Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. wildschut, henderina e. koper Schritsen 52   1780 259 299v
EESGES, WOPKE easges, wopke (wd) ten oosten Spekmarkt 1   1772 258 44r
, BEREND ebel, berent koper   1625 231 84r
EVERTS, JAN eberts, jan koper   1643 235 47r
IEBELES, BROER ebles, broer koper   1661 238 111r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes ten oosten Voorstraat ZZ   1616 230 39r
EEDES, KORNELIS feytema, cornelis edes gecondemneerde   1634 233 144v
EEDES, JAN edes, jan koper   1642 234 176v
EEDES, REIN edes, rein verkoper   1633 233 111v
EDGERS, FEDDE edgers, fedde koper Liemendijk   1615 229 497r
EDGERS, WOPKE edgers, wopke (wl) koper Heiligeweg NZ   1774 258 181r
EEDES, EEUWE edis, euwe koper Zuiderhaven NZ   1625 231 80r
EEDES, REIN edis, rein koper   1628 232 121r
EEDES, REIN edis, reyn koper   1633 233 89v
EDGERS, KORNELIS edsgers, cornelis koper   1741 250 179r
EDGERS, KORNELIS edsgers, cornelis koper Vijverstraat ZZ   1751 252 104v
EDGERS, EVERT edsgers, evert koper   1788 262 302v
EDGERS, MARIA edsgers, marijke verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
EESGES, ANTJE edsges, antje koper Grote Bredeplaats 10   1757 254 81r
EESGES, LIJSBET edsges, lijsbeth koper   1747 251 201r
EESGES, MARIA edsges, marijke koper   1746 251 148r
IEBELES, GOSSE eebles, gosse koper   1659 237 190v
EEDES, JAKOB eedis, jacob koper   1619 230 290r
IEKES, LAAS eekes, laas koper   1719 246 39v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe eekes ten westen   1774 258 148v
IEKES, SJOERD eekes, sjoerd koper Heiligeweg ZZ   1705 244 275v
EELKES, ALEF eelckes, aleff koper Gortmakerssteeg   1599 228 281r
EELKES, ANTJE eelckes, anna ten zuiden   1627 232 5r
EELKES, DOETJE eelckes, doed koper   1653 236 240r
EELKES, DOEIE eelckes, doeye koper   1675 240 209v
EELKES, DOEIE eelckes, doye koper   1668 239 167v
EELKES, EELKE eelckes, eelck koper Rozengracht 37   1651 236 147r
EELKES, HAITSE eelckes, haytse koper   1647 235 266v
EELKES, HAITSE eelckes, haytse koper Kerkpoortstraat ZZ   1650 236 124v
EELKES, JAN eelckes, jan koper   1660 238 22r
ELINGS, SIEMEN eelings, symen koper Lombardstraat NZ   1642 235 29v
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
EELKES, ANNE eelkes, anne bakker (mr) wandelverkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
BAKKER, ANNE EELKES bakker, anne eelkes bakker (mr) koper Zoutsloot 30   1746 251 115r
EELKES, DOEIE eelkes, doye koper   1664 238 211v
WILDSCHUT, IEKE EELKES wildschut, eeke eelkes (wd) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
EELKES, eelkes, emmerich koper   1709 245 100v
EELKES, eelkes, emmerich koper   1711 245 161r
EELKES, FEIE schuits, feye eelkes koper   1704 244 247v
EELKES, GERRIT eelkes, gerryt koper Zoutsloot NZ   1671 240 63r
EELKES, JAKOB eelkes, jacob koper   1686 242 125v
EELKES, JAKOB eelkes, jacob koper   1700 244 81v
EELKES, JAN eelkes, jan koper   1760 255 23r
EELKES, JAN eelkes, jan koper   1779 259 200v
KROL, JAN EELKES croll, jan eelkes koper   1656 237 73r
EELKES, JELLE eelkes, jel koper   1606 228 975r
EELKES, JOCHEM eelkes, jochum koper   1741 250 150r
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (klein-)(mr) koper Noorderhaven 46   1741 250 183r
EELKES, PIER eelkes, pier bakker (mr) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
EELKES, PIER eelkes, pier ten zuiden Lanen 28   1774 258 168v
BAKKER, PIER EELKES bakker, pier eelkes verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
EELKES, PIETER eelkes, pieter timmerman (mr) koper Lanen 66   1739 250 6r
EELKES, REINER eelkes, reiner koper   1625 231 69r
EELKES, REINER eelkes, reyner koper Noorderhaven 11   1686 242 103v
EELKES, REINER eelkes, reyner koper   1686 242 156v
EELKES, SJOUKE eelkes, sjouke koper Rommelhaven 15   1698 243 379v
EELKES, TIEMEN eelkes, tymen koper   1680 241 116v
EELKES, FEIE eeltjes, feje koper   1713 245 192r
IEMES, JAN eemes, jan koper Droogstraat   1601 228 554r
