Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
SAKES, LUTSKE saackes, luts koper Heiligeweg NZ   1598 228 260r
SEEKELES, RUURD saackles, ruyrd koper   1643 235 96r
MEULEN, ANNE SAPES meulen, anne saapes van der koper   1774 258 156v
SAPES, PIETER saapes, pieter koper   1703 244 223v
SASKERS, FOEKJE saaskes, foeck koper Schritsen   1599 228 339r
ZACHARIAS, JOCHEM sacharias, jochum (wl) hoedenmaker verkoper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
IDSINGA, HARMEN SAKES idsinga, harmen sackes koper Zuiderhaven ZZ   1650 236 105r
SAKES, PIETER sackes, pyter koper Zoutsloot 118   1611 229 20r
SAKES, ATE saeckes, ate koper   1680 241 95v
SAKES, HARMEN saeckes, harmen koper   1637 234 24r
SAKES, RUURD saeckes, ruyrdt koper   1644 235 119r
SAKES, STOFFEL saeckes, stoffel koper Lanen NZ   1672 240 80v
, TRIJNTJE saeffes, trijn verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
SAKES, MEIE saekes, meye koper   1702 244 187r
SAPES, HILLEBRAND saepes, hilbrand koper   1772 258 24v
SYBESMA, GABE SAKES sybesma, gabbe sakes koper Kleine Bredeplaats 12   1732 248 69r
SAKES, KEIMPE sakes, keimpe koper   1736 249 140v
SAKES, MEIE sakes, meye koper   1684 242 26r
SAKES, MEIE sakes, meye koper   1698 243 369r
SAKES, PIEKE sakes, pieke koper   1730 247 326r
SAKES, PIETER sakes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1750 252 87v
SAKES, SIPKE sakes, sipke koper Zoutsloot NZ   1730 247 302v
SEEKELES, SIEMEN sakles, symen koper   1649 236 84v
SALOMONS, LEENDERT salomon, lenert koper Noordijs   1602 228 557r
SALOMONS, LEENDERT salomon, lenert koper Franekereind ZZ   1615 229 491r
SALOMONS, MOSES salomon, moses koper   1801 266 87r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert koper Grote Kerkstraat 36   1764 256 43r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert koper Franekereind 3   1777 259 30r
SALOMONS, GOMPERT salomons, gompert verkoper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
SALOMONS, JAN salomons, jan koper Bildtpoort (gebied) NZ   1648 236 51v
SALOMONS, JAN salomons, jan (crediteuren van)(wl) verkoper Bildtpoort (gebied)   1654 237 1r
SALOMONS, JOSEF salomons, joseph koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
SALOMONS, JOSEF salomons, joseph koper Bildtstraat 24   1725 246 227r
SALOMONS, JOSEF salomons, joseph koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
SALOMONS, MOSES salomons, moses koopman (joods) koper   1788 263 40v
SALOMONS, MOSES salomons, moses koper   1799 265 274r
SALOMONS, POPPE salomons, poppe ten oosten Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons ten noorden   1774 258 157v
SALOMONS, POPPE builard, poppe salomons bakker (mr) verkoper Lanen 76a   1780 259 257r
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco havenmeester koper Havenplein 18   1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco koper   1702 244 158v
SALOMONS, SIKKE salomons, sicco koper   1710 245 122r
SALOMONS, SIKKE salomons, sicke havenmeester koper Havenplein 5   1694 243 82r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
SALOMONS, WIEBE salomons, wybe (op de leye) schipper koper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
, AREND carmans, aene salous koper Droogstraat   1600 228 470r
SALVES, JAN salvis, jan koper Noordijs   1597 228 55r
SALVES, SIEBE salvius, sybe koper   1599 228 315r
SALVES, AREND salvus, aene (weeskind van) gecondemneerde Droogstraat   1601 228 492r
SALVES, MARTEN salvus, marten schipper (wijd-) koper   1663 238 191r
SALVES, MARTEN salvus, marten koper   1666 239 52r
SAMSONS, STEFFEN sampsums, steven koper Rozengracht NZ   1613 229 332r
SAMSONS, KLAAS samsons, claes koper   1599 228 271r
SAMSONS, KLAAS samsons, claes koper   1605 228 906r
SAMUELS, samuels, brendele koper   1788 263 40v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Schritsen NZ   1633 233 76v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Lanen ZZ   1650 236 103v
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Rapenburg OZ   1658 237 170r
SAMUELS, FREERK samuels, frederick koper Lanen ZZ   1659 237 186v
SAMUELS, FREERK samuels, fredrick koper   1662 238 144v
SAMUELS, JAKOB samuels, jacob (leeuwarden) koopman (joods) koper   1804 267 98v
SAMUELS, MICHIEL samuels, michiel koper   1642 235 4r
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik koper   1798 265 224r
SANDERS, HENDRIK sanders, hendrik ten westen Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
SANDERS, JAKOB sanders, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 351r
SANDERS, SIETSE sanders, sytske koper   1777 259 42r
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wl) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 473r
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wd) bewoner Hoogstraat   1601 228 492r
SANNES, DOUWE sannes, douwe (wd) gecondemneerde Hoogstraat   1601 228 492r
SANNES, MICHIEL sannes, michiel koper   1648 236 25v
SANNES, SIETSKE sannes, sytske ten oosten   1774 258 187v
, JOOST sanses, joost koper Zoutsloot NZ   1639 234 90r
, HARMEN sapeides, harmannes (te warns) pastoor koper Vijver 7   1664 238 234r
SAPES, LIEUWE sapes, lieuwe koper Brouwersstraat 20   1666 239 35r
SAPES, LIMME sapes, liomme koper   1666 239 47r
SAPES, OEDE sapes, oede koper   1686 242 157r
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1692 243 2v
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1692 243 3r
SAPES, OEDS sapes, oeds leertouwer koper   1693 243 39r
SAPES, SIERK sapes, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1715 245 243v
SASKERS, FOLKERT sasckers, folckert verkoper Schritsen   1600 228 460r
SASKERS, TRIJNTJE sasckers, trijn (kinderen van) verkoper   1633 233 121r
SASKERS, FOLKERT saskers, folckert koper Schritsen   1599 228 341r
SASKERS, LAMMERT saskers, lambert koper   1618 230 257r
SAPES, HENDRIK saves, hendrick koper Noorderhaven NZ   1629 232 222r
SAPES, MAAIKE saves, maycke koper   1627 232 40r
, PIETER savrijn, pieter koper   1684 242 20r
SCHELTES, JAN scheltens, jan koper   1613 229 272r
SCHELTES, JAN scheltens, jan koper Rozengracht ZZ   1613 229 274r
SCHELTES, ANTJE scheltes, antie koper   1738 249 349r
SCHELTES, ANTJE scheltes, antie koper Voorstraat 10   1739 250 10v
SCHELTES, KORNELIS scheltes, cornelis koper   1712 245 177r
SCHELTES, DOEKE scheltes, duco koper Zoutsloot ZZ   1667 239 63v
SCHELTES, GEERTJE scheltes, geertje koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper Noordees (gebied)   1602 228 567r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1602 228 667r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1661 238 109r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1670 240 23r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper Heiligeweg ZZ   1676 240 216v
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1683 241 261r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1687 242 164r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper Noorderhaven 60   1730 247 322r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper   1736 249 121r
SCHELTES, JAN scheltes, jan koper Zoutsloot NZ   1798 265 195r
SCHELTES, JAN scheltes, jan schipper ten oosten Rommelhaven 18   1804 267 35v
SCHELTES, JAN scheltes, jan ten oosten   1804 267 73v
SCHELTES, JAN scheltes, jan ten noorden Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
SCHELTES, JURJEN scheltes, jurgien koper Voorstraat 12   1611 229 67r
SCHELTES, JURJEN scheltes, jurien koper   1630 232 321r
SCHELTES, JURJEN scheltes, jurryen koper   1605 228 886r
SCHELTES, LIEUWE scheltes, lieuwe koper Snakkerburen (gebied)   1650 236 143r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper   1752 252 221v
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper   1760 255 20r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1760 255 37r
SCHELTES, PIETER scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1762 255 164r
SCHELTES, SASKER scheltes, sascker verkoper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
SCHELTES, SASKER scheltes, sasker koper   1604 228 812r
SCHELTES, SASKER scheltes, sasker koper Lanen ZZ   1613 229 260r
SCHELTES, SCHELTE scheltes, schelte koper   1686 242 123v
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke verkoper   1633 233 112v
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten oosten Lanen ZZ   1641 234 155r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Schritsen NZ   1644 235 144r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper   1645 235 180r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Noorderhaven 40   1649 236 85r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper   1655 237 44r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten zuiden   1660 238 15r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke ten westen Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat ZZ   1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat 8   1668 239 168r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete koper   1783 261 94r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wd) ten westen Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
SCHELTES, TIETE scheltes, tiete (wl) hoogbootsman (old) verkoper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
