Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
FASES, FOEKJE faes, foeck verkoper   1601 228 521r
FASES, ROELOF faes, roeliff koper Droogstraat   1611 229 23r
FASES, PIETER fases, pyter koper   1757 254 84v
FEKKES, ALEF feckes, aleff naastligger   1601 228 509r
FEKKES, DIRK feckes, dirck koper   1733 248 249v
FEKKES, LIJSBET feckes, lijsbeth bruid   1605 228 864r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries koper Noorderhaven 110   1683 241 252r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries koper Noorderhaven 108   1698 243 382r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1700 244 42v
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1706 244 382r
FEDDES, ANDRIES feddes, andries smid koper   1706 244 382v
FEDDES, ANTJE feddes, antie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FEDDES, ANTJE feddes, antie geniaarde Schritsen 61   1721 248 53r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten oosten Lanen 37 E-173 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE feddes, bart verkoper Lanen 39 E-173 1809 268 222r
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE feddes, bart koopman koper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE feddes, bart ten noorden Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
FEDDES, KLAAS feddes, claes koper   1616 230 104r
FEDDES, KLAAS feddes, claes koper   1617 230 147r
FEDDES, IEPKE feddes, epcke ten oosten Heiligeweg   1601 228 535r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper   1606 228 1044r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Zuiderplein 1   1611 229 12r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Rozengracht NZ   1611 229 24r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Hofstraat   1611 229 26r
FEDDES, FEDDE feddes, fedde koper Franekerpoort (gebied)   1615 229 530r
FEDDES, GEERTJE feddes, geertie verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FEDDES, GEESKE feddes, geeske verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
FEDDES, HUBERT feddes, huibert koper   1693 243 63r
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper Noordijs 27   1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES banga, idger feddes koper   1667 239 19va
FEDDES, JAKOB feddes, jacob bruidegom   1605 228 872r
FEDDES, JAKOB feddes, jacob van leeuwarden koper   1615 230 11r
FEDDES, JAKOB feddes, jacob koper   1615 230 14r
FEDDES, JEEN feddes, jaen koper Carl Visschersteeg WZ   1651 236 153r
FEDDES, JAN feddes, jan koper Schritsen 30   1641 234 134r
FEDDES, JAN feddes, jan koper Schritsen ZZ   1643 235 76r
FEDDES, JELLE feddes, jelle koper   1643 235 90r
FEDDES, LIEUWE feddes, lieuwe koper   1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE feddes, lieuwe koper   1717 245 288r
FEDDES, MARTEN feddes, marten (wd) ten zuiden Poortje   1601 228 534r
FEDDES, MARTEN feddes, marten koper Poortje   1602 228 586r
FEDDES, MINNE feddes, minne koper Noorderhaven 66   1761 255 80v
FEDDES, MINNE feddes, minne koper   1763 256 14r
FEDDES, PIETER feddes, pieter schilder verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
FEDDES, PIETER feddes, pieter koper Simon Stijlstraat 6   1666 239 52v
FEDDES, feddes, rochens koper   1605 228 894r
NAUTA, FEDDES nauta, saadske feddes koper Hofstraat 16   1793 264 97r
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1642 235 3r
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1651 236 156v
FEDDES, SIERK feddes, sierck koper   1651 236 181r
FEDDES, SIERK feddes, sierck (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
FEDDES, SJOERD feddes, sioerd (op vlieland) verkoper Voorstraat 2   1692 243 11v
FEDDES, SIPKE feddes, sipcke verkoper   1633 233 124r
FEDDES, SIPKE feddes, sipke koper Grote Kerkstraat NZ   1615 229 526r
FEDDES, SJOERD feddes, sjoerd apotheker koper Voorstraat 2   1687 242 187r
FEDDES, SIEBE feddes, sybe koper   1700 244 54r
FEDDES, WIEBE feddes, wybe bakker ten westen Noorderhaven 19   1728 247 206v
BAKKER, WIEBE FEDDES backer, wybe feddes koper Noorderhaven 17   1711 245 150r
FEDDRIKS, PIETER feddrickx, pieter koper Achterstraat NZ   1632 233 64v
FEDDRIKS, HIDDE feddricx, hidde koper Noorderhaven NZ   1602 228 559r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper   1684 242 44r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper Weverstraat   1685 242 92r
FEDDRIKS, TJERK feddricx, tjerck koper   1685 242 99r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS nieuwenhuis, antje feddriks koper   1768 257 56r
FEDDRIKS, JENTJE feddriks, janke koper   1689 242 264r
KALF, WIEBE FEDDRIKS kalff, wybe feddriks koper Hofstraat 16   1701 244 110r
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1695 243 145r
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1703 244 232v
FEDDRIKS, TJERK feddrix, tjerk koper   1712 245 176r
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Noorderhaven 47   1685 242 72v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Grote Bredeplaats 15   1686 242 120v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Lammert Warndersteeg 1   1697 243 312v
FEDDRIKS, WIEBE feddrix, wybe koper Nieuwstraat WZ   1700 244 52r
KALF, WIEBE FEDDRIKS calff, wybe feddrix koper Noordijs 4   1693 243 54r
FEITSES, FEITSE fedties, fedtie koper   1700 244 63r
FEIKES, KLAAS feickes, claas koper   1667 239 95r
FEIKES, KLAAS feickes, claas koper   1670 239 218r
FEIKES, SIETSKE feickes, sytske ten oosten   1627 232 10r
FEIKES, ANTJE feikes, antje (wd) koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
FEIKES, ANTJE feikes, antje koper Zoutsloot NZ   1781 260 120r
FEIKES, ANTJE feikes, antje koper Liemendijk ZZ   1781 260 120r
FEIKES, GEERT feikes, geert koper   1664 238 214r
