Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
KERKHOVEN, JAKOB kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
KRONENBURG, RITSKE J. kronenburg, ritske j. timmerman (mr) koper Romastraat NZ   1802 266 285r
ARJENS, ALBERT jaanes, albert ten noorden Nieuwstraat WZ   1750 252 61v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jac. koper Kruisstraat ZZ   1754 253 150r
JAKOBS, PIEKE jackes, pyke koper   1732 248 73r
BANGA, ANNE JAKOBS banga, anne jacob koper   1617 230 194r
, NICOLAAS jacobaus, nicolaus koper   1630 232 272r
, NICOLAAS jacobaus, nicolaus procureur postulant koper   1632 233 55r
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi apotheker koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS banga, aemilius jacobi (joure) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
JAKOBS, JAN jacobi, jan koper   1793 264 140v
JAKOBS, JELLE jacobi, jelle bouwmeester ten westen Noorderhaven 98   1787 262 225v
JAKOBS, JELLE jacobi, jelle ten westen Spinhuisstraat 11 H-154 1808 268 29v
JAKOBS, JELLE jacobi, jelle ten oosten Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
JAKOBS, AGE jacobs, aage turfdrager (oud-) verkoper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
JAKOBS, ABE jacobs, abbe smid ten zuiden   1659 238 10r
JAKOBS, ABE jacobs, abe smid (mr) koper Zuiderstraat OZ   1724 246 190r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1682 241 224v
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1687 242 200r
JAKOBS, AART jacobs, aert koper   1691 242 354v
JAKOBS, AART jacobs, aert chirurgijn koper   1692 242 382r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1599 228 355r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1658 237 161r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert verkoper Bildtstraat 4   1661 238 103r
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper   1668 239 27ra
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper Brouwersstraat 1   1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert ten noorden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
JAKOBS, ALBERT jacobs, albert koper Romastraat 13   1761 255 75r
JAKOBS, ALLE jacobs, alle koper   1754 253 148r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert (gedeputeerde)(burgemeester) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert ten westen Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAKOBS, ALLERT jacobs, allert koper Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
KOSTER, ALLERT JAKOBS koster, allert jacobs koper   1682 241 190r
JAKOBS, ANDRIES jacobs, andries koper   1605 228 967r
JAKOBS, ANDRIES jacobs, andries koper Rozengracht NZ   1612 229 185r
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Franekereind NZ   1612 229 197r
BANGA, ANTJE JAKOBS banga, anna jacobs koper Voorstraat NZ   1613 229 263r
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1656 237 63v
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1656 237 94r
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper Drie Roemersteeg OZ   1661 238 74r
JAKOBS, ANSKE jacobs, anske koper   1662 238 140r
JAKOBS, ANTONIUS jacobs, anthony koper   1807 267 293r
JAKOBS, ANTONIUS jacobs, anthony verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1662 238 146r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antie koper   1724 246 189r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje koper Heiligeweg NZ   1756 254 31v
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (wd) verkoper Vijverstraat 20   1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE jacobs, antje (vrijster) koper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
JAKOBS, jacobs, ariaentgien (wd) koper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
JAKOBS, ATE jacobs, ate schipper (leeuwarder) verkoper   1660 238 37v
JAKOBS, AUKJE jacobs, auck (wd) koper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
HOUTKOPER, AUKE JAKOBS houtkoper, auck jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Heiligeweg   1628 232 85r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1629 232 198r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1630 232 312r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Liemendijk NZ   1630 232 317r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar verkoper   1633 233 109v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke verkoper   1634 233 134r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke metselaar koper   1634 233 142r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1644 235 127r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper   1680 241 75v
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Zuiderstraat   1685 242 61r
JAKOBS, AUKE jacobs, aucke koper Lanen ZZ   1687 242 217v
JAKOBS, AUKE jacobs, auke koper   1666 239 58r
JAKOBS, BARTELD jacobs, bartel koper   1732 248 78r
JAKOBS, BAUKJE jacobs, bauck verkoper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
JAKOBS, BAUKE jacobs, baucke koper Lanen ZZ   1676 240 216r
JAKOBS, BEREND jacobs, beern koper   1663 238 185r
JAKOBS, BEREND jacobs, beern koper   1682 241 189v
JAKOBS, BEREND jacobs, beernd koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
JAKOBS, BEREND jacobs, beernd koper   1777 259 89r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, BINKE JAKOBS ley, bente jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
JAKOBS, BERBER jacobs, berber verkoper Rommelhaven 12   1750 252 62v
JAKOBS, BERBER forsenborch, berbera jacobs koper Heiligeweg ZZ   1654 236 274r
JAKOBS, BEITSKE jacobs, beytscke (wd) koper Hofstraat 47   1689 242 274r
JAKOBS, BOTE jacobs, botte bieder Lanen 84   1712 245 4va
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1714 245 232v
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1717 245 297r
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1723 246 159v
JAKOBS, BOTE jacobs, botte koper   1725 246 230r
JAKOBS, jacobs, breytje koper   1709 245 81v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS voorda, christiaen jacobs van der verkoper   1634 233 127v
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper Noordees (gebied)   1598 228 155r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper   1605 228 929r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas koper   1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claas houtkoper koper Noorderhaven 57   1731 248 43v
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1736 249 159r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claas jacobs koper   1738 249 225v
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes bakker bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1684 242 11r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1699 244 r
JAKOBS, KLAAS jacobs, claes koper   1727 247 29r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braam, claes jacobs koper Lanen 12   1729 247 265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS braem, claes jacobs koper   1734 248 324r
DANSER, KLAAS JAKOBS danser, claes jacobs koper Zoutsloot 28   1734 248 284r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1597 228 113r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten oosten Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis verkoper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper Romastraat NZ   1688 242 221r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1716 245 260v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1765 256 118r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten westen   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten zuiden   1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis koper   1777 259 50r
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis stoeldraaier (mr) koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS jacobs, cornelis ten oosten Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS backer, cornelis jacobs destillateur koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koopman en cementmolenaar koper Steenhouwersstraat 2   1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 26   1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper Fabrieksstraat 22   1786 262 123r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS coster, cornelis jacobs koper   1788 262 258r
JAKOBS, DIEUWKE jacobs, dieuwke (wd) verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirck ten oosten Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1659 237 211r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1659 237 216r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1661 238 97r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1661 238 110r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1664 238 227v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1667 239 105r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1771 257 239v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper   1776 259 10v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1778 259 126v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1779 259 176r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper   1779 259 177r
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk metselaar (mr) koper Lanen 33   1779 259 209v
JAKOBS, DIRK jacobs, dirk koper NZ   1781 260 33v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1684 242 21r
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 83   1683 242 21v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper   1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE jacobs, doede koper Lanen 85   1691 242 339v
JAKOBS, DOETJE jacobs, doedtje koper   1780 259 233v
JAKOBS, DOETJE jacobs, doetje koper   1758 254 174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS houtkoper, doetje jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe koper Zuiderhaven 56   1664 238 233r
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE jacobs, douwe ten westen Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOBS, EVERT duymke, evert jacobs ten westen Zoutsloot NZ   1685 242 73v
JAKOBS, EGBERT jacobs, eybert koper   1670 240 25r
JAKOBS, FENTJE jacobs, fenne koper   1634 233 140v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS kuiper, foekje jacobs (wd) verkoper   1804 267 55r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS haspelman, fokko jacobs koper Zuiderhaven 18   1659 237 209v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS pomeren, folckert jacobs van koper   1626 231 124v
HAAS, FOLKERT JAKOBS haas, folkert jacobs de koper   1784 261 216r
JAKOBS, FRANS jacobs, frans koper   1797 265 35r
RING, FRANS JAKOBS ring, frans jacobs de koper   1614 229 406r
RING, FRANS JAKOBS ringh, frans jacobs de koper Voorstraat 17   1616 230 41r
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck koper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck ten noorden   1659 238 13v
JAKOBS, FREERK jacobs, freerck ten noorden   1660 238 25r
JAKOBS, FREERK jacobs, freerk scheepstimmerman (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
HINGST, FREERK JAKOBS hingst, freerk jacobs koper   1669 239 206v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS braam, frouckje jacobs koper Sint Odolphisteeg OZ   1725 246 230v
JAKOBS, GEERTJE jacobs, geertie (wd) koper Nieuwstraat OZ   1739 250 9r
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS houtkoper, geertje jacobs koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerleff koper   1598 228 147r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman koper   1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS vries, gerlof jacobs de koopman ten westen   1805 267 124r
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerloff koper   1616 230 110r
JAKOBS, GERLOF jacobs, gerloff koper Lanen ZZ   1665 239 30r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1653 236 248r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit lijnslager (mr) koper Havenplein 16   1703 244 205v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerrit koper   1743 251 23v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 336r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper Noordijs   1614 229 410r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper   1768 257 41r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt koper   1770 257 183r
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt turfdrager ten zuiden   1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT jacobs, gerryt turfdrager koper   1773 258 72v
JAKOBS, GEERT jacobs, gertje koper Nieuwstraat OZ   1737 249 161r
JAKOBS, GIJSBERT jacobs, gijsbert koper   1699 243 399r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytien triumphant Droogstraat   1601 228 492r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytien koper   1613 229 320r
JAKOBS, GOOITSEN jacobs, goytyen koper   1625 231 50r
JAKOBS, GRIETJE jacobs, griet koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
JAKOBS, GRIETJE jacobs, grietje verkoper   1775 258 203r
JAKOBS, GRIETJE jacobs, grietje koper   1780 259 277v
JAKOBS, HAIE jacobs, haaie koper   1785 262 27r
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper Schritsen 59   1781 260 39v
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper   1784 261 156r
JAKOBS, HAIE jacobs, haaye koper   1802 266 278r
JAKOBS, HAANTJE jacobs, haentie koper   1732 248 125v
JAKOBS, HAIE jacobs, haeye koper Schritsen 61   1771 257 196v
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper   1642 235 11v
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper   1644 235 98v
JAKOBS, HANS jacobs, hans koper Grote Ossenmarkt 20   1646 235 233v
RING, HANS JAKOBS ring, hans jacobs de ten westen   1600 228 466r
JAKOBS, HANS ryngh, hans jacobs de bruidegom   1597 228 54r
JAKOBS, HARMEN jacobs, harmen koper   1625 231 79r
JAKOBS, HARMEN jacobs, harmen koper Sint Odolphisteeg 6   1682 241 184v
KRAMER, HARMEN JAKOBS cremer, harmen jacobs bruidegom   1606 228 1051r
JAKOBS, HARTOG jacobs, hartog koper   1803 266 419r
JAKOBS, HARTOG jacobs, hartog koper   1803 266 476r
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten zuiden   1805 267 110v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten zuiden Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
JAKOBS, HAIE jacobs, haye ten westen Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JAKOBS, HERE jacobs, heere koper   1600 228 428r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper   1716 245 261r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper Bildtstraat 17   1732 248 155r
JAKOBS, HENDRIK jacobs, hendrik koper Hoogstraat 6   1745 251 67v
JAKOBS, HESSEL jacobs, hessel koper   1657 237 128v
JAKOBS, HESSEL jacobs, hessel geniaarde Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1644 235 146v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 89   1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper   1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Kruisstraat 6   1670 240 7v
JAKOBS, HESSEL hinxt, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1645 235 167v
JAKOBS, HESTER jacobs, hester bruid   1601 228 533r
JAKOBS, HIDDE jacobs, hidde koper   1636 234 8v
JAKOBS, HIDDE jacobs, hidde koper   1696 243 195r
JAKOBS, HINKE jacobs, hinke (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JAKOBS, HOBBE jacobs, hobbe koper Heiligeweg 21   1776 258 245v
JAKOBS, HOBBE jacobs, hobbe koper   1780 259 234r
JAKOBS, HOUKJE jacobs, holkjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
JAKOBS, IEDE jacobs, iede koper Nieuwstraat   1671 240 35v
JAKOBS, IEDE jacobs, iede koper   1676 240 239r
JAKOBS, IEMKE jacobs, iempke verkoper Bargebuurt   1774 258 172r
JAKOBS, IEPE jouckema, ipe jacobs (burgemeester)(te franeker) koper Voorstraat NZ   1601 228 538r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje (wd) koper   1692 242 388r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje koper   1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapje koper   1777 259 33r
JAKOBS, JAKOBJE jacobs, jaapjen koper Zoutsloot NZ   1748 251 249v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Schritsen NZ   1601 228 510r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper   1602 228 647r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Schritsen 54   1618 230 252r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob verkoper   1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (de jonge)(te leeuwarden) verkoper   1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (wl) verkoper   1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Noorderhaven NZ   1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob (mr) koper   1660 238 21v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper   1720 246 89v
