Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
RADBODUS, EESGE rabodus, aesge (te leeuwarden) triumphant   1597 228 88r
, ARJEN redgers, arrien koper Nieuwstraat   1662 238 121v
REITSES, ARJEN reidses, arjen koper Scheerstraat 1   1757 254 92r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reidses koper   1779 259 166r
REITSES, LIEKELE reidses, lykle koper Zeilmakersstraat   1754 253 148v
REIERS, KORNELIS reiers, cornelis koper   1700 244 44v
REINERS, GEERTJE reinars, geertie koper   1664 238 205v
BAKKER, NEELTJE REINERS bakker, neeltje reinders koper Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
REINERS, PIETER reinders, pieter koper   1770 257 180r
REINERS, PIETER reinders, pieter (wl) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Noorderhaven 66   1752 252 180r
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Lanen 6   1761 255 81v
REINERS, RINSE reinders, rinske koper Romastraat 13   1761 255 84v
REINERS, ANDRIES reinderts, andries (st jacobiparochi) guardenier verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
REINERS, ANTJE reinderts, antje verkoper Zuiderhaven 7 C-006 1810 269 32r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 36   1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS fontein, aefke reiners koper Voorstraat 20   1731 247 386r
REINERS, AUKJE reiners, auck koper   1663 238 188v
REINERS, AUKJE reiners, auckje koper   1670 239 218v
REINERS, AUKJE reiners, auckjen koper Heiligeweg 9   1670 240 27v
REINERS, AUKE reiners, auk koper   1663 238 190r
REINERS, AUKE reiners, auk koper   1663 238 193r
REINERS, reiners, botsje koper   1707 245 40r
REINERS, KLAAS reiners, claas koper Voorstraat 62   1749 252 5r
REINERS, KLAAS reiners, claes (midlum) verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
REINERS, reiners, emmerich koper   1668 239 27va
TEMPELAAR, FRANS REINERS tempelaar, frans reiners koper Zoutsloot NZ   1639 234 90r
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper Lanen ZZ   1643 235 85v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper   1653 236 234v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koper Voorstraat 29   1654 236 276v
REINERS, FRANS templar, frans reiners koopman koper Voorstraat 25   1662 238 150r
REINERS, GEERTJE reiners, geertie koper   1670 240 9v
REINERS, GEERTJE reiners, geertie koper   1719 246 48v
REINERS, JAKOB pybema, jacob reiners koper Noordijs OZ   1664 238 213v
REINERS, JAN reiners, jan koper   1628 232 148r
REINERS, JAN reiners, jan koper Noorderhaven 29   1655 237 14v
REINERS, JAN reiners, jan koper   1656 237 78r
REINERS, JAN reiners, jan koper   1656 237 80v
REINERS, JAN reiners, jan koper   1657 237 105r
REINERS, JAN reiners, jan koper Lanen 9   1698 243 366v
JEDEMA, JELLE REINERS jeddema, jelle reiners koper   1665 239 14v
REINERS, LOURENS reiners, lourens koper Bildtpoort (gebied)   1669 239 194r
REINERS, NEELTJE reiners, neeltje koper Zuiderpoort (gebied)   1711 245 133r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper   1735 249 45r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper   1735 249 105r
REINERS, PIETER reiners, pieter koper Karremanstraat 22   1738 249 341r
REINERS, RITSKE reiners, ritske koper Rapenburg NZ   1692 243 5r
REINERS, JOHANNES reinerts, johannes koper   1686 242 124v
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1718 246 9v
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1719 246 48v
REINERS, SIJKE reinerts, sijke koper   1727 246 308r
REINS, HEIN reines, hein ten zuiden   1660 238 19v
WYNIA, AALTJE REINS winia, aeltje reins koper   1679 241 43v
REINS, ANTJE reins, antje koper Schritsen 24   1804 267 92r
AKKERBOOM, ANTJE REINS akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
REINS, DOUWE reins, douwe koper   1618 230 237r
REINS, DOUWE reins, douwe bakker (mr) koper Brouwersstraat 20   1726 246 266r
REINS, DOUWE reins, douwe koper Nieuwstraat WZ   1728 247 122r
REINS, DOUWE veth, douwe reins de geniaarde Rozengracht 40   1739 250 15r
REINS, DOUWE veth, douwe reins de koper Schritsen 54   1739 250 37v
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins (burger-vaandrig) koper Rozengracht 40   1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1667 239 99r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reins koper   1659 237 191v
REINS, FEDDE reins, fedde koper   1715 245 253v
REINS, GERRIT reins, gerrit koper   1647 235 251v
REINS, HERE reins, heere verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
REINS, HART reins, heert koper ten zuiden van Harlingen   1752 252 221r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Hofstraat 59   1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper Bildtstraat 20   1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS faber, hendrik reins koper   1779 259 226r
REINS, HERE reins, here koper   1657 237 119r
REINS, HERE reins, hero koper   1637 234 28r
VELLINGA, JAKOMINA REINS vellinga, jacomijntje reins koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
REINS, JAN reins, jan koper Grote Bredeplaats 4   1638 234 69v
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins bieder Noorderhaven 79   1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins bieder Noorderhaven 79   1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS baard, jan reins koper Noorderhaven 79   1745 251 105v
BAARDA, JAN REINS baarda, jan reins koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
BAARDA, JAN REINS baarda, jan reins koper Bildtstraat 24   1725 246 227r
REINS, JILT reins, jielt ten westen Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
REINS, JILT reins, jielt verkoper Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
REINS, LAMMERT reins, lammert verkoper Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
REINS, PIETER reins, pieter koper Heiligeweg 46   1730 247 367v