FEIKES, GRIETJE feikes, grytie verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
FEIKES, HENDRIK feikes, hendrick koper   1662 238 133r
WIT, HENDRIK FEIKES wit, hendrick feikes de (burger-vaandrig) koper Noorderhaven 74   1664 238 226r
FEIKES, JAN feikes, jan koper   1778 259 149v
SCHULTZE, PIETER FEIKES schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper Nieuwstraat OZ   1665 239 1ra
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper Franekereind 23   1665 239 6v
FEIKES, SJOERD feikes, sjoerd koper   1770 257 177r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Lanen 58   1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Ooievaarsteeg OZ   1754 253 155v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Grote Ossenmarkt 15   1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper Heiligeweg 70   1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes geniaarde Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes koper   1763 255 180r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feikes ten noorden   1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feikes ten westen Lanen 64   1782 260 253r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybren feikes (de tuin van) ten noorden Schritsen NZ   1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybren feikes ten noorden Heiligeweg WZ   1773 258 122v
FEIKES, SIEMEN feikes, symen koper   1692 243 8v
FEIKES, SIEMEN feikes, symen koper Scheerstraat 7   1695 243 118v
FEIKES, THOMAS feikes, thomas verkoper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
FEIKES, TJALLING feikes, tjalling koper   1771 257 208r
FEIKES, TJALLING feikes, tjalling ten oosten   1774 258 160v
FEIKES, TJITSE feikes, tjetse koper   1667 239 96r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES wijngaarden, willem feikes metselaar koper Brouwersstraat 1   1784 261 229r
FEITES, HOITE feites, hoyte koper   1721 246 96v
FEITES, TEUNIS feites, theunis koper   1693 243 67r
FEKKES, DIRK fekkes, durck koper   1644 235 136r
FEMMES, KORNELIS femmes, cornelis koper Zuiderhaven 18   1710 245 121v
FEMMES, KORNELIS femmes, cornelis koper Zuiderhaven 18   1716 245 275v
FORMERS, FORMER fermers, fermer koper Zuiderstraat   1611 229 94r
FORMERS, FORMER fermers, fermer koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 267r
FEITSES, JOUKE fettjes, jouke koper Lanen ZZ   1669 239 190v
FEITSES, SIEMEN fetzes, symon (erven) ten zuiden Nieuwstraat 62   1804 267 103r
FEIKES, KLAAS feyckes, claes gortmaker (mr) koper Kerkpoortstraat 19   1646 235 194r
FEIKES, KLAAS feyckes, claes koper   1652 236 214v
FEIKES, KLAAS feyckes, claes koper   1657 237 119r
FEIKES, HARING feyckes, haring koper   1668 239 137v
FEIKES, HENDRIK feyckes, hendrick koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
FEIKES, JAN feyckes, jan koper   1670 240 28r
FEIKES, JETSE feyckes, jetse koper Bildtstraat OZ   1616 230 46r
FEIKES, JETSE feyckes, jetse koper   1629 232 218r
FEIKES, JETSE feyckes, jetse koper Zuiderplein 3   1631 232 361r
FEIKES, JETSE feyckes, jetse koper Noorderhaven 12   1631 233 13r
FEIKES, JETSKE feyckes, jetse ten westen   1633 233 121r
FEIKES, MARTEN feyckes, marten koper   1605 228 928r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sibrant koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 523r
FEIKES, SJOERD feyckes, sioerd koper   1682 241 200r
FEIKES, SJOERD feyckes, sioerd koper   1682 241 214r
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1678 241 13r
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1679 241 32v
FEIKES, SJOERD feyckes, sjoerd koper   1679 241 49v
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper   1648 236 35r
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper Poortje 1   1648 236 35v
FEIKES, SIEBREN feyckes, sybrant koper   1648 236 36r
FEIKES, SJOERD feyckes, syoerd koper Franekereind 23   1598 228 196r
FEIKES, SIETSE feyckes, sytske koper   1625 231 45v
FEIKES, TJEERD feyckes, tyardt verkoper William Boothstraat OZ   1598 228 176r
FEIES, HARTMAN feyes, hartman koper   1713 245 193r
FEIES, JAKOB feyes, jacob koper   1653 236 240v
FEIES, JAN feyes, jan koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
FEIES, JAN feyes, jan verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
FEIES, LAMMERT feyes, lammert koper Droogstraat 37   1737 249 213r
FEIES, LAMMERT feyes, lammert koper Noorderhaven 58   1749 252 16v
FEIES, MEINERT feyes, meijnert koper WZ   1631 232 357r
NIJHOLT, MELLE FEIES nijholt, melle feyes koper Rozengracht NZ   1705 244 298r
FEIES, SIEBREN feyes, sibrandt koper   1643 235 88r
FEIES, SIEBREN feyes, sibrandt koper Grote Ossenmarkt 18   1645 235 187v
FEIES, TRIJNTJE feyes, trijn koper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
FEIKES, AUKJE feykes, acke (wd) verkoper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
FEIKES, KOERT feykes, coert koper   1684 242 46r
FEIKES, HENDRIK feykes, hendrick koper   1658 237 169v
FEIKES, JAN feykes, jan koper   1670 240 18r
FEIKES, JAN feykes, jan koper   1675 240 189r
FEIKES, JAN feykes, jan koper Grote Ossenmarkt NZ   1748 251 247v
FEIKES, PIETER feykes, pieter koper Zuiderhaven 33   1785 262 36r
FEIKES, SJOERD feykes, sjoerd koper   1688 242 250v
FEIKES, SIEBREN feykes, sybrand koper   1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Lanen 83   1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Lanen 62   1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES camsma, sybrand feykes koper Grote Ossenmarkt 15   1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Droogstraat 27   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kambsma, sybrand feykes (burger-colonel) koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES kamsma, sybrand feykes koper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