SCHELTES, TRIJNTJE scheltes, trijntje koper Bildtpoort (gebied)   1713 245 189r
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte koper Zuiderpoort (gebied)   1752 252 208r
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte (het huis de drie spaarpotten) ten noorden Schritsen 56   1773 258 69v
SCHELTES, TIETE scheltes, tyte (wl) hoogbootsman (old) verkoper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
SCHELTES, DOEKE scheltis, doeke koper   1665 239 25r
SCHELTES, SASKER scheltis, sasker (wl) koper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
SCHELTES, SIKKE scheltis, sicke koper Heiligeweg 20   1628 232 100r
SCHELTES, SIKKE scheltis, sicke koper Heiligeweg 18   1646 235 226r
SCHELTES, BRUIN scheltus, bruin koper   1721 246 113v
SCHELTES, TJEBBE scholtes, tiebbe koper   1602 228 646r
BASTIAANS, ROMKE sebastiaens, romck verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1682 241 232v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1683 242 8r
SEERPS, ABE seerps, abbe koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1688 242 241v
SEERPS, ABE seerps, abbe koper   1690 242 328r
SEERPS, seerps, aesske koper   1656 237 65v
SEERPS, BARTELD seerps, bartle koper   1638 234 68r
BAKKER, BAUKJE SEERPS bakker, baukjen seerps (wd)(wl) verkoper Voorstraat 84   1778 259 134v
SEERPS, DOEKE seerps, doecke bruidegom   1598 228 240r
BAKKER, DOEDE SEERPS backer, doede seerps koper Voorstraat 93   1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS bakker, doede seerps curator Voorstraat 84   1778 259 134v
SEERPS, FOEKE seerps, foucke koper   1617 230 203r
SEERPS, GATSE seerps, gatse koper   1645 235 179v
SEERPS, GATSE seerps, gatse koper   1701 244 108v
SEERPS, HOITE seerps, hoyte koper   1627 231 171r
SEERPS, HOITE seerps, hoyte koper   1627 231 172v
SEERPS, HOITE seerps, hoyte verkoper   1633 233 124r
BONGA, HOITE SEERPS bonga, hoyte seerps koper   1618 230 227r
SEERPS, JAKOB seerps, jacob koper Zoutsloot ZZ   1685 242 75v
SEERPS, JAKOB seerps, jacob koper   1685 242 90r
SEERPS, JAN seerps, jan koper   1626 231 117v
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost seerps kleermaker (mr) koper Brouwersstraat 9   1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS popta, joost seerps koper   1717 245 287r
SEERPS, PIETER seerps, pyter koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
SEERPS, RINSE seerps, reinske bruid   1598 228 234r
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps (vaandrig) koper Herenknechtenkamerstraat 19   1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS swerms, steven seerps koper Zuiderhaven 18   1697 243 315v
SEERPS, SIEBE seerps, sybe koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
SEERPS, SIEBE seerps, sybe koper Schritsen NZ   1668 239 154r
SEERPS, SIEBREN seerps, sybrant koper Havenplein ZZ   1606 228 974r
SEERPS, SIEBREN seerps, sybrant koper   1643 235 79v
SEERPS, WIEBREN seerps, wibrant koper Voorstraat 8   1643 235 89r
SEERPS, WIEBREN seerps, wybren verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SIEGERS, ANTJE segers, anneke verkoper   1631 233 3r
SIEGERS, BOTE segers, bote verkoper   1631 233 3r
SIEGERS, KORNELIS segers, cornelis koper Sint Jacobstraat WZ   1630 232 323r
SIEGERS, KORNELIS segers, cornelis verkoper   1631 233 3r
, JAKOB amlant, jacob sentes van verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
SINTS, HISKE sents, hiske verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
SINTS, HUBERT sents, huibert schipper (groot-) koper Grote Bredeplaats ZZ   1642 235 17v
SINTS, HUBERT sents, huybert koper Vijver 9   1646 235 222v
SINTS, JAN sents, jan koper Voorstraat 75   1612 229 221r
SINTS, JAN sents, jan koper   1624 231 28r
SINTS, ROMKE sents, romcke koper Gortmakerssteeg   1614 229 454r
SINTS, ROMKE sents, romcke (wd) ten westen   1659 238 11v
SINTS, TJALKE sents, tialcke koper   1606 228 1041r
, ALBERT siberant, albert grondpacht Heiligeweg   1601 228 535r
SIEBES, KLAAS sibes, claes wever (linnen-) koper Sint Odolphisteeg 2   1643 235 82r
SIEBES, HERE sibes, here koper   1659 237 196r
SIEBES, MEINERT sibes, meinert koper   1665 239 6va
SIEBES, MEINERT sibes, meynert ten oosten Heiligeweg   1641 234 154v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sibes koper Voorstraat 85   1739 250 2v
SIEBES, RITSKE sibes, ritske (van dokkum) bruidegom   1601 228 522r
SIEBOUTS, KORNELIS sibolts, cornelis koper Kerkpoortstraat   1615 229 502r
SIEBOUTS, IENTE sibolts, inte koper   1645 235 175r
SIEBOUTS, KORNELIS sibouts, cornelis koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
SIEBOUTS, HILLEBRAND sibouts, hilbrant gleibakker koper   1663 238 167v
SIEBOUTS, JETSE sibouts, jetse (wd) koper Noorderhaven NZ   1625 231 84v
SIEBOUTS, JETSE sibouts, jetse koper   1625 231 86v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haersma, tiaerd sibouts koper   1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haarsma, tjeerd sibouts koper   1669 239 201v
SIEBRENS, HILLEBRAND sibrans, hilbrant koper   1661 238 90r
SIEBRENS, BAUKE sibrants, boucke koper Kerkpoortstraat   1613 229 317r
SIEBRENS, FEDDE sibrants, fedde koper   1613 229 261r
SIEBRENS, FEDDE sibrants, fedde koper Vijverstraat   1613 229 262r
SIEBRENS, JAN sibrants, jan koper   1613 229 266r
SIEBRENS, PIEBE sibrants, pybe (weeskind van) koper Noorderhaven NZ   1627 232 35r
SIEBRENS, SEERP sibrants, seerp koper   1627 232 57r
SIEBRENS, SEERP sibrants, seerp koper   1629 232 189r
SIEBRENS, SIEBREN sibrants, sibrant koper   1626 231 111r
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS kannegieter, sibrant sibrants koper   1722 246 142v
SIEBRENS, BAUKE sibrens, boucke koper   1624 231 14v
SIEBRENS, IEBELTJE sibrens, ibel ten westen Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
SIEBRENS, JAN sibrens, jan ten oosten   1660 238 27r
SIEBRENS, JAN sibrens, jan koper   1679 241 32r
SIEBRENS, SIEBREN sibrens, sibren timmerman verkoper   1660 238 23r
SIEBRENS, SIEBREN sibrens, sibren koper   1660 238 52v
SIEBRENS, TRIJNTJE sibrens, trijntie koper Kleine Ossenmarkt 4   1657 237 116v
SIEBRENS, sibrens, truitie verkoper   1659 238 11v
SIEBRENS, EEDE feytama, edo sibrents koper ten noorden van Harlingen   1637 234 39v
SIKKES, ARNOLDUS sickes, arnoldus koper   1760 255 30v
SIKKES, BEREND sickes, beernt koper 7-097 1631 233 6v
SIKKES, BEREND sickes, beernt koper   1632 233 44r
SIKKES, KLAAS sickes, claes koper   1630 232 286r
SIKKES, KRIJNTJE sickes, crijne koper   1618 230 229r
SIKKES, DIRK sickes, dirck koper Zoutsloot 9   1699 244 3v
SIKKES, DIRK sickes, dirck koper   1706 244 342v
SIKKES, DIRK sickes, dirk koper   1692 243 3v
SIKKES, DIRK sickes, dirk koper Lanen 9   1698 243 342v
SIKKES, DOEDE sickes, doede koper Lanen 5   1700 244 74v
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit broekmaker koper Zuiderhaven 18   1650 236 120r
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit koper Kleine Bredeplaats 9   1650 236 120v
SIKKES, GERRIT sickes, gerryt koper Kleine Bredeplaats 19   1646 235 209r
SIKKES, GERRIT orsinga, gerryt sickes koper Weverstraat   1668 239 163v
SIKKES, GRIETJE sickes, grytje koper   1754 253 162r
SIKKES, JAKOB sickes, jacob koper   1635 234 4r
SIKKES, JAN sickes, jan koper Schritsen   1601 228 493r
SIKKES, JAN sickes, jan koper   1650 236 143v
SIKKES, JAN sickes, jan (franeker) brouwer geniaarde Hoogstraat NZ   1690 242 335v
SIKKES, JAN sickes, jan koper Franekereind 22   1696 243 188v
BROUWER, JAN SIKKES brouwer, jan sickes koper   1702 244 172v
SIKKES, JAN builart, jan sickes koper Lanen 16   1737 249 210r
SIKKES, JELLE sickes, jelle (wl) koper   1599 228 298r
SIKKES, JOHANNES sickes, johannes koper   1630 232 251r
SIKKES, MEINERT sickes, meinert koper Vijverstraat NZ   1658 237 178r
SIKKES, MELLE sickes, melle koper   1663 238 191v
SIKKES, NEELTJE sickes, neel verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
SIKKES, PIETER sickes, pieter koper   1604 228 853r
SIKKES, PIETER sickes, pytter koper   1645 235 170r
SIKKES, REIN sickes, rein koper   1700 244 72v
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes koper Voorstraat 97   1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sickes (burgemeester) koper Prinsenstraat 4   1725 246 246r
SIKKES, STIJNTJE sickes, stijntje koper   1657 237 133v
SIKKES, WIETSKE sickes, wytske koper Lanen ZZ   1611 229 80r
, JURJEN sieborghs, jurien ten westen Noorderhaven 66   1665 239 1v
BART, JAN SIEDSES bart, jan sieds koper   1802 266 125r
SIEGERS, JARICH siegers, jarig ten noorden   1660 238 36v
SIEMENS, WOUTER siemens, woulter koper Zoutsloot   1611 229 92r
SIERKS, DOUWE siercks, douwe koper   1628 232 117r
SIERKS, HARKE siercks, harcke koper   1667 239 115v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS kussendrager, harcke siercks koper Lanen ZZ   1668 239 153v
SIERKS, HARKE siercks, harke koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 215v
SIERKS, HARKE siercks, harke koper   1683 241 251v
SIERKS, GERRIT sierckx, gerryt koper   1632 233 48v
SIERKS, DOUWE siercx, douwe koper   1630 232 252r
SIERKS, MARTEN siercx, marten verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