JAKOBS, JAKOB jacobs, jacob koper Snakkerburen (gebied) NZ   1749 251 261v
AMELANDER, JAKOB JAKOBS amelant, jacob jacobs van koper   1604 228 803r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS houtkoper, jacob jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper Voorstraat 29   1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs koper   1660 238 59r
POPTA, JAKOB JAKOBS popta, jacob jacobs (erven) ten westen   1670 240 20v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS schotsman, jacob jacobs koper   1678 241 12v
JAKOBS, JAN jacobs, jan papiermaker bruidegom   1600 228 422r
JAKOBS, JAN jacobs, jan ten zuiden   1601 228 513r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1602 228 632r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1624 231 10r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Schritsen 32   1627 232 28r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1628 232 152r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1641 234 131r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Voorstraat NZ   1644 235 135v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1644 235 145v
JAKOBS, JAN jacobs, jan kannegieter (mr) koper Hofstraat 14   1647 236 4v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Lanen NZ   1652 236 202v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Vijverstraat 6   1653 236 229v
JAKOBS, JAN jacobs, jan ten westen Vijverstraat 8   1660 238 24r
JAKOBS, JAN jacobs, jan (estrikwerk) ten westen   1660 238 29r
JAKOBS, JAN jacobs, jan geniaarde Hoogstraat 19   1698 243 334v
JAKOBS, JAN jacobs, jan timmerman koper Heiligeweg 36   1711 245 134v
JAKOBS, JAN jacobs, jan timmerman koper Heiligeweg 34   1711 245 135r
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1730 247 341v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOBS, JAN jacobs, jan (wl) smid (ijzer-)(mr) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JAKOBS, JAN jacobs, jan koper   1753 253 81v
JAKOBS, JAN jacobs, jan timmerman (mr) verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
ADAM, JAN JAKOBS adam, jan jacobs de koper Romastraat NZ   1667 239 119r
BURGGRAAF, JAN JAKOBS burggraaf, jan jacobs koper   1802 266 248r
KLINKHAMER, JAN JAKOBS klinkhamer, jan jacobs koper Weverstraat ZZ   1687 242 167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS klinkhamer, jan jacobs koper   1697 243 318v
KUIK, JAN JAKOBS kuik, jan jacobs bakker (mr) koper Noorderhaven 85   1738 249 283r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs timmerman (huis-)(mr) koper Heiligeweg NZ   1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs koper Lanen 93   1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS schaafsma, jan jacobs koper   1786 262 61v
JAKOBS, JAN schachter, jan jacobs koper   1692 242 375v
JAKOBS, JAN schoechster, jan jacobs koper Franekerpoort (gebied)   1682 241 191v
JAKOBS, JAN tempelman, jan jacobs bruidegom   1606 228 998r
JAKOBS, JAN veechsma, jan jacobs (wl) gecondemneerde Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
JAKOBS, JENTJE jacobs, jancke koper Romastraat ZZ   1655 237 1v
JAKOBS, JENTJE jacobs, jancke koper   1658 237 167v
JAKOBS, JENTJE jacobs, janke (wd) verkoper Schritsen ZZ   1773 258 103r
ALLEMA, JENTJE JAKOBS ollema, janke jacobs koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
JAKOBS, JARICH jacobs, jarich koper   1674 240 154r
JAKOBS, JARICH jacobs, jarich koper Bildtpoort (gebied)   1677 240 257r
JAKOBS, JARICH jacobs, jarich koper Zuiderhaven 71a   1702 244 176v
JAKOBS, JARICH jacobs, jarich koper   1707 245 25v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 9   1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koopman verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Voorstraat 5   1783 261 62r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der koper Zuiderhaven 36   1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper   1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Voorstraat 87   1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Rommelhaven 18   1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
JAKOBS, JARICH jacobs, jarigh (wl) verkoper Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarigh jacobs van der koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarigh jacobs van der koper Bildtstraat 24   1725 246 227r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle koper   1653 236 239r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle koper Raamstraat 7   1777 259 65r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle bouwmeester (stads-) koper Noorderhaven 96   1779 259 192r
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle bouwmeester (stads-) verkoper Raamstraat 3   1780 259 296v
JAKOBS, JELLE jacobs, jelle koper   1787 262 152r
JAKOBS, JELTE jacobs, jeltie koper   1710 245 115v
JAKOBS, JELTE jacobs, jeltie koper   1719 246 34r
JAKOBS, JELTE jacobs, jeltie koper   1722 246 147v
JAKOBS, JELTE jacobs, jeltie koper   1772 258 40v
JAKOBS, JELTE jacobs, jeltje koper Lanen 44   1665 239 5r
JAKOBS, JENTJE jacobs, jentje koper Noorderhaven 10   1791 263 322v
JAKOBS, JEREMIAS jacobs, jeremias koper Grote Kerkstraat 20   1703 244 196v
JAKOBS, JETSE jacobs, jetske koper   1698 243 345v
JAKOBS, JETSE jacobs, jetske koper   1698 243 348r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, joannes koper   1635 234 2r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, joannes koper   1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes bruidegom   1597 228 112r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes koper   1722 246 146v
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes koper   1734 248 352r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes koper Kruisstraat 10   1776 258 245r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes koper Lammert Warndersteeg WZ   1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes timmerman (mr) koper Heiligeweg 48   1782 260 192v
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes ten noorden   1804 267 14r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobs ten noorden Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
VOORDA, JOOST JAKOBS voorda, joost jacobs van der verkoper   1634 233 127v
JAKOBS, JURJEN jacobs, jurrien koper   1712 245 184v
JAKOBS, KEIMPE jacobs, keimpe verkoper   1660 238 33v
JAKOBS, LEVI jacobs, levi koper Heiligeweg 13   1776 259 14v
JAKOBS, LEVI jacobs, levie koopman verkoper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI jacobs, levy ten zuiden   1804 267 98v
JAKOBS, LEVI jacobs, levy koopman (joods) gelastigde Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbet koper   1599 228 275r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbeth koper   1665 239 7r
JAKOBS, LIJSBET jacobs, lijsbeth koper   1739 250 63r
JAKOBS, LOLKE jacobs, lolcke koper   1659 238 11v
JAKOBS, LOLKE jacobs, lolke koper Schritsen NZ   1751 252 166r
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper Lanen ZZ   1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS cock, lolle jacobs koper   1704 244 249r
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs koper   1764 256 77v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) verkoper   1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS kock, lolle jacobs (wl) ten noorden   1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
KOK, LOLLE JAKOBS kok, lolle jacobs (wl) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1656 237 69r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1657 237 106v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper   1657 237 136r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Weverstraat   1658 237 173v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Weverstraat   1658 237 175v
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens gortmaker verkoper   1659 238 4r
JAKOBS, LOURENS jacobs, lourens koper Zuiderhaven 56   1663 238 199r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Weverstraat   1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS asperen, lourens jacobs koper Franekereind 30   1680 241 81v
JAKOBS, LOURENS gortmaker, lourens jacobs koper   1660 238 37v
JAKOBS, LUITJEN jacobs, luytien koper Lanen 83   1598 228 251r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd)(erven) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd)(erven) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd) verkoper   1805 267 119v
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maaike (wd) ten noorden   1805 267 119v
KOK, MAAIKE JAKOBS kok, maayke jacobs koper Noorderhaven 24   1801 266 59r
BOER, MARTEN JAKOBS boer, marten jacobs de koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
KUIPER, MARTHA JAKOBS kuiper, martha jacobs koper Noorderhaven 12   1788 262 269r
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs koper Noorderhaven 62   1780 259 269v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS kuipers, martha jacobs verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
JAKOBS, MAAIKE jacobs, maycke bruid   1604 228 834r
ALLEMA, MEILE JAKOBS ollema, meile jacobs koper Voorstraat 55   1720 246 68v
JAKOBS, METJE jacobs, metje koper   1779 259 187v
JAKOBS, MEINERT jacobs, meynert koper Bildtpoort (gebied)   1689 242 278r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Hoogstraat 21   1776 258 262r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (beurt-) op amsterdam verkoper   1776 259 7v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (wijd-) koper Zeilmakersstraat OZ   1782 260 193v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper   1792 264 17r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper   1798 265 169r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Bildtstraat 20   1800 265 440r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel ten zuiden Bildtstraat 18   1804 267 8v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud wijd-) verkoper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, miggiel schipper (beurt-) op amsterdam (oud-) verkoper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
JAKOBS, NANNE jacobs, nanne koper Zoutsloot NZ   1615 229 561r
JAKOBS, NEELTJE jacobs, neeltie bruid   1605 228 872r
JAKOBS, NEELTJE jacobs, neeltje koper   1779 259 181v
JAKOBS, OBBE jacobs, obbe koper   1701 244 138r
JAKOBS, PAULUS jacobs, paulus koper Bildtpoort (gebied)   1612 229 179r
JAKOBS, PIEBE jacobs, piebe leerlooier bewoner William Boothstraat 1   1752 252 186v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1617 230 219r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Franekereind ZZ   1626 231 146r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter geniaarde   1631 233 3v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Sint Jacobstraat WZ   1631 233 27r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1654 236 254r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter ten noorden   1660 238 19v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper Nieuwstraat WZ   1665 239 26r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 67r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 70v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 78r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1667 239 92r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1680 241 95r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1680 241 111r
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1682 241 178v
JAKOBS, PIETER jacobs, pieter koper   1692 242 373v
BRUIN, PIETER JAKOBS bruin, pieter jacobs koper   1738 249 226v
BRAAM, PIETER JAKOBS braam, pietje jacobs koper Lanen 9   1698 243 342v
JAKOBS, PIETER jacobs, piter verkoper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1655 237 52r
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1656 237 83v
JAKOBS, PIETER jacobs, pitter koper   1656 237 84r
BRANDSMA, POPPE JAKOBS brandsma, poppe jacobs koper   1702 244 165v
JAKOBS, PAULUS jacobs, pouwel koper Hofstraat   1614 229 441r
JAKOBS, PIETER olican, pyeter jacobs koper Noorderhaven 108   1639 234 87r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Romastraat   1614 229 404r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Zuiderhaven NZ   1614 229 446r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat   1615 229 501r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper   1647 235 248v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat 38   1662 238 155v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat 1   1663 238 161r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Grote Kerkstraat 19   1675 240 207v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter koper   1644 235 143v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter timmerman (mr) koper   1659 238 12v
JAKOBS, PIETER jacobs, pytter ten oosten   1660 238 29v
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' koper Franekerpoort (gebied)   1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS adam, pytter jacobs d' gleibakker koper Zuiderhaven 33   1653 236 234r
JAKOBS, PIETER clinkhamer, pytter jacobs geniaarde Hofstraat 17   1692 243 17v
JAKOBS, REIN jacobs, rein koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
JAKOBS, REINER jacobs, reiner koper   1696 243 250v
JAKOBS, REIER jacobs, reyer koper   1655 237 43r
JAKOBS, REIER jacobs, reyer koper   1660 238 36v
JAKOBS, REIER jacobs, reyer ten westen   1660 238 36v
JAKOBS, REIN jacobs, reyn koper   1606 228 1007r
JAKOBS, REIN jacobs, reyn koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
JAKOBS, REINER jacobs, reyner koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAKOBS, RINSE jacobs, rinse koper   1600 228 395r
JAKOBS, RIPPERT jacobs, rippert koper   1644 235 158r
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs koper Grote Kerkstraat 28   1648 236 10v
JAKOBS, RIPPERT forsenburgh, rippert jacobs bakker koper Grote Kerkstraat 28   1653 236 231v
JAKOBS, RIKSTJE jacobs, rixtje verkoper Vijver 4 H-099 1808 268 133r
JAKOBS, ROBERT jacobs, robert ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
JAKOBS, ROELOF jacobs, roeliff koper Kerkpad WZ   1616 230 64r
JAKOBS, ROELOF jacobs, roelof koper   1739 250 48r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS haspelman, rogier jacobs koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
JAKOBS, ROMKE jacobs, romke koper   1674 240 165r
JAKOBS, SEERP jacobs, seerp koper   1627 231 170r
JAKOBS, SEERP goltier, seerp jacobs koper   1671 240 74v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, siemen koper Gortmakerssteeg   1641 234 148r
JAKOBS, SIJKE jacobs, sijke (wd) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
JAKOBS, SINTJE jacobs, sijntie (wd) koper   1634 233 135r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1733 248 197v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1738 249 354r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper Liemendijk NZ   1739 250 10r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, simon koper   1741 250 191v
JAKOBS, SIEMEN baantjes, simon jacobs koper   1798 265 203r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS cuiper, simon jacobs koper   1711 245 140r
JAKOBS, SIPKE jacobs, sipcke koper Nieuwstraat   1611 229 49r
VRIES, SJOERD JAKOBS vries, sjoerd jacobs de koper Romastraat NZ   1783 261 56r
JAKOBS, STIJNTJE jacobs, stijntje koper   1780 259 277v
JAKOBS, STOFFEL jacobs, stoffel koper   1628 232 141r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen verkoper Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1674 240 163r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1674 240 164r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1694 243 98r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symen koper   1695 243 133r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Noorderhaven 80   1687 242 176r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Franekereind 20   1700 244 36r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Grote Ossenmarkt 10   1703 244 201r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1730 247 303v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 247 369v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 248 3r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon kuiper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper   1731 248 52r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