FEIKES, TJALKE feykes, tjalke koper   1784 261 135r
FEIKES, IEPE feykes, ype koper Hondenstraat 4   1752 252 231v
FEITES, RITSKE feytes, ritske koper   1661 238 78v
FEITES, SIPKE feytes, sipke koper Noorderhaven 110   1686 242 103r
VICTORS, JAN fictoors, jan koper Grote Ossenmarkt 25   1650 236 116v
FEIKES, GERRIT fijkes, gerrit koper   1685 242 101r
FLORIS, ALBERT flores, albert gleibakkersknecht koper   1776 259 2v
FLORIS, ANTJE floris, antje koper Schritsen 52   1780 259 301v
FLORIS, KORNELIS floris, cornelis (te sint annaparochie) koper Droogstraat   1600 228 462r
FLORIS, IEDE floris, ide ten zuiden Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
FLORIS, REIN floris, rein koper   1802 266 345r
FLORIS, REIN floris, rein ten zuiden   1804 267 89r
FLORIS, SIEDS floris, syds koper Voorstraat 69   1625 231 55r
FLORIS, IEDE floris, yde koper Zuiderhaven 71a   1766 256 221r
FLORIS, IEDE floris, yde koper   1767 256 227v
FLORIS, IEDE floris, yde koper Noorderhaven 10   1782 260 273r
FLORIS, IEDE floris, yede koper   1758 254 130r
FLORIS, IEMKJE floris, ympke (halve susters) koper Schritsen ZZ   1601 228 481r
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Grote Bredeplaats 19   1698 243 390r
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
FOKKES, ANTJE fockes, antje koper   1787 262 202v
FOKKES, BAUKE fockes, baucke koper Prinsenstraat 6   1674 240 141r
FOKKES, BEREND fockes, beern koper   1653 236 222r
FOKKES, BEREND fockes, beern koper   1665 239 8va
FOKKES, BEREND fockes, beernt glazenmaker (mr) koper William Boothstraat 27   1646 235 232r
FOKKES, KORNELIS fockes, cornelis (wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
FOKKES, IEBELTJE fockes, ebeltie koper Grote Bredeplaats 13   1655 237 47v
FOKKES, FOKKE fockes, focke koper Lanen ZZ   1632 233 47v
FOKKES, FOKKE fockes, focke koper Lanen 93   1639 234 76r
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
FOKKES, JAN fockes, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1668 239 152r
FOKKES, JAN fockes, jan koper   1718 246 26r
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1682 241 203v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1684 242 15v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1759 254 240v
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1760 254 255r
FOKKES, MARTEN fockes, marten koper   1760 255 17r
FOKKES, MINNE fockes, minne koper Karremanstraat   1597 228 99r
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES birdema, riemet fockes koper   1618 230 268r
FOKKES, SIEMEN fockes, seimen koper   1719 246 38r
FOKKES, SIERK fockes, sierck koper   1644 235 102r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon timmerman (huis-)(mr) koper Grote Bredeplaats 17   1695 243 141r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper Zoutsloot 76   1711 245 145v
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper   1715 245 237r
FOKKES, SIEMEN fockes, simon koper Zuiderhaven 18   1716 245 269r
BAKKER, SIEMEN FOKKES backer, simon fockes koper Sint Jacobstraat 17   1753 253 124r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper Sint Odolphisteeg 1   1705 244 274r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1729 247 243r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1729 247 292v
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1730 247 346r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper Grote Bredeplaats 9   1731 247 384r
FOKKES, SIEMEN fockes, symon koper   1734 248 363v
FOKKES, SIETSKE fockes, syts bruid   1599 228 295r
FOKKES, SIETSE fockes, sytse bewoner Vijverstraat   1633 233 125v
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper Grote Bredeplaats 16   1718 246 9r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper   1721 246 118v
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper Nieuwstraat WZ   1723 246 157r
FOKKES, TJEERD fockes, tieerd koper   1727 246 360v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1692 243 8v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1694 243 77r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper   1695 243 119r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd schoenmaker koper Voorstraat 49   1696 243 218r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper Weverstraat   1699 244 23r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper NZ   1699 244 23v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1700 244 78v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1700 244 79v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1731 248 20r
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerd koper   1731 248 21v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 17   1684 242 57v
FOKKES, TJEERD fockes, tjeerdt koper Zoutsloot ZZ   1690 242 321r
FOKKES, TJALLING fockes, tyalle koper   1632 233 55v
FOKKES, UILKE fockes, uilke koper Lanen 82a   1717 245 294r
FOEKES, FOPPE foeckes, foppe koper   1617 230 158r
FOEKES, FOPPE foeckes, foppe koper   1626 231 109r
FOEKES, JILT foeckes, jilt koper   1642 235 14v
FOEKES, PIER foeckes, pier koper   1613 229 288r
FOEKES, PIER foeckes, pier koper Kerkpad   1613 229 333r
FOEKES, PIER foeckes, pier (burgemeester)(old-) koper   1616 230 95r
FOEKES, PIER foeckes, pyer koper   1606 228 992r
FOEKES, SIETSKE foeckes, sytske koper Voorstraat 36   1600 228 410r
FOEKES, EESGE foekes, aeske koper   1716 245 258v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) verkoper   1804 267 11v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) ten westen   1804 267 11v
FOEKES, ANTJE foekes, antje (wd) ten westen   1805 267 109r
FOEKES, BAUKE foekes, bauke koper   1707 245 16v
FOEKES, BAUKE foekes, bauke scheepstimmerman koper Schritsen NZ   1709 245 80r
