Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1660 238 68v
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1733 248 261v
GABES, KORNELIS gabbes, cornelis koper   1734 248 323r
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) koper Voorstraat 99   1751 252 163r
GABES, DOUWE gabbes, douwe koper   1757 254 95v
GABES, DOUWE gabbes, douwe timmerman (mr) verkoper Voorstraat 99   1779 259 212v
GABES, FEDDE gabbes, fedde koper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
GABES, UILKE gabbes, uulke koper Zuiderhaven 18   1693 243 43v
, HENDRIK gaberts, hendrick koper   1658 237 145r
GABES, KLAAS gabes, claes koper   1772 258 49v
GABES, DOUWE gabes, douwe (wl) timmerman (huis-)(mr) verkoper Franekereind 25   1779 259 221r
GABES, HIBBE gabes, hibbe koper Zuiderhaven 18   1711 245 139r
GABES, HIBBE gabes, hibbe koper Zuiderstraat OZ   1714 245 207r
GABES, TJERK gabes, tierk koper   1732 248 90r
GEELES, GEELE gales, gale koper Hoogstraat 21   1660 238 50v
GEELES, GEELE gales, gale koper   1660 238 59r
GEELES, GEELE gales, gale koper Zuiderpoort (gebied)   1661 238 92r
GEELES, GEELE gales, gale koper Zuiderhaven 2   1670 240 27r
GJALTS, GERRIT galts, gerryt koper   1604 228 818r
GATSES, AALTJE gatses, ael koper   1602 228 635r
GATSES, DOUWE gatses, douwe koper Hoogstraat NZ   1628 232 147r
GATSES, DOUWE gatses, douwe koper   1630 232 345r
GATSES, HERE gatses, hero koper Drie Roemersteeg OZ   1611 229 63r
GATSES, JAN gatses, jan koper Droogstraat 100   1653 236 238r
GATSES, TJITSE gatses, tietske koper   1648 236 40r
GATSES, GERBEN gatties, gerben koper   1618 230 236r
GATSES, SEERP gatties, seerp koper Noordijs 1   1675 240 187r
GATSES, TETJE gatties, tettie koper   1614 229 473r
GATSES, SEERP gattjes, seerp koper Hoogstraat 19   1665 239 30v
, HERE gattyes, here koopman koper   1627 232 25r
GAUKES, DJURRE gauckes, diorre koper Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
GAUKES, DOUWE gauckes, douwe koper   1603 228 712r
GAUKES, PIETER gauckes, pieter koper Noorderhaven ZZ   1616 230 66r
, FEDDE gaveri, fedde koper   1652 236 214r
, FEDDE boomgaerden, fedde gaveri koper   1645 235 186r
GEERTS, LAMMERT geert, lambert koper   1624 231 35r
GEERTS, OBBE geertes, obbe koper Droogstraat NZ   1600 228 449r
GEERTS, OBBE geertes, obbe koper Droogstraat NZ   1600 228 450r
, OBBE geerties, obbe koper Zuiderhaven 1   1616 230 65r
, OBBE geerties, obbe koper Voorstraat 35   1616 230 101r
, OBBE geerties, obbe ten zuiden Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
, OBBE geerties, obbe ten westen Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
GEERTS, AUKJE geerts, akke verkoper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1738 249 263v
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1742 250 234r
GEERTS, ALLERT geerts, allert koper   1747 251 174r
GEERTS, AALTJE geerts, altie koper Herenwaltje OZ   1677 240 266r
GEERTS, AUKJE geerts, aukje (wd) koper Noorderhaven 10   1782 260 273r
GEERTS, AUKJE geerts, aukje koper Heiligeweg 46   1789 263 142v
GEERTS, BAUKJE geerts, baukjen verkoper Hofstraat NZ   1750 252 63v
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claas geerts koper   1695 243 121v
KELDER, KLAAS GEERTS kelder, claes geerts koper   1701 244 121v
KROL, KORNELIS GEERTS crol, cornelis geerts koper Schritsen 61   1758 254 167v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts koper Grote Kerkstraat 35   1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts verkoper Lanen 40   1778 259 128v
KROL, KORNELIS GEERTS krol, cornelis geerts (wl) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
GEERTS, DIRK geerts, dirk koper   1778 259 134r
WOUDE, DIRK GEERTS woude, dirk geerts van der koper   1800 265 621r
GEERTS, EVERT geerts, ebert koper   1625 231 83v
GEERTS, EGBERTJE geerts, egbert (wl) verkoper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
GEERTS, GEESKE geerts, geeske verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
GEERTS, GERRIT geerts, gerrit koper Heiligeweg 20   1748 251 229v
GEERTS, GERRIT geerts, gerrit (wl) verkoper   1772 258 54v
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Brouwersstraat   1597 228 48r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1606 228 1022r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1611 229 64r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Kruisstraat   1615 229 552r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper   1618 230 231r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1754 253 147v
GEERTS, HAIKE geerts, haike koper   1773 258 83r
GEERTS, HARKE geerts, harke koper   1737 249 163r
GEERTS, HARMEN geerts, harmen koper   1707 245 27r
GEERTS, HARMEN geerts, harmen koper   1755 253 233v
GEERTS, HENDRIK geerts, hendrik koper   1767 256 249r
KLATTER, HENDRIK GEERTS klatter, hendrik geerts koper Grote Bredeplaats 5   1801 265 670r
GEERTS, HINKE geerts, hinke koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
GEERTS, JAKOB geerts, jacob koper   1797 265 78r
GEERTS, JAKOB geerts, jacob verkoper   1805 267 125r
GEERTS, JAN geerts, jan koper Zuiderhaven 19   1624 231 12r
GEERTS, JAN geerts, jan koper   1655 237 42v
GEERTS, JAN geerts, jan verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
GEERTS, JELTE geerts, jelte koper   1803 267 1r
GEERTS, LAMMERT geerts, lambert koper   1624 231 35r
GEERTS, PIETER geerts, pieter koper   1706 244 343r
GEERTS, PIETER geerts, pieter wolkammersknegt koper   1803 267 6r
GEERTS, POPPE volderpoort, poppe geerts koper   1791 263 313r
GEERTS, PIETER geerts, pytter koper   1696 243 200r
GEERTS, ROELOF geerts, roelof koper   1783 261 81r
GEERTS, ROELOF geerts, roelof koper   1784 261 171r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS hamstra, roelof geerts koper   1799 265 348r
GEERTS, SAAKJE geerts, saakje koper   1776 259 7v
GEERTS, SAAKJE geerts, saakjen koper   1778 259 150r
GEERTS, TEUNIS westeroven, teunis geerts koper Kleine Bredeplaats 14   1698 243 384r
GEERTS, WOBBE geerts, wobbe (wd) ten oosten Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
GEERTS, SJOERD geertsen, sioerd koper   1663 238 192r