IEMES, DOUWE eemis, douwe koper Sint Jacobstraat 11   1632 233 75v
EERKES, HANS eercks, hans koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 371r
, JAN eercx, jan koper   1654 236 250r
EEDES, MARIA eerdes, marijke koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
EERKES, JAN eerks, jan koper Grote Bredeplaats 22   1735 249 91v
JONGEMA, JAN EERKES jongma, jan eerks koper Prinsenstraat 2   1755 253 220r
ERNSTES, MARTEN eernstes, marten koper   1678 241 1v
, HENDRIK eernstys, hendrick koper   1611 229 128r
EERKES, LIEKELE eerx, lykle koper Vijverstraat NZ   1677 240 262r
EEUWES, JANKE eeuues, jantien koper   1633 233 113v
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1735 249 98r
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1738 249 340v
EEUWES, HARRIT eeuwes, harryt koper   1756 253 258r
EEUWES, JOHANNES eeuwes, johannes koper   1798 265 172r
EEUWES, JOHANNES eeuwes, johannes meesterknegt bij de kooplieden mollema en wieger harmens verkoper   1804 267 78r
EVERTS, JAN eeverts, jan bakker (koek-) koper   1633 233 98r
EEUWES, HARRIT eewes, harrit koper   1741 250 186v
EGBERTS, ANSKE egberts, ansch ten oosten   1633 233 122r
EGBERTS, KORNELIS egberts, cornelis koper Lanen 44   1659 237 183v
EGBERTS, KORNELIS egberts, cornelis verkoper Zoutsloot NZ   1667 239 111v
EGBERTS, JAKOB egberts, jacob ten zuiden Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
EGBERTS, JAN egberts, jan koper   1660 238 69v
AKKER, JELMER EGBERTS acker, jelmer egberts koper   1776 259 12v
EGBERTS, egberts, linne koper   1652 236 191r
EGBERTS, OTTE egberts, otte koper   1655 237 46r
EGBERTS, OTTE egberts, otte koper   1656 237 87r
EGBERTS, RIEMKJE egberts, riemcke koper   1643 235 75r
EGBERTS, ROBIJN egberts, robijn koper Noorderhaven 57   1657 237 120r
EGBERTS, ROBIJN egberts, robijn koper Noorderhaven 107   1662 238 132r
EGBERTS, TEETSKE egberts, taetske koper   1626 231 139v
EGBERTS, TJITSKE egberts, tyeetske (wd) koper   1627 232 25r
EGBERTS, WARNER egberts, warner koper Weverstraat   1667 239 72v
EGBERTS, WARNER egberts, warner koper Kruisstraat 3   1667 239 115r
EGBERTS, WILLEM egberts, willem koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
OFFRINGA, ROELOF offringa, roelof eglerts koper Franekereind 23   1739 250 18r
EGBERTS, DANIEL eiberts, daniel koper Noorderhaven 42   1688 242 256v
EGBERTS, HENDRIK hoitker, hendrik eiberts koper   1719 246 45v
EGBERTS, JAKOB eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 7va
EGBERTS, JAKOB eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 267v
MUNTER, MICHIEL EGBERTS munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
EGBERTS, WILLEM eiberts, willem koper Schritsen 8   1709 245 81r
EILES, EILE eiles, eile koemelker geniaarde Grote Kerkstraat 33   1722 246 151v
EILERTS, JAN eillerts, jan koper Grote Kerkstraat 26   1598 228 237r
IEKES, JAN ekes, jan koper   1696 243 211v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper Voorstraat 86   1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1771 257 240v
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes (tuin van) ten westen Franekereind 25   1772 258 65r
MENALDA, POPPE IEKES menalda, poppe ekes koper   1773 258 107r
IEKES, SIPKJE ekes, sipck koper Nieuwstraat 62   1598 228 217r
, ABE elbrichs, abbe koper Voorstraat 91   1631 233 14r
, ABE elbrichs, abbe koper   1631 233 14v
EILERTS, HARMEN elderts, harmen koper   1779 259 200v
ELIAS, HANS elias, hans bewoner Zoutsloot NZ   1781 260 67r
ELIAS, HANS elias, hans koopman verkoper Franekereind 21 D-070 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS witt, hans elias de koper Franekereind 21   1803 266 462r
ELINGS, SIEMEN elinghs, symen koper   1648 236 38v
ELINGS, JAKOB elings, jacob koper   1598 228 172r
ELINGS, SIXTUS elings, sixtus verkoper   1660 238 40v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 139r
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 150r
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper   1647 235 268v