JAKOBS, SIEMEN jacobs, symon koper Hoogstraat 22   1741 250 154v
JAKOBS, SJOERD jacobs, syourdt ten oosten Schritsen ZZ   1601 228 481r
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper Sint Odolphisteeg WZ   1688 242 219v
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper Lanen 4   1710 245 129v
JAKOBS, SIETSE jacobs, sytse koper   1734 248 341r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS haspelman, taeco jacobs koper Zuiderstraat 33 2-117 1642 235 33v
JAKOBS, TEEDE jacobs, taede wever (bont-) koper   1702 244 145v
JAKOBS, TEEKE jacobs, taeke koper   1716 245 258r
JAKOBS, TEEKE jacobs, take ten westen   1613 229 345r
JAKOBS, jacobs, tennechien koper   1600 228 383r
JAKOBS, TEUNIS jacobs, teunis koper   1642 235 2r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Voorstraat 87   1771 257 184r
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Rommelhaven 14   1771 257 185v
LEI, TEUNIS JAKOBS ley, teunis jacobs van der koper Noorderhaven 93   1771 257 216r
JAKOBS, TEEUWIS jacobs, teves bakker verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
JAKOBS, TEEUWIS jacobs, tewis ten oosten   1774 258 141v
JAKOBS, TEUNIS jacobs, theunis koper   1637 234 45v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1803 266 445r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS bijlsma, thomas jacobs koper Rozengracht 37   1807 267 289v
JAKOBS, TJEERD jacobs, tiaard koper   1625 231 45r
JAKOBS, TIEMEN jacobs, timan koper Grote Kerkstraat 17   1625 231 82v
JAKOBS, TJEERD jacobs, tjeerd bewoner Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
JAKOBS, TJITSE jacobs, tjietske verkoper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
JAKOBS, TJOMME jacobs, tjomme koper   1674 240 147v
JAKOBS, TEUNIS jacobs, toenis koper Rapenburg   1645 235 165v
JAKOBS, jacobs, trinie (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
JAKOBS, TIEMEN jacobs, tymen koper   1745 251 91v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper   1653 236 236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Voorstraat 26   1654 236 271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Noorderhaven 48   1655 237 51r
JAKOBS, ULBE jacobs, ulbe ten oosten Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
JAKOBS, ULBE jacobs, ulbe (onder achlum) verkoper Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
JAKOBS, WELMOED jacobs, welmoed koper Lanen 91   1659 238 5r
JAKOBS, WIETSE jacobs, wytske verkoper Bildtstraat 18   1804 267 8v
JAKOBS, IEDE jacobs, yde koper Bildtpoort (gebied)   1668 239 152r
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
JAKOBS, IEME jacobs, yeme molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
JAKOBS, IEME jacobs, yme koper   1692 242 392r
JAKOBS, SAKE jacobs, zake ten oosten Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus secretaris (stads-) verkoper Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albartus jacobus ten zuiden Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 56   1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 54   1786 262 104v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1787 262 159r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Scheerstraat   1789 263 101r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper   1791 263 303v
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris koper Zuiderhaven 52   1792 264 1r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Zuiderhaven 2   1799 265 368r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus koper Weeshuisstraat NZ   1802 266 100r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Moriaanstraat   1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) koper Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus secretaris (stads-) ten noorden Rapenburg NZ   1804 267 56r
CONRADI, ALBERT JAKOBS conradi, albertus jacobus ten westen Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JAKOBS, ARJEN jacobus, arjen koper Romastraat ZZ   1782 260 300r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper Hofstraat 16   1743 250 297v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper   1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jacobus koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
JAKOBS, DIEUWKE jacobus, dieuwke koper   1779 259 179v
JAKOBS, JOHANNES jacobus, johannes koper   1783 261 116r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten oosten   1804 267 89r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten noorden Heiligeweg 46   1805 267 127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus ten noorden Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS kerkhoven, johannes jacobus timmerman (mr) verkoper Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
JAKOBS, SIETSKE jacobus, zijdske koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
, DIRK jacons ?, dirk koper Zoutsloot ZZ   1662 238 141r
JAKOBS, ABE jacops, abe koper Bildtstraat 19   1649 236 99r
BANGA, BAUKJE JAKOBS banga, bouck jacops koper   1650 236 103r
JAKOBS, DIRK jacops, dirck koper Schritsen 54   1650 236 126r
JAKOBS, DOUWE jacops, douwe koper   1649 236 98v
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 71a   1651 236 154r
ADAM, FRANS JAKOBS adam, frans jacops d' koper Zuiderhaven 33   1651 236 170r
JAKOBS, JAN jacops, jan koper Rapenburg   1649 236 79v
JAKOBS, SIEDS jacops, syds koper   1648 236 38r
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1652 236 194v
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1652 236 217r
JAKOBS, TIEMEN jacops, tymen koper   1653 236 222v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops lakenkoper koper Rozengracht 21   1652 236 188v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops koper Weverstraat   1652 236 217v
JEENS, AGE jaenes, aege koper   1742 250 269r
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenplein 5   1752 252 223v
SLOTEN, JEEN JEENS slooten, jaene jaenes van koper Havenpoort   1752 252 224v
JARICHS, KEIMPE jaerichs, keimpe schipper koper   1695 243 136v
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Droogstraat 27   1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
LEI, JAN JARICHS ley, jan jaerigs van der koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Droogstraat 27   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 83   1751 252 129r
LEI, TEUNIS JARICHS ley, teunis jaerigs van der koper Noorderhaven 79   1751 252 129r
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieucke koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieucke ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE jakles, dieuwke koper Bildtpoort (gebied)   1664 238 237r
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper   1779 259 164v
, JAN jalmers, jan koper Sint Christoffelsteeg   1633 233 83r
BROERS, AALTJE JANS broers, aeltje jan verkoper   1606 228 975r
JANS, ANDRIES jan, andries gleibakker koper   1695 243 159r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jan koper Grote Bredeplaats 18   1801 266 53r
LOO, DOEKE JANS loo, doeke jan ten oosten Noorderhaven NZ   1600 228 448r
FABER, JANS faber, foche jan koper Rozengracht 37   1770 257 165r
FABER, JANS faber, foche jan koper   1770 257 182r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jan koper Lammert Warndersteeg 10   1768 257 80r
JANS, HENDRIK jan, hendrik ten noorden Zoutsloot 69   1774 258 184r
JANS, JAN boustein, jan jan koper   1682 241 189r
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jan koper Zuiderhaven 1   1774 258 176r
ARJENS, ALBERT janes, albert koper   1720 246 92v
ARJENS, ALBERT janes, albert koper   1720 246 92v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van verkoper Grote Bredeplaats 4   1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van koper   1778 259 93v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS slooten, elske janes van (wd) verkoper Schritsen 52   1780 259 301v
ARJENS, JAN janes, jan koper Schritsen 54   1679 241 55v
ARJENS, JAN janes, jan schipper koper Zuiderhaven 6   1692 242 360v
ARJENS, JAN janes, jan schipper koper Zuiderhaven 18   1693 243 23v
SLOTEN, SIPKE ARJENS slooten, sipke janes van koper Noorderhaven 42   1780 259 280v
JENTJES, AGE jankes, agge (erven) koper   1625 231 48v
JANS, AALTJE bostijn, aaltie jans koper   1738 249 232r
JANS, AALTJE jans, aaltje verkoper   1774 258 155v
KRONENBURG, AALTJE JANS kronenburg, aaltje jans koper   1798 265 162r
JANS, AREND swijnvelt, aarnt jans koper Vijverstraat NZ   1611 229 90r
JANS, ABE jans, abbe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1734 249 17r
JANS, ABE jans, abe koper   1765 256 104v
FABER, ABE JANS faber, abe jans koper   1772 258 62r
HILVERDA, ABE JANS hilwerda, abe jans koper Voorstraat 23   1782 260 196r
JANS, ABRAHAM jans, abraham (van franeker) linnenwever bruidegom   1601 228 530r
JANS, ABRAHAM jans, abraham verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, ARJEN jans, adriaen (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
SCHAFT, ARJEN JANS schaft, adriaen jans koper Grote Bredeplaats ZZ   1617 230 125r
JANS, AAFKE jans, aeffke (te wijnaldum) koper Franekereind 13   1600 228 424r
JANS, AAGJE jans, aegjen koper Romastraat ZZ   1749 252 3v
JANS, AALTJE baltus, aeltgien jans koper   1602 228 624r
JANS, AALTJE jans, aeltje koper   1746 251 155r
JANS, ARJEN jans, aeryaen koper Kleine Bredeplaats   1598 228 143r
JANS, ALBERT jans, albert (wl) moutmaker verkoper Rommelhaven   1618 230 291r
JANS, ALBERT jans, albert ten zuiden   1773 258 108r
JANS, ALBERT jans, albert (vroedschap) bakker (mr) verkoper Lanen 85   1774 258 167v
BAKKER, ALBERT JANS backer, albert jans koper Lanen 85   1770 257 147v
JANS, ALLE jans, alle wagenmaeker koper   1617 230 153r
JANS, ANTJE haaklaar, ancke jans ten zuiden   1660 238 21v
JANS, ANDRIES jans, andries verkoper Voorstraat 94   1597 228 24r
JANS, ANDRIES jans, andries koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 84r
JANS, ANDRIES jans, andries koper NZ   1598 228 208r
JANS, ANDRIES jans, andries ten oosten   1600 228 394r
JANS, ANDRIES jans, andries koper Lammert Warndersteeg   1614 229 426r
JANS, AREND jans, ane koper   1805 267 143v
JANS, ANTJE jans, anna koper Grote Ossenmarkt 27   1640 234 110v
JANS, ANNE jans, anne koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
JANS, ANNE jans, anne koper   1602 228 651r
JANS, ANNE jans, anne houtkoper koper Droogstraat NZ   1642 235 27r
JANS, ANNE jans, anne koper   1686 242 104v
JANS, ANNE jans, anne koper   1688 242 254r
JANS, ANNE jans, anne koper   1689 242 295v
JANS, ANNE jans, anne koper   1690 242 313r
JANS, ANNE jans, anne koper   1690 242 318v
JANS, ANNE jans, anne koper   1691 242 347v
JANS, ANNE jans, anne (schoenmakersperk van) ten westen Zoutsloot NZ   1696 243 234av
JANS, ANNE jans, anne (schoenmakersperk van) ten noorden Zoutsloot NZ   1696 243 234av
JANS, ANTJE jans, anneke bruid   1606 228 1052r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1655 237 25r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1656 237 96r
JANS, ANTJE jans, antie koper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, ANTJE jans, antie koper Heiligeweg WZ   1679 241 31v
JANS, ANTJE jans, antie (wd) koper   1680 241 114r
JANS, ANTJE jans, antie koper   1690 242 321v
JANS, ANTJE jans, antie koper   1738 249 339r
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antie jans koper Grote Bredeplaats 15   1688 242 220r
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijsenbeek, antie jans koper Lanen 2   1691 242 370r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
BAKKER, ANTJE JANS bakker, antje jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JANS, ANTJE ijsenbeeck, antje jans koper   1701 244 129v
IJSENBEEK, ANTJE JANS ijzenbeek, antje jans koper Lanen ZZ   1695 243 129v
MEY, ANTJE JANS mey, antje jans van der koper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
JANS, ANTJE reidmaker, antje jans koper   1805 267 119v
JANS, ANTJE jans, antke koper   1634 233 137v
FABER, AREND JANS faber, arend jans verkoper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
VEERSMA, AREND JANS feersma, arend jans koper   1806 267 242v
JANS, ARJAANTJE jans, arian verkoper Schritsen 32   1627 232 28r
JANS, AUKE jans, aucke koper Voorstraat 59   1654 236 277r
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, aucke jans verkoper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten oosten van Harlingen   1598 228 232r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1600 228 391r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper Voorstraat 23   1601 228 514r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1602 228 614r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
JANS, AUGUSTINUS jans, augustinus koper   1605 228 930r
JANS, AUKE jans, auke smid (ijzer-)(mr) koper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, AUKE jans, auke koper Zuiderstraat ZZ   1782 260 269r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 43r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper   1772 258 62r
FABER, AUKE JANS faber, auke jans verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
FABER, AUKE JANS faber, auke jans koopman verkoper   1773 258 75v
JANS, BERBER jans, barber ten westen Heiligeweg   1611 229 1r
JANS, BERBER jans, barber koper   1611 229 100r
JANS, BARELD jans, barelt roeper koper Lanen ZZ   1632 233 71r
JANS, BEREND jans, barend verkoper   1774 258 155v
VISSER, BEREND JANS visser, barend jans schipper (groot-) verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, BARTELD jans, bartele koper   1785 261 298r
JANS, BAUKJE jans, bauck (wd) koper   1624 231 35r
JANS, BAUKJE jans, bauck koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
JANS, BAUKE jans, bauke koper   1793 264 155r
JANS, BAUKE jans, bauke varensgezel koper Herenwaltje 9   1804 267 25v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten westen Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) ten zuiden H-052 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS komst, bauke jans (wl) koper H-053 1808 268 63v
JANS, BAUKJE jans, baukje koper Hofstraat   1685 242 76v
JANS, BAUKJE jans, baukje verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JANS, BEREND jans, beerend koper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend koper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
JANS, BEREND jans, beerend smid (grof-)(mr) koper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
JANS, BEREND jans, beerend ten oosten Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
JANS, BEREND nuister, beerend jans koper Havenplein 14 H-238 1808 268 134v
JANS, BEREND jans, beernd koper   1764 256 38v
JANS, BEREND jans, beernd koper   1772 258 8v
JANS, BEREND jans, beernd ten zuiden   1772 258 8v
JANS, BEREND jans, beernd (wl) verkoper   1772 258 36v
JANS, BEREND jans, beernd ten zuiden Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
JANS, BEREND jans, beernd (wd) ten oosten   1775 258 203r
JANS, BEREND jans, beernd koper   1784 261 238v
JANS, BEREND jans, beernd koper Hofstraat 65   1788 263 54r
BAKKER, BEREND JANS backer, beernd jans koper   1764 256 69v
JANS, BEREND jans, beernt koper   1602 228 617r
JANS, BEITSKE jans, beitske koper   1708 245 77r
JANS, BERBER jans, berber koper   1752 253 34v
JANS, BERBER jans, berber koper   1804 267 71r
BAKKER, BERBER JANS bakker, berber jans verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JANS, BEREND jans, berend koper Lanen 4   1787 262 209v
JANS, BEREND jans, berend koper   1790 263 272r
JANS, BEREND jans, berend koper Droogstraat 37   1800 265 440r
JANS, BEREND jans, berend koper Droogstraat NZ   1803 266 486r
JANS, BEREND soek, berend jans koper   1778 259 147v
JANS, BEREND jans, bernt koper Kerkpad WZ   1616 230 63r
JANS, BOTE jans, botte koper Schritsen NZ   1614 229 465r
JANS, BAUKE jans, bouke koper Lanen 79   1805 267 151v
JANS, BROER jans, broer koper   1805 267 175r
BROERSMA, BROER JANS broersma, broer jans timmerman (mr) koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Carl Visschersteeg 16   1683 242 5r
BROUWER, BROER JANS brouwer, broer jans koper Both Apothekerstraat 18   1691 242 351r
JANS, KAREL jans, carel scheepstimmerman koper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
JANS, KARST jans, carst koper   1613 229 286r