SIERKS, SIEDS siercx, sieds koper   1662 238 143r
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten oosten Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
SIERDS, AREND sierds, ane (wd) ten noorden Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
SIERDS, PIETER sierds, pyter koper   1651 236 172v
HILAARDA, ANTJE SIERKS hylaarda, antie sierks koper Grote Ossenmarkt 11   1740 250 140r
SIERKS, LAMKE sierks, lampkje koper Sint Odolphisteeg OZ   1761 255 70v
SIERKS, PIETER sierks, pieter koper   1738 249 270v
SIERKS, PIETER sierks, pieter (erven) ten oosten   1774 258 148v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS hornstra, sybout sierks (vroedsman) koper Voorstraat 57   1724 246 206r
SIERKS, HARKE cussendrager, harcke sierx koper Weverstraat   1672 240 95v
SIERKS, JAN sierx, jan koper Nieuwstraat WZ   1651 236 147v
SIERKS, PIEKE sierx, pieke koper Hoogstraat 21   1667 239 112r
ARUM, SIEBOUT SIERKS arum, sybolt sierx koper   1699 244 7v
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS geitjebaan, sybren sierx verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
SIETSES, IEMKJE sietses, imck verkoper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, liewe sieverds de koper Zuiderhaven 23   1731 248 65r
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS kamsma, feike sijbrens (mede vroedschap) verkoper Schritsen 54 F-058 1808 268 65v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS groot, grietje sijbrens de verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS groot, trijntje sijbrens de (wd) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
, EVERT sijens, evert koper   1687 242 163r
, EVERT sijens, evert koper   1688 242 240r
SIJES, IEPE sijes, epe koper Noorderhaven 38   1659 237 195v
SIJES, HILTJE sijes, hil koper Lanen 9   1597 228 52r
SIJES, JENTJE sijes, jantke ten zuiden Brouwersstraat 25   1612 229 222r
SIJES, SIEBE sijes, sybe koper Noorderhaven 22   1684 242 22r
SIJES, SIEBE sijes, sybe koper Grote Bredeplaats 17   1685 242 79r
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle sijmens koper Voorstraat 92   1696 243 232v
SIENES, HARMEN sijnes, harmen scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1645 235 171v
BROUWER, AAFKE SIKKES brouwer, aafke sikkes koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregtje sikkes koper Zuiderhaven 38   1801 265 655r
SIKKES, DIRK sikkes, dirk koper Lanen 9   1692 242 402r
SIKKES, GERRIT sikkes, gerrit koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Kerkpoortstraat WZ   1751 252 107r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Vijverstraat 20   1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Achterstraat   1794 264 173v
SIKKES, JAN sikkes, jan koper   1744 251 46v
SIKKES, MINSE sikkes, mientje koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
MENALDA, REIN SIKKES menalda, rein sikkes koper   1714 245 228r
SIKKES, RINSE sikkes, rinske (wd) verkoper   1773 258 70v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES westra, sjoerdtje sikkes (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
SIKKES, STIJNTJE sikkes, stijntje koper Noorderhaven 18   1664 238 216v
SIKKES, WIETSE sikkes, wytske (wd) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
SILVESTERS, AREND silvester, aernt koper Peterseliestraat   1648 236 8v
SIMKES, SIKKE simckes, sicke koper Liemendijk   1615 229 554r
SIEMENS, LIJSBET simens, lijsbeth koper   1643 235 39r
SIEMENS, NEELTJE simens, neel geniaarde Sint Jacobstraat 18   1641 234 159v
SIEMENS, RUURD simens, ruird koper Brouwersstraat 2   1720 246 86v
SIEMENS, SIEBREN simens, sibren koper   1718 246 23r
SIEMENS, SIEMEN simens, simen koper Schritsen ZZ   1641 234 155v
SIEMENS, WILLEM simens, willem (burgemeester)(oud-) verkoper Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
SIEMENS, AALTJE simons, aeltie koper Voorstraat 58   1641 234 150v
SIEMENS, AGE simons, agge koper Noorderhaven 40   1628 232 155r
SIEMENS, AGE simons, agge koper Snakkerburen (gebied)   1631 232 359r
HEINS, AALTJE SIEMENS heins, alida simons koper   1774 258 194r
SIEMENS, ALLE simons, alle koper Schritsen 13   1764 256 49r
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS bootsma, arjen simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Schritsen 13   1757 254 109v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1758 254 180v
SIEMENS, KLAAS simons, claas ten westen   1774 258 189v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1788 262 305r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Voorstraat 48   1792 264 2r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper Rapenburg ZZ   1792 264 5v
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1792 264 62r
SIEMENS, KLAAS simons, claas koper   1801 266 26r
SIEMENS, KLAAS simons, claas ten zuiden Voorstraat 92   1804 267 75r
SIEMENS, DOEKE simons, duco bakker (mr) koper Zuiderstraat 25   1728 247 120r
SIEMENS, DOEKE simons, duco koper Zuiderstraat 29   1729 247 221v
SIEMENS, FEIKE simons, feicke koper   1667 239 80v
SIEMENS, FOKKE simons, focke geniaarde Noordijs 23   1722 246 150r
SIEMENS, FOKKE simons, focke gleibakker (mr) koper Noordijs 23   1723 246 171v
SIEMENS, FOKKE simons, focke koper Noordijs 23   1724 246 196v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS bootsma, frans simons koper Voorstraat 7   1715 245 234v
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerritje simons koper Zeilmakersstraat OZ   1749 252 39r
SIEMENS, GERRITJE simons, gerrytje koper   1756 253 257r
SIEMENS, GOOITSEN hinstra, gooytje simons koper Lanen 21   1796 264 316r
SIEMENS, HENDRIK simons, hendrik c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
SIEMENS, JAKOB simons, jacob koper Lanen 9   1756 254 45v
SIEMENS, JAKOB simons, jacob koper   1758 254 150v
SIEMENS, JAN simons, jan olieslager koper Noordijs 4   1729 247 238v
SIEMENS, JAN simons, jan koper   1746 251 123v
SIEMENS, JAN simons, jan koper Noorderhaven 39   1753 253 120r
SIEMENS, JAN simons, jan koper   1761 255 51v
SIEMENS, JAN simons, jan koper Grote Bredeplaats 7   1762 255 143v
SIEMENS, JAN simons, jan koper Prinsensteeg 1   1762 255 152v
SIEMENS, JAN simons, jan geniaarde Grote Bredeplaats 13   1763 255 186r
SIEMENS, JAN simons, jan koper   1763 255 240v
SIEMENS, JAN simons, jan bakker verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
BAKKER, JAN SIEMENS backer, jan simons koper Zuiderhaven 4   1773 258 67v
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan simons ten noorden Zuiderstraat 25   1774 258 169v
SIEMENS, JAN metzelaer, jan simons ten noorden Achterstraat 11   1772 258 16r
SIEMENS, JELTE simons, jeltie koper Rozengracht 40   1627 232 26r
SIEMENS, KNIERKE simons, knierke (wd) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
SIEMENS, KNIERKE simons, knierke (wd) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
SIEMENS, LIJSBET simons, lijsbeth ten westen   1627 232 10r
SIEMENS, LIJSBET simons, lijsbeth ten noorden   1627 232 10r
SIEMENS, MARTJEN simons, maartie koper   1776 259 2v
SIEMENS, MEDARDUS simons, meed koper Sint Jacobstraat 6   1614 229 448r
SIEMENS, PIETER simons, pieter ten westen Achterstraat   1774 258 178v
SIEMENS, PIETER simons, pieter koper   1780 259 233r
SIEMENS, PIETER simons, pyter koper   1755 253 244v
SIEMENS, RINSE simons, rinse koper   1715 245 246r
SIEMENS, SIBBELTJE simons, sibilla koper Brouwersstraat 25   1661 238 115r
SIEMENS, TEUNIS simons, toenis ten zuiden Schritsen 32   1627 232 28r
SJOERDS, ALBERT sioerds, albert scheepstimmerman koper Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
SJOERDS, BARTELD sioerds, bartel koper Heiligeweg ZZ   1640 234 113r
SJOERDS, BARTELD sioerds, bartel koper Sint Jacobstraat WZ   1642 234 168v
SJOERDS, KLAAS sioerds, claas koper   1738 249 231r
SJOERDS, FEIKE sioerds, feyke koper Grote Kerkstraat ZZ   1643 235 54v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt koper Voorstraat 17   1640 234 104v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt schoenmaker ten westen Bildtpoort (gebied)   1640 234 105v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt koper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt (huis en hof van) ten westen Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
SJOERDS, GREULT sioerds, greolt verkoper Bildtpoort (gebied) NZ   1648 236 51v
SJOERDS, JAN sioerds, jan koper Schritsen NZ   1664 238 206r
SJOERDS, JAN sioerds, jan koper   1668 239 138r
SJOERDS, JAN bijenkorf, jan sioerds (panwerk van) omtrent Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
SJOERDS, LIEUWE sioerds, lieuwe koper Heiligeweg 16   1733 248 280r
SJOERDS, TJEERD sioerds, tiaerd verkoper Achterstraat NZ   1642 235 10v
SJOERDS, TJEERD sioerds, tiaerd koper   1642 235 24v
SJOERDS, LOUIS sioerdsen, louis koper   1644 235 104r
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker koper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
SJOERDS, SJOERD sioerdsen, sioerd bezemmaker ten westen Zoutsloot NZ   1674 240 160v
SJOERDS, BARTELD sioerdts, bartell koper   1633 233 118r
SJOERDS, FEIKE sioerdts, feycke koper Voorstraat 21   1652 236 186v
SJOERDS, HEIN sioerdts, heyn koper   1647 235 269v
