 97v
DOEDES, WOPKE doedes, wopke koper Zuiderstraat 29   1746 251 144r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper   1774 258 141v
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
DOEKES, ANTJE doekes, antje verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 161v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Zuiderhaven 18   1686 242 122v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Brouwersstraat 20   1708 245 49v
DOEKES, DIRK doekes, dirk koper Schritsen 14   1710 245 119r
DOEKES, DOEKELTJE doekes, doekjen verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
DOEKES, DOEKELTJE doekes, doekjen verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEKES, HAANTJE buwama, haenke doekes koper   1606 228 1019r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES nauta, hesseltie doekes koper Lanen 80   1688 242 229r
DOEKES, JAN doekes, jan scheepstimmerman (mr) koper Bildtstraat 14   1731 248 42r
DOEKES, JAN doekes, jan verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, JETSE doekes, jetse verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, MEINT doekes, meinte verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
DOEKES, PIETER doekes, pieter koper   1709 245 79v
DOEKES, PIETER doekes, pieter verkoper   1774 258 141v
DOEKES, PIETER doekes, pieter c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
DOEKES, PIETER doekes, pieter koper Lanen 71   1802 266 255r
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes verkoper   1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) verkoper I-015 1811 269 129v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) ten noorden I-015 1811 269 129v
DOEKES, SIJKE doekes, sijke verkoper   1774 258 141v
DOEKES, SIEBE doekes, sybe zeepziedersknegt koper   1804 267 10v
DOEKES, SIEBE doekes, sybe ten noorden Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
DOEKES, SIEBE doekes, sybe verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 161v
DOEKES, TIETE doekes, tietje verkoper   1774 258 141v
GALEMA, TIETE DOEKES galama, tietje doekes verkoper   1774 258 161v
DOEKELES, ANNE doekles, anne koper   1777 259 29v
DOEKELES, MICHIEL doekles, michiel koper   1699 244 5v
, PIER doirres, pier ten zuiden Lanen ZZ   1641 234 155r
DOOITSES, IEDE doitses, ide koper   1698 243 371v
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (erven) triumphant Voorstraat ZZ   1600 228 430r
DOMINICUS, ANNE dominicus, anne (wd) triumphant Voorstraat 54   1600 228 437r
DOOITSES, AREND dooitzes, ane koper   1777 259 21r
BOER, KORNELIS DOUWES boer, cornelis dousen de koper Grote Bredeplaats 6a   1654 236 253r
DOUWES, HERE douues, here koper Voorstraat 68   1597 228 58r
DOUWES, JAKOB douues, jacob smid koper Hoogstraat ZZ   1632 233 63v
DOUWES, AALTJE douwes, aaltje koper Grote Bredeplaats 19   1780 259 300v
DOUWES, AALTJE douwes, aaltje verkoper   1805 267 108r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) verkoper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES jong, aaltje douwes de (wd) ten oosten Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
DOUWES, ABE douwes, abbe koper   1681 241 155v
DOUWES, ABE douwes, abe koper   1692 243 19r
DOUWES, ABE douwes, abe koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
DOUWES, EDGER douwes, aedger koper Noorderhaven 107   1641 234 158v
DOUWES, AREND douwes, aernt koper Noordijs   1598 228 204r
DOUWES, AREND douwes, aernt verkoper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
DOUWES, ALLE douwes, alle ten noorden Franekereind   1597 228 29r
DOUWES, ALLE douwes, alle koper Grote Kerkstraat 24   1613 229 378r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1659 237 207r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper Zuiderhaven 18   1684 242 19r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1687 242 191v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper WZ   1688 242 218v
DOUWES, ANDRIES douwes, andries schipper (grootveer-) koper Zuiderhaven 61   1695 243 140r
DOUWES, ANDRIES douwes, andries koper   1701 244 140r
DOUWES, ANDRIES douwes, andris koper   1660 238 25r
DOUWES, ANTJE douwes, antie verkoper Anjelierstraat   1614 229 451r
DOUWES, ANTJE douwes, antie (vrijster) koper Hofstraat 65   1721 246 124r
DOUWES, ANTJE douwes, antje koper   1772 258 49v
DOUWES, ANTJE douwes, antje koper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
DOUWES, ARJEN douwes, arjen koper Nieuwstraat WZ   1761 255 66v