ELINGS, SIEMEN elings, symen koper Nieuwstraat WZ   1649 236 94v
EILERTS, JAN ellerds, jan koper   1787 262 230r
EILERTS, JAN ellerds, jan koper   1787 262 236r
EILERTS, FREERK ellerts, freerck koper Snakkerburen (gebied)   1642 234 181r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1673 240 120r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik schoenmaker (mr) geniaarde Zoutsloot 123   1687 242 212v
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1689 242 293v
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper Schritsen 28   1690 242 314r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1690 242 317r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1692 242 393r
EILERTS, HENDRIK ellerts, hendrik koper   1777 259 45v
EILERTS, JAN ellerts, jan koper Noorderhaven 39   1753 253 121r
EILERTS, RINNERT ellerts, rinnert koper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
EILERTS, RINNERT ellerts, rinnert koper   1606 228 1018r
EILES, ANDRIES elles, andries koper   1799 265 255r
EILES, ANDRIES elles, andries (jur franeker) scheepstimmerman (mr) verkoper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
, SIXTUS eluigs, sixtus koper   1657 237 110r
RING, HANS IEMES ring, hans emes de koper Zoutsloot 30   1641 234 132r
IEMES, TJALLING emes, tjalling koper   1700 244 73v
EMMERIKS, KORNELIS emmeriks, cornelis koper Schritsen ZZ   1739 250 13v
EMMERIKS, KORNELIS emmeriks, cornelis koper   1741 250 200v
ENNES, BAUKE enes, baucke glasmaker ten westen Lanen 52   1633 233 127r
EGBERTS, JAN engberts, jan wever (bont-)(mr) koper   1774 258 165r
ENGELS, ENGEL engels, engel koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
ENNES, KLAAS ennes, claas koper Franekereind 10   1750 252 86r
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis koper Zuiderpoort (gebied)   1771 257 203r
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis koper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
ENNES, KORNELIS ennes, cornelis ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Zuiderpoort (gebied)   1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Kromme Elleboogsteeg WZ   1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Lammert Warndersteeg OZ   1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Dwarsstraat 14   1786 262 116r
WIJGA, IEKJE ENNES wijga, ijke ennes molenaar (mr) koper Achterstraat   1782 260 226r
ENNES, JAKOB ennes, jacob koper Hofstraat ZZ   1762 255 163r
ENNES, SIKKE ennes, sikke koper Grote Kerkstraat 5   1750 252 52v
ENNES, TJEERD ennes, tjeerd koper   1674 240 138v
WIJGA, IEKE ENNES wyga, ycke ennes koper Achterstraat   1761 255 49v
ENNES, THOMAS ens, thomas (wl)(dr) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
ENNES, THOMAS ens, thomas (wl)(dr) koper   1601 228 504r
IEPKES, SJOERD epckes, sioerdt koper Voorstraat 40   1617 230 134r
IEPES, SIBBELTJE epedr, sybbel mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
IEPES, ANSKE epes, anske koper   1706 244 391v
IEPES, IEME epes, eme koper   1650 236 141r
IEPES, HANS epes, hans koper Lanen ZZ   1641 234 146v
IEPES, MINSE epes, mintie koper Schritsen   1656 237 70r
IEPES, MINSE epes, mintie koper Lanen 48   1658 237 179r
IEPES, PIETER epes, piter koper Brouwersstraat 2   1626 231 113v
IEPES, PIETER epes, piter koper   1626 231 114r
IEPES, TEEDE epes, teede koper WZ   1648 236 12r
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes koper Kleine Bredeplaats 10   1806 267 254v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
IEPKES, LIEUWE epkes, lieuwe verkoper   1772 258 55v
IEPKES, SJOERD epkes, siverd koper   1625 231 92r
ERNSTES, GRIETJE erends, griet ten westen   1606 228 975r
, HANS ericx, hans koper   1613 229 380r
, HANS ericx, hans koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
, HANS ericx, hans koper Zoutsloot ZZ   1615 229 493r
EERKES, TJITSE eriks, tjietske koper   1717 245 282v
EERKES, HANS erix, hans (burgemeester en rentmr.) koper Voorstraat 2   1597 228 45r