SJOERDS, JAN sioerdts, jan verkoper 6-121 1659 238 10v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sioerdts koper Molenpad NZ   1715 245 243r
SJOERDS, LAMMERT sioerdts, lammert koper   1656 237 78v
SJOERDS, LAMMERT sioerdts, lammert (erven) ten noorden   1659 238 12v
SJOERDS, LIJSBET sioerdts, lijsbet koper   1642 235 35v
SJOERDS, MARIA sioerdts, marij verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper Lanen ZZ   1599 228 356r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
SJOERDS, PIETER sioerdts, pieter koper   1617 230 183r
SJOERDS, SIKKE sioerdts, sicke verkoper   1660 238 22r
SJOERDS, SIPKE sioerdts, sipke koper Zuiderhaven 56   1626 231 148r
SJOERDS, TRIJNTJE sioerdts, trintie (wd) verkoper   1659 238 12v
SJOERDS, TRIJNTJE sioerdts, trintie (wd) ten zuiden   1659 238 12v
SJOERDS, AUKE sioerts, aucke koper   1597 228 101r
SJOERDS, AUKE sioerts, aucke koper   1606 228 1001r
SJOERDS, GEERT sioerts, geerte koper   1617 230 210r
SJOERDS, JOHANNES sioerts, johan koper   1642 235 16r
BURGERS, FOEKJE SJOUKES burgers, foeckien siouckes koper Droogstraat NZ   1657 237 131v
SJOUKES, JELTJE siouckes, jelle koper   1634 233 143r
SJOUKES, JOHANNES siouckes, johannis koper Franekereind NZ   1642 234 171v
SJOUKES, SJOUKE sioukes, siouke koper   1738 249 345v
SJOERDS, JAN siourts, jan (te leeuwarden) verkoper Poortje   1601 228 534r
SIPKES, BAUKE sipckes, baucke koper   1606 228 1015r
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
SIPKES, FEDDRIK sipckes, feddrick schipper (groot-) koper Voorstraat 65   1659 238 8r
SIPKES, FEIKE sipckes, feicke koper Hoogstraat 25   1602 228 558r
SIPKES, FEIKE sipckes, feicke koper Schritsen   1602 228 591r
SIPKES, FEIKE sipckes, feycke gecondemneerde Hoogstraat 25   1601 228 501r
SIPKES, FEIKE sipckes, feycke koper ten noorden van Harlingen   1604 228 779r
SIPKES, GERRIT sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 42r
SIPKES, GERRIT sipckes, gerryt (wd) koper Noorderhaven 5   1625 231 85r
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper ten oosten van Harlingen   1597 228 79r
BANGA, JAKOB SIPKES banga, jacob sipckes koper   1600 228 421r
SIPKES, JAKOB bangha, jacob sipckes triumphant   1614 229 391r
SIPKES, JOHANNES sipckes, johannes koper   1611 229 54r
SIPKES, sipckes, lieywe koper Grote Kerkstraat   1603 228 751r
SIPKES, LIJSBET sipckes, lijsbeth koper   1602 228 635r
SIPKES, MINNE sipckes, minne koper Noorderhaven NZ   1613 229 307r
SIPKES, OKKE sipckes, ocke koper Franekereind   1598 228 138r
SIPKES, OKKE sipckes, ocke koper   1600 228 382r
SIPKES, OKKE sipckes, ocke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
SIPKES, SJOERD sipckes, siuerd ten zuiden   1627 232 10r
SIPKES, SIEBREN sipckes, sybrant koper   1721 246 106v
SIPKES, SIEMEN sipckes, symen koper Grote Bredeplaats 9   1615 229 543r
SIPKES, TEEKE sipckes, taco koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
SIPKES, TEEKE sipckes, taecke koper Franekereind ZZ   1604 228 766r
SIPKES, TETMAN sipckes, tetman koper Franekereind 19   1602 228 618r
SIPKES, TJITSKE sipckes, tietske verkoper   1633 233 124r
SIPKES, TIETJE sipckes, tyed bruid   1598 228 240r
SIPKES, TIETJE sipckes, tyed koper   1604 228 820r
SIPKES, WIETSKE sipckes, wytske verkoper   1633 233 124r
SIPKES, ANTJE sipkes, anna koper Zuiderpoort (gebied)   1656 237 75v
SIPKES, ANNE sipkes, anne koper   1668 239 41ra
SIPKES, AREND sipkes, arent koper   1661 238 81r
SIPKES, DIRK sipkes, dirk koper   1715 245 238r
SIPKES, DIRK sipkes, dirk (kimswert) bakker koper   1804 267 32r
SIPKES, DOUWE sipkes, douwe koper   1674 240 148v
SIPKES, DOUWE sipkes, douwe koper   1740 250 98r
SIPKES, GEERTJE sipkes, geertje koper   1732 248 136r
JONG, GERRIT SIPKES jong, gerryt sipkes de koper   1786 262 83r
SIPKES, GRIETJE sipkes, grietje verkoper Ooievaarsteeg 9 D-138 1809 268 325r
SIPKES, HIDDE sipkes, hidde koper   1777 259 33r
SIPKES, JAKOB sipkes, jacob koper   1740 250 98r
SIPKES, JAN sipkes, jan koper Sint Jacobstraat   1627 232 59r
AMELANDER, JAN SIPKES amelant, jan sipkes koper   1649 236 80r
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1737 249 167r
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1738 249 267v
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sipkes koper   1738 249 267v
SIPKES, JENTJE sipkes, jantje koper Lanen 82   1779 259 186v
IJSBRANDS, JOUKE SIPKES ijsbrandi, joukje sipkes koper Noorderhaven 96   1779 259 192r
SIPKES, RIENK sipkes, rienck koper   1627 232 19r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte timmerman (huis-) koper Rozengracht NZ   1741 250 141r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper   1752 253 36r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper   1763 255 252r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen 56   1773 258 69v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen NZ   1774 258 190v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte timmerman (mr) koper Raamstraat 3   1780 259 296v
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte ten oosten Lanen 64   1782 260 253r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Lanen 64   1785 262 34r
SIPKES, SCHELTE sipkes, schelte koper Schritsen 53   1790 263 218r
SIPKES, SIEMEN sipkes, simon koper Zoutsloot NZ   1627 232 30r
SIPKES, SJUK sipkes, siouck koper   1653 236 243v
SIPKES, SJOERD sipkes, siverd koper Lombardstraat   1625 231 83r
BEER, SJOERD SIPKES beer, sjoerd sipkes de koper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
SIPKES, TJEBBE sipkes, tiebbe koper Hoogstraat ZZ   1641 234 157v
SIPKES, TJEBBE sipkes, tiebbe koper   1642 234 173r
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES ijsbrandi, trijntie sipkes koper Voorstraat 82   1776 259 18v
SIERKS, BAUKE sircks, bauke koper Scheffersplein NZ   1686 242 122r
SIERKS, SIERK sirckx, sirck koper   1646 235 222r
SJOERDS, GREULT siuerdts, griolt koper   1645 235 176v
SJOERDS, PAULUS siuerdts, paals verkoper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
SJOERDS, TIEDE siuerts, tieds koper   1606 228 1042r
SJOERDS, STIJNTJE siurdts, stijntje koper Moriaanstraat   1659 237 214v
SJOERDS, JAN siurts, jan houtkoper koper Zuiderhaven ZZ   1632 233 66r
BONKE, KORNELIS SJOERDS boncq, cornelis siverdts verkoper   1617 230 149r
SJOERDS, ALLERT siverts, allert (erven) koper   1624 231 34r
SJOERDS, BARTELD siverts, bartle koper Zuiderpoort (gebied)   1626 231 100v
SJAARDES, HEERKE sjardts, hercke koper Voorstraat NZ   1600 228 415r
SIERKS, JAKOB sjercks, jacob koper Hoogstraat NZ   1677 240 256r
SJOERDS, FEDDE sjoerd, fedde koper   1806 267 287r
SJOERDS, WATSE sjoerd, watse (sexbierum) geniaarde Zoutsloot NZ   1685 242 73v
SJOERDS, AAFKE sjoerds, aafke koper Kleine Bredeplaats OZ   1754 253 146r
SJOERDS, ADAM sjoerds, adam koper   1758 254 132r
SJOERDS, ADAM sjoerds, adam koper   1763 255 222v
SJOERDS, ALBERT sjoerds, albert koper Grote Kerkstraat 28   1682 241 214v
SJOERDS, ANNE sjoerds, anne koper Noorderhaven NZ   1661 238 75v
FOEKENS, ANNE SJOERDS foekens, anne sjoerds koper Lanen 79   1805 267 151v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antie sjoerds koper Grote Bredeplaats 4   1705 244 289r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1723 246 185r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS schiere, antje sjoerds koper   1726 246 286v
SJOERDS, KLAAS sjoerds, claas koper Lanen 16   1694 243 85v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper   1662 238 120v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper   1666 239 39v
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 89r
SJOERDS, DIRK sjoerds, dirk koper Voorstraat 30   1680 241 90r
BIERMA, DIRK SJOERDS bierma, dirk sjoerds koper Kerkpoortstraat   1684 242 18r
SJOERDS, IEKE sjoerds, eeke koper   1732 248 79r
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde koper   1783 261 13r
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde ten zuiden Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
SJOERDS, FEDDE sjoerds, fedde ten zuiden Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
SJOERDS, FEIKE sjoerds, feike koper   1755 253 250r
SJOERDS, FRANS sjoerds, frans koper   1683 241 265r
SJOERDS, GERBEN sjoerds, gerben koper   1720 246 80v
SJOERDS, GOSSE sjoerds, gosse koper   1778 259 151r
SJOERDS, GRIETJE klempenhof, grietje sjoerds koper Zuiderhaven 59   1689 242 279v
SJOERDS, HARMEN sjoerds, harmen koper   1680 241 93r
SJOERDS, sjoerds, heylckien koper   1682 241 211r
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jaerig sjoerds (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 5   1728 247 112v
SJOERDS, JAN sjoerds, jan koper   1669 239 198r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Voorstraat 61   1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper   1703 244 213v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerds koper Noorderhaven 112   1704 244 265v
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jarigh sjoerds koper Weverstraat   1730 247 351r
SJOERDS, LAMMERT sjoerds, lambert koper   1716 245 266v
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 161v
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Voorstraat 97   1720 246 90r
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Heiligeweg 16   1726 246 268v