FOEKES, HARMEN foekes, hermen koper   1712 245 178v
FOEKES, PIETJE foekes, pytje koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
FOEKES, PIETJE foekes, pyttie verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
FOEKES, TRIJNTJE foekes, trijn (weeskinderen van) verkoper   1627 232 10r
FOEKES, UILKE foekes, uilke (erven) ten noorden Spekmarkt 1   1772 258 29v
FOEKES, UILKE foekes, uylke (erven) ten noorden Spekmarkt 1   1772 258 44r
FOKELES, GERRIT fokeles, gerryt koper   1633 233 88v
FOKELES, HISKE fokeles, his verkoper   1660 238 37v
FOKKES, ANTJE fokkes, antie (wd) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
FOKKES, ANTJE fokkes, antje ten zuiden Hoogstraat   1773 258 119v
FOKKES, ANTJE fokkes, antje koper Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
FOKKES, BAUKE fokkes, bauke koper   1668 239 139v
FOKKES, BEREND fokkes, beern koper   1661 238 104v
FOKKES, KORNELIS fokkes, cornelis koper   1733 248 277v
FOKKES, KORNELIS fokkes, cornelis koper Scheerstraat 1   1733 248 271r
ESTA, FRANS FOKKES esta, frans fokkes van koper Rozengracht 28   1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES esta, frans fokkes van koper Rozengracht ZZ   1802 266 200r
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
FOKKES, GRIETJE fokkes, grietje (wd) verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
FOKKES, IEBELTJE fokkes, ibell ten westen Lanen ZZ   1659 238 2v
FOKKES, MARTEN fokkes, marten (meerderjarig vrijgezel) timmerman verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
FOKKES, MARTEN fokkes, marten (wd) koper   1778 259 105r
FOKKES, MARTEN fokkes, marten koper Zoutsloot 98   1781 260 13r
FOKKES, MARTEN fokkes, marten koper   1785 262 19r
FOKKES, MAAIKE fokkes, mayke verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES jagersma, neeltje fokkes koper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES jagersma, neeltje fokkes verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
FOKKES, OENE fokkes, oene varensgezel koper Nieuwstraat WZ   1781 260 12r
FOKKES, OENE fokkes, oene koper Noorderhaven 98   1787 262 225v
FOKKES, OENE fokkes, oene koper Noorderhaven 98   1801 266 62r
STAPERT, SALOMON FOKKES stapert, salomon fokkes ijzerkoper koper Noorderhaven 44   1741 250 175v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper   1772 258 1r
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes koperslager (mr) verkoper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES bakker, simon fokkes verkoper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
FOKKES, SWAANTJE fokkes, swaantje koper   1759 254 252v
FOKKES, SIEMEN fokkes, symon koperslager (mr) koper Voorstraat 73   1729 247 285v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd koper Nieuwstraat WZ   1728 247 106r
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd koper   1729 247 272v
FOKKES, TJEERD fokkes, tjeerd geniaarde Zuiderhaven 54   1731 247 378r
FOKKES, WILLEMKE fokkes, willemke koper Kerkpad 1   1750 252 64v
FOKKES, IEGE fokkes, yege ijzersmid (mr) koper Rommelhaven ZZ   1782 260 178v
FOKKES, SIETSKE fokkes, zytske koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
FOLKERTS, AMBROSIUS folckerts, ambrosio koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 372r
FOLKERTS, AMBROSIUS folckerts, ambrosio verkoper Nieuwstraat   1614 229 388r
FOLKERTS, ANTJE folckerts, anne (wd) koper   1599 228 319r
FOLKERTS, KLAAS folckerts, claes (wd)(Jets) ten oosten Voorstraat ZZ   1600 228 430r
FOLKERTS, HEIN folckerts, heyn koper   1624 231 38v
FOLKERTS, HIELKE folckerts, hilcke koper   1604 228 786r
FOLKERTS, JAKOB folckerts, jacob koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
FOLKERTS, PIEKE folckerts, piecke koper   1626 231 140v
FOLKERTS, PIER folckerts, pier koper   1627 232 43r
FOLKERTS, SIKKE folckerts, sicke koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 81r
FOLKERTS, TEEUWIS folckerts, theuwes koper Schritsen   1599 228 339r
FOLKERTS, TEUNIS folckerts, thoenis koper   1597 228 41r
FOLKERTS, OFFE folckerts, uyft koper Brouwersstraat 2   1683 242 9r
FOLKERTS, OFFE folckerts, uyft koper Schritsen 68   1690 242 309v
HAAS, MAAIKE haas, mayke folk. de koper Schritsen 17   1768 257 57r
FOLKERTS, DIRK folkers, dirk koper   1687 242 166r
FOLKERTS, TJALTJE folkers, talea koper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten westen Lanen 81 E-211 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia koper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FOLKERTS, folkers, talia ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
FOLKERTS, BAUKJE folkerts, baukje koper   1778 259 133r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper Zoutstraat 3   1762 255 171v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas ten zuiden   1775 258 200v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1775 258 228r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1779 259 168r
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS folkerts, claas koper   1793 264 145r
FOLKERTS, FOPPE folkerts, foppe koper Voorstraat 70   1663 238 194r
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob provisioneel k   1734 249 13va
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob provisioneel k   1735 249 15va
FOLKERTS, JAKOB folkerts, jacob koper Bildtstraat 3   1752 253 8r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1604 228 787r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1638 234 60r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1694 243 95r
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1698 243 340v
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1701 244 95v
FOLKERTS, JAN folkerts, jan koper   1702 244 168r