DOUWES, ARJEN douwes, arjen verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
DOUWES, ARJEN douwes, arjen (wl) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
DOUWES, ARJEN douwes, arjen (wd) ten oosten Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
DOUWES, AUKE douwes, auke koper Noorderhaven 10   1661 238 107v
DOUWES, BARTELD douwes, bartele koper   1658 237 165r
DOUWES, BAUKJE douwes, baukjen koper   1735 249 96v
DOUWES, BIRDE douwes, birde koper   1695 243 148r
DOUWES, douwes, bocksyn koper   1702 244 148r
DOUWES, BONNE douwes, bonne koper   1737 249 216r
DOUWES, BONNE douwes, bonne koper   1738 249 272v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper   1757 254 115v
DOUWES, BONSE douwes, bonte geniaarde Hondenstraat 7   1759 254 210v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 135v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper   1771 257 241v
DOUWES, BONSE douwes, bonte ten oosten Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
BROUWER, KLAAS DOUWES brouwer, claas douwes koper   1711 245 151v
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1612 229 204r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper Noordijs WZ   1615 230 5r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1667 239 117r
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1668 239 127v
DOUWES, KLAAS douwes, claes brouwer (mr) geniaarde Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1724 246 194v
DOUWES, KLAAS douwes, claes koper   1728 247 115r
DOUWES, DIRK douwes, dirck brouwer (mr) koper Hoogstraat 23   1650 236 131r
DOUWES, DIRK douwes, dirck koper Noorderhaven NZ   1651 236 163r
DOUWES, DIRK douwes, dirk geniaarde Rommelhaven 24a   1729 247 232v
DOUWES, DIRK douwes, dirk koper Romastraat 6   1732 248 87v
DOUWES, DIRK douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper   1805 267 121r
DOUWES, DIRK douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes blauwverver (mr) koper Brouwersstraat 11   1731 248 19v
SIDERIUS, DIRK DOUWES siderius, dirk douwes koper   1786 262 117r
DOUWES, DOUWTJE douwes, doutjen geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
DOUWES, DOUWTJE douwes, doutjen koper Schritsen 54   1739 250 37v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe pannebakker gecondemneerde Zoutsloot 76   1597 228 134r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Heiligeweg 36   1631 232 351r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Hoogstraat 21   1638 234 63v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten oosten Hoogstraat NZ   1640 234 106r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten westen Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1657 237 131r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1659 237 215r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Lanen 39   1661 238 78r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1665 239 28r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Schritsen 48   1666 239 41r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1671 240 32v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper Liemendijk   1687 242 205v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1692 242 387v
DOUWES, DOUWE douwes, douwe koper   1742 250 262r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
DOUWES, DOUWE douwes, douwe ten zuiden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
DOUWES, DIRK douwes, durk koper   1767 256 257r
DOUWES, EEBE douwes, ebe koper Hoogstraat NZ   1676 240 224r
DOUWES, EEBE douwes, ebe koper Droogstraat NZ   1676 240 225r
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 41v
DOUWES, EDGER douwes, edger schipper (groot-) koper Schritsen NZ   1643 235 59v
DOUWES, EDGER douwes, edger koper Noorderhaven 107   1643 235 78r
DOUWES, EDGER douwes, edger koper Schritsen NZ   1656 237 73v
DOUWES, EELKE douwes, eelco koper   1718 246 23r
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Grote Bredeplaats 35   1708 245 65v
DOUWES, EELKE douwes, eelke koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
DOUWES, EELKE douwes, eelke (erven) ten oosten Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
DOUWES, ELING douwes, eling koper Schritsen NZ   1681 241 127r
DOUWES, LIJSBET douwes, elisabeth koper   1804 267 22r
DOUWES, ETTE douwes, ette (erven) ten zuiden   1659 238 13v
DOUWES, FEDDE douwes, fedde ten zuiden   1809 268 223r