SJOERDS, LIEUWE sjoerds, lieuwe koper Nieuwstraat WZ   1727 246 300r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS bruin, lieve sjoerds de koper Vismarkt 1   1739 250 43v
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS schrik, lolkje sjoerds koper Noorderhaven 22   1740 250 135r
SJOERDS, OLFERT sjoerds, olphert koper Grote Kerkstraat 33   1760 255 44v
SJOERDS, sjoerds, olske koper   1701 244 139v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1682 241 192v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1682 241 222r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper   1705 244 291r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pieter koper Liemendijk NZ   1743 251 1r
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Zuiderhaven 18   1692 242 390v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pieter sjoerds koper Rommelhaven 24b   1692 242 400v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 27   1781 260 47v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 29   1785 262 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Voorstraat 40   1790 263 177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds (wl) koopman verkoper   1808 268 103r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 91   1670 240 19r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper   1671 240 71v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 239v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 242r
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1677 240 266v
SJOERDS, PIETER sjoerds, pyter koper   1754 253 156v
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, simon koper Zuiderhaven 36   1755 253 232v
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de jonge) bezemmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
SJOERDS, SJOERD sjoerds, sjoerd (de oude)(wl) bezemmaker (mr) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, symon koper Schritsen 64   1766 256 223v
SJOERDS, SIEMEN sjoerds, symon koper   1780 259 259r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS siverda, tjeerd sjoerds koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
BLOK, TJEPKE SJOERDS blok, tjepke sjoerds verkoper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Grote Kerkstraat 24   1780 259 240r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje (wl) verkoper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper   1780 259 242v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje koper   1780 259 243v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Heiligeweg 17   1780 259 245r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje (wd) verkoper Heiligeweg 23   1780 259 248r
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje verkoper Voorstraat 89   1780 259 256r
SJOERDS, TJERK sjoerds, tjerk koper Nieuweburen 13   1782 260 230r
SJOERDS, TJERK sjoerds, tjerk koper   1785 261 265v
, PIETER sjoerds?, pytter koper   1696 243 223r
SJOERDS, JAN sjoerdsen, jan koper   1657 237 107v
SJOERDS, KLAAS sjoerdts, claes koper   1700 244 85v
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerdts koper Voorstraat 61   1691 242 369r
SCHIERE, JAN SJOERDS schiere, jan sjoerdts ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
SJOERDS, PIETER sjoerdts, pieter koper   1679 241 37r
SJOERDS, TJITSE sjoerdts, tjetske koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS wildschut, wybe sjoerdts koper Zuiderhaven 71a   1682 241 185r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper Franekereind 23   1801 266 23r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper ten oosten van Harlingen   1803 266 522r
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Zuiderhaven 18   1693 243 56v
BIERMA, PIETER SJOERDS bierma, pytter sjoerts koper Voorstraat 89   1696 243 226r
SJOUKES, HIELKJE sjoukes, hylkje koper Rinnertspijp 4   1784 261 173v
IJLSTRA, SASKER SJOUKES ijlstra, saske sjoukes (wd) verkoper Heiligeweg 46   1805 267 127v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Noorderhaven 71   1728 247 146r
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Noorderhaven 69   1729 247 227v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke schipper ten oosten Noorderhaven 46   1741 250 183r
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke geniaarde Zoutsloot ZZ   1745 251 68v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 9   1774 258 171v
SJOUKES, SJOUKE sjoukes, sjouke (wd) ten noorden Voorstraat 7a   1775 258 199v
SJOERDS, ENGELTJE sjuerdts, engel koper   1600 228 429r
SALOMONS, JOSEF solomons, joseph koper Noordijs 4   1729 247 238v
, JAKOB stefani, jacob koper Noorderhaven   1597 228 16r
, JAKOB stefani, jacob koper Zoutsloot NZ   1606 228 984r
STEFFENS, ABE steffens, abbe verkoper Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
STEFFENS, ABE steffens, abbe ten zuiden Grote Kerkstraat 19   1611 229 72r
STEFFENS, ANTJE steffens, antje koper Schritsen ZZ   1773 258 103r
STEFFENS, AREND steffens, arent wever (bont-)(mr) koper Hoogstraat ZZ   1751 252 146v
STEFFENS, AREND steffens, arent koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
STEFFENS, AREND steffens, arent ten oosten   1773 258 102v
STEFFENS, DOEDE steffens, doede koper   1667 239 110v
STEFFENS, RINSKE steffens, rinsck koper Zuiderhaven 13   1615 229 571r
STEFFENS, TEIE steffens, teye koper   1671 240 43v
STEFFENS, TEEKE stephanus, taeke koper Zoutsloot 21   1752 252 190r
STEFFENS, TEEKE stephanus, taeke bieder Noorderhaven 88   1754 253 275r
STEFFENS, FOEKJE stevens, foeckien koper   1634 233 130v
STEFFENS, FOPPE stevens, foppe koper Weeshuisstraat 17   1766 256 195r
STEFFENS, JAKOB stevens, jacob koper   1626 231 116v
STEFFENS, JAKOB stevens, jacob winkelier koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
STEFFENS, RIJK stevens, rijck koper   1602 228 614r
STEFFENS, stevens, swaentyen bruid   1597 228 54r
STEFFENS, WILLEM stevens, willem koper   1598 228 215r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS wassenaar, wytse stevens koper Kerkpad WZ   1681 241 152v
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claas koper   1670 240 31r
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claas koper   1698 243 374r
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claes koper Romastraat NZ   1685 242 69v
STINNERTS, KLAAS stinnerts, claes koper   1706 244 374r
STINNERTS, DOUWE stinnerts, douwe koper Franekereind   1600 228 444r
STINNERTS, DOUWE stinnerts, douwe koper Franekereind 29   1611 229 124r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS bontekoe, aaltje stitterts koper Hoogstraat 18   1782 260 302v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS bontekoe, adam stitterts koper   1783 261 46v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS bontekoe, neeltje stitterts koper   1784 261 211v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS bontekoe, neeltje stitterts koper Brouwersstraat 3   1785 261 271v
STOFFELS, AGNIETJE stoffels, angniet koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
STOFFELS, ANTJE stoffels, antje (erven) ten westen Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
STOFFELS, KORNELIS stoffels, cornelis verkoper   1600 228 466r
STOFFELS, GERRIT stoffels, gerrit (van groningen) smid (goud-) bruidegom   1601 228 533r
STOFFELS, HENDRIK stoffels, hendrik koper   1700 244 84v
STOFFELS, IEGE stoffels, ige koper   1657 237 115r
STOFFELS, JAN stoffels, jan koper Noorderhaven 28   1599 228 274r
STOFFELS, JAN stoffels, jan ten westen Voorstraat NZ   1600 228 415r
STOFFELS, JAN stoffels, jan koper Noorderhaven 28   1600 228 467r
STOFFELS, JAN stoffels, jan gecondemneerde Noorderhaven 28   1600 228 467r
STOFFELS, JAN stoffels, jan gecondemneerde Noorderhaven 28   1601 228 492r
STOFFELS, LIEUWE stoffels, lieuwe koper   1702 244 178r
STOFFELS, LIEUWE stoffels, lieuwe koper   1703 244 197v
STOFFELS, LIJSBET stoffels, lijsbeth verkoper   1601 228 516r
STOFFELS, LUITJEN stoffels, luitje koper   1791 263 342r
STOFFELS, MARIA stoffels, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
STOFFELS, stoffels, marijtgien triumphant Droogstraat   1601 228 542r
STOFFELS, MARTEN stoffels, marten (weeskinderen van) koper   1600 228 423r
STOFFELS, MAAIKE stoffels, maycke koper   1657 237 137v
STOFFELS, SAKE stoffels, sake koper Zuiderhaven 18   1692 243 12r
STOFFELS, WILLEM stoffels, willem koper Grote Kerkstraat 16   1639 234 71v
STOFFELS, WILLEM stoffels, willem (wd) ten westen Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
, ALBERT sturts, albert koper   1605 228 936r
, JENTJE sues, jantien koper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
SUFFRIDUS, ROMMERT suffridi, rombartus (mr) rector provisioneel k Hoogstraat NZ   1601 228 490r
, ATSE sukes, atse koper   1603 228 725r
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1694 243 76r
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1695 243 150r
SWIERS, GILLES sweers, gillis koper   1695 243 152r
SWIERS, PIETER sweers, pytter koper   1696 243 223r
SWIERS, SIEBE sweerts, sybe geniaarde Noorderhaven 100   1710 245 106v
SWIERS, SIEBE sweerts, sybe koper   1710 245 110v