JANS, CATHARINA jans, cathalina ten oosten Lanen 91   1659 238 5r
JANS, CATHARINA cloostra, catharina jans koper Noorderhaven 37   1779 259 206r
JANS, CHRISTINA jans, christina koper Schritsen 63   1780 259 291v
JANS, KLAAS jans, claas koper Rozengracht 37   1774 258 131r
JANS, KLAAS jans, claas verkoper Rozengracht 37   1777 259 48r
JANS, KLAAS jans, claas koper Kerkpoortstraat 31   1784 261 230r
JANS, KLAAS jans, claas koper   1788 262 248r
JANS, KLAAS jans, claas koper   1794 264 233r
JANS, KLAAS jans, claas koper Moriaanstraat NZ   1802 266 303r
JANS, KLAAS jans, claas (wl) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
JANS, KLAAS roodje, claas jans koper   1805 267 149r
JANS, KLAASKE jans, claaske koper   1735 249 108r
JANS, KLAASKE jans, claaske koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
JANS, KLAAS jans, claes koper   1625 231 74v
JANS, KLAAS jans, claes schipper koper   1685 242 98v
JANS, KOENRAAD jans, coene koper   1806 267 247r
JANS, KOENRAAD jans, coene (wl) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper Schritsen NZ   1606 228 977r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1614 229 397r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper Voorstraat 19   1615 229 559r
JANS, KORNELIS jans, cornelis verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1764 256 78r
JANS, KORNELIS jans, cornelis smid (ijzer-)(mr) koper   1773 258 74v
JANS, KORNELIS jans, cornelis smid (ijzer)(mr) verkoper   1774 258 177r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1775 258 228r
JANS, KORNELIS jans, cornelis koper   1779 259 162v
MOLENAAR, KORNELIS JANS molenaar, cornelis jans ten westen   1809 268 224v
JANS, KORNELIS oldaan, cornelis jans koper   1732 248 5ra
JANS, KORNELIS oldaan, cornelis jans koper Vijver 12   1734 248 318r
OLDAANS, KORNELIS JANS oldaens, cornelis jans koper   1733 248 182v
OLIVIER, KORNELIS JANS olivier, cornelis jans koper   1625 231 63r
JANS, DAAM jans, daam koper   1803 266 405r
JANS, DANIEL jans, daan ten noorden   1805 267 129r
JANS, DIRK jans, dierck bakker ten westen   1600 228 394r
JANS, DIRK jans, dirck koper Droogstraat NZ   1611 229 33r
JANS, DIRK jans, dirck koper Lanen 76   1611 229 131r
STEIN, DIRK JANS stein, dirck jans koper   1626 231 125r
JANS, DIRK jans, dirk koper Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
JANS, DIRK jans, dirk ten zuiden   1775 258 197v
JANS, DIRK jans, dirk koper Kleine Kerkstraat 1   1789 263 93v
JANS, DIRK jans, dirk koper   1793 264 98r
JANS, DIRK jans, dirk koper   1803 266 459r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (erven) ten oosten Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
JANS, DIRK jans, dirk (wd) ten noorden Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
JANS, DIRK lahouw, dirk jans koper   1772 258 33v
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans de koper   1764 256 33v
MUUR, DIRK JANS muur, dirk jans van der geniaarde Zoutsloot 41   1767 256 236r
WERF, DIRK JANS werff, dirk jans van der bakker (mr) verkoper   1803 267 2v
JANS, DOUWE jans, douwe koper Lombardstraat   1611 229 14r
JANS, DOUWE jans, douwe koper   1735 249 82v
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper   1774 258 174r
JANS, DOUWE jans, douwe verkoper   1774 258 194r
JANS, DOUWE jans, douwe koper   1785 261 280r
JANS, jans, dyrckyen (wd) koper   1597 228 53r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Brouwersstraat WZ   1721 246 105r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Franekereind 40   1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1764 256 90v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper   1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Kleine Kerkstraat 16   1766 256 193r
JANS, EELKE jans, eelck koper Ooievaarsteeg   1668 239 144r
JANS, EELKE jans, eelke koper   1785 261 281r
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans koper   1799 265 260r
LEIENAAR, EELKE JANS leyenaar, eelke jans verkoper   1804 267 106v
POST, EELKE JANS post, eelke jans van der koper   1788 262 307r
JANS, EGBERT jans, egbert koper Vijverstraat   1612 229 245r
JANS, EDGER jans, egger verkoper Schritsen NZ   1774 258 190v
JANS, IEKE jans, eke koper Schritsen NZ   1731 248 56v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 79a   1735 249 48r
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans koper   1737 249 217v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eke jans bakker (mr) koper Zuiderhaven 55b   1740 250 92r
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, elisabeth jans koper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
JANS, ELSKE jans, elske koper Franekerpoort (gebied)   1650 236 128r
JANS, EGBERT jans, engbert koper Voorstraat 97   1613 229 262r
JANS, ERASMUS damis, erasmus jans koper   1617 230 157r
JANS, EVERT jans, evert koper   1603 228 703r
JANS, EVERT jans, evert koper Grote Kerkstraat ZZ   1603 228 730r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Kleine Kerkstraat WZ   1629 232 223r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Grote Kerkstraat   1629 232 224r
JANS, EVERT jans, evert (wd)(wl) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans koper Lanen 25   1759 254 244r
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans verkoper Lanen ZZ   1779 259 173r
JANS, EVERT jans, ewert koper Voorstraat 70   1627 231 152v
JANS, EILERT jans, eylert koper Schritsen 41   1640 234 96r
BAARDA, FEIKE JANS baarda, feike jans (bolsward) koper Noorderhaven 88   1782 260 246r
JANS, FEITSE jans, fettje koper Lanen 40   1778 259 128v
JANS, FEIKJE jans, feyck bruid   1599 228 325r
JANS, FEIE jans, fije naastligger   1601 228 509r
JANS, FOKKE jans, focke koper   1761 255 56r
JANS, FOKKE jans, focke koper Grote Bredeplaats 7   1766 256 213r
JANS, FOKKE jans, focke (wd) ten westen   1774 258 173r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten oosten   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten noorden   1773 258 114v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans ten zuiden Rozengracht 37   1774 258 131r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper Rozengracht 37   1777 259 48r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans smid (ijzer-)(mr) verkoper Rozengracht 37   1779 259 182r
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 204v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1779 259 215v
FABER, FOKKE JANS faber, focke jans koper   1780 259 283r
JANS, FOKJE jans, fockje koper Grote Kerkstraat 19   1652 236 190r
JANS, FOKJE jans, fockje koper   1697 243 281r
JANS, FOEKE jans, foecke koper Noorderhaven 40   1617 230 155r
JANS, FOEKE jans, foeke koper Lammert Warndersteeg OZ   1689 242 276v
JANS, FOEKE jans, foeke ten oosten   1772 258 55v
JANS, FOKELE jans, fokel koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
JANS, FOKELTJE jans, fokeltje (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
JANS, FOKKE jans, fokke verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, FOKKE jans, fokke koper   1777 259 27v
JANS, FOKKE jans, fokke koper Zuiderhaven 30   1800 265 608r
JANS, FOKKE jans, fokke koper   1803 266 410r
JANS, FOLKERT jans, folckert koper   1628 232 122r
JANS, FRANS jans, frans koper Sint Jacobstraat   1598 228 207r
JANS, FRANS jans, frans koper   1756 254 26v
JANS, FRANS jans, frans koper   1776 258 254v
JANS, FRANS jans, frans koper   1777 259 21v
JANS, FRANS jans, frans (wl) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
JANS, FRANS jans, frans bontwever (mr) koper Nieuwstraat WZ   1781 260 74v
JANS, FRANS jans, frans koper Grote Bredeplaats 15   1781 260 116r
JANS, FRANS jans, frans koper   1783 261 17r
JANS, FRANS jans, frans koper   1784 261 205r
JANS, FRANS jans, frans koper   1784 261 212v
JANS, FRANS jans, frans koper   1785 262 35r
JANS, FRANS jans, frans koper   1789 263 134r
GAVERE, FRANS JANS gaver, frans jans de koper Lanen 82   1737 249 172v
GAVERE, FRANS JANS gavere, frans jans de koper   1744 251 30v
JANS, FREERK jans, freerk koper   1754 253 163v
JANS, FREERK jans, freerk timmerman koper Noorderhaven 34   1800 265 420r
JANS, FROUKJE jans, frouck koper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
MEER, FROUKJE JANS meer, froukjen jans van der koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
JANS, FROUKJE jans, frouwkje verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
JANS, FROUKJE jans, frouwkjen verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
JANS, GABE jans, gabe koper Weverstraat ZZ   1667 239 66r
JANS, GABE jans, gabe koper   1667 239 66v
JANS, GATSKE jans, gatske koper Heiligeweg 8   1705 244 304v
JONGEMA, GEELE JANS jongma, geeltje jans koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
JANS, GEERTJE jans, geert koper Lanen ZZ   1599 228 292r
JANS, GEERT jans, geert koper Snakkerburen (gebied)   1614 229 433r
JANS, GEERT jans, geert koper   1617 230 195r
JANS, GEERT jans, geert bakker koper   1627 232 22r
JANS, GEERT jans, geert ten oosten Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT jans, geert ten zuiden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JANS, GEERT ijsenbeeck, geert jans koper Voorstraat 73   1599 228 367r
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
JANS, GEERT oosthuis, geert jans (wl) brouwer (mr) verkoper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
JANS, GEERTJE jans, geertien koper   1601 228 549r
JANS, GEESKE jans, geeske (wl) verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
JANS, GEESKE bretzel, geeske jans koper Voorstraat 69   1796 264 326r
JANS, GERBEN jans, gerben koper   1618 230 276r
JANS, GERBEN jans, gerben koper Liemendijk NZ   1749 252 40v
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jans koper Grote Kerkstraat 23   1761 255 95r
JANS, GERBEN jans, gerbrant koper Franekereind 21   1602 228 628r
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper Franekerpoort (gebied)   1767 257 31v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1768 257 42r
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1772 258 45v
JANS, GERLOF builard, gerlof jans koper   1780 259 243v
JANS, GERRIT jans, gerrit varensgezel koper   1804 267 67v
JANS, GERRIT jans, gerrit schipper ten noorden Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, GERRIT JANS bloemsma, gerrit jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1602 228 596r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1605 228 971r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1606 228 1028r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1617 230 161r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper Voorstraat 89   1637 234 33v
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1757 254 68r
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1763 255 178v
JANS, GERRIT jans, gerryt koper   1779 259 179v
JANS, GERRIT jans, gerryt ten oosten Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat ZZ   1777 259 20v
JANS, GERRIT spitske, gerryt jans koper Zuiderstraat 5   1777 259 52v
JANS, GIJSBERT jans, gijsbert koper   1617 230 154r
JANS, GOSSE jans, gosse koper   1630 232 279r
JANS, GRIETJE jans, greetje verkoper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
JANS, GRIETJE jans, griet verkoper Droogstraat   1600 228 462r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1602 228 617r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1603 228 748r
JANS, GRIETJE jans, griet koper   1606 228 1014r
JANS, GRIETJE jans, griet koper Rozengracht 37   1631 232 376r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1626 231 131r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1628 232 142r
MARTENS, GRIETJE JANS martens, grietie jans koper   1630 232 333r
JANS, GRIETJE jans, grietje verkoper   1775 258 204v
JANS, GRIETJE jans, grietje koper Bildtstraat 14   1780 259 270v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS ijsenbeek, grietje jans koper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
JANS, GRIETJE midlum, grietje jans koper   1699 244 12v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS schonebeek, grietje jans verkoper Voorstraat 9   1774 258 171v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS sanstra, grytje jans koper Nieuwstraat 56   1740 250 107r
JANS, HANS jans, hans koper   1613 229 254r
JANS, HANS jans, hans koper Hofstraat ZZ   1614 229 485r
JANS, HANS blauwe, hans jans de triumphant Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1700 244 39r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1700 244 47r
JANS, HARMEN jans, harmen koper Voorstraat 72   1704 244 263r
JANS, HARMEN jans, harmen koper   1734 248 303r
KAMP, HARMEN JANS kamp, harmen jans koper   1805 267 181v
VISSER, HARMEN JANS visser, harmen jans koper Weverstraat NZ   1752 252 226r
JANS, HARMEN brinkhuis, harmens jans koper Molenpad 1   1752 252 228r
JANS, HAIE jans, haye bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
JANS, HERE jans, heere koper ten zuiden van Harlingen   1598 228 167r
MEY, HEERKE JANS mey, heerke jans van der koper   1800 265 498r
JANS, HENDRIK jans, hendrick (van amsterdam) koper   1601 228 476r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1603 228 706r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1604 228 817r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 16r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Kleine Bredeplaats WZ   1612 229 139r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Karremanstraat   1612 229 151r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper   1616 230 85r
BOMMEL, HENDRIK JANS bommel, hendrick jans koper Poortje   1597 228 9r
JANS, HENDRIK jans, hendrik kistmaker koper   1718 246 18r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper   1774 258 185r
JANS, HENDRIK jans, hendrik (op de Lemmer) koper Franekereind 36   1782 260 252r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Herenwaltje 9   1789 263 86r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Noorderhaven 32   1801 266 47r
JANS, HENDRIK jans, hendrik koper Heiligeweg 38   1802 266 268r
JANS, HENDRIK jans, hendrik schipper (trek-) op leeuwarden (ordinaris) verkoper Herenwaltje 9   1804 267 25v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper A-237 1810 268 333v
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
BOER, HENDRIK JANS boer, hendrik jans de ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 140r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 141r
KALF, HENDRIK JANS kalf, hendrik jans koper   1778 259 142r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
VRIES, HENDRIK JANS vries, hendrik jans de doodgraver koper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
WESTRA, JANS westra, henrucus jans koper Noorderhaven NZ   1790 263 265v
JANS, HEERKE jans, herke koper   1805 267 155r
JANS, HERE jans, hero koper   1624 231 32v
JANS, HESSEL jans, hessel bruidegom   1606 228 1039r
VLASBLOEM, HESSEL JANS vlasbloem, hessel jans koper Sint Christoffelsteeg   1617 230 133r
JANS, HILTJE jans, hil koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
JANS, jans, hillegund koper   1652 236 206v
JANS, HILTJE jans, hiltie koper WZ   1723 246 175v
JANS, HILTJE jans, hiltje koper   1731 247 379v
JANS, HINKE jans, hinke koper   1763 255 232v
LIEUWMA, HOITE JANS lieuwma, hoite jans koper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
JANS, HOTSE jans, hotse koper Lanen 39   1712 245 182r
JANS, HOTSKE jans, hotske (wd) koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS schonebeek, hotske jans koper   1732 248 106v
LIEUWMA, HOITE JANS leeuwma, hoyte jans koper Voorstraat 45   1789 263 89r
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1800 265 496r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Grote Ossenmarkt 18   1803 266 504r
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1803 266 523r
JANS, HUBERT jans, hubert koper   1805 267 181r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Rozengracht 37   1806 267 235v
JANS, HUBERT jans, hubert ten noorden Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
JANS, HUBERT jans, hubert koopman in hout verkoper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Lanen 45 E-190 1809 268 198v
JANS, HUBERT jans, hubert koopman koper Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
JANS, HUBERT jans, hubert koper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
JANS, HUBERT jans, hubert verkoper Schritsen 37 F-141 1811 269 127r
JANS, HIELKE jans, hylke koper   1657 237 140r