GIJSBERTS, ANDRIES geis, andries (franeker) zadelmaker (mr) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, ANTJE geis, anna verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, CATHARINA geis, catrina verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, JURJEN geis, georg (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
GIJSBERTS, WILLEM geis, willem zadelmaker ten zuiden   1804 267 67v
, TIJS geizes, tijs koper   1775 258 197v
GEELES, TJALLING geles, tjalling koper   1687 242 182r
JURJENS, HANS schierst, hans georg koper Voorstraat 89   1789 263 171r
JURJENS, HANS schierst, hans georg (wl) koopman verkoper Voorstraat 89   1804 267 60v
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthoni koper Hoogstraat 10   1729 247 268r
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthony koper Rommelhaven 5   1732 248 116v
GERARDUS, ANTONIUS gerardi, anthony koper   1733 248 166r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaerden, anthony gerardi koper   1737 249 209r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 287r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 329r
GERARDUS, FOPPE gerardi, foppius koper   1642 235 31v
GERARDUS, FOPPE gerardi, foppius geniaarde Voorstraat 44   1643 235 92r
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS bramius, nicolaus gerardi apotheker koper Lanen NZ   1659 237 192v
GERARDUS, PIETER gerardus, pieter koper Noorderhaven 5   1749 252 20r
GERBENS, AAFKE gerbens, aafke koper Voorstraat 90   1754 253 177r
GERBENS, AALTJE gerbens, aelke verkoper   1601 228 497r
GERBENS, AUKE gerbens, aucke schipper (schuit-) koper Schritsen 28   1713 245 191v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Liemendijk   1714 245 202r
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 10v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Bildtpoort (gebied)   1720 246 83v
GERBENS, AUKE gerbens, aucke koper Schritsen 28   1724 246 199r
GERBENS, AUKE gerbens, auke molenaar (pel-) koper Jan Ruurdstraat 3   1741 250 173v
GERBENS, BOTE gerbens, boote koper   1733 248 261v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1643 235 83v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1687 242 180v
GERBENS, KLAAS gerbens, claes koper   1692 242 403r
LUIDUM, KLAAS GERBENS luidum, claes gerbens koper   1643 235 84r
GERBENS, FOKKE gerbens, focke koper   1760 255 36r
GERBENS, gerbens, gatti koper   1667 239 19ra
GERBENS, GATSE gerbens, gattie koper Noorderhaven 80   1649 236 71r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar (mr) koper Kerkpad 1   1658 237 142v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Hoogstraat 21   1659 237 200r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben ten westen Achterstraat NZ   1662 238 139v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar verkoper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben koper Lanen 21   1664 238 222v
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
GERBENS, GERRIT gerbens, gerryt koper   1628 232 112r
GERBENS, GERRIT gerbens, gerryt koper   1632 233 59r
GERBENS, HARMEN gerbens, harmen koper   1680 241 111v
GERBENS, HERE gerbens, heere koper 7-137 1740 250 97r
GERBENS, HENDRIK gerbens, hendrick koper   1605 228 909r
GERBENS, HENDRIK gerbens, hendrik koper   1779 259 181v
GERBENS, IEGE gerbens, ige koper Sint Jacobstraat 14   1654 236 265r
GERBENS, IEGE gerbens, ige koper   1654 236 265v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Weverstraat NZ   1681 241 157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS sprottinga, jacob gerbens koper Franekereind 23   1687 242 167r
GERBENS, JAN gerbens, jan koper   1764 256 77r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der koper   1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper Voorstraat 94   1773 258 111r
VEEN, JAN GERBENS veen, jan gerbens van der verkoper   1774 258 150v
GERBENS, JENTJE gerbens, janke koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
GERBENS, JELMER gerbens, jelmer metselaar (mr) koper Karremanstraat 13   1731 248 24r
GERBENS, JELMER gerbens, jelmer koper Nieuwstraat OZ   1734 248 344r
GERBENS, JELMER gerbens, jelmer koper Droogstraat 22   1753 253 70r
GERBENS, JURJEN gerbens, jurjen koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
GERBENS, JURJEN gerbens, jurjen koper   1702 244 164v
GERBENS, PIETER gerbens, pieter koper   1685 242 66v
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper (schuit-) koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter schipper koper   1716 245 277r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter koper Hoogstraat 30   1736 249 143r
GERBENS, PIETER gerbens, pieter (wd) ten noorden   1773 258 70v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 28   1751 252 135v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 33   1764 256 70r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Snakkerburen (gebied) NZ   1766 256 153v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens koper Wortelstraat NZ   1767 256 239r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1773 258 116r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten Hoogstraat   1773 258 119v
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1774 258 175r
GERBENS, PIETER clamstra, pieter gerbens (wl) verkoper   1775 258 203v
GERBENS, PIETER gerbens, pyter koper Heiligeweg NZ   1769 257 118v
GERBENS, REINER gerbens, reiner koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 30r
GERBENS, REINER gerbens, reiner voerman verkoper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
GERBENS, RINSKE gerbens, rinske (wd) verkoper Weverstraat ZZ   1627 232 11r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1680 241 61r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 125v
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 126r
GERBENS, SIERK gerbens, sierck koper Zoutsloot ZZ   1681 241 130r
GERBENS, SIERK gerbens, sierk koper   1686 242 151v
GERBENS, SIETSE gerbens, sytse brouwer koper Lanen ZZ   1663 238 200v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zeilmakersstraat OZ   1718 246 17v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd koper Noorderhaven 34   1723 246 154v
GERBENS, TJEERD gerbens, tjeerd lijnslager (mr) koper Zuiderhaven 56   1724 246 211r