BROUWER, JAN FOLKERTS brouwer, jan folkerts koper   1675 240 203v
GRAUDA, JAN FOLKERTS grauda, jan folkerts koper Voorstraat 65   1675 240 177r
FOLKERTS, JOCHEM folkerts, jochum koper   1686 242 115r
FOLKERTS, LOURENS folkerts, lourens koper Noorderhaven 32   1727 247 55v
FOLKERTS, folkerts, lousens koper   1617 230 209r
FOLKERTS, LUITJEN folkerts, luitjen koper   1702 244 157v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Vismarkt 4   1758 254 145v
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Weverstraat   1801 266 58r
FOLKERTS, MARIA folkerts, marijke koper Hofstraat 47   1802 266 192r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) koper   1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
FOLKERTS, MEIE folkerts, meyke koper Zuiderhaven 18   1734 248 307r
FOLKERTS, NEELTJE folkerts, neeltye koper   1726 246 294r
FOLKERTS, P. folkerts, p. (embden) koper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
FOLKERTS, PIETJE folkerts, pietie koper   1699 244 6r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1716 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper   1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper Franekereind 15   1717 245 301v
FOLKERTS, SAKE folkerts, sake koper Zoutsloot WZ   1762 255 141r
FOLKERTS, SIERK folkerts, sierk koper   1730 247 335r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS geitiebaan, sierk folkerts metselaar (mr) koper   1735 249 69r
FOLKERTS, SIERK folkerts, sjirk koper   1738 249 271v
FOLKERTS, IEBE folkerts, yebe koper   1690 242 327v
FOLKES, MEIE folkes, meye koper Brouwersstraat 22   1670 240 17r
FONGERS, BROER fonger, broer koper   1681 241 123v
FONGERS, BOUWE fonger, buwe koper Zuiderplein 1   1655 237 4v
FONGERS, ANTJE fongers, antie ten oosten Zoutsloot NZ   1665 239 17r
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 129r
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 131r
FONGERS, BROER fongers, broer koper   1732 248 131v
FONGERS, BROER fongers, broer koper Voorstraat 5   1734 248 314r
FONGERS, HIELKJE fongers, hylck koper   1615 230 23r
FONGERS, JAN fongers, jan koper Voorstraat NZ   1642 234 175v
FONGERS, JAN fongers, jan koper   1642 235 7v
FONGERS, JAN fongers, jan koper   1647 235 244r
FONGERS, TEEDE fongers, taeding koper Zuiderplein 1   1655 237 4v
FONGERS, WIEBE fongers, wybe bewoner Droogstraat   1751 252 177v
FONGERS, ANTJE fonghers, antje verkoper Bargebuurt   1665 239 2r
REITSMA, REINER reidsma, reynder fonteyn van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FOKKES, TJEERD foockes, tjeerd koper   1731 248 7v
FOKELES, BINTJE foockles, bintk koper   1640 234 111v
FOKELES, JORIS foockles, joris koper   1698 243 345r
FOKELES, JORIS foockles, joris koper   1715 245 239v
FOPKES, GERRIT fopckes, gerryt (weeskinderen van) koper Schritsen   1597 228 136r
FOPKES, SIEBREN fopckes, sybrant koper   1603 228 700r
FOPKES, ANDRIES fopkes, andries koper   1682 241 232v
FOPKES, GRIETJE fopkes, grietie koper   1670 240 10r
FOPPES, AREND foppens, arendt koper Noorderhaven 82   1597 228 27r
FOPPES, KLAAS foppes, claas ten zuiden Vijver 8 E-097 1808 268 66v
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1617 230 221r
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1660 238 39r
FOPPES, KLAAS foppes, claes koper   1688 242 251v
FOPPES, FEDDRIK foppes, feddrick koper Zuiderstraat   1600 228 416r
FOPPES, FEDDRIK foppes, feddrick koper   1602 228 613r
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1626 231 110v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper Snakkerburen (gebied)   1651 236 164v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe schipper (wijd-) koper Noordijs 3   1653 236 226r
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1659 237 204v
FOPPES, FOPPE foppes, foppe koper   1707 245 34r
FOPPES, GERRIT foppes, gerrit koper   1802 266 350r
FOPPES, GERRIT foppes, gerrit koper   1803 266 549r
FOPPES, GERROLT foppes, gerrolt koper Schritsen ZZ   1604 228 770r
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt koper   1637 234 35v
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt verkoper   1804 267 49r
FOPPES, GERRIT foppes, gerryt koper   1806 267 259r
FOPPES, GRIETJE foppes, grietje koper   1802 266 320r
FOPPES, GRIETJE foppes, grietje koper   1803 266 542r
FOPPES, JAKOB foppes, jacob koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
FOPPES, JAN foppes, jan koper   1660 238 39r
FOPPES, JAN foppes, jan koper Noordijs 19   1672 240 86v
FOPPES, JAN foppes, jan koper Grote Ossenmarkt 2   1675 240 180r
FOPPES, JAN foppes, jan schoenmaker koper   1695 243 161v
FOPPES, JAN porten, jan foppes koper Noorderhaven 57   1776 258 252v
FOPPES, JANKE foppes, jannetgien koper   1602 228 613r
FOPPES, JOHANNES foppes, johannes koper   1600 228 389r
FOPPES, KLAAS foppes, klaas koper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
FOPPES, KLAAS foppes, klaas ten zuiden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
FOPPES, RIENK foppes, rienck smid ten oosten Hoogstraat NZ   1601 228 473r
FOPPES, SIEBE foppes, sybe koper Lanen 48   1647 236 5r
FOPPES, SIEBREN foppes, sybren koper   1775 258 208v
VRIES, SIEBREN FOPPES vries, sybren foppes de destillateur koper Havenplein 8   1782 260 184r
FOPPES, SIETSE foppes, sytse koper Scheerstraat 3   1637 234 31v
FOPPES, SIETSE foppes, sytse koper   1649 236 85v
FOPPES, SIETSE foppes, sytze (erven)(hopman) verkoper   1665 239 9v
FOPPES, TEETSKE foppes, tets koper Noorderhaven 37   1612 229 178r
FOPPES, TEUNIS foppes, teunis koper Zoutsloot NZ   1662 238 118v
FOPPES, TEUNIS foppes, teunis koper Noordijs 19   1672 240 86v
FOPPES, TJERK foppes, tierck geniaarde Drie Roemersteeg 3   1723 246 186v
FORMERS, FORMER formers, former koper   1618 230 238r
, SIEBREN foyes, sybrant (mr) koper   1631 233 17v