DOUWES, FEDDE douwes, fedde ten oosten   1809 268 224v
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper Kerkpoortstraat   1597 228 42r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper   1679 241 45r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper   1679 241 48r
DOUWES, GEERT douwes, geert herbergier bewoner   1605 228 875r
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper   1773 258 105v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje verkoper   1775 258 201v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Noorderhaven 24   1779 259 222v
DOUWES, GERBEN douwes, gerben koper   1617 230 175r
DOUWES, GERBEN douwes, gerben koper Bildtstraat 4   1737 249 205v
DOUWES, GERRIT douwes, gerrit koper   1712 245 167r
DOUWES, GERRIT douwes, gerrit koper   1713 245 191r
DOUWES, douwes, goyck (wd) ten zuiden Brouwersstraat 2   1601 228 539r
DOUWES, GRIETJE douwes, gryttie koper Scheerstraat 11   1708 245 40v
DOUWES, HANS douwes, hans koper   1690 242 320r
DOUWES, HARING douwes, haringh koper Zoutsloot NZ   1651 236 153v
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver geniaarde Brouwersstraat 9   1699 244 4r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 9   1699 244 29r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Brouwersstraat 5   1700 244 36v
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Kleine Kerkstraat 18   1702 244 160v
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper   1708 245 53r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper   1706 245 r
VRIES, HERE DOUWES vries, heere douwes de koper Voorstraat 23   1714 245 227v
FABER, HENDRIK DOUWES faber, hendrik douwes verkoper   1774 258 157v
DOUWES, HERE douwes, here koper Romastraat   1597 228 68r
DOUWES, HESSEL douwes, hessel koper   1776 259 16v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel koper Voorstraat 101   1793 264 88r
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
DOUWES, HESSEL douwes, hessel (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
DOUWES, HILLE douwes, hille koper Heiligeweg   1597 228 129r
DOUWES, HILLE douwes, hille koper   1605 228 912r
DOUWES, HILTJE douwes, hiltie (patroniem is een aanname, is niet vermeld) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
DOUWES, HILTJE douwes, hiltie verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
DOUWES, HIELKJE douwes, hylck koper Noorderhaven 40   1614 229 389r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper   1714 245 215r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper Franekereind 6   1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 18   1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 54   1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Noorderhaven 61   1731 248 30r
DOUWES, HIELKJE douwes, hylkje koper Noorderhaven 60   1730 247 322r
DOUWES, IENSE douwes, intse koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 290r
DOUWES, IETJE douwes, ittie koper   1659 237 181r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob smid koper Liemendijk   1627 232 20r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1644 235 124r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1661 238 103v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Zuiderhaven 18   1698 243 351r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1712 245 181r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1713 245 195r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper   1716 245 255r
DOUWES, JAKOB douwes, jacob koper Noorderhaven 19   1728 247 206v
DOUWES, JAKOB douwes, jacob ten noorden Noorderhaven 19   1728 247 206v
DOUWES, JAN douwes, jan koper Zoutsloot NZ   1604 228 780r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1625 231 64r
DOUWES, JAN douwes, jan (vlieland) koper Karremanstraat 27   1692 242 399r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1697 243 328r
DOUWES, JAN douwes, jan koper   1706 244 316r
DOUWES, JAN douwes, jan koper Nieuwstraat   1729 247 262v
DOUWES, JAN douwes, jan schoolmeester koper Nieuwstraat   1729 247 265v
DOUWES, JAN douwes, jan schipper (schuit-) koper   1784 261 172r
ZEILMAKER, JAN DOUWES zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 85   1780 259 284v
ZEILMAKER, JAN DOUWES zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 61   1785 261 303r
DOUWES, JENTJE douwes, janke koper   1735 249 106r
DOUWES, JELKE douwes, jelcke koper Weverstraat NZ   1613 229 379r