JANS, IEBELTJE jans, ibel koper Grote Kerkstraat   1611 229 79r
JANS, IETJE jans, idtie koper   1711 245 153r
JANS, IETJE jans, idtje koper   1616 230 81r
JANS, IDS jans, idts verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JANS, IJSBRAND jans, ijsbrandt verkoper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
JANS, IEMKJE jans, impck koper Noorderhaven 108   1597 228 30r
JANS, ISAAK jans, isaac ten westen   1774 258 175r
JANS, ISAAK jans, isaack koper Lanen ZZ   1613 229 305r
JANS, IJSBRAND jans, isbrant eerder-eig Heiligeweg   1601 228 511r
JANS, IJSBRAND jans, isbrant koper Voorstraat 56   1611 229 21r
JANS, JAKOB jans, jacob ten noorden   1627 232 6r
JANS, JAKOB jans, jacob (wl) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, JAKOB jans, jacob ten noorden   1774 258 144r
BURGGRAAF, JAKOB JANS burggraaf, jacob jans (wl) verkoper   1772 258 17r
JANS, JAKOB puister, jacob jans koper Heiligeweg ZZ   1803 266 540r
JANS, JAKOB stockmans, jacob jans koper   1619 230 299r
JANS, JAKOB stoelmat, jacob jans koper   1787 262 172r
STOUT, JAKOB JANS stout, jacob jans koper Noorderhaven   1619 230 305r
JANS, JAN jans, jan koper Lanen   1597 228 135r
JANS, JAN jans, jan koper Karremanstraat OZ   1599 228 330r
JANS, JAN jans, jan pottenbakker koper Schritsen   1600 228 460r
JANS, JAN jans, jan bakker (koeke-) koper Voorstraat 73   1601 228 480r
JANS, JAN jans, jan verkoper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, JAN jans, jan ten zuiden Heiligeweg WZ   1601 228 502r
JANS, JAN jans, jan c.u. koper   1601 228 516r
JANS, JAN jans, jan koper   1611 229 27r
JANS, JAN jans, jan koper   1611 229 118r
JANS, JAN jans, jan koper Noordijs   1614 229 444r
JANS, JAN jans, jan koper Lammert Warndersteeg OZ   1615 229 506r
JANS, JAN jans, jan koper   1618 230 248r
AMELANDER, JAN JANS amelander, jan jans koper Zoutsloot NZ   1748 251 243r
BOER, JAN JANS boer, jan jans de koper   1730 247 342v
JANS, JAN crael, jan jans verkoper Poortje ZZ   1598 228 174r
GROEN, JAN JANS groen, jan jans koper   1744 251 35v
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper   1603 228 725r
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper Droogstraat ZZ   1603 228 759r
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper Noorderhaven NZ   1604 228 768r
MOLEN, JAN JANS moolen, jan jans van der (wl) pottenbakker (mr) verkoper Bildtstraat 16   1805 267 116v
SLOTEN, JEEN JANS sloten, jane jans van koper   1720 246 71r
JANS, JENTJE jans, janke koper   1667 239 64v
JANS, JENTJE jans, janke koper   1693 243 13v
JANS, JENTJE jans, janke koper   1736 249 142r
JANS, JENTJE jans, janke koper Noorderhaven 41   1737 249 198r
JANS, JENTJE jans, janke koper   1777 259 85v
JANS, JENTJE builard, janke jans koper Achterstraat   1774 258 178v
JANS, JENTJE builard, janke jans verkoper Noorderhaven 37   1779 259 206r
JANS, JENTJE jans, jantien bruid   1605 228 870r
OOSTERHOUT, JENTJE JANS oosterhout, jantje jans koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
JANS, JELKE jans, jelke koper   1735 249 80r
JANS, JELKE jans, jelke koper   1736 249 157v
JANS, JELLE jans, jelle (zijn vader) koper Grote Ossenmarkt 21   1779 259 172r
JANS, JELLE jans, jelle scheepstimmerman koper Zuiderhaven 18   1782 260 241r
JANS, JELTE jans, jeltie bruid   1606 228 998r
JANS, JELTE jans, jeltie koper Grote Kerkstraat 19   1652 236 190r
JANS, JETSE jans, jetse wever (bont-) koper   1707 245 22r
JANS, JETSKE jans, jetske koper Gardenierstraat 2   1664 238 240v
JANS, JETSE jans, jetske koper   1696 243 260v
JANS, IEKE jans, jikke (wd) verkoper   1805 267 123r
JANS, JOHANNES jans, joannes koper Rozengracht 40   1613 229 382r
JANS, JOHANNES uyll, joannes jans van der koper Voorstraat 7a   1668 239 132v
JANS, JOB jans, job kleermaker koper Voorstraat 64   1611 229 97r
JANS, JOCHEM jans, jochem ten westen   1774 258 179v
VEEN, JOCHEM JANS veen, jochem jans van der koper   1773 258 97r
JANS, JOCHEM jans, jochum koper   1604 228 815r
JANS, JOCHEM jans, jochum koper   1765 256 120v
JANS, JOCHEM jans, jochum koper   1776 258 250r
JANS, JOCHEM jans, jochum koper Kerkpoortstraat 6   1781 260 143r
JANS, JOCHEM jans, jogchem koper   1772 258 9v
JANS, JOCHEM jans, jogchem ten oosten   1772 258 22v
JANS, JOCHEM jans, jogchem koper   1773 258 83r
JANS, JOHANNES jans, johan ten noorden   1773 258 80r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Lanen   1605 228 884r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Nieuwstraat   1613 229 373r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper   1625 231 69v
JANS, JOHANNES jans, johannes koper   1644 235 105r
JANS, JOHANNES jans, johannes bierdrager koper   1759 254 239v
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Bildtstraat 16   1763 255 261r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Hofstraat 59   1764 256 53r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Voorstraat 94   1766 256 192r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper Zoutsloot NZ   1782 260 166r
JANS, JOHANNES jans, johannes koper   1797 265 87r
JANS, JOHANNES jans, johannes ten westen   1804 267 32r
JANS, JOHANNES jans, johannes ten noorden   1804 267 32r
JANS, JOHANNES jans, johannes ten westen Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
JANS, JOHANNES jans, johannes ten noorden Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
BEUKER, JOHANNES JANS beuker, johannes jans koper   1803 266 546r
FREDERIKS, JOHANNES JANS fredriks, johannes jans koper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
LEIENAAR, JOHANNES JANS leyenaar, johannes jans koper Brouwersstraat 9   1786 262 115r
JANS, JOHANNES wieltje, johannes jans koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
JANS, jans, jonke koper   1729 247 261r
JANS, JOOST jans, joost koper   1604 228 849r
JANS, JOOST jans, joost koper   1627 231 171v
JANS, JOOST jans, joost koper Franekereind 27   1784 261 251r
JANS, JOOST jans, joost (wl) verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
JANS, JOOST jaeringa, joost jans koper Voorstraat 61   1727 247 12v
JANS, JOB jans, jop bruidegom   1601 228 541r
JANS, JOUKE jans, jouck koper   1604 228 815r
JANS, JOUKE jans, joucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 184r
JANS, JURJEN jans, jurjen bakker (mr) koper Zuiderhaven 17   1698 243 357r
JANS, JURJEN jans, jurjen (dokkum) koper   1698 243 386v
JANS, KLAAS jans, klaas koper   1779 259 169r
JANS, KLAAS jans, klaas koper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
JANS, KLAAS jans, klaas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
JANS, KLAAS roodtje, klaas jans koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
JANS, KLAASKE jans, klaaske ten oosten Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 169r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 175r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper   1614 229 400r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer koper   1626 231 103r
JANS, LAMMERT jans, lambert kramer verkoper   1626 231 112r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Kleine Kerkstraat OZ   1606 228 1011r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Weverstraat   1611 229 22r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Rozengracht NZ   1611 229 29r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 30r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 151v
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Voorstraat 59   1762 255 156r
JANS, LAMMERT jans, lammert ten westen Lanen 28   1774 258 168v
VEEN, LAMMERT JANS veen, lammert jans van der (erven) ten westen Lanen 28 F-219 1810 269 6r
JANS, LIJSBET jans, lijbeth koper   1606 228 1044r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth bruid   1604 228 835r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Sint Odolphisteeg 8   1736 249 138v
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1736 249 139r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1739 250 79v
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper   1740 250 82r
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
PERSIJN, LIJSBET JANS persijn, lijsbeth jans koper   1778 259 96r
JANS, LISKJE jans, lisck verkoper   1633 233 114r
JANS, LOLKE jans, lolcke koper   1599 228 348r
JANS, LOLKJE jans, lolcke (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
JANS, LOLKE jans, lolcke (te sneek) grondpacht   1601 228 499r
JANS, LOLKE jans, lolcke (te sneek) verkoper   1601 228 499r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jans de koper   1785 262 10r
JANS, LOUW jans, lou koper   1606 228 988r
JANS, LOURENS jans, lourens koper Droogstraat   1612 229 206r
JANS, LOUW jans, louw koper Romastraat 31   1611 229 41r
JANS, LOUW jans, louw koper   1790 263 229r
JANS, LOUW jans, louw ten westen A-000 1809 268 293v
JANS, LOUW jans, louw ten oosten Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
JANS, LUBBERT jans, lubbert (weeskinderen van) verkoper   1633 233 120r
KRONENBURG, LUTSKE JANS kronenburg, lutske jans (wd) verkoper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
JANS, jans, lutter koper   1738 249 258v
JANS, LUITJEN jans, luytien koper   1600 228 433r
JANS, LIEKELE jans, lyckle koper   1805 267 148v
JANS, LIEKELE jans, lyckle koper   1806 267 238r
JANS, MARIA jans, marij koper   1601 228 475r
JANS, MARIA jans, marijk koper   1796 264 318v
JANS, MARIA jans, marijke koper   1724 246 198r
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke bewoner Voorstraat 74   1752 252 183r
JANS, MARIA jans, marijke koper   1759 254 186v
JANS, MARIA jans, marijke koper   1767 257 5v
JANS, MARIA jans, marijke koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
JANS, MARIA jans, marijke koper   1773 258 80r
JANS, MARIA jans, marijke koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
JANS, MARIA jans, marijke koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
JANS, MARIA jans, marijke koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
JANS, MARIA holmans, marijke jans verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
JANS, MARIA jans, marike koper   1805 267 181v
JANS, MARTEN jans, marten koopman koper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23   1800 265 435r
MEY, MARTEN JANS mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
JANS, MARTEN skiere, marten jans koper Rinnertspijp WZ   1624 231 26r
JANS, MARTJEN jans, martjen koper   1604 228 817r
JANS, MARIA jans, marytje koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
JANS, MARIA jans, marytje ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
JANS, MAAIKE jans, maycke (jan frans dochter) bruid   1598 228 216r
JANS, MAAIKE jans, maycke koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
JANS, MEINERT jans, meindert koper   1768 257 99r
JANS, MEINERT jans, meindert koper Sint Odolphisteeg 15   1792 264 15r
JANS, MEINERT jans, meindert ten noorden Lanen 41 E-188 1809 268 202r
JANS, MEINERT jans, meinert ten oosten   1774 258 147v
JANS, MEINT jans, meynte koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
KROON, MINK JANS kroon, mink jans koper   1807 267 326v
JANS, MINNE jans, minne koper   1611 229 120r
JANS, MINNE jans, minne koper   1658 237 161r
JANS, MINNE jans, minne koper   1659 238 12v
JANS, MINNE jans, minne verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
JANS, MINNE jans, minne ten oosten Noorderhaven 15   1676 240 231r
JANS, jans, moerken koper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
JANS, NANNE jans, nanne koper Voorstraat 32   1640 234 100r
JANS, NANNE jans, nanne koper   1643 235 60v
JANS, NANNE jans, nanne koper Nieuwstraat OZ   1648 236 42r
JANS, NEELTJE jans, neeltje koper Zuiderhaven 18   1650 236 131v
JANS, NEELTJE jans, neeltje koper   1660 238 41r
JANS, OEDS jans, oeds koper   1668 239 138v
JANS, OEPKE jans, oepke koper   1685 242 99v
JANS, OEPKE jans, oepke koper   1690 242 331v
JANS, OEPKE jans, oepke koper   1696 243 261r
JANS, OLFERT jans, olffert (te pietersbierum) koper   1600 228 447r
JANS, OUTGER jans, outger koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
JANS, PASSCHIER jans, paschier koper Romastraat   1598 228 192r
ENNEMA, PAULUS JANS innema, paulus jans koper   1631 233 20r
LANSENBERG, PAULUS JANS lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
JANS, PAULUS jans, pauuel koper Vijverstraat   1627 232 36r
JANS, PIEKE jans, pecke koper   1604 228 807r
JANS, PIETJE wybes, petrick jans gecondemneerde   1604 228 844r
JANS, PIER jans, pier koper Franekereind NZ   1613 229 318r
JANS, PIER jans, pier wagenmaker (mr) koper   1776 259 3v
JANS, PIER jans, pier scheepstimmerman (mr) koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
JANS, PIETER jans, pieter koper   1599 228 316r
JANS, PIETER jans, pieter ten zuiden Heiligeweg   1601 228 511r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1606 228 1016r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1614 229 435r
JANS, PIETER jans, pieter koper   1626 231 144v
JANS, PIETER jans, pieter geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
JANS, PIETER jans, pieter (wd) ten noorden   1772 258 5v
JANS, PIETER bilckert, pieter jans gecondemneerde   1601 228 536r
JANS, PIETJE jans, pieterke koper   1625 231 65r
JANS, PIETJE jans, pietertien koper   1626 231 133r
SLOTEN, PIETJE JANS sloten, pietie jans van koper   1720 246 69r
JANS, PIETER jans, pietje koper   1696 243 202r
JANS, PIETER jans, pietje koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
SCHAAFSMA, PIETER JANS schaafsma, pietje jans koper   1805 267 115v
JANS, POTTE jans, potte koper   1768 257 100r
JANS, PAULUS jans, pouwel koper   1625 231 87r
JANS, PAULUS jans, pouwel koper   1626 231 141r
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Schritsen   1616 230 33r
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Bildtstraat 21 7-085 1639 234 79v
JANS, PAULUS jans, pouwels koper Zuiderhaven 56   1639 234 85v
JANS, PIEBE jans, pybe ten oosten   1634 233 134r
JANS, jans, pyen koper   1618 230 256r
JANS, PIETJE jans, pyetie bruid   1606 228 1058r
JANS, PIETER jans, pyter koper Noordees (gebied)   1613 229 309r
JANS, PIETER jans, pyter verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JANS, PIETJE jans, pytertie koper Bargebuurt   1670 240 13v
JANS, PIETJE schoone, pytie jans koper   1732 248 105v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jans koper   1699 243 402v
JANS, KRIJN saliceth, quirijn jans bankhouder (substituut taeffelhouder) koper   1603 228 727r
JANS, REIN jans, rein koper Romastraat ZZ   1752 252 213r
JANS, REINER jans, reinder koper   1788 262 266r
PERK, REINER JANS park, reinder jans varensgezel koper Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
JANS, REINER jans, reiner koper   1612 229 210r
JANS, REINER jans, reiner koper   1626 231 101v
JANS, REINER jans, reiner koper   1626 231 103v
JANS, REINER jans, reiner (wl) koper Hofstraat NZ   1627 232 13r
JANS, REINER jans, reyner molenaar triumphant Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
JANS, REINER jans, reyner koper   1600 228 445r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Bredeplaats NZ   1600 228 446r
JANS, REINER jans, reyner tassenmaker koper   1600 228 453r
JANS, REINER jans, reyner molenaar verkoper Grote Bredeplaats NZ   1601 228 488r
JANS, REINER jans, reyner bruidegom   1605 228 865r
JANS, REINER jans, reyner koper   1605 228 951r
JANS, REINER jans, reyner koper Grote Kerkstraat 4   1611 229 7r
JANS, REINOU jans, reynu koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
JANS, RIEMER jans, riemer koper   1625 231 74r
JANS, RIEMER jans, riemer koper   1625 231 89r
JANS, RIENK jans, rients (wl) koper Zoutsloot ZZ   1752 252 232v
JANS, RIJK jans, rijcke koper   1604 228 823r
OOSTERHOUT, RINSE JANS oosterhout, rinske jans koper   1777 259 89r
JANS, RITSKE jans, ritske koper   1789 263 107r
KRONENBURG, RITSKE JANS cronenburg, ritske jans timmerman (mr) koper Grote Kerkstraat 21   1799 265 389r
KRONENBURG, RITSKE JANS kronenburg, ritske jans koper Lanen 27   1803 266 402r
KRONENBURG, RITSKE JANS kroonenburg, ritske jans koper   1801 266 29r
JANS, ROELOF jans, roeloff koper Brouwersstraat OZ   1641 234 147v
JANS, ROGIER jans, rogier mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
JANS, RUURD builard, ruurd jans koper   1802 266 229r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper   1667 239 117r
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Rapenburg ZZ   1668 239 156v
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Karremanstraat OZ   1698 243 376v