REINS, PIETER reins, pieter winkelier koper Liemendijk NZ   1738 250 20v
OOSTERBAAN, PIETER REINS oosterbaan, pieter reins koper   1747 251 185r
REINS, SALVES reins, salvis koper   1605 228 897r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicco reins koper Roeperssteeg 2   1737 249 193r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reins koper   1728 247 88r
REINS, TRIJNTJE reins, trijntje koper Kleine Kerkstraat WZ   1648 236 54v
BAERDT, WILLEM REINS baard, willem reins (dokkum) verkoper   1745 251 80v
REINS, REIN reinsen, rein koper Sint Jacobstraat 13   1651 236 155v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES blomberg, arjen reitses koper Zeilmakersstraat   1771 257 234r
REITSES, ANTJE reitzes, anna koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 21r
REITSES, PIER reitzes, pier koper Scheerstraat 1   1771 257 186v
REIERS, KORNELIS rejers, cornelis koper   1719 246 44v
REIERS, SIEBE rejers, sybe koper   1710 245 103r
REMKES, WOPKE remkes, wopke ten oosten Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
REMMERTS, KLAAS remmers, claas koper   1785 262 53r
REMMERTS, DIRK remmerts, dirck koper   1626 231 141v
REMMERTS, JOHANNES remmerts, johannes koper Hoogstraat NZ   1723 246 176r
REMMERTS, RINSE remmerts, rints koper   1613 229 287r
RINGERS, HARMEN rengers, harmen ten noorden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
REINERS, HESTER reniers, hester koper   1631 233 4v
RIENKS, LOLKJE renkes, lolkjen koper   1739 250 70v
, ANTJE reuns, anna verkoper   1601 228 509r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers koper Droogstraat NZ   1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claas reyers ten oosten Noorderhaven 19   1745 251 99v
REIERS, KLAAS reyers, claes koper   1721 246 116v
REIERS, KLAAS reyers, claes koper Havenplein 10   1735 249 89v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Zuiderhaven 6   1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 71   1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Droogstraat ZZ   1728 247 147r
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper Noorderhaven 69   1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS mahui, claes reyers koper   1738 249 252v
REIERS, KORNELIS reyers, cornelis koper Bargebuurt   1684 242 51v
REIERS, KORNELIS reyers, cornelis koper Voorstraat 8   1693 243 44v
REIERS, IEMKE reyers, imcke koper   1732 248 78v
RICHARDS, KLAASKE reygers, clazina verkoper Lanen 39 E-173 1808 268 112r
REIMERS, HARING reymers, haringh koper Heiligeweg 38   1615 229 541r
REINERS, CHRISTINA reynders, christina koper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
REINERS, GOVERT reynders, govert koper   1733 248 251v
REINERS, MINNE reynders, minne (te leeuwarden) koper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
REINERS, RUURDJE reynders, ruurtje (wd) koper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS fontein, yebeltie reynders koper Voorstraat 91   1733 248 237r
REINERS, AALTJE reyners, aeltye verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
REINERS, ANTJE reyners, anne Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
REINERS, ANTJE reyners, antie koper Karremanstraat OZ   1687 242 192r
REINERS, AUKE reyners, auck koper   1671 240 54r
MAHIU, KLAAS REINERS mahui, claas reyners ten westen Noorderhaven 65   1741 250 152v
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis (wl) koper   1600 228 400r
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis verkoper   1675 240 192v
REINERS, KORNELIS reyners, cornelis ten oosten   1675 240 192v
REINERS, DIRK reyners, dirk koper   1674 240 165v
REINERS, DIRK reyners, dirk koper   1674 240 166r
REINERS, reyners, emmerich koper Nieuwstraat OZ   1648 236 41v
REINERS, FRANS templar, frans reyners koper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
REINERS, FRANS templar, frans reyners koper Schritsen NZ   1643 235 65v
REINERS, GRIETJE reyners, griettie (wd) verkoper Rommelhaven 3b   1633 233 123v
REINERS, HENDRIK reyners, hendrick naastligger   1601 228 509r
REINERS, JAKOB tempelman, jacob reyners koper Lanen 40   1597 228 56r
REINERS, JAN reyners, jan koper   1602 228 663r
REINERS, JAN reyners, jan koper Schritsen NZ   1617 230 131r
REINERS, JAN reyners, jan koper   1642 235 28v
REINERS, JAN reyners, jan koper Weverstraat   1655 237 14r
REINERS, JAN reyners, jan koper Lanen ZZ   1681 241 142v
REINERS, JAN reyners, jan koper   1682 241 209r
REINERS, JENTJE reyners, jancke koper   1671 240 67r
REINERS, JELKE reyners, jelcke bewoner Noorderhaven 40   1611 229 32r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1660 238 50r
YDEMA, JELLE REINERS iedema, jelle reyners koper Voorstraat 38   1661 238 71v
REINERS, MARTEN reyners, maarten koper   1650 236 108r
REINERS, OUTGER reyners, outger koper   1658 237 154v
REINERS, PIETJE reyners, pytke koper Voorstraat 2   1597 228 45r
REINERS, RUTGER reyners, rutger ten oosten   1675 240 192v
REINERS, SJOERD reyners, sioert ten oosten Karremanstraat 27   1633 233 124v
REINERS, TJEERD reyners, tjeerd koper   1693 243 68r
REINERS, TRIJNTJE reyners, trijn koper   1600 228 405r
REINERS, TRIJNTJE reyners, trijn ten westen Noorderhaven NZ   1601 228 524r
REINERS, KORNELIS reynerts, cornelis koper   1649 236 65v
REINERS, JAKOB reynerts, jacob koper   1700 244 38v
REINS, EESGE reyns, aesge koper   1619 230 297r
REINS, EESGE reyns, aesge koper Voorstraat 65   1705 244 297r
REINS, BONSE reyns, bonte koper Hofstraat NZ   1613 229 329r
REINS, BONSE reyns, bonte koper Zuiderstraat   1613 229 363r
REINS, EEDE reyns, ede koper   1601 228 480r
REINS, EEDE reyns, ede koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper   1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper Lanen 39   1674 240 158r
REINS, EESGE reyns, eesge ten zuiden   1633 233 122r