SWIERS, JAN sweerus, jan koper Zuiderhaven 26   1775 258 234r
SWIERS, JAN sweerus, jan geniaarde Zuiderstraat ZZ   1782 260 269r
VOGELSANG, AUKE SWIERS vogelzang, auke swerus bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
SWIERS, GERRIT swerus, gerrit (wd) ten noorden Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
SIEBRENS, SIEBREN sybbrens, sybbren koper Sint Jacobstraat OZ   1667 239 107r
, IEBELTJE sybents, ibel verkoper Noorderhaven 108   1597 228 30r
SIEBES, AGE sybes, age koper   1771 257 200v
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper Zoutsloot   1655 237 28v
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1657 237 124r
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1661 238 115v
SIEBES, ALBERT sybes, albert koper   1662 238 121r
SIEBES, ANSKE sybes, anske koper   1718 246 15r
SIEBES, ANSKE sybes, anske geniaarde Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
SIEBES, ANSKE sybes, anske metselaar (mr) koper Droogstraat NZ   1721 246 124v
SIEBES, ANSKE sybes, anske koper Bargebuurt   1751 252 144r
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1685 242 97v
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1709 245 84v
SIEBES, ANTJE sybes, antie koper   1714 245 209v
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper   1729 247 261v
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
SIEBES, ANTJE sybes, antje koper   1808 268 169v
SIEBES, BERBER sybes, berber koper   1698 243 342r
SIEBES, BERBER sybes, berber koper   1706 244 342r
SIEBES, KORNELIS sybes, cornelis koper   1675 240 170r
SIEBES, DOUWE sybes, douwe koper   1731 248 25r
SIEBES, sybes, dulde koper   1606 228 1050r
SIEBES, GERBEN sybes, gerben bruidegom   1604 228 832r
SIEBES, GIJSBERT sybes, gijsbert ten zuiden Brouwersstraat 3   1752 253 23v
SIEBES, GIJSBERT sybes, gijsbert koper   1763 255 234v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes geniaarde Droogstraat 15   1751 252 161v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES salverda, gijsbert sybes gebruiker Bargebuurt   1752 252 181r
SIEBES, HERE sybes, heere slachter koper   1634 233 132r
SIEBES, HIELKE sybes, hylcke koper Bildtstraat   1613 229 279r
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper Vijverstraat 5   1756 254 22v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1763 255 197v
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1766 256 148r
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1766 256 184r
SIEBES, HIELKE sybes, hylke koper   1780 259 253r
SIEBES, JAKOB sybes, jacob koper   1600 228 374r
SIEBES, JAKOB sybes, jacob koper   1760 255 15r
SIEBES, JAN sybes, jan koper   1642 234 161v
SIEBES, JAN sybes, jan pottenbakker koper Hoogstraat 20   1657 237 109r
SIEBES, JAN sybes, jan koper Rozengracht 22   1660 238 55r
SIEBES, JAN sybes, jan koper Hoogstraat 21   1665 239 22r
SIEBES, JAN sybes, jan koper   1676 240 229v
SIEBES, JAN sybes, jan koper   1760 255 20r
SIEBES, JENTJE sybes, janke koper Lammert Warndersteeg OZ   1783 261 56v
SIEBES, JELLE sybes, jelle koper Grote Bredeplaats 1   1690 242 307r
SIEBES, JELLE sybes, jelle koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1705 244 309v
SIEBES, LIEUWE sybes, lieuwe koper   1753 253 112v
SIEBES, MEINERT sybes, meinert koper   1656 237 87v
SIEBES, MEINERT sybes, meynert koper Snakkerburen (gebied)   1632 233 40v
SIEBES, OTTE sybes, otte koper Noordees (gebied)   1599 228 327r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes wolkammer (mr) geniaarde Voorstraat 69   1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper   1738 249 227r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Noordijs 10   1753 253 89r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes koper Voorstraat 83   1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES salverda, otte sybes verkoper   1773 258 74v
SIEBES, OTTE sybes, otto ten westen Romastraat 33   1750 252 71r
SIEBES, PIER sybes, pier koper Zoutsloot   1613 229 350r
SIEBES, PIER sybes, pier koper Sint Jacobstraat WZ   1615 229 535r
SIEBES, PIER sybes, pier koper   1617 230 142r
SIEBES, PIETER sybes, pyeter koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
SIEBES, PIETER sybes, pyter binnenvader van het weeshuis koper Weeshuisstraat 5   1663 238 172r
SIEBES, REIN sybes, rein koper   1718 246 30v
SIEBES, REIN sybes, rein koper   1732 248 73v
SIEBES, REIN sybes, reyn geniaarde Noorderhaven 19   1728 247 206v
SIEBES, REINER sybes, reyner koper   1684 242 53v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Noorderhaven 29   1711 245 153v
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Zuiderhaven 36   1718 246 19v
SIEBES, SAKE sybes, sake koper Zoutsloot ZZ   1651 236 152r
SIEBES, SEERP sybes, seerp koper Zuiderplein 1   1655 237 24r
BONTEKOE, STITTERT SIEBES bontekoe, stittert sybes koper Noorderhaven 9   1670 240 5r
SIEBES, SIEBE sybes, sybe koper   1667 239 81v
SIEBES, SIEBE sybes, sybe koper Bildtstraat 18   1687 242 173r
SIEBES, SJOUKJE sybes, syouck koper   1601 228 541r
SIEBES, TJEERD sybes, tiaard koper   1637 234 44r
SIEBES, KLAAS sybis, claes koper   1633 233 100v
SIBBELES, SIBBELE sybles, syble koper   1605 228 950r
SIEBOUTS, IENTE sybolts, inte koper   1644 235 107r
SIEBOUTS, IDS sybolts, ydts wandelkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
, JURJEN syborgh, jurrian koopman koper Noorderhaven 64   1664 238 209v
SIEBOUTS, BRECHTJE sybouts, brecht koper   1678 241 5v
KRAMER, JAN SIEBOUTS cramer, jan sybouts koper Rozengracht 28   1733 248 204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS cramer, jan sybouts koper Zuiderhaven 56   1740 250 120v
SIEBRENS, DETJE sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
SIEBRENS, DETJE sybrands, dettie verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS camsma, feike sybrands geniaarde Lanen 44   1763 255 204v
SIEBRENS, GERBEN sybrands, gerbrand koper   1768 257 92v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrands fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
SIEBRENS, JAN sybrands, jan koper   1753 253 107r
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
SIEBRENS, KLAAS sybrands, klaas koper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
SIEBRENS, RINSE sybrands, rinse koper Noorderhaven 72   1799 265 372r
SIEBRENS, SIERK sybrands, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
SIEBRENS, ANTJE sybrandts, anna (van zaandam) koper   1605 228 963r
SIEBRENS, ANNE sybrandts, anne koper   1605 228 965r
SIEBRENS, AUKE sybrandts, aucke ten westen   1633 233 120r
SIEBRENS, BEREND sybrandts, berent kleermaker (mr) ten noorden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
SIEBRENS, FOKELTJE sybrandts, foockel koper   1643 235 93r
SIEBRENS, JAN sybrandts, jan koper   1616 230 107r
SIEBRENS, JOOST sybrandts, joest zeilmaker verkoper Voorstraat 23   1601 228 514r
SIEBRENS, ROUKE sybrandts, roucke koper   1617 230 164r
SIEBRENS, SIERK sybrandts, sierk lijnslager koper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
SIEBRENS, IEBELE sybrandts, ybel koper   1614 229 447r
SIEBRENS, GOOITSKE sybrans, goykjen koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS reidsma, jacob sybrans winkelier koper Kleine Bredeplaats 17   1785 261 296r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS siouma, claes sybrants koper Vismarkt 1   1644 235 153v
SIEBRENS, FOPPE sybrants, foppe smid (mr) koper Zuiderstraat 33   1646 235 240r
SIEBRENS, JAN sybrants, jan koper   1675 240 181r
SIEBRENS, JOOST sybrants, joost koper   1602 228 584r
SIEBRENS, NANKE sybrants, nannetgien koper   1602 228 633r
SIEBRENS, SARA sybrants, saartie koper Brouwersstraat 27   1631 233 32r
SIEBRENS, SEERP sybrants, seerp ten zuiden   1633 233 123r
SIEBRENS, BEREND sybrens, berent kleermaker (mr) verkoper Voorstraat 2   1687 242 187r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS hoedtje, claas sybrens koper   1758 254 165r
SIEBRENS, DETJE sybrens, dettje koper   1779 259 196r
SIEBRENS, DIRK sybrens, dirk koper   1789 263 132v
SIEBRENS, DIRK sybrens, dirk ten westen Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens koper Lanen ZZ   1655 237 28r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS longerhou, dirk sybrens (mede vroedschap) koper Schritsen NZ   1658 237 144r
SIEBRENS, IEBELTJE sybrens, ebel eeuwige rente Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
SIEBRENS, EVERT sybrens, evert smid (ijzer-) koper Lombardstraat NZ   1742 250 255r
SIEBRENS, FEITSE sybrens, fettie koper   1670 240 29r
SIEBRENS, FOPPE sybrens, foppe koper   1649 236 86r
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gauke koper Noordijs 23   1752 253 2v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gauke koper   1753 253 43v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1765 256 93r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1766 256 172r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1767 256 234r
SIEBRENS, GEERTJE sybrens, geertje koper   1779 259 196r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS suringar, gerard sybrens gelastigde Schritsen 56   1744 251 31v
SIEBRENS, GERRIT sybrens, gerrit koper   1683 241 256r
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper Voorstraat 93   1692 242 372r