GERBENS, TJITSE gerbens, tyetske koper   1687 242 179v
GERBENS, ULBE gerbens, ulbe koper Rapenburg   1649 236 79v
GERBENS, WIEBREN gerbens, wybren slager koper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
VEEN, IETSEN GERBENS veen, ytje gerbens van der koper   1778 259 91r
VEEN, IETJE GERBENS veen, yttje gerbens van der koper Voorstraat 94   1773 258 111r
GERBENS, SIERK gerbens, zierck koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1688 242 226r
, FOLKERT gerbranda, folkert ten zuiden   1804 267 86r
, FOLKERT gerbranda, folkert koper   1804 267 91r
, REIN gerbranda, rein koper Heiligeweg NZ   1765 256 132v
, REIN gerbranda, rein koper   1770 257 155v
, REIN gerbranda, rein verkoper   1773 258 118r
, REIN gerbranda, rein bakker (mr) ten westen   1773 258 118r
, REIN gerbranda, rein verkoper Heiligeweg WZ   1773 258 122v
, REIN gerbranda, rein verkoper Heiligeweg 17   1778 259 126r
GERBENS, REIN gerbrands, rein ten westen Heiligeweg NZ   1774 258 181r
, MARIA gerbrandt, marij koper   1616 230 75r
GERBENS, KORNELIS gerbrandts, cornelis koper   1600 228 417r
GERBENS, MEINERT gerbrandts, meynert triumphant   1597 228 94r
GERBENS, EELKE gerbrants, eelcke koper Lanen ZZ   1599 228 292r
GERBENS, JORIS gerbrants, joris koper Noordijs   1604 228 794r
GERBENS, DIRK gerbrens, durck koper   1644 235 145v
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1656 237 89r
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1658 237 160r
GERBENS, IEGE gerbrens, ige koper   1658 237 160v
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 202r
GERBENS, JAN gerbrens, jan koper   1605 228 896r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES siccama, geertie gerckes verkoper   1634 233 131r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper Schritsen   1628 232 96r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes hopman koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper   1640 234 96v
GERKES, RITSKE gerckes, ritske koper   1612 229 196r
GERKES, GERKE gerkes, gerke koper Voorstraat 81   1706 245 4r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerkes kapitein koper Zuiderhaven 56   1643 235 52v
GERKES, JOEKE gerkes, jucke koper Grote Bredeplaats 2   1684 242 33v
GERKES, JOEKE gerkes, jucke koper   1688 242 245v
GERKES, JOEKE gerkes, jucke koper   1689 242 303r
GERKES, IENSE gerkes, ynse koper   1684 242 41r
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) grondpacht   1601 228 499r
RISPENS, GERLOFS rispens, impck gerleffs (te sneek) verkoper   1601 228 499r
GERLOFS, JOHANNES gerleffs, johannes koper Sint Christoffelsteeg   1597 228 133r
GERLOFS, JAN gerlifs, jan koper Vijver   1649 236 78v
GERLOFS, FOLKERT gerloffs, folckert koper   1645 235 160r
GERLOFS, GEEUWKE gerloffs, geucke koper   1629 232 184r
GERLOFS, HIELKE gerloffs, hylcke koper Karremanstraat OZ   1599 228 329r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1599 228 353r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1603 228 704r
GERLOFS, GERLOF gerlofs, gerlof koper   1603 228 726r
GERLOFS, GERRIT gerlofs, gerrit koper Hoogstraat NZ   1685 242 64r
GERLOFS, HENDRIKJE gerlofs, hendrikje koper   1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE gerlofs, hendrikje koper   1766 256 226r
GERLOFS, JAKOB gerlofs, jacob koper   1786 262 77r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1667 239 86v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper Bildtstraat 13   1723 246 188r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1728 247 124r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan bakker koper   1729 247 294r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1732 248 84r
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1732 248 148v
GERLOFS, JAN gerlofs, jan koper   1761 255 61r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1764 256 88r
GERLOFS, JAN builaard, jan gerlofs koper   1765 256 95r
GERLOFS, JAN builaart, jan gerlofs ten zuiden Liemendijk ZZ   1750 252 69v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper   1735 249 76r
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1742 250 242v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs koper Bildtstraat 2   1747 251 175v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1760 254 261v
GERLOFS, JAN builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1762 255 121r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 169r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter koper Zuiderhaven 18   1706 244 324r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pieter (wd)(erven) ten westen   1742 250 231r
GERLOFS, PIETER gerlofs, pyter houtkoopman koper Zuiderstraat 31   1724 246 198v
GERLOFS, PIETER gerlofs, pytter koper Zuiderhaven 18   1708 245 64v
GERLOFS, RIEMER gerlofs, rieme bruid   1600 228 443r
GERLOFS, gerlofs, rieum koper   1659 237 191v
GERLOFS, SALOMON gerlofs, salomon koper   1729 247 293r
GERLOFS, TRIJNTJE gerlofs, trijntje koper Zuiderhaven 38   1764 256 85v
GERBENS, JAKOB germans, jacobus keurslijfmaker (mr) koper Lanen 91   1793 264 127v
GERBENS, BEREND germers, bernt koper Lanen ZZ   1598 228 157r
GERRITS, GERRITJE borkulo, gerrytje gerrijts koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
JONG, GERRIT GERRITS jong, gerryts gerrijts de koper Noorderhaven 92   1765 256 100v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrijts koopman en brouwer koper   1776 259 5v
HESLINGA, JENTJE GERRITS heslinga, janke gerrijts koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
GERRITS, AALTJE gerrits, aaltje (wd) verkoper   1774 258 185r
GERRITS, AALTJE gerrits, aaltje koper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
GERRITS, ARJEN gerrits, adriaen koper   1685 242 95v
GERRITS, ARJAANTJE gerrits, adriaentie koper   1633 233 96v
GERRITS, AALTJE gerrits, aeltgen koper Sint Jacobstraat   1603 228 741r
GERRITS, AREND gerrits, aernt koper   1615 229 558r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert koper Voorstraat 23   1688 242 230r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert ten westen Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