REINS, HERE reyns, heere timmerman (mr) koper Zuiderhaven NZ   1630 232 280r
REINS, HERE reyns, heere ten westen Zuiderhaven   1633 233 125v
REINS, HERE reyns, heero koper Drie Roemersteeg 1   1615 229 551r
REINS, IEDE reyns, ide koper Voorstraat 92   1602 228 615r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1602 228 625r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1602 228 626r
REINS, IEDE reyns, ide koper   1605 228 952r
REINS, IEMKJE reyns, impck koper   1634 233 133r
REINS, IEMKJE reyns, impck ten noorden   1634 233 133r
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1602 228 633r
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1636 234 19v
REINS, JAKOB reyns, jacob koper   1637 234 25v
REINS, JAKOB pybema, jacob reyns koper Lanen 83   1650 236 144r
REINS, JAN reyns, jan koper Grote Bredeplaats 13   1618 230 262r
REINS, JAN reyns, jan koper Romastraat 33   1643 235 56v
REINS, JAN reyns, jan koper Lanen NZ   1653 236 220r
REINS, JAN reyns, jan koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
REINS, LIJSBET reyns, lijsbet koper Scheerstraat 3   1611 229 8r
REINS, LIJSBET reyns, lysbeth verkoper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
REINS, PIETER reyns, pieter ten zuiden   1601 228 500r
REINS, PIETER reyns, pieter koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
REINS, REINER reyns, reyner koper   1602 228 661r
REINS, SARA reyns, sara verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
REINS, SARA reyns, sara verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
MENALDA, SIKKE REINS menalda, sicke reyns koper Rommelhaven 26b   1731 248 40v
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper Voorstraat NZ   1631 233 28v
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper Rozengracht 50   1648 236 13v
REINS, SIPKE reyns, sipcke koper   1654 236 253v
REINS, SJOERD reyns, syverd koper Franekertrekvaart   1613 229 316r
REINS, IEDE reyns, yde koper   1601 228 500r
REITSES, GERBEN reythies, gerben koper Havenplein ZZ   1599 228 350r
REIDS, reyts, ryele koper   1598 228 212r
RIEKELES, SIEMEN richolts, symon koper Rozengracht NZ   1598 228 220r
RICHARDS, JAN rickerts, jan ten zuiden Schritsen   1601 228 493r
RIJKS, EVERT ricx, evert koper Bildtstraat   1602 228 670r
RIENKS, KLAAS riencks, claes koper Zuiderhaven NZ   1629 232 227r
RIENKS, DOUWE riencks, douwe koper Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
RIENKS, TRIJNTJE riencks, trijntie koper   1633 233 112v
RIENKS, ANTJE riencx, antie verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
RIENKS, GOSSE riencx, gosse koper   1617 230 162r
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Kleine Bredeplaats 20   1664 238 205r
RIENKS, DOUWE rienks, douwe koper   1667 239 79v
RIENKS, HENDRIK rienks, hendrik koper Noorderhaven 12   1660 238 56v
RIENKS, JAN rienks, jan koper   1742 250 234r
RIENKS, JAN rienks, jan koper   1744 251 36v
RIENKS, JAN rienks, jan koper Rozengracht   1751 252 147v
RIENKS, JAN rienks, jan koper Hofstraat 14   1751 252 148v
RIENKS, JAN rienks, jan koper Rapenburg ZZ   1751 252 149v
RIENKS, MICHIEL rienks, michiel koper   1753 253 44v
RIENKS, NANNE rienks, nanning koper   1694 243 81r
RIENKS, POPKJE rienks, popkje koper   1710 245 120r
RIENKS, TRIJNTJE rients, trijntje (wl) verkoper   1774 258 187v
RIENKS, BINTJE rientzes, bentske koper   1801 266 35r
RIENKS, AARTJE rienx, aertie koper   1696 243 195v
RIENKS, AARTJE rienx, aertie koper   1703 244 195v
RIENKS, GERBEN rienx, gerben koper   1648 236 28r
RIENKS, JAN rienx, jan koper   1646 235 240v
RIENKS, JAN rienx, jan koper   1724 246 196r
RIENKS, JAN rienx, jan ten zuiden Rozengracht 23   1750 252 60v
RIENKS, JELLE rienx, jelle koper   1660 238 57r
RIENKS, SEERP rienx, seerp ten oosten Zoutsloot NZ   1671 240 66r
RIENKS, TJEPKE rienx, tjepke koper   1717 245 302r
, HENDRIK riex, hendrik koper   1674 240 132r
RIJKS, EGBERT rijcks, egbert koper Zoutsloot NZ   1627 232 2r
REITSES, LIEKELE rijdses, lykle geniaarde Lanen 40   1762 255 126v
REITSES, LIEKELE rijdses, lykle koper Lanen ZZ   1762 255 145r
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts koper Voorstraat 57   1804 267 30v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS jongma, antje rijkerts ten zuiden Voorstraat 57   1804 267 30v
RIJKS, JAN rijks, jan koper   1746 251 145r
RIJKS, WILLEM rijx, willem koper Zuiderhaven 54   1669 239 214r
RICHARDS, PIETER rikkers, pieter ten oosten Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
REMKES, SIEBRICHJE rimkes, sybrigje koper Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
RIENKS, ANDRIES rinckes, andries koper Noorderhaven NZ   1599 228 265r
RIENKS, TEETSKE rinckes, taed verkoper Voorstraat 64   1611 229 97r
RIENKS, HENDRIK rincx, hendrick koper   1660 238 15r
RINNERTS, JAN rinerts, jan koper   1646 235 214r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia koper   1740 250 116v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper   1780 259 278r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper Havenplein 3   1780 259 279r
RIENKS, GERARDUS rinkes, gerardus koper   1801 266 91r
RIENKS, HERE rinkes, heere koper Zoutsloot 106   1728 247 90v
RIENKS, HERE rinkes, heere koper   1744 251 51v
RIENKS, HERE rinkes, here koper   1738 249 264v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkje koper Rommelhaven 15   1729 247 241v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkje (moeder)(wl) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkjen koper Hoogstraat 7   1745 251 95v
RIENKS, LOLKJE rinkes, lolkjen koper   1747 251 206v
RIENKS, PIETER rinkes, pietje koper   1695 243 155r
RIENKS, SIEBREN rinkes, sybren koper   1806 267 214r
RIENKS, SIEBREN rinkes, sybren koper Kleine Bredeplaats 21   1806 267 253v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1720 246 84v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 105v