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1703 244 228v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1707 245 35v
SIEBRENS, GAUKE sybrens, gouke koper   1707 245 36r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhoofd 1   1782 260 211r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman koper Zuiderhaven 19   1789 263 148r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman scheepstimmerman (mr) koper Lanen 43   1792 264 18v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3   1804 267 51v
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman (de helling van) ten noorden Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
SIEBRENS, HARTMAN sybrens, hartman ten noorden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel koper   1682 241 179v
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel timmerman (huis-)(mr) koper Hofstraat 33   1707 245 30v
SIEBRENS, HESSEL sybrens, hessel koper   1708 245 69v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens koper Zoutsloot 52   1752 252 216v
SIEBRENS, HOITE sybrens, hoyte koper   1765 256 144v
SIEBRENS, IENSE sybrens, inske koper   1654 236 273r
SIEBRENS, IJSBRAND sybrens, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper   1780 259 289v
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 140r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob bleker koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
SIEBRENS, JAKOB sybrens, jacob koper   1787 262 151r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS brouwer, jacob sybrens koper Hoogstraat 39   1783 261 40v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper   1675 240 171v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper Zoutsloot 7   1675 240 172v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper   1731 248 13r
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper Noordijs WZ   1749 251 262v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper Voorstraat 9   1763 255 229v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan koper   1767 256 230r
SIEBRENS, JAN sybrens, jan ten westen   1772 258 8v
SIEBRENS, JAN sybrens, jan verkoper   1772 258 8v
DIJKSTRA, JAN SIEBRENS dijkstra, jan sybrens koper Voorstraat 33   1805 267 183v
LEI, JAN SIEBRENS ley, jan sybrens de koper   1714 245 218r
SIEBRENS, JOOST sybrens, joost ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lambert koper Schritsen   1612 229 194r
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert ten westen Schritsen 51   1752 252 189r
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert (wl) verkoper Schritsen 63   1780 259 291v
SIEBRENS, LAMMERT sybrens, lammert koper   1780 259 292r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke koper   1801 266 17r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke ten oosten Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke ten westen Lanen 24 F-221 1810 269 17r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke timmerknecht (huis-) verkoper Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS cannegieter, pytje sybrens koper   1728 247 92r
SIEBRENS, PIETER sybrens, pytter timmerman (huis-)(mr) koper Lanen 37   1694 243 116v
HOEDJE, SEERP SIEBRENS hoedtje, seerp sybrens koper Kleine Bredeplaats 25   1763 255 187v
SIEBRENS, SIEBREN sybrens, sybren koper Voorstraat 55   1687 242 204v
SIEBRENS, SIEMEN sybrens, symon schipper (kof-) koper Zoutsloot NZ   1729 247 217v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper Scheffersplein NZ   1674 240 144r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS suyrger, tjeerd sybrens koper   1675 240 200v
RIJPMA, ULBE SIEBRENS rijpema, ulbe sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe matroos koper Lanen 6   1728 247 74r
SIEBRENS, WIEBE sybrens, wybe constabel koper Schritsen NZ   1729 247 219v
SIEBRENS, WIEBREN sybrens, wybren ten westen   1772 258 22v
, HOTSE sybrijens, hotze koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
ALTENA, JAN SIEDSES altena, jan syds koper Rozengracht 34   1778 259 123r
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1696 243 192r
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1696 243 254v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 271v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Noorderhaven 97   1697 243 292v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper   1703 244 192v
SIEDSES, BROER sydses, broer koper Romastraat ZZ   1705 244 271v
SIEDSES, HENDRIK sydses, hendrick koper   1630 232 257r
SIEDSES, HINNE sydses, henne koper   1793 264 136v
SIEDSES, HINNE sydses, henne koper   1794 264 174v
SIEDSES, JAN sydses, jan verkoper Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
SIEDSES, sydses, jelta koper Hoogstraat   1612 229 240r
SIEDSES, REINER sydses, reyner (wl) verkoper Rommelhaven 3b   1633 233 123v
SIEDSES, SALVES sydses, salvus koper Nieuwstraat   1656 237 82v
SIEDSES, SALVES sydses, salvus koper Ooievaarsteeg WZ   1656 237 83r
SIETSES, GOOITSEN sydtses, goitjen koper Romastraat ZZ   1664 238 222r
SIEMENS, TJALLING syemens, tialle koper   1637 234 26r
, TEUNIS syemons, tonys gecondemneerde Lanen 38   1600 228 464r
, BOTE syenties, botte koper   1599 228 303r
SIERKS, DOUWE syercks, douwe koper ten oosten van Harlingen   1631 233 29v
SIERKS, TJEBBE syerx, tiebbe koper   1723 246 162r
SIEMENS, ALBERT symens, albert schipper (groot-) koper Bildtstraat 16   1656 237 58r
SIEMENS, ANDRIES symens, andries koper   1644 235 99r
SIEMENS, ANTJE symens, anneke koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
CNOSSEN, ANTJE SIEMENS knossen, antie symens (de pynas) ten westen   1660 238 22v
SIEMENS, ARJEN symens, arien koper   1682 241 201r
SIEMENS, ARJEN symens, arjen koper   1682 241 201v
SIEMENS, ARJEN symens, arjen koper   1682 241 202r
SIEMENS, AUKE symens, aucke koper   1681 241 139v
SIEMENS, DIRK symens, dirck koper   1611 229 96r
SIEMENS, DIRK symens, dirck koper Gortmakerssteeg   1612 229 160r
SIEMENS, EELKE symens, eelck koper Noorderhaven NZ   1614 229 460r
SIEMENS, FEIKE symens, feike koper Nieuwstraat OZ   1686 242 121r
SIEMENS, FOEKJE symens, foekje koper Rozengracht 30   1692 242 388v
SIEMENS, FOLKERT symens, folckert koper   1668 239 158r
SIEMENS, FOLKERT symens, folckert koper   1668 239 159r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper Brouwersstraat WZ   1646 235 238r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper Brouwersstraat WZ   1648 236 48r
SIEMENS, FRANS symens, frans koper   1670 240 1v
SIEMENS, FRANS baerde, frans symens koper Weverstraat ZZ   1654 236 261v
SIEMENS, GERBEN symens, gerbrant koper Sint Odolphisteeg   1613 229 365r
SIEMENS, GERRIT symens, gerrit koper Heiligeweg 46   1651 236 173r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS kuyper, gerrytje symens koper Vijver OZ   1759 254 224v
SIEMENS, HANS symens, hans koper Schritsen ZZ   1667 239 89v
SIEMENS, HIELKE symens, hylcke koordewerker ten oosten Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1597 228 59r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper Noordijs   1598 228 195r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1768 257 62r
SIEMENS, JAKOB symens, jacob koper   1768 257 68r
PRINS, JAKOB SIEMENS prins, jacob symens de verkoper   1601 228 541r
SIEMENS, JAN symens, jan koper   1675 240 184v
SIEMENS, JAN symens, jan koper   1690 242 304v
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan symens koper   1768 257 60r
SIEMENS, JAN bijlaan, jan symens koper   1685 242 89r
SIEMENS, JAN bijlaan, jan symens koper   1685 242 89v
METSELAAR, JAN SIEMENS metselaar, jan symens koper   1768 257 72r
SIEMENS, JOHANNES symens, joannes koper   1691 242 348r
SIEMENS, JOHANNES symens, johan koper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
SIEMENS, JOHANNES symens, johan koper Grote Kerkstraat   1611 229 79r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS hiddema, joris symens koper Lanen 12   1675 240 199r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS hiddema, joris symens koper Lombardstraat   1665 242 102r
SIEMENS, MARTEN symens, marten ten westen Hoogstraat 25   1601 228 501r
SIEMENS, MARCUS symens, mercus koper   1660 238 45v
SIEMENS, PIETER symens, pieter koper Brouwersstraat WZ   1614 229 483r
SIEMENS, PIETER symens, pyter (te bolsward) koper Lanen 52   1633 233 127r
SIEMENS, SIPKE symens, sipke koper Lanen ZZ   1643 235 85v
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1725 246 242r
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1725 246 243r
SIEMENS, SIEBE symens, sybe koper   1727 246 312v
SIEMENS, SIEBREN symens, sybren koper   1705 244 266v
SIEMENS, SIEMEN symens, symen koper Schritsen   1612 229 170r
SIEMENS, WILLEM symens, willem koper Zuiderhaven 18   1642 235 18v
SIEMENS, WILLEM symens, willem koper   1644 235 108r
SIEMENS, WILLEM symens, willem (burgemeester) ten westen   1660 238 37r
SIEMENS, WILLEM symens, willem (burgemeester) ten zuiden   1660 238 37r
SIEMENS, AGE symons, agge koper Voorstraat 8   1632 233 62r
SIEMENS, ANTJE symons, anneke koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
STIJL, ANTJE SIEMENS stijl, antje symons koper Voorstraat 68   1729 247 234v