, HARMEN franck, harmen koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
FRANSES, HARMEN frans, harmen koper Droogstraat ZZ   1598 228 225r
FRANSES, JAKOB frans, jacob bruidegom   1601 228 540r
FRANSES, JAKOB frans, jacob koper   1601 228 543r
FRANSES, JAKOB frans, jacob koper Weverstraat   1613 229 325r
FRANSES, JAN frans, jan koper Schritsen NZ   1606 228 977r
FRANSES, JAN frans, jan koper Spekmarkt 4   1613 229 302r
FRANSES, JAN frans, jan koper Schritsen ZZ   1613 229 383r
FRANSES, JOCHEM frans, joachim koper   1612 229 171r
FRANSES, JOCHEM frans, joachim koper   1612 229 183r
FRANSES, REINER frans, reyner koper William Boothstraat OZ   1598 228 148r
FRANSES, REINER frans, reyner ten oosten Schritsen   1600 228 460r
FRANSES, REINER frans, reyner ten oosten Anjelierstraat   1614 229 451r
FRANSES, REINER tempeler, reyner frans koper Zuiderhaven ZZ   1616 230 52r
FRANSES, ANTJE fransen, antie koper Voorstraat ZZ   1618 230 293r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
FRANSES, ANTJE fransen, antje koper Voorstraat 59   1781 260 50r
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
FRANSES, ANTJE fransen, antje (wd) verkoper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
FRANSES, ARJEN fransen, arjen koper Noorderhaven 90   1733 248 186v
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, bauckjen fransen koper Zuiderhaven 54   1670 240 22r
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen (wd) koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
VISSER, BAUKJE FRANSES visser, baukien fransen koper   1668 239 148v
FRANSES, CHRISTIAAN fransen, christiaen koper Lombardspijp   1662 238 136r
FRANSES, KLAAS fransen, claas koper   1760 255 38r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claas fransen koopman koper Havenplein 10   1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 66   1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Zuiderhaven 18   1667 239 116v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Wasbleek ZZ   1668 239 171v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claas fransen koper Noorderhaven 44   1674 240 164v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen apotheker koper Rozengracht 40   1659 237 180v
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES visscher, claes fransen koper Noordijs 5   1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen koper Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten westen Weverstraat ZZ   1660 238 40r
VISSER, KLAAS FRANSES visser, claes fransen (hovinge) ten zuiden Weverstraat ZZ   1660 238 40r
FRANSES, DIRK fransen, dirck koper   1630 232 326r
FRANSES, DIRK fransen, dirck koper   1654 236 269v
FRANSES, DIRK fransen, dirck brouwer koper Hofstraat 16   1654 236 270v
FRANSES, DIRK fisker, dirck fransen verkoper   1660 238 20v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirck fransen brouwer koper Schritsen 50a   1655 237 21r
VISSER, DIRK FRANSES vischer, dirk fransen ten oosten   1660 238 26r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen koper   1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen ten oosten   1660 238 29r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen (mede gemeensman) koper Raamstraat 1   1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES visscher, dirk fransen verkoper   1670 240 20v
VISSER, DIRK FRANSES visser, dirk fransen koper Zuiderplein   1666 239 58v
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
FRANSES, FEIKE fransen, feike (arum) schipper verkoper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
FRANSES, FEIKE fransen, feyke koper Lammert Warndersteeg WZ   1721 246 94v
FRANSES, FRANS fransen, frans koper   1720 246 93r
FRANSES, FRANS fransen, frans koper   1730 247 337v
FRANSES, HANS fransen, hans koper Kleine Bredeplaats 4   1689 242 296r
VISSER, HEIN FRANSES visscher, hein fransen (vaandrig) koper Bildtpoort (gebied) NZ   1664 238 222r
VISSER, HEIN FRANSES visser, hein fransen koper Weverstraat ZZ   1667 239 111r
FRANSES, HENDRIK fransen, hendrik koper   1730 247 338r
FRANSES, HENDRIK fransen, hendrik timmerman (mr) koper   1735 249 65r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob koper   1630 232 254r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob ten noorden Zuiderhaven 57   1640 234 107r
FRANSES, JAKOB fransen, jacob koper   1766 256 212r
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Noordijs 19   1702 244 182v
ROORDA, JAKOB FRANSES roorda, jacob fransen koper Voorstraat 65   1705 244 297r
FRANSES, JAN fransen, jan bruidegom   1604 228 828r
FRANSES, JAN fransen, jan ten oosten Voorstraat 18   1636 234 5r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1650 236 102v
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1681 241 131r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1683 241 248r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1693 243 71r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1693 243 71v
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1696 243 198v
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1698 243 385r
FRANSES, JAN fransen, jan koper   1700 244 66r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Bildtpoort (gebied)   1755 253 207r
FRANSES, JAN fransen, jan ten westen   1772 258 49v
FRANSES, JAN templar, jan fransen (wl) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
FRANSES, JENTJE fransen, janke (wd) verkoper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
FRANSES, JOHANNES fransen, johannes koper Grote Bredeplaats 29   1699 243 390v
FRANSES, JOHANNES fransen, johannes slager (mr) ten zuiden Noorderhaven 32   1740 250 112v
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper   1772 258 33v