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1721 246 125r
EDENSMA, KLAAS RINNERTS aedensma, claes rinnerts koper   1723 246 180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts (burgemeester)(oud-) koper Sint Christoffelsteeg 6   1715 245 249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper   1722 246 142r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 117r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper Zuiderhaven 18   1650 236 118r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelcke koper   1659 237 185r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper Noordijs OZ   1665 239 12r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper   1667 239 99r
RINNERTS, EELKE rinnerts, eelke koper Weverstraat WZ   1676 240 213v
EELKEMA, EELKE RINNERTS eelcoma, eelke rinnerts koper Franekertrekvaart ZZ   1681 241 171r
BEER, GEERT RINNERTS beer, geert rinnerts de koper Zuiderstraat ZZ   1787 262 193r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick koper   1658 237 175r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick verkoper   1660 238 41r
RINNERTS, HENDRIK rinnerts, hendrick ten noorden   1660 238 41r
RINNERTS, JOCHEM rinnerts, jochum koper   1698 243 383r
RINNERTS, MARIA rinnerts, marij koper Zuiderhaven ZZ   1630 232 246r
RINNERTS, MEILE rinnerts, meyle gecondemneerde Sint Christoffelsteeg   1614 229 396r
KINGMA, SIEBREN RINNERTS kingma, sibrant rinnerts koper   1626 231 119r
RINNERTS, WIEBREN rinnerts, wybrandt koper Voorstraat 76   1703 244 211r
RINSES, ABE rinses, abbe verkoper Brouwersstraat 19   1664 238 219r
RINSES, ABE rinses, abbe koper Brouwersstraat 19   1675 240 182r
RINSES, ABE rinses, abbe koper Brouwersstraat 12   1720 246 86r
RINSES, ANTJE rinses, anneke koper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
RINSES, ANTJE rinses, anneke koper   1601 228 509r
RINSES, ANTJE rinses, antje koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
RINSES, EELKE rinses, eelke koper Bildtstraat WZ   1802 266 295r
RINSES, EELKE rinses, eelke verkoper Bildtstraat 18   1804 267 8v
RINSES, EELKE rinses, eeltje (wd) ten westen   1772 258 54v
RINSES, EVA rinses, eva koper Zuiderhaven 19   1782 260 278r
RINSES, FROUKJE rinses, frouck koper   1619 230 304r
RINSES, GEERT rinses, geert provisioneel k   1735 249 18va
RINSES, GEERT rinses, geert provisioneel k   1735 249 19ra
RINSES, GEERT rinses, geert koper   1738 249 235v
RINSES, JAKOB rinses, jacop koper   1649 236 91r
RINSES, JARICH rinses, jarich koper   1625 231 54v
TANIA, JAARTJE RINSES tania, jattie rinses (wd) niaarnemer   1631 233 7r
TANIA, JAARTJE RINSES tania, jattie rinses koper Voorstraat 66   1631 233 35v
RINSES, JETSKE rinses, jets koper Weverstraat   1613 229 328r
RINSES, JETSE rinses, jetske koper Hoogstraat   1614 229 394r
ROORDA, JETSE RINSES roorda, jetske rinses koopman koper   1731 248 59r
RINSES, NANNE rinses, nanne koper Hondenstraat 7   1638 234 67v
RINSES, OEPKE rinses, oepke koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
RINSES, OEPKE rinses, oepke koper Rommelhaven 11   1704 244 244r
RINSES, OEPKE rinses, oepke koper Sint Jacobstraat 8   1708 245 63v
RINSES, OEPKE rinses, opke koper   1697 243 300r
RINSES, OEPKE rinses, opke koper   1699 243 545r
RINSES, PIETER rinses, pieter koper   1791 263 294v
RINSES, SJOERD rinses, sioerd koper Lanen 21   1653 236 233v
RINSES, SJOERD rinses, sioerd ten zuiden Brouwersstraat 19   1664 238 219r
RINSES, SJOERD rinses, sjoerd koper Brouwersstraat 21   1658 237 144v
RINSES, SIEMEN rinses, symon koper   1669 239 188v
RINSES, SIETSE rinses, sytske koper   1772 258 34v
RINSES, TJAMME rinses, tjamke koper   1726 246 293v
RINSES, OEPKE rinses, upke koper Rommelhaven 15   1696 243 194r
RINSES, IETJE rinses, ytke koper Schritsen   1601 228 493r
RINTJES, ANNE rinties, anne koper   1723 246 169r
RINTJES, ANNE rinties, anne koper   1724 246 195v
RINTJES, KORNELIS rinties, cornelis koper   1656 237 76v
RINTJES, GOSSE rinties, gosse (wd van) ten oosten Achterstraat   1636 234 6r
VOS, JENTJE RINTJES vos, janke rinties de koper Vijver OZ   1723 246 174r
RINTJES, JETSE rinties, jetske (sneek) verkoper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
RINTJES, SAKE rinties, sacke koper   1649 236 100r
RINTJES, SIPKE rinties, sipke koper   1660 238 63r
RINTJES, TJALLING rinties, tialling schipper (wijd-) verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
RINTJES, AALTJE rintjes, aaltje koper   1778 259 151r
RINTJES, AUKJE rintjes, akke koper   1807 267 295v
RINTJES, KLAAS rintjes, claas baantjer koper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS rintjes, claas ten noorden Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg   1672 240 94r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 94v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper   1672 240 99r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claas rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1675 240 208v
WIJNSMA, KLAAS RINTJES winsma, claas rintjes koper Voorstraat 58   1711 245 152v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Nieuwstraat   1684 242 18v
BOTSMA, KLAAS RINTJES botsma, claes rintjes koper Sint Christoffelsteeg WZ   1686 242 116r
RINTJES, HINKE rintjes, hinke koper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
RINTJES, HINKE rintjes, hinke ten westen Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
RINTJES, rintjes, j.a. koper   1779 259 170r
ARUM, JAN RINTJES arum, jan rintjes koper   1702 244 148v
RINTJES, LUTSKE rintjes, loetske geniaarde Voorstraat 84   1778 259 134v
RINTJES, LUURTSKE rintjes, luurdske koper Voorstraat 85   1780 260 2r
RINTJES, RIENK rintjes, rients koper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