GERRITS, ALBERT gerrits, albert koper Nieuwstraat   1748 251 236r
GERRITS, ALEF gerrits, aliff pottenbakker koper Schritsen 54   1633 233 85r
GERRITS, ANTJE gerrits, anna koper   1745 251 84r
GERRITS, ANTJE gerrits, anneken (van Kollum) bruid   1604 228 837r
GERRITS, ANTJE gerrits, antie koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje koper Schritsen ZZ   1687 242 201v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje koper   1688 242 239v
GERRITS, ANTJE gerrits, antje (wd) verkoper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
GERRITS, ANTONIUS gerrits, antoni havenchercher koper Schritsen 4   1716 245 272r
GERRITS, ARJEN gerrits, arian koper Schritsen   1612 229 170r
GERRITS, BARTELD gerrits, bartel koper   1733 248 215r
SCHOT, BANIER GERRITS schot, bennier gerrits koper Bildtstraat 14   1648 236 15r
GERRITS, BINKE gerrits, bente koper Kleine Bredeplaats 6   1735 249 31r
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
GERRITS, BEREND gerrits, berent koper   1721 246 115v
GERRITS, BOUWE gerrits, bouwe koper   1745 251 81r
GERRITS, CATHARINA gerrits, catharina koper   1772 258 36v
GERRITS, KLAAS gerrits, claas koper   1709 245 82r
GERRITS, KLAAS gerrits, claas koper   1726 246 291v
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Weverstraat   1675 240 169v
BUIS, KLAAS GERRITS buys, claas gerrits koper Hoogstraat 30   1677 240 259v
SLOTEN, KLAAS GERRITS slooten, claas gerrits van koper   1736 249 110v
GERRITS, KLAAS gerrits, claes koper   1736 249 110r
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis koper   1667 239 74v
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis (eenarm) koper   1678 241 3v
GERRITS, KORNELIS gerrits, cornelis koper   1694 243 93r
POST, KORNELIS GERRITS post, cornelis gerrits koper   1701 244 93r
GERRITS, DIRK gerrits, dirck koper   1647 235 250v
GERRITS, DIRK gerrits, dirk koper Scheerstraat 5   1738 249 279r
GERRITS, DOUWE gerrits, douwe brouwer (mr) koper Lanen 83   1716 245 264r
GERRITS, EELKJE gerrits, eelckjen koper   1667 239 120v
GERRITS, LIJSBET gerrits, elisabeth koper   1783 261 65r
GERRITS, FEIKJE gerrits, feikje koper   1667 239 120v
GERRITS, FRANS gerrits, frans koper   1688 242 248r
GERRITS, GERARDUS gerrits, gerardus koper   1719 246 54r
GERRITS, GERBEN gerrits, gerben koper   1656 237 69v
GERRITS, GERBEN gerrits, gerben koper   1656 237 71r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schipper (wijd-) koper Grote Kerkstraat 28   1645 235 178r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1658 237 164v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1665 239 33r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit schoolmeester koper   1693 243 65v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper Lanen 23   1698 243 379r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit geniaarde Grote Kerkstraat 19   1717 245 277v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Kruisstraat ZZ   1728 247 70r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1728 247 145v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Zuiderhaven 56   1729 247 216v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit koper   1729 247 255r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Hoogstraat 43   1743 251 17r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit uitdrager koper Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit ten noorden Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerryt koper   1733 248 233v
SURINGAR, GAUKE GERRITS suyrger, gouke gerrits koper Voorstraat 23   1692 242 382v
GERRITS, GRIETJE gerrits, grietje koper   1693 243 40r
GERRITS, GRIETJE gerrits, grietje verkoper   1788 263 40v
HASELAAR, GRIETJE GERRITS haselaar, gritie gerrits koper Rozengracht 21   1661 238 87r
GERRITS, HANS gerrits, hans koper   1624 231 8r
GERRITS, HARMEN gerrits, harmen koper Moriaanstraat NZ   1715 245 247v
GERRITS, HARMEN gerrits, harmen koper   1726 246 296r
FELTEN, HARMEN GERRITS phelten, harmen gerrits koper Zoutsloot   1613 229 368r
GERRITS, HAIE gerrits, haye metselaar koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43v
GERRITS, HAIE gerrits, haye koper   1774 258 141v
GERRITS, HAIE gerrits, haye koper   1774 258 142v
GERRITS, HEIN gerrits, hein brouwer (mr) koper   1774 258 149v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen   1772 258 14r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman ten westen   1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits koopman en brouwer ten westen Heiligeweg 18   1773 258 116v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerrits ten westen Moriaanstraat   1773 258 120v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrick ten westen Schritsen ZZ   1601 228 481r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1672 240 114r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper Lammert Warndersteeg WZ   1723 246 173r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1731 247 375r
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1731 248 22v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1739 250 78v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper   1774 258 155v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik koper Raamstraat 1   1794 264 163v
GERRITS, HENDRIK gerrits, hendrik ten noorden Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GERRITS, HILTJE gerrits, hiltje koper   1773 258 108r
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1733 248 233v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Lanen 89   1739 250 36r
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1739 250 62r
GERRITS, HUGO gerrits, huige winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Nieuwstraat WZ   1748 251 245v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Voorstraat 82   1752 252 204v
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper Heiligeweg 8   1761 255 65r
GERRITS, HUGO gerrits, huige koper   1763 255 243v
GERRITS, ENNE gerrits, inne koper Rozengracht 30   1687 242 209r
GERRITS, JAKOB gerrits, jacob koper   1638 234 59r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1663 238 186r
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker koper   1664 238 203v