JANS, SAKE jans, saecke koper Schritsen   1597 228 34r
JANS, SEEKELE jans, saeckele koper Lanen ZZ   1599 228 293r
JANS, SALOMON jans, salomon koper   1786 262 95v
JANS, SALOMON builard, salomon jans koper Bildtstraat 4   1788 263 55v
JANS, SALVES jans, salvius koper Lanen ZZ   1624 231 23r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, SARA jans, sara verkoper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
JANS, SIEBE jans, sibbe koper Zuiderplein 1   1613 229 319r
JANS, SIBBELTJE jans, sibbeltje (wd) koper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
JANS, SIEMEN jans, simon koper   1624 231 10v
GROEN, SIEMEN JANS groen, simon jans koper Heiligeweg 46   1790 263 202r
JANS, SJOERD jans, sioerd koper Brouwersstraat WZ   1613 229 303r
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1728 247 144r
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 141v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 160v
JANS, SIPKE jans, sipke scheepstimmerman verkoper   1774 258 161v
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1783 261 53r
JANS, SIPKE jans, sipke koper   1786 262 89v
DIJKSTRA, SIEUWKE JANS dijkstra, sjieuwkje jans koper Lanen 50 F-206 1810 268 352v
JANS, SJOERD jans, sjoerd koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1613 229 338r
KROL, SJOERDJE JANS krol, sjoerdtje jans koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
JANS, SJOUKJE jans, sjoukjen koper   1711 245 163r
JANS, STIJNTJE jans, stijntie bewoner Kerkpad 1   1750 252 64v
JANS, STIJNTJE jans, stijntje (wd) koper Romastraat 33   1750 252 71r
JANS, STOFFEL jans, stoffel koper Noorderhaven NZ   1617 230 139r
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 96r
PERSIJN, SUSTER JANS persijn, suske jans koper   1778 259 97r
JANS, SWAANTJE holmans, swaantie jans koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
JANS, SIEBREN jans, syberen koper   1739 250 45v
JANS, SIEBOUT jans, sybout koper   1763 255 230v
JANS, SIEBREN jans, sybren koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 211r
JANS, SIEBREN jans, sybren (wd) ten noorden Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
JANS, SIEBREN jans, sybren koper   1779 259 196r
JANS, SIEDS jans, sydts koper   1628 232 90r
JANS, SIETSE jans, sytie koper Kleine Kerkstraat WZ   1651 236 177v
JANS, SIETSE jans, sytse koper Lanen 36   1799 265 359r
JANS, TEEKE jans, taeke koper   1802 266 352r
JANS, TEEKE jans, teeke ten noorden   1805 267 112v
JANS, TEEKE jans, teeke ten oosten Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JANS, TEUNIS jans, teunis geniaarde Franekereind 23   1793 264 113v
JANS, TEUNTJE jans, theuntje koper   1778 259 148v
BREDA, THOMAS JANS breda, thomas jans koper   1668 239 143r
JANS, TEUNIS jans, thonis bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
JANS, TEUNIS jans, thonys koper Heiligeweg WZ   1601 228 502r
JANS, TEUNIS jans, thonys ten noorden Bildtstraat WZ   1601 228 503r
JANS, TIEDE jans, tied verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
JANS, TJITSKE jans, tiedts koper   1601 228 500r
JANS, TJITSKE jans, tiedts koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
JANS, TJEPKE jans, tiepcke koper Grote Bredeplaats ZZ   1603 228 739r
JANS, TIJS jans, tijs koper Heiligeweg   1598 228 140r
JANS, TIJS jans, tijs koper Noorderhaven 82   1615 229 539r
JANS, TIJS jans, tijs koper Sint Jacobstraat   1618 230 288r
JANS, TJALKE jans, tjalke koper Grote Kerkstraat 13   1798 265 238r
JANS, TJALLING jans, tjalling geniaarde Voorstraat 7a   1762 255 149r
BRAAM, TJEERD JANS braam, tjeerd jans koper   1778 259 93r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper Kerkpoortstraat 51   1730 247 300r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelkoper Noordijs WZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans wandelverkoper Weverstraat ZZ   1738 250 25v
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper   1740 250 125v
JANS, TJERK jans, tjerk koper   1740 250 98r
JANS, TJERK jans, tjerk koper   1758 254 175v
JANS, TOBIAS jans, tobias koper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
JANS, THOMAS jans, tomas koper   1625 231 75r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie koper Voorstraat 12   1634 233 138r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie koper   1634 233 139r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntie geniaarde Voorstraat 69   1750 252 68r
BREED, TRIJNTJE JANS breed, trijntie jans de (wd) verkoper   1776 259 10v
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper Scheerstraat 3   1746 251 159r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper   1774 258 185r
JANS, TRIJNTJE jans, trijntje koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
GROOT, TRIJNTJE JANS groot, trijntje jans de koper   1805 267 110v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS zijlst, trijntje jans koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
JANS, TJERK jans, tyerck koper Franekereind ZZ   1599 228 282r
JANS, ULBE jans, ulbe metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
JANS, ULBE jans, ulbe koper Liemendijk ZZ   1737 249 171v
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr) koper Hoogstraat 11   1739 250 68v
MENALDA, ULBE JANS menalda, ulbe jans bakker (mr)(oud-) koper Rommelhaven NZ   1751 252 164v
JANS, ULBE jans, uulbe c.u. gecondemneerde   1601 228 526r
JANS, ULBE jans, uulbe (wd en erven) ten oosten Weverstraat ZZ   1627 232 11r
JANS, FOLKERT jans, volkert varensgezel koper   1805 267 119v
JANS, WALING jans, waling ten westen   1774 258 150v
JANS, WALING jans, walling verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JANS, WENDELE jans, wendel koper Moriaanstraat 1   1659 238 3v
JANS, WILLEM jans, willem ten oosten Voorstraat 1   1601 228 515r
JANS, WILLEM jans, willem verkoper Voorstraat 3   1605 228 875r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, WILLEM JANS bloemsma, willem jans verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
JANS, WOPKJE jans, wopkje verkoper Zeilmakersstraat 3 A-128 1810 269 31r
JANS, WIEBE jans, wybe koper Lanen 28   1778 259 125r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten westen   1804 267 86r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten westen   1804 267 91r
JANS, WIEBE jans, wybe (wd) ten noorden Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) verkoper Lanen 28 F-219 1810 269 6r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) verkoper Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
JANS, WIEBE jans, wybe (wl) metselaar (mr) verkoper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
JANS, WIEBREN jans, wybren verkoper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS vettevogel, wytse jans koper Lanen 17   1758 254 169v
JANS, WIETSKE templar, wytske jans verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
JANS, WIETSE fettevogel, wytze jans koper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
JANS, IEBELTJE jans, ybel koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
JANS, IEDE jans, yede koper Noorderhaven 66   1752 252 180r
JANS, IEDE jans, yede schipper koper Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
SCHIPPER, IEDE JANS schipper, yede jans verkoper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
JANS, IEGE jans, yege schipper (schuit-) koper Bildtstraat 21   1728 247 55r
JANS, IEME jans, yeme houtzager koper   1619 230 304r
JANS, IEME jans, yeme (wl) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de scheepstimmerman verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de (wl) scheepstimmerman verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
JANS, IEMKJE jans, ymkje koper Zoutsloot NZ   1762 255 173v
JANS, IEMKJE jans, ymkje koper   1765 256 98r
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 219v
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 220v
JANS, IEMKJE builart, ymkje jans koper   1771 257 221r
JANS, IEMKJE builard, ymkjen jans verkoper   1774 258 189v
SCHELTEMA, IENSKE JANS scheltema, ynskjen jans koper Noorderhaven 90   1738 249 292r
FABER, ISAAK JANS faber, ysaack jans verkoper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
FABER, ISAAK JANS faber, ysac jans ten westen Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
JANS, ISAAK jans, ysack verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
FABER, ISAAK JANS faber, ysak jans koper Hoogstraat 29   1765 256 138r
JANS, SIETSE jans, zijtse ten westen Lanen 38 F-204 1808 268 44v
, HARMEN jansch, harmen koper   1674 240 150r
JANS, ABE jansen, abbe ten noorden Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
HILVERDA, ABE JANS hilverda, abbe jansen koper   1784 261 154v
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1687 242 183r
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper Hofstraat 19   1692 242 381v
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1696 243 204r
JANS, ABRAHAM jansen, abraham koper   1696 243 204r
JANS, ARJEN jansen, adriaan koper   1661 238 116v
JANS, AART jansen, aert koper Havenplein ZZ   1606 228 974r
JANS, AGE jansen, age koper   1660 238 32v
JANS, ALBERT jansen, albert koper Hofstraat 19   1723 246 159r
JANS, ALBERT jansen, albert koper   1725 246 261r
JANS, ALBERT jansen, albert geniaarde Lanen 41   1733 248 228r
JANS, ALBERT jansen, albert koper Franekereind 32   1739 250 32r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen koper   1668 239 170r
AKKER, ALBERT JANS acker, albert jansen (hopman) verkoper Achterstraat   1682 241 197r
AKKER, ALBERT JANS akker, albert jansen koper Noorderhaven 106   1681 241 122v
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1728 247 114r
JANS, ALBERT calken, albert jansen koper   1729 247 223r
JANS, ANDRIES jansen, andries koper   1673 240 123v
JANS, ANDRIES jansen, andries gleibakker geniaarde Lanen 46   1702 244 159r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1692 243 9v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1694 243 107r
JANS, ANNE jansen, anne koper Droogstraat NZ   1694 243 113r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper   1695 243 151r
JANS, ANNE jansen, anne koopman koper Voorstraat 23   1696 243 186v
JANS, ANNE jansen, anne koper Zoutsloot ZZ   1697 243 306r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper Voorstraat 56   1699 244 9v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 107r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1701 244 113r
JANS, ANNE jansen, anne koper Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1702 244 186v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1702 244 186v
JANS, ANNE jansen, anne schoenmaker koper   1705 244 306r
JANS, ANNE jansen, anne koper   1710 245 122v
JANS, ANNE jansen, anne koper   1712 245 179v
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen koper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen (perk van) ten westen Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
JANS, ANTONIUS jansen, anthony koper Both Apothekerstraat WZ   1689 242 277r
JANS, ANTONIUS jansen, anthony koper   1732 248 135r
JANS, ARJEN jansen, arien koper   1645 235 174r
JANS, AUKE jansen, aucke verkoper Voorstraat 65   1659 238 8r
JANS, AUKE jansen, aucke schipper koper   1700 244 43r
JANS, AUKE jansen, aucke (hopman) koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
JANS, AUKE jansen, aucke bakker koper   1714 245 217r
BAKKER, AUKE JANS backer, aucke jansen koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
BANGA, AUKE JANS banga, aucke jansen koper Grote Kerkstraat 37   1685 242 63r
JANS, AUKE jansen, auke tinnegieter (mr) koper Rozengracht NZ   1655 237 31v
JANS, AUKE jansen, auke (hopman) koper   1692 243 r
JANS, AUKE jansen, auke schipper (wijd-) koper Zoutsloot 6   1693 243 43r
JANS, AUKE jansen, auke koper Romastraat ZZ   1734 248 350r
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, auke jansen koper Rozengracht 38   1659 237 186r
JANS, BARTELD jansen, bartel wever (bont-) koper Karremanstraat 20   1751 252 136v
JANS, BARTELD jansen, bartel koper   1760 255 2v
JANS, BARTELD jansen, bartel koper   1793 264 89r
JANS, BASTIAAN jansen, bastiaen koper Noorderhaven 19   1644 235 151r
JANS, BEREND jansen, beerend koper   1777 259 81v
JANS, BEREND jansen, beern wever (linnen-) koper   1660 238 20v
JANS, BEREND jansen, beern koper   1664 238 238r
JANS, BEREND jansen, beernd koper   1767 257 7r
JANS, BEREND jansen, beernt koper   1643 235 57r
JANS, BEREND jansen, beernt koper Rapenburg ZZ   1689 242 261r
JANS, BEREND jansen, beernt wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat 49   1749 251 6ra
JANS, BEREND jansen, beernt koper   1758 254 176r
JANS, BENJAMIN jansen, benjamin koper   1707 245 19v
JANS, BENJAMIN jansen, benjamin koper Schritsen NZ   1711 245 147r
JANS, BERBER both, berber jansen koper   1738 249 245r
JANS, BEREND jansen, berent koper   1718 245 314v
JANS, BEREND jansen, berent koper Liemendijk ZZ   1739 250 8v
JANS, BERNARDUS jansen, bernardus koper   1784 261 198v
JANS, BEREND jansen, bernt koper   1662 238 143v
JANS, BROER jansen, broer koper Noordijs 19   1669 239 179r
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Havenplein 18   1694 243 86r
JANS, BROER jansen, broer brouwer (mr) koper Schritsen 56   1695 243 175v
JANS, BROER jansen, broer koper   1700 244 86r
JANS, BROER jansen, broer koper   1702 244 175v
JANS, BROER jansen, broer koper Zuiderhaven 75   1709 245 93v
JANS, BRUIN jansen, bruyn koper Nieuwstraat OZ   1646 235 241r
JANS, KARST jansen, carst koper   1748 251 217r
JANS, KEIMPE jansen, ceimpe koper Noorderhaven 1   1761 255 67v
JANS, KLAAS jansen, claas koper   1711 245 164r
JANS, KLAAS jansen, claas gleibakker koper   1714 245 225v
JANS, KLAAS jansen, claas koper   1732 248 79r
JANS, KLAAS jansen, claas schipper (schuit-) verkoper   1774 258 179v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen (mede vroedschap) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 91v
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen koper   1667 239 125v
HEINS, KLAAS JANS heins, claas jansen kleermaker (mr) koper Lanen 39   1715 245 233r
JANS, KLAAS valkenburg, claas jansen koper Nieuwstraat WZ   1674 240 142v
JANS, KLAAS jansen, claes boelgoedschrijver koper Lanen 45   1648 236 50r
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1649 236 75r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Nieuwstraat WZ   1651 236 158v
JANS, KLAAS jansen, claes smid (mr) koper Zuiderhaven 53   1653 236 232r
JANS, KLAAS jansen, claes bakker koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
JANS, KLAAS jansen, claes smid (mr) koper Rozengracht 38   1656 237 60r
JANS, KLAAS jansen, claes smid koper Grote Ossenmarkt ZZ   1657 237 123v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1657 237 135r
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1658 237 156v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1660 238 53r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Rozengracht 38   1660 238 58r
JANS, KLAAS jansen, claes koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
JANS, KLAAS jansen, claes koper Rozengracht 38   1662 238 138v
JANS, KLAAS jansen, claes koper   1719 246 37v
JANS, KLAAS jansen, claes wever (mr) koper   1735 249 62r
BAKKER, KLAAS JANS backer, claes jansen koper Vijver 2   1659 237 205v
BROUWER, KLAAS JANS brouwer, claes jansen koper Lanen 2   1690 242 309r
FABER, KLAAS JANS faber, claes jansen koper   1684 242 52v
POT, KLAAS JANS pot, claes jansen koper Voorstraat 82   1722 246 142v
ZANDSTRA, KLAAS JANS sanstra, claes jansen (vaandrig)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 18   1656 237 93v
VRIES, KLAAS JANS vries, claes jansen de verkoper   1772 258 58r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1631 233 24r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1640 234 95r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1641 234 148v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1646 235 220v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1648 236 31r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis ten westen   1660 238 20v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1671 240 40v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper Grote Ossenmarkt 16   1692 242 397v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1712 245 177v
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper   1736 249 112r