RINTJES, SIKKE rintjes, sicke koper   1710 245 112r
RINTJES, SIKKE rintjes, sicke koper   1710 245 125v
RINTJES, TJALLING rintjes, tjalling koper   1658 237 152v
RINTJES, IEMKE rintjes, ymke koper   1682 241 198r
RINSES, PIETER rintses, pieter koper Noorderhaven 111   1624 231 12v
RINSES, RINSE rintses, rintse koper   1611 229 134r
RINSES, TJITSKE rintses, tyets koper   1604 228 809r
RUURDS, STIJNTJE rioerds, stijntie koper   1631 233 10v
RUURDS, PIETER rioerdts, pieter koper Lanen NZ   1615 229 520r
RUURDS, SIEBREN rioerdts, sybrant (wl) niaarnemer   1631 233 7r
, LOUW rippert, louw koper Franekereind ZZ   1632 233 39v
RIPPERTS, ANTJE ripperts, anneke koper Voorstraat 14   1642 234 175r
RIPPERTS, BAUKJE ripperts, bauckjen koper Rinnertspijp 1   1702 244 185r
RIPPERTS, BAUKJE ripperts, baukje koper Carl Visschersteeg OZ   1695 243 185r
RIPPERTS, JAKOB ripperts, jacob koper   1618 230 243r
RIPPERTS, JAKOB ripperts, jacob koper   1691 242 368r
RIPPERTS, JAN ripperts, jan koper   1729 247 294v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Bildtpoort (gebied)   1680 241 76v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Carl Visschersteeg OZ   1680 241 78v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper Bildtpoort (gebied)   1684 242 10r
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw koper   1684 242 10v
RIPPERTS, LOUW ripperts, louw bakker (mr) koper Hoogstraat NZ   1690 242 335v
RIPPERTS, MARTEN ripperts, marten bruidegom   1606 228 991r
RITSKES, ANTJE ritsckes, anna ten oosten Schritsen NZ   1601 228 510r
RITSKES, JELLE ritsckes, jelle koper   1633 233 94r
RIDSERTS, AGE ritserts, agge koper   1646 235 239v
RITSKES, ABE ritskes, abe koper   1661 238 104v
RITSKES, FREERK ritskes, freerck koper   1631 233 18v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Grote Ossenmarkt 16   1692 243 10v
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper   1696 243 220r
RITSKES, GERBEN ritskes, gerben beeldhouder koper Vijverstraat 4   1697 243 309r
RITSKES, HIDDE ritskes, hidde koper Karremanstraat   1669 239 189r
RITSKES, ritskes, nienck koper   1602 228 583r
RITSKES, TJITSE ritskes, tjetske koper   1779 259 200v
RITSKES, TRIJNTJE ritskes, trijntie verkoper Achterstraat   1636 234 6r
RUURDS, EVERT riuerdts, evert koper   1646 235 228v
, JETSKE rixcke, jets koper   1605 228 917r
ROBERTS, JASPER roberts, jasper koper   1603 228 722r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1710 245 115r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 56   1712 245 183r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Voorstraat 91   1718 246 32r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
ROBIJNS, HEERKJE robijns, heertie verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, HEERKJE robijns, heertie verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, HIELKJE robijns, hylckien verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, HIELKJE robijns, hylckien verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, MARIA robijns, marij (wl) bewoner Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter bruidegom   1605 228 867r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter ten westen Scheerstraat 3   1611 229 8r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter koper   1613 229 384r
ROBIJNS, PIETER robijns, pieter (erven) verkoper   1617 230 149r
ROBIJNS, PIETER robijns, pyter koper Scheerstraat 3   1611 229 132r
ROBIJNS, RUURD robijns, ruird koper   1727 246 301v
ROBIJNS, RUURD robijns, ruurd koper Grote Ossenmarkt 12   1727 246 311r
ROBIJNS, SIEUWKE robijns, siucke verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
ROBIJNS, SIEUWKE robijns, siucke verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
ROBIJNS, TRIJNTJE robijns, trijntje verkoper Heiligeweg 18   1773 258 116v
, PIETER robijnsn, pieter koper   1603 228 691r
RUDMERS, HITJE rodmers, hittje koper   1790 263 205v
ROELOFS, IEPE roelefs, ipe koper   1651 236 150v
ROELOFS, JAN roelefs, jan koper   1639 234 91r
ROELOFS, DOEDE roeliffs, doede koper   1648 236 32r
ROELOFS, DOEDE roeliffs, doede koper   1648 236 32v
ROELOFS, HIPPOLITUS roeliffs, hippolitus grietman verkoper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
ROELOFS, JAN roeliffs, jan koper Kerkpoortstraat   1613 229 324r
ROELOFS, JAN roeliffs, jan (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
ROELOFS, JAN roeliffs, jan (te leeuwarden) biersteker verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
ROELOFS, SIPKE roeliffs, sipcke koper   1638 234 53r
ROELOFS, TJITSKE roeliffs, tyeetske (weeskind van) koper Noorderhaven NZ   1627 232 35r
, JAN roelliffs, jan koper Gortmakerssteeg   1631 233 30v
ROELOFS, IEPE roelof, ipe koper   1658 237 162r
ROELOFS, GERBRICHJE roeloffs, gerbrich koper Voorstraat   1603 228 756r
ROELOFS, JAN roeloffs, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
ROELOFS, JOCHEM roeloffs, jochum bruidegom   1602 228 571r
ROELOFS, ANDRIES roelofs, andries koper   1697 243 276r
ROELOFS, ANDRIES roelofs, andries koper   1706 244 376r
ROELOFS, ANTJE roelofs, antie koper   1714 245 226r
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen schipper (beurt-) op amsterdam koper Heiligeweg 46   1806 267 270r
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen ten westen Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1684 242 42v
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Droogstraat NZ   1688 242 219r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper Liemendijk ZZ   1689 242 286r
ROELOFS, BINKE roelofs, bente koper   1692 242 391v
ROELOFS, DIRK roelofs, dirk koper   1727 247 9r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert koper Noorderhaven 57   1802 266 112r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert koper   1805 267 134r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper   1808 268 123v