EERKES, HANS erix, hans koper Vijver WZ   1598 228 165r
, MARTHA erkelens, martha (wd) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
ERNSTES, ABE ernstes, abe koper   1716 245 272v
EESGES, HARMEN esges, harmen koper Kerkpoortstraat NZ   1605 228 888r
EESGES, LIEUWE esges, lieuwe (wl) schipper verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
EESGES, WOPKE esges, wopke (wd) ten oosten Spekmarkt 1   1772 258 29v
EEUWES, RINSKE eues, rintske koper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
EEUWES, HANS euwes, hans koper Scheffersplein 29   1657 237 106r
, HARMEN evernik, harmen koper Nieuwstraat   1743 251 2r
EVERTS, ARJEN everts, arien koper Grote Bredeplaats 2   1657 237 121r
EVERTS, ARJEN everts, arien ten westen   1659 238 4v
EVERTS, ARJEN everts, arjen (steeg bij a.e.'s lijnbaan langs lopende) ten noorden Zoutsloot 107   1664 238 210r
EVERTS, ARJEN everts, arjen (lijnbaan van) ten noorden   1675 240 192v
EVERTS, ARJEN everts, arjen koper   1679 241 46v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS oosterbaan, arjen everts koper Achterstraat NZ   1682 241 199r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS oosterbaan, claas everts koper Zoutsloot ZZ   1745 251 68v
EVERTS, KLAAS everts, claes koper Romastraat   1650 236 134r
EVERTS, FEIKE everts, feycke koper   1624 231 25r
EVERTS, FEIKE everts, feycke moutmaker (mr) koper Franekereind 23   1646 235 215v
EVERTS, FOKKE everts, focke koper   1604 228 848r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 87   1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper   1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS oosterbaan, foekje everts koper Voorstraat 83   1728 247 135v
EVERTS, FRANS everts, frans koper Voorstraat 9   1679 241 53v
EVERTS, FRANS everts, frans slager (mr) koper Vijverstraat 4   1695 243 146v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS oosterbaan, geertje everts koper   1731 248 18v
EVERTS, GERRIT everts, gerrit koper   1657 237 126v
EVERTS, GOSLING everts, gosling koper Romastraat 13   1761 255 84v
EVERTS, HARING everts, haringh koper   1682 241 183r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik koper   1740 250 93r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 11   1745 251 93r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik verkoper Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik koper Zoutsloot 117   1756 254 7r
EVERTS, HENDRIK everts, hendrik ten noorden Hoogstraat 21   1772 258 18r
EVERTS, HENDRIKJE everts, hendrikje koper Noorderhaven 98   1787 262 225v
EVERTS, HIELKE everts, hilcke koper   1603 228 713r
EVERTS, IDS everts, idts koper   1604 228 777r
EVERTS, JENKE everts, jaencke koper   1618 230 249r
EVERTS, JAN everts, jan kuiper curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
EVERTS, JAN everts, jan bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 29   1629 232 220r
EVERTS, JAN everts, jan houtkoper verkoper   1634 233 130v
EVERTS, JAN everts, jan koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
EVERTS, JAN everts, jan koper Zoutsloot NZ   1642 235 7r
EVERTS, JAN everts, jan koper   1676 240 232v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1692 243 18v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1729 247 288v
EVERTS, JAN everts, jan schoenmaker (mr) koper Schritsen NZ   1735 249 66r
EVERTS, JAN everts, jan koper   1738 249 339v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1739 250 33v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1739 250 71v
EVERTS, JAN everts, jan leerkoper wandelverkoper Lanen 23   1742 250 205r
EVERTS, JAN everts, jan koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1765 256 141v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1774 258 179v
EVERTS, JAN everts, jan koper   1777 259 64v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN everts, jan verkoper   1782 260 315v
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts ten westen Noorderhaven 34   1659 238 7r