JANS, KORNELIS jansen, cornelis koper Lammert Warndersteeg OZ   1749 252 45r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den gleibakker (mr) koper Grote Ossenmarkt 18   1694 243 84r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper Lanen 23   1700 244 75r
JANS, KORNELIS burgh, cornelis jansen van den koper   1700 244 84r
JANS, KORNELIS nordman, cornelis jansen koper   1642 235 21r
JANS, KORNELIS oldaen, cornelis jansen koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 239r
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen varensgezel koper Noorderhaven 31   1707 245 15r
JANS, KORNELIS vinkelbos, cornelis jansen koper   1707 245 17r
JANS, DIRK jansen, dirck smid (goud-) ten oosten Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
JANS, DIRK jansen, dirck koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
JANS, DIRK jansen, dirck koper Lanen 36   1720 246 58v
JANS, DIRK jansen, dirck koper   1724 246 207r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Hofstraat 33   1672 240 94r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Lanen 9   1681 241 133v
JANS, DIRK jansen, dirk koper Sint Odolphisteeg 7   1683 241 267r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Droogstraat 76   1697 243 303r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Voorstraat 32   1705 244 281v
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1711 245 137r
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1732 248 98r
JANS, DIRK jansen, dirk koper   1736 249 134v
JANS, DIRK jansen, dirk (swol)(wl) verkoper   1804 267 10v
GOLDSMIT, DIRK JANS goldsmit, dirk jansen koper   1670 240 15v
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Grote Ossenmarkt 3   1670 240 1r
IJSENBEEK, DIRK JANS ijsenbeek, dirk jansen koper Noorderhaven 57   1670 240 2v
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 107r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1721 246 111r
KLINKHAMER, DIRK JANS klinkhamer, dirk jansen koper   1722 246 133r
JANS, DIRK tijholt, dirk jansen koper   1716 245 270r
JANS, DIRK zeist, dirk jansen van koper   1721 246 97r
JANS, DOEDE jansen, doede timmerman koper Noorderhaven 57   1671 240 56r
JANS, DOEKE jansen, doeke koper Heiligeweg 5   1700 244 71v
JANS, DOEKE jansen, doeke koper   1706 244 393r
JANS, DOEKE jansen, doeke koper   1706 244 398r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1648 236 14r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1687 242 186v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper Voorstraat 29   1692 242 371v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1697 243 291v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1705 244 291v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1706 244 360v
JANS, DOUWE jansen, douwe koper   1767 257 27r
JANS, DOUWE jansen, douwe koper Hofstraat 59   1767 257 34v
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1768 257 96v
FABER, DOUWE JANS faber, douwe jansen koper   1770 257 181r
JANS, DOUWE kleinridder, douwe jansen ten oosten Zoutsloot NZ   1660 238 26v
VETTEVOGEL, DOUWE JANS vettevogel, douwe jansen bakker koper Voorstraat 34   1717 245 297v
JANS, ANDRIES jansen, drys koper   1667 239 106v
JANS, DIRK jansen, durk koper   1774 258 159v
JANS, IEKE jansen, eeke koper   1729 247 266r
BAKKER, IEKE JANS backer, eeke jansen koper   1731 248 6v
JANS, EERKE jansen, eerk koper Zoutsloot NZ   1723 246 160v
JANS, IEKE jansen, eke koper   1661 238 110r
JANS, EILERT jansen, ellert koper Voorstraat 10   1645 235 190v
JANS, EVERT jansen, evert koper   1639 234 89r
JANS, EVERT jansen, evert lijnslager (mr) koper Noorderhaven 18   1695 243 173r
LINDEBOOM, EVERT JANS lindeboom, evert jansen koper   1787 262 166r
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Achterstraat   1684 242 46v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Rapenburg ZZ   1689 242 291v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper   1699 244 12v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Voorstraat 14   1701 244 118v
OOSTERBAAN, EVERT JANS oosterbaan, evert jansen koper Lanen 23   1703 244 222v
JANS, EVERT jansen, ewert koper   1701 244 108v
JANS, EVERT jansen, ewert wever (bont-) koper   1701 244 109v
JANS, EVERT jansen, ewert koper   1738 249 266v
JANS, FEIKE jansen, feicke schoenmaker koper   1694 243 91r
JANS, FEIKE jansen, feike koper   1687 242 171r
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1721 246 112r
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1723 246 155v
JANS, FOKKE jansen, focke beeldhouwer (mr) koper Grote Bredeplaats 7   1723 246 153v
JANS, FOLKERT jansen, folkert koper Hofstraat NZ   1648 236 50v
JANS, FOLKERT jansen, folkert koper   1653 236 238v
JANS, FOLKERT jansen, folkert tichelaar koper Weverstraat ZZ   1654 236 261v
JANS, FOLKERT jansen, folkert boekverkoper (mr) koper Voorstraat 67   1725 246 227v
JANS, FOPPE jansen, foppe koper Zuiderpoort (gebied)   1675 240 195v
JANS, FOPPE jansen, foppe koper   1723 246 182v
JANS, FRANS jansen, frans koper Rapenburg NZ   1749 251 253v
JANS, FREERK jansen, freerk koper   1656 237 97r
JANS, FREERK jansen, freerk koper   1681 241 170r
JANS, FREERK jansen, freerk stoeldraaier (mr) koper Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
JANS, FREERK jansen, freerk schipper koper   1692 242 478r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1714 245 232r
KROON, FREERK JANS croon, freerk jansen koper   1717 245 307r
HOUT, FREERK JANS hout, freerk jansen van der koper Noorderhaven 33   1733 248 209v
BRAAM, FROUKJE JANS braam, frouckje jansen koper   1724 246 195v
JANS, jansen, gaercke koper   1646 235 237v
JANS, GEELE jansen, gale koper   1726 246 298r
JANS, GEERT jansen, geert koper Voorstraat 75   1677 240 258r
JANS, GEERT jansen, geert koper Droogstraat NZ   1679 241 37v
JANS, GEERT jansen, geert koper   1681 241 175r
JANS, GEERT jansen, geert koper   1694 243 80v
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1695 243 139v
JANS, GEERT steenhof, geert jansen koper   1696 243 221v
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
JANS, GEERT steenholt, geert jansen koper   1692 242 392v
JANS, GERBEN jansen, gerben ten oosten Brouwersstraat 15   1695 243 135r
JANS, GERBEN jansen, gerben ten zuiden Brouwersstraat 15   1695 243 135r
JANS, GERBEN jansen, gerben koper   1695 243 135v
VEENSTRA, GERBEN JANS feenstra, gerben jansen koper Voorstraat 52   1757 254 96v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Zuiderhaven 18   1682 241 222v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Zeilmakersstraat OZ   1728 247 111v
JANS, GERLOF jansen, gerlof koper Nieuwstraat OZ   1737 249 212v
BUMA, GERLOF JANS buma, gerlof jansen koper   1718 246 25r
HAGENAAR, GERLOF JANS hagenaar, gerlof jansen koper Franekerpoort (gebied)   1681 241 172r
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper Kerkpoortstraat WZ   1646 235 235v
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper   1725 246 237r
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper   1733 248 229v
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1689 242 302v
JANS, GERRIT jansen, gerrit wever (linnen-) koper   1695 243 147r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper Wortelstraat NZ   1704 244 265r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1708 245 52v
JANS, GERRIT jansen, gerrit scharenslijper koper   1710 245 122r
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1715 245 245v
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper   1740 250 117r
JANS, GERRIT jansen, gerrit wever (bont-) koper Kerkpad 1   1750 252 64v
JANS, GERRIT jansen, gerrit koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1780 260 1r
HEMERT, GERRIT JANS heemert, gerrit jansen van koper Zuiderhaven 30   1704 244 260r
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Zuiderhaven 18   1696 243 256v
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Lanen 74   1697 243 265r
JANS, GERRIT midlum, gerrit jansen koper   1710 245 104v
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper   1654 236 271v
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper   1738 249 257r
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 168v
JANS, GERRIT wyngaerd, gerryt jansen koper Sint Odolphisteeg 14   1735 249 99r
JANS, GIJSBERT jansen, gijsbert koper Zoutsloot NZ   1677 240 255r
JANS, GIJSBERT jansen, gijsbert koper   1682 241 216r
JANS, GOSSE jansen, gosse koper   1642 234 172r
JANS, GOSSE jansen, gosse koper Sint Jacobstraat OZ   1643 235 52r
JANS, GOSSE jansen, gosse ten zuiden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
JANS, GOSSE jansen, gosse schipper (smack-) koper Raamstraat 7   1732 248 103v
JANS, HANS jansen, hans koper   1648 236 27r
JANS, HANS jansen, hans koper   1649 236 91v
JANS, HANS jansen, hans koper   1654 236 265v
JANS, HANS jansen, hans koper   1674 240 138r
JANS, HANS jansen, hans koper Voorstraat 24   1684 242 12v
JANS, HANS jansen, hans koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
JANS, HANS jansen, hans koper   1738 249 269r
JANS, jansen, hareman koper Zuiderplein   1666 239 58v
JANS, jansen, hareman koper   1668 239 163r
JANS, HARING jansen, haringh koper Noorderhaven 8   1721 246 98v
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Herenwaltje OZ   1629 232 207r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Zoutsloot ZZ   1641 234 132v
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1678 241 8v
JANS, HARMEN jansen, harmen wever koper   1708 245 51r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1729 247 243v
JANS, HARMEN jansen, harmen koper Nieuwstraat WZ   1739 250 8r
JANS, HARMEN jansen, harmen koper   1784 261 137r
BLOK, HARMEN JANS block, harmen jansen koper Voorstraat 72   1714 245 224v
VLIE, HARMEN JANS vlie, harmen jansen van 't koper Bildtstraat 22   1720 246 63r
JANS, HAIE jansen, haye houtkoper koper Zoutsloot NZ   1665 239 17r
SLOTEN, HERE JANS slooten, heere jansen van koper Rozengracht NZ   1730 247 300v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Karremanstraat   1603 228 761r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick kistmaker bewoner   1634 233 127v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick ten westen Lanen ZZ   1641 234 155r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1648 236 10r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Noorderhaven 12   1651 236 175r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1655 237 22r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick (wd) mesmaker ten noorden Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Kerkpoortstraat OZ   1663 238 197v
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper   1682 241 198v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengeveld, hendrick jansen koper Achterstraat NZ   1662 238 139v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengevelt, hendrick jansen koper Droogstraat NZ   1650 236 133v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Hoogstraat 1   1640 234 93r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik ten westen   1660 238 33v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Moriaanstraat 1   1661 238 84v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Hofstraat 16   1661 238 100r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik smid koper   1703 244 196r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1715 245 244v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1718 246 8r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1720 246 65v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1720 246 70v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1723 246 155v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1726 246 280v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik timmerman (huis-)(mr) koper Hoogstraat 15   1730 247 340r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1730 247 343v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Noorderhaven 32   1731 247 379r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1735 249 94r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper Rinnertspijp 2   1736 249 109r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1737 249 185v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik (wl) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1740 250 115v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1740 250 120r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik kroder gerestitueerde   1740 250 120r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik sjouwer verkoper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
JANS, HENDRIK jansen, hendrik wever (bont-) koper Lammert Warndersteeg 10   1746 251 117v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1776 258 265v
JANS, HENDRIK jansen, hendrik koper   1799 265 322r
JANS, HENDRIK bijlards, hendrik jansen koper   1734 248 335v
JANS, HENDRIK hengeveldt, hendrik jansen verkoper Noorderhaven 44   1665 239 5v
WIT, HENDRIK JANS wit, hendrik jansen de koper Lanen 33   1750 252 90r
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Zuiderhaven 18   1692 243 2r
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Schritsen 28   1699 243 393r
JANS, HIDDE jansen, hidde koper   1630 232 293r
JANS, HILLE jansen, hille koper   1698 243 387r
JANS, HILLE cruysebroeder, hille jansen koper Brouwersstraat 7   1684 242 20v
JANS, HUBERT jansen, hubert koper Schritsen 56   1702 244 171v
JANS, HUBERT jansen, huibert koper   1664 238 230r
JANS, HUBERT jansen, huibert koper   1719 246 40r
JONGEMA, HINKE JANS jongma, hyncke jansen koper   1732 248 81v
JANS, jansen, isaias koper Zuiderhaven 13   1724 246 197r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Voorstraat 56   1699 243 388v
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Lanen 23   1711 245 158v
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Grote Bredeplaats 14   1712 245 175r
JANS, JAKLE jansen, jackle koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Zuiderhaven 33   1646 235 202r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1648 236 34v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1648 236 44v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Lanen 42   1650 236 141v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1655 237 52v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1657 237 127r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1657 237 134v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1659 237 213r
JANS, JAKOB jansen, jacob wever (linnen-) koper   1660 238 20v
JANS, JAKOB jansen, jacob (erven) ten oosten Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1680 241 97r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1682 241 190v
JANS, JAKOB jansen, jacob houtsager koper   1685 242 94r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1687 242 198v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1697 243 329v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1697 243 333v
JANS, JAKOB jansen, jacob schipper koper Zuiderhaven 71a   1711 245 155v
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1720 246 92r
JANS, JAKOB jansen, jacob turfdrager koper Spinstraat 1   1722 246 133r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper   1733 248 232r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1695 243 130r
JANS, JAKOB bottijn, jacob jansen koper   1696 243 193r
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Lanen 42   1649 236 84r
KOK, JAKOB JANS cock, jacob jansen de koper Rapenburg   1658 237 170v
KUIK, JAKOB JANS kuik, jacob jansen koper Grote Bredeplaats 25   1709 245 90v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Weverstraat   1718 246 19r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 184r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1723 246 185r
ROS, JAKOB JANS ros, jacob jansen koper   1723 246 185v
JANS, JAKOB jansen, jacobus mesmaker (mr) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
JANS, JAN jansen, jan koper Schritsen   1597 228 64r
JANS, JAN jansen, jan koper Schritsen   1597 228 74r
JANS, JAN jansen, jan koper Franekerpoort (gebied)   1598 228 169r
JANS, JAN jansen, jan koper Grote Kerkstraat 26   1599 228 261r
JANS, JAN jansen, jan ten zuiden Bildtstraat 12   1612 229 144r
JANS, JAN jansen, jan koper   1618 230 233r
JANS, JAN jansen, jan koper   1631 233 12r
JANS, JAN jansen, jan koper Noorderhaven ZZ   1631 233 12v
JANS, JAN jansen, jan koper Droogstraat NZ   1632 233 38v
JANS, JAN jansen, jan koper   1633 233 86v
JANS, JAN jansen, jan koopman koper   1633 233 87r