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS offringa, hendrikje roelofs koper Franekereind 23   1739 250 76v
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper   1808 268 123v
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
ROELOFS, JAN roelofs, jan koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
ROELOFS, JAN roelofs, jan verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
KRAP, JAN ROELOFS crap, jan roelofs koper Brouwersstraat 2   1793 264 153v
ROELOFS, JOHANNES roelofs, johannes koper   1804 267 82r
ROELOFS, JOHANNES roelofs, johannes ten zuiden Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
ROELOFS, LIJSBET roelofs, lijske koper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
ROELOFS, MARIA roelofs, marij koper Brouwersstraat   1605 228 943r
ROELOFS, MINSE roelofs, minse winkelier koper Molenpad NZ   1713 245 200v
ROELOFS, NANKE roelofs, neinke verkoper   1808 268 123v
ROELOFS, NANKE roelofs, neinke verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, NANKE roelofs, neinke verkoper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1803 266 439r
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1806 267 210v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof koper   1807 267 320r
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten westen Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof ten westen Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ROELOFS, SASKER roelofs, saske koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
ROELOFS, SERAFINA roelofs, serina verkoper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
ROELOFS, STEFFEN roelofs, steffen ten noorden Grote Kerkstraat 23   1774 258 186v
ROELOFS, TETJE roelofs, tettje verkoper Noorderhaven 22   1773 258 77r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1787 262 232v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boek en papier verkoper koper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1799 265 344r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1802 266 154r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper   1802 266 207r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd ten noorden   1804 267 88r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boekbinder (mr) koper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd koper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd ten noorden Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (erven) ten westen Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder (mr) koper Scheerstraat 8   1800 265 457r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 421r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper   1803 266 424r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs koper Noorderhaven 102   1803 266 491r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS kabeljauw, tjeerd roelofs boekbinder koper Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
ROELOFS, TJERK roelofs, tjeerk koper Hoogstraat 45   1789 263 97r
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntie koper Voorstraat 36   1772 258 31v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntje verkoper Voorstraat 36   1772 258 3v
ROELOFS, TRIJNTJE roelofs, trijntje verkoper   1773 258 73v
ROELOFS, HENDRIKJE roels, hendrikje koper   1745 251 62v
ROELOFS, HENDRIKJE roels, hendrikjen koper   1741 250 162v
ROELOFS, LAAS roelsen, laes koper   1646 235 232v
ROGIERS, KLAAS rogiers, claas koper Voorstraat 40   1672 240 110r
ROGIERS, IEME rogiers, eme koper Schritsen ZZ   1602 228 620r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1671 240 34r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1672 240 78v
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper Vijverstraat ZZ   1677 240 262v
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1680 241 82r
ROGIERS, JAKOB rogiers, jacob koper   1680 241 91v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS haspelman, jacob rogiers koper Karremanstraat 22   1671 240 45r
ROGIERS, JAN rogiers, jan koper Voorstraat 69   1625 231 55r
ROGIERS, JAN rogiers, jan koper   1671 240 58v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers koper Liemendijk NZ   1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers de koper Sint Jacobstraat 18   1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers de koper Grote Kerkstraat ZZ   1652 236 212r
ROELOFS, KORNELIS roleffs, cornelis koper Kleine Kerkstraat   1603 228 740r
ROELOFS, JAN roleffs, jan koper Grote Kerkstraat   1597 228 104r
ROELOFS, ELBERT roloffs, elbrich koper Voorstraat NZ   1602 228 675r
ROMKES, KLAASKE romckes, claeske koper Voorstraat 1   1627 232 15r
ROMKES, DIRK romckes, dirck koper   1618 230 251r
ROMKES, HANS romckes, hans koper Schritsen   1597 228 110r
ROMKES, HARMEN romckes, harmen koper   1625 231 47r
ROMKES, JELTJE romckes, jelcke koper   1597 228 47r
ROMKES, JELLE romckes, jelle koper NZ   1599 228 333r
ROMKES, JELLE romckes, jelle (wl) verkoper Grote Kerkstraat   1601 228 471r
ROMKES, JELLE romckes, jelle ten zuiden Heiligeweg   1601 228 535r
ROMKES, JOHANNES romckes, johannes koper Schritsen   1597 228 43r
ROMKES, JOHANNES romckes, johannes verkoper Schritsen   1601 228 493r
ROMKES, OUTGER romckes, outger koper Karremanstraat   1598 228 205r
ROMKES, OUTGER romckes, outger koper Gortmakerssteeg   1599 228 322r
ROMKES, RINSE romckes, rinse koper   1614 229 468r
ROMKES, RITSKE romckes, ritske koper   1682 241 194v
ROMKES, RINSE romckes, rynse koper   1604 228 816r
ROMKES, SAKE romckes, saecke lakenkoper koper Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
ROMKES, SIEBREN romckes, sibrandt (wl) verkoper Grote Bredeplaats 4   1616 230 44r
ROMKES, romckes, svendt koper   1605 228 933r
ROMKES, ALLE romkes, alle koper   1783 261 34r