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Molenpad 1 G-262 1810 269 68r
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
FRANSES, LIJSBET fransen, lijsbeth verkoper Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
FRANSES, OEDS fransen, oets koper   1670 239 219r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper Noordees (gebied)   1631 233 26r
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Bildtstraat 23   1632 233 42r
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Zoutsloot   1632 233 51v
FRANSES, PIETER fransen, pieter schipper (groot-) koper Liemendijk   1632 233 52r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper Brouwersstraat 4   1689 242 271v
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1691 242 340v
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1692 242 403r
FRANSES, PIETER fransen, pieter koper   1709 245 83v
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper Franekereind 29   1647 235 263v
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper   1647 235 264r
FRANSES, PIETER fransen, pyter koper   1721 246 112v
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1647 235 266r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1647 235 269r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper Zuiderhaven 18   1650 236 124r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper   1692 243 4r
FRANSES, PIETER fransen, pytter koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
BOER, PIETER FRANSES boer, pytter fransen de koper Rapenburg 4   1644 235 157r
FRANSES, SIEMEN fransen, simen koper   1696 243 208v
FRANSES, SJOUKJE fransen, sjoukjen koper   1731 247 389v
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1671 240 41r
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1676 240 227v
FRANSES, SIEMEN fransen, symen koper   1684 242 23r
FRANSES, SIEMEN fransen, symon koopman koper Zoutsloot 107   1664 238 210r
FRANSES, TEUNIS fransen, theunis koper   1730 247 358v
FRANSES, TRIJNTJE fransen, trijncke (te franeker) koper Hoogstraat NZ   1619 230 306r
FRANSES, TRIJNTJE fransen, trijntje koper Nieuwstraat WZ   1693 243 47v
FRANSES, WIETSE fransen, wytske koper   1778 259 112v
FRANSES, WIETSE fransen, wytske koper   1780 259 234r
FRANSES, AGE fransenz, agge koopman koper   1633 233 92r
FRANSES, ABE franses, abbe naastligger   1601 228 509r
FRANSES, MAAIKE franses, maycke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
FRANSES, RINSE franses, rintske koper Brouwersstraat 23   1616 230 84r
FRANSES, ATE franssen, atte koper   1644 235 103r
FRANSES, BEELTJE franssen, belytyen bruid   1597 228 87r
FRANSES, JOB franssen, job koper Franekereind 14   1668 239 26ra
FRANSES, ANTJE franzen, anna (wd) verkoper Voorstraat 7a   1775 258 199v
FRANSES, ANTJE franzen, antje (wd) verkoper   1774 258 179v
FRANSES, GEERTJE franzen, geertje (wd) koper Bargebuurt   1774 258 172r
FRANSES, JAKOB franzen, jacob ten noorden   1774 258 155v
FRANSES, JAN franzen, jan koper   1773 258 126v
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten oosten   1773 258 126v
FRANSES, JAN franzen, jan herbergier ten westen   1773 258 126v
FRANSES, STOFFEL franzen, stoffer koper   1756 254 40v
NIEUWENHUIS, ANTJE FREERKS nieuwenhuis, antje freddriks koper   1755 253 212v
REPKO, JAN FREERKS repko, jan frederik koper Grote Bredeplaats 10   1784 261 250r
FREERKS, JAN frederiks, jan koper   1792 264 44v
FREERKS, WIEGER frederiks, wieger bierdrager koper   1773 258 124r
FREERKS, WIEBE lemsma, wybe frederiks koper   1778 259 127v
, FOLKERT fredes, folckert bruidegom   1605 228 945r
, KLAAS fredres, claas koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
FREERKS, JAN fredricx, jan ten westen Heiligeweg WZ   1601 228 502r
FREERKS, JAKOB fredriks, jacob koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
FREERKS, fredriks, lammerdina (wd) verkoper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freercks koper Droogstraat NZ   1669 239 197v
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper Voorstraat 14   1648 236 26r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 200r
BRAAM, KLAAS FREERKS braem, claes freercks koper   1652 236 210r
FREERKS, DOUWE freercks, douwe koper   1656 237 66r
FREERKS, HINNE freercks, henne verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
FREERKS, JAN freercks, jan koper   1613 229 269r
FREERKS, JORIS bootshaak, joris freercks koper Weverstraat   1668 239 124r
FREERKS, RINTJE freercks, reintie koper Droogstraat ZZ   1599 228 226r
FREERKS, RITSKE freercks, ritscke schipper (veer-) koper Heiligeweg   1614 229 395r
FREERKS, GABE freerckx, gabbe koper Bildtstraat 13   1633 233 127r
FREERKS, IJSBRAND freerckx, isbrant verkoper Lanen 52   1633 233 127r
FREERKS, AAFKE freercx, aeff koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
FREERKS, KLAAS freercx, claes (mr) ten zuiden Lanen 80   1598 228 210r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freercx koper Zuiderhaven 6   1663 238 174r
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx (hovinge) ten oosten Droogstraat NZ   1657 237 131v
BRAAM, KLAAS FREERKS braems, claes freercx ten oosten Noorderhaven 19   1660 238 35v
FREERKS, KORNELIS freercx, cornelis koper   1613 229 280r
FREERKS, TJEERD freercx, tiaerd koper Brouwersstraat 27   1613 229 337r
FREERKS, AALTJE freerks, aaltje koper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
FREERKS, BAUKE freerks, bauke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper   1744 251 57r
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper Brouwersstraat 19   1750 252 79r
FREERKS, KLAAS freerks, claas koper Tiepelsteeg   1751 252 105r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1670 240 30v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claas freerks koper   1671 240 46r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1656 237 103r