JANS, JAN jansen, jan koper Zoutsloot ZZ   1637 234 31r
JANS, JAN jansen, jan koper Zuiderhaven 19   1639 234 79r
JANS, JAN jansen, jan koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 102v
JANS, JAN jansen, jan koper   1647 235 247v
JANS, JAN jansen, jan koper   1657 237 134r
JANS, JAN jansen, jan koper Voorstraat 67   1658 237 176v
JANS, JAN jansen, jan koper   1659 237 199r
JANS, JAN jansen, jan koper   1659 237 210r
JANS, JAN jansen, jan koper 6-121 1659 238 10v
JANS, JAN jansen, jan koper   1663 238 202v
JANS, JAN jansen, jan koper Heiligeweg 36   1664 238 206v
JANS, JAN jansen, jan koper   1667 239 126v
JANS, JAN jansen, jan schipper koper Lanen 45   1688 242 247r
JANS, JAN jansen, jan timmerman koper Vijverstraat ZZ   1691 242 349r
JANS, JAN jansen, jan koper   1692 242 396r
JANS, JAN jansen, jan koper   1692 243 r
JANS, JAN jansen, jan bontwerker koper   1696 243 217r
JANS, JAN jansen, jan (de jonge) koper Zuiderpoort (gebied)   1699 244 14r
JANS, JAN jansen, jan glazenmaker koper   1701 244 104r
JANS, JAN jansen, jan (huisman) koper   1701 244 115r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1703 244 233r
JANS, JAN jansen, jan koper Wortelstraat NZ   1704 244 265r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Lanen NZ   1705 244 305v
JANS, JAN jansen, jan wever (bont-) koper   1706 244 317v
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1709 245 96r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Heiligeweg ZZ   1711 245 133v
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper   1712 245 170r
JANS, JAN jansen, jan metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
JANS, JAN jansen, jan koper   1720 246 59r
JANS, JAN jansen, jan koper   1722 246 140v
JANS, JAN jansen, jan wolkammer (mr) koper Brouwersstraat 9   1722 246 149v
JANS, JAN jansen, jan koper Nieuwstraat WZ   1724 246 199v
JANS, JAN jansen, jan wever (bont-) koper   1725 246 229v
JANS, JAN jansen, jan koper Kerkpoortstraat 77   1732 248 137r
JANS, JAN jansen, jan wever (mr bont-) koper Nieuwstraat   1735 249 63r
JANS, JAN jansen, jan koper   1739 250 65r
JANS, JAN jansen, jan koper Lombardstraat   1748 251 233v
JANS, JAN jansen, jan koper   1763 255 262v
JANS, JAN jansen, jan koper   1764 256 61v
JANS, JAN jansen, jan koper Hofstraat 33   1772 258 37v
JANS, JAN jansen, jan wever (bont-)(mr) verkoper   1774 258 165r
JANS, JAN jansen, jan koper   1775 258 217r
JANS, JAN jansen, jan (wl) verkoper   1776 259 1r
JANS, JAN jansen, jan koper   1777 259 61v
JANS, JAN jansen, jan turfdrager koper Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
JANS, JAN jansen, jan ten oosten Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
JANS, JAN jansen, jan ten oosten Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
JANS, JAN jansen, jan ten oosten Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
JANS, JAN jansen, jan ten oosten Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
BLAUW, JAN JANS blauw, jan jansen koper Nieuwstraat WZ   1697 243 274r
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper   1693 243 20v
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1706 244 323v
JANS, JAN bostijn, jan jansen koper Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
KUIPER, JAN JANS cuiper, jan jansen koper Romastraat ZZ   1803 266 543r
JANS, JAN deecken, jan jansen koper Heiligeweg ZZ   1632 233 41r
DOKKUM, JAN JANS dokkum, jan jansen van koper   1683 241 257r
JANS, JAN elshof, jan jansen koper Hoogstraat 27   1765 256 122v
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 211v
JANS, JAN fijselar, jan jansen kapitein koper   1664 238 212r
GRAAFSMA, JAN JANS graafsma, jan jansen koper Heiligeweg 34   1685 242 71r
HIDDEMA, JAN JANS hiddema, jan jansen koper   1805 267 146r
JONGEMA, JAN JANS jongma, jan jansen koper Zuiderhaven 18   1731 248 11v
JONGEMA, JAN JANS jongma, jan jansen koper Zuiderhaven 18   1731 248 21v
JONGEMA, JAN JANS jongma, jan jansen koper Zuiderhaven 18   1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS jongma, jan jansen koper Zuiderhaven 18   1731 248 38r
JANS, JAN jonkma, jan jansen koper   1724 246 203v
KALF, JAN JANS kalf, jan jansen koper Achterstraat   1749 251 275r
KIEL, JAN JANS kiel, jan jansen koper Bildtpoort (gebied) OZ   1782 260 162v
KRAB, JAN JANS krab, jan jansen ten oosten   1613 229 345r
JANS, JAN kyvit, jan jansen koper   1693 243 69r
MEULEN, JAN JANS meulen, jan jansen van der koper   1788 262 303v
MOLEN, JAN JANS moolen, jan jansen van der (wd) ten noorden Bildtstraat 18   1804 267 8v
PERK, JAN JANS park, jan jansen varensgezel koper Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
POTTEBAKKER, JAN JANS pottebakker, jan jansen koper   1768 257 46v
JANS, JAN pottenbakker, jan jansen koper   1784 261 149r
REIER, JAN JANS reyer, jan jansen koper Rozengracht 22   1672 240 90r
REIER, JAN JANS reyer, jan jansen koper Rommelhaven 13   1675 240 189v
JANS, JAN reyers, jan jansen koper   1664 238 235v
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Bildtstraat 4   1661 238 103r
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Spekmarkt 2   1682 241 187v
SCHONEBEEK, JAN JANS schonebeek, jan jansen koper Spekmarkt 2   1721 246 96r
JANS, JAN schoonebeek, jan jansen ten oosten Voorstraat 65   1659 238 8r
TROMPETTER, JAN JANS trompetter, jan jansen koper Zuiderstraat 5   1697 243 295r
TROMPETTER, JAN JANS trompetter, jan jansen koper   1723 246 163r
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1666 239 55v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1668 239 162r
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1671 240 45v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper   1675 240 205v
JANS, JAN vijselaar, jan jansen koper Rozengracht 19   1676 240 214v
WEVER, JAN JANS wever, jan jansen koper   1710 245 110r
WIERSMA, JAN JANS wiersma, jan jansen timmerman (huis-)(mr) koper Zoutsloot ZZ   1694 243 91v
WIJNGAARDEN, JAN JANS wyngaerden, jan jansen rijglijfmaker (mr) koper Lanen 25   1741 250 168v
ZEILMAKER, JAN JANS zeilmaker, jan jansen koper   1740 250 93r
JANS, JARICH jansen, jarigh koper Sint Christoffelsteeg WZ   1670 240 10v
JANS, JELKE jansen, jelcke bruid   1605 228 945r
JANS, JELKE jansen, jelke koper   1709 245 89v
JANS, JELKE jansen, jelke koper   1711 245 160v
ADELAAR, JEROEN JANS adelaar, jeroen jansen koper ten noorden van Harlingen   1637 234 41v
ADELEN, JEROEN JANS adelen, jeroen jansen koper   1639 234 81v
ADELEN, JEROEN JANS adelen, jeroen jansen koper   1639 234 87v
JANS, JETSE jansen, jetse koper   1645 235 161r
JANS, JETSE jansen, jetske koper Brouwersstraat 17   1797 265 20r
JANS, JILLES jansen, jilles koper   1698 243 340r
JANS, JILLES wiertsma, jilles jansen koper   1717 245 284r
JANS, JILLES wiertsma, jillis jansen koper Nieuwstraat OZ   1705 244 310v
JANS, JILLES wiertsma, jillis jansen koper Nieuwstraat OZ   1706 244 329v
JANS, JOHANNES jansen, joannes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1679 241 26v
JANS, JOHANNES jansen, joannes koper Nieuwstraat OZ   1687 242 216v
JANS, JOHANNES jansen, joannis (wl) verkoper   1659 238 12v
JANS, JOHANNES jansen, joannis (wl) ten zuiden   1659 238 12v
JANS, JOB jansen, job koper Rozengracht 22   1660 238 55r
JANS, JOB jansen, job koper   1668 239 34va
JANS, JOB jansen, job koper   1726 246 285r
JANS, JOCHEM jansen, jochem koper Moriaanstraat NZ   1783 261 58r
JANS, JOCHEM jansen, jochum koper Zuiderhaven 36   1669 239 214v
KROON, JOCHEM JANS croon, jochum jansen koper   1684 242 57r
JANS, JOHANNES jansen, johan koper   1737 249 219r
JANS, JOHANNES jansen, johannes koper   1646 235 214v
JANS, JOHANNES jansen, johannes (burgemeester) koper Zoutsloot ZZ   1648 236 22r
JANS, JOHANNES jansen, johannes sleper koper   1714 245 223r
JANS, JOHANNES jansen, johannes koper   1765 256 142v
JANS, JOHANNES jansen, johannes verkoper Hoogstraat 21   1772 258 18r
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper Rozengracht 21   1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1706 244 334v
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1708 245 62r
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper   1711 245 156v
KRAMER, JOHANNES JANS cramer, johannes jansen koper Schritsen 50   1712 245 169r
HENGEVELD, JOHANNES JANS hengevelt, johannes jansen koper Bildtpoort (gebied)   1654 237 1r
MOOI, JOHANNES JANS mooy, johannes jansen verkoper Bildtstraat 16   1772 258 27v
JANS, JOHANNES ouwekerk, johannes jansen bakker (mr) koper Noorderhaven 97   1713 245 195v
JANS, JOHANNES ouwerkerk, johannes jansen bakker (mr) koper Rozengracht 23   1707 245 14r
JANS, JOHANNES jansen, johannis koper   1640 234 106v
JANS, JOHANNES jansen, johannis schipper (franeker-) koper Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
JANS, JOHANNES wichuis, johannis jansen koper   1742 250 224r
JANS, JOB jansen, jop koper Achterstraat NZ   1642 235 10v
JANS, JOB jansen, jop verkoper Achterstraat NZ   1646 235 236v
JANS, JOEKE jansen, jucke koper Vijverstraat NZ   1677 240 255v
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenewolt, jurien jansen koper Zuiderhaven 56   1662 238 122r
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenwolt, jurien jansen koper Zuiderhaven 54   1648 236 53r
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenwolt, jurien jansen koper Raamstraat 3   1652 236 213r
JANS, JURJEN jansen, jurjen linnenwever koper   1630 232 296r
JANS, JURJEN jansen, jurjen koper   1669 239 181v
BARTELS, JURJEN JANS bartels, jurjen jansen koper Nieuwstraat WZ   1737 249 204r
JANS, JURJEN groenevolt, jurrien jansen kapitein koper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
JANS, LAMMERT jansen, lambert koper   1670 240 3v
JANS, LAMMERT jansen, lammert koper Bargebuurt   1681 241 138v
JANS, LAMMERT jansen, lammert koper Herenwaltje OZ   1733 248 268r
JANS, LEENTJE jansen, leena koper   1780 259 258r
JANS, LEENDERT jansen, leendert wever (bont-)(mr) koper Franekerpoort (gebied) NZ   1751 252 153r
JANS, LEENDERT jansen, lenert koper   1662 238 147r
JANS, LIEUWE jansen, lieuwe schipper (groot-) koper Vijverstraat ZZ   1653 236 237v
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Franekereind 30   1718 246 15v
ROS, LIJSBET JANS ros, lijsbet jansen koper Grote Ossenmarkt 5   1718 246 16v
JANS, jansen, lioelle bakker (mr) koper Hofstraat 16   1656 237 76r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 136r
BOER, LOLKE JANS boer, lolke jansen de koper   1784 261 175v
JANS, LOURENS jansen, lourens koper   1637 234 46r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Brouwersstraat 20   1708 245 56r
KLINKHAMER, LOURENS JANS klinkhamer, lourens jansen koper Zuiderhaven 56   1712 245 170v
JANS, LIEUWE fliger, lyuwe jansen koper Lanen NZ   1663 238 173v
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1645 235 172v
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1647 235 255r
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1658 237 158v
JANS, MARTEN jansen, marten koper   1723 246 163v
HOEK, MEINERT JANS hoek, meinert jansen koper Grote Bredeplaats 31   1697 243 323v
JANS, MELIS jansen, melis koper   1708 245 61r
JANS, MELLE jansen, melle koper   1672 240 81v
JANS, MEINERT jansen, meynert koper   1671 240 59v
JANS, MICHIEL jansen, michiel koper   1648 236 27v
JANS, MICHIEL jansen, michiel koper   1698 243 383v
JANS, MINNE jansen, minne ten westen Droogstraat 100   1660 238 30v
JANS, MINNE jansen, minne ten zuiden   1660 238 41r
JANS, MINNE jansen, minne koper Lanen NZ   1661 238 71r
JANS, MINNE jansen, minne koper Weverstraat   1661 238 80v
JANS, MINNE jansen, minne koper Weverstraat   1664 238 237v
JANS, MINNE jansen, minne koper Zoutsloot ZZ   1665 239 15r
JANS, MINNE jansen, minne koper Noorderhaven 17   1668 239 122v
MARNSTRA, MINNE JANS marnstra, minne jansen koper   1690 242 316r
JANS, NANNE jansen, nanne smid (mr) koper   1643 235 42v
JANS, OEDS jansen, oeds koper Weverstraat   1662 238 160v
JANS, OEPKE jansen, oepke koper Nieuwstraat WZ   1682 241 184r
JANS, OEPKE jansen, oepke koper   1700 244 60v
JANS, OEPKE jansen, oepke koper   1721 246 108v
JANS, OEDS jansen, oets koper   1673 240 121r
JANS, PAULUS jansen, paulus koper Grote Bredeplaats 6b   1716 245 262v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 23   1668 239 173v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 21   1669 239 204v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Bildtstraat 21   1638 234 52v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pauwels jansen koper Nieuwstraat WZ   1642 234 174v
JANS, FILIPPUS jansen, philippus koper OZ   1677 240 269r
JANS, PIER jansen, pier koper   1658 237 167r
JANS, PIETER jansen, pieter viskoper koper Vijver 7   1631 233 22v
JANS, PIETER jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 19v
JANS, PIETER jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 29v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1687 242 194v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1705 244 295v
JANS, PIETER jansen, pieter koper Grote Kerkstraat 26   1711 245 134r
JANS, PIETER jansen, pieter koper Nieuwstraat WZ   1712 245 172v
JANS, PIETER jansen, pieter koper   1744 251 44r
JANS, PIETER bilckert, pieter jansen ten zuiden   1601 228 521r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen geniaarde Noorderhaven 62   1710 245 102v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1710 245 111r
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1714 245 210v
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper   1702 244 152r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Rommelhaven 24   1718 246 6r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pieter jansen koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen koper   1736 249 158v
SCHELTEMA, PIETER JANS scheltema, pieter jansen geniaarde Heiligeweg 66   1737 249 169r
TROMPETTER, PIETER JANS trompetter, pieter jansen koper Schritsen 52   1734 248 354r
SLOTEN, PIETER JANS slooten, pietje jansen van koper   1743 250 293r
JANS, POPPE jansen, poppe koper Noorderhaven 57   1670 240 126v
JANS, POPPE jansen, poppe schipper (grootveer-) koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
JANS, POPPE jansen, poppe koper Zoutsloot NZ   1687 242 215r
JANS, POPPE jansen, poppe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
JANS, PAULUS jansen, pouwel koper   1656 237 84v
ENNEMA, PAULUS JANS innema, pouwels jansen koper Voorstraat NZ   1642 235 26v
JANS, PAULUS wiltvangh, pouwels jansen koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
JANS, PIEBE jansen, pybe koper   1633 233 109v
JANS, PIETER jansen, pyter koper   1646 235 223r
JANS, PIETER jansen, pyter koper Lanen 19   1677 240 267r
JANS, PIETER jansen, pyter koper Franekereind 25   1731 248 1r
JANS, PIETER jansen, pyter koper   1732 248 144r
JANS, PIETER groenlant, pyter jansen koper   1641 234 142v
JANS, PIETER olieffoet, pyter jansen koper   1641 234 139r
JANS, PIETER jansen, pytter koper ZZ   1637 234 34v
JANS, PIETER jansen, pytter koper   1656 237 62v
JANS, PIETER jansen, pytter makelaar (stads-) koper Lanen 37   1658 237 147r
JANS, PIETER jansen, pytter waagmeester ten oosten   1660 238 22v
JANS, PIETER jansen, pytter (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1660 238 26v
OLDAANS, PIETER JANS oldaans, pytter jansen koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen koper Zoutsloot ZZ   1728 247 62r
OLDAANS, PIETER JANS oldaens, pytter jansen (c.s.) koper Droogstraat NZ   1728 247 89v
JANS, PIETER ooy, pytter jansen smid (anker-)(mr) koper Prinsenstraat 2   1695 243 148v
JANS, PIETER toy, pytter jansen (dr) koper Zuiderhaven 6   1693 243 25r
JANS, REIN jansen, rein koper   1764 256 46r
JANS, REINER jansen, reinder brouwer (mr) koper Nieuwstraat WZ   1732 248 118v
ZEILMAKER, REINER JANS zeilmaker, reinder jansen koper Zoutsloot ZZ   1785 262 44r
JANS, REINER jansen, reiner koper Zuiderplein 3   1651 236 174r
JANS, REINER jansen, reiner koper Rozengracht NZ   1678 241 19r
JANS, REINER jansen, reiner koper Rozengracht 42   1680 241 117r
JANS, REINER jansen, reiner koper Zuiderhaven 18   1681 241 141v
KROON, REINER JANS croon, reiner jansen (wd) ten zuiden Zuiderhaven 2   1752 252 187v
RUITER, REIN JANS ruyter, reyn jansen koper   1670 240 21v
JANS, REINER jansen, reyner koper Zuiderhaven 18   1692 242 378r
JANS, REINER jansen, reynert zeilmaker koper   1693 243 49v
JANS, jansen, rogeer koper   1650 236 106v
JANS, ROGIER jansen, rogier ten westen Zoutsloot NZ   1665 239 17r
KOK, ROGIER JANS kock, rogier jansen de koper