GERRITS, JAN gerrits, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1668 239 139r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 15   1669 239 213r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1694 243 85r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Herenwaltje OZ   1696 243 205r
GERRITS, JAN gerrits, jan geniaarde Scheerstraat NZ   1700 244 45v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Nieuwstraat WZ   1706 244 317r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1729 247 287v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1734 248 346r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1746 251 152r
GERRITS, JAN gerrits, jan koper   1760 255 12v
GERRITS, JAN gerrits, jan koper Nieuwstraat 56   1800 265 482r
BOER, JAN GERRITS boer, jan gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits van havenchercher koper Havenplein 18a   1702 244 155v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper   1712 245 167v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
GERRITS, JAN rex, jan gerrits koper   1743 251 15v
GERRITS, JAN spitske, jan gerrits verkoper Westerstraat H-213 1808 268 28v
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1710 245 109v
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1711 245 131v
GERRITS, JEEN gerrits, jane koper Zeilmakersstraat OZ   1711 245 142r
GERRITS, JENTJE gerrits, janke koper Brouwersstraat 16   1689 242 272v
GERRITS, JENTJE gerrits, jantien koper   1633 233 96v
GERRITS, JARICH gerrits, jarich koper   1663 238 179r
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper   1700 244 52v
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper   1707 245 11v
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper   1710 245 103v
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper   1710 245 121r
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper   1710 245 127r
GERRITS, JASPER gerrits, jasper koper Nieuwstraat WZ   1731 248 45v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS akkersloot, jilles gerrits koper Rinnertspijp 2   1669 239 206r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS ackersloot, jillis gerrits koper Rinnertspijp 2   1678 241 17v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS ackersloot, jillis gerrits koper   1680 241 103r
GERRITS, JOCHEM gerrits, jochum koper   1605 228 925r
GERRITS, JOHANNES gerrits, johannes koper   1732 248 85r
GERRITS, JOHANNES gerrits, johannes ten oosten Liemendijk ZZ   1750 252 69v
GERRITS, JOHANNES gerrits, johannes koper   1760 255 9v
GROS, JOHANNES GERRITS gros, johannes gerrits van wever (bont-)(mr) koper   1774 258 153r
GROS, JOHANNES GERRITS gros, johannes gerrits van wever (bont-)(mr) koper   1774 258 153r
GERRITS, LIEUWKE gerrits, lieuwke koper   1602 228 610r
GERRITS, LIJSBET gerrits, lijsbeth koper   1678 241 2r
GERRITS, LIJSBET gerrits, lijsbeth koper   1683 241 245v
GERRITS, MAAIKE gerrits, maicke koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 51r
GERRITS, MAAIKE gerrits, mayecke koper   1606 228 1025r
GERRITS, MINNE gerrits, minne koper   1668 239 124v
GERRITS, OTTE gerrits, otte koper   1718 246 21v
BOER, PAULUS GERRITS boer, paulus gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
GERRITS, PIETER gerrits, pieter koper   1746 251 152r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Zuiderhaven 56   1664 238 234v
GERRITS, PIETER gerrits, pyter koper   1649 236 63r
GERRITS, PIETER gerrits, pyter koper   1742 250 257r
GERRITS, RICHARD gerrits, rijckert koper   1669 239 187v
GERRITS, SIEMEN gerrits, simon koper Zuiderhaven ZZ   1613 229 306r
GERRITS, SIEMEN gerrits, simon koper   1801 266 33r
GERRITS, SIPKE gerrits, sipke (dokkum) gortmaker (mr) koper Zuiderhaven 17   1698 243 357r
GERRITS, SIPKE gerrits, sipke koper   1712 245 184r
GERRITS, SIEMEN gerrits, symen koper Havenplein ZZ   1604 228 775r
GERRITS, SIETSE gerrits, sytze ten oosten Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
GERRITS, TEEDE gerrits, tede koper   1723 246 164r
GERRITS, TJEERD gerrits, tjeerd koper Nieuwstraat WZ   1743 251 25v
GERRITS, TRIJNTJE gerrits, trijntje ten zuiden Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
GERRITS, WILLEM gerrits, willem bruidegom   1602 228 557r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem koper Kerkpoortstraat 57   1722 246 128r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper Grote Kerkstraat 39   1663 238 182v
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper William Boothstraat OZ   1716 245 256r
GERRITS, WIEBE gerrits, wybe koper Droogstraat 15   1728 247 137r
GERRITS, WIETSE gerrits, wytse (burgemeester)(wl) koper   1660 238 29r
GERRITS, gerrits, ytzgen gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
GERRITS, SIETSE gerrits, zijtse koper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
GERRITS, SIETSE gerrits, zytze wever (bont-)(mr) koper Rapenburg NZ   1785 261 307r
GERRITS, AAFKE gerryts, aefke (wd) verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
GERRITS, AREND gerryts, aern koper   1627 231 164v
GERRITS, AREND gerryts, aernt ten noorden   1660 238 35r
GERRITS, ALEF gerryts, aleff koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
GERRITS, ANTJE houdt, anna gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper   1601 228 504r
GERRITS, ANNE gerryts, anne koper   1604 228 831r
GERRITS, ANTJE houdt, anne gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
FELTEN, ANTJE GERRITS phelten, antie gerryts (wd) verkoper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
GERRITS, ANTJE gerryts, antje (wd) verkoper Havenplein 16   1774 258 183r
GERRITS, ANTJE gerryts, antje (wd) verkoper Zoutsloot 69   1774 258 184r
GERRITS, ARJEN gerryts, arian koper Schritsen NZ   1612 229 153r
GERRITS, ATSE gerryts, atse koper Rapenburg 4   1644 235 157v
GERRITS, BEREND gerryts, beernt koper   1779 259 227v
GERRITS, KLAAS gerryts, claes ten oosten   1601 228 508r
GERRITS, KRIJNTJE gerryts, crijne koper   1602 228 638r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck (burgemeester) koper Brouwersstraat 25   1616 230 92r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck (wl)(burgemeester) koper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck koper   1628 232 133r