ROMKES, GEERTJE romkes, geertje koper   1710 245 119v
ROMKES, GRIETJE romkes, grytje koper Lanen 41   1773 258 121v
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotse romkes koper   1797 265 32r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 54   1785 261 275r
BINKSMA, HOTSE ROMKES binksma, hotze romkes koper Schritsen 50a   1790 263 213r
ROMKES, HOTSE binxsma, hotze romkes (vroedschap, mede) koper Noordijs WZ   1782 260 254r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Sint Odolphisteeg 7   1699 244 12r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 37   1717 245 281r
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Noorderhaven 95   1717 245 281v
BRAAM, JAKOB ROMKES braam, jacob romkes koper Droogstraat NZ   1723 246 170v
VOS, RINTJE ROMKES vos, rintie romkes de koper Lanen 84   1657 237 107r
ROMKES, SAKE romkes, saco koper Lammert Warndersteeg OZ   1673 240 122r
GAARSMA, SAKE ROMKES gaesma, saco romkes geniaarde Molenpad NZ   1692 243 21v
ROMKES, SAKE romkes, saeke koper Lanen 80   1657 237 117v
ROMKES, SAKE romkes, saeke koper   1659 237 314r
ROMKES, SAKE romkes, sake lakenkoper koper Rozengracht NZ   1663 238 180r
ROMKES, WOPKE romkes, wopke schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ROMMERTS, BRECHTJE rommerts, bregtje koper   1779 259 201r
ROMMERTS, HART rommerts, heert koper Zuiderstraat 7   1781 260 122r
ROMMERTS, JAN rommerts, jan koper Lanen ZZ   1692 242 379v
ROMMERTS, JETSE rommerts, jetske koper   1779 259 200v
ROMMERTS, PIETER rommerts, pieter koper   1788 262 270v
ROMKES, LOUW rompckes, lou koper   1604 228 819r
ROMKES, SIEBREN rompckes, sibrant (wl) koper Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
ROUKES, IESKJE roukes, jieskje koper   1807 267 292r
ROUKES, IESK roukes, jisk ten westen Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
RUDOLFS, CATHARINA rudolf, caatje koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
RUURDS, JAN ruerds, jan koper Lanen 44   1665 239 5r
RUURDS, RIENK ruerds, rienk koper   1666 239 62v
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 6ra
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 104v
RUURDS, SWIER ruerds, sweerd koper   1732 248 126v
RUURDS, SIEBE ruerds, sybe koper   1649 236 87r
RUURDS, EVERT ruerdts, evert koper Hofstraat 28   1628 232 70r
RUURDS, IETJE ruerdts, yttie koper   1648 236 45v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Rapenburg   1648 236 22v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kerkpoortstraat WZ   1649 236 59r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Grote Kerkstraat 31   1649 236 59v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper   1649 236 67r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kromme Elleboogsteeg   1650 236 119r
RUURDS, HILTJE ruerts, hiltie koper Heiligeweg   1611 229 1r
RUURDS, JAKOB ruerts, jacob koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 354r
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts (burgemeester) koper Zuiderhaven 18   1649 236 88v
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts (burgemeester)(oud-) koper Grote Ossenmarkt 16   1653 236 225v
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruerts koper Zuiderhaven 73   1653 236 236v
RUURDS, JELMER ruerts, jelmer ten westen Sint Jacobstraat 21   1665 239 8v
RUURDS, SWAANTJE ruerts, swaentie koper   1618 230 286r
RUURDS, EVERT ruierds, evert (mede burgemeester) koper Grote Kerkstraat 28   1664 238 211r
RUURDS, EVERT ruierdts, ewert koper   1643 235 37v
RUURDS, MINNE ruierdts, minne koper Lanen 82   1643 235 53v
RUURDS, ALBERT ruirds, albert blauwverver (mr) koper Wasbleek 3   1742 250 229r
RUURDS, ANDRIES ruirds, andries koper Grote Kerkstraat 37   1753 253 128v
RUURDS, KLAAS ruirds, claes koper Simon Stijlstraat 2   1702 244 188r
RUURDS, HIDDE ruirds, hidde zeilmaker (mr) koper Heiligeweg 18   1773 258 116v
RUURDS, JELTE ruirds, jelte koper   1665 239 6r
RUURDS, JETSE ruirds, jetze koper Schritsen 48   1750 252 76v
RUURDS, JILLERT ruirds, jildren koper   1761 255 48v
RUURDS, JILLERT ruirds, jildren ten zuiden Vijver 4   1772 258 23v
RUURDS, JILLERT ruirds, jildren ten westen   1773 258 74v
RUURDS, JILLERT ruirds, jildren timmerman (huis-)(mr) koper Heiligeweg 18   1773 258 116v
RUURDS, MAAIKE boetema, mayke ruirds koper   1722 246 151r
RUURDS, MINNE ruirds, minne koper   1742 250 209r
RUURDS, MINNE ruirds, minne koper   1742 250 236r
RUURDS, PIER ruirds, pier koper Franekereind 25   1772 258 65r
RUURDS, RIENK ruirds, rienck koper   1662 238 156r
RUURDS, SWIER ruirds, swerus koper   1734 248 304v
RUURDS, SIETSE ruirds, sydse koper Bargebuurtspoortje WZ   1728 247 80v
RUURDS, SIEMEN ruirds, symen koper   1718 246 29v
RUURDS, SIETSE ruirds, sytse koper   1732 248 102v
RUURDS, TIETE ruirds, tyte (vrijgezel) koper Zuiderstraat 17   1733 248 208r
RUURDS, WILLEM ruirds, willem verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
RUURDS, WILLEM ruirds, willem ten oosten Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
RUURDS, EVERT ruirdts, evert koper Kerkpoortstraat ZZ   1655 237 3r
RUURDS, EVERT ruirdts, evert koper   1657 237 139v
RUURDS, JELMER ruirdts, jelmer koper   1666 239 51v
KINGMA, SIEBREN RUURDS kingma, sibrant ruirdts koper   1633 233 92v
RUURDS, STIJNTJE ruirdts, stijntje koper NZ   1659 237 214r
RUTGERS, AAGJE rutgers, aagien koper   1778 259 149v
RUTGERS, GRIETJE rutgers, grietje koper   1772 258 9v
RUTGERS, GRIETJE rutgers, grietje koper   1792 264 64v
RUTGERS, IEKJE rutgers, icke koper Lanen ZZ   1599 228 293r
RUTGERS, JAN rutgers, jan verkoper   1772 258 33v
RUTGERS, JAN rutgers, jan koper Franekereind 40   1777 259 58r
RUTGERS, JAN rutgers, jan koper Zuiderhaven 54   1786 262 66r
RUTGERS, JENTJE rutgers, jentie koper Zoutsloot 30   1627 232 39r
RUTGERS, JENTJE rutgers, jentie koper Droogstraat NZ   1630 232 292r