DOUWES, JELKE douwes, jelcke (erven) verkoper Noorderhaven 40   1614 229 389r
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kleine Kerkstraat 4   1739 250 72v
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kruisstraat NZ   1762 255 123r
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1762 255 137v
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kleine Kerkstraat 10   1764 256 50r
DOUWES, JELTE douwes, jelte (wd) ten zuiden   1777 259 25r
DOUWES, JOHANNES douwes, johan koper Nieuwstraat   1689 242 297v
DOUWES, JOHANNES douwes, johan koper Nieuwstraat OZ   1691 242 371r
DOUWES, JOHANNES douwes, johan wever (mr bont-) koper Grote Kerkstraat 33   1735 249 64r
DOUWES, JOHANNES douwes, johannes koper Lanen 76   1755 253 237v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper Hoogstraat 40   1771 257 205r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1772 258 51v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe ten noorden   1774 258 179v
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe wagenmaker (mr) verkoper Hoogstraat 40   1779 259 205r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper Rommelhaven ZZ   1782 260 274r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1784 261 255r
DOUWES, LIEUWE douwes, lieuwe koper   1785 261 261r
DOUWES, LUITJEN douwes, luitjen koper   1695 243 186r
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen koper   1768 257 94r
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen (wd) koper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
DOUWES, LIEPKJE douwes, lupkjen (wd) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
DOUWES, LUITJEN douwes, luytien koper Schritsen ZZ   1614 229 423r
DOUWES, MAAIKE douwes, maayke ten zuiden   1804 267 10v
DOUWES, MARTEN douwes, marten koper   1604 228 798r
DOUWES, MARTEN douwes, marten koper Lanen 30   1755 253 234v
DOUWES, MAAIKE douwes, mayke (wd) verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
DOUWES, MEINT douwes, meynte koper   1656 237 88v
DOUWES, OTTE douwes, otte (erven) ten zuiden   1660 238 25r
DOUWES, PIETER douwes, pieter koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
DOUWES, PIETER douwes, pieter smid koper Zuiderhaven 18   1699 244 10v
DOUWES, PIETER douwes, pieter smid koper   1706 244 340r
DOUWES, PIETER meetje, pieter douwes koper   1747 251 210r
DOUWES, PIETER meetje, pieter douwes koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
DOUWES, PIETJE douwes, pietrick koper   1604 228 825r
DOUWES, PIEBE douwes, pybe (te leeuwarden) verkoper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1650 236 132r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1651 236 167r
DOUWES, PIETER douwes, pyter koper   1757 254 78v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1644 235 128v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1657 237 122r
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1658 237 166v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1660 238 25v
DOUWES, PIETER douwes, pytter koper   1694 243 86v
DOUWES, REIN douwes, reyn koper Romastraat ZZ   1606 228 1000r
DOUWES, REIN douwes, reyn koper   1611 229 60r
DOUWES, REIN douwes, reyn koper   1687 242 181r
DOUWES, REINER douwes, reyner ten oosten   1660 238 37v
DOUWES, douwes, reynes koper Franekereind ZZ   1639 234 83v
DOUWES, RIENK douwes, rienck koper   1601 228 483r
DOUWES, RIENK douwes, rienck (weeskinderen van) verkoper Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, RINTJE douwes, rintje koper Bildtpoort (gebied)   1670 239 216r
DOUWES, ROMMERT douwes, rommert gecondemneerde Heiligeweg WZ   1600 228 393r
DOUWES, SIKKE douwes, sicke koper   1731 248 51v
DOUWES, SIKKE douwes, sikke koper   1735 249 100r
DOUWES, SIPKE douwes, sipcke koper   1614 229 428r
FABER, SJOERD DOUWES faber, sjoerd douwes koper   1801 266 49r
DOUWES, SJOUKE douwes, sjoucke koper   1683 241 237r
DOUWES, SIETSKE douwes, sydts verkoper Schritsen ZZ   1601 228 481r
DOUWES, SJUK douwes, syucke koper   1597 228 47r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke koper   1600 228 405r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke voormomber Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke voormomber Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke provisioneel k Spinhuisstraat   1601 228 498r
DOUWES, TEEKE douwes, taecke koper   1602 228 654r
DOUWES, TETTE douwes, tet (wd)(sterfhuis van) triumphant Droogstraat NZ   1600 228 451r