SIEMENS, KLAAS symons, claas koper   1768 257 63r
SIEMENS, KLAAS symons, claas (wl) verkoper Vijver 10 E-096 1808 268 67v
SIEMENS, KLAARTJE symons, claer (te leeuwarden) verkoper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
SIEMENS, KORNELIS symons, cornelis koper Vijverstraat   1614 229 457r
SIEMENS, DOEKE symons, doecke bakker (mr) koper   1731 248 65v
SIEMENS, DOEKE symons, doeke bakker (mr) koper   1734 249 3r
SIEMENS, EELKE symons, eelck koper   1617 230 187r
SIEMENS, FEIKE symons, feike koper Kruisstraat 6   1665 239 32r
SIEMENS, FEIKE symons, feyke koper Franekereind 24   1667 239 80r
STIJL, FOEKJE SIEMENS stijl, foekjen symons koper Voorstraat 1   1699 243 391v
SIEMENS, FRANS symons, frans koper Noorderhaven 109   1645 235 162r
SIEMENS, GEELTJE symons, geel koper Heiligeweg   1597 228 60r
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik koper   1730 247 334v
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik provisioneel k   1734 249 14va
SIEMENS, HENDRIK symons, hendrik koper   1738 249 256v
SIEMENS, HEEBELTJE symons, hibbeltje koper Grote Ossenmarkt 15   1803 267 4r
SIEMENS, JAKOB symons, jacob kuiper verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
SIEMENS, JAKOB symons, jacob (wl) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
KUIPER, JAKOB SIEMENS kuiper, jacob symons koper   1776 258 259v
SIEMENS, JAN symons, jan koper   1598 228 214r
SIEMENS, JAN symons, jan koper   1706 244 329r
SIEMENS, JAN symons, jan koper   1734 248 326r
SIEMENS, JAN symons, jan ten zuiden   1772 258 54v
BAKKER, JAN SIEMENS bakker, jan symons verkoper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
HAAN, JAN SIEMENS haan, jan symons de koper Noorderhaven 66   1767 257 11r
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle symons geniaarde Kerkpad WZ   1691 242 341v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Bargebuurtspoortje 8 A-231 1808 268 58r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Rommelhaven 22 C-095 1808 268 59v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Rapenburg 22 H-051 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper H-052 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper H-053 1808 268 63v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) verkoper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
SIEMENS, LIJSBET symons, lijsbeth koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
SIEMENS, MARTEN symons, marten verkoper   1601 228 516r
SIEMENS, MAURITS symons, maurus koper   1667 239 68r
SIEMENS, MAURITS symons, maurus koper   1667 239 68v
SIEMENS, MAAIKE symons, maycke koper   1703 244 206v
SIEMENS, PIETER symons, pieter gecondemneerde   1600 228 394r
SIEMENS, PIETER symons, pieter koper   1602 228 608r
SIEMENS, PIETER symons, pieter koper Voorstraat 25   1603 228 697r
SIEMENS, PIETER symons, pieter ten oosten Voorstraat 3   1605 228 875r
SIEMENS, PIETER symons, pyter koper Zoutsloot NZ   1770 257 175r
SIEMENS, RUURD symons, ruird koper Brouwersstraat 4   1732 248 101r
SIEMENS, SIEBREN symons, sybren koper   1729 247 288r
SIENES, HARMEN synes, harmen koper Zuiderhaven 18   1675 240 174v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes equipagemeester koper Zuiderhaven 18   1658 237 151v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 18   1661 238 77v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes (oud burgemeester) koper Weeshuisstraat 7   1663 238 163v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Zuiderhaven 56   1668 239 140v
NAUTA, HARMEN SIENES nauta, harmen synes koper Rozengracht 40   1669 239 202r
SJOERDS, ALBERT syoerds, albert koper   1598 228 145r
SJOERDS, ALBERT syoerds, albert koper Lanen ZZ   1602 228 565r
SJOERDS, JANKE syoerds, janniken bruid   1598 228 256r
SJOERDS, syoerdts, Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
SJOERDS, JANKE syoerdts, jantyen koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
SJOERDS, TJEERD syoerdts, tiaerdt ten oosten   1611 229 76r
SJOERDS, SIERK syoerts, syrck koper   1597 228 78r
SJOUKES, IETJE syouckes, ida koper Hofstraat NZ   1627 232 38r
SJOERDS, KORNELIS syourdts, cornelis koper Schritsen   1615 229 533r
SJOERDS, DIRK syourdts, dierck (wl) koper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
SJOERDS, PIETER syourdts, pieter koper Noordees (gebied)   1615 229 511r
ENS, PIETER SJOERDS ens, pieter syourdts voormomber   1600 228 423r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel smid triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel grondpacht Hoogstraat 41   1601 228 495r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel (wl) triumphant   1601 228 505r
SJOERDS, STOFFEL syourdts, stoffel smid ten noorden Voorstraat 23   1601 228 514r
SJOERDS, TJEERD syourdts, tiaert ten zuiden Voorstraat NZ   1601 228 538r
SJOERDS, TJEERD syourdts, tyaerdt provisioneel k Voorstraat 54   1600 228 437r
SJOERDS, UILKE syourdts, uulcke (erven) triumphant Lanen 38   1600 228 464r
BUMA, JAN SIPKES buma, jan sypkes koper Noordijs 1   1731 248 36r
SIERKS, BAUKE syrcx, baucke verkoper Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
SIERKS, TJEERD syrcx, tyaerdt ten oosten Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
SIERKS, DOUWE syrcxz, douwe koper Lanen ZZ   1614 229 419r
SIETSES, ANNE sytses, anne koper   1699 243 398v
SIETSES, ANNE sytses, anne koper   1706 244 398v
SIETSES, ANNE sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 43   1743 251 26r
SIETSES, ANNE sytses, anne timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 45   1743 251 28r
SIETSES, AUKE sytses, aucke koper   1636 234 19v
SIETSES, AUKE sytses, aucke koper   1678 241 2v
SIETSES, BAUKJE sytses, bauck koper   1602 228 656r
SIETSES, BAUKJE sytses, bauck koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
ZEE, BINKE SIETSES zee, bente sytses van der koper Noordijs 12   1792 264 31r
SIETSES, KLAAS sytses, claas schipper (smal-) koper   1663 238 169v
SIETSES, KLAAS sytses, claas rogdrager koper   1693 243 27r
SIETSES, KLAAS sytses, claes rogdrager koper Grote Kerkstraat ZZ   1699 244 27r
SIETSES, KLAAS sytses, claes koper   1733 248 190v
SIETSES, DIRK sytses, dirck koper Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Grote Kerkstraat 35   1697 243 325r
SIETSES, DIRK sytses, dirk bieder Rapenburg ZZ   1712 245 4va
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Zuiderhaven 18   1712 245 169v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1715 245 235v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1719 246 34r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1719 246 37r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Schritsen 43   1720 246 60r
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper   1730 247 338v
SIETSES, DIRK sytses, dirk koper Schritsen 62   1764 256 86v
SIETSES, GEERTJE sytses, geertje (wd)(swol) verkoper   1804 267 10v
BOER, GERRIT SIETSES boer, gerrit sytses de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
SIETSES, HAIE sytses, haye schipper (wijd-) koper Lanen 6   1651 236 161r
SIETSES, HENDRIK sytses, hendrik koper   1637 234 29v
SIETSES, HINNE sytses, henne koper Rozemarijnstraat   1787 262 239v
SIETSES, HINNE sytses, henne koper Lanen 29   1788 262 275r
SIETSES, HINNE sytses, hinne koper   1799 265 296r
SIETSES, JAKOB sytses, jacob koper Noorderhaven 62   1679 241 38r
SIETSES, JAKOB sytses, jacob koper   1683 241 242v
SIETSES, JAN sytses, jan koper   1707 245 19r
SIETSES, JELTE sytses, jelte koper   1598 228 250r
SIETSES, JILLES sytses, jilles koper   1669 239 203r
SIETSES, JOCHEM sytses, jochum koper Brouwersstraat 27   1631 233 32r
SIETSES, LOLKE sytses, lolcke koper Zuiderhaven 8   1630 232 283r
SIETSES, LOLKE sytses, lolcke koper   1646 235 192v
SIETSES, MARTEN sytses, marten koper Voorstraat 62   1766 256 176r
SIETSES, PIETER sytses, pieter koper   1618 230 282r
SIETSES, RINSKE sytses, rintske bruid   1605 228 866r
SIETSES, SIPKE sytses, sipke koper   1665 239 4va
SIETSES, SIETSKE sytses, syts koper Schritsen   1600 228 460r
SIETSES, TEEKE sytses, take (mr) smid koper Zuiderhaven 17   1651 236 177r
SIETSES, TEEKE sytses, teecke koper Hondenstraat 2   1670 240 25v
SIETSES, TEEKE sytses, teke koper   1668 239 155r
SIETSES, AAFKE sytties, aeff koper Lanen NZ   1598 228 160r
SIETSES, syttses, tiaecke koper Schritsen   1602 228 574r
SIETSES, OENE syttyes, oene koper Lanen 9   1597 228 52r
SIETSES, DIRK sytzes, dirk koper   1777 259 82r
SIETSES, GEERTJE sytzes, geertje koper   1774 258 159v
SIETSES, JAN sytzes, jan koper   1602 228 610r
SIETSES, JAN sytzes, jan koper Havenplein ZZ   1602 228 611r
SIETSES, LOLKE sytzes, lolke verkoper Lanen 41   1773 258 121v
SIETSES, ROMMERT sytzes, rommert koper   1804 267 73v
SIETSES, SIPKE sytzes, sipcke koper   1603 228 707r
SMID, TEEKE SIETSES smidt, taake sytzes ten zuiden Zuiderhaven 15   1665 239 4r
SIETSES, sytzes, uulck ten noorden Heiligeweg WZ   1601 228 502r
SIETSES, EEUWE sytzes, yeff koper Voorstraat 78   1603 228 737r
SJOERDS, PIETER syuerdts, pieter koper   1597 228 119r
SJOERDS, PIETER syuerdts, pieter koper   1597 228 121r
SJOERDS, TJEERD syuerdts, tyaerdt koper   1600 228 381r
SJOERDS, TJEERD sywerdts, tyaerdt koper   1602 228 659r