GERRITS, DIRK gerryts, dirck koper   1646 235 217r
GERRITS, DOUWTJE gerryts, doutie verkoper   1631 233 4v
GERRITS, EELKE gerryts, eeltje koper Franekereind 25   1772 258 65r
GERRITS, EELKE gerryts, eeltje koper   1779 259 177v
GERRITS, EGBERT gerryts, egbert koper   1598 228 255r
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
GERRITS, LIJSBET gerryts, elisabeth (wd) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
GERRITS, ELSKE gerryts, elske koper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
HAGER, ENGELTJE GERRITS hager, engel gerryts koper Lanen 80   1627 232 23r
GERRITS, FOPPE gerryts, foppe ten westen Voorstraat 44   1643 235 92r
GERRITS, GATSKE gerryts, gaats koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GERRITS, GEERTJE gerryts, geertien verkoper   1605 228 869r
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS posthumus, gerrit gerryts koper Hoogstraat   1773 258 119v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 17   1599 228 304r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (sterfhuis van) slager verkoper Voorstraat 17   1599 228 328r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1625 231 68v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper Voorstraat 66   1631 233 35v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (de jonge) koper Zuiderhaven 21   1659 238 9v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt (de jonge) verkoper Zuiderhaven 21   1660 238 30r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1676 240 244v
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1760 255 46r
GERRITS, GERRIT gerryts, gerryt koper   1768 257 93v
GERRITS, GILLES gerryts, gillis koper   1676 240 233v
GERRITS, GILLES gerryts, gillis koper Noorderhaven 47   1677 240 271v
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper Schritsen   1614 229 479r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1617 230 184r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1631 233 10v
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1752 253 21r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper Lanen 24   1755 253 196r
GERRITS, HARMEN gerryts, harmen koper   1768 257 73r
GERRITS, HARMEN plag, harmen gerryts koper   1756 253 255r
GERRITS, HAIE gerryts, haye koper   1779 259 175r
GERRITS, HEIN gerryts, hein ten westen Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts koper   1778 259 147v
BROUWER, HEIN GERRITS brouwer, hein gerryts brouwer (mr) koper Hoogstraat 36   1780 259 251r
GERRITS, HENDRIK gerryts, hendrik koper   1753 253 70v
GERRITS, HENDRIK gerryts, hendrik koper   1757 254 117r
GERRITS, HEIN gerryts, heyn ten noorden   1772 258 8v
GERRITS, HILTJE gerryts, hiltje koper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
GERRITS, HINKE gerryts, hinke verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
GERRITS, HUGO gerryts, huige koper Zuiderstraat ZZ   1756 254 38v
GERRITS, JAKOB gerryts, jacob koper   1605 228 954r
GERRITS, JAKOB gerryts, jacob koper Sint Jacobstraat OZ   1651 236 162r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1599 228 285r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper Zuiderstraat   1614 229 453r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1625 231 91v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1650 236 135v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1734 248 346r
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermaker (mr) koper   1734 249 9v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1759 254 196v
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1759 254 235v
GERRITS, JAN gerryts, jan kleermakersbaas verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
GERRITS, JAN gerryts, jan koper   1803 266 381r
GERRITS, JAN elfers, jan gerryts koper   1773 258 70v
GERRITS, JENTJE gerryts, janke koper Grote Ossenmarkt 2   1700 244 56r
GERRITS, JENTJE gerryts, jantje koper   1779 259 181r
GERRITS, JILLES gerryts, jilles koper   1670 240 23v
GERRITS, JILLES gerryts, jilles koper   1676 240 233v
GERRITS, JOB gerryts, job koper Kerkpoortstraat   1611 229 55r
GERRITS, JOCHEMKE gerryts, jochumke (vrijster) verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
GERRITS, JOHANNES gerryts, johannes koper Nieuwstraat OZ   1754 253 188v
GERRITS, JOHANNES gerryts, johannes koper Rozengracht 40   1764 256 68r
GERRITS, JURJEN gerryts, jurien houtzager koper Lanen ZZ   1641 234 155r
GERRITS, KRIJN gerryts, krijn triumphant Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
GERRITS, LIJSBET gerryts, lijsbet koper Heiligeweg ZZ   1631 233 24v
GERRITS, LIJSBET gerryts, lijsbeth koper Voorstraat 73   1601 228 480r
GERRITS, LUBBERT gerryts, lubbert koper Lanen ZZ   1624 231 22r
GERRITS, LUBBERT gerryts, lubbert ten noorden   1634 233 127v
GERRITS, LUCAS gerryts, lucas koper   1599 228 287r
GERRITS, gerryts, luitgien koper Brouwersstraat 23   1612 229 141r
GERRITS, LUITJEN gerryts, luitien koper   1681 241 169r
GERRITS, LUITJEN gerryts, luytjen koper   1674 240 154v
GERRITS, MARTJEN gerryts, maartie verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
GERRITS, MELIS gerryts, melis koper   1626 231 137v
GERRITS, gerryts, odilla koper Grote Kerkstraat NZ   1762 255 157r
GERRITS, PIETER gerryts, pieter koper   1616 230 112r
GERRITS, RINSE gerryts, rinse verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, SARA gerryts, sara verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
GERRITS, STIJNTJE gerryts, stijntje verkoper Hoogstraat 36   1780 259 251r
GERRITS, STIJNTJE gerryts, stijntje koper Herenwaltje 9   1804 267 25v
GERRITS, SIEMEN gerryts, symen schipper koper Schritsen 28   1643 235 37r
GERRITS, SIEMEN gerryts, symon koper Grote Kerkstraat 41   1805 267 152v
GERRITS, SIETSE gerryts, sytse ten westen Rapenburg NZ   1804 267 56r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 245r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 246r
GERRITS, gerryts, syuordt koper   1598 228 247r
GERRITS, TJEBBE gerryts, tiebbe koper   1738 249 347r
GERRITS, TJEERD gerryts, tieerdt koper   1736 249 146v