RUTGERS, JENTJE rutgers, jentie ten oosten Bildtstraat 13   1633 233 127r
RUTGERS, PIER rutgers, pier ten noorden Raamstraat 7   1774 258 132r
AKKRINGA, PIER RUTGERS akkringa, pier rutgers koper Noorderhaven 87   1777 259 87r
RUTGERS, REINER rutgers, reynert koper   1693 243 68v
AKKRINGA, SIETSE RUTGERS ackeringa, sytske rutgers koper Lanen 31   1772 258 39v
RUTGERS, TJERK rutgers, tjerk verkoper   1772 258 9v
RUTGERS, WILLEM rutgers, willem koper Zoutsloot ZZ   1703 244 191v
RUTGERS, WILLEM rutgers, willem koper Franekerpoort (gebied)   1716 245 263v
RUTGERS, WOUTER rutgers, wouter verkoper   1772 258 9v
RUTGERS, JAN rutten, jan (wl) koper   1634 233 135r
RUURDS, ALBERT ruurds, albert blauwverver koper   1717 245 278v
RUURDS, ANDRIES ruurds, andrys geniaarde Kerkpoortstraat 57   1751 252 174r
RUURDS, ANTJE ruurds, antje koper Voorstraat 89   1665 239 16r
PLATTE, KLAAS RUURDS platte, claas ruurds koper   1696 243 188r
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
BAKKER, DIRK RUURDS bakker, dirk ruurds verkoper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper Scheerstraat ZZ   1655 237 27r
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper Snakkerburen (gebied)   1655 237 33v
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper   1655 237 39r
RUURDS, EVERT ruurds, evert koper   1655 237 45v
ZEILMAKER, EVERT RUURDS zeilmaker, evert ruurds koper Hoogstraat 4   1781 260 150v
RUURDS, HAIE ruurds, haaye koper Franekereind 23   1689 242 262v
RUURDS, HAIE ruurds, haye koper   1669 239 188r
RUURDS, HAIE ruurds, haye koper   1680 241 84v
RUURDS, HAIE ruurds, haye schipper (trek-) koper Rozengracht 40   1692 243 7r
RUURDS, HIDDE ruurds, hidde ten westen   1774 258 177r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper Zuiderhaven 18   1691 242 340r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand waagmeester koper Zuiderhaven 21   1693 243 58r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper   1695 243 125r
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hilbrand koper Lanen 87   1761 255 104v
RUURDS, HILLEBRAND ruurds, hillebrant koper   1680 241 82v
RUURDS, IETSEN ruurds, itie koper   1657 237 137r
RENEMAN, JAN RUURDS reneman, jan ruurds koper   1706 245 r
ZANDSTRA, JAN RUURDS sanstra, jan ruurds koper Zuiderhaven 18   1642 235 20r
RUURDS, JELMER ruurds, jelmer schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 17   1657 237 110v
RUURDS, JELMER ruurds, jelmer koper   1666 239 51r
NAUTA, JELTE RUURDS nauta, jelte ruurds koper Noorderhaven 109   1722 246 153r
RUURDS, JELTE ruurds, jeltie koper Bildtstraat 1   1750 252 69v
RUURDS, JELTE ruurds, jeltie koper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
RUURDS, JETSE ruurds, jetze (erven) ten westen Vijver 12 E-094 1808 268 75r
RUURDS, JILLERT ruurds, jielderen ten westen   1774 258 177r
RUURDS, JILLERT ruurds, jilderen koper   1766 256 150v
RUURDS, JILLERT ruurds, jilderen koper   1766 256 154v
RUURDS, JILLERT ruurds, jildren koper Vijver WZ   1752 252 230v
RUURDS, JOHANNES ruurds, johannes koper   1774 258 160v
RUURDS, JILLERT ruurds, jyldren koper Zuiderhaven 18   1749 251 265v
RUURDS, MEILE ruurds, meile geniaarde Grote Bredeplaats 13   1716 245 256v
RUURDS, MEILE ruurds, meile koper Rommelhaven 28   1717 245 287v
RUURDS, MINNE ruurds, minne koper   1740 250 130r
RUURDS, MOSES ruurds, moses koper   1806 267 239v
RUURDS, PIER ruurds, pier koper   1779 259 177v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Lanen 37 E-173 1808 268 179r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Romastraat G-171 1808 268 180v
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Herenknechtenkamerstraat E-085 1808 268 182r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
RUURDS, RUURD ruurds, ruurd koper   1709 245 93r
RUURDS, SIERK ruurds, syrck koper Lanen 38   1602 228 561r
RUURDS, SIETSE ruurds, sytske koper   1728 247 81v
RUURDS, TJEERDJE ruurds, tjeerdtje (wd) verkoper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
RUURDS, WILLEM ruurds, willem winkelier verkoper Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
RUURDS, ALBERT ruurdts, albert koper   1718 246 7r
RUURDS, EVERT ruyrds, evert koper   1642 235 24r
RUURDS, HAIE ruyrds, haye koper   1675 240 173v
RUURDS, SIPKE ruyrds, sipcke koper   1680 241 67r
RUURDS, HEERKE ruyrdts, hercke (weeskinderen van) triumphant   1601 228 526r
RUURDS, JAKLE ruyrdts, jackle koper Lanen 42   1634 233 132v
RUURDS, JELTE ruyrdts, jelte koper   1653 236 228r
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper   1645 235 183v
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper Lammert Warndersteeg   1650 236 123v
RUURDS, EVERT ruyrts, evert koper   1652 236 186r
RUURDS, JAN ruyrts, jan koper   1634 233 145r
RUURDS, JENTJE ruyrts, jantien koper   1605 228 951r
RUURDS, JOUKE ruyrts, jouck koper   1604 228 851r
RUURDS, SEEKELE ruyrts, saeckle koper   1604 228 851r
, ANTJE rycherts, antie koper   1718 246 5v
RIENKS, SIEBRICHJE ryencx, sybrich koper   1604 228 848r
RIENKS, MEINOU ryens, meynu koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
RUURDS, PIETER ryeurdts, pieter koper   1598 228 199r
RINTJES, GEERT ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
RINTJES, GEERT ryntjes, geert ten noorden Zuiderhaven 17   1745 251 64r
RUURDS, PIETER ryoerdts, pieter koper Schritsen   1616 230 41r
RUURDS, PIETER ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 13r
RUURDS, PIETER ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 121r
, SIPKE ryourdts, sipcke koper Voorstraat 24   1597 228 25r
, SIPKE ryourdts, sipcke tichelaar koper ten zuiden van Harlingen   1600 228 408r
RUURDS, ULBE ryuerdts, uulbe koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 290r
RUURDS, WIEBE ryurdts, wybe koper Heiligeweg   1597 228 60r