EVERTS, JAN bijencorff, jan everts verkoper   1660 238 35r
EVERTS, JAN bouknegt, jan everts koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
EVERTS, JAN bouwknegt, jan everts koper Rommelhaven 11   1799 265 252r
EVERTS, JENTJE everts, jenneke koper   1632 233 48r
EVERTS, MARIA everts, marijke koper   1778 259 129v
EVERTS, MINK everts, minke koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
EVERTS, MINK everts, minke koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
EVERTS, OLFERT everts, olfert koper   1741 250 3va
EVERTS, OLFERT everts, olfert koper Heiligeweg 4   1739 250 77v
EVERTS, PIETER everts, pieter koper Voorstraat 12   1662 238 152v
EVERTS, PIETER everts, pieter ten westen Lanen 44   1665 239 5r
EVERTS, RUURD hogenhuis, ruurd everts koper Romastraat ZZ   1669 239 204r
EVERTS, TEETSKE everts, teetske koper   1727 247 35v
EVERTS, TJERK everts, tjerk koper Bildtstraat 22   1714 245 207v
EVERTS, everts, yefck koper Noorderhaven NZ   1599 228 266r
OOSTERBAAN, IETJE EVERTS oosterbaan, yttje everts koper   1731 248 18v
EEUWES, OENE eves, oene koper   1649 236 68r
EVERTS, FRANS ewerts, frans koper   1672 240 100v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS oosterbaan, grytie ewerts koper   1722 246 131v
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik (burgemeester)(oud-) koper Zoutsloot NZ   1731 248 42v
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik koper   1733 248 194r
EVERTS, HENDRIK ewerts, hendrik koper   1738 249 231r
EVERTS, ewerts, ieefck koper   1598 228 203r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Zuiderhaven 24   1636 234 13r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1638 234 63r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 234 167r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 234 170r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1642 235 36v
EVERTS, JAN ewerts, jan koper Zoutsloot 111   1643 235 43r
EVERTS, JAN ewerts, jan koper   1643 235 43v
EVERTS, JAN ewerts, jan houtkoper koper Rapenburg NZ   1654 236 267v
EVERTS, PIETER ewerts, pieter koper   1654 236 251v
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper   1671 240 53v
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper Zuiderhaven 56   1671 240 55v
EVERTS, RUURD ewerts, ruyrd koper   1672 240 89r
EVERTS, STIJNTJE ewerts, stijntie koper   1737 249 197r
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert burgemeester (uit Bolsward) verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
EVERTS, TJEERD ewerts, tieert koopman verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
FRANK, JOHANNES EWOUTS frank, johannes ewouds koper Rapenburg ZZ   1767 257 18r
EWOUTS, MAAIKE ewouds, mayke koper   1757 254 57v
FRANK, JOHANNES frank, johannes ewout (mede vroedschap) koper Zuiderhaven 52   1790 263 223v
EWOUTS, JOHANNES ewouts, johannes koper Spinhuisstraat ZZ   1766 256 222v
EWOUTS, JORIS ewouts, jorys koper William Boothstraat OZ   1603 228 758r
EGBERTS, JAN eybers, jan koper Zuiderhaven 18   1687 242 193r
EGBERTS, GERRIT eyberts, gerrit koper   1701 244 141r
EGBERTS, HENDRIK eyberts, hendrik koper   1732 248 112r
EGBERTS, JAKOB eyberts, jacob (franeker) verkoper Simon Stijlstraat 7   1778 259 138v
EGBERTS, PIETJE eyberts, pietertje koper   1686 242 150v
EILERTS, HILTJE eylerts, hiltje koper   1779 259 179v
EILERTS, JAN eylerts, jan eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 21v
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
LAAR, JAN EILERTS laar, jan eylerts van koper Nieuwstraat   1653 236 244r
EILERTS, PIETER eylerts, pieter koper   1617 230 170r
EILERTS, JAN eyllerts, jan gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
EISES, AGE eyses, agge koper   1649 236 95r
EISES, FREERK eyses, frederik verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
FABER, FROUKJE EISES faber, frouwkjen eyses koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r