GERRITS, TJEERD gerryts, tjeerd sleper verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
GERRITS, TRIJNTJE gerryts, trijntie koper Lanen 48   1646 235 234r
GERRITS, WILLEM boontie, willem gerryts koper Lanen 43   1661 238 84r
GERRITS, GERRITJE geryts, gerytie bruid   1606 228 1051r
GERRITS, JILLES geryts, jillis koper   1676 240 233v
GERRITS, JILLES geryts, jillis koper Noorderhaven 47   1677 240 271v
GERRITS, JILLES geryts, jillis koper Noorderhaven 47   1677 240 272r
, gesberts, gesbert koper   1643 235 44v
, HANS geuirds, hans koper   1668 239 35ra
GEERTS, ARJEN geurts, arien koper   1666 239 63r
, J. geyze, j. ten oosten Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
GIEKES, HERE gieckes, hero koper Noorderhaven NZ   1613 229 364r
, ROELOF giennes, roeleff ten noorden   1634 233 132r
GIJSBERTS, TIJS gieses, thijs koper Voorstraat 76   1783 261 39v
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, tijs gieses koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 263r
GIJSBERTS, KORNELIS gijsbarts, cornelis koper Heiligeweg 18   1665 239 20r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsbarts, gijsbart verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
GIJSBERTS, AREND gijsberts, aernt gecondemneerde   1601 228 505r
GIJSBERTS, AREND gijsberts, aernt gecondemneerde Droogstraat   1601 228 542r
GIJSBERTS, ARJEN gijsberts, arjen koper   1667 239 72r
GIJSBERTS, BRUIN gersma, bruin gijsberts koper   1630 232 303r
GIJSBERTS, BRUIN gijsberts, bruyn koper Scheerstraat 3   1615 229 492r
GIJSBERTS, DIRK gijsberts, dirck koper Rozengracht NZ   1611 229 24r
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1646 235 196v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1652 236 205r
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper Franekereind 29   1738 250 22v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerrit koper   1740 250 94v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerryt ten noorden   1659 238 11v
GIJSBERTS, GERRIT gijsberts, gerryt koper   1735 249 86r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert koper Scheerstraat 3   1597 228 22r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert timmerman (mr) verkoper Scheerstraat 3   1611 229 8r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gijsbert mr. timmerman (stads-) koper Schritsen ZZ   1632 233 63r
GIJSBERTS, GIJSBERT gijsberts, gisbert koper   1646 235 229v
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman koper   1606 228 1012r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman schoenmaker bruidegom   1606 228 1012r
GIJSBERTS, HEIMAN gijsberts, heyman verkoper Noorderhaven 112   1640 234 113v
GIJSBERTS, JAKOB gijsberts, jacob koper Kleine Kerkstraat 18   1681 241 128r
GIJSBERTS, MARIA gijsberts, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
GIJSBERTS, MARIA gijsberts, marij (wd) triumphant   1601 228 505r
GIJSBERTS, MARTJEN gijsberts, martgien koper Droogstraat   1611 229 66r
GIJSBERTS, OEDS gijsberts, oeds koper Lanen 40   1751 252 175r
GIJSBERTS, OEDS gijsberts, oeds verwandelaar Hoogstraat 4   1755 253 249r
GIJSBERTS, PIETER gijsberts, pieter koper   1640 234 95v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1684 242 26r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reiner gijsberts koper   1693 243 21r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper   1681 241 129v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fonteyn, reiner gijsberts koper Zoutsloot ZZ   1681 241 162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koopman en zoutzieder niaarnemer Zoutsloot 123   1687 242 212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1690 242 332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS fontein, reyner gijsberts koper   1691 242 356v
GIJSBERTS, SIEBOUT gijsberts, sibout koper   1697 243 317v
GIJSBERTS, SIERK gijsberts, sierck koper   1599 228 264r
GIJSBERTS, SIJKE gijsberts, sijcke koper   1650 236 113r
GIJSBERTS, SIPKE gijsberts, sipke koper   1667 239 121r
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd koper   1763 256 9r
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd koper   1764 256 37v
GIJSBERTS, SJOERD gijsberts, sjoerd ten noorden   1774 258 161v
GIJSBERTS, WILLEM gijsberts, willem koper Brouwersstraat 3   1638 234 57r
GIJSBERTS, BRUIN gijsen, bruyn bruidegom   1602 228 601r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS kussendrager, thijs gijsen koper   1789 263 93r
GIJSBERTS, TIJS gijses, thijs ten westen Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
GEERTSMA, BRUIN geersma, bruyn gijssberts oud burgemeester koper Voorstraat 45   1634 233 146r
, TIJS gijssen, tijs koper   1799 265 346r
GIJSBERTS, BRUIN gijsses, bruyn koopman koper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
, GERARDUS gijzes, gerard koper Noorderhaven 74   1806 267 192r
GILLES, GERARDUS welding, gerard gilles (groningen) verkoper   1808 268 169v
KOKER, JORIS GILLES koker, joris gilles de ten oosten Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
GILLES, MARTEN gillis, marten koper   1712 245 172r
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer verkoper Lanen 83   1660 238 17v
GIJSBERTS, ARJEN gisberts, arien brouwer ten noorden Lanen 83   1660 238 17v
GIJSBERTS, GERRIT gisberts, gerrit koper Weverstraat NZ   1663 238 195r
GIJSBERTS, WILLEM gisberts, willem koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
GEERTS, goerts, goert koper Romastraat 33   1611 229 51r
, BOKKE goeykes, bokke koper Lanen 13   1783 261 73r
BRAAM, KLAAS GOOITSENS braam, claas goitjens koper   1707 245 23r
GOOITSENS, BOKKE gooykes, bokke verkoper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
GERRITS, GERRIT gorrits, gorrit koper   1666 239 61v
GERRITS, HAIE gorrits, haye verkoper   1774 258 182v
GERRITS, RIENK gorryts, rienck koper   1630 232 314r
GOSSES, DOUWE goskes, douwe koper   1739 250 1r
GOSSES, DOUWE goskes, douwe koper   1741 250 165r
GOSLINGS, JAN goslicx, jan koper Both Apothekerstraat OZ   1648 236 25r
GOSLINGS, JAKOB gosling, jacob koper Grote Bredeplaats 22   1677 240 260r
GOSLINGS, ADAM goslings, adam koper   1741 250 185r
GOSLINGS, DANIEL goslings, daniel koper   1770 257 151v