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
BRAAM, KLAAS FREERKS braam, claes freerks koper   1662 238 129r
FREERKS, KORNELIS freerks, cornelis koper   1736 249 114r
FREERKS, EISE freerks, eise ten noorden Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
FREERKS, FREERK freerks, freerk koper   1625 231 73v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GEESKE freerks, geeske (wd) ten oosten Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
FREERKS, GERRIT freerks, gerrit koper   1706 244 316v
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck koper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
FREERKS, GOSLING freerks, goslyck ten westen Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1730 247 335r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1737 249 211r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper 5-063 1740 250 90r
FREERKS, HEIN freerks, hein koper Lanen 30   1743 251 14v
FREERKS, HEIN freerks, hein koper   1746 251 145r
FREERKS, HENDRIK freerks, hendrik koper Grote Ossenmarkt 19   1671 240 69r
FREERKS, IJSBRAND freerks, isbrant koper   1626 231 127v
FREERKS, JAN freerks, jan koper   1655 237 45r
FREERKS, JAN freerks, jan schoenmaker koper   1663 238 196r
FREERKS, JAN freerks, jan (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
FREERKS, JAN freerks, jan koper   1742 250 234r
FREERKS, JAN freerks, jan koper Lanen 87   1750 252 50v
FREERKS, JAN freerks, jan koper Tiepelsteeg   1751 252 105r
FREERKS, JAN freerks, jan schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
FREERKS, JAN freerks, jan (wd) ten westen Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
REPKO, JAN FREERKS repko, jan freerks koper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
FREERKS, JOHANNES freerks, johannes koper Zuiderhaven 18   1748 251 244v
FREERKS, KLAAS freerks, klaas koper   1744 251 57r
FREERKS, LAMMERT freerks, lambert koper   1625 231 95r
FREERKS, MICHIEL freerks, michiel koper   1769 257 115v
FREERKS, MICHIEL freerks, michiel koper   1771 257 244v
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1743 250 291v
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1744 251 57r
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper   1744 251 57r
FREERKS, PIETER freerks, pieter koper Brouwersstraat 19   1750 252 79r
FREERKS, ROELOF freerks, roeloff koper   1660 238 39v
GROOT, SIEBREN FREERKS groot, sybrand freerks de koper Havenplein 26   1786 262 93v
FREERKS, SIEBREN freerks, sybren ten oosten   1773 258 108r
FREERKS, SIEDS freerks, syds koper Zuiderhaven 18   1667 239 79r
FREERKS, SIEDS freerks, syds koper Hoogstraat   1668 239 176r
FREERKS, WIETSE freerks, wytske (wd)(dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
FREERKS, IEPKE freerks, ypke koper Lombardstraat   1685 242 72r
BRAAM, KLAAS FREERKS bramius, claes freerx koper Droogstraat NZ   1642 234 180v
FREERKS, KORNELIS freerx, cornelis koper   1707 245 19v
FREERKS, KORNELIS freerx, cornelis koper   1708 245 63r
FREERKS, EVERT freerx, evert koper   1695 243 160v
FREERKS, FREERK freerx, freerck koper   1641 234 144v
FREERKS, FREERK freerx, freerck (wl) koper 2-098 1641 234 153r
FREERKS, FREERK freerx, freerk koper   1661 238 82v
FREERKS, FREERK freerx, freerk koper Nieuwstraat OZ   1665 239 1ra
FREERKS, GERBEN freerx, gerben koper   1672 240 108v
FREERKS, GERBEN freerx, gerben koper   1672 240 110v
FREERKS, GOSLING freerx, goslick ten noorden Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
FREERKS, HARMEN freerx, harmen koper   1667 239 96v
FREERKS, HEIN freerx, hein koper   1707 245 33v
FREERKS, JAN freerx, jan verkoper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
FREERKS, JAN freerx, jan koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
FREERKS, PIETER freerx, pytter koper   1642 234 167v
FREERKS, RITSKE freerx, ritske koper Bildtstraat   1604 228 776r
FREERKS, RITSKE freerx, ritske verkoper Bildtstraat 12   1612 229 144r
FREERKS, SIETSE freerx, sytske koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
FREERKS, SIETSE freerx, sytske koper Molenpad NZ   1715 245 243r
FREERKS, TJEERD freerx, tieerd koper   1721 246 126r
FREERKS, GEERTJE frerickx, geertie koper   1633 233 123r
, FREERK friddes, freerck (wl) verkoper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
, fridricx, reintgien bruid   1601 228 506r
, fridricx, theuntgien bruid   1601 228 506r
FRIDSES, HESSEL fridses, hessel koper   1626 231 118v
FRIDSES, PIETER fridses, pytter koper   1694 243 78r
FRIDSES, PIETER fridses, pytter koper   1698 243 378v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper Voorstraat NZ   1631 232 348r
FRIESES, JARICH frieses, jarich (kinderen van) verkoper   1633 233 121r
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper   1639 234 86v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper   1643 235 77v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper   1644 235 122r
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper Weverstraat   1650 236 117v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper Lanen ZZ   1651 236 150r
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1655 237 26v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper   1656 237 86v
FRIESES, JARICH frieses, jarich koper   1656 237 89r
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1660 238 26v
FRIESES, JARICH frieses, jarich glazenmaker (mr) ten westen Zoutsloot NZ   1660 238 26v
FRIESES, JARICH frieses, jarich (wl) verkoper Achterstraat   1674 240 145v
FRIESES, SIPKE frieses, sipcke koper Kleine Bredeplaats 25   1597 228 76r
FRIESES, SIPKE frieses, sipcke koper Schritsen   1598 228 235r