DOUWES, TETJE douwes, tettie koper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
DOUWES, TJEERD douwes, tiaerd koper Nieuwstraat OZ   1648 236 42v
DOUWES, TJEERD douwes, tiaerdt koper Lombardspijp   1645 235 163r
DOUWES, TJEERD douwes, tierd koper   1646 235 235r
DOUWES, TJEBBE douwes, tjebbe koper   1700 244 69v
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd (onder almenum) koper   1805 267 131r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker koper   1808 268 172r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten westen   1808 268 172r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten oosten Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker verkoper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd ten oosten Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
DOUWES, douwes, tzaecke koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 290r
DOUWES, WILLEM douwes, willem bouwmeester (oud-) koper Rozengracht 8   1778 259 158r
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman verkoper Zuiderhaven 38   1779 259 189v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koper Hoogstraat 20   1781 260 54v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koper Nieuweburen 11   1781 260 97v
DOUWES, WILLEM douwes, willem koopman koper   1781 260 112r
DOUWES, WILLEM douwes, willem (erven) ten westen   1809 268 223r
DOUWES, WILLEM douwes, willem (erven) ten westen   1809 268 224v
DOUWES, IETJE douwes, yde koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 289r
SIDERIUS, IEFKE DOUWES siderius, yefke douwes (wd) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
DOUWES, IEPKE douwes, ypke panbakker koper Hoogstraat 19   1740 250 80v
DOUWES, SIETSKE douwes, zijdske koper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE douwes, zijdske koper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
DOUWES, SIETSKE douwes, zijdske koper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
DOUWES, LIEUWE douwis, lieuwe koper   1628 232 125r
, JAKOB douws, jacob koper   1720 246 74r
DOUWES, ABEL dovves, abel koper   1629 232 188r
DOUWES, ANDRIES dovves, andries koper Schritsen NZ   1628 232 160r
DOEIES, DOUWE doyes, douwe schipper (smal-) koper   1662 238 154r
DOEIES, HAITSE doyes, haytse koper   1671 240 44v
DOEIES, doyes, huitse koper   1665 239 13r
TOLSMA, JELTE DOEIES tolsma, jeltje doyes (wd) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyaerda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 34r
DOOITSES, JOUKE doytses, joucke schipper (bolswarder) koper Rozengracht 40   1648 236 9v
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 44r
DOOITSES, MEINERT doytses, meynert verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
DOOITSES, RUURD doytses, riuerd koper Rozengracht NZ   1646 235 234v
DOOITSES, RUURD doytses, ruerd ten westen   1660 238 29v
DOOITSES, HOITE doytzes, hoyte koper Schritsen   1597 228 62r
DOOITSES, MEINERT doytzes, meynert koper   1615 229 513r
DREEUWIS, ANTJE drewes, anna koper   1794 264 169v
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Voorstraat 97   1780 259 297v
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der geniaarde Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Kleine Kerkstraat 12   1783 261 39r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der (wl) ten oosten Noorderhaven 43   1789 263 110r
WILDEMAN, JELLE wildeman, jelle druves koper   1719 246 56r
DOEKELES, AUKJE duckles, aucke bruid   1606 228 999r
DIRKS, ALBERT durks, albert verkoper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
DIRKS, KLAAS durks, claas koper   1798 265 188r
DIRKS, DIRK durks, durk koper   1775 258 196r
DIRKS, HINKE durks, hinke koper   1768 257 40r
DIRKS, HINKE durks, hinke koper   1771 257 237r
DIRKS, PIETER durks, pieter koper Kerkpad WZ   1792 264 6v
DIRKS, TJEERD durks, tjeerd schipper (franeker-) koper Spekmarkt 1   1800 265 459r
, NICOLAAS dyonisius, nicolaus koper Rapenburg   1646 235 231v
DJURRES, PIER dyorres, pier koper   1626 231 104r
DJURRES, PIER dyorres, pier koper   1627 231 170v
DJURRES, PIER dyorris, pier koper Schritsen NZ   1628 232 84r
DIRKS, KORNELIS dyrx, cornelis koper Scheerstraat 3   1599 228 332r
DIRKS, JAN dyrx, jan brouwer koper   1600 228 401r
DIRKS, LIJSBET dyrx, lijsbeth koper Alemanssteeg   1606 228 1053r
DIRKS, SIEBREN dyrx, sybren koper Lanen   1597 228 131r
DIRKS, LAAS dyrxssen, laes koper   1605 228 893r