GOSLINGS, EVERT goslings, evert koper Sint Odolphisteeg WZ   1762 255 166v
GOSLINGS, EVERT goslings, evert koper   1780 259 277v
GOSLINGS, FEKKE goslings, fecke koper   1710 245 127v
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Noorderhaven 46   1667 239 83r
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Simon Stijlstraat 2   1680 241 63r
GOSLINGS, JAKOB goslings, jacobus koper Voorstraat 32   1691 242 367v
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger metselaar (mr) koper   1734 249 10v
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1740 250 86r
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1740 250 87r
GOSLINGS, RUTGER goslings, rutger koper   1746 251 158r
GOSLINGS, SIEBE goslings, sybe koper   1671 240 57v
GOSLINGS, JAN goslycx, jan koper Lanen 48   1643 235 41r
GOSSES, BINKE gosses, bente koper   1661 238 85v
GOSSES, BINKE gosses, bente koper Noorderhaven 64   1687 242 172r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke koper Heiligeweg ZZ   1615 229 527r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke koper Lanen ZZ   1640 234 115r
GOSSES, DOEKE gosses, doecke (wl) verkoper Lanen ZZ   1641 234 155r
GOSSES, DOUWE gosses, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
GOSSES, DOUWE gosses, douwe koper   1733 248 229v
GOSSES, GERBEN gosses, gerben ten oosten Voorstraat 36   1600 228 410r
GOSSES, GERBEN gosses, gerbrant koper   1603 228 716r
GOSSES, GERRIT gosses, gerrit koper   1706 244 333v
GOSSES, HENDRIK gosses, hendrick bruidegom   1606 228 1060r
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten westen Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
GOSSES, JAKOB gosses, jacob ten oosten Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1606 228 987r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1612 229 208r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1612 229 232r
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1653 236 234v
GOSSES, JAN gosses, jan koper   1667 239 99r
GOSSES, JAN gosses, jan koper Zoutsloot ZZ   1676 240 218v
GOSSES, JANKE gosses, janneke ten zuiden Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GOSSES, JANKE gosses, janneke verkoper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
GOSSES, JANKE gosses, janneken koper Sint Odolphisteeg   1599 228 294r
GOSSES, JENTJE gosses, jantje koper   1779 259 177v
GOSSES, JOUKE gosses, joucke verkoper Voorstraat 64   1611 229 97r
GOSSES, JOUKE gosses, joucke koper Lanen 40   1612 229 226r
GOSSES, OEBELE gosses, oeble koper Kleine Ossenmarkt 3   1735 249 73v
GOSSES, OEBELE gosses, oeble koper   1735 249 82r
GOSSES, OEBELE gosses, oeble koper   1759 254 226v
GOSSES, OEBELE gosses, oeble geniaarde Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
GOSSES, OEBELE gosses, oeble koper Zuiderpoort (gebied)   1761 255 50v
KAMPEN, OENE GOSSES kampen, oene gosses van koper Scheerstraat 3   1776 258 253v
GOSSES, PIETER gosses, pieter koper   1701 244 121v
GOSSES, PIETER gosses, pieter koper   1701 244 133v
GOSSES, PIETER gosses, pieter schipper (schuit-) koper Havenplein 18a   1716 245 271v
GOSSES, PIETER gosses, pytter koper   1707 245 18v
GOSSES, RINNERT gosses, rennert koper   1630 232 344r
GOSSES, REIER gosses, reyer koper   1799 265 326r
GOSSES, ROMKJE gosses, romkje koper   1780 259 254r
GOSSES, SAAKJE gosses, saak koper   1703 244 239v
GOSSES, TEEDE gosses, tede koper   1663 238 171v
GOSSES, TJEBBE gosses, tjebbe koper Brouwersstraat 33   1735 249 74v
GAUKES, BOELE gouckes, boele koper   1668 239 137r
GAUKES, FEDDE boomgaerden, fedde gouckes koper Rapenburg   1648 236 54r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Weverstraat   1666 239 57v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Voorstraat 95   1667 239 77r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper Schritsen 36   1665 239 21v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper   1681 241 149r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerrit koper   1682 241 196r
GAUKES, GERRIT gouckes, gerryt koper Noordijs 1   1675 240 199v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerryt koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybrand goukes fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybren goukes koper Voorstraat 90   1720 246 77r
GOVERTS, FRANS goverts, frans koper Voorstraat 7a   1698 243 350r
GOVERTS, JAN goverts, jan koper Grote Kerkstraat   1616 230 28r
GOVERTS, IEKE potkast, ycke goverts gortmaker (mr) koper Noorderhaven 49   1707 245 10r
GOVERTS, IEKE goverts, yke koper Zeilmakersstraat OZ   1735 249 96r
GOVERTS, IEKE potkast, yke goverts koper Havenweg 13   1734 248 282v
GOOITSENS, FOPKE goyckes, fopcke koper   1616 230 71r
GOOITSENS, LOURENS goytiens, lourens koper Rapenburg ZZ   1677 240 264r
GOOITSENS, IEPE goyties, epe koper Zuiderstraat   1613 229 363r
GOOITSENS, JAKOB goyties, jacob koper   1631 233 3r
GOOITSENS, LOURENS goyties, lourens koper   1643 235 75v
GREULTS, TRIJNTJE greelts, trijntje verkoper Havenplein 26   1774 258 138r
GREULTS, FEDDRIK greolts, fedrick koper Weverstraat   1668 239 151r
GREULTS, GERRIT greolts, gerryt koper   1612 229 173r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke ten westen Voorstraat 7   1627 232 12r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke koper   1631 232 360r
GREULTS, ROMKE greolts, romcke koper   1637 234 24v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten noorden Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten oosten Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke c.s. verkoper Voorstraat 5   1633 233 124v
GREULTS, ROMKE greolts, rompcke ten zuiden Bildtstraat 13   1633 233 127r
GRATES, EEDE grettes, ede ten westen Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
GROOT, JAN groot, jan groot de koper Grote Ossenmarkt 16   1789 263 152v
, IEPE grytgens, ipe koper   1611 229 127r
, HIELKE gualts, hylke koper Bildtstraat 12   1705 244 302v
GEERTS, JAN guerts, jan koper   1642 235 15v
, JAN guilges, jan koper Rinnertspijp   1600 228 399r
, ANDRIES gyelis, andries (wl) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
GIJSBERTS, ARJEN gysberts, arien koper Lanen 83   1